Forma framtidens cykelstråk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forma framtidens cykelstråk"

Transkript

1 Forma framtidens cykelstråk

2 Beskrivning I ett framtida levande, hållbart och mångfacetterat Linköping som lockar nya invånare och behåller redan inflyttade studenter krävs bland annat att en attraktiv och tillgänglig trafik återfinns. Ett växande Linköping är ett tätare och livfullare Linköping där en strid ström av cyklister trafikerar stadens pendelstråk på morgnarna. I Linköping, där idéer blir verklighet, skapas nu ett innovativt och nyskapande cykelkoncept för pendlare i samarbete med stadens medborgare som en del i arbetet med framtidens attraktiva stad och cykeltrafik. I januari gick vi ut med webbenkäten Forma framtidens cykelstråk. 120 linköpingscyklister svarade och deras tankar och visioner om hur en ny mer attraktivare nivå ska kunna uppnås på våra cykelstråk visas i denna rapport. Det kan snabbt konstateras att en högre skötselnivå, kortare restider och en trafiksäkrare miljö efterfrågas allra mest för kommande cykelsatsningar i Linköping. Resultatet ligger till grund i arbetet med att forma kriterier för vad som är attraktiva cykelstråk i Linköping och vad kommande satsningar ska innehålla. Läsarhänvisning Enkätens två första frågor innehöll olika svarsalternativ vilka skulle rangordnas. En etta skulle sättas på det som svararen ansåg som viktigast och en två på det näst mest viktiga. Det har fått innebörden att det lägsta medelvärdet anses ha högst prioritet. De tre alternativ som ansetts som allra viktigast har markerats med grönt.

3 1. Vad utgör ett attraktivt cykelstråk? (Gradera 1-7 där siffran 1 är prioritet ett) Antal svarande: Totalt Medelvärde Hög skötselnivå ,23 Tilltalande formspråk ,52 God komfort ,28 Hög trygghetsfaktor ,18 Hög trafiksäkerhet ,14 God framkomlighet ,17 Lättorienterat ,49 Totalt Vad skulle du känna var viktigast av följande åtgärder? (Gradera 1-10 där siffran 1 är prioritet ett) Antal svarande: Totalt Medelvär de Bättre belysning ,18 Bättre sikt (mindre otrygg vegetation och andra hinder) Högre prioritet för cyklister (grön våg och upphöjda korsningar) Separering mellan gående och cyklister(jag vill inte riskera att krocka med gående) Bättre asfalt (jag vill inte ha en guppfest när jag cyklar) , , , ,93 Tillräckliga bredder för omkörning ,63 Fler cykelpumpar, cykelställ och servicestationer ,78 Unika stråk med egen karaktär och namn(jag ska lätt kunna veta vart jag är och hitta dit jag ska) Bättre skötsel (bättre snöröjning och sopning av löv och grus) Genare och rakare utan hinder (Ingen svängfest tack!) , , ,66 Totalt ,5

4 3. Saknade du något alternativ i förra frågan? Antal svarande: 107 Fritextsvar: Ja - Planfria korsningar mellan cyklister och bilar - Mindre motvind - Inga avbrott i stråken utan jämn standard hela vägen. - Inte försätta vilken sida av bilvägen man cyklar på när man placerar trafikljus - Trafikljus som reagerar på cykeltrafik - Säkrare överfarter. Bygg bort bilarna från oskyddade trafikanter, gör övergångar bättre. - Färre stolpar mitt i cykelbanorna. - Betyg snarare än prioritet! - Bredare vägar i kurvor och korsningar - Värdelöst att bara kunna prioritera relativt de olika alternativen. - Fler cykelvägar - Fler cykeltrafikljus - Tydligare markering i asfalten lite då och då på vilken sida cyklist och fotgängare ska gå. - Undvik onödiga backar/kullar, undvika att lägga cykelstråk längs hårt trafikerade bilvägar - Tydlig(are) enkelriktning där dubbelriktad cykeltrafik är olämplig - Att formuläret funkar att fylla i på Mac! - Att det finns en cykelväg över huvud taget. Prio 1 för mig! - Bilfri innerstad 4. Ge oss din vision för framtidens cykelstråk. Antal svarande: Stråk där cyklar prioriteras före bilar. Vindskyddande vegetation. Så rakt som möjligt. Bra asfalt, utan gropar. bra belysning, så att bilister ser mig. 2. Genomtänkta vägar där man inte helt plötsligt får stanna pga. cykelfärd helt plötsligt upphör. Alla vägar ses över regelbundet så att man inte ska behöva väja för att träd och buskar växer över cykelbanan eller hänger ner pga. regn. 3. Gör cykelväg till Linghem. Borde vara av högsta prioritet då det går att cykla åt alla andra förorter via cykelväg men ej dit. Framförallt när det är så tung trafikerad väg med många cyklister. 4. Släta fina asfalterade cykelvägar som hålls snö och isfria på vintern med planfria korsningar över dom större gatorna. 5. Säkert, snabbåkt d.v.s. bra asfalt utan grus. is och löv och naturskön miljö. 6. Jag skulle önska att Linköpings barn kunde cykla till skolan på asfalterad cykelbana utan att behöva korsa bilvägar! Där jag bor, i lilla Mjärdevi-Lambohov, har man inte ens möjlighet till det. Det vore en fin start om kommunen kunde fixa en trygg cykelväg med asfalt åt våra barn innan andra storvulna projekt tar över. 7. Vägen för cyklister behöver vara bättre plogad och skött än vägen för bilar, nu är det inte så! Oftast är vägen för bilarna mycket välplogad och slät medan cykelvägen är ojämn, full med vattenpölar eller snöslask.

5 8. Jag vill känna mig prioriterad som cyklist - inte förnärmad och livrädd när jag ger mig ut i december för att det inte är saltat eller plogat. 9. Enkelriktade stråk, helst enkom för cyklar, annars blandat med bilar i låg hastighet. Inga GC-stråk. Höjdskillnad mellan G och C. Varför ska cykeln åka ner för kanten när man passerar en bilväg, varför inte höja bilvägen istället. Alternativt lägg cykelbanan på samma höjd som bilarna. 10. Cykelparkeringshus 11. Separerat mellan gående och cyklar, trafiksäkra övergångar där bilar och cyklar använder samma yta (gärna med fungerande lysen) samt bra året runt skötsel och en asfalts yta som tål tunga motorfordon för snöröjningen, parkförvaltning, transporter och annat löst folk kommer att använda cykelbanan och är asfalten för tunn och underlaget för dåligt blir det som en sönderkörd skogsväg istället för en trevlig cykelbana (många exempel på det i Linköping). 12. Cykelvägarna ska vara de prioriterade stråken som går rakt fram och inte har en massa nivåskillnader. Bilar får passera om det är möjligt men ska inte vara det prioriterade trafikslaget. Om jag måste kryssa eller vänta när jag kör bil för att släppa fram cyklarna så är det OK. Snöröjning måste ske oftare än nu och får inte (som nu) handla om att cykelvägen plogas (först, vilket är bra) sedan bilvägen (måste göras) och man sedan inte kollar att cykelvägen fortfarande är fri. Allt för ofta ser man ställen där plogningen av bilvägen lämnar drivor över cykelvägen eller har sprutat nya drivor över den nyss plogade cykelvägen igen. 13. Cyklister, bilister, fotgängare och kollektiv se alla som lika viktiga. Cykelbanor upphör inte tio meter före korsningar för att återuppstå tio meter efter. 14. Cykelstråken i Linköping är bra men behöver mer underhåll vad gäller asfaltering, snö/löv/grusröjning, ersätta trasig belysning, salta/sanda vid halka osv. Cyklar varje dag till mitt jobb och vill gärna fortsätta med det utan att vara rädd för att en olycka ska ske pga. ovanstående orsaker. 15. Effektiva säkra cykelvägar. Transport, inte sightseeing. 16. Tydligare skyltning, särskilt vid tillfälliga omdirigeringar. 17. Det är bra när man inte behöver korsa vältrafikerade bilvägar. 18. Linköping - där cykeln alltid går snabbare än bilen. 19. Tanken med prioritering är fel. Vissa saker är absoluta. Jag vill ha fler och bättre cykelvägar i allmänhet men de måste vara säkra. Så är det absolut. I Linköping är det nästan alltid två vägar som båda är lika långa. Låt cykelbanor skära igenom så att det är närmast fågelvägen som möjligt. Planera och använd tillgänglig vetenskap och i världen samlad forskning så att det blir bra. Kunskap är något av det viktigaste.bygg så att underhållskostnader minimeras. Tänk på hur vegetation och mark förändras med tid, mm. Hur rinner smältvatten NÄR de vanliga vägarna för vattnet fryst. Inför jämställd prioriterad plogning. Det finns ett antal stråk som inte finns som borde finnas: Skäggetorp - Ryd. Låt en cykelväg gå raka vägen från Skäggetorp centrum till Ryd centrum. Oavsett hur det blir med tågdragningen är olika alternativ lämpliga. Järnvägsövergång eller undergång och oplanerade vägar inne i Rydskogen för att ändå bevara den fint. Det är även cykelbanor ute i Landsbygdsområdet som behöver byggas. Sedan är det en idé att ha koll på hur folk cyklar. Beroende på start, mål skulle olika vägar vara att föredra beroende på höjdskillnader. Man vill kunna ha med sig farten och inte efter en nedförsbacke bli hindrad. Det finns även andra tekniska lösningar som bör övervägas. Ett exempel är att knyta ihop områden med höjdskillnad med rulltrappor/hiss. Ordna upp de cykelstölder som är vanliga i staden. Flera personer undviker att cykla för att de blivit av med flera cyklar. Lös! Det finns flera sätt att hjälpa till. TVABs app för slocknade belysning är hyfsat bra men jag

6 skulle vilja ha en funktion att jag tar ett kort, geotaggar, och skickar som MMS eller via Facebook för att meddela. T.ex. fota en krossad glasflaska som behöver sopas upp. Samarbeta med privatpersoner och fastighetsbolag och andra företag om att kunna vara ute snabbt och fixa småsaker som just lite glas på cykelbanan. 20. Bättre asfalt. Bättre snöröjning. Vita linjer o markeringar som tydligt visar var man cyklar/går. Bort med cyklisterna i Trädgårdsföreningen. 21. Bra underhållna, direkta och sammanhängande, ordentligt snöröjda och lagas i rimlig tid, blockeras inte så fort en telefonkiosk ska flyttas. Om blockeringen idag så räcker det med den minsta tänkbara ombyggnationen i stan för att "Gående och cyklar var god gå upp i rök skyltarna ska komma upp". Dessa oftast formulerade som "hänvisas till andra sidan." Där andra sidan kan vara icke existerande, en grusgrop med biltrafik eller lite vad som helst. För bilar görs ordentlig omdirigering med pilar och skyltar. För cyklar kommer bara "var god gå upp i rök skyltarna upp". Direkta, bra stråk till många ställen utan att behöva cyklar runt hela stan. Sammanhängande, en ordentligt markerad och definierad cykelbana borde inte bara sluta i en sväng ner på en trafikerad gata. 22. Roosegaardes van Gogh glow in the dark cykelstråk Säkerhet framför allt! 24. Viktigast är att det är avskilt från trafik. Naturligtvis trevlig med fin omgivning och att det inte ligger parallellt med bilvägen. 25. Tycker det var svårt att prioritera här, det ena behöver ju inte utesluta det andra! 26. Asfalt som man har lagt ut slätt/plant. Att stora maskiner tar en annan väg och inte kör sönder cykelbanor. Att det inte kommer upp stolpar som blockerar snöplogen. Gullig röd asfalt hjälper inte om den inte är slät (om det är kullersten bredvid så kan det vara svårt att lägga ut asfalten platt). Färre kanter o gupp vid korsningar. 27. Har inga visioner, men att slippa korsa bilvägar och undvika trafikljus/stopp så långt det går skulle vara skönt. 28. Fler och bredare stråk som är separerade från fotgängare och bilister. 29. Frågorna ovan har bra alternativ, men det kändes lite som att jag i en bil skulle behöva välja om jag helst skulle ha bilbälte, krockkudde, stötfångare, växelspak eller ratt % av de där alternativen/komponenterna borde vara självklara vid planering av infrastruktur! Så min vision för framtidens cykelstråk är att infrastrukturen ska genomsyras av hänsyn till utrymme och framkomlighet för alla trafikslag. Ändringar och nykonstruktioner ska vara utformade med en helhetssyn, där det totala väg-/gatuutrymmet disponerats med hänsyn till både gång-, cykel- och motortrafik. Gång- och cykelbanor ska vara tydligt och konsekvent utformade, med så få korsningar som möjligt dem emellan. Kurvor och backar ska vara mjuka och böljande, och det ska finnas gott om plats för oskyddade trafikanter vid korsningarna. Jag tror att det skulle räcka långt om någon i beslutande/verkställande position faktiskt har utforskat gång- och cykelnätet till fots och på cykel. 30. Ett cykelstråk där cykeln verkligen prioriteras! Där personer till fots får gå någon annanstans och bilar inte är välkomna. Tydliga cykelleder genom stadskärnan. 31. Att cyklister behandlas som likvärdiga med bilister. Att inte asfalten är så sprucken och hålig att jag cyklar omkull när jag kör min racercykel med smala däck. Att inte cykelbanorna går i ologiska omvägar och plötsligt upphör. Att inte snöröjare och vägarbetare använder cykelbanan som upplagsplats. Att inte cykelbanorna dras bakom buskage eller in i svängar vid grönområden som gör mig otrygg som kvinnlig cyklist i mörker. Att Linköping tar efter Köpenhamn och Amsterdam i cykelvänlighet.

7 32. Jag vill inte ha cykelstråk, jag vill ha en genomtänkt infrastruktur för miljövänliga trafikanter! En samhällsbyggnad där fotgängare och framför allt cyklister respekteras och inte marginaliseras. En trafikmiljö där man som cyklist upplever att man tas på allvar och inte förväntas vara kreativ och mer eller mindre tvingas bryta mot trafikregler för att kunna ta sig fram på ett rimligt sätt. 33. Snabbcykelvägar anpassade för hastigheter km/h, markerade med separat färg i vägbanan, och upphöjd vid bilvägskorsningar med företräde för cykeltrafik cm breddning i kurvor och korsningar så man kan behålla en del av farten utan att behöva riskera att komma ut i mötande körfält. 34. Cykelbanor som är lika väl underhållna, belysta, relativt breda, platta, snöröjda och raka som dagens bilvägar. Framförallt cykel på pendeln och Kustpilen precis som i alla andra län med exakt samma fordon. 35. Jag skulle vilja ha bra cykelväg mellan Linköping och Norrköping. Ja, det skulle kosta en del men i dagsläget finns det extremt ont om bra vägar för sportcykling, där man inte ständigt behöver riskera livet för att folk kör som idioter. Jämfört med hur mycket som läggs på anläggningar för exempelvis fotboll, friidrott och ridning vore det en rimlig summa. Dessutom är det ju en bra möjlighet till transport mellan Östergötlands största städer, och i förhållande till hur mycket som läggs på bilvägar skulle det nästan inte kosta någonting. Vägen Linköping-Vikingstad är min nya favorit, men det är en väldigt kort sträcka. Jag har cyklat Linköping-Ö Harg-Norsholm-Kimstad-Norrköping över tjugo gånger och man möter en hel del cyklister på de vägarna under sommarhalvåret. Det är inte lika fullt som Linköping-Berg-Ljungsbro, men skulle cykelväg Linköping-Norrköping byggas är jag övertygad om att det skulle bli den nya favoriten bland nästan alla sportcyklister i både Linköping och Norrköping. 5 mil är klart överkomligt även för en dålig cyklist och det går ju att bara cykla delar av vägen om man vill. 36. Breda jämna och raka cykelvägar utan plötsliga 90-graderskurvor, skymda korsningar, stolpar, betongsuggor och liknande. Cykelstråk som går genom hela stan, exempelvis bra cykelväg hela vägen från Sturefors till Skäggetorp där man enkelt kan ta sig fram utan att behöva ge sig in i bostadsområden och fundera på vart cykelvägen tog vägen. Att man kan ta sig fram utan att behöva stanna onödigt mycket (planskilda korsningar vid rondeller och vid tätt trafikerade gator). Bra skyltning. 37. Allt det som gäller för motorvägar gäller också för cykelstråk som inte är stadstrafik - flacka lutningar, stora kurvradier, utrymme för trafik i olika hastigheter, inga stopp, slät och ren beläggning... Allt det som gäller för stadstrafik gäller också för cyklar i staden - "mjukhetsprioritet", hänsyn, trafikregler måste följas, orienterbarhet, flexibilitet. 38. Att även vi som bor på landet, nära stadsgränsen och saknar kollektivtrafik har tillgång till cykelbana. T.ex. sträckan mellan hjulsbro och vårdsbergsrondellen. Det skulle innebära att boende på landet kan ta sig med cykel eller till fots till staden och att stadsbor får tillgång till rekreationsstråk utanför staden. En vinna vinna situation! 39. Snabbt tryggt och enkelt. 40. Alltid säkert och snabbt. 41. Planare, rakare och slippa åka där bilar åker vintertid. 42. Upphöjda cykelbanor där cykelbanor går parallellt med motortrafik, på Lambohovsleden ligger cykelbanan lägre än bilvägen. Bättre bredd på cykelbanor på Djurgårdsgatan. 43. Tydligare skyltat för trafikregler. Underlaget är mycket viktigt för att man ska våga cykla. 44. Snabbt och effektivt.

8 45. Tydliga vägskyltar och där skyltarna är ska det vara belysning. Infokartor på vissa ställen för arr tipsa om cykelvägar. Mer info om cykelstråk, hur planerarna har tänkt att man ska ta sig mellan olika områden. 46. Vad jag framför vill att man tänker på för cykelvägar är att försöka undvika allt som gör att man tappar fart (för det är jobbigt att få upp den igen). Snäva kurvor, rödljus, stopplikt (alla särskilt i nedförsbackar) samt branta backar (kör hellre längre men platt) bör undvikas. Kan man lägga cykelbanor så det blir vindskydd/lä, t.ex. genom skog är det bättre än på öppna fält. Undvik att lägga cykelvägar i avgaserna invid de största biltrafiklederna. Undvik att leda ut cykelbana in i smala filer som delas med bil/buss (dåliga exempel bron från Djurgården till Garnisonen, Drottninggatan vid korsningen med Hamngatan). Och apropå dåliga exempel så är ju nya bron på Gelbjutargatan mot Saab efterföljande med 4-vägsstopp en katastrof med trafikflöden bilar/cyklar/gångare som helt i onödan tvingas korsa varandra flera gånger. Fråga 2 ovan är lite svår att sortera. Flera av sakerna som nämns är viktiga för mig men de är redan bra så därför hamnar de långt ned i prioritetsordningen. 47. Viktigast är att de byggs i syfte att göra det lättare att ta sig fram snabbt och säkert med cykel - inte att få bort cyklar från vägarna så att bilisterna kan ta sig fram lättare. Exempelvis cykelbanorna längs Västanågatan synes vara ett misslyckande i detta avseende. Cykelvägarna bör vara minst lika raka som bilvägarna och separerade från gångvägarna. Det får inte vara något krångel eller några oklarheter när en cykelväg tar slut eller man annars ska komma in på eller lämna cykelbanan till/från en gata med blandtrafik. 48. Bra snöröjning, gärna sopat, sandning med fin sand ej vassa stenar, inga gupp, gärna grön våg för cyklister och tillräckligt breda cykelvägar så man kan cykla 2 bredvid varandra o prata, om möjligt separerat från gångare o självklart separerat från biltrafik. 49. Fler cykelvägar som sköts året runt. Och glöm ej Fredriksberg så även vi kan ta oss härifrån med cykel vintertid. 50. Skippa saltet som förstör cyklar och smutsar ner kläder (framförallt skor). Kombinationen av sopsaltade och plogade cykelvägar är inte bra då det blir väldigt halt och moddigt på de plogade cykelbanorna när man drar in salt på dessa. Ploga/grusa bättre och framförallt ploga även då det är töväder så man får bort snömodden. 51. "Pendlingslinjer" så man enkelt kan cykla och följa utan behöva köra slalom på smala och guppiga cykelbanor. Idag är t.ex. Drottninggatan bitvis väldig smal (vilket gör att man inte kan köra om då man kommer ifatt någon), mycket folk (framför allt vid busshållplatserna vid Gränden) och väldigt ojämn. Den smala cykelbanan är dessutom markerad med ojämn gatsten som blir väldigt hal och slagig om man behöver lämna sitt spår vid t.ex. möte. Min trafikantgrupp är idag fräst bilist men kommer antagligen börja pendla på elcykel till jobbet (SAAB) från Malmslätt under våren. 52. Viktigt med bra skötsel (snöröjning, träd och buskröjning, bra asfalt, belysning) året runt så att man cykla året runt från ytterområdena. 53. Enklare att cykla genom centrum, kommer från Ryd/Malmslätt/Valla och ska t ex till Saab. Gör inget om det är lite längre cykelväg om den är säker, enkel och snabb (ej gångare, trafikljus och bilister som har bråttom:) ). Begränsa bilkörning, prioritera cykla alt billigare buss med t ex resekort. 54. Att cyklister och fotgängare blir prioriterade framför bilisterna med säkrare vägar och fler cykelparkeringar, främst i city. Förbud mot högljudda, miljö- och trafikfarliga bilar i centrum (el- & gasbilar är okej). Låt Enrique Peñalosas visioner om stadsbyggnad få råda. 55. Cykelbanor som inte följer vägarnas sträckning, utan närmsta vägen rakt genom en skog eller under vägar som ligger ivägen för att komma till min destination. Typ fågelvägen vore bra!

9 56. Man ska kunna hålla hög fart, utan att riskera att köra på gående. Bra underhåll så man kan cykla alla årstider. Få hinder som gör att man behöver bromsa/stanna (trafikljus tex). Inga cykelvägare som korsar precis vid en tunnel som är nedsänkt! När man har som högst fart kommer korsningen, och oftast med dålig sikt. Exempelvis som i korsningen Haningeleden/tunnel för att komma till Vidingsjö motionscentrum, superdålig sikt! Möjlighet att ta med cykel i kollektivtrafik(hör väl inte riktigt hit). Säkra cykelstråk vad gäller bilar mm. 57. Visionen är att 90% cyklar och de 10% som åker andra fordon respekterar cyklarna. Det borde vara tillåtet att cykla på vägen, för där ska ändå inga bilar åka och då slipper cyklisterna trängas med fotgängarna. Att cyklisterna respekterar varandra och cyklar vettigt. Att det finns ordentliga cykelparkeringar. Att cyklar prioriteras före bilar. Kommunala cykelpumpstationer är toppen. 58. Ta ert ansvar Linköpings kommun och besluta om snarast anläggning av cykelväg mellan Hjulsbro och Vårdsberg. Det är mycket angeläget och bör prioriteras då befintlig väg är helt olämplig att cykla på utifrån trafiksäkerhet, vilket gör boende i och besökare till området helt bilberoende. Ska Linköping kunna kallas för en cykelstad så ska samtliga områden integreras i detta! 59. Varför är Vårdsberg/Degeryd som en vit fläck på Linköpings karta? Vi har tre (3!) km till Hjulsbro där vi har stadsbussar och affär. Tyvärr kan vi inte cykla eller gå dit eftersom det inte ens finns en vägren utan man får gå/cykla ute i biltrafiken. Större lastbilar har inte ens plats att vika ut när de får möte och vi är många som tvingats ner i diket för att klara oss. Även vi som bor här ute borde ha rätt till trafiksäkerhet! Skulle det finnas en cykelväg mellan Hjulsbro och Vårdsberg (och gärna vidare till Linghem) skulle det underlätta för både boende, besökare, sportutövare och pendlare. Gör något nytt och skapa en kombinerad cykel/gång/löpar-och ridbana utmed Vårdsbergsvägen och gör Linköping runt! Vi vill cykla och inte använda bilen för korta resor! 60. De längre stråken in till staden skall vara välplanerade, raka, väl upplysta och välskötta från snö, is och löv, samt i möjligaste mån med planfria korsningar till övrig trafik. Cykelbanorna i centrala Linköping behöver bättre separareras från gångtrafik, t.ex. med räcken. Överfarten över Stora Torget är en katastrof. Där sker ständigt olyckor, fotgängare går på cykelbanan och cyklister cyklar på gångbanan. Torghandeln där lockar också fotgängare ut på cykelbanan. 61. Bygg cykelväg mellan Hjulsbro och Vårdsberg snarast. Finns ingen annan sträcka inom Linköpings kommun som är så stadsnära, med väg som är så trafikfarlig för cykeltrafik, med så stor population boende och besökare, med så hög volym motorfordon, med så hög medelhastighet och som saknar cykelväg, som mellan Hjulsbro-Vårdsberg, del av väg 716 eller nr 16 enligt Linköping kommuns beteckning. Ändå har politiker och tjänstemän under flera år nonchalerat och underprioriterat nämnd sträcka. 62. Lätta att orientera på, bra väglag, god framkomlighet även om man har tung och bred last som en cykelkärra. 63. Att man "gör färdigt" dvs inte som idag att cykelbanor/stråk helt plötsligt slutar utan att det finns någonstans att ta vägen tex blir man intvingad tillsammans med övrig trafik i flera cirkulationsplatser och över broar 64. Genomför den förändring som står med i Översiktsplanen: "Emmaboda och Ådala koloniområden bevaras i enlighet med översiktsplanen från 1997 och strandområdet öppnas för allmänheten och en gång- och cykelväg anläggs hela vägen efter Stångån. Det är bra att ni gjort en cykelväg på andra sidan Stångån, men det skulle vara till gagn för pendlare och för friluftscykling om cykelvägen mellan Hjulsbro och Stan knöts ihop genom föreslagna åtgärder i översiktsplanen. En vision vore också att det fanns ett tydligare stråk från Ekholmen/Hjulsbro till Mjärdevi för att få ner antalet bilpendlare.

10 65. Våga vara visionära och låt cykeln ta plats! Och sätt igång nu tack! 66. Välskötta cykelvägar skild från motortrafik, där cykelvägarna ligger i markplan, och bilvägar går på broar eller i tunnlar under cykelvägarna. 67. Just nu är det snöröjningen, som jag anser är ett hån! 1 cm på prioriterade cykelvägar. Provat efter Lambohovsleden ner till sjukhusets södra entré och vidare efter södra sidan på Folkungavallen? Saltat; Ja! Sopat/plogat; mycket bristfälligt. Olyckstillbud; sett flera stycken. På gränsen till oframkomligt med cykel, för mig som försöker cykla mellan Lambohov och Saab Tannefors. 68. De skall planeras av cyklister och gångare, inte av bilister som verkar vara fallet nu. Tinnerbäcksravinen är väl ett bra exempel, korsningen vid den nedre bron över bäcken där man medvetet byggde upp en kulle som skymmer sikten och skapar trafikfara (incidenter dagligen). Att också planera så att både gångare och cyklister trivs är väldigt viktigt då det inte är rimligt att kunna separera dessa speciellt ofta.vidare bör stråken givetvis åter få det vinterunderhåll dom hade tidigare. Denna vinter är helt katastrofal, trots minimalt med snö. 69. Ni har redan många bra förslag och visioner. För oss boende i Hjulsbro - både pendlare, skolbarn och motionärer är genomförandet att cykelstråket emmalund Jakobsdal av yttersta vikt. Det borde få minst 2 i prioritet. 70. Ett cykelstråk mellan Emmalund och Jakobsdal längs med ån skulle förbättra cykelframkomligheten oerhört mycket för alla de som bor i norra Hjulsbro. Idag måste jag först cykla under Brokindsleden och sedan över den igen innan jag kommer in på bra cykelvägar vidare in mot stan. Detta försinkar mig och ökar riskerna för olyckor. Om det mot förmodan inte går att bygga en cykelväg på denna sida ån så kunde en bro vara ett alternativ. Bron skulle då placeras i närheten av Jakobsdal och sammanbinda den delen av Hjulsbro med den befintliga (nybyggda) cykelvägen in mot stan. Denna cykelväg är redan en fantastisk förbättring för oss men som sagt så hjälper den inte oss på den sidan ån särskilt mycket. 71. Säkrare trafiklösningar där cykelbanor blir upphöjda och separeras från fotgängare (som ofta missar snabba cyklister). I och med att fler och fler elcyklar kommer in i trafiken höjs hastigheten. Här blir det även viktigare med omkörningsmöjligheter. Ta gärna en titt på för goda lösningar för cykeltrafiken i Köpenhamn, bl.a. olika stopplinjer för cyklar och bilar. Stöd vid rödljus och upphöjda cykelbanor i korsningar. 72. Högst prioriterat färdmedel. Tydligt utmärkta cykelbanor i två filer, gärna i någon färg. Egna cykelgator. Gärna upphöjda cykelbanor i lägen där det är svårt att kombinera med annan trafik. 73. I framtiden betraktas inte cyklister längre som låtsastrafikanter; ett pittoreskt inslag där det är viktigare att cykelvägen "ser lite mysig ut" snarare än att den har hög framkomlighet. Jag både cyklar och kör bil (i Linköpings innerstad) och det är slående hur tydligt den s.k. trafikmaktordningen märks. Som bilist har jag bred och rak asfalt. Jag har separering från gående och får köra rakt eller svänga lätt i korsningar. Som cyklist har jag en smal, guppig remsa uppe på trottoaren. Det är svängfest som gäller (Drottninggatan och Djurgårdsgatan) eftersom cykelbanan är dragen lite där den fick plats (tanken med enkelriktade cykelbanor är dock bra men det har inte gjorts hela vägen). Tyvärr blir det inte bättre när rondeller byggs och trafiksäkerhet ska prioriteras eftersom det innebär att cyklister (och gående för den delen) tvingar till långa omvägar i underfarter UNDER bilvägen. Cykelbanorna som byggdes samtidigt som Råbergaleden är ett skräckexempel och de används därför knappt. Konstigt nog är stadens bästa cykelväg Storgatan. Den är lagom bred, spikrak, och har lite trafik. Tydlig separering från gående och jag får svänga i korsningar som om jag vore en bil. I framtiden ser alla vägar i staden ut så. 74. Jag som gillar att cykla året runt har därmed en bra pendlarcykel som är gjord för asfaltkörning. Kanter vid övergångar, hål och dåliga lagningar blir man ständigt förbannad

11 över. Likaså övergångar där man inte kommer åt knappen (men det borde inte behövas för det ska vara avkännare i marken eller på stolpen). Fixa samtliga övergångar och mindre vägar omkring resecentrum som dagligen måste passeras av tusen cyklister om inte mer. Så dåligt så man nästan vänder och hämtar bilen istället. 5. Ålder: Antal svarande: Vilken trafikantgrupp skulle du främst beskriva dig som? Antal svarande: 120 Tack för alla enkätsvar! Nu fortsätter arbetet med att översätta visionerna till ett helhetskoncept. Mer information kommer under våren 2015.

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Synpunkter och sammansta llning

Synpunkter och sammansta llning Synpunkter och sammansta llning Antal respondenter: 47 stycken Män 28 Kvinnor 19 Hur tar de sig fram? Cykel 17 Bil 25 Går 5 Vad tyckte de som svarat Informationen om snöröjning har varit Mycket bra 2 Bra

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD Snöröjning Vinter 2016 Snöröjning, vintercykling, sandning och annat som hör vintern till. En bilaga till dig som räcker hela vintersäsongen 2016. Foto Carina

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT FÖRORD Arbetet med att ta fram Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte

Läs mer

Motala cykelplan 2016-2030

Motala cykelplan 2016-2030 Motala cykelplan 2016-2030 Del 2 Behovsanalys Version 0.5 Remissversion Innehållsförteckning 1 Behovsanalys Motala cykelplan... 1 1.1 Användning och uppdatering av behovsanalysen... 1 1.2 Strategi för

Läs mer

Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare

Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare Alla exempel och förslag i lathunden är tagna från GCM-handbok: utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus. Boken

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-02-05 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2011-805 Per-Erik Hahn Dnr KS 2011-610 Samhällsbyggnadsnämnden Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS

Läs mer

Cykelplan. Gävle 2010

Cykelplan. Gävle 2010 Cykelplan Gävle 2010 Titel: Cykelplan Gävle 2010 Utgivningsdatum: Mars 2010 Utgivare: Gävle kommun Kontaktperson: Helena Werre, Gävle kommun Konsult: Sweco, Uppdragsansvarig: Anders Atterbrand Författare:

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS HÖSTEN 2013 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (BRÅ) STADSDEL ÖSTER TRYGGHETSVANDRINGAR - SDF ÖSTER För att klara s prioritering gällande säkerhet och trygghet för

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Presentation av Väg 225

Presentation av Väg 225 Sorunddanet mars 2006 Presentation av Väg 225 och förbättringsområden En resa från Ösmokorset via Sorunda Ridskola Berga Ristomta Porthus Spångbro Fullbro och Frölunda Mars 2006 1 Sorundanet mars 2006

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret Cykelstaden Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna Malin Månsson, trafikkontoret Om Göteborg blev en mer cykelanpassad stad tycker jag att det skulle bli en mer attraktiv stad än idag? 59 % Ja 0%

Läs mer

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern Kontoret för samhällsbyggnad 2014-08-15 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08-590 733 37 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern 1. Varför behövs två nya

Läs mer

VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013

VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013 VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013 MÅLET EN FUNGERANDE CYKELSTAD MÅLET EN FUNGERANDE CYKELSTAD Vasa stad har som mål att få folk att cykla mera. Trafikmiljön i Vasa börjar utvecklas så att man

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Till Ängelholms kommun att. Ann Kristin Wiiberg Östra vägen 2 262 80 Ängelholm och Till Trafikverket Region Syd Box 543 291 25 Kristianstad Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Efter

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

4.0 GATOR. Från Repslagaregatan, Junogatan och Bastiongatan utformas gatuanslutningar med 90 grader.

4.0 GATOR. Från Repslagaregatan, Junogatan och Bastiongatan utformas gatuanslutningar med 90 grader. 4.0 GATOR Gaturummen Gaturummen i området skall inbringa trygghet för de boende och de är därmed viktiga delar när målet är att bland annat skapa en trivsam miljö. I mitt gestaltningsförslag skall gatornas

Läs mer

Bakgrundsdel. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-23

Bakgrundsdel. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-23 Bakgrundsdel Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-23 Cykelplan Trollhättan 2013 Cykelplan Trollhättan 2013, bakgrundsdel, har upprättats av en projektgrupp bestående av Andreas Emanuelsson, Utredningsingenjör

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015 Trygghetsvandring Simlångsdalen den 5 maj 2015 Tre olika grupper bestående av boende och tjänstemän vandrade i tre förutbestämda områden i Simlångsdalen och noterade iakttagelser, förslag på åtgärder samt

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA Lektion 1 Teori Trafiksäkerhet, regler och vägmärken Lektion 2 Repetition Besiktning av cykel Teoriprov Övriga lektioner Öva på att cykla Cykelskolan avslutas med: Cykelbanor

Läs mer

4 Separering av gång- och cykeltrafik

4 Separering av gång- och cykeltrafik 4 Separering av gång- och cykeltrafik 4.1 Inledning Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs åt så att de inte gör anspråk på samma utrymme samtidigt. På sträcka kan det ske genom att trafikslagen

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

På cykel i Visby ytterstad. En studie om miljön för cyklister

På cykel i Visby ytterstad. En studie om miljön för cyklister På cykel i Visby ytterstad En studie om miljön för cyklister Lina Devgun Stadsarkitektkontoret Visby Juli 2005 1. Inledning 1.1 Bakgrund I den gamla översiktsplanen Vision Gotland 2010 nämns en del mål

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd Vägledning - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet NTF Skånes Trafikäldreråd Januari 2007 Manual och informationsunderlag för trafikantombud att användas vid möten och sammankomster med medlemmarna

Läs mer

CYKELPLAN FÖR DANDERYDS KOMMUN 2014 BILAGA 1. ÅTGÄRDSPROGRAM 2014-06-11

CYKELPLAN FÖR DANDERYDS KOMMUN 2014 BILAGA 1. ÅTGÄRDSPROGRAM 2014-06-11 BILAGA 1. ÅTGÄRDSPROGRAM 2014-06-11 Danderyds kommun Tekniska kontoret, 2014-06-11 Dnr: TN 2013/0177 Projektledare: Jonas Frejd Bitr. projektledare: Jonas Ackebo Text: Jonas Ackebo Fotografier/bilder/illustrationer:

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Inledning Trygghetsvandringen genomfördes måndag 31 maj mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan. Deltog gjorde sex elever som representerade

Läs mer

CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar. Text och foto: Anneli Andersson-Berg

CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar. Text och foto: Anneli Andersson-Berg CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar Text och foto: Anneli Andersson-Berg Bilens dominans i stadsrummet och dess förtur på stadens gator ifrågasätts idag allt oftare. Många av Sveriges

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Parkering, biltvätt, buller och trafik

Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkeringsfrågor Ta bort parkeringsförbudet på Brynjegränden och andra små gränder! Följande lokal trafikföreskrift gäller på Brynjegränd med flera gator: Inom ett

Läs mer

Gång- och cykelplan. med åtgärdsförslag

Gång- och cykelplan. med åtgärdsförslag Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag Förord Denna gång- och cykelplan med åtgärdsförslag visar riktningen som Upplands-Bro kommun vill arbeta mot för att uppnå bättre möjligheter att gå och cykla på

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

Självklar parkering 3.0 Gatan talar

Självklar parkering 3.0 Gatan talar Självklar parkering 3.0 Gatan talar Meddelande 6:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord Trafikkontoret gav 2001 ut en rapport om Självklar parkering (Rapport nr 13:2001). Denna följldes upp ett år senare

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

Cykeltrafikprogram för Umeå kommun 2009-03-10

Cykeltrafikprogram för Umeå kommun 2009-03-10 Cykeltrafikprogram för Umeå kommun 2009-03-10 Mål Målet för Umeå kommun är att öka andelen resor med cykel genom att ha ett sammanhängande och säkert gång- och cykelvägnät i en stad där det är nära till

Läs mer

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2015 Innehåll Inledning...1 Korsnäs skola... 2 Allmänt om skolan...2 Strandvägen...2 Kyrkobyvägen...3 Övrigt...3 Dalsbruk

Läs mer

Det digitala cykelvägnätet. Fråga Vägdata. Vi vet. Just nu. finns det 2 762 700 meter. cykelnät i Skåne. Vägdata en förutsättning för rätt beslut

Det digitala cykelvägnätet. Fråga Vägdata. Vi vet. Just nu. finns det 2 762 700 meter. cykelnät i Skåne. Vägdata en förutsättning för rätt beslut Det digitala cykelvägnätet 1010100011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110000010010111000010000001000111110001010101010001111000010000111010 1111010101111101010000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111

Läs mer

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Vi vill gärna se Göteborg som ett stort hushåll, där många olika familjer lever tillsammans. Precis som i ett hushåll

Läs mer

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå 1 (5) Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå Minnesanteckningar Öppet Hus 2012-03-27 För förstudien Rv 83 Bollnäs-Arbrå hölls den 27 mars 2012 ett tidigt samråd med allmänheten i form av ett öppet hus i Forum Arbrå.

Läs mer

Belysningsutredning Våren 2014

Belysningsutredning Våren 2014 Belysningsutredning Våren 2014 1 Bakgrund Framtidsgruppen har under 2012-2014 arbetat med frågan om gatubelysning inom området på styrelsens uppdrag Uppdraget har varit att undersöka kostnadsnivåer, medlemmars

Läs mer

FRISK LUFT. Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen?

FRISK LUFT. Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen? Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen? Minimera partikelutsläpp från motorvägen Mera miljövänliga fordon, t ex elbil Underlätta cykel-, gång- och kollektivtrafik

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar 6 Övriga markeringar Markeringar som inte är längsgående eller tvärgående räknas som övriga markeringar. Till dessa hör följande: körfältspilar anvisning om körfältsbyte spärrområde texter uppställningsplats

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012 Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 12 Isabelle Petersson Säkra skolvägar isabelle.petersson@huddinge.se 13-02-07 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 METOD OCH REDOVISNING... 4 RESULTAT...

Läs mer

Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund

Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund Förenklad åtgärdsvalstudie Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund Skåne 2014-06-13 2 Förenklad åtgärdsvalstudie cykelförbindelser Malmö-Arlöv-Åkarp- Hjärup-Lund 1. BAKGRUND... 4

Läs mer

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Storstad Linköping Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Om storstad Linköping Storstad Linköping är en oberoende intresseorganisation som arbetar för

Läs mer

RESECENTRUM 2.1 RESECENTRUM 2.1 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 09 23

RESECENTRUM 2.1 RESECENTRUM 2.1 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 09 23 RESECENTRUM 2.1 JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER NYA MÖJLIGHETER SYFTE MED LINKÖPINGS RESECENTRUM 2.1 NÅGRA KONSEKVENSER AV JÄRNVÄG I TUNNEL SOM JÄMFÖRELSE TILL

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 ARBETSPLAN Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Uddevalla kommun, Västra Götalands län BARNKONSEKVENSANALYS 2012-10-15 Objek ktnummer: 85 54 59 10 Omslagsfoto: Med tillstånd av Per Pixel Petersson 2011-12-19.

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 2014-02-18 TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 Trafiksäkerhetsåtgärd från 2013, trafikseparering med pollare på Rosenvägen i Enebyberg. TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010

TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010 TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010 Banbeskrivning i bild Bilderna är till som hjälp för den som vill testa banan innan den snitslas dagarna innan loppet Se även övriga banbeskrivningar på hemsidan

Läs mer

Cykling i grupp på landsväg. Nedan är både viktiga regler och tips för att rundan ska bli behag. 1 av 5 2012-02-12 19:22. Tillbaka till förstasidan

Cykling i grupp på landsväg. Nedan är både viktiga regler och tips för att rundan ska bli behag. 1 av 5 2012-02-12 19:22. Tillbaka till förstasidan 1 av 5 2012-02-12 19:22 Tillbaka till förstasidan Här några tips om cykling i grupp. Ursprungskälla till avsnittet längst ner är CK Valhall http://www.ckvalhall.se. Cykling i grupp på landsväg Nedan är

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Kiruna tätort och Tuolluvaara

Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Kiruna tätort och Tuolluvaara Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Kiruna tätort och Tuolluvaara Kommunen, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för att hålla vintervägarna säkra och

Läs mer

Cykelplan 2014-2018 Hallstahammars kommun Prästgårdsgatan 1 734 80 Hallstahammar Tfn 0220-240 00 www.hallstahammar.se

Cykelplan 2014-2018 Hallstahammars kommun Prästgårdsgatan 1 734 80 Hallstahammar Tfn 0220-240 00 www.hallstahammar.se Cykelplan 2014-2018 Cykelplanen är framtagen av tekniska förvaltningen under 2012-2013. Planen har varit ute på samråd till allmänheten, nämnder och övriga intressenter mellan april - juni 2013. Totalt

Läs mer

VV publikation 2002:120 2002-11

VV publikation 2002:120 2002-11 VU 94S-2 10 Gång- och cykeltrafik Innehållsförteckning 10 Gång- och cykeltrafik 1 1 10.1.1 Definitioner 1 10.1.2 Planering för gång- och cykeltrafik 3 10.2 Nättillhörighet 7 10.2.1 Nätstruktur 7 10.2.2

Läs mer

Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603

Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603 Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603 Dokumentinformation Titel: Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030 Serie nr: 2013:38 Projektnr:

Läs mer

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE 1 Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE samrum? 2 3 Två projekt: Shared Space i Sverige Utvärdering av Skvallertorget i Norrköping (Tyréns i samarbete med Lunds Tekniska Högskola)

Läs mer

Vinterdagene, Lillehammer 2014-02-12. Cykling i Umeå planering och vinterväghållning

Vinterdagene, Lillehammer 2014-02-12. Cykling i Umeå planering och vinterväghållning Cykling i Umeå planering och vinterväghållning Ca 120 000 invånare, varav ca 35 000 studenter Genomsnittsålder 38 år Befolkningstillväxt 1000 per år 430 km gator, 225 km g/c-väg 19 % cykelandel (på vintern)

Läs mer

Snabbcykelbanan i Solna Stad Förslag på sträckning och utformning

Snabbcykelbanan i Solna Stad Förslag på sträckning och utformning Snabbcykelbanan i Solna Stad Förslag på sträckning och utformning 28 maj 2013 Solna som cykelstad Solna är en stad som dels ligger nära Stockholms innerstad, dels är en kommun med många arbetsplatser.

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Utformning av upphöjda gångpassager

Utformning av upphöjda gångpassager Utformning av upphöjda gångpassager för ökad tillgänglighet och säkerhet för personer med synskada En sammanfattning av ett examensarbete med samma namn Paulina Eriksson Förord Denna skrift är baserad

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd)

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) PM 2004 RIII (Dnr 314-1468/2002) Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Anders Broberg (kd) anses

Läs mer