NYinflyttad. En tidning för alla nya Ronnebybor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYinflyttad. En tidning för alla nya Ronnebybor. www.ronneby.se"

Transkript

1 2012 NYinflyttad En tidning för alla nya Ronnebybor

2 Så här är Ronneby kommun organiserad Välkommen till Ronneby Du är nu en av invånare i vår härliga kommun, som ligger mitt i Blekinge. I den moderna kurorten Ronneby förenas gammalt och nytt. Här finns livskvalitet med havsnära boenden och närhet till natur och varandra. Du befinner dig i historiska miljöer, samtidigt i ett modernt samhälle som hela tiden utvecklas. En sedan länge viktig fråga för Ronneby är samhällets utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi är särskilt stolta över vår anrika Ronneby Brunnspark. Med sina planteringar, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och stora skogsområden är parken en fantastisk tillgång för Ronnebys invånare och besökare. Utöver detta är många kreativa och innovativa företag verksamma i denna inspirerande miljö. Arbetet med att förstärka utvecklingen av näringslivet är en prioriterad fråga. Området för handel och industri, Sörbydal, visar Ronnebys attraktivitet som etableringsort. Tillväxten har varit god och intresset för ännu ej exploaterad mark är påtagligt. Avstånden är korta. Var du än bor i Ronneby kommun har du nära till det mesta. Till oss går direktflyg från Stockholm, direkttåg från Köpenhamn och färjor från Polen och Litauen. I Ronneby finns förutsättningar att barn och ungdomar får en trygg och innehållsrik uppväxt. Det finns många föreningar med ett brett utbud av aktiviteter, både i staden och på landsbygden. Alla kommuninvånare, ung som gammal, ska känna sig trygga att vi erbjuder en bra kommunal service. Vi har investerat i moderna lokaler i allt från förskoleverksamhet till särskilda boenden och även i ett nytt äventyrsbad, en konstfrusen isarena med bandymått och en ridanläggning. Vi hoppas att du ska trivas och känna dig hemma här. Vi arbetar för att öppenhet, hållbar utveckling och allas välbefinnande ska vara typiska kännetecken. Har du frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifterna hittar du längre fram i tidningen och självklart på Välkommen att tillsammans med oss vara med och utveckla den moderna kurorten Ronneby! Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande Jörn Wahlroth, kommundirektör Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ. Man kan säga att det är kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktige har som regel sammanträden sista torsdagen i varje månad. Alla är välkomna att besöka dessa möten. På kommunens webbplats kan du följa dem via din dator. Länkar finns på där du även hittar mötestider, protokoll och organisation. Kommunstyrelsen (KS) förbereder ärenden som kommunfullmäktige sedan beslutar om och ser till att besluten genomförs. Kommun - styrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen. Ansvaret för kommunens ekonomi ligger på kommunstyrelsen som dessutom har ansvaret att kontrollera hur nämnderna arbetar. Kommunstyrelsen har direkt ansvar för kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Kommunledningsförvaltningen är kommunledningens stabs- och serviceförvaltning som leder, stödjer och samordnar kommunens övergripande arbete. Tekniska förvaltningen sköter kommunens fastig heter, gator, skogar, parker, planteringar och offentliga lekplatser. Här finns även ansvaret för kommunens kök och restauranger till omsorg och skola. Näringslivsenheten arbetar med etableringsfrågor, kompetensutveckling hos företag, nyföre - tagande och företagsfrågor. Näringslivsenheten är nära kopplat till lärcentret Ronneby Kunskapskälla på Soft Center och de viktiga kommunala projekten Cefur (Centrum för forskning och utveckling inom hållbarhet i Ronneby) och e-lärandeprojektet Cela (Collaborative E-Learning Arena). Kommunens verksamheter är underordnade olika nämnder, förvaltningar och styrelser Utbildningsnämnden svarar för barnomsorg, grund skola, KulturPedagogiskt Centrum, Resurs - centrum (särskola), gymnasieskola, natur - bruksgymnasium, kommunal vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi) och uppdragsutbildning samt arbetsmarknadspolitiska utbildningsåtgärder. Socialnämnden ansvarar för bistånd till enskilda och familjer. I samarbete med andra förvaltningar, organisationer och enskilda arbetar nämnden för att främja goda livsmiljöer i Ronneby kommun. Äldrenämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg. Fritid- och kulturnämnden omfattar biblioteksverksamhet och allmänkultur, stöd till fritids- och kulturföreningar och stöd till studieorganisationer. Fritid- och kultur bedriver även medborgarservice vid biblioteken, turistverksamhet och evenemang (kommunstyrelsen har ansvar för turistfrågor av näringspolitisk natur). Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och bygglagen samt miljöbalken. Nämnden arbetar för att skapa ett samhälle med god fysisk miljö och god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö. Kommunägda bolag AB Ronneby Helsobrunn är ett vilande bolag. AB Ronnebyhus är kommunens bostadsbolag och erbjuder lägenheter. Ronneby Miljö och Teknik AB hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband. AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI) äger, förvaltar och hyr ut fastigheter och lokaler för industri, handel och kontor. Kommunalförbund Räddningstjänsten Östra Blekinge är ett kommunalförbund som svarar för räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand och andra olycksrisker. Vårdförbundet Blekinge är ett yrkesförbund. Verksamheten leds av en förbundsstyrelse centralt och 21 lokala avdelningsstyrelser. Mandaten i kommunfullmäktige Under mandatperioden 2011 till 2014 är de 49 mandaten i kommunfullmäktige fördelade så här: Socialdemokraterna 15 Moderata samlingspartiet 11 Centerpartiet 6 Sverigedemokraterna 5 Ronnebypartiet 3 Folkpartiet liberalerna 3 Vänsterpartiet 3 Miljöpartiet 2 Kristdemokraterna 1 Kommunen är till för dig Som invånare kan du vara med och påverka genom att rösta i kommunalvalet vart fjärde år. Du kan alltid kontakta enskilda politiker och föra fram dina åsikter. Du kan också vända dig till kommunstyrelsen eller nämnder. Ingen fråga är för stor eller för liten. Politikernas uppgift är att företräda dig men du kan även kontakta kommunens tjänstemän för att ställa frågor eller framföra synpunkter. Medborgar service hjälper dig Läs mer på Nyinflyttad. Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat Ansvarig utgivare: Lars Berggren. Annonschef: Beatrice Berggren. Annonsavd.: Ingegerd Höijer. Adress: Box 140, Danderyd. Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: MEDLEMSBEVIS Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan Informationsenheten i Ronneby kommun och Storstadspress AB. Foto: Franz Feldmanis, Morgan Karlsson, Charlotte Nilsson, Elin Cavallin, Anna-Karin Sonesson, Heike Rosenquist, Anja Jonsson, Paula van Riessen, Mia Lindelöf, Staffan Bonnedal, Tobias Gunnarsson, Johnny Åberg, Jeanette Rosander, Maria Lundström, Helen Magnusson, Swedish Waterjet Lab, Rabadang. Nyinflyttad distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis under perioden juni 2012 maj 2013 i Ronneby kommun. Grafisk form: Tidningshuset Storstadspress AB. Tryck: V-TAB, Norrtälje 2012, Miljöcertifierat enligt ISO 14001, cert.nr: Posttidning nr 39 2

3 Det bästa med Ronneby... Bostadsrättsföreningen Brunnsparken ligger längs med Ronnebyån precis intill Brunnsparken. Bo i Ronneby Susanne Karlsson Infobladet, Bromölla. Bor i Möljeryd. Det bästa med Ronneby är grönområdena. Vi älskar att ta en tur med hundarna i Karlsnäs. Brunnsparken är underbart vacker. Hela stan är mysig. I Ronneby kommun finns bostäder för dig som vill förverkliga dina drömmar. Du kan välja att bo centralt i kulturhistoriska eller moderna kvarter, i ett mindre samhälle, i skogsbygden eller ute vid det fria havet. Som ny kommuninvånare får du företräde till allmännyttans lägenheter, som har bland de lägsta hyrorna i länet. Lediga tomter Flera nya villaområden planeras för byggstart i Ronneby kommun under de närmaste åren. I Ronneby har kommunen ett mindre antal tomter till salu i ett område intill Persborgsgölen, 10 minuter från stadskärnan. Droppemåla och Slättanäs är två havsnära områden som håller på att bebyggas. Bad- och båtplatser finns strax intill. Tomter säljs av PEAB. Det finns även andra kustnära områden där du kan köpa en tomt med doft av havet. Priset för en genomsnittsvilla i Blekinge är en tredjedel av priset i Stockholm. I Ronneby får du mycket mer för pengarna. Mer information på Plusenergihus I ett nytt villaområde, Solbacka, 10 minuters gångväg från centrum i Ronneby tätort planeras för byggande av ett 20-tal plusenergihus. De byggs av företaget EnergiBo med en teknik som gör att de blir extremt energisnåla och till och med kan ge överskottsenergi. Idag finns ett visningshus färdigställt som det också finns möjlighet att provbo. Glasbrukstomten vid Ronnebyån intill Ronneby Brunnspark. Ronnebyhus Ronnebyhus är kommunens största bostads - företag med lägenheter. Företaget, som ägs av Ronneby kommun, erbjuder bostäder med hyresrätt. Utbudet är stort och det finns bostäder oavsett var i livet du befinner dig. Lägenheterna Ronnebyhus erbjuder är allt från studentrum och ettor till sexrummare, från markplan med egen täppa och upp till sjunde våningen med milsvid utsikt. Lägenheterna finns både i Ronneby centrum och på landsbygden, allt från äldre till nybyggda med olika prisalternativ. Senior- och trygghetsboende med god service och hög tillgänglighet finns också. Ronnebyhus har inte bara lägenheter utan även kontor, lokaler, förråd och garageplatser att hyra ut. Bor du hos Ronnebyhus har släkt och vänner möjlighet att hyra Nära och kära lägenheter som är möblerade och utrustade för en kortare hyrestid. Ronnebyhus arbetar med energi- och miljörelaterade åtgärder. Solceller finns på Madelungsvägen som backar upp fastighetens elförbrukning i bland annat tvätt - stugan. Förnyad och energieffektiviserad belysning i gemensamhetsutrymmen som förbrukar mindre energi. Individuell varmvattenmätning införs vilket ger en rättvisare debitering och minskad förbrukning. Olja som primärt uppvärmningssystem har avvecklats i alla Ronnebyhus fastigheter. Hyresgästen i fokus, hög service, trygghet och välskötta bostadsområden är kärnvärden i Ronnebyhus varumärke. Ronnebyhus finns på Gångbrogatan 3 Box 264, RONNEBY Tel E-post: Uppgifter om lediga lägenheter hittar du på Andra hyresvärdar, bostadsrätter I kommunen finns ett 15-tal privata hyresvärdar med flerfamiljsfastigheter. Du hittar uppgifter på Där får du också uppgifter om bostadsrättsföreningar och lokala fastighetsmäklare. Dessutom kan du vända dig till kommunens inflyttarservice för att få information. Vill du söka bygglov? Har du precis köpt ett hus, vill du kanske bygga till eller behöver åtgärda ditt enskilda avlopp, då är du alltid välkommen att ta kontakt med oss på Miljöoch Byggnadsförvaltningen. Vi har kvällsöppet en gång i månaden. För mer information se Ingegerd och Jan-Olov Stockhaus har flyttar hit från Hovmantorp. Bor i Backa - ryd. Ingegerd arbetat ideellt och Jan-Olov är konsult. Det bästa med Ronneby närheten till naturen och till barnbarnen Arvid, Olle och Eva. Hyreslägenheter Hyresnivån i Blekinge är låg och Ronneby har bland de lägsta hyrorna i länet. Genomsnitts - priset är 846 kr/m 2 och år. En normalstor trea kostar därmed ungefär 500 kr mindre per månad än i storstadsområdena. Bland övriga boendekostnader ligger Ronneby lägst i länet för kostnader för elnät och sophämtning. Bostadsrätt Givetvis finns också ett stort utbud av bostadsrätter, med insatser och månadsavgifter på en helt annan nivå än i storstadsregionerna. Ett aktuellt nytillskott är Brf Brunnsparken med 27 lägenheter, som HSB Sydost byggt på den Ronnebyhus på Gångbrogatan. Mo Asghari och Soraya Abrari har flyttat hit från Teheran, Iran. Mo är grafiker och läser svenska på SFI. Soraya studerar på BTH. Det bästa med Ronneby Ronneby är en underbar stad med många vackra blommor. Vi tycker om tystnaden och att alla är så vänliga, en vänlig stad. 3

4 Utställningen Inuti XL av Ateljé Inuti. Verk av Patricia Sigurd, Ateljé Inuti. Ronneby Blodbad en helt ny historia av Ronneby Folkteater. Kulturlivet förenar tätort och landsbygd Ronneby har ett rikt kulturliv både i tätorten och på landsbygden. I Kulturcentrum finns en av södra Sveriges största konsthallar. Närmare personer besöker den varje år för att ta del av olika utställningar och kulturarrangemang. Utställningar I Kulturcentrums konsthallar visas konst- och temautställningar. Många arrangeras i samar - bete mellan kulturenheten och Ronneby konstförening. Graffitimålningarna på Bruket (bakom Kulturcentrum) är en del av kommunens permanenta utställningar. Varje vår målas väggen om av ungdomar och unga graffitikonstnärer. Vid samma tillfälle skapas ett nytt graffitiverk på biblioteksmuren intill Stadsbiblioteket. Verkstäder Kulturcentrums verkstäder för grafik, textil och emalj används av många konstnärer i Blekinge och i grannlänen. Elever på gymnasiets estetiska program och på Blekinge folkhögskolas konstlinje har ibland sina lektioner här. Arrangemang och kulturföreningar Kulturcentrums konsthallar fungerar ofta som scen för musikarrangemang, teaterföreställningar och föreläsningar. Kulturarrangemang ordnas även på andra platser av engagerade kultur - föreningar. Rikt musikliv Ronneby präglas av ett rikt musikliv. I kommunen finns aktiva orkestrar inom olika musikgenrer och flera musikföreningar som ser till att utbudet blir blandat med klassisk musik, jazz, folkmusik, rock och hiphop. Körer finns med olika inriktningar och nivåer. Film Ronnebys biograf blev den första 3D-biografen i Blekinge. Filmälskare har ett stort utbud att välja bland. Det beror dels på de två driftiga biografägarna men också på föreningen Ronneby Filmstudio, som visar film varje vecka för sina medlemmar. Teater Ronneby teater drivs av Ronneby Folkteater som producerar sommarteater i Ronneby. Utomhusföreställningen Ronneby Blodbad visas under sommaren vid Heliga Kors kyrka. Föreningen Kultur i byarna arrangerar teater utanför tätorten och Teaterfixarna köper produktioner från Regionteatern och andra fria teatergrupper som visas på olika platser i kommunen. KROMA i Massmanska kvarnen I kulturkvarteret vid den vackra medeltidskyrkan Heliga Kors driver konstnärsföreningen KROMA ett galleri. KROMA består av ett 20- tal konstnärer från Blekinge. Museer Gjuteri- och emaljmuseet i Kallinge visar gjutjärnsspisar och emaljföremål tillverkade av Kockums i Kallinge och Ronneby. Ekholms fotoateljé i Kallinge är den enda bevarade dagljusateljén i landet. Den uppfördes av fotografen Oscar Ekholm och har bevarats i sitt ursprungliga skick. Möllebackagården är ett hembygdsmuseum som visar glimtar från tiden då man drack brunn i Ronneby. Det finns också hembygdsmuseer i bland annat Bräkne-Hoby och i Hallabro (Vannslätten) och ett skolmuseum i Risanäs gamla skolbyggnad. Bibliotek I kommunen finns ett Stadsbibliotek i Ronneby och flera filialbibliotek. På alla bibliotek erbjuds fri tillgång till internet och ett brett utbud av böcker, tidningar, tidskrifter, filmer, musik m.m. Självservice dygnet runt finns på bibliotekets webbplats I Ronneby prioriteras barn och ungdomar och det satsas mycket på bokpresentationer för barnen i förskola och grundskola. Mer information Allmän information tel och E-post: Fax: Kultursekreterare tel Stadsbiblioteket tel Blekinge läns folkhögskola Skattjakt i Ronneby Baskurs (grundskolenivå) Samhällsvetenskap Naurvetenskap Naturvetenskapligt basår Vatten- och fiskevård naturvård i vatten Konstlinje Teaterlinje Textillinje Mat och hälsa Seniorkurser Folkhögskolevägen Bräkne-Hoby Runt omkring i Ronneby finns mängder av skatter gömda. Med hjälp av en mobil eller gps kan du själv delta i skattjakten. Fenomenet kallas för geocaching och har blivit en folksport över hela världen. Idén är lika enkel som genial. Förutom att du måste ha en mobil med karta eller en gps är det helt gratis. På speciella webbplatser hämtar du uppgifter och koordinater och sedan är det bara att börja leta. Ofta består skatterna av småsaker, det roliga är själva letandet. Förutom att skattjakten är kul för både ung och äldre är det ett annorlunda sätt att få spänning på promenaden. Skatterna finns i skog såväl som stad och där du minst anar. Bara i Ronneby finns det över 400 skatter gömda. Fotnot: Se alla Ronneby skatter på (hjälpmedel-cachekarta) Modern skattjakt i Ronneby. 4

5 Ung i Ronneby Ronneby Brunnspark en av Sveriges vackraste Graffiti på Bruket i Ronneby. I Ronneby finns det mycket att göra för barn och ungdomar. Många föreningar och ideella organisationer driver olika verksamheter. Kommunen har som mål att skapa trygga och drogfria miljöer för ungdomar i kommunen. Det är viktigt att stötta initiativ och engagera dem i beslutsprocesser. Ungdomsfullmäktige, diskussionsforum, elevråd, cafégrupper och discogrupp är några exempel. Det finns också grupper som kommunens fritidsledare träffar för att tillsammans skapa nya aktiviteter. Fritidsgårdar för unga Fritidsgårdar är i första hand till för högstadieungdomar men passar även äldre ungdomar. Fritidsgårdarna finns utspridda i kommunen och drivs av kommun eller samhällsföreningar. Här ordnas aktiviteter som karaoke, disco, uppträdanden och utflykter. Under loven finns speciella aktiviteter efter önskemål från besökarna. Musikföreningar För musikintresserade ungdomar finns flera föreningar och sammanslutningar att vara med i. Varje år arrangeras lokala musikfestivaler med både lokala band och inbjudna artister. Besök Ung i Ronneby på Facebook! Fritidsgårdar Ronneby tätort Bruket i Ronneby, Kallingeskolan och Hjorthöjden, fritidslokalerna drivs av kommunen. Ansvarig: Fritidsenheten Backaryd Reginalokalen och Sporthallen Ansvarig: Backaryds samhällsförening Eringsboda Gamla ålderdomshemmet i Eringsboda Ansvarig: Eringsboda samhällsförening Johannishus Rydsgården Ansvarig: Johannishus samhällsförening Hallabro Föreningsgården Ansvarig: Hallabro samhällsförening Öljehult Öljehults samhällsförening Ansvarig: Öljehults samhällsförening Information om öppettider och telefonnummer finns på Där hittar du också information om andra aktiviteter för unga i Ronneby. Rhododendron blommar i Brunnsparken. Vid sekelskiftet var Ronneby Brunn en av landets mest besökta kurorter. Brunnsgäster från hela Europa kom hit för att dricka hälsobringande mineralvatten och ta stärkande promenader i den vackra parken. Det ansågs att ett stilla flanerande under skuggande träd hade en positiv effekt på mineralvattnets medicinska verkan. Den första källan upptäcktes 1705 men storhetstiden inleddes under det sena 1800-talet. På 1930-talet blev brunnsdrickande omodernt och anläggningen togs över av turister brann Brunnshotellet ned till grunden, men byggdes upp igen. Idag är det en av landets största spa- och konferensanläggningar. Ett nytt utomhusbad, Ronneby Brunnsbad, öppnades sommaren 2010 i anslutning till parken. I Brunnsparken finns en fantastisk rhododendronplantering, en doftträdgård, en japansk trädgård och tusen rosors trädgård allt fritt tillgängligt för besökarna. Ronneby Brunnspark och Brunnskogen är ett kulturreservat. De vackra villorna i parken är kulturminnesmärkta och varsamt renoverade. I Gymnastiken finns Naturum Blekinge. I Brunnshallarna bjuds på musik, underhållning och den populära loppmarknaden på sommaren. Brunnsparken är en idyllisk oas som inbjuder till utflykter, promenader och rekreation. Nationaldags- och midsommarfirande är årligen återkommande arrangemang. Vi hoppas att du ska få glädje av allt som Ronneby Brunnspark kan erbjuda och att du så småningom hittar dina egna smultronställen i parken. Välkommen till Ronneby Brunnspark och njut! Parkera i Ronneby Med denna tidning får du som nyinflyttad en P-skiva som du kan använda för att parkera gratis i Ronneby centrum. Det är Ronneby kommun, Gatuenheten, som bidrar med en liten välkomstpresent. P-skivorna kan köpas på Turistbyrån, Medborgarservice och i stadens butiker. Välkommen, hos oss hittar du ditt hem!

6 Aktiv fritid för alla Oavsett om du är ute efter att göra av med din överskottsenergi eller lära känna ditt inre kommer du att upptäcka att här finns möjligheter till det mesta. I den moderna kurorten Ronneby finns alla förutsättningar för en innehållsrik fritid. Idrott Ronneby kommun erbjuder ett mycket varierat utbud av idrottsföreningar alltifrån fotboll, ridning och orientering till boule och bowling. Det finns anläggningar för både inomhus- och utomhusaktiviteter. En ny ridanläggning och en konstfrusen arena är senaste anläggningar som har byggts. Bad Hela sommaren kan du bada i hav och sjöar. På finns tips på härliga badplatser. Intill Ronneby Brunnspark ligger Ronneby Brunnsbad, vars äventyrsbad invigdes sommaren På vintern kan du bada inomhus i Kallinges och Ronnebys simhallar. Fiske Ronneby erbjuder både kustfiske och insjöfiske. Längs kusten fiskar du på de flesta platser utan fiskekort. För fiske i insjöarna och Ronnebyån köper du fiskekort. Information kan du få av Turistbyrån, Medborgarservice, Fritids- och turistenheten eller på kommunens webbplats. Cykel- och vandringsleder I Ronneby kan du lätt ta dig fram på cykel. Det finns många cykelvägar och flera vackra cykelleder. Fina vandringsleder och strövstigar underlättar för dig som vill uppleva Ronnebys vackra natur. Mer information och kartor hittar du på Sommar när det är som bäst. Upptäck naturen runt Ronneby på en hästrygg. Ronneby Brunnsbad Ronneby Brunnsbad ett äventyrsbad för alla. Sommaren 2010 invigdes Brunnsbadet. Här kan både stora och små åka hisnande rutschkanor, bubbla i varm pool och strömkanaler eller plaska vid den långgrunda stranden. Är du våghalsig finns en lite djupare lagun med fasta uthopp. I den breda vattenrutschkanan som är en 93 meter lång Magic-Hole-rutsch - kana kan flera åka samtidigt. Dessutom finns en vanlig rutschbana med gupp och svängar som är 75 meter. För de allra minsta finns en barnpool med en liten vattenrutschkana och lekfigurer som sprutar vatten. Vill du bara motionssimma och ta det lugnt kan du göra det på morgnarna, innan badet slår upp portarna. Vill du ta en fikapaus mellan doppen går det att promenera över till ön som ligger mitt i badlandskapet. Badet är handikappanpassat och tillgängligt även för rullstolsburna. För snabba besked om vad som händer på badet kan du följa oss på Twitter! Öppettider och info om priser m.m. finns på Vid frågor kring badet ring Vinternöjen på Karlsnäsgården. Vinternöjen i Ronneby kommun När det blir kallt i Ronneby är det dags att ta fram skidor, skridskor och pulka. I centrala Ronneby finns Sveriges sydligaste utomhusrink, Ronneby Isarena. Bara 15 kilometer norr om Ronneby i en naturskön och omväxlande miljö vid stranden av sjön Rötlången ligger Karlsnäsgården. Runt Karlsnäsgården finns motions- och skidspår på 5 kilometer varav 3,3 kilometer har elljus. Vid köldgrader kan man spruta snö på totalt 1,7 kilometer spår. Dessutom finns natursnöspår på 3,5 och 10 kilometer. Området är mycket populärt för många olika aktiviteter både sommar- och vintertid. När skidspåren är öppna kan du låna skidutrustning för längdåkning. Ronneby orienteringsklubb, som driver gården, arrangerar bl.a. tipspromenader och veckans motionsorienteringsbana. Läs mer Ronneby Isarena på Lugnevi Bara ett stenkast från centrum ligger den nya isarenan som invigdes i december Oavsett väder finns det mellan december och februari alltid konstfrusen is på banan. Det är dessutom gratis att åka skridskor här. För bandylaget Fredriksbergs BK, som driver isarenan, är det hemmaplan. Mer information och tider hittar du på 6

7 Samarbete och nytänkande för att utveckla näringslivet Näringslivet i Ronneby innehåller allt från högkvalitativ teknikindustri till framåtsträvande IT-bolag och hälsoföretag. Här finns också en växande grupp med turistinriktning. I Ronneby är ungefär företag och organisationer registrerade. Ett av de mest kända är konferens- och spahotellet Ronneby Brunn. Men här finns också ett kluster med världs - ledande företag inom vattenskärning, liksom teknikföretagen Tarkett, Alfa Laval, Orbit One och Nordic Vehicle. Trävaruindustrin växer genom investeringar av Södra Interiör, Prolist och BHB Allbox. Intill anrika Ronneby Brunnspark ligger företagsbyn Soft Center med ett 90-tal företag och det nystartade lärcentret Kunskapskällan. På landsbygden finns många engagerade jord- och skogsbruksföretag samt en lång rad turistföretag som Räntemåla gård, Blomstergården och Vildmarkscaféet. Dessutom är flygflottiljen F17 och Helikopterdivisionen stora arbetsgivare. Modern kurort I Ronneby drivs många projekt för att stödja näringslivsutveckling och identitet. Hit hör bland annat ett varumärkesbyggande med Marcus Sandekjer Näringslivschef Tel: E-post: Ebon Kaisajuntti Landsbygdsföretagande och besöksnäring Tel: E-post: Vi vill gärna ha din e-postadress, så att vi kan ge dig information oftare! Skicka den till oss på grund i kurortstraditionen, Ronneby den moderna kurorten. Genom frukostmöten, före tagsträffar och företagsbesök verkar ansvariga för att kommunen och företagen ska arbeta tillsammans. Alla är välkomna att delta det är bara tillsammans det kan byggas ett bra företags klimat i Ronneby. Kommunens service till företagen Alla företagare kan vända sig till kommunens näringslivsenhet med frågor om näringsliv och företagande. Kommunen hjälper till med etablering, kompetensutveckling, landsbygdsföretagande och nätverk. Kommunen har också ett nära samarbete med Nyföretagarcentrum för dig som funderar på att starta eget. Kontakta Näringslivsenheten med dina frågor och idéer. Lämna gärna din mejladress till oss så får du vårt nyhetsbrev. Swedish Waterjet Lab, SWL En unik satsning på vattenskärningsteknik i Ronneby Ronneby Kunskapskälla en mötesplats för lärande Nära Ronneby Brunnspark, vid röda tornet på Soft Center, hittar du lärcentret Ronneby Kunskapskälla. Lokalerma är fräscha och inredda med nya, fina möbler och modern teknik. Det livslånga lärandet Till Kunskapskällan kommer vuxna för att studera, enskilt eller i grupp. En del läser helt webbaserade kurser och program, andra följer föreläsningar via videokonferens. Den som studerar kan också välja att skriva tentamen på Kunskapskällan, oavsett om man vanligtvis nyttjar Kunskapskällans möjligheter eller ej. Den enskilde besökaren kan också delta i någon av våra öppna föreläsningar och seminarier, eller få vägledning i utbildningsdjungeln. Att skära med vatten är en teknik som används mycket inom bland annat tillverkningsindustrin. Vatten med väldigt högt tryck pressas igenom ett munstycke. Vattenstrålen får då imponerande egenskaper och skär lätt genom både hårda och mjuka material. Tillsätter man även lite sand i vattenstrålen ökar kapaciteten ytterligare och det är möjligt att skära itu upp till 30 cm tjockt stål. Miljöfördelar Vattenskärning är en ren teknik med minimal miljöpåverkan. Teknikens renhet är en betydande fördel som gör att man väljer att använda vattenskärning inom till exempel livsmedelsindustrin. Det förekommer idag också att tekniken används vid kirurgiska ingrepp där förstås kraven på rena snitt är oerhört höga. Riktade utbildningar I samspel med arrangerande högskolor marknadsför Kunskapskällan olika utbildningar, främst sådana som det lokala eller regionala arbetslivet efterfrågar. Både hela program och korta kurser lyfts fram. Detta kräver gott samarbete med högskolor och yrkeshögskolor på olika håll, liksom med företag och organisationer i regionen. Utveckla personalen Företag och organisationer kan också komma till lärcentret för att kompetensutveckla sin personal i egen regi - utan att någon högskola medverkar. Tekniken och lokalerna kan enkelt anpassas för att möta användarnas behov. Här kan man t.ex. genomföra nätbaserade konferenser och sammanträden genom att koppla upp sig mot Motala, Stockholm eller New York. Öppna föreläsningar och seminarier som Kunskapskällan inbjuder till kan ibland vara särskilt ämnade för anställda vid företag och organisationer. Studera på hemmaplan på Ronneby Kunskapskälla. Yrkeshögskola Hösten 2012 erbjuder vi inte mindre än tre olika yrkeshögskoleutbildningar. Dessa utbildningar innebär föreläsningar på Ronneby Kunskapskälla och LIA (Lärande i arbete) på något företag i regionen. Utbildningarna är Marin - ingenjör med inriktning mot Produktion av fritidsbåtar, Mariningenjör med inriktning mot Motor- och elektroniksystem för fritidsbåtar, samt Business Intelligence. EU-medel Ronneby Kunskapskälla är en kommunal verksamhet som under ett uppbyggnadsskede även drivs som ett EU-projekt, med medel från Tillväxtverket och Region Blekinge. Vid utgången av 2012, då projektet avslutas, bär Kunskapskällan verksamheten vidare in i framtiden på egen hand, utan EU-medel. Koppla upp dig mot framtiden! Cela, Collaborative E-Learning Arena, är ett regionalt projekt som finns på Ronneby Kunskapskälla. Cela handlar om att lära och mötas tillsammans med andra via digitala verktyg och kanaler. Genom oss får du nya kontakter, nätverk och handfasta råd. I Celas framtidsrum kan du upptäcka nya möjligheter med nätbaserat lärande. Du kan också besöka oss på Välkommen till vår värld! Tre aktörer - ett labb Sedan många år tillbaka är vattenskärning en stor industri i Ronneby startade Blekinge Tekniska Högskola tillsammans med Ronneby kommun och företagen inom vattenskärningsindustrin ett forsknings- och utvecklingslabb för vattenskärning. Verksamheten är nu ordentligt igång. Långa och korta projekt löper sida vid sida. Här kan forskningsprojekt och utvecklingsprojekt få utrymme att skapa långsiktigt hållbar utveckling som gagnar de tre aktörerna samhälle, näringsliv och industri. Framtiden i sikte På Swedish Waterjet Lab strävar man efter att förfina och optimera skärförmågan ytterligare och utveckla innovativa lösningar för vattenskärningsindustrins framtid. Målet för labbet är att stärka vattenskärningsindustrin och samtidigt skapa en internationellt erkänd forskargrupp inom vattenskärningsteknik. 7

8 Förskola och grundskola en bra start i livet Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg/fritidshem Alla familjer som önskar får plats för sina barn i förskola eller fritidshem. Ronneby kommun har en väl utbyggd verksamhet i olika delar i kommunen. Förskolorna finns där barnen bor, några små med samma i två tre avdelningar, andra större med fyra sex avdelningar. Vi har däremot inte så många familjedaghem (pedagogisk omsorg) kvar. All skolbarnsomsorg finns nära skolorna, för det mesta inne i skolhusen. Vem kan få förskola och fritidshem? Rätten till förskola och fritidshem regleras i skollagen och omfattar barn i åldrarna 1 12 år. När man är folkbokförd i kommunen har man rätt till barnomsorg. Avgifter i barnomsorgen Ronneby kommun har en rabatterad variant av maxtaxa. För 3 5 åringar ges 30 % rabatt (allmän förskola) från höstterminen barnet blir tre år. Man har ingen avgift alls om familjens bruttoinkomst är lägre än kr/månad. E-tjänst för ansökan om barnomsorg Vänd dig med frågor till förskolekansliet som ansvarar för området där du bor. All information om förskolor, fritidshem och skolor med kontaktuppgifter finns på och i telefonkatalogen. Vi har lanserat en ny e-tjänst för ansökan om barnomsorg och schemaändringar. Denna når du via Vi bygger ut förskolan efter behoven I Ronneby har man aldrig accepterat lång kö eller jättestora barngrupper. Om det behövs fler platser bygger vi ut. Ingen ska behöva vänta längre än två till tre månader för att få plats. För att möta efterfrågan har kommunen byggt en rad nya förskolor de senaste åren och flera nya förskolor är på gång. Det finns också fyra fri stående förskolor i Ronneby kommun. Olika profiler inom förskolan och Nattis Våra förskolor arbetar självklart efter den nationella läroplanen för förskolan, men också med olika profileringar bland annat natur- och miljöinriktning och Reggio Emilia-pedagogik. Vi har sedan många år Nattis för barn som behöver omsorg på kvällar, nätter och helger. Nattis i Ronneby har öppet 365 dygn om året. Mer än 95 % av föräldrarna säger att de är nöjda med sina barns förskola. Hög kvalitet i förskola och skola En hög andel av skolornas elever klarar sin gymnasiebehörighet från grundskolans avgångsklasser. Ronneby kommun satsade tidigt på att använda IT inom skolan. Många skolor har arbetat med datorprojekt i åtskilliga år. Andra satsningar i skolan är läsutvecklingsarbete, matematikutveckling och Naturvetenskap och teknik för alla (NTA). Vi arbetar långsiktigt med eleven i centrum genom bra elevdokumentation och arbete med värdegrund och genus - frågor. Nolltolerans mot mobbning är självklar. Vi har skolor i de flesta tätorter. För de yngsta finns skolor också på våra små orter. Vi arbetar medvetet med kvalitet och följer noga kvalitetsutvecklingen i skolorna. Vi vet genom enkätsvar från elever och föräldrar att vår verksamhet fungerar bra. Det positiva resultatet bekräftas av andra, årliga uppföljningar och utvärderingar. Lärarna i Ronneby har arbetat mycket med att göra målen för eleverna tydliga de senaste åren. KulturPedagogiskt Centrum (KPC) KPC är ett forum som ger barn och ungdomar möjlighet att uppleva, skapa och växa med kultur. Inom scenkonsten finns ett rikt utbud av professionell teater, musik, dans och film för alla barn. Kulturskolan ger också möjlighet till eget skapande inom områdena musik, dans, bild/media, drama/teater och kulturarv, med ett bra pedagogiskt stöd och i nära samarbete med skola/förskola. På barnens fritid finns en uppskattad musik-, bild- och teaterskola. Barn och elever som behöver särskilt stöd Alla barn och elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt. Vi arbetar med systematik för att alla barn och ungdomar som behöver stöd ska få det i sin förskola och skola. Råd- och Stödteamet (RoS-teamet) stödjer alla förskolor och skolor med konsultstöd och spetskompetens. Här finns dessutom ett Skoldatatek som kan visa och prova ut IT-baserade hjälpmedel. Den obligatoriska särskolan har flest grupper på Kallingeskolan F-6 och 7-9, men placering i särskola sker även i andra grundskolor i kommunen. Gymnasiesärskolan i Sjöarp ligger i underbar natur och har också internatboende. På senare år har vi satsat brett på kompetenshöjning inom specialpedagogik för vår personal. På hittar du mer information om förskola och skola. Där kan du ladda ner Skolguiden och Förskoleguiden med utförlig information om alla våra skolor och förskolor. Har du inte tillgång till internet är du välkommen att kontakta vårt centrala kansli, så skickar vi den information du vill ha! Enklast gör du det genom kommunens växel eller Utbildningskansliet direkt Gymnasieskolan Knut Hahn Om du lovar att ge dina drömmar en chans så lovar vi att ge dig bästa möjliga förutsättningar att lyckas. 8 Gymnasieskolan Knut Hahn är en skola som utvecklas i takt med omvärlden, både tekniskt och kunskapsmässigt. Eleverna erbjuds en stimulerande och utvecklande miljö. Eleverna kan välja mellan elva nationella program och fem introduktionsprogram (på kan du läsa mer). Gymnasieskolan Knut Hahn har funnit i 40 år. Detta ger en stabil grund och trygghet. Skolans personal har under dessa år skaffat sig mycket kunskap kring utbildning och lärande. För att en utbildning ska bli bra är det viktigt att eleverna är med och påverkar. Utöver nationella program finns tre områden som skolan ständigt jobbar på och som ska Vuxenstudier på hemmaplan Att studera som vuxen kan ge dig nya möjligheter. I Ronneby erbjuder den kommunala vuxenutbildningen både teoretiska kurser och yrkeskurser. Den kommunala vuxenutbildningen finns i nybyggda lokaler på Gymnasieskolan Knut Hahn och på Persborgsskolan. ge en bred utveckling och spets. Dessa tre är: 1. Samarbete med näringsliv som innebär att eleverna får en aktuell och anpassad utbildning både för dem och för den bransch de har valt att jobba i. 2. Entreprenörskap och Ung Företagsamhet är en viktig del i utbildningen. Eleverna får ta entreprenöriellt lärande till en ny nivå genom att prova på att driva egna företag genom Ung Företagsamhet (UF). 3. Internationellt arbete; på Knut Hahn har eleverna möjlighet att komma i kontakt och samarbeta med andra länder. På så vis ökar de chanserna att anpassa sig till framtidens internationella möjligheter. Våra utbildningsområden är: SFI Svenska för invandrare Grundläggande Vuxenutbildning grundskola Gymnasial Vuxenutbildning bland annat kärnämnen och behörighets givande kurser Yrkesvux bland annat Vård- och omsorg och Inredning och design Läs mer på Högskolekurser och -program på distans kan du studera vid Ronneby Kunskapskälla på Soft Center.

9 Ronneby mot nya mål lokala miljömål Ronneby kommun vill tillsammans med näringslivet och invånarna bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. En del i det arbetet är att ta fram nya lokala miljömål. I den moderna kurorten Ronneby arbetar vi konkret med att minska förbrukningen av energi och olja. Mer än 80 procent av kommunens personbilar är miljöbilar och all julbelysning har energisnåla LED-lampor. Vid offentlig upphandling ställer kommunen höga miljökrav, till exempel på att en del av maten i skolan ska vara ekologiskt odlad. Vi vill också inspirera invånarna i Ronneby till en förändrad och mer hållbar livsstil. Ett enkelt sätt att själv agera mer miljömedveten är att ta cykeln till jobbet eller skolan. I tätorten Ronneby finns det ett nästan fem mil långt upplyst cykelvägsnät. Eller varför inte möta våren på en cykeltur längs med vackra Bräkneleden som sträcker sig mellan kust och skogsbryn? Är det något du undrar över eller vill diskutera är du välkommen att höra av dig till Kommunledningsförvaltningen. Mer information: Kommunledningsförvaltningen, Kerstin Hannrup Övervakning av vatten- och luftkvaliteten Sedan början av 1980-talet övervakar Miljöoch hälsoskyddsenheten luft- och vattenkvaliteten i Ronneby. Luftföroreningar Ett länsövergripande kontrollprogram för luftföroreningar genomförs under Mätningarna används för att kontrollera att halterna ligger inom föreskrivna gränsvärden, men också för att följa trenderna. Under talet var svaveldioxid och bly det stora problemet. Halterna har minskat betydligt och under 2000-talet har situationen varit relativt oförändrad. Idag är det framförallt partiklar i tät - ortsluften som är bekymmersamt. Partiklarna som bl.a. kommer från trafiken och småskalig vedeldning är skadliga för människors hälsa. Blekinge Naturbruksgymnasium Vattenkvalitet I Ronneby analyseras vattenkvaliteten i elva vattendrag; sju av dem en gång i månaden och resten en gång i kvartalet. Utifrån resultaten beräknas mängden kväve och fosfor som tran - sporteras till Östersjön. Mängden fosfor som når Östersjön via våra vattendrag tenderar att minska något, medan mängden kväve tenderar att öka. Övervakningen är unik i Sverige eftersom få kommuner analyserat vattenkvaliteten i sådan omfattning och under så lång tid. Vill du veta mer om miljöövervakningen, kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektören Leif Abrahamsson mil cykelvägar i centralorten Ronneby gör det lätt att ta sig till och från jobbet på cykeln. Annonsera i Nyinflyttad tel Välkommen till Blekinge För att få tid för tandvård för dig eller ditt barn rekommenderas du kontakta valfri tandklinik. Allmäntandvården inom folktandvården når du på följande nummer: Undervisning bland djur läs mer på Inbäddad i en liten dalsänka bland ekar och björkar i Bräkne-Hoby finns Blekinge Naturbruksgymnasium. Skolan har funnits i över 50 år och är en av pionjärerna inom ekologiskt jordbruk. Blekinge Naturbruksgymnasium är en liten skola med familjär stämning. Eleverna får mycket hjälp av duktiga lärare och instruktörer. På skolan arbetar 40 engagerade medarbetare. Skolan har nyrenoverade och moderna lokaler. Här finns också ett internat för elever som har lång resväg. Internatet har bemanning på kvällar och nätter. I matsalen serverar vi god och varierande mat som tillagas på skolan. Mycket av undervisningen sker ute i fält, bland djur, maskiner och verkstäder. Arbetssättet präglas av en helhetssyn på eleven. Vårt natur - bruksprogram har inriktningar på lantbruk, skogsbruk, hundar och hundsport, hästar, lantbruksdjur och naturvetenskaplig profil. På de inspirerande och välbesökta naturbruksdagarna visar eleverna upp hur Naturbruksgymnasiet fortsätter att utvecklas och moderniseras. Hit hör till exempel det moderna kostallet, ridhusanläggningen, de senaste jordoch skogsmaskinerna och den nya träningshallen för hundarna. Folktandvården Bräkne-Hoby Folktandvården Ronneby

10 Kommunen kan vara till stöd och hjälp på många olika sätt oavsett var i livet du befinner dig. 10 Är du nöjd med din bank? Västra Torggatan 7 Ronneby nordea.se Läkarmottagning Här är några goda anledningar till varför du skall välja Vårdcentralen i Kallinge! Vi erbjuder dig bred kompetens, personligt omhändertagande och hjälper dig till en bättre Hälsa. Distriktssköterska och barnavårdscentral Distriktssjukgymnast Remissfritt Kurator Träningsanläggningar nära dig Ronneby, Metallgatan 1, Gör det möjligt Wellness Studio har anläggningar i Ronneby, Kallinge, Tingsryd, Karlskrona, Nättraby och Rödeby Nordea Bank AB (publ) Vi finns när du behöver oss! Det kan komma tillfällen då alla behöver stöd och omtanke. När familj och vänner inte räcker till eller saknas kan kommunen vara till hjälp. Du kan vara berättigad till insatser och bistånd vid många tillfällen i livet. Därför finns det flera lagar om stöd och service, bland annat Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS). Kommunen kan ge råd och stöd till både enskilda och familjer. Några exempel är försörjningsstöd, äldreomsorg och hjälp vid funktionsnedsättning. Bra liv för seniorer Inom äldreomsorgen är målet att du så länge det går ska ges möjlighet att bo kvar i ditt egna hem och kunna leva ett bra och självständigt liv. Kommunen kan stötta med hemtjänst både dag och natt, trygghetslarm, matdistribution och avlösning för dig som vårdar anhörig i hemmet. Behöver du hjälp med hälso- och sjukvårdsinsatser samverkar vi med hemsjukvården. Om ditt behov av vård blir så stort att det inte längre är möjligt att bo kvar hemma kan du söka plats på ett särskilt boende. För seniorer finns dagcentraler dit du är välkommen att äta lunch och träffa nya vänner. Där anordnas olika aktiviteter. Lika förutsättningar för alla För dig med en funktionsnedsättning är målet att du ska ha förutsättningar att leva och vara delaktig i samhället som alla andra oavsett om du är barn eller vuxen. Bland annat finns daglig verksamhet, kontaktpersoner och korttidstillsyn. Utöver det finns ett antal gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning. Du kan få råd och information om till exempel bostadsanpassning, stödinsatser och tillgänglighet. På kommunens hemsida finns en tillgänglighetsguide. Guiden kan vara till nytta när du till exempel söker efter restauranger och badplatser. För synskadade gör kommunens taltidningsredaktör varje vecka en tidning med lokal information. Det kostar inget att prenumerera på tidningen. Den skickas ut på CD och finns att ta del av på kommunens webbplats. Socialt stöd Socialförvaltningen arbetar med både förebyggande verksamhet och individuellt utredningsoch behandlingsarbete. I samarbete med andra förvaltningar, organisationer och enskilda verkar vi för goda livsmiljöer. Huvudområden är försörjningsstöd (socialbidrag), råd och stöd till barn, ungdomar och familjer samt till dig som utsätts för våld i nära relation och till människor med missbruksproblem av olika slag. Socialförvaltningen ansvarar även för handläggning av serveringstillstånd och andra ärenden utifrån alkohollagen. Socialbidrag På försörjningsenheten kan du få hjälp med att söka socialbidrag. Du kan få stöd till egen försörjning med till exempel socialbidragspraktik, jobbsökargrupper och olika former av individuellt stöd. Ekonomisk rådgivning Har du problem att klara dina utgifter eller har stora skulder som du inte kan betala? Kommunens handläggare för skuldsanering erbjuder ekonomisk rådgivning och kan hjälpa till med att fylla i en ansökan om skuldsanering. Stöd till barn, ungdomar och familjer Barn och familjer som far illa och behöver stöd kan kontakta kommunens barn- och familje - enhet som tar emot ansökningar om stöd till barn och familjer. Hit kan du även meddela om barn som far illa. Barn- och familjeenheten har också ansvar för barn som är placerade i familjehem eller på institution. Till barn och ungdomar upp till 18 år och deras familjer erbjuder Råd och stöd familj olika former av hjälp. Det kan till exempel vara insatser som föräldrautbildning, familjesamtal, vardagsstöd och hemmabaserad familjebehandling. Fältsekreterarna ansvarar för uppsökande och förebyggande insatser. Stöd och hjälp till människor med missbruksproblem Råd och stöd vuxen arbetar med frivillig behandling av personer med olika typer av beroende. Även närstående kan få hjälp. Behandlingen bedrivs i öppenvårdsform med behandling, stöd och rådgivning. Vuxna som vänder sig till enheten kan vara anonyma. Personal och anställda inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Våld i nära relation SESAM är en verksamhet som vänder sig till dig som lever eller har levt i en destruktiv relation. Det kan vara ett förhållande där du utsätts för kränkningar, förtryck eller förnedrande behandling i form av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. SESAM vänder sig även till dig som utsatts för våldtäkt, hedersrelaterad problematik och människohandel för sexuella ändamål. Det finns även ett skyddat boende. Vill du veta mer? Du kan läsa mer om äldreomsorgens och socialtjänstens insatser på kommunens webbplats under rubriken omsorg och hjälp. Du är välkommen att kontakta någon av kommunens handläggare för att få mer information eller för att ställa frågor. Är du intresserad av serveringstillstånd finns det under fliken företag, tillstånd & regler på webbplatsen. Kontakt: Ronneby kommuns växel: , alla vardagar Äldreomsorgen Ring kommunens växel och uppge din bostadsadress så kopplas du till en biståndshandläggare som kan svara på dina frågor eller skicka broschyrer. Socialförvaltningen: Reception: , måndagtorsdag 8 17, fredag 8 16 (lunchstängt alla dagar 12 13). Telefonmottagning Försörjningsstöd: , måndag-fredag Telefonmottagning Skuldsaneringshandläggare: , måndag, tisdag och torsdag Telefonmottagning Barn- och familjeenheten: , måndag, onsdag fredag 10-12, tisdag Telefonmottagning Familjerätt: el onsdag, fredag , tisdag LSS-handläggare: eller Du kan också skriva till Äldreomsorgen eller Socialförvaltningen, Ronneby kommun, Ronneby.

11 Blekinge folkhögskola Folkhögskolevägen 6, BRÄKNE-HOBY Tfn Fax E-post: Bli en av oss. Med oss reser du billigt och miljövänligt både till arbete och nöje. Stöd näringslivet på orten handla lokalt! Bli medlem i Leråkra Moderaterna Roger Fredriksson Kommunråd Lennart Förberg Ordförande Moderaterna i Ronneby Det enklaste och billigaste sättet att resa med våra bussar och med Öresundståg är att betala med Resekortet. Då får du alltid minst 20% rabatt på biljettpriset. Dessutom är Resekortet opersonligt du kan alltså låna ut kortet till vem du vill! Ditt Resekort köper du i webshopen på på våra försäljningsställen eller ombord på bussen. Besök gärna vår webb för information om våra olika kort och priser. Här får du också uppdaterad trafikinformation och kan söka din resa i Reseplaneraren! Välkommen till en enklare vardag! Välkommen till ABRI och våra fastigheter! Telefon Din vardag - vår miljö El, Vatten, Avlopp, Värme och Avfallshantering Dessutom var det en trevlig och annorlunda atmosfär hos Länsförsäkringar jämfört med övriga banker Sarah Jingfors, Förmånskund Sarah och Marcus Jingfors valde Länsförsäkringar som bank och försäkringsbolag i samband med att de köpte sitt första hus. Det var år 2004, familjen bodde i Växjö och besökte samtliga banker för att jämföra olika räntor och bud Scanna och läs mer om hur Sara och Marcus resonerade kring valet av bank. 11

12 Välkommen till Medborgarservice! Du som är nyinflyttad har nog många frågor att ställa om Ronneby. Vi på Medborgarservice hjälper dig gärna! Du hittar oss vid huvudingången till Stadshuset och på kommunens bibliotek. När vi inte själva kan svara hjälper vi dig vidare till andra som vet. På kommunens webbplats kan du hitta mycket av den information du söker. Där kan du också ställa frågor eller komma med synpunkter till kommunens politiker och tjänstemän. Ibland finns det öppna forum på webbplatsen, där du som ronnebybo kan dela med dig av dina åsikter i någon särskild fråga. Inflyttarservice Vi på Medborgarservice hjälper speciellt alla nyinflyttade och de som funderar på att flytta till den moderna kurorten Ronneby. Det kan vara allt från att tipsa om bostadsläget, barnomsorg och skola till att föreslå fritidsaktiviteter. Dessutom kan vi informera om läget på arbetsmarknaden och förmedla just din fråga vidare till rätt person. Till vår hjälp har vi ett nätverk av kontaktpersoner både i och utanför den kommunala organisationen. Kontakta gärna oss på Inflyttarservice: Telefon , , , e-post: Karina Magnér-Enarsson och Marie Gunnarsson, Medborgarservice Öppettider och telefon, Medborgarservice Stadshuset September-maj: må-to , fr Juni, aug: må-to , fr Juli: må-fr Tel Ronneby Stadsbibliotek må-to 11-19, fr 11-18, lö (juni-aug lö 10-13) Tel Bräkne-Hoby bibliotek Tel Hallabro bibliotek Tel Hjorthöjdens bibliotek Tel Kallinge bibliotek Tel Listerby bibliotek Tel Welcome to Ronneby! The modern spa resort Ronneby welcomes you with the charm, diverse nature and proximity of a small town. We would like to help you as a newcomer to learn more about our city and the Swedish way of living. Therefore you are always welcome to our Medborgarservice at Stadshuset with all kind of questions. Contact Call us at Medborgarservice Send us an or Visit us at Stadshuset, Karlshamnsvägen 4 i Ronneby Välkommen till Ronneby Turistbyrå! Vi vill särskilt välkomna dig som är nyinflyttad. Turistbyrån ligger vid torget i Ronnebys centrum. Vi informerar om evenemang, besöksmål, aktiviteter, semesterboende och matställen. Hos oss kan du köpa biljetter till konserter och andra evenemang i kommunen. Vi säljer även fiskekort till Ronnebyån och Galtsjön. Mer intressanta tips och information hittar du på och på vår Facebook-sida. Öppettider: Måndag-fredag Under sommaren utökade öppettider Ronneby Turistbyrå Västra Torggatan 1 Tel Fax e-post Här några tips på vad du inte får missa, varken som turist eller ronnebybo. I Ronneby med omnejd: Ronneby Brunnspark med loppmarknad på söndagar sommartid Evenemang som Diggiloo och Nostalgia Festival Naturum Blekinge Wellnessfestivalen Utställningarna på Kulturcentrum Karön och skärgården

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor. Följ Karlskrona kommun i sociala medier

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor. Följ Karlskrona kommun i sociala medier 2014 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Karlskronabor Följ Karlskrona kommun i sociala medier Välkommen till Karlskrona! Jag hälsar dig välkommen till Karlskrona, en av Sveriges soligaste städer.

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor 2012 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Karlskronabor Lev gott i Karlskrona! Gör din röst hörd! Jag hälsar dig välkommen till Karlskrona. Allt fler väljer att flytta till vår kommun. Att bo och leva

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2012 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Hoppas du och din familj kommer att trivas här hos oss. Jag tycker det är roligt att du valt Mölndal som din stad. Mölndal har

Läs mer

Välkommen till Karlskrona kommun

Välkommen till Karlskrona kommun Välkommen till Karlskrona kommun POSTTIDNING NR 53 Den attraktiva livsmiljön Det växande näringslivet Den bästa kunskapen Det öppna sinnet Det öppna sinnet www.karlskrona.se 2 Karlskrona kommun Gör din

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se NYinflyttad En tidning för alla nya Simrishamnsbor simrishamn.se Välkommen till Österlen och Simrishamns kommun! Välkommen till oss! Det gläder oss mycket att du valt att flytta hit och vi hoppas du kommer

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Uddevallabor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Uddevallabor 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Uddevallabor Välkommen till Uddevalla Liv, lust och läge i hjärtat av Bohuslän! Du som har flyttat hit till Uddevalla kommun hälsas varmt välkommen! Liv, lust och

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor NYinflyttad En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor 2013 Välkommen till Örnsköldsvik i Höga Kusten! När du läser detta har du förmodligen redan vistats i Örnsköldsvik en tid. Inte desto mindre känns det

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för dig som är nyinflyttad i Ludvika kommun. www.ludvika.se

NYinflyttad. En tidning för dig som är nyinflyttad i Ludvika kommun. www.ludvika.se 2012 2013 NYinflyttad En tidning för dig som är nyinflyttad i Ludvika kommun www.ludvika.se Guide till din nya kommun Du har redan valt Ludvika som din nya hem trakt, en kommun med många möjligheter. Som

Läs mer

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde Aspviks koloniområde Kommunguide 2012 www.upplands-bro.se Gris i Kungsängens centrum, skulptör Carl Fredrik Reuterswärd Skalbagge i Bro centrum, skulptör Olle Brand Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter.

Läs mer

Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015

Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015 Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015 52 SIDOR OM SÖDERTÄLJE SÖDERTÄLJE I SIFFROR Fakta och statistik om din hemkommun. Sid 16 LEVA & BO Massor på gång i stadskärnan Sid 24 SKOLAN

Läs mer

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

nyistan2014 En tidning för alla nya umebor Upptäck Umeå Massor av kulturoch fritidsaktiviteter Aktuellt Stadsbiblioteket öppnar i Väven

nyistan2014 En tidning för alla nya umebor Upptäck Umeå Massor av kulturoch fritidsaktiviteter Aktuellt Stadsbiblioteket öppnar i Väven nyistan0 En tidning för alla nya umebor Upptäck Umeå Massor av kulturoch fritidsaktiviteter Aktuellt Stadsbiblioteket öppnar i Väven Kultursatsning Nya museum sätter Umeå på kartan Foto: Umeå kommun Välkommen

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2013 solna.kommunguide.se VI ÅTERVINNER ALLT Avfall som går att återvinna har ett värde. Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig en kostnadsfri rådgivning. Moderaterna arbetar för solnabornas

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Danderydsbor www.danderyd.se Varmt välkommen till Danderyd! Foto: Anna Molander Jag vill önska dig varmt välkommen till Danderyd! Jag hoppas att du ska finna dig

Läs mer

NYinflyttad. VÄLKOMMEN TILL FALUN Vi bjuder på gratis guidad busstur, se annons i tidningen. Vi ses!

NYinflyttad. VÄLKOMMEN TILL FALUN Vi bjuder på gratis guidad busstur, se annons i tidningen. Vi ses! 2015 NYinflyttad VÄLKOMMEN TILL FALUN Vi bjuder på gratis guidad busstur, se annons i tidningen. Vi ses! EVENEMANG I FALUN 2015 JANUARI 3-5 Kopparcupen, Lugnet 3/1-1/2 Ruggugglor på vift, Kulturhuset tio14

Läs mer

NYinflyttad 2012. Framtid. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar

NYinflyttad 2012. Framtid. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar NYinflyttad 2012 En tidning för alla nya Sundbybergsbor Framtid Sundbyberg staden vid vattnet Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar Konsthallen Upplev, diskutera och skapa!

Läs mer

NYinflyttad. www.sundbyberg.se. En tidning för alla nya Sundbybergsbor. På gång Ny stadskärna när järnvägen grävs ner

NYinflyttad. www.sundbyberg.se. En tidning för alla nya Sundbybergsbor. På gång Ny stadskärna när järnvägen grävs ner 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Sundbybergsbor Kreativ fritid På Aggregat blir drömmar verklighet På gång Ny stadskärna när järnvägen grävs ner Marabouparken En härlig oas och konsthall mitt i

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Uddevallabor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Uddevallabor NYinflyttad En tidning för alla nya Uddevallabor Välkommen till Uddevalla där människor växer och erbjuds god livskvalitet Du som har flyttat hit till Uddevalla kommun hälsas varmt välkommen! God livskvalitet

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya laholmare

NYinflyttad. En tidning för alla nya laholmare 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya laholmare Välkommen till Laholms kommun! Du har valt att bosätta dig i en medelstor kommun med förutsättningar som många andra saknar. För inte kryllar det av kommuner

Läs mer

NYinflyttad. Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter. Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad. Kulturskolan.

NYinflyttad. Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter. Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad. Kulturskolan. 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Enköpingsbor Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter Kulturskolan Här kan unga utvecklas och träffa

Läs mer

NYinflyttad 2013. Musikskolan. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar

NYinflyttad 2013. Musikskolan. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar NYinflyttad 2013 En tidning för alla nya Sundbybergsbor Musikskolan Här får barn och unga lära sig spela musik och sjunga Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar Konsthallen

Läs mer

nyistan En tidning för alla nya sundsvallsbor

nyistan En tidning för alla nya sundsvallsbor nyistan 0 0 En tidning för alla nya sundsvallsbor Välkommen till Sundsvall Läser du detta är du antagligen nyinflyttad till Sundsvall och då vill jag hälsa dig väldigt mycket välkommen hit. Du kanske bor

Läs mer

i stan En tidning för alla nya umebor

i stan En tidning för alla nya umebor NY i stan En tidning för alla nya umebor Gör dina ärenden till kommunen via webben Välkommen till Umeå björkarnas stad! Foto: Lars-Göran Norlin I slutet av 2007 utsågs Umeå till Sveriges IT-kommun och

Läs mer

nyistan2012 Staden mellan broarna En tidning för alla nya umebor Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven

nyistan2012 Staden mellan broarna En tidning för alla nya umebor Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven nyistan0 En tidning för alla nya umebor Staden mellan broarna Ny park för unga och aktiva Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven Framtid Umeå Europas kulturhuvudstad år 0 Upptäck Umeå

Läs mer

NYinflyttad. Välkommen till Öland. Ett landskap två kommuner

NYinflyttad. Välkommen till Öland. Ett landskap två kommuner 2014 NYinflyttad Välkommen till Öland Ett landskap två kommuner Välkommen till Öland! Den här tidningen hoppas vi ska ge dig som nyinflyttad lite mer information om den service och de tjänster som vi i

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2012 solna.kommunguide.se Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Vi står för: Hållbar utveckling Ny kollektivtrafik Tydligare stadskaraktär Kunskap och lärande Jobb före bidrag Fastighetsbolaget

Läs mer

Kommunguide 2014. Klicka till innehåll

Kommunguide 2014. Klicka till innehåll Kommunguide 2014 Klicka till innehåll Tandvård i världsklass Storgatan 4, 732 46 Arboga, 0589-125 00 www.colosseumkliniken.se VVS-HUSET GRÖNBERGS RÖR AB Vatten Värme Sanitet Värmepumpar Entreprenadmaskinsarbeten

Läs mer

NYinflyttad. Upptäck Nynäshamn. Aktuellt. Himmel och hav. Nynäshamn bygger för framtiden. Njut av Stockholms södra skärgård

NYinflyttad. Upptäck Nynäshamn. Aktuellt. Himmel och hav. Nynäshamn bygger för framtiden. Njut av Stockholms södra skärgård 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Nynäshamnsbor Aktuellt Nynäshamn bygger för framtiden Himmel och hav Njut av Stockholms södra skärgård Upptäck Nynäshamn Massor av kulturoch fritidsaktiviteter

Läs mer

NYinflyttad. Välkommen till Huddinge! En tidning för alla nya Huddingebor 2015-2016

NYinflyttad. Välkommen till Huddinge! En tidning för alla nya Huddingebor 2015-2016 2015-2016 NYinflyttad En tidning för alla nya Huddingebor Välkommen till Huddinge! Välkommen till Huddinge! Du som valt att bo i Huddinge ska känna dig varmt välkommen. Jag är själv stolt Huddingebo sedan

Läs mer