Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8"

Transkript

1 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8SOA 8 intelligence Redo att möta förändringar sid 7 Med all information i ett system sid 10 Intervjun: Lars Carlsson, Apoteket AB Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8 Distribueras i computer sweden, APRIL 2007 Data är en sak. InformatIon en helt annan. Intelligence by

2 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB SOA & business intelligence Foto: Kasper Dudzik hetare än någonsin Begreppen SOA och business intelligence är idag stora trender inom IT-branschen. Men många IT-chefer och andra beslutsfattare vet ofta inte exakt vad de innebär. Hur och inom vilken del av verksamheten bör de användas? Ska de bli buzzwords eller någonting som företag verkligen tar till sig och investerar i? I år kommer det stora genombrottet för SOA, spår IDC. intelligence har aldrig tidigare varit så hett. Framtiden ser ljus ut. I tidningen Lönsamma IT-investeringar lyfts begreppen SOA och business intelligence upp, från IT-tekniker till IT-chefer och ledningsgrupper. Vi ger dig den förståelse du behöver kring fördelarna med tjänsteorienterade arkitekturer och visar hur dess flexibilitet möjliggör en smidigare informationshantering. Vi berättar om vikten av att rätt person har rätt information vid rätt tillfälle, för att på bästa sätt kunna fatta beslut som gynnar hela företaget. Vi lyfter fram goda exempel från företag inom olika branscher, som visar hur SOA och business intelligence kan användas i praktiken och vad det innebär för deras flexibilitet, effektivitet och konkurrenskraft. Välkommer till högaktuell läsning, välkommen till Lönsamma IT-investeringar tema SOA och business intelligence! //Redaktionen Producerad av Strandvägen 19, Stockholm Tel Projektledare: Fredrik Johansson Red. projektledare: Eva-Lotta Hallberg Formgivning: Filip Grandert Traffic: Mei-Hsia Wang Repro: Provisa Information AB Omslagsbild: Magnus Eriksson Tryck: Pressgrannar Har du tips eller synpunkter? Skriv till Bättre överblick för bättre lönsamhet 7 Innehåll 8 Bättre överblick för bättre lönsamhet Cognos...3 SOA stöd i föränderligt affärsklimat...4 In-memory analysis effektivare användning...4 BI riktigt stöd för rätt beslut...5 SOA systemen hjälper varandra...5 Ökad effektivitet med standardiserade BI-lösningar...6 Låt SOA trimma era affärsprocesser Atea...6 Med fokus på flexibilitet och nytta...7 Nu ändras reglerna för SOA Microsoft...7 Här är SOA receptet...8 Hur smarta är dina processer? WM-data...9 Skräddarsydd lösning effektiviserade arbetet...10 Effektiv expansion med smart system SYSteam...11 IT på småländska 10 Stockholm 10:e maj Service-Oriented Architecture 2007 Utveckla er IT-arkitektur till att möta morgondagens affärskrav! 10 goda skäl till att delta på konferensen 1. Ta del av hur SOA skapar ökad dynamik och flexibilitet 2. Ta del av erfarenheter från de som implementerat och kommit längst! 3. Stabilitet, pålitlighet och effektivitet kan SOA leverera? 4. Du får insikt i hur man managerar en SOA-miljö 5. Du får kunskap i hur du utvinner synergier mellan Process Management och SOA 6. Du får ta del av de säkerhetsmässiga problemställningarna med SOA 7. Du får insikt i de organisatoriska utmaningarna och vilka krav SOA ställer på dig som IT-chef 8. Du tar del av hur SOA kan implementeras på existerande infrastruktur 9. Du får verktygen för att komma igång 10. Du får ett unikt tillfälle att nätverka med framstående experter och leverantörerna som kan hjälpa dig på vägen Vi lottar ut 25 friplatser till er läsare av Lönsamma IT-investeringar Först till kvarn! Partners: Arrangör: Anmäl dig och uppge tävlingskod E-post: Internet: nordic.idc.com/soa07_sw soa_sw_124x176_provisa.indd :08:41 Beslutsstöd enligt Pdb-metoden När tro och gissa inte räcker till. När du vill veta vad som verkligen händer i verksamheten. När du alltid hittar rätt information. Ett sätt att få rätt underlag för beslut. Efter några år av dåliga resultat vändes företaget med hjälp av ett batteri av åtgärder som sammantaget ledde till att SJ AB redovisade rekordresultat. Vad alltihop handlar om är att resenärerna ska bli nöjdare. Utåt har detta märkts på att SJ har vidtagit en mängd åtgärder, bland mycket annat har man satt in trådlöst internet och avancerad teknik för mobiltelefoni i alla X2000- och dubbeldäckartåg. SJ tilldelades utmärkelsen Bra Miljöval 1996 och webbplatsen där man kan köpa biljetter kan väl knappast bli bättre. SJ anser själva att man ska erbjuda prisvärda resor med tåget som bas, för resenärer i och utanför Sverige, med ett serviceupplägg som gör att resenären kan genomföra sina planerade aktiviteter under resan och vid framkomsten på bästa sätt. Men med cirka resenärer per dag från 350 stationer blir mängden insamlat data enorm och svår för ledningen att överblicka. Någon form av hjälpsystem behövs. Pedagogiska resultat Vi ska tillhandhålla bra analysverktyg åt beslutsfattarna inom företaget för att de snabbt ska kunna bedöma utvecklingen, säger Lars-Åke Persson, chef för avdelningen Ekonomisystem på SJ AB. Det är väldiga mängder produktions-, sälj- och driftdata som samlas in varje dag och presenteras på månadsbasis. Vi började med Cognos 7 för att ta fram så kallade styrkort, när du vill vara SÄKER på resultatet. Cognos erbjuder sina kunder lösningar för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Ett system för budget, prognoser, rapporter, analys för hela koncerner. Copyright 2007 Cognos Incorporated. All rights reserved. snabba presentationsmallar som visar upp förutbestämda parametrar och nyckeltal, som fylls på av Cognos. Cognos bedriver gruvdrift i SJs data warehouse och silar resultatet genom styrkorten. Korten visar komplexa samband, som ekonomiska siffror, punktlighet och försäljning på ett pedagogiskt sätt, bland annat med färgkodade trafikfyrar för alla nyckeltal. Ser man ett rött ljus blir man tvungen att ingripa, annars inte. Dessutom kan systemet visa kommentarer, analyser och åtgärdsförslag. ett stort steg framåt för att nå ut med vår information på ett enkelt och bra sätt Information efter person Nu uppgraderar vi till Cognos 8 så att vi kan utnyttja mer av Cognos verktygslåda. Den portal vi håller på att bygga upp ska finnas tillgänglig för alla beslutsfattare och var och en får en meny med precis den information han eller hon kan ha nytta av. En fullt rollbaserad presentation alltså, säger Lars-Åke Persson. I och med version 8 ska vi också börja jobba med rapportgeneratorn med bland annat diagram. För controllers och andra som behöver kunna vrida och vända på data finns två andra verktyg. I Analysis Studio kommer vi till exempel att bygga upp ett 30-tal grundrapporter som var och en ska kunna anpassa efter eget huvud. I Query Studio jobbar man direkt mot databaserna och kan skapa egna, anpassade rapporter. Bra uppbackning Vi upptäckte att det fanns för dåliga möjligheter att redigera rapporter i Analysis Studio, medan funktionerna i Reporting är bra. Men Cognos har givit oss all den uppbackning och respons vi kunnat önska oss och tagit emot vår kritik på ett bra sätt. Nu är en ny version av Analysis Studio på gång där vi hoppas att våra problem ska vara borta. SJ är nöjda med version 8 av systemet och ser fram emot att i framtiden samla all rapportering inom Congnosvärlden. Pedagogiken och rollanpassningen gör att vem som helst inom företaget kan hitta just sin rapport. Visst kostar det en hel del pengar, men vi anser att vi fått det vi betalat för. Det känns roligt att jobba vidare med Cognos. Med hela paketet på plats har vi tagit ett stort steg framåt för att nå ut med vår information på ett enkelt och bra sätt, säger Lars-Åke Persson.

3 3658_annons_124x Sida 1 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Med SOA kan man lagra på ett ställe, men se till att informationen blir tillgänglig för många andra system och tjänster, säger Per-Arne Sandegren. Intelligence Riktigt stöd för rätt beslut Intelligence? Intelligence är ett samlingsbegrepp för den teknologi och de processer som används för att samla in, analysera och distribuera information. Med rätt underlag kan företagen bättre anpassa sig till omvärldens förändringar. SOA stöd i föränderligt affärsklimat SOA har kommit för att stanna. Det har visat sig vara en arkitektur som hjälper företag att snabbt utveckla sina affärsprocesser i dagens tuffa och snabbföränderliga affärsklimat, säger Per-Arne Sandegren på IDC. Text: Hans Hjelmstad SOA står för Service Oriented Architecture och är en tjänsteorienterad arkitektur. Det går att forma en SOA-miljö där lager av tjänster skapas ovanpå en IT-miljös befintliga infrastruktur och applikationer. Affärsprocesser kan göra och svara på tjänsteanrop till och från olika system och applikationer som berörs av processen. SOA öppnar därmed upp tidigare slutna systemvärldar och så kallade silon mot varandra för meddelanden och utbyten av tjänster. Funktioner talar med varandra Det finns nu en enorm acceptans för SOA på marknaden och kunder som provat SOA är glada. Med SOA går det mycket lättare och snabbare att förändra eller ta fram nya affärsprocesser, säger Per-Arne Sandegren, IDC. SOA är grunden för att få tjänster och funktioner att prata med varandra. Tillsammans med modulärisering leder SOA till att man kan utnyttja infrastrukturen effektivare och göra den mer utvecklingsvänlig. Företag kan anpassa sig till ett föränderligt affärsklimat genom att snabbt utveckla tjänster och affärsprocesser utan att hamna i dyra och tidsödande systemutvecklingsprojekt, understryker Per-Arne Sandegren. SOA är något som verkligen uppskattas bland annat av företag som har centrala så kallade legacy-system, ofta med stor- eller minidatorer i miljön. Dessa system innehåller mycket information och kan mycket tack vare all inneboende kodad affärslogik. De är däremot inte öppna för snabb förändring och utveckling för affärsprocesser. Med SOA blir det möjligt. Se världen i tjänster Det nya är att se världen i tjänster och processer och inte i system och applikationer. Med SOA kan man öppna upp slutna system och delar av legacy-system för nya kunder och tjänster. SOA gör det möjligt att lagra på ett ställe, samtidigt som att informationen blir tillgänglig för många andra system och tjänster, säger Per-Arne Sandegren och betonar åter att SOA behövs för att klara kraven i dagens snabbföränderliga affärsklimat. In-memory analysis effektivare användning av hård- och mjukvara In memory-teknologin utvecklades för drygt 15 år sedan och går ut på att man hanterar all data i datorns internminne och att alla beräkningar sker i det ögonblick som de efterfrågas, det vill säga ej räknas ut på förhand. Processorerna var då långsamma, minnestillgången liten och internminne (RAM) var dyrt. Därför bygger många leverantörer av business intellegence-lösningar sin teknik på en så kallad traditionell kubteknologi. Den är helt diskbaserad, det vill säga man skapar en multidimensionell kub där alla värden för varje kombination av de olika dimensionerna är på förhand uträknade. Detta var då det enda sättet att hantera lite större datamängder. I och med att Microsoft introducerade sitt x64-operativsystem kunde man nu hantera stora mängder information i datorns internminne och läsa upp enorma mängder data för realtidsanalys. QlikView är ett exempel på ett program som drar nytta av den senaste tidens hårdvaruutveckling och används för att analysera hundratals miljoner transaktioner och tack vare hårdvarans stora kapacitet kan potentiellt hundratusentals samtidiga användare göra analyser mot centralt utvecklade QlikView-applikationer. Utvecklingen på hårdvarusidan kommer inte att avstanna utan med bland annat framtida processorer med allt fler kärnor kommer fler samtidiga användare av program med in-memory teknologi kunna analysera betydligt större mängd data i realtid. Detta är styrkan och essensen i in-memory analysis och kan innebära stora vinster i framtiden. Källa: QlikTech För att kunna fatta bättre affärsbeslut, behövs rätt underlag om organisationen, kunderna eller leverantörerna. Det kallas för att ha rätt beslutsstöd. Dit når man genom att koppla ihop IT med affärer. Därmed kan ett företag optimera sina resurser och få ut det mesta möjliga av sina investeringar, stärka sin konkurrenskraft och höja sin effektivitet. I stället för att företagets information finns i flera olika system, har man med en business intelligence-lösning allt samlat i en miljö som stödjer alla företagets affärsprocesser. Det ger hela organisationen ett bra underlag, oavsett vilken fråga det gäller och var informationen råkar ligga. Därmed har alla i organisationen de bästa förutsättningarna för att styra, leda och fatta riktiga beslut. Ju fler människor i en organisation som kan dra nytta av den information som finns, desto bättre för organisationen. Det handlar helt enkelt om att veta och inte tro och att lära sig av det som händer. Alla vet vad som hände igår. Konsten är att veta vad som händer i morgon. Källa: SAS Institute Service Oriented Architecture Systemen hjälper varandra SOA är ett koncept som gör det möjligt för tjänster och funktioner att kommunicera med varandra. Detta sker utan att systemen är beroende av varandra, istället handlar det om ett utbyte av tjänster. Istället för att flera system eller applikationer gör samma sak kan de anropa varandra, till exempel för att utföra en viss process eller hämta specifik data. Detta kan göras både externt och internt. Externt för att kunna utbyta information, internt för att integrera befintliga system. Fördelen med detta är det samma som vid ett traditionellt tjänsteutbyte mellan företag, varför göra något själv när man kan vända sig till experterna? Det är bättre att låta system och applikationer dela på arbetsuppgifterna, på så sätt kan infrastrukturen utnyttjas mer effektivt. I ett system uppbyggt enligt SOA är resurserna i princip tillgängliga för vilken process som helst inte uppbyggda för enskilda specifika uppgifter och kan anropas på ett standardiserat sätt. Häri ligger öppenheten. Ofta förknippas SOA med webbtjänster som XML, SOAP, WSDL och UDDI, men i princip kan arkitekturen byggas upp med vilken tjänstebaserad teknik som helst. Källa: Idc, Idg, Dataföreningen m.fl. Vi kallar det kontroll över verksamheten! Känslan av att sväva fritt, eller kanske till och med att falla fritt, är säkert en underbar känsla för många. För VD eller ekonomichef är den känslan tvärtom rena mardrömmen. Där är det istället fast mark under fötterna och kontroll som gäller. Det är ju också bästa förutsättningen för att kunna fokusera på att driva och utveckla verksamheten. Det är precis det som Mercur kan erbjuda fokus på bättre affärer! Med full kontroll på ekonomin fungerar både du som beslutsfattare och därmed hela företaget bättre. Många har idag behov av planering i flera nivåer och kanske budgetering per individ på ett enkelt och överskådligt sätt. Att göra det med hemsnickrade kalkylark kan vara en nästan omöjlig uppgift. Och varför ägna dyrbar tid och energi åt fel sak när det finns färdiga och kostnadseffektiva lösningar? Mercur Control är ett komplett verktyg för budget, prognos, rapportering och analys. Systemet kopplas direkt mot befintligt ekonomi- och lönesystem. Automatisk konsolidering på alla nivåer och med möjlighet att hantera flera strukturer. Vi har idag ett stort antal nöjda kunder som tagit steget mot full kontroll och vi hoppas att fler skall upptäcka sina möjligheter. Välkommen att kontakta oss så ska vi erbjuda något som får er att sväva helt fritt. Om än bara för en kort stund. Att börja om från början är inte alltid klokast, tänkte Wallenstam och sparade en veckas arbete (och en hel del irritation) inför varje bokslut. Läs mer på om en smart lösning att nyttja befintliga system för att skapa ett helt nytt informationsstöd. Effektivare processer och BPM från Axway hjälpte E-services Norrbotten till besparingar på över 20%. Rätt information, till rätt person, i rätt tid - presenterad på rätt sätt. Mercur är ett svenskt programvaruföretag som levererar system för ekonomisk planering, analys och beslutsstöd. Systemet nyttjas av 1000-tals användare över hela världen på företag och organisationer som Amadeus, Bonniers, Canal+, Hellmann, Korsnäs, LKAB, Länsförsäkringar, Micronic, OKQ8, Preem, SAS, SL, SMHI, SSAB, Securitas, Skandia, SkiStar, Steigenberger Hotels, Stockholms Universitet, Svenska Spel, Tetra Pak, Toshiba, Umeå Kommun m fl. Läs mer på Mercur Konsult AB Stockholm Göteborg

4 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Företag som bara använder en liten del av programmens kapacitet får inte valuta för pengarna säger Johan Salenstedt. Med fokus på flexibilitet och nytta Ökad effektivitet med standardiserade BI-lösningar Behovet av smarta Intelligence-lösningar växer i takt med att informationsflödet ökar i näringslivet. Text: Annika Wihlborg Antalet leverantörer har ökat drastiskt, vilket gjort att de allra flesta företag har BI-lösningar från många olika leverantörer. För att få optimal affärsnytta av programmen så krävs en standard för BI-lösningar. Många företag som har BI-lösningar från flera olika företag använder bara en liten del av programmens kapacitet. Det gör att man inte får den valuta för pengarna som man hoppades på när man gjorde investeringen, säger Johan Salenstedt, Nordenchef på ITföretaget Hyperion. Han menar att det ofta saknas en samordning mellan olika enheter på företagen, vilket leder till att exempelvis ekonomienheten, personalenheten och informationsenheten ofta arbetar med system från olika leverantörer. En investering uppkommer ofta efter att en avdelning eller individ identifierat ett behov, exempelvis att en säljchef vill ha tillgång till detaljerad försäljningsstatistik eller att ekonomiavdelningen vill ha total överblick över alla kostnader. Det är inte ovanligt att det förekommer intressekonflikter mellan den affärsdrivande delen av företaget och ITavdelningen, säger Johan Salenstedt. Utse en ansvarig Med hjälp av en standardisering kan man nå snabbare resultat med olika BI-lösningar, samtidigt som tidigare inhämtad kunskap och befintlig kompetens på företaget tas till vara. Låt SOA trimma era affärsprocesser Fokuset på SOA inom Atea Information Management är stort, vare sig det är i form av en ren SOA-lösning, en med Portal och SOA eller en mer avancerad lösning med Enterprise Service Bus och SOA. Text: Hans Hjelmstad I centrum för detta arbete står Arnold Andersson, Solution Area Manager med ansvar för kompetens och utbildning inom WebSphere och Portal på Atea Information Management. SOA är klistret Arnold Andersson mellan verksamheten och IT-systemen, som gör det möjligt att optimera affärsprocesserna. En orderprocess kan exempelvis fås att gå flera procent snabbare, säger Arnold Andersson. Traditionellt har man varit tvungen att anlita både verksamhetskunniga och systemutvecklare i dyra och tidskrävande projekt för att klara detta. Ofta har man också varit rädd för att gå in och ändra i applikationer där affärsprocesserna är inblandade. Johan Salenstedts råd till företag som vill standardisera sina BI-lösningar är att börja med att identifiera vilka system som kan tas bort, slås ihop eller förenklas. Nästa steg är att utforma någon form av samordningsavdelning eller att utse en ansvarig som arbetar med standardiseringen på heltid. Idealet är att man som försäljnings- eller HR-chef kan gå till den samordningsansvarige och presentera det problem man vill ha hjälp med eller den arbetsuppgift man vill förenkla och att den samordningsansvarige därefter kontrollerar om någon annan individ eller division på företaget genomfört något liknande projekt. Det gör att man verkligen tar vara på tidigare erfarenheter och medarbetarna inser fördelarna med standardisering, Kartlägger processer Vill man förbättra en ärendehantering, ser man först till att kartlägga processen, flytta ut den ur applikationen för att slutligen optimera den grafiskt i en processflödesmotor. Processen gör Web Services anrop mot exempelvis dokument- och diariesystem som en del i SOA-lösningen. Atea Information Management hjälper företag som vill använda sig av SOA att utreda sina affärsprocesser, för att därefter integrera de system som berörs av affärsprocessen via SOA. Detta resulterar i en lösning där användarna lätt kan nå just rätt information vid rätt tidpunkt. im.atea.se säger Johan Salenstedt. Behovet ökar Samtidigt som allt fler företag strävar efter standardisering så har rapporter visat att antalet BI-produkter på marknaden kommer att fördubblas till Johan Salenstedt tror att det är en sannolik prognos. BI-marknaden är het och behovet av smarta lösningar kommer att fortsätta öka. Jag tror att vi kommer att få se en konsolidering av marknaden där flera små aktörer går ihop och bildar större bolag. Somliga leverantörer kommer att rikta in sig mot en bred målgrupp som vill ta ett helhetsgrepp om sina BI-lösningar, medan andra kommer att vara mer nischade, säger han. Är MasterData nyckeln till bättre datakvalitet? SEMINARIEINBJUDAN Norra Latin 26 april Bristande informationskvalitet i databaser, affärs- och CRM-system kostar Sveriges företag (och skattebetalare) flera miljarder kronor årligen. I princip alla större företag och organisationer lider idag av dålig datakvalitet, men de flesta sopar problemen under mattan. På det här seminariet reder vi ut begreppen runt informations- och datakvalitet samt visar hur du lägger grunden för ett framgångsrikt masterdataprojekt. Hur mäter man bra eller dålig datakvalitet? Hur kvalitetssäkrar du informationen som utnyttjas i företagets BI-verktyg? Och hur räknar man hem affärsnyttan i en större satsning på informationskvalitet? Dessutom bjuder vi på konkreta erfarenheter från ett par av våra större kunder. Läs mera om seminariet och anmäl dig på PS. Just nu söker vi flera erfarna konsulter med fokus på BI och BPM. Läs mera om jobben på vår hemsida. DS. Component Software är ett skandinaviskt kompetenscenter som levererar kompletta lösningar inom beslutsstöd, verksamhetsstyrning, integration och affärsprocesser. År 2006 omsatte vi cirka 330 MSEK med god tillväxt och god lönsamhet. Idag är vi 200 medarbetare i Oslo, Stockholm och Köpenhamn, varav 120 konsulter. Component Software Sverige AB Kista Science Tower, Kista Tel Serviceoriented architecture, SOA, kan onekligen leverera. Men det är inte tekniken i sig utan det är på flexibiliteten den medför som fokus bör ligga. Där ligger affärsnyttan för framtidens företag. Text: Jonas da Silva Larsson I dag ställs allt fler företag inför insikten att deras kunder vill agera direkt och när det passar dem. Kunderna lämnar företag vars system inte tillåter direktaccess via nätet eller på andra sätt för exempelvis order, köp Hans Torin eller låneansökan. SOA är lösningen som klarar hela affärsprocessen, både i de egna och i underleverantörers system. Vi jobbar med stora företag i dag som vet att de måste nå Generation Y dator- och telefonivana konsumenter som är väldigt otrogna när det gäller märken på produkter och tjänster, säger Hans Torin, CTO Cap Gemini. De förändringarna ser även de svenska trygga storföretagen i dag. Redo möta förändringar Frågan för dagen på många styrelsebord och i Nu ändras reglerna för SOA Smart SOA kräver smarta arkitekter samt smart metodik. Det är dags att ändra på reglerna kring hur man går tillväga för att hitta sina SOA tjänster, säger Daniel Akenine, evangelist och ansvarig för arkitektur på Microsoft. Vi har sett ett antal misslyckade projekt inom området Enterprise Arkitektur och SOA de senaste åren mycket på grund av att man försökt göra för mycket för snabbt. Forskning visar att företag endast klarar av ett visst mått av förändring i taget. Organisationer består av människor och förändringar kräver sin tid, säger Daniel Akenine. Daniel Akenine Han menar att företagsövergripande SOA-projekt, där man helt ersätter nuvarande arkitektur med nya SOA-tjänster, ofta blir en för stor utmaning för de flesta större företag. Det finns goda exempel där man lyckas i medelstora företag men den mer komplexa organisation som finns i större företag kräver att man där delar upp sitt SOAprojekt i mycket högre utsträckning för att lyckas, säger Daniel Akenine. IT som hjälpmedel Just prioriteringen av vilka tjänster som är viktiga att börja det gäller att använda tekniken som redan finns för att skapa flexibla lösningar vd-rum är hur ska vi bli mer flexibla?. SOA ger affärsnytta genom att företaget blir mer redo att möta de förändringar som finns och som kommer på marknaden, säger Hans Torin. Det är lite av modeord i dag att jorden blir plattare. Men faktum är att världen förändras. med, är en utmaning. Ett framgångsrikt företag måste ha en framgångsrik affärsidé och för att vara effektivare än alla andra så är IT traditionellt ett av de viktigaste hjälpmedlen. Ansvaret för ett koppla IT till din affär på bästa sätt, måste läggas på en kompetent IT-arkitekt, säger Daniel Akenine som också är ordförande för IASA, intresseorganisationen för Sveriges IT-arkitekter. Ett sätt att göra denna koppling mellan affär och IT är via Microsoft Services Architecture (MSBA), en ny metod som Microsoft under ett antal år arbetat med under kodnamnet Motion. Det märks framförallt när det dyker upp nya aktörer som helt ändrar spelplanen för de gamla traditionella företagen. Ett bra exempel på det är Ryan Air som rörde om i grytan rejält när de etablerade sig. Då blir de traditionella företagen som dinosaurier som sitter fast i gamla strukturer. Rätt prioriteringar Motion kan användas just för att prioritera vilka affärsfunktioner som är viktiga för att passa in i den affärsmodell du eftersträvar, säger Daniel Akenine. Microsoft har tagit fram en karta där i praktiken alla affärsfunktioner ett företag måste kunna tillhandahålla finns beskrivna. Med hjälp av metodiken kan man sedan analysera vilka affärsfunktioner som är strategiskt viktiga för företaget och som man bör effektivisera och exponera som tjänster för resten av företaget. Daniel Akenine, som har en bakgrund som fysiker och forskare, menar att vissa naturlagar verkar vara lika sanna på företag Toyotas Scion-projekt är också väldigt spännande. De har hittat ett nytt marknadssegment med en otrolig flexibilitet och säljer flera hundra tusen bilar via en webbplats. Fokus ligger på nyttan och inte på tekniken i sig den ska bara skapa nyttan. SOA ger synergi, flexibilitet och mervärde, men för att få ut det mesta möjliga gäller det att göra rätt från början. Jag tror att man pratar för mycket om själva tekniken det gäller att använda tekniken som redan finns för att skapa flexibla lösningar, säger Hans Torin. Måste kunna ställa om Nyckeln är processerna, många tittar på den tekniska lösningen istället för att identifiera vad tekniken ska lösa för problem och stödja i processväg. Är det inte en hype då? Vi konsulter är ju duktiga på att prata om mobilitet eller SOA, men den hypen känner jag är över. Det finns många exempel på där marknadssituationen förändras blixtsnabbt. Och det finns en stor medvetenhet om det i dag. Ska allt vara flexibelt? Man ska ha koll på sin masterdata men allt annat måste vara flexibelt så att man snabbt kan ställa om och möta nya krav. Det måste finnas en förståelse för vad som händer på marknaden och en genomtänkt egen strategi för att möta den marknaden och morgondagens också. Microsoft har tagit fram en karta där i praktiken alla affärsfunktioner ett företag måste kunna tillhandahålla finns beskrivna. som i naturen. Affärsmodeller förändras snabbt och det gäller att bygga en IT-arkitektur som hjälper företag att vara dynamiska. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change, säger Daniel Akenine och citerar en viss engelsman.

5 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Intervjun Här är SOA receptet SOA kan i bästa fall få ekonomichefen att gråta av glädje och IT-chefen att jubla över ett nytt jättesystem att implementera. Men det gäller att hålla tungan rätt i mun, risken för single point of failure finns också där. Text: Jonas da Silva Larsson På Apoteket har man använt sig av SOAmodellen redan innan den hade ett namn. Och i dag är de samlade erfarenheterna överväldigande positiva. Jag har gjort en beräkning, i procent på hur mycket vi har sparat och de siffrorna talar för sig själv. Transaktionerna stiger kraftigt medan prisnivån sjunker, säger Lars Carlsson, senior IT-arkitekt på Apoteket. Detta är en verklig bild av vad det är vi får och det är därför vi fortsätter med detta fast det visste vi ju inte när vi gav oss in i det hela. Men varför valde ni SOA som modell? När vi började bygga en modell för hur våra framtida lösningar skulle se ut visste vi inte ens vad SOA var. Men vi såg tidigt effekterna av modellen, ungefär samtidigt som SOA som uttryck började användas i Sverige. Allt sedan dess har vi haft en stenhård disciplin när vi infört nya objekt så att de direkt anpassas till systemet. QT 0175 Annons 252x Sida 1 Hade vi inte haft den här modellen hade vi inte kunnat genomföra ändringar och utbyggnader så snabbt som vi kan i dag, säger Lars Carlsson. För alla kundmöten Ni började bygga enligt den här modellen för drygt fem år sedan hur ser det ut i dag? Det har varit en medveten strategi från start och i dag har vi ett tiotal olika domäner, kan vi kalla det, som styrs av funktionsområden som jobbar processorienterat. Det gör att den som äger funktionen ansvarar för hela sitt område vilket ger en högre effektivitet. Som kund kan man ju ibland känna ett behov av olika sätt att göra sina affärer, hur möter ni det? Foto: Magnus Eriksson Vi har en väldigt stor och varierad kundstock som måste kunna förflytta sig mellan de olika systemen. Vi måste kunna erbjuda en kanal oberoende av hur kundmötet ser ut i dag. SOA ger oss möjlighet att ha en bas för flera system samtidigt, istället för en källa per system. - Receptregistersatsningen som vi genomfört är ett bra exempel på fördelarna. Här kan en datakälla användas i flera olika system, både internt och externt. Hade vi gjort detta enligt en traditionell modell hade vi haft 3-4 monoliter och lika många gångers högre kostnad för systemutvecklingen. Rätt från början Men även om mångsidigheten avspeglar sig i systemutbyggnaden är det också här som det finns risker. Hade vi inte haft den här modellen hade vi inte kunnat genomföra ändringar och utbyggnader så snabbt som vi kan i dag modulerna finns ju redan så det är bara att anropa dem. Samtidigt blir ju systemet en väldigt vital och sårbar del med egentligen en stor single-point of failure så det gäller att bygga rätt från början. Hur undviker man den fällan? Mitt råd är att fokusera på sårbarheten när man börjar och bygga därifrån. Hur smarta är dina processer? Att ta steget att införa ett verksamhetsorienterat synsätt på IT kan kännas svårt, stort och dyrt, och skjuts därför ofta på framtiden. Beslutet att införa ett verksamhetsorienterat synsätt på IT blir enklare att ta med WM-datas metodik Smarta processer. Jonas Wenell, Enhetsansvarig Integration, Stockholm. För att förbättra samverkan mellan kundens verksamhet och IT-miljö är metodiken Smarta processer mycket användbar. Arbetet bedrivs i workshop-form och är indelat i fyra iterativa steg, där det första steget handlar om att definiera målen och länka till affärsmålen. Nästa steg går ut på att modellera existerande processer som flöden och kostnader. I det tredje steget analyserar och identifierar man förbättringsområden för att i det fjärde och sista modellera framtida processer och automatiseringsmöjligheter. När analysarbetet är genomfört hjälper vi till att införa och integrera de utvalda processerna i kundens befintliga IT-miljö, säger Magnus Lagerroth på WM-data. Metoden innehåller även en kostnads- och intäktsanalys. Kunden får hjälp att fatta rätt investeringsbeslut och säkerställer att IT-lösningen stöder verksamheten optimalt. WMdata samarbetar med flera stora leverantörer, för att på bästa sätt kunna ta fram verktyg för att modellera, simulera och analysera verksamhetsprocesser. Strategiutredning stöder beslut Att ta beslut om en tjänstebaserad strategi är en fråga för företagsledningen och bör föregås av en strategiutredning. Detta ingår i WM-datas erbjudande, men arbetssättet kan även fungera som en pilotaktivitet för att implementera en verksamhetsdriven IT-utveckling, före en eventuell förändring av strategin. Tack vare våra goda samarbeten med flera välkända företag i branschen kan vi leverera kvalificerade SOA-tjänster med fler återanvändbara komponenter, något som i sin tur innebär större kundnytta, säger Jonas Wenell på WM-data. När man redan har revolutionerat sin bransch så återstår bara en sak. IK STOCKHOLM Omvärlden förändras i allt snabbare takt! Hänger du med? Globaliseringen och teknikutvecklingen suddar ut tidigare barriärer mellan företag. Nya affärsmodeller utvecklas därför i allt snabbare takt. Värdenätverk, flexibilitet, anpassningsförmåga och snabbhet är nyckelorden för framtidens företag! Att utmana dig. Vad som en gång började med en annorlunda idé är idag marknadens smartaste verktyg för analys av information. När våra konkurrenter koncentrerade sig på att utveckla den 70-talsteknologi de fortfarande använder så passade vi på att skriva om reglerna. Resultatet heter QlikView och är ett analysverktyg så användarvänligt och kraftfullt att det klarar av saker som många överhuvudtaget inte tror är möjligt. Och detta är vår utmaning till dig. Klicka in på och bjud in oss för en presentation så lovar vi att visa dig analys som du aldrig sett den förut. Vi ses. Closing the GAP between strategic planning and operational fulfillment Analysis Monitoring Current Model Executive Management Strategy Biztro Developer Value networks Organization Services SOA IT Innovation Architect New Model Transformation Design Design Vilka är IT-Arkitekterna? Vi är idag ca 100 konsulter inom affärs-, verksamhets- och IT-utveckling, som med hjälp av erfarenhet, genomtänkta metoder och effektiva verktyg kan hjälpa våra kunder att effektivisera och snabba upp sina affärsutvecklingsprocesser. Från kartläggning och analys av affärsmodeller och värdenätverk till design och implementation av organisation, processer och IT-system. Låt oss mötas! Kom på vårt kostnadsfria frukostmöte om Effektiv affärsutveckling den 30 maj i Stockholm kl Anmäl dig till Du kan också kontakta oss för ett internt seminarium. Ladda ner vår konceptbeskrivning på vår webbplats:

6 10 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB 11 Skräddarsydd lösning Fastighetsföretaget Wallenstam använder ett rapportverktyg där de samlar information från ekonomisystem, fastighetsadministrativa system samt fastighetstekniska system. Det gör att de enkelt kan sammanställa rapporter, budgetar och bokslut. Text: Annika Wihlborg Wallenstams IT-lösning består av en kombination av de verksamhetssystem som rankats som bäst i klassen i olika kategorier. Vi valde att blanda olika system för att tillgodogöra Kenneth Hansten oss fördelarna i respektive system. Det finns inget enskilt system som erbjuder alla de funktioner vi efterfrågar, vi har därför skräddarsytt en ITmiljö med hjälp av olika leverantörers system, säger Kenneth Hansten, ansvarig för datalagret på Wallenstam _LOGGBOK _DAG 18: Allt har fryst. Det är orsakat av våra processer. Dom är inflexibla. Vi kan inte möta snabba förändringar. _Varför låste vi in oss själva på det här sättet? Brrr. _DAG 19: Svaret: IBM WebSphere Middleware som hanterar affärsprocesser. Nu blir våra arbetsuppgifter enklare, smidigare och snabbare. Vi kan testa våra processer innan vi sjösätter dem och mäta prestandan medan de utvecklas. Återanvändning är dessutom enkelt eftersom allt är baserat på en serviceorienterad arkitektur. _Allt har tinats. Åh, vad det känns skönt att känna tårna igen! Läs mer om SOA på: IBM.COM/ONDEMAND/SE/BUSINESSFLEXIBILITY IBM, IBM-logotypen, Websphere och Take Back Control är varumärken eller registrerade varumärken som innehas av International Machine Corporation i USA och/eller andra länder. IBM Corporation Alla rättigheter förbehålles. effektiviserade arbetet Foto: Wallenstam Förbättrad dialog Systemen kommunicerar mot företagets datalager som i sin tur gör det enklare att skapa enhetliga rapporter, oavsett om det gäller ekonomi, fastighetsadministration eller något annat område. Vi har färdiga rapportpaket som kan uppdateras av användarna själva precis när de behöver informationen. Vi kan också sammanställa information från olika datakällor på ett enkelt sätt, något som tidigare tog mycket tid i anspråk, säger Kenneth Hansten. Dialogen mellan olika yrkeskategorier och enheter på företaget har förbättrats tack vare lösningen. Nu när exempelvis controllers och fastighetsförvaltare använder sig av samma underlag skapas en bättre dialog och förståelse dem emellan. En annan fördel med att samma rapportverktyg används av samtliga enheter är att användarna inte behöver lära sig flera olika system, vilket sparar tid och resurser samt minskar personberoendet väsentligt. Förutom att beslutsunderlagen blir bättre sparar man drygt en veckas arbete per bolag vid varje bokslut jämfört med tidigare lösningar. Satsa tid och resurser Nu är all information tillgänglig på ett ställe, vilket underlättar mycket för oss exempelvis i kommunikationen med våra hyresgäster. Fokus var från början på analysmöjligheter, men vår lösning har efterhand blivit mer operativ och affärskritisk än vi trodde, säger Kenneth Hansten. Hans tips till andra företag som funderar på att skaffa en liknande lösning är att inse Foto: Wallenstam Wallenstam har tack vare sin business intelligence-lösning fått bättre beslutsunderlag och kan spara veckors arbete vid varje bokslut. behovet av tid och resurser för underhåll av datalagret. För att lösningen ska kunna användas optimalt så krävs det att någon kan satsa helhjärtat på det. Effektiv expansion med smart system Dicentia Online, dotterbolag till Dicentia A/S, Nordens ledande fullserviceföretag inom digitala medier, använder sedan i höstas affärssystemet Mediabanken, ett verktyg som gör det möjligt för dem att på ett effektivt vis bemöta sina kunders varierande krav på format och distributionssätt. Text: Annika Wihlborg Dicentia A/S tillverkar bland annat dvd och cd-skivor samt tillhandahåller tjänster inom digitalisering och digital distribution via internet. Företaget fokuserar på business to business och äger inga rättigheter själva, utan fokuserar på att sköta hela kedjan från mastering och replikering till konvertering och distribution av digitala media via internet. Våra partners, exempelvis CDON, itunes och Tre, efterfrågar alla olika format, exempelvis WMA och AAC. Inte heller finns det en given standard på hur metadata ska se ut, utan det varierar från fall till fall. För att administrera detta krävs ett riktigt bra distributionssystem säger Stefan Claesson, vd på Dicentia Online. Nytt verksamhetssystem Digitalt distribuerad musik står idag för mellan 10 och 20 Stefan Claesson, Dicentia Online procent av den totala musikmarknaden och den andelen förväntas öka dramatiskt. Utvecklingen gör att kunderna ställer nya typer av krav på Dicentia Online när det gäller systemstöd för digital distribution. Utvecklingen går snabbt i musik- och filmbranschen och för bara ett par år sedan var cd-skivan den dominerande distributionskanalen. På senare Stefan Ramsö, SYSteam tid har den fått konkurrens av bland annat ringsignaler till mobiltelefoner och nedladdningar av hela album eller enstaka låtar via internet. För att kunna möta efterfrågan bestämde sig Dicentia Online för att i samarbete med SYSteam, skapa ett verksamhetssystem som är designat för att underlätta och effektivisera företagets dagliga verksamhet. Mer processorienterat Mediabanken är uppbyggd av tre moduler; integration av system för rippning och konvertering av media, integration med distributörer och ett system som ger kontroll över distributionen av digitala media. Vi är inne i en expansionsfas och Mediabanken har gjort Foto: Magnus Eriksson Mediabanken är ryggraden i hela vår verksamhet att vi hanterat den senaste tidens expansion med bibehållen servicenivå och samma personalstyrka som tidigare. Om vi inte haft den hade vi sannolikt behövt nyanställa. Mediabanken gör att det dagliga arbetet går otroligt mycket smidigare än tidigare. Den frigör tid och ökar vår kapacitet, säger Stefan Claesson. Det tidigare systemet byggdes redan runt år 2000 och då existerade i princip ingen laglig distribution av musik via nätet och det var inte så enkelt att ta höjd för utvecklingen och de affärsmodeller som då ännu inte var formulerade. På systemsidan har det ju också hänt en hel del under dessa år. Ett nytt system var helt enkelt en förutsättning för att vi skulle kunna serva våra kunder på ett bra och säkert sätt. Våra tidigare verksamhetssystem var komplicerade att använda och transaktioner av olika slag upptog stora delar av personalens arbetsdag, säger Stefan Claesson. Tanken är att Dicentia Online i samarbete med SYSteam ska kunna lägga till nya moduler efterhand, vilket innebär att Mediabanken kan växa i samklang med Dicentia Onlines tillväxt överlag. Jag är verkligen nöjd med vårt samarbete med SYSteam. De har en förståelse för den marknad vi verkar på och är lyhörda för våra behov, samtidigt som jag tror att de också tycker det är lite spännande att få jobba med digital distribution av media, säger Stefan Claesson. Dicentia och SOA De verksamhetsmässiga krav som Dicentia Online ställde på lösningen stämde väl överens med grundprinciperna för en SOA-arkitektur. Flexibilitet var ett av ledorden. Mediabanken måste snabbt kunna anpassas efter förändrade marknadsförutsättningar. Det var också viktigt att kunna återanvända befintliga system, utan att för den skull låsa fast sig i gammal teknik. Ett exempel på detta är integrationen med rippningsprogramvara. Eftersom Dicentia Online verkar i en föränderlig bransch var det också viktigt att inte bygga en lösning som var för hårt knuten till affärssystemet Navision. Eller som Dicentia Online själva uttrycker det; SOA är inte intressant, det är de fördelar som SOA medför som är intressanta, säger Stefan Ramsö, produkt- och marknadschef på SYSteam AB. SYSteam är en strategisk helhetsleverantör som erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling, teknisk infrastruktur och drift. Affärsidén går ut på att aktivt stödja kundernas affärsutveckling med effektiva informationssystem. Verksamheten fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag, dels som specialist gentemot större företag i utvalda branscher. SYSteam har kontor och dotterbolag på drygt 50 orter i Norden och har ca 1030 anställda.

7 Intelligence en utmaning för IT Lösning: Hyperion ditt managementsystem för den globala verksamheten Kan teknologin vägleda människor mot lysande beslut? Framsynta CIO:er bevisar att den kan det, med Hyperion System 9 BI+TM. Till skillnad från traditionell business intelligence integrerar Hyperion världens ledande finansiella applikationer med en kraftfull analysmotor, som styrs av regler definierade av slutanvändarna. Och endast Hyperion BI+ låter användarna bygga kraftfulla, interaktiva dashboards på några minuter. Så kan de analysera och visualisera data på nya sätt och upptäcka djupare insikter som leder till lysande beslut.

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence ANNONS MARS 2015 DINITLÖSNING.SE ARI RIABACKES tankar om BI kan du läsa på sajten Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet 5 TIPS inför val av BI-lösning av Tommy Flink. s10 EXPERTERNA svarar

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BUSINESS INTELLIGENCE Näringslivet kräver BI-kompetens Behovet av kompetens inom Business Intelligence är stort - Sid. 5 MEDFÖLJER SOM

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Nummer 10. Höst/Vinter 2013 Kundernas krav skapar nya lösningar. Hänger du med? Så funkar dina kunder ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Vi spår e-handelns framtid Trendspaning: Hur beter

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

Business Intelligence är hett. Tre dagar i början på februari

Business Intelligence är hett. Tre dagar i början på februari BI kliver ur analysrocken är hett. Tre dagar i början på februari befann jag mig i London på Gartners stora BI-symposium. Uppåt 700 kostymer från hela Europa hade samlats för att insupa gospel, hajpkurvor

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Bankerna håller igen

Bankerna håller igen HELA DENNA BILAGA ÄR EN IDG CUSTOM PUBLISHING fokus En yrkesroll i förändring cfo När cfo:n blir säljare Hitta rätt affärssystem Så kan revisorn spara miljö Bankerna håller igen men cfo:erna tror på framtiden

Läs mer

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID ANNONS XXX HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS Nummer 1 Maj 2011 ANNONS BANK & FINANS EN SEKTOR I FÖRÄNDRING Viktiga kanaler är kundpaneler, chatt, bloggar och sociala medier FÖRBÄTTRA mötet med kunden Jonas

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Intervju: Hans Werner

Intervju: Hans Werner ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS NR1 INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI I MARS 2005 Skynda långsamt Takten avgörande vid outsourcing sid 6 Ingen tvångströja Flexibilitet

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer