Heliane Canepa på årsstämman: artikel sid 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Heliane Canepa på årsstämman: artikel sid 4"

Transkript

1 Foto: Viktor Brott NR 4 Dec 2005 Heliane Canepa på årsstämman: Fokusera och var uthålliga Heliane Canepa, Nobel Biocares karismatiska vd, var en av talarna vid Industrifondens årsstämma, som ägde rum den 16 november på Moderna Museet i Stockholm. Hennes råd till blivande entreprenörer var att fokusera och vara uthålliga. artikel sid 4 DESSUTOM I DETTA NUMMER: Nytt från våra portföljbolag sid 2 Entreprenörsbarometern sid 3 Kronan på verket för Leif Lundblad sid 6 Nystart för Imsys sid 8 Industrifonden erbjuder kapital, kompetens och nätverk till svenska innovativa tillväxtföretag. Industrifonden investerar i de flesta branscher och är delägare i elva regionala riskkapitalbolag runt om i Sverige samt i Innovationsbron AB.

2 Nytt från våra portföljbolag USA-AVTAL FÖR BOULE Boule har tecknat ett samarbetsoch distributionsavtal med det amerikanska medicinteknikbolaget Cholestech, noterat på Nasdaqbörsen. Boule tillverkar system för blodanalys och avtalet öppnar en jättemarknad för bolagets nya blodanalysapparat. Analysen rör förekomsten av röda och vita blodkroppar och blodplättar och ger en sammanfattad bild av hälsa eller sjukdom. Dessa analyser utförs idag av laboratorieassistenter vid laboratorier och sjukhus över hela världen. Med Boules system sköts detta av apparaten och analysen blir snabbare och billigare. ARCAM FÅR REKORDORDER Arcam har fått en order värd 7 miljoner kr från ett ledande amerikanskt företag. Ordern avser ett system för produktion av detaljer till processutrustning i titan och koboltkrom. Detta är Göteborgsbaserade Arcams största order någonsin. Bolaget, som omsätter ca 20 miljoner kr, är noterat på NGMlistan och utvecklar system med så kallad friformsteknik av solida titankomponenter direkt från CADunderlag. Ordern bekräftar det ökande intresset i industrin för att använda vår utrustning i produktion. Vidare stärker ordern ytterligare vår närvaro i USA, vår största marknad, säger Magnus René, VD på Arcam. QLIKTECH FÅR ÅRETS EXPORTPRIS QlikTech har fått 2005 års Exportpris för mellanstora och mindre företag i Tyskland. Priset delas ut av Exportrådet, Svenska Handelskammaren i Tyskland och Svenska ambassaden i Berlin. QlikTech, som är ett snabbväxande mjukvaruföretag med mjukvaran QlikView för effektiv analys av data, får priset för sin framgångsrika etablering i Tyskland. Exportrådets motivering till årets pris lyder: QlikTech har inom loppet av några år mycket framgångsrikt etablerat sig på den tyska marknaden inom Business Intelligenceverktyg. QlikTech, med huvudkontor i Lund, har under de senaste tre åren genomsnittligt vuxit med 170 procent per år i Tyskland. JOHAN LINDQVIST NY VD FÖR INVESTA Johan Lindqvist heter den nye vd:n för Investa Företagskapital. Han lämnar därmed jobbet som koncernchef för norska Telecomputing SA och flyttar till Sundsvall. Johan Lindqvist fick jobbet i konkurrens med 60 sökande och tillträder sin tjänst i mars Investa är det nyaste av Industrifondens delägda riskkapitalbolag och ska investera i tillväxtföretag från Gävle i söder till Umeå i norr. Bland övriga ägare märks ett konsortium av privata investerare, SEB och Länsförsäkringar. Ljuset från Hisingen Finns det inte ett uttryck om att pessimisten vid hård vind tar skydd och att optimisten bygger väderkvarnar? Jag kommer inte ihåg den precisa ordalydelsen. När globaliseringens vind blåser borde vi svenskar vara lyckligare och stoltare över att vi redan har seglen hissade. Då tänker jag inte på Volvo Ocean Race. Nej, seglen symboliserar alla våra framgångsrika storföretag som är allestädes närvarande på detta klot för att kalibrera sina resurser för produktion, inköp, försäljning och FoU. Genom att hänga på storföretagen som underleverantör av något slag kan man ta del i globaliseringen också som mindre företag. När vi söker förbättra innovationskraften i Sverige måste vi basera den på både stora och små företag och på den absolut bäst tänkbara symbios mellan offentlig och privat sektor. Hur kan vi då försäkra oss om goda spridningseffekter av all FoU och marknadskunnande i storföretagen? Låt mig slå ett slag för Corporate Ventures, dvs hel- eller delägda riskkapitalbolag i storföretagens hägn. Jag vet att många företag i Sverige (och andra länder) ägnade sig åt detta under teknikoch finanshypen. Det gick mode i idén. Framväxten av Corporate Ventures vid den tidpunkten bidrog till att elda på hypen. De blev därför de första offren när kvasten fick gå och det gällde att fokusera på kärnaffären, snävt definierad. Men några företag fortsatte. För en göteborgare, som jag, är det tillfredsställande att konstatera att ljuset kommer från Hisingen, närmare bestämt från Volvo Technology Transfer, VTT. Det är Volvo AB:s bolag för utvecklings- och tillväxtkapital, som fortfarande existerar och i all välmåga, tycks det. VTT investerar tillsammans med andra (bl a Industrifonden) i unga tillväxtföretag inom områden som Volvo förstår och som företaget på ett eller annat sätt kan ha nytta av i framtiden. VTTs ledning har ett unikt i nätverk inom den vittförgrenade Volvo-gruppen som kan ge second opinions på projekt. Detta är en av VTT:s styrkefaktorer. Intressant i sammanhanget är f ö att Volvo är Sveriges mest framgångsrika spin-out (från SKF). Man lever m a o som man lärt. Vad kan vi då lära oss av VTT? Att corporate venture-idén lever och att den sannolikt inte skulle ha levat om inte koncernchefen själv, Leif Johansson, tagit så aktivt intresse i utvecklingsfrågor. Ett positivt initiativ har nyligen tagits av SAAB (som varit pådrivande), Volvo (VTT) och Ericsson Microwave för att gemensamt satsa på bl a civila applikationer av militär teknologi. Detta kan leda till spin-outs, spin-ins och teknologiförsäljning. Min förhoppning är att våra stora, framgångsrika, kassastinna storföretag, som med fulla segel drivs av globaliseringens vindar, skall ta intryck av VTT och SAAB och överväga corporate venturetanken igen. Inte för att det är good citizenship utan för att det, rätt skött, kan vara ett bra och lönsamt sätt att bredda scanningen av ny teknik. Samtidigt skulle det ge kraft åt svenska ansträngningar att snabbt kunna expandera nya företag på den internationella marknaden; ett välkommet bidrag således för att snabba på Sveriges marsch uppåt i värdekedjan. Claes de Neergaard

3 PANELEN Många ekonomiska prognoser pekar på fortsatt högkonjunktur i Sverige. Men hur länge håller uppgången i sig, och när kommer det några nya jobb? Örjan Isacson, VD CONNECT Sverige Jag ser inga tecken på en nedgång. Världsekonomin går bra, inte minst i Östeuropa och Asien. Det är en positiv trend bland de stora företagen, vilket bland annat syns i deras fina vinster. Det ger draghjälp även åt mindre, entreprenörsledda, företag som ofta är leverantörer till de stora. Vi märker att det börjar komma fram nya jobb, inom högteknologi och IT-industrin sker det nu nyanställningar. Så just nu ser det ganska ljust ut. Valet nästa år och räntenivån är förstås jokrar i leken. Svein Mathisen, VD Bioinvent Jag är optimist om konjunkturen. Utsikterna ser bra ut för I min bransch talar alla demografiska faktorer för en tillväxtperiod med stora behov av nya läkemedel. När det gäller nya jobb är jag mer tveksam. Produktivitetsutvecklingen äter upp mycket av utrymmet för nya jobb. Dessutom är arbetsmarknaden för stel i Sverige, reglerna hindrar istället för att underlätta nyanställningar. Tjänstesektorn har till exempel svårt att expandera. Inom kunskapsindustrin är högutbildad arbetskraft den viktigaste insatsfaktorn. Denna insatsfaktor beskattas hårt vilket är ett klart hinder för tillväxt och tillkomsten av nya jobb. Tom Berggren, VD Svenska Riskkapitalföreningen Det ser fortfarande ljust ut. Enligt vår senaste kvartalsrapport är riskkapitalbolagen mer positiva kring konjunkturen idag än för ett några månader sedan. Inom denna del av näringslivet kommer det att skapas många nya jobb. Antalet anställda har i genomsnitt ökat med 7 procent per år i våra medlemmars portföljbolag den senaste femårsperioden. Det har visserligen varit några besvärliga år med "jobless growth" men framöver räknar vi med en tillväxt i sysselsättningen, inte minst inom venture capitalfinansierade företag där investeringarna nu kommit igång. Maria Wallin, VD Innovationsbron Umeå Jag märker en betydligt större optimism i min egen omgivning. Min uppfattning är att den högkonjunktur vi nu är inne i nog kommer vara åtminstone i tre år. Beträffande jobben ser det också ljusare ut. IT-bolagen har börjat anställa igen i vår region, som är mellersta Norrland. Men också den traditionella industrin i regionen, som verkstadsoch skogsindustrin, tar in folk nu. Visserligen effektiviserar företagen också hela tiden, men netto kommer sysselsättningen ändå att öka. Konjunkturen för kunskapsbaserade företag förbättras Konjunkturen för de kunskapsbaserade tillväxtföretagen fortsätter att förbättras, för 10:e kvartalet i följd! Utvecklingen under hösten har varit stark och många företag i Stockholms län och Skåne/Blekinge planerar nyanställningar. Entreprenörsindex ökar något till 48 (47 i augusti), vilket är det högsta värdet sedan mätningarna inleddes Detta framgår av Industrifondens och CONNECTs senaste entreprenörsbarometer. Entreprenörsbarometern är en undersökning som genomförs av Industrifonden och CONNECT Sverige. Den omfattar 500 svenska kunskapsbaserade tillväxtföretag, varav de flesta är små och nystartade. Det är deras samlade bedömning av konjunkturläget som ligger till grund för entreprenörsindex. STOCKHOLM OCH IT UTVECKLAS BÄST Bland regionerna är det Stockholm och Nord som haft bästa utvecklingen, medan IT är bästa bransch. Alla de andra regionerna och branscherna har haft en svagt negativ tendens. Detta förklaras delvis med att Stockholm och Nord har högst andel IT-företag i landet, samtidigt som medicintunga Syd är den region som har lägst IT-andel. NYANSTÄLLNINGAR I STOCKHOLM Stockholms län är den region där det finns störst behov av personal. Där planerar 54 procent av bolagen att nyanställa kommande kvartal. Denna positiva tendens återfinns också i region Syd (Skåne och Blekinge) där fyra av tio företag planerar nyanställningar. I övriga landet ligger motsvarande siffra på cirka ett av fyra företag. Undersökningen finns i sin helhet på IT BÄSTA BRANSCH Under hösten har medicin och industribranscherna utvecklats svagt, samtidigt som IT har gått mycket starkt framåt. Under det senaste året har IT och medicin kvartalsvis växlat sinsemellan som ledande bransch, men skillnaden har under denna tid aldrig varit större än nu index är 54 för IT mot 45 för medicin. Entreprenörsindex aug 2003 till nov 2005 per region Nord Sthml Syd Väst Total Aug Nov Feb Maj Aug Nov Feb Maj Aug Nov Entreprenörsindex bygger på fem frågor i Entreprenörsbarometern: Företagens syn på utvecklingen och sysselsättningen det gångna och det närmaste kvartalet samt i vilken utsträckning svag efterfrågan upplevs som problem i företagen. Index kan högst vara +100 (strålande optimism/alla växer) och lägst -100 (nattsvart/alla krymper), med 0 som balansläge.

4 Från tänder till norrländs Det handlade om medicinska innovationer, hybridteknik och norrländskt brödbak när Industrifonden häromveckan höll sin årliga stämma i Stockholm. Industrifondens vd Claes de Neergaard skrattade gott i kapp med Tractions ordförande Bengt Stillström och Småföretagsinvests vd Bo Thorson ( t h.) Vd Claes de Neergaard hälsade de 250 inbjudna åhörarna välkomna med en optimistisk syn på framtiden för riskkapitalister och entreprenörer. Margareta Jonsson, ordförande i familjeföretaget Polarbröd, har byggt upp bolaget till ett framgångsrikt exportföretag och visade omsättningskurvor som fick publiken att sucka av avund. Sverige håller på att lyfta sig i kragen. Venture capital-investeringar är nu 0,23 procent av BNP, vilket är dubbelt så högt som det europeiska genomsnittet. Entreprenörsklimatet går åt rätt håll, innovationssystemet såsom det ser ut på Karolinska Institutet - håller världsklass. Ungdomarna säger sig vilja starta eget. Men han levererade samtidigt några varningar: Branschen måste leverera uthållig nettoavkastning, annars torkar kapitalet ut. Ägarkonsortier måste backas upp av finansiella resurser från början för att undgå tvister. De finansiella aktörernas tidsperspektiv är för kort i förhållande till verkligheten. Det tar tid att bygga bolag. Kanske ska venture capital-bolag komma in i ett senare skede. Kanske ska andra alternativ övervägas framför bolagsbildning, till exempel licensiering. LÅN FRÅN INDUSTRIFONDEN Heliane Canepa, koncernchef i dentalbolaget Nobel Biocare, gav en bild av sitt 40-årsjubilerande företags expansion. Under resans gång har bolaget hetat Nobelpharma och har bl a finansierats med ett lån från Industrifonden. I dag är Nobel Biocare i en stark tillväxt, berättade Heliane Canepa: Det här är bara början. Marknaden för tandimplantat är enorm. Vi tänker även påverka tandläkarutbildningen och har precis inlett ett samarbete med den största tandläkarhögskolan i USA. Tekniken kan även användas som en framtida behandlingsmetod vid benskörhet. Professor Hans Wigzell beskrev Karolinska Institutets innovationssystem som med stor framgång kommersialiserar den medicinska forskningen. Under åren har KI startat Karolinska Innovation AB, Stockholm School of Entrepreneurship, Karolinska Investment Fund, Karolinska Development I med 16 bolag, Karolinska Development II med 38 bolag samt Stockholms Bioscience. Stockholms Bioscience-konceptet tog fyra år att sälja in men till slut köpte Stockholms stad området innanför tullarna som ska förvandlas till vetenskapsstad och företagspark. Inom tio år ska vi fylla kvadratmeteryta med universitetslokaler, laboratorier och bolag, berättade han. EGET RISKKAPITALBOLAG Familjeföretagare Margareta Jonsson beskrev hur Polarbröd startades i norrbottniska Älvsbyn när mamma Greta uppfann den Det här är ett bra tillfälle att träffa många intressanta människor i branschen, tyckte från vänster Johan Winnerblad, Advokatfirman Winge, Lars Gatenbeck, GZ Group, och Thomas Eklund, Investor Growth Capital.

5 kt tunnbröd Hans Wigzell, professor Karolinska Institutet och vice ordförande Karolinska Investment Fund berättade om sitt arbete med ett startupbolag med ursprung i KI: Vi kontaktade några killar i ett garageföretag. Det gick så bra så nu kör vi kliniska prövningar med Stanford. Vi håller på att göra ett H&M av det här. djupfrysta renklämman. I dag är Polarbröd ett av de 25 starkaste varumärkena i Sverige. Nästan hälften av de 50-talet tjänstemännen är akademiker. Moderbolaget Polarrenen har utvecklats till ett finans- och riskkapitalbolag. Den norrländska marknaden har förtur. Det här kan vi göra tack vare att vi hela tiden har tagit vara på lönsamheten. Det är intressant att se hur pengar kan arbeta i företag och skapa mervärde. Även Finansinspektionen håller på att expandera med utökad tillsyn över marknaden, enligt nytt EUdirektiv. Det blir mycket regler men vi ska se till så att det leder till något positivt för företagen, lovade generaldirektör Ingrid Bonde. Peter Holmstedt, nytillträdd vd för nybildade Innovationsbron, har drygt nio år på sig att kommersialisera forskningsprojekt. När tänker ni göra exit? frågade stämmans moderator Pernilla Ström. Så fort vi kan, för att befrämja flödet. STARTAR TILLVERKNING Tills sist intogs scenen av ännu en entreprenör, Per Svantesson, vd i göteborgsföretaget Effpower som har utvecklat ett högeffektivt batteri för hybridfordon. Nyligen inleddes samarbete med europaledande batteritillverkaren Banner i Österrike där tillverkningen ska dra igång. De långa ledtiderna i bilindustrin gör att det krävs tåliga investerare. Men många vill vara med, bland annat några av de största riskapitalisterna i USA. Två investerare är Industrifonden och Volvo Technology Transfer. Det var Chalmers som tipsade Volvokoncernens riskkapitalbolag om Effpower, berättar vd Anders Brännström. Vi satsar i nya företag som är av intresse för Volvo. Men vi säger nej tack till underleverantörerna. Det ska finnas en investeringspotential. Text: Lena Fieber Foto: Victor Brott Ni får betrakta mig som klassens ordningsman, sade Finansinspektionens generaldirektör Ingrid Bonde. Patrik Englund går på entreprenörsutbildningen vid Stockholms universitet. Jag är här för att lyssna på och lära av entreprenörerna, eftersom jag själv vill starta företag. Industrifondens stämma är ett bra mötesforum, ansåg från vänster Helene Westholm, Engelsberg, Kristina Montgomery och Eva Rosenthal, bägge från Almi Företagspartner.

6 Superentreprenören Leif Lundblad har lämnat Industrifondens styrelse efter 13 år för att fokusera på sitt nya företag, BANQIT, som utvecklat en helt ny typ av dubbelbankomat, som sköter både insättning och uttag av sedlar. Han vill upprepa succén med InterInnovation, hans förra bolag som utvecklade bankomaten. Det växte fram till en omsättning på 1,2 miljarder kr på tio år. Jag vet att det är omöjligt, men jag har en dröm och den är på väg att förverkligas, säger han. Kronan på verket för Leif Lundblad En av Industrifondens mest långvariga styrelseledamöter, Leif Lundblad, avböjde omval och avgick i somras efter 13 år i styrelsen. Tiden räcker helt enkelt inte längre till för denne serieentreprenör, som nu, vid 67 års ålder, är i full färd med att etablera sitt senaste företag BANQIT på marknaden. Produkten ett helt nytt system för kontanthantering ska nu lanseras i stor skala. Leif Lundblad är både entreprenör och innovatör med bankomaten, sedelräknaren och seal-faxen (en fax där dokumenten levereras vikta och inplastade, som aldrig slog på marknaden då en snabbt tog över) på meritlistan. Den nya produkten, dubbelbankomaten Q- Cash/routern (QCR), innehåller delar från alla de tidigare projekten. Kronan på verket i Leif Lundblads innovatörsbana, således. Vi lanserar det första exemplaret i Borlänge i december, berättar en entusiastisk Leif Lundblad. Och vi ligger helt rätt i tiden med tanke på alla värdetransportrån. Med QCR:en minskar behovet av att transportera kontanter med hälften. KOLL PÅ FALSKA SEDLAR Dubbelbankomaten är alltså både en insättnings- och uttagsautomat. Dessutom sorterar den pengarna, räknar dem och har till och med koll på falska sedlar. Den som försöker sätta in en falsk sedel fotograferas av automaten och fotot och den falska sedeln inpackad i ett Sealpack lämnas över till polisen. Kontanthanteringen kostar idag 11 miljarder kr om året och det bara i Sverige, säger Leif Lundblad. Det är ett fruktansvärt slöseri, vilket beror på att en sedel som hamnar i en ICA-kassa måste passera 11 olika anhalter innan den kan tas ut i bankomaten igen. Den nya dubbelbankomaten är tänkt att finnas i köpcentra och stormarknader och där kan kunderna ta ut pengar och handla för dem. Sedan sätter handlaren in dem igen i samma automat. På så sätt finns det alltid pengar i bankomaten och man slipper alla transporter, all räkning och all sortering. Det sköter maskinen om. Och skulle maskinen få in för mycket pengar räknas de, buntas ihop och plastas in. Där har Leif Lundblad använt samma teknik som i Seal-faxen. Vi har hållit på i fem år med utvecklingen, för detta är en komplicerad maskin, säger Leif Lundblad. Men nu är det dags för lansering. Vi satsar stort på marknadsföring mot bankerna, som ska ta över ansvaret för kontanthanteringen i Sverige från Riksbanken. Först ut i Sverige blir köpcen-

7 Charlotte Brogren ny i Industrifondens styrelse Charlotte Brogren är ny ledamot av Industrifondens styrelse. Hon är teknisk doktor och har arbetat i ABB-koncernen i tio år. Tidigare var hon svensk forskningschef, nu är hon global utvecklingschef inom affärsområdet Robotocs. Vi på Industrifonden tackar för det gångna året och önskar er alla God Jul och Gott Nytt År Verksamheten Industrifondens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret finns nu klar. Den ger en bred bild av det gångna året och kan beställas genom att maila till tret Kupolen i Borlänge. Systemet finns redan hos matvarukedjan Carrefour i Spanien, där 70 maskiner har testkörts sedan flera år tillbaka. BRÅDA DAGAR Så Leif Lundblad har bråda dagar och hinner inte med mycket annat än BANQIT. Därav utträdet ur Industrifondens styrelse, där han suttit sedan Jag har sett många näringsministrar, ett antal vd:ar och ett knippe styrelseordföranden passera revy under dessa år, berättar han. Det har varit mycket roligt och inspirerande att få följa de många lovande bolag som fonden investerat i under åren. Jag tycker att Industrifonden i mångt och mycket varit en föregångare i riskkapitalbranschen i sitt sätt att arbeta med portföljbolagen. Mest spännande av alla bolagen är Micronic, tycker han: Det är ett typiskt high techbolag, vars utveckling gått upp och ned och det har varit kul att få följa det till det börsbolag det är idag. Det uppfyller alla krav i den utvecklingskedja ett bra tillväxtbolag ska ha: en bra uppfinning, ett affärsprojekt med en gigantisk marknad, bra marginaler och goda exportmöjligheter. För Sverige ar alldeles för litet. Ett bolag som vill växa måste exportera det är Leifs filosofi. SÅ HÄR FUNGERAR LEIF LUNDBLADS NYA DUBBELBANKOMAT SÅLDE PÅ TOPPEN Leif Lundblad har också i många år varit ordförande i Industrifondens placeringskommitté, som hanterar fondens placerade kapital. Här har han varit med om både upp- och nedgångar, men är mest stolt över att två gånger ha sålt aktier på den absoluta toppen. På så sätt har vi bidragit till att hålla fondens kapital intakt. Men nu är det alltså fullt fokus på BANQIT och den nya dubbelbankomaten. Detta samtidigt som Leif Lundblad firar 50-årsjubileum som företagare. Jag har inte tid att gå i pension, säger han, det finns så mycket kvar att göra.

8 B-post. Porto betalt Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm Tel E-post: Hemsida: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Produktion: Pharos Executive Partners Adressändring: Nystart för Imsys Imsys Technologies i Upplands Väsby är det senaste tillskottet bland Industrifondens portföljbolag. Med kapital från Industrifonden och Creandum i ryggen satsar man nu stort på att marknadsföra sin mikroprogrammerbara processor. Ola Andersson är ny vd för Imsys med uppgiften att snabbt få ut bolagets unika chip på marknaden. Imsys processor är mindre, billigare och strömsnålare än konkurrenternas. Finessen är att det går att mikroprogrammera direkt i chipet, vilket gör att en och samma processor kan användas i många olika typer av tillämpningar. Gemensam nämnare är att det är maskiner med en inbyggd dator, som via nätverk ska kommunicera med andra maskiner Denna flexibla processor blir självklart billigare än att tillverka en speciell processor för varje tillämpning, säger Dag Sigurd, investeringsansvarig på Industrifonden. Eftersom marknaden för inbyggda system är i stark tillväxt ser vi stora möjligheter för Imsys att lyckas. styrning att byggas in i system och på så sätt fått en mer utvecklad produkt. Men vägen till marknaden har varit lång. Även om bolaget hade många nöjda kunder lät det stora genombrottet vänta på sig och 2003 gick Imsys i konkurs. Några månader sedan återuppstod det genom att grundarna köpte ut det. Man hade dock inga pengar och kunde inte satsa stort. Men vi hankade oss fram genom att sälja våra produkter via Internet, berättar Roger Sundman, grundare och numera säljare och affärsutvecklare. 300 KUNDER I 35 LÄNDER Och kunderna fortsatte att hitta till Imsys. 300 kunder i 35 länder har hittills köpt chipet eller plattformen. Användningsområdena är många. Plattformen kan användas inom många olika områden, t ex övervakning och styrning av fordonsflottor, automation inom industri, handel, trafik och annan infrastruktur, säkerhetssystem och medicinsk apparatur. Den kan till och med användas för övervakning av kor. Vårt chip står inte på egna ben, utan är en viktig beståndsdel i apparater som är anslutna till nätverk som skickar information, berättar Imsys nytillträdde vd Ola Andersson. Det är han, som tillsammans med 14 miljoner kronor från Industrifonden, Creandum och New Home Holding, nu ska få fart på affärerna. Detta ska ske genom en storsatsning på marknadsföring av den nya, åttonde, versionen av chipet, som går under arbetsnamnet GP För varje version blir processorn mindre, men får bättre prestanda och fler funktioner. Imsys kunder erbjuds tre produkter. Dels enbart processorn, dels plattformen med processor och annan hård- och mjukvara. Som tredje alternativ för avancerade användare finns själva konstruktionen att köpa som ett så kallat ip-block, för den kund som själv vill införliva Imsys processor i en egen chipkonstruktion Största utmaningen för bolaget just nu är att få igång en kritisk massa av affärer. Vi tar fram säljmaterial, presentationer, grafisk profil, ja allt som behövs för att ge ett trovärdigt intryck på marknaden, berättar Ola Andersson. Detta är extra viktigt för ett litet bolag som Imsys, vi måste ju få kunden att lita på att vi kan leverera. EUROPA, USA OCH ASIEN Därför är det viktigt att ha ägare som Industrifonden och Creandum de ger oss extra tyngd och långsiktighet, fortsätter han. Våra kunder tar beslut om elektronikkomponenter i sina projekt som de får leva med under ett antal år. Målet är att få upp omsättningen från en dryg miljon förra året till 5 miljoner kr i år. Det ska ske genom bearbetning av kunder i Europa, USA och Asien. Vi är än så länge bara sju anställda, men vi tar in konsulter för att få hjälp med olika teknikprojekt och vi räknar med att anställa själva för att få upp farten i kundbearbetningen, säger Ola Andersson. Om ett och ett halvt till två år vet vi om vi har lyckats! SVERIGES MR JAVACHIP Imsys grundades redan Bland grundarna fanns Stefan Blixt, Sveriges Mr Javachip enligt tidningen Ny Teknik. Han har varit idégivare till det unika chipet, som går att Javaprogrammera direkt. Med chipet som kärna har man sedan byggt en plattform för Plattformen med Imsys programmerbara chip kan användas inom många olika områden. Dock alltid inbyggda i datorer som ska kommunicera med varandra via nätverk.

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

www.industrifonden.se Nytt förslag om riskkapital i tidiga skeden

www.industrifonden.se Nytt förslag om riskkapital i tidiga skeden NR 3 OKTOBER 2004 INDUSTRIFONDEN NYTT NYHETSBREV FRÅN INDUSTRIFONDEN Klarare spelregler för tidig finansiering En tydligare rollfördelning och klarare spelregler för aktörerna inom det svenska innovationssystemet,

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Mitra Medical med VD Bengt E.B. Sandberg har utvecklat ett blodfilter som ger bättre resultat men färre biverkningar, vid cancerbehandling.

Mitra Medical med VD Bengt E.B. Sandberg har utvecklat ett blodfilter som ger bättre resultat men färre biverkningar, vid cancerbehandling. Foto: Kristoffer Lindblad NR 1 MARS 2005 Mitra Medical med VD Bengt E.B. Sandberg har utvecklat ett blodfilter som ger bättre resultat men färre biverkningar, vid cancerbehandling. Mitras filter nytt grepp

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB Göteborg 23 maj 2013 Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB www.opus.se Opus Group i korthet Opus Group idag Verksamt i 22 år, grundat 1990 Ca 870 anställda globalt Huvudkontor i Göteborg Produktionsanläggningar

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg NR 2 Juni 2006 Industrifonden öppnar kontor i Göteborg artikel sid 5 Makeba till jazzfestivalen Den sydafrikanska världsartisten Miriam Makeba, här fotograferad vid Kapstadens internationella jazzfestival,

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

VD-rapport Årsstämma 2012

VD-rapport Årsstämma 2012 VD-rapport Årsstämma 2012 VD-redogörelse, CEAB årsstämma 23 maj 2012 unity Entertainment AKTIEÄGARE! HERR ORDFÖRANDE! KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2011 Året började med förvärv av 2 rörelser/bolag

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

AP2 index över kvinnorepresentation i börsbolagens styrelser och ledningar

AP2 index över kvinnorepresentation i börsbolagens styrelser och ledningar AP2 index över kvinnorepresentation i börsbolagens styrelser och ledningar En studie genomförd av Nordic Investor Services 27 maj 2005 Maj 2005 1 Agenda Bakgrund Initiativ Mätobjekt Slutsatser 2 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 27 april 2009 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2009 beslutade

Läs mer

Industrifonden investerar i dykbolaget Poseidon s.4

Industrifonden investerar i dykbolaget Poseidon s.4 Nr. 1 Mars 2007 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i dykbolaget Poseidon s.4 Bioinvent i nytt samarbete med Genentech s.3 Motorola blir kund till Scalado s.4 SafeTool gör bygget säkrare s.6

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB Informationsbrev till aktieägare i Sundvik Invest AB Förvaltarna har ordet Henrik Stigwan Tomas Fält Styrelseledamot/Förvaltare Styrelseledamot/Förvaltare Civ.ek. Corporate Law & Finance Civ.ek. Corporate

Läs mer

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Dag Jungenfelt: Hej, Välkomna till denna webbhearing för Medfield Diagnostics AB. Jag heter Dag Jungenfelt och är VD för bolaget. Ni är nu hjärtligt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar Bokslutskommuniké 2011 Railcare skulle inte vara Railcare utan alla innovationer. Vi är på gång! Årets intäkter uppgick till 196,3 (190,2) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -9,5

Läs mer

Rapport 2015 Powered by

Rapport 2015 Powered by Rapport 2015 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT... BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...... och idag är marknadsplatsen nätet Bara på Blocket omsattes 254 mdr 2011 vilket motsvarar 7,3% av Sveriges BNP och 7 av 10 svenskar köpte eller sålde något där. Under samma

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år Öppet Hus 15 17 maj 2013 1963 grundades Svenska Traub AB som ett helägt dotterbolag till TRAUB AG. Över 4500 kurvstyrda och långt mer än 1000 CNC-styrda verktygsmaskiner

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Fondstruktur. = Totalt ca 1 Mdkr. Norrlands fonden. Regionala medel. EU strukturfondsmedel. Mellersta Norrland SamInvest. Östra Mellansverige

Fondstruktur. = Totalt ca 1 Mdkr. Norrlands fonden. Regionala medel. EU strukturfondsmedel. Mellersta Norrland SamInvest. Östra Mellansverige Riskkapital Fondstruktur Småland & Öarna Västsverige Värmland Östra Mellansverige Stockholm Norra Mellansverige Mellersta Norrland SamInvest Övre Norrland Partnerinvest Almi EU strukturfondsmedel Regionala

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Årlig information enligt FFFS 2007:7

Årlig information enligt FFFS 2007:7 Årlig information enligt FFFS 2007:7 Sammanställning av offentliggjord aktiemarknadsinformation från Nordic Growth Market NGM Holding AB under perioden 21 maj 2007 21 maj 2008. Rapporter 2008-05-16 DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min Presentationsteknik Möta investerare Tips och råd inför din Pitch 10 min Vem lyssnar? Olika presentationer till olika målgrupper. IDAG INVESTERARE!!! Presentationen ska vara klar innan första möte med

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer