PERSONLIGA DRIVKRAFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONLIGA DRIVKRAFTER"

Transkript

1 PERSONLIGA DRIVKRAFTER Långsiktiga eller kortsiktiga. Personliga, affärsmässiga, ekonomiska, sociala och ideologiska drömmar. Trots olika drivkrafter har människorna i TelecomCitys aktörer samspelat. Det har varit viktigt för framgången.

2 Här berättar några eldsjälar om sina upplevelser. Det viktiga är vad som förenar. Inte det som skiljer. Men det som skiljer kan ge styrka. Och skilda uppdrag kan ge hävstång åt varandras drömmar. Olika drivkrafter - som ger hävstång åt varandra Förändring handlar om människor och deras drivkrafter. Företagsledarna hade sina drivkrafter. Jan-Åke Kark ville kunna rekrytera kvalificerad personal till ett snabbt växande företag. Flemming Örneholm ville förverkliga idén om en företagskultur som skapade högre lönsamhet än konkurrenterna. Hans Ottosson sökte trovärdighet och kontakter för att kunna växa internationellt. Bernt-Eije Petersson behövde argument för att få koncernen att investera. Rektorn Per Eriksson insåg att det var omöjligt att vinna respekt genom att bli störst - men såg chansen att bli bäst inom ett profilområde. Och kommunalrådet Mats Johansson såg det som ett medel att föra en aktiv näringspolitik DET SOM FÖRENAR. När alla dessa olika drivkrafter förenades i vissa betydelsefulla skärningspunkter, föddes och utvecklades Telecom- City. Att då kunna se vad som förenar, i stället för vad som skiljer, och lägga resurserna på det blev lite av kulturen i utvecklingen. Ju fler aktörer som finns med i ett sådant här arbete, desto större blir skillnaden mellan drivkrafter, ambitioner och mål. Men mångfald ger kraft, enfald svaghet. Nyckeln är att kunna enas om en tillräckligt stor utmaning. Det här speglas bäst i personliga berättelser. Möt människor drivna av både sina organisationers mål - men också av viktiga faktorer som är högst personliga: fåfänga, karriär och att vinna ett val... Men kanske främst av att förverkliga sina egna drömmar, i samspel med andra. Drivna av helt olika motiv kunde en rad människor förena sig och bilda en stark kraft; TelecomCity. FÅNGA VINDEN PERSONLIGA DRIVKRAFTER SIDA 25

3 Vi blev Sveriges mest lönsamma företag Jan-Åke Kark är ingen vän av långbänkar. För att kunna växa och utveckla lönsamheten i EP-Data såg han snabbt till att tankarna på TelecomCity inte fastnade i sammanträdesrummen Fullt ös. Det gav Jan-Åke Kark tillfredställelse på jobbet och på fritiden. Jan-Åke Kark VD EP-Data/EP Consulting Group, Innan jag antog utmaningen att bli VD för EP-Data i Karlskrona hade jag varit i staden två gånger. - Båda gångerna regnade det. Det var grått, dystert och inte ens en katt syntes på gatan. Så jag var ganska säker på min sak. På två år ska jag göra företaget lönsamt. Sen ska jag lämna Karlskrona EN SVAG VIND. Det första Jan-Åke Kark gör som ny VD i EP-Data 1989 är en grundlig genomgång. Olönsamma delar som måste bort. Persona- len behöver minskas från 100 anställda till 40 personer. Den kärna som återstår i företaget efter denna pärs arbetar inom telekommunikation, med MD 110 växlar. - Men vi har en känsla av att mobil telekommunikation har framtiden för sig. Våra kontakter och den information vi får av en av våra ägare, Ericsson, pekar åt det hållet. - Ett teknikskifte inom mobiltelefonin står för dörren. SPÄNNANDE IDÉ. En helg angör en styrelsemedlem Jan-Åkes stuga i Arkösund med sin segelbåt. Under en trevlig kväll och en intensiv natt spånas det friskt om framtiden och vad som kan göra med företaget i Karlskrona. - Inspirerad och full av tillförsikt återvänder jag

4 "Karlskrona har visat att det går att vända en nedåtgående trend till ett framgångsrikt kunskapscentrum." H.M. Konungen (2002) Företagets och regionens framgång skapar uppmärksamhet många år senare. Från alla möjliga håll. till Karlskrona med idéer att starta ett telekommunikativt centrum tillsammans med andra aktörer. - Eftersom jag är van att samarbeta med samhällsaktörer och högskolor sedan tidigare jobb presenterar jag mina idéer för de personer jag lärt känna under min korta tid i kommunen, kommunalrådet Bernth Johnson och utvecklingschefen Tage Dolk. Vissa frågor kan faktiskt hanteras snabbt... FRUSTRERANDE TEMPO. Jan-Åke Kark älskar snabba beslut och handling. - Men en demokratisk organisation som en kommun har sina spelregler. Som jurist på Invandrarverket blev jag medveten om att ett samarbete med kommunen innebär långa beslutsprocesser. Även universitet och högskolor har långsamma processer. Planering, beslut, antagningsprocedurer, utbildning. - Detta tempo gör mig frustrerad. EP-Data skaffar sig nu fler och fler uppdrag. Snabbt. Och de skall levereras snabbt. Trots min kunskap om de andra spelarnas villkor, rusar jag otåligt in olika sammanhang för att skynda på alla processer. Vissa frågor kan faktiskt hanteras snabbt, enkelt och rätt. Även i en kommun. FINNER GENVÄGAR. EP-Data behöver utbildad personal. Snabbt. EP-Data lockar nyckelpersoner till sig. Inte minst lyckosamt är de krokar som läggs ut för svenskar på utlandsuppdrag inom Ericssonkoncernen, som snart utgör stommen i det nya EP-Data. - Tillsammans med Per Eriksson och hans personal på Högskolan utvecklar vi utbildningar inom telekommunikation. Jag ställer min personal till förfogande för både planering och undervisning. ATT LEDA I KAOS. I företagen utvecklas helt nya kulturer för arbetsledning. - I den gamla örlogs- och industristaden utarbetar vi som Vi utvecklar helt nya kulturer företagsledare en helt ny ledarstil. Flemming Örneholm vd på NordicTel/Europolitan och jag, har flera samtal om företagens utveckling. Både om hur vi ska förhålla oss till varandra och konkurrensen om arbetskraften, men också om ledarskap. - I expansiva och ofta kaotiskt företag, utan tydlig ordergivning, skall alla kunna handla på ett framgångsrikt sätt. I vårt företag utvecklar vi en symbolik kring fyrars ledljus. Vi utvecklar tillsammans med personalen Ledljusen. SISTA CHANSEN. Ett telekommunikativt centrum börjar nu växa fram. Några personer hos olika aktörer brinner för idén och de diskuterar hur de kan formera sig på ett tydligare sätt och därmed kunna ta ytterligare initiativ. - Då blir det blir maktskifte i kommunen och en borgerlig fyrklöver tar över makten. Men de nya politikerna är avvaktande. - Jag bokar lunch med rektorn Per Eriksson på FÅNGA VINDEN PERSONLIGA DRIVKRAFTER - FÖRETAGSLEDARNA SIDA 27 Fyrars ledljus blev en intern symbol för företagets kultur. Ledljusen utvecklades tillsammans med personalen som ett sätt att navigera i det ibland kaotiskt snabbt växande företaget.

5 restaurang Skeppet för att diskutera frågan. Nu eller aldrig säger vi till varandra. Vill inte kommunen vara med, kör vi igång ett projekt själva. - När vi reser på oss ser vi det nya kommunalrådet gå förbi utanför restaurangen. Vi rusar ut, upprörda och entusiastiska på samma gång och ger i princip kommunen en sista chans att agera. Det blir snabbt ett gemensamt möte. På kommunens initiativ. TELECOMCITY FÖDS. Några arbetsmöten senare har arbetet med gemensamma frågorna fått ett namn: TelecomCity. Snabbt bildas en projektstyrelse och alla skjuter till medel till en gemensam budget. - Vi träffas regelbundet och ser till att saker och ting blir gjorda. EN LEVERANTÖR. - Min uppfattning är att kommunen är en leverantör av infrastruktur till vårt företag och våra anställda. Vi vill välja den bästa leverantören och ställer därför krav på kommunen. Genom att kommunalrådet själv deltar i den lilla projektstyrelsen blir det enkelt att framföra företagens krav på kommunen gemensamt. Men finner vi en bättre leverantör någonstans, så väjer vi den leverantören. - Detta budskap - som också kan upplevas som ett hot - förmedlar jag ofta. TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET. EP-Data har 1995 vuxit till 350 anställda och är ett av de mest Framgångsfaktorer, enligt Jan-Åke Kark Gemensam vision och agenda för beslutsfattarna. Avrapportering av vidtagna åtgärder. Skapa och underhålla ett nätverk av betydelsefulla vänner i näringsliv och politik. Korta beslutsvägar i kommun och högskola. Oblygt marknadsföra och stolt visa framgång. Stor frihet för klusterbyggaren att agera. lönsamma konsultföretagen i Sverige. -Vi toppar listorna i affärspressen. Det är nu ett helägt Ericssonföretag, som först bytt namn till EP Consulting Group för att lättare kunna marknadsföras på en internationell marknad och sedan till Ericsson Software Technology. SEX LYCKLIGA ÅR. - Efter sex års arbete känner jag att uppdraget är genomfört med råge. Det är nog den lyckligaste tiden i mitt liv. Sveriges lönsammaste konsultföretag - i en stad med drag och solsken! - Göteborg blir min nästa utmaning i livet. Snart försöker jag där tillämpa mina erfarenheter från Karlskrona. Men jag inser snart att regionen är mera komplex. Det finns flera och större KSEK aktörer. Många konkurrerande intressen. Almanackor fullbokade i flera månader i förväg. Att träffa kommunledningen tar ofta veckor eller månader av framförhållning. Hur ska man få någonting att hända här? Det är inte som i Karlskrona, där man stiger in i Röda Stugan och säga till kommunalrådet Hej Mats, nu kör vi!. Ericsson Software Technology AB Omsättning Lönsamhet Lönsamhet och omsättning i det som en gång var ett litet källarföretag ökade dramatiskt mellan 1989 och 1995, då Jan-Åke Kark var VD. SIDA 28 PERSONLIGA DRIVKRAFTER - FÖRETAGSLEDARNA FÅNGA VINDEN

6 Profileringen som TelecomCity kom exakt rätt Gamla mastkranar imponerade inte på Flemming Örneholm. Däremot gav TelecomCity-profilen honom just den framtoning som krävdes för att rekrytera de nyckelpersoner som skapade nybyggarandan i Nordic Tel/Europolitan, som idag är Vodafone. Flemming Örneholm förverkligade en dröm i TelecomCity. Att bygga ett lönsamt företag från grunden. Flemming Örneholm VD NordicTel/Europolitan AB, Flemming Örneholm har ingen utbildning på det han sysslar med, brukar han säga. Efter att ha varit har varit reklamfotograf och sålt fotografiska produkter och kontorsmaskiner gick han kvällskurser i ekonomi och hamnade på Ericsson. Efter 14 år på olika befattningar hade Flemming varit med om att lotsa Ericsson Radio System till att bli marknadsledare på mobiltelefoni. Mr Hot Line kallades han. Mannen bakom profileringen av Hot Line. - Men hela mitt liv har jag lärt, lärt, lärt och lärt. Nu var det dags att koka ihop det jag hade lärt mig genom hela livet, konstaterar Flemming när han för första gången kommer till Karlskrona. - Min fru Ulla och jag kör, kör och kör. - Kommer vi aldrig fram? Det är en regnig och disig söndagsmorgon i november Ulf Johansson och Mats Ljunggren har frågat mig om jag ville bli chef för NordicTel, Sveriges tredje GSM-operatör. En omöjlig uppgift enligt många men jag har accepterat. EN UTMANING. - Efter att ha jobbat med storföretaget Ericsson i nästan 15 år ser jag en stor utmaning i att få forma en organisation från grunden med helt egna och nya värderingar. För att bli konkurrenskraftiga måste vi erbjuda bättre service än våra konkurrenter. FÅNGA VINDEN PERSONLIGA DRIVKRAFTER - FÖRETAGSLEDARNA SIDA 29

7 Som ett rymdskepp landar Europolitan på Campus Gräsvik. Och enklaste sättet att nå dit är att redan från början bygga organisationen utifrån detta mål och sedan rekrytera personal som passar in. Nu får jag chansen att starta från scratch där jag själv är ansvarig. Min sista chans att förverkliga mina idéer. Naturligtvis finns en styrelse. Men det är mina idéer som skall forma verksamheten. Vi fattar ett avgörande beslut I SKÅNE? - Att en produktionsenhet skall ligga i Karlskrona är klart. Men jag har frihet att lägga huvudkontoret och annan verksamhet var jag vill. Varför inte i Skåne, nära min nybyggda villa? Det är frestande. PIONJÄRANDA. - Till slut kommer vi fram till Stortorget i Karlskrona. Man ser knappt handen framför sig. Men vi blir vänligt bemötta och vi inser snart att här finns en pionjäranda. - Vi fattar ett avgörande beslut, min hustru och jag, den där regniga söndagen. Hela företaget ska ligga i Karlskrona. Jag gör bedömningen att här finns det rätta förutsättningarna att bygga upp en konkurrenskraftig mobiloperatör. Staden har rätt storlek och stora kvaliteter. Här finns god tillgång till arbetskraft oavsett konjunktur. Och inte minst, här finns ett engagemang för telekommunikation. Vi får i fortsättningen stå ut med att resa mellan vår nya villa i Skåne och Karlskrona. STÄLLER UPP. - Man ställer upp på ett speciellt sätt i Karlskrona. Jag får låna två kontorsrum av Högskolan. De ordnar också telefonlinjer och nummer! - Sen behöver jag en jättestor personalavdelning. Jag får nämligen 500 sökande på första annonsen. Nu erbjuds jag att få låna kvalificerade personalchefer från andra företag. Det är en kanongrej. Som en nybyggare som kom till USA. Grannarna ställde upp för att få första huset på plats. TELECOMCITY ÄR RÄTT! - Profileringen av Karlskrona med gamla hamnkranar på broschyrerna är en katastrof. För oss gäller det att staden framstår som framåt och nyskapande. Profileringen som TelecomCity kommer därför exakt rätt. Det är en helt annan image. Det underlättar oerhört i vårt rekryteringsarbete. - Europolitan finns i TelecomCity, inte bland hamnkranar i krisens Karlskrona. SIDA 30 PERSONLIGA DRIVKRAFTER - FÖRETAGSLEDARNA FÅNGA VINDEN Grannarna ställde upp... VIKTIG SAMMANHÅLLNING. - Helt avgörande för företagets framgång är de unga entusiastiska människorna som bygger företaget från grunden. Det är en ny spännande miljö för dessa. Antingen de kommer direkt från någon högskola, till ett teknikjobb hos oss eller från ett servitrisjobb på något café på stan, till vår kundtjänst. Eller handplockad från ett toppjobb någonstans i världen. Och vi är konsekventa under hela uppbyggnadsfasen. Alla blir snart tvungna att bosätta sig i regionen eller resa till Karlskrona. Det är viktigt att allt samlas. Koncentreras. En sammanhållen känsla byggs upp för hela regionen. Företaget, personalen och regionen blir till ett. HÄRDAR OSS. - Mina ägare lägger inte sig i verksamheten. Inte ens Vodafone. Vi får en grundfinansiering från ägarna. Sedan får vi klara den fortsatta finansieringen på egen hand. Tufft, men denna stramhet härdar oss. Få personer hade en mobiltelefon då. Och vi investerar snart en miljon kronor om dagen! Röda siffror under flera år. Men vi är övertygade. Företaget kommer att bli mycket lönsamt. Spelet sköts av Ulf Johansson, Mats Ljunggren och mig. EN RAKET. - Europolitans nya kontorshus profilerar hela företaget. Nytt, fräscht och öppet. Flemmings sätt att leda blir snabbt omtalat. Han sitter tillsammans med alla de andra i ett öppet kontorslandskap. Han är både informell och tydlig samtidigt.

8 Som ett rymdskepp som just landat på en klippa i skärgården. Och vårt telekomtorn skjuter upp som en raket mot himlen. - Men sättet att jobba växer fram när vi sitter i den gamla Rotundan. En dansbana från sekelskiftet som kommunen ställer i ordning åt oss. - Organisationen är platt och fungerar mer som en spelplan med olika zoner, än som en hierarki med formella titlar. - Mitt skrivbord är lika stort som alla andras och är beläget mitt i ett helt öppet kontorslandskap som en symbol för vår företagskultur med prestigelöshet och inbyggd flexibilitet i fokus. Vårt nya kontorshus är som en jättelik rotunda. EN COACH. - Jag ser som min viktigaste uppgift att fungera som coach för personalen, som ju gör det egentliga jobbet i mötet med våra kunder. - Därför formulerar vi tidigt vad vi kallar Stentavlorna som en grund för vår företagskultur. Dessa stentavlor består av tio teser som skall leda oss rätt i vår dagliga verksamhet. EN MILJARD. - Ett bevis för att managementidéerna fungerar får jag när amerikanska telejätten PacTel tillkännagav att man avser att förvärva aktiemajoriteten för drygt 1 miljard kronor efter bara 3,5 år! Man anger just ledningsfilosofin och ett starkt management som viktiga skäl till värderingen. VIKTIGT SAMSPEL. En sak som imponerade på Europolitans Stentavlor 1. Vi är det personliga alternativet inom mobila tjänster. 2. Vår kund behöver aldrig vänta. 3. Vi förenar okonventionella vägar med trovärdighet. 4. Det måste vara enkelt att bli kund hos oss. 5. Vår ödmjukhet och ärlighet gör det tryggt att vara kund hos oss. 6. Vi är alltid beredda att jobba utanför vårt eget område. 7. Vi är och förblir en rallarorganisation. 8. Systemen är vårt arbetsredskap, men vi låter aldrig tekniken ta över. 9. Respekt för utgifter är en förutsättning för vår överlevnad. 10. Vi lever med och av förändringar. Flemming var samarbetet mellan olika aktörer i TelecomCity. - På andra platser jag jobbat har det inte funnits något samspel med politiker och företag. Det har känts som dom inte brytt sig. Men Karlskrona hade ryggen 1000 mot vattnet och ville kämpa. - Jag upplever Näringslivskontorets funktion som genialt. Här 800 kan man provocera kommunen 600 och känna av kommunens vilja, utan att för den skull komma i 400 svåra förhandlingslägen. Men kan testa sina idéer, för att komma fram till smidiga lösningar. 200 Näringslivskontoret är en buffert. De politiska maktskiftena 0 upplevs inte märkbart. FÖRVERKLIGAD DRÖM. - Jag förverkligade en dröm i Karlskrona, men det tar längre tid än man anar att förändra en region. Man kan tycka att det går oerhört långsamt när man befinner sig mitt i skeendet. Men med lite perspektiv på händelseförloppet och jämförelse med andra regioner kan man ändå se att det gick snabbt. Antal anställda i Karlskrona FÅNGA VINDEN PERSONLIGA DRIVKRAFTER - FÖRETAGSLEDARNA SIDA 31 Antalet anställda i Nordic Tel/ Europolitan/ Vodafone ökade snabbt under 90-talet och resulterade efterhand i god lönsamhet.

9 TelecomCity blev alternativet till att flytta till USA Hans Ottosson stod beredd att packa resväskorna och flytta till USA med sitt nystartade företag. Tills han fick höra talas om TelecomCity Med ett nystartat litet företag såg Hans Ottosson möjligheterna att skapa en större trovärdighet och växtkraft i TelecomCity. Hans Ottosson VD Radius AB, I början av 90-talet tänkte Hans Ottosson etablera sitt nya företag i USA. Idag finns de där. Men huvudkontoret ligger i TelecomCity. EN SLUMP. - Att jag hamnade i Karlskrona var rätt slumpartat. Jag bodde i Malmö och fick höra talas om utvecklingen i Karlskrona av vänner på Ideon i Lund - parallellt med att jag planerade att flytta till San José i USA med det nystartade företaget Radius. - Så jag ringde Tage Dolk, som svarade på näringslivskontoret trots att det var lunchtid. En entusiastiskt berättelse om Karlskrona och telekomutvecklingen och lite faktakontroll senare tog Hans sin familj med sig och flyttade till Karlskrona. SKAPA KONTAKTER. - Den främsta anledningen var att jag såg möjligheten att rekrytera medarbetare till mitt företag som jag givetvis ville få att växa. - I Karlskrona fanns både de långsiktigt viktiga utbildningarna men också andra företag som arbetade med telekommunikationssystem. Och väl på plats handlade det ju om att konkurrera om de bästa Radius utvecklar digitala radiosystem och har nischat sig inom fjärrstyrning av bland annat elnät. Här har de tagit fram en rad standardprodukter.

10 Framgångsfaktorer, enligt Hans Ottosson Business intelligence, det vill säga ha koll på marknaden och var du har kunder och konkurrenter. Goda och högt motiverade medarbetare. Våga vara modig! dade sig och släppte på de skarpaste kraven på telekomfokus. - Det blev för många små okända bolag som ville göra samma sak som vi en gång gjorde. Det säger ju sig självt att det då blir uttunnat TEKNIK SOM HOBBY. Men Hans Ottossons personliga dröm handlar mindre om marknadsandelar och mer om teknik. - Min dröm är, och har alltid varit i det här bolaget, att tillverka världens bästa digitalradio. Det kanske är tufft, för det finns alltid någon annan på andra sidan klotet som har samma ambition. - Så även om jag givetvis mest arbetar med ledarskapet i bolaget så är det ändå ingenjörsblodet i mig som skapar spänningen och glöden i jobbet! Tillväxt betyder också ett återkommande flyttande till större och större lokaler. SNABB TILLVÄXT. Två anställda har vuxit till totalt cirka 50 personer, varav flertalet finns i TelecomCity. - Trovärdigheten i TelecomCity-nätverket var viktigt för oss, speciellt i början då vi var mycket små jämfört med de andra. Men att ständigt synas tillsammans med de stora telekomdrakarna gav oss ett strategiskt lyft, konstaterar Hans Ottosson. Vi blev accepterade, trots att vi kanske var en katt bland hermeliner vad det gäller storleken Vi har som vision att vara tekniskt världsledande UTTUNNAT MED TIDEN. Att skapa trovärdighet genom att alliera sig med mer kända varumärken fungerar bra så länge det är få små bland de stora, menar Hans, som var en av de största kritikerna till att TelecomCity med åren bred- DOTTERBOLAG. Idag har Radius 85 procent av sin marknad utanför Sverige och har dotterbolag i både USA och England. - Våra radiosystem säljs både på den amerikanska och engelska marknaden i järnhård konkurrens. Det är oerhört roligt att teknik som är utvecklad i Karlskrona, säljs framgångsrikt på en internationell marknad, tycker Hans. - Vi har som vision att vara tekniskt världsledande och som mål att omsätta 500 miljoner kronor inom tio år. Jag tror att vi har en mycket goda chanser att uppnå både våra mål och visioner Antal anställda i Karlskrona FÅNGA VINDEN PERSONLIGA DRIVKRAFTER - FÖRETAGSLEDARNA SIDA 33 Radius har vuxit från att vara två anställda till ett 50- tal. Men fortfarande bara en ägare, Hans Ottosson.

11 Satsningen gav oss den attention som behövdes Bernt-Eije Petersson och hans kollegor på Ericsson satte sina huvuden på spel. Satsningen i Karlskrona skulle lyckas. Annars Bernt-Eije Petersson vann striden. Karlskrona fick en ny modern produktionsanläggning. Till slut... Bernt-Eije Petersson Ericsson Business Networks, Ericsson Software Technology, Det här gaur inte! Midsommaren 1992 satt Bernt-Eije Petersson och hans kollegor och deppade. Vi hade arbetat under hela senare delen av 80-talet med att få till ett beslut om ny Ericssonfabrik men vi fick inte ihop det. - Vi hade försökt sälja den gamla fabriken till alla tänkbara köpare. Lönsamhet var ett kriterium från Ericssons ledning för att få investera i en ny anläggning. Och det var omöjligt att driva rationell produktion i den gamla ombyggda snusfabriken. Fem trånga våningar, när det skulle var en rationell och flexibel maximalt högproduktiv miljö! Konkurrensen från låglöneländer och de holländska, italienska och brasilianska enheterna var stenhård. Holländarna använde alla tänkbara tricks för att få göra nya investeringar och ta över vår verksamhet. DJÄRV ÖVERENSKOMMELSE: - Men har Du haft tillräcklig kontakt med kommunalrådet? frågar min kollega. - Neeej, svarar jag uppriktigt, det har jag egentligen inte. - Vi tog en ny kontakt - och kom fram till en djärv överenskommelse. Kommunen skulle köpa de delar av den centralt belägna fastigheten som man kunde ha användning för och

12 "Den nya fabriken är en pärla i koncernen." Lars Ramqvist Koncernchef (1993) Till slut blev det en ny anläggning att inviga i TelecomCity. Ericssons koncernchef invigde anläggningen. överta de andra delarna utan kostnad. Entusiastiska åkte vi åter till Stockholm för ett nytt möte med vår ledning. MED HUVUDET FÖRE. - Vi åkte ut med huvudet före - trots den nya kalkylen. Men vi gav oss inte. Vi skruvade lite till på kalkylen. En ny kalkyl som visade på att det var lönsamt att bygga en ny fabrik. Upp till Stockholm igen och ett nytt försök att bevisa att det trots allt var möjligt att göra en bra investering. - Till slut fick vi ja till investeringen, men vi fick sätta huvudet i pant för att få genomföra den. ÖVERLEVNADSSTRID. - Vi skulle kunna lagt oss ner och dött i Karlskrona. Hade vi inte gjort något hade verksamheten snart försvunnit vi...vi fick sätta huvudet i pant... var anställda. De fackliga företrädarna stred för att vi skulle få investera, trots att flera hundra av deras medlemmar därmed skulle få mista jobbet till följd av en rationellare anläggning Men det var en strid för att överleva. Och så drog vi igång bygget. Koncernchefen Lars Ramqvist kom själv för att inviga den nya anläggningen på Verkö. TelecomCity hade då fått stort genomslag i Ericssons styrelse. Karlskrona framstod som något extra. Och han fick möta Sveriges utbildningsminister i Karlskronas konserthus för samtala om framtiden. TRUMMAT IN BEGREPPET. - Vi hade då medvetet marknadsfört TelecomCity mot ett antal makthavare och trummade in begreppet. Hur tunt det än var i början. - Vi hade pekat ut ett antal personer inom Ericsson och inom statsförvaltningen som vi skulle bearbeta och var tidigt ute med ett nytt koncept. Dessutom fanns starka personligheter, som Jan-Åke Kark, Flemming Örneholm och Per Eriksson. DRIVKRAFTEN? - Min drivkraft var att jag ville göra ett bra jobb för mitt företag. Jag kom 1981 till Karlskrona från Stockholm med uppdrag att bygga upp en verksamhet för MD110-växlar. Snart var jag ansvarig för all produktionen och logistik inom företagskommunikation inom Ericsson. Med verksamheter i Holland, Brasilien, Australien. Den nya fabriken innebar att Ericssons produktionsverksamhet fanns i rationella tillverkningslokaler i Karlskrona. Vi hade äntligen vunnit striden. NYTT UPPDRAG. - Då ringer Jan-Åke Kark och frågar om jag ville göra något annat! - Jag hade ett halvår tidigare ringt honom och frågat om han talat med kommunen om att använda de gamla Ericssonlokalerna jag sålt för den expanderande mjuvaruutvecklingen, som han ansvarade för. - Nej, svarade han. Inte tillräckligt... - Nu var ett avtal med kommunen klart om återköp och han ville att jag skulle fylla den gamla snusfabriken igen! Men nu med utvecklingsingenjörer. FICK ATTENTION. - När jag tidigare accepterade att Ericssons tillverkningsverksamhet skulle Bernt-Eije Petersson fick sätta sitt huvud på pant för att få göra en framtidsinvesteringen i Telecom- City. FÅNGA VINDEN PERSONLIGA DRIVKRAFTER - FÖRETAGSLEDARNA SIDA 35

13 engagera sig i TelecomCity gjorde jag det mot bakgrund att jag behövde rekrytera kompetenta medarbetare till testverksamheten. Det hann aldrig bli några resultat av detta. - Den största effekten med TelecomCity hade varit att få koncernledningens attention. Medan arbetsinnehållet och antalet sysselsatta minskade i produktionen, tillät man mjukvarudelen att växa mer än vad ramarna egentligen tillät, dels på grund av marknadens efterfrågan, men även på grund av att man befarade ytterligare nerdragningar inom produktionen Man skulle framstå som en Good citizen genom att expandera mjukvarudelen i stället. Utan kris fanns ingen grogrund till förändring EXPANDERADE SNABBT. Men det var fortfarande svårt att rekrytera personal till Karlskrona. I min nya roll kunde jag verkligen använda TelecomCity-begreppet för att attrahera personer. Och vi rekryterade väldigt framgångsrikt. Vi expanderade oerhört mellan och fokuserade på att ta hand om folk. Att ha någonstans att ställa dom! Nu är huvuddelen av Ericssons anställda i Karlskrona akademiker. Utveckling, support och underhåll av tekniska system över hela världen. När jag kom till Karlskrona 1981 var vi bara en handfull av de 1500 anställda som hade akademisk utbildning. Ericsson Software Technologys ledljus We create opportunities. We are trendsetters. We move quickly. We keep our promises. We learn from each other. We trust each other. UPP I VÄRDEKEDJAN. - I framtiden tror jag att vi på ett helt annat sätt kommer utnyttja Telecom- City-företagen för att utveckla vårt företag. Vi behöver en miljö med företag runt om kring oss som kan ta vid längre upp i värdekedjan. Vi måste bli vassare. Högskolan 1000 måste bli vassare. Vi 900 måste nu 800 underhålla begreppet 700 TelecomCity 600 när vi ska rekrytera. 500 Och vi behöver alltid attention från koncernledningen. Vi är som företag alltid utsatta 0 för konkurrens från andra regioner och länder. - Åke Lundqvist, Östen Mäkitalo i Telecom- City Advisory Board gav oss rådet: Försök att fokusera! - Och utan kris fanns ingen grogrund till förändring. Den skapar insikt. Själv hade jag så när givit upp den där midsommaren 1992 Antal anställda Antalet anställda i EP- Data/EP Consulting Group/ Ericsson Software Technology i Karlskronaregionen under åren SIDA 36 PERSONLIGA DRIVKRAFTER - FÖRETAGSLEDARNA FÅNGA VINDEN

14 Man lever farligt med lejon i manegen! Per Eriksson var rektor för Högskolan i Blekinge under TelecomCitys framväxt. Hans vision var att skapa en internationell spjutspets men motståndet var hårt. Från många håll Per Eriksson satsade på 3P som ny rektor för Högskolan: Pengar, personer och profilering. Per Eriksson Rektor för Högskolan i Blekinge, Generaldirektör för VINNOVA i Stockholm, Jag går in i hissen på Sergel Plaza Hotel i Stockholm. Mannen som står i hissen tittar på mig och säger på gemytliga skånska. - Är det inte Per Eriksson? - Jo, svarar jag. Det är Arne Nilsson, professor i teletrafiksystem vid North Carolina State University. Det var nog tio år sedan vi sågs i Lund! Jag har via Ericssonkontakter i USA försökt få honom till Blekinge men misslyckats. Blixtsnabbt frågar jag direkt: - Skulle du vara intresserad av att bygga upp en internationellt ledande telekomforskning vid Högskolan i Blekinge? - Det är inte omöjligt, svarar Arne. Innan vi lämnar hissen har han fått ett erbjudande. Tillfället är fångat i flykten. Idén fanns sedan tidigare och de ekonomiska resurserna. Nu kom ett Window of opportunity. TILLBAKA TILL BLEKINGE. Den 19 april 1989 anmäler jag mig intresserad av arbetet som rektor för den nya högskolan i Blekinge. Den stora och ambitiösa platsannonsen har jag inte sett, men jag vet att den nya högskolan behöver en rektor. Jag får jobbet och upplever tydligt att det nu är meningen att jag och min familj ska leva och arbeta i Blekinge. Legitimitet är viktigt. FÅNGA VINDEN PERSONLIGA DRIVKRAFTER - AKADEMIKERN SIDA 37

15 Jag är född i Blekinge och nu bosätter jag mig här. Erfarenheterna från Lund blir säkert nyttiga: Teknologie doktor i telekommunikation, prefekt, linjenämndsordförande, företagsstartare, konsult, et cetera. MAN ÄR VÄLKOMMEN! Till skillnad från det då byråkratiska och akademiskt slutna Lund är här samarbete internt och externt en självklar nödvändighet. Ingen tror att man klarar sig utan det. Blodad tand att arbeta med företag, har jag bland annat fått genom projekt med blekingeföretagaren Mikael Blomqvist. Stanfordprofessorn Stig Hagström med bror i Ronneby, har bäddat för nytänkande med Soft Center i Ronneby och kommunalrådet där Roland Andersson hälsar mig varmt välkommen. Huvudprofilen för högskolan blir snart: Tillämpad IT, Utveckling av näringsliv och samhälle. Områden där målet är att bli främst i landet. Metodiken var att bygga upp få men starka forskargrupper. Vi blev faktiskt nummer två efter KTH i antagning av nya IT-studenter och nummer ett i hur näringslivet i olika regioner betraktar sin högskola. Devisen för Högskolan blev Kvalitet och omtanke för att bejaka såväl högsta kvalitet i forskning och utbildning som omtanke om studenter och personal. 3 P. - Ganska snart framstår tre saker som 3P - Pengar, Personer och Profilering SIDA 38 PERSONLIGA DRIVKRAFTER - AKADEMIKERN FÅNGA VINDEN avgörande: Pengar, Personal, Profilering, det vill säga 3P. Pengar måste skaffas krävs för start, handlingsfrihet, snabbhet och risktagande Personer med toppkompetens forskning och utbildning fordrar en elit. Jämför med sporten Profilering för att kunna bli konkurrenskraftig få men starka forskargrupper, tilllämpad IT samt utveckling av näringsliv och samhälle PENGAR SKAFFAS. - Redan när jag tillträder som rektor har jag försäkrat mig om att det finns vissa resurser för forskning. Det skall inte bli en mindre och medelgod högskola bland många andra utan en av de främsta inom sitt område. - Men det gäller på en gång att skaffa mer resurser så att man kan våga fatta snabba och djärva beslut. Vi startar därför en forskningsstiftelse i december Där fångar vi snabbt in syndapengar från företag som vill göra rätt för sig vid neddragningar samt regeringspengar från andra departement än utbildning, ca miljoner kronor (Det senare var ytterst viktigt men det förstod vi långt senare!) - Blekingen AB och Skeppsankarets omstrukturering ger senare största bidraget på närmare 45 miljoner kronor. Nu har vi pengar, en buffert så vi kan agera självständigt och snabbt när möjligheterna dyker upp. Nytänkande och avvikande avspisas lätt av många. Förvaltning premieras ofta före entreprenörskap. I forskningsstiftelsen kan vi fatta snabba beslut. Mycket lyckas men annat misslyckas. Vi kan och vågar ta risker och det hände ibland att det var svårt att sova på natten. PERSONER MED TOPPKOMPETENS. - Ledande verksamhet kräver ledande människor. Det är oerhört viktigt, särskilt i början för en ny liten högskola. Det blir dåliga effekter med medelmåttiga förmågor. Människor betyder mer än strukturer. Det kan till och med bli bra resultat med rätt folk i fel strukturer. Men det blir inte bra resultat med fel folk i rätt struktur. - Jag lägger ner min själ i att finna rätt personer med toppkompetens. Ingvar Claesson, Per-Ola Börjesson, Sven Nordholm blir professorerna i signalbehandling, Rune Gustavsson i datalogi, Karin Hansson och Danuta Fjellestad i engelsk litteratur, Sirkka-Liisa Ekman i vårdvetenskap, Jan-Evert Nilsson i regionalekonomi. Det är några av många exempel. "Jag anser att man här är bland de duktigaste i världen. Vi har inte råd att engagera oss i mediokra spelare." Bernt Ericsson Forskningsdirektör Ericsson AB (1997) Jag lägger ner min själ i att finna rätt personer och rätt kontakter.

16 I förändringsprocesser är ledarskap viktigt, menar Per Eriksson, som var Högskolans rektor under TelecomCitys framväxt. Man måste bryta mönster. Att bejaka profilering som innebär internationellt konkurrenskraft. Det krävs ett starkt ledarskap när man ska få en organisation att gå åt ett håll som inte alltid känns naturligt för organisationen och omvärlden. PROFILERING OCH PRIORITERING. - Arbetet med att bygga upp en ny högskola med få men starka forskargrupper och med att sätta studenterna i centrum börjar. Högskolan måste få en forskning med nationellt erkännande som bidrar till utbildningens kvalitet. Att vara legitim är svårt i den akademiska världen som ny och liten. Men snart vinner vi respekt genom vårt folk och vår profilering. ALLT PÅ ETT KORT. - Vi väljer att satsa nästa allt på ett kort - på signalbehandling. Mitt eget forskningsområde. - Snart bygger vi upp en nationellt ledande forskargrupp med internationell spets. Vi skapar vetenskaplig legitimitet för hela högskolan genom detta - ett sätt att sätta sig i respekt inom den akademiska världen och skapa en fin bild av den nya högskolan. En bygdehögskola aldrig! En elit-högskola ja helst, inom forskningen finns det ingen annan väg! - Inom den akademiska världen måste man vara legitim. Man måste ha etablerad status inom klassiska områden, innan man blir gränsöverskridande. Risken för det mediokra blir annars stor. GÅR HEM. - Satsningen på signalbehandling går hem. KK-stiftelsen bidrar starkt med legitimitet genom internationell utvärdering för en profilsatsning i just signalbehandling. Det blir en hel del pengar också, 36 miljoner kronor plus lika mycket från näringslivet under sex år. Jag får dock lova att högskolan skall ta det långsiktiga ansvaret efter de sex åren med 6 miljoner kronor per år! KK-stiftelsen satsar också på projekt och till uppbyggnad av IT-infrastruktur, totalt mer än 50 miljoner kronor! INGA MODENYCKER. - Vi utvecklar snart smala och djupa utbildningar. Conny Johansson gör programvarutekniken extremt projektorienterad. Utbildningen är snart bäst i landet. Han fick välförtjänt i Stockholm 2004 Teknikföretagens nationella lärarpris! - Många krafter trycker på om breddningar av högskolans utbud. Men jag är envis. - När allmän miljö är på modet i länsstyrelsen och regionen, görs påtryckningar att det också skall bli utbildningsprogram på högskolan. Jag tillsätter diplomatiskt en utredning och avvärjer hotet! Vi ska bli bäst inte bredast. Min djärvaste handling är när jag sätter allt på ett kort... OFÖRSTÅENDE OMGIVNING. - Man kan inte förvänta sig att Halahults Mekaniska skall komma med förslaget att bilda Soft Center eller TelecomCity, som jag skriver till NUTEK och KK-stiftelsen. De vill att högskolan skall samarbeta enbart med regionens befintliga företag! - Det här är en nyckelfråga: Ska högskolan samarbeta med det omgivande näringslivet eller det näringsliv som kan bli regionens framtid - men ännu inte finns i regionen? - För mig är svaret självklart. Men detta är ett demokratiskt problem: Om du frågar det befintliga näringslivet och politikerna i regionen, får du i regel motsatt svar. - För att bryta ny väg krävs i regel ett brott med de etablerade strukturerna och det klassiska näringslivet. Det kräver mod och en hel del Learning by fighting. Studenter, studenter, studenter. Entusiastiskt fyller de ett behov hos de växande företagen. FÅNGA VINDEN PERSONLIGA DRIVKRAFTER - AKADEMIKERN SIDA 39

17 SLÅSS MOT AGENDAN. Det är årligt länsmöte med riksdagsmän och beslutsfattare. Landshövdingen gör dagordningen: 1 Fisket och fiskeindustrin. 2 Militären och dess utveckling 3 Karlskronavarvets utveckling. - Jag får slåss för att få med IT, telekom och Högskolan. Det är väldigt tydligt att länsstyrelsen arbetar med de gamla strukturerna. På gott och ont. De gamla strukturerna måste få sitt. Det kanske är nödvändigt för att vi ska få utrymme för att jobba med det nya och växande. - Landshövdingen gör sin plikt när han gör dagordningen. Men det skapar ingen tillväxt. Utvecklingen går bara mindre fort utför. - Jag trycker på och lyckas till slut få med Högskolan och IT/telekom-utveckling på agendan. VIKTIGA NÄTVERK. - Mats Ljunggren från NordicTel, senare Europolitan/Vodafone, är skeptisk vid sitt första besök i regionen. Han ska undersöka förutsättningarna för att etablera telekomverksamhet i Karlskrona. I etableringsspelet där kommunen och staten agerar, är vi snabbt med i spelet och lyckas gemensamt att övertyga honom och stödjer företaget i hela etableringsprocessen. - Jag fixar telekomexpertis som hjälper företaget i licensfrågorna och även telefonnummer till företaget. När första VD:n Flemming Örneholm Maktspel, motstånd och kanoner SIDA 40 PERSONLIGA DRIVKRAFTER - AKADEMIKERN FÅNGA VINDEN ringer sitt eget nummer svarar någon till hans stora förvåning NordicTel. Det är Högskolan som står för detta! - För att ytterligare stärka etableringen lyckas jag faktiskt få besked via mobiltelefon om att länsstyrelsen direkt stödjer med kronor till utveckling av ny telekomutbildning. Ulf G Lindén och Rune Andersson, med rötter i Blekinge, deltar i processen, liksom Ulf J Johansson. Han är liksom jag disputerad i teletransmissionsteori. Ytterligare ett bevis för att nätverk är viktiga - När Nordic Tels etablering offentliggörs står det i pressmeddelandet att ett skäl för etableringen var Högskolans satsning på telekommunikation. (Ja, det stod faktiskt teletransmissionsteori för Mats Ljunggren ville väl visa att han lyssnade till Ulf J och mig.) LEARNING BY FIGHTING. - Behovet av ett nätverk av företag inom telekom drivs av Jan-Åke Kark. Kommunpolitikerna är tveksamma. Här upplever jag Learning by fighting av Kark. En företagsledare med ambitioner inte bara för sin egen verksamhet utan för hela regionen. FRIKTION. - Efter ett intensivt lunchmöte och gemensamt hot mot kommunen att om man inte ställer upp nu så kör företagen och högskolan själva och kommunen får stå utanför. Men man ställer upp och föreslår Tage Dolk som projektledare och arbetet tar fart. Vi bildar ett väldigt tydligt Triple Helix, det vill säga företagen, högskolan och kommunen. Men vi kände inte alls till begreppet då! Högskolan skapar trovärdighet för en bra miljö för företag att växa i. - TelecomCity synliggör tydligt samspelet mellan de olika parterna och blir snart en massrörelse starkare än Soft Center i Ronneby. Man konkurrerar, inspirerar och kompletterar varandra. TUFFT MAKTSPEL. - Min djärvaste handling är när vi sätter allt på ett kort och drar ihop Högskolan till två campus. Det finns en högskoleutredning som föreslagit att det skall finnas fyra campus i fyra kommuner för 500 studenter! Alla skall få del av kakan och ungdomarna skall stanna i länet. Men en högskola ska ju innebära att man rekryterar ungdomar till regionen, inte hindrar dem att flytta. Det är bra med rörlighet! - Men det blir maktspel, motstånd och kanoner i tidningarna. Votering i högskolestyrelsen ger 6-5. Studenter, lärare och rektor på ena sidan och "Jag vill vara med och ta fram nya system och konstruera mindre, smartare telefoner" Victoria Wirfalk Student (1994) Industriminister Thage G. Peterson, som invigde Högskolan 1989, blir senare politisk rådgivare åt BTH och Per Eriksson.

18 Högskolan får universitetsstatus Det firas med att 16 professorer installeras, i huvudsak inom tekniska ämnen. allmänföreträdare, politiker på andra sidan - med ett undantag! Tack Nils Hanson, min tidigare gymnasierektor! Vill man göra en elitsatsning bryter det mot mönster och föreställningar. Kritik får man. Hade vi förlorat omröstningen hade jag fått lämna rektorsjobbet. - Maktspelet kan vara tufft. Jag stoppar också en del bisysslor och sätt att räkna lärartid inom högskolans ram. Det ger inga nya företag, bara en märkligt konsulting på marginalen respektive flera orimliga tidsredovisningar av lärainsatser. Det skapar en del motstånd internt och kostar mig nästan omval för en andra 6-årsperiod. DUKTIGA PERSONER. - Symbians etablering, numera UIQ Technology, kommer faktiskt till mycket genom mina personliga kontakter med Nils Rydbeck på Ericsson Radio. Etableringen sker på ett villkor: Du måste medverka till att vi får en kompetent företagsledning till Ronneby kräver Nils. De får ett antal namn på duktiga personer vid företagen i Blekinge. Högskolans utbildningar i programvaruteknik, telekommunikation och MDA (Människa Datateknik Arbetsliv) presenteras samt våra forskare inom området. Ericsson fastnar för Peter Mohlin, en av lärarna i programvaruteknik. Han har industriell erfarenhet och nyligen tagit sin licentiatexamen. Nu vill han ut till näringslivet igen. PERSONALEN RASAR. - Min personal rasar! Du säljer ut våra bästa lärare! Ericsson förstår situationen och frågar vad de kan göra. Ni kan ju alltid betala och se till att vi får ett långsiktigt samarbete med Symbian. OK, säger Ericsson. Hur mycket kan ni ställa upp med? frågar jag. Det får Du bestämma eller ange, svarar man. Finansiering av en professur i programvaruteknik i tre år föreslår jag. Det blir 6 miljoner kronor. OK, säger Ericsson. Jan Bosch blir professorn med bland annat Claes Wohlin som sakkunnig. Senare efterträder han faktiskt Jan och flyttar till Blekinge. Idag, 2004, har Symbian, det vill säga UIQ Technology, cirka 130 anställda i Ronneby och Högskolan en stark forskargrupp i programvaruteknik! Det planerades först för Ericsson Radio men blev Symbian under processen. För ett par år sedan när programvaran till Ericssons P800 blev klar ringde Peter Mohlin till mig och berättade om framgången. Verkligt kul! LEJON I MANEGEN. Jag har personalen bakom Själv älskar jag utmaningar mig långt bakom mig, brukar min Kalmarkollega och jag skämtsamt säga. Lundarektorn Håkan Westling lärde mig att vara högskolerektor är som att vara cirkusdirektör. Det är riktigt. Man måste våga ha extremt duktiga människor runt omkring sig. Artister och lejon i manegen. Gränsöverskridande människor. De ska ha stort spelrum, men fokus. De är attraktionen inte rektorn. De skall attrahera publiken så att cirkusen går runt och kan utvecklas. ÄSKA TYYYSTNAD. - Cirkusdirektörens uppgift är att ibland äska största möjliga tyyystnad, marknadsföra, rekrytera de bästa artisterna och lejonen, få dem att trivas, utvecklas och inte bråka med varandra. De skall ha stor frihet och stort ansvar. Omflyttning och avveckling av människor måste successivt ske när verksamheten växer. Jag vill vara rädd om människor och generös men verksamheten måste utvecklas vidare. Det krävs en blandning av kreativitet och förvaltning. Själv älskar jag utmaningar. Säger någon att det är omöjligt - tycker jag det är intressant. När det inte längre är en utmaning tappar jag lätt intresset och hittar nya utmaningar. Andra måste fullfölja och se till att allt kommer på rätt plats. Det gäller att skapa team av olika typer av personer som stöder och kompletterar varandra. Min roll var att köra hårt i ett mycket operativt ledarskap. Att positionera Högskolan nationellt och internationellt. FÅNGA VINDEN PERSONLIGA DRIVKRAFTER - AKADEMIKERN SIDA 41

19 Det är främst två saker som är avgörande för en högskolas anseende: Kvaliteten i forskning och utbildning samt att allt går formellt korrekt till. 4 MJUKA U. - Utöver de tre hårda P-orden som blev fyra (Pengar, Personer, Profilering, Prioritering) tillkom 4 mjuka U-ord: Uppmuntran, Uppriktighet, Uthållighet, Uppmärksamhet. Då handlar det mer om relationer, arbetssätt, kultur och värderingar helt avgörande i det personliga uppträdandet och ledarskapet. Min operativa strategi var alltså 4P4U och blev också Högskolans operativa strategi. Vi formade team av personer med olika roller som utvecklare, visionär, kritiserare, förhandlare, gnetare och så vidare. Vi byggde även ett stort nätverk av vänner nationellt och i regionen. En sådan vän blev förre industriministern och talmannen Thage G. Peterson som när han lämnade regeringen blev min politiske rådgivare. FOKUSERAT ARBETE. - Höjdpunkten som rektor var när vi efter 9 år fick rätt till egen forskarutbildning i teknik, rätt att examinera doktorer, dvs universitetsrättigheter i teknisk vetenskap. Det var nog svenskt rekord, mycket på grund av profileringen. - Vi valde att profilera och satsa på få men starka forskargrupper som fick fokusera inom sin forskning men undervisa över ett mycket Per Erikssons nyckelord Ledarskap Tillväxtfokus Profilering Gränsöverskridande Internationell konkurrenskraft Kraftsamling Klusterinitiativ som understödjer bredare område. Och att inte tillmötesgå alla behov och önskemål. EN DRÖM? - Tempot ökar sista halvåret Vi har blivit en Teknisk Högskola, BTH (först i alfabetet av alla högskolor). Det jag personligen var mest överraskad av var att jag slutade i tid. Det gick ju så ruskigt bra. Att vi skulle bli en Teknisk Högskola fanns inte ens i mina drömmar. När jag går genom Campus Gräsvik och Soft Center och ser människorna, företagen och högskolan, nyper jag mig själv i armen. Är jag med om detta på riktigt? Är det verkligen sant? TRE LÄRDOMAR. - Min drivkraft var att jag kände att det var meningen att jag skulle tjänstgöra som rektor. Och det var en enastående tajming. Det gällde att ta vara på möjligheter och KTH Blekinge TH CTH Lund Linköping Militärhögskolan glädjas åt den nåd och välsignelse som vilade över Högskolan, för att använda ett språkbruk som är mej väl bekant. När jag tar mig an nästa uppgift i livet har jag med mig tre lärdomar: Window of opportunities Var beredd och grip tillfället när det kommer! Learning by fighting Var inte rädd för sakkonflikter men var rädd om människorna! Triple Helix Samspel mellan Högskola, Näringsliv och Politik är avgörande för framgång! Och att prioritera hårt - att välja den smala vägen. Studenter antagna på högskoleutbildningar inom infokom i Sverige Umeå Luleå Göteborg Växjö Karlstad Mälardalen Gävle/Sandviken Uppsala Halmstad Trollh/Uddevalla Skövde Malmö Örebro Stockholm Dalarna Kalmar Borås Jönköping Kristianstad Gotland Intag av antal studenter till IT-utbildningar vid svenska universitet och högskolor SIDA 42 PERSONLIGA DRIVKRAFTER - AKADEMIKERN FÅNGA VINDEN

20 Det gamla har alltid sina ambassadörer Att skära ner på dagis och samtidigt öka budgeten för näringslivskontoret är en provokation som kräver mod En politisk balansakt mellan det gamla och det nya. En öppen dörr i en liten röd stuga mitt i Karlskrona. Enkelheten och öppenheten blev en viktig del i utvecklingen av TelecomCity. Mats Johansson Kommunalråd i Karlskrona, Glöm SAAB-fabriken! Industriministern som lovat oss nya metalljobb till krisens Karlskrona har talat med oss i enrum. Vi är bestörta och förvirrade. Bernth Johnsson, som är kommunalråd i Karlskrona och jag, sitter på den socialdemokratiska partikongressen. Vi grubblar hela natten på hur vi ska förklara för våra väljare att det inte blir någon SAABfabrik - utan en mobiltelefonoperatör. - Dom gör ju inte ens mobiltelefoner! LYCKAS INTE. Mats Johansson och några få andra hade nog insikten om att det här kanske är bra på sikt. Eller till och med att en mobiltelefonioperatör är bättre än en motorfabrik. Men vi kommer hem till Karlskrona och försöker förklara utan att lyckas. - Vi förlorar valet Alla vet vad ett industriföretag är i Karlskrona. Koppar och bakelit kommer in, telefoner och växlar kommer ut varje kväll, konstaterar Mats. Men vad gör en mobiltelefonioperatör? Ingen vet. Inte våra väljare i alla fall TILLITEN VÄXER. - När vi vinner tillbaka mandatet 1994 är det för mig naturligt att driva förändringsfrågorna mycket hårdare, nu när jag blir kommunalråd och får ansvar för kommunens näringslivspolitik. Vi ökar budgeten rejält FÅNGA VINDEN PERSONLIGA DRIVKRAFTER - POLITIKERN SIDA 43

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer

tema Så skapas framtidens vinnare TIDNINGEN WE 2 2013. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. Arbetsgivarna mobiliserar

tema Så skapas framtidens vinnare TIDNINGEN WE 2 2013. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. Arbetsgivarna mobiliserar TIDNINGEN WE 2 2013. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. The war of talents Arbetsgivarna mobiliserar Personlig utveckling viktigast för dagens unga Kina satsar på kompetenshöjning profil

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

Annie Lööf uppmanar industrin att öka innovationskraften genom samarbete 1 OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. TIDNINGEN WE 2 2012.

Annie Lööf uppmanar industrin att öka innovationskraften genom samarbete 1 OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. TIDNINGEN WE 2 2012. TIDNINGEN WE 2 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. 72 timmarsracet gav resultat på Ortviken Världens mest innovativa företag Här är människorna i fokus Hetaste trenden inom utveckling

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

TEMA: sociala medier Syns du så finns du LIVET EFTER BBI APPAR SOM IMPAR MALMSTRÖM ROSAR

TEMA: sociala medier Syns du så finns du LIVET EFTER BBI APPAR SOM IMPAR MALMSTRÖM ROSAR 010 TEMA: sociala medier Syns du så finns du LIVET EFTER BBI APPAR SOM IMPAR MALMSTRÖM ROSAR Hoppas på storsäljare s. 13 2010 med BBI-glasögon...4 Vd har ordet...5 God spiral för Appcorn...6 Gilla sociala

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Varken banditer eller samariter

Varken banditer eller samariter Carolin Dahlman Varken banditer eller samariter Entreister i Kunskapsskolan VINST I VÄLFÄRDEN VARKEN BANDITER ELLER SAMARITER Entreister i Kunskapsskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV Mars 2003 INNEHÅLL INLEDNING

Läs mer