ordförande i prioriteringsgruppen professor i geriatrik, överläkare, Umeå Universitet medicine doktor, Karolinska institutet, Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ordförande i prioriteringsgruppen professor i geriatrik, överläkare, Umeå Universitet medicine doktor, Karolinska institutet, Solna"

Transkript

1 Projektorganisation Projektledning Gösta Bucht Matilda Hansson Ulla Höjgård Linus Jönsson Jan Marcusson Karin Mossler Christer Neleryd Ida Persson Per-Olof Sandman Yngve Sundin Lars-Olof Wahlund Andra medverkande Karin Danielsson Kristina Eklund Charlotta Munter ordförande i prioriteringsgruppen professor i geriatrik, överläkare, Umeå Universitet ekonom, Socialstyrelsen projektledare, Socialstyrelsen medicine doktor, Karolinska institutet, Solna professor i geriatrik, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping ekonom, Socialstyrelsen enhetschef, Socialstyrelsen projektsekreterare, Socialstyrelsen professor i omvårdnad, Umeå universitet ordförande i prioriteringsgruppen strateg Vård och omsorg, Region Västerbotten professor i geriatrik, Karolinska institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge kommunikatör, Socialstyrelsen metod- och kvalitetsansvarig, Socialstyrelsen kommunikatör, Socialstyrelsen David Svärd Lena Weilandt kommunikatör, Socialstyrelsen enhetschef, Socialstyrelsen 80

2 Arbetet med det vetenskapliga underlaget Göran Annerén Kenneth Asplund Lena Borell Inge Dahlenborg Anna- Karin Edberg David Edvardsson Sirkka-Liisa Ekman Gerd Faxén Irving Caroline Graff Michaela Grut Yngve Gustafson Görel Hansebo Doris Hägglund professor i pediatrisk genetik överläkare, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, Uppsala professor i hälsovetenskap, Mittuniversitetet Sundsvall, Sverige och Tromsö Universitet, Norge professor i arbetsterapi, Karolinska institutet arbetsterapeut, demensteam inom primärvården professor geriatrisk omvårdnad, medicine doktor, sjuksköterska, Lunds universitet docent, forskarassistent, Umeå universitet professor i omvårdnad, medicine doktor, sjuksköterska, Karolinska institutet, Stockholm medicine doktor, dietist, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge docent i medicinsk genetik, specialistläkare, Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge medicine doktor, överläkare, Minnesmottagningen, Danderyds sjukhus, Danderyds sjukhus professor i geriatrik, överläkare, konsultläkare i kommunal äldrevård, Umeå universitet medicine doktor, prefekt, Ersta Sköndal högskola medicine doktor, universitetslektor, sjuksköterska, Örebro universitet 81

3 Ulla Hällgren Graneheim Lennarth Johansson Ingvar Karlsson Stig Karlsson Eva Lidén Christina Lindholm Håkan Littbrand Lillemor Lundin-Olsson Kristina Lämås Jan Marcusson Astrid Norberg Gunilla Nordenram Louise Nygård Katarina Nägga Birgit Rasmussen Holritz medicine doktor, universitetslektor, Umeå universitet utredare, docent, Socialstyrelsen docent, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal universitetslektor, docent i geriatrisk omvårdnad, Umeå universitet medicine doktor med inriktning mot omvårdnadsforskning, lektor, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet professor emerita i klinisk omvårdnad, Högskolan Kristianstad, adjungerad professor, Högskolan Dalarna doktorand, sjukgymnast, specialist i sjukgymnastik, Umeå universitet universitetslektor, Umeå universitet doktorand, Umeå universitet professor i geriatrik, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping professor emerita i omvårdnad, Umeå universitet, gästprofessor, Ersta Sköndal högskola, Stockholm, professor II, Universitet i Tromsö docent i gerodonti, tandläkare, Karolinska institutet, Huddinge docent i arbetsterapi, universitetslektor, Karolinska institutet, Huddinge medicine doktor, överläkare, Neuropsykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö professor i omvårdnad, sjuksköterska, Umeå universitet och Axlagården Hospice AB, Umeå 82

4 Sigbritt Rasmuson Erik Rosendahl Ulf Rydberg Eva Rönnbäck Per-Olof Sandman Britt-Inger Saveman Birgitta Sidenvall Kirsti Skovdahl Michael Stenvall Jan Strömqvist Robert Svartholm Stefan Sävenstedt Mats Thorslund Lars-Olof Wahlund medicine doktor, överläkare, Umeå universitet medicine doktor, sjukgymnast, specialist inom gerontologi och geriatrik, forskarassistent, Luleå tekniska universitet professor emeritus, Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Centrum för psykiatriforskning, Stockholm filosofie doktor i socialt arbete, socionom, FoU Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland professor i omvårdnad, Umeå universitet professor i omvårdnad, medicine doktor, sjuksköterska, Umeå universitet professor i omvårdnad, Hälsohögskolan, Jönköping lektor i omvårdnadsvetenskap, Örebro universitet medicine doktor, sjukgymnast, specialist i sjukgymnastik inom gerontologi och geriatrik, Umeå universitet demenssamordnare, sjuksköterska, primärvården, Kalmar län specialist i allmänmedicin, distriktsläkare, Boden medicine doktor, universitetslektor, Luleå tekniska universitet professor i socialgerontologi, Aging research center, Karolinska institutet, Solna, och Stockholms universitet professor i geriatrik, Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge 83

5 Helle Wijk Carsten Wikkelsö Christina Ysander docent i omvårdnad, sjuksköterska, universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, med klinisk förankring vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg professor i neurologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet överläkare psykiatri, verksamhetschef Tina-mottagningen, specialistpsykiatri, Göteborg Arbetet med det ekonomiska underlaget Matilda Hansson Linus Jönsson Karin Mossler Anders Wimo ekonom, Socialstyrelsen medicine doktor, Karolinska institutet, Solna ekonom, Socialstyrelsen adjungerad professor, Alzheimer disease reserach center, Karolinska institutet, samt HC Harmånger, Primärvården Gävleborg Prioriteringsarbetet Inger Backman Annika Bjelvert Annika Björk Gösta Bucht Anne Ekdahl enhetschef vård och omsorg, Karlstad biståndsbedömare (processledare för biståndsbedömare), Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund undersköterska på dagverksamhet för personer med demenssjukdom, Skellefteå ordförande i prioriteringsgruppen, professor i geriatrik, överläkare, Umeå universitet ordförande i Svensk Geriatrisk förening, överläkare, Geriatriska kliniken, Norrköping 84

6 Helena Gustafsson Ingrid Hjalmarson Christina Lundqvist Sonja Modin Ulla Passamt Anna Pettersson Jeanette Sander Yngve Sundin Eva Stål Söderberg Håkan Thorsén Christer Wilhelmsson Ragnar Åstrand Jane Ögren medicinskt ansvarig sjuksköterska, Gnesta kommun och Trosa kommun, ordförande i Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor socionom, utredare Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum arbetsterapeut och handläggare, Förbundet Sveriges arbetsterapeuter allmänläkare, Stockholm, Svensk förening för allmänmedicin docent, överläkare, geriatrisk psykiatri, Lunds universitet, och kognitiv medicin, Universitetssjukhuset i Lund medicine doktor, sjukgymnast, Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Solna vård- och omsorgschef, Trosa ordförande i prioriteringsgruppen strateg vård och omsorg, Region Västerbotten sjuksköterska, projektledare i demensrådet, Stockholms läns landsting, Vårdförbundet docent i vårdvetenskap, universitetslektor i filosofi, Hälsoakademin, Örebro universitet biträdande överläkare, Norrlands universitetssjukhus, Umeå överläkare, Minnesmottagningen, Medicinkliniken, Centralsjukhuset, Karlstad vårdbiträde, Hökåsens gruppboende, Västerås 85

7 Arbetet med indikatorer Maria Eriksdotter Jönhagen Johan Fastbom Anna-Kristin Granberg Marianne Lidbrink Jan Marcusson Per-Olof Sandman Lars-Olof Wahlund Anders Wimo docent, överläkare, Geriatriska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge utredare, docent, Socialstyrelsen utredare, Socialstyrelsen utredare, Socialstyrelsen professor i geriatrik, överläkare, Universitetssjukhuset, Linköping professor i omvårdnad, Umeå universitet professor i geriatrik, Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge adjungerad professor, Alzheimer disease research center, Karolinska institute samt HC Harmånger, Primärvården Gävleborg Referensgrupp brukarorganisationer Lennart Garney Margareta Grafström Ann-Kristin Grundström Karin Hedner Sofia Kialt Christina Ljungqvist Mailis Lundgren Guy Lööv Lars-Göran Ottosson Gunvor Petersson Helena Petersson Demensförbundet Sveriges Pensionärers förbund Länsstyrelsen, Södermanland Socialstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Anhörigrådet ombudsman, Pensionärernas riksorganisation Riksförbundet Pensionärs gemenskap Svenska Pensionärers riksförbund Socialstyrelsen 86

8 Maud Veibäck Krister Westerlund Referensgrupp medicin Solveig Brändström Maria Eriksdotter Jönhagen Helena Grönstedt Nils-Olof Hagnelius Ulla Haraldson Wilhelmina Hoffman Lena Kilander Josephine Lindgren Karl Malmlöf Lennart Minthon Anders Nelvig Christer Nilsson Arto Nordlund Länsstyrelsen, Östergötland Alzheimerföreningen arbetsterapeut, Geriatriskt Centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå docent, överläkare, Geriatriska kliniken, Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, sjukgymnast, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Stockholm överläkare, Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro arbetsterapeut, Stockholms Sjukhem överläkare, geriatrik och neurologiskt rehab, Stockholms sjukhem, chef för Svenskt demenscenter universitetslektor i geriatrik, överläkare, Akademiska sjukhuset Uppsala utredare, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm distriktsläkare, Gustavsbergs vårdcentral överläkare, Neuropsykiatriska kliniken Universitetssjukhuset MAS, Malmö chefsöverläkare, Geriatriska rehabkliniken, Sundsvalls sjukhus docent, överläkare, Verksamhetsområde Kognitiv medicin, Universitetssjukhuset, Lund medicine doktor, neuropsykolog, Minnesmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 87

9 Karin Nordvall Paul Passant Anders Sandström Ewa Vestin Anders Wallin Mats Wennstig Referensgrupp omvårdnad Sven-Ove Andersson Margareta Bladfors Eriksson Carina Boström Jeanette Carlstrand Anna-Stina Fors Sjödin Gunder Forsell Ulla Haraldson Yvonne Helin Ann Ingvarsson Monica Jeansson processledare, Samordnad demensvård, Norrlands universitetssjukhus, Umeå överläkare, Neuropsykiatriska kliniken och Minnesmottagningen, Universitetssjukhuset Malmö överläkare, Kliniken för geriatrik och rehabilitering, Lasarettet i Ystad kurator, Demensmottagningen, Universitetssjukhuset, Linköping professor, överläkare, Neuropsykiatriska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal sjuksköterska, projektsekreterare, Blekinge Kompetenscentrum enhetschef vård & omsorg, Köpings kommun verksamhetschef socialförvaltningen, Luleå kommun arbetsterapeut, Arbetsterapin, Gävle demenssjuksköterska, Falkenbergs kommun socialkonsulent, Länsstyrelsen, Dalarna avdelningschef, sjuksköterska, Geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå arbetsterapeut, Stockholms Sjukhem demensvårdutvecklare, Sundsvalls kommun, Sundsvall sjuksköterska, Behandlingsenheten Hammarsbo, Kristianstad demenshandläggare, Kalmar kommun 88

10 Sonja Jorlin Sofia Kialt demenssamordnare (Silviasyster), TioHundra AB Norrtälje demensansvarig, Flens kommun, Sveriges kommuner och landsting Ingela Månsson arbetsterapeut, utredare, Hjälpmedelsinstitutet, Vällingby Birgitta Olofsson medicine doktor, sjuksköterska, Umeå universitet Eva Persson demensundersköterska, Demensteamet hemvårdsförvaltningen, Halmstad Kerstin Sjöström sjuksköterska, demenssamordnare, Hälso och sjukvård, Vård och omsorg, Lidköpings kommun Ingrid Svensson specialistsjuksköterska i psykiatri, Minnesmottagningen i Hässleholm Siv Tagesson distriktssköterska, Marks kommun, adjunkt på Högskolan i Borås Dagny Vikström arbetsterapeut, demensvårdsutvecklare, Luleå kommun Elisabeth Viman planeringsledare, Omsorgskontoret, Linköpings kommun Ola Winquist samhällsvägledare, Medborgarkontoret, Staffanstorps kommun 89

Deltagarförteckning per den 10 april 2015. Deltagarförteckning. Arbetsterapiforum 15 16 april 2015

Deltagarförteckning per den 10 april 2015. Deltagarförteckning. Arbetsterapiforum 15 16 april 2015 Deltagarförteckning Deltagarförteckning Arbetsterapiforum 15 16 april 2015 inspiration utveckling inspiration utveckling Deltagarförteckning A Abrahamsson Anna Gävle sjukhus, Arbetsterapienheten Abrahamsson

Läs mer

Missbruks- och beroendevård i utveckling

Missbruks- och beroendevård i utveckling PROGRAM Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Nationell konferens för politiker och chefer den 11 12 november 2014 i Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14,

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

Deltagarlista SAMTIT vårmöte 2009 Infra City Stockholm

Deltagarlista SAMTIT vårmöte 2009 Infra City Stockholm Deltagarlista SAMTIT vårmöte 2009 Infra City Stockholm Afrim Firzi Södersjukhuset Vo Anestesi/IVA Albertina Abreu SU/ område Östra AnOpIVA Alexandra Ahlin Centrallasarettet Västerås Operationskliniken

Läs mer

Rapport 2007:23 R. Utvärdering av grundutbildningar. och vård vid svenska universitet och högskolor. Del 1: Den nationella bilden. Kvalitetsgranskning

Rapport 2007:23 R. Utvärdering av grundutbildningar. och vård vid svenska universitet och högskolor. Del 1: Den nationella bilden. Kvalitetsgranskning Rapport 2007:23 R Utvärdering av grundutbildningar i medicin och vård vid svenska universitet och högskolor Del 1: Den nationella bilden Kvalitetsgranskning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103

Läs mer

6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet

6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet 6 6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet program Stockholmsmässan Älvsjö 12 13 september 2011 Nollvision d e t k r ä v s i n t e bara m å l utan även visioner för att få en säkrare vård och omsorg.

Läs mer

Nationell konferens. Barn som anhöriga 2014. En bro för gemensamt lärande och samverkan

Nationell konferens. Barn som anhöriga 2014. En bro för gemensamt lärande och samverkan Nationell konferens Barn som anhöriga 2014 En bro för gemensamt lärande och samverkan Under 2012-2014 har Socialstyrelsen tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga på regeringens uppdrag lett

Läs mer

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning 1 2 Innehållsföreteckning Välkommen 2 Programkommitté 3 Programöversikt 4-5 Program detaljerat per dag 6-13 Förteckning Abstracts 14-19 Abstract Föredrag 20 Abstract Poster 43 Register Abstracts nummerordning

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Förnamn Efternamn Organisation Kommun Befattning

Förnamn Efternamn Organisation Kommun Befattning Förnamn Efternamn Organisation Kommun Befattning Rachel Adlam-Knudsen Boost by FC Rosengård Malmö Lärare Charlotte Ahlberg Navigatorcentrum/Arbetsmarknadsförvaltningen Trelleborg Ungdomsutvecklare Eva

Läs mer

Registrerade EHSS-medlemmar 141001 Förnamn Efternamn Arbetsgivare Epost Inger Abrahamsson Feelgood Företagshälsovård inger.abrahamsson@feelgood.

Registrerade EHSS-medlemmar 141001 Förnamn Efternamn Arbetsgivare Epost Inger Abrahamsson Feelgood Företagshälsovård inger.abrahamsson@feelgood. Registrerade EHSS-medlemmar 141001 Förnamn Efternamn Arbetsgivare Epost Inger Abrahamsson Feelgood Företagshälsovård inger.abrahamsson@feelgood.se Martin Ackeberg Feelgood martinackeberg@hotmail.com Niklas

Läs mer

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar Kvalitetsmässan 2015 Konferensprogram 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg Svenska utmaningar Du är vinnaren på Kvalitetsmässan PROGRAMGUIDE 3 Programöversikt och temaområden 4 Invigning 5 Avslutning

Läs mer

Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård

Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Nationell konferens för politiker och chefer den 11 12 november 2014 i Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14, Stockholm

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 29 september 2009 Scandic Crown i Göteborg Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete arrangörer: Svenskt demenscentrum och Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i

Läs mer

Stroke. Riksstrokes årsrapport 2013

Stroke. Riksstrokes årsrapport 2013 Stroke Webbrapport från riksstroke utgiven juni 2014 Riksstrokes årsrapport 2013 AKUT STROKE Akademiska/Uppsala Erika Keller, Anki Hultman Alingsås Brita Eklund, Annika Emilsson, Maria Ekholm, Anna Lindh,

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

Alingsås kommun MariaBorisson Alingsås kommun Tekniska kontoret 441 81Alingsås maria.borisson@alingsas.se 0322-616247 0706-750978

Alingsås kommun MariaBorisson Alingsås kommun Tekniska kontoret 441 81Alingsås maria.borisson@alingsas.se 0322-616247 0706-750978 Alingsås kommun MikaelBank Alingsås kommun 441 81Alingsås mikael.bank@alingsas.se 0322-616301 070-6750924 Alingsås kommun MariaBorisson Alingsås kommun 441 81Alingsås maria.borisson@alingsas.se 0322-616247

Läs mer

L 230:Dossié Pomperipossa: 1: Brev till Astrid Lindgren

L 230:Dossié Pomperipossa: 1: Brev till Astrid Lindgren L 230:Dossié Pomperipossa (totalt 28 kapslar) L 230:Dossié Pomperipossa: 1: Brev till Astrid Lindgren L230:Pomperipossa:1:1 Abony, Frank, kemist, Enskede 2 1986 Bilagor Abrahamsson, Sven, Bollnäs 1 1976

Läs mer

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-23 D N R SN 2 014.1 12 TERHI B ERLIN SID 1/1 U T REDARE 08-587 85 4 5 8 T E RHI.BERLIN @VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse

Läs mer

Namn Organisation Titel Adib Abud Agnes Vungi Naturskyddsföreningen Kommunikatör Energifallet

Namn Organisation Titel Adib Abud Agnes Vungi Naturskyddsföreningen Kommunikatör Energifallet Namn Organisation Titel Adib Abud SVF Agnes Vungi Naturskyddsföreningen Kommunikatör Energifallet Agneta Johansson Politiker Agneta Johansson Landstignet i Jönköpings län Förtor3endevald/politiker Agneta

Läs mer

Bildat 1984 NR 3 1997. Någon måste säga ifrån Demensförbundet gör det

Bildat 1984 NR 3 1997. Någon måste säga ifrån Demensförbundet gör det ISSN 1100-9055 DEMENS- Bildat 1984 NR 3 1997 Någon måste säga ifrån Demensförbundet gör det Ordförandeskifte i Demensförbundet Innehåll Efter 12 framgångsrika år som ordförande överlämnar Eivor Näslund

Läs mer

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv i Uppsala universitetsbibliotek Förtecknat av Lars Nyström Acc. nr 1990/44, 1963/6a, 1976/14, 1993/31 1 Innehållsförteckning BREV Ivar Lo-Johansson 1-70 c MANUS AV

Läs mer

OBS!! Detta är endast en namnslista. Detaljerna om medlemmarna finns på hemsidan.

OBS!! Detta är endast en namnslista. Detaljerna om medlemmarna finns på hemsidan. Per-Arne Allensten 176 73 JÄRFÄLLA Inger Antedal 168 40 BROMMA Roland Almberg 115 59 STOCKHOLM östra Regionen Beryl Antonsson 439 61 FRILLESÅS Christina Almér 412 57 GÖTEBORG Lena Armstrong 171 42 SOLNA

Läs mer

Stockholm. 6-8 maj 2009. Mötesplats för arbetsterapeuter - andra yrkesgrupper är också välkomna! 6-8 maj 2009. Stockholmsmässan.

Stockholm. 6-8 maj 2009. Mötesplats för arbetsterapeuter - andra yrkesgrupper är också välkomna! 6-8 maj 2009. Stockholmsmässan. Stockholm 6-8 maj 2009 Mötesplats för arbetsterapeuter - andra yrkesgrupper är också välkomna! 6-8 maj 2009 Stockholmsmässan Program Allmän information Tid och Plats At-forum äger rum på Stockholmsmässan

Läs mer

Herrseniorer Placering Startnr. Distrikt Klubb Namn 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund

Herrseniorer Placering Startnr. Distrikt Klubb Namn 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund Lag Resultaten Herrseniorer 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund 12805 2 26 Jämtland-Härjedalen Svegs SFK Hans Erlingsson Magnus Eriksson Johan

Läs mer

Konferensensprogram MVTe 2015

Konferensensprogram MVTe 2015 Konferensensprogram MVTe 2015 Keynote konferensens öppnande och inledande Äldreomsorg 2.0 Så kan vi tillsammans göra den demografiska utvecklingen till en möjlighet Vi som vet mår bättre! Chatta med socialrådgivningen

Läs mer

Amadeus kunder de senaste åren sorterat efter plats (uppdateras lite oregelbundet)

Amadeus kunder de senaste åren sorterat efter plats (uppdateras lite oregelbundet) Amadeus kunder de senaste åren sorterat efter plats (uppdateras lite oregelbundet) Plats, kund, typ av uppdrag, tidpunkt, referensperson (klicka på namnet för e-post) Utomlands Zimbabwe Lärarförbundet

Läs mer

Program 10:e Nationella Skadekonferensen En Jubileumskonferens, Svenska Mässan, Göteborg 15-16 oktober 2013

Program 10:e Nationella Skadekonferensen En Jubileumskonferens, Svenska Mässan, Göteborg 15-16 oktober 2013 Program 10:e Nationella Skadekonferensen En Jubileumskonferens, Svenska Mässan, Göteborg 15-16 oktober 2013 Tema Från kunskap till praktisk handling - State of the art Med fokus på barn, unga och äldre

Läs mer

Deltagarlista mäklarmässan 2013

Deltagarlista mäklarmässan 2013 Deltagarlista mäklarmässan 2013 Namn Företag Ort Mässa Galamiddag Årsmöte Abdi, Georges SkandiaMäklarna Vällingby Vällingby x Abou-Sweid, Lina Malmö Högskola x Abrahamsson, Emelie Högskolan i Gävle x Abrizeh,

Läs mer