Arbets- och miljömedicinska laboratoriet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbets- och miljömedicinska laboratoriet"

Transkript

1 Sidan 1 av 5 Toxikoproteomik Bakgrund Proteomik är det nya forskningsområde som analyserar alla proteiner (proteomet) och deras funktioner i biologiska system. Med hjälp av två-dimensionell gelelektrofores (2-DE) och massspektrometri (MS) kan man identifiera även små mängder av proteiner i biologiska material samtidigt som utvecklingen inom informationsteknologin gjort det möjligt att upprätta ett antal olika proteindatabaser och göra dem tillgängliga på Internet. Kombinationen 2- DE/MS/bioinformatik har därigenom utvecklats till ett kraftfullt verktyg för proteinidentifiering och utgör ett fundament för proteomforskningen i stort. Genom tillgången till dessa nya metoder har proteomik på kort tid blivitett av de snabbast växande forskningsområdena inom naturvetenskapen och medicinen. Toxikoproteomik är den proteomik som syftar till att klarlägga hur proteomet påverkas av exponering för toxiska ämnen i miljön. I toxikoproteomiken integreras traditionell toxikologi med global proteinanalys och systembiologi. I typfallet identifieras nya proteiner som reagerar på exponering för främmande ämnen. Toxikoproteomiken förutspås få mycket stor betydelse i framtiden, t ex för att beskriva toxiska ämnens verkningsmekanism på molekylär nivå och för att identifiera nya biomarkörer för gifteffekt eller sjukdomsrisk med bättre specificitet och högre känslighet än de som finns idag. Toxikoproteomiken inbegriper också möjligheten att studera molekylära förändringar vid miljöbetingade sjukdomstillstånd och därigenom lämna nya och värdefulla bidrag till förståelsen av hur sådana sjukdomar uppkommer och vidmakthålls. Hittills vunna resultat Pågående arbete Vi har med hjälp av 2DE-MS bl a (i) upptäckt tidigare okända proteiner och proteinförändringar i bronksköljvätska och nässköljvätska vid olika inflammatoriska sjukdomstillstånd i luftvägarna, såsom lungfibros, allergisk rinit, och rinit efter exponering för irriterande epoxikemikalier, (ii) identifierat tidigare okända proteiner i nasofarynxaspirat vid virusinfektion, (iii) beskrivit karakteristiska förändringar i nässköljvätskeproteomet efter kontrollerad exponering för endotoxin, (iv) kartlagt salivproteomet, LDL-proteomet och HDL-proteomet hos friska ickerökare, (v) identifierat förändringar i LDL-proteomet hos patienter med hjärt-kärlsjukdom och överviktiga, samt (vi) demonstrerat en inverkan av munhålebakterien Porphyromonas gingivalis på LDL-proteomet som kan sättas i samband med uppkomsten av hjärt-kärlsjukdom. Vi studerar (i) bronksköljvätskeproteomet hos rökare och patienter med KOL, (ii) nässköljvätskeproteomet efter kontrollerad exponering in vivo för endotoxin och betaglukan, (iii) nasofarynxproteomet vid virusinfektion, (iv) salivproteomet hos rökare, (v) ryggmärgsvätskeproteomet hos smärtpatienter, samt (vi) makrofagproteomet efter exponering in vitro för partiklar och endotoxin. Exempel på en 2-dimentionell elektroforesgel Information bijar

2 Sidan 2 av 5 Referenser Karlsson H, Mörtstedt H, Lindqvist H, Tagesson C. Lindahl M. Protein profiling of low-density lipoprotein from obese subjects; increased levels of transthyretin. Proteomics - Clinical Applications 2009, In press Bengtsson T, Karlsson H, Gunnarsson P, Skoglund C, Elison C, Leanderson P, Lindahl M. The periodontal pathogen Porphyromonas gingivalis cleaves apob-100 and increases the expression of apom in LDL in whole blood leading to cell proliferation. Journal of Internal Medicine 2008 May;263(5): Ghafouri B, Karlsson H, Mörtstedt H, Lewander A, Tagesson C, Lindahl M. 2,5- Dihydroxybenzoic acid instead of alpha-cyano-4-hydroxycinnamic acid as matrix in matrixassisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry for analyses of in-gel digests of silver-stained proteins. Analytical Biochemistry Dec 1;371(1): Fornander L, Ghafouri B, Åkerlind B, Kihlström E, Tagesson C, Lindahl M. Proteomics of nasopharyngeal aspirate reveals differences in PLUNC expression during nasal viral infection. The 6nd Swedish Proteomics Society Symposium, Stockholm 2007 Mörtstedt H., Karlsson H, Perk J, Hellström L., Tagesson C, Lindahl M. Lipoproteomics and cardiovascular disease: Mass spectrometry based technique to detect oxidation of proteins in LDL. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm 2007 Ghafouri B, Lindahl M, Lindbom J, Nosratabadi R, Tagesson C. PLUNC (palate lung nasal epithelial clone) kan binda till endotoxin och hämma effekten av lipopolysackaridbindande protein. Läkarsällskapets Riksstämma, Stockholm 2007 Karlsson H, Lindqvist H, Tagesson C, Lindahl M. Characterization of apolipoprotein M isoforms in low-density lipoprotein. Journal of Proteome Research 2006 Oct;5(10): Ghafouri B, Irander K, Lindbom J, Tagesson C, Lindahl M. Comparative proteomics of nasal fluid in seasonal allergic rhinitis. Journal of Proteome Research 2006 Feb;5(2): Karlsson H, Leanderson P, Tagesson C, Lindahl M. Lipoproteomics. II. Mapping of proteins in high-density lipoprotein using two-dimensional gel electrophoresis and mass spectrometry. Proteomics Apr;5(5): Karlsson H, Leanderson P, Tagesson C, Lindahl M. Lipoproteomics. I. Mapping of proteins in low-density lipoprotein using two-dimensional gel electrophoresis and mass spectrometry. Proteomics Feb;5(2): Ghafouri B, Lindahl M, Sigsgaard T, Tagesson C. Proteomikstudie av human nässköljvätska efter experimentell exponering för endotoxin. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm 2005 Lindahl M, Irander K, Tagesson C, Ståhlbom B. Nasal lavage fluid and proteomics as means to identiify effects of the irritating epoxy chemical, dimethylbenzylamine. Biomarkers 9 (2004) Ghafouri B, Kihlström E, Tagesson C, Lindahl M. PLUNC in human nasal lavage fluid: Multiple isoforms that bind to lipopolysaccharide. Biochimica et Biophysica Acta 1699 (1-2) (2004) 57-63

3 Sidan 3 av 5 Ghafouri B, Kihlström E, Ståhlbom B, Tagesson C, Lindahl M. PLUNC (palate, lung and nasal epithelial clone) proteins in human nasal lavage fluid. Biochemical Society Transactions 31(4) (2003) Ghafouri B, Tagesson C, Lindahl M. Mapping of proteins in human saliva using twodimensional gel electrophoresis and peptide mass fingerprinting. Proteomics 3 (2003) Ghafouri B, Ståhlbom B, Tagesson C, and Lindahl M. Newly identified proteins in human nasal lavage fluid from non-smokers and smokers using two-dimensional gel electrophoresis and peptide mass fingerprinting. Proteomics 2 (2002) Lindahl M, Ståhlbom B, Tagesson C. Identification of a new potential airway irritation marker, palate lung nasal epithelial clone protein, in human nasal lavage fluid with two-dimensional electrophoresis and matrix-assisted laser desorption/ionization-time of flight. Electrophoresis 22 (2001) Lindahl M, Svartz J, Tagesson C. Demonstration of different forms of the anti-inflammatory proteins lipocortin-1 and Clara cell protein-16 in human nasal and bronchoalveolar lavage fluids. Electrophoresis 20 (1999) Lindahl M, Ståhlbom B, Tagesson C. Newly identified proteins in human nasal and bronchoalveolar lavage fluids; potential biomedical and clinical applications. Electrophoresis 20 (1999) Lindahl M, Ståhlbom B, Svartz J, Tagesson C. Protein patterns of human nasal and bronchoalveolar lavage fluids analyzed with two-dimensional gel electrophoresis. Electrophoresis 19 (1998) Lindahl M, Ekström T, Sörensen J, Tagesson C. Two-dimensional protein patterns of bronchoalveolar lavage fluids from non-smokers, smokers, and subjects exposed to asbestos. Thorax 51 (1996) Lindahl M, Ståhlbom B, Tagesson C. Two-dimensional gel electrophoresis of nasal and bronchoalveolar lavage fluids after occupational exposure. Electrophoresis 16 (1995) Föredrag vid vetenskapliga konferenser Karlsson, H., Bornemo, S., Ghafouri, B., Leanderson, P., Lindahl, M., och Tagesson, C. (2002), Identifiering av proteiner i LDL med två-dimensionell gelelektrofores och masspektrometri, Svenska läkaresällskapets riksstämma, Göteborg. Karlsson, H., Ghafouri, B., Leanderson, P., Lindahl, M., och Tagesson, C. (2003), Identifiering av proteiner i HDL 2, HDL 3, och LDL med två-dimensionell gelelektrofores och masspektrometri, Svenska läkaresällskapets riksstämma, Stockholm. Karlsson H., Leanderson P., Allenström H., Tagesson C., and Lindahl M. (2005), Protein composition of low-density lipoprotein particles from normal weight and obese adults. European Lipoprotein Club, 28 th annual meeting Tutzing, Germany. Abstracts vid vetenskapliga konferenser Karlsson, H., Leanderson, P., Tagesson, C., and Lindahl, M. (2003), Mapping of proteins in high density and low-density lipoproteins using two-dimensional gel electrophoresis and mass spectrometry, The 2 nd Swedish Proteomics Society Symposium, Lund, Sweden. Karlsson, H., Leanderson, P., Tagesson, C., and Lindahl, M. (2004), Lipoproteomics; Differences in the protein composition of low-density lipoprotein particles depending on preparation technique. The 3 rd Swedish Proteomics Society Symposium, Lund,

4 Sidan 4 av 5 Sweden. Karlsson, H., Leanderson, P., Tagesson, C., and Lindahl, M. (2004), Lipoproteomics; Differences in the protein composition of low-density lipoprotein particles depending on preparation technique. Bio Tech Forum Science Conference, Copenhagen, Denmark. Karlsson, H., Lindqvist, H., Tagesson, C., and Lindahl, M. (2006), Characterization of apolipoprotein M isoforms in low-density lipoprotein. The Scandinavian Society for Atherosclerosis Research (SSAR), Conference, Copenhagen, Denmark. Ghafouri, B., Karlsson, H., Lewander, A., Tagesson, C., Lindahl, M. (2006), Use of 2,5-Dihydroxybenzoic acid (DHB) instead of -cyano-4-hydroxycinnamic acid (CHCA) improves peptide mass fingerprinting of silver stained proteins, 7th Siena proteomic meeting, Italy. Mörtstedt, H., Karlsson, H., Perk, J., Hellström, L., Tagesson, C and Lindahl, M. (2007), Lipoproteomics and cardiovascular disease: Mass spectrometry based technique to detect oxidation of proteins in LDL. Svenska läkaresällskapets riksstämma, Stockholm, Sweden. Helen Karlsson, Harriet Mörtstedt, Helen Lindqvist, Christer Tagesson, and Mats Lindahl. (2009), Protein alterations in LDL and HDL from obese subjects; increased levels of transthyretin. 6 th MSDA Congress, Berlin, Germany. Abstract till vetenskapliga konferenser Newly identified proteins in human nasal lavage fluid from non-smokers and smokers. Lindahl M, Ghafouri B, Bornemo S, Ståhlbom B and Tagesson C. Int Proteomics Conference, York 4-6th April 2001 Mapping of proteins in human saliva. Lindahl M, Ghafouri B and Tagesson C. 5th Siena Meeting, From Genome to Proteome: Functional Proteomics. Siena September Identifiering av ett nytt LPS-bindande protein i nässköljvätska. Ghafouri B, Kihlström E, Lindahl M, Ståhlbom B och Tagesson C. Läkarsällskapets Riksstämma, Göteborg Identifiering av proteiner i LDL med två-dimensionell gelelektrofores och masspektrometri. Karlsson H, Bornemo S, Ghafouri B, Leanderson P, Lindahl M och Tagesson C. Läkarsällskapets Riksstämma, Göteborg PLUNC: en ny markör för irritation/inflammation i de övre luftvägarna? Ghafouri B, Kihlström E, Tagesson C, Ståhlbom B och Lindahl M. Allergistämman 2003, Göteborg. PLUNC proteins in human nasal lavage fluid. Lindahl M Ghafouri B, Kihlström E, Ståhlbom B and Tagesson C. Gordon conference on salivary glands and exocrine secretion; Satelite symposium: BPIlike proteins in oral and airway epithelia. Ventura, CA, February Kartläggning av proteiner i LDL och HDL med två-dimensionell gel elektrofores och masspektrometri. Karlsson H, Ghafouri B, Leanderson P, Lindahl M och Tagesson C. Läkarsällskapets Riksstämma, Stockholm 2003, programsammanfattningar sid 138. Proteomic analysis of human nasal lavage fluid and saliva: identification of new LPSbinding proteins. Ghafouri B, Lindbom J, Kihlström E, Tagesson C and Lindahl M. The 2nd Swedish Proteomics Society Symposium 2003, Lund, postersammanfattningar Post-translational modifications of innate immunity proteins in the upper airways. Ghafouri B, Tagesson C and Lindahl M. The 3nd Swedish Proteomics Society Symposium 2004, Lund, postersammanfattning nr4. Post-translational modifications of innate immunity proteins in the upper airways. Ghafouri B, Tagesson C and Lindahl M. BioTech Forum Science Conference 2004, Copenhagen, abstract book p 64. Proteomikstudie av nässköljvätskor från pollenallergiker under pollensäsong och icke-pollensäsong. Ghafouri B, Ståhlbom B., Tagesson C, Lindbom J, Irander K. och Lindahl M Allergistämman 2005, Malmö

5 Sidan 5 av 5 Proteomikstudie av human nässköljvätska efter experimentell exponering för endotoxin Bijar Ghafouri, Torben Sigsgaard, Christer Tagesson och Mats Lindahl Läkarsällskapets Riksstämma, Stockholm 2005, Allergiforskning, Poster 17. USE OF 2, 5-DIHYDROXYBENZOIC ACID INSTEAD OF α-cyano-4-hydroxycinnamic ACID IMPROVES PEPTIDE MASS FINGERPRINTING OF SILVER STAINED PROTEINS Bijar Ghafouri, Helen Karlsson, Andreas Lewander, Christer Tagesson, Mats Lindahl 7th Siena meeting from genome to proteome, 3-7 September 2006, Siena, Italy PLUNC (palate lung nasal epithelial clone) kan binda till endotoxin och hämma effekten av lipopolysackaridbindande protein Bijar Ghafouri, Mats Lindahl, John Lindbom, Reza Nosratabadi, Christer Tagesson Läkarsällskapets Riksstämma, Stockholm 2007 Proteomics of nasopharyngeal aspirate reveals differences in PLUNC expression during nasal viral infection Louise Fornander, Bijar Ghafouri, Britt Åkerlind, Erik Kihlström, Christer Tagesson, Mats Lindahl The 6nd Swedish Proteomics Society Symposium 2007

LUNG & ALLERGI FORUM. Nr 1 2013. Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi

LUNG & ALLERGI FORUM. Nr 1 2013. Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi LUNG & ALLERGI FORUM Nr 1 2013 Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi Spirometrier i första ledet Avhandling: Asthma in West Sweden Engagerande Allergistämma

Läs mer

Forskning. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson

Forskning. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson Forskning Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson 2007 Klinisk forskning 2007 Klinisk forskning vid Drottning Silvias barn- och

Läs mer

Mat från havet ska göra oss friskare

Mat från havet ska göra oss friskare Mat från havet ska göra oss friskare Institutionen för Kemi och Bioteknik Chalmers Tekniska Högskola Utmaningar Sjukdomar associerade med felnäring (fetma och kostrelaterade sjukdomar) prevention i form

Läs mer

PROGRAM VÅREN 2014 DOKTORSPROMOTION OCH PROFESSORSINSTALLATION LINKÖPINGS UNIVERSITET

PROGRAM VÅREN 2014 DOKTORSPROMOTION OCH PROFESSORSINSTALLATION LINKÖPINGS UNIVERSITET PROGRAM VÅREN 2014 DOKTORSPROMOTION OCH PROFESSORSINSTALLATION LINKÖPINGS UNIVERSITET Program doktorspromotion och professorsinstallation 9 maj 2014 Konsert & Kongress, Linköping linköpings universitet

Läs mer

Välkomna till Forskningens dag den 13 maj 2011

Välkomna till Forskningens dag den 13 maj 2011 FORSKNINGENS DAG Forskning vid Öron-, Näs- och Halskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Program: Välkomna till Forskningens dag den 13 maj 2011 Kl. 8.00 Kl. 8.30 Kl. 9.00 Kl. 9.30 Kl. 10.00 Kl. 11.00

Läs mer

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Bakgrundsdokumentation

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Bakgrundsdokumentation Läkemedelsverket i samarbete med Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken

Läs mer

Entydiga termer skapar klarhet och undanröjer missförstånd

Entydiga termer skapar klarhet och undanröjer missförstånd rapport Läs mer Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se Medicinsk kommentar sidan 361 Reviderad, global nomenklatur för allergi Entydiga termer skapar klarhet och undanröjer missförstånd

Läs mer

Inandningsbara partiklar från interaktion mellan däck, vägbana och friktionsmaterial

Inandningsbara partiklar från interaktion mellan däck, vägbana och friktionsmaterial VTI rapport 52 Utgivningsår 25 www.vti.se/publikationer Inandningsbara partiklar från interaktion mellan däck, vägbana och friktionsmaterial Slutrapport av WearTox-projektet Mats Gustafsson Göran Blomqvist

Läs mer

EndoC- H l -celler som model l för virus- och diabetesstudier

EndoC- H l -celler som model l för virus- och diabetesstudier UP PSALA UNIVE RSITET EndoC- H l -celler som model l för virus- och diabetesstudier Självständigt arbete Läkarprogrammet Uppsala Universitet Namn: Anna Granstam Redovisning termin: HT 2013 Handledare:

Läs mer

SLUTRAPPORT HealthIT. Medarbetarhälsa, kreativitet och hälsoekonomi i IT- och medieföretag. Dan Hasson

SLUTRAPPORT HealthIT. Medarbetarhälsa, kreativitet och hälsoekonomi i IT- och medieföretag. Dan Hasson SLUTRAPPORT HealthIT Medarbetarhälsa, kreativitet och hälsoekonomi i IT- och medieföretag. Bengt Arnetz Dan Hasson Tjänstepensionsföretaget Alecta Camilla Sundström Innehåll INNEHÅLL... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Populär- och tvärvetenskaplig konferens den 14 oktober 2004 i Riksdagens förstakammarsal

Populär- och tvärvetenskaplig konferens den 14 oktober 2004 i Riksdagens förstakammarsal KONFERENSRAPPORT DNA-ANALYSER, DNA-REGISTER OCH BIOBANKER Populär- och tvärvetenskaplig konferens den 14 oktober 2004 i Riksdagens förstakammarsal Medverkande i panel 1, från vänster: Maria Anvret, Ulf

Läs mer

Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin

Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin När och hur ska vi använda 24 1 SS timmars ambulatorisk blodtrycksmätning och hemblodtryck?... Riskfaktorer för cerebral infarkt, en 2 studie av 66 631 patienter från det nationella kvalitetsregistret

Läs mer

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS)

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education) Rapport 31, (ISSN:1654-1421) Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) studentmedverkan i forskning under verksamhetsförlagd

Läs mer

Spaning mot dykare med aktiv sonar i hamnmiljö

Spaning mot dykare med aktiv sonar i hamnmiljö Spaning mot dykare med aktiv sonar i hamnmiljö Per Morén och Ron Lennartsson FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och

Läs mer

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Jens Laage-Hellman IMIT WP: 2001_121 Datum: 2001 Antal sidor: 82 Institute for Management of Innovation and Technology Kommersialisering

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 3. Sjukhusfysikermötet 7-9. www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 3. Sjukhusfysikermötet 7-9. www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 3 OKTOBER 2009 Sjukhusfysikermötet 7-9 2 Kongressombuden 3 Ordföranden 4 Löneprocessen

Läs mer

Blåsor gör giftet mer potent

Blåsor gör giftet mer potent Spets 1/05 Om forskning och utveckling vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå TELEMEDICIN Robotics blir hjälp åt dementa sidorna 16 21 Blåsor gör giftet mer potent sidorna 2 3 Projektiler i cancerattack

Läs mer

Passiv immunisering mot karies

Passiv immunisering mot karies F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 98 104 Carina Krüger Weiner Passiv immunisering mot karies Det råder en dynamisk balans mellan den endogena (kroppsegna) mikrofloran och kroppens immunförsvar.

Läs mer

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige PM 16/12 Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige Kemikalieinspektionen www.kemi.se Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö

Läs mer

forskning om kultur hälsa &

forskning om kultur hälsa & forskning om kultur hälsa & REDAKTÖR: Ragnhild Romanus, Vetenskapsrådet TEXT: Anders Nilsson, Vetenskapsjournalisterna GRAFISK FORM: Erik Hagbard Couchér, Vetenskapsrådet OMSLAGSFOTO: Dora Pete/SXC TRYCK:

Läs mer

Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering

Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering VINNOVA Analys VA 2011:09 Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering - aktörer, inriktning och nätverk Anna Sandström - VINNOVA Titel: Samarbete mellan Sverige och Kina avseende

Läs mer

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför?

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? äldrevård och äldremedicin i öppen och sluten vård nr 4 2012 Tema Nutrition Klocktestet Den mest nedladdade artikeln Sarkopeni Värdet av styrketräning Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? Nytt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Beslutsdatum: 2011-03-08 Innehåll 1. Personal 3 2. Grundutbildning 4 3. Forskning 11 4. Forskarutbildning 19 5. Arbetsmiljö 19

Läs mer

Mastcellens funktion vid försvar mot infektioner

Mastcellens funktion vid försvar mot infektioner Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Mastcellens funktion vid försvar mot infektioner Jonna Sundell Johnestedt Examensarbete, 15 hp Agronomprogrammet - Husdjur,

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 3. SSM: Rekommendationer om ultraljud för gravida 9. www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 3. SSM: Rekommendationer om ultraljud för gravida 9. www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 3 SEPTEMBER 2010 SSM: Rekommendationer om ultraljud för gravida 9 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Läs mer

VELKOMMEN til Kick-off konference

VELKOMMEN til Kick-off konference VELKOMMEN til Kick-off konference Maria Olofsdotter, ØFN Unlimited health is co-financed by INTERREG IIIA, European Union, European Regional Development Fund Livsstil paradoks Vi har Tilgang til verdens

Läs mer

Arbetssjukdom skadlig inverkan samband med arbete

Arbetssjukdom skadlig inverkan samband med arbete nr 2002:15 Arbetssjukdom skadlig inverkan samband med arbete Ett vetenskapligt underlag för försäkringsmedicinska bedömningar (sju skadeområden) Andra, utökade och reviderade utgåvan Peter Westerholm (red)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

Lätt bli överviktig efter graviditet

Lätt bli överviktig efter graviditet Yvonne Linné, leg läkare, med dr (Yvonne.Linne@medhs.ki.se) Stephan Rössner, professor (Stephan.Rossner@medhs.ki.se); båda vid överviktsenheten M73, Huddinge Universitetssjukhus, Stockholm Lätt bli överviktig

Läs mer

Vinnvårdprojektet InUt 2010-2012 SLUTRAPPORT

Vinnvårdprojektet InUt 2010-2012 SLUTRAPPORT Vinnvårdprojektet InUt 2010-2012 SLUTRAPPORT 1 INLEDNING Huvudsökande: Kjell Asplund Projektnummer (Vinnvård): A2009-002 Projekttitel: InUt: Att införa nya och utmönstra förlegade metoder. Vad fungerar

Läs mer