Heliane Canepa på årsstämman: artikel sid 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Heliane Canepa på årsstämman: artikel sid 4"

Transkript

1 Foto: Viktor Brott NR 4 Dec 2005 Heliane Canepa på årsstämman: Fokusera och var uthålliga Heliane Canepa, Nobel Biocares karismatiska vd, var en av talarna vid Industrifondens årsstämma, som ägde rum den 16 november på Moderna Museet i Stockholm. Hennes råd till blivande entreprenörer var att fokusera och vara uthålliga. artikel sid 4 DESSUTOM I DETTA NUMMER: Nytt från våra portföljbolag sid 2 Entreprenörsbarometern sid 3 Kronan på verket för Leif Lundblad sid 6 Nystart för Imsys sid 8 Industrifonden erbjuder kapital, kompetens och nätverk till svenska innovativa tillväxtföretag. Industrifonden investerar i de flesta branscher och är delägare i elva regionala riskkapitalbolag runt om i Sverige samt i Innovationsbron AB.

2 Nytt från våra portföljbolag USA-AVTAL FÖR BOULE Boule har tecknat ett samarbetsoch distributionsavtal med det amerikanska medicinteknikbolaget Cholestech, noterat på Nasdaqbörsen. Boule tillverkar system för blodanalys och avtalet öppnar en jättemarknad för bolagets nya blodanalysapparat. Analysen rör förekomsten av röda och vita blodkroppar och blodplättar och ger en sammanfattad bild av hälsa eller sjukdom. Dessa analyser utförs idag av laboratorieassistenter vid laboratorier och sjukhus över hela världen. Med Boules system sköts detta av apparaten och analysen blir snabbare och billigare. ARCAM FÅR REKORDORDER Arcam har fått en order värd 7 miljoner kr från ett ledande amerikanskt företag. Ordern avser ett system för produktion av detaljer till processutrustning i titan och koboltkrom. Detta är Göteborgsbaserade Arcams största order någonsin. Bolaget, som omsätter ca 20 miljoner kr, är noterat på NGMlistan och utvecklar system med så kallad friformsteknik av solida titankomponenter direkt från CADunderlag. Ordern bekräftar det ökande intresset i industrin för att använda vår utrustning i produktion. Vidare stärker ordern ytterligare vår närvaro i USA, vår största marknad, säger Magnus René, VD på Arcam. QLIKTECH FÅR ÅRETS EXPORTPRIS QlikTech har fått 2005 års Exportpris för mellanstora och mindre företag i Tyskland. Priset delas ut av Exportrådet, Svenska Handelskammaren i Tyskland och Svenska ambassaden i Berlin. QlikTech, som är ett snabbväxande mjukvaruföretag med mjukvaran QlikView för effektiv analys av data, får priset för sin framgångsrika etablering i Tyskland. Exportrådets motivering till årets pris lyder: QlikTech har inom loppet av några år mycket framgångsrikt etablerat sig på den tyska marknaden inom Business Intelligenceverktyg. QlikTech, med huvudkontor i Lund, har under de senaste tre åren genomsnittligt vuxit med 170 procent per år i Tyskland. JOHAN LINDQVIST NY VD FÖR INVESTA Johan Lindqvist heter den nye vd:n för Investa Företagskapital. Han lämnar därmed jobbet som koncernchef för norska Telecomputing SA och flyttar till Sundsvall. Johan Lindqvist fick jobbet i konkurrens med 60 sökande och tillträder sin tjänst i mars Investa är det nyaste av Industrifondens delägda riskkapitalbolag och ska investera i tillväxtföretag från Gävle i söder till Umeå i norr. Bland övriga ägare märks ett konsortium av privata investerare, SEB och Länsförsäkringar. Ljuset från Hisingen Finns det inte ett uttryck om att pessimisten vid hård vind tar skydd och att optimisten bygger väderkvarnar? Jag kommer inte ihåg den precisa ordalydelsen. När globaliseringens vind blåser borde vi svenskar vara lyckligare och stoltare över att vi redan har seglen hissade. Då tänker jag inte på Volvo Ocean Race. Nej, seglen symboliserar alla våra framgångsrika storföretag som är allestädes närvarande på detta klot för att kalibrera sina resurser för produktion, inköp, försäljning och FoU. Genom att hänga på storföretagen som underleverantör av något slag kan man ta del i globaliseringen också som mindre företag. När vi söker förbättra innovationskraften i Sverige måste vi basera den på både stora och små företag och på den absolut bäst tänkbara symbios mellan offentlig och privat sektor. Hur kan vi då försäkra oss om goda spridningseffekter av all FoU och marknadskunnande i storföretagen? Låt mig slå ett slag för Corporate Ventures, dvs hel- eller delägda riskkapitalbolag i storföretagens hägn. Jag vet att många företag i Sverige (och andra länder) ägnade sig åt detta under teknikoch finanshypen. Det gick mode i idén. Framväxten av Corporate Ventures vid den tidpunkten bidrog till att elda på hypen. De blev därför de första offren när kvasten fick gå och det gällde att fokusera på kärnaffären, snävt definierad. Men några företag fortsatte. För en göteborgare, som jag, är det tillfredsställande att konstatera att ljuset kommer från Hisingen, närmare bestämt från Volvo Technology Transfer, VTT. Det är Volvo AB:s bolag för utvecklings- och tillväxtkapital, som fortfarande existerar och i all välmåga, tycks det. VTT investerar tillsammans med andra (bl a Industrifonden) i unga tillväxtföretag inom områden som Volvo förstår och som företaget på ett eller annat sätt kan ha nytta av i framtiden. VTTs ledning har ett unikt i nätverk inom den vittförgrenade Volvo-gruppen som kan ge second opinions på projekt. Detta är en av VTT:s styrkefaktorer. Intressant i sammanhanget är f ö att Volvo är Sveriges mest framgångsrika spin-out (från SKF). Man lever m a o som man lärt. Vad kan vi då lära oss av VTT? Att corporate venture-idén lever och att den sannolikt inte skulle ha levat om inte koncernchefen själv, Leif Johansson, tagit så aktivt intresse i utvecklingsfrågor. Ett positivt initiativ har nyligen tagits av SAAB (som varit pådrivande), Volvo (VTT) och Ericsson Microwave för att gemensamt satsa på bl a civila applikationer av militär teknologi. Detta kan leda till spin-outs, spin-ins och teknologiförsäljning. Min förhoppning är att våra stora, framgångsrika, kassastinna storföretag, som med fulla segel drivs av globaliseringens vindar, skall ta intryck av VTT och SAAB och överväga corporate venturetanken igen. Inte för att det är good citizenship utan för att det, rätt skött, kan vara ett bra och lönsamt sätt att bredda scanningen av ny teknik. Samtidigt skulle det ge kraft åt svenska ansträngningar att snabbt kunna expandera nya företag på den internationella marknaden; ett välkommet bidrag således för att snabba på Sveriges marsch uppåt i värdekedjan. Claes de Neergaard

3 PANELEN Många ekonomiska prognoser pekar på fortsatt högkonjunktur i Sverige. Men hur länge håller uppgången i sig, och när kommer det några nya jobb? Örjan Isacson, VD CONNECT Sverige Jag ser inga tecken på en nedgång. Världsekonomin går bra, inte minst i Östeuropa och Asien. Det är en positiv trend bland de stora företagen, vilket bland annat syns i deras fina vinster. Det ger draghjälp även åt mindre, entreprenörsledda, företag som ofta är leverantörer till de stora. Vi märker att det börjar komma fram nya jobb, inom högteknologi och IT-industrin sker det nu nyanställningar. Så just nu ser det ganska ljust ut. Valet nästa år och räntenivån är förstås jokrar i leken. Svein Mathisen, VD Bioinvent Jag är optimist om konjunkturen. Utsikterna ser bra ut för I min bransch talar alla demografiska faktorer för en tillväxtperiod med stora behov av nya läkemedel. När det gäller nya jobb är jag mer tveksam. Produktivitetsutvecklingen äter upp mycket av utrymmet för nya jobb. Dessutom är arbetsmarknaden för stel i Sverige, reglerna hindrar istället för att underlätta nyanställningar. Tjänstesektorn har till exempel svårt att expandera. Inom kunskapsindustrin är högutbildad arbetskraft den viktigaste insatsfaktorn. Denna insatsfaktor beskattas hårt vilket är ett klart hinder för tillväxt och tillkomsten av nya jobb. Tom Berggren, VD Svenska Riskkapitalföreningen Det ser fortfarande ljust ut. Enligt vår senaste kvartalsrapport är riskkapitalbolagen mer positiva kring konjunkturen idag än för ett några månader sedan. Inom denna del av näringslivet kommer det att skapas många nya jobb. Antalet anställda har i genomsnitt ökat med 7 procent per år i våra medlemmars portföljbolag den senaste femårsperioden. Det har visserligen varit några besvärliga år med "jobless growth" men framöver räknar vi med en tillväxt i sysselsättningen, inte minst inom venture capitalfinansierade företag där investeringarna nu kommit igång. Maria Wallin, VD Innovationsbron Umeå Jag märker en betydligt större optimism i min egen omgivning. Min uppfattning är att den högkonjunktur vi nu är inne i nog kommer vara åtminstone i tre år. Beträffande jobben ser det också ljusare ut. IT-bolagen har börjat anställa igen i vår region, som är mellersta Norrland. Men också den traditionella industrin i regionen, som verkstadsoch skogsindustrin, tar in folk nu. Visserligen effektiviserar företagen också hela tiden, men netto kommer sysselsättningen ändå att öka. Konjunkturen för kunskapsbaserade företag förbättras Konjunkturen för de kunskapsbaserade tillväxtföretagen fortsätter att förbättras, för 10:e kvartalet i följd! Utvecklingen under hösten har varit stark och många företag i Stockholms län och Skåne/Blekinge planerar nyanställningar. Entreprenörsindex ökar något till 48 (47 i augusti), vilket är det högsta värdet sedan mätningarna inleddes Detta framgår av Industrifondens och CONNECTs senaste entreprenörsbarometer. Entreprenörsbarometern är en undersökning som genomförs av Industrifonden och CONNECT Sverige. Den omfattar 500 svenska kunskapsbaserade tillväxtföretag, varav de flesta är små och nystartade. Det är deras samlade bedömning av konjunkturläget som ligger till grund för entreprenörsindex. STOCKHOLM OCH IT UTVECKLAS BÄST Bland regionerna är det Stockholm och Nord som haft bästa utvecklingen, medan IT är bästa bransch. Alla de andra regionerna och branscherna har haft en svagt negativ tendens. Detta förklaras delvis med att Stockholm och Nord har högst andel IT-företag i landet, samtidigt som medicintunga Syd är den region som har lägst IT-andel. NYANSTÄLLNINGAR I STOCKHOLM Stockholms län är den region där det finns störst behov av personal. Där planerar 54 procent av bolagen att nyanställa kommande kvartal. Denna positiva tendens återfinns också i region Syd (Skåne och Blekinge) där fyra av tio företag planerar nyanställningar. I övriga landet ligger motsvarande siffra på cirka ett av fyra företag. Undersökningen finns i sin helhet på IT BÄSTA BRANSCH Under hösten har medicin och industribranscherna utvecklats svagt, samtidigt som IT har gått mycket starkt framåt. Under det senaste året har IT och medicin kvartalsvis växlat sinsemellan som ledande bransch, men skillnaden har under denna tid aldrig varit större än nu index är 54 för IT mot 45 för medicin. Entreprenörsindex aug 2003 till nov 2005 per region Nord Sthml Syd Väst Total Aug Nov Feb Maj Aug Nov Feb Maj Aug Nov Entreprenörsindex bygger på fem frågor i Entreprenörsbarometern: Företagens syn på utvecklingen och sysselsättningen det gångna och det närmaste kvartalet samt i vilken utsträckning svag efterfrågan upplevs som problem i företagen. Index kan högst vara +100 (strålande optimism/alla växer) och lägst -100 (nattsvart/alla krymper), med 0 som balansläge.

4 Från tänder till norrländs Det handlade om medicinska innovationer, hybridteknik och norrländskt brödbak när Industrifonden häromveckan höll sin årliga stämma i Stockholm. Industrifondens vd Claes de Neergaard skrattade gott i kapp med Tractions ordförande Bengt Stillström och Småföretagsinvests vd Bo Thorson ( t h.) Vd Claes de Neergaard hälsade de 250 inbjudna åhörarna välkomna med en optimistisk syn på framtiden för riskkapitalister och entreprenörer. Margareta Jonsson, ordförande i familjeföretaget Polarbröd, har byggt upp bolaget till ett framgångsrikt exportföretag och visade omsättningskurvor som fick publiken att sucka av avund. Sverige håller på att lyfta sig i kragen. Venture capital-investeringar är nu 0,23 procent av BNP, vilket är dubbelt så högt som det europeiska genomsnittet. Entreprenörsklimatet går åt rätt håll, innovationssystemet såsom det ser ut på Karolinska Institutet - håller världsklass. Ungdomarna säger sig vilja starta eget. Men han levererade samtidigt några varningar: Branschen måste leverera uthållig nettoavkastning, annars torkar kapitalet ut. Ägarkonsortier måste backas upp av finansiella resurser från början för att undgå tvister. De finansiella aktörernas tidsperspektiv är för kort i förhållande till verkligheten. Det tar tid att bygga bolag. Kanske ska venture capital-bolag komma in i ett senare skede. Kanske ska andra alternativ övervägas framför bolagsbildning, till exempel licensiering. LÅN FRÅN INDUSTRIFONDEN Heliane Canepa, koncernchef i dentalbolaget Nobel Biocare, gav en bild av sitt 40-årsjubilerande företags expansion. Under resans gång har bolaget hetat Nobelpharma och har bl a finansierats med ett lån från Industrifonden. I dag är Nobel Biocare i en stark tillväxt, berättade Heliane Canepa: Det här är bara början. Marknaden för tandimplantat är enorm. Vi tänker även påverka tandläkarutbildningen och har precis inlett ett samarbete med den största tandläkarhögskolan i USA. Tekniken kan även användas som en framtida behandlingsmetod vid benskörhet. Professor Hans Wigzell beskrev Karolinska Institutets innovationssystem som med stor framgång kommersialiserar den medicinska forskningen. Under åren har KI startat Karolinska Innovation AB, Stockholm School of Entrepreneurship, Karolinska Investment Fund, Karolinska Development I med 16 bolag, Karolinska Development II med 38 bolag samt Stockholms Bioscience. Stockholms Bioscience-konceptet tog fyra år att sälja in men till slut köpte Stockholms stad området innanför tullarna som ska förvandlas till vetenskapsstad och företagspark. Inom tio år ska vi fylla kvadratmeteryta med universitetslokaler, laboratorier och bolag, berättade han. EGET RISKKAPITALBOLAG Familjeföretagare Margareta Jonsson beskrev hur Polarbröd startades i norrbottniska Älvsbyn när mamma Greta uppfann den Det här är ett bra tillfälle att träffa många intressanta människor i branschen, tyckte från vänster Johan Winnerblad, Advokatfirman Winge, Lars Gatenbeck, GZ Group, och Thomas Eklund, Investor Growth Capital.

5 kt tunnbröd Hans Wigzell, professor Karolinska Institutet och vice ordförande Karolinska Investment Fund berättade om sitt arbete med ett startupbolag med ursprung i KI: Vi kontaktade några killar i ett garageföretag. Det gick så bra så nu kör vi kliniska prövningar med Stanford. Vi håller på att göra ett H&M av det här. djupfrysta renklämman. I dag är Polarbröd ett av de 25 starkaste varumärkena i Sverige. Nästan hälften av de 50-talet tjänstemännen är akademiker. Moderbolaget Polarrenen har utvecklats till ett finans- och riskkapitalbolag. Den norrländska marknaden har förtur. Det här kan vi göra tack vare att vi hela tiden har tagit vara på lönsamheten. Det är intressant att se hur pengar kan arbeta i företag och skapa mervärde. Även Finansinspektionen håller på att expandera med utökad tillsyn över marknaden, enligt nytt EUdirektiv. Det blir mycket regler men vi ska se till så att det leder till något positivt för företagen, lovade generaldirektör Ingrid Bonde. Peter Holmstedt, nytillträdd vd för nybildade Innovationsbron, har drygt nio år på sig att kommersialisera forskningsprojekt. När tänker ni göra exit? frågade stämmans moderator Pernilla Ström. Så fort vi kan, för att befrämja flödet. STARTAR TILLVERKNING Tills sist intogs scenen av ännu en entreprenör, Per Svantesson, vd i göteborgsföretaget Effpower som har utvecklat ett högeffektivt batteri för hybridfordon. Nyligen inleddes samarbete med europaledande batteritillverkaren Banner i Österrike där tillverkningen ska dra igång. De långa ledtiderna i bilindustrin gör att det krävs tåliga investerare. Men många vill vara med, bland annat några av de största riskapitalisterna i USA. Två investerare är Industrifonden och Volvo Technology Transfer. Det var Chalmers som tipsade Volvokoncernens riskkapitalbolag om Effpower, berättar vd Anders Brännström. Vi satsar i nya företag som är av intresse för Volvo. Men vi säger nej tack till underleverantörerna. Det ska finnas en investeringspotential. Text: Lena Fieber Foto: Victor Brott Ni får betrakta mig som klassens ordningsman, sade Finansinspektionens generaldirektör Ingrid Bonde. Patrik Englund går på entreprenörsutbildningen vid Stockholms universitet. Jag är här för att lyssna på och lära av entreprenörerna, eftersom jag själv vill starta företag. Industrifondens stämma är ett bra mötesforum, ansåg från vänster Helene Westholm, Engelsberg, Kristina Montgomery och Eva Rosenthal, bägge från Almi Företagspartner.

6 Superentreprenören Leif Lundblad har lämnat Industrifondens styrelse efter 13 år för att fokusera på sitt nya företag, BANQIT, som utvecklat en helt ny typ av dubbelbankomat, som sköter både insättning och uttag av sedlar. Han vill upprepa succén med InterInnovation, hans förra bolag som utvecklade bankomaten. Det växte fram till en omsättning på 1,2 miljarder kr på tio år. Jag vet att det är omöjligt, men jag har en dröm och den är på väg att förverkligas, säger han. Kronan på verket för Leif Lundblad En av Industrifondens mest långvariga styrelseledamöter, Leif Lundblad, avböjde omval och avgick i somras efter 13 år i styrelsen. Tiden räcker helt enkelt inte längre till för denne serieentreprenör, som nu, vid 67 års ålder, är i full färd med att etablera sitt senaste företag BANQIT på marknaden. Produkten ett helt nytt system för kontanthantering ska nu lanseras i stor skala. Leif Lundblad är både entreprenör och innovatör med bankomaten, sedelräknaren och seal-faxen (en fax där dokumenten levereras vikta och inplastade, som aldrig slog på marknaden då en snabbt tog över) på meritlistan. Den nya produkten, dubbelbankomaten Q- Cash/routern (QCR), innehåller delar från alla de tidigare projekten. Kronan på verket i Leif Lundblads innovatörsbana, således. Vi lanserar det första exemplaret i Borlänge i december, berättar en entusiastisk Leif Lundblad. Och vi ligger helt rätt i tiden med tanke på alla värdetransportrån. Med QCR:en minskar behovet av att transportera kontanter med hälften. KOLL PÅ FALSKA SEDLAR Dubbelbankomaten är alltså både en insättnings- och uttagsautomat. Dessutom sorterar den pengarna, räknar dem och har till och med koll på falska sedlar. Den som försöker sätta in en falsk sedel fotograferas av automaten och fotot och den falska sedeln inpackad i ett Sealpack lämnas över till polisen. Kontanthanteringen kostar idag 11 miljarder kr om året och det bara i Sverige, säger Leif Lundblad. Det är ett fruktansvärt slöseri, vilket beror på att en sedel som hamnar i en ICA-kassa måste passera 11 olika anhalter innan den kan tas ut i bankomaten igen. Den nya dubbelbankomaten är tänkt att finnas i köpcentra och stormarknader och där kan kunderna ta ut pengar och handla för dem. Sedan sätter handlaren in dem igen i samma automat. På så sätt finns det alltid pengar i bankomaten och man slipper alla transporter, all räkning och all sortering. Det sköter maskinen om. Och skulle maskinen få in för mycket pengar räknas de, buntas ihop och plastas in. Där har Leif Lundblad använt samma teknik som i Seal-faxen. Vi har hållit på i fem år med utvecklingen, för detta är en komplicerad maskin, säger Leif Lundblad. Men nu är det dags för lansering. Vi satsar stort på marknadsföring mot bankerna, som ska ta över ansvaret för kontanthanteringen i Sverige från Riksbanken. Först ut i Sverige blir köpcen-

7 Charlotte Brogren ny i Industrifondens styrelse Charlotte Brogren är ny ledamot av Industrifondens styrelse. Hon är teknisk doktor och har arbetat i ABB-koncernen i tio år. Tidigare var hon svensk forskningschef, nu är hon global utvecklingschef inom affärsområdet Robotocs. Vi på Industrifonden tackar för det gångna året och önskar er alla God Jul och Gott Nytt År Verksamheten Industrifondens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret finns nu klar. Den ger en bred bild av det gångna året och kan beställas genom att maila till tret Kupolen i Borlänge. Systemet finns redan hos matvarukedjan Carrefour i Spanien, där 70 maskiner har testkörts sedan flera år tillbaka. BRÅDA DAGAR Så Leif Lundblad har bråda dagar och hinner inte med mycket annat än BANQIT. Därav utträdet ur Industrifondens styrelse, där han suttit sedan Jag har sett många näringsministrar, ett antal vd:ar och ett knippe styrelseordföranden passera revy under dessa år, berättar han. Det har varit mycket roligt och inspirerande att få följa de många lovande bolag som fonden investerat i under åren. Jag tycker att Industrifonden i mångt och mycket varit en föregångare i riskkapitalbranschen i sitt sätt att arbeta med portföljbolagen. Mest spännande av alla bolagen är Micronic, tycker han: Det är ett typiskt high techbolag, vars utveckling gått upp och ned och det har varit kul att få följa det till det börsbolag det är idag. Det uppfyller alla krav i den utvecklingskedja ett bra tillväxtbolag ska ha: en bra uppfinning, ett affärsprojekt med en gigantisk marknad, bra marginaler och goda exportmöjligheter. För Sverige ar alldeles för litet. Ett bolag som vill växa måste exportera det är Leifs filosofi. SÅ HÄR FUNGERAR LEIF LUNDBLADS NYA DUBBELBANKOMAT SÅLDE PÅ TOPPEN Leif Lundblad har också i många år varit ordförande i Industrifondens placeringskommitté, som hanterar fondens placerade kapital. Här har han varit med om både upp- och nedgångar, men är mest stolt över att två gånger ha sålt aktier på den absoluta toppen. På så sätt har vi bidragit till att hålla fondens kapital intakt. Men nu är det alltså fullt fokus på BANQIT och den nya dubbelbankomaten. Detta samtidigt som Leif Lundblad firar 50-årsjubileum som företagare. Jag har inte tid att gå i pension, säger han, det finns så mycket kvar att göra.

8 B-post. Porto betalt Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm Tel E-post: Hemsida: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Produktion: Pharos Executive Partners Adressändring: Nystart för Imsys Imsys Technologies i Upplands Väsby är det senaste tillskottet bland Industrifondens portföljbolag. Med kapital från Industrifonden och Creandum i ryggen satsar man nu stort på att marknadsföra sin mikroprogrammerbara processor. Ola Andersson är ny vd för Imsys med uppgiften att snabbt få ut bolagets unika chip på marknaden. Imsys processor är mindre, billigare och strömsnålare än konkurrenternas. Finessen är att det går att mikroprogrammera direkt i chipet, vilket gör att en och samma processor kan användas i många olika typer av tillämpningar. Gemensam nämnare är att det är maskiner med en inbyggd dator, som via nätverk ska kommunicera med andra maskiner Denna flexibla processor blir självklart billigare än att tillverka en speciell processor för varje tillämpning, säger Dag Sigurd, investeringsansvarig på Industrifonden. Eftersom marknaden för inbyggda system är i stark tillväxt ser vi stora möjligheter för Imsys att lyckas. styrning att byggas in i system och på så sätt fått en mer utvecklad produkt. Men vägen till marknaden har varit lång. Även om bolaget hade många nöjda kunder lät det stora genombrottet vänta på sig och 2003 gick Imsys i konkurs. Några månader sedan återuppstod det genom att grundarna köpte ut det. Man hade dock inga pengar och kunde inte satsa stort. Men vi hankade oss fram genom att sälja våra produkter via Internet, berättar Roger Sundman, grundare och numera säljare och affärsutvecklare. 300 KUNDER I 35 LÄNDER Och kunderna fortsatte att hitta till Imsys. 300 kunder i 35 länder har hittills köpt chipet eller plattformen. Användningsområdena är många. Plattformen kan användas inom många olika områden, t ex övervakning och styrning av fordonsflottor, automation inom industri, handel, trafik och annan infrastruktur, säkerhetssystem och medicinsk apparatur. Den kan till och med användas för övervakning av kor. Vårt chip står inte på egna ben, utan är en viktig beståndsdel i apparater som är anslutna till nätverk som skickar information, berättar Imsys nytillträdde vd Ola Andersson. Det är han, som tillsammans med 14 miljoner kronor från Industrifonden, Creandum och New Home Holding, nu ska få fart på affärerna. Detta ska ske genom en storsatsning på marknadsföring av den nya, åttonde, versionen av chipet, som går under arbetsnamnet GP För varje version blir processorn mindre, men får bättre prestanda och fler funktioner. Imsys kunder erbjuds tre produkter. Dels enbart processorn, dels plattformen med processor och annan hård- och mjukvara. Som tredje alternativ för avancerade användare finns själva konstruktionen att köpa som ett så kallat ip-block, för den kund som själv vill införliva Imsys processor i en egen chipkonstruktion Största utmaningen för bolaget just nu är att få igång en kritisk massa av affärer. Vi tar fram säljmaterial, presentationer, grafisk profil, ja allt som behövs för att ge ett trovärdigt intryck på marknaden, berättar Ola Andersson. Detta är extra viktigt för ett litet bolag som Imsys, vi måste ju få kunden att lita på att vi kan leverera. EUROPA, USA OCH ASIEN Därför är det viktigt att ha ägare som Industrifonden och Creandum de ger oss extra tyngd och långsiktighet, fortsätter han. Våra kunder tar beslut om elektronikkomponenter i sina projekt som de får leva med under ett antal år. Målet är att få upp omsättningen från en dryg miljon förra året till 5 miljoner kr i år. Det ska ske genom bearbetning av kunder i Europa, USA och Asien. Vi är än så länge bara sju anställda, men vi tar in konsulter för att få hjälp med olika teknikprojekt och vi räknar med att anställa själva för att få upp farten i kundbearbetningen, säger Ola Andersson. Om ett och ett halvt till två år vet vi om vi har lyckats! SVERIGES MR JAVACHIP Imsys grundades redan Bland grundarna fanns Stefan Blixt, Sveriges Mr Javachip enligt tidningen Ny Teknik. Han har varit idégivare till det unika chipet, som går att Javaprogrammera direkt. Med chipet som kärna har man sedan byggt en plattform för Plattformen med Imsys programmerbara chip kan användas inom många olika områden. Dock alltid inbyggda i datorer som ska kommunicera med varandra via nätverk.

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004 NR 4 DEC. 2004 Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco pekade på det stora hotet mot tillväxten: demografin. - År 2010-2050 kommer det att fattas 20 000 arbetstagare varje år, på grund av att

Läs mer

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg NR 2 Juni 2006 Industrifonden öppnar kontor i Göteborg artikel sid 5 Makeba till jazzfestivalen Den sydafrikanska världsartisten Miriam Makeba, här fotograferad vid Kapstadens internationella jazzfestival,

Läs mer

Vart tredje tillväxtföretag

Vart tredje tillväxtföretag PANELEN Finns det en bubbla under uppsegling på riskkapitalmarknaden? Carl Christensson, VD SEB Företagsinvest Det finns nog vissa risker att bolag förvärvas till för höga värden inom det mogna segmentet

Läs mer

KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond

KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond NR 3 Okt 2006 Foto. Magnus Gotander KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond Idel glada miner när den nya riskkapitalfonden KTH Chalmers Capital lanserades! Fonden är ett led i det fördjupade samarbetet

Läs mer

Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4

Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4 Nr. 4 December 2006 www.industrifonden.se Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4 Climatewell får pris från World Economic Forum s.7 Industrifonden säljer Tibrokök s.2 Generic noterat

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

Nytt kapital räddade Sidec s.4

Nytt kapital räddade Sidec s.4 Nr. 2 Juni 2007 www.industrifonden.se Nytt kapital räddade Sidec s.4 Cellavision noterat s.3 Industrifonden säljer Naty s.7 Fyra nya investeringar s.8 Sidec har utvecklat en teknik som gör att man på ett

Läs mer

Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små

Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Nr. 1 februari 2011 Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Optimism och framtidstro i Skåne tema Sidan 4 6 Industrifonden investerar i InDex Pharmaceuticals Sidan 3

Läs mer

Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen

Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen Spelyra Ronneby lyfter BBI på plats i Olofström rn mot v ägge. ns 18 nn y ordförand 2 e s. 6-27 pco gs ag er res s ig k u v a s s. 1 9-21 ultat s. 13

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Ideon växer på höjden

Ideon växer på höjden t t ANNONS Hela denna bilaga är annons från Ideon Science Park ANNONS Värme och el från samma unika panna! VÅREN 2007 Ideon växer på höjden Lund får snart ett nytt landmärke! Planeringen för ett 19-våningshus

Läs mer

Spel i TV:n med Accedo sid 8

Spel i TV:n med Accedo sid 8 Nr. 3 Oktober 2008 www.industrifonden.se Spel i TV:n med Accedo sid 8 Paniken borta - nu är det bara dåligt sid 2 Industrifonden erbjuder lån sid 3 Fem nya investeringar sid 6 Industrifonden investerar

Läs mer

Industrifonden nytt #1 2014

Industrifonden nytt #1 2014 Industrifonden nytt #1 2014 Hitta rätta bilden med FoapSIDAN 8 # NR.1 APRIL 2014 Industrifonden säljer ambulansflyg SIDAN 2 Skarp styrelse ökar vinsten SIDAN 4-5 www.industrifonden.se TEMA: VD HAR Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Läs mer

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

2 0 1 1 Vår verksamhet

2 0 1 1 Vår verksamhet Vår verksamhet 2 0 1 1 Innehåll DETTA ÄR ICA-HANDLARNA...4 Vd:n har ordet...6 DETTA HAR HÄNT... 10 ICA-stämman 2011... 12 Handlarriksdagen... 16 Handlarengagemang...20 DETTA GÖR VI...22 Medlemsservice...

Läs mer

Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen

Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen SPELYRA RONNEBY LYFTER BBI PÅ PLATS I OLOFSTRÖM rn mot v ägge. ns 18 nn y ordförand 2 e s. 6-27 pco gs ag er res s ig k u v a s s. 1 9-21 ultat s. 13

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Entreprenörer som går mot strömmen

Entreprenörer som går mot strömmen Nima Sanandaji Entreprenörer som går mot strömmen Vad 90-talskrisens succéföretagare kan lära om dagens utmaningar FORES Nima Sanandaji. Civilingenjör i bioteknik från Chalmers och innehar en lic. examen

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

Goda tider för Envirotainer sid 4

Goda tider för Envirotainer sid 4 Nr. 1 Mars 2008 www.industrifonden.se Foto: Rolf Hamilton Goda tider för Envirotainer sid 4 Kapital för expansion sid 3 Nya investeringar sid 2-3 Nytt från våra portföljbolag sid 6 Envirotainers vd Thomas

Läs mer

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2014 Digital uppstickare: P2P Anders Nyrén om: Industrivärden, kvotering, konjunkturen och EU Nya affärsmodeller i

Läs mer

Trafikkaoset i Stockholm

Trafikkaoset i Stockholm Nummer 2 Juli 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Fokus i valrörelsen Enklare regler Ja tack! Bygg ditt varumärke steg för att hitta

Läs mer

MyBusiness. stora arenan. Sköt ditt bolag med ny app. Så tog Per Forsberg AB steget till. Starta Letar du kapital? Tänk på detta

MyBusiness. stora arenan. Sköt ditt bolag med ny app. Så tog Per Forsberg AB steget till. Starta Letar du kapital? Tänk på detta MyBusiness no.2 En tidning från PwC Magazine 2012 för dig som företagare Sköt ditt bolag med ny app Så tog Per Forsberg AB steget till stora arenan Starta Letar du kapital? Tänk på detta Utveckla Locka

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons. Fritt fram för de entreprenörsledda, växande företagen! Sid.

Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons. Fritt fram för de entreprenörsledda, växande företagen! Sid. Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons A KTIET ORGET OM AKTIEHANDELSPLATSEN AKTIETORGET DECEMBER 2004 Så går en introduktion till En introduktion på AktieTorget

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer