Business Intelligence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Business Intelligence"

Transkript

1 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET September 2008 Business Intelligence MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI SEPTEMBER 2008 BPM - ökad effektivitet och bättre användarstöd Läs mer sid.18 KI förbättrar patienthälsan med hjälp av BI Läs mer sid EXPERTPANELEN - SE SID. 14 Hur jobbar en BI-konsult? Läs mer sid.8 FOTO: ISTOCKPHOTO

2 2 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Inledning INFO: Business Intelligence är en titel från Media planet. Tidningen avser att ge en översikt över branschlösningar och ämnar även belysa vilka fördelar som kan uppnås med ett välimplementerat BI-system samt vilka fallgropar som finns i processen kring ett införskaffande av ett sådant. Låt BI bli ett strategiverktyg Urban Ask. B FOTO: ANNA-LENA LUNDQVIST I har nu mognat både med avseende på teknik och funktionalitet och har blivit mer tillgängligt för fler än tidigare, vilket bland annat togs upp i den förra BI-bilagan. BI står även högt upp på många företagsledningars agendor och spås vara det enskilda område inom IT som kommer att ha den största tillväxten de närmaste fem åren. Många företag kommer att investera i BI och vi kommer att se många nya användargrupper. Vi kan också vänta oss att BI-leverantörernas erbjudanden konvergerar alltmer, samtidigt som det blir färre leverantörer på marknaden. Det innebär att teknik och funktionalitet blir mindre viktiga kriterier när vi väljer BIlösning. Utmaningen blir istället att förstå hur väl BI-lösningen passar verksamheten och dess behov, samt hur vi kan tillgodose de nya användarkategoriernas behov. En stor utmaning för BI-beställare blir hur man kopplar strategi och BI, vilket bland annat tas upp i den här tidningen. Den utmaningen har varit uppmärksammad i samband med spridningen av nya idéer och metoder inom ekonomistyrningsområdet, där det länge talats om hur viktigt det är att ha en explicit koppling mellan strategi och styrning. Men, flera undersökningar har visat att många företag har svårt att exekvera sina strategier. Det finns många skäl för det. Bland annat nämns att man inte foku serat tillräckligt på det strat egiska arbetet i företaget och att det är svårt att få alla att förstå strategi, samt att de flesta system är anpassade för taktisk styrning. Dagens moderna BI-lösningar har integrerat strategi och styrning på många bra sätt och det finns nu goda möjligheter att stödja strategiprocessen effektivt med BI. Så nu är det mycket upp till användarna att tänka igenom hur BI kan stödja deras strategiprocesser och användare i hela organisationen, både vad gäller genomförande och uppföljning av strategiska målsättningar. Den här bilagan hoppas vi skall ge läsaren inspiration för att anta utmaningen att bli en bättre beställare och/eller användare av BI-lösningar. Innehåll Beslutstödet lyfter organisationen sid 4 Vin & sprit tar hjälp av BI sid 6-7 Lyckade projekt kräver erfaren BI-konsult sid 8 BI ger reumatiker bättre livskavlitet sid Skapa ett kunskapsövertag sid 12 DHL sparar stort med BI sid 13 Expertpanelen svarar sid 14 Systematiserad omvärldsbevakning sid 15 Tänk stort arbeta smått sid 16 Snabbare redovisning med BPM sid 17 Processnära beslutsstöd sid 17 Bättre användarstöd med BPM sid 18 Urban Ask, Ekonomi dr, föreståndare för centrum för Affärssystem vid Handelshögskolan i Göteborg BUSINESS INTELLIGENCE - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv Projektledare: Johan Lilljebjörn, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Nadine Kissmann, Mediaplanet Layout: Annelie Lagerkvist, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Bold/DNEX Tryckeriet AB, Akalla, V-TAb Aröd Ab, Gbg, MittMediaPrint, Ö-vik För mer information, kontakta Rickard Wilton på För information, kontakta: Johan Widstrand, Mediaplanet, Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Warszawa Malmö Hongkong Genève Riga Bratislava Distribueras med Dagens Industri Synpunkter på våra tidningar: Vi visar dig vägen till bättre beslut Det är det Business Intelligence (BI) handlar om. Att ha rätt underlag för att ta rätt beslut. Hur ser det ut i din organisation. Var kommer informationen ifrån. Är den korrekt? Är det rätt information? Kanske finns det information som skulle vara ovärderlig. Men var? Pointer har metoden för att se till att du alltid har uppdaterad och kvalitétsäkrad information. Läs gärna hur vi hjälpt Vin & Sprit på sidan 6-7. Pointer är Sveriges mest kompletta företag inom Business Intelligence. Vi hjälper dig att fatta rätt beslut med hjälp av våra tre koncept: > Business Intelligence > Customer Intelligence > Performance Management Pointer Sweden AB Regeringsgatan 109, 6TR Stockholm Tel: +46 (0) pointer_annons_di.indd 1 Genom dessa effektiviserar vi finansiella processer. Vi ökar kunskapen om affärerna genom kundanalys och vi engagerar medarbetarna genom gemensamma mål och en sanning i hela företaget

3 Vi tänjer gränser Genom att kombinera engagemang, spetskompetens inom SAP och processkunskap tänjer vi gränserna för den nytta som affärssystem kan åstadkomma. Vi drivs av att utmana våra kunder och oss själva för att uppnå resultat över förväntan. På Stretch är det viktigt att alla har en bra kompetensutveckling och arbetar i utmanande projekt. Tillsammans levererar vi värde till kunden, gärna i projekt som vi själva driver. Vill du också tänja gränser och aktivt bidra till vår fortsatta framgång? Stockholm Malmö Göteborg

4 4 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Beslutstöd för alla Business Intelligence (BI), eller beslutstöd, har hittills varit ett verktyg och område ämnat för få, oftast människor på ledningsnivå eller analytiker och controllers. Nu börjar verktyget breda ut sig i organisationen. Till exempel gav Microsoft sig in i matchen i slutet av 2007 och lanserade en BI-plattform med devisen Business Intelligence to the masses. Deras vision är att göra BI tillgängligt för alla. TEXT: PATRIK LONES Beslutstödet lyfter hela organisationen FOTO: DMITRIY SHIRONOSOV/ISTOCKPHOTO Marknadens intresse för BI har varit starkt under en längre tid, men nu är det glödhett och det händer stora saker i branschen. Mot slutet av 2007 besökte Microsofts CEO, Steve Ballmer, Stockholm för att lansera företagets nya BI-plattform. Några dagar senare gick SAP ut med nyheten att de ville förvärva Business Objects, vilket blev en av SAP:s hittills största företagsaffärer någonsin. Tidigare under 2007 köpte Oracle Hyperion och i början på 2008 tog IBM över Cognos. Informationstillväxt och tuffare affärskrav Många faktorer spelar in i det nyvaknade intresset för BI. Den lavinartade tillväxten och lagringen av information både kräver och gynnar BI. Ju mer information som finns, desto mer intressanta svar och resultat får man fram i ett beslutstöd. Ett annat skäl är att yttre och inre krav, hos företag och organisationer, ökat starkt de senaste åren. Myndigheter, börsinstitut, media med flera vill ha bättre information från företagen, vilket bland annat exemplifieras av SOX-kraven i USA. Men även ägarna vill ha bättre insyn, snabbare och mer korrekta besked och alla medarbetare vill ha bättre beslutsunderlag. Med den snabba tekniska utvecklingen har det blivit möjligt att samla, integrera och hantera stora mängder data på ett effektivt, lättillgängligt och kostnadseffektivt sätt. Och användarnas höga ITmognad gör att BI idag kan spridas till den breda massan. Därför är det inte förvånande att IT-branschens Business Intelligence rakt upp och ner När du vill ha Business Intelligence som låter dig skapa nya rapporter lika snabbt som verkligheten förändras för ditt företag är InfoBuild rätt leverantör. Du slipper de generella leverantörerna övertalningskampanjer för att du skall byta databas, affärssystem och IT-plattform, men kan vara i drift med relevanta rapporter på ett par dagar. Trött på Business Intelligenceleverantörer som köpts av stora IT-företag som nu vill byta hela din infrastruktur när du bara vill ha en nyckelapplikation? Längtar du efter en leverantör som kan integrera med alla plattformar utan att blanda in politik? Då är du välkommen till InfoBuild som säljer Information Builders produkter i Norden, och inget annat. Vår stora fördel är att vi kan fokusera på att ge ert företag en fungerande Business Intelligence-lösning på kort tid. Vår produkt WebFOCUS från Information Builders är beprövad i all storlekar av företag, går snabbt att installera och det finns stor erfarenhet av att integrera den i alla typer av IT-infrastruktur. Men vi har ingen dold agenda att byta ut er nuvarande miljö, säger Peter Selemark, VD InfoBuild Sweden AB. jättar nu mutar in mark i BI-landet och integrerar BI i sina lösningar. Sänkta kostnader och nya affärer BI levererar beslutsunderlag till människor i alla verksamhetsdelar och branscher. Det kan vara kundservicestatistik till kundtjänstpersonal, försäljningssiffror till säljpersonal eller finansiell information till ekonomicontrollern med mera. Sammantaget leder allt detta till sänkta rörelsekostnader, högre kund- och leverantörstillfredsställelse samt nya affärer. Genom bättre informationstillgänglig het och snabbare beslutsprocesser ökar även medarbetarnas trivsel, motivation och produktivitet. BI på kartan Vi har förmodligen bara sett början på utvecklingen inom BI-området. Information Builders grundades en månad tidigare än Microsoft men ligger i New York och har ett tydligt business-perspektiv. Och även om Information Builders är betydligt mindre känt än sin kollega på västkusten så är deras Business Intelligence en integrerad del i väldigt många företags verksamhet. Infobuild har samma agenda som ni att införa fungerande Business Intelligence så snabbt som möjligt. Vi integrerar med er existerande infrastruktur och har inget intresse av att få er att byta plattform. Peter Selemark, VD InfoBuild Sweden AB Eller som Financial Times skrev om Information Builders grundare Gerry Cohen: Perhaps it is running a company a few blocks from Wall Street that has given Mr Cohen a firm grasp on reality. Välkommen även du att dra nytta av en av ITbranschens bäst bevarade hemligheter Business Intelligence från Information Builders. Levererat av InfoBuild och installerat av våra partners IBS, Cybernetics, Guide eller Application Builders. Lösningarna går till exempel mot att hantera alltmer ostrukturerad information och att ge användarna möjlighet att skapa egna mash upapplikationer mot olika system och datamängder. Ett annat intressant område, som kommer att utvecklas starkt, är BI-system med GPS-funktionalitet, som ger dig möjlighet att ställa frågor och hitta svar utifrån geografiska positioner. De gemensamma nämnarna för alla beslutstödsystem är att man: Spar tid genom effektivare beslutsprocesser. Får bättre insikt i verksamheten. Kan implementera och följa upp strategier bättre och mer taktiskt. Reagerar snabbare på händelser. Får en version av sanningen. Får bättre koordination mellan olika arbetsgrupper och verksamhetsdelar. Peter Selemark är VD för InfoBuild, ett bolag som är helt fokuserat på att sälja och installera Business Intelligence-produkter från Information Builders. InfoBuild Sweden AB Kista Science Tower, KISTA Stellan Rosman, Sales Manager Niklas Moberg, Sales Manager

5 Nej, nu måste vi fatta ett beslut. Absolut. Som sagt, nu måste vi fatta ett beslut. Att fatta rätt beslut är inte alltid lätt. Och har du bristande underlag är det näst intill omöjligt. Det ska aldrig behöva inträffa. Inte om vi är med i bilden. Vi på Affecto har ett enda mål för ögonen, att underlätta för företag att fatta rätt beslut. Och även om vi har fantastiska system och tjänster till vår hjälp, är det i slutänden personerna bakom det hänger på. Det är därför vi lovat oss själva att ha Sveriges vassaste konsulter inom beslutsstöd. Personer som förstår kundens verksamhet och verkligen brinner för uppgiften. Vill du fatta bättre beslut, besök affecto.se Din bästa vän för beslutsstöd

6 6 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Case - Vin & sprit Vin & sprit tar hjälp av Business Intelligence Kan man verkligen förbättra sin verksamhet genom, Business Intelligence? Eller är BI bara ytterligare en obegriplig förkortning för att trendiga controllers ska kunna kasta omkring sig uppsnyggade siffror? Kan man med BI åstadkomma några konkreta åtgärder av betydelse? TEXT: LASSE LAGERHOLM FOTO: ANDREY PROKHOROV/ISTOCKPHOTO På Vin & Sprit har Jonas Arvidsson, Vice President Finance and Administration, stor erfarenhet av att arbeta med BI: För några år sedan var mycket av informationen inom företaget olikartad och motstridig, med olika system och olika kontoplaner beroende på var i världen den kom ifrån. Nu har vi harmoniserat allt till ett system som fungerar som referensmodell och läser in allt i ett stort datalager. Slutmålet är att i detalj kunna mäta lönsamheten på respektive varumärke och varje produkt. Det är många olika parametrar vi mäter och bedömer. Vi arbetar med systemet ABC, Activity Based Costing, från Pointer. När vi applicerar grunddata från vårt datalager på ABC kan vi se hur respektive varumärkes lönsamhet utvecklats. Nu kan man fastställa var kostnaderna varit störst och vad den verkliga lönsamheten är. Här följs budgetering upp, var olika resurser Som säljare eller resultat ansvarig för ett varumärke kan du se lönsamheten för varje produkt. läggs samt utfall under året. Genom fortlöpande analyser kan man identifiera var fel finns och där sätta in åtgärder och korrigera kursen. Till exempel kan försäljningen vara låg, kanske ska marknadsföringen förbättras. Som säljare eller resultatansvarig för ett varumärke kan du se lönsamheten för varje produkt, du kan titta på produktionen och få fram vilka standardkostnader respektive produkt har. Vin & Sprit använder sig också av ett annat verktyg, QlikView från QlikTech där det snabbt går att få indikatorer på hur verksamheten går. Det är mycket användarvänligt, berättar Jonas Arvidsson. Man behöver inte vara expert på dataprogram för att förstå att använda det och det går fort att analysera fram var det inte stämmer. Verksamheten har delats upp i Från idé till lösning på några veckor Vi ställde några korta frågor till Jan-Eric Johansson CFO på Innovativ Vision i Linköping. Vad var ditt uppdrag då Du började på Innovativ Vision? Att förbättra ekonomisk uppföljning och styrning på företaget. När kom Du i kontakt med exsitec? Min första arbetsvecka. När fanns den första lösningen på plats? - Det var kort tid! Har ni fått den affärsnytta ni förväntade er? Helt klart. Tillgängligheten och visualiseringen av informationen i våra system har initierat en rad åtgärder som förbättrat våra nyckeltal. QlikView ger mersmak och vi kommer hela tiden på nya tillämpningsområden. Det är en rolig och kreativ process. exsitec AB är ett av Sveriges snabbast växande konsult bolag med verksamhet inom Process- verktyg för beslutsstöd samt en kund- och serviceorienterad Supportfunktion. Vi erbjuder även ett omfattande utbildnings- Göteborg och Linköping. Vi arbetar med produkten QlikView för beslutsstöd och ComActivity för processtöd. kostnader och komplexitet som traditionella business intelligence-verktyg medför. QlikView. Kontakta oss gärna på Läs mer på vår hemsida

7 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 7 Case - Vin & sprit FOTO: ALDO MURILLO/ISTOCKPHOTO tre perspektiv: finans, försäljning eller sämre i våra inköp. Vi ser och produktion. I det finansiella hur buteljen utvecklats under perspektivet tittar man på hur lönsamheten ser ut. I försäljningen analyseras hur vissa varumärken, som kan bestå av flera produkter, går. Här går man in i en grundläggande nivå och studerar priser om det kanske är fel pris till en viss kund, hur kundfordringar ser ut, vilka som förfallit, hur lång tid det tagit innan kunden betalt. I produktionsperspektivet undersöks det senaste året, om glaset blivit billigare eller dyrare och kan i detalj gå ner och se på våra inköp från varje leverantör. BI låter enkelt, men tar tid att genomföra. Det stora arbetet är att skapa datalagret. Att ta fram snygga presentationer, det är enkelt. Att samla in alla data kan vara mycket komplext, så det är analysera fram de parametrar som påverkar lönsamheten, och hur. För rätt förutsättning gäller det att allt är väldefinierat och användarbaserat, att inte bara skapa något som är enbart gigantiskt. olika kostnadskomponenter, till en fördel om du har klart för dig Börja småskaligt och gör exempel hur mycket själva flaskan till vodka kostar: kapsyl, flaska och etikett. På det här sättet kan varje varumärke och produkt studeras och vilken typ av information du vill få kunskap om. Och allt du gör måste vara baserat på ett verkligt affärsbehov. Det är viktigt med en balans så att man får fram vad Control först en prototyp, starta smått och implementera så att resten av organisationen tycker att det finns ett behov. Skapa en struktur och definiera en nivå där all data ska analyseras. Ad_APDNordic2008_251x177mm_final:Layout eller den som har affärs ansvar 13:42 harmoniseras. Seite 1 Kvaliteten på alla Vi kan se om vi blivit bättre behöver. Målet är ju att kunna data är viktig, det finns mycket skräp som inte bidrar konstruktivt (vi känner alla till uttrycket: Shit in shit out). Jobba mycket med kvalitetssäkringen. Det erfordras kunskap och kompetens för att utvärdera vad som är relevant och ska matas in i ett datalager. Om man missar att sätta in parametrar som för till exempel alkoholdrycker, att alkohol skatt ska betalas i Sverige, ja, då resulterar det i stora avvikelser. Företagsledningens stora ansvar FOTO: ISTOCKPHOTO är att se till att förankra processerna i hela organisationen. Engagera hela personalen så att alla känner att man har användning för Business Intelligence-metodiken. Och alltid avgörande för alla företag, det är att ha full kontroll över försäljningen. Ska något prioriteras, så är det försäljningen, med kvantitet och försäljningsvärde. Parallellt bör man naturligtvis se över sina produktions- och overheadkostnader, avslutar Jonas Arvidsson. Improve Business Performance ARIS ProcessDays Nordic 2008 Välkommen till Nordens största BPM-konferens som arrangeras av IDS Scheer, marknadsledande inom lösningar och mjukvaror för Business Process Management. Två dagars fördjupning inom BPM, Enterprise Architecture, Service-Oriented Architecture, och Process Intelligence, tillsammans med våra kunder, partners och experter som Björn-Erik Willoch, Sandvik, Stockmann Group, AP Möller Maersk, TietoEnator, KTH, Dong Energy med flera. Deltag i våra seminarier som arrangeras tillsammans med våra partners Cordial Business Advisers, Microsoft, Oracle och SAP. Copyright (C) IDS Scheer AG, All rights reserved. ARIS, IDS, ProcessWorld, PPM, ARIS with Platform symbol and Y symbol are trademarks or registered trademarks of IDS Scheer AG in Germany and in many countries all over the world. SAP NetWeaver is a trademark of SAP AG, Walldorf. All other trademarks are the property of their respective owners. U.S. pat. D561,778, pat. D561,777, pat. D547,322, pat. D547,323, pat. D547,324 Jon Roden Sandvik Tooling's Use of ARIS The Best of Both Worlds This presentation explains how Tooling IT are planning to use ARIS in both BPM projects (where differentiation is a key driver) and SAP Implementation projects (Productivity being key). Supporting both differentiation and productivity delivers the best of both worlds, giving Sandvik Tooling businesses a balanced, fit for purpose IT portfolio. ARIS plays a key part in both of these areas. Nevzat Ertan, Chief Architect & Senior Manager, and Jon Roden, Senior Enterprise Architect, Sandvik Tooling Sverige AB. 5 6 november, 2008 Radisson SAS Royal Park, Stockholm Anmälan: Få 20 % rabatt genom att ange kod: APDN08DI Begränsat antal deltagare så anmäl dig idag!

8 8 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET BI-konsulten i fokus Lyckade projekt kräver erfaren BI-konsult En erfaren BI-konsult kan bidra med beprövade metoder och modeller inom beslutsstödsområdet. Dessa kompletterade med best practices från genomförda projekt ökar sannolikheten för ett lyckat projektgenomförande, menar Ylva Willander som är BI-konsult på Business Objects, an SAP Company. TEXT: PETER FREDRIKSSON Korta projekttider ger snabb återkoppling i verksamheten, säger Ylva Willander. Foto: Janne Viberg Kunderna vill ha lösningar med hög kvalitet inom givna tids- och resursramar. I vår metod BISA, Business Intelligence Solution Accelerator, ingår därför projektledning, kvalitetssäkring, riskhantering, kunskapsöverföring och kommunikationsstrategi, säger hon och tillägger att huvudsyftet med att införa en beslutstödsplattform är att verksamheten skall få tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt. I beslutstödsprojekt är det därför oerhört viktigt att verksamheten och IT arbetar tätt samman. Verksamheten är kravställare, avseende både informationsinnehåll, nivå på datakvalitet och användargränssnitt. Integration av data är IT:s största utmaning, säger Ylva Willander som berättar att hon arbetar helst med korta, itererade projekt som stödjer ett informationsområde i taget som till exempel försäljning eller fakturering. Levererar snabba resultat Fördelen är att projektet kan leverera snabba resultat till verksamheten. På så sätt minimeras risken och projektet får snabb återkoppling. Vår rekommen dation är att planera korta projekt på cirka fyra till sex månader, säger Willander som delar in projekten i fem faser, nämligen kravinsamling, design, byggnation, utrullning samt underhåll och utveckling. Men innan man kan bestämma vilken omfattning och prioritet de olika projekten har inom företagets BI-lösning behöver man börja med en förstudie. Hög datakvalitet ett krav Ylva Willander poängterar att ett beslutsstödssystem till sin natur är en horisontell applikation som inte skapar sin egen data utan hämtar och integrerar data från olika källor samt säkerställer datakvalitén. Generellt kan sägas att 75 procent av den totala projekttiden och Fyra frågor till Kasem Chahrour, Projektledare på Capgemini Framgångsfaktorer i ett BI-projekt: Tydliga affärsmål och djup användarinvolvering, rätt projektledning, rätt kompetens hos utvecklare, fokus på affärsnyttan genom hela projektet, låg komplexitet, iterativt arbete och små täta leveranser. resursåtgången läggs på denna del. Det är också viktigt att planera för hur verksamheten skall stödjas under och efter genomförandet avseende utbildning, innehåll i beslutstödsplattformen och olika Foto: JAN E SVENSSON AB SL Vilka delar består ett BI-projekt av? Behovsanalysen fastställer de affärsmässiga mål och värden som ska uppnås och den information verksamheten efterfrågar. Prototypframtagning av prototyprapporter som gärna kan användas direkt och tidigt generera verksamhetsnytta. Analys & Design, där merparten av tiden läggs. Här görs bland annat källsystemanalys, begreppsdefinitioner, modellering, lösningsdesign och fastställande av it-plattform och verktyg. I genomförandefasen utvecklas databasen, ETL-mappningar, OLAP/Data Marts och rapporter/gui. Dataflödet från källsystemen automatiseras och datakvalitetsfunktioner byggs in. Test- och implementation, lösningen testas, sätts i produktion och överlämnas till förvaltning. Vilken BI-modell föredrar du? Capgemini Compact BIM, en modell för att tackla BI/BIM projekt på rätt sätt med verksamhetens affärsnytta i fokus. Vart är BI-området på väg? Mer konsolidering är att vänta, samt att företagen kommer att inbegripa BI i affärsprocessen och de system som stödjer dessa. Informationen görs tillgänglig i ett tidigare skede och längre ut i organisationen och BI blir inte längre en egen avskild lösning, utan en naturlig del i varenda delprocess. verktyg. Hur skall nya krav från verksamheten fångas upp så att beslutstödsplattformen fortsätter att leva och verkligen stödjer verksamheten i en allt mer föränderlig värld? Business Intelligence nödvändig insikt för avgörande beslut! Att fatta rätt beslut är bland det viktigaste ansvaret som läggs på våra axlar. För att göra det måste vi ha tillgång till information vi kan lita på. Vi behöver sätta insamlad information i större sammanhang och jämföra den med information från andra delar av vår verksamhet. Effektiv och enkel rapportering och analys ger lättillgänglig uppföljning och ett tydligt beslutsunderlag för hela organisationen. Sogetis experter hjälper dig att välja rätt lösning och de bästa produkterna för din verksamhet. Beslutsstödsportalen Trenden går allt mer mot att nå ut till fler medarbetare i organisationen med beslutsstöd. Sogeti menar att webbportalerna idag gått in i en tredje fas Beslutsstödsportalen. Portalen som till en början var en informationskanal blev senare en applikationsportal och idag alltså en beslutsstödsportal. Intranätet, den gemensamma portalen, är i sin nuvarande form utmärkt att använda till att föra ut Business Intelligence i hela organisationen. Roll- och behörighetsstyrd information gör att varje medarbetare får tillgång till exakt den information som är relevant för denne Performance Point Server Med Performance Point Server ser Sogeti att Microsoft har kompletterat sin portfölj och kan nu erbjuda en kompetent, prisvärd och komplett BI-portfölj. Sogeti har idag tagit en marknadsledande position som leverantör av Performance Point Server. Nyligen vann Sogeti pris på.net Awards för den lösning som tagits fram åt Diaverum. Diaverum är en av de största Performance Point Serverinstallationer som idag finns på den svenska marknaden. Vill du veta mer om oss och vår BI-kompetens? Läs mer på Sogeti Business Intelligence Center i Stockholm Sogeti har kompetens inom bland annat Microsofts plattform, SAS, Business Objects, Teradata och QlikView. Det finns en bred kompetens och leveransförmåga, men fokus har centret i Stockholm valt att lägga på Microsofts plattform med SQL Server som nav. Centret fungerar som en nationell leveransenhet med cirka 100 verksamma konsulter. Läs mer om oss på

9 framsteg_busint_252x360:mediaplanet Sida 1 BI-system skapade bättre tillgång till data Mineralkoncernen LKAB implementerade ett Business Intelligence (BI) system för ett år sedan och är nöjda med resultatet. Det är lätt att få fram uppgifter och jag upplever att systemet effektiviserat verksamheten. Bidragande till detta tror jag är att det funnits stort engagemang på alla nivåer inom företaget för satsningen, säger Daniel Berglund som är IT-chef vid LKAB. Det var under 2007 som mineralkoncernen LKAB implementerade ett BI-system för att skapa bättre tillgång till ekonomiska uppgifter och data inom koncernen. Men syftet var också att bättre kunna åskådliggöra, rapportera och analysera data och skapa bättre underlag till beslut inom företaget. BIsystemet utvecklades och implementerades på kort tid och bygger på den senaste tekniken inom område där all data hanteras direkt i användarens dators RAM-minne, något som gör att systemet blir enkelt att använda och flexibelt. BI-systemet har lett till mycket bättre ekonomisk uppföljning för framför allt verksamhetscheferna inom bolaget som numera har en mycket bättre ekonomisk överblick över sina respektive ansvarsområden. Vill man ha uppgifter om till exempel vissa kostnader kan man mycket snabbt få dessa nedbrutna på detaljnivå, något som tidigare tog lång tid att få fram, säger Daniel Berglund. BI-systemet används inte bara av koncernledningen och cheferna inom företaget utan fungerar som ett system för att hjälpa till att fatta operativa beslut»på golvet«, alltså ute i verksamheten. Daniel Berglund har inga uppgifter på exakt vilka besparingar som BI-systemet resulterat i i termer av kronor och ören men uppger att han är nöjd med resultatet. Jag tycker sammantaget att systemet har överträffat våra förväntningar och att det är ett av de IT-projekt inom LKAB som utvecklats bäst. Två starkt bidragande faktorer till detta är att verktyget är lätt att använda och att utvecklingstiden var förvånansvärt kort, säger Daniel Berglund. Idag används BI-systemet av drygt 1000 personer inom LKAB vilket är i storleksordningen en fjärdedel av alla anställda inom bolaget. Framöver är tanken att användarna ska få tillgång till fler funktioner och kunna göra allt mer avancerade beräkningar och analyser med hjälp av BI-systemet. Att resultatet blivit så bra tror jag beror på att det funnits ett stort engagemang för systemet på alla nivåer inom företaget, det är inte bara ledningen som varit engagerad, säger Daniel Berglund. FRAMSTEG Framsteg störst på QlikView Framsteg arbetar med affärskritiska analyser och processer och är specialiserade på beslutstöd och verksamhetsutveckling. Sedan 2007 är vi Nordens största återförsäljare av QlikView. Framsteg AB, Wallingatan 11, Stockholm, Telefon , Teatergatan 19, Göteborg

10 10 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Kundcase - KI Reumatiker ska få en bättre livskvalitet tack vare två nya beslutsstödsystem som utvecklats av Karolinska Institutet i samarbete med SAS Institute. Under hösten ska de nya applikationerna testas ute på klinikerna och hemma hos patienterna. Vi räknar med att de båda systemen kommer att ge en förbättrad hälsa bland vårdtagarna. Dessutom räknar vi med besparingar inom vården eftersom vi snabbare kan hitta rätt medicinering för varje enskild individ, säger Staffan Lindblad som är föreståndare på HIC, Hälsoinformatikcentrum. TEXT: PETER FREDRIKSSON BI ger reumatiker bättre livskva Han menar att reumatiker är en utsatt grupp eftersom de får råd från många olika håll om hur de ska leva och medicinera. Eftersom sjukdomen är kronisk är patienterna ofta engagerade och pålästa, vilket är på både gott och ont. Vi har identifierat två problem. Dels finns det stort behov av ett lättanvänt verktyg för att patienterna själva ska kunna få möjlighet att på ett vetenskapligt sätt testa vad som fungerar eller inte för just dem. Men sen finns det även behov av en prediktiv modell som ska under lätta för läkarna att vid varje besök kunna välja och utvärdera de bästa behandlingsalternativen för varje enskild patient. Hälsoinformatikcentrum HIC drivs av Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting sedan september Tillsammans med SAS Institute har man utvecklat två analyslösningar som ska svara upp mot de högt ställda kraven på exakthet och användarvänlighet. Patientens egen verktygslåda Med det webbaserade verktyget Patientens Vetenskapliga Verktygslåda kan reumatikerna själva testa åtgärder mot olika symptom som han eller hon vill förbättra, som till exempel värk eller ihållande trötthet. Därefter väljer patienten upp till fyra olika livsstilsfaktorer som de vill testa för att förbättra den egna hälsan. Det kan röra sig om allt ifrån daglig motion och ändrade sömnvanor till omläggning av kosten. När uppgifterna är inmatade genererar programmet ett randomiserat schema i form av en dagbok där patienten ser vilka av faktorerna som ska testas varje dag. Patienten fyller dagligen i uppgifter om Catharina Svenningstorp på SAS Institute. FOTO: LARS TRANGIUS hälso tillståndet som sedan granskas och bearbetas av programmet och sedan presenterar vilken kombination av olika faktorer som ger den bästa effekten. Verktyget är exakt och enkelt att använda. Rekommendationerna är relevanta och praktiskt genomförbara för användaren i vardagslivet, säger Lindblad som är mycket nöjd med hur verktygslådan är utformad. Programmet ger en vetenskaplig hypotesprövning för användaren. Resultatet presenteras sedan på ett lättförståeligt sätt, till exempel i form av ett stapeldiagram. På så sätt kan även en lekman tillgodogöra sig informationen på ett enkelt sätt. Modell för läkaren Prediktiv Modellering är utvecklat för läkaren och ska utgöra ett stöd i beslutet om vilken typ av läke medel eller kombination av läkemedel som ger det bästa resultatet. Traditionellt går läkarna efter Socialstyrelsens riktlinjer, vilket är ett trubbigt instrument eftersom dessa utgår från kliniska prövningar på särskilt utvalda patienter. Riktlinjerna passar sällan den enskilde patienten. Det här gör att BUSINESS INTELLIGENCE SERVICES When Expertise and Delivery are all that count, count on us T O G E T H E R. F R E E Y O U R E N E R G I E S

11 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 11 Kundcase - KI Sverige med i it-toppen litet man måste prova sig fram vilket innebär en försämrad vårdkvalitet samtidigt som det kostar pengar, säger Lindblad som menar att en av de främsta fördelarna med den prediktiva modellen är att den använder de 20 vanligaste kombinationerna av läkemedel för att ge läkaren ett bra beslutsunderlag. En annan fördel är att webbtjänsten inte bara kan mäta vilka behandlingar som kan ge resultat. Den kan även registrera exakt hur mycket bättre patienten blivit efter olika åtgärder. Sedan tidigare finns patienter med besök regist- Prediktiv Modellering - beslutsstöd för läkarna Patientens Vetenskapliga verktygslåda - hjälp till självhjälp rerade i det så kallade RA-registret. Med den nya prediktiva modellen stärker vården därmed denna samlade erfarenhet med en vetenskaplig analys. Under hösten ska modellen testas ute på ett flertal kliniker och sen ska resultaten sammanställas och utvärderas. Patienten blir delaktig Staffan Lindblad menar att ett generellt problem inom sjukvården är att patienterna inte följer läkarnas råd. Undersökningar visar att endast hälften av patienterna tar de läkemedel som de fått föreskrivna. Det finns flera förklaringar till att det är så. Dels kan det bero på slarv och okunskap. Men sen tror jag att många inte känner sig motiverade. Genom att de får tillgång till ett verktyg där de själva blir delaktiga i behandlingen tror jag att följsamheten blir högre. Staffan Lindblad, föreståndare på HIC, Hälsoinformatikcentrum. FOTO: HELENA HVITFELDT Om de kan se sambandet mellan medicinering och behandlingsresultatet och därmed följer ordinationerna kan de få en ökad livskvalitet. För Catharina Svenningstorp på SAS Institute som varit med om FOTO: ISTOCKPHOTO att ta fram de båda beslutsstödssystemen har uppgifterna inneburit en spännande utmaning. Sedan länge har projekt som riktar sig till hälso- och sjukvården varit viktiga för oss. I dag kommer en tredjedel av SAS Institutes försäljning från dessa områden. Vi har heltäckande lösningar för att hämta, lagra, analysera och presentera information på ett sådant sätt att mottagaren förstår och kan använda sig av resultatet, säger hon och tillägger att förhoppningen är att informationen från de båda systemen ska kunna användas inom Svenska RA- registret. Eftersom Patientens Vetenskapliga Verktygslåda är en användarvänlig applikation blir den enkel att implementera. Flera landsting, sjukhus och Socialstyrelsen använder idag system från SAS Institute, vilket är en fördel när vi ska lansera lösningarna i hela landet. I ett globalt index över länders itkonkurrenskraft rankas Sverige som nummer fyra av 66 länder. Högt upp på rankingen, som tar hänsyn till investeringar inom it, förmågan att rekrytera kompetens inom it-branschen samt företags klimat, ligger även Danmark och Storbritannien som rankas som nummer tre respektive nummer fem. Studien kommer från The Economist Intelligence Unit och är gjord på uppdrag av branschorganisationen Business Software Alliance. Studien fastslår att Sverige har ett bra klimat för företag samt en bra förmåga att ta fram nya talanger på it-området. Sverige får också plus i kanten för stora investeringar i forskning och utveckling i den privata sektorn. I och med fjärdeplatsen klättrar Sverige tre placeringar jämfört med förra årets ranking. USA toppar den sammanfattade listan följt av Taiwan. Källa: Computer Sweden Speed-dating på Arbetsförmedlingen Konjunkturen mattas och läget på arbetsmarknaden blir allt mer ansträngt i många branscher. För datakonsulter spår dock Arbetsförmedlingen att det kommer att vara en ljus arbetsmarknad under både 2008 och Här om veckan såg Arbetsförmedlingen till att arbetsgivare fick träffa arbetssökande med it-erfarenhet i snabbintervjuer på två till fem minuter. Intervjuerna hölls i Stockholm, Göteborg och Malmö och det var andra gången som denna typ av träff ordnades av Arbetsförmedlingen. Källa: e24 Behöver du hjälp mot din beslutsångest? Vi hjälper dig med Business Intelligence

12 12 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Data mining Skapa ett kunskapsövertag gentemot konkurrenterna Affärsanalys blir allt viktigare när teknik och produkter blir lättare att kopiera och konkurrensfördelar som företag haft på en lokal marknad försvinner. På dagens globaliserade marknad är framgångsfaktorerna snarare produktivitet, effektivitet och att fatta de smartaste affärsbesluten. TEXT: LASSE LAGERHOLM - Med dagens enorma informationsflöden är det dock omöjligt att överblicka orsak/verkan och att avgöra vilka de bästa handlingsalternativen är. Företagen måste därför låta tekniken hjälpa dem med avancerad analys av affärerna för att få ett kunskapsövertag och skapa ett ökat affärsvärde, menar Catharina Svenningstorp, ansvarig för analysstrategier på SAS Institute. Data mining är ett begrepp inom affärsanalys, som innebär att man med en strukturerad analysprocess kan hitta mönster och trender i stora datavolymer. Med hjälp av prediktiv analys kan företagen förutse sina kunders beteenden och preferenser och därigenom optimera lönsamheten. Historisk information används för att se framåt i tiden och få ett kvalitativt stöd för att fatta strategiska affärsbeslut. - Avancerad analys och data mining håller på att bli en integrerad del av företagens beslutstöd system. Ju mer ett företag vet om sina kunder, desto lättare är det att förstå deras köpbeteende. Då blir det lättare att fatta rätt beslut, vilket leder till ökad lönsamhet, säger Catharina Svenningstorp. Traditionella BI-verktyg ger inte svar på frågor om utvecklingstendenser och framtida konsekvenser. Med avancerade analyslösningar kan ett företag hitta viktiga mönster och trender i form av avvikelser, nyckelvariabler och samband, som ger nya insikter och underlag för att fatta viktiga affärsbeslut i rätt tid och på rätt grunder. Med hjälp av analyssystem får företagen stöd att fatta de strategiska affärsbesluten, men också att bryta ner dem till en lägre nivå som stödjer det operativa arbetet. Inom detaljhandeln kan det till exempel vara viktigt att jobba med priset på rätt sätt: Vilket pris ska jag sätta på nya varor, hur och när ska vi sänka priserna och vilken typ av kunderbjudanden ger bäst effekt? Vilka storlekar och färger ska köpas in? Hur ska vi se till att ha lagom stora lager och att produkterna inte blir för gamla? Analyssystemet ger det Om du använder analysen strategiskt och strukturerat kan du få fram ett genomarbetat beslutsunderlag som hjälper dig att vidta korrekta åtgärder. stöd som behövs för att effektivisera inköpsprocessen, identifiera förväntad efterfrågan och att optimera intäkterna. Genom att skapa sig ett analytiskt kunskapsövertag blir företagen konkurrenskraftiga även inom branscher där skillnaderna i produktutbuden är små och konkurrensen om kunderna är stor. Det gäller till exempel branscher som bank, försäkring och telekom. SEB är ett exempel på en framgångsrik bank som har skapat sig konkurrensfördelar genom sofistikerad kundanalys. Kundinformationen tas fram av bankens centrala analysavdelning, distribueras och används i alla kundkontakter. De anställda får på det sättet ökad kunskap om kunderna och tydliga lönsamhetsmål, samtidigt som kunderna upplever en bättre anpassad service. En viktig del vid implementeringen av lösningarna är även att utbilda och överföra kunskap till kunderna, så att de ökar sin analyskompetens och själva kan strukturera, analysera och tolka sin affärskritiska information. Om du använder analysen strategiskt och strukturerat kan du få fram ett genomarbetat beslutsunderlag som hjälper dig att vidta korrekta åtgärder. Men databasen måste vara av rätt kvalité, fel där ger fel i besluten. Datakvalitet är en förutsättning för att kunna göra bra analyser, säger Catharina. Hon framhåller också att affärsanalysen är en angelägenhet för hela företaget. Det räcker inte att små öar i företagen börjar arbeta med analys, utan den måste användas systematiskt och omfatta hela organisationen. Dessutom krävs att ledningen driver frågan från ett strategiskt perspektiv. Många FOTO: ISTOCKPHOTO känner säkert igen situationen med en marknadsavdelning och en ekonomiavdelning som analyserar affärsverksamheten med olika utgångspunkt och får helt olika resultat. Utan samverkan mellan avdelningarna blir resultatet en sub optimerad verksamhet med försämrad lönsamhet och tillväxt som följd. Analysmodellen måste accepteras av alla. Det är viktigt att involvera samtliga och motivera på ett pedagogiskt sätt så att alla förstår fördelarna. Det finns inga genvägar. Hela organisationen måste tänka analytiskt för att lyckas. Sam tidigt är det orimligt att utveckla allt samtidigt, utan börja i liten skala och få några chefer att förstå värdet av analys. De blir då i sin tur analytiska ambassa dörer internt och driver utvecklingen vidare, råder Catharina Svenningstorp. Sveriges vassaste BI-konsulter finns i Göteborg PÅ ANALYSKUBEN arbetar vi med Business Intelligence. Bara. Därför är vi också ganska vassa på det vi gör. För våra kunder innebär det ständigt förbättrad uppföljning av verksamheten. Just nu har vi stor efterfrågan på våra tjänster, och behöver bli fler medarbetare. Skicka in ditt CV till eller gå in på och läs mer. nobicon_annons.indd

13 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 13 Kundcase - DHL Transport- och logistikföretaget DHL implementerade ett Business Intelligence (BI) - system för att ge kunderna tillgång till information om lagerhållning och logistik. Arbetet med implementering av systemet påbörjades under 2005 och satsningen har varit framgångsrik. - Vi har kunnat göra stora besparingar, efter bara ett halvår kunde vi räkna hem investeringen, säger Jenny Boman på DHL. TEXT: ANDERS HANSEN DHL sparar stort med BI Syftet med BI-systemet, som byggdes av konsultfirman Capgemini, var att skapa en möjlighet för DHL:s externa kunder att ta del av produktions- och lagerdata. Till exempel kan kunderna se om varor de vill beställa finns i lager hos DHL och hur lång tid det tar innan en aktuell order levereras. För en kund till DHL som i sin tur har egna återförsäljare kan informationen användas så att kunden kan ge detaljerade uppgifter till återförsäljarna när en viss vara kan vara levererad. Business Intelligence-systemet handlar i grunden om att paketera produktionsdata på ett bra sätt för kunden, säger Jenny Boman vid DHL. I systemet finns ett antal standard rapporter som kunderna kan få sin information genom men det går också att skräddarsy informationen och skapa nya typer av rapporter baserat på kundernas individuella önskemål. Kunderna är överlag mycket positiva till BIsystemet då de nu kan få tag i information snabbare och lättare. Men systemet har även resulterat i stora besparingar på DHL och påverkat bolagets lönsamhet. Trycket på vår kundservice har minskat markant sedan vi införde systemet och personal inom just kundservice har vi kunnat omfördela till andra funktioner. Det kostade en slant att bygga och införa systemet men den investeringen kunde vi faktiskt räkna hem efter bara ett halvår, säger Jenny Boman. Nästa steg blir att bygga in analysverktyg i BI-systemet. Det handlar om att uppgradera systemet och gå från ren rapportering av data till att skapa analysverktyg som gör att kunderna kan förädla informationen. Vi kommer att jobba med en referenskund och pröva olika analysverktyg fram över, säger Jenny Boman. Finns det då inga risker med systemet? Enligt Jenny Boman är säkerhet en aspekt man måste vara noggrann med. Det gäller att ha bra kontroll på säkerheten. Man måste givetvis tänka på vilken information som kommer en kund till godo men så länge man är medveten om detta tror jag inte att det är något större problem. Något man också måste tänka på som en potentiell risk är datakvaliteten. FOTO: IAN HAMILTON/ISTOCKPHOTO BackboneCRM Just Add Business Hos oss köper du inte vårt system. Du köper ditt. Slipp växtvärk med ett helt anpassningsbart och webbaserat crm-system. Quality. Design. Engireered in Sweden. Erbjudande till Dagens Industris läsare! Uppge Oktoberfest så bjuder vi på startavgiften, värde 1250:-/licens

14 14 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Expertpanelen Experterna svarar 1. Vilka trender och utmaningar ser 2. man inför just framtiden? nu på BI-marknaden och Vad anser ni vara det viktigaste att tänka på för ett företag som funderar på att implementera ett BI-system i sin verksamhet? Liselotte Jansson, VD för SAS Institute Behovet ökar och marknaden växer. Business Intelligence i all ära, men marknaden vill ha något mer. Att bara beskriva sin verksamhet i rapporter om dåtiden ger ingen konkurrenskraft. Att integrera lösningen med Affärsanalys ger dig svaren på varför något hände och vad som kommer hända framöver. Det är detta som dagens företagsledare behöver och kommer kräva av framtidens BI-leverantörer. Ett bra beslutsunderlag måste ge svar på vad som är orsak och verkan, först med den informationen till hands kan man avgöra vilka handlingsalternativ som finns. Affärsanalys är en strategisk fråga, det är ett sätt att tänka som måste genomsyra hela organisationen. Uppföljning får inte ske i separata silos så företags övergripande mål tappas bort. Därför är mitt råd: 1. Investera i en lösning som har kapacitet att ge företaget en helhetsbild av verksamheten och som ni kan växa med över tiden, think big, start small. 2. En lösning som innehåller stöd för avancerad analys och som är skräddarsydd att stödja och utveckla specifika verksamhetsprocesser. Det är då Business Intelligence ger effekt på bottenlinjen. FOTO: LENA BERGSTRÖM Markus Ekelund, VD för frontit Senaste året har handlat mycket om en konsolidering på BI-marknaden vilka nu har utmaningen med att få ihop sina produktportföljer. På mjukvarusidan börjar BI som tjänst och open source BI-plattformar på allvar konkurrera med dagens etablerade BI-leverantörer, speciellt för små och mellanstora företag. En annan trend är att BI smälter mer och mer ihop med företagens operativa processer och inte längre agerar som en enskild företeelse. Det är viktigast att förstå att ett BI-system inte är klart bara för att det är installerat. För att få ut nyttan av gjord investering krävs att det finns klar process och strategi för hur installerad BI-lösning är tänkt att användas. Processen måste åtminstone täcka fem områden för en lyckad BI-satsning: 1) Anpassade verktyg 2) Kultur och organisation 3) Tydlig målbild för användandet 4) Etablera samverkan användare och IT 5) Utbildningsbehov. FOTO: STINA BERGGREN En tydlig trend är att BI-systemet skall leverera mer till fler. Idag talar man mer om en plattform som innehåller verktyg för utveckling, integration och presentation. Detta har gjort att BI-system har blivit mer verksamhetskritiskt och oberoende till företagets alla underliggande system. Företagen kommer ännu mer i framtiden att vilja ha dessa mer kostnadseffektiva lösningar och vilja ersätta affärssystemens egna rapportverktyg. Det viktigaste är att kunna se det som är primärt och visionärt i ett nytt BI-system. Det gäller att snabbt se de primära delarna, tidigt involvera slutanvändarna och säkerställa att underliggande data förädlas på det sätt som användarna tänkt sig. Det är viktigt att systemet skapas skalbart så de visionära delarna kan förverkligas. Denna balans mellan primärt och visionärt är det som skapar förtroendet för det nya BI-systemet i framtiden. Ulf Magnusson, VD för ITERA Consulting Group FOTO: JOHAN KINDBOM BI förflyttas ut i organisationen till allt fler beslutsfattare och sker på en mer operativ nivå. BI kommer att bli en integrerad del av företagens dagliga verksamhet. Beslut är automatiserade, dvs. beslutsfattaren får förslag på vad denne bör göra i en given situation. Utmaningen för företagen är således att våga och vara tålmodiga i att genomföra den förändring som krävs av en organisation för att få effekten av sitt implementerade BI-stöd. Börja arbetet med att kartlägga kundens behov utifrån verksamhetens behov. IT och verksamheten måste samarbeta för att nå framgång i projektet. För att få acceptans av en lösning bör man se till att snabbt leverera affärsnytta, börja med lågt hängande frukter och arbeta alltid med ett business case för att prioritera rätt. Leverera i mindre etapper så att kunden ser hur projektet växer fram och över tiden påverkar utformningen. Martin Hultqvist, VD för konsultföretaget Affecto Sweden AB ÄR NI INTRESSERADE AV EN EGEN TEMATIDNING? Med kraftfulla verktyg och lång praktisk erfarenhet Smarta lösningar ger smartare organisationer The Diver Solution Det användarvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödet Infotool Box 5010, Sturegatan 29 - SE Stockholm Phone: Fax:

15 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 15 Omvärldsbevakning Informationsflödet har aldrig varit större än i dag. Men samtidigt är det svårt att sålla i den enorma mängden av information. Allt fler företag använder sig därför av systematisk omvärldsbevakning för att på ett enkelt sätt få tillgång till relevant information. TEXT: PETER FREDRIKSSON Systematiserad omvärldsbevakning ger rätt information Foto: EVA SERRABASSA/ISTOCKPHOTO De flesta använder sig av någon form av omvärldsbevakning för att kunna hålla sig ajour med vad som händer med kunder, konkurrenter, teknik och politik. För små företag kan det räcka med att läsa tidningen, prata med kunder och ta del av några nyhetsbrev. Men inom större företag eller organisationer finns ett stort behov av sållning i de stora informationsmängderna. Rätt information till rätt person - När Internet slog igenom skapades nya förutsättningar för att inhämta underlag för olika typer av affärsbeslut. Med rätt information ges förutsättningar för att analysera vilka hot och möjligheter som Rune Söderström, VD på Nobicon. Foto: Johanna Aggestam finns för verksamheten. Ett problem är att det finns alldeles för mycket information, säger Rune Så här kan informationen presenteras: Integrerat i kundens intranät eller affärssystem. I en informationsportal. Direkt till utvalda personers e-postadresser eller mobiltelefoner. Söderström som är vd på Nobicon som är specialiserat på att samla in, sålla och analysera information åt sina uppdragsgivare. Bland kunderna finns flera större företag och myndigheter som behöver skräddarsydd information om olika områden. Information behövs i hela företaget eller hela organisationen. Med våra tjänster för omvärldsbevakning som kan integreras i befintliga system går det att få rätt information vid rätt tillfälle, säger han och tar en säljfunktion som exempel. Integrerade tjänster i affärssystemet Ett vanligt scenario är att säljaren plockar upp kundkortet från affärssystemet inför ett viktigt kundmöte. Med integrerade tjänster för omvärldsbevakning finns utöver de vanliga uppgifterna om kontaktpersoner och orderhistorik, även en nyhetsmodul som visar vad som hänt hos kunden den senaste tiden. Det kan handla om allt ifrån expansionsplaner till personalförändringar. På så sätt får den enskilde säljaren en snabb överblick av hur det går för kunden och blir därmed bättre förberedd inför mötet, säger Rune Söderström som även menar att fler och fler företag inser affärsnyttan med att skapa portaler för att säkerställa informationsförsörjning till företagets ledning. Mångfald i omvärldsbevakningen Hos innehållsleverantören Esmerk Information som bevakar och refererar nyheter från 130 olika marknader på 30 olika språk märker man att intresset för skräddar sydd information ökar. - All information som kommer till fel person är bortkastad information. Men även för mycket information är ett problem att hantera. Våra kunder vill ofta ha en nyhet en gång, till skillnad från det traditionella pressklippsystemet där samma nyhet upprepas flera gånger, säger Kristian Dahlgren som är Senior Industry Analyst på Esmerk Information. Han menar att i takt med att kunderna implementerar större BI-system så ökar även behovet av mångfald i omvärldsbevakningen. Därför väljer kunderna ofta flera innehållsleverantörer som samordnas i företagets BIlösning. All information som kommer till fel person är bortkastad information, säger Kristian Dahlgren på Esmerk Information. Foto: PRIVAT Se affärsmöjligheterna! De är oändliga. I alla fall för den som ser omvärldsförändringarna och förstår vad de innebär. Genom att titta på drivande faktorer inom politik, ekonomi, teknik, beteenden och livsmönster hjälper vi dig att hitta framtidens affärsmöjligheter och produktstrategier. Före. Efter. Omvärld Trender Analys Strategi Affärsutveckling

16 16 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET BI-design Många projekt inom Business Intelligence tenderar till att bli stora med gigantiska kravspecifikationer. Man harvar runt i åratal, och så läggs allt ner. Det har blivit för komplext. Nya krav, interna och externa, ökar trycket på att få fram beslutstödsystem som levererar det som behövs och samtidigt är enkla att använda. TEXT: LASSE LAGERHOLM Tänkt stort arbeta smått FOTO: ISTOCKPHOTO I takt med att antalet användare ökar är det sällan en fråga om vilken mjukvara som är bra nog, utan hur dess implementering ska designas och genomföras så att målet nås. Ställ upp tydliga mål, och ta initialt små steg, råder Jonas Elgquist, konsultchef på Sogeti, ett systerföretag till Capgemini. Har man 50 användare på kontoret kan man ge dem en veckas kurs, men med användare i organisationen måste lösningarna designas så att utbildningsbehovet bara är timmar. Vill man nå kunder måste lösningen vara självlärande och intuitiv. Ge samma kravspec och mjukvara till tio BI-implementatörer, och du får tio helt olika lösningar. En BI-mjukvara är som en golf- som har mer än 10 års erfarenhet inom området. En mycket stor, och viktig, del i ett projekt ligger i processplanering och kravhantering. Hitta en kompetent partner som kan hjälpa till hela vägen, från strategi till förvaltning. Speciellt viktigt är att ha ett väl fungerande BI-system vid lågkonjunkturer, då starkare motiv för att analysera och effektivisera företagsorganisationen ofta finns, tillägger Jonas Elgquist. Portaler och Ad hoc-rapportering får en allt större genomslagskraft inom BI. Via Excel får man enkelt fram behovsstyrda rapporter och analyser med koppling mot OLAP-kuber. De flesta controllers är hyfsat kunniga i Excel och kan relativt enkelt bygga egna rapportsystem mot kuberna. klubba, 251x177_forv resultatet beror på vem som Sida Alla som 1 dagligen fattar beslut svingar den, menar Jörgen Grette, bör ha samma tillgång till beslutsunderlag för att kunna fatta rätt beslut, och här är portaler bra. De är roll- och behörighetsstyrda så att man kan styra vem som får tillgång till analyser och rapporter och på vilken nivå. Det jag ser via portalen ska vara viktigt just för mig. Den kan skräddarsys så att jag automatiskt får den info jag behöver, med daglig uppdatering. Vi är idag inne i den 3:e generationens portal, beslutsstödsportalen. Välj en lösning som är skalbar, som kan byggas vidare med produkter och som flera användare kan nyttja. Det är värt att lägga lite extra pengar på att utbilda sin personal i Excel. Ibland lägger man stora resurser på att med hjälp av konsulter ta fram en rapport, när man själv kan göra precis samma sak via Excel. Är det en sak jag slutligen vill trycka hårt på så är det att det bara skall finnas en sanning inom företaget, och den ska se lika ut oavsett var i företaget du plockar fram den. Du skall kunna lita på att det underlag du har för att fatta beslut är uppdaterat och korrekt, anser Jonas Elgquist. Designa utifrån individen Köparen kan inte bara köpa en mjukvara och få den installerad. För att få ett väl fungerande BIstöd måste man kunna kartlägga sin kravbild och hålla sig extremt uppdaterad på vad som är inom ramen för det möjliga. Flaskhalsen är inte plattformarna, utan samspelet mellan kravställande och implementation. En mjukvaruplattform idag är ytterst kraftfull och omfattande men bör kompletteras och an passas, annars finns risk att användarna tappar bort sig. Utmaningen är oftare hur man kan förenkla än vad man faktiskt kan skapa. Bäst är att först sätta en kompetent basplattform på plats och sedan gömma delar av den under en skräddarsydd implementering. Det är sällan kostnadseffektivt för köpare att hålla egen spetskompetens inom alla tekniska områden. Uppdaterade specialister kan konsulteras externt vid behov. För att få rätt design och kunna utnyttja möjligheterna i sitt BIsystem fullt ut är det viktigt att koppla in specialister tidigt, inte bara i lösningsdesign utan redan i kravspecifikationsarbetet. Man måste kräva rätt saker, och veta vad som krävs, annars blir resultatet ofta bara en stor, dyr och slö rapportgenerator istället för en stabil, effektiv och vass BI-plattform avslutar Jörgen Grette. Valla Park Sundbybergs nya landmärke Centrala Sundbyberg. Sällsynt tillfälle bereds nu företag i den unika Makaronfabriken där kontorsplanet högst upp finns ledigt om 337 kvm. Lokalerna är ljusa, fräscha och flexibla. Representativt centrumläge nära alla tänkbara kommunikationermed bra skylt- och profileringsmöjligheter. Sundbypark. Mycket välbelägna och moderna kontor om 2000 till 7000 kvm är nu tillgängligt. Fastigheten genomsyras av modern effektivitet och flexibilitet. I närheten ligger Hallonbergen centrum med utmärkta kommunikationer i form av T-bana och bussar. Här finns även butiker, gym, restauranger, hotell och ett restaurangtorg. Fastigheten är vänd mot E18 och erbjuder ett mycket bra profileringsläge. Centrala Sundbyberg. Unikt tillfälle erbjuds nu i denna speciella och kulturskyddade byggnad med ett vackert läge, vid vattnet mitt i centrala Sundbyberg. Den exklusiva och moderna kontorslokalen om 510 kvm består mestadels av en ljus och öppen planlösning med inbjudande framtoning. Fastigheten har dessutom ett mycket bra skyltläge samt gångavstånd till allt. Intill Ulvsundaleden, mitt emellan Solvalla och Bankhus 90, ligger Sundbybergs nya landmärke för företag som ställer höga krav på tillgänglighet, bra infrastruktur och perfekt exponering. Valla Park har just genomgått en stor renovering med bland annat en attraktiv belysning kvällstid och en trivsamt omgjord innergård. Här finns även Restaurang Våningen, en fräsch och modern restaurang samt given mötesplats. I Valla Park finner du kontorslokaler i olika storlekar som håller hög standard och inrymmer allt som krävs av ett modernt kontor till marknadsmässigt bra villkor. I Valla Park finns det även möjlighet för dig som hyresgäst att få plats på ett mycket attraktivt skylttorn med ljusbåge, som ger en perfekt exponering mot trafiken som passerar på Ulvsundaleden. För mer information gå in på 5 min till Bromma 25 min till Arlanda 15 min till Stockholm C 3 min till Sundbyberg C E18 och E4 på några minuters avstånd Nära till bussar och T-bana Garage och besöksparkering Restauranger Postkontor, matvarubutiker, servicebutiker i närområdet Bredband med tjänster mellan mbit/s, innehållande internet, telefoni och tv. KONTOR: Centrala Sundbyberg: 680, 510 och 337 kvm. Rissne: 1500, 850, 787, 635, 588, 560 och 247 kvm. Hallonbergen/Sundbypark: 793, 615, 425, 300 och 14 kvm. BUTIKER: Hallonbergen centrum: kvm. Kontakta Robert Kull, tel , Alla lediga och dagsaktuella objekt med bilder, ritningar och ytterligare information finner du på

17 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 17 BPM Snabbare redovisning med BPM som stöd På Volvos företag världen över används Business Process Management som visuellt stöd för att effektivisera användningen av det globala redovisningssystemet SAP Finans. Tidsvinsten uppskattas till mellan 15 och 20 procent för nya implementeringar och ständig förbättring i den löpande verksamheten. TEXT: BERTIL HÅKANSSON Det började med missförstånd i Korea. Avdelningen för finansiell rapportering på Volvo märkte att koreanerna tolkade vissa redovisningstermer annorlunda än man gjorde i Göteborg. Kulturella skillnader och skilda referensramar låg bakom problemen och det krävde tid att reda ut missförstånden. Frågan väcktes om det fanns möjlighet att undvika liknande problem i framtiden med bättre och effektivare kommunikationsverktyg? Lösningen blev BPM, som nu fungerar som ett supportsystem till Volvos globala redovisnings system SAP Finans. Det används för att hålla ordning på de finansiella grundprocesserna i alla länder där Volvo är verksamt. Visuell hjälp Genom BPM-systemet får användaren hjälp med att navigera i redovisningssystemet så att han eller hon kan utföra sina uppgifter i enlighet med Volvos direktiv och regler. Både inlärning och användning snabbas upp, säger Helen Kylstad. Hon är chef för den avdelning som ansvarar för Volvos globala system för administration och redovisning. Och Anders Jarenfors som drivit projektet med BPM är mycket nöjd. Särskilt när vi köper företag och det kommer till nya användare som ska anpassa redovisningen till Volvos regler så har vi kunnat notera att det går 15 till 20 procent snabbare än tidigare. Användaren kan gå in på webben och få fram olika vyer hur han eller hon ska utföra olika uppgifter. Det kan också gälla vana användare. För aktiviteter som utförs varje dag behövs kanske inget stöd. Vid till exempel bokslut kan emellertid även vana användare behöva hjälp av BPM-systemet, som med sina överblickbara kartor om var informationen finns säkerställer att även krångliga uppgifter utförs på rätt sätt. Anders Jarenfors. Sammanhållen information Genom BPM blir informationen mer sammanhållen och bättre strukturerad. Användaren kommer snabbt att känna sig hemma i redovisningssystemet. Dessutom kan användaren pröva sig fram i en testmiljö tills han eller hon är säker på att uppgifterna utförs korrekt. På liknande sätt går det också snabbare att sjösätta nya projekt. Vid utveckling av BPM har det varit en viktig princip att all information samlas på ett ställe. Då Helen Kylstad. blir det enklare att återanvända all form av dokumentation antingen det gäller lösningsbeskrivningar, instruktioner eller något annat. Utgångspunkten blir densamma för alla. Inte minst för ett företag av Volvos storlek med verksamheter i många olika länder och kulturer är det viktigt att alla har en gemensam bild över vad som gäller. Då är man säker på att alla talar om samma aktivitet antingen man är i Korea, Australien eller någon annanstans, säger Helen Kylstad och tillägger: Vi hoppas så småningom kunna beskriva alla våra globala lösningar på det här sättet. Det har skrivits många spaltmeter om Business Intelligence det senaste året. Mjukvaruföretag och konsulter konsoliderar och beslutsstöd har blivit en strategisk fråga. Vad har hänt och varför? TEXT: Magnus högfeldt Foto: LAJOS RÉPÁSI/ISTOCKPHOTO Processnära beslutsstöd snart i var mans laptop Marknaden för Business Intelligence, eller beslutsstöd, har ändrats. Framför allt har specialiserade systemleverantörer köpts av större och mer generella aktörer, exempelvis SAP:s köp av Business Objects. Vi kan fråga oss varför detta sker och varför just nu. Det finns flera förklaringar, men gemensamt är att de alla sker mot bakgrund av ett ändrat marknadsbehov inom beslutsstöd. Beslutsstöd har hittills mest använts av dedikerad personal. De har ur avancerade verktyg tagit fram och bearbetat information som sedan levererats till olika mottagare för olika behov. Ofta i olika beslutssituationer. En annan sida av dagens beslutsstöd är de standardrapporter som systemen producerar. De är förvisso både lättanvända och ger en bild av verksamheten, men de ger dåligt stöd för beslutsfattande. Istället lämnas historiska siffror från någon företeelse och beslutsfattaren lämnas sedan åt sitt öde. Här finns ingen funktionalitet kring simulering eller optimering. Affärsprocess och beslutsstöd Lika illa är det inte vad det gäller affärssystemens möjlighet att aktivt stödja processutveckling och utförande. Mångåriga erfarenheter på området har bidragit till att många företag idag har ett mycket bra IT-mässigt processtöd. Här ligger istället utmaningen i att få affärssystem tillräckligt flexibla för att kunna möta ständigt förändrade förutsättningar hos företagen. Nyttan med processnära beslutsstöd består i ökad konkurrenskraft genom bättre resursut nyttjande. Förändring inom beslutsstöd handlar om att kombinera ihop affärssystemens processtöd med beslutsstöd, vilket innebär att beslutsstödet integreras i processerna. Syftet är att ge användarna ett aktivt stöd i att fatta beslut i processen och därigenom föra processen framåt på ett optimalt sätt. Vi kan kalla det för ett processnära beslutsstöd. Det används av alla som arbetar med företagets processer, oavsett om de är informationsproffs eller ej. Det är mot den bakgrunden som leverantörer inom affärssystem köpt upp mindre BI-leverantörer. Nyttan med processnära beslutsstöd består i ökad konkurrenskraft genom bättre resursutnyttjande. Det kommer sig helt enkelt av att med processnära beslutsstöd gör fler personer rätt i allt fler sammanhang.

18 18 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET BPM Datakvalitet allt viktigare för företag Felaktiga data kan förstöra vilket BI-system som helst. Utgå från att allt som kan gå fel kommer att göra det. Ett väl fungerande beslutsstöd kan hjälpa ett företag att bli än mer effektivt och mer lönsamt. Men för att få ut absolut bästa effekt måste de data som används vara av högsta kvalitet. För att få kvalitet på data krävs att hela verksamheten pratar samma språk. Det räcker att en användare får se ett felaktigt resultat en gång för att systemets trovärdighet ska försvinna. Ett företag med rätt information av högsta kvalitet har stora möjligheter att lyckas och bli bäst inom sin bransch. Iphone, affärs - mannens nya ögonsten? Apples mobiltelefon har ännu inte gått om Nokia och Sony Ericsson på de svenska företagen. Men många leverantörer av affärssystem, säkerhetsprodukter och e-postsystem har börjat anpassa sina produkter för Apples plattform. Danska Excitor håller på att utveckla en e-postklient till Iphone. Microstrategy använder telefonen för beslutsstöd och Check Point gör den säker. Nu vill alla hjälpa till att övertyga företagens beslutsfattare om att satsa på heta Iphone som förutom att ha snygg design också är väldigt lätthanterlig och användarvänlig. Excitor, företaget bakom DME som många svenska företag använder för hantering av mobil e-post, vill bredda vägen för Apples intåg på marknaden. Eftersom Iphone precis kommit till Sverige är det lite för tidigt att se hur stora företagssatsningar blir på den. Men inom en snar framtid kanske vi ser Iphone kliva om de redan inbitna affärstelefonerna från bland annat Blackberry, Sony Ericsson och Nokia. Källa: Computer Sweden Foto: ALEXANDER HAFEMANN/ISTOCKPHOTO Med hjälp av Business Process Management, BPM, är det möjligt att mäta, effektivisera och optimera företagets olika processer samtidigt som hand läggarna får ett bättre stöd och överblick över de uppgifter som ska utföras. TEXT: bertil HÅKANSSON Ökad effektivitet och bättre användarstöd med BPM Exempel på verksamheter som lämpar sig för BPM är processer som inklu derar interaktioner mellan människor, till exempel beställningar, arbete med flera tillämpningar samtidigt eller hantering av processregler och dynamiska förändringar där man har uppgifter som ger flera alternativ och olika resultat. För att åskådliggöra processerna är det viktigt att flödena tydliggörs genom bland annat modellering, som utgör ett viktigt verktyg på vägen mot användning av BPM. Vid modellering får man en beskrivning av del processerna som ingår i den verksamhet som bedrivs och vad som skall uppnås. Göra på annat sätt? När man jobbar på detta sätt blir det också möjligt att ställa frågor om varför man gör som man gör och om uppgifterna kanske kan utföras på ett bättre sätt, säger Björn-Erik Willoch som är managementkonsult på Cordial Business Advisers. Modellering av processerna är alltså första steget. Därefter övergår man till att analysera och testa systemet för att hitta fel och kanske också göra förbättringar. I detta avseende skiljer sig BPM från traditionella, monolitiska affärssystem, där det är svårt att både testa och ändra på processnivå. Istället arbetar man med att bygga upp ett system som är lätt att Björn-Erik Willoch, managementkonsult på Cordial Business Advisers. manövrera och ändra när detta blir nödvändigt med hänsyn till verksamhetens utveckling, säger Björn- Erik Willoch. Efter testning och justering av BPM-modellen ska denna integreras med företagets övriga affärsoch datasystem samt tillämpningar. Detta för att användarna ska få tillgång till all information som behövs för att utföra sina uppgifter. Bättre förståelse På Försäkringskassan har man sedan ett antal år tillbaka arbetat med att åskådliggöra och ena sina processer för att nå upp till de mål man satt upp, bland annat: enkelhet kontaktvägar som passar medborgarna, effektiv telefonkundtjänst, bra Internettjänster, besked direkt, språk som alla förstår. snabbhet korta handläggningstider, snabb service, snabba besked och utbetalningar. korrekthet korrekta beslut i hela landet, professionellt bemötande, hög trovärdighet. För att klara detta är det viktigt att alla ärenden handläggs på samma sätt. Genom att alla processerna är kartlagda skapar vi större förståelse för hur vi kan öka vår gemensamma produktivitet samtidigt som vi skapar stor kundnytta. Delaktigheten i att bli bättre ökar då handläggarna kan vara med och förbättra processerna, säger Peter Sahlin på Försäkringskassan och fortsätter: Användning av BPM ger enhetlig och effektiv hantering av alla olika ärenden, vilket gör det smidigare för medborgarna. Alla får en enkel, snabb och rätt service. Samtidigt blir det möjligt att också ge personlig handläggning när så är nödvändigt. Modellering av processerna är alltså första steget. Därefter övergår man till att analysera och testa systemet för att hitta fel och kanske också göra förbättringar. Stora transaktionsvolymer Pelle Sandö, affärsområdeschef på konsultföretaget Kerfi, anser att BPM är särskilt lämpligt för företag som hanterar stora transaktionsvolymer eller har behov av information från flera system eller avdelningar. Oftast är det i medelstora eller stora företag som effektiviseringarna blir störst. Vid införandet av BPM definierar man processerna och vem som är ansvarig för vad och vilken information som behövs. Sen kan man styra hårt eller mjukt, men för medarbetarna innebär det en bättre överblick av arbetet. Man måste dock se till att processerna verkligen stöder företagets mål och strategi. Ibland glömmer man bort det. BPM ger förutsättningar för styrning, kontroll och spårbarhet av de olika processerna. Man får koll på vem som har gjort vad, när och hur. Det ger mindre fel i den värdeskapande kedjan och snabbar upp arbetet, säger Pelle Sandö som från sin verksamhet har exempel på stora besparingar. Ett av Kerfis kundföretag hanterar årligen ca kundärenden. Innan man införde BPM tog det 17 dagar att hantera ett ärende. Idag tar det 3 dagar. Hela investeringen inklusive verktyg och arbetsinsats var betald under ett år, säger Pelle Sandö och beskriver hur det gick till: Man tittade på vilka processer som gav mest affärsnytta och därefter bestämde man hur processerna borde se ut. Skillnaden analyserades och utifrån detta har sju kärnprocesser automatiserats. Tillämpning av BPM förutsätter att man beskriver sina affärsprocesser. Det ger förutsättningar för mätning, ständiga förbättringar och högre effektivitet. Samtidigt blir det enklare att möta nya krav från kunder, leverantörer, partner och myndigheter. Marknaden för BPM i Sverige uppskattas idag vara värd ca 250 miljoner SEK. Under de närmaste fem åren räknar man med en fyrdubbling av marknaden.

19

20 Albatross sometimes sleep while they re flying. They don t see what s ahead of them. But you can. With proven business intelligence and analytic software from SAS. Vill du veta mer om hur SAS Institutes analys för BI Business Analytics driver affärsvärde? Träffa oss på Beslutsstödsdagen i Stockholm den 2 oktober eller följ med på SAS Data Mining-konferens i Las Vegas den oktober. Läs mer på SAS Institute, Stora Frösunda, Box 609, Solna, Tel: SAS Institute AB är ett dotterbolag till SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det?

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Johan Jerresand, johan.jerresand@affecto.com Practice Manager - Business Advisory Services Nära till spetskompetens! Nordens

Läs mer

Faktabaserade beslutsunderlag

Faktabaserade beslutsunderlag VÄLKOMMMEN TILL SEMINARIUM, TISDAG 14 SEPTEMBER 2004, HOS SAS INSTITUTE, STORA FRÖSUNDA, STOCKHOLM Faktabaserade beslutsunderlag inom offentlig sektor Välkommen till ett seminarium om faktabaserat beslutsfattande

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Ökad insikt om verksamheten viktigare än någonsin. 18 oktober 2011 Mats Ågren, Kentor

Ökad insikt om verksamheten viktigare än någonsin. 18 oktober 2011 Mats Ågren, Kentor Ökad insikt om verksamheten viktigare än någonsin 18 oktober 2011 Mats Ågren, Kentor www.kentor.se/bi Ökad insikt viktigare än någonsin Måste ha bättre koll (SvD 8 okt) Svenska företag laddar för lågkonjunktur

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Regional och lokal kontroll Konkreta trender Möjliga

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Alfresco tar upp kampen med Microsoft och Oracle om innehåll

Alfresco tar upp kampen med Microsoft och Oracle om innehåll Pressmeddelande Open Source-succén Alfresco når Sverige Alfresco tar upp kampen med Microsoft och Oracle om innehåll Stockholm, 14 november 2007 - Alfresco inleder en aggressiv satsning för att konkurrera

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall SAS Forum 5 oktober 2010 Dan Mansfeld Risk manager Vattenfall AB En dag på arbetet. Riskhanteringsprocessen i verkligheten Risk identification

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Nyhetsbrev oktober 2011

Nyhetsbrev oktober 2011 Nyhetsbrev oktober 2011 Låt oss bli din guide på resan mot bra e-förvaltning! Som du säkert känner till, så erbjuder vi på Sentensia erfarna och innovativa konsultteam för upphandling, utveckling och styrning

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

För Soliditets högprioriterade kunder. Det här kan vi erbjuda er

För Soliditets högprioriterade kunder. Det här kan vi erbjuda er För Soliditets högprioriterade kunder Det här kan vi erbjuda er 2 Du är högprioriterad och får därför högre service Att ditt företag valt Soliditet betyder mycket för oss, och det vill vi gärna visa. Du

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

Jonas Kjellstrand Senior Adviser & Director Nordic IM Group

Jonas Kjellstrand Senior Adviser & Director Nordic IM Group Välkommen till precisionsföretagandets årtionde Jonas Kjellstrand Senior Adviser & Director Nordic IM Group jonas.kjellstrand@swe.sas.com Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. Dagens agenda

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss!

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! EX JOB B20 16 Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! Knowit är ett av nordens ledande konsultbolag med 1800 specialister. Vi erbjuder spetskompetens inom Decision, Design & Digital, It och Management.

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000 Nya! Perspektiv #194 november årgång 23 på hållbar verksamhetsutveckling utblick Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? företaget Medarbetarnas kreativitet sattes på prov hos HSB Göteborg

Läs mer

Kundcase. Alquity. har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring

Kundcase. Alquity. har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring Kundcase Alquity har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring FRÅN FRAGMENTERADE DATA TILL ETT STEG FÖRE Säljaktiviteter och affärsmöjligheter

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Boka kostnadsfri workshop!

Boka kostnadsfri workshop! Branschlösning för dig som verkar i sektorerna för Bygg, Service & Underhåll och Entreprenad Vi har verktygen du behöver för full styrning över dina projekt, från anbud till genomförande och avslut shaping

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Säljstöd Konkreta trender Möjliga hot Underlag

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap Håkan Lövén prestera mera Sidan 2 av 5 Innehåll Exekutiv sammanfattning 2 Vår utmaning som chef 3 Vad vi gör idag 3 Prestationsorienterat ledarskap

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken. Sara Lindberg - Movestic

Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken. Sara Lindberg - Movestic Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken Sara Lindberg - Movestic Här befinner jag mig nu Bakrunden En av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner Många omorganisationer Controllers

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Information för snabba kickar

Information för snabba kickar { beslutsfattande} Information för snabba kickar INFÖR ETT AV VÅRA BESLUTSTEST FICK VI FRÅGAN OM DET INTE KUNDE FRAMKOMMA OBEHAGLIG INFORMATION? ERFAREN- HETER VISAR DOCK ATT DET ÄR KLOKARE ATT SE SANNINGEN

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen!

Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen! Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen! Mätsystem för ökad lönsamhet En god lönsamhet är ett självklart mål för varje framgångsrik affärsverksamhet. Att nöjda kunder, motiverade medarbetare och starka

Läs mer

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun PROCESSER SOM FINNS I BESLUTSSTÖDET STRATEGISK PLANERING I beslutsstödet kan kommunens styrmodell med vision och långsiktiga mål formuleras och kommuniceras. Detta ger

Läs mer

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt!

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! En trött ekonomichef som har alldeles för mycket att göra. Känner du igen dig? Fortsätt bläddra för att se hur vi hjälpt andra i samma situation. OBS! Det här är

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

PB 1. Securing progress

PB 1. Securing progress PB 1 Securing progress 2 3 Biner: abbreviation for carabiner. A metal loop with a spring catch, designed as a connector to quickly and securely link together components. Used in mountaineering for fastening

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Korta fakta om CoreHub. En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering

Korta fakta om CoreHub. En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering Korta fakta om CoreHub En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering Tre snabba om CoreHub: En molnbaserad, skalbar och effektiv tjänst för aktivering. Skapar ett nav för samarbete & förbättring

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer