Facit Praktisk Ordkunskap 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Facit Praktisk Ordkunskap 3"

Transkript

1 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös sulpll skypll 3b. Pll, Mås 3c. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös sulpll skypll V du busug gullgis plugghäs pkv sick skvllby soug gällig pso slvig pso smusig pso, logis åkig pso su pso klumpig och vådslös pso pso som ä vikig, föm ä d dum pso jobbig pso skysm pso busig b pso m skämm bo, klgis pso som plugg myck, dvs. läs myck fö lä sig sk pso som p myck och gä sm pso pso som bä hmligh, l ill om d och spid yk busig pojk, slygl Fci Pkisk Odkuskp 3 1

2 I, dspl och kul s. 7 Liu T Musik Kos bokhdl gdi ghö oljmålig dkö komdi musikl vissg om skådspl klv glli Noblpis plik diig psspou biblioki moolog moll liogfi fölg sufflös giis skulpö ovll fod piis kosä pock sc du kvll dik gissö oks kylmålig fikio publik bsis m föf idå o collg po k kos sy 3. Liu T Musik Kos dkö skådspl diig skulpö biblioki sufflös giis kosä föf gissö piis po bsis På sposido s. 8 Föslg:. som säll sig i hos publik b. d ll bäs c. spls bäs slg d. ävlig om vm som gö fls mål. spl som spl si fös mch f. spcill uvld g. splupplägg h. sä kä och äk i. spåkslös, udgiv oolig, fsisk föslg, d m ä bdd bl 3. köp öv ill g lg 4. god, od f sul 5. u gäs, u må 6. ågo som lycks öv fövä 7. väldig b 8. d som gö fls mål 9. d ss köp spl 10. d som lock publik komm 1 v illäcklig b fö få spl 1 spl som gö måg mål Fci Pkisk Odkuskp 3 2

3 E od k h fl bydls s. 9 Hä gs bydls, i xmplmig. spig = ö sig sbb, löp spick, sml öppig b. komm = skiljck, läd c. åk = odld mk s, fäds d. gif = äm som k skd ll död som h gif sig och blivi fu ll äk m. kåk = fågl ok so f. = dju i smusig g. lock = hålock lock ill ksull 3. övlig h. ock = musiksil klädsplgg, kpp i. häls = fiskh säg hj Byggd s. 10 lushus fsk blkog moské mi pl blusd musolum g bsilik skisi pymid pls moll logm uum mgsi äck md små pl so och pmpig gvbyggd våigspl kykobyggd som s u som hll, d lågsml umm vslus md hlvciklfomd ubyggd um i kyk dä päs klä om fö och f gudsjäs fogypisk kuggv slo, so och vck byggd kl holl fö bilis sovum i miliäföläggig slgs umusum lglokl 3. Bsilik ä kyddväx. Fci Pkisk Odkuskp 3 3

4 Få opp ill å s. 11 huvud skll hjä ögo d käk sup hls hjä m b fo hud s.12 huvudsk, huvudsd, huvudoll, huvudsup ljushuvud, övhuvud, kålhuvud skllb dumskll, jockskll, svskll, skiskll, pppskll, dödskll hjäblödig, hjädöd, hjäkiug, hjäskd, hjäsjukdom, hjäspök sohjä, lillhjä, suphjä, vildhjä ögoblick, ögoby, ögofäg, ögokok, ögoskugg, ögovi glsögo, fiskögo, poslisög, kög dbos, dkäm, dåd, dsällig, dväk, ds, dkö, dhls, dläk, dvl, dlös mjölkd, kidd, höd, fmd, visdomsd, lösäd käkb, käkhål, käkld, käkmuskl, käkm, käkskd övkäk, udkäk suphuvud, supg, supgpp msup, lufsup, vågsup hlsbd, hlsbloss, hlsbä, hlsduk, hlsfluss, hlsgop, hlshugg, hlsko, hlsliig, hlso, hlspsill, hlspulsåd, hlsig, hlssjukdom, hlsbl dhls, flskhls, gphls hjäck, hjäbsvä, hjäby, hjäb, hjäfåg, hjägod, hjäkmm, hjäkoss, hjäsk, hjäfl, hjäflimm, hjäifk, hjäklppig, hjäslg pppkkshjä, guldhjä, silvhjä mhål, mvck, mbåg, mbyig övm, udm, hävm bbi, bbo, bfi, bföig, bg, bhåd, big, bmäg, bpip, bgl, bsomm, bväm höfb, vb, låb, smlb, skb, hudb fob, fovyck, fobd, foboll, fobollslg, fobollsspl, fofäs, fold, foo lmpfo, klumpfo, kåkfö hudfäg, hudkäm, hudläk, hudslv, hudvåd udhud, udhudsf, övhud, lädhud Fl föslg sohjä lillhjä suphjä mjölkd kidd lösäd fmd, höd, visdomsäd msup lufsup vågsup övm udm musm höfb vb låb smlb, skb udhud övhud lädhud 2b. Fl föslg dumskll jockskll pppskll svskll, skiskll glsögo poslisög kög guldhjä silvhjä pppkkshjä Fci Pkisk Odkuskp 3 4

5 3. Sps öo. Md hjä i hlsgop. Koss ågos hjä. Tmp på öm å. posiiv: lyss uppmäksmm; giv: omdöm om ågo som fösök hö vd som sägs fs ifomio i ä vsddfö h ll hoom plöslig bli myck ädd gö ågo myck lds, ill xmpl gom i bsv hs ll hs kälk säg ll gö ågo som ågo yck ä käslig ll bli iid öv Fökl skilld s. 13 Föslg på föklig, ig mig. psoll = uppfällb solskydd på skf pply =uppfällb gskydd på skf b. sövl = sko md hög skf sövl = sko md hlvhög skf och hög klck c. psll = målig uföd i ljus fäg, psllfäg = mild och ljus fäg psill = hlsbl, li kmll d. glli = iomhusg md buik glli = lokl fö kosusällig; lågsml pkum. sigl = g ck, g sigl u sig = udck, sä si m ll mäk på f. p =mdspl, km, pso som m bild p md py = bjudig, illsällig, fs g. udd = l som i gå dl md vå, som i pss ihop, omk udd = li spsig hlvö Gsk lik s. 14. mog b. molok c. modig. mol b. mogåg c. mosik 3.. mu b. muk c. muig 4.. my b. myom c. myi 5.. spd b. simuld c. simul 6.. Fsd b. fsu c. Fs 7.. impovis b. impod c. impg d. impo Fci Pkisk Odkuskp 3 5

6 Liv på ld s. 15 mjs hv ko åg v is 2 G s ä d 16 s s l g 1 f o d s 3 4 ö p 11 k o 8 v g 12 m 6 l i 15 B s å h k k 17 ö ä m v d p m å l 10 s i l o 7 p l o g i s k ö d s l o j m d l d i j i l i g g 5 v l l v ä x Häls och sjukdom s.16 mi obduc odi kosul lid bo våd y dos ijic hbili dsific mol. lid b. yd c. bod d. dsifics. dos/dosd f. mid g. mold h. kosul hävis pi ill spcilis öpp och udsök lik fö fssäll dödsosk läk g åd om mdici och hu pi sk lv fö bli fisk b om åd, fåg misk d od gö fisk skö om, g våd h fbdömm, l osmmhägd mä upp lgom mägd mdici spu i, g ijkio v ä f sjukdom så pi k b ig gö, bo bki småväk hl id Fci Pkisk Odkuskp 3 6

7 s miss obdukio odiio kosulio lidig våd dosig ijkio hbiliig 4. obduc våd 5. logopd ä bo lfl 6. koisk sjukdom k i bos 7. ksm ä huduslg som kli och ii 8. E hypokodik ä pso som ä sjuklig ägslig fö si häls, ibilligssjuk. 9. E pdmi ä sjukdom som spids öv hl väld som.x. iflus. 10. o s vä yck m om ågo, vudsjuk i kälk vill gä v md d, vill i v sm bli sjuk v hvs vågo som vill h d ågo h, missu d d m i själv h som gä p s fl E åkomm ä lä sjukdom. b. ä c. fl A b byd m misk i vik. d. fl M sss ä m h väldig myck gö.. fl Mjölkäd pp m ofs i m ä sx å. f. ä g. ä Lik svig m olik ul och bydls s. 19 Vis di lä Fci Pkisk Odkuskp 3 7

8 Djuisk uyck s. 20 hässvs godpspkiv spgis gigmidj kåkslo kög hudö fåfiol öäs juck klämm gåshud ofs v hå som sä ihop md sodd ä m i på ågo udifå, som god skull s d spböss som s u som gis myck sml midj på kvi ll jj gmml, so, föfll byggd, gä sloslikd öd flx på cykls bk säkskäm vik hö på ppp ök fålå kfig, böjd äs bd, kfig ck uböd md kö koig hud hos mäisk, of uppkomm vid ysig v skäck ll kyl s.21 bjöjäs fåglväg hudå kokodilå kåkfö luspk musm idigsk 3. fåskll skäcködl godm lislus klgis ojäs, hjälp som bli ill skd i säll fö ill y kos väg mll vå puk å md hå b och föskls, ug mödosmm å, pövoid, läoid flsk å som sk få d kä mdlidd hdsil md ful och svåläs boksäv hl u pg smä i m som m k få om m b läg vid do os och påhid yh smusgis mosgis duvug lhud, lmsk sålvg s.22 3b. skäcködl smusgis godm fåskll lhud, lmsk lislus klgis duvug sålvg mosgis myck ovlig pso myck smusig pso, lopll, logis, lomj dyk som b iklädd däk och simfo v gummi och som väd cyklopög och digspp pso som b sig dum, dumhuvud l pso, slöfock pso som gä vill sys på bild boskäm b, älskligsb kl sck sål pso, såljåp boskäm b, mmms pojk, ppps flick Vd byd Ig duvug byd i läg ug och väds om f pso som i ä så lä lu ll s md. E uyck ä ig gögölig. Fci Pkisk Odkuskp 3 8

9 4. ävspl svikig siglf svikll luspudl upplu vgid vgvi vggi lisig och oälig bd häsyslös, vlig, dig myck låg f myck kll smusig pso lä, kovig söm håd id md kis, sväl, föyck md m kll och låg vi lk ld M s. 23 sjud fi sk gill hck fil flmb gi g p s siml by suv kok på låg väm kok i olj sk i skp lg m på gill skä i småbi bo b få kö och fisk häll spi på m och äd på illg m i ug dko.x. å dopp i ägg, mjöl ll söböd fö skig bo ovädb dl på.x. gösk skä i sml bi upph f ills d bli ljusbu ll upph.x. lök i f ills d få fäg gö mä simmig ll jock, ofs gom illss v mjöl 3.. fl E supé ä m på kväll. b. ä c. ä d. ä. fl E sip ä såsskål. f. ä g. ä h. fl U i sv m sopp. i. fl E ouill ä gösksgy. j. ä k. fl Bi ä fsk mjuk os. l. ä Liu vd ä d? s. 24 Sköliu Bäls som ä påhid sgo mysiböck dck fsy ävysom scic ficio ugdomsom kälksom Fckliu Tx som ihåll fk hisoiböck böck om ymd uppslgsvk böck om so böck om dju och u Fci Pkisk Odkuskp 3 9

10 s.25 sköliu bäls och dik ppo idigsikl fckliu sgo fkx posi om hdbok bildbok bäls ovll ko bäls ois bbok ologi smlig v x i bok ljudbok -bok dik syck posi dgbok dm si pjäs läobok föf skådspl dik dkö mus bokmski uks omslg U på ä! D glsk od ficio mosvs v od sköliu på svsk. I glsk väd m o-ficio fö fckliu. Fökoig sf byd scic ficio. 3. E -bok ä fökoig fö lkoisk bok, llså bok som m bld k läs på do, mobillfo och läspl. Vd ä E fölg ä fög som g u böck. Od få fö s. 26 plo säk mmluck kv loj glosch plommosop s llmos llmog mod blo blodsbd livgskp l lösö lv suss syvckd kipg kölhl lågväg läovk köpig lvböd lsgmml lhdl gåv ill fig mäisko böd figdom off släkskp slvi, äldom idig möbl, mo, husgåd, bohg liv, lvdssä bkdl, ump sol och vis fi vg md häs ll häs md y d ågo ud fygs köl, gmml sff ill sjöss som komm låg ifå,.x. gäs som h s låg skol som fs fö, ugfä högsdium och gymsium äld m på sö smhäll som i v sd yk, pg lv på väldig gmml buik på ld md måg olik sos vo Fci Pkisk Odkuskp 3 10

11 4. llmog, llmos, l, mod, blodsbd, blo, kipg, kölhl, köpig, lhdl, lsgmml, lvböd, lv, livgskp, lågväg, läovk, lösö, suss, syvckd Välj ä od s b. fomig 1 c. fliig 13.. skicklig 14.. fullsädig 15. c. ivckld 16. b. mu 17.. ä ill 18. d. som ö hl jod 19. c. sdig 10.. fösåd 1 d. obhäskd 1. diskussio 13. b. idsgäs 14. c. säg upp få b Sä l ud vd i uppsällig så ll, b, c,... komm ud vd Od som flyg s. 29 vgåg koms iiksflyg uiksflyg pssg pilo flygvädi/flygväd mil hdbgg chck i g xf bodigko sfbuss pss mllldig säkhskooll vfäd, vs fmkoms flyg som kös iom ld flyg som kös mll olik läd pso som s md buss, åg, flyg ll d fodo och spomdl flygplsfö psol som sv fö säkh ombod och g svic på flypl omåd dä pssg på flygpls få v lä väsk som pssg få ombod på flygpl vis upp flygbilj och läm ug bgg gid; igåg ll ugåg på flygpls skfi pfym, obk, spi och d vo som m k köp på flygpls ko som m vis i m gå ombod på flygpl buss på flygpls som pssg åk md ill och få flygpl idishdlig, ppp som vis vm m ä och i vilk ld m bo i och som m h md sig på uldsso ä flygpl ld på flygpls och gö ko upphåll pls dä m koll pssg i h vp ll d flig sk md sig ombod på flygpl Fci Pkisk Odkuskp 3 11

12 s.30 1b. vgåg dpu flygvädi i hosss koms ivl bodigko bodig cd iiksflyg domsic fligh pss psspo uiksflyg iiol fligh säkhskooll scuiy cool pilo pilo pssg pssg vdhm holl läghsholl ll iclusiv dicks psio hlpsio bok lobby hlvpsio läggig dä m k öv ill låg pis och själv lg m um fö sd holl dä m bo i lägh ll igå i pis fö s s, bod, m och dyck fivillig blig ill svigspsol och d som g svic li holl holl dä ll målid igå i pis bsäll, sv hollhll, é holl dä m vå mål m,.x. fukos och middg, igå i pis På fl sid om lg s. 32. sff påföljd b. bosligh kimili c. båk vis d. fösvslös oskyddd. å bul f. guupplopp kvll g. våldsdåd h. klo gffii i. fööv gäigsm j. olglig illgl k. mosåd ivl l. sl fägls m. hämd pssli. fåg u föhö E gäigsm ä d som ufö bo v olik slg. E bm ä ågo som död, möd. 3. A vi ibä m ifö domsol l om vd m v om boslig hädls. 3b. vi 4. Md ä ä m i l sig i domsol. 5. fösö häsyslös och migslös s.33 5b. vdl 6.. själ sk som i ä så dy b. s Fci Pkisk Odkuskp 3 12

13 7.. m lus på olglig sä,.x. lu v ågo pg olglig vädig v ifomio på do 3. bsåd, som v fö llid 4. pso som fly ill ld få b. föföljs, bli båkd md boslig 3. pl spägdåd 4. håll sig bo ifå, sig i c. d på vm d ä d som vlidi, dö i olyck 3. mddl 4. släkig Do och i g y od s. 35 digil -bok -pos lkoisk lkoisk bok, -bokfil, bok som h gs u i lkoisk fom övföig v mddld md hjälp v do dä mddld k läss vid vlfi idpuk Själv mddld k klls -bv ll -mddld. Ad uyck ä skick -pos ll -pos. I lspåk och ldig skifspåk k m också väd mjl. FAQ byd Fquly Askd Qusios, d vill säg vlig fågo och sv som fis på måg byd sbl-. Ad od som k väds ä kigl, klbull, lf-slg ll kigl-. A suf ibä m bsök olik wbbpls gom väd d läk som fis på wbbsido, ksk u h på föhd h bsäm mål. I säll fö suf k m väd l, sök ll bsök. 2b. Igågssid ll fössid ä wbbsid som fug som huvudigåg ill viss wbbpls. Komm: Aväd igågssid (jämfö igåg ill hus) ll fössid (jämfö idigs fössid) fö g. hom pg. Ssid ä wbbsid som wbbläs ä isälld vis vid s. Komm: Aväd ssid fö g. s pg ll hom pg. Hmsid Od hmsid bö hls i väds lls. I säll bö m väd d m xk od: igågssid, fössid och ssid ll wbbpls ll wbbsid bod vd m l om fö sid. Komm: D ä vlig hmsid väds fö bgpp wbbpls (g. wb si). Md hom pg vss i glsk um d fös sid på wbbpls, d md d kos wbbdss. Wbbpls ä wbbsid ll gupp smmläkd wbbsido som ihåll ifomio om vksmh ll äm och som h smm ugiv. Komm: E ypisk wbbpls buk ö viss äm, viss fögs vo och jäs ll viss ogisios vksmh. Såd wbbpls k omf hudls wbbsido m k också bså v ds ll fål sido. På gud v föväxligsisk md wbb som kofom fö Wold Wid Wb bö m i väd bsämd fom wbb md bydls wbbpls. Fci Pkisk Odkuskp 3 13

14 Wbbsid ä d mägd ifomio som m å vi wbb u bhöv gå vid vi läk; mosv of så myck m k s på skäm smidig ll gom ull bild. Komm: Aväd wbbsid fö g. wb pg. Jämfö wbbpls. Vi våd få od hmsid (g. hom pg) som idg väds fö fl hl olik bgpp: föuom fö igågssid och ssid äv fö wbbpls och wbbsid. D ä däfö lämplig pcis vd m vs gom väd ågo v d fy sisämd m. Älsk, älsk i s. 36 älsk älskd älski älsklig älskväd älsk md kälk kälksfull kälksföklig kälkshisoi kälkslös m i kälksföhålld vå pso som älsk vd, föälsk p kvi i kälksföhålld älskd pso, söos välig, gäm umgås md h smlg md, h sx md, ligg md föälskls, pssio fylld v kälk, ömh bä fö ågo m älsk h ll hoom bäls om kälk; kälksupplvls, fölopp v kälk hjälös, obmhäig; fig på kälk V du I Rom kllds Eos fö Amo ll Cupido, och Afodi kllds Vus. s äkskp igå äkskp igå pskp gif smbo säbo dlsbo p äk mk mk mk gifmål gif sig vå pso v smm kö som juidisk bli p ll gif sig, mosv äkskp mll kvi och m pso som h igå äkskp pso som lv illsmms md pso u v gif md h ll hoom p som ä illsmms m bo på olik säll p som ibld bo ihop och ibld bo på olik säll pso m ä ihop md ll lv illsmms md p som ä gif äk m, gif m husu, fu, gif kvi Vd byd Od sigl byd smsåd. V du Romo och Juli ä ug kälksp i pjäs v d glsk föf Willim Shksp som lvd Ds fmilj v fid, och däfö v d svå fö dm vis si kälk öpp. Vd häd? Läs, sök på i ll s film! Fci Pkisk Odkuskp 3 14

15 Vdgsod s. 38 psko glli köpcum slump bo kosum pu b ko som m g ll få och som m k väd som blig lisio, fösäljig ill ds pis iomhusg md buik ffäsomåd md måg olik sos buik och sviciäig sälj u billig köp, d som väd ågo fösök få läg pis vdg på pis bl dik ä m köp ågo 3. köp ågo fö bl s 4. fk dkl pkis d dmos pos koku dokum dm db sä fimäk på läm uppgif om ikoms ill Skvk öv sig i yk skiv dum på gå illsmms och vis m ä fö ll mo ågo säg mo, ul si missöj md, väg ävl bvis md hjälp v fk, skiv fök, l om.x. yk ä os disku s dmos pkik koku dbö 6. höig mydig mdbog målsm kollg 7. Föslg: poo pos lyckäff höjdpuk mck svpskäl slump fmiljmdlm, släkig som uppå mydig åld, dvs fyll 18 å pso som illhö viss ld pso som h sv fö som äu i ä mydig bskm vd d kos skick bv ll pk, fimäk läm bv i bvlåd u, lycklig slump ä ågo ä ikig b bsisio skäl som m hi på hädls, illfälligh 7b. lyckäff och slump ä syoym 8. public svic = i llmähs jäs, ä dio- ll v-vksmh som syf ill g llmäh säskild sos bikd pogmubud Fci Pkisk Odkuskp 3 15

16 Dojo, pol och d slgod s. 40 dss = ol s = foboll jj = flick jv = kff dojo = sko jck = ög jyck = hud kåk = fägls bull = xi kosig = pg gdd = äd s bibbl = bibliok hj = föså kis = sov öv hos ågo kg = jobb kodd = b, ug kopglugg = ögo ljo = olig mojäg = sk, gj slgg = sov pol = kompis pd = dum i huvud ply = sik su = polis sbb = fs, f sål = pg ugg = spåk, l, slg vjsig = li okig, fl visch = ld 3c. hj, kis, kg, kopglugg, ljo, mojäg, pd, ply, pol, slgg, su, sbb, sål, vjsig, visch Vd Vd gäsp säck? byd Vd ä klock? Fci Pkisk Odkuskp 3 16

17 Älig hmm s. 42 pidsl skä mol skyffl isxyckl skäk viiskåp dukslg säkhsål mopp schäslog s.43 Vis di lä 3. E isxyckl väds i säll fö skuvmjsl fö skuv i skuv i.x. IKEA-möbl. I mol smul/ml m söd kyddo. I dukslg skölj m gösk. Till hvs s. 44 koj kju kbyss l ål lig åg däck sjöko los bäig kolod miim lgu fjäd pi buk v dyig fjod sud mi d) våg som bys mo gud g) isum fö mä vdjup j) som h md hv gö l) gu omåd i hv ä sd omgiv v.x. v ) öpp sö v mll ö ll fsld i) vågby, låg k som skju u i v i hm ill skydd fö vågo b) bd vik k) låg gud ä vy c) låg, udg våg f) låg sml hvsvik md b sido ) sml vväg mll ö ll fsld h) pkigspls fö bå Fci Pkisk Odkuskp 3 17

18 s gå gom ld och v div vid fö våg v u på djup v få vid i sgl väd kpp f vid u gå skm på o ld dopp som få bäg i öv i op hj föä m ä öv bäck f) uppoff sig fö ågo h) div omkig u mål g) i ikig v vd m gö ) komm igåg md; ä d gå b b) äd åsik hl id d) u gå d fö låg c) pp ålmod ill slu ) i u sg i fösko Mäiskokopp bså v 70 % v. 70 % v jod äcks v v. 4. glsk w spsk gu fsk l u li qu ysk Wss ilisk cqu 5. å mid vdg i gsk jäm äg, sö ä bäck bäck li vdg md höjdskilld flod sö ä å älv vdg fäms i o dl v Svig fos vdg md myck söm v, i älv k d fis fos Rä på my s. 46 lsg md omsås hmbug md pomms fis köbull md kchup flfl md hummus äkisoo klloml ugsbkd fläskfilé chili co c klops md ligosyl quo md boccoli kssl md gösksgäg kbb i piböd fiskp md ciosås spgi/spghi md köfässås smulpj md äppl mägsviss fukslld chokldå md viljglss Fci Pkisk Odkuskp 3 18

19 1b. 1 lsg md omsås 16. hmbug md pomms fis 1 köbull md kchup 13. flfl md hummus 15. äkisoo 18. klloml 18. ugsbkd fläskfilé 1 chili co c 17. klops md ligosyl 14. quo md boccoli 19. kssl md gösksgäg 10. kbb i piböd 14. fiskp md ciosås 17. spgi/spghi md köfässås 16. smulpj md äppl 13. mägsviss 15. fukslld 1 chokldå md viljglss s vgi vg lkovgi kologisk m pso som i ä imlisk poduk (kö, fågl ll fisk) u m få växik och ägg- och mjipoduk. pso som b ä m få växik pso som ä m få växik och mjölkpoduk livsmdl få giffi odlig dä m i väd kosgödsl och kmisk bkämpigsmdl Vd byd E äppl om dg håll doko bo byd m sk ä fuk vj dg fö håll sig fisk och slipp bli sjuk. Du ä ig blåbä byd m i ä yböj. Vå jod s. 48 cyo glx kiplg säpp dmm os k ls kl f) vi, dlgåg d) sjäsysm i) skägåd, öväld ) gässlä h) sö vsmlig b) pls i ök dä d fis v och växligh c) öppig på vulk ) kbok g) kosgjod vväg Fci Pkisk Odkuskp 3 19

20 skv opik sv päi ud kvo plg zi vulk lv sismogf jökl gjs uk dl sml klyf ll spick i bg omåd kig kvo släld md hög gäs och sk äd och busk so gässlä i Nodmik omåd dä mk ä fus å om och b d övs jodlg i upp äk lij u jods mi mll Sydpol och Nodpol, dl jod i vå hlvklo, jods milij so jodgdom dä m odl.x. bomull och kff puk på himlvlv k ovfö dig bg som spu ld och lv glödd mss som i u vulk mä jodbävigs syk ismss som ö sig käll md vm spud v s v håd bggud i fom v pl vid sd omåd md fl mid flod vid sö flods myig s b Euop Asi Nodmik Nodmik Eusi Afik Afik Sydmik Sydmik Oci Ausli Akis Akis Fci Pkisk Odkuskp 3 20

21 Umig djkiv s. 50 skpsiig pdisk fldig bsylig lösmy giig bsö iv gysm mskuli fmii klåfigig uisk lågsi mgifik håfull lisk kiv ulig gyig mdlmåig ådlös poös miiml glig klok, illig myck ogg dum, kokd gdomlig, kosig skvllig sål häp, föskäck bslig, omog lämplig, födlkig mlig kvilig som i k lå ågoig v ifd äk, vklig som h svå glömm och fölå sålig, pkfull fökfull muskulös, väläd illdgd ump, su, bu öig, oodd oml, i säskil b hjälplös, obslusm lä och lufig, full md små hål, svmpig ys li, mis möjlig osdig, fllfädig, låg och sml s.51 slvig oäd klok ovklig mog gös ful sbil pdisk lisk fldig uisk iv giig kiv, mgifik glig 3.. klåfigig b. mgifik c. lösmy d. lågsi. håfull 4.. gy b. pd, pdi c. giigh d. bsöig. fld f. ivi Fci Pkisk Odkuskp 3 21

22 5. lisk, kiv, uisk, bsö, bsylig, fldig, fmii, giig, gysm, gyig, håfull, klåfigig, lågsi, lösmy, mgifik, mskuli, mdlmåig, miiml, iv, pdisk, poös, glig, ådlös, skpsiig, ulig Umig subsiv s. 52 svio kompomiss löghls myom ilj hvsbd mooik uogf yck bvd ovis iyd udis pvl bildhugg myid bjöjäs om oll bs bous myck idig på mogo övskommls dä båd p g md sig på viss puk pso som gä ljug pso som h sjuklig bhov ljug illbhö, uusig ys dl v skägåd ölsfömåg, öligh mckig ifll, fix idé sodåd (gjo ms fö sky) yböj, pso som föbd sig fö bli muk ll u isällig pso som hls gå u kläd på sd, kbd li pojk skulpö, pso som hugg skulpu myck so mägd misslyckd jäs, hjälp som bli ill skd god dof och smk kollö odju, å mäisk x illdlig v pg, b på fösäkig s.53. mooik b. ovis c. udis d. yck. iyd f. bjöjäs g. myid h. uogf i. kompomiss j. Aom k. bildhugg l. hvsbd Fci Pkisk Odkuskp 3 22

23 Tolk idigsubik s Föslg:. D ä föbjud köp y sk i Nw Yok. M sk i läg släg gml sk u åväd dm. b. D fös fll i vå ld v iflus. c. E pso som i ä llmä käd få myck vikig oll i EU. d. Spio ägd sig i i Dli Lms koo och spd flsk yk.. Hl Josso v väldscupsg f myck späd vsluig på ävlig. f. So och ymlig vill bkom vlig fsd säljs ill låg pis. g. Ho fösök få fl ug iss sig fö kik. h. Elv fösök övyg d d ä b i dick lkohol. i. Nyfik på d som h hä idig. j. D mås bli svå väd pg som m skff sig få olglig vksmh. k. Spio bli i åld, dvs. sälld ifö domsol, fö misshdl. l. E kälkssg som ä båd soglig och b och som uspl sig i vdg fylld v båk. m. Buc Spigs h og och usisisk publik i Svig. Hi böck på bibliok s. 56 F Spåkvskp N Gogfi U Nuvskp Ä Tidig C Rligio I Kos, musik,, film Y Musikisplig s.57 1b. Hc Svsk sköliu Hcf Småbsbäls och sköliu Hcg Sköliu fö mllåld (ugdomsliu) Hci Tckd si Hå Sköliu på ckspåk F Eglsk Få Tckspåk Ij Musik U Biologi Äc Svig Rb Ido och spo Rbv Olympisk spl OBS! E dl bibliok plc u fös, d sis, ill xmpl: uhc ll Hc,u Bok föf sigum Sdo slsh Id S Kdfos Hf,u Vfö ä mjölk vi? Håk Bogsöm U,u Jod u på 80 dg Juls V Hc/Hc,u/Hcg Hjälp! Rå Lu T Hcf Uppäck ymd Al Dy U,u Kä, kä, kä: om kälk, käslo och kyss A Sllbg Dodf,u Uppäck diosui Joh Log Ud,u Hu kä få m bli? Ki vo Bdow Hc,u Fci Pkisk Odkuskp 3 23

24 Rolig och iss od på m s. 59 mg mäs mgi mkis mskosb mos mdlj mgkip mdici mmo mi mdgåg mysium mul moki msgis musikl mji idb iomhus, d ud pls på cikus dä is uppäd pso som ä myck skicklig i ågo olldom, olli solskydd v yg vid fös pso som kl sig b i liv os svå och fig uppväx odju, vidud pis i fom v sos my o i mg läkmdl d m skivi om vd m upplv i liv fix idé, sjuklig ov lyck, fmgåg ågo hmlig och ofökllig os på häs och ko ld som h kug som sschf m md födom om kvio md myck musik och ds fbik dä m bb mjölk och illvk mjölkpoduk Vd ä... E mosgis ä pso som ä myck bod v si mmm. 4. Subsiv 5. mgi, mgkip, mg, mi, msgis, mkis, mskosb, mdlj, mdgåg, mdici, mji, mmo, moki, mos, mul, musikl, mysium, mäs Od iom mssmdi s. 60 pog D gö o åk skbod Boläg Skbod ä hs liv. Hs Puis Jcobsso h vi md om myck ud si id som skbodåk. Nu vill h v b föbild fö d yg. Hs Jcobsso ä skbodåk få Boläg. H h vi kd som v Svigs bäs skbodåk. Nu åk h skbod gåg i vck. - Käsl åk skbod ä svå bskiv, m om m åk skbod, sowbod ll suf så föså m. D ä hl udb. Jcquli Wilso: Kyss Jcquli Wilsos Kyss ä ivsm udhålld glsk udomsom. Tos d hdl om olycklig kälk. Huvudpso i Jcquli Wilsos y ugdomsom h Sylvi och småvux fjooåig som bo md si smsåd mmm i sli dhus. I ghus bo hs dömpis - d jämåig Cl, som ho lk md sd dgisåld. H ä vck, sm och säll. csio Sopp juvjk os ois yhsikl Vis di söd. Pg Väldsufod WWF Elv vill h bullplk Skog och villo iill Hosjöskol skydds v bullplk m fmfö skol gö sk upphåll. Nygjod mäig vis bullivå ä myck hög ä iklij föskiv. Nu käv båd skolldig och föäldföig plk fölägs. Riksväg 80 löp som gäs umd skolgåd. Ud 15 miu v lvs fömiddgss hi iol ug lsbil och ol mid fodo pss. B äsk och slä skilj iksväg få föskolbs sdlåd. - M hö i vd kompis säg ä bil kö föbi, säg Mj Bgkvis som böjd skol i å. I öv io å h skol och föäld ösk bullplk fö dämp mooljud få iksväg. I å h läg blivi ku... E ill sjukhus f olyck Össud Vid id på osdg iäffd siglolyck på E14, vid d o if mo Össud i höjd md Lugvik. Elig uppgif få pls hd bil udd i miäck och sd hm i dik. Bilfö, kvi i 20-ås åld, föds ill sjukhus. D ä i kä vilk skdo ho fick m lig SOS Alm kud ho själv sig u bil f olyck. Elig uppgif få pls v äddigsb sbb vkl. FÖDDA Välkomm Tid Simo och Ids lillsys A och Ls Svsso 12 ovmb 2009 Bog uschk H Ljugbg ä i Umå Splkiä ä öv. Nu H Ljugbg y sg. Ho bli offsiv coch i Umå IK. - Jg kä jg vill v md och hjälp ill, säg H Ljugbg ill Väsbos-Kui. D h gå kpp vå vcko sd H Ljugbg mddld hs fobolls kiä v öv. Ylig käskd s sopp fö fos spl på liivå E dg ogs vå uschk bo. D v i fom v gö dk md öd ögo. D v kosvk och jäolig åk i. - Vi yck syd om ll b i föskolklss, som läg f få åk i uschk och b fick chs gö d vck. Någ dgisb gä ä d ogs bo! Vi hd vl v md och bsämm, åmiso få v ågo i... spoikl isäd fmiljsid Fci Pkisk Odkuskp 3 24

25 Fci Pkisk Odkuskp s.61 s b. ikl u I p l ö s y b l d m x i k s p l i k l ö s d l x d b l u b i k o g i s s h k j o d c o i s h u g v p o f d s u k p i l k o g ö g d i i s ö d v

26 Umig vb s. 63 svi bskyll pull pik hoj läppj bsig mipul pli ss sig o äm plys sipp s. bsig b. hoj c. bskylld d. s. mipul f. äm g. pull/pulld h. sippd i. o j. läppjd fs om, gå u på kog klg gå vk, bvk, säg li lkh, v spydig skik, op hög dick fösikig, smk, smu gå upp på, klä upp på mix, fiffl, sy mäisko di m vill skiv og och md viss möd lug sig skiv upp, lägg på mi gå iu, spick, bis fölm, gö hdligsfölmd i dopp fö dopp, sil, dopp gö Läd i Euop s. 64 skdly Tyskld lbi Bli dll Lld gi Rig skiö Ösik iw Wi puolg Pougl boslis Lissbo kmd Dmk hökmp Köphm ili Ili mo Rom äimu Rumäi sukb Buks flid Fild lisghofs Hlsigfos slsyd Ryssld sovmk Moskv lisd Isld kkyvji Rykjvik kkfi Fkik sip Pis m k o p p l v b p o b p l l i o h y g s k d m i i c s s é Fci Pkisk Odkuskp 3 26

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka Pdgogisk plig: Skiv gum, bä, bskiv, fökl, isu och åbä x, åk 5 u v i s Å k l s I k B ä ö F b m gu A äs T E G 1 B Äm: Svsk åk 5 Läoml: ZickZck Skivumm åk 5 Bäkd idsågåg: 160 miu p vck LGR 11, l 1 Skols vägud

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

6 Strukturer hos tidsdiskreta system

6 Strukturer hos tidsdiskreta system 6 Sukue hos idsdiske ssem 6. Gudsuku Vi h se e idsdiske ssem i de fles fll k eskivs v diffeesekvioe [ ] [ ] [ ] De k uligvis häd de ol sseme eså v fle seie- elle pllellkopplde delssem, me de föäd ie esoemge.

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

omfattande del av fastigheterna Steninge 8:594. 8:595, Steninge S:2 och del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län v a v g ä Kyrka

omfattande del av fastigheterna Steninge 8:594. 8:595, Steninge S:2 och del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län v a v g ä Kyrka i ä v ä Smådshdli D B 2012/0508-214:M Dljpl fö Siskol Glx omfd dl v fsih Si 8:594 8:595, Si S:2 och dl v Si 8:1 i Mäs, Siu kommu, Sockholms lä V i K l - v L Bjö d u C s H o S ä s V S u J u o V s u V u

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

2013-08-13. 2013 Eva Oscarsson. Ungdomsarbetslöshet. Mått, orsaker och politik

2013-08-13. 2013 Eva Oscarsson. Ungdomsarbetslöshet. Mått, orsaker och politik 213-8-13 213 Ev Oscsso Ugdomsbslösh Må, osk och poliik Ugdomsbslösh Må, osk och poliik Ev Oscsso Ev Oscsso och Sco 213 Tycki: [Tycki, ål] Upplg: [Upplg] ISBN: [ISBN] www.sco.s Föod Ugdomsbslösh ä hög i

Läs mer

ICKE-HOMOGENA DIFFERENTIALEKVATIONSSYSTEM ( MED KONSTANTA KOEFFICIENTER I HOMOGENA DELEN)

ICKE-HOMOGENA DIFFERENTIALEKVATIONSSYSTEM ( MED KONSTANTA KOEFFICIENTER I HOMOGENA DELEN) Armi Hlilovi: ETRA ÖVNINGAR, S676 Ik-omog sysm Mrismod Sid v 0 ICKE-HOMOGENA DIERENTIALEKVATIONSSYSTEM MED KONSTANTA KOEICIENTER I HOMOGENA DELEN Vi brkr sysm v lijär ik-omog DE v örs ordig md kos koiir

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015 Så mycke. Så ä. Så mycke. Så ä. #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT keeppii ss P Pk 4 1 14

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Högre dynamiskt omfång, HDR där man i högre grad kan efterlikna det mänskliga

Högre dynamiskt omfång, HDR där man i högre grad kan efterlikna det mänskliga D H l U ig öäd f o lv i ä 4K i ig jä y lu- myc! v B d ä i å gågivig S Y T TERBERG g i MA fä AV T H O Uppd ö ä. Och bä d g u ä d viig bild. d ä Hög dymi omfåg, HDR dä m om lö b i hög gd fli d mälig c fi

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

ALLT OM ALLT!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA? KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR? VEM VET? ALLT ÄR MÖJLIGT!

ALLT OM ALLT!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA? KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR? VEM VET? ALLT ÄR MÖJLIGT! ALLT OM ALLT DJUR OCH YRKE N!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR VEM VET ALLT ÄR MÖJLIGT! Måg svå beslut fö ekto v: Dphe och Vikto 4 Vfö böjde

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

Specifik ångbildningsentalpi (kj/kg) 10 0.012271 2477 20 0.023368 2453 30 0.042418 2406 40 0.073750 2592 10p. (bar)

Specifik ångbildningsentalpi (kj/kg) 10 0.012271 2477 20 0.023368 2453 30 0.042418 2406 40 0.073750 2592 10p. (bar) B yckfalle öve e ösysem som anspoea olja 60 km ä 6. a. e fösa 0 km anspoeas oljan i en pipeline och efe 0 km dela oljan sig i vå paallella pipelines, se figu. Röens diamee ä 0. m och oljans viskosie ä

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

a t a 21 50% Guldtvätt Guldtvätt Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för Betala för 100

a t a 21 50% Guldtvätt Guldtvätt Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för Betala för 100 50 k b 0% j spl K dl och, läk to 204-08-3, tidi j tobk dd Gilti Gäll ll bju till butik t b Riv ut och s d kobi j spl K dl och, läk to 204-08-3, tidi j tobk dd Gilti Gäll ll bju till butik t b Riv ut och

Läs mer

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära.

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära. STUDIEAVSNITT EKVATIONER I de vsni sk vi i på den enklse fomen v ekvione de linjä. ALGEBRAISK LÖSNING AV EKVATIONER Meoden nä mn löse ekvione v fös gden, llså ekvione som innehålle -eme men ej eme v pen,,...

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

#3 08. Fittjas gårdar rustas UPP sommarjobb för 52 unga Många ViBo-byggen i sommar. Satsning. för en bra fritid

#3 08. Fittjas gårdar rustas UPP sommarjobb för 52 unga Många ViBo-byggen i sommar. Satsning. för en bra fritid #3 08 Fijs gåd uss UPP sommjobb fö 52 ug Måg ViBo-bygg i somm Ssig fö b fiid Rfkio Köik TEXT: Js Sjösöm Öpp ä g fih Ud somm yssd vi i fmij på judböck i mobi. Täk vd pkisk md vi k å vi I, dd på vå do, mobi,

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här?

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här? Tnd Tnds Svs I vnlig fll bu buy-pyl b ligg ch sl lös i hndvsn. Mn nu h jg öp n supsö svs s jg n spp n hnd, sc ch håbs i! D så sön slipp un i hndvsn så f n s h någ. 2 Up d M ål Jg bu siv n i n l nc ni d

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

UNGA MAMMOR VILL BLI HEMMAFRUAR

UNGA MAMMOR VILL BLI HEMMAFRUAR Kyss & si: Sudoku, kyss, umig sid 25. SÅ KOMMER VI MINNAS ALLSVENSKAN 2011 Vm v ås spl? Ås ä? Och vd övskd ms? Ciys spodkö bä om si sks mi få säsog som gå. UNGA MAMMOR VILL BLI HEMMAFRUAR E udsökig vis

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE

HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE N:R 36 (287) 24:DE ÅRG VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 2 ÖRE SÖNDAGEN 0 SEPTEMBER 9 HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV UTGIFVARE JOHAN NORDLINO BITR REDAKTÖR: ERNST HÖGMAN RED-SEKRETERARE: ELIN WÄGNER Lpps kosä HELT

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan.

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan. STUNDER 2012/2013 Tävl & vi på www.tibtik. Åt jlklpp! Sow Elti 31 Höt- o vit- 895:- S äv pkt- bjddt på it id. www.tibtik. www.tibtik. MADE IN SWEDEN Åt t md Sti Vill 12 + 85 Svk klik md Bi & Sttto-moto,

Läs mer

REKLAMARTIKLAR TILL BÄSTA PRIS!

REKLAMARTIKLAR TILL BÄSTA PRIS! REKLAMARTIKLAR TILL BÄSTA PRIS! 2016 Innhåll PRONTO At.n. 108 Gummigpp md tyckmknism. Jumbopton. 40 x 13 mm. Fäg: gul, ong, öd, blå, gön, gå, svt/vit, svt. Pnno Tänd Rflx Nyckling Mdi Mäss Elktonic Giv

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook!

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook! dlfisöe 2 2012 Plket Höste 2012 Håll dig uppdted på lfisöe fouet & guppe på Fcebook! Augusti 23/8 Aftewok Leksd 28/8 Aftewok Boläge 29/8 Aftewok Mo 30/8 Aftewok Ludvik 30/8 Aftewok Ggef Septebe 25/9 Aftewok

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer