NYinflyttad. En tidning för alla nya Ronnebybor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYinflyttad. En tidning för alla nya Ronnebybor. www.ronneby.se"

Transkript

1 2012 NYinflyttad En tidning för alla nya Ronnebybor

2 Så här är Ronneby kommun organiserad Välkommen till Ronneby Du är nu en av invånare i vår härliga kommun, som ligger mitt i Blekinge. I den moderna kurorten Ronneby förenas gammalt och nytt. Här finns livskvalitet med havsnära boenden och närhet till natur och varandra. Du befinner dig i historiska miljöer, samtidigt i ett modernt samhälle som hela tiden utvecklas. En sedan länge viktig fråga för Ronneby är samhällets utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi är särskilt stolta över vår anrika Ronneby Brunnspark. Med sina planteringar, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och stora skogsområden är parken en fantastisk tillgång för Ronnebys invånare och besökare. Utöver detta är många kreativa och innovativa företag verksamma i denna inspirerande miljö. Arbetet med att förstärka utvecklingen av näringslivet är en prioriterad fråga. Området för handel och industri, Sörbydal, visar Ronnebys attraktivitet som etableringsort. Tillväxten har varit god och intresset för ännu ej exploaterad mark är påtagligt. Avstånden är korta. Var du än bor i Ronneby kommun har du nära till det mesta. Till oss går direktflyg från Stockholm, direkttåg från Köpenhamn och färjor från Polen och Litauen. I Ronneby finns förutsättningar att barn och ungdomar får en trygg och innehållsrik uppväxt. Det finns många föreningar med ett brett utbud av aktiviteter, både i staden och på landsbygden. Alla kommuninvånare, ung som gammal, ska känna sig trygga att vi erbjuder en bra kommunal service. Vi har investerat i moderna lokaler i allt från förskoleverksamhet till särskilda boenden och även i ett nytt äventyrsbad, en konstfrusen isarena med bandymått och en ridanläggning. Vi hoppas att du ska trivas och känna dig hemma här. Vi arbetar för att öppenhet, hållbar utveckling och allas välbefinnande ska vara typiska kännetecken. Har du frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifterna hittar du längre fram i tidningen och självklart på Välkommen att tillsammans med oss vara med och utveckla den moderna kurorten Ronneby! Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande Jörn Wahlroth, kommundirektör Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ. Man kan säga att det är kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktige har som regel sammanträden sista torsdagen i varje månad. Alla är välkomna att besöka dessa möten. På kommunens webbplats kan du följa dem via din dator. Länkar finns på där du även hittar mötestider, protokoll och organisation. Kommunstyrelsen (KS) förbereder ärenden som kommunfullmäktige sedan beslutar om och ser till att besluten genomförs. Kommun - styrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen. Ansvaret för kommunens ekonomi ligger på kommunstyrelsen som dessutom har ansvaret att kontrollera hur nämnderna arbetar. Kommunstyrelsen har direkt ansvar för kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Kommunledningsförvaltningen är kommunledningens stabs- och serviceförvaltning som leder, stödjer och samordnar kommunens övergripande arbete. Tekniska förvaltningen sköter kommunens fastig heter, gator, skogar, parker, planteringar och offentliga lekplatser. Här finns även ansvaret för kommunens kök och restauranger till omsorg och skola. Näringslivsenheten arbetar med etableringsfrågor, kompetensutveckling hos företag, nyföre - tagande och företagsfrågor. Näringslivsenheten är nära kopplat till lärcentret Ronneby Kunskapskälla på Soft Center och de viktiga kommunala projekten Cefur (Centrum för forskning och utveckling inom hållbarhet i Ronneby) och e-lärandeprojektet Cela (Collaborative E-Learning Arena). Kommunens verksamheter är underordnade olika nämnder, förvaltningar och styrelser Utbildningsnämnden svarar för barnomsorg, grund skola, KulturPedagogiskt Centrum, Resurs - centrum (särskola), gymnasieskola, natur - bruksgymnasium, kommunal vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi) och uppdragsutbildning samt arbetsmarknadspolitiska utbildningsåtgärder. Socialnämnden ansvarar för bistånd till enskilda och familjer. I samarbete med andra förvaltningar, organisationer och enskilda arbetar nämnden för att främja goda livsmiljöer i Ronneby kommun. Äldrenämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg. Fritid- och kulturnämnden omfattar biblioteksverksamhet och allmänkultur, stöd till fritids- och kulturföreningar och stöd till studieorganisationer. Fritid- och kultur bedriver även medborgarservice vid biblioteken, turistverksamhet och evenemang (kommunstyrelsen har ansvar för turistfrågor av näringspolitisk natur). Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och bygglagen samt miljöbalken. Nämnden arbetar för att skapa ett samhälle med god fysisk miljö och god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö. Kommunägda bolag AB Ronneby Helsobrunn är ett vilande bolag. AB Ronnebyhus är kommunens bostadsbolag och erbjuder lägenheter. Ronneby Miljö och Teknik AB hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband. AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI) äger, förvaltar och hyr ut fastigheter och lokaler för industri, handel och kontor. Kommunalförbund Räddningstjänsten Östra Blekinge är ett kommunalförbund som svarar för räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand och andra olycksrisker. Vårdförbundet Blekinge är ett yrkesförbund. Verksamheten leds av en förbundsstyrelse centralt och 21 lokala avdelningsstyrelser. Mandaten i kommunfullmäktige Under mandatperioden 2011 till 2014 är de 49 mandaten i kommunfullmäktige fördelade så här: Socialdemokraterna 15 Moderata samlingspartiet 11 Centerpartiet 6 Sverigedemokraterna 5 Ronnebypartiet 3 Folkpartiet liberalerna 3 Vänsterpartiet 3 Miljöpartiet 2 Kristdemokraterna 1 Kommunen är till för dig Som invånare kan du vara med och påverka genom att rösta i kommunalvalet vart fjärde år. Du kan alltid kontakta enskilda politiker och föra fram dina åsikter. Du kan också vända dig till kommunstyrelsen eller nämnder. Ingen fråga är för stor eller för liten. Politikernas uppgift är att företräda dig men du kan även kontakta kommunens tjänstemän för att ställa frågor eller framföra synpunkter. Medborgar service hjälper dig Läs mer på Nyinflyttad. Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat Ansvarig utgivare: Lars Berggren. Annonschef: Beatrice Berggren. Annonsavd.: Ingegerd Höijer. Adress: Box 140, Danderyd. Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: MEDLEMSBEVIS Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan Informationsenheten i Ronneby kommun och Storstadspress AB. Foto: Franz Feldmanis, Morgan Karlsson, Charlotte Nilsson, Elin Cavallin, Anna-Karin Sonesson, Heike Rosenquist, Anja Jonsson, Paula van Riessen, Mia Lindelöf, Staffan Bonnedal, Tobias Gunnarsson, Johnny Åberg, Jeanette Rosander, Maria Lundström, Helen Magnusson, Swedish Waterjet Lab, Rabadang. Nyinflyttad distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis under perioden juni 2012 maj 2013 i Ronneby kommun. Grafisk form: Tidningshuset Storstadspress AB. Tryck: V-TAB, Norrtälje 2012, Miljöcertifierat enligt ISO 14001, cert.nr: Posttidning nr 39 2

3 Det bästa med Ronneby... Bostadsrättsföreningen Brunnsparken ligger längs med Ronnebyån precis intill Brunnsparken. Bo i Ronneby Susanne Karlsson Infobladet, Bromölla. Bor i Möljeryd. Det bästa med Ronneby är grönområdena. Vi älskar att ta en tur med hundarna i Karlsnäs. Brunnsparken är underbart vacker. Hela stan är mysig. I Ronneby kommun finns bostäder för dig som vill förverkliga dina drömmar. Du kan välja att bo centralt i kulturhistoriska eller moderna kvarter, i ett mindre samhälle, i skogsbygden eller ute vid det fria havet. Som ny kommuninvånare får du företräde till allmännyttans lägenheter, som har bland de lägsta hyrorna i länet. Lediga tomter Flera nya villaområden planeras för byggstart i Ronneby kommun under de närmaste åren. I Ronneby har kommunen ett mindre antal tomter till salu i ett område intill Persborgsgölen, 10 minuter från stadskärnan. Droppemåla och Slättanäs är två havsnära områden som håller på att bebyggas. Bad- och båtplatser finns strax intill. Tomter säljs av PEAB. Det finns även andra kustnära områden där du kan köpa en tomt med doft av havet. Priset för en genomsnittsvilla i Blekinge är en tredjedel av priset i Stockholm. I Ronneby får du mycket mer för pengarna. Mer information på Plusenergihus I ett nytt villaområde, Solbacka, 10 minuters gångväg från centrum i Ronneby tätort planeras för byggande av ett 20-tal plusenergihus. De byggs av företaget EnergiBo med en teknik som gör att de blir extremt energisnåla och till och med kan ge överskottsenergi. Idag finns ett visningshus färdigställt som det också finns möjlighet att provbo. Glasbrukstomten vid Ronnebyån intill Ronneby Brunnspark. Ronnebyhus Ronnebyhus är kommunens största bostads - företag med lägenheter. Företaget, som ägs av Ronneby kommun, erbjuder bostäder med hyresrätt. Utbudet är stort och det finns bostäder oavsett var i livet du befinner dig. Lägenheterna Ronnebyhus erbjuder är allt från studentrum och ettor till sexrummare, från markplan med egen täppa och upp till sjunde våningen med milsvid utsikt. Lägenheterna finns både i Ronneby centrum och på landsbygden, allt från äldre till nybyggda med olika prisalternativ. Senior- och trygghetsboende med god service och hög tillgänglighet finns också. Ronnebyhus har inte bara lägenheter utan även kontor, lokaler, förråd och garageplatser att hyra ut. Bor du hos Ronnebyhus har släkt och vänner möjlighet att hyra Nära och kära lägenheter som är möblerade och utrustade för en kortare hyrestid. Ronnebyhus arbetar med energi- och miljörelaterade åtgärder. Solceller finns på Madelungsvägen som backar upp fastighetens elförbrukning i bland annat tvätt - stugan. Förnyad och energieffektiviserad belysning i gemensamhetsutrymmen som förbrukar mindre energi. Individuell varmvattenmätning införs vilket ger en rättvisare debitering och minskad förbrukning. Olja som primärt uppvärmningssystem har avvecklats i alla Ronnebyhus fastigheter. Hyresgästen i fokus, hög service, trygghet och välskötta bostadsområden är kärnvärden i Ronnebyhus varumärke. Ronnebyhus finns på Gångbrogatan 3 Box 264, RONNEBY Tel E-post: Uppgifter om lediga lägenheter hittar du på Andra hyresvärdar, bostadsrätter I kommunen finns ett 15-tal privata hyresvärdar med flerfamiljsfastigheter. Du hittar uppgifter på Där får du också uppgifter om bostadsrättsföreningar och lokala fastighetsmäklare. Dessutom kan du vända dig till kommunens inflyttarservice för att få information. Vill du söka bygglov? Har du precis köpt ett hus, vill du kanske bygga till eller behöver åtgärda ditt enskilda avlopp, då är du alltid välkommen att ta kontakt med oss på Miljöoch Byggnadsförvaltningen. Vi har kvällsöppet en gång i månaden. För mer information se Ingegerd och Jan-Olov Stockhaus har flyttar hit från Hovmantorp. Bor i Backa - ryd. Ingegerd arbetat ideellt och Jan-Olov är konsult. Det bästa med Ronneby närheten till naturen och till barnbarnen Arvid, Olle och Eva. Hyreslägenheter Hyresnivån i Blekinge är låg och Ronneby har bland de lägsta hyrorna i länet. Genomsnitts - priset är 846 kr/m 2 och år. En normalstor trea kostar därmed ungefär 500 kr mindre per månad än i storstadsområdena. Bland övriga boendekostnader ligger Ronneby lägst i länet för kostnader för elnät och sophämtning. Bostadsrätt Givetvis finns också ett stort utbud av bostadsrätter, med insatser och månadsavgifter på en helt annan nivå än i storstadsregionerna. Ett aktuellt nytillskott är Brf Brunnsparken med 27 lägenheter, som HSB Sydost byggt på den Ronnebyhus på Gångbrogatan. Mo Asghari och Soraya Abrari har flyttat hit från Teheran, Iran. Mo är grafiker och läser svenska på SFI. Soraya studerar på BTH. Det bästa med Ronneby Ronneby är en underbar stad med många vackra blommor. Vi tycker om tystnaden och att alla är så vänliga, en vänlig stad. 3

4 Utställningen Inuti XL av Ateljé Inuti. Verk av Patricia Sigurd, Ateljé Inuti. Ronneby Blodbad en helt ny historia av Ronneby Folkteater. Kulturlivet förenar tätort och landsbygd Ronneby har ett rikt kulturliv både i tätorten och på landsbygden. I Kulturcentrum finns en av södra Sveriges största konsthallar. Närmare personer besöker den varje år för att ta del av olika utställningar och kulturarrangemang. Utställningar I Kulturcentrums konsthallar visas konst- och temautställningar. Många arrangeras i samar - bete mellan kulturenheten och Ronneby konstförening. Graffitimålningarna på Bruket (bakom Kulturcentrum) är en del av kommunens permanenta utställningar. Varje vår målas väggen om av ungdomar och unga graffitikonstnärer. Vid samma tillfälle skapas ett nytt graffitiverk på biblioteksmuren intill Stadsbiblioteket. Verkstäder Kulturcentrums verkstäder för grafik, textil och emalj används av många konstnärer i Blekinge och i grannlänen. Elever på gymnasiets estetiska program och på Blekinge folkhögskolas konstlinje har ibland sina lektioner här. Arrangemang och kulturföreningar Kulturcentrums konsthallar fungerar ofta som scen för musikarrangemang, teaterföreställningar och föreläsningar. Kulturarrangemang ordnas även på andra platser av engagerade kultur - föreningar. Rikt musikliv Ronneby präglas av ett rikt musikliv. I kommunen finns aktiva orkestrar inom olika musikgenrer och flera musikföreningar som ser till att utbudet blir blandat med klassisk musik, jazz, folkmusik, rock och hiphop. Körer finns med olika inriktningar och nivåer. Film Ronnebys biograf blev den första 3D-biografen i Blekinge. Filmälskare har ett stort utbud att välja bland. Det beror dels på de två driftiga biografägarna men också på föreningen Ronneby Filmstudio, som visar film varje vecka för sina medlemmar. Teater Ronneby teater drivs av Ronneby Folkteater som producerar sommarteater i Ronneby. Utomhusföreställningen Ronneby Blodbad visas under sommaren vid Heliga Kors kyrka. Föreningen Kultur i byarna arrangerar teater utanför tätorten och Teaterfixarna köper produktioner från Regionteatern och andra fria teatergrupper som visas på olika platser i kommunen. KROMA i Massmanska kvarnen I kulturkvarteret vid den vackra medeltidskyrkan Heliga Kors driver konstnärsföreningen KROMA ett galleri. KROMA består av ett 20- tal konstnärer från Blekinge. Museer Gjuteri- och emaljmuseet i Kallinge visar gjutjärnsspisar och emaljföremål tillverkade av Kockums i Kallinge och Ronneby. Ekholms fotoateljé i Kallinge är den enda bevarade dagljusateljén i landet. Den uppfördes av fotografen Oscar Ekholm och har bevarats i sitt ursprungliga skick. Möllebackagården är ett hembygdsmuseum som visar glimtar från tiden då man drack brunn i Ronneby. Det finns också hembygdsmuseer i bland annat Bräkne-Hoby och i Hallabro (Vannslätten) och ett skolmuseum i Risanäs gamla skolbyggnad. Bibliotek I kommunen finns ett Stadsbibliotek i Ronneby och flera filialbibliotek. På alla bibliotek erbjuds fri tillgång till internet och ett brett utbud av böcker, tidningar, tidskrifter, filmer, musik m.m. Självservice dygnet runt finns på bibliotekets webbplats I Ronneby prioriteras barn och ungdomar och det satsas mycket på bokpresentationer för barnen i förskola och grundskola. Mer information Allmän information tel och E-post: Fax: Kultursekreterare tel Stadsbiblioteket tel Blekinge läns folkhögskola Skattjakt i Ronneby Baskurs (grundskolenivå) Samhällsvetenskap Naurvetenskap Naturvetenskapligt basår Vatten- och fiskevård naturvård i vatten Konstlinje Teaterlinje Textillinje Mat och hälsa Seniorkurser Folkhögskolevägen Bräkne-Hoby Runt omkring i Ronneby finns mängder av skatter gömda. Med hjälp av en mobil eller gps kan du själv delta i skattjakten. Fenomenet kallas för geocaching och har blivit en folksport över hela världen. Idén är lika enkel som genial. Förutom att du måste ha en mobil med karta eller en gps är det helt gratis. På speciella webbplatser hämtar du uppgifter och koordinater och sedan är det bara att börja leta. Ofta består skatterna av småsaker, det roliga är själva letandet. Förutom att skattjakten är kul för både ung och äldre är det ett annorlunda sätt att få spänning på promenaden. Skatterna finns i skog såväl som stad och där du minst anar. Bara i Ronneby finns det över 400 skatter gömda. Fotnot: Se alla Ronneby skatter på (hjälpmedel-cachekarta) Modern skattjakt i Ronneby. 4

5 Ung i Ronneby Ronneby Brunnspark en av Sveriges vackraste Graffiti på Bruket i Ronneby. I Ronneby finns det mycket att göra för barn och ungdomar. Många föreningar och ideella organisationer driver olika verksamheter. Kommunen har som mål att skapa trygga och drogfria miljöer för ungdomar i kommunen. Det är viktigt att stötta initiativ och engagera dem i beslutsprocesser. Ungdomsfullmäktige, diskussionsforum, elevråd, cafégrupper och discogrupp är några exempel. Det finns också grupper som kommunens fritidsledare träffar för att tillsammans skapa nya aktiviteter. Fritidsgårdar för unga Fritidsgårdar är i första hand till för högstadieungdomar men passar även äldre ungdomar. Fritidsgårdarna finns utspridda i kommunen och drivs av kommun eller samhällsföreningar. Här ordnas aktiviteter som karaoke, disco, uppträdanden och utflykter. Under loven finns speciella aktiviteter efter önskemål från besökarna. Musikföreningar För musikintresserade ungdomar finns flera föreningar och sammanslutningar att vara med i. Varje år arrangeras lokala musikfestivaler med både lokala band och inbjudna artister. Besök Ung i Ronneby på Facebook! Fritidsgårdar Ronneby tätort Bruket i Ronneby, Kallingeskolan och Hjorthöjden, fritidslokalerna drivs av kommunen. Ansvarig: Fritidsenheten Backaryd Reginalokalen och Sporthallen Ansvarig: Backaryds samhällsförening Eringsboda Gamla ålderdomshemmet i Eringsboda Ansvarig: Eringsboda samhällsförening Johannishus Rydsgården Ansvarig: Johannishus samhällsförening Hallabro Föreningsgården Ansvarig: Hallabro samhällsförening Öljehult Öljehults samhällsförening Ansvarig: Öljehults samhällsförening Information om öppettider och telefonnummer finns på Där hittar du också information om andra aktiviteter för unga i Ronneby. Rhododendron blommar i Brunnsparken. Vid sekelskiftet var Ronneby Brunn en av landets mest besökta kurorter. Brunnsgäster från hela Europa kom hit för att dricka hälsobringande mineralvatten och ta stärkande promenader i den vackra parken. Det ansågs att ett stilla flanerande under skuggande träd hade en positiv effekt på mineralvattnets medicinska verkan. Den första källan upptäcktes 1705 men storhetstiden inleddes under det sena 1800-talet. På 1930-talet blev brunnsdrickande omodernt och anläggningen togs över av turister brann Brunnshotellet ned till grunden, men byggdes upp igen. Idag är det en av landets största spa- och konferensanläggningar. Ett nytt utomhusbad, Ronneby Brunnsbad, öppnades sommaren 2010 i anslutning till parken. I Brunnsparken finns en fantastisk rhododendronplantering, en doftträdgård, en japansk trädgård och tusen rosors trädgård allt fritt tillgängligt för besökarna. Ronneby Brunnspark och Brunnskogen är ett kulturreservat. De vackra villorna i parken är kulturminnesmärkta och varsamt renoverade. I Gymnastiken finns Naturum Blekinge. I Brunnshallarna bjuds på musik, underhållning och den populära loppmarknaden på sommaren. Brunnsparken är en idyllisk oas som inbjuder till utflykter, promenader och rekreation. Nationaldags- och midsommarfirande är årligen återkommande arrangemang. Vi hoppas att du ska få glädje av allt som Ronneby Brunnspark kan erbjuda och att du så småningom hittar dina egna smultronställen i parken. Välkommen till Ronneby Brunnspark och njut! Parkera i Ronneby Med denna tidning får du som nyinflyttad en P-skiva som du kan använda för att parkera gratis i Ronneby centrum. Det är Ronneby kommun, Gatuenheten, som bidrar med en liten välkomstpresent. P-skivorna kan köpas på Turistbyrån, Medborgarservice och i stadens butiker. Välkommen, hos oss hittar du ditt hem!

6 Aktiv fritid för alla Oavsett om du är ute efter att göra av med din överskottsenergi eller lära känna ditt inre kommer du att upptäcka att här finns möjligheter till det mesta. I den moderna kurorten Ronneby finns alla förutsättningar för en innehållsrik fritid. Idrott Ronneby kommun erbjuder ett mycket varierat utbud av idrottsföreningar alltifrån fotboll, ridning och orientering till boule och bowling. Det finns anläggningar för både inomhus- och utomhusaktiviteter. En ny ridanläggning och en konstfrusen arena är senaste anläggningar som har byggts. Bad Hela sommaren kan du bada i hav och sjöar. På finns tips på härliga badplatser. Intill Ronneby Brunnspark ligger Ronneby Brunnsbad, vars äventyrsbad invigdes sommaren På vintern kan du bada inomhus i Kallinges och Ronnebys simhallar. Fiske Ronneby erbjuder både kustfiske och insjöfiske. Längs kusten fiskar du på de flesta platser utan fiskekort. För fiske i insjöarna och Ronnebyån köper du fiskekort. Information kan du få av Turistbyrån, Medborgarservice, Fritids- och turistenheten eller på kommunens webbplats. Cykel- och vandringsleder I Ronneby kan du lätt ta dig fram på cykel. Det finns många cykelvägar och flera vackra cykelleder. Fina vandringsleder och strövstigar underlättar för dig som vill uppleva Ronnebys vackra natur. Mer information och kartor hittar du på Sommar när det är som bäst. Upptäck naturen runt Ronneby på en hästrygg. Ronneby Brunnsbad Ronneby Brunnsbad ett äventyrsbad för alla. Sommaren 2010 invigdes Brunnsbadet. Här kan både stora och små åka hisnande rutschkanor, bubbla i varm pool och strömkanaler eller plaska vid den långgrunda stranden. Är du våghalsig finns en lite djupare lagun med fasta uthopp. I den breda vattenrutschkanan som är en 93 meter lång Magic-Hole-rutsch - kana kan flera åka samtidigt. Dessutom finns en vanlig rutschbana med gupp och svängar som är 75 meter. För de allra minsta finns en barnpool med en liten vattenrutschkana och lekfigurer som sprutar vatten. Vill du bara motionssimma och ta det lugnt kan du göra det på morgnarna, innan badet slår upp portarna. Vill du ta en fikapaus mellan doppen går det att promenera över till ön som ligger mitt i badlandskapet. Badet är handikappanpassat och tillgängligt även för rullstolsburna. För snabba besked om vad som händer på badet kan du följa oss på Twitter! Öppettider och info om priser m.m. finns på Vid frågor kring badet ring Vinternöjen på Karlsnäsgården. Vinternöjen i Ronneby kommun När det blir kallt i Ronneby är det dags att ta fram skidor, skridskor och pulka. I centrala Ronneby finns Sveriges sydligaste utomhusrink, Ronneby Isarena. Bara 15 kilometer norr om Ronneby i en naturskön och omväxlande miljö vid stranden av sjön Rötlången ligger Karlsnäsgården. Runt Karlsnäsgården finns motions- och skidspår på 5 kilometer varav 3,3 kilometer har elljus. Vid köldgrader kan man spruta snö på totalt 1,7 kilometer spår. Dessutom finns natursnöspår på 3,5 och 10 kilometer. Området är mycket populärt för många olika aktiviteter både sommar- och vintertid. När skidspåren är öppna kan du låna skidutrustning för längdåkning. Ronneby orienteringsklubb, som driver gården, arrangerar bl.a. tipspromenader och veckans motionsorienteringsbana. Läs mer Ronneby Isarena på Lugnevi Bara ett stenkast från centrum ligger den nya isarenan som invigdes i december Oavsett väder finns det mellan december och februari alltid konstfrusen is på banan. Det är dessutom gratis att åka skridskor här. För bandylaget Fredriksbergs BK, som driver isarenan, är det hemmaplan. Mer information och tider hittar du på 6

7 Samarbete och nytänkande för att utveckla näringslivet Näringslivet i Ronneby innehåller allt från högkvalitativ teknikindustri till framåtsträvande IT-bolag och hälsoföretag. Här finns också en växande grupp med turistinriktning. I Ronneby är ungefär företag och organisationer registrerade. Ett av de mest kända är konferens- och spahotellet Ronneby Brunn. Men här finns också ett kluster med världs - ledande företag inom vattenskärning, liksom teknikföretagen Tarkett, Alfa Laval, Orbit One och Nordic Vehicle. Trävaruindustrin växer genom investeringar av Södra Interiör, Prolist och BHB Allbox. Intill anrika Ronneby Brunnspark ligger företagsbyn Soft Center med ett 90-tal företag och det nystartade lärcentret Kunskapskällan. På landsbygden finns många engagerade jord- och skogsbruksföretag samt en lång rad turistföretag som Räntemåla gård, Blomstergården och Vildmarkscaféet. Dessutom är flygflottiljen F17 och Helikopterdivisionen stora arbetsgivare. Modern kurort I Ronneby drivs många projekt för att stödja näringslivsutveckling och identitet. Hit hör bland annat ett varumärkesbyggande med Marcus Sandekjer Näringslivschef Tel: E-post: Ebon Kaisajuntti Landsbygdsföretagande och besöksnäring Tel: E-post: Vi vill gärna ha din e-postadress, så att vi kan ge dig information oftare! Skicka den till oss på grund i kurortstraditionen, Ronneby den moderna kurorten. Genom frukostmöten, före tagsträffar och företagsbesök verkar ansvariga för att kommunen och företagen ska arbeta tillsammans. Alla är välkomna att delta det är bara tillsammans det kan byggas ett bra företags klimat i Ronneby. Kommunens service till företagen Alla företagare kan vända sig till kommunens näringslivsenhet med frågor om näringsliv och företagande. Kommunen hjälper till med etablering, kompetensutveckling, landsbygdsföretagande och nätverk. Kommunen har också ett nära samarbete med Nyföretagarcentrum för dig som funderar på att starta eget. Kontakta Näringslivsenheten med dina frågor och idéer. Lämna gärna din mejladress till oss så får du vårt nyhetsbrev. Swedish Waterjet Lab, SWL En unik satsning på vattenskärningsteknik i Ronneby Ronneby Kunskapskälla en mötesplats för lärande Nära Ronneby Brunnspark, vid röda tornet på Soft Center, hittar du lärcentret Ronneby Kunskapskälla. Lokalerma är fräscha och inredda med nya, fina möbler och modern teknik. Det livslånga lärandet Till Kunskapskällan kommer vuxna för att studera, enskilt eller i grupp. En del läser helt webbaserade kurser och program, andra följer föreläsningar via videokonferens. Den som studerar kan också välja att skriva tentamen på Kunskapskällan, oavsett om man vanligtvis nyttjar Kunskapskällans möjligheter eller ej. Den enskilde besökaren kan också delta i någon av våra öppna föreläsningar och seminarier, eller få vägledning i utbildningsdjungeln. Att skära med vatten är en teknik som används mycket inom bland annat tillverkningsindustrin. Vatten med väldigt högt tryck pressas igenom ett munstycke. Vattenstrålen får då imponerande egenskaper och skär lätt genom både hårda och mjuka material. Tillsätter man även lite sand i vattenstrålen ökar kapaciteten ytterligare och det är möjligt att skära itu upp till 30 cm tjockt stål. Miljöfördelar Vattenskärning är en ren teknik med minimal miljöpåverkan. Teknikens renhet är en betydande fördel som gör att man väljer att använda vattenskärning inom till exempel livsmedelsindustrin. Det förekommer idag också att tekniken används vid kirurgiska ingrepp där förstås kraven på rena snitt är oerhört höga. Riktade utbildningar I samspel med arrangerande högskolor marknadsför Kunskapskällan olika utbildningar, främst sådana som det lokala eller regionala arbetslivet efterfrågar. Både hela program och korta kurser lyfts fram. Detta kräver gott samarbete med högskolor och yrkeshögskolor på olika håll, liksom med företag och organisationer i regionen. Utveckla personalen Företag och organisationer kan också komma till lärcentret för att kompetensutveckla sin personal i egen regi - utan att någon högskola medverkar. Tekniken och lokalerna kan enkelt anpassas för att möta användarnas behov. Här kan man t.ex. genomföra nätbaserade konferenser och sammanträden genom att koppla upp sig mot Motala, Stockholm eller New York. Öppna föreläsningar och seminarier som Kunskapskällan inbjuder till kan ibland vara särskilt ämnade för anställda vid företag och organisationer. Studera på hemmaplan på Ronneby Kunskapskälla. Yrkeshögskola Hösten 2012 erbjuder vi inte mindre än tre olika yrkeshögskoleutbildningar. Dessa utbildningar innebär föreläsningar på Ronneby Kunskapskälla och LIA (Lärande i arbete) på något företag i regionen. Utbildningarna är Marin - ingenjör med inriktning mot Produktion av fritidsbåtar, Mariningenjör med inriktning mot Motor- och elektroniksystem för fritidsbåtar, samt Business Intelligence. EU-medel Ronneby Kunskapskälla är en kommunal verksamhet som under ett uppbyggnadsskede även drivs som ett EU-projekt, med medel från Tillväxtverket och Region Blekinge. Vid utgången av 2012, då projektet avslutas, bär Kunskapskällan verksamheten vidare in i framtiden på egen hand, utan EU-medel. Koppla upp dig mot framtiden! Cela, Collaborative E-Learning Arena, är ett regionalt projekt som finns på Ronneby Kunskapskälla. Cela handlar om att lära och mötas tillsammans med andra via digitala verktyg och kanaler. Genom oss får du nya kontakter, nätverk och handfasta råd. I Celas framtidsrum kan du upptäcka nya möjligheter med nätbaserat lärande. Du kan också besöka oss på Välkommen till vår värld! Tre aktörer - ett labb Sedan många år tillbaka är vattenskärning en stor industri i Ronneby startade Blekinge Tekniska Högskola tillsammans med Ronneby kommun och företagen inom vattenskärningsindustrin ett forsknings- och utvecklingslabb för vattenskärning. Verksamheten är nu ordentligt igång. Långa och korta projekt löper sida vid sida. Här kan forskningsprojekt och utvecklingsprojekt få utrymme att skapa långsiktigt hållbar utveckling som gagnar de tre aktörerna samhälle, näringsliv och industri. Framtiden i sikte På Swedish Waterjet Lab strävar man efter att förfina och optimera skärförmågan ytterligare och utveckla innovativa lösningar för vattenskärningsindustrins framtid. Målet för labbet är att stärka vattenskärningsindustrin och samtidigt skapa en internationellt erkänd forskargrupp inom vattenskärningsteknik. 7

8 Förskola och grundskola en bra start i livet Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg/fritidshem Alla familjer som önskar får plats för sina barn i förskola eller fritidshem. Ronneby kommun har en väl utbyggd verksamhet i olika delar i kommunen. Förskolorna finns där barnen bor, några små med samma i två tre avdelningar, andra större med fyra sex avdelningar. Vi har däremot inte så många familjedaghem (pedagogisk omsorg) kvar. All skolbarnsomsorg finns nära skolorna, för det mesta inne i skolhusen. Vem kan få förskola och fritidshem? Rätten till förskola och fritidshem regleras i skollagen och omfattar barn i åldrarna 1 12 år. När man är folkbokförd i kommunen har man rätt till barnomsorg. Avgifter i barnomsorgen Ronneby kommun har en rabatterad variant av maxtaxa. För 3 5 åringar ges 30 % rabatt (allmän förskola) från höstterminen barnet blir tre år. Man har ingen avgift alls om familjens bruttoinkomst är lägre än kr/månad. E-tjänst för ansökan om barnomsorg Vänd dig med frågor till förskolekansliet som ansvarar för området där du bor. All information om förskolor, fritidshem och skolor med kontaktuppgifter finns på och i telefonkatalogen. Vi har lanserat en ny e-tjänst för ansökan om barnomsorg och schemaändringar. Denna når du via Vi bygger ut förskolan efter behoven I Ronneby har man aldrig accepterat lång kö eller jättestora barngrupper. Om det behövs fler platser bygger vi ut. Ingen ska behöva vänta längre än två till tre månader för att få plats. För att möta efterfrågan har kommunen byggt en rad nya förskolor de senaste åren och flera nya förskolor är på gång. Det finns också fyra fri stående förskolor i Ronneby kommun. Olika profiler inom förskolan och Nattis Våra förskolor arbetar självklart efter den nationella läroplanen för förskolan, men också med olika profileringar bland annat natur- och miljöinriktning och Reggio Emilia-pedagogik. Vi har sedan många år Nattis för barn som behöver omsorg på kvällar, nätter och helger. Nattis i Ronneby har öppet 365 dygn om året. Mer än 95 % av föräldrarna säger att de är nöjda med sina barns förskola. Hög kvalitet i förskola och skola En hög andel av skolornas elever klarar sin gymnasiebehörighet från grundskolans avgångsklasser. Ronneby kommun satsade tidigt på att använda IT inom skolan. Många skolor har arbetat med datorprojekt i åtskilliga år. Andra satsningar i skolan är läsutvecklingsarbete, matematikutveckling och Naturvetenskap och teknik för alla (NTA). Vi arbetar långsiktigt med eleven i centrum genom bra elevdokumentation och arbete med värdegrund och genus - frågor. Nolltolerans mot mobbning är självklar. Vi har skolor i de flesta tätorter. För de yngsta finns skolor också på våra små orter. Vi arbetar medvetet med kvalitet och följer noga kvalitetsutvecklingen i skolorna. Vi vet genom enkätsvar från elever och föräldrar att vår verksamhet fungerar bra. Det positiva resultatet bekräftas av andra, årliga uppföljningar och utvärderingar. Lärarna i Ronneby har arbetat mycket med att göra målen för eleverna tydliga de senaste åren. KulturPedagogiskt Centrum (KPC) KPC är ett forum som ger barn och ungdomar möjlighet att uppleva, skapa och växa med kultur. Inom scenkonsten finns ett rikt utbud av professionell teater, musik, dans och film för alla barn. Kulturskolan ger också möjlighet till eget skapande inom områdena musik, dans, bild/media, drama/teater och kulturarv, med ett bra pedagogiskt stöd och i nära samarbete med skola/förskola. På barnens fritid finns en uppskattad musik-, bild- och teaterskola. Barn och elever som behöver särskilt stöd Alla barn och elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt. Vi arbetar med systematik för att alla barn och ungdomar som behöver stöd ska få det i sin förskola och skola. Råd- och Stödteamet (RoS-teamet) stödjer alla förskolor och skolor med konsultstöd och spetskompetens. Här finns dessutom ett Skoldatatek som kan visa och prova ut IT-baserade hjälpmedel. Den obligatoriska särskolan har flest grupper på Kallingeskolan F-6 och 7-9, men placering i särskola sker även i andra grundskolor i kommunen. Gymnasiesärskolan i Sjöarp ligger i underbar natur och har också internatboende. På senare år har vi satsat brett på kompetenshöjning inom specialpedagogik för vår personal. På hittar du mer information om förskola och skola. Där kan du ladda ner Skolguiden och Förskoleguiden med utförlig information om alla våra skolor och förskolor. Har du inte tillgång till internet är du välkommen att kontakta vårt centrala kansli, så skickar vi den information du vill ha! Enklast gör du det genom kommunens växel eller Utbildningskansliet direkt Gymnasieskolan Knut Hahn Om du lovar att ge dina drömmar en chans så lovar vi att ge dig bästa möjliga förutsättningar att lyckas. 8 Gymnasieskolan Knut Hahn är en skola som utvecklas i takt med omvärlden, både tekniskt och kunskapsmässigt. Eleverna erbjuds en stimulerande och utvecklande miljö. Eleverna kan välja mellan elva nationella program och fem introduktionsprogram (på kan du läsa mer). Gymnasieskolan Knut Hahn har funnit i 40 år. Detta ger en stabil grund och trygghet. Skolans personal har under dessa år skaffat sig mycket kunskap kring utbildning och lärande. För att en utbildning ska bli bra är det viktigt att eleverna är med och påverkar. Utöver nationella program finns tre områden som skolan ständigt jobbar på och som ska Vuxenstudier på hemmaplan Att studera som vuxen kan ge dig nya möjligheter. I Ronneby erbjuder den kommunala vuxenutbildningen både teoretiska kurser och yrkeskurser. Den kommunala vuxenutbildningen finns i nybyggda lokaler på Gymnasieskolan Knut Hahn och på Persborgsskolan. ge en bred utveckling och spets. Dessa tre är: 1. Samarbete med näringsliv som innebär att eleverna får en aktuell och anpassad utbildning både för dem och för den bransch de har valt att jobba i. 2. Entreprenörskap och Ung Företagsamhet är en viktig del i utbildningen. Eleverna får ta entreprenöriellt lärande till en ny nivå genom att prova på att driva egna företag genom Ung Företagsamhet (UF). 3. Internationellt arbete; på Knut Hahn har eleverna möjlighet att komma i kontakt och samarbeta med andra länder. På så vis ökar de chanserna att anpassa sig till framtidens internationella möjligheter. Våra utbildningsområden är: SFI Svenska för invandrare Grundläggande Vuxenutbildning grundskola Gymnasial Vuxenutbildning bland annat kärnämnen och behörighets givande kurser Yrkesvux bland annat Vård- och omsorg och Inredning och design Läs mer på Högskolekurser och -program på distans kan du studera vid Ronneby Kunskapskälla på Soft Center.

9 Ronneby mot nya mål lokala miljömål Ronneby kommun vill tillsammans med näringslivet och invånarna bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. En del i det arbetet är att ta fram nya lokala miljömål. I den moderna kurorten Ronneby arbetar vi konkret med att minska förbrukningen av energi och olja. Mer än 80 procent av kommunens personbilar är miljöbilar och all julbelysning har energisnåla LED-lampor. Vid offentlig upphandling ställer kommunen höga miljökrav, till exempel på att en del av maten i skolan ska vara ekologiskt odlad. Vi vill också inspirera invånarna i Ronneby till en förändrad och mer hållbar livsstil. Ett enkelt sätt att själv agera mer miljömedveten är att ta cykeln till jobbet eller skolan. I tätorten Ronneby finns det ett nästan fem mil långt upplyst cykelvägsnät. Eller varför inte möta våren på en cykeltur längs med vackra Bräkneleden som sträcker sig mellan kust och skogsbryn? Är det något du undrar över eller vill diskutera är du välkommen att höra av dig till Kommunledningsförvaltningen. Mer information: Kommunledningsförvaltningen, Kerstin Hannrup Övervakning av vatten- och luftkvaliteten Sedan början av 1980-talet övervakar Miljöoch hälsoskyddsenheten luft- och vattenkvaliteten i Ronneby. Luftföroreningar Ett länsövergripande kontrollprogram för luftföroreningar genomförs under Mätningarna används för att kontrollera att halterna ligger inom föreskrivna gränsvärden, men också för att följa trenderna. Under talet var svaveldioxid och bly det stora problemet. Halterna har minskat betydligt och under 2000-talet har situationen varit relativt oförändrad. Idag är det framförallt partiklar i tät - ortsluften som är bekymmersamt. Partiklarna som bl.a. kommer från trafiken och småskalig vedeldning är skadliga för människors hälsa. Blekinge Naturbruksgymnasium Vattenkvalitet I Ronneby analyseras vattenkvaliteten i elva vattendrag; sju av dem en gång i månaden och resten en gång i kvartalet. Utifrån resultaten beräknas mängden kväve och fosfor som tran - sporteras till Östersjön. Mängden fosfor som når Östersjön via våra vattendrag tenderar att minska något, medan mängden kväve tenderar att öka. Övervakningen är unik i Sverige eftersom få kommuner analyserat vattenkvaliteten i sådan omfattning och under så lång tid. Vill du veta mer om miljöövervakningen, kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektören Leif Abrahamsson mil cykelvägar i centralorten Ronneby gör det lätt att ta sig till och från jobbet på cykeln. Annonsera i Nyinflyttad tel Välkommen till Blekinge För att få tid för tandvård för dig eller ditt barn rekommenderas du kontakta valfri tandklinik. Allmäntandvården inom folktandvården når du på följande nummer: Undervisning bland djur läs mer på Inbäddad i en liten dalsänka bland ekar och björkar i Bräkne-Hoby finns Blekinge Naturbruksgymnasium. Skolan har funnits i över 50 år och är en av pionjärerna inom ekologiskt jordbruk. Blekinge Naturbruksgymnasium är en liten skola med familjär stämning. Eleverna får mycket hjälp av duktiga lärare och instruktörer. På skolan arbetar 40 engagerade medarbetare. Skolan har nyrenoverade och moderna lokaler. Här finns också ett internat för elever som har lång resväg. Internatet har bemanning på kvällar och nätter. I matsalen serverar vi god och varierande mat som tillagas på skolan. Mycket av undervisningen sker ute i fält, bland djur, maskiner och verkstäder. Arbetssättet präglas av en helhetssyn på eleven. Vårt natur - bruksprogram har inriktningar på lantbruk, skogsbruk, hundar och hundsport, hästar, lantbruksdjur och naturvetenskaplig profil. På de inspirerande och välbesökta naturbruksdagarna visar eleverna upp hur Naturbruksgymnasiet fortsätter att utvecklas och moderniseras. Hit hör till exempel det moderna kostallet, ridhusanläggningen, de senaste jordoch skogsmaskinerna och den nya träningshallen för hundarna. Folktandvården Bräkne-Hoby Folktandvården Ronneby

10 Kommunen kan vara till stöd och hjälp på många olika sätt oavsett var i livet du befinner dig. 10 Är du nöjd med din bank? Västra Torggatan 7 Ronneby nordea.se Läkarmottagning Här är några goda anledningar till varför du skall välja Vårdcentralen i Kallinge! Vi erbjuder dig bred kompetens, personligt omhändertagande och hjälper dig till en bättre Hälsa. Distriktssköterska och barnavårdscentral Distriktssjukgymnast Remissfritt Kurator Träningsanläggningar nära dig Ronneby, Metallgatan 1, Gör det möjligt Wellness Studio har anläggningar i Ronneby, Kallinge, Tingsryd, Karlskrona, Nättraby och Rödeby Nordea Bank AB (publ) Vi finns när du behöver oss! Det kan komma tillfällen då alla behöver stöd och omtanke. När familj och vänner inte räcker till eller saknas kan kommunen vara till hjälp. Du kan vara berättigad till insatser och bistånd vid många tillfällen i livet. Därför finns det flera lagar om stöd och service, bland annat Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS). Kommunen kan ge råd och stöd till både enskilda och familjer. Några exempel är försörjningsstöd, äldreomsorg och hjälp vid funktionsnedsättning. Bra liv för seniorer Inom äldreomsorgen är målet att du så länge det går ska ges möjlighet att bo kvar i ditt egna hem och kunna leva ett bra och självständigt liv. Kommunen kan stötta med hemtjänst både dag och natt, trygghetslarm, matdistribution och avlösning för dig som vårdar anhörig i hemmet. Behöver du hjälp med hälso- och sjukvårdsinsatser samverkar vi med hemsjukvården. Om ditt behov av vård blir så stort att det inte längre är möjligt att bo kvar hemma kan du söka plats på ett särskilt boende. För seniorer finns dagcentraler dit du är välkommen att äta lunch och träffa nya vänner. Där anordnas olika aktiviteter. Lika förutsättningar för alla För dig med en funktionsnedsättning är målet att du ska ha förutsättningar att leva och vara delaktig i samhället som alla andra oavsett om du är barn eller vuxen. Bland annat finns daglig verksamhet, kontaktpersoner och korttidstillsyn. Utöver det finns ett antal gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning. Du kan få råd och information om till exempel bostadsanpassning, stödinsatser och tillgänglighet. På kommunens hemsida finns en tillgänglighetsguide. Guiden kan vara till nytta när du till exempel söker efter restauranger och badplatser. För synskadade gör kommunens taltidningsredaktör varje vecka en tidning med lokal information. Det kostar inget att prenumerera på tidningen. Den skickas ut på CD och finns att ta del av på kommunens webbplats. Socialt stöd Socialförvaltningen arbetar med både förebyggande verksamhet och individuellt utredningsoch behandlingsarbete. I samarbete med andra förvaltningar, organisationer och enskilda verkar vi för goda livsmiljöer. Huvudområden är försörjningsstöd (socialbidrag), råd och stöd till barn, ungdomar och familjer samt till dig som utsätts för våld i nära relation och till människor med missbruksproblem av olika slag. Socialförvaltningen ansvarar även för handläggning av serveringstillstånd och andra ärenden utifrån alkohollagen. Socialbidrag På försörjningsenheten kan du få hjälp med att söka socialbidrag. Du kan få stöd till egen försörjning med till exempel socialbidragspraktik, jobbsökargrupper och olika former av individuellt stöd. Ekonomisk rådgivning Har du problem att klara dina utgifter eller har stora skulder som du inte kan betala? Kommunens handläggare för skuldsanering erbjuder ekonomisk rådgivning och kan hjälpa till med att fylla i en ansökan om skuldsanering. Stöd till barn, ungdomar och familjer Barn och familjer som far illa och behöver stöd kan kontakta kommunens barn- och familje - enhet som tar emot ansökningar om stöd till barn och familjer. Hit kan du även meddela om barn som far illa. Barn- och familjeenheten har också ansvar för barn som är placerade i familjehem eller på institution. Till barn och ungdomar upp till 18 år och deras familjer erbjuder Råd och stöd familj olika former av hjälp. Det kan till exempel vara insatser som föräldrautbildning, familjesamtal, vardagsstöd och hemmabaserad familjebehandling. Fältsekreterarna ansvarar för uppsökande och förebyggande insatser. Stöd och hjälp till människor med missbruksproblem Råd och stöd vuxen arbetar med frivillig behandling av personer med olika typer av beroende. Även närstående kan få hjälp. Behandlingen bedrivs i öppenvårdsform med behandling, stöd och rådgivning. Vuxna som vänder sig till enheten kan vara anonyma. Personal och anställda inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Våld i nära relation SESAM är en verksamhet som vänder sig till dig som lever eller har levt i en destruktiv relation. Det kan vara ett förhållande där du utsätts för kränkningar, förtryck eller förnedrande behandling i form av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. SESAM vänder sig även till dig som utsatts för våldtäkt, hedersrelaterad problematik och människohandel för sexuella ändamål. Det finns även ett skyddat boende. Vill du veta mer? Du kan läsa mer om äldreomsorgens och socialtjänstens insatser på kommunens webbplats under rubriken omsorg och hjälp. Du är välkommen att kontakta någon av kommunens handläggare för att få mer information eller för att ställa frågor. Är du intresserad av serveringstillstånd finns det under fliken företag, tillstånd & regler på webbplatsen. Kontakt: Ronneby kommuns växel: , alla vardagar Äldreomsorgen Ring kommunens växel och uppge din bostadsadress så kopplas du till en biståndshandläggare som kan svara på dina frågor eller skicka broschyrer. Socialförvaltningen: Reception: , måndagtorsdag 8 17, fredag 8 16 (lunchstängt alla dagar 12 13). Telefonmottagning Försörjningsstöd: , måndag-fredag Telefonmottagning Skuldsaneringshandläggare: , måndag, tisdag och torsdag Telefonmottagning Barn- och familjeenheten: , måndag, onsdag fredag 10-12, tisdag Telefonmottagning Familjerätt: el onsdag, fredag , tisdag LSS-handläggare: eller Du kan också skriva till Äldreomsorgen eller Socialförvaltningen, Ronneby kommun, Ronneby.

11 Blekinge folkhögskola Folkhögskolevägen 6, BRÄKNE-HOBY Tfn Fax E-post: Bli en av oss. Med oss reser du billigt och miljövänligt både till arbete och nöje. Stöd näringslivet på orten handla lokalt! Bli medlem i Leråkra Moderaterna Roger Fredriksson Kommunråd Lennart Förberg Ordförande Moderaterna i Ronneby Det enklaste och billigaste sättet att resa med våra bussar och med Öresundståg är att betala med Resekortet. Då får du alltid minst 20% rabatt på biljettpriset. Dessutom är Resekortet opersonligt du kan alltså låna ut kortet till vem du vill! Ditt Resekort köper du i webshopen på på våra försäljningsställen eller ombord på bussen. Besök gärna vår webb för information om våra olika kort och priser. Här får du också uppdaterad trafikinformation och kan söka din resa i Reseplaneraren! Välkommen till en enklare vardag! Välkommen till ABRI och våra fastigheter! Telefon Din vardag - vår miljö El, Vatten, Avlopp, Värme och Avfallshantering Dessutom var det en trevlig och annorlunda atmosfär hos Länsförsäkringar jämfört med övriga banker Sarah Jingfors, Förmånskund Sarah och Marcus Jingfors valde Länsförsäkringar som bank och försäkringsbolag i samband med att de köpte sitt första hus. Det var år 2004, familjen bodde i Växjö och besökte samtliga banker för att jämföra olika räntor och bud Scanna och läs mer om hur Sara och Marcus resonerade kring valet av bank. 11

12 Välkommen till Medborgarservice! Du som är nyinflyttad har nog många frågor att ställa om Ronneby. Vi på Medborgarservice hjälper dig gärna! Du hittar oss vid huvudingången till Stadshuset och på kommunens bibliotek. När vi inte själva kan svara hjälper vi dig vidare till andra som vet. På kommunens webbplats kan du hitta mycket av den information du söker. Där kan du också ställa frågor eller komma med synpunkter till kommunens politiker och tjänstemän. Ibland finns det öppna forum på webbplatsen, där du som ronnebybo kan dela med dig av dina åsikter i någon särskild fråga. Inflyttarservice Vi på Medborgarservice hjälper speciellt alla nyinflyttade och de som funderar på att flytta till den moderna kurorten Ronneby. Det kan vara allt från att tipsa om bostadsläget, barnomsorg och skola till att föreslå fritidsaktiviteter. Dessutom kan vi informera om läget på arbetsmarknaden och förmedla just din fråga vidare till rätt person. Till vår hjälp har vi ett nätverk av kontaktpersoner både i och utanför den kommunala organisationen. Kontakta gärna oss på Inflyttarservice: Telefon , , , e-post: Karina Magnér-Enarsson och Marie Gunnarsson, Medborgarservice Öppettider och telefon, Medborgarservice Stadshuset September-maj: må-to , fr Juni, aug: må-to , fr Juli: må-fr Tel Ronneby Stadsbibliotek må-to 11-19, fr 11-18, lö (juni-aug lö 10-13) Tel Bräkne-Hoby bibliotek Tel Hallabro bibliotek Tel Hjorthöjdens bibliotek Tel Kallinge bibliotek Tel Listerby bibliotek Tel Welcome to Ronneby! The modern spa resort Ronneby welcomes you with the charm, diverse nature and proximity of a small town. We would like to help you as a newcomer to learn more about our city and the Swedish way of living. Therefore you are always welcome to our Medborgarservice at Stadshuset with all kind of questions. Contact Call us at Medborgarservice Send us an or Visit us at Stadshuset, Karlshamnsvägen 4 i Ronneby Välkommen till Ronneby Turistbyrå! Vi vill särskilt välkomna dig som är nyinflyttad. Turistbyrån ligger vid torget i Ronnebys centrum. Vi informerar om evenemang, besöksmål, aktiviteter, semesterboende och matställen. Hos oss kan du köpa biljetter till konserter och andra evenemang i kommunen. Vi säljer även fiskekort till Ronnebyån och Galtsjön. Mer intressanta tips och information hittar du på och på vår Facebook-sida. Öppettider: Måndag-fredag Under sommaren utökade öppettider Ronneby Turistbyrå Västra Torggatan 1 Tel Fax e-post Här några tips på vad du inte får missa, varken som turist eller ronnebybo. I Ronneby med omnejd: Ronneby Brunnspark med loppmarknad på söndagar sommartid Evenemang som Diggiloo och Nostalgia Festival Naturum Blekinge Wellnessfestivalen Utställningarna på Kulturcentrum Karön och skärgården

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Ronneby Industrifastigheter

Ronneby Industrifastigheter Välkommen till Ronneby Industrifastigheter Våra lokaler har strategiskt bra lägen i Ronneby Vår fastighetsskötsel har service dygnet runt Vi har hög flexibilitet vid lokalanpassningar Vi sätter ditt företags

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

En tidning för alla nya Ronnebybor. ronneby.se

En tidning för alla nya Ronnebybor. ronneby.se En tidning för alla nya Ronnebybor ronneby.se Välkommen till Ronneby Välkommen till att nu vara en av 28 000 invånare i vår härliga kommun, som ligger mitt i Blekinge, nära havet. I Ronneby - den moderna

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 Verksamhetsplan för Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte... 4 Nulägesbeskrivning... 4 Mission 2012... 5 Vision december 2012... 5 Verksamhetsidé, värdegrund och målgrupp...

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla Verksamhetsplan för Ronneby Kunskapskälla 2013 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte... 4 Utgångsläge..4 Mission 2012... 4 Vision december 2012... 6 Verksamhetsidé, värdegrund och målgrupp... 6 Effektmål...

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Ronnebybor. www.ronneby.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Ronnebybor. www.ronneby.se 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Ronnebybor www.ronneby.se Välkommen till Medborgarservice! Du som är nyinflyttad eller funderar på att flytta hit har nog många frågor att ställa om Ronneby. Vi

Läs mer

Södertälje i världen Världen i Södertälje www.sodertalje.se

Södertälje i världen Världen i Södertälje www.sodertalje.se Södertälje i världen Världen i Södertälje Stockholms storasyster Mötesplatsen Staden som sjuder av liv Knutpunkten Här möts Europavägarna 44 min till Stockholm C Snabbtåg till Göteborg, Malmö, Karlstad

Läs mer

Karlskrona Karlskr i siffror

Karlskrona Karlskr i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Hur många karlskronabor finns det? Det och lite till finns att läsa här.

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Ombyte och vila Information om våra korttidsboenden för personer med funktionsnedsättning.

Ombyte och vila Information om våra korttidsboenden för personer med funktionsnedsättning. Ombyte och vila Information om våra n för personer med Vårdbolaget TioHundra erbjuder inom lagen för särskilt stöd (LSS) n för barn, ungdomar och vuxna med Om du har behov av att byta miljö eller dina

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version Pedagogisk omsorg i hemmet 2012, reviderad version Snabbguide och information Vad handlar det om? Vem riktar det sig till? Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013 Flytta till Kungsör Kungsörs kommun presenterar Boendeguide 2012/2013 Välkommen att upptäcka ditt eget kungarike - Kungsör Kunglig historia Kungsör har växt fram på det område vid Mälarens strand, där

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

En ovanligt fantastisk adress.

En ovanligt fantastisk adress. S a n n e g å r d e n residens - En ovanligt fantastisk adress. Som på Manhattan fast hemma i Göteborg. Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. En vacker fasad på en

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, kl. 08.30 12.00 Närvarande Sune Håkansson (RP) Äldrenämnden, ordförande Anders Lund (M) Äldrenämnden, ledamot Bo Johansson (S) Äldrenämnden, ledamot Jan-Erik Wildros

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 www.valhallpark.se Boende Arbete Fritid Kommunikationer Handel - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 Var ligger Valhall Park? Valhall Park ligger ett stenkast från havet, 5 kilometer

Läs mer

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN!

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! Upplev världsarvsstaden Falun. Strosa i faluröda kvarter, slå dig ner på ett café, shoppa eller gå på konsert. Vi har alltid spännande saker på gång, välkommen! 1 3 2 4

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer