Open. Tjst, Utfärdare, tfn Datum Beteckning Christer Johnson, DM#372743

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Open. Tjst, Utfärdare, tfn Datum Beteckning Christer Johnson, 1085 2008-09-18 DM#372743"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 1 (2) Christer Johnson, DM# Examensarbete Teknikområde: Rubrik: Bakgrund: Utredning hur Unified Communication kan nyttjas inom BAE Systems Hägglunds. Unified Communication within. Idag nyttjas ett antal olika kommunikationsmetoder inom Hägglunds och i kommunikation med koncern och omvärld. Kommunikationsmetoder som telefoni, fast och trådlöst, e-post, SMS, Instant Messaging m.fl. Vilka av dessa kan integreras och samordnas för att effektivisera och förenkla hanteringen av kommunikationshjälpmedel såväl för Hägglunds som kunder och samarbetspartner. För vilka kommunikationsmetoder är det möjliga att integrera användning och transport? Vilka regelverk styr kommunikationsmetoder på företags och koncernnivå. Arbetsuppgifter: Arbetet består av följande delar: Del 1: Omvärldsundersökning En ordentlig omvärldsundersökning av tekniken bör börja arbetet. Intressant frågeställning är hur påverkas direkta användare och indirekt användare. En utvidgning av omvärldsundersökningen bör även omfatta hur användningen inom närliggande områden, (processindustri, åkeri/frakt, flyg), är spritt, eventuella specialimplementationer osv. Det som framkommit i omvärldsundersökningen samt hur tekniken fungerar bör redovisas i rapporten som beskrivs under del 5. Del 2 : Analys av befintliga, framtida metoder och styrande regelverk Vilka befintliga kommunikations metoder används idag? Vilka är de framtidsinriktad metoderna? Vilket är det styrande regelverket och vilka andra påverkande faktorer finns? Del 3: Val av metod, system. Utifrån det som man studerat och undersökt i del 1 och 2 så skall det föreslås en lösning som man anser skulle gå att använda i företaget. Även en ekonomisk analys över kostnaderna både för införandet och driftsfasen bör ingå.

2 EXAMENSARBETE 2 (2) Christer Johnson, DM# Del 4: Skapande av pilotfall (Demonstrator). Detta delmoment innehåller införande av vald metod, enligt del 3. Metoden ska utvärderas och testas under realistiska förhållanden. Del 5: Rapport. I den till examensarbetet tillhörande rapporten skall det redogöras för hur och vad som krävs för att införa detta. Det är viktigt att man tar reda på och redogör för allt som krävs för att uppnå den föreslagna lösningen. Det behövs en detaljerad beskrivning på hur införandet skall gå till, vilka utbildningar som krävs, vilken investeringskostnad det rör sig om samt vilket ytterligare jobb som behövs för att vi skulle kunna införa metoden. Det är viktigt att identifiera och tydliggöra olika problemställningar som kan uppkomma vid ett eventuellt införande. Övrigt: Resultat och Redovisning: Avsett för: Utförs vid: I examensarbetet ingår Del1, Del2, Del3 samt Del5 som obligatoriska moment, men hinner man även med Del4 så är det positivt. Det ingår även i examensarbetet att göra en tidsplan för hela arbetet med tydliga avgränsningar för att visa tidsdisponeringen. Resultatet redovisas i form av en skriftlig rapport som åskådliggör och beskriver de olika delavsnitten enligt ovan. Examensarbetet skall även redovisas på Hägglunds i form av en muntlig presentation. 1 datavetare (teknisk datavetenskap eller motsvarande) 1 teknolog (teknisk fysik el. motsvarande) AB Färdigtidpunkt: Våren 2009 Kontaktpersoner: Stefan Öhgren Michael Jansson Handledare: XXX Universitet/Högskola

3 EXAMENSARBETE 1 (4) Helena Brandberg Byström, DM# EXAMENSARBETE METRICS * FINANCIAL AND NON- FINANCIAL * SHORT TERM AND LONG TERMS * QUANTITATIVE AND QUALITATIVE * LAGGING AND LEADING ALIGNED Business Performance Mangement METHODOLOGIES * BALANCE SCORECARD * SIX SIGMA * VALUE-BASED MANAGEMENT * ACTITIVITY BASED COSTING *INTANGIBLE ASSET MANAGEMENT PROCESSES * STRATEGY FORMULATION * BUDGETING AND FORCASTING * GOALSETTING * PERFORMANCE FEEDBACK * BUSSINESS ACTIVITY MONITORING

4 EXAMENSARBETE 2 (4) Helena Brandberg Byström, DM# Teknikområde: Rubrik: Bakgrund: Utredning av införande av ett nytt BI-verktyg (business intelligence) och dess integrering med ERP-system. Business Performance Management - business intelligence data warehouse Vi står inför en uppgradering av vårt ERP-system och skulle vilja få utrett vilka möjligheter som finns att samtidigt integrera och införa ett nytt beslutssystem i första hand för ekonomistyrning. Insamling av data sker idag från olika system och sparas och analyseras i Excel. Bearbetningar görs ofta manuellt för att skapa återkommande rapporter. Ett påbörjat Data warehouse finns som har gjorts enligt ETL med hjälp av Microsofts verktyg Det finns ett behov av att hantera den mängd av informationsflöde som finns på ett bra sätt och att på ett enkelt sätt få ett beslutsunderlag för val av strategi. För att kunna fatta rätt beslut måsta även möjlighet till analys i flera led finnas. På Hägglunds har ett stort arbete med att kartlägga processer pågått samtidigt som en omorganisation av hela verksamheten genomförts. Ett projekt har nyligen startat för att säkerställa Hägglunds produktionsförmåga och resurseffektivitet i enlighet med strategiskt uppställda mål. Syftet med projektet är att ge bättre förutsättning för Hägglunds att uppfylla finansiella mål beträffande lönsamhet och cashflow. Med rätt Business Performance Management och BI-verktyg skulle Hägglunds kunna öka sina konkurrensfördelar. Examensarbetets innehåll. Kartläggning av hur Business Intelligence-verktyg ska integreras utifrån vår processkarta. Vilka områden/mätetal som ska definieras Undersökning av val av plattform för BI

5 EXAMENSARBETE 3 (4) Helena Brandberg Byström, DM# Arbetsuppgifter: Arbetet består av följande delar: Del 1: Omvärldsundersökning Några intressanta frågeställningar är: Vilken möjliga effekter kan uppnås med beslutstödsstödssystem i beslutsprocessen utifrån BPM (Bussiness Performance Management)? Vilka förutsättning finns i organisationen för införande av beslutstöd. Jämförelse med andra organisationen (tillverkande industri), vilka mått och mätetal och metoder används. (BPM, en definition: Alla processer, metoder, mätetal och system som behövs för att mäta och hantera en organisations prestanda. ) Nästa steg blir att gå vidare och göra en jämförelse och val av teknik/verktyg. Titta närmare på integration, vilken information som ska levereras och på vilket sätt med hjälp av OLAP, datamining, datawarehousing. Beroende på vilken nivå som planeras på examensarbetet så kan avgränsningar göras. Del 2: Val av metod, system, användningsfall. Utifrån det som man studerat och undersökt i del 1 så skall det föreslås en lösning. Även en ekonomisk analys över kostnaderna både för införandet och driftsfasen bör ingå. Del 3: Rapport. I den till examensarbetet tillhörande rapporten skall det redogöras för hur och vad som krävs för att införa detta. Det är viktigt att man tar reda på och redogör för allt som krävs för att uppnå den föreslagna lösningen. Det behövs en detaljerad beskrivning på hur införandet skall gå till, vilka utbildningar som krävs, vilken investeringskostnad det rör sig om samt vilket ytterligare jobb som behövs för att vi skulle kunna införa metoden. Det är viktigt att identifiera och tydliggöra olika problemställningar som kan uppkomma vid ett eventuellt införande.

6 EXAMENSARBETE 4 (4) Helena Brandberg Byström, DM# Övrigt: Det ingår även i examensarbetet att göra en tidsplan för hela arbetet med tydliga avgränsningar för att visa tidsdisponeringen. Resultat och Redovisning: Avsett för: Utförs vid: Resultatet redovisas i form av en skriftlig rapport som åskådliggör och beskriver de olika delavsnitten enligt ovan. Examensarbetet skall även redovisas på Hägglunds i form av en muntlig presentation. 1 datavetare (teknisk datavetenskap eller motsvarande) 1 ekonom AB Färdigtidpunkt: våren 2009 Kontaktpersoner: Helena Brandberg Byström DIS Handledare: XXX Universitet/Högskola

7 EXAMENSARBETE 1 (3) Helena Brandberg Byström, DM# EXAMENSARBETE Teknikområde: Rubrik: Undersöka hur en Supply Chain lösning skulle se ut vid införande av Vendor Manged inventory och vilka möjligheter som finns i vårt ERPsystem. Utredning av Supply Chain lösning - Vendor Managed Inventory(VMI) Bakgrund: Vi står inför en uppgradering av vårt ERP-system och skulle vilja få utrett vilka möjligheter som finns att hantera VMI på ett bra sätt i vårt kommande affärssystem. Dels beräknas våra åtagande inom eftermarknad öka i framtiden, främst i andra länder och dels ställs det större krav på effektivare hantering av lager både internt och externt. Krav finns om att tillhandahålla lager med reservdelar hos kunder som vi äger och inte äger. Önskemål finns att automatisera påfyllning av våra produktionslager genom att lägga över ansvaret på våra leverantörer. Vi tror att VMI skulle kunna ge: Förbättrad tjänst Lägre kostnad Win win situationer Examensarbetets innehåll. Undersöka vilka möjligheter som finns till VMI i vårt ERP-system Baan. Ev. Utvärdering utifrån EVA(Earned Value Added) och TCO (Total Cost of Ownership) Undersöka EDI lösning Föreslå vilken teknik/kommunikation som bör användas Vilka områden/artiklar som kan vara aktuella Föreslå en Supply chain -lösning

8 EXAMENSARBETE 2 (3) Helena Brandberg Byström, DM# Arbetsuppgifter: Arbetet består av följande delar: Del 1: Omvärldsundersökning Några intressanta frågeställningar är: Vilken möjliga effekter kan uppnås med ett VMI koncept? Vilka förutsättning finns i organisationen för införande av VMI. Jämförelse med andra organisationen (tillverkande industri). Nästa steg blir att gå vidare och göra en jämförelse och val av teknik. Titta närmare vilken teknik som kan användas för ett stöd till ett VMI-koncept Beroende på vilken nivå som planeras på examensarbetet så kan avgränsningar göras. Del 2: Val av metod, system, användningsfall. Utifrån det som man studerat och undersökt i del 1 så skall det föreslås en lösning. Även en ekonomisk analys över kostnaderna både för införandet och driftsfasen bör ingå. Del 3: Rapport. I den till examensarbetet tillhörande rapporten skall det redogöras för hur och vad som krävs för att införa detta. Det är viktigt att man tar reda på och redogör för allt som krävs för att uppnå den föreslagna lösningen. Det behövs en detaljerad beskrivning på hur införandet skall gå till, vilka utbildningar som krävs, vilken investeringskostnad det rör sig om samt vilket ytterligare jobb som behövs för att vi skulle kunna införa metoden. Det är viktigt att identifiera och tydliggöra olika problemställningar som kan uppkomma vid ett eventuellt införande. Övrigt: Det ingår även i examensarbetet att göra en tidsplan för hela arbetet med tydliga avgränsningar för att visa tidsdisponeringen. Resultat och Redovisning: Resultatet redovisas i form av en skriftlig rapport som åskådliggör och beskriver de olika delavsnitten enligt ovan. Examensarbetet skall även redovisas på Hägglunds i form av en muntlig presentation.

9 EXAMENSARBETE 3 (3) Helena Brandberg Byström, DM# Avsett för: Utförs vid: 1 datavetare (teknisk datavetenskap eller motsvarande) 1 produktionsekonom / logistiker (industriell ekonomi, industriell logistik) AB Färdigtidpunkt: våren 2009 Kontaktpersoner: Helena Brandberg Byström Handledare: XXX Universitet/Högskola

10 EXAMENSARBETE 1 (3) Kalle Hagström/ DM# EXAMENSARBETE functional products - operational data - configuration controlled product data - business intelligence Teknikområde: Rubrik: Bakgrund: Utredning hur driftdata och konfigurationsstyrt produktdata kan användas i tjänster tillsammans med BI-verktyg (business intelligence). operational data - configuration controlled product data - business intelligence Idag hanteras driftdata/erfarenhetsdata och analyser separat från en produkts konfiguration. Vilket typ av driftdata och vilka analyser som ska göras har inte varit styrt utifrån kundens verkliga behov eller vilka typer av tjänster som skulle kunna erbjudas till kunden. Det saknas även analyser för vilka parametrar som är intressanta att logga för att Hägglunds ska kunna erbjuda funktionella produkter (functional products). Med en grundlig behovsanalys av driftdata/erfarenhetsdata med ett tjänster och funktionella produkter i fokus, tillsammans med de möjligheter BI-verktygen ger skulle Hägglunds kunna positionera sig. Examensarbetet skulle med fördel genomföras i tre olika inriktningar. Kundernas behov vad behövs för att erbjuda funktionella produkter Hur ska driftdata extraheras ur fordonen Hur kan vi nyttja Business Intelligence-verktyg

11 EXAMENSARBETE 2 (3) Kalle Hagström/ DM# Arbetsuppgifter: Arbetet består av följande delar: Del 1: Omvärldsundersökning En ordentlig omvärldsundersökning av tekniken bör börja arbetet. Intressanta frågeställningar är bland annat följande: vilka funktionella produkter kan/ska en fordonsindustri erbjuda, vilka tjänster vill kunderna ha, hur hanteras driftdata i andra områden (format, teknik), vilka signaler ska loggas i fordonen, på vilket format ska loggningshändelser sparas, hur analyseras driftdata/erfarenhetsdata inom andra områden, är BI-verktyg tillräckliga för att göra avancerade analyser. En utvidgning av omvärldsundersökningen bör även omfatta hur användningen inom närliggande områden, (processindustri, åkeri/frakt, flyg), är spritt, eventuella specialimplementationer osv. Det som framkommit i omvärldsundersökningen samt hur tekniken fungerar bör redovisas i rapporten som beskrivs under del fyra. Del 2: Val av metod, system. Utifrån det som man studerat och undersökt i del ett så skall det föreslås en lösning som man anser skulle gå att använda på våra produkter. Även en ekonomisk analys över kostnaderna både för införandet och driftsfasen bör ingå. Del 3: Skapande av pilotfall (Demonstrator). Detta delmoment innehåller införande av vald metod, enligt del två. Metoden ska utvärderas och testas under realistiska förhållanden. Del 4: Rapport. I den till examensarbetet tillhörande rapporten skall det redogöras för hur och vad som krävs för att införa detta. Det är viktigt att man tar reda på och redogör för allt som krävs för att uppnå den föreslagna lösningen. Det behövs en detaljerad beskrivning på hur införandet skall gå till, vilka utbildningar som krävs, vilken investeringskostnad det rör sig om samt vilket ytterligare jobb som behövs för att vi skulle kunna införa metoden. Det är viktigt att identifiera och tydliggöra olika problemställningar som kan uppkomma vid ett eventuellt införande. Övrigt: I examensarbetet ingår Del1, Del2 samt Del4 som obligatoriska moment, men hinner man även med Del3 så är det positivt. Det ingår även i examensarbetet att göra en tidsplan för hela arbetet med tydliga avgränsningar för att visa tidsdisponeringen.

12 EXAMENSARBETE 3 (3) Kalle Hagström/ DM# Resultat och Redovisning: Avsett för: Utförs vid: Resultatet redovisas i form av en skriftlig rapport som åskådliggör och beskriver de olika delavsnitten enligt ovan. Examensarbetet skall även redovisas på Hägglunds i form av en muntlig presentation. 1 datavetare (teknisk datavetenskap eller motsvarande) 1 teknolog (teknisk fysik el. motsvarande) 1 ekonom (industriell ekonomi) AB Färdigtidpunkt: våren 2009 Kontaktpersoner: Kalle Hagström Robert Johansson DIS Handledare: XXX Universitet/Högskola

13 Företagsklassning Intern Försvarsklassning Ej försvarssekretess 1 (2) BESKRIVNING FID/Barbro Sedin Förslag till Examensarbete Teknikområde: Rubrik: Bakgrund: Utredning om utbildnings- och informationsmetoder. Nya utbildnings- och informationsmetoder internt på BAE Systems Hägglunds (Hägglunds) samt externt för Hägglunds-samarbetspartners. Idag används i huvudsak klassrumsundervisning för att sprida kunskap och användning av Hägglunds system internt. Såväl kunder som samarbetspartners behöver tillgång till stöd och utbildning från Hägglunds, även externt. Arbetsuppgifter: Arbetet består av följande delar: Del 1: Omvärldsundersökning En ordentlig omvärldsundersökning av olika metoder/möjligheter för att erhålla utbildning/information internt och på distans. Intressant frågeställning är: Hur påverkas direkta användare och indirekt användare? Det som framkommit i omvärldsundersökningen samt hur tekniken fungerar bör redovisas i rapporten som beskrivs under del 5. Del 2 : Analys av befintliga metoder och styrande regelverk En nulägesanalys genom att göra en intern undersökning av utbildning och informationsbehovet på Hägglunds. Del 3: Val av metod, system. Utifrån det som man studerat och undersökt i del 1 och 2 så skall det föreslås en lösning som man anser skulle gå att använda i företaget. Även en ekonomisk analys över kostnaderna både för införandet och driftsfasen bör ingå. Del 4: Skapande av pilotfall (Demonstrator). Detta delmoment innehåller införande av vald metod, enligt del 3. Metoden ska utvärderas och testas under realistiska förhållanden. dm_n377473_v5_förslag_till_examensarbete_interaktiv_utbilding.doc

14 Företagsklassning Intern Försvarsklassning Ej försvarssekretess 2 (2) BESKRIVNING FID/Barbro Sedin Del 5: Rapport. I den till examensarbetet tillhörande rapporten skall det redogöras för hur och vad som krävs för att införa detta. Det är viktigt att man tar reda på och redogör för allt som krävs för att uppnå den föreslagna lösningen. Det behövs en detaljerad beskrivning på hur användning skall gå till, vilken investeringskostnad det rör sig om samt vilket ytterligare jobb som behövs för att vi skulle kunna använda metoden. Det är viktigt att identifiera och tydliggöra olika problemställningar som kan uppkomma vid ett eventuellt införande. Övrigt: I examensarbetet är samtliga delmoment obligatoriska. Det ingår även i examensarbetet att göra en tidsplan för hela arbetet med tydliga avgränsningar för att visa tidsdisponeringen. Resultat och Redovisning: Avsett för: Utförs vid: Resultatet redovisas i form av en skriftlig rapport som åskådliggör och beskriver de olika delavsnitten enligt ovan. Examensarbetet skall även redovisas på Hägglunds i form av en muntlig presentation. Någon studerande på Institutionen för Interaktiva Media och Lärande eller Institutionen för Informatik (Med fördel 2 studenter) AB Färdigtidpunkt: Våren 2009 Kontaktpersoner: Michael Jansson Handledare: Barbro Sedin XXX Universitet/Högskola dm_n377473_v5_förslag_till_examensarbete_interaktiv_utbilding.doc

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

Systemintegration på Vägverket

Systemintegration på Vägverket UPTEC STS07 020 Examensarbete 20 p Maj 2007 Systemintegration på Vägverket En studie från ett MDI-perspektiv Petter Midtsian Abstract Systemintegration på Vägverket Integration of information systems at

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Webbaserade ERP-system Ramverk för utvärdering

Webbaserade ERP-system Ramverk för utvärdering Lunds universitet VT 2008 Informatik P. Bertilsson & C. Edlund / 2008-06-09 Webbaserade ERP-system Ramverk för utvärdering Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni, 2008 Författare:

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG

- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG QLIKVIEW I PRAKTIKEN - FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG DAVID RYDIN JOHN SANDBERG 2011 09-01 - LINKÖPING Examensarbete LIU- IEI- TEK- A- - 11/01195- - SE Avdelningen ekonomiska informationssystem

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

CRM-system skapandet av det ultimata erbjudandet

CRM-system skapandet av det ultimata erbjudandet CRM-system skapandet av det ultimata erbjudandet Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK02 i informatik Framlagd: Juni 2013 Författare: Gracia Kabwita Nina Wennerlund Handledare: Paul Pierce Examinator:

Läs mer

Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform

Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform STS09032 Examensarbete 20 p Juni 2009 Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform Vad skulle det innebära att införa SAP på KSU, Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB? Karin Lindström

Läs mer

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor)

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) Feasibility Study for Implementation of the Oracle System Module OTL (Oracle Time and Labor) Ida Johansson Maria Örnjäger Examensarbete

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering C-UPPSATS 2006:056 Elektronisk fakturering Varför så få användare? DANIEL FERNSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Mobila system för serviceteknikeryrket

Mobila system för serviceteknikeryrket Mobila system för serviceteknikeryrket Undersökning av behoven och utveckling av en handdatorapplikation C H R I S T O F F E R O L S S O N Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Mobila system för serviceteknikeryrket

Läs mer

Business Intelligence (BI) på Åland

Business Intelligence (BI) på Åland Business Intelligence (BI) på Åland - Kartläggning och beskrivning av BI hos fem åländska organisationer inom tjänstesektorn Mia Grönlund Högskolan på Åland Serienummer 09/2014 Företagsekonomi Mariehamn

Läs mer