Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8"

Transkript

1 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8SOA 8 intelligence Redo att möta förändringar sid 7 Med all information i ett system sid 10 Intervjun: Lars Carlsson, Apoteket AB Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8 Distribueras i computer sweden, APRIL 2007 Data är en sak. InformatIon en helt annan. Intelligence by

2 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB SOA & business intelligence Foto: Kasper Dudzik hetare än någonsin Begreppen SOA och business intelligence är idag stora trender inom IT-branschen. Men många IT-chefer och andra beslutsfattare vet ofta inte exakt vad de innebär. Hur och inom vilken del av verksamheten bör de användas? Ska de bli buzzwords eller någonting som företag verkligen tar till sig och investerar i? I år kommer det stora genombrottet för SOA, spår IDC. intelligence har aldrig tidigare varit så hett. Framtiden ser ljus ut. I tidningen Lönsamma IT-investeringar lyfts begreppen SOA och business intelligence upp, från IT-tekniker till IT-chefer och ledningsgrupper. Vi ger dig den förståelse du behöver kring fördelarna med tjänsteorienterade arkitekturer och visar hur dess flexibilitet möjliggör en smidigare informationshantering. Vi berättar om vikten av att rätt person har rätt information vid rätt tillfälle, för att på bästa sätt kunna fatta beslut som gynnar hela företaget. Vi lyfter fram goda exempel från företag inom olika branscher, som visar hur SOA och business intelligence kan användas i praktiken och vad det innebär för deras flexibilitet, effektivitet och konkurrenskraft. Välkommer till högaktuell läsning, välkommen till Lönsamma IT-investeringar tema SOA och business intelligence! //Redaktionen Producerad av Strandvägen 19, Stockholm Tel Projektledare: Fredrik Johansson Red. projektledare: Eva-Lotta Hallberg Formgivning: Filip Grandert Traffic: Mei-Hsia Wang Repro: Provisa Information AB Omslagsbild: Magnus Eriksson Tryck: Pressgrannar Har du tips eller synpunkter? Skriv till Bättre överblick för bättre lönsamhet 7 Innehåll 8 Bättre överblick för bättre lönsamhet Cognos...3 SOA stöd i föränderligt affärsklimat...4 In-memory analysis effektivare användning...4 BI riktigt stöd för rätt beslut...5 SOA systemen hjälper varandra...5 Ökad effektivitet med standardiserade BI-lösningar...6 Låt SOA trimma era affärsprocesser Atea...6 Med fokus på flexibilitet och nytta...7 Nu ändras reglerna för SOA Microsoft...7 Här är SOA receptet...8 Hur smarta är dina processer? WM-data...9 Skräddarsydd lösning effektiviserade arbetet...10 Effektiv expansion med smart system SYSteam...11 IT på småländska 10 Stockholm 10:e maj Service-Oriented Architecture 2007 Utveckla er IT-arkitektur till att möta morgondagens affärskrav! 10 goda skäl till att delta på konferensen 1. Ta del av hur SOA skapar ökad dynamik och flexibilitet 2. Ta del av erfarenheter från de som implementerat och kommit längst! 3. Stabilitet, pålitlighet och effektivitet kan SOA leverera? 4. Du får insikt i hur man managerar en SOA-miljö 5. Du får kunskap i hur du utvinner synergier mellan Process Management och SOA 6. Du får ta del av de säkerhetsmässiga problemställningarna med SOA 7. Du får insikt i de organisatoriska utmaningarna och vilka krav SOA ställer på dig som IT-chef 8. Du tar del av hur SOA kan implementeras på existerande infrastruktur 9. Du får verktygen för att komma igång 10. Du får ett unikt tillfälle att nätverka med framstående experter och leverantörerna som kan hjälpa dig på vägen Vi lottar ut 25 friplatser till er läsare av Lönsamma IT-investeringar Först till kvarn! Partners: Arrangör: Anmäl dig och uppge tävlingskod E-post: Internet: nordic.idc.com/soa07_sw soa_sw_124x176_provisa.indd :08:41 Beslutsstöd enligt Pdb-metoden När tro och gissa inte räcker till. När du vill veta vad som verkligen händer i verksamheten. När du alltid hittar rätt information. Ett sätt att få rätt underlag för beslut. Efter några år av dåliga resultat vändes företaget med hjälp av ett batteri av åtgärder som sammantaget ledde till att SJ AB redovisade rekordresultat. Vad alltihop handlar om är att resenärerna ska bli nöjdare. Utåt har detta märkts på att SJ har vidtagit en mängd åtgärder, bland mycket annat har man satt in trådlöst internet och avancerad teknik för mobiltelefoni i alla X2000- och dubbeldäckartåg. SJ tilldelades utmärkelsen Bra Miljöval 1996 och webbplatsen där man kan köpa biljetter kan väl knappast bli bättre. SJ anser själva att man ska erbjuda prisvärda resor med tåget som bas, för resenärer i och utanför Sverige, med ett serviceupplägg som gör att resenären kan genomföra sina planerade aktiviteter under resan och vid framkomsten på bästa sätt. Men med cirka resenärer per dag från 350 stationer blir mängden insamlat data enorm och svår för ledningen att överblicka. Någon form av hjälpsystem behövs. Pedagogiska resultat Vi ska tillhandhålla bra analysverktyg åt beslutsfattarna inom företaget för att de snabbt ska kunna bedöma utvecklingen, säger Lars-Åke Persson, chef för avdelningen Ekonomisystem på SJ AB. Det är väldiga mängder produktions-, sälj- och driftdata som samlas in varje dag och presenteras på månadsbasis. Vi började med Cognos 7 för att ta fram så kallade styrkort, när du vill vara SÄKER på resultatet. Cognos erbjuder sina kunder lösningar för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Ett system för budget, prognoser, rapporter, analys för hela koncerner. Copyright 2007 Cognos Incorporated. All rights reserved. snabba presentationsmallar som visar upp förutbestämda parametrar och nyckeltal, som fylls på av Cognos. Cognos bedriver gruvdrift i SJs data warehouse och silar resultatet genom styrkorten. Korten visar komplexa samband, som ekonomiska siffror, punktlighet och försäljning på ett pedagogiskt sätt, bland annat med färgkodade trafikfyrar för alla nyckeltal. Ser man ett rött ljus blir man tvungen att ingripa, annars inte. Dessutom kan systemet visa kommentarer, analyser och åtgärdsförslag. ett stort steg framåt för att nå ut med vår information på ett enkelt och bra sätt Information efter person Nu uppgraderar vi till Cognos 8 så att vi kan utnyttja mer av Cognos verktygslåda. Den portal vi håller på att bygga upp ska finnas tillgänglig för alla beslutsfattare och var och en får en meny med precis den information han eller hon kan ha nytta av. En fullt rollbaserad presentation alltså, säger Lars-Åke Persson. I och med version 8 ska vi också börja jobba med rapportgeneratorn med bland annat diagram. För controllers och andra som behöver kunna vrida och vända på data finns två andra verktyg. I Analysis Studio kommer vi till exempel att bygga upp ett 30-tal grundrapporter som var och en ska kunna anpassa efter eget huvud. I Query Studio jobbar man direkt mot databaserna och kan skapa egna, anpassade rapporter. Bra uppbackning Vi upptäckte att det fanns för dåliga möjligheter att redigera rapporter i Analysis Studio, medan funktionerna i Reporting är bra. Men Cognos har givit oss all den uppbackning och respons vi kunnat önska oss och tagit emot vår kritik på ett bra sätt. Nu är en ny version av Analysis Studio på gång där vi hoppas att våra problem ska vara borta. SJ är nöjda med version 8 av systemet och ser fram emot att i framtiden samla all rapportering inom Congnosvärlden. Pedagogiken och rollanpassningen gör att vem som helst inom företaget kan hitta just sin rapport. Visst kostar det en hel del pengar, men vi anser att vi fått det vi betalat för. Det känns roligt att jobba vidare med Cognos. Med hela paketet på plats har vi tagit ett stort steg framåt för att nå ut med vår information på ett enkelt och bra sätt, säger Lars-Åke Persson.

3 3658_annons_124x Sida 1 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Med SOA kan man lagra på ett ställe, men se till att informationen blir tillgänglig för många andra system och tjänster, säger Per-Arne Sandegren. Intelligence Riktigt stöd för rätt beslut Intelligence? Intelligence är ett samlingsbegrepp för den teknologi och de processer som används för att samla in, analysera och distribuera information. Med rätt underlag kan företagen bättre anpassa sig till omvärldens förändringar. SOA stöd i föränderligt affärsklimat SOA har kommit för att stanna. Det har visat sig vara en arkitektur som hjälper företag att snabbt utveckla sina affärsprocesser i dagens tuffa och snabbföränderliga affärsklimat, säger Per-Arne Sandegren på IDC. Text: Hans Hjelmstad SOA står för Service Oriented Architecture och är en tjänsteorienterad arkitektur. Det går att forma en SOA-miljö där lager av tjänster skapas ovanpå en IT-miljös befintliga infrastruktur och applikationer. Affärsprocesser kan göra och svara på tjänsteanrop till och från olika system och applikationer som berörs av processen. SOA öppnar därmed upp tidigare slutna systemvärldar och så kallade silon mot varandra för meddelanden och utbyten av tjänster. Funktioner talar med varandra Det finns nu en enorm acceptans för SOA på marknaden och kunder som provat SOA är glada. Med SOA går det mycket lättare och snabbare att förändra eller ta fram nya affärsprocesser, säger Per-Arne Sandegren, IDC. SOA är grunden för att få tjänster och funktioner att prata med varandra. Tillsammans med modulärisering leder SOA till att man kan utnyttja infrastrukturen effektivare och göra den mer utvecklingsvänlig. Företag kan anpassa sig till ett föränderligt affärsklimat genom att snabbt utveckla tjänster och affärsprocesser utan att hamna i dyra och tidsödande systemutvecklingsprojekt, understryker Per-Arne Sandegren. SOA är något som verkligen uppskattas bland annat av företag som har centrala så kallade legacy-system, ofta med stor- eller minidatorer i miljön. Dessa system innehåller mycket information och kan mycket tack vare all inneboende kodad affärslogik. De är däremot inte öppna för snabb förändring och utveckling för affärsprocesser. Med SOA blir det möjligt. Se världen i tjänster Det nya är att se världen i tjänster och processer och inte i system och applikationer. Med SOA kan man öppna upp slutna system och delar av legacy-system för nya kunder och tjänster. SOA gör det möjligt att lagra på ett ställe, samtidigt som att informationen blir tillgänglig för många andra system och tjänster, säger Per-Arne Sandegren och betonar åter att SOA behövs för att klara kraven i dagens snabbföränderliga affärsklimat. In-memory analysis effektivare användning av hård- och mjukvara In memory-teknologin utvecklades för drygt 15 år sedan och går ut på att man hanterar all data i datorns internminne och att alla beräkningar sker i det ögonblick som de efterfrågas, det vill säga ej räknas ut på förhand. Processorerna var då långsamma, minnestillgången liten och internminne (RAM) var dyrt. Därför bygger många leverantörer av business intellegence-lösningar sin teknik på en så kallad traditionell kubteknologi. Den är helt diskbaserad, det vill säga man skapar en multidimensionell kub där alla värden för varje kombination av de olika dimensionerna är på förhand uträknade. Detta var då det enda sättet att hantera lite större datamängder. I och med att Microsoft introducerade sitt x64-operativsystem kunde man nu hantera stora mängder information i datorns internminne och läsa upp enorma mängder data för realtidsanalys. QlikView är ett exempel på ett program som drar nytta av den senaste tidens hårdvaruutveckling och används för att analysera hundratals miljoner transaktioner och tack vare hårdvarans stora kapacitet kan potentiellt hundratusentals samtidiga användare göra analyser mot centralt utvecklade QlikView-applikationer. Utvecklingen på hårdvarusidan kommer inte att avstanna utan med bland annat framtida processorer med allt fler kärnor kommer fler samtidiga användare av program med in-memory teknologi kunna analysera betydligt större mängd data i realtid. Detta är styrkan och essensen i in-memory analysis och kan innebära stora vinster i framtiden. Källa: QlikTech För att kunna fatta bättre affärsbeslut, behövs rätt underlag om organisationen, kunderna eller leverantörerna. Det kallas för att ha rätt beslutsstöd. Dit når man genom att koppla ihop IT med affärer. Därmed kan ett företag optimera sina resurser och få ut det mesta möjliga av sina investeringar, stärka sin konkurrenskraft och höja sin effektivitet. I stället för att företagets information finns i flera olika system, har man med en business intelligence-lösning allt samlat i en miljö som stödjer alla företagets affärsprocesser. Det ger hela organisationen ett bra underlag, oavsett vilken fråga det gäller och var informationen råkar ligga. Därmed har alla i organisationen de bästa förutsättningarna för att styra, leda och fatta riktiga beslut. Ju fler människor i en organisation som kan dra nytta av den information som finns, desto bättre för organisationen. Det handlar helt enkelt om att veta och inte tro och att lära sig av det som händer. Alla vet vad som hände igår. Konsten är att veta vad som händer i morgon. Källa: SAS Institute Service Oriented Architecture Systemen hjälper varandra SOA är ett koncept som gör det möjligt för tjänster och funktioner att kommunicera med varandra. Detta sker utan att systemen är beroende av varandra, istället handlar det om ett utbyte av tjänster. Istället för att flera system eller applikationer gör samma sak kan de anropa varandra, till exempel för att utföra en viss process eller hämta specifik data. Detta kan göras både externt och internt. Externt för att kunna utbyta information, internt för att integrera befintliga system. Fördelen med detta är det samma som vid ett traditionellt tjänsteutbyte mellan företag, varför göra något själv när man kan vända sig till experterna? Det är bättre att låta system och applikationer dela på arbetsuppgifterna, på så sätt kan infrastrukturen utnyttjas mer effektivt. I ett system uppbyggt enligt SOA är resurserna i princip tillgängliga för vilken process som helst inte uppbyggda för enskilda specifika uppgifter och kan anropas på ett standardiserat sätt. Häri ligger öppenheten. Ofta förknippas SOA med webbtjänster som XML, SOAP, WSDL och UDDI, men i princip kan arkitekturen byggas upp med vilken tjänstebaserad teknik som helst. Källa: Idc, Idg, Dataföreningen m.fl. Vi kallar det kontroll över verksamheten! Känslan av att sväva fritt, eller kanske till och med att falla fritt, är säkert en underbar känsla för många. För VD eller ekonomichef är den känslan tvärtom rena mardrömmen. Där är det istället fast mark under fötterna och kontroll som gäller. Det är ju också bästa förutsättningen för att kunna fokusera på att driva och utveckla verksamheten. Det är precis det som Mercur kan erbjuda fokus på bättre affärer! Med full kontroll på ekonomin fungerar både du som beslutsfattare och därmed hela företaget bättre. Många har idag behov av planering i flera nivåer och kanske budgetering per individ på ett enkelt och överskådligt sätt. Att göra det med hemsnickrade kalkylark kan vara en nästan omöjlig uppgift. Och varför ägna dyrbar tid och energi åt fel sak när det finns färdiga och kostnadseffektiva lösningar? Mercur Control är ett komplett verktyg för budget, prognos, rapportering och analys. Systemet kopplas direkt mot befintligt ekonomi- och lönesystem. Automatisk konsolidering på alla nivåer och med möjlighet att hantera flera strukturer. Vi har idag ett stort antal nöjda kunder som tagit steget mot full kontroll och vi hoppas att fler skall upptäcka sina möjligheter. Välkommen att kontakta oss så ska vi erbjuda något som får er att sväva helt fritt. Om än bara för en kort stund. Att börja om från början är inte alltid klokast, tänkte Wallenstam och sparade en veckas arbete (och en hel del irritation) inför varje bokslut. Läs mer på om en smart lösning att nyttja befintliga system för att skapa ett helt nytt informationsstöd. Effektivare processer och BPM från Axway hjälpte E-services Norrbotten till besparingar på över 20%. Rätt information, till rätt person, i rätt tid - presenterad på rätt sätt. Mercur är ett svenskt programvaruföretag som levererar system för ekonomisk planering, analys och beslutsstöd. Systemet nyttjas av 1000-tals användare över hela världen på företag och organisationer som Amadeus, Bonniers, Canal+, Hellmann, Korsnäs, LKAB, Länsförsäkringar, Micronic, OKQ8, Preem, SAS, SL, SMHI, SSAB, Securitas, Skandia, SkiStar, Steigenberger Hotels, Stockholms Universitet, Svenska Spel, Tetra Pak, Toshiba, Umeå Kommun m fl. Läs mer på Mercur Konsult AB Stockholm Göteborg

4 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Företag som bara använder en liten del av programmens kapacitet får inte valuta för pengarna säger Johan Salenstedt. Med fokus på flexibilitet och nytta Ökad effektivitet med standardiserade BI-lösningar Behovet av smarta Intelligence-lösningar växer i takt med att informationsflödet ökar i näringslivet. Text: Annika Wihlborg Antalet leverantörer har ökat drastiskt, vilket gjort att de allra flesta företag har BI-lösningar från många olika leverantörer. För att få optimal affärsnytta av programmen så krävs en standard för BI-lösningar. Många företag som har BI-lösningar från flera olika företag använder bara en liten del av programmens kapacitet. Det gör att man inte får den valuta för pengarna som man hoppades på när man gjorde investeringen, säger Johan Salenstedt, Nordenchef på ITföretaget Hyperion. Han menar att det ofta saknas en samordning mellan olika enheter på företagen, vilket leder till att exempelvis ekonomienheten, personalenheten och informationsenheten ofta arbetar med system från olika leverantörer. En investering uppkommer ofta efter att en avdelning eller individ identifierat ett behov, exempelvis att en säljchef vill ha tillgång till detaljerad försäljningsstatistik eller att ekonomiavdelningen vill ha total överblick över alla kostnader. Det är inte ovanligt att det förekommer intressekonflikter mellan den affärsdrivande delen av företaget och ITavdelningen, säger Johan Salenstedt. Utse en ansvarig Med hjälp av en standardisering kan man nå snabbare resultat med olika BI-lösningar, samtidigt som tidigare inhämtad kunskap och befintlig kompetens på företaget tas till vara. Låt SOA trimma era affärsprocesser Fokuset på SOA inom Atea Information Management är stort, vare sig det är i form av en ren SOA-lösning, en med Portal och SOA eller en mer avancerad lösning med Enterprise Service Bus och SOA. Text: Hans Hjelmstad I centrum för detta arbete står Arnold Andersson, Solution Area Manager med ansvar för kompetens och utbildning inom WebSphere och Portal på Atea Information Management. SOA är klistret Arnold Andersson mellan verksamheten och IT-systemen, som gör det möjligt att optimera affärsprocesserna. En orderprocess kan exempelvis fås att gå flera procent snabbare, säger Arnold Andersson. Traditionellt har man varit tvungen att anlita både verksamhetskunniga och systemutvecklare i dyra och tidskrävande projekt för att klara detta. Ofta har man också varit rädd för att gå in och ändra i applikationer där affärsprocesserna är inblandade. Johan Salenstedts råd till företag som vill standardisera sina BI-lösningar är att börja med att identifiera vilka system som kan tas bort, slås ihop eller förenklas. Nästa steg är att utforma någon form av samordningsavdelning eller att utse en ansvarig som arbetar med standardiseringen på heltid. Idealet är att man som försäljnings- eller HR-chef kan gå till den samordningsansvarige och presentera det problem man vill ha hjälp med eller den arbetsuppgift man vill förenkla och att den samordningsansvarige därefter kontrollerar om någon annan individ eller division på företaget genomfört något liknande projekt. Det gör att man verkligen tar vara på tidigare erfarenheter och medarbetarna inser fördelarna med standardisering, Kartlägger processer Vill man förbättra en ärendehantering, ser man först till att kartlägga processen, flytta ut den ur applikationen för att slutligen optimera den grafiskt i en processflödesmotor. Processen gör Web Services anrop mot exempelvis dokument- och diariesystem som en del i SOA-lösningen. Atea Information Management hjälper företag som vill använda sig av SOA att utreda sina affärsprocesser, för att därefter integrera de system som berörs av affärsprocessen via SOA. Detta resulterar i en lösning där användarna lätt kan nå just rätt information vid rätt tidpunkt. im.atea.se säger Johan Salenstedt. Behovet ökar Samtidigt som allt fler företag strävar efter standardisering så har rapporter visat att antalet BI-produkter på marknaden kommer att fördubblas till Johan Salenstedt tror att det är en sannolik prognos. BI-marknaden är het och behovet av smarta lösningar kommer att fortsätta öka. Jag tror att vi kommer att få se en konsolidering av marknaden där flera små aktörer går ihop och bildar större bolag. Somliga leverantörer kommer att rikta in sig mot en bred målgrupp som vill ta ett helhetsgrepp om sina BI-lösningar, medan andra kommer att vara mer nischade, säger han. Är MasterData nyckeln till bättre datakvalitet? SEMINARIEINBJUDAN Norra Latin 26 april Bristande informationskvalitet i databaser, affärs- och CRM-system kostar Sveriges företag (och skattebetalare) flera miljarder kronor årligen. I princip alla större företag och organisationer lider idag av dålig datakvalitet, men de flesta sopar problemen under mattan. På det här seminariet reder vi ut begreppen runt informations- och datakvalitet samt visar hur du lägger grunden för ett framgångsrikt masterdataprojekt. Hur mäter man bra eller dålig datakvalitet? Hur kvalitetssäkrar du informationen som utnyttjas i företagets BI-verktyg? Och hur räknar man hem affärsnyttan i en större satsning på informationskvalitet? Dessutom bjuder vi på konkreta erfarenheter från ett par av våra större kunder. Läs mera om seminariet och anmäl dig på PS. Just nu söker vi flera erfarna konsulter med fokus på BI och BPM. Läs mera om jobben på vår hemsida. DS. Component Software är ett skandinaviskt kompetenscenter som levererar kompletta lösningar inom beslutsstöd, verksamhetsstyrning, integration och affärsprocesser. År 2006 omsatte vi cirka 330 MSEK med god tillväxt och god lönsamhet. Idag är vi 200 medarbetare i Oslo, Stockholm och Köpenhamn, varav 120 konsulter. Component Software Sverige AB Kista Science Tower, Kista Tel Serviceoriented architecture, SOA, kan onekligen leverera. Men det är inte tekniken i sig utan det är på flexibiliteten den medför som fokus bör ligga. Där ligger affärsnyttan för framtidens företag. Text: Jonas da Silva Larsson I dag ställs allt fler företag inför insikten att deras kunder vill agera direkt och när det passar dem. Kunderna lämnar företag vars system inte tillåter direktaccess via nätet eller på andra sätt för exempelvis order, köp Hans Torin eller låneansökan. SOA är lösningen som klarar hela affärsprocessen, både i de egna och i underleverantörers system. Vi jobbar med stora företag i dag som vet att de måste nå Generation Y dator- och telefonivana konsumenter som är väldigt otrogna när det gäller märken på produkter och tjänster, säger Hans Torin, CTO Cap Gemini. De förändringarna ser även de svenska trygga storföretagen i dag. Redo möta förändringar Frågan för dagen på många styrelsebord och i Nu ändras reglerna för SOA Smart SOA kräver smarta arkitekter samt smart metodik. Det är dags att ändra på reglerna kring hur man går tillväga för att hitta sina SOA tjänster, säger Daniel Akenine, evangelist och ansvarig för arkitektur på Microsoft. Vi har sett ett antal misslyckade projekt inom området Enterprise Arkitektur och SOA de senaste åren mycket på grund av att man försökt göra för mycket för snabbt. Forskning visar att företag endast klarar av ett visst mått av förändring i taget. Organisationer består av människor och förändringar kräver sin tid, säger Daniel Akenine. Daniel Akenine Han menar att företagsövergripande SOA-projekt, där man helt ersätter nuvarande arkitektur med nya SOA-tjänster, ofta blir en för stor utmaning för de flesta större företag. Det finns goda exempel där man lyckas i medelstora företag men den mer komplexa organisation som finns i större företag kräver att man där delar upp sitt SOAprojekt i mycket högre utsträckning för att lyckas, säger Daniel Akenine. IT som hjälpmedel Just prioriteringen av vilka tjänster som är viktiga att börja det gäller att använda tekniken som redan finns för att skapa flexibla lösningar vd-rum är hur ska vi bli mer flexibla?. SOA ger affärsnytta genom att företaget blir mer redo att möta de förändringar som finns och som kommer på marknaden, säger Hans Torin. Det är lite av modeord i dag att jorden blir plattare. Men faktum är att världen förändras. med, är en utmaning. Ett framgångsrikt företag måste ha en framgångsrik affärsidé och för att vara effektivare än alla andra så är IT traditionellt ett av de viktigaste hjälpmedlen. Ansvaret för ett koppla IT till din affär på bästa sätt, måste läggas på en kompetent IT-arkitekt, säger Daniel Akenine som också är ordförande för IASA, intresseorganisationen för Sveriges IT-arkitekter. Ett sätt att göra denna koppling mellan affär och IT är via Microsoft Services Architecture (MSBA), en ny metod som Microsoft under ett antal år arbetat med under kodnamnet Motion. Det märks framförallt när det dyker upp nya aktörer som helt ändrar spelplanen för de gamla traditionella företagen. Ett bra exempel på det är Ryan Air som rörde om i grytan rejält när de etablerade sig. Då blir de traditionella företagen som dinosaurier som sitter fast i gamla strukturer. Rätt prioriteringar Motion kan användas just för att prioritera vilka affärsfunktioner som är viktiga för att passa in i den affärsmodell du eftersträvar, säger Daniel Akenine. Microsoft har tagit fram en karta där i praktiken alla affärsfunktioner ett företag måste kunna tillhandahålla finns beskrivna. Med hjälp av metodiken kan man sedan analysera vilka affärsfunktioner som är strategiskt viktiga för företaget och som man bör effektivisera och exponera som tjänster för resten av företaget. Daniel Akenine, som har en bakgrund som fysiker och forskare, menar att vissa naturlagar verkar vara lika sanna på företag Toyotas Scion-projekt är också väldigt spännande. De har hittat ett nytt marknadssegment med en otrolig flexibilitet och säljer flera hundra tusen bilar via en webbplats. Fokus ligger på nyttan och inte på tekniken i sig den ska bara skapa nyttan. SOA ger synergi, flexibilitet och mervärde, men för att få ut det mesta möjliga gäller det att göra rätt från början. Jag tror att man pratar för mycket om själva tekniken det gäller att använda tekniken som redan finns för att skapa flexibla lösningar, säger Hans Torin. Måste kunna ställa om Nyckeln är processerna, många tittar på den tekniska lösningen istället för att identifiera vad tekniken ska lösa för problem och stödja i processväg. Är det inte en hype då? Vi konsulter är ju duktiga på att prata om mobilitet eller SOA, men den hypen känner jag är över. Det finns många exempel på där marknadssituationen förändras blixtsnabbt. Och det finns en stor medvetenhet om det i dag. Ska allt vara flexibelt? Man ska ha koll på sin masterdata men allt annat måste vara flexibelt så att man snabbt kan ställa om och möta nya krav. Det måste finnas en förståelse för vad som händer på marknaden och en genomtänkt egen strategi för att möta den marknaden och morgondagens också. Microsoft har tagit fram en karta där i praktiken alla affärsfunktioner ett företag måste kunna tillhandahålla finns beskrivna. som i naturen. Affärsmodeller förändras snabbt och det gäller att bygga en IT-arkitektur som hjälper företag att vara dynamiska. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change, säger Daniel Akenine och citerar en viss engelsman.

5 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Intervjun Här är SOA receptet SOA kan i bästa fall få ekonomichefen att gråta av glädje och IT-chefen att jubla över ett nytt jättesystem att implementera. Men det gäller att hålla tungan rätt i mun, risken för single point of failure finns också där. Text: Jonas da Silva Larsson På Apoteket har man använt sig av SOAmodellen redan innan den hade ett namn. Och i dag är de samlade erfarenheterna överväldigande positiva. Jag har gjort en beräkning, i procent på hur mycket vi har sparat och de siffrorna talar för sig själv. Transaktionerna stiger kraftigt medan prisnivån sjunker, säger Lars Carlsson, senior IT-arkitekt på Apoteket. Detta är en verklig bild av vad det är vi får och det är därför vi fortsätter med detta fast det visste vi ju inte när vi gav oss in i det hela. Men varför valde ni SOA som modell? När vi började bygga en modell för hur våra framtida lösningar skulle se ut visste vi inte ens vad SOA var. Men vi såg tidigt effekterna av modellen, ungefär samtidigt som SOA som uttryck började användas i Sverige. Allt sedan dess har vi haft en stenhård disciplin när vi infört nya objekt så att de direkt anpassas till systemet. QT 0175 Annons 252x Sida 1 Hade vi inte haft den här modellen hade vi inte kunnat genomföra ändringar och utbyggnader så snabbt som vi kan i dag, säger Lars Carlsson. För alla kundmöten Ni började bygga enligt den här modellen för drygt fem år sedan hur ser det ut i dag? Det har varit en medveten strategi från start och i dag har vi ett tiotal olika domäner, kan vi kalla det, som styrs av funktionsområden som jobbar processorienterat. Det gör att den som äger funktionen ansvarar för hela sitt område vilket ger en högre effektivitet. Som kund kan man ju ibland känna ett behov av olika sätt att göra sina affärer, hur möter ni det? Foto: Magnus Eriksson Vi har en väldigt stor och varierad kundstock som måste kunna förflytta sig mellan de olika systemen. Vi måste kunna erbjuda en kanal oberoende av hur kundmötet ser ut i dag. SOA ger oss möjlighet att ha en bas för flera system samtidigt, istället för en källa per system. - Receptregistersatsningen som vi genomfört är ett bra exempel på fördelarna. Här kan en datakälla användas i flera olika system, både internt och externt. Hade vi gjort detta enligt en traditionell modell hade vi haft 3-4 monoliter och lika många gångers högre kostnad för systemutvecklingen. Rätt från början Men även om mångsidigheten avspeglar sig i systemutbyggnaden är det också här som det finns risker. Hade vi inte haft den här modellen hade vi inte kunnat genomföra ändringar och utbyggnader så snabbt som vi kan i dag modulerna finns ju redan så det är bara att anropa dem. Samtidigt blir ju systemet en väldigt vital och sårbar del med egentligen en stor single-point of failure så det gäller att bygga rätt från början. Hur undviker man den fällan? Mitt råd är att fokusera på sårbarheten när man börjar och bygga därifrån. Hur smarta är dina processer? Att ta steget att införa ett verksamhetsorienterat synsätt på IT kan kännas svårt, stort och dyrt, och skjuts därför ofta på framtiden. Beslutet att införa ett verksamhetsorienterat synsätt på IT blir enklare att ta med WM-datas metodik Smarta processer. Jonas Wenell, Enhetsansvarig Integration, Stockholm. För att förbättra samverkan mellan kundens verksamhet och IT-miljö är metodiken Smarta processer mycket användbar. Arbetet bedrivs i workshop-form och är indelat i fyra iterativa steg, där det första steget handlar om att definiera målen och länka till affärsmålen. Nästa steg går ut på att modellera existerande processer som flöden och kostnader. I det tredje steget analyserar och identifierar man förbättringsområden för att i det fjärde och sista modellera framtida processer och automatiseringsmöjligheter. När analysarbetet är genomfört hjälper vi till att införa och integrera de utvalda processerna i kundens befintliga IT-miljö, säger Magnus Lagerroth på WM-data. Metoden innehåller även en kostnads- och intäktsanalys. Kunden får hjälp att fatta rätt investeringsbeslut och säkerställer att IT-lösningen stöder verksamheten optimalt. WMdata samarbetar med flera stora leverantörer, för att på bästa sätt kunna ta fram verktyg för att modellera, simulera och analysera verksamhetsprocesser. Strategiutredning stöder beslut Att ta beslut om en tjänstebaserad strategi är en fråga för företagsledningen och bör föregås av en strategiutredning. Detta ingår i WM-datas erbjudande, men arbetssättet kan även fungera som en pilotaktivitet för att implementera en verksamhetsdriven IT-utveckling, före en eventuell förändring av strategin. Tack vare våra goda samarbeten med flera välkända företag i branschen kan vi leverera kvalificerade SOA-tjänster med fler återanvändbara komponenter, något som i sin tur innebär större kundnytta, säger Jonas Wenell på WM-data. När man redan har revolutionerat sin bransch så återstår bara en sak. IK STOCKHOLM Omvärlden förändras i allt snabbare takt! Hänger du med? Globaliseringen och teknikutvecklingen suddar ut tidigare barriärer mellan företag. Nya affärsmodeller utvecklas därför i allt snabbare takt. Värdenätverk, flexibilitet, anpassningsförmåga och snabbhet är nyckelorden för framtidens företag! Att utmana dig. Vad som en gång började med en annorlunda idé är idag marknadens smartaste verktyg för analys av information. När våra konkurrenter koncentrerade sig på att utveckla den 70-talsteknologi de fortfarande använder så passade vi på att skriva om reglerna. Resultatet heter QlikView och är ett analysverktyg så användarvänligt och kraftfullt att det klarar av saker som många överhuvudtaget inte tror är möjligt. Och detta är vår utmaning till dig. Klicka in på och bjud in oss för en presentation så lovar vi att visa dig analys som du aldrig sett den förut. Vi ses. Closing the GAP between strategic planning and operational fulfillment Analysis Monitoring Current Model Executive Management Strategy Biztro Developer Value networks Organization Services SOA IT Innovation Architect New Model Transformation Design Design Vilka är IT-Arkitekterna? Vi är idag ca 100 konsulter inom affärs-, verksamhets- och IT-utveckling, som med hjälp av erfarenhet, genomtänkta metoder och effektiva verktyg kan hjälpa våra kunder att effektivisera och snabba upp sina affärsutvecklingsprocesser. Från kartläggning och analys av affärsmodeller och värdenätverk till design och implementation av organisation, processer och IT-system. Låt oss mötas! Kom på vårt kostnadsfria frukostmöte om Effektiv affärsutveckling den 30 maj i Stockholm kl Anmäl dig till Du kan också kontakta oss för ett internt seminarium. Ladda ner vår konceptbeskrivning på vår webbplats:

6 10 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB 11 Skräddarsydd lösning Fastighetsföretaget Wallenstam använder ett rapportverktyg där de samlar information från ekonomisystem, fastighetsadministrativa system samt fastighetstekniska system. Det gör att de enkelt kan sammanställa rapporter, budgetar och bokslut. Text: Annika Wihlborg Wallenstams IT-lösning består av en kombination av de verksamhetssystem som rankats som bäst i klassen i olika kategorier. Vi valde att blanda olika system för att tillgodogöra Kenneth Hansten oss fördelarna i respektive system. Det finns inget enskilt system som erbjuder alla de funktioner vi efterfrågar, vi har därför skräddarsytt en ITmiljö med hjälp av olika leverantörers system, säger Kenneth Hansten, ansvarig för datalagret på Wallenstam _LOGGBOK _DAG 18: Allt har fryst. Det är orsakat av våra processer. Dom är inflexibla. Vi kan inte möta snabba förändringar. _Varför låste vi in oss själva på det här sättet? Brrr. _DAG 19: Svaret: IBM WebSphere Middleware som hanterar affärsprocesser. Nu blir våra arbetsuppgifter enklare, smidigare och snabbare. Vi kan testa våra processer innan vi sjösätter dem och mäta prestandan medan de utvecklas. Återanvändning är dessutom enkelt eftersom allt är baserat på en serviceorienterad arkitektur. _Allt har tinats. Åh, vad det känns skönt att känna tårna igen! Läs mer om SOA på: IBM.COM/ONDEMAND/SE/BUSINESSFLEXIBILITY IBM, IBM-logotypen, Websphere och Take Back Control är varumärken eller registrerade varumärken som innehas av International Machine Corporation i USA och/eller andra länder. IBM Corporation Alla rättigheter förbehålles. effektiviserade arbetet Foto: Wallenstam Förbättrad dialog Systemen kommunicerar mot företagets datalager som i sin tur gör det enklare att skapa enhetliga rapporter, oavsett om det gäller ekonomi, fastighetsadministration eller något annat område. Vi har färdiga rapportpaket som kan uppdateras av användarna själva precis när de behöver informationen. Vi kan också sammanställa information från olika datakällor på ett enkelt sätt, något som tidigare tog mycket tid i anspråk, säger Kenneth Hansten. Dialogen mellan olika yrkeskategorier och enheter på företaget har förbättrats tack vare lösningen. Nu när exempelvis controllers och fastighetsförvaltare använder sig av samma underlag skapas en bättre dialog och förståelse dem emellan. En annan fördel med att samma rapportverktyg används av samtliga enheter är att användarna inte behöver lära sig flera olika system, vilket sparar tid och resurser samt minskar personberoendet väsentligt. Förutom att beslutsunderlagen blir bättre sparar man drygt en veckas arbete per bolag vid varje bokslut jämfört med tidigare lösningar. Satsa tid och resurser Nu är all information tillgänglig på ett ställe, vilket underlättar mycket för oss exempelvis i kommunikationen med våra hyresgäster. Fokus var från början på analysmöjligheter, men vår lösning har efterhand blivit mer operativ och affärskritisk än vi trodde, säger Kenneth Hansten. Hans tips till andra företag som funderar på att skaffa en liknande lösning är att inse Foto: Wallenstam Wallenstam har tack vare sin business intelligence-lösning fått bättre beslutsunderlag och kan spara veckors arbete vid varje bokslut. behovet av tid och resurser för underhåll av datalagret. För att lösningen ska kunna användas optimalt så krävs det att någon kan satsa helhjärtat på det. Effektiv expansion med smart system Dicentia Online, dotterbolag till Dicentia A/S, Nordens ledande fullserviceföretag inom digitala medier, använder sedan i höstas affärssystemet Mediabanken, ett verktyg som gör det möjligt för dem att på ett effektivt vis bemöta sina kunders varierande krav på format och distributionssätt. Text: Annika Wihlborg Dicentia A/S tillverkar bland annat dvd och cd-skivor samt tillhandahåller tjänster inom digitalisering och digital distribution via internet. Företaget fokuserar på business to business och äger inga rättigheter själva, utan fokuserar på att sköta hela kedjan från mastering och replikering till konvertering och distribution av digitala media via internet. Våra partners, exempelvis CDON, itunes och Tre, efterfrågar alla olika format, exempelvis WMA och AAC. Inte heller finns det en given standard på hur metadata ska se ut, utan det varierar från fall till fall. För att administrera detta krävs ett riktigt bra distributionssystem säger Stefan Claesson, vd på Dicentia Online. Nytt verksamhetssystem Digitalt distribuerad musik står idag för mellan 10 och 20 Stefan Claesson, Dicentia Online procent av den totala musikmarknaden och den andelen förväntas öka dramatiskt. Utvecklingen gör att kunderna ställer nya typer av krav på Dicentia Online när det gäller systemstöd för digital distribution. Utvecklingen går snabbt i musik- och filmbranschen och för bara ett par år sedan var cd-skivan den dominerande distributionskanalen. På senare Stefan Ramsö, SYSteam tid har den fått konkurrens av bland annat ringsignaler till mobiltelefoner och nedladdningar av hela album eller enstaka låtar via internet. För att kunna möta efterfrågan bestämde sig Dicentia Online för att i samarbete med SYSteam, skapa ett verksamhetssystem som är designat för att underlätta och effektivisera företagets dagliga verksamhet. Mer processorienterat Mediabanken är uppbyggd av tre moduler; integration av system för rippning och konvertering av media, integration med distributörer och ett system som ger kontroll över distributionen av digitala media. Vi är inne i en expansionsfas och Mediabanken har gjort Foto: Magnus Eriksson Mediabanken är ryggraden i hela vår verksamhet att vi hanterat den senaste tidens expansion med bibehållen servicenivå och samma personalstyrka som tidigare. Om vi inte haft den hade vi sannolikt behövt nyanställa. Mediabanken gör att det dagliga arbetet går otroligt mycket smidigare än tidigare. Den frigör tid och ökar vår kapacitet, säger Stefan Claesson. Det tidigare systemet byggdes redan runt år 2000 och då existerade i princip ingen laglig distribution av musik via nätet och det var inte så enkelt att ta höjd för utvecklingen och de affärsmodeller som då ännu inte var formulerade. På systemsidan har det ju också hänt en hel del under dessa år. Ett nytt system var helt enkelt en förutsättning för att vi skulle kunna serva våra kunder på ett bra och säkert sätt. Våra tidigare verksamhetssystem var komplicerade att använda och transaktioner av olika slag upptog stora delar av personalens arbetsdag, säger Stefan Claesson. Tanken är att Dicentia Online i samarbete med SYSteam ska kunna lägga till nya moduler efterhand, vilket innebär att Mediabanken kan växa i samklang med Dicentia Onlines tillväxt överlag. Jag är verkligen nöjd med vårt samarbete med SYSteam. De har en förståelse för den marknad vi verkar på och är lyhörda för våra behov, samtidigt som jag tror att de också tycker det är lite spännande att få jobba med digital distribution av media, säger Stefan Claesson. Dicentia och SOA De verksamhetsmässiga krav som Dicentia Online ställde på lösningen stämde väl överens med grundprinciperna för en SOA-arkitektur. Flexibilitet var ett av ledorden. Mediabanken måste snabbt kunna anpassas efter förändrade marknadsförutsättningar. Det var också viktigt att kunna återanvända befintliga system, utan att för den skull låsa fast sig i gammal teknik. Ett exempel på detta är integrationen med rippningsprogramvara. Eftersom Dicentia Online verkar i en föränderlig bransch var det också viktigt att inte bygga en lösning som var för hårt knuten till affärssystemet Navision. Eller som Dicentia Online själva uttrycker det; SOA är inte intressant, det är de fördelar som SOA medför som är intressanta, säger Stefan Ramsö, produkt- och marknadschef på SYSteam AB. SYSteam är en strategisk helhetsleverantör som erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling, teknisk infrastruktur och drift. Affärsidén går ut på att aktivt stödja kundernas affärsutveckling med effektiva informationssystem. Verksamheten fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag, dels som specialist gentemot större företag i utvalda branscher. SYSteam har kontor och dotterbolag på drygt 50 orter i Norden och har ca 1030 anställda.

7 Intelligence en utmaning för IT Lösning: Hyperion ditt managementsystem för den globala verksamheten Kan teknologin vägleda människor mot lysande beslut? Framsynta CIO:er bevisar att den kan det, med Hyperion System 9 BI+TM. Till skillnad från traditionell business intelligence integrerar Hyperion världens ledande finansiella applikationer med en kraftfull analysmotor, som styrs av regler definierade av slutanvändarna. Och endast Hyperion BI+ låter användarna bygga kraftfulla, interaktiva dashboards på några minuter. Så kan de analysera och visualisera data på nya sätt och upptäcka djupare insikter som leder till lysande beslut.

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Se upp med Oracle och SAP

Se upp med Oracle och SAP Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln? Eskil Swende, seniorkonsult och partner, IRM Se upp med Oracle och SAP Det är inte så lätt att baxa in kolossalprodukter som Oracle databas och

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Ökad insikt om verksamheten viktigare än någonsin. 18 oktober 2011 Mats Ågren, Kentor

Ökad insikt om verksamheten viktigare än någonsin. 18 oktober 2011 Mats Ågren, Kentor Ökad insikt om verksamheten viktigare än någonsin 18 oktober 2011 Mats Ågren, Kentor www.kentor.se/bi Ökad insikt viktigare än någonsin Måste ha bättre koll (SvD 8 okt) Svenska företag laddar för lågkonjunktur

Läs mer

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det?

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Johan Jerresand, johan.jerresand@affecto.com Practice Manager - Business Advisory Services Nära till spetskompetens! Nordens

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Från Data till Process

Från Data till Process Från Data till Process - Om bryggor och annat KommITS 17 nov 2005 Perspektiv och definitioner SOA för utvecklare: Service orientation är ett sätt skapa dynamiska, samverkande och löst kopplade applikationer.

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Trender inom geografisk IT Hur hanterar man att GIT idag är en del av IT-utveckling och verksamhetsutveckling? Mikael Elmquist Sweco 2 Geografisk

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Sammanfattning

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Sammanfattning Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Sammanfattning! 2 FOTO SIMON GATE Innehållsförteckning 1 Introduktion 4 2 Möjliggörande faktorer 6 3 Genomförande av strategin 7 3.1 Prioriterade projekt

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

PB 1. Securing progress

PB 1. Securing progress PB 1 Securing progress 2 3 Biner: abbreviation for carabiner. A metal loop with a spring catch, designed as a connector to quickly and securely link together components. Used in mountaineering for fastening

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION Framtidens ekonomifunktion Som ekonomichef har du en viktig roll och ett stort ansvar. Ekonomifunktionen är central i varje företag och fungerar inte den får bolaget

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Business Intelligence Nya rapporteringsverktyg i SAS 9 Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kunskapsvärdekedjan

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun PROCESSER SOM FINNS I BESLUTSSTÖDET STRATEGISK PLANERING I beslutsstödet kan kommunens styrmodell med vision och långsiktiga mål formuleras och kommuniceras. Detta ger

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Fast Lane IT Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Microsoft Azure ger dig helt nya möjligheter. En snabbt ökande portfölj av tjänster finns alltid direkt tillgängliga. I kombination med Qbranch Managed

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ Praktiska råd för projektörer 5 MINUTERS LÄSTID ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD Den hårda konkurrensen i en osäker ekonomi kombinerat

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

SMARTARE HANTERING AV DIN KLIENTMILJÖ till ledningen om er En ebok för dig med många datorer, telefoner eller surfplattor.

SMARTARE HANTERING AV DIN KLIENTMILJÖ till ledningen om er En ebok för dig med många datorer, telefoner eller surfplattor. EN GUIDE FRÅN NOBICON De 9 viktigaste frågorna SMARTARE HANTERING AV DIN KLIENTMILJÖ till ledningen om er En ebok för dig med många datorer, telefoner eller surfplattor. omvärldsbevakning Vill du prata

Läs mer

Steget in på den största marknaden

Steget in på den största marknaden Steget in på den största marknaden I oktober 2008 är det 20 år sedan Konftel registrerades hos det svenska bolagsverket. 1998 var drömmen hos två affärsmän och två unga uppfinnare att deras konferenstelefon

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Introduktion - Ferrologic

Introduktion - Ferrologic Introduktion - Ferrologic Specialiserad tjänsteleverantör med 100% fokus på affärsintegration: Att bygga integrations-arkitektur och -lösningar (SOA, B2B, EAI etc) Verksamhetsmodellering; informationsarkitektur,

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET White paper Hösten 2014 Relex Författare Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.)

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson Acando Johan Petersson Visit me at LinkedIn: se.linkedin.com/in/johpet 2 Acando 2014-29-08 Acando - översikt Enterprise Consulting

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Tag kontroll över företagets interna transaktioner

Tag kontroll över företagets interna transaktioner Tag kontroll över företagets interna transaktioner Ett genialt koncept som alla större koncerner kan ha mycket stor nytta av. Effektiviserad hantering av interna fakturor Netting används för att rationalisera

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Middleware vad, hur, varför när?

Middleware vad, hur, varför när? Middleware vad, hur, varför när? Anders Kingstedt Askus AB Ersättas med en bild 1 Disposition Vad? Hur? Varför? När? Målsättning Ge er möjlighet att skilja på och 2 Vad? - är Middleware Ersättas med en

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna CCordial Business Education Utbildningar i modern affärsutveckling Certified Business Architect Nu efterfrågas affärsarkitekterna Kombon Linus och Björn-Erik är oslagbar, deras erfarenhet och engagemang

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

7punkter för ett effektivt. budget- och prognosarbete WHITE PAPER HYPERGENE

7punkter för ett effektivt. budget- och prognosarbete WHITE PAPER HYPERGENE 7punkter för ett effektivt budget- och prognosarbete WHITE PAPER HYPERGENE 7punkter för ett effektivt budget- och prognosarbete Inledning Intresset för att tänka nytt kring former för budgetstyrning växer.

Läs mer

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag Bison är ett heltäckande affärssystem för medelstora och stora kunder inom handels-, grossist- och postorderverksamhet. Bison riktar sig främst till er som ser era affärsprocesser och systemstödet för

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg...

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... Du har insett att det behövs hjälp med Internetmarknadsföringen och beslutar därför att anlita en marknadsföringsstrateg.

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Affärsinriktad Enterprisearkitektur ur ett affärsperspektiv. Fyra metoder för att möjliggöra en effektiv transformation

Affärsinriktad Enterprisearkitektur ur ett affärsperspektiv. Fyra metoder för att möjliggöra en effektiv transformation Affärsinriktad Enterprisearkitektur ur ett affärsperspektiv Fyra metoder för att möjliggöra en effektiv transformation Till dig som arbetar med Affärsinriktad Enterprisearitektur Vi på Cordial har länge

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren Affärsutveckling i frontlinjen Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren 2 Till dig som arbetar med affärsutveckling Funderar du och dina kollegor över nya affärsmöjligheter och hur ert

Läs mer