Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten"

Transkript

1 Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten Bosse Erwander Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetschef Akutkliniken, Ordförande i SWESEM Läkare, specialist i internmedicin och lungmedicin Närsjukvårdsansvarig i Lund

2 Akutkliniken i Lund 2008 Akutmottagning 65000, Legevagt (JC) AVA-medicin 20 vpl AVA-kirurgi 21 vpl 3 vårdavdelninger vårdplatser vårdtillfällen och vårddagar 550 anställda varav 75 läkare varav 40 blivande akutläkare Emergency medicine Legeambulance 24 timmar/dygn Katastroforganisation

3 Det började 1996 Strategisk plan Vad händer om vi ingenting gör? akut-planerad, särskilt ortopedi/kirurgi. Jour(vagt)arbete dagarbete Läkarkompetens motivation på Akuten Arbetsmiljö samarbete på Akuten Utveckling/Forskning utbildning?? Bemanning rekrytering??

4 Vem har ansvaret? Patientsäkerhet Medicinsk kvalitet Ekonomi Arbetsmiljö Vem ska se till att det blir bättre? Akutklinik!! Akutläkare??

5 Många i Sverige planerar akutläkare på akuten. Södersjukhuset KS Solna Borås Varberg Helsingborg Lund Linköping Malmö Sundsvall 2,5 milj. invånare Uppsala? Västerås? Sahlgrenska, Göteb Östra Göteborg KS Huddinge? En het fråga i hela EU??

6 Akutsjukvård specialitet 1/ SWESEM 300 medlemmar Tilläggsspecialitet som ger möjlighet att: utbilda specialister i akutsjukvård Akutläkare - med en fastställd kompetens, som kan bemanna akutmottagningen. få läkare att ägna sitt yrkesliv åt att utveckla vården för akutsökande patienter.

7 Akutsjukvård tilläggsspecialitet Tilläggsspecialitet = Bas+Tillägg c:a 6-7 år Tillägg till många specialiteter olika tid. Internmed. och allmänmed. - minst tilläggstid Gränsdragning mot alla specialiteter. Tilläggsspecialitet 7 år - basspecialitet 5 år 1-2 x kostnaden 2-3 x svårare att planera Lång övergångstid Lång tid innan problemen löses

8 Ett eget kompetensområde som påverkar många specialiteter Kunna primärhandlägga alla akutsökande patienter Allmänmedicin Svårt sjuka säkra vitala funktioner Anestesi Gamla multipelt sjuka på akuten Internmedicin, geriatrik Trauma Kirurgi, ortopedi, anestesi Katastrofsjukvård Anestesi, ambulanssjukvård Ledning av akutmottagningen/akutsjukvård Sjuksköterskor

9 Vad ska en akutläkare kunna? Akut sjuka - skadade patienter den första timman Inleda vården samverka med andra specialiteter Leda och utveckla akutsjukvård Handleda och utbilda i akutsjukvård Bedöma, stabilisera, inleda behandling hos alla Självständigt behandla stor del av alla akutsökande Vid behov koppla in rätt expertis Katastrofsjukvård Prehospital vård Trauma

10 Svensk förening för Akutsjukvård SweSEM Fastställd målbeskrivning - Socialstyrelsen Core curriculum enligt EU/GB standard Frivillig examination Individuell utbildningsplan med vissa lokal variationer Efter godkännande specialist i Akutsjukvård - Akutläkare.

11 Universitetssjukhuset i Lund Universitetssjukhus med 8000 medarbetare Högspecialiserad vård för 1,2 milj invånare Akutsjukvård för c:a invånare 850 vårdplatser Akutkliniken 110 vpl. Akutmottagning Legevagt Alla specialiteter på sjukhuset Små akutmott. barn, gyn, inf, ÖNH, Psyk.

12 Lund det har tagit tid! 1996 Chef för Akuten 1998 Strategisk plan för sjukhuset 1999 Akutklin 120 vpl. Med/kir Akutläkarutredning Akutmottagning 2004 Akutläkare börjar utbildas, mål c:a Prehospitalt team = legeambulans läkare varav 10 med kompetens inom Med,NL,Kir,Urol,Ort,Prehosp 2008 Första 2-3 specialister i Akutsjukvård.

13 Syftet med Akutklinik och Akutläkare i Lund Effektivisera akutvårdsprocessen Bättre vård för akutsökande patienter Övrig verksamhet skall kunna planeras Uppdrag: Ta emot alla som söker på Akuten, slutvårda 80 % av akutinlagde medicin- och kirurgipatienter, inför akutläkare.

14 Akutkliniken ansvarar också för: PHAT- legeambulance Utbildning i Akutsjukvård Katastrofledning Vårdplatskoordinering

15 Akutklinikens organisation medarbetare (70 läkare), 110 vårdplatser Akuten pat/år Jourcentral pat/år PHAT Akutläkare Trauma Katastrof MAVA 20 vpl/5900 pat Akut internmedicin Intermediärvård Vårdtid < 1 dygn Samarbete HIA,IVA KAVA 21 vpl/3500 pat Buk, blödning, trauma Kirurgi/Gastroenterologi Vårdtid 1-2 dygn Scopier, Ultraljud Närsjvenh. 65 vpl/2800 pat Tre avdelningar Gamla, multipelt sjuka pat Vårdtid c:a 7 dygn Med, Ger, Kir, Ort, Inf, NL, Onkologi

16 Bilda akutklinik och inför akutläkare omedelbart! 1999 Nej - Akutkliniken måste fungera först 2000 Nej - Sjuksköterske- och läkarbrist 2001 Nej - Många olösta konflikter 2002 Nej - Akutsjukvård ingen specialitet 2003 Nja - Kava och MAVA fungerar allt bättre 2004 Nja - Alla positiva till akutläkare utom en klinik Ja Jag har försökt allt annat i 9 år! Ja Ja Akutsjukvård blir tilläggsspecialitet. Prehospitala läkare legeambulans 2005 Ja - Nu gäller det att satsa! 2006 OJ! - Det här var inte så lätt! Det fanns flera negativa! 2007 Ja! - Akutläkarna blir allt duktigare, tar över vagtlinjer 2008 PUH! Första specialisterna, Många ST - Handledarbrist

17 Kan man fortsätta som tidigare???? Svårt bemanna vagtlinjerna arbetstidsproblem Inget läkarengagemang sköterskor ensamma. Utbildningsplats för specialiteten Akutsjukvård? Lund aldrig traumacentrun i Södra Sverige Problem katastrof, arbetsledning, legeambulans.

18 Stora och långvariga problem Övergående kvalitetssänkning, 1-3 år? Investering på flera miljoner årligen i flera år. Alla specialiteter påverkas nytänkande krävs Akutläkarsystem löser en del men skapar andra problem på sjukhuset Finns det en väg tillbaka???

19 Mycket svårty att vända med det krävs: Sjukhuschefens stöd ekonomi och ansvar. Samarbete med alla specialiteter Fokus på patientsäkerhet och utbildning. Internmedicin och kirurgi måste vara positiva. (Åtminstone inte negativa) Ingen Lundamodell EU-anpassat.

20 Läget mars 2008 Övertag av: med, nl, kir, uro, PHAT, ortopedi september 2008 infektion. Områdeschefer (Verksamhetschefer) nöjda, önskar snabbare övertagande kompetensen ökar snabbt hos akutläkarna. Organisation för utbildning och klinisk handledning för Akutläkare. Svår avvägning - vagtarbete och handledning

21 Problem Ekonomi: kostnad för nya läkare/år 5 miljoner dyrare än beräknat Lång tid, tilläggsspecialitet basspecialitet. Expansion när alla andra sparar Akutkompetens inom andra specialiteter sjunker Vårdplatsbrist, patientökning 25 % % på 3 år Krav på övertagande av vagt- kvälls- och nattjänst Spänning inom kliniken läkare.

22 Medicinsk kompetens SWESEMS målbeskrivning Examinationer Handledning av specialister Läkare arbetsledare Forskning och kvalitetsprojekt

23 Exempel på åtgärder för att säkerställa kvalitet Alla börjar på vårdavdelning 3 månader. Kompetenskrav för primärjourer 3-6 tim internutbildning/v Obligatoriskt ATLS, PHTLS, A-HLR, Katastrof Externa bedömningar av läkarkompetens Obligatoriska tjänstgöringar T.ex. intensivvård Specialister handleder på plats Med, NL, Kir, Ort Akututbildning för andra läkare ST och spec.

24 Vad har blivit bättre eller åtminstone inte sämre? Trots patientökning 25% Vänte- och handläggningstider minskade. Oförändrad trots 25 % ökning av antalet patienter Patienterna mera nöjda enligt enkäter. Internremisser borta på Akutmottagningen Arbetsledning, teamarbete, arbetsgemenskap bättre Fastställd läkarkompetens under vagttid (jourtid) Tydligt medicinskt ansvar för hela akutprocessen Bättre katastroforg. och organisation för de svårast sjuka Bättre handläggning ex höftpatienter - direktinläggning Forskning har kommit igång - kvalitetespris Elektiv kirurgi störs inte enligt VC Kirurgi

25 Socialstyrelsen på Läkarstämman i Göteborg 2006 se Läkartidningen. Sedan Akutkliniken och akutläkare har införts i Lund har patientsäkerhetsarbetet och patientsäkerheten utvecklats på ett mycket positivt sätt.

26 Viktigaste personliga lärdomar. Man måste bestämma sig! Det tar mer än 10 år sic! Sjukhuschefens stöd kritik kommer Medicinsk kvalitet patienterna i fokus - kostar Samarbetsorganisationer respekt, tålamod Akutkliniken kan utveckla annat: katastrof, trauma Det kostar pengar puckel 3-6 milj/år. Avsätt medel för FOU innehållet i arbetet. Lova inte Guld och Gröna Skogar, tjg, lön osv Hårt arbete och uthållighet!

27 Lång känslig period där vanliga problem kan drabba Akutkliniken Ökat antal patienter 25 % Vårdplatsbrist 20 vårdplatser Medarbetarbrist alltid en avdelning stängd Kostnadsminskning ,8 milj

28 Har vi haft en liknande situation tidigare? Min förre divisionschef sa för några år sedan: Det ni går igenom med den nya specialiteten Akutsjukvård idag påminner mig väldigt mycket om hur det var för c:a 45 år sedan när vi utvecklade den nya specialiteten Anestesi och så visade han en bild på 2 äldre och 4 unga män - det var så vi började! Det gick inte att fortsätta som tidigare. Det var behov av en ny typ av specialister och vi var några som satsade på den specialiteten. Många andra var tveksamma.

29 Tack!

Kliniken i fokus. 30 neurologi i sverige nr 1 12

Kliniken i fokus. 30 neurologi i sverige nr 1 12 30 neurologi i sverige nr 1 12 Neurolog- och rehabkliniken i Karlstad Stark positivitet och framtidstro Vid Centralsjukhuset i Karlstad har man en neurolog- och rehabklinik, som till skillnad från övriga

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Framtidens Karriär. Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar

Framtidens Karriär. Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar Framtidens Karriär Sjuksköterska Många vägar för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar Goda villkor krävs för att säkra kompetens inom

Läs mer

Utvärdering av mobilt hembesöksteam

Utvärdering av mobilt hembesöksteam Utvärdering av mobilt hembesöksteam Ulrika Pöder, Med Dr & Barbro Wadensten, Docent Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap 2013-08-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 5 INLEDNING

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus Gå 4, betala för 3! Succé nu för 5:e året! Akutsjukvård 2012 Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Organisation, direktstyrning och prehospital vård är akutmottagningen den optimala

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

INFORMATION FRÅN SVERIGES LÄKARFÖRBUND

INFORMATION FRÅN SVERIGES LÄKARFÖRBUND Årets SPUR-reslutat Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet (SPUR) kvalitetsgranskar ST- och AT-utbildningar genom inspektioner av kliniker. Här presenteras

Läs mer

Han får medhåll av Ellen-Elena Reynolds, ST-läkare i obstetrik och gynekologi, och Johan Flodin, underläkare. Foto: Kanal 5

Han får medhåll av Ellen-Elena Reynolds, ST-läkare i obstetrik och gynekologi, och Johan Flodin, underläkare. Foto: Kanal 5 nyheter läkare på tv Oroliga för vad kollegerna egentligen ska tycka, men också glada över att få göra en upplysande insats och visa upp sjukvården. Så reflekterar några tv-läkare över sina uppdrag. Alla

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

No 1. 2011. patientsäkerhet skärpt ansvar. tema: nya verktyg Skördar frukten av planerad vård

No 1. 2011. patientsäkerhet skärpt ansvar. tema: nya verktyg Skördar frukten av planerad vård Till slut känner jag mig som en yr höna som springer runt och letar efter luppar, berättar Monika Asplund. Det skulle vara bra om vi på golvet hade en bättre dialog med dem högre upp, att de kommer och

Läs mer

AT-guiden. På väg mot bästa AT-platsen. Hans AT visade sig vara ogiltig. Välj rätt tjäna tusenlappar. Läs om framtidens läkarutbildning.

AT-guiden. På väg mot bästa AT-platsen. Hans AT visade sig vara ogiltig. Välj rätt tjäna tusenlappar. Läs om framtidens läkarutbildning. Onsdag 29 februari 2012 AT-guiden Hans AT visade sig vara ogiltig Felix Warren får inte ut sin legitimation, trots att han kollade med Socialstyrelsen i förväg. µ sid 10 Välj rätt tjäna tusenlappar Mellan

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Moderaternas vision för NU-sjukvården

Moderaternas vision för NU-sjukvården Moderaternas vision för NU-sjukvården juni 2010 En vision för framtiden 3 Framtidens utmaningar 3 Moderaterna och NU-sjukvården 5 1. En starkt utbyggd ambulanssjukvård. 6 2. Utvecklade och bättre akutmottagningar

Läs mer

Lean i vården. En översikt över dagsläget i Sverige. Jon Rognes Anna Svarts. Ledningssystem och styrning av vård & 17

Lean i vården. En översikt över dagsläget i Sverige. Jon Rognes Anna Svarts. Ledningssystem och styrning av vård & 17 Lean i vården En översikt över dagsläget i Sverige Jon Rognes Anna Svarts Ledningssystem och styrning av vård & 17 Sammanfattning Lean i vården är idag mycket heterogent och mognadsgraden är relativt låg.

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2014

SYLF:s AT-ranking 2014 SYLF:s AT-ranking 2014 September 2014 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Nulägesbeskrivning

Uppdragsbeskrivning. Nulägesbeskrivning Uppdragsbeskrivning Bristen på allmänläkare i Sverige är uttalad och en av de absolut viktigaste frågorna för hälso- och sjukvården att försöka komma till rätta med. Undertecknad fick därför hösten 2013

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Clinicum, LiÖ US

Verksamhetsberättelse 2010 Clinicum, LiÖ US Verksamhetsberättelse 2010 Clinicum, LiÖ US Innehållsförteckning 1 Personal... 3 2 Samarbete HU-LiÖ... 3 3 Utrustning... 4 4 Verksamhet... 4 5 Möten... 7 6 Bygget... 7 7 Hemsidan... 8 8 Akademi... 8 9

Läs mer

Akademiska får nytt kök. Självincheckning kortar köerna på kb-divisionen. krönika Det är två samtalsämnen som dominerar helt: sport och barn.

Akademiska får nytt kök. Självincheckning kortar köerna på kb-divisionen. krönika Det är två samtalsämnen som dominerar helt: sport och barn. akademiska sjukhusets personaltidning nummer 4 2014 krönika Det är två samtalsämnen som dominerar helt: sport och barn. nyheter Akademiska får nytt kök 3 Vårdens detektiver dagboken Biomedicinska analytikern

Läs mer