Facit Praktisk Ordkunskap 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Facit Praktisk Ordkunskap 3"

Transkript

1 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös sulpll skypll 3b. Pll, Mås 3c. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös sulpll skypll V du busug gullgis plugghäs pkv sick skvllby soug gällig pso slvig pso smusig pso, logis åkig pso su pso klumpig och vådslös pso pso som ä vikig, föm ä d dum pso jobbig pso skysm pso busig b pso m skämm bo, klgis pso som plugg myck, dvs. läs myck fö lä sig sk pso som p myck och gä sm pso pso som bä hmligh, l ill om d och spid yk busig pojk, slygl Fci Pkisk Odkuskp 3 1

2 I, dspl och kul s. 7 Liu T Musik Kos bokhdl gdi ghö oljmålig dkö komdi musikl vissg om skådspl klv glli Noblpis plik diig psspou biblioki moolog moll liogfi fölg sufflös giis skulpö ovll fod piis kosä pock sc du kvll dik gissö oks kylmålig fikio publik bsis m föf idå o collg po k kos sy 3. Liu T Musik Kos dkö skådspl diig skulpö biblioki sufflös giis kosä föf gissö piis po bsis På sposido s. 8 Föslg:. som säll sig i hos publik b. d ll bäs c. spls bäs slg d. ävlig om vm som gö fls mål. spl som spl si fös mch f. spcill uvld g. splupplägg h. sä kä och äk i. spåkslös, udgiv oolig, fsisk föslg, d m ä bdd bl 3. köp öv ill g lg 4. god, od f sul 5. u gäs, u må 6. ågo som lycks öv fövä 7. väldig b 8. d som gö fls mål 9. d ss köp spl 10. d som lock publik komm 1 v illäcklig b fö få spl 1 spl som gö måg mål Fci Pkisk Odkuskp 3 2

3 E od k h fl bydls s. 9 Hä gs bydls, i xmplmig. spig = ö sig sbb, löp spick, sml öppig b. komm = skiljck, läd c. åk = odld mk s, fäds d. gif = äm som k skd ll död som h gif sig och blivi fu ll äk m. kåk = fågl ok so f. = dju i smusig g. lock = hålock lock ill ksull 3. övlig h. ock = musiksil klädsplgg, kpp i. häls = fiskh säg hj Byggd s. 10 lushus fsk blkog moské mi pl blusd musolum g bsilik skisi pymid pls moll logm uum mgsi äck md små pl so och pmpig gvbyggd våigspl kykobyggd som s u som hll, d lågsml umm vslus md hlvciklfomd ubyggd um i kyk dä päs klä om fö och f gudsjäs fogypisk kuggv slo, so och vck byggd kl holl fö bilis sovum i miliäföläggig slgs umusum lglokl 3. Bsilik ä kyddväx. Fci Pkisk Odkuskp 3 3

4 Få opp ill å s. 11 huvud skll hjä ögo d käk sup hls hjä m b fo hud s.12 huvudsk, huvudsd, huvudoll, huvudsup ljushuvud, övhuvud, kålhuvud skllb dumskll, jockskll, svskll, skiskll, pppskll, dödskll hjäblödig, hjädöd, hjäkiug, hjäskd, hjäsjukdom, hjäspök sohjä, lillhjä, suphjä, vildhjä ögoblick, ögoby, ögofäg, ögokok, ögoskugg, ögovi glsögo, fiskögo, poslisög, kög dbos, dkäm, dåd, dsällig, dväk, ds, dkö, dhls, dläk, dvl, dlös mjölkd, kidd, höd, fmd, visdomsd, lösäd käkb, käkhål, käkld, käkmuskl, käkm, käkskd övkäk, udkäk suphuvud, supg, supgpp msup, lufsup, vågsup hlsbd, hlsbloss, hlsbä, hlsduk, hlsfluss, hlsgop, hlshugg, hlsko, hlsliig, hlso, hlspsill, hlspulsåd, hlsig, hlssjukdom, hlsbl dhls, flskhls, gphls hjäck, hjäbsvä, hjäby, hjäb, hjäfåg, hjägod, hjäkmm, hjäkoss, hjäsk, hjäfl, hjäflimm, hjäifk, hjäklppig, hjäslg pppkkshjä, guldhjä, silvhjä mhål, mvck, mbåg, mbyig övm, udm, hävm bbi, bbo, bfi, bföig, bg, bhåd, big, bmäg, bpip, bgl, bsomm, bväm höfb, vb, låb, smlb, skb, hudb fob, fovyck, fobd, foboll, fobollslg, fobollsspl, fofäs, fold, foo lmpfo, klumpfo, kåkfö hudfäg, hudkäm, hudläk, hudslv, hudvåd udhud, udhudsf, övhud, lädhud Fl föslg sohjä lillhjä suphjä mjölkd kidd lösäd fmd, höd, visdomsäd msup lufsup vågsup övm udm musm höfb vb låb smlb, skb udhud övhud lädhud 2b. Fl föslg dumskll jockskll pppskll svskll, skiskll glsögo poslisög kög guldhjä silvhjä pppkkshjä Fci Pkisk Odkuskp 3 4

5 3. Sps öo. Md hjä i hlsgop. Koss ågos hjä. Tmp på öm å. posiiv: lyss uppmäksmm; giv: omdöm om ågo som fösök hö vd som sägs fs ifomio i ä vsddfö h ll hoom plöslig bli myck ädd gö ågo myck lds, ill xmpl gom i bsv hs ll hs kälk säg ll gö ågo som ågo yck ä käslig ll bli iid öv Fökl skilld s. 13 Föslg på föklig, ig mig. psoll = uppfällb solskydd på skf pply =uppfällb gskydd på skf b. sövl = sko md hög skf sövl = sko md hlvhög skf och hög klck c. psll = målig uföd i ljus fäg, psllfäg = mild och ljus fäg psill = hlsbl, li kmll d. glli = iomhusg md buik glli = lokl fö kosusällig; lågsml pkum. sigl = g ck, g sigl u sig = udck, sä si m ll mäk på f. p =mdspl, km, pso som m bild p md py = bjudig, illsällig, fs g. udd = l som i gå dl md vå, som i pss ihop, omk udd = li spsig hlvö Gsk lik s. 14. mog b. molok c. modig. mol b. mogåg c. mosik 3.. mu b. muk c. muig 4.. my b. myom c. myi 5.. spd b. simuld c. simul 6.. Fsd b. fsu c. Fs 7.. impovis b. impod c. impg d. impo Fci Pkisk Odkuskp 3 5

6 Liv på ld s. 15 mjs hv ko åg v is 2 G s ä d 16 s s l g 1 f o d s 3 4 ö p 11 k o 8 v g 12 m 6 l i 15 B s å h k k 17 ö ä m v d p m å l 10 s i l o 7 p l o g i s k ö d s l o j m d l d i j i l i g g 5 v l l v ä x Häls och sjukdom s.16 mi obduc odi kosul lid bo våd y dos ijic hbili dsific mol. lid b. yd c. bod d. dsifics. dos/dosd f. mid g. mold h. kosul hävis pi ill spcilis öpp och udsök lik fö fssäll dödsosk läk g åd om mdici och hu pi sk lv fö bli fisk b om åd, fåg misk d od gö fisk skö om, g våd h fbdömm, l osmmhägd mä upp lgom mägd mdici spu i, g ijkio v ä f sjukdom så pi k b ig gö, bo bki småväk hl id Fci Pkisk Odkuskp 3 6

7 s miss obdukio odiio kosulio lidig våd dosig ijkio hbiliig 4. obduc våd 5. logopd ä bo lfl 6. koisk sjukdom k i bos 7. ksm ä huduslg som kli och ii 8. E hypokodik ä pso som ä sjuklig ägslig fö si häls, ibilligssjuk. 9. E pdmi ä sjukdom som spids öv hl väld som.x. iflus. 10. o s vä yck m om ågo, vudsjuk i kälk vill gä v md d, vill i v sm bli sjuk v hvs vågo som vill h d ågo h, missu d d m i själv h som gä p s fl E åkomm ä lä sjukdom. b. ä c. fl A b byd m misk i vik. d. fl M sss ä m h väldig myck gö.. fl Mjölkäd pp m ofs i m ä sx å. f. ä g. ä Lik svig m olik ul och bydls s. 19 Vis di lä Fci Pkisk Odkuskp 3 7

8 Djuisk uyck s. 20 hässvs godpspkiv spgis gigmidj kåkslo kög hudö fåfiol öäs juck klämm gåshud ofs v hå som sä ihop md sodd ä m i på ågo udifå, som god skull s d spböss som s u som gis myck sml midj på kvi ll jj gmml, so, föfll byggd, gä sloslikd öd flx på cykls bk säkskäm vik hö på ppp ök fålå kfig, böjd äs bd, kfig ck uböd md kö koig hud hos mäisk, of uppkomm vid ysig v skäck ll kyl s.21 bjöjäs fåglväg hudå kokodilå kåkfö luspk musm idigsk 3. fåskll skäcködl godm lislus klgis ojäs, hjälp som bli ill skd i säll fö ill y kos väg mll vå puk å md hå b och föskls, ug mödosmm å, pövoid, läoid flsk å som sk få d kä mdlidd hdsil md ful och svåläs boksäv hl u pg smä i m som m k få om m b läg vid do os och påhid yh smusgis mosgis duvug lhud, lmsk sålvg s.22 3b. skäcködl smusgis godm fåskll lhud, lmsk lislus klgis duvug sålvg mosgis myck ovlig pso myck smusig pso, lopll, logis, lomj dyk som b iklädd däk och simfo v gummi och som väd cyklopög och digspp pso som b sig dum, dumhuvud l pso, slöfock pso som gä vill sys på bild boskäm b, älskligsb kl sck sål pso, såljåp boskäm b, mmms pojk, ppps flick Vd byd Ig duvug byd i läg ug och väds om f pso som i ä så lä lu ll s md. E uyck ä ig gögölig. Fci Pkisk Odkuskp 3 8

9 4. ävspl svikig siglf svikll luspudl upplu vgid vgvi vggi lisig och oälig bd häsyslös, vlig, dig myck låg f myck kll smusig pso lä, kovig söm håd id md kis, sväl, föyck md m kll och låg vi lk ld M s. 23 sjud fi sk gill hck fil flmb gi g p s siml by suv kok på låg väm kok i olj sk i skp lg m på gill skä i småbi bo b få kö och fisk häll spi på m och äd på illg m i ug dko.x. å dopp i ägg, mjöl ll söböd fö skig bo ovädb dl på.x. gösk skä i sml bi upph f ills d bli ljusbu ll upph.x. lök i f ills d få fäg gö mä simmig ll jock, ofs gom illss v mjöl 3.. fl E supé ä m på kväll. b. ä c. ä d. ä. fl E sip ä såsskål. f. ä g. ä h. fl U i sv m sopp. i. fl E ouill ä gösksgy. j. ä k. fl Bi ä fsk mjuk os. l. ä Liu vd ä d? s. 24 Sköliu Bäls som ä påhid sgo mysiböck dck fsy ävysom scic ficio ugdomsom kälksom Fckliu Tx som ihåll fk hisoiböck böck om ymd uppslgsvk böck om so böck om dju och u Fci Pkisk Odkuskp 3 9

10 s.25 sköliu bäls och dik ppo idigsikl fckliu sgo fkx posi om hdbok bildbok bäls ovll ko bäls ois bbok ologi smlig v x i bok ljudbok -bok dik syck posi dgbok dm si pjäs läobok föf skådspl dik dkö mus bokmski uks omslg U på ä! D glsk od ficio mosvs v od sköliu på svsk. I glsk väd m o-ficio fö fckliu. Fökoig sf byd scic ficio. 3. E -bok ä fökoig fö lkoisk bok, llså bok som m bld k läs på do, mobillfo och läspl. Vd ä E fölg ä fög som g u böck. Od få fö s. 26 plo säk mmluck kv loj glosch plommosop s llmos llmog mod blo blodsbd livgskp l lösö lv suss syvckd kipg kölhl lågväg läovk köpig lvböd lsgmml lhdl gåv ill fig mäisko böd figdom off släkskp slvi, äldom idig möbl, mo, husgåd, bohg liv, lvdssä bkdl, ump sol och vis fi vg md häs ll häs md y d ågo ud fygs köl, gmml sff ill sjöss som komm låg ifå,.x. gäs som h s låg skol som fs fö, ugfä högsdium och gymsium äld m på sö smhäll som i v sd yk, pg lv på väldig gmml buik på ld md måg olik sos vo Fci Pkisk Odkuskp 3 10

11 4. llmog, llmos, l, mod, blodsbd, blo, kipg, kölhl, köpig, lhdl, lsgmml, lvböd, lv, livgskp, lågväg, läovk, lösö, suss, syvckd Välj ä od s b. fomig 1 c. fliig 13.. skicklig 14.. fullsädig 15. c. ivckld 16. b. mu 17.. ä ill 18. d. som ö hl jod 19. c. sdig 10.. fösåd 1 d. obhäskd 1. diskussio 13. b. idsgäs 14. c. säg upp få b Sä l ud vd i uppsällig så ll, b, c,... komm ud vd Od som flyg s. 29 vgåg koms iiksflyg uiksflyg pssg pilo flygvädi/flygväd mil hdbgg chck i g xf bodigko sfbuss pss mllldig säkhskooll vfäd, vs fmkoms flyg som kös iom ld flyg som kös mll olik läd pso som s md buss, åg, flyg ll d fodo och spomdl flygplsfö psol som sv fö säkh ombod och g svic på flypl omåd dä pssg på flygpls få v lä väsk som pssg få ombod på flygpl vis upp flygbilj och läm ug bgg gid; igåg ll ugåg på flygpls skfi pfym, obk, spi och d vo som m k köp på flygpls ko som m vis i m gå ombod på flygpl buss på flygpls som pssg åk md ill och få flygpl idishdlig, ppp som vis vm m ä och i vilk ld m bo i och som m h md sig på uldsso ä flygpl ld på flygpls och gö ko upphåll pls dä m koll pssg i h vp ll d flig sk md sig ombod på flygpl Fci Pkisk Odkuskp 3 11

12 s.30 1b. vgåg dpu flygvädi i hosss koms ivl bodigko bodig cd iiksflyg domsic fligh pss psspo uiksflyg iiol fligh säkhskooll scuiy cool pilo pilo pssg pssg vdhm holl läghsholl ll iclusiv dicks psio hlpsio bok lobby hlvpsio läggig dä m k öv ill låg pis och själv lg m um fö sd holl dä m bo i lägh ll igå i pis fö s s, bod, m och dyck fivillig blig ill svigspsol och d som g svic li holl holl dä ll målid igå i pis bsäll, sv hollhll, é holl dä m vå mål m,.x. fukos och middg, igå i pis På fl sid om lg s. 32. sff påföljd b. bosligh kimili c. båk vis d. fösvslös oskyddd. å bul f. guupplopp kvll g. våldsdåd h. klo gffii i. fööv gäigsm j. olglig illgl k. mosåd ivl l. sl fägls m. hämd pssli. fåg u föhö E gäigsm ä d som ufö bo v olik slg. E bm ä ågo som död, möd. 3. A vi ibä m ifö domsol l om vd m v om boslig hädls. 3b. vi 4. Md ä ä m i l sig i domsol. 5. fösö häsyslös och migslös s.33 5b. vdl 6.. själ sk som i ä så dy b. s Fci Pkisk Odkuskp 3 12

13 7.. m lus på olglig sä,.x. lu v ågo pg olglig vädig v ifomio på do 3. bsåd, som v fö llid 4. pso som fly ill ld få b. föföljs, bli båkd md boslig 3. pl spägdåd 4. håll sig bo ifå, sig i c. d på vm d ä d som vlidi, dö i olyck 3. mddl 4. släkig Do och i g y od s. 35 digil -bok -pos lkoisk lkoisk bok, -bokfil, bok som h gs u i lkoisk fom övföig v mddld md hjälp v do dä mddld k läss vid vlfi idpuk Själv mddld k klls -bv ll -mddld. Ad uyck ä skick -pos ll -pos. I lspåk och ldig skifspåk k m också väd mjl. FAQ byd Fquly Askd Qusios, d vill säg vlig fågo och sv som fis på måg byd sbl-. Ad od som k väds ä kigl, klbull, lf-slg ll kigl-. A suf ibä m bsök olik wbbpls gom väd d läk som fis på wbbsido, ksk u h på föhd h bsäm mål. I säll fö suf k m väd l, sök ll bsök. 2b. Igågssid ll fössid ä wbbsid som fug som huvudigåg ill viss wbbpls. Komm: Aväd igågssid (jämfö igåg ill hus) ll fössid (jämfö idigs fössid) fö g. hom pg. Ssid ä wbbsid som wbbläs ä isälld vis vid s. Komm: Aväd ssid fö g. s pg ll hom pg. Hmsid Od hmsid bö hls i väds lls. I säll bö m väd d m xk od: igågssid, fössid och ssid ll wbbpls ll wbbsid bod vd m l om fö sid. Komm: D ä vlig hmsid väds fö bgpp wbbpls (g. wb si). Md hom pg vss i glsk um d fös sid på wbbpls, d md d kos wbbdss. Wbbpls ä wbbsid ll gupp smmläkd wbbsido som ihåll ifomio om vksmh ll äm och som h smm ugiv. Komm: E ypisk wbbpls buk ö viss äm, viss fögs vo och jäs ll viss ogisios vksmh. Såd wbbpls k omf hudls wbbsido m k också bså v ds ll fål sido. På gud v föväxligsisk md wbb som kofom fö Wold Wid Wb bö m i väd bsämd fom wbb md bydls wbbpls. Fci Pkisk Odkuskp 3 13

14 Wbbsid ä d mägd ifomio som m å vi wbb u bhöv gå vid vi läk; mosv of så myck m k s på skäm smidig ll gom ull bild. Komm: Aväd wbbsid fö g. wb pg. Jämfö wbbpls. Vi våd få od hmsid (g. hom pg) som idg väds fö fl hl olik bgpp: föuom fö igågssid och ssid äv fö wbbpls och wbbsid. D ä däfö lämplig pcis vd m vs gom väd ågo v d fy sisämd m. Älsk, älsk i s. 36 älsk älskd älski älsklig älskväd älsk md kälk kälksfull kälksföklig kälkshisoi kälkslös m i kälksföhålld vå pso som älsk vd, föälsk p kvi i kälksföhålld älskd pso, söos välig, gäm umgås md h smlg md, h sx md, ligg md föälskls, pssio fylld v kälk, ömh bä fö ågo m älsk h ll hoom bäls om kälk; kälksupplvls, fölopp v kälk hjälös, obmhäig; fig på kälk V du I Rom kllds Eos fö Amo ll Cupido, och Afodi kllds Vus. s äkskp igå äkskp igå pskp gif smbo säbo dlsbo p äk mk mk mk gifmål gif sig vå pso v smm kö som juidisk bli p ll gif sig, mosv äkskp mll kvi och m pso som h igå äkskp pso som lv illsmms md pso u v gif md h ll hoom p som ä illsmms m bo på olik säll p som ibld bo ihop och ibld bo på olik säll pso m ä ihop md ll lv illsmms md p som ä gif äk m, gif m husu, fu, gif kvi Vd byd Od sigl byd smsåd. V du Romo och Juli ä ug kälksp i pjäs v d glsk föf Willim Shksp som lvd Ds fmilj v fid, och däfö v d svå fö dm vis si kälk öpp. Vd häd? Läs, sök på i ll s film! Fci Pkisk Odkuskp 3 14

15 Vdgsod s. 38 psko glli köpcum slump bo kosum pu b ko som m g ll få och som m k väd som blig lisio, fösäljig ill ds pis iomhusg md buik ffäsomåd md måg olik sos buik och sviciäig sälj u billig köp, d som väd ågo fösök få läg pis vdg på pis bl dik ä m köp ågo 3. köp ågo fö bl s 4. fk dkl pkis d dmos pos koku dokum dm db sä fimäk på läm uppgif om ikoms ill Skvk öv sig i yk skiv dum på gå illsmms och vis m ä fö ll mo ågo säg mo, ul si missöj md, väg ävl bvis md hjälp v fk, skiv fök, l om.x. yk ä os disku s dmos pkik koku dbö 6. höig mydig mdbog målsm kollg 7. Föslg: poo pos lyckäff höjdpuk mck svpskäl slump fmiljmdlm, släkig som uppå mydig åld, dvs fyll 18 å pso som illhö viss ld pso som h sv fö som äu i ä mydig bskm vd d kos skick bv ll pk, fimäk läm bv i bvlåd u, lycklig slump ä ågo ä ikig b bsisio skäl som m hi på hädls, illfälligh 7b. lyckäff och slump ä syoym 8. public svic = i llmähs jäs, ä dio- ll v-vksmh som syf ill g llmäh säskild sos bikd pogmubud Fci Pkisk Odkuskp 3 15

16 Dojo, pol och d slgod s. 40 dss = ol s = foboll jj = flick jv = kff dojo = sko jck = ög jyck = hud kåk = fägls bull = xi kosig = pg gdd = äd s bibbl = bibliok hj = föså kis = sov öv hos ågo kg = jobb kodd = b, ug kopglugg = ögo ljo = olig mojäg = sk, gj slgg = sov pol = kompis pd = dum i huvud ply = sik su = polis sbb = fs, f sål = pg ugg = spåk, l, slg vjsig = li okig, fl visch = ld 3c. hj, kis, kg, kopglugg, ljo, mojäg, pd, ply, pol, slgg, su, sbb, sål, vjsig, visch Vd Vd gäsp säck? byd Vd ä klock? Fci Pkisk Odkuskp 3 16

17 Älig hmm s. 42 pidsl skä mol skyffl isxyckl skäk viiskåp dukslg säkhsål mopp schäslog s.43 Vis di lä 3. E isxyckl väds i säll fö skuvmjsl fö skuv i skuv i.x. IKEA-möbl. I mol smul/ml m söd kyddo. I dukslg skölj m gösk. Till hvs s. 44 koj kju kbyss l ål lig åg däck sjöko los bäig kolod miim lgu fjäd pi buk v dyig fjod sud mi d) våg som bys mo gud g) isum fö mä vdjup j) som h md hv gö l) gu omåd i hv ä sd omgiv v.x. v ) öpp sö v mll ö ll fsld i) vågby, låg k som skju u i v i hm ill skydd fö vågo b) bd vik k) låg gud ä vy c) låg, udg våg f) låg sml hvsvik md b sido ) sml vväg mll ö ll fsld h) pkigspls fö bå Fci Pkisk Odkuskp 3 17

18 s gå gom ld och v div vid fö våg v u på djup v få vid i sgl väd kpp f vid u gå skm på o ld dopp som få bäg i öv i op hj föä m ä öv bäck f) uppoff sig fö ågo h) div omkig u mål g) i ikig v vd m gö ) komm igåg md; ä d gå b b) äd åsik hl id d) u gå d fö låg c) pp ålmod ill slu ) i u sg i fösko Mäiskokopp bså v 70 % v. 70 % v jod äcks v v. 4. glsk w spsk gu fsk l u li qu ysk Wss ilisk cqu 5. å mid vdg i gsk jäm äg, sö ä bäck bäck li vdg md höjdskilld flod sö ä å älv vdg fäms i o dl v Svig fos vdg md myck söm v, i älv k d fis fos Rä på my s. 46 lsg md omsås hmbug md pomms fis köbull md kchup flfl md hummus äkisoo klloml ugsbkd fläskfilé chili co c klops md ligosyl quo md boccoli kssl md gösksgäg kbb i piböd fiskp md ciosås spgi/spghi md köfässås smulpj md äppl mägsviss fukslld chokldå md viljglss Fci Pkisk Odkuskp 3 18

19 1b. 1 lsg md omsås 16. hmbug md pomms fis 1 köbull md kchup 13. flfl md hummus 15. äkisoo 18. klloml 18. ugsbkd fläskfilé 1 chili co c 17. klops md ligosyl 14. quo md boccoli 19. kssl md gösksgäg 10. kbb i piböd 14. fiskp md ciosås 17. spgi/spghi md köfässås 16. smulpj md äppl 13. mägsviss 15. fukslld 1 chokldå md viljglss s vgi vg lkovgi kologisk m pso som i ä imlisk poduk (kö, fågl ll fisk) u m få växik och ägg- och mjipoduk. pso som b ä m få växik pso som ä m få växik och mjölkpoduk livsmdl få giffi odlig dä m i väd kosgödsl och kmisk bkämpigsmdl Vd byd E äppl om dg håll doko bo byd m sk ä fuk vj dg fö håll sig fisk och slipp bli sjuk. Du ä ig blåbä byd m i ä yböj. Vå jod s. 48 cyo glx kiplg säpp dmm os k ls kl f) vi, dlgåg d) sjäsysm i) skägåd, öväld ) gässlä h) sö vsmlig b) pls i ök dä d fis v och växligh c) öppig på vulk ) kbok g) kosgjod vväg Fci Pkisk Odkuskp 3 19

20 skv opik sv päi ud kvo plg zi vulk lv sismogf jökl gjs uk dl sml klyf ll spick i bg omåd kig kvo släld md hög gäs och sk äd och busk so gässlä i Nodmik omåd dä mk ä fus å om och b d övs jodlg i upp äk lij u jods mi mll Sydpol och Nodpol, dl jod i vå hlvklo, jods milij so jodgdom dä m odl.x. bomull och kff puk på himlvlv k ovfö dig bg som spu ld och lv glödd mss som i u vulk mä jodbävigs syk ismss som ö sig käll md vm spud v s v håd bggud i fom v pl vid sd omåd md fl mid flod vid sö flods myig s b Euop Asi Nodmik Nodmik Eusi Afik Afik Sydmik Sydmik Oci Ausli Akis Akis Fci Pkisk Odkuskp 3 20

21 Umig djkiv s. 50 skpsiig pdisk fldig bsylig lösmy giig bsö iv gysm mskuli fmii klåfigig uisk lågsi mgifik håfull lisk kiv ulig gyig mdlmåig ådlös poös miiml glig klok, illig myck ogg dum, kokd gdomlig, kosig skvllig sål häp, föskäck bslig, omog lämplig, födlkig mlig kvilig som i k lå ågoig v ifd äk, vklig som h svå glömm och fölå sålig, pkfull fökfull muskulös, väläd illdgd ump, su, bu öig, oodd oml, i säskil b hjälplös, obslusm lä och lufig, full md små hål, svmpig ys li, mis möjlig osdig, fllfädig, låg och sml s.51 slvig oäd klok ovklig mog gös ful sbil pdisk lisk fldig uisk iv giig kiv, mgifik glig 3.. klåfigig b. mgifik c. lösmy d. lågsi. håfull 4.. gy b. pd, pdi c. giigh d. bsöig. fld f. ivi Fci Pkisk Odkuskp 3 21

22 5. lisk, kiv, uisk, bsö, bsylig, fldig, fmii, giig, gysm, gyig, håfull, klåfigig, lågsi, lösmy, mgifik, mskuli, mdlmåig, miiml, iv, pdisk, poös, glig, ådlös, skpsiig, ulig Umig subsiv s. 52 svio kompomiss löghls myom ilj hvsbd mooik uogf yck bvd ovis iyd udis pvl bildhugg myid bjöjäs om oll bs bous myck idig på mogo övskommls dä båd p g md sig på viss puk pso som gä ljug pso som h sjuklig bhov ljug illbhö, uusig ys dl v skägåd ölsfömåg, öligh mckig ifll, fix idé sodåd (gjo ms fö sky) yböj, pso som föbd sig fö bli muk ll u isällig pso som hls gå u kläd på sd, kbd li pojk skulpö, pso som hugg skulpu myck so mägd misslyckd jäs, hjälp som bli ill skd god dof och smk kollö odju, å mäisk x illdlig v pg, b på fösäkig s.53. mooik b. ovis c. udis d. yck. iyd f. bjöjäs g. myid h. uogf i. kompomiss j. Aom k. bildhugg l. hvsbd Fci Pkisk Odkuskp 3 22

23 Tolk idigsubik s Föslg:. D ä föbjud köp y sk i Nw Yok. M sk i läg släg gml sk u åväd dm. b. D fös fll i vå ld v iflus. c. E pso som i ä llmä käd få myck vikig oll i EU. d. Spio ägd sig i i Dli Lms koo och spd flsk yk.. Hl Josso v väldscupsg f myck späd vsluig på ävlig. f. So och ymlig vill bkom vlig fsd säljs ill låg pis. g. Ho fösök få fl ug iss sig fö kik. h. Elv fösök övyg d d ä b i dick lkohol. i. Nyfik på d som h hä idig. j. D mås bli svå väd pg som m skff sig få olglig vksmh. k. Spio bli i åld, dvs. sälld ifö domsol, fö misshdl. l. E kälkssg som ä båd soglig och b och som uspl sig i vdg fylld v båk. m. Buc Spigs h og och usisisk publik i Svig. Hi böck på bibliok s. 56 F Spåkvskp N Gogfi U Nuvskp Ä Tidig C Rligio I Kos, musik,, film Y Musikisplig s.57 1b. Hc Svsk sköliu Hcf Småbsbäls och sköliu Hcg Sköliu fö mllåld (ugdomsliu) Hci Tckd si Hå Sköliu på ckspåk F Eglsk Få Tckspåk Ij Musik U Biologi Äc Svig Rb Ido och spo Rbv Olympisk spl OBS! E dl bibliok plc u fös, d sis, ill xmpl: uhc ll Hc,u Bok föf sigum Sdo slsh Id S Kdfos Hf,u Vfö ä mjölk vi? Håk Bogsöm U,u Jod u på 80 dg Juls V Hc/Hc,u/Hcg Hjälp! Rå Lu T Hcf Uppäck ymd Al Dy U,u Kä, kä, kä: om kälk, käslo och kyss A Sllbg Dodf,u Uppäck diosui Joh Log Ud,u Hu kä få m bli? Ki vo Bdow Hc,u Fci Pkisk Odkuskp 3 23

24 Rolig och iss od på m s. 59 mg mäs mgi mkis mskosb mos mdlj mgkip mdici mmo mi mdgåg mysium mul moki msgis musikl mji idb iomhus, d ud pls på cikus dä is uppäd pso som ä myck skicklig i ågo olldom, olli solskydd v yg vid fös pso som kl sig b i liv os svå och fig uppväx odju, vidud pis i fom v sos my o i mg läkmdl d m skivi om vd m upplv i liv fix idé, sjuklig ov lyck, fmgåg ågo hmlig och ofökllig os på häs och ko ld som h kug som sschf m md födom om kvio md myck musik och ds fbik dä m bb mjölk och illvk mjölkpoduk Vd ä... E mosgis ä pso som ä myck bod v si mmm. 4. Subsiv 5. mgi, mgkip, mg, mi, msgis, mkis, mskosb, mdlj, mdgåg, mdici, mji, mmo, moki, mos, mul, musikl, mysium, mäs Od iom mssmdi s. 60 pog D gö o åk skbod Boläg Skbod ä hs liv. Hs Puis Jcobsso h vi md om myck ud si id som skbodåk. Nu vill h v b föbild fö d yg. Hs Jcobsso ä skbodåk få Boläg. H h vi kd som v Svigs bäs skbodåk. Nu åk h skbod gåg i vck. - Käsl åk skbod ä svå bskiv, m om m åk skbod, sowbod ll suf så föså m. D ä hl udb. Jcquli Wilso: Kyss Jcquli Wilsos Kyss ä ivsm udhålld glsk udomsom. Tos d hdl om olycklig kälk. Huvudpso i Jcquli Wilsos y ugdomsom h Sylvi och småvux fjooåig som bo md si smsåd mmm i sli dhus. I ghus bo hs dömpis - d jämåig Cl, som ho lk md sd dgisåld. H ä vck, sm och säll. csio Sopp juvjk os ois yhsikl Vis di söd. Pg Väldsufod WWF Elv vill h bullplk Skog och villo iill Hosjöskol skydds v bullplk m fmfö skol gö sk upphåll. Nygjod mäig vis bullivå ä myck hög ä iklij föskiv. Nu käv båd skolldig och föäldföig plk fölägs. Riksväg 80 löp som gäs umd skolgåd. Ud 15 miu v lvs fömiddgss hi iol ug lsbil och ol mid fodo pss. B äsk och slä skilj iksväg få föskolbs sdlåd. - M hö i vd kompis säg ä bil kö föbi, säg Mj Bgkvis som böjd skol i å. I öv io å h skol och föäld ösk bullplk fö dämp mooljud få iksväg. I å h läg blivi ku... E ill sjukhus f olyck Össud Vid id på osdg iäffd siglolyck på E14, vid d o if mo Össud i höjd md Lugvik. Elig uppgif få pls hd bil udd i miäck och sd hm i dik. Bilfö, kvi i 20-ås åld, föds ill sjukhus. D ä i kä vilk skdo ho fick m lig SOS Alm kud ho själv sig u bil f olyck. Elig uppgif få pls v äddigsb sbb vkl. FÖDDA Välkomm Tid Simo och Ids lillsys A och Ls Svsso 12 ovmb 2009 Bog uschk H Ljugbg ä i Umå Splkiä ä öv. Nu H Ljugbg y sg. Ho bli offsiv coch i Umå IK. - Jg kä jg vill v md och hjälp ill, säg H Ljugbg ill Väsbos-Kui. D h gå kpp vå vcko sd H Ljugbg mddld hs fobolls kiä v öv. Ylig käskd s sopp fö fos spl på liivå E dg ogs vå uschk bo. D v i fom v gö dk md öd ögo. D v kosvk och jäolig åk i. - Vi yck syd om ll b i föskolklss, som läg f få åk i uschk och b fick chs gö d vck. Någ dgisb gä ä d ogs bo! Vi hd vl v md och bsämm, åmiso få v ågo i... spoikl isäd fmiljsid Fci Pkisk Odkuskp 3 24

25 Fci Pkisk Odkuskp s.61 s b. ikl u I p l ö s y b l d m x i k s p l i k l ö s d l x d b l u b i k o g i s s h k j o d c o i s h u g v p o f d s u k p i l k o g ö g d i i s ö d v

26 Umig vb s. 63 svi bskyll pull pik hoj läppj bsig mipul pli ss sig o äm plys sipp s. bsig b. hoj c. bskylld d. s. mipul f. äm g. pull/pulld h. sippd i. o j. läppjd fs om, gå u på kog klg gå vk, bvk, säg li lkh, v spydig skik, op hög dick fösikig, smk, smu gå upp på, klä upp på mix, fiffl, sy mäisko di m vill skiv og och md viss möd lug sig skiv upp, lägg på mi gå iu, spick, bis fölm, gö hdligsfölmd i dopp fö dopp, sil, dopp gö Läd i Euop s. 64 skdly Tyskld lbi Bli dll Lld gi Rig skiö Ösik iw Wi puolg Pougl boslis Lissbo kmd Dmk hökmp Köphm ili Ili mo Rom äimu Rumäi sukb Buks flid Fild lisghofs Hlsigfos slsyd Ryssld sovmk Moskv lisd Isld kkyvji Rykjvik kkfi Fkik sip Pis m k o p p l v b p o b p l l i o h y g s k d m i i c s s é Fci Pkisk Odkuskp 3 26

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse? r o l o k s i Gyms s 2011-2012 Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss? Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig?

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv NYINLAGT E idi få Govbi Fbui 2013 Håd um fö mjuk ov MxWood och MxW -odukyh fö hö kv Fos fmå fö kokmi Ny ovd få Ii Govbi vis si mjuk sido HÅRDA ARGUMENT Mjuk, vm, ys d ä fövåsvä håd um fö xi. M d ksk bäs

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Softhouse på 5 Minuter

Softhouse på 5 Minuter Sofous å 5 Miur Välkomm ill kom oc ggr m Sofous är v Skdivis ldd kosulförg iom L Sofr Dvlom. Vi växr u å flr orr md måg gml oc g klir, oc l dl y. Idg r Sofous 100 sälld å fyr olik koor. Sd sr 1996 r vi

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aulla ubildninga Jun dc 006 850 Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand T ån l l b Lun Klhmn - Klpd MINIm SHOING & Kulu BO BRA & Uppl GOLF SA & Snd Lun h någo fö ll. Lun h någo fö ll. MINIm V hjälp bok d m l l gän, SA,, l b y h, holl. un om c g n n d gu Lun. n Välkomm! konk

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

TREOR MED HAKNINGAR I SAOL 13

TREOR MED HAKNINGAR I SAOL 13 ABC - ACK BACK FACK GACK HACK JACK LACK MACK PACK RACK TACK ADB - AGA AGAT DAGA FAGA JAGA LAGA RAGA SAGA TAGA AGG BAGG DAGG GAGG LAGG NAGG RAGG SAGG TAGG AGN AGNA GAGN VAGN AHA HAHA JAHA AIR - AKT AKTA

Läs mer

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n Årg. 40 Osag 17 sptmr 2014 Vcka 38 Erja frå Kl AosMarka Si 14 Oklart styr i Bollyg Valrsltatt öppar ya samart Si 10-11 Aktll m y ok Si 12 AosMarka las t till hshåll i: Bollyg Hltafors Olsfors Töllsjö Hiås

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer