AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008 EIO:s nya webb på plats Nu möts besökarna av en modern, användarvänlig och målgruppsanpassad webb när de surfar in på EIO-kollegerna Peter Olofsson (informationschef), Katarina Odmark (webbredaktör) och Carl Leijon (it-chef) har arbetat intensivt för att hålla tidplanen för lanseringen av EIO:s nya webbplats. Nu är en ny fräsch eio.se på plats. Det är en strategisk satsning för att göra webbplatsen till något av navet i EIO:s kommunikation med omvärlden, säger Peter Olofsson, informationschef i EIO. Men självklart kommer vi fortsätta att arbeta också med våra andra informationskanaler. Fredrik Allthin, en av de EIO-företagare som var med i den referensgrupp som skapades inför arbetet, menar att EIO:s hemsida behövde en ansiktslyftning. Förändringsarbetet har fokuserats på att göra sidan mer användarvänlig. På medlemssidan ska det vara enkelt att hitta information om gällande lagar och regler medan den publika sidan ska vara mer konsumentanpassad. Den nya hemsidan är ett stort steg framåt, tycker Fredrik Allthin. Det känns helt rätt med en webbplats där medlemsföretagens behov kommer i första hand, säger Katarina Odmark, webbredaktör och projektledare för arbetet med EIO:s nya webbplats. Tidigare låg informationen lite huller om buller men nu har vi sorterat och lyft fram allt material som medlemsföretagen efterfrågat Läs mer sid 4 5 EIO fortsätter motverka svartjobb Brå vill gärna gå ett steg längre och föreslår i den nya rapporten om svartarbete i byggbranschen att vi bör utveckla ID06 och även redovisa personuppgifter på fakturan. Läs Hans Enströms krönika på sidan 8 Ny medarbetare till EIO Väst EIO Väst i Göteborg söker företagsrådgivare som har kunskap om företagarfrågor och erfarenhet av entreprenadbranschen. Läs mer på eller ta kontakt med Lars Törnberg, eller Karl-Erik Hassling, Informationsträff om energideklarationer Den 24 januari anordnar Boverket en träff på Arlanda Conference & Business Center om energideklarationer. Frågeställningar som kommer diskuteras; hur kan tillsynen om energideklarationer fungera? Vilken roll/ansvar har kommunen? Kostnad: 500 kr inkl. lunch. Anmälan senast 16 januari. Läs mer på Mer om energideklarationer på sid 6 7 Notera EIO:s års möte 2008 i din nya kalender Notera att tidpunkten för EIO:s årsmöte 2008 är den maj. Mer information i kommande nummer av EIO- Aktuellt. Du hittar oss även på ww.eio.se EIO-AKTUELLT nr

2 #4223 INLEDAREN Välkommen EU-dom i Vaxholmsmålet Peter Olofsson, informationschef, tel EG-domstolen fattade nyligen beslut i Vaxholmsmålet mellan det lettiska företaget Laval un Partneri och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv, menar att domen är tydlig och att den värnar om den fria rörligheten som en av de fyra grundpelarna för gemenskapen: Domen innebär ökad rättssäkerhet för utländska företag som vill komma hit och utföra arbete. Domen är därför ett viktigt och välkommet bidrag till en ökad rörlighet över gränserna för företag. Att få rättsläget klarlagt har hela tiden varit Svenskt Näringslivs motiv för vårt engagemang i målet. Vi har nu fått en mycket tydlig och vägledande dom, vilket är glädjande. EG-domstolen konstaterar att Byggnads stridsåtgärder i Vaxholm stred mot EG-rätten, eftersom de hindrade den fria rörligheten för tjänster. Vidare slår domstolen fast att den så kallade Lex Britannia är diskriminerande. Lagen ger svenska fackföreningar rätt att tränga undan det kollektivavtal som ett utländskt företag har med sina anställda, när detta företag tillfälligt verkar i Sverige. Det ska inte vara tillåtet att behandla utländska företag annorlunda än svenska, konstaterar EU:s domstol. De viktigaste konsekvenserna i Sverige av domen blir att Arbetsdomstolen, AD, får en enkel hantering av domen samt att Medbestämmandelagen måste ändras. AD:s utrymme för tolkningar är dock inte stort, kommenterar Lars Gellner, arbetsrättschef i Svenskt Näringsliv. Även Jan-Peter Duker, vice vd för Svenskt Näringsliv, gläds åt beslutet från EU-domstolen. En så tydlig dom är vi inte vana vid. Det här handlar inte om den svenska modellen, utan om fri rörlighet inom unionen. EIO-AKTUELLT Ansvarig utgivare: Hans Enström, Redaktion: Peter Olofsson, , Sofia Pettersson, , Redaktionsråd: Tord Martinsen, , Ulf Pettersson, , Hans Tedesjö, , EIO-Aktuellts adress: Box , Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 40 Produktion: Odelius, Tryck: Gävle Offset Adressändringar: Åsa Anderberg, , Välbesökta seminarier för löneadministratörer EIO Stockholm anordnade vid tre tillfällen, i slutet av november och början av december, en löneadministrationskurs för medlemsföretagen i distriktet. Totalt deltog 37 medlemsföretag för att bland annat bli uppdaterade om nyheter i Installationsavtalet, LAS samt lärlingsanställningar. EIO-Aktuellt pratade med två av deltagarna. Varför går ni kursen i löneadministration? CARINA KIHLMAN, EKONOMIANSVARIG RHODIN OCH EKLUND EL OCH TELE, STOCKHOLM Jag deltar i kursen för att lära mig om Installationsavtalet. Eftersom jag håller på med bokslut och ekonomifrågor så är det viktigt för mig att känna till avtalet. Jag har bara jobbat inom elbranschen i ett och ett halvt år så det är mycket nytt och det känns extra viktigt för mig att bli insatt i avtalet, menar Carina Kihlman. SOLWEIG PERSSON, G:SSON TELETEKNIK AB, STOCKHOLM Det nya Installationsavtalet som kom i våras innebar en del nyheter och uppdateringar, till exempel när det gäller visstidsanställningar. Trots att jag har jobbat inom branschen i tjugo år är det nödvändigt att gå på kurser och hålla sig uppdaterad, säger Solweig Persson, i mitten på bilden, tillsammans med Birgitta Davidsson, Elmontörerna Forsberg & Co AB (t v) och Annika Hagberg, Katarina El AB (t h). NYHET! SEK Handbok 446 Elanläggningar Säkerhet vid arbete SEK Handboken 446 innehåller de regler som handlar om säkerhet vid arbete på elanläggningar i behändigt format (A5), det vill säga standarden SS-EN med svenska kommentarer samt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elsäkerhet vid arbete (bilaga). Standarden SS-EN är stommen i den nya handboken. Målgruppen är alla som yrkesmässigt arbetar med elinstallationer eller utbildar sig inom elområdet. Den vänder sig även till dem som redan har införskaffat Elinstallationsreglerna SS , SEK Handbok 438 (högspänningshandboken) och som dessutom har Lilla Elhandboken. Handboken består av textinnehållet i standarden SS-EN , utgåva 2, med förtydligande kommentarer i syfte att förenkla tillämpningen av standarden i Sverige. I handboken är kommentarerna till standarden införda i den löpande texten och markerade med en ram. SEK:s tekniska kommitté TK 724 har utarbetat kommentarerna till standarden. I handboken ingår även bilaga NA, vilken är en återgivning av Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1. Artikelnummer Pris: 355 kr/st för medlemmar i EIO (övriga: 400 kr/st) Medlemmar i EIO beställer enklast boken i webbshopen på alternativt via eller tel , fax Vill du veta mer? Kontakta Tord Martinsen, EIO-AKTUELLT nr

3 Elteknikbranschen diskuterade klimathotet Hotet mot det globala klimatet är vår tids största utmaning och det kommer an på oss alla att vara med och möta det. Elteknikbranschen utgör inget undantag. I slutet av november samlades representanter från branschen för att diskutera klimathotet och vad man kan göra för att bemöta det. Seminariet anordnades på gemensamt initiativ av bland annat Belysningsbranschen, EIO, Sveriges Elgrossister och Elmaterielleverantörerna och besöktes av ett hundratal representanter från företag och organisationer. På bilden, från vänster: Carl Mossfeldt, Tällberg Foundation, Harry Frank, ABB och Lotta Bångens, Energirådgivarna. Carl Mossfeldt från Tällberg Foundation redogjorde inledningsvis för de senaste rönen om hur fort klimatförsämringen framskrider och vilka konsekvenser den kan tänkas få. ERSÄTT KOL, OLJA OCH GAS MED KLIMAT- VÄNLIG EL. Vi förstår idag att utvecklingen går åt helt fel håll och att vi måste reducera våra utsläpp av koldioxid dramatiskt ja i praktiken planera för ett helt koldioxidfritt samhälle. Ändå är vi för sent ute, vi skulle ha börjat det här arbetet för 30 år sedan, sa Carl Mossfeldt. Samhället är inlåst i finansiella och politiska strukturer som hindrar oss från att radikalt sänka vår förbrukning av resurser och våra utsläpp av koldioxid, menade Mossfeldt. Å andra sidan, menade han och vände sig direkt till åhörarna, finns det en enorm potential i det här för de företag som deltar i att ta fram och införa ny teknik. Eltekniken är en av nycklarna till hur utsläppen kan dras ner, inte minst när det gäller hur vi driver fram våra bilar. Men, återigen, det krävs mer än teknik för att rädda planeten. STORA ENERGIFÖRLUSTER Thomas Bruce från Energieffektiviseringsutredningen berättade om en del av de politiska svårigheter som än så länge är en del av problemet. Han och hans kolleger arbetar med att försöka tolka EU:s så kallade energitjänstedirektiv och om de byråkratiska turerna kring hur man beräknar skillnaderna mellan primärenergi och slutligt använd energi. Av Bruces sifferexercis framgick att mer än en tredjedel av den producerade primärenergin i vårt land aldrig kommer till slutlig användning, utan försvinner på vägen i form av förluster av olika slag och som en följd av den dåliga effektiviteten i delar av energisystemen. RÄTT PRIS PÅ LAMPORNA Lotta Bångens från Energirådgivarna pratade inspirerat om möjligheten att spara energi, bland annat genom bättre belysning, och framhöll att det är mycket enklare och billigare att ta bort en kilowattimme än att producera ytterligare en. Det är fortfarande många som inte använder HF-lysrör och det bidrar till att besparingspotentialen är så stor. Vi kan spara 62 procent i energiförbrukning för belysning av våra kontor och 57 procent i skolorna, hävdade hon och gav flera exempel på hur lönsamma investeringar i effektivare ljuskällor och belysningsstyrning kan vara. Ett sätt att ytterligare driva på den här utvecklingen vore att märka belysningsprodukterna så att energieffektiviteten klart framgår. Lotta Bångens menade att man till och med borde sätta ut energikostnaden under en lampas livslängd på prislappen, så att konsumenter och andra får en chans att välja rätt produkt. DEN EFFEKTIVA ELENERGIN Harry Frank från ABB har arbetat med elteknik och elmotorer i större delen av sitt yrkesverksamma liv. Han är en varm förespråkare för elenergi i olika sammanhang och förkastar flera av de alternativ som idag utpekats som miljövänligare drivmedel för våra bilar. Att göra etanol av vete är en jättedålig affär och innebär liksom vätgasen att man satsar på motorer med dålig verkningsgrad. Harry Frank jämförde med elektriciteten och framhöll att en kilowattimma el kan spara 4 kilowattimmar olja eller 5 kilowattimmar bensin. Idag gör vi av med cirka 50 terawattimmar energi för att driva våra bilar med bensin och diesel, om vi gick över till helt eldrivna bilar skulle energiförbrukningen sjunka till en femtedel. Harry Frank uttryckte sin förvåning över att bilindustrin inte kommit längre med eltekniken och mindes själv hur man redan för tio år sedan hade elmotorer framme som med sin effektivitet fångade biltillverkarnas intresse. Låt den klimatvänliga elen ersätta kol, olja och gas, manade han och framhöll att det mesta av elen vi producerar i Sverige är helt fri från koldioxidutsläpp. Där är vi en privilegierad nation, var Harry Franks huvudbudskap KÄRNKRAFTVERK TILL KINA I den avslutande paneldebatten kretsade mycket kring den kinesiska problematiken. Under åren fram till 2020 kommer Kina att öka sina koldioxidutsläpp lika mycket ELTEKNIKEN ÄR EN AV NYCKLARNA TILL MINSKADE UTSLÄPP. som hela EU förmår att minska dem om EU klarar att leva upp till sina mål. Därför handlar kampen mot koldioxiden mycket om hur man kan få kineserna att ställa om till en miljövänligare energiproduktion. Vi ska inte skjuta över problemen på Kina, framhöll Carl Mossfeldt och framhöll att de kinesiska ledarna har djupare insikt än många andra om problemets vidd. Vi borde istället arbeta för att flytta energieffektiv teknik till Kina, framhöll Frank och lanserade idén att hjälpa Kina bygga kärnkraftverk för att klara sina energibehov. Text och bild: Lars-Göran Hedin EIO-AKTUELLT nr

4 Premiär för EIO:s nya webbplats navet i kommunikationen med omvärlden Den 11 december 2007 lanserade EIO ny hemsida. Adressen är fortfarande men till skillnad från tidigare kommer besökarna att mötas av en modern, användarvänlig och målgruppsanpassad webbplats. 4 EIO-AKTUELLT nr

5 DET ÄR EN STRATEGISK SATSNING FÖR ATT GÖRA WEBBPLATSEN TILL NAVET I KOMMUNIKATION MED OMVÄRLDEN EIO var en de första organisationerna inom Svenskt Näringsliv som skaffade en hemsida i början av 90-talet nu lanserar man sin tredje version. Det är en strategisk satsning för att göra webbplatsen till navet i vår kommunikation med omvärlden, säger Peter Olofsson, informationschef på EIO. Men självklart kommer vi även fortsätta att arbeta med våra andra informationskanaler som exempelvis branschtidningen Elinstallatören och medlemstidningen EIO-Aktuellt. MEDLEMSFÖRETAGENS BEHOV VIKTIGAST Den nya hemsidan är väl förankrad bland medlemsföretagen. Under första halvåret 2007 arrangerade EIO fem workshops med hjälp av reklambyrån Cowboy där användarna fick tycka till. Deras övergripande intryck var att det saknades en logisk struktur på webbplatsen, berättar Ove Fredriksson som är byråchef på Cowboy. Detta, tillsammans med en neutral design, gjorde det svårt att navigera och hitta rätt information. Efter att ha samlat och analyserat alla synpunkter utformade Cowboy ett nytt designförslag. EN PEDAGOGISK DESIGN Målet är att den nya designen ska vara pedagogisk och ha ett tidlöst formspråk. Genom bland annat färgkodning och en bättre sökmotor blir det mycket enklare att navigera och snabbt hitta det man söker. På nya eio.se finns precis som tidigare en intern sida för medlemsföretagen och en extern sida för övriga intressenter. Men nu är dessa båda sidor betydligt mer målgruppsanpassade än tidigare. Designen är också utformad för att det ska vara enkelt att bygga på nya funktioner efterhand, säger Ove Fredriksson. Det känns helt rätt att vi får en webbplats där medlemsföretagens behov kommer i första hand, tycker Katarina Odmark, webbredaktör och projektledare för arbetet med EIO:s nya webbplats. Tidigare låg informationen lite huller om buller men nu har vi sorterat och lyft fram allt material som medlemsföretagen efterfrågat. EN RAD KONKRETA FÖRÄNDRINGAR Sökmotorn är väsentligt bättre än tidigare och söker nu även inne i dokument, pdf-filer och efter bilder. Dessutom presenteras sökresultatet på ett strukturerat sätt. De blinkade annonserna på förstasidan har tagits bort och med hjälp av den nya sajtkartan är det lätt att se var man befinner sig på sajten. Antalet elbranschrelaterade nyheter ökar tack vare ett samarbete med omvärldsbevakningsföretaget Cision och EIO kommer även att lägga upp filmer på webben. KONSUMENTINRIKTNING Den externa webbplatsen är mer konsumentinriktad än tidigare. Bland annat framhävs fliken El i hemmet och sökfunktionen Hitta din elektriker tydligare än förut. Många privatpersoner vänder sig till EIO med frågor om exempelvis jordfelsbrytare och golvvärme. Genom att samla all sådan konsumentinriktad information på webben erbjuder vi ett mervärde samtidigt som det avlastar våra medarbetare, säger Katarina Odmark. Dessutom är det bra marknadsföring för våra medlemmar. BRED TEKNISK PLATTFORM Den tekniska plattformen bakom EIO:s nya hemsida heter Microsoft Office Sharepoint Server 2007, MOSS 2007, och har levererats av kunskapsföretaget Ibitec. Vi har anpassat funktionaliteten i MOSS utifrån EIO:s kravbild och designen till den nya hemsidan, berättar Håkan Östlund, kundansvarig på Ibitec. Gränssnittet är väldigt enkelt att arbeta i vilket gör att redaktörerna snabbt kan publicera viktig information. Den levererade lösningen har också extranätfunktionalitet för riktad information till medlemsföretagen. Men den här plattformen erbjuder mycket mer än ett vanligt publiceringsverktyg. MOSS klarar all typ av innehållshantering i en organisation. Det finns inbyggd funktionalitet för dokumenthantering, projektplatser, elektroniska enkäter, automatisering av processer och Business Intelligence. Med Sharepoint tar vi ett helhetsgrepp om EIO:s informationshantering, säger Carl Leijon, IT-chef på EIO. Systemet underlättar både vår interna kommunikation och kommunikationen med medlemsföretagen. Publiceringsverktyget i MOSS är bland de bästa på marknaden och integrationen med Microsoft Office är väldigt hög. Bland mycket annat kan vi DET KÄNNS HELT RÄTT ATT VI FÅR EN WEBBPLATS DÄR MEDLEMSFÖRETA- GENS BEHOV KOMMER I FÖRSTA HAND EIO:s webbredaktör Katarina Odmark. effektivisera vår ärende- och dokumenthantering. Tack vare införandet av Sharepoint står EIO väl rustat inför framtiden. Det ska bli intressant att höra vad användarna tycker när webbplatsen nu ligger ute i skarpt läge, säger Katarina Odmark. En hemsida blir aldrig klar. Nu ska vi bland annat införliva produkterna Digital-IS och EIO-Q med nya eio.se och vidareutveckla våra konsumentinriktade sidor. Vill du veta mer? Kontakta Katarina Odmark, , NYA Röster från EIOföretagen Vid utvecklingen av EIO:s nya webbplats skapades en referensgrupp med representanter från ett antal olika medlemsföretag, här är synpunkter från några av dem. Fredrik Allthin, Bohusläns Elektriska, Västra Frölunda EIO:s hemsida behövde en ansiktslyftning och förändringsarbetet har fokuserats på att göra sidan mer användarvänlig, lättnavigerad och målgruppsanpassad. På medlemssidan ska det vara enkelt att hitta information om gällande lagar och regler medan den publika sidan ska vara mer konsumentanpassad. Den nya hemsidan är ett stort steg framåt. Anki Lund, Browik, Örebro Jag är ofta inne på EIO:s hemsida för att titta på nyheter eller hämta blanketter och cirkulär. För mig är det viktigt att det finns en logisk struktur som gör att det går snabbt att hitta den information man eftersöker. Det är väldigt positivt att EIO gör de här förändringarna för det finns otroligt mycket användbar information på hemsidan. Stefan Olsson, Telekontakt, Partille Eftersom Telekontakt arbetar med tele, data och säkerhet vill vi se mer sådan information på EIO:s hemsida. Det speglar även branschens utveckling. Den nya layouten är modernare och trevligare för ögat och annonserna på förstasidan är borttagna. Det är roligt att EIO visar framåtanda och lyssnar på medlemsföretagen den nya hemsidan blir ett rejält lyft. EIO-AKTUELLT nr

6 Glödhett med energidek Även YIT Sverige AB samt Bravida Sverige AB har blivit ackrediterade att utfärda energideklarationer. En allt större del av energiförbrukningen idag går till byggnader och därför är energideklarationer av fastigheter ett viktigt verktyg för att minska onödig energianvändning., skriver Bravida på sin hemsida. Läs mer på samt Ett av de första företagen som har blivit ackrediterat av Swedac till att utföra energideklarationer är Browik med verksamhet i Örebro, Stockholm och Tranås. EIO-Aktuellt pratade med Browiks energiexpert Petter Arneback redan för ett år sedan då arbetet mot att bli ackrediterade var i full gång, nu gör vi en uppföljning. Peter Seffel, Anders Gustavsson och Petter Arneback från Browiks avdelning för Energitjänster. Vad innebär ackrediteringen för er? Det innebär att vi nu formellt kan börja utföra energideklarationer. Eftersom vi blivit ackrediterade nu i dagarna har vi inte hunnit göra någon ännu, men vi är fullbokade och har mycket jobb framöver. Lagen om Energideklarationer, som bygger på ett EU-direktiv, innebär att cirka fastigheter i Sverige ska energideklareras innan 1 januari Är det rimligt att hinna med att energideklarera alla berörda fastigheter i tid? Nej, det blir svårt. Vi är ännu inte så många som utför energideklarationer i Sverige så jag tror att det kommer att utfärdas många dispenser. Boverket är tillsynsmyndighet, men de har ålagt kommunerna att följa upp om fastigheterna energideklareras. Om fastighetsbolagen visar upp att de har en plan att genomföra en energideklaration inom de närmaste åren tror jag att de kommer att få dispens från kommunen. Gör man ingenting utan är passiv och bara avvaktar ska kommunerna utdöma vite på fastighetsägarna. Hur många är ni som arbetar med Energideklarationer på Browik? Vi försöker anställa nya medarbetare hela tiden. Vi började jobba aktivt med energitjänster för två år sedan. Från början var jag ensam som arbetade med de här frågorna men nu är vi totalt tio personer, fördelat på våra kontor i Örebro, Stockholm och Tranås. Krävs det flera konsulter för att utföra en energideklaration? Hur går arbetet till? I regel är det en så kallad certifierad energiexpert som gör deklarationen. Man börjar med att samla in grunddata från fastighetsägaren, till exempel energiförbrukning och fastighetens energiprestanda. Det talet jämför man sedan med nyckeltal som visar vad värdet bör ligga på. Steg två innebär att vi gör en besiktning per byggnad. Varje fastighet kan ju bestå av flera byggnader, det är till exempel inte ovanligt att ett sjukhus består av tio byggnader. Vid besiktningen tittar man på värme, kyla, ventilation, isolering, fönster, belysning och övriga tekniska installationer med mera. Hur ska EIO:s medlemsföretag kunna ta del av dessa marknadsandelar? Jag har pratat med många elföretag och det är tyvärr många som inte förstår att de måste anställa nya medarbetare med bred kompetens för att klara av det här. Gör man det finns det stora möjligheter att lyckas, i annat fall finns det risk att man släpper den här marknaden till konsultföretagen. Då hamnar elföretagen långt bak och blir enbart utförare av de konkreta elåtgärder som deklarationerna kommer att visa på. Energideklarationer kommer att skapa arbetstillfällen många år framöver. Den stora marknadspotentialen för EIO-företagen är annars att ta hand om helheten med både deklarationer och att sedan kunna erbjuda efterföljande åtgärder. En sådan här satsning tar mycket tid och pengar, men man tjänar i längden på att våga satsa nu. Arbetet med energideklarationer innebär en enorm marknad som kommer att skapa arbetstillfällen många år framöver! 6 EIO-AKTUELLT nr

7 larationer Har du några konkreta råd till EIO-företagen? Det är nu när det är högkonjunktur som man har råd att satsa. Energitjänster är ju inte konjunkturkänsligt, man kommer alltid att kunna sälja dessa tjänster eftersom det hjälper kunderna att tjäna stora pengar. Vi ser det som en satsning för sämre tider. Ett råd är att först anställa en medarbetare som äger frågan och som kan bygga upp verksamheten och sköta hela processen mot att nå ackreditering och så vidare. Det är svårt att hinna med om det inte är en person som ansvarar för den biten. På Browik försöker vi hela tiden anställa kompetenta medarbetare inom det här området. Vi började redan för två år sedan och från början var det bara jag, nu är vi som sagt tio personer förutom våra övriga resurser. Hur arbetar ni själva energieffektivt på Browik? Det finns två nivåer; den ena gäller det interna arbetet på Browik vilket berör till exempel våra tjänstebilar. Om det är möjligt ska våra tekniker välja en miljöbil, till exempel hybrid eller biogasbil. De servicebilar som vi köper in är biogasbilar och alla våra nya tjänstebilar är etanolbilar. Här ligger vi långt fram. Den andra nivån är Browiks miljöledningssystem ISO Det handlar till exempel om hur vi tar hand om våra restprodukter, sortering av avfall, elektrikernas val av kablar med mera. Ytterligare en aspekt är att vi själva äger de fastigheter som vi sitter i, vilket gör det enklare för oss att energieffektivisera. Det största energieffektiviseringsarbetet är dock att vi sparar energi åt våra kunder. Nyligen anordnade vi ett klimatseminarium för en stor mängd fastighetsägare. Där diskuterades energibesparing livligt. Slutligen, vad gör du på det privata planet när det gäller miljöbesparing? Jag försöker resa miljövänligt, jag kör till exempel etanolbil och tar tåget istället för flyget om det är möjligt. Hemma i lägenheten tänker jag till exempel på att släcka lampor och hålla rätt temperatur. Text: Sofia Pettersson Lagen om Energideklaration Boverkets föreskrifter om energideklaration av byggnader trädde i kraft den 1 mars. I korthet kräver den nya lagen att ägare måste energideklarera sina byggnader. Själva deklarationen utförs av ett ackrediterat kontrollorgan, som sedan skickar den vidare till Boverket. Minst en person i det företag som utför besiktningen måste vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Följande byggnader berörs: Specialbyggnader över 1000 kvm, som t ex simhallar, bibliotek, skolor, vårdbyggnader ska ha en energideklaration till årsskiftet 2008/09. Det framgår av taxeringsbeviset om byggnaden är en specialbyggnad. Byggnader med nyttjanderätt, så som t ex hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut ska ha en energideklaration till årsskiftet 2008/09. Under denna kategori finns även en- och tvåbostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt. När det gäller bostadrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att det finns en energideklaration. Byggnader som säljs ska energideklareras fr o m 1 jan 2009, om de inte redan har en godkänd energideklaration. Till exempel villor som säljs efter det datumet berörs. Nya byggnader ska energideklareras fr o m 1 jan 2009 (2 år efter bruktagandet, dock inte senare än 2 år efter slutbevis). Om bygganmälan gjorts före 1 jan 2009 behöver byggnaden inte energideklareras på grund av att det är en nybyggnad. Däremot kan byggnaden vara tvungen att deklareras för att den hyrs ut eller är en specialbyggnad. Källa: samt AKTUELLA FRÅGAN Varför intresserar du dig för klimatfrågan? Vad gör du själv för att arbeta miljövänligt? Magnus Block, Miljöchef, El och Industrimontage (EIAB), Umeå Jag intresserar mig för frågan i egenskap av att jag är miljö- och kvalitetschef samt rent allmänt som boende på moder jord. Det är bra att elteknikbranschen samlas och tar ett gemensamt grepp. Vi inom installationsbranschen hamnar många gånger i kläm mellan kunder och grossister, i en situation där vi själva inte får möjlighet att vara med och bestämma till exempel vilket materiel vi ska använda. EIAB har dock blivit mer av en totalentreprenör vilket innebär att vi kan ta ett större grepp och vara med och påverka innehållet i det vi säljer till kunderna, både när det gäller energieffektiva lösningar och val av materiel. Det finns stora affärsmöjligheter för branschen framöver eftersom många industrianläggningar och fastigheter behöver byggas om för att bli energieffektivare. Sedan flera år tillbaka är vårt företag ISO certifierat. Vi har som övergripande miljömål och i vår miljöpolicy att vi ska bidra till ett hållbart samhälle. Vår största negativa påverkan är transporter som bidrar till stora koldioxidutsläpp, vi har uppemot 300 fordon i vår park. Det är svårt att komma runt denna miljöpåverkan eftersom vi är beroende av att alltid förflytta oss till kunden. Men vi eftersträvar och stimulerar till att miljövänliga bilar väljs vid nyanskaffning, att körningar planeras för att minimeras samt att vi kör på ett ekonomiskt och ekologiskt sätt. Själv kör jag en snål elhybrid och det tror jag är modellen framöver. Jag hoppas att det kommer många fler märken och varianter att välja mellan inom kort. Per-Åke Nilsson, filialchef YIT Sverige AB, Nyköping Vi i branschen bör engagera oss i miljöfrågan, det kommer att påverka oss alla på ett eller annat sätt. Jag tror att vi måste bli mer medvetna allihop. Det finns ju till exempel alternativa energikällor som vind- och solkraft. Det är något som elbranschen också kommer att behöva ta del av. Energideklarationer är ju också en del av det här paketet, ett led i ett nytt tänkande som syftar till en effektivisering av den energi man använder. Här gäller det att vi i branschen är med och tar för oss och föregår med bra exempel, annars kommer andra att ta dessa marknadsandelar. När det gäller det egna miljötänkandet inom YIT handlar det framförallt om styrning av belysning, både när det gäller våra egna byggnader och åt våra kunder. Vi försöker göra totallösningar där vi tittar på både el, rör och klimat. Jag är även involverad i Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter, EUU:s, verksamhet och det är viktigt att vi även där anpassar utbildningarna till detta. EIO-AKTUELLT nr

8 POSTTIDNING B RETURADRESS: Elektriska Installatörsorganisationen EIO Box STOCKHOLM Dags för ECY Cup 2008 Välkommen till EIO! Nya medlemmar i november 2007 EIO Sydöstra Sverige Åbergs El i Gislaved AB, Gislaved Securitas Systems Sverige AB, filial, Oskarshamn EIO Skåne APQ El AB, filial, Malmö Multisystem i Eket AB, Eket Elteam RR i Malmö AB, Malmö El. A Nilsson El AB, filial, Köpingebro Lindstens Elektriska AB, filial, Ystad Lindstens Elektriska AB, filial, Simrishamn Lindstens Elektriska AB, filial, Sjöbo EIO Göteborg REAL Service Göteborg, Älvängen Corten AB, Göteborg Den 2 eller 3 april 2008 är det dags för ECU Cup. Skolorna har själva möjlighet att välja vilken av dagarna som passar bäst. Alla elever som klarar godkänt resultat på elsäkerhetsprovet får ett bevis på att de är godkända i föreskriften Skötsel av elanläggning. Du som ska vara kontrollant vid cupen, skriv in dessa datum i kalendern redan idag, hälsar Pontus Slättman, ECY. Du når Pontus på mejladress eller telefon EIO Västra Sverige Hedekas El & VVS AB, Hedekas YIT Sverige AB, Uddevalla YIT Sverige AB, filial, Kungsbacka YIT Sverige AB, filial, Mariestad EIO Örebro-Värmland Närkes Kils Elektriska Ek.förening, Örebro El & Industrimontage Syd AB, filial, Örebro EIO Stockholm Vanadis El AB, Uppsala Syrmans El AB, Sollentuna EIO Mellersta Norrland Norrlands Byggkraft AB, Sundsvall Assar Bergman Rör AB, Mellansel EIO Övre Norrland Securitas Systems Sverige AB, filial, Kiruna Robert Bengtsson, REAL Service Göteborg, enmans företagare Jag sysslar med allt inom svagström el, larm, data men även vanliga elinstallationer. Jag har haft firman vid sidan om mitt tidigare jobb, men sedan 2006 arbetar jag heltid på REAL. Vivianne Heldt, Norrlands Byggkraft AB, företaget har 45 anställda Jag och min kompanjon Björn Nylander startade företaget för ett par år sedan. Från början var vi ett rent bemanningsföretag och vi började brett, men i dag har vi gått mer mot en specialisering. Våra uppdrag består mest av elinstallationer samt mer genuin elentreprenad. Vi samarbetar mycket med till exempel Bravida, Midroc och YIT, men vi har också en hel del privatkunder. Att gå med i EIO var som en kvalitetsmärkning för oss. Vi gick med för få mer kraft bakom företaget, seriositeten blir mer påtaglig genom medlemskapet i EIO. Medlemskapet i EIO krävdes för att få jobba med de större kunderna. Det är bra att få rådgivning och branschinformation av EIO, jag har inte råd att stå utanför. KRÖNIKAN Svårt konkurrera med svarta företag Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade nyligen del två av rapporten Fina fasader med fixade fakturor. Brå har genomfört en rad studier i syfte att på djupet förstå den organiserade brottsligheten och dess logistik. Tanken är att om man har kunskap om hur brottsligheten fungerar så ger det samtidigt nyckeln till hur kriminaliteten ska kunna förebyggas och bekämpas. Inriktningen i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet måste därför vara, menar Brå, att fokusera på nätverk och funktioner, identifiera centrala personer och fästa större vikt vid att spåra och återföra utbyte av brott, det vill säga kriminella vinster. Det är med den inriktningen Brå nu ytterligare undersökt den organiserade handeln med svart arbetskraft i byggbranschen. Projektet är unikt eftersom arbetsmarknadens parter i byggbranschen gått samman med myndigheterna för att göra något radikalt mot den organiserade handeln med svart arbete. Projektet har initierats av Byggbranschen i samverkan där EIO finns med och Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Hans Enström Den första rapporten presenterade vi under Almedalsveckan på Gotland i juli i år. Det var samma dag som socialministern och Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund Almedalstalade för sitt parti. Jag kommer ihåg att han konstaterade att: Tyvärr är inte byggbranschen den enda bransch som har problem med svartarbete. Man måste ha en känsla för vad som är rätt eller fel, och det gäller att ha civilkurage i de små samtalen. Vi måste skapa en grundläggande etik i samtalet för att sådant här inte ska ske. Göran Hägglund har helt rätt inställning, menar jag. Och vid det seminarium där vi presenterade Fina fasader med fixade fakturor konstaterade kriminologiprofessor Leif G W Persson att: Många anställda i byggbranschen kan liknas vid zebror. De jobbar 50 procent vitt och 50 procent svart. Sedan årets Almedalen och del 1 och 2 av Brå-rapporten har byggbranschen nu infört ID06 (www.id06.se) som innebär legitimationsplikt och närvaroredovisning för alla som vistas på en byggarbetsplats. Alla ska bära namnbrickor och vara beredda att legitimera sig, vilket gör det omöjligt att vara anonym på arbetsplatsen. Brå vill gärna gå ett steg längre och föreslår i rapporten att vi bör utveckla ID06 och även redovisa personuppgifter på fakturan. Förutom detta föreslås i Brå-rapporten ytterligare ett antal åtgärder mot den organiserade handeln med svart arbetskraft, bland annat att öka anmälningsbenägenheten, specificera skatteinbetalningar på individnivå, göra oanmälda arbetsplatsbesök och införa tipstelefon. Du kan läsa den nya Brå-rapporten på hemsidan och på Där hittar du förstås också den första rapporten. Hans Enström, VD i EIO 8 EIO-AKTUELLT nr

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 1 JAN 2010 Thomas Carlsson, EIO:s ordförande och chef för NEA Teknik: Foto: Johanna Norin En god lönsamhet ger mod att investera

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 EIO-företagen laddar: Energideklaration sen tar vi över EIO Eltest skyddar nära och kära Var rädd om dina nära

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN 2009 Äntligen ROTavdrag! eio har under flera år arbetat för ett höjt och permanent ROT-avdrag. Den 8 december kom belöningen.

Läs mer

Nu har vi växlat avtalskrav

Nu har vi växlat avtalskrav Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 feb 2010 Nu har vi växlat avtalskrav Foto: Henrik Nygård Fr v Jan Siezing, VD EIO, Åsa Kjellberg Kahn, för handlingschef

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 Foto: Clas Göran Carlsson EIO:s elteknikpris till Gottsundaskolan Gottsundaskolan i Uppsala med fr v Sara Johansson,

Läs mer

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 1/2 2013 EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling Jan Siezing, vd EIO samt Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef EIO Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013 ELRÄTT

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004. Rocka fett, EIO!

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004. Rocka fett, EIO! AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004 Foton: Hans Clausen Punkare på årsmötet i Skövde: Rocka fett, EIO! Punkaren Putte Svensson berättade för publiken

Läs mer

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 7 2011 På rätt kurs för arbetsmiljön: Tryggare framtid med arbetsmiljöarbete EIO och SEF i lyckad kurssamverkan Läs mer på

Läs mer

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik Martin Pettersson, Eldialog i Karlstad, och Nathalie Bjurgard, Ohmegi i Sollentuna, medverkar i den reklamfilm som

Läs mer

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju:

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 5 2014 Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare Succé för medlemsresan till mässan Light + Building Ett 20-tal

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

EIO vill ha ett modernt avtal och

EIO vill ha ett modernt avtal och AKTUELLT FOTO: HENRIK NYGÅRD EIO vill ha ett modernt avtal och Den 26 januari växlade EIO och Svenska Elektrikerförbundet avtalskrav. På bilden Jonas Wallin, vd Elektrikerförbundet och Jan Siezing, vd

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP fördelen UPPHANDLINGSBOLAGET EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD # 1 2014 Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd Vi satsar på KUNSKAP Stora framsteg för offentlig upphandling arbetet med att utveckla

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006

Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006 6 1 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006 Innehåll EIO:s HUNDRAÅRSJUBILEUM 4 100 ÅR MED EIO 1906 2006 6 POSITIV MARKNADSUTVECKLING 8 ARBETSGIVARVERKSAMHETEN 12 INFORMATION, IT

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Med musiken i blodet. Nr 5 2013 Pris 56 kr

Med musiken i blodet. Nr 5 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vikten av att skriva Bokslutsrapport En månad kvar till årets höjdpunkt Penningtvätt och finansiering mot terrorism Fastigheter

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer