Arbets- och miljömedicinska laboratoriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbets- och miljömedicinska laboratoriet"

Transkript

1 Sidan 1 av 5 Toxikoproteomik Bakgrund Proteomik är det nya forskningsområde som analyserar alla proteiner (proteomet) och deras funktioner i biologiska system. Med hjälp av två-dimensionell gelelektrofores (2-DE) och massspektrometri (MS) kan man identifiera även små mängder av proteiner i biologiska material samtidigt som utvecklingen inom informationsteknologin gjort det möjligt att upprätta ett antal olika proteindatabaser och göra dem tillgängliga på Internet. Kombinationen 2- DE/MS/bioinformatik har därigenom utvecklats till ett kraftfullt verktyg för proteinidentifiering och utgör ett fundament för proteomforskningen i stort. Genom tillgången till dessa nya metoder har proteomik på kort tid blivitett av de snabbast växande forskningsområdena inom naturvetenskapen och medicinen. Toxikoproteomik är den proteomik som syftar till att klarlägga hur proteomet påverkas av exponering för toxiska ämnen i miljön. I toxikoproteomiken integreras traditionell toxikologi med global proteinanalys och systembiologi. I typfallet identifieras nya proteiner som reagerar på exponering för främmande ämnen. Toxikoproteomiken förutspås få mycket stor betydelse i framtiden, t ex för att beskriva toxiska ämnens verkningsmekanism på molekylär nivå och för att identifiera nya biomarkörer för gifteffekt eller sjukdomsrisk med bättre specificitet och högre känslighet än de som finns idag. Toxikoproteomiken inbegriper också möjligheten att studera molekylära förändringar vid miljöbetingade sjukdomstillstånd och därigenom lämna nya och värdefulla bidrag till förståelsen av hur sådana sjukdomar uppkommer och vidmakthålls. Hittills vunna resultat Pågående arbete Vi har med hjälp av 2DE-MS bl a (i) upptäckt tidigare okända proteiner och proteinförändringar i bronksköljvätska och nässköljvätska vid olika inflammatoriska sjukdomstillstånd i luftvägarna, såsom lungfibros, allergisk rinit, och rinit efter exponering för irriterande epoxikemikalier, (ii) identifierat tidigare okända proteiner i nasofarynxaspirat vid virusinfektion, (iii) beskrivit karakteristiska förändringar i nässköljvätskeproteomet efter kontrollerad exponering för endotoxin, (iv) kartlagt salivproteomet, LDL-proteomet och HDL-proteomet hos friska ickerökare, (v) identifierat förändringar i LDL-proteomet hos patienter med hjärt-kärlsjukdom och överviktiga, samt (vi) demonstrerat en inverkan av munhålebakterien Porphyromonas gingivalis på LDL-proteomet som kan sättas i samband med uppkomsten av hjärt-kärlsjukdom. Vi studerar (i) bronksköljvätskeproteomet hos rökare och patienter med KOL, (ii) nässköljvätskeproteomet efter kontrollerad exponering in vivo för endotoxin och betaglukan, (iii) nasofarynxproteomet vid virusinfektion, (iv) salivproteomet hos rökare, (v) ryggmärgsvätskeproteomet hos smärtpatienter, samt (vi) makrofagproteomet efter exponering in vitro för partiklar och endotoxin. Exempel på en 2-dimentionell elektroforesgel Information bijar

2 Sidan 2 av 5 Referenser Karlsson H, Mörtstedt H, Lindqvist H, Tagesson C. Lindahl M. Protein profiling of low-density lipoprotein from obese subjects; increased levels of transthyretin. Proteomics - Clinical Applications 2009, In press Bengtsson T, Karlsson H, Gunnarsson P, Skoglund C, Elison C, Leanderson P, Lindahl M. The periodontal pathogen Porphyromonas gingivalis cleaves apob-100 and increases the expression of apom in LDL in whole blood leading to cell proliferation. Journal of Internal Medicine 2008 May;263(5): Ghafouri B, Karlsson H, Mörtstedt H, Lewander A, Tagesson C, Lindahl M. 2,5- Dihydroxybenzoic acid instead of alpha-cyano-4-hydroxycinnamic acid as matrix in matrixassisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry for analyses of in-gel digests of silver-stained proteins. Analytical Biochemistry Dec 1;371(1): Fornander L, Ghafouri B, Åkerlind B, Kihlström E, Tagesson C, Lindahl M. Proteomics of nasopharyngeal aspirate reveals differences in PLUNC expression during nasal viral infection. The 6nd Swedish Proteomics Society Symposium, Stockholm 2007 Mörtstedt H., Karlsson H, Perk J, Hellström L., Tagesson C, Lindahl M. Lipoproteomics and cardiovascular disease: Mass spectrometry based technique to detect oxidation of proteins in LDL. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm 2007 Ghafouri B, Lindahl M, Lindbom J, Nosratabadi R, Tagesson C. PLUNC (palate lung nasal epithelial clone) kan binda till endotoxin och hämma effekten av lipopolysackaridbindande protein. Läkarsällskapets Riksstämma, Stockholm 2007 Karlsson H, Lindqvist H, Tagesson C, Lindahl M. Characterization of apolipoprotein M isoforms in low-density lipoprotein. Journal of Proteome Research 2006 Oct;5(10): Ghafouri B, Irander K, Lindbom J, Tagesson C, Lindahl M. Comparative proteomics of nasal fluid in seasonal allergic rhinitis. Journal of Proteome Research 2006 Feb;5(2): Karlsson H, Leanderson P, Tagesson C, Lindahl M. Lipoproteomics. II. Mapping of proteins in high-density lipoprotein using two-dimensional gel electrophoresis and mass spectrometry. Proteomics Apr;5(5): Karlsson H, Leanderson P, Tagesson C, Lindahl M. Lipoproteomics. I. Mapping of proteins in low-density lipoprotein using two-dimensional gel electrophoresis and mass spectrometry. Proteomics Feb;5(2): Ghafouri B, Lindahl M, Sigsgaard T, Tagesson C. Proteomikstudie av human nässköljvätska efter experimentell exponering för endotoxin. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm 2005 Lindahl M, Irander K, Tagesson C, Ståhlbom B. Nasal lavage fluid and proteomics as means to identiify effects of the irritating epoxy chemical, dimethylbenzylamine. Biomarkers 9 (2004) Ghafouri B, Kihlström E, Tagesson C, Lindahl M. PLUNC in human nasal lavage fluid: Multiple isoforms that bind to lipopolysaccharide. Biochimica et Biophysica Acta 1699 (1-2) (2004) 57-63

3 Sidan 3 av 5 Ghafouri B, Kihlström E, Ståhlbom B, Tagesson C, Lindahl M. PLUNC (palate, lung and nasal epithelial clone) proteins in human nasal lavage fluid. Biochemical Society Transactions 31(4) (2003) Ghafouri B, Tagesson C, Lindahl M. Mapping of proteins in human saliva using twodimensional gel electrophoresis and peptide mass fingerprinting. Proteomics 3 (2003) Ghafouri B, Ståhlbom B, Tagesson C, and Lindahl M. Newly identified proteins in human nasal lavage fluid from non-smokers and smokers using two-dimensional gel electrophoresis and peptide mass fingerprinting. Proteomics 2 (2002) Lindahl M, Ståhlbom B, Tagesson C. Identification of a new potential airway irritation marker, palate lung nasal epithelial clone protein, in human nasal lavage fluid with two-dimensional electrophoresis and matrix-assisted laser desorption/ionization-time of flight. Electrophoresis 22 (2001) Lindahl M, Svartz J, Tagesson C. Demonstration of different forms of the anti-inflammatory proteins lipocortin-1 and Clara cell protein-16 in human nasal and bronchoalveolar lavage fluids. Electrophoresis 20 (1999) Lindahl M, Ståhlbom B, Tagesson C. Newly identified proteins in human nasal and bronchoalveolar lavage fluids; potential biomedical and clinical applications. Electrophoresis 20 (1999) Lindahl M, Ståhlbom B, Svartz J, Tagesson C. Protein patterns of human nasal and bronchoalveolar lavage fluids analyzed with two-dimensional gel electrophoresis. Electrophoresis 19 (1998) Lindahl M, Ekström T, Sörensen J, Tagesson C. Two-dimensional protein patterns of bronchoalveolar lavage fluids from non-smokers, smokers, and subjects exposed to asbestos. Thorax 51 (1996) Lindahl M, Ståhlbom B, Tagesson C. Two-dimensional gel electrophoresis of nasal and bronchoalveolar lavage fluids after occupational exposure. Electrophoresis 16 (1995) Föredrag vid vetenskapliga konferenser Karlsson, H., Bornemo, S., Ghafouri, B., Leanderson, P., Lindahl, M., och Tagesson, C. (2002), Identifiering av proteiner i LDL med två-dimensionell gelelektrofores och masspektrometri, Svenska läkaresällskapets riksstämma, Göteborg. Karlsson, H., Ghafouri, B., Leanderson, P., Lindahl, M., och Tagesson, C. (2003), Identifiering av proteiner i HDL 2, HDL 3, och LDL med två-dimensionell gelelektrofores och masspektrometri, Svenska läkaresällskapets riksstämma, Stockholm. Karlsson H., Leanderson P., Allenström H., Tagesson C., and Lindahl M. (2005), Protein composition of low-density lipoprotein particles from normal weight and obese adults. European Lipoprotein Club, 28 th annual meeting Tutzing, Germany. Abstracts vid vetenskapliga konferenser Karlsson, H., Leanderson, P., Tagesson, C., and Lindahl, M. (2003), Mapping of proteins in high density and low-density lipoproteins using two-dimensional gel electrophoresis and mass spectrometry, The 2 nd Swedish Proteomics Society Symposium, Lund, Sweden. Karlsson, H., Leanderson, P., Tagesson, C., and Lindahl, M. (2004), Lipoproteomics; Differences in the protein composition of low-density lipoprotein particles depending on preparation technique. The 3 rd Swedish Proteomics Society Symposium, Lund,

4 Sidan 4 av 5 Sweden. Karlsson, H., Leanderson, P., Tagesson, C., and Lindahl, M. (2004), Lipoproteomics; Differences in the protein composition of low-density lipoprotein particles depending on preparation technique. Bio Tech Forum Science Conference, Copenhagen, Denmark. Karlsson, H., Lindqvist, H., Tagesson, C., and Lindahl, M. (2006), Characterization of apolipoprotein M isoforms in low-density lipoprotein. The Scandinavian Society for Atherosclerosis Research (SSAR), Conference, Copenhagen, Denmark. Ghafouri, B., Karlsson, H., Lewander, A., Tagesson, C., Lindahl, M. (2006), Use of 2,5-Dihydroxybenzoic acid (DHB) instead of -cyano-4-hydroxycinnamic acid (CHCA) improves peptide mass fingerprinting of silver stained proteins, 7th Siena proteomic meeting, Italy. Mörtstedt, H., Karlsson, H., Perk, J., Hellström, L., Tagesson, C and Lindahl, M. (2007), Lipoproteomics and cardiovascular disease: Mass spectrometry based technique to detect oxidation of proteins in LDL. Svenska läkaresällskapets riksstämma, Stockholm, Sweden. Helen Karlsson, Harriet Mörtstedt, Helen Lindqvist, Christer Tagesson, and Mats Lindahl. (2009), Protein alterations in LDL and HDL from obese subjects; increased levels of transthyretin. 6 th MSDA Congress, Berlin, Germany. Abstract till vetenskapliga konferenser Newly identified proteins in human nasal lavage fluid from non-smokers and smokers. Lindahl M, Ghafouri B, Bornemo S, Ståhlbom B and Tagesson C. Int Proteomics Conference, York 4-6th April 2001 Mapping of proteins in human saliva. Lindahl M, Ghafouri B and Tagesson C. 5th Siena Meeting, From Genome to Proteome: Functional Proteomics. Siena September Identifiering av ett nytt LPS-bindande protein i nässköljvätska. Ghafouri B, Kihlström E, Lindahl M, Ståhlbom B och Tagesson C. Läkarsällskapets Riksstämma, Göteborg Identifiering av proteiner i LDL med två-dimensionell gelelektrofores och masspektrometri. Karlsson H, Bornemo S, Ghafouri B, Leanderson P, Lindahl M och Tagesson C. Läkarsällskapets Riksstämma, Göteborg PLUNC: en ny markör för irritation/inflammation i de övre luftvägarna? Ghafouri B, Kihlström E, Tagesson C, Ståhlbom B och Lindahl M. Allergistämman 2003, Göteborg. PLUNC proteins in human nasal lavage fluid. Lindahl M Ghafouri B, Kihlström E, Ståhlbom B and Tagesson C. Gordon conference on salivary glands and exocrine secretion; Satelite symposium: BPIlike proteins in oral and airway epithelia. Ventura, CA, February Kartläggning av proteiner i LDL och HDL med två-dimensionell gel elektrofores och masspektrometri. Karlsson H, Ghafouri B, Leanderson P, Lindahl M och Tagesson C. Läkarsällskapets Riksstämma, Stockholm 2003, programsammanfattningar sid 138. Proteomic analysis of human nasal lavage fluid and saliva: identification of new LPSbinding proteins. Ghafouri B, Lindbom J, Kihlström E, Tagesson C and Lindahl M. The 2nd Swedish Proteomics Society Symposium 2003, Lund, postersammanfattningar Post-translational modifications of innate immunity proteins in the upper airways. Ghafouri B, Tagesson C and Lindahl M. The 3nd Swedish Proteomics Society Symposium 2004, Lund, postersammanfattning nr4. Post-translational modifications of innate immunity proteins in the upper airways. Ghafouri B, Tagesson C and Lindahl M. BioTech Forum Science Conference 2004, Copenhagen, abstract book p 64. Proteomikstudie av nässköljvätskor från pollenallergiker under pollensäsong och icke-pollensäsong. Ghafouri B, Ståhlbom B., Tagesson C, Lindbom J, Irander K. och Lindahl M Allergistämman 2005, Malmö

5 Sidan 5 av 5 Proteomikstudie av human nässköljvätska efter experimentell exponering för endotoxin Bijar Ghafouri, Torben Sigsgaard, Christer Tagesson och Mats Lindahl Läkarsällskapets Riksstämma, Stockholm 2005, Allergiforskning, Poster 17. USE OF 2, 5-DIHYDROXYBENZOIC ACID INSTEAD OF α-cyano-4-hydroxycinnamic ACID IMPROVES PEPTIDE MASS FINGERPRINTING OF SILVER STAINED PROTEINS Bijar Ghafouri, Helen Karlsson, Andreas Lewander, Christer Tagesson, Mats Lindahl 7th Siena meeting from genome to proteome, 3-7 September 2006, Siena, Italy PLUNC (palate lung nasal epithelial clone) kan binda till endotoxin och hämma effekten av lipopolysackaridbindande protein Bijar Ghafouri, Mats Lindahl, John Lindbom, Reza Nosratabadi, Christer Tagesson Läkarsällskapets Riksstämma, Stockholm 2007 Proteomics of nasopharyngeal aspirate reveals differences in PLUNC expression during nasal viral infection Louise Fornander, Bijar Ghafouri, Britt Åkerlind, Erik Kihlström, Christer Tagesson, Mats Lindahl The 6nd Swedish Proteomics Society Symposium 2007

Nya biomarkörer för diagnostik av tidig ovarialcancer; studier på cystvätskor och blod

Nya biomarkörer för diagnostik av tidig ovarialcancer; studier på cystvätskor och blod Nya biomarkörer för diagnostik av tidig ovarialcancer; studier på cystvätskor och blod Karin Sundfeldt Docent Kvinnokliniken Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet Ovarialcystor/cancer Diagnostik

Läs mer

Forskning om diagnos och behandling vid Alzheimers sjukdom

Forskning om diagnos och behandling vid Alzheimers sjukdom Forskning om diagnos och behandling vid Alzheimers sjukdom Erik Portelius Sahlgrenska Universitetssjukhuset, PhD Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs Universitet Kompetensutveckling

Läs mer

Är genetiken på väg att bota diabetes?

Är genetiken på väg att bota diabetes? Är genetiken på väg att bota diabetes? Simon Eklöv Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. Under början

Läs mer

Tentamen i Klinisk kemisk diagnostik 13 maj 2016 Skrivtid: 8:00-12:00

Tentamen i Klinisk kemisk diagnostik 13 maj 2016 Skrivtid: 8:00-12:00 Kod:... Tentamen i Klinisk kemisk diagnostik 13 maj 2016 Skrivtid: 8:00-12:00 Personlig identifierare: Läs detta först: 1. Skriv din kod på varje blad! 2. Mobiltelefoner (tysta!), väskor och ytterkläder

Läs mer

Analytical Approaches to Neurodegenerative Disease Protein Aggregation

Analytical Approaches to Neurodegenerative Disease Protein Aggregation Analytical Approaches to Neurodegenerative Disease Protein Aggregation Licentiate Thesis School of Chemical Science and Engineering Department of Chemistry Division of Analytical Chemistry KTH, Royal Institute

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

Bostadsort Lidingö Gift med Cecilia (född 1968), fil kand i psykologi, ett barn, Ebba (född 2010)

Bostadsort Lidingö Gift med Cecilia (född 1968), fil kand i psykologi, ett barn, Ebba (född 2010) C U R R I C U L U M V I T A E Efternamn BUHLIN Förnamn Erik, Olof, KÅRE Titel Övertandläkare, Universitetslektor, Docent Befattning Bitr. avd chef, Universitetslektor, Specialisttandläkare, forskare Tjänstgöringsadress

Läs mer

BIOMARKERS MEDIATORS SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

BIOMARKERS MEDIATORS SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS BIOMARKERS AND MEDIATORS IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS IFNα versus the CRP response, and evalua8on of supar and an8- dsdna an8body assays Helena Enocsson Linköpings Universitet, Ins8tu8onen för klinisk

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun

Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun Göteborg den 4 juli 2005 Erik Larsson Miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-773 28 53

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

Välkommen till. Rom, 30 November 2012

Välkommen till. Rom, 30 November 2012 Välkommen till 2 nd A. Menarini Diagnostics International Conference on Challenges and opportunities of diabetic ketoacidosis management and 21 st century approaches to prevention Rom, 30 November 2012

Läs mer

Referat från IRUG Barcelona mars. 10 th Biennial International Conference of the Infrared and Raman Users Group

Referat från IRUG Barcelona mars. 10 th Biennial International Conference of the Infrared and Raman Users Group Referat från IRUG10 2012 Barcelona 28-31 mars 10 th Biennial International Conference of the Infrared and Raman Users Group Referat från IRUG10 2012 2 IRUG10 2012 10 th Biennial International Conference

Läs mer

Allergenfri luft i andningszonen nattetid

Allergenfri luft i andningszonen nattetid Allergenfri luft i andningszonen nattetid Christophe Pedroletti MD, PhD Verksamhetschef Pediatrik Akademiska Barnsjukhuset Bindningar och jäv Publikation av de första två studierna på tekniken. Ekonomiskt

Läs mer

SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control

SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control EQuATox - Establishment of Quality Assurances for the Detection

Läs mer

Bioteknikbranschen innovation, värdekedjor och tillväxt. Henrik Mattsson Ekonomisk geografi HT 2009

Bioteknikbranschen innovation, värdekedjor och tillväxt. Henrik Mattsson Ekonomisk geografi HT 2009 Bioteknikbranschen innovation, värdekedjor och tillväxt Henrik Mattsson Ekonomisk geografi HT 2009 Föreläsningens teman Den globala bioteknikbranschen Svensk bioteknik Produktutveckling och värdekedjor

Läs mer

Epidemiologiska data i hälsoriskbedömning Hur kommer epidemiologiska studier in? Maria Feychting

Epidemiologiska data i hälsoriskbedömning Hur kommer epidemiologiska studier in? Maria Feychting Epidemiologiska data i hälsoriskbedömning Hur kommer epidemiologiska studier in? Maria Feychting 2016-12-09 Maria Feychting 1 Traditional health risk assessment process Hazard Identification Exposure-

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Anna Lindgren, doktorand Avdelningen för Arbets- och miljömedicin Lunds Universitet anna.lindgren@med.lu.se Hälsoeffekter av luftföroreningar Epidemiologiska studier -

Läs mer

Riskbedömning av hormonstörande ämnen

Riskbedömning av hormonstörande ämnen Riskbedömning av hormonstörande ämnen Anna Beronius, PhD Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap (ITM) Stockholms Universitet anna.beronius@itm.su.se Illustration by Estella Larsson Beronius Hormonstörande

Läs mer

En första inblick i de nya europeiska riktlinjerna för prevention. Nya modeller för kardiovaskulär riskbedömning

En första inblick i de nya europeiska riktlinjerna för prevention. Nya modeller för kardiovaskulär riskbedömning En första inblick i de nya europeiska riktlinjerna för prevention Nya modeller för kardiovaskulär riskbedömning Bakgrund 1994 First Joint Task Force Recommendations (Pyörälä) 1994 Joint European Societies

Läs mer

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:

Läs mer

Biologiska modellsystem

Biologiska modellsystem Vilken kunskap ger djurförsök som andra metoder inte klarar av? Translationell forskning Kan vi verkligen översätta resultat från djur till människor? Ann-Christine Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel. Kerstin Brismar. Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel. Kerstin Brismar. Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel Kerstin Brismar Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet kerstin.brismar@ki.se 21 sept 2017 First publications IGF-I Kerstin Hall et al 1972

Läs mer

Aktivering av signalen via TCR involverar många steg som måste stämma:

Aktivering av signalen via TCR involverar många steg som måste stämma: Aktivering av signalen via TCR involverar många steg som måste stämma: 1) TCR-MHC kontakt 2) Protein Tyrosin kinaser fosforilerar 10 ITAMs på CD3 och speciellt ζ. 3) Protein tyrosin kinas ZAP-70 binder

Läs mer

NANOTOXIKOLOGI: OM MÖJLIGA HÄLSORISKER MED NANOMATERIAL

NANOTOXIKOLOGI: OM MÖJLIGA HÄLSORISKER MED NANOMATERIAL NANTXIKLGI: M MÖJLIGA HÄLSRISKER MED NANMATERIAL Prof. Bengt Fadeel Enheten för Molekylär Toxikologi Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Stockholm Nano: en nanopartikels storlek förhåller

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Organpreservation Kroppstemperatur 37 C, 3-4 nm Fosfolipidernas sammansättning 45% mättade fettsyror i

Läs mer

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång?

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? OMT/FYIM Kongress/Årsmöte 20-21 mars 2015 Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? Tommy Lundberg Karolinska Institutet Acknowledgements Inst. för hälsovetenskap, Mittuniversitetet

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

2011-09-15. I neutrofila celler så utgör calprotectin - 5 % av totala proteininnehållet - 60 % av proteininnehållet i cytoplasman

2011-09-15. I neutrofila celler så utgör calprotectin - 5 % av totala proteininnehållet - 60 % av proteininnehållet i cytoplasman Barnallergologi-sektionens höstmöte, Linköping 2011-09 09-15 Överläkare, Medicine doktor Barn och Ungdomsmedicinska kliniken/ Centrum för Klinisk Forskning Centrallasarettet, Västerås Karolinska Institutet,

Läs mer

Hantering av hushållsavfall

Hantering av hushållsavfall TYA-material Hantering av hushållsavfall en hälsorisk? Ragnar Rylander och Jörgen Thorn Avdelningen för Miljömedicin, Göteborgs Universitet Denna rapport ger en sammanfattning av kunskapsläget rörande

Läs mer

Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr

Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr Upplägg Bakgrund Möjliga påverkansvägar Familjen som arena för förändring Forskning på området (inkl min

Läs mer

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se

Läs mer

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen?

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Inledning Det är sedan länge känt att sekundärpreventiv behandling efter genomgången hjärtinfarkt är effektivt, och i europeiska riktlinjer publicerade

Läs mer

RECORD-studierna (Regulation of Coagulation in major Orthopaedic surgery reducing the Risk of DVT and PE).

RECORD-studierna (Regulation of Coagulation in major Orthopaedic surgery reducing the Risk of DVT and PE). RECORD-studierna (Regulation of Coagulation in major Orthopaedic surgery reducing the Risk of DVT and PE). RECORD är ett globalt program med fyra stora studier omfattande över 12 000 patienter. I studierna

Läs mer

Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1

Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1 Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1 Artiklarna skrivna av Dr Georgia Ede (översättning S E Nordin) Thomas Seyfried PhD, en hjärncancerforskare med över 25 års erfarenhet inom området, gav en banbrytande

Läs mer

HUGO-projektet. Kartläggningen av det mänskliga genomet

HUGO-projektet. Kartläggningen av det mänskliga genomet Vem är HUGO? HUGO-projektet Kartläggningen av det mänskliga genomet Kartläggning av genom Genom= allt DNA hos en organism. Kartläggningen sker genom att man bestämmer DNA-sekvensen för hela genomet och

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 19/2011 Arbets- och miljömedicin Lund ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång (ADA) en metod för att underlätta återgång i arbete för patienter sjukskrivna för utmattning Björn Karlson Peter

Läs mer

Kardiovaskulär primärpreven2on i kri2sk belysning vad håller vi på med egentligen?

Kardiovaskulär primärpreven2on i kri2sk belysning vad håller vi på med egentligen? Kardiovaskulär primärpreven2on i kri2sk belysning vad håller vi på med egentligen? Moderatorer: Lena Jonasson, Linköping, Peter M Nilsson, Malmö Preven&onens svåra e&k problemets omfa4ning och riktlinjernas

Läs mer

New approach to treat bacterial infection. Redeye Investor Forum, 26 februari, 2013 Ulf Boberg, CEO

New approach to treat bacterial infection. Redeye Investor Forum, 26 februari, 2013 Ulf Boberg, CEO New approach to treat bacterial infection Redeye Investor Forum, 26 februari, 2013 Ulf Boberg, CEO Spridningen av an,bio,karesistenta bakterier fortsä4er. Under 2011 ökade MRSA med 19% och antalet ESBL-

Läs mer

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning PRODUKTINFORMATION XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning Det är ett komplement till kalorisnål kost och anpassad träning som ser till att patientens egen insats gör större skillnad

Läs mer

Johan Nordgren, Andreas Matussek, Ann Mattsson, Lennart Svensson, Per-Eric Lindgren Division of Medical Microbiology/Molecular Virology Department of

Johan Nordgren, Andreas Matussek, Ann Mattsson, Lennart Svensson, Per-Eric Lindgren Division of Medical Microbiology/Molecular Virology Department of Johan Nordgren, Andreas Matussek, Ann Mattsson, Lennart Svensson, Per-Eric Lindgren Division of Medical Microbiology/Molecular Virology Department of Clinical and Experimental Medicine Vinterkräksjukan

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Svensk Förening för Sömn forskning och Sömnmedicins tredje Årskongress

Svensk Förening för Sömn forskning och Sömnmedicins tredje Årskongress SvenskFöreningförSömn forskningochsömnmedicins tredjeårskongress KonferenscentrumWallenberg Göteborg21 23april,2010 Bästekongressdeltagare DetärmedstorglädjevihälsarDigvälkommentillSvenskFöreningförSömnmedicinsårskongress

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Biosimilarer ur ett svenskt perspektiv. Bertil Jonsson Medical Products Agency

Biosimilarer ur ett svenskt perspektiv. Bertil Jonsson Medical Products Agency Biosimilarer ur ett svenskt perspektiv Bertil Jonsson Medical Products Agency Vad? Godkännande Visst det finns riktlinjer Riskhantering (RMP, PhV) Original och kopia Uppföljning i Sverige Spårbarhet PhV

Läs mer

Dan Andersson, Högskolan i Borås 1

Dan Andersson, Högskolan i Borås 1 Sambandet mellan rörelse och hälsa Dan Andersson Ins5tu5onen för vårdvetenskap Högskolan i Borås Fysisk aktivitet = Alla sorters rörelser som leder till att energi förbrukas. Motion = medveten fysisk aktivitet

Läs mer

Löslig CD14 En biomarkör med relevans för både HIV och HCV infektion

Löslig CD14 En biomarkör med relevans för både HIV och HCV infektion Löslig CD14 En biomarkör med relevans för både HIV och HCV infektion Johan K. Sandberg Docent, Rådsforskare, gruppledare Web: ki.se/cim/sandberg Centrum för Infektionsmedicin LPS co receptorn CD14 frisätts

Läs mer

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Olof Sundin, Lunds universitet & Göteborgs universitet, olof.sundin@gu.se Helena Francke, Högskolan i Borås, helena.francke@hb.se The Linnaeus

Läs mer

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery)

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) --9 AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) Inclusion -9 Prospective controlled nonrandomized Stockholm, Gothenburg, Malmö Surgery at Sahlgrenska, Gothenburg Gothenburg Malmö Stockholm Inclusion

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Partiklar och Hälsa. Länsluftsdagen Jönköping, 2015-04-24, Helen Karlsson Med Dr Miljökemist

Partiklar och Hälsa. Länsluftsdagen Jönköping, 2015-04-24, Helen Karlsson Med Dr Miljökemist Partiklar och Hälsa Länsluftsdagen Jönköping, 2015-04-24, Helen Karlsson Med Dr Miljökemist Varför är luftvård viktigt i ett hälsoperspektiv? I en översiktsrapport om hälsoeffekter av luftföroreningar

Läs mer

Projektet Läkares arbete med sjukskrivning, tre enkätstudier

Projektet Läkares arbete med sjukskrivning, tre enkätstudier Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 1 / 7 2015-01-20 Kontaktperson: Kristina Alexanderson kristina.alexanderson@ki.se Projektet Läkares arbete med sjukskrivning,

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

WHOs hälsoriskbedömning av radiofrekventa fält. Maria Feychting

WHOs hälsoriskbedömning av radiofrekventa fält. Maria Feychting WHOs hälsoriskbedömning av radiofrekventa fält Maria Feychting 2014-12-11 Maria Feychting 1 WHO:s internationella EMF projekt Etablerades 1996 Syfte Att granska den vetenskapliga litteraturen om hälsoeffekter

Läs mer

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping VOLTAIRE - the art of medicine To keep the patient occupied while the disease

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Lantbrukarnas sjukdomar i rörelseapparaten Ett resultat av miljöbetingad kronisk inflammation? BAKGRUND MATERIAL OCH METODER Undersökningsobjekt

Lantbrukarnas sjukdomar i rörelseapparaten Ett resultat av miljöbetingad kronisk inflammation? BAKGRUND MATERIAL OCH METODER Undersökningsobjekt Lantbrukarnas sjukdomar i rörelseapparaten Ett resultat av miljöbetingad kronisk inflammation? BAKGRUND Lantbrukare i Sverige och andra industrialiserade länder har låg sjuklighet och låg mortalitet. Risken

Läs mer

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Masterprogrammet i molekylära tekniker inom na 5MT15 Inrättad av rektor 2014-06-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-06-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-12-17 Sid 2 (5) 1. Basdata

Läs mer

PCSK9-hämmare åt folket?

PCSK9-hämmare åt folket? PCSK9-hämmare åt folket? Linköping, 17 mars 2016 Lennart Nilsson överläkare, docent Kardiologiska klinikerna, Universitetssjukhuset Linköping och Vrinnevisjukhuset Norrköping Institutionen för Medicin

Läs mer

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Fredriksson, Lisa Emilia Title: TNFalpha-signaling in drug-induced liver injury

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Dagordning Stramamöte 150520

Dagordning Stramamöte 150520 Dagordning Stramamöte 150520 1. Val av sekreterare för mötet 2. Genomgång av protokoll från mötet 15-02-17 3. Strama-NSK. Hur blir det fortsatt arbetet lokalt och nationellt? 4. Rapport från möte i Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study)

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Stockholm 18 mars 213 Vad var AMOS? Kirugisk interventionsstudie med svår fetma Syfte Finns det några

Läs mer

Publikationslista för Lena Engström

Publikationslista för Lena Engström Publikationslista för Lena Engström Publicerade vetenskapliga artiklar Engström, L., Stenberg, M., Wallenhammar, A.C., Gruvaeus, I., Ståhl, P. (2013). Organic winter oilseed rape response to N fertilisation

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 21/2011 Arbets- och miljömedicin Lund Toxiska effekter av kadmium på njurar och skelett hos skånska kvinnor Staffan Skerfving Thomas Lundh Bakgrund Det är sedan länge känt att höggradig

Läs mer

Hur hanterar man avvikande patienter? Estimander och analysmetoder i kliniska prövningar

Hur hanterar man avvikande patienter? Estimander och analysmetoder i kliniska prövningar Hur hanterar man avvikande patienter? Estimander och analysmetoder i kliniska prövningar Alexandra Jauhiainen Early Clinical Biometrics AstraZeneca R&D Mölndal, Sverige Statistikerträffen 2015 En klinisk

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 25/2011 Arbets- och miljömedicin Lund Exponering för toxiska metaller och uremi Staffan Skerfving Thomas Lundh Bakgrund Det är sedan länge känt att toxiska metaller, som kadmium, bly och

Läs mer

Adiponektin inhiberar Angiotensin II inducerad Abdominal Aorta Aneurysm

Adiponektin inhiberar Angiotensin II inducerad Abdominal Aorta Aneurysm Adiponektin inhiberar Angiotensin II inducerad Abdominal Aorta Aneurysm Emina Vorkapic, Doktorand Institution för Medicin och Hälsa Avdelningen för Läkemedelsforskning Linköpings Universitet Översikt Aortan

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

AroCell AB. Årsstämma. 18 maj 2016

AroCell AB. Årsstämma. 18 maj 2016 AroCell AB Årsstämma 18 maj 2016 MÄTER VAD SOM ÄR VIKTIGAST! TK 210 ELISA En Känslig och Specifik Biomarkör för Celltillväxt och Cellomsättning ATT FÖRBÄTTRA BESLUT UNDER CANCERBEHANDLING Individualiserade

Läs mer

Kemikalier i enskilda avlopp ett problem? Patrik Andersson Kemiska Institutionen

Kemikalier i enskilda avlopp ett problem? Patrik Andersson Kemiska Institutionen Kemikalier i enskilda avlopp ett problem? Patrik Andersson Kemiska Institutionen Fokus på stora anläggningar Fokus på övergödning och bakterier Från punktkälla till diffusa emissioner 2013-11-04 3 2013-11-04

Läs mer

Projektresultat DIG IN. DIGitaliserat VälbefINnande 2016-03-09 Sandra Mattsson, Jeton Partini och Åsa Fast-Berglund

Projektresultat DIG IN. DIGitaliserat VälbefINnande 2016-03-09 Sandra Mattsson, Jeton Partini och Åsa Fast-Berglund Projektresultat DIG IN DIGitaliserat VälbefINnande 2016-03-09 Sandra Mattsson, Jeton Partini och Åsa Fast-Berglund ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA Energimyndigheten och Formas.

Läs mer

Nanobioteknologi för framtidens proteinanalys

Nanobioteknologi för framtidens proteinanalys Nanobioteknologi för framtidens proteinanalys Simon Ekström Dept. of Measurement Technology and Industrial Electrical Engineering / CREATE Health Lund University, Sweden Institutionen för Mätteknik och

Läs mer

Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland

Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland Agenda Lipidvärden och lipidsänkande behandlingdata från nya årsrapporten Vad har NDR lärt oss om lipidvärden och lipidsänkande behandling

Läs mer

Öppna jämförelser och ranking listor finns det verkligen skillnad mellan landsting?

Öppna jämförelser och ranking listor finns det verkligen skillnad mellan landsting? Öppna jämförelser och ranking listor finns det verkligen skillnad mellan landsting? En analys av fem Svenska kvalitetsindikatorer Henrik Ohlsson Julian Librero Jan Sundquist Kristina Sundquist Juan Merlo

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 Fastställd/Approved: 2011-09-01 Publicerad/Published: 2011-09-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 11.100.20 Klinisk prövning av medicintekniska

Läs mer

De interaktiva kuddarna Textil som kommunikationsredskap

De interaktiva kuddarna Textil som kommunikationsredskap De interaktiva kuddarna Textil som kommunikationsredskap Linda Melin, Interactive Institute, PLAY Research www.interactiveinstitute.se Abstract in English This work is about combining textile design and

Läs mer

Histiocyte Society 21st Annual Meeting i Vancouver 25-27 september 2005

Histiocyte Society 21st Annual Meeting i Vancouver 25-27 september 2005 Histiocyte Society 21st Annual Meeting i Vancouver 25-27 september 2005 Vi, Lotta Svensson Appelqvist och Urban Beinö, hade den fantastiska möjligheten att få deltaga vid årets internationella histiocytos-seminarium.som

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Kan analys av progesteron i kokontrollprover förbättra avelsvärderingen för fruktsamhet?

Kan analys av progesteron i kokontrollprover förbättra avelsvärderingen för fruktsamhet? Slutrapport för projektnr V0530043 Kan analys av progesteron i kokontrollprover förbättra avelsvärderingen för fruktsamhet? Huvudsökande: Karl-Johan Petersson, Institutionen för Husdjursgenetik, SLU Medsökande:

Läs mer

Att prissätta botande läkemedel och genterapier; hemofili, cystisk fibros, Hepatit C?

Att prissätta botande läkemedel och genterapier; hemofili, cystisk fibros, Hepatit C? Att prissätta botande läkemedel och genterapier; hemofili, cystisk fibros, Hepatit C? Ulf Persson VD IHE IHE Forum 2017-09-08, Lund Genterapi Genterapi är en experimentell Teknik som använder gener för

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar 1 av 9 2009 09 17 21:22 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Insomnia Ett område inom sömnforskningen som har rönt stor uppmärksamhet under

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

Appendix IV Granskningsmall och dataextraktion för interventionsstudier

Appendix IV Granskningsmall och dataextraktion för interventionsstudier Appendix IV Granskningsmall och dataextraktion för interventionsstudier APPENDIX IV GRANSKNINGSMALL OCH DATAEXTRAKTION FÖR INTERVENTIONSSTUDIER 367 Kariesprevention SBU Första författare:... Titel:...

Läs mer

Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin

Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin Look AHEAD studien Long Term Effects of a Lifestyle Intervention on Weight and Cardiovascular Risk Factors in Individuals

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2015 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2015 Förord Politiker och allmänhet är överens om att Sverige ska vara ett kunskapsland och att forskning

Läs mer

Mögel inomhus och hälsorisker

Mögel inomhus och hälsorisker 1 Environmental Health Research Center Mögel inomhus och hälsorisker Ragnar Rylander, prof emeritus i miljömedicin Rapport 2/08 2 Vad är mögel? Mögel är en blandning av olika sorters svampar (fungi) som

Läs mer

Regional variation av miljögifter hos människa

Regional variation av miljögifter hos människa Regional variation av miljögifter hos människa Ingvar Bergdahl & Maria Wennberg Yrkes- och miljömedicin Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Umeå universitet Vad vet vi om hur kemiska miljöföroreningar

Läs mer

MEDIA GUIDE SWEDISH SWIMMING FEDERATION. 1 e u r o p e a n s w i m m i n g c h a m p i o n s h i p s

MEDIA GUIDE SWEDISH SWIMMING FEDERATION. 1 e u r o p e a n s w i m m i n g c h a m p i o n s h i p s SWEDISH SWIMMING FEDERATION MEDIA GUIDE 18th LEN European Championships December 2-6, 2015 1 e u r o p e a n s w i m m i n g c h a m p i o n s h i p s SWEDISH DELEGATION MEDIA GUIDE SWIMMING Media Contact

Läs mer

GDQ Associates lanseringsmingel. 21 mars 2017 i Stockholm

GDQ Associates lanseringsmingel. 21 mars 2017 i Stockholm GDQ Associates lanseringsmingel 21 mars 2017 i Stockholm Program Maria Åkerlund hälsar välkomna Christian Jacobsson berättar om senaste forskningen om och med GDQ. Björn Pehrson från Lightweb och Nishteman

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad 2012 Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP Publicerad Målsättning: Registrets uppgift är att fortlöpande samla och analysera patientdata från Svensk sjukvård

Läs mer