Erfarenheter från förbättringsarbete med data från ett nationellt kvalitetsregister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erfarenheter från förbättringsarbete med data från ett nationellt kvalitetsregister"

Transkript

1 Ernest Amory Codman Erfarenheter från förbättringsarbete med data från ett nationellt kvalitetsregister Ami Hommel Leg Sjuksköterska, Dr med vet, Docent Koordinator Rikshöft Every hospital should follow every patient it treats long enough to determine whether the treatment has been successful, and then to inquire if not, why not with a view to preventing similar failures in the future Predictors of outcome following hip fracture. Admission time predicts length of stay and in-hospital mortality. Clague JE, Craddock E, Andrew G, Horan MA, Pendleton N. Injury Jan;33(1):1-6. Rapid admission following a hip fracture may not be the ideal management approach for all patient groups. Further study is required to identify factors in the process of care which are associated with better outcomes. Reduction of waiting times in A&E following introduction of 'fast-track' scheme for elderly patients with hip fractures. Dinah AF. Injury Nov;34(11): The FTS produced a significant reduction in mean waiting times as well as in the variability in waiting times for elderly patients with hip fractures A comprehensive hip fracture program reduces complication rates and mortality. Pedersen SJ, Borgbjerg FM, Schousboe B, Pedersen BD, Jørgensen HL, Duus BR, Lauritzen JB; Hip Fracture Group of Bispebjerg Hospital.J Am Geriatr Soc Oct;56(10): The optimized hip fracture program reduced the rate of in-hospital postoperative complications and mortality. Randomized clinical trials are needed to confirm these results and elucidate the elements of the program that have the greatest effect on clinical outcomes and mortality.

2 Fast-track care for patients with suspected hip fracture. Larsson G, Holgers KM. Injury Feb 18. [Epub ahead of print] The study group experienced fewer complications and shorter hospital stays compared to the control group. This finding suggests that fast-track care for hip fracture patients can minimise complications, heighten priorities, and decrease overall length of care. Greater awareness of risk factors for hip fracture patients amongst hospital staff leads to improved patient care. Fast-track care may also decrease the workload in A&E and thus release more time for other patients. Patienter med höftfraktur Kvinnor 83 år Incidensen ökar 1,6 milj ,3milj 2050 Låg prioritet Multisjuka Klockan börjar ticka direkt när patienten har fallit Åter samma boende 56% Eget hem 68% 31% 54% Demens boende 6,51 6,74% 6% Service boende 17% 15% 18,5% Rehabiliteringsavd 32% 3,3% Akut sjukhus 12% 0,5% Avlidna 3% 17% Förbättringsarbete - kvalitetsregister VO Ortopedi Anestesi Q-reg 99 Socialstyrelsen Landstingsförbundet Röntgen Höftfrakturpatient Förbättringsarbete Akutkliniken Operation

3 Q-reg 99 Qreg 99 Data registrerades i RIKSHÖFT 1 September- 31 December journalgranskning 158st patienter patienter patienter Tid från fraktur till första smärtlindring Tid från ankomst till operation Trycksårsförekomst Förbättringsåtgärder Förflyttning till liggande väntrum Undersökning och prioritering av ssk, pat erbjuds analgetika, Lassekudde, pat omklädes Finns ledigt undersökningsrum? Ja Flyttas till undersökningsrum Ort-jour undersöker, bedömning Liggande väntrum på akutmottagning Förbättringsarbete på röntgen Nej Väntar på ledigt rum Pat kvar i liggande väntrum, venflon, prover, puls, BT många ort-jourer går ut i liggande väntrum och skriver rtg-remiss där Nya madrasser i alla sängar på ortopeden Nya madrasser på operationsborden Undervisning Hommel, A., Ulander, K & Thorngren, KG Scandinavian Journal of Caring Sciences 2003; 17; Improvements in pain relief, handling time, and pressure ulcers through internal audit of hip fracture patients Höftfrakturprocessen Most organizational problems are 10% about the people and 90% about the system Richard Demming Sänkte trycksårsfrekvensen vid utskrivning från 20% till 4,5%

4 Urval Ett år (01/04/ /03/2004) 478 konsekutivt inkomna patienter med höftfraktur vid Univeristetssjukhuset i Lund Metod SPMSQ på akuten Braden Skalan & Modifierad Norton Skala Alla riskpatienter fick specialmadrasser Trycksår klassifierades enligt EPUAP Observation under sjukhusvistelsen Hembesök efter 4 och 12 månader Intervention 3 liter syrgas Intravenös smärtlindring Intravenös vätska Ändrade rutiner Tryckavlastning Trycksår Halvering Trots att patienterna var sämre nutritionsmässigt Prioritering till operation Näringsdryck Resultat Slutsats Kontrollgrupp Väntetid 4.0 h Trycksår 20.5 % Interventionsgrupp Väntetid 3.2 h Trycksår 9.5 % Tvärprofessionellt och tvärfunktionellt teamarbete Kortare väntetid till att patienten ligger i mjuk säng på vårdavdelning Halvering av trycksårsutveckling Op inom 24 timmar = minskad vårdtid Hos med friska pat, op efter 24h var mortalitet vid 4 månaders uppföljning högre

5 Konfusion = förvirring Varför började jag forska? Signifikant skillnad IG: 29 av 131 (22%) Nyfiken Envis CG: 45 av 132 (34%) p=0.031 Jag vill förbättra omvårdnaden av patienter med höftfraktur SOS alarm VO Ortopedi Anestesi Höftfrakturprojekt på Sahlgrenska Pat tas direkt med ambulans till röntgen Pat tas från röntgen till akuten Röntgen Operation Höftfrakturpatient Ambulans Akutkliniken Vårdtid prehospitalt: + 30 min Tid på akuten - 2 tim 8 min Från akuten till op - 3 tim 30 min Vårdtid - 3 dagar Vårdkedja i Lund SOS alarm Prehospitalt Ambulans Intrahospitalt Röntgen Ortopedisk vårdavdelning Röngten Upprioriterade till prio 2 (inom 30 min från remiss) Ambulanspersonal följer patient upp på röntgenavdelning och transporterar till avdelning efter undersökning Tar högst 15min från att patienten är på röntgenbordet inklusive godkännande av bilder Nu ca 8 min

6 Resultat Nöjdare patienter Tryggare, kortare väntetider Mindre komplikationer och personal RTG- fler som lyfter en bättre smärtstillad patient Utvärdering av ett vårdprogram för patienter med höftfraktur på Universitetssjukhuset i Lund En studie av smärtlindring, tid till operation, mobilisering, förekomst av komplikationer och vårdtid Författare: Camilla Erlandsson & Ida Hall Lundberg Tidig mobilisering av patienter med höftfraktur på Universitetssjukhuset i Lund Blir resultatet färre antal komplikationer och kortare vårdtider Betydelsen av ett omhändertagande enligt Lean Health Care för patienter med höftfraktur Författare Malin Karstensson Författare Anna Lind Vårdrelaterade infektioner och patientsäkerhet Empirisk studie av urinvägsinfektioner och postoperativa sårinfektioner vid VO Ortopedi, Universitetssjukhuset i Lund Författare: Ida Freij & Camilla Malm Vårdrelaterade infektioner & antibiotikaprofylax i samband med höftfraktur En registerstudie Författare: Ida Ledung & Sara Nilsson

7 Patientens upplevelse av den prehospitala omvårdnaden vid höftfraktur Författare: Åse Bylinder Causes of Surgical Delay and Demographic Characteristics in Patients with Hip Fracture A one year Register Study of 484 patients Författare: Desirée Sjöstrand Värdering av NMS och CAS som prognostiska mätinstrument för höftfrakturpatienter Författare: Jimmy Nilsson & Erik Viseu SA-47 KT-28 KL-26 SA-47 HM-65 HM-65 LJ-60 LJ-60 JO-28 KJ-28 RE-37 MV-15 Vad åt Olga? Beräknat KCAL/dygn Intaget KCAL/dygn Längre vårdtid- Ökade kostnader KAD UVI 20% PATIENTLIDANDE Immobilisering Sårinfektioner Pneumoni 7%

8 INGEN KAD Lägre kostnader Färre komplikationer Kortare vårdtid Tidig mobilisering MINSKAT LIDANDE

Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur

Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling. De innehåller

Läs mer

Kvarstår ett vårdbehov bland de patienter som larmade ambulans men som inte transporterades till sjukhus? Pilotstudie

Kvarstår ett vårdbehov bland de patienter som larmade ambulans men som inte transporterades till sjukhus? Pilotstudie Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Kvarstår ett vårdbehov bland de patienter som larmade ambulans men som inte transporterades till sjukhus? Pilotstudie Författare: Sara Hammarström

Läs mer

nationell satsning för ökad patientsäkerhet Fall och fallskador åtgärder För att FöreBygga

nationell satsning för ökad patientsäkerhet Fall och fallskador åtgärder För att FöreBygga nationell satsning för ökad patientsäkerhet Fall och fallskador åtgärder För att FöreBygga Förord Sedan 2008 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en satsning för att minska vårdskadorna. Landsting

Läs mer

Förebygg fall och fallskador i samband med vård

Förebygg fall och fallskador i samband med vård Förebygg fall och fallskador i samband med vård Nationell satsning för Ökad patientsäkerhet Sveriges Kommuner och Landsting 2008 foto: lars forsstedt form: etc tryck: modin tryckoffset stockholm 2008 Eventuella

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

BJÖRN OCH HELENA AVTACKADES FRÅN OMT STYRELSEN

BJÖRN OCH HELENA AVTACKADES FRÅN OMT STYRELSEN ORTOPEDISK MANUELL TERAPI MANUALEN FYSIOTERAPEUTER I FORSKNING OCH PRAKTIK NR 2 2015 BJÖRN OCH HELENA AVTACKADES FRÅN OMT STYRELSEN Kurs och workshop i rörelsekontroll rygg/bäcken/höft enlig Sahrmann s

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012 Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård Årsrapport 2012 Kvalitetsregistret för öronkirurgi: myringoplastik och ossikuloplastik Kvalitetsregistret för operation av nässkiljeväggen Hörselbarnsregistret

Läs mer

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Jukka Nopsanen Slutrapport Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2008 2009 Lena Sharp, leg sjuksköterska/dr

Läs mer

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik ORTOPEDISK MANUELL TERAPI MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik NR 4 2013 Ryggdagen lyckat samarbete på Sjukgymnastdagarna. Boka in årskon - gres serna 2014! Kongress/Årsmöte OMT/IM 21 22 mars

Läs mer

De ska va gôtt å leva

De ska va gôtt å leva De ska va gôtt å leva Vårdforskningens dag 16 oktober 2014 Innehåll Program 4 Utställare 5 Anhörigcentrum, Örebro kommun Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Frivillig och hälsofrämjande enheten, Örebro

Läs mer

Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie

Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie Beteckning: Akademin för hälsa och arbetsliv Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie Malin Holmgren & Annika Åberg Oktober 2010 Examensarbete, 15 hp, grundnivå

Läs mer

Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården

Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården Nordic Health Economics AB Tel +46 31 724 22 01 VAT no SE556647194101 Medicinaregatan 8b Fax +46 31 741 17 01 Bankgiro 5672-9338

Läs mer

Nationell konferens om patientsäkerhet

Nationell konferens om patientsäkerhet Nationell konferens om Program patientsäkerhet En konferens med syfte att: öka förståelsen för varför människor begår misstag redovisa goda exempel på förbättringsprojekt Nationell konferens om patientsäkerhet

Läs mer

Att förebygga fall. Fysisk träning och multifaktoriella åtgärder minskar fallrisk

Att förebygga fall. Fysisk träning och multifaktoriella åtgärder minskar fallrisk Forskning pågår Redaktör: Birgit Rösblad birgit.rosblad@lsr.se sammanfattning Många äldre personer faller, och fallhändelser är den vanligaste orsaken till skada bland äldre. Att förebygga fallhändelser

Läs mer

Samhällets kostnader för fallolyckor. Resultat

Samhällets kostnader för fallolyckor. Resultat Samhällets kostnader för fallolyckor Resultat 2 MSB:s kontaktperson: Linda Ryen, 010-240 56 64 Publikationsnummer MSB 0197-10 ISBN 978-91-7383-096-6 3 Förord Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Livskvalitet hos personer som genomgått en total höftledsplastik - en litteraturstudie

Livskvalitet hos personer som genomgått en total höftledsplastik - en litteraturstudie Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Livskvalitet hos personer som genomgått en total höftledsplastik - en litteraturstudie Susanne Falk & Kenth Lindahl Oktober 2009 Examensarbete

Läs mer

Patienternas upplevelse av att vara fastande inför akutoperation

Patienternas upplevelse av att vara fastande inför akutoperation Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Patienternas upplevelse av att vara fastande inför akutoperation Författare: Eugènia Furumula Larsson Uppsatskurs, avancerad nivå 15hp Uppsatskurs vårdvetenskap

Läs mer

Patientsäkerhet lönar sig

Patientsäkerhet lönar sig NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Patientsäkerhet lönar sig KOSTNADER FÖR SKADOR OCH VÅRDSKADOR I SLUTENVÅRDEN ÅR 2013 Patientsäkerhet lönar sig 1 Förord Denna rapport redovisar kostnadsberäkningar

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Allmänhetens kunskap om och förväntningar på ambulanssjukvården

Allmänhetens kunskap om och förväntningar på ambulanssjukvården Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Allmänhetens kunskap om och förväntningar på ambulanssjukvården Författare Lina Blomberg Jeffrey Wall Handledare Johan Lingsarve Examinator

Läs mer

Studenter och hög alkoholkonsumtion

Studenter och hög alkoholkonsumtion Studenter och hög alkoholkonsumtion Implementeringen av alkoholscreening och kort rådgivning på studenthälsomottagningar EN PILOTUNDERSÖKNING PÅ SEX SVENSKA UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR Studenter och hög

Läs mer

Svenska läkaresällskapet har sedan år 1984

Svenska läkaresällskapet har sedan år 1984 Berzelius-symposiet Personalized Geriatric Medicine 2014 Den första internationella konferensen i geriatrik i Sverige Svenska läkaresällskapet har sedan år 1984 arrangerat en lång serie Berzelius-symposier

Läs mer

Minskar screening för osteoporos risken för fraktur?

Minskar screening för osteoporos risken för fraktur? Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst, 2012-03-07. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av

Läs mer

Brorson F, Breimer ME, Carlsson G, Daxberg E-L, Hjalmarsson Y, Jivegård L, Ludwigs K, Skullman S, Strandell A

Brorson F, Breimer ME, Carlsson G, Daxberg E-L, Hjalmarsson Y, Jivegård L, Ludwigs K, Skullman S, Strandell A Västra Götalandsregionen SahlgrenskaUniversitetssjukhuset, HTA-centrum Health Technology Assessment HTA-rapport 2013:58 Pseudomyxoma peritonei uppdatering av HTA-rapport 2009:22 - Behandling med cytoreduktiv

Läs mer

SYMTOM, BESVÄR OCH TID HOS KVINNOR OCH MÄN MED LUNGCANCER

SYMTOM, BESVÄR OCH TID HOS KVINNOR OCH MÄN MED LUNGCANCER Från Sektionen för Omvårdnad vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige SYMTOM, BESVÄR OCH TID HOS KVINNOR OCH MÄN MED LUNGCANCER Malin Lövgren

Läs mer

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården En studie över vilka logistiska förändringsmetoder som gett framgångsrikt resultat vid förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

VÅRD I LIVETS SLUT AV PERSONER MED DEMENS. PERSONAL OCH ANHÖRIGAS UPPLEVELSE AV GIVEN VÅRD

VÅRD I LIVETS SLUT AV PERSONER MED DEMENS. PERSONAL OCH ANHÖRIGAS UPPLEVELSE AV GIVEN VÅRD VÅRD I LIVETS SLUT AV PERSONER MED DEMENS. PERSONAL OCH ANHÖRIGAS UPPLEVELSE AV GIVEN VÅRD EN METASYNTES End- Of- Life Care to Persons with Dementia. Keyproviders of Care and Relatives Experience of Given

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av det arbete

Läs mer

Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD

Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet termin 6 Malin Pettersson Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD En intervjustudie

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER STRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av

Läs mer