Facit Praktisk Ordkunskap 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Facit Praktisk Ordkunskap 3"

Transkript

1 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös sulpll skypll 3b. Pll, Mås 3c. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös sulpll skypll V du busug gullgis plugghäs pkv sick skvllby soug gällig pso slvig pso smusig pso, logis åkig pso su pso klumpig och vådslös pso pso som ä vikig, föm ä d dum pso jobbig pso skysm pso busig b pso m skämm bo, klgis pso som plugg myck, dvs. läs myck fö lä sig sk pso som p myck och gä sm pso pso som bä hmligh, l ill om d och spid yk busig pojk, slygl Fci Pkisk Odkuskp 3 1

2 I, dspl och kul s. 7 Liu T Musik Kos bokhdl gdi ghö oljmålig dkö komdi musikl vissg om skådspl klv glli Noblpis plik diig psspou biblioki moolog moll liogfi fölg sufflös giis skulpö ovll fod piis kosä pock sc du kvll dik gissö oks kylmålig fikio publik bsis m föf idå o collg po k kos sy 3. Liu T Musik Kos dkö skådspl diig skulpö biblioki sufflös giis kosä föf gissö piis po bsis På sposido s. 8 Föslg:. som säll sig i hos publik b. d ll bäs c. spls bäs slg d. ävlig om vm som gö fls mål. spl som spl si fös mch f. spcill uvld g. splupplägg h. sä kä och äk i. spåkslös, udgiv oolig, fsisk föslg, d m ä bdd bl 3. köp öv ill g lg 4. god, od f sul 5. u gäs, u må 6. ågo som lycks öv fövä 7. väldig b 8. d som gö fls mål 9. d ss köp spl 10. d som lock publik komm 1 v illäcklig b fö få spl 1 spl som gö måg mål Fci Pkisk Odkuskp 3 2

3 E od k h fl bydls s. 9 Hä gs bydls, i xmplmig. spig = ö sig sbb, löp spick, sml öppig b. komm = skiljck, läd c. åk = odld mk s, fäds d. gif = äm som k skd ll död som h gif sig och blivi fu ll äk m. kåk = fågl ok so f. = dju i smusig g. lock = hålock lock ill ksull 3. övlig h. ock = musiksil klädsplgg, kpp i. häls = fiskh säg hj Byggd s. 10 lushus fsk blkog moské mi pl blusd musolum g bsilik skisi pymid pls moll logm uum mgsi äck md små pl so och pmpig gvbyggd våigspl kykobyggd som s u som hll, d lågsml umm vslus md hlvciklfomd ubyggd um i kyk dä päs klä om fö och f gudsjäs fogypisk kuggv slo, so och vck byggd kl holl fö bilis sovum i miliäföläggig slgs umusum lglokl 3. Bsilik ä kyddväx. Fci Pkisk Odkuskp 3 3

4 Få opp ill å s. 11 huvud skll hjä ögo d käk sup hls hjä m b fo hud s.12 huvudsk, huvudsd, huvudoll, huvudsup ljushuvud, övhuvud, kålhuvud skllb dumskll, jockskll, svskll, skiskll, pppskll, dödskll hjäblödig, hjädöd, hjäkiug, hjäskd, hjäsjukdom, hjäspök sohjä, lillhjä, suphjä, vildhjä ögoblick, ögoby, ögofäg, ögokok, ögoskugg, ögovi glsögo, fiskögo, poslisög, kög dbos, dkäm, dåd, dsällig, dväk, ds, dkö, dhls, dläk, dvl, dlös mjölkd, kidd, höd, fmd, visdomsd, lösäd käkb, käkhål, käkld, käkmuskl, käkm, käkskd övkäk, udkäk suphuvud, supg, supgpp msup, lufsup, vågsup hlsbd, hlsbloss, hlsbä, hlsduk, hlsfluss, hlsgop, hlshugg, hlsko, hlsliig, hlso, hlspsill, hlspulsåd, hlsig, hlssjukdom, hlsbl dhls, flskhls, gphls hjäck, hjäbsvä, hjäby, hjäb, hjäfåg, hjägod, hjäkmm, hjäkoss, hjäsk, hjäfl, hjäflimm, hjäifk, hjäklppig, hjäslg pppkkshjä, guldhjä, silvhjä mhål, mvck, mbåg, mbyig övm, udm, hävm bbi, bbo, bfi, bföig, bg, bhåd, big, bmäg, bpip, bgl, bsomm, bväm höfb, vb, låb, smlb, skb, hudb fob, fovyck, fobd, foboll, fobollslg, fobollsspl, fofäs, fold, foo lmpfo, klumpfo, kåkfö hudfäg, hudkäm, hudläk, hudslv, hudvåd udhud, udhudsf, övhud, lädhud Fl föslg sohjä lillhjä suphjä mjölkd kidd lösäd fmd, höd, visdomsäd msup lufsup vågsup övm udm musm höfb vb låb smlb, skb udhud övhud lädhud 2b. Fl föslg dumskll jockskll pppskll svskll, skiskll glsögo poslisög kög guldhjä silvhjä pppkkshjä Fci Pkisk Odkuskp 3 4

5 3. Sps öo. Md hjä i hlsgop. Koss ågos hjä. Tmp på öm å. posiiv: lyss uppmäksmm; giv: omdöm om ågo som fösök hö vd som sägs fs ifomio i ä vsddfö h ll hoom plöslig bli myck ädd gö ågo myck lds, ill xmpl gom i bsv hs ll hs kälk säg ll gö ågo som ågo yck ä käslig ll bli iid öv Fökl skilld s. 13 Föslg på föklig, ig mig. psoll = uppfällb solskydd på skf pply =uppfällb gskydd på skf b. sövl = sko md hög skf sövl = sko md hlvhög skf och hög klck c. psll = målig uföd i ljus fäg, psllfäg = mild och ljus fäg psill = hlsbl, li kmll d. glli = iomhusg md buik glli = lokl fö kosusällig; lågsml pkum. sigl = g ck, g sigl u sig = udck, sä si m ll mäk på f. p =mdspl, km, pso som m bild p md py = bjudig, illsällig, fs g. udd = l som i gå dl md vå, som i pss ihop, omk udd = li spsig hlvö Gsk lik s. 14. mog b. molok c. modig. mol b. mogåg c. mosik 3.. mu b. muk c. muig 4.. my b. myom c. myi 5.. spd b. simuld c. simul 6.. Fsd b. fsu c. Fs 7.. impovis b. impod c. impg d. impo Fci Pkisk Odkuskp 3 5

6 Liv på ld s. 15 mjs hv ko åg v is 2 G s ä d 16 s s l g 1 f o d s 3 4 ö p 11 k o 8 v g 12 m 6 l i 15 B s å h k k 17 ö ä m v d p m å l 10 s i l o 7 p l o g i s k ö d s l o j m d l d i j i l i g g 5 v l l v ä x Häls och sjukdom s.16 mi obduc odi kosul lid bo våd y dos ijic hbili dsific mol. lid b. yd c. bod d. dsifics. dos/dosd f. mid g. mold h. kosul hävis pi ill spcilis öpp och udsök lik fö fssäll dödsosk läk g åd om mdici och hu pi sk lv fö bli fisk b om åd, fåg misk d od gö fisk skö om, g våd h fbdömm, l osmmhägd mä upp lgom mägd mdici spu i, g ijkio v ä f sjukdom så pi k b ig gö, bo bki småväk hl id Fci Pkisk Odkuskp 3 6

7 s miss obdukio odiio kosulio lidig våd dosig ijkio hbiliig 4. obduc våd 5. logopd ä bo lfl 6. koisk sjukdom k i bos 7. ksm ä huduslg som kli och ii 8. E hypokodik ä pso som ä sjuklig ägslig fö si häls, ibilligssjuk. 9. E pdmi ä sjukdom som spids öv hl väld som.x. iflus. 10. o s vä yck m om ågo, vudsjuk i kälk vill gä v md d, vill i v sm bli sjuk v hvs vågo som vill h d ågo h, missu d d m i själv h som gä p s fl E åkomm ä lä sjukdom. b. ä c. fl A b byd m misk i vik. d. fl M sss ä m h väldig myck gö.. fl Mjölkäd pp m ofs i m ä sx å. f. ä g. ä Lik svig m olik ul och bydls s. 19 Vis di lä Fci Pkisk Odkuskp 3 7

8 Djuisk uyck s. 20 hässvs godpspkiv spgis gigmidj kåkslo kög hudö fåfiol öäs juck klämm gåshud ofs v hå som sä ihop md sodd ä m i på ågo udifå, som god skull s d spböss som s u som gis myck sml midj på kvi ll jj gmml, so, föfll byggd, gä sloslikd öd flx på cykls bk säkskäm vik hö på ppp ök fålå kfig, böjd äs bd, kfig ck uböd md kö koig hud hos mäisk, of uppkomm vid ysig v skäck ll kyl s.21 bjöjäs fåglväg hudå kokodilå kåkfö luspk musm idigsk 3. fåskll skäcködl godm lislus klgis ojäs, hjälp som bli ill skd i säll fö ill y kos väg mll vå puk å md hå b och föskls, ug mödosmm å, pövoid, läoid flsk å som sk få d kä mdlidd hdsil md ful och svåläs boksäv hl u pg smä i m som m k få om m b läg vid do os och påhid yh smusgis mosgis duvug lhud, lmsk sålvg s.22 3b. skäcködl smusgis godm fåskll lhud, lmsk lislus klgis duvug sålvg mosgis myck ovlig pso myck smusig pso, lopll, logis, lomj dyk som b iklädd däk och simfo v gummi och som väd cyklopög och digspp pso som b sig dum, dumhuvud l pso, slöfock pso som gä vill sys på bild boskäm b, älskligsb kl sck sål pso, såljåp boskäm b, mmms pojk, ppps flick Vd byd Ig duvug byd i läg ug och väds om f pso som i ä så lä lu ll s md. E uyck ä ig gögölig. Fci Pkisk Odkuskp 3 8

9 4. ävspl svikig siglf svikll luspudl upplu vgid vgvi vggi lisig och oälig bd häsyslös, vlig, dig myck låg f myck kll smusig pso lä, kovig söm håd id md kis, sväl, föyck md m kll och låg vi lk ld M s. 23 sjud fi sk gill hck fil flmb gi g p s siml by suv kok på låg väm kok i olj sk i skp lg m på gill skä i småbi bo b få kö och fisk häll spi på m och äd på illg m i ug dko.x. å dopp i ägg, mjöl ll söböd fö skig bo ovädb dl på.x. gösk skä i sml bi upph f ills d bli ljusbu ll upph.x. lök i f ills d få fäg gö mä simmig ll jock, ofs gom illss v mjöl 3.. fl E supé ä m på kväll. b. ä c. ä d. ä. fl E sip ä såsskål. f. ä g. ä h. fl U i sv m sopp. i. fl E ouill ä gösksgy. j. ä k. fl Bi ä fsk mjuk os. l. ä Liu vd ä d? s. 24 Sköliu Bäls som ä påhid sgo mysiböck dck fsy ävysom scic ficio ugdomsom kälksom Fckliu Tx som ihåll fk hisoiböck böck om ymd uppslgsvk böck om so böck om dju och u Fci Pkisk Odkuskp 3 9

10 s.25 sköliu bäls och dik ppo idigsikl fckliu sgo fkx posi om hdbok bildbok bäls ovll ko bäls ois bbok ologi smlig v x i bok ljudbok -bok dik syck posi dgbok dm si pjäs läobok föf skådspl dik dkö mus bokmski uks omslg U på ä! D glsk od ficio mosvs v od sköliu på svsk. I glsk väd m o-ficio fö fckliu. Fökoig sf byd scic ficio. 3. E -bok ä fökoig fö lkoisk bok, llså bok som m bld k läs på do, mobillfo och läspl. Vd ä E fölg ä fög som g u böck. Od få fö s. 26 plo säk mmluck kv loj glosch plommosop s llmos llmog mod blo blodsbd livgskp l lösö lv suss syvckd kipg kölhl lågväg läovk köpig lvböd lsgmml lhdl gåv ill fig mäisko böd figdom off släkskp slvi, äldom idig möbl, mo, husgåd, bohg liv, lvdssä bkdl, ump sol och vis fi vg md häs ll häs md y d ågo ud fygs köl, gmml sff ill sjöss som komm låg ifå,.x. gäs som h s låg skol som fs fö, ugfä högsdium och gymsium äld m på sö smhäll som i v sd yk, pg lv på väldig gmml buik på ld md måg olik sos vo Fci Pkisk Odkuskp 3 10

11 4. llmog, llmos, l, mod, blodsbd, blo, kipg, kölhl, köpig, lhdl, lsgmml, lvböd, lv, livgskp, lågväg, läovk, lösö, suss, syvckd Välj ä od s b. fomig 1 c. fliig 13.. skicklig 14.. fullsädig 15. c. ivckld 16. b. mu 17.. ä ill 18. d. som ö hl jod 19. c. sdig 10.. fösåd 1 d. obhäskd 1. diskussio 13. b. idsgäs 14. c. säg upp få b Sä l ud vd i uppsällig så ll, b, c,... komm ud vd Od som flyg s. 29 vgåg koms iiksflyg uiksflyg pssg pilo flygvädi/flygväd mil hdbgg chck i g xf bodigko sfbuss pss mllldig säkhskooll vfäd, vs fmkoms flyg som kös iom ld flyg som kös mll olik läd pso som s md buss, åg, flyg ll d fodo och spomdl flygplsfö psol som sv fö säkh ombod och g svic på flypl omåd dä pssg på flygpls få v lä väsk som pssg få ombod på flygpl vis upp flygbilj och läm ug bgg gid; igåg ll ugåg på flygpls skfi pfym, obk, spi och d vo som m k köp på flygpls ko som m vis i m gå ombod på flygpl buss på flygpls som pssg åk md ill och få flygpl idishdlig, ppp som vis vm m ä och i vilk ld m bo i och som m h md sig på uldsso ä flygpl ld på flygpls och gö ko upphåll pls dä m koll pssg i h vp ll d flig sk md sig ombod på flygpl Fci Pkisk Odkuskp 3 11

12 s.30 1b. vgåg dpu flygvädi i hosss koms ivl bodigko bodig cd iiksflyg domsic fligh pss psspo uiksflyg iiol fligh säkhskooll scuiy cool pilo pilo pssg pssg vdhm holl läghsholl ll iclusiv dicks psio hlpsio bok lobby hlvpsio läggig dä m k öv ill låg pis och själv lg m um fö sd holl dä m bo i lägh ll igå i pis fö s s, bod, m och dyck fivillig blig ill svigspsol och d som g svic li holl holl dä ll målid igå i pis bsäll, sv hollhll, é holl dä m vå mål m,.x. fukos och middg, igå i pis På fl sid om lg s. 32. sff påföljd b. bosligh kimili c. båk vis d. fösvslös oskyddd. å bul f. guupplopp kvll g. våldsdåd h. klo gffii i. fööv gäigsm j. olglig illgl k. mosåd ivl l. sl fägls m. hämd pssli. fåg u föhö E gäigsm ä d som ufö bo v olik slg. E bm ä ågo som död, möd. 3. A vi ibä m ifö domsol l om vd m v om boslig hädls. 3b. vi 4. Md ä ä m i l sig i domsol. 5. fösö häsyslös och migslös s.33 5b. vdl 6.. själ sk som i ä så dy b. s Fci Pkisk Odkuskp 3 12

13 7.. m lus på olglig sä,.x. lu v ågo pg olglig vädig v ifomio på do 3. bsåd, som v fö llid 4. pso som fly ill ld få b. föföljs, bli båkd md boslig 3. pl spägdåd 4. håll sig bo ifå, sig i c. d på vm d ä d som vlidi, dö i olyck 3. mddl 4. släkig Do och i g y od s. 35 digil -bok -pos lkoisk lkoisk bok, -bokfil, bok som h gs u i lkoisk fom övföig v mddld md hjälp v do dä mddld k läss vid vlfi idpuk Själv mddld k klls -bv ll -mddld. Ad uyck ä skick -pos ll -pos. I lspåk och ldig skifspåk k m också väd mjl. FAQ byd Fquly Askd Qusios, d vill säg vlig fågo och sv som fis på måg byd sbl-. Ad od som k väds ä kigl, klbull, lf-slg ll kigl-. A suf ibä m bsök olik wbbpls gom väd d läk som fis på wbbsido, ksk u h på föhd h bsäm mål. I säll fö suf k m väd l, sök ll bsök. 2b. Igågssid ll fössid ä wbbsid som fug som huvudigåg ill viss wbbpls. Komm: Aväd igågssid (jämfö igåg ill hus) ll fössid (jämfö idigs fössid) fö g. hom pg. Ssid ä wbbsid som wbbläs ä isälld vis vid s. Komm: Aväd ssid fö g. s pg ll hom pg. Hmsid Od hmsid bö hls i väds lls. I säll bö m väd d m xk od: igågssid, fössid och ssid ll wbbpls ll wbbsid bod vd m l om fö sid. Komm: D ä vlig hmsid väds fö bgpp wbbpls (g. wb si). Md hom pg vss i glsk um d fös sid på wbbpls, d md d kos wbbdss. Wbbpls ä wbbsid ll gupp smmläkd wbbsido som ihåll ifomio om vksmh ll äm och som h smm ugiv. Komm: E ypisk wbbpls buk ö viss äm, viss fögs vo och jäs ll viss ogisios vksmh. Såd wbbpls k omf hudls wbbsido m k också bså v ds ll fål sido. På gud v föväxligsisk md wbb som kofom fö Wold Wid Wb bö m i väd bsämd fom wbb md bydls wbbpls. Fci Pkisk Odkuskp 3 13

14 Wbbsid ä d mägd ifomio som m å vi wbb u bhöv gå vid vi läk; mosv of så myck m k s på skäm smidig ll gom ull bild. Komm: Aväd wbbsid fö g. wb pg. Jämfö wbbpls. Vi våd få od hmsid (g. hom pg) som idg väds fö fl hl olik bgpp: föuom fö igågssid och ssid äv fö wbbpls och wbbsid. D ä däfö lämplig pcis vd m vs gom väd ågo v d fy sisämd m. Älsk, älsk i s. 36 älsk älskd älski älsklig älskväd älsk md kälk kälksfull kälksföklig kälkshisoi kälkslös m i kälksföhålld vå pso som älsk vd, föälsk p kvi i kälksföhålld älskd pso, söos välig, gäm umgås md h smlg md, h sx md, ligg md föälskls, pssio fylld v kälk, ömh bä fö ågo m älsk h ll hoom bäls om kälk; kälksupplvls, fölopp v kälk hjälös, obmhäig; fig på kälk V du I Rom kllds Eos fö Amo ll Cupido, och Afodi kllds Vus. s äkskp igå äkskp igå pskp gif smbo säbo dlsbo p äk mk mk mk gifmål gif sig vå pso v smm kö som juidisk bli p ll gif sig, mosv äkskp mll kvi och m pso som h igå äkskp pso som lv illsmms md pso u v gif md h ll hoom p som ä illsmms m bo på olik säll p som ibld bo ihop och ibld bo på olik säll pso m ä ihop md ll lv illsmms md p som ä gif äk m, gif m husu, fu, gif kvi Vd byd Od sigl byd smsåd. V du Romo och Juli ä ug kälksp i pjäs v d glsk föf Willim Shksp som lvd Ds fmilj v fid, och däfö v d svå fö dm vis si kälk öpp. Vd häd? Läs, sök på i ll s film! Fci Pkisk Odkuskp 3 14

15 Vdgsod s. 38 psko glli köpcum slump bo kosum pu b ko som m g ll få och som m k väd som blig lisio, fösäljig ill ds pis iomhusg md buik ffäsomåd md måg olik sos buik och sviciäig sälj u billig köp, d som väd ågo fösök få läg pis vdg på pis bl dik ä m köp ågo 3. köp ågo fö bl s 4. fk dkl pkis d dmos pos koku dokum dm db sä fimäk på läm uppgif om ikoms ill Skvk öv sig i yk skiv dum på gå illsmms och vis m ä fö ll mo ågo säg mo, ul si missöj md, väg ävl bvis md hjälp v fk, skiv fök, l om.x. yk ä os disku s dmos pkik koku dbö 6. höig mydig mdbog målsm kollg 7. Föslg: poo pos lyckäff höjdpuk mck svpskäl slump fmiljmdlm, släkig som uppå mydig åld, dvs fyll 18 å pso som illhö viss ld pso som h sv fö som äu i ä mydig bskm vd d kos skick bv ll pk, fimäk läm bv i bvlåd u, lycklig slump ä ågo ä ikig b bsisio skäl som m hi på hädls, illfälligh 7b. lyckäff och slump ä syoym 8. public svic = i llmähs jäs, ä dio- ll v-vksmh som syf ill g llmäh säskild sos bikd pogmubud Fci Pkisk Odkuskp 3 15

16 Dojo, pol och d slgod s. 40 dss = ol s = foboll jj = flick jv = kff dojo = sko jck = ög jyck = hud kåk = fägls bull = xi kosig = pg gdd = äd s bibbl = bibliok hj = föså kis = sov öv hos ågo kg = jobb kodd = b, ug kopglugg = ögo ljo = olig mojäg = sk, gj slgg = sov pol = kompis pd = dum i huvud ply = sik su = polis sbb = fs, f sål = pg ugg = spåk, l, slg vjsig = li okig, fl visch = ld 3c. hj, kis, kg, kopglugg, ljo, mojäg, pd, ply, pol, slgg, su, sbb, sål, vjsig, visch Vd Vd gäsp säck? byd Vd ä klock? Fci Pkisk Odkuskp 3 16

17 Älig hmm s. 42 pidsl skä mol skyffl isxyckl skäk viiskåp dukslg säkhsål mopp schäslog s.43 Vis di lä 3. E isxyckl väds i säll fö skuvmjsl fö skuv i skuv i.x. IKEA-möbl. I mol smul/ml m söd kyddo. I dukslg skölj m gösk. Till hvs s. 44 koj kju kbyss l ål lig åg däck sjöko los bäig kolod miim lgu fjäd pi buk v dyig fjod sud mi d) våg som bys mo gud g) isum fö mä vdjup j) som h md hv gö l) gu omåd i hv ä sd omgiv v.x. v ) öpp sö v mll ö ll fsld i) vågby, låg k som skju u i v i hm ill skydd fö vågo b) bd vik k) låg gud ä vy c) låg, udg våg f) låg sml hvsvik md b sido ) sml vväg mll ö ll fsld h) pkigspls fö bå Fci Pkisk Odkuskp 3 17

18 s gå gom ld och v div vid fö våg v u på djup v få vid i sgl väd kpp f vid u gå skm på o ld dopp som få bäg i öv i op hj föä m ä öv bäck f) uppoff sig fö ågo h) div omkig u mål g) i ikig v vd m gö ) komm igåg md; ä d gå b b) äd åsik hl id d) u gå d fö låg c) pp ålmod ill slu ) i u sg i fösko Mäiskokopp bså v 70 % v. 70 % v jod äcks v v. 4. glsk w spsk gu fsk l u li qu ysk Wss ilisk cqu 5. å mid vdg i gsk jäm äg, sö ä bäck bäck li vdg md höjdskilld flod sö ä å älv vdg fäms i o dl v Svig fos vdg md myck söm v, i älv k d fis fos Rä på my s. 46 lsg md omsås hmbug md pomms fis köbull md kchup flfl md hummus äkisoo klloml ugsbkd fläskfilé chili co c klops md ligosyl quo md boccoli kssl md gösksgäg kbb i piböd fiskp md ciosås spgi/spghi md köfässås smulpj md äppl mägsviss fukslld chokldå md viljglss Fci Pkisk Odkuskp 3 18

19 1b. 1 lsg md omsås 16. hmbug md pomms fis 1 köbull md kchup 13. flfl md hummus 15. äkisoo 18. klloml 18. ugsbkd fläskfilé 1 chili co c 17. klops md ligosyl 14. quo md boccoli 19. kssl md gösksgäg 10. kbb i piböd 14. fiskp md ciosås 17. spgi/spghi md köfässås 16. smulpj md äppl 13. mägsviss 15. fukslld 1 chokldå md viljglss s vgi vg lkovgi kologisk m pso som i ä imlisk poduk (kö, fågl ll fisk) u m få växik och ägg- och mjipoduk. pso som b ä m få växik pso som ä m få växik och mjölkpoduk livsmdl få giffi odlig dä m i väd kosgödsl och kmisk bkämpigsmdl Vd byd E äppl om dg håll doko bo byd m sk ä fuk vj dg fö håll sig fisk och slipp bli sjuk. Du ä ig blåbä byd m i ä yböj. Vå jod s. 48 cyo glx kiplg säpp dmm os k ls kl f) vi, dlgåg d) sjäsysm i) skägåd, öväld ) gässlä h) sö vsmlig b) pls i ök dä d fis v och växligh c) öppig på vulk ) kbok g) kosgjod vväg Fci Pkisk Odkuskp 3 19

20 skv opik sv päi ud kvo plg zi vulk lv sismogf jökl gjs uk dl sml klyf ll spick i bg omåd kig kvo släld md hög gäs och sk äd och busk so gässlä i Nodmik omåd dä mk ä fus å om och b d övs jodlg i upp äk lij u jods mi mll Sydpol och Nodpol, dl jod i vå hlvklo, jods milij so jodgdom dä m odl.x. bomull och kff puk på himlvlv k ovfö dig bg som spu ld och lv glödd mss som i u vulk mä jodbävigs syk ismss som ö sig käll md vm spud v s v håd bggud i fom v pl vid sd omåd md fl mid flod vid sö flods myig s b Euop Asi Nodmik Nodmik Eusi Afik Afik Sydmik Sydmik Oci Ausli Akis Akis Fci Pkisk Odkuskp 3 20

21 Umig djkiv s. 50 skpsiig pdisk fldig bsylig lösmy giig bsö iv gysm mskuli fmii klåfigig uisk lågsi mgifik håfull lisk kiv ulig gyig mdlmåig ådlös poös miiml glig klok, illig myck ogg dum, kokd gdomlig, kosig skvllig sål häp, föskäck bslig, omog lämplig, födlkig mlig kvilig som i k lå ågoig v ifd äk, vklig som h svå glömm och fölå sålig, pkfull fökfull muskulös, väläd illdgd ump, su, bu öig, oodd oml, i säskil b hjälplös, obslusm lä och lufig, full md små hål, svmpig ys li, mis möjlig osdig, fllfädig, låg och sml s.51 slvig oäd klok ovklig mog gös ful sbil pdisk lisk fldig uisk iv giig kiv, mgifik glig 3.. klåfigig b. mgifik c. lösmy d. lågsi. håfull 4.. gy b. pd, pdi c. giigh d. bsöig. fld f. ivi Fci Pkisk Odkuskp 3 21

22 5. lisk, kiv, uisk, bsö, bsylig, fldig, fmii, giig, gysm, gyig, håfull, klåfigig, lågsi, lösmy, mgifik, mskuli, mdlmåig, miiml, iv, pdisk, poös, glig, ådlös, skpsiig, ulig Umig subsiv s. 52 svio kompomiss löghls myom ilj hvsbd mooik uogf yck bvd ovis iyd udis pvl bildhugg myid bjöjäs om oll bs bous myck idig på mogo övskommls dä båd p g md sig på viss puk pso som gä ljug pso som h sjuklig bhov ljug illbhö, uusig ys dl v skägåd ölsfömåg, öligh mckig ifll, fix idé sodåd (gjo ms fö sky) yböj, pso som föbd sig fö bli muk ll u isällig pso som hls gå u kläd på sd, kbd li pojk skulpö, pso som hugg skulpu myck so mägd misslyckd jäs, hjälp som bli ill skd god dof och smk kollö odju, å mäisk x illdlig v pg, b på fösäkig s.53. mooik b. ovis c. udis d. yck. iyd f. bjöjäs g. myid h. uogf i. kompomiss j. Aom k. bildhugg l. hvsbd Fci Pkisk Odkuskp 3 22

23 Tolk idigsubik s Föslg:. D ä föbjud köp y sk i Nw Yok. M sk i läg släg gml sk u åväd dm. b. D fös fll i vå ld v iflus. c. E pso som i ä llmä käd få myck vikig oll i EU. d. Spio ägd sig i i Dli Lms koo och spd flsk yk.. Hl Josso v väldscupsg f myck späd vsluig på ävlig. f. So och ymlig vill bkom vlig fsd säljs ill låg pis. g. Ho fösök få fl ug iss sig fö kik. h. Elv fösök övyg d d ä b i dick lkohol. i. Nyfik på d som h hä idig. j. D mås bli svå väd pg som m skff sig få olglig vksmh. k. Spio bli i åld, dvs. sälld ifö domsol, fö misshdl. l. E kälkssg som ä båd soglig och b och som uspl sig i vdg fylld v båk. m. Buc Spigs h og och usisisk publik i Svig. Hi böck på bibliok s. 56 F Spåkvskp N Gogfi U Nuvskp Ä Tidig C Rligio I Kos, musik,, film Y Musikisplig s.57 1b. Hc Svsk sköliu Hcf Småbsbäls och sköliu Hcg Sköliu fö mllåld (ugdomsliu) Hci Tckd si Hå Sköliu på ckspåk F Eglsk Få Tckspåk Ij Musik U Biologi Äc Svig Rb Ido och spo Rbv Olympisk spl OBS! E dl bibliok plc u fös, d sis, ill xmpl: uhc ll Hc,u Bok föf sigum Sdo slsh Id S Kdfos Hf,u Vfö ä mjölk vi? Håk Bogsöm U,u Jod u på 80 dg Juls V Hc/Hc,u/Hcg Hjälp! Rå Lu T Hcf Uppäck ymd Al Dy U,u Kä, kä, kä: om kälk, käslo och kyss A Sllbg Dodf,u Uppäck diosui Joh Log Ud,u Hu kä få m bli? Ki vo Bdow Hc,u Fci Pkisk Odkuskp 3 23

24 Rolig och iss od på m s. 59 mg mäs mgi mkis mskosb mos mdlj mgkip mdici mmo mi mdgåg mysium mul moki msgis musikl mji idb iomhus, d ud pls på cikus dä is uppäd pso som ä myck skicklig i ågo olldom, olli solskydd v yg vid fös pso som kl sig b i liv os svå och fig uppväx odju, vidud pis i fom v sos my o i mg läkmdl d m skivi om vd m upplv i liv fix idé, sjuklig ov lyck, fmgåg ågo hmlig och ofökllig os på häs och ko ld som h kug som sschf m md födom om kvio md myck musik och ds fbik dä m bb mjölk och illvk mjölkpoduk Vd ä... E mosgis ä pso som ä myck bod v si mmm. 4. Subsiv 5. mgi, mgkip, mg, mi, msgis, mkis, mskosb, mdlj, mdgåg, mdici, mji, mmo, moki, mos, mul, musikl, mysium, mäs Od iom mssmdi s. 60 pog D gö o åk skbod Boläg Skbod ä hs liv. Hs Puis Jcobsso h vi md om myck ud si id som skbodåk. Nu vill h v b föbild fö d yg. Hs Jcobsso ä skbodåk få Boläg. H h vi kd som v Svigs bäs skbodåk. Nu åk h skbod gåg i vck. - Käsl åk skbod ä svå bskiv, m om m åk skbod, sowbod ll suf så föså m. D ä hl udb. Jcquli Wilso: Kyss Jcquli Wilsos Kyss ä ivsm udhålld glsk udomsom. Tos d hdl om olycklig kälk. Huvudpso i Jcquli Wilsos y ugdomsom h Sylvi och småvux fjooåig som bo md si smsåd mmm i sli dhus. I ghus bo hs dömpis - d jämåig Cl, som ho lk md sd dgisåld. H ä vck, sm och säll. csio Sopp juvjk os ois yhsikl Vis di söd. Pg Väldsufod WWF Elv vill h bullplk Skog och villo iill Hosjöskol skydds v bullplk m fmfö skol gö sk upphåll. Nygjod mäig vis bullivå ä myck hög ä iklij föskiv. Nu käv båd skolldig och föäldföig plk fölägs. Riksväg 80 löp som gäs umd skolgåd. Ud 15 miu v lvs fömiddgss hi iol ug lsbil och ol mid fodo pss. B äsk och slä skilj iksväg få föskolbs sdlåd. - M hö i vd kompis säg ä bil kö föbi, säg Mj Bgkvis som böjd skol i å. I öv io å h skol och föäld ösk bullplk fö dämp mooljud få iksväg. I å h läg blivi ku... E ill sjukhus f olyck Össud Vid id på osdg iäffd siglolyck på E14, vid d o if mo Össud i höjd md Lugvik. Elig uppgif få pls hd bil udd i miäck och sd hm i dik. Bilfö, kvi i 20-ås åld, föds ill sjukhus. D ä i kä vilk skdo ho fick m lig SOS Alm kud ho själv sig u bil f olyck. Elig uppgif få pls v äddigsb sbb vkl. FÖDDA Välkomm Tid Simo och Ids lillsys A och Ls Svsso 12 ovmb 2009 Bog uschk H Ljugbg ä i Umå Splkiä ä öv. Nu H Ljugbg y sg. Ho bli offsiv coch i Umå IK. - Jg kä jg vill v md och hjälp ill, säg H Ljugbg ill Väsbos-Kui. D h gå kpp vå vcko sd H Ljugbg mddld hs fobolls kiä v öv. Ylig käskd s sopp fö fos spl på liivå E dg ogs vå uschk bo. D v i fom v gö dk md öd ögo. D v kosvk och jäolig åk i. - Vi yck syd om ll b i föskolklss, som läg f få åk i uschk och b fick chs gö d vck. Någ dgisb gä ä d ogs bo! Vi hd vl v md och bsämm, åmiso få v ågo i... spoikl isäd fmiljsid Fci Pkisk Odkuskp 3 24

25 Fci Pkisk Odkuskp s.61 s b. ikl u I p l ö s y b l d m x i k s p l i k l ö s d l x d b l u b i k o g i s s h k j o d c o i s h u g v p o f d s u k p i l k o g ö g d i i s ö d v

26 Umig vb s. 63 svi bskyll pull pik hoj läppj bsig mipul pli ss sig o äm plys sipp s. bsig b. hoj c. bskylld d. s. mipul f. äm g. pull/pulld h. sippd i. o j. läppjd fs om, gå u på kog klg gå vk, bvk, säg li lkh, v spydig skik, op hög dick fösikig, smk, smu gå upp på, klä upp på mix, fiffl, sy mäisko di m vill skiv og och md viss möd lug sig skiv upp, lägg på mi gå iu, spick, bis fölm, gö hdligsfölmd i dopp fö dopp, sil, dopp gö Läd i Euop s. 64 skdly Tyskld lbi Bli dll Lld gi Rig skiö Ösik iw Wi puolg Pougl boslis Lissbo kmd Dmk hökmp Köphm ili Ili mo Rom äimu Rumäi sukb Buks flid Fild lisghofs Hlsigfos slsyd Ryssld sovmk Moskv lisd Isld kkyvji Rykjvik kkfi Fkik sip Pis m k o p p l v b p o b p l l i o h y g s k d m i i c s s é Fci Pkisk Odkuskp 3 26

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015 Så mycke. Så ä. Så mycke. Så ä. #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT keeppii ss P Pk 4 1 14

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

UNGA MAMMOR VILL BLI HEMMAFRUAR

UNGA MAMMOR VILL BLI HEMMAFRUAR Kyss & si: Sudoku, kyss, umig sid 25. SÅ KOMMER VI MINNAS ALLSVENSKAN 2011 Vm v ås spl? Ås ä? Och vd övskd ms? Ciys spodkö bä om si sks mi få säsog som gå. UNGA MAMMOR VILL BLI HEMMAFRUAR E udsökig vis

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara N KLUBBE Nr 205 TECKNINGAR Ki Pll brär o vr husdjur! Nr 204 Till åls! Tyvärr ås j o d råi yhr. D ur v REDElubb vr d sis. Vi hr i öjlih ryc upp och sic u REDE-lubb hl ris lär. M OM du vill forsä vr dl i

Läs mer

Barn i Nöd. Ursäkta oss! Varje dag kommer runt 70 barn och äter lunch SID 4-5. Vi hjälper fattiga familjer att betala barnens skolgång SID 8

Barn i Nöd. Ursäkta oss! Varje dag kommer runt 70 barn och äter lunch SID 4-5. Vi hjälper fattiga familjer att betala barnens skolgång SID 8 B i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP N 4/12 Ågåg 41 KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN Vj dg u 70 b c ä luc SID 4-5 NYTT ARBETE I GHANA; Vi jälp fig filj bl bs slgåg SID 8 Usä ss! Vi gj fl...

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

En av marknadens bästa avfuktare. Ord. pris 5995:-

En av marknadens bästa avfuktare. Ord. pris 5995:- NR 5 2009 Våf! Nu fä i åf äg kpi på kli. JUST NU! E k bä fuk ill hl pi! Täk giål köp låggiug ill hl pi ll jälf kyl/fy p 4000 k! Tålö fuk! Låggiug! Bgä l! Hl pi! 999:-. pi 1990:- E k bä fuk E l! Bgä l!

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv NYINLAGT E idi få Govbi Fbui 2013 Håd um fö mjuk ov MxWood och MxW -odukyh fö hö kv Fos fmå fö kokmi Ny ovd få Ii Govbi vis si mjuk sido HÅRDA ARGUMENT Mjuk, vm, ys d ä fövåsvä håd um fö xi. M d ksk bäs

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Öppet hus 27 november 29 januari 2016/2017. Passion för lärande

Öppet hus 27 november 29 januari 2016/2017. Passion för lärande Öpp hus 27 ovmb 29 jauai 2016/2017 Passio fö läad Vå visio Passio fö läad Vi vill vaa plas dä lv och läa våga. E plas dä glädj, kaivi och uvcklig ä våa ldsjäo. E plas dä spk och fasciaio fö idivid sy vå

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm

Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm Dålig kuskp o lg häli sid 13 Igisudig lyss på kiik! sid 2 Fösäkigsbolg ås si sv sid 6 Nyhskl säk ffä www.scuiyus.co l 1 2010 Officill di E poduk få Illig vio vd ä? All l o illig övvkigsko, vd ä? Hu fug

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Landtbruks' och husmoderskola för kvinnor.

Landtbruks' och husmoderskola för kvinnor. N:R 2 (1045) T O R S D A G - E N D E N 1 0 J A N U A R I 1907 HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. 20:DE UTGIFVARE: JOHAN ARG. NORDLING. Lbuks' husmskl fö kv. E y uppslg f Fk^Bm-föbu. T / 7 D DET KRETSMÖTE m Fk BmV

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! All du bhöv v fö pl di oig 0! Nå di kud vid mogokff äm k du i komm! öldl-po ä pumd lokl mogoidig. Vj odg kiv vi om d om ä gläg fö dig. E lokl mogoidig g dig bd iblick i iuio. Vi bly d om ä vikig fö dig,

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Madame Camille Flammarion.

Madame Camille Flammarion. Sockholm, Fg 6 ugu. 897. N; 3 (502) Pumop p å : Iu m Iu M o., fjooguppl. Iu Mo., m å u p p l. Bgob Rkö o c h B y å : k.»»» 5 5 3 3 Kl ö kykog. 6,. Öpp kl. 0 5. A l l m. lf. 6 4 7. Rklf. FRITHI0F ugfv:

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE it OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 3. 2008 NR 4. 2008 INTRA 4 08 1 Föstå mig ätt! Fl v m h blivit btkt som gvt utvckligsstö, m t stäm it. D h b igt sätt tt uttyck sig

Läs mer

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv 52 000 koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv:

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

O.T. Lilianne minns sin uppväxt i Oxelösund. Mars 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN. Biblioteket skapade livslång läslust. Dags för årets barnlördagsliv

O.T. Lilianne minns sin uppväxt i Oxelösund. Mars 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN. Biblioteket skapade livslång läslust. Dags för årets barnlördagsliv Ms 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Bibliok skpd livslång läslus Dn ung mnnn sk komm bli n läsinssd människ. D kn hn dls ck sin mo fö, dls ck v sdns bibliok. Läs i OT om Oxlösunds biblioks lång inssn hisoi

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN

TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN #4 TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN VÄLKOMMEN! Hä h e ll i me v Loop. Hä lä om bl gpogmme, imlige och å l vlige v läge. Vi ä e oig läge ä l?! Bäe i ie ocå v v ie fö fö gåge på yg e vec? A v hemm

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älska du som vi att äta och bjuda på hemlagat men få inte alltid tiden att äcka till? Gö livet enklae genom att blanda ihop våa ekologiska åvaumixa. Inga konseveingsmedel

Läs mer

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé AllboNy Nysbld o Allbo Lcs s iss dls 2014 fbui ERFARENHETSUTBYTET blv succé ipdojk d Nicls Vslud Bsök få Bli Kjll-Åk ifo Ss y å sllsoii Dsi/lyou, uivi, bild, o: EfsubyT blv Edi Bujo dibujo@lvss INNEHÅLL

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

En liten klapp.. - ett sånghäfte från Klapp och Klang

En liten klapp.. - ett sånghäfte från Klapp och Klang En liten klapp.. - ett sånghäfte från Klapp och Klang En liten klapp XX, en liten klang XX Var inte slapp XX, Var inte bang XX Var med och sjung en sång som blandas upp med lite klapp XX och klang XX.

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer