Noonan Nytt. nr. 4, Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Noonan Nytt. nr. 4, 2010. Innehåll"

Transkript

1 Noonan Nytt nr. 4, 2010 Innehåll Ordförandespalten Sällsynta Hemsidan Läger 2011 Kontaktpersonutbildning För STORA och små Resurspersoner Kontaktpersoner/styrelse

2 Ordförandespalten Hej alla fina människor Raderna bredvid passar så här års och har ett fint budskap, tycker jag. I det här numret kan du ta del av många härliga reflektioner från olika möten. Vi säger varmt grattis till Sällsynta diagnosers ordförande Elisabeth Wallenius som torsdagen den 2/12 fick ta emot Sjukhusläkarföreningens utmärkelse Friska sjukvårdspriset Läs mer om det på Det strålar en stjärna förunderligt blid, i öster på himlen hon står. Hon lyst över världenes oro och strid i nära två tusende år. När dagen blir mörk och när snön faller vit, då skrider hon närmre, då kommer hon hit och då vet man, att snart är det jul. Ty julen är härlig för stora och små, är glädje och ljuvaste frid, är klappar och julgran och ringdans också, är lycka oändligen blid, är ljus, alla ögon då stråla som bäst, och stjärnorna tindra som mest och där ljuset är, där är det jul. Snart är det här året slut och nästa läger närmar sig, något att se fram emot, se inbjudan Bifogat finner du verksamhetsplanen för Jag hoppas att du får en skön jul med nära och kära runt dig. Gott Nytt 2011 önskar jag er alla Erica Freij Ledel Ordförande "#$%&#'%$($(%$)**&++,-./)$0($*'#112345)%%)1( 6',$-%7(%)'4)-5+8-',$-%9:(%)'4)-5;/)1-(9325

3 EUROPLAN konferensen genomförd Torsdagen den 11 november samlades 85 personer, regeringstjänstemän, oppositionspolitiker, representanter för kommuner och landsting, medicinsk expertis, representanter för rehabilitering och skola samt sist men inte minst diagnosbärare på hotell Birger Jarl i Stockholm. Vårt förbund hade kallat till konferens om det fortsatta arbetet med den nationella planen och samordningsfunktionen, som regeringen fattat beslut om. I sista stund var man tvungen att byta konferenslokal på grund av det stora antalet deltagare Den europeiska organisationen för sällsynta diagnoser, EURORDIS, hade efterlyst respektive lands syn på hur de sällsynta diagnosernas behov av kvalificerad vård och stöd ska tillgodoses. Genomförandet av konferensen var viktig för att stimulera utvecklingen av nationella planer och ta fram förslag till verktyg för att stödja genomförande. Moderator för konferensen var Anders Olausson, nestor för Ågrenska. Med van hand styrde han föreläsarna och såg till att tider hölls för workshops och rapportering. Elisabeth Wallenius, vår förbundsordförande, inledde konferensen. Ulrika Sundholm, sakkunnig på Socialdepartementet fortsatte med att ta upp de strategier som EU-rekommendationen innehåller. Hon poängterade att fokus är att de, som behöver vård och behandling, ska få det de behöver. Hon nämnde också att Socialstyrelsen har fått ett uppdrag att utreda hur den samordningsfunktionen ska se ut i Sverige. Det handlar om allt från att få diagnos till hur livet fungerar för diagnosbärarna, som är de som är experter på sin sjukdom. Här pågår ett arbete om utredningen ska upphandlas eller om något befintligt centrum får det som uppgift. Sedan presenterades vilka erfarenheter av nationella handlingsplaner för sällsynta diagnoser som finns i olika länder. Inom Norden saknar Finland, Norge och Island nationella allianser. De konferenser som hålls inom Europlan under 2010 presenterades och en del erfarenheter, främst från Frankrike, togs upp.

4 Elisabeth Wallenius tog upp att rekommendationen stödjer det vi i Sverige arbetat för i 12 år. Det behövs dock en allmän medvetenhet för att få stöd för de sällsynta diagnoserna inom politiken. Dessa grupper är idag inte prioriterade inom vården och samhället. Alla önskar en säker, korrekt och god vård. Det ska inte ha någon betydelse vem jag är, vilken vårdgivare jag möter, vilken diagnos jag har, hur gammal jag är eller var jag bor. En nationell plan ger ökade möjligheter till vård och kunskapsutveckling, det är svårt att ta underbyggda beslut annars. Samordning av resurser är kostnadseffektivt och ger möjlighet till ökad kompetens om de sällsynta diagnoserna. Efter ett antal intressanta föredragningar genomfördes fyra workshops: Definitioner, nationell strategi, register, information och utbildning Forskning om sällsynta diagnoser Center of Expertice, läkemedel Patient empowerment och stöd Arbetet i de olika grupperingarna kännetecknades av livliga diskussioner och många goda idéer och förslag. Varje grupp hade en rapportör, som ansvarade för att sammanfatta grupperingens diskussioner. Dessa anteckningar kommer att föras in i den rapport som Sverige ska lämna om hur arbetet med nationell handlingsplan och samordningsfunktion fortskrider. Styrelsen konstaterade att genomförandet av konferensen bidragit med väldigt många goda idéer till genomförandet av nationella samordningsfunktionen. Som grädde på moset har förbundets nätverk med beslutsfattare inom olika områden utökats väsentligt. Ingrid Wadenheim Arbetet med hemsidan fortsätter. Vi är just nu mitt i ett byte mellan olika leverantörer vilket innebär att sidan kommer att stängas helt under en kortare period. Vill poängtera att vi är under uppbyggnad av ny hemsida och att du som medlem har stora möjligheter att vara med att påverka dess utseende och användningsområde. Har du idéer maila dem till som är ansvarig för hemsidan. Erica Freij Ledel

5 Anmälan till Familjeläger i Strömstad 2011 Välkommen den 29 juni 3 juli (onsdag söndag) till Källvikens kursgård som ligger strax norr om Strömstad. Du kommer att få uppleva olika aktiviteter i gemenskap med andra. Oavsett ålder kommer du att kunna välja ett äventyr som passar just Dig Vissa grupper kommer att vara iväg en stund och andra flera timmar, du väljer själv på plats. Vi kommer att ha årsmöte, föreläsningar, gemensam aktivitet och givetvis traditionell grillkväll men denna gång kombinerat med räkfrossa De ungdomar som vill testa på att sova utan föräldrar kommer att få möjlighet till det i egen byggnad på området. En vuxen kommer att finnas där hela natten. Unga vuxna kommer att bo tillsammans med övriga familjer. För att delta på lägret krävs att man har betalt 2011 års medlemsavgift. Detaljerad anmälningsblankett, program och vägbeskrivning kommer när du anmält dig till senast den 31/ Har du frågor ring Micke på eller Deltagaravgift Diagnosbärare gratis 0-4 år gratis 5-17 år 500 kr 18 år och uppåt kr "#$%&''()* Hälsningar Lägerarrangör Micke Johansson

6 +&),-%,.(/0&)1,23$4)3)5 >$)%(,)'%)'CC2?/2=)$ D)/ 5)% (// (11(?25 /-11 (11( 4(%) *(51(/* +8 %)' 0(3?$( <(,(=)$,* 0($ %)/ %(,* (// #/( 5-%%(,9 E./)$ (// (11( 4(%) #/-/ )',2% 5-%%(, 234 -,8',9 G- 0#1?25'(%)*0($5/(0?&$*1)%($'( E$-3(FH($-'234I)'(9"#$?123?('*12,'-2(0*1&/(%)*%(,)'9 - *?21('* 5K*-,( 5(/*(19 A)%(' 0($ %)/ %(,* '-',)'9 D)' 4('%1(%) 25?$-*234*2$,F4&$5('-21-?( */),?(' /( *-, -,)'25 21-?(.(*)$ - /9)M9 )'?$-*9 N(, /$2$ B(, (11( %)1/(,($) '#$ B(, *#,)$ (// 0($ 4)1/.('/(*/-*?9

7 *+-$)$('%) 234 *25 0-?255)$ 4( 5K3?)/ 'K//( (0-08$/ ($=)/) 1#$($)F%#$.-3?0-.$-//.-3?*?(+(0($*-'/(01(254&$08$/1-0*8,&/B&*/'&9 12**+8?#'*12$234/('?($F)./)$)'5K3?)/-'/)'*-05)'0#1%-,/-'*+-$)$('%)%(,9D)/0($ /(012$=1)00#1%-,/.-'(9E./)$%)''($21-,(&++,-./0($%)//-%(//(0'B&/()'&'%)$=($5-%L %(,9A)%('(0*1&/(%)*%(,)'234?0#11)'5)%4#1-,/*58+$(/-*(51-',*$&55)/*2518,- =K,,'(%)'%#$0-*209 (///-11*(55('*5)%08$(.('/(*/-*?(?&$*1)%($)FE$-3(FH($-'234I)'((//*&55)$(4)1,)'9 %)*5)%)'/$)01-,1&'349E./)$%)/0($%)/%(,*(//=),)*-,4)58/F%)/=1)0%8*8?1($/)// */2$/2344#$1-,/?$(5?(1(*9N(,0-115)%%)**(2$%(0*1&/(234/(3?((11(*25%)1/2,234,B2$%)%)''(4)1,/-11)'&'%)$=($4)1,9R34B(,42++(*(//0-*'($/*)*-,)'9 "-//#44-&'(/0A#$B-&>7(/-)#/-&>7%#/-C?9/2-/-0D),0&'%#))05&,,37A#/,-,C "##"$%&"'"&$(&)*$+"&"$,$-#%"&#."'*$

8 Konstverk gjorda med tanke och känsla

9 Reflektioner från helgen av Helena Nybring Kramkalas blev det när jag fick träffa alla nya och gamla Noonan-vänner. Det var särskilt roligt att träffa våra unga vuxna; Lina, Stefan och Sara. Heja Jag gillar den nya uppdelningen av oss kontaktpersoner, som styrs av våra erfarenheter istället för geografin. Nu kan vi rikta informationen och dela med oss utifrån det självupplevda, då kan vi berätta med känsla och det är mycket bättre Med Louise Linder fick vi pröva en för mig ny lära-kännaövning, där vi arbetade i par och skulle berätta om ett tillfälle då vi blev starkt berörda av glädje och en annan gång då vi kände oss ledsna eller arga. Härligt, vi i gruppen öppnade upp och delade med oss av våra högst mänskliga, ibland svåra upplevelser. Hon pratade om när vi hamnar i kris och vikten av att ACCEPTERA, när det som inte fick hända ändå har hänt Personligen har jag aldrig vetat att grekiskans krisis betyder avgörande vändpunkt. Det berörde mig.....det blir som en ny tidräkning på sätt och vis, ett nytt år 0, då vi människor gör en ny uppdelning och inramning av livet; före och efter...så sant det är... Jag håller med om hur viktigt det är att bearbeta känslorna under krisens alla faser, som liknar en berg-och dalbana Det är värdefullt att kroppen släpper ja slipper alla spänningar läs känslorna, genom att erkänna att det känns som det gör, annars lagras de. Även om vi trycker ner dem och tappar kontakt med det som gjorde ont, så försvinner de aldrig. Istället blir det lätt väggen, stress, depressioner eller ev. sömnsvårigheter som följd. Så berätta, skriv, gråt och framför allt MÖT allt som känns och sliter där inne Susanne Åström förklarade hur Det Goda Samtalet inte alltid har med mängden tid man har, utan mer om hur och vad som blir sagt och att låta människor själva lyssna till sina svar......att ge luft kring det hon berättade, var Susanne suveränt duktig på. Hon talade extra långsamt ibland, jag gissar att hon ville skapa utrymme för orden att sjunka in. Det blev så behagligt att lyssna då och själen hann med att ta emot. - Jag var rätt mör efter dessa aktiviteter, men på ett positivt sätt; omtumlad, fylld och berörd av allt vi diskuterat - hjärnan ville verkligen vila från fler nya intryck......då...var det dags för nästa programpunkt...så...vi - jag, i alla fall, stapplade mig ner till källaren, för nu skulle vi skapa Jag älskar ju det, men tämligen mätt var jag... jag erkänner

10 - När Johannes berättade om uppgiften Att summera känslan av dagen eller där vi befann oss just då, så började det kännas spännande. Jag var bekant med materialet sen förut, (en sorts lätt board = två papper med skumgummi emellan, som vi kunde forma, limma och skära i med kniv och sen färglägga) men på ett tråkigare vis, bara som utfyllnadsmaterial i vanligt bildmontage, så nu vaknade jag till på nytt Efter en stund kom jag loss och jag skar, limmade och började snällt pensla dit färgen, sen gick det för LÅNGSAMT...och då är fingrarna bättre På med färgen fortfort - ÖVERALLT VILLE JAG HA FÄRG...alla känslorna sköljde runt; Frihet blandat med utmattning, en skvätt tårar och sen en släng av ilska och glädjefnatt...det kom några ord, som jag valde att skriva direkt på; Äntligen, Frihet, Grönbete Helt underbart befriande skönt att få vara, och lattja i höger hjärnhalva och bara existera Tack Johannes och Erica Hej för STORA & små Jag bakade den här äppelkakan i tisdags, prova gärna När ni njuter av pajen kan ni lösa mina gåtor. Ugn 225 grader 4 dl havregryn 1 dl socker 100 g smör 3 äpplen Hälsningar Julia Dahlrot Blanda alla ingredienserna (utom äpplena) till en grynig massa Klyfta äpplena och lägg dem i en form Strö den gryniga massan över äpplena Grädda ca 15 min till gyllenbrun Servera med vaniljglass eller vaniljsås Vad kallas mössens motorcyklar? Ostbågar Vad kallas ekorrarnas frågesportprogram? Nötknäckarna Varför är pingvinen inte rädd för isbjörnen? För att isbjörnen lever på Nordpolen och pingvinen på Sydpolen

11 Resurspersoner Docent Otto Westphal Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg Tel Docent Hans Tropp Regionsjukhuset, Linköping, Tel Överläkare Berit Kriström Endokrinsjuksköterska Gunilla Lundholm Endokrina teamet, Barnmottagningen Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Tel , Spec. sjuksköt Professor Göran Annerén Doktor Maria Halldin Doktor Marie-Louise Bondesson Department o Clinical Genetics, Rudbecklaboratory Uppsala University, Childrens Hospital Tel Överläkare Lars Hagenäs Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm Tel Överläkare Göran Wettrell Universitetssjukhuset, Lund Tel Överläkare Gudrun Björkhem Barnhjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Lund Tel Överläkare Eva-Lena Stattin Norrlands Universitetssjukhus Umeå Klinisk genetik Tel sekr. Pedagog Margareta Lindquist Särskolan Härryda kommun Box 59, Landvetter Tel Chef Ågrenska Anders Olausson Tel

12 Kontaktpersoner Norrbotten Helena Nybring Piteå Tel Sten-Eric Röjlind Malmberget Tel Västernorrland Mona Sjöström Härnösand Tel Dalarna Catarina Hedtorp Säter Tel Östergötland Carin Hansson Motala Västmanland Susanne Englund Sala Tel Maria Ekstedt Arboga Tel Stockholm Lena Näsholm Åkersberga Tel Södermanland Per Lidar Nyköping Tel Västra Götaland Marie Härentorp Vårgårda Tel Elisabeth Ivarsson Alingsås Tel Camilla Johansson Dalsjöfors Tel Småland Inger Thörn Oskarshamn Tel Erica Freij Ledel Växjö Tel Skåne Ingrid Wadenheim Tel Sune Wadenheim Malmö Tel Pi Tuvesson Cohen Lund Tel Styrelsen 2010 Ordförande Redaktör för Noonan Nytt Erica Freij Ledel Sekreterare/Vice Ordförande Per Larnert Kassör Lennart Thörn Vice Sekreterare Camilla Johansson Ledamot/Hemsida Pi Tuvesson Ersättare Ingrid Wadenheim Camilla Emander Revisor Micke Näsholm Sune Wadenheim Valberedning Lena Näsholm Inger Thörn Helena Nybring Svenska Noonanföreningen Box 54, Mölndal Bankgiro

Noonan Nytt. nr. 1, 2012. Innehåll

Noonan Nytt. nr. 1, 2012. Innehåll Noonan Nytt nr. 1, 2012 Innehåll Ordförandespalten Hemsidan Fakta Sällsynta Diagnoser Nomineringar David Legas stipendiat Inbjudan Familjekonferens 2012 Kallelse till årsmöte Studieresultat Temadag i Uppsala

Läs mer

Noonan Nytt 3/2007 NOONAN NYTT. I tidningen kan ni som vanligt läsa en hel del intressanta saker.

Noonan Nytt 3/2007 NOONAN NYTT. I tidningen kan ni som vanligt läsa en hel del intressanta saker. NOONAN NYTT Nr.3/2007 ORDFÖRANDE HAR ORDET Höst med föreningen innebär som vanligt uppstart och givande möten. Detta år hade jag glädjen att hälsa styrelsen välkomna till Härnösand och pensionat Hagagatan,

Läs mer

Noonan Nytt 3/2004 NOONAN NYTT

Noonan Nytt 3/2004 NOONAN NYTT NOONAN NYTT Nr. 3/2004 ORDFÖRANDE HAR ORDET När hösten kommer till Härnösand är jag i färd med att skriva innehållet i min lilla spalt. Hösten är en härlig tid då både Magnus och jag finner ro bland skogens

Läs mer

NOONAN NYTT. Nr. 3/2003 ORDFÖRANDE HAR ORDET. Noonan Nytt 3/2003

NOONAN NYTT. Nr. 3/2003 ORDFÖRANDE HAR ORDET. Noonan Nytt 3/2003 NOONAN NYTT Nr. 3/2003 ORDFÖRANDE HAR ORDET För de flesta är det tråkigt när kläderna blir för trånga. sånt händer efter sommarens kulinariska utsvävningar. Men för vår förening är det roligt när kläderna

Läs mer

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger.

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Fakta om TSC Tuberös Skleros Complex (TSC) är en genetisk sjukdom

Läs mer

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller:

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: Hej! November 2004 Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: AMC-nytt Info från Ulf Larsson angående Ågrenskadagarna Inbjudan och program till Ågrenska v 10, 2005 Sällsynta Diagnosers

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Konferensdokumentation Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Stockholm 4 oktober 2012 Innehåll 1 Inledning 2-3 När mamma eller pappa dör 4 Internet, e-hjälp och sociala medier 5 Vad vill barn och

Läs mer

0) 1 4) % % '" ! ) info@fragilex.se Sid 1 av 6 Föreningen Fragile-X Tidning nr 2, dec 2004 .# 3,

0) 1 4) % % ' ! ) info@fragilex.se Sid 1 av 6 Föreningen Fragile-X Tidning nr 2, dec 2004 .# 3, ! -)."/ %" 0) 1 ( 2)!033,,) "/ %"!. 4) % 5) % 6 %! "#$" "#$%& & % '" (!%%!%&! %% &% %&! )!&%%&&&%! ) &% %'!*"%&") &!+ && % +!, %&'%(%)*+, -$*.# 3, info@fragilex.se Sid 1 av 6 Föreningen Fragile-X Ordföranden

Läs mer

- Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser

- Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 December 2013 Nr 6 Socialhaptisk kommunikation - Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser Innehåll

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07 Kallelse till årsmöte Ledare Hej! Marfans syndrom krånglar till livet för oss periodvis.

Läs mer

Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2008 Årgång 25. aktuelltmagazin. för familjehem. Tema:ADHD/ADD. hos flickor

Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2008 Årgång 25. aktuelltmagazin. för familjehem. Tema:ADHD/ADD. hos flickor Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2008 Årgång 25 aktuelltmagazin för familjehem Tema:ADHD/ADD hos flickor Nr 2-10/Årgång 27 aktuelltmagazin utges av FaCO Familjevårdens Centralorganisation, är en

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat CI blir rikssjukvård Döva familjer väljer CI för sina barn Smittskyddsexperter på konferens

Läs mer

PWS-bladet nr. 15. Malva 7 år. Indisk mat. Ida Forsberg Jag sjunger i Alla Kan-kören

PWS-bladet nr. 15. Malva 7 år. Indisk mat. Ida Forsberg Jag sjunger i Alla Kan-kören PWS-bladet nr. 15 Maj 2010 Är det någon skillnad på de olika tillväxthormon som finns på marknaden? En jämförelse av de vanligaste preparatens pennsprutor. Malva 7 år - Mamma Susanne berättar om Malvas

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

nr 3 2011 för behandling av blödarsjuka

nr 3 2011 för behandling av blödarsjuka utgiven av förbundet blödarsjuka i sverige swedish hemophilia society nr 3 2011 Banbrytare för behandling av blödarsjuka Tioåriga Holgers liv blev tv-film Nordiskt möte på Island Ledare Innehåll nr 3 2011

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val 12 sidor Unik ännu mer unik med två framsidor!.... FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 2 APRIL 2014 Felicia älskar musik studiecirkel: Mitt val receptet: Maräng-bakelser Mina vänner

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen. Tid: Fredagen den 16 september 2011. Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola

Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen. Tid: Fredagen den 16 september 2011. Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen Tid: Fredagen den 16 september 2011 Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola Mötets moderator: Sten-Erik Jensen En ung talare Simon Norberg - kliver upp på podiet,

Läs mer

Marfans Syndrom. God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon

Marfans Syndrom. God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4 / 2012 God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon Styrelsen Hör gärna

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april 2012 Februari Nr 1 Medlemstidning från Njurföreningen i Västsverige Bilder: Maria Sandqvist I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella

Läs mer

Fotbollslegenden Klas Ingesson -

Fotbollslegenden Klas Ingesson - NUMMER 3 ÅRGÅNG 38 2008 UTGIVEN AV SVENSKA EPILEPSIFÖRBUNDET Fotbollslegenden Klas Ingesson - exklusiv intervju! Jag som känt mig så ensam förut.. 7 frågor till socialminister Göran Hägglund Epilepsispelet

Läs mer

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Jag vet hur det känns, att vara fångad i sig själv. Varför är det så svårt att förstå? Är det så svårt att se.. är det så svårt att älska mig? Älska mig är baserad

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer