Beviljade bidrag för forskning och utveckling att användas under år 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljade bidrag för forskning och utveckling att användas under år 2015"

Transkript

1

2 Beviljade bidrag för forskning och utveckling att användas under år 2015 Neurofonden (NHR-fonden) har beslutat bevilja anslag till forsknings- och utvecklingsprojekt till ett sammanlagt värde av ca 3 miljoner kronor inom neurologin. Projekten skall genomföras under Totalt inkom 91 ansökningar för utdelning Det sammanlagda sökta beloppet är kronor. Totalt att utdela var alltså kronor. Fonden valde att prioritera 45 forskningsprojekt. Nio fick stort anslag på onor, ett fick och 35 projekt fick vardera. Läs mer på Grundtanken bakom Neurofonden är att stödja yngre forskare som precis har påbörjat sina forskarbanor och stimulera deras engagemang för neurologisk forskning samt ge stöd och uppmuntran till etablerade forskarteam. Fonden skall stödja medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete om neurologiska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar. Fonden skall också stödja socialt och beteendevetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete inom området. Klinisk anpassad forskning som direkt kommer våra medlemmar till gagn prioriterades i årets utdelning. Anslag skall i första hand utgå till projekt som inte kan få stöd genom forskningsråden eller via specialdestinerade fonder. Beviljade anslag utgår i regel för ett år i taget och högst tre gånger för samma projekt. Redovisning av tidigare anslag är ett krav för beviljande av nytt anslag ur fonden. En forskningskommitté bestående av ledande neurologer, läkare, omvårdnadsexperter och lekmän bedömer och prioriterar inkommande ansökningar. Neurofondens styrelse beslutar om utdelning. Medel som delas ut från fonden har i huvudsak donerats från privatpersoner i form av gåvor, arv och testamenten. Fonden startade sin verksamhet Forskningskommittén som granskade och föreslog årets anslag: (Obs: Där jävförhållande förelåg, deltog ledamot från kommittén ej i beslutet) Claes Hultling Med.Dr, vd för Stiftelsen Spinalis i Stockholm, ordförande Oluf Andersen Professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg Göran Solders Docent vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge Fredrik Piehl Professor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Birgitta Engström Docent, leg sjuksköterska i Umeå/ ordförande i Valjevikens styrelse Representanter från Neuroförbundet Maj Danielsson, Neuroförbundets förbundsstyrelse Inger Johansson, Neuroförbundet Luleå

3 Beviljade projekt: Alexandra Gyllenberg, Inst för Neurovet. Enh. för neuroimmunologi, Karolinska, Stockholm, NOX-relaterade gener - ett framtidamål för behandling av svår ms? Ali Manouchehrinia, Inst för klinisk neurovet. Karolinska, Stockholm, Naturliga sjukdomsförloppet för ms: en undersökning av svenska ms-registret Andreas Wallin, Rehab Station Liljeholmen, Stockholm En reliabilitetsstudie av den svenska versionen av "The acceptance of Chronic Health Conditions Scale" riktat till personer med ms Andreas Warnecke, Inst för Neurovet. Enh. för neuroimmunologi, Karolinska, Stockholm, Post translationella modifieringar av myelin autoantigener och deras roll i sjukdomsframkallning och terapi av ms Anna Carling, Avd för sjukgymnastik, Örebro Balans och fall vid ms: intervention, fördjupas analys och närståendeperspektiv Bengt Skog, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Göteborg, Långtidsuppföljning av patienter med ms framförallt avseende mekanismer bakom sekundär progression Caroline Ingre, Institutionen för klinisk neurovetenskap KI, Stockholm Färdigställandet av av ett nationellt als-register, sökande av biomarkörer, definierande av fenotyp, subgrupper och sjukvårdsprocess och ökat samarbete nationellt och internationellt Christina Hermanrud, Inst för klinisk neurovet. Karolinska, Stockholm, CD 14+ dermal dendritic celle and their importance in the development of neutralizing anti-drug antibodies Christina Brogårdh, Inst för hälsovetenskaper, Lund Att åldras med post-polio och hur erfarenheter av fall och fallrädsla påverkar vardagen och livssituationen Eliane Piket, Inst för Neurovet. Enh. för neuroimmunologi, Karolinska, Stockholm mir-21 i neuroinflammatoriska och neurogenerativa sjukdomar Elisabet Åkesson, Karolinska Institutet NVS, inst Novum, Huddinge En kliniskt relevant experimentell modell av ryggmärgsskademekanismer och intervention kr

4 Emelie Butler Forslund, Rehab Station, Stockholm Förekomst av fall, fallorsak och fallrelaterade skador vid ryggmärgsskada - en svensk-norsk studie Eric Asaba, Inst. för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle NVS, Sektionen för arbetsterapi, Huddinge Återgång till arbete: arbetsrehabilitering efter ryggmärgsskada med deltagande i fokus Erika Franzén, Sekt. för fysioterapi, Inst. Neurobilogi, vårdvet. och samhälle, KI, Huddinge En ny utmanande och specifik träning vid Parkinsons sjukdom - Utvärdering av lågtidseffekter och av uppfattningen av balans och fysisk aktivitet Fredrik Buchwald Institution för klinisk vetenskap Lund (IKVL), Lund The Swedish Riks-Tia study Hannes Laaksonen, Inst för Neurovet. Enh. för neuroimmunologi, Karolinska, Stockholm, The influence of IL-22BP om neuroinflammation in mouse, rat and human Harald Lund, Inst för Neurovet. Enh. för neuroimmunologi, Karolinska, Stockholm, TGFbeta-signalering på makrofager är viktig för att kontrollera den kroniska fasen av autoimmun inflammation i det centrala nervsystemet Hasan Balcin, Neurologiska och neurofysiologiska klinikerna, KI, Huddinge Pompes sjukdom och Limb girdle muskeldystrofier i Sverige, en nationell registerstudie Helen Tedeholm, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Göteborg Validering av ms-prediction Score på svenska ms-registret Joakim Gustafsson, Enheten för logopedi, Institutionen för klinisk vetenskap Intervention och teknik CLINTEC, KI, Huddinge Röststörning och behandlingseffekter vid Parkinsons sjukdom studerat med röstackumulator Jonathan Gilthorpe Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap 6014-By 6M, Umeå Rollen för exosomkommunicering i neurodegenerering i als Karl Carlström, Inst för Neurovet. Enh. för neuroimmunologi, Karolinska, Stockholm Identification of intracellular signaling, gene-activating and cellular responses during Tecfidera/DMF therapy in relapsing-remitting-ms-patients

5 Lara Kular, Inst för Neurovet. Enh. för neuroimmunologi, Karolinska, Stockholm Epigenetiska förändringar i immunceller - en av de viktigaste processerna för sjukdomsframskridande i ms Lena Håglin, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Familjemedicinska kliniken NUS, Umeå Life conditions, diet and physical activity prior to diagnosis of Parkinson s disease Lena Nilsson Wikmar, Sektionen för fysioterapi, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI, Huddinge En prospektiv 1-årig kohortstudie av personer med ryggmärgsskada i Stockholms län - incidens, etiologi och mortalitet Lenka Nováková, MS-centrum, Göteborg Monitorering av sjukdomsaktivitet hos patienter med ms Lotta Widén Holmqvist, Neurologkliniken R54, KS, Stockholm Högintensiv styrketräning vid ms - betydelse för immunologisk profil och sjukdomsyttringar Manuel Zeitelhofer, MBB Matrichbiology Group, Stockholm Blockering av PDGF-receptor signalering som en ny strategi för behandling av ms-liknande neuroinflammation Markus Axelsson, Neurologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Genuttryck hos celler och partiklar i blod och ryggmärgsvätska hos ms-patienter Marie Kierkegaard, Fysioterapikliniken A6:U, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Att leva med als: hälsorelaterad livskvalitet och användning och tillfredsställelse med vård under sjukdomsförloppet Mia Forslin, Neurologmottagningen R54, Karolinska univ sjukhuset, Huddinge Prediktorer för grad av delaktighet i arbetslivet hos personer med ms - en longitudinell studie Monica Holmberg, Institutionen för medicinsk biovetenskap, By 6M, Umeå Etablering av cellulära modeller samt funktionella studier av den neuromuskulära sjukdomen dystoni Nada Abdelmagid, Inst för Neurovet. Enh. för neuroimmunologi, Karolinska, Stockholm Studera inverkan på auro-antigener och virusinfektioner på utvecklingen av ms Peter Sundström, Neurologkliniken Neurocentrum, NUS, Umeå D-vitamin och körtelfebervirus som orsaker till ms

6 Petter Holmberg, Fysioterapikliniken R41, KI, Huddinge Erfarenheter av mekanisk ventilation hos personer med als och deras närstående Rodrigo Fernandez-Gonzalo, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, KI, Stockholm Effekter av styrketräning med svänghjulsergometer på muskel och kognitiv funktion hos strokepatienter Ruxandra Covacu, Inst för Neurovet. Enh. för neuroimmunologi, Karolinska, Stockholm Studier av regenerativa mekanismer i centrala nervsystemet, från zebrafisk till däggdjur Sabrina Ruhrmann, Inst för Neurovet. Enh. för neuroimmunologi, Karolinska, Stockholm Methylome karakterisering av CD4 + T-celler i ms upprättande av en roll för mir-21 i autoimmun sjukdom Sahl Khalid Bedri, Klin. Neurovetenskap, Enheten för ms-forskning, CMM L8:00, Stockholm Genomisk jämförelse av immunceller i periferin och i det centrala nervsystemet hos patienter med ms Sandra Hellberg, Institutionen för Klinisk och experimentell Medicin, Linköping Lära från naturen: Varför förbättras patienter med ms under graviditet? Sophie Jörgensen, Rehabmed. kliniken Orupssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Lund Att åldras med en ryggmärgsskada Stina Gunnarsson, Rehabmedicinska klin, Universitetssjukhuset, Linköping Betydelse av patientens livsinställning för tillfressställelse med ITB-behandling vid spasticitet. Tojo James, Inst för Neurovet. Enh. för neuroimmunologi, Karolinska, Stockholm Integrering av genetisk reglering av uttryck av gener och ENCODE pojekt data för identifiering funktionella genetiska polymorfier för ms Viktor Kaldo, Internetpsykiatrienheten M46, Psykiatri Sydväst, SLSO Huddinge Internetbaserad KBT för depression och ångest vid Parkinsons sjukdom: Pilotstudie och randomiserad prövning Xind-Mei Zhang, Inst för Neurovet. Enh. för neuroimmunologi, Karolinska, Stockholm Monocyt/makrofag/mikroglia cellterapi som ny behandlingsmetod mot ms kr totalt

Från cell till samhälle DE NYA PROFESSORERNA BERÄTTAR OM SIN FORSKNING PRISTAGARE PRESENTERAS

Från cell till samhälle DE NYA PROFESSORERNA BERÄTTAR OM SIN FORSKNING PRISTAGARE PRESENTERAS Från cell till samhälle 2014 DE NYA PROFESSORERNA BERÄTTAR OM SIN FORSKNING PRISTAGARE PRESENTERAS Innehåll Förord Anders Hamsten rektor 4 Professorer Francesco Cosentino professor i klinisk kardiovaskulär

Läs mer

Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin

Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin När och hur ska vi använda 24 1 SS timmars ambulatorisk blodtrycksmätning och hemblodtryck?... Riskfaktorer för cerebral infarkt, en 2 studie av 66 631 patienter från det nationella kvalitetsregistret

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam. Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika

Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam. Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika nr 4-2012 Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika Kliniken i fokus Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam Debatt Neurologin behöver breddning och fördjupning Ovanliga demenssjukdomar

Läs mer

Liten specialitet som betjänar hel region

Liten specialitet som betjänar hel region nr 4-2013 Neuroinflammation kopplad till symtom vid Parkinson Nytt anatomiskt mål för DEEP BRAIN STIMULATION KLINISK NEUROFYSIOLOGI, AKADEMISKA SJUKHUSET Liten specialitet som betjänar hel region NEUROLOGIDAGEN

Läs mer

Ärendebeskrivning Motionärerna föreslår inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med svårdiagnostiserade sjukdomar.

Ärendebeskrivning Motionärerna föreslår inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med svårdiagnostiserade sjukdomar. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (9) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-02-15 p 17 2010-11-25 HSN 1007-0735 Handläggare: Gunnel Blomgren Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättandet

Läs mer

Stockholm. 6-8 maj 2009. Mötesplats för arbetsterapeuter - andra yrkesgrupper är också välkomna! 6-8 maj 2009. Stockholmsmässan.

Stockholm. 6-8 maj 2009. Mötesplats för arbetsterapeuter - andra yrkesgrupper är också välkomna! 6-8 maj 2009. Stockholmsmässan. Stockholm 6-8 maj 2009 Mötesplats för arbetsterapeuter - andra yrkesgrupper är också välkomna! 6-8 maj 2009 Stockholmsmässan Program Allmän information Tid och Plats At-forum äger rum på Stockholmsmässan

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Institutionen för vårdvetenskap Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Innehåll FORSKARE OCH DOKTORANDER... 1 Forskare... 1 Doktorander *... 1 INTRODUKTION... 2 VÅRDVETENSKAPLIG FORSKNING... 2

Läs mer

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 12 Årsrapport 12 Innehållsförteckning Kvalitetsregister ECT Inledning... Registerhållare Lars von Knorring Övriga i styrgruppen Tonny Andersen Ralf Ansjön Niclas Bengtsson

Läs mer

2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel. 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete.

2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel. 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete. Tjänsteutlåtande FoU-samverkan Handläggare: Lena Olsén 2012-09-10 LS 1112-1587 LS 1110-1339 Till Ledningsgruppen KI/SLL Förslag till Ledningsgruppen KI/SLL om bevillning respektive avslag på ansökningar

Läs mer

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com 1(84) Lösenord på hemsidan: Saltis Nr 1/13 Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com EHSS styrelse: Ordförande Jane Ahlin, Jane.b.ahlin@gmail.com

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer

Kontrakt/avslagsbrev samt skriftliga utlåtanden m.m utsändes senare.

Kontrakt/avslagsbrev samt skriftliga utlåtanden m.m utsändes senare. Cancerfondens forskningsnämnd har vid sitt sammanträde den 6 november 2012 haft glädjen att bevilja anslag för nedanstående ansökningar, vilket möjliggjorts av alla generösa givare. Kontrakt/avslagsbrev

Läs mer

FoU-dag 24 mars 2011

FoU-dag 24 mars 2011 Landstinget Sörmland FoU-centrum / CKFD FoU-dag 24 mars 2011 - Program - Sammanfattningar Program Tid: 24 mars kl. 09.15 16.00 (kaffe serveras från 08.30) Plats: Aula Collegium, Mälardalens Högskola,

Läs mer

Bakgrundsbild: Entrén till Karlavägen 41 som tidigare varit donatorernas föräldrahem

Bakgrundsbild: Entrén till Karlavägen 41 som tidigare varit donatorernas föräldrahem Stiftelserna har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga

Läs mer

Forskning för hälsa DRABBAD UTAN RISKFAKTORER. Snälla tarmbakterier bra för hjärtat. Hjärtstudie räddar liv

Forskning för hälsa DRABBAD UTAN RISKFAKTORER. Snälla tarmbakterier bra för hjärtat. Hjärtstudie räddar liv Forskning för hälsa NUMMER 2/2013 OPERERAD FÖR AORTASTENOS Snälla tarmbakterier bra för hjärtat Hjärtstudie räddar liv TEMA HJÄRTINFARKT OCH STROKE Vältränade Jan trodde hjärtinfarkten var halsbränna DRABBAD

Läs mer

Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum

Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum 1 Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Allmänna arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm Tel. 08 405 10 00 Främjar verksamhet av

Läs mer

Helt naturligt! Kvalitetssäkrad rehabilitering med naturens hjälp Konferens 4 februari 2009

Helt naturligt! Kvalitetssäkrad rehabilitering med naturens hjälp Konferens 4 februari 2009 Helt naturligt! Kvalitetssäkrad rehabilitering med naturens hjälp Konferens 4 februari 2009 RAPPORT KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Konferensens innehåll: Bakgrund och inledning 3 Grön rehabilitering

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens tema från: Vårdförbundet

Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens tema från: Vårdförbundet ANNONS Dagens tema från: Vårdförbundet NR 4/6 Samtal för seniorhälsa 2012 ALMEDALSVECKAN 1 8 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Hälsosamtal förstärker det friska I GÖTEBORG välkomnar

Läs mer

Könsdysforiregistret, NKR14-421

Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Augusti 2010 Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Författare: Helena Bergström, Leg arbetsterapeut, folkhälsovetare, MSc. Avdelningen för interventions- och implementeringsforskning, Institutionen

Läs mer

Läs mer om Manimalis på www.manimalis.se.

Läs mer om Manimalis på www.manimalis.se. Manimalisrapporten 2009 Om Manimalis Manimalis är en ideell organisation med syftet att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter på enskilda människor och samhället. Manimalis stöds av Agria

Läs mer

Bilaga 1 Enbart beviljade anslag 20100168 Ackermann Paul, Docent (M) 2011 400 000 Stimulering av läkning i rörelseapparaten ny neuro-vaskulärt riktad terapi 20100114 Allebeck Peter, Professor (M) 2011

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Org nr 857204-2573 Inledning

Läs mer

LUNG & ALLERGI FORUM. Nr 1 2013. Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi

LUNG & ALLERGI FORUM. Nr 1 2013. Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi LUNG & ALLERGI FORUM Nr 1 2013 Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi Spirometrier i första ledet Avhandling: Asthma in West Sweden Engagerande Allergistämma

Läs mer

Abstract id nr. 131203-A-1032

Abstract id nr. 131203-A-1032 Abstract id nr. 131203-A-1032 Titel: EKSEM OCH FÖDOÄMNESALLERGIER: KAN DET VARA NÅGOT JAG ÄTER? Medverkande: Ann Pontén 1,, Caroline Nilsson 2,, Cecilia Svedman 1,, Natalia Ballardini 2, 1 Yrkes- och miljödermatologiska

Läs mer

DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR. nr 1-2014

DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR. nr 1-2014 DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR nr 1-2014 DET VAR IDAG. VAD VILL DU GÖRA IMORGON? ALLA VECKANS DAGAR RÄKNAS COPAXONE (glatirameracetat) Rx, F, är indicerat för behandling av patienter

Läs mer