AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008 EIO:s nya webb på plats Nu möts besökarna av en modern, användarvänlig och målgruppsanpassad webb när de surfar in på EIO-kollegerna Peter Olofsson (informationschef), Katarina Odmark (webbredaktör) och Carl Leijon (it-chef) har arbetat intensivt för att hålla tidplanen för lanseringen av EIO:s nya webbplats. Nu är en ny fräsch eio.se på plats. Det är en strategisk satsning för att göra webbplatsen till något av navet i EIO:s kommunikation med omvärlden, säger Peter Olofsson, informationschef i EIO. Men självklart kommer vi fortsätta att arbeta också med våra andra informationskanaler. Fredrik Allthin, en av de EIO-företagare som var med i den referensgrupp som skapades inför arbetet, menar att EIO:s hemsida behövde en ansiktslyftning. Förändringsarbetet har fokuserats på att göra sidan mer användarvänlig. På medlemssidan ska det vara enkelt att hitta information om gällande lagar och regler medan den publika sidan ska vara mer konsumentanpassad. Den nya hemsidan är ett stort steg framåt, tycker Fredrik Allthin. Det känns helt rätt med en webbplats där medlemsföretagens behov kommer i första hand, säger Katarina Odmark, webbredaktör och projektledare för arbetet med EIO:s nya webbplats. Tidigare låg informationen lite huller om buller men nu har vi sorterat och lyft fram allt material som medlemsföretagen efterfrågat Läs mer sid 4 5 EIO fortsätter motverka svartjobb Brå vill gärna gå ett steg längre och föreslår i den nya rapporten om svartarbete i byggbranschen att vi bör utveckla ID06 och även redovisa personuppgifter på fakturan. Läs Hans Enströms krönika på sidan 8 Ny medarbetare till EIO Väst EIO Väst i Göteborg söker företagsrådgivare som har kunskap om företagarfrågor och erfarenhet av entreprenadbranschen. Läs mer på eller ta kontakt med Lars Törnberg, eller Karl-Erik Hassling, Informationsträff om energideklarationer Den 24 januari anordnar Boverket en träff på Arlanda Conference & Business Center om energideklarationer. Frågeställningar som kommer diskuteras; hur kan tillsynen om energideklarationer fungera? Vilken roll/ansvar har kommunen? Kostnad: 500 kr inkl. lunch. Anmälan senast 16 januari. Läs mer på Mer om energideklarationer på sid 6 7 Notera EIO:s års möte 2008 i din nya kalender Notera att tidpunkten för EIO:s årsmöte 2008 är den maj. Mer information i kommande nummer av EIO- Aktuellt. Du hittar oss även på ww.eio.se EIO-AKTUELLT nr

2 #4223 INLEDAREN Välkommen EU-dom i Vaxholmsmålet Peter Olofsson, informationschef, tel EG-domstolen fattade nyligen beslut i Vaxholmsmålet mellan det lettiska företaget Laval un Partneri och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv, menar att domen är tydlig och att den värnar om den fria rörligheten som en av de fyra grundpelarna för gemenskapen: Domen innebär ökad rättssäkerhet för utländska företag som vill komma hit och utföra arbete. Domen är därför ett viktigt och välkommet bidrag till en ökad rörlighet över gränserna för företag. Att få rättsläget klarlagt har hela tiden varit Svenskt Näringslivs motiv för vårt engagemang i målet. Vi har nu fått en mycket tydlig och vägledande dom, vilket är glädjande. EG-domstolen konstaterar att Byggnads stridsåtgärder i Vaxholm stred mot EG-rätten, eftersom de hindrade den fria rörligheten för tjänster. Vidare slår domstolen fast att den så kallade Lex Britannia är diskriminerande. Lagen ger svenska fackföreningar rätt att tränga undan det kollektivavtal som ett utländskt företag har med sina anställda, när detta företag tillfälligt verkar i Sverige. Det ska inte vara tillåtet att behandla utländska företag annorlunda än svenska, konstaterar EU:s domstol. De viktigaste konsekvenserna i Sverige av domen blir att Arbetsdomstolen, AD, får en enkel hantering av domen samt att Medbestämmandelagen måste ändras. AD:s utrymme för tolkningar är dock inte stort, kommenterar Lars Gellner, arbetsrättschef i Svenskt Näringsliv. Även Jan-Peter Duker, vice vd för Svenskt Näringsliv, gläds åt beslutet från EU-domstolen. En så tydlig dom är vi inte vana vid. Det här handlar inte om den svenska modellen, utan om fri rörlighet inom unionen. EIO-AKTUELLT Ansvarig utgivare: Hans Enström, Redaktion: Peter Olofsson, , Sofia Pettersson, , Redaktionsråd: Tord Martinsen, , Ulf Pettersson, , Hans Tedesjö, , EIO-Aktuellts adress: Box , Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 40 Produktion: Odelius, Tryck: Gävle Offset Adressändringar: Åsa Anderberg, , Välbesökta seminarier för löneadministratörer EIO Stockholm anordnade vid tre tillfällen, i slutet av november och början av december, en löneadministrationskurs för medlemsföretagen i distriktet. Totalt deltog 37 medlemsföretag för att bland annat bli uppdaterade om nyheter i Installationsavtalet, LAS samt lärlingsanställningar. EIO-Aktuellt pratade med två av deltagarna. Varför går ni kursen i löneadministration? CARINA KIHLMAN, EKONOMIANSVARIG RHODIN OCH EKLUND EL OCH TELE, STOCKHOLM Jag deltar i kursen för att lära mig om Installationsavtalet. Eftersom jag håller på med bokslut och ekonomifrågor så är det viktigt för mig att känna till avtalet. Jag har bara jobbat inom elbranschen i ett och ett halvt år så det är mycket nytt och det känns extra viktigt för mig att bli insatt i avtalet, menar Carina Kihlman. SOLWEIG PERSSON, G:SSON TELETEKNIK AB, STOCKHOLM Det nya Installationsavtalet som kom i våras innebar en del nyheter och uppdateringar, till exempel när det gäller visstidsanställningar. Trots att jag har jobbat inom branschen i tjugo år är det nödvändigt att gå på kurser och hålla sig uppdaterad, säger Solweig Persson, i mitten på bilden, tillsammans med Birgitta Davidsson, Elmontörerna Forsberg & Co AB (t v) och Annika Hagberg, Katarina El AB (t h). NYHET! SEK Handbok 446 Elanläggningar Säkerhet vid arbete SEK Handboken 446 innehåller de regler som handlar om säkerhet vid arbete på elanläggningar i behändigt format (A5), det vill säga standarden SS-EN med svenska kommentarer samt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elsäkerhet vid arbete (bilaga). Standarden SS-EN är stommen i den nya handboken. Målgruppen är alla som yrkesmässigt arbetar med elinstallationer eller utbildar sig inom elområdet. Den vänder sig även till dem som redan har införskaffat Elinstallationsreglerna SS , SEK Handbok 438 (högspänningshandboken) och som dessutom har Lilla Elhandboken. Handboken består av textinnehållet i standarden SS-EN , utgåva 2, med förtydligande kommentarer i syfte att förenkla tillämpningen av standarden i Sverige. I handboken är kommentarerna till standarden införda i den löpande texten och markerade med en ram. SEK:s tekniska kommitté TK 724 har utarbetat kommentarerna till standarden. I handboken ingår även bilaga NA, vilken är en återgivning av Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1. Artikelnummer Pris: 355 kr/st för medlemmar i EIO (övriga: 400 kr/st) Medlemmar i EIO beställer enklast boken i webbshopen på alternativt via eller tel , fax Vill du veta mer? Kontakta Tord Martinsen, EIO-AKTUELLT nr

3 Elteknikbranschen diskuterade klimathotet Hotet mot det globala klimatet är vår tids största utmaning och det kommer an på oss alla att vara med och möta det. Elteknikbranschen utgör inget undantag. I slutet av november samlades representanter från branschen för att diskutera klimathotet och vad man kan göra för att bemöta det. Seminariet anordnades på gemensamt initiativ av bland annat Belysningsbranschen, EIO, Sveriges Elgrossister och Elmaterielleverantörerna och besöktes av ett hundratal representanter från företag och organisationer. På bilden, från vänster: Carl Mossfeldt, Tällberg Foundation, Harry Frank, ABB och Lotta Bångens, Energirådgivarna. Carl Mossfeldt från Tällberg Foundation redogjorde inledningsvis för de senaste rönen om hur fort klimatförsämringen framskrider och vilka konsekvenser den kan tänkas få. ERSÄTT KOL, OLJA OCH GAS MED KLIMAT- VÄNLIG EL. Vi förstår idag att utvecklingen går åt helt fel håll och att vi måste reducera våra utsläpp av koldioxid dramatiskt ja i praktiken planera för ett helt koldioxidfritt samhälle. Ändå är vi för sent ute, vi skulle ha börjat det här arbetet för 30 år sedan, sa Carl Mossfeldt. Samhället är inlåst i finansiella och politiska strukturer som hindrar oss från att radikalt sänka vår förbrukning av resurser och våra utsläpp av koldioxid, menade Mossfeldt. Å andra sidan, menade han och vände sig direkt till åhörarna, finns det en enorm potential i det här för de företag som deltar i att ta fram och införa ny teknik. Eltekniken är en av nycklarna till hur utsläppen kan dras ner, inte minst när det gäller hur vi driver fram våra bilar. Men, återigen, det krävs mer än teknik för att rädda planeten. STORA ENERGIFÖRLUSTER Thomas Bruce från Energieffektiviseringsutredningen berättade om en del av de politiska svårigheter som än så länge är en del av problemet. Han och hans kolleger arbetar med att försöka tolka EU:s så kallade energitjänstedirektiv och om de byråkratiska turerna kring hur man beräknar skillnaderna mellan primärenergi och slutligt använd energi. Av Bruces sifferexercis framgick att mer än en tredjedel av den producerade primärenergin i vårt land aldrig kommer till slutlig användning, utan försvinner på vägen i form av förluster av olika slag och som en följd av den dåliga effektiviteten i delar av energisystemen. RÄTT PRIS PÅ LAMPORNA Lotta Bångens från Energirådgivarna pratade inspirerat om möjligheten att spara energi, bland annat genom bättre belysning, och framhöll att det är mycket enklare och billigare att ta bort en kilowattimme än att producera ytterligare en. Det är fortfarande många som inte använder HF-lysrör och det bidrar till att besparingspotentialen är så stor. Vi kan spara 62 procent i energiförbrukning för belysning av våra kontor och 57 procent i skolorna, hävdade hon och gav flera exempel på hur lönsamma investeringar i effektivare ljuskällor och belysningsstyrning kan vara. Ett sätt att ytterligare driva på den här utvecklingen vore att märka belysningsprodukterna så att energieffektiviteten klart framgår. Lotta Bångens menade att man till och med borde sätta ut energikostnaden under en lampas livslängd på prislappen, så att konsumenter och andra får en chans att välja rätt produkt. DEN EFFEKTIVA ELENERGIN Harry Frank från ABB har arbetat med elteknik och elmotorer i större delen av sitt yrkesverksamma liv. Han är en varm förespråkare för elenergi i olika sammanhang och förkastar flera av de alternativ som idag utpekats som miljövänligare drivmedel för våra bilar. Att göra etanol av vete är en jättedålig affär och innebär liksom vätgasen att man satsar på motorer med dålig verkningsgrad. Harry Frank jämförde med elektriciteten och framhöll att en kilowattimma el kan spara 4 kilowattimmar olja eller 5 kilowattimmar bensin. Idag gör vi av med cirka 50 terawattimmar energi för att driva våra bilar med bensin och diesel, om vi gick över till helt eldrivna bilar skulle energiförbrukningen sjunka till en femtedel. Harry Frank uttryckte sin förvåning över att bilindustrin inte kommit längre med eltekniken och mindes själv hur man redan för tio år sedan hade elmotorer framme som med sin effektivitet fångade biltillverkarnas intresse. Låt den klimatvänliga elen ersätta kol, olja och gas, manade han och framhöll att det mesta av elen vi producerar i Sverige är helt fri från koldioxidutsläpp. Där är vi en privilegierad nation, var Harry Franks huvudbudskap KÄRNKRAFTVERK TILL KINA I den avslutande paneldebatten kretsade mycket kring den kinesiska problematiken. Under åren fram till 2020 kommer Kina att öka sina koldioxidutsläpp lika mycket ELTEKNIKEN ÄR EN AV NYCKLARNA TILL MINSKADE UTSLÄPP. som hela EU förmår att minska dem om EU klarar att leva upp till sina mål. Därför handlar kampen mot koldioxiden mycket om hur man kan få kineserna att ställa om till en miljövänligare energiproduktion. Vi ska inte skjuta över problemen på Kina, framhöll Carl Mossfeldt och framhöll att de kinesiska ledarna har djupare insikt än många andra om problemets vidd. Vi borde istället arbeta för att flytta energieffektiv teknik till Kina, framhöll Frank och lanserade idén att hjälpa Kina bygga kärnkraftverk för att klara sina energibehov. Text och bild: Lars-Göran Hedin EIO-AKTUELLT nr

4 Premiär för EIO:s nya webbplats navet i kommunikationen med omvärlden Den 11 december 2007 lanserade EIO ny hemsida. Adressen är fortfarande men till skillnad från tidigare kommer besökarna att mötas av en modern, användarvänlig och målgruppsanpassad webbplats. 4 EIO-AKTUELLT nr

5 DET ÄR EN STRATEGISK SATSNING FÖR ATT GÖRA WEBBPLATSEN TILL NAVET I KOMMUNIKATION MED OMVÄRLDEN EIO var en de första organisationerna inom Svenskt Näringsliv som skaffade en hemsida i början av 90-talet nu lanserar man sin tredje version. Det är en strategisk satsning för att göra webbplatsen till navet i vår kommunikation med omvärlden, säger Peter Olofsson, informationschef på EIO. Men självklart kommer vi även fortsätta att arbeta med våra andra informationskanaler som exempelvis branschtidningen Elinstallatören och medlemstidningen EIO-Aktuellt. MEDLEMSFÖRETAGENS BEHOV VIKTIGAST Den nya hemsidan är väl förankrad bland medlemsföretagen. Under första halvåret 2007 arrangerade EIO fem workshops med hjälp av reklambyrån Cowboy där användarna fick tycka till. Deras övergripande intryck var att det saknades en logisk struktur på webbplatsen, berättar Ove Fredriksson som är byråchef på Cowboy. Detta, tillsammans med en neutral design, gjorde det svårt att navigera och hitta rätt information. Efter att ha samlat och analyserat alla synpunkter utformade Cowboy ett nytt designförslag. EN PEDAGOGISK DESIGN Målet är att den nya designen ska vara pedagogisk och ha ett tidlöst formspråk. Genom bland annat färgkodning och en bättre sökmotor blir det mycket enklare att navigera och snabbt hitta det man söker. På nya eio.se finns precis som tidigare en intern sida för medlemsföretagen och en extern sida för övriga intressenter. Men nu är dessa båda sidor betydligt mer målgruppsanpassade än tidigare. Designen är också utformad för att det ska vara enkelt att bygga på nya funktioner efterhand, säger Ove Fredriksson. Det känns helt rätt att vi får en webbplats där medlemsföretagens behov kommer i första hand, tycker Katarina Odmark, webbredaktör och projektledare för arbetet med EIO:s nya webbplats. Tidigare låg informationen lite huller om buller men nu har vi sorterat och lyft fram allt material som medlemsföretagen efterfrågat. EN RAD KONKRETA FÖRÄNDRINGAR Sökmotorn är väsentligt bättre än tidigare och söker nu även inne i dokument, pdf-filer och efter bilder. Dessutom presenteras sökresultatet på ett strukturerat sätt. De blinkade annonserna på förstasidan har tagits bort och med hjälp av den nya sajtkartan är det lätt att se var man befinner sig på sajten. Antalet elbranschrelaterade nyheter ökar tack vare ett samarbete med omvärldsbevakningsföretaget Cision och EIO kommer även att lägga upp filmer på webben. KONSUMENTINRIKTNING Den externa webbplatsen är mer konsumentinriktad än tidigare. Bland annat framhävs fliken El i hemmet och sökfunktionen Hitta din elektriker tydligare än förut. Många privatpersoner vänder sig till EIO med frågor om exempelvis jordfelsbrytare och golvvärme. Genom att samla all sådan konsumentinriktad information på webben erbjuder vi ett mervärde samtidigt som det avlastar våra medarbetare, säger Katarina Odmark. Dessutom är det bra marknadsföring för våra medlemmar. BRED TEKNISK PLATTFORM Den tekniska plattformen bakom EIO:s nya hemsida heter Microsoft Office Sharepoint Server 2007, MOSS 2007, och har levererats av kunskapsföretaget Ibitec. Vi har anpassat funktionaliteten i MOSS utifrån EIO:s kravbild och designen till den nya hemsidan, berättar Håkan Östlund, kundansvarig på Ibitec. Gränssnittet är väldigt enkelt att arbeta i vilket gör att redaktörerna snabbt kan publicera viktig information. Den levererade lösningen har också extranätfunktionalitet för riktad information till medlemsföretagen. Men den här plattformen erbjuder mycket mer än ett vanligt publiceringsverktyg. MOSS klarar all typ av innehållshantering i en organisation. Det finns inbyggd funktionalitet för dokumenthantering, projektplatser, elektroniska enkäter, automatisering av processer och Business Intelligence. Med Sharepoint tar vi ett helhetsgrepp om EIO:s informationshantering, säger Carl Leijon, IT-chef på EIO. Systemet underlättar både vår interna kommunikation och kommunikationen med medlemsföretagen. Publiceringsverktyget i MOSS är bland de bästa på marknaden och integrationen med Microsoft Office är väldigt hög. Bland mycket annat kan vi DET KÄNNS HELT RÄTT ATT VI FÅR EN WEBBPLATS DÄR MEDLEMSFÖRETA- GENS BEHOV KOMMER I FÖRSTA HAND EIO:s webbredaktör Katarina Odmark. effektivisera vår ärende- och dokumenthantering. Tack vare införandet av Sharepoint står EIO väl rustat inför framtiden. Det ska bli intressant att höra vad användarna tycker när webbplatsen nu ligger ute i skarpt läge, säger Katarina Odmark. En hemsida blir aldrig klar. Nu ska vi bland annat införliva produkterna Digital-IS och EIO-Q med nya eio.se och vidareutveckla våra konsumentinriktade sidor. Vill du veta mer? Kontakta Katarina Odmark, , NYA Röster från EIOföretagen Vid utvecklingen av EIO:s nya webbplats skapades en referensgrupp med representanter från ett antal olika medlemsföretag, här är synpunkter från några av dem. Fredrik Allthin, Bohusläns Elektriska, Västra Frölunda EIO:s hemsida behövde en ansiktslyftning och förändringsarbetet har fokuserats på att göra sidan mer användarvänlig, lättnavigerad och målgruppsanpassad. På medlemssidan ska det vara enkelt att hitta information om gällande lagar och regler medan den publika sidan ska vara mer konsumentanpassad. Den nya hemsidan är ett stort steg framåt. Anki Lund, Browik, Örebro Jag är ofta inne på EIO:s hemsida för att titta på nyheter eller hämta blanketter och cirkulär. För mig är det viktigt att det finns en logisk struktur som gör att det går snabbt att hitta den information man eftersöker. Det är väldigt positivt att EIO gör de här förändringarna för det finns otroligt mycket användbar information på hemsidan. Stefan Olsson, Telekontakt, Partille Eftersom Telekontakt arbetar med tele, data och säkerhet vill vi se mer sådan information på EIO:s hemsida. Det speglar även branschens utveckling. Den nya layouten är modernare och trevligare för ögat och annonserna på förstasidan är borttagna. Det är roligt att EIO visar framåtanda och lyssnar på medlemsföretagen den nya hemsidan blir ett rejält lyft. EIO-AKTUELLT nr

6 Glödhett med energidek Även YIT Sverige AB samt Bravida Sverige AB har blivit ackrediterade att utfärda energideklarationer. En allt större del av energiförbrukningen idag går till byggnader och därför är energideklarationer av fastigheter ett viktigt verktyg för att minska onödig energianvändning., skriver Bravida på sin hemsida. Läs mer på samt Ett av de första företagen som har blivit ackrediterat av Swedac till att utföra energideklarationer är Browik med verksamhet i Örebro, Stockholm och Tranås. EIO-Aktuellt pratade med Browiks energiexpert Petter Arneback redan för ett år sedan då arbetet mot att bli ackrediterade var i full gång, nu gör vi en uppföljning. Peter Seffel, Anders Gustavsson och Petter Arneback från Browiks avdelning för Energitjänster. Vad innebär ackrediteringen för er? Det innebär att vi nu formellt kan börja utföra energideklarationer. Eftersom vi blivit ackrediterade nu i dagarna har vi inte hunnit göra någon ännu, men vi är fullbokade och har mycket jobb framöver. Lagen om Energideklarationer, som bygger på ett EU-direktiv, innebär att cirka fastigheter i Sverige ska energideklareras innan 1 januari Är det rimligt att hinna med att energideklarera alla berörda fastigheter i tid? Nej, det blir svårt. Vi är ännu inte så många som utför energideklarationer i Sverige så jag tror att det kommer att utfärdas många dispenser. Boverket är tillsynsmyndighet, men de har ålagt kommunerna att följa upp om fastigheterna energideklareras. Om fastighetsbolagen visar upp att de har en plan att genomföra en energideklaration inom de närmaste åren tror jag att de kommer att få dispens från kommunen. Gör man ingenting utan är passiv och bara avvaktar ska kommunerna utdöma vite på fastighetsägarna. Hur många är ni som arbetar med Energideklarationer på Browik? Vi försöker anställa nya medarbetare hela tiden. Vi började jobba aktivt med energitjänster för två år sedan. Från början var jag ensam som arbetade med de här frågorna men nu är vi totalt tio personer, fördelat på våra kontor i Örebro, Stockholm och Tranås. Krävs det flera konsulter för att utföra en energideklaration? Hur går arbetet till? I regel är det en så kallad certifierad energiexpert som gör deklarationen. Man börjar med att samla in grunddata från fastighetsägaren, till exempel energiförbrukning och fastighetens energiprestanda. Det talet jämför man sedan med nyckeltal som visar vad värdet bör ligga på. Steg två innebär att vi gör en besiktning per byggnad. Varje fastighet kan ju bestå av flera byggnader, det är till exempel inte ovanligt att ett sjukhus består av tio byggnader. Vid besiktningen tittar man på värme, kyla, ventilation, isolering, fönster, belysning och övriga tekniska installationer med mera. Hur ska EIO:s medlemsföretag kunna ta del av dessa marknadsandelar? Jag har pratat med många elföretag och det är tyvärr många som inte förstår att de måste anställa nya medarbetare med bred kompetens för att klara av det här. Gör man det finns det stora möjligheter att lyckas, i annat fall finns det risk att man släpper den här marknaden till konsultföretagen. Då hamnar elföretagen långt bak och blir enbart utförare av de konkreta elåtgärder som deklarationerna kommer att visa på. Energideklarationer kommer att skapa arbetstillfällen många år framöver. Den stora marknadspotentialen för EIO-företagen är annars att ta hand om helheten med både deklarationer och att sedan kunna erbjuda efterföljande åtgärder. En sådan här satsning tar mycket tid och pengar, men man tjänar i längden på att våga satsa nu. Arbetet med energideklarationer innebär en enorm marknad som kommer att skapa arbetstillfällen många år framöver! 6 EIO-AKTUELLT nr

7 larationer Har du några konkreta råd till EIO-företagen? Det är nu när det är högkonjunktur som man har råd att satsa. Energitjänster är ju inte konjunkturkänsligt, man kommer alltid att kunna sälja dessa tjänster eftersom det hjälper kunderna att tjäna stora pengar. Vi ser det som en satsning för sämre tider. Ett råd är att först anställa en medarbetare som äger frågan och som kan bygga upp verksamheten och sköta hela processen mot att nå ackreditering och så vidare. Det är svårt att hinna med om det inte är en person som ansvarar för den biten. På Browik försöker vi hela tiden anställa kompetenta medarbetare inom det här området. Vi började redan för två år sedan och från början var det bara jag, nu är vi som sagt tio personer förutom våra övriga resurser. Hur arbetar ni själva energieffektivt på Browik? Det finns två nivåer; den ena gäller det interna arbetet på Browik vilket berör till exempel våra tjänstebilar. Om det är möjligt ska våra tekniker välja en miljöbil, till exempel hybrid eller biogasbil. De servicebilar som vi köper in är biogasbilar och alla våra nya tjänstebilar är etanolbilar. Här ligger vi långt fram. Den andra nivån är Browiks miljöledningssystem ISO Det handlar till exempel om hur vi tar hand om våra restprodukter, sortering av avfall, elektrikernas val av kablar med mera. Ytterligare en aspekt är att vi själva äger de fastigheter som vi sitter i, vilket gör det enklare för oss att energieffektivisera. Det största energieffektiviseringsarbetet är dock att vi sparar energi åt våra kunder. Nyligen anordnade vi ett klimatseminarium för en stor mängd fastighetsägare. Där diskuterades energibesparing livligt. Slutligen, vad gör du på det privata planet när det gäller miljöbesparing? Jag försöker resa miljövänligt, jag kör till exempel etanolbil och tar tåget istället för flyget om det är möjligt. Hemma i lägenheten tänker jag till exempel på att släcka lampor och hålla rätt temperatur. Text: Sofia Pettersson Lagen om Energideklaration Boverkets föreskrifter om energideklaration av byggnader trädde i kraft den 1 mars. I korthet kräver den nya lagen att ägare måste energideklarera sina byggnader. Själva deklarationen utförs av ett ackrediterat kontrollorgan, som sedan skickar den vidare till Boverket. Minst en person i det företag som utför besiktningen måste vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Följande byggnader berörs: Specialbyggnader över 1000 kvm, som t ex simhallar, bibliotek, skolor, vårdbyggnader ska ha en energideklaration till årsskiftet 2008/09. Det framgår av taxeringsbeviset om byggnaden är en specialbyggnad. Byggnader med nyttjanderätt, så som t ex hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut ska ha en energideklaration till årsskiftet 2008/09. Under denna kategori finns även en- och tvåbostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt. När det gäller bostadrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att det finns en energideklaration. Byggnader som säljs ska energideklareras fr o m 1 jan 2009, om de inte redan har en godkänd energideklaration. Till exempel villor som säljs efter det datumet berörs. Nya byggnader ska energideklareras fr o m 1 jan 2009 (2 år efter bruktagandet, dock inte senare än 2 år efter slutbevis). Om bygganmälan gjorts före 1 jan 2009 behöver byggnaden inte energideklareras på grund av att det är en nybyggnad. Däremot kan byggnaden vara tvungen att deklareras för att den hyrs ut eller är en specialbyggnad. Källa: samt AKTUELLA FRÅGAN Varför intresserar du dig för klimatfrågan? Vad gör du själv för att arbeta miljövänligt? Magnus Block, Miljöchef, El och Industrimontage (EIAB), Umeå Jag intresserar mig för frågan i egenskap av att jag är miljö- och kvalitetschef samt rent allmänt som boende på moder jord. Det är bra att elteknikbranschen samlas och tar ett gemensamt grepp. Vi inom installationsbranschen hamnar många gånger i kläm mellan kunder och grossister, i en situation där vi själva inte får möjlighet att vara med och bestämma till exempel vilket materiel vi ska använda. EIAB har dock blivit mer av en totalentreprenör vilket innebär att vi kan ta ett större grepp och vara med och påverka innehållet i det vi säljer till kunderna, både när det gäller energieffektiva lösningar och val av materiel. Det finns stora affärsmöjligheter för branschen framöver eftersom många industrianläggningar och fastigheter behöver byggas om för att bli energieffektivare. Sedan flera år tillbaka är vårt företag ISO certifierat. Vi har som övergripande miljömål och i vår miljöpolicy att vi ska bidra till ett hållbart samhälle. Vår största negativa påverkan är transporter som bidrar till stora koldioxidutsläpp, vi har uppemot 300 fordon i vår park. Det är svårt att komma runt denna miljöpåverkan eftersom vi är beroende av att alltid förflytta oss till kunden. Men vi eftersträvar och stimulerar till att miljövänliga bilar väljs vid nyanskaffning, att körningar planeras för att minimeras samt att vi kör på ett ekonomiskt och ekologiskt sätt. Själv kör jag en snål elhybrid och det tror jag är modellen framöver. Jag hoppas att det kommer många fler märken och varianter att välja mellan inom kort. Per-Åke Nilsson, filialchef YIT Sverige AB, Nyköping Vi i branschen bör engagera oss i miljöfrågan, det kommer att påverka oss alla på ett eller annat sätt. Jag tror att vi måste bli mer medvetna allihop. Det finns ju till exempel alternativa energikällor som vind- och solkraft. Det är något som elbranschen också kommer att behöva ta del av. Energideklarationer är ju också en del av det här paketet, ett led i ett nytt tänkande som syftar till en effektivisering av den energi man använder. Här gäller det att vi i branschen är med och tar för oss och föregår med bra exempel, annars kommer andra att ta dessa marknadsandelar. När det gäller det egna miljötänkandet inom YIT handlar det framförallt om styrning av belysning, både när det gäller våra egna byggnader och åt våra kunder. Vi försöker göra totallösningar där vi tittar på både el, rör och klimat. Jag är även involverad i Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter, EUU:s, verksamhet och det är viktigt att vi även där anpassar utbildningarna till detta. EIO-AKTUELLT nr

8 POSTTIDNING B RETURADRESS: Elektriska Installatörsorganisationen EIO Box STOCKHOLM Dags för ECY Cup 2008 Välkommen till EIO! Nya medlemmar i november 2007 EIO Sydöstra Sverige Åbergs El i Gislaved AB, Gislaved Securitas Systems Sverige AB, filial, Oskarshamn EIO Skåne APQ El AB, filial, Malmö Multisystem i Eket AB, Eket Elteam RR i Malmö AB, Malmö El. A Nilsson El AB, filial, Köpingebro Lindstens Elektriska AB, filial, Ystad Lindstens Elektriska AB, filial, Simrishamn Lindstens Elektriska AB, filial, Sjöbo EIO Göteborg REAL Service Göteborg, Älvängen Corten AB, Göteborg Den 2 eller 3 april 2008 är det dags för ECU Cup. Skolorna har själva möjlighet att välja vilken av dagarna som passar bäst. Alla elever som klarar godkänt resultat på elsäkerhetsprovet får ett bevis på att de är godkända i föreskriften Skötsel av elanläggning. Du som ska vara kontrollant vid cupen, skriv in dessa datum i kalendern redan idag, hälsar Pontus Slättman, ECY. Du når Pontus på mejladress eller telefon EIO Västra Sverige Hedekas El & VVS AB, Hedekas YIT Sverige AB, Uddevalla YIT Sverige AB, filial, Kungsbacka YIT Sverige AB, filial, Mariestad EIO Örebro-Värmland Närkes Kils Elektriska Ek.förening, Örebro El & Industrimontage Syd AB, filial, Örebro EIO Stockholm Vanadis El AB, Uppsala Syrmans El AB, Sollentuna EIO Mellersta Norrland Norrlands Byggkraft AB, Sundsvall Assar Bergman Rör AB, Mellansel EIO Övre Norrland Securitas Systems Sverige AB, filial, Kiruna Robert Bengtsson, REAL Service Göteborg, enmans företagare Jag sysslar med allt inom svagström el, larm, data men även vanliga elinstallationer. Jag har haft firman vid sidan om mitt tidigare jobb, men sedan 2006 arbetar jag heltid på REAL. Vivianne Heldt, Norrlands Byggkraft AB, företaget har 45 anställda Jag och min kompanjon Björn Nylander startade företaget för ett par år sedan. Från början var vi ett rent bemanningsföretag och vi började brett, men i dag har vi gått mer mot en specialisering. Våra uppdrag består mest av elinstallationer samt mer genuin elentreprenad. Vi samarbetar mycket med till exempel Bravida, Midroc och YIT, men vi har också en hel del privatkunder. Att gå med i EIO var som en kvalitetsmärkning för oss. Vi gick med för få mer kraft bakom företaget, seriositeten blir mer påtaglig genom medlemskapet i EIO. Medlemskapet i EIO krävdes för att få jobba med de större kunderna. Det är bra att få rådgivning och branschinformation av EIO, jag har inte råd att stå utanför. KRÖNIKAN Svårt konkurrera med svarta företag Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade nyligen del två av rapporten Fina fasader med fixade fakturor. Brå har genomfört en rad studier i syfte att på djupet förstå den organiserade brottsligheten och dess logistik. Tanken är att om man har kunskap om hur brottsligheten fungerar så ger det samtidigt nyckeln till hur kriminaliteten ska kunna förebyggas och bekämpas. Inriktningen i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet måste därför vara, menar Brå, att fokusera på nätverk och funktioner, identifiera centrala personer och fästa större vikt vid att spåra och återföra utbyte av brott, det vill säga kriminella vinster. Det är med den inriktningen Brå nu ytterligare undersökt den organiserade handeln med svart arbetskraft i byggbranschen. Projektet är unikt eftersom arbetsmarknadens parter i byggbranschen gått samman med myndigheterna för att göra något radikalt mot den organiserade handeln med svart arbete. Projektet har initierats av Byggbranschen i samverkan där EIO finns med och Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Hans Enström Den första rapporten presenterade vi under Almedalsveckan på Gotland i juli i år. Det var samma dag som socialministern och Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund Almedalstalade för sitt parti. Jag kommer ihåg att han konstaterade att: Tyvärr är inte byggbranschen den enda bransch som har problem med svartarbete. Man måste ha en känsla för vad som är rätt eller fel, och det gäller att ha civilkurage i de små samtalen. Vi måste skapa en grundläggande etik i samtalet för att sådant här inte ska ske. Göran Hägglund har helt rätt inställning, menar jag. Och vid det seminarium där vi presenterade Fina fasader med fixade fakturor konstaterade kriminologiprofessor Leif G W Persson att: Många anställda i byggbranschen kan liknas vid zebror. De jobbar 50 procent vitt och 50 procent svart. Sedan årets Almedalen och del 1 och 2 av Brå-rapporten har byggbranschen nu infört ID06 (www.id06.se) som innebär legitimationsplikt och närvaroredovisning för alla som vistas på en byggarbetsplats. Alla ska bära namnbrickor och vara beredda att legitimera sig, vilket gör det omöjligt att vara anonym på arbetsplatsen. Brå vill gärna gå ett steg längre och föreslår i rapporten att vi bör utveckla ID06 och även redovisa personuppgifter på fakturan. Förutom detta föreslås i Brå-rapporten ytterligare ett antal åtgärder mot den organiserade handeln med svart arbetskraft, bland annat att öka anmälningsbenägenheten, specificera skatteinbetalningar på individnivå, göra oanmälda arbetsplatsbesök och införa tipstelefon. Du kan läsa den nya Brå-rapporten på hemsidan och på Där hittar du förstås också den första rapporten. Hans Enström, VD i EIO 8 EIO-AKTUELLT nr

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare:

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare: Rubrik: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt

Läs mer

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Cirkulärnr: 09:8 Diarienr: 09/0320 Handläggare: Avdelning: Datum: 2009-01-27 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden

Läs mer

Energideklarationer för byggnader

Energideklarationer för byggnader BRA FÖR FASTIGHETSMÄKLAREN ATT VETA OM Energideklarationer för byggnader Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Systemet med energideklarationer införs

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst 1 Foto: Britt-Louise Morell/Boverket (Presentationen riktar sig till byggnadsägare) Detta är en kort introduktion till lagen om energideklarationer för byggnader.

Läs mer

Energideklaration. av byggnader. Raka besked till konsumenten! Energideklarationen: Lagen utgår från ett EU-direktiv

Energideklaration. av byggnader. Raka besked till konsumenten! Energideklarationen: Lagen utgår från ett EU-direktiv Energideklaration av byggnader Alla europeiska byggnader ska snart energideklareras. De långsiktiga målen är att minska importberoendet av energi, exempelvis olja från Mellanöstern eller naturgas från

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. Elektriska Installatörsorganisationen EIO EIO Medlemsservice AB. Doc.nr:

Elektriska Installatörsorganisationen. Elektriska Installatörsorganisationen EIO EIO Medlemsservice AB. Doc.nr: Elektriska Installatörsorganisationen 1 EIO är en bransch- och arbetsgivarorganisation Elteknik-, tele-, data- och säkerhetsföretag 2.600 medlemsföretag med 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 12/6-2015 Fastighetsbeteckning: Fåle 1:109 Adress /ort: Lindv 4, Limmared Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015 Så elsäkert är Sverige Elsäkerhetsbarometern 2015 EIO 1 2 EIO Elsäkerhetsbarometern 2015 Därför en elsäkerhetsbarometer 4 Så elsäkert är Sverige 5 Varningsflagg på nio av tio

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Energideklarationer. Erik Olsson

Energideklarationer. Erik Olsson Energideklarationer Erik Olsson Energideklaration Den 1 juli 2012 trädde den ändrade lagen i kraft, vilket följdes av ändringar i förordningen och i Boverkets föreskrifter. Lagens syfte är att främja en

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklarationen. första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus

Energideklarationen. första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus Energideklarationen första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus 2 Den nya lagen som hjälper dig att få en hälsosam inomhusmiljö och spara energi och pengar Hur mycket energi använder huset?

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1 Utgåva 1:1 2014-07-29 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lövhagen 1:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Postregionen 13

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Postregionen 13 Utgåva 1:1 2015-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Postregionen 13 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Täby Skyffeln 11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Täby Skyffeln 11 Utgåva 1:1 2015-06-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Täby Skyffeln 11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1 Utgåva 1:1 2015-01-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jordärtskockan 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING. Innehåll. Följ oss på webben!

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING. Innehåll. Följ oss på webben! I fokus: Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Hinder på vägen mellan studier och yrkesliv SIDAN 3 Många faktorer försvårar rekrytering till

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kollanda 1:19 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ekollonet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ekollonet 7 Utgåva 1:1 2015-01-30 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ekollonet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa Datum för besiktning: 1/10-2015 Fastighetsbeteckning: Tollered 1:276 Adress/ort: Blåsippsv 6, Älvängen Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Företag/ackreditering Sammanfattning I denna rapport presenteras

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Grytstorp 1:34

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Grytstorp 1:34 Utgåva 1:1 2014-12-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Grytstorp 1:34 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4 Utgåva 1:1 2014-03-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Terrassen 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Myggenäs 12:77

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Myggenäs 12:77 Utgåva 1:1 2015-04-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Myggenäs 12:77 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vi sänker din energiförbrukning!

Vi sänker din energiförbrukning! ENERGIDEKLARATION OCH ENERGIEFFEK TIVISERING Vi sänker din energiförbrukning! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ENERGIBYRÅN 3 2 ENERGIBYRÅNS TJÄNSTER 4 OVK (OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 4 LAGEN OM ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige?

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? My Nörrelökke 9c, 19/5 2010 Innehållsförteckning Inledning: s.2 Bakgrund: s.2 Syfte: s.2 Metod: s.2 Resultat: s.2 Slutsats: s.5 Felkällor: s.

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2009-01-01 till 2009-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bankekinds Skola 4:3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bankekinds Skola 4:3 Utgåva 1:1 2014-10-29 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bankekinds Skola 4:3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Besiktningsrapport Energideklaration av villa

Besiktningsrapport Energideklaration av villa Besiktningsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2017-04-20 Fastighetsbeteckning: Hofterup 9:21 Adress/ort: Kungsljusvägen 33, Löddeköpinge Byggnaden är besiktigad av: Daniel Ell, Certifierad

Läs mer

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter.

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox vision Vi vill skapa ett mervärde för kund genom en högkvalitativ tjänst och en produkt

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LYFTSAXEN 10 Adress: VIVSTAVARVSVÄGEN 196 12243 ENSKEDE Besiktningsuppgifter Datum: 2010-05-18 Byggnaden är besiktigad av:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Öjersjö 6:655

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Öjersjö 6:655 Utgåva 1:1 2015-05-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Öjersjö 6:655 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Söra 1:71

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Söra 1:71 Utgåva 1:1 2014-08-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Söra 1:71 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Utredningen om byggnaders energiprestanda

Utredningen om byggnaders energiprestanda Utredningen om byggnaders energiprestanda Översiktlig beskrivning Bengt Nyman 2004-10-29 1 Vissa utgångspunkter Syftet är att effektivisera energianvändningen och realisera outnyttjad energihushållningspotential

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier Därför strider vi tillsammans för moderna lagar Fasaddagen Malmö 5 februari 2015 Peter Löfgren Utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier Telefon: +4631708 41 20 alt +46708210200

Läs mer

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa!

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa! Energideklarationen nu gäller den dig som ska sälja din villa! Vad kan man göra för att sänka kostnaden för energin? Kan man sänka driftskostnaden och ändå behålla ett bra inomhusklimat? Hur är byggnadens

Läs mer

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se newsec Newsec Energy är ett kunskapsföretag inom geoenergi med fokus på stora och medelstora fastigheter. Med rätt kunskap och tekniklösning kan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Friberga 1:55

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Friberga 1:55 Utgåva 1:1 2012-06-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Friberga 1:55 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult AB

Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult AB Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult AB Energikrav i planprocessen Rapporter SKL- rapport: Att bygga skolor och förskolor som passivhus Rapporter finns på: www.aton.se Rådgivning åt kommuner som ställer Energikrav:

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen

Elektriska Installatörsorganisationen 1 Elektriska Installatörsorganisationen 3,3% Branschfördelning, omsättning 2006 2,8% Branschfördelning, omsättning 2010 10,9% 13,1% 32,1% 53,7% 33,6% 50,6% Elinstallationer (35 810 291tkr) Värme- och sanitetsarbeten

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Edsala 5:330

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Edsala 5:330 Utgåva 1:1 2014-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Edsala 5:330 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68 Utgåva 1:1 2015-02-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Adamsberg 7:68 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiklass i Säljstöd

Energiklass i Säljstöd INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Energiklass i Säljstöd Mars 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7 Utgåva 1:1 2014-06-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Dammgärdet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ambjörn 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ambjörn 5 Utgåva 1:1 2014-10-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ambjörn 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverket föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration av byggnader, BED 5

Konsekvensutredning. Boverket föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration av byggnader, BED 5 Konsekvensutredning Boverket föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration av byggnader, BED 5 Boverket juli 2012 Titel: Konsekvensutredning Boverket föreskrifter

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Klimatpakten Nyhetsbrev. April 2015

Klimatpakten Nyhetsbrev. April 2015 Klimatpakten Nyhetsbrev April 2015 Välkommen till nya Klimatpakten! Från och med 2015 är Katarina Luhr, miljöborgarråd Stockholms stad, ordförande för Klimatpakten. Läs hennes tankar om Klimatpakten och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tunnan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tunnan 3 Utgåva 1:1 2015-03-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tunnan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2016-08-21 Remisslämnare

Läs mer

Aktuellt om energi i BBR och energideklarationer. Thomas Johansson Boverket

Aktuellt om energi i BBR och energideklarationer. Thomas Johansson Boverket Aktuellt om energi i BBR och energideklarationer Thomas Johansson Boverket Aktuellt om energi i BBR Skärpta energikrav i BBR 2011 Reviderat EU-direktiv om byggnaders energiprestanda 2011-10-27 Sida 2 Bostäder

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286 Utgåva 1:1 2014-05-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:286 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

EE MUSIC Seminar Sverige.

EE MUSIC Seminar Sverige. EE MUSIC Seminar Sverige. Energikonsult för landet: EE MUSIK ambassadör i landet: Vor dem Workshop (für Clubbesitzer und betreiber),, Innan seminariet [om du äger en plats för möten eller operatör] För

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader Energideklarering av byggnader Energicertifiering av byggnader Beräkningsmetodik Minimikrav för energiprestanda Direktiv 2002/91/EG Kontroller av värmepannor Kontroller av luftkonditioneringssystem Frågeställningar

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-03-21 Lagen om Energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

Protokoll från mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015

Protokoll från mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015 Protokoll från mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 29 oktober 2015 DELEGERINGSSBESLUT AV FASTIGHETSDIREKTÖREN PÅ DELEGERING

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer