Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 T 35 år med Oslo

2 Hipp hip Innehållsförteckning Hipp hipp hurra... 3 Vad är FNUF?... 4 FNUF:s historia... 6 Alla FNUF:s ordföranden Tidsaxel Engagemang Reseberättelser...22 Vi blickar framåt...26 Formgivning: Linus Källander, Ida Ragnarsson Copyright: Föreningen Nordens Ungdomsförbund Utgiven:

3 p hurra Föreningen Nordens ungdomsförbund fyller i år 35 år. I över tre decennier har vi arbetat för att belysa nordiska frågor ur ett ungdomsperspektiv och verkat för en ökad rörlighet över landsgränserna. Med denna jubileumsskrift vill vi blicka tillbaka på det arbete som ungdomsförbundet bedrivit genom åren och lyfta fram det engagemang och intresse som alltid burit vår organisation. För vårt förbund är trots sin relativt korta historia långt ifrån historielöst. FNUF grundades 1978 och var då i mångt och mycket en produkt av det starka internationella engagemanget som präglade 60- och 70-talets ungdomar. Om arbetet med denna bok har lärt mig något, så är det att förstå hur detta engagemang har levt kvar och på många sätt format vårt förbund till vad det är idag. Ett arbete för att skapa ett Norden byggt på vänskap, öppenhet och förståelse, är i grunden ett arbete för fred. FNUF har drivit dessa frågor i 35 år, och vi kommer att fortsätta arbeta för ett öppnare Norden där människors erfarenhet och kompetens tas tillvara på rätt sätt. Tillsammans skapar vi framtidens Norden. Förbundsordförande Thorgny Arwidson 3

4 Vad är FNUF? Föreningen Nordens ungdomsförbund, FNUF, är en partipolitiskt obunden och ideell förening som arbetar för att gynna ungas intresse för nordiskt samarbete. FNUF vill öka rörligheten över de nordiska gränserna för att bygga vänskap, öppenhet och förståelse. FNUF tror att kunskap och förståelse hänger ihop. Att vara trygg i den egna kulturen gör det enklare att möta och förhålla sig till kulturella olikheter, både inom Norden och mellan de nordiska länderna och omvärlden. Därför vill vi verka för att alla nordbor visas acceptans och förståelse, oavsett kulturell, etnisk eller religiös bakgrund. I FNUF arbetar vi för ett Norden utan gränser. Vi tror att de nordiska länderna vinner på ett fungerande samarbete. Trots att nordbor numera kan arbeta och studera i hela Norden finns fortfarande problem, till exempel när det kommer till att tillgodoräkna betyg, betala skatt eller utnyttja studentrabatter i ett annat nordiskt land. Gränshinder mellan Nordens länder behöver uppmärksammas och undanröjas på politisk och mellanmänsklig nivå. Målet är att alla nordbor ska ha lika rättigheter och skyldigheter, utan att det spelar roll vilket land de kommer ifrån, är bosatta i eller befinner sig i för närvarande. 4

5 FNUF vill ge unga i Norden möjlighet att träffas. Genom att anordna resor och seminarier vill vi skapa mötesplatser där ungdomar får möta andra engagerade. Vi är med och arrangerar bland annat populära Globsol och Café Norden, som erbjuder föreläsningar, filmvisningar, workshops och studiebesök. Att utbyta kunskap och erfarenheter över de nordiska landsgränserna hoppas vi leder till att minska fördomar och öka förståelse för varandra. FNUF anser att möten är ett av de bästa verktygen för att lyckas skapa samarbeten mellan de nordiska grannländerna. Det handlar om att tillsammans arbeta för att öka förståelsen för nordisk kultur, historia och språk. Till exempel vill vi att det nordiska perspektivet ska bli tydligare i skolans undervisning. Vi verkar också för ett bredare nordiskt kultur- och medieutbud, exempelvis inom film, musik och litteratur. Dessutom jobbar vi för att det nordiska samarbetet på arbetsmarknaden och inom utbildningsområdet ska stärkas och utökas. Idag förknippas många traditionella och historiska nordiska symboler med rasism och främlingsfientlighet. FNUF jobbar för att ta tillbaka och omvärdera dessa till att stå för en nordisk gemenskap som tillåter, accepterar och öppet välkomnar människor och influenser från andra delar av världen. Genom att lägga tonvikt på dessa frågor hoppas vi öka kunskap och acceptans. Det är så vi vill arbeta för att bygga öppenhet, vänskap och förståelse i Norden. 5

6 FNUF:s historia Under 60- och 70-talet fanns ett politiskt och internationellt engagemang hos unga som i större grad rörde Vietnamkriget, kolonialism, svälten i Biafra och andra frågor. FNUF skapades för att erbjuda unga möjligheter att diskutera aktuella frågor som istället fokuserade på närområdet och Norden. 6

7 Idéer om FNUF utvecklades under det tidiga 70-talet när flera ungdomsavdelningar byggdes upp i Föreningen Norden. Men Föreningen Norden hade ingen strukturerad ungdomsverksamhet. På Föreningen Nordens fullmäktige 1976 presenterades en motion som ville att Föreningen Norden skulle ta fram ett förslag på hur ungdomsverksamheten skulle se ut inom organisationen. Motionen antogs och arbetet började med att koordinera alla ungdomsavdelningar. Då fanns det självständiga ungdomsavdelningar inom Föreningen Norden, som främst var aktiva i Göteborg, Helsingborg och Stockholm. När FNUF bildades blev dessa avdelningar basen för organisationen och tillsammans hade avdelningarna närmare 600 medlemmar. 7

8 I januari 1978 arrangerade Föreningen Norden en konferens för ungdomsavdelningarna och andra engagerade unga i Norden. Under konferensen diskuterades frågor som skulle vara avgörande för FNUF:s framtid. En arbetsgrupp växte fram som tog fram förslag på organisationsstruktur och stadgar. Den 4 juni bildades FNUF i Göteborg. På Föreningen Nordens fullmäktigemöte 1978 presenterade Jörgen Bengtsson, som då hade varit ordförande i en vecka, för första gången FNUF som ett självständigt förbund. Där formulerade styrelsen ett antal uppgifter som FNUF skulle bedriva för att stärka det nordiska samarbetet. Föreningen Norden var positivt till den nya ungdomsföreningen och beslutade att FNUF skulle få ekonomiskt och moraliskt stöd för sin kommande verksamhet. Frågor som föreningen skulle driva med kraft var i enlighet med FNUF:s stadgar att främja ungdomens intresse för nordiskt samarbete, arbeta för ökad förståelse mellan de nordiska länderna och folken, stärka och utveckla nordiskt samarbete i alla dess former samt stimulera till debatt i nordiska frågor. Under förbundets första år handlade verksamheten om att utveckla organisationens strukturer och idéer. FNUF hjälper också till att starta nya ungdomsavdelningar, organiserar funktionärsutbildningar, etablerar sig som ny ungdomsorganisation i Sverige, deltar i Ungdomens Nordiska Råd, initierar resor och möten, blir medlem i Studieförbundet Vuxenskolan och försöker bli en bidragsberättigad riksungdomsorganisation. FNUF ventilerar dessutom en aktuell nordisk fråga på vart och vartannat förbundsstyrelsemöte, gör uttalanden i nordiska frågor, skriver brev till regeringen, driver på idéutvecklingen inom Föreningen Norden och antar sitt första handlingsprogram

9 I mitten av 1980-talet anställer FNUF sin första ombudsman. Nya avdelningar startades i en rasande takt och snart fanns ett 30-tal. Oftast startades lokalavdelningen av medlemmar från ortens gymnasieskola, och samlades kring ett projekt, t.ex. en resa till Island. När förbundet växte kom snart behovet av funktionärsutbildningar. Läroplaner togs fram och samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan inleddes. Det politiska arbetet tog också fart med framtagning av handlingsplaner. Det var livliga diskussioner på förbundsstämmorna om miljöpolitik, transporter och utbildningsfrågor. Lokalavdelningarna hade många gånger olika uppfattningar och processen fram till enighet var ofta krokig. En annan viktig milstolpe under 80-talet var Nordjobb. Förbundet fick ansvar för att bygga upp den viktiga kulturoch fritidsverksamheten i projektet. Samtidigt började även medlemsantalet växa. Mot slutet av 80-talet drabbades förbundet av växtvärk. Utvecklingen hade gått fort och organisationen hann inte alltid med. Hur skulle man ta hand om alla dessa nya medlemmar, främst nordjobbarna som ställde krav på fler gemensamma aktiviteter med grannländerna? De lite äldre medlemmarna var mer intresserade av nordisk politik än att resa och lära känna grannländer. Sammanfattningsvis var 80-talet en blomstringstid. 9

10 I början på 90-talet var det mindre verksamhet i organisationen och på årsstämman 1992 stod medlemmarna inför ett val: att låta förbundet vila eller att bygga upp verksamheten på nytt. Årsmötet valde att försöka bygga upp FNUF på nytt. Under 90-talet arbetade förbundet med att stärka och bygga system inom organisationen Under 2000-talet fick FNUF en stabilare ekonomi och organisation. Med hjälp av ett bidrag från Ungdomsstyrelsen blev det möjligt att anställa en generalsekreterare som arbetade för att stärka FNUF, både inåt och utåt. Antalet lokalavdelningar växlar mellan fem till sju stycken. Huvudkontoret flyttar från Göteborg till Stockholm så att föreningen kommer närmare ungdomspolitiken, moderföreningen och nätverken med andra ungdomsförbund. 10

11 København Under början av 10-talet har FNUFs arbete fokuserat på att hitta en hållbar riktning för förbundet som framförallt på ett enkelt och tydligt sätt kan beskriva vad FNUF är och varför medlemskapet är viktigt. FNUF har byggt en ny hemsida och tagit fram en ny grafisk profil för att effektivisera och tydliggöra kommunikationen till medlemmar och externa parter. En återkommande fråga har varit medlemmarna och hur vi långsiktigt skapar en engagerad medlemsbas. För att bygga ett engagemang har en flerårig strategi tagits fram. Strategin har bland annat lyft fram att FNUF ska arbeta mer fokuserat på sakfrågor. 11

12 Alla FNUF:s Jörgen Bengtson Jan Starrsjö Anders Bergström Henrik Radtke Per Bergman Åsa Benteke Tomas Hansson Birgitta Claesson Henrik Radtke

13 ordföranden Ingrid Pelin Carsten Jensen Fredrik Harstad Helena Bergström Elise-Marianne Åberg Maria Dickmark Peter Olevik Dunder Sandra Häggström 2011 Petter Mahrs Thorgny Arwidson

14 Tidsaxel 1978 FNUF bildas i Göteborg 1981 Första medlemstidningen FNUF- Bullen ges ut och FNUF blir medlem i Studieförbundet Vuxenskolan 1985 Nordjobb förmedlar de första sommarjobben i Norden 1980 FNUF:s första handlingsprogram antas 1983 FNUF blir medlem i LSU och tar plats i dess nordiska utskott 2000 FNUF arrangerar ett politiskt idéseminarium inför UNR Ungdomens Nordiska Råd 2002 FNUF arrangerar en resa till Kautokeino och Sami Easterfestival 1997 FNUF arrangerar en projektledningskurs: Flipp eller Flopp 2001 Café Norden arrangeras i Sverige på Gålö på temat nordisk naturkänsla 14

15 1993 En ny medlemstidning kommer ut: Klubb Norden Magasin 1996 FNUF söker europeisk volontärtjänst för ungdomar hos Ungdomsstyrelsen 1992 Ödesåret då diskussionerna pendlar mellan att lägga ner förbundet eller att satsa vidare 1994 FNUF arrangerar en kurs om information och opinionsbildning 2007 FNUF når upp till kraven för statsbidrag 2012 FNUF driver projektet Designa din framtid 2003 FNUF åker till Åland för att delta i en föreningskamp mellan alla systerföreningar 2009 FNUF driver Nordjobb i Sverige 2013 Jubileumsboken trycks för att fira FNUF 35 år 15

16 Engagemang Sara Szczesna Ålder: 24 Bor: Uppsala Gör: Pluggar Vad gör du i FNUF? Jag är ordförande i Pysslingen och FNUF Uppsala. Vad är ditt bästa minne från FNUF? Det var den allra första resan jag gjorde med FNUF. Jag åkte till Island sommaren Att få umgås med underbara människor medan man upptäcker en hänförande natur är en oslagbar kombination, och jag skulle gärna vilja åka dit igen. Det är den största fördelen med FNUF - du får upptäcka, inte bara Norden, utan även andra människor och nya egenskaper hos dig själv. 16

17 Jenny Holmén Ålder: 34 Bor: Stockholm Gör: Museipedagog på Nordiska museet Varför blev du medlem i FNUF? Jag blev automatiskt medlem när jag sökte Nordjobb. Jag hittade en blankett när jag besökte Nordens hus i Reykjavík första gången jag var på Island Men jag blev kvar i föreningen när jag upptäckte att det fanns så många spännande aktiviteter att delta i och när jag träffade så många fina vänner. Vad är ditt bästa minne från FNUF? Det finns så många! Midnattssolen under Nordkapresan med FNU Danmark 2002, Café Norden på Färöarna 2007, Bokmässan, biobesöken på Tellus i Midsommarkransen, och en liten kurs i isländska. Det som har varit väldigt viktigt för mig har varit mitt miljöengagemang, under klimattoppmötet i Köpenhamn och vid vinterkonferensen i Jokkmokk. Vad tror du FNUF kommer att göra om 10 år? Fortsätta att främja möten mellan ungdomar i Norden. 17

18 Johan Radix Ålder: 27 Bor: Malmö Gör: Gör: Studerar 5:e terminen på medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet på Malmö högskola. Ledamot i Juseks studerandesektions styrelse. Frilansar inom processledning och kommunikationsstrategier. Engagerar mig i sammanhang som jag ser som betydelsefulla och berikande. Varför blev du medlem i FNUF? Mitt intresse för FNUF var en kombination av att jag hörde talas om Nordjobb och mitt intresse för ett öppet Norden, ett Norden där alla känner sig välkomna och som tar ungas intressen och drivkraft på allvar. I och med att jag blev invald i förbundsstyrelsen 2007 blev mitt medlemskap så mycket mer än bara ett medlemskap, det var då jag blev engagerad i organisationen och på riktigt började känna inflytande i FNUF. Vad har ditt engagemang i FNUF betytt för dig? FNUF var en av de första organisationerna som jag på allvar engagerade mig i. FNUF var lite av ingångsporten till mitt föreningsengagemang, något som jag är glad och stolt över. Engagemanget i FNUF har betytt ökade kunskaper och erfarenheter inom styrelsearbete, föreningsarbete och ideellt engagemang i stort. Jag har lärt mig mycket av FNUF och förhoppningsvis också kunnat berika FNUF med saker jag haft med mig. 18 Varför tycker du att fler ska engagera sig i FNUF? För att ungas röst och engagemang i Norden ska tas på allvar behövs flera aktörer förutom de politiska partierna. Där tror jag att FNUF spelar en viktig roll och kommer kunna spela en ännu viktigare roll framöver. FNUF kan visa på hur viktigt det är med förståelse, öppenhet och hållbarhet. Detta ser jag som starka faktorer för varför fler ska engagera sig i FNUF.

19 Sofia Mörtlund Ålder: 30 år Bor: Umeå Gör: Utbildningsledare på Folkuniversitetet, ledamot i Sametinget, ledamot i NORDBUK Varför blev du medlem i FNUF? Jag blev medlem efter att jag nordjobbade i Finland en sommar. Efter det flyttade jag till Umeå för att studera och kontaktade FNUF Norra för att se vad som var på gång. Min första aktivitet blev en islandshästridning i Grönåker och jag har varit medlem sedan dess. Vad är ditt bästa minne från FNUF? När vi flög in över alla häftiga snötäckta berg på Svalbard och visste att vi hade en hel vecka att spendera där. Det är en av de bästa resorna i mitt liv! Vad har FNUF gjort för skillnad i Norden? Norden kommer närmare med FNUF och gör det enkelt att lära känna olika delar av Norden. FNUF är den naturliga mötesplatsen för unga i Norden. 19

20 Johan Lindblad Ålder: 45 Bor: i Lund Gör: Jobbar som utskottssekreterare/seniorrådgivare för Nordiska rådets näringsutskott. Varför blev du medlem i FNUF? Jag blev medlem för att jag kände för Norden och ville ha ett Norden utan gränser. Vad är ditt bästa minne från FNUF? Mitt bästa minne i FNUF är när jag reste till Lettland för FNUF och fick se och uppleva helt nya saker och träffa nya människor från Norden och Baltikum. Vilka frågor tror du är viktiga för FNUF om 10 år? Viktiga frågor om 10 år tror jag är hur föreningen ska förhålla sig till det då aktuella förslaget om en nordisk förbundsstat, samt hur nordiskhet ska definieras eller göras naturligt för alla dem som bor i Norden men som har en annan bakgrund. 20

21 Jörgen Bengtson Ålder: 58 Bor: Långvind (Hudiksvall) och Stockholm Gör: Egenföretagare inom journalistik, marknadsföring, organisationsutveckling, hotell och evenemang. Varför blev du medlem i FNUF? Jag var med 1978 när FNUF bildades och var den som ville att Föreningen Norden skulle ha ett ungdomsförbund. Vad har ditt engagemang i FNUF betytt för dig? Mycket! Det har breddat och fördjupat mitt nordiska engagemang, gett mig nya nordiska vänner och kontakter, vidgat mina vyer i Norden. Varför tycker du att fler ska engagera sig i FNUF? För att upptäcka våra grannländer samt broder- och systerfolk. Vi står varandra närmare kulturellt, historiskt, socialt, tankemässigt, politiskt och språkligt än någon annan grupp av länder och folk i världen. Vi har mycket mer som förenar än skiljer oss åt. FNUF ger unika möjligheter att upptäcka Norden och få nordiska vänner för livet. 21

22 Reseberättelser SaunaExpressen Sitter i det låga ljuset, omgiven av andra nakna kroppar, svetten och sminket rinner, plötsligt smattrar björkrisbladen över ens böjda rygg. Lukten av skog, eld och svett blandas och medan jag kollar runt frågar min hjärna mig, nu är nog bastu en ganska konstig sak ändå? Saunaexpressen, eller bastuexpressen på svenska, är det årliga event som i Finland ordnas av Pohjola-Nordens ungdomsförbund och dess lokalavdelningar. Detta år bar det av till huvudstadsregionen för att uppleva allt från vanlig bastu, till rökbastu, till snöskovandring, till kanske lite för mycket finsk karaoke, till stadsorientering, till fantastiska middagar och riktiga mysstunder. Till Saunaexpressen har det sedan många år vallfärdat ungdomar från de olika nordiska länderna, och i år var inget undantag. 45 stycken glada danskar, svenskar och finländare gjorde sitt för att öka bastulivet i Helsingfors fyra dagar. Detta var min tredje resa genom FNUF för att uppleva finsk kultur och stadsliv. Jag tror också att Saunaexpressen haft ett större inflytande på mitt liv än många av dess andra deltagare. Första året var 2008 och jag var nyss hemkommen från volontärtjänst i Uganda och skulle söka in till universitet. Uppsala var det alternativ som alltid verkat rätt. Infon om Saunaexpressen i Åbo kom och som halvfinsk tänkte jag att det skulle vara intressant att få uppleva 22

23 lite mer av mitt andra kulturella arv, så jag for iväg. Det blev inte Uppsala som blev min studentstad, utan efter att genom FNUF och PNU fått uppleva hur härliga människor det fanns i Åbo, hur fantastiskt det var att uppleva sin andra kultur, blev Åbo min nya hemstad året efter. Alla FNUF:s utbyten jag varit på har alltid gett mig känslan av närheten som finns bland oss nordbor. Så fortsatte mina tankar återigen efter att jag konstaterat att visst, det är lite konstigt att sitta naken med en mängd andra människor jag aldrig tidigare träffat, men samtidigt: varför inte? Det finns få andra tillfällen där jag upplevt att vänskaper vuxit fram fortare än under bastubadandet i Finland. Även detta års Saunaexpress var över mina förväntningar, för i slutändan är resan så mycket mer än att bada bastu. Det handlar om kulturupplevelser, att skratta åt språkmissarna, att supporta ens vänner som tror de är Whitney Houston i karaokebaren, att äta så god svampsoppa att det är det enda man pratar om i timmar. Men mest av allt; att inse att när man lämnar varandra vid bussen, tåget, flyget eller båten så rinner en liten tår ner för ens kind, och återigen blir man påmind hur nya vänskaper kan bildas på så kort tid, över kultur- och språkgränser, och allt det genom något så konstigt som en bastu. Olivia, medlem i FNUF 23

24 Café Norden Efter nästan tre timmars flygning bjuds den första åsynen av Island från det lilla flygplansfönstret. Den består av ett vidsträckt flackt stenfältslandskap, insvept i regntung dimma, som sträcker sig mot horisonten. Nu är vi framme på Island och Café Norden. Vi deltagare möts upp på vandrarhemmet där vi ska bo. Vi checkar in och som av en händelse är detta beläget alldeles invid ett badhus, dit många ur sällskapet beger sig. Det här badhuset skiljer sig vagt från de svenska då vattnet ångar och bassängerna inte alls ser kalla och ogästvänliga ut, trots det ruggiga vädret. Café Norden fortsätter till Nordens Hus för kvällens stand-up comedy föreställning. På scenen står Anna Svava från Island, Ruben Söloft, som förra året blev utsedd till Danmarks roligaste komiker, och Sveriges Zinat Pirzadeh. De två sista gör sina första gig på engelska och verkar smått nervösa över hur det ska gå. Det går bra, och publiken bjuds på en lustig kväll. Efter påföljande morgons frukost går bussen till Islands sångskola, Reykjavik Academy of Singing and Vocal Arts för föreläsning på ämnet humor. Zinat står återigen på scenen. Denna gång med en mer personlig och rörande återgivning av ungdomen, och berättar om sina erfarenheter från det då nyligen revolutionerade Iran 24

25 och om flykten till Sverige och den första tiden här. Vi deltagare får i uppgift att skapa pjäser på resans tema humor, samtidigt som vi ska få in ett stänk av nordisk kultur i dessa. Under två timmar ges tillfälle att skapa och öva på manus, repliker och skådespeleri. Kanske ett smått övermäktigt projekt kan det tyckas, men faktum är att det går mycket bra för samtliga grupper! Sent om sider återsamlas deltagarna vid Iceland School of Singing and Vocal Arts, för den avslutande galamiddagen. Där möts sällskapet upp av vad som måhända kan vara Islands nästa internationella musikexport, trubaduren Svavar Knútur. Svavar bjuder på stämningsfulla isländska folksånger samt även en översatt finländsk dito. Under middagens gång får den sista pressen för den intensiva helgen förlösas i den kreativa kaskad av sketcher som de olika grupperna skapat. Deltagarnas engagemang för hela resan visar sig tydligt i de väl förberedda och välspelade pjäserna. Trots den korta tiden för förberedelse är samtliga genomförda pjäser präglade av utmärkt skådespeleri, kulturell distans och humor. Sebastian, medlem i FNUF 25

26 Vi blickar framåt 35 års verksamhet sammanfattas inte lätt. Genom åren har tusentals ungdomar bidragit med sitt engagemang och tillsammans har vi skapat det FNUF som finns idag ett ungdomsförbund drivet av ett intresse för nordiska frågor och en vilja att skapa möten över gränserna. Vi har arbetat för att riva gränserna i Norden och det är arbetet fortsätter då nya gränshinder tillkommer och problematiserar. Vi vill vara med och lösa problemen. FNUF behövs för att synliggöra den yngre generationens intressen och lösningar i den politiska debatten och arbeta för att utbytet mellan de nordiska länderna ska öka. Med dessa 35 år av verksamhet bakom oss vill vi nu blicka framåt och skapa ett aktivare ungdomsförbund som syns i debatten. 26

27 Vi står inför ett samhälle där det nordiska mer och mer förknippas med rasism och främlingsfientlighet och där fördomarna får ett allt starkare fäste. Här har vårt ungdomsförbund och våra medlemmar ett viktigt ansvar att vara en del i debatten och bidra till att synen på det nordiska förändras. Vi tror på ett Norden präglat av vänskap, öppenhet och förståelse där alla behövs och kan bidra. Utifrån dessa värderingar kommer vi i framtiden att fortsätta jobba för att göra skillnad för unga i Norden. Vi hoppas att du vill vara med!

28 Tack för allt engagemang genom åren och tack för alla idéer, bidrag och synpunkter för att göra den här skriften möjlig. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

Hipp hipp hurra. Innehållsförteckning

Hipp hipp hurra. Innehållsförteckning T 35 år med Oslo Hipp hipp hurra Innehållsförteckning Hipp hipp hurra... 3 Vad är FNUF?... 4 FNUF:s historia... 6 Alla FNUF:s ordföranden... 13 Tidsaxel... 14 Engagemang... 16 Reseberättelser...22 Vi blickar

Läs mer

Handlingar till FNUF:s årsmöte

Handlingar till FNUF:s årsmöte Stockholm, 13 april 2012 Handlingar till FNUF:s årsmöte 1. Dagordning 2. Verksamhetsberättelse 3. Årsredovisning 4. Verksamhetsplan 5. Budget 6. Valberedningensförslag på styrelse Föreningen Nordens Ungdomsförbund

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ Handlingar till FNUF:s årsmöte 12-13 april i Umeå 1. Innehållsförteckning Sid. 2 2. Välkommen och praktisk information, inkl schema Sid.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Communicate your knowledge through action!

Communicate your knowledge through action! Communicate your knowledge through action! 2013 startar den första gymnasieskolan med Skandinavisk profil där elever från Sverige, Norge och Danmark studerar tillsammans. Som elev bor du på skolans internat

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Information och schema Ansvarsområden under mötet: Inköp frukost: Mikael Holm Framtagning och borttagning av frukost på lördag: Christoffer

Läs mer

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen Nordiska vattenskadeseminariet 2011 har som vanligt arrangerats av Nordiska vattenskadegruppen Medlemmarna kommer från de fem nordiska länderna. En del har varit med från början och hunnit bli ganska gamla

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014 POLICYDOKUMENT för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på kongressen 2014 Vad är policydokument? Ungdom Mot Rasisms policydokument berättar om de olika riktlinjer som finns för organisationens

Läs mer

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt.

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt. Johan Strang Centrum för Norden Studier den 27 april 2012 Slutkommentarer vid seminariet om Helsingforsavtalet på Voksenåsen Tack så mycket till hela publiken, till alla talare, ambassadörer-moderatorer,

Läs mer

Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala.

Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala. Sakkunnigteamets veckobrev Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala. RÅM en förkortning av ordet tillika tangentbordsmisshandlaren Riksårsmöte är som bekant Ungdomsförbundets högsta beslutande organ.

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Program, handlingar och möteslokal... 3. Praktisk information... 5. Deltagarförteckning... 6. Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014...

Program, handlingar och möteslokal... 3. Praktisk information... 5. Deltagarförteckning... 6. Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014... 1 2 Program, handlingar och möteslokal... 3 Praktisk information... 5 Deltagarförteckning... 6 Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014... 7 Verksamhetsberättelse 2013-2014... 8 Projekt som verksamheten

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Kursen 2012 vid FN-palatsets flaggborg i Genève är en fyra veckors kurs om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld möter hela världens

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar

Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar SIOS Bellmansgatan 15, 1 tr, 118 47 Stockholm Tel. 08-55 69 33 60 (vx). Fax 08-643 90 68 E-post:

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE ONSDAGEN DEN 13 JUNI 2008 1 Styrelsen Protokoll 3/2008 06 13 Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Fredagen den 13 juni 2008 Tid:

Läs mer

Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar. Recceveckan VT14 - Den Overkliga. 20 januari - 27 januari

Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar. Recceveckan VT14 - Den Overkliga. 20 januari - 27 januari Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar Recceveckan VT14 - Den Overkliga Veckan 20 januari - 27 januari Kära recentior! Välkommen till juristprogrammet och Uppsala, Sveriges bästa studentstad! Juridiska

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping. 2. Vilket Universitet, land och stad åkte du till? Jiao Tong University i Shanghai,

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet GULA HÄFTET! Innehåller punkt 24-37 Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet Här finns också förslag till förbundsstyrelsen, barnrättspolitiska

Läs mer

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD RESA ISLAND ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Unga, sex och nätet Om Ungdomsstyrelsen Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets

Läs mer

CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2013

CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2013 CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2013 I detta nummer av CISV-nytt som inleds med sommarhälsning från vår ordförande Sara Willman, bjuds ni på smått och gott kring vår verksamhet, röster från barn och ungdomar

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

ÄLKOMMEN TILL SVERIGES 4H

ÄLKOMMEN TILL SVERIGES 4H Sveriges 4H en organisationsbeskrivning. V ÄLKOMMEN TILL SVERIGES 4H Adress: Sveriges 4H Box 2012 641 02 Katrineholm Telefon: 0150 503 80 Fax: 0150 535 99 e-mail: sveriges.4h@rs4h.se Hemsida: www.rs4h.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

1 PROGRAM VÅREN 2015

1 PROGRAM VÅREN 2015 1 PROGRAM VÅREN 2015 2 FÖRENINGEN NORDEN I LANDSKRONA Föreningen Norden i Sverige med systerföreningar i Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen är en partipolitiskt obunden organisation

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

ANTI RASIST ANTIRASISTISKA FILMDAGAR 9 11 DEC 2013

ANTI RASIST ANTIRASISTISKA FILMDAGAR 9 11 DEC 2013 ANTI RASIST ANTIRASISTISKA 9 11 FILMDAGAR 2013 DEC Ett varmt tack till alla som gjort filmdagarna 2013 möjliga! i samarbete med Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg ARF Malmö Sensus Studieförbund Uppdrag

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro SDUs styrelse 2004 Ridläger, Alingsås Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten Språkresa, Santa Fé, USA SDUs förbundsstämma Nordiskt juniorläger, Kloten Dövas Dag, Örebro SDUs förbundsstämma

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

P R O F I L E N PÄR JOHANSSON

P R O F I L E N PÄR JOHANSSON Pär Johansson Född: 1970 Bor: Hudiksvall, uppvuxen i Delsbo. Familj: Sambo, en son och en dotter Drömyrke som barn: Fotbollsproffs Utmärkelser, ett utval: Guldmasken, Årets unga chef, Astrid Lindgrens

Läs mer

Allmän information om UNR och UNR:s session 2015

Allmän information om UNR och UNR:s session 2015 Allmän information om UNR och UNR:s session 2015 Vad är UNR? Under Ungdomens Nordiska Råds (UNR) session möts nordiskt och politiskt engagerade unga för att diskutera aktuella ämnen i det nordiska samarbetet.

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET Vanlig verksamhet Hellre kvalitet än kvantitet Interna utbildningar Samarbeten med andra organisationer Bilagor - förteckning 3-1 3-2 3-2 3-3 3-4 Handbok

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg Seminarier Spår A Mötesplats på väg På en attraktiv mötesplats händer det saker. På en bra mötesplats är ungdomarna delaktiga och lär sig saker. Det gäller bara att få ihop det. Under detta spår får du

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Katedralskolan i Lund. Historieprogrammet. Spetsutbildning i historia. historieprogrammet@me.com www.historieprogrammet.se

Katedralskolan i Lund. Historieprogrammet. Spetsutbildning i historia. historieprogrammet@me.com www.historieprogrammet.se 2011 Katedralskolan i Lund Historieprogrammet Spetsutbildning i historia historieprogrammet@me.com www.historieprogrammet.se HiP Historieprogrammet En fantastisk chans att läsa det jag vill, och i den

Läs mer