Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 T 35 år med Oslo

2 Hipp hip Innehållsförteckning Hipp hipp hurra... 3 Vad är FNUF?... 4 FNUF:s historia... 6 Alla FNUF:s ordföranden Tidsaxel Engagemang Reseberättelser...22 Vi blickar framåt...26 Formgivning: Linus Källander, Ida Ragnarsson Copyright: Föreningen Nordens Ungdomsförbund Utgiven:

3 p hurra Föreningen Nordens ungdomsförbund fyller i år 35 år. I över tre decennier har vi arbetat för att belysa nordiska frågor ur ett ungdomsperspektiv och verkat för en ökad rörlighet över landsgränserna. Med denna jubileumsskrift vill vi blicka tillbaka på det arbete som ungdomsförbundet bedrivit genom åren och lyfta fram det engagemang och intresse som alltid burit vår organisation. För vårt förbund är trots sin relativt korta historia långt ifrån historielöst. FNUF grundades 1978 och var då i mångt och mycket en produkt av det starka internationella engagemanget som präglade 60- och 70-talets ungdomar. Om arbetet med denna bok har lärt mig något, så är det att förstå hur detta engagemang har levt kvar och på många sätt format vårt förbund till vad det är idag. Ett arbete för att skapa ett Norden byggt på vänskap, öppenhet och förståelse, är i grunden ett arbete för fred. FNUF har drivit dessa frågor i 35 år, och vi kommer att fortsätta arbeta för ett öppnare Norden där människors erfarenhet och kompetens tas tillvara på rätt sätt. Tillsammans skapar vi framtidens Norden. Förbundsordförande Thorgny Arwidson 3

4 Vad är FNUF? Föreningen Nordens ungdomsförbund, FNUF, är en partipolitiskt obunden och ideell förening som arbetar för att gynna ungas intresse för nordiskt samarbete. FNUF vill öka rörligheten över de nordiska gränserna för att bygga vänskap, öppenhet och förståelse. FNUF tror att kunskap och förståelse hänger ihop. Att vara trygg i den egna kulturen gör det enklare att möta och förhålla sig till kulturella olikheter, både inom Norden och mellan de nordiska länderna och omvärlden. Därför vill vi verka för att alla nordbor visas acceptans och förståelse, oavsett kulturell, etnisk eller religiös bakgrund. I FNUF arbetar vi för ett Norden utan gränser. Vi tror att de nordiska länderna vinner på ett fungerande samarbete. Trots att nordbor numera kan arbeta och studera i hela Norden finns fortfarande problem, till exempel när det kommer till att tillgodoräkna betyg, betala skatt eller utnyttja studentrabatter i ett annat nordiskt land. Gränshinder mellan Nordens länder behöver uppmärksammas och undanröjas på politisk och mellanmänsklig nivå. Målet är att alla nordbor ska ha lika rättigheter och skyldigheter, utan att det spelar roll vilket land de kommer ifrån, är bosatta i eller befinner sig i för närvarande. 4

5 FNUF vill ge unga i Norden möjlighet att träffas. Genom att anordna resor och seminarier vill vi skapa mötesplatser där ungdomar får möta andra engagerade. Vi är med och arrangerar bland annat populära Globsol och Café Norden, som erbjuder föreläsningar, filmvisningar, workshops och studiebesök. Att utbyta kunskap och erfarenheter över de nordiska landsgränserna hoppas vi leder till att minska fördomar och öka förståelse för varandra. FNUF anser att möten är ett av de bästa verktygen för att lyckas skapa samarbeten mellan de nordiska grannländerna. Det handlar om att tillsammans arbeta för att öka förståelsen för nordisk kultur, historia och språk. Till exempel vill vi att det nordiska perspektivet ska bli tydligare i skolans undervisning. Vi verkar också för ett bredare nordiskt kultur- och medieutbud, exempelvis inom film, musik och litteratur. Dessutom jobbar vi för att det nordiska samarbetet på arbetsmarknaden och inom utbildningsområdet ska stärkas och utökas. Idag förknippas många traditionella och historiska nordiska symboler med rasism och främlingsfientlighet. FNUF jobbar för att ta tillbaka och omvärdera dessa till att stå för en nordisk gemenskap som tillåter, accepterar och öppet välkomnar människor och influenser från andra delar av världen. Genom att lägga tonvikt på dessa frågor hoppas vi öka kunskap och acceptans. Det är så vi vill arbeta för att bygga öppenhet, vänskap och förståelse i Norden. 5

6 FNUF:s historia Under 60- och 70-talet fanns ett politiskt och internationellt engagemang hos unga som i större grad rörde Vietnamkriget, kolonialism, svälten i Biafra och andra frågor. FNUF skapades för att erbjuda unga möjligheter att diskutera aktuella frågor som istället fokuserade på närområdet och Norden. 6

7 Idéer om FNUF utvecklades under det tidiga 70-talet när flera ungdomsavdelningar byggdes upp i Föreningen Norden. Men Föreningen Norden hade ingen strukturerad ungdomsverksamhet. På Föreningen Nordens fullmäktige 1976 presenterades en motion som ville att Föreningen Norden skulle ta fram ett förslag på hur ungdomsverksamheten skulle se ut inom organisationen. Motionen antogs och arbetet började med att koordinera alla ungdomsavdelningar. Då fanns det självständiga ungdomsavdelningar inom Föreningen Norden, som främst var aktiva i Göteborg, Helsingborg och Stockholm. När FNUF bildades blev dessa avdelningar basen för organisationen och tillsammans hade avdelningarna närmare 600 medlemmar. 7

8 I januari 1978 arrangerade Föreningen Norden en konferens för ungdomsavdelningarna och andra engagerade unga i Norden. Under konferensen diskuterades frågor som skulle vara avgörande för FNUF:s framtid. En arbetsgrupp växte fram som tog fram förslag på organisationsstruktur och stadgar. Den 4 juni bildades FNUF i Göteborg. På Föreningen Nordens fullmäktigemöte 1978 presenterade Jörgen Bengtsson, som då hade varit ordförande i en vecka, för första gången FNUF som ett självständigt förbund. Där formulerade styrelsen ett antal uppgifter som FNUF skulle bedriva för att stärka det nordiska samarbetet. Föreningen Norden var positivt till den nya ungdomsföreningen och beslutade att FNUF skulle få ekonomiskt och moraliskt stöd för sin kommande verksamhet. Frågor som föreningen skulle driva med kraft var i enlighet med FNUF:s stadgar att främja ungdomens intresse för nordiskt samarbete, arbeta för ökad förståelse mellan de nordiska länderna och folken, stärka och utveckla nordiskt samarbete i alla dess former samt stimulera till debatt i nordiska frågor. Under förbundets första år handlade verksamheten om att utveckla organisationens strukturer och idéer. FNUF hjälper också till att starta nya ungdomsavdelningar, organiserar funktionärsutbildningar, etablerar sig som ny ungdomsorganisation i Sverige, deltar i Ungdomens Nordiska Råd, initierar resor och möten, blir medlem i Studieförbundet Vuxenskolan och försöker bli en bidragsberättigad riksungdomsorganisation. FNUF ventilerar dessutom en aktuell nordisk fråga på vart och vartannat förbundsstyrelsemöte, gör uttalanden i nordiska frågor, skriver brev till regeringen, driver på idéutvecklingen inom Föreningen Norden och antar sitt första handlingsprogram

9 I mitten av 1980-talet anställer FNUF sin första ombudsman. Nya avdelningar startades i en rasande takt och snart fanns ett 30-tal. Oftast startades lokalavdelningen av medlemmar från ortens gymnasieskola, och samlades kring ett projekt, t.ex. en resa till Island. När förbundet växte kom snart behovet av funktionärsutbildningar. Läroplaner togs fram och samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan inleddes. Det politiska arbetet tog också fart med framtagning av handlingsplaner. Det var livliga diskussioner på förbundsstämmorna om miljöpolitik, transporter och utbildningsfrågor. Lokalavdelningarna hade många gånger olika uppfattningar och processen fram till enighet var ofta krokig. En annan viktig milstolpe under 80-talet var Nordjobb. Förbundet fick ansvar för att bygga upp den viktiga kulturoch fritidsverksamheten i projektet. Samtidigt började även medlemsantalet växa. Mot slutet av 80-talet drabbades förbundet av växtvärk. Utvecklingen hade gått fort och organisationen hann inte alltid med. Hur skulle man ta hand om alla dessa nya medlemmar, främst nordjobbarna som ställde krav på fler gemensamma aktiviteter med grannländerna? De lite äldre medlemmarna var mer intresserade av nordisk politik än att resa och lära känna grannländer. Sammanfattningsvis var 80-talet en blomstringstid. 9

10 I början på 90-talet var det mindre verksamhet i organisationen och på årsstämman 1992 stod medlemmarna inför ett val: att låta förbundet vila eller att bygga upp verksamheten på nytt. Årsmötet valde att försöka bygga upp FNUF på nytt. Under 90-talet arbetade förbundet med att stärka och bygga system inom organisationen Under 2000-talet fick FNUF en stabilare ekonomi och organisation. Med hjälp av ett bidrag från Ungdomsstyrelsen blev det möjligt att anställa en generalsekreterare som arbetade för att stärka FNUF, både inåt och utåt. Antalet lokalavdelningar växlar mellan fem till sju stycken. Huvudkontoret flyttar från Göteborg till Stockholm så att föreningen kommer närmare ungdomspolitiken, moderföreningen och nätverken med andra ungdomsförbund. 10

11 København Under början av 10-talet har FNUFs arbete fokuserat på att hitta en hållbar riktning för förbundet som framförallt på ett enkelt och tydligt sätt kan beskriva vad FNUF är och varför medlemskapet är viktigt. FNUF har byggt en ny hemsida och tagit fram en ny grafisk profil för att effektivisera och tydliggöra kommunikationen till medlemmar och externa parter. En återkommande fråga har varit medlemmarna och hur vi långsiktigt skapar en engagerad medlemsbas. För att bygga ett engagemang har en flerårig strategi tagits fram. Strategin har bland annat lyft fram att FNUF ska arbeta mer fokuserat på sakfrågor. 11

12 Alla FNUF:s Jörgen Bengtson Jan Starrsjö Anders Bergström Henrik Radtke Per Bergman Åsa Benteke Tomas Hansson Birgitta Claesson Henrik Radtke

13 ordföranden Ingrid Pelin Carsten Jensen Fredrik Harstad Helena Bergström Elise-Marianne Åberg Maria Dickmark Peter Olevik Dunder Sandra Häggström 2011 Petter Mahrs Thorgny Arwidson

14 Tidsaxel 1978 FNUF bildas i Göteborg 1981 Första medlemstidningen FNUF- Bullen ges ut och FNUF blir medlem i Studieförbundet Vuxenskolan 1985 Nordjobb förmedlar de första sommarjobben i Norden 1980 FNUF:s första handlingsprogram antas 1983 FNUF blir medlem i LSU och tar plats i dess nordiska utskott 2000 FNUF arrangerar ett politiskt idéseminarium inför UNR Ungdomens Nordiska Råd 2002 FNUF arrangerar en resa till Kautokeino och Sami Easterfestival 1997 FNUF arrangerar en projektledningskurs: Flipp eller Flopp 2001 Café Norden arrangeras i Sverige på Gålö på temat nordisk naturkänsla 14

15 1993 En ny medlemstidning kommer ut: Klubb Norden Magasin 1996 FNUF söker europeisk volontärtjänst för ungdomar hos Ungdomsstyrelsen 1992 Ödesåret då diskussionerna pendlar mellan att lägga ner förbundet eller att satsa vidare 1994 FNUF arrangerar en kurs om information och opinionsbildning 2007 FNUF når upp till kraven för statsbidrag 2012 FNUF driver projektet Designa din framtid 2003 FNUF åker till Åland för att delta i en föreningskamp mellan alla systerföreningar 2009 FNUF driver Nordjobb i Sverige 2013 Jubileumsboken trycks för att fira FNUF 35 år 15

16 Engagemang Sara Szczesna Ålder: 24 Bor: Uppsala Gör: Pluggar Vad gör du i FNUF? Jag är ordförande i Pysslingen och FNUF Uppsala. Vad är ditt bästa minne från FNUF? Det var den allra första resan jag gjorde med FNUF. Jag åkte till Island sommaren Att få umgås med underbara människor medan man upptäcker en hänförande natur är en oslagbar kombination, och jag skulle gärna vilja åka dit igen. Det är den största fördelen med FNUF - du får upptäcka, inte bara Norden, utan även andra människor och nya egenskaper hos dig själv. 16

17 Jenny Holmén Ålder: 34 Bor: Stockholm Gör: Museipedagog på Nordiska museet Varför blev du medlem i FNUF? Jag blev automatiskt medlem när jag sökte Nordjobb. Jag hittade en blankett när jag besökte Nordens hus i Reykjavík första gången jag var på Island Men jag blev kvar i föreningen när jag upptäckte att det fanns så många spännande aktiviteter att delta i och när jag träffade så många fina vänner. Vad är ditt bästa minne från FNUF? Det finns så många! Midnattssolen under Nordkapresan med FNU Danmark 2002, Café Norden på Färöarna 2007, Bokmässan, biobesöken på Tellus i Midsommarkransen, och en liten kurs i isländska. Det som har varit väldigt viktigt för mig har varit mitt miljöengagemang, under klimattoppmötet i Köpenhamn och vid vinterkonferensen i Jokkmokk. Vad tror du FNUF kommer att göra om 10 år? Fortsätta att främja möten mellan ungdomar i Norden. 17

18 Johan Radix Ålder: 27 Bor: Malmö Gör: Gör: Studerar 5:e terminen på medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet på Malmö högskola. Ledamot i Juseks studerandesektions styrelse. Frilansar inom processledning och kommunikationsstrategier. Engagerar mig i sammanhang som jag ser som betydelsefulla och berikande. Varför blev du medlem i FNUF? Mitt intresse för FNUF var en kombination av att jag hörde talas om Nordjobb och mitt intresse för ett öppet Norden, ett Norden där alla känner sig välkomna och som tar ungas intressen och drivkraft på allvar. I och med att jag blev invald i förbundsstyrelsen 2007 blev mitt medlemskap så mycket mer än bara ett medlemskap, det var då jag blev engagerad i organisationen och på riktigt började känna inflytande i FNUF. Vad har ditt engagemang i FNUF betytt för dig? FNUF var en av de första organisationerna som jag på allvar engagerade mig i. FNUF var lite av ingångsporten till mitt föreningsengagemang, något som jag är glad och stolt över. Engagemanget i FNUF har betytt ökade kunskaper och erfarenheter inom styrelsearbete, föreningsarbete och ideellt engagemang i stort. Jag har lärt mig mycket av FNUF och förhoppningsvis också kunnat berika FNUF med saker jag haft med mig. 18 Varför tycker du att fler ska engagera sig i FNUF? För att ungas röst och engagemang i Norden ska tas på allvar behövs flera aktörer förutom de politiska partierna. Där tror jag att FNUF spelar en viktig roll och kommer kunna spela en ännu viktigare roll framöver. FNUF kan visa på hur viktigt det är med förståelse, öppenhet och hållbarhet. Detta ser jag som starka faktorer för varför fler ska engagera sig i FNUF.

19 Sofia Mörtlund Ålder: 30 år Bor: Umeå Gör: Utbildningsledare på Folkuniversitetet, ledamot i Sametinget, ledamot i NORDBUK Varför blev du medlem i FNUF? Jag blev medlem efter att jag nordjobbade i Finland en sommar. Efter det flyttade jag till Umeå för att studera och kontaktade FNUF Norra för att se vad som var på gång. Min första aktivitet blev en islandshästridning i Grönåker och jag har varit medlem sedan dess. Vad är ditt bästa minne från FNUF? När vi flög in över alla häftiga snötäckta berg på Svalbard och visste att vi hade en hel vecka att spendera där. Det är en av de bästa resorna i mitt liv! Vad har FNUF gjort för skillnad i Norden? Norden kommer närmare med FNUF och gör det enkelt att lära känna olika delar av Norden. FNUF är den naturliga mötesplatsen för unga i Norden. 19

20 Johan Lindblad Ålder: 45 Bor: i Lund Gör: Jobbar som utskottssekreterare/seniorrådgivare för Nordiska rådets näringsutskott. Varför blev du medlem i FNUF? Jag blev medlem för att jag kände för Norden och ville ha ett Norden utan gränser. Vad är ditt bästa minne från FNUF? Mitt bästa minne i FNUF är när jag reste till Lettland för FNUF och fick se och uppleva helt nya saker och träffa nya människor från Norden och Baltikum. Vilka frågor tror du är viktiga för FNUF om 10 år? Viktiga frågor om 10 år tror jag är hur föreningen ska förhålla sig till det då aktuella förslaget om en nordisk förbundsstat, samt hur nordiskhet ska definieras eller göras naturligt för alla dem som bor i Norden men som har en annan bakgrund. 20

21 Jörgen Bengtson Ålder: 58 Bor: Långvind (Hudiksvall) och Stockholm Gör: Egenföretagare inom journalistik, marknadsföring, organisationsutveckling, hotell och evenemang. Varför blev du medlem i FNUF? Jag var med 1978 när FNUF bildades och var den som ville att Föreningen Norden skulle ha ett ungdomsförbund. Vad har ditt engagemang i FNUF betytt för dig? Mycket! Det har breddat och fördjupat mitt nordiska engagemang, gett mig nya nordiska vänner och kontakter, vidgat mina vyer i Norden. Varför tycker du att fler ska engagera sig i FNUF? För att upptäcka våra grannländer samt broder- och systerfolk. Vi står varandra närmare kulturellt, historiskt, socialt, tankemässigt, politiskt och språkligt än någon annan grupp av länder och folk i världen. Vi har mycket mer som förenar än skiljer oss åt. FNUF ger unika möjligheter att upptäcka Norden och få nordiska vänner för livet. 21

22 Reseberättelser SaunaExpressen Sitter i det låga ljuset, omgiven av andra nakna kroppar, svetten och sminket rinner, plötsligt smattrar björkrisbladen över ens böjda rygg. Lukten av skog, eld och svett blandas och medan jag kollar runt frågar min hjärna mig, nu är nog bastu en ganska konstig sak ändå? Saunaexpressen, eller bastuexpressen på svenska, är det årliga event som i Finland ordnas av Pohjola-Nordens ungdomsförbund och dess lokalavdelningar. Detta år bar det av till huvudstadsregionen för att uppleva allt från vanlig bastu, till rökbastu, till snöskovandring, till kanske lite för mycket finsk karaoke, till stadsorientering, till fantastiska middagar och riktiga mysstunder. Till Saunaexpressen har det sedan många år vallfärdat ungdomar från de olika nordiska länderna, och i år var inget undantag. 45 stycken glada danskar, svenskar och finländare gjorde sitt för att öka bastulivet i Helsingfors fyra dagar. Detta var min tredje resa genom FNUF för att uppleva finsk kultur och stadsliv. Jag tror också att Saunaexpressen haft ett större inflytande på mitt liv än många av dess andra deltagare. Första året var 2008 och jag var nyss hemkommen från volontärtjänst i Uganda och skulle söka in till universitet. Uppsala var det alternativ som alltid verkat rätt. Infon om Saunaexpressen i Åbo kom och som halvfinsk tänkte jag att det skulle vara intressant att få uppleva 22

23 lite mer av mitt andra kulturella arv, så jag for iväg. Det blev inte Uppsala som blev min studentstad, utan efter att genom FNUF och PNU fått uppleva hur härliga människor det fanns i Åbo, hur fantastiskt det var att uppleva sin andra kultur, blev Åbo min nya hemstad året efter. Alla FNUF:s utbyten jag varit på har alltid gett mig känslan av närheten som finns bland oss nordbor. Så fortsatte mina tankar återigen efter att jag konstaterat att visst, det är lite konstigt att sitta naken med en mängd andra människor jag aldrig tidigare träffat, men samtidigt: varför inte? Det finns få andra tillfällen där jag upplevt att vänskaper vuxit fram fortare än under bastubadandet i Finland. Även detta års Saunaexpress var över mina förväntningar, för i slutändan är resan så mycket mer än att bada bastu. Det handlar om kulturupplevelser, att skratta åt språkmissarna, att supporta ens vänner som tror de är Whitney Houston i karaokebaren, att äta så god svampsoppa att det är det enda man pratar om i timmar. Men mest av allt; att inse att när man lämnar varandra vid bussen, tåget, flyget eller båten så rinner en liten tår ner för ens kind, och återigen blir man påmind hur nya vänskaper kan bildas på så kort tid, över kultur- och språkgränser, och allt det genom något så konstigt som en bastu. Olivia, medlem i FNUF 23

24 Café Norden Efter nästan tre timmars flygning bjuds den första åsynen av Island från det lilla flygplansfönstret. Den består av ett vidsträckt flackt stenfältslandskap, insvept i regntung dimma, som sträcker sig mot horisonten. Nu är vi framme på Island och Café Norden. Vi deltagare möts upp på vandrarhemmet där vi ska bo. Vi checkar in och som av en händelse är detta beläget alldeles invid ett badhus, dit många ur sällskapet beger sig. Det här badhuset skiljer sig vagt från de svenska då vattnet ångar och bassängerna inte alls ser kalla och ogästvänliga ut, trots det ruggiga vädret. Café Norden fortsätter till Nordens Hus för kvällens stand-up comedy föreställning. På scenen står Anna Svava från Island, Ruben Söloft, som förra året blev utsedd till Danmarks roligaste komiker, och Sveriges Zinat Pirzadeh. De två sista gör sina första gig på engelska och verkar smått nervösa över hur det ska gå. Det går bra, och publiken bjuds på en lustig kväll. Efter påföljande morgons frukost går bussen till Islands sångskola, Reykjavik Academy of Singing and Vocal Arts för föreläsning på ämnet humor. Zinat står återigen på scenen. Denna gång med en mer personlig och rörande återgivning av ungdomen, och berättar om sina erfarenheter från det då nyligen revolutionerade Iran 24

25 och om flykten till Sverige och den första tiden här. Vi deltagare får i uppgift att skapa pjäser på resans tema humor, samtidigt som vi ska få in ett stänk av nordisk kultur i dessa. Under två timmar ges tillfälle att skapa och öva på manus, repliker och skådespeleri. Kanske ett smått övermäktigt projekt kan det tyckas, men faktum är att det går mycket bra för samtliga grupper! Sent om sider återsamlas deltagarna vid Iceland School of Singing and Vocal Arts, för den avslutande galamiddagen. Där möts sällskapet upp av vad som måhända kan vara Islands nästa internationella musikexport, trubaduren Svavar Knútur. Svavar bjuder på stämningsfulla isländska folksånger samt även en översatt finländsk dito. Under middagens gång får den sista pressen för den intensiva helgen förlösas i den kreativa kaskad av sketcher som de olika grupperna skapat. Deltagarnas engagemang för hela resan visar sig tydligt i de väl förberedda och välspelade pjäserna. Trots den korta tiden för förberedelse är samtliga genomförda pjäser präglade av utmärkt skådespeleri, kulturell distans och humor. Sebastian, medlem i FNUF 25

26 Vi blickar framåt 35 års verksamhet sammanfattas inte lätt. Genom åren har tusentals ungdomar bidragit med sitt engagemang och tillsammans har vi skapat det FNUF som finns idag ett ungdomsförbund drivet av ett intresse för nordiska frågor och en vilja att skapa möten över gränserna. Vi har arbetat för att riva gränserna i Norden och det är arbetet fortsätter då nya gränshinder tillkommer och problematiserar. Vi vill vara med och lösa problemen. FNUF behövs för att synliggöra den yngre generationens intressen och lösningar i den politiska debatten och arbeta för att utbytet mellan de nordiska länderna ska öka. Med dessa 35 år av verksamhet bakom oss vill vi nu blicka framåt och skapa ett aktivare ungdomsförbund som syns i debatten. 26

27 Vi står inför ett samhälle där det nordiska mer och mer förknippas med rasism och främlingsfientlighet och där fördomarna får ett allt starkare fäste. Här har vårt ungdomsförbund och våra medlemmar ett viktigt ansvar att vara en del i debatten och bidra till att synen på det nordiska förändras. Vi tror på ett Norden präglat av vänskap, öppenhet och förståelse där alla behövs och kan bidra. Utifrån dessa värderingar kommer vi i framtiden att fortsätta jobba för att göra skillnad för unga i Norden. Vi hoppas att du vill vara med!

28 Tack för allt engagemang genom åren och tack för alla idéer, bidrag och synpunkter för att göra den här skriften möjlig. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

Hipp hipp hurra. Innehållsförteckning

Hipp hipp hurra. Innehållsförteckning T 35 år med Oslo Hipp hipp hurra Innehållsförteckning Hipp hipp hurra... 3 Vad är FNUF?... 4 FNUF:s historia... 6 Alla FNUF:s ordföranden... 13 Tidsaxel... 14 Engagemang... 16 Reseberättelser...22 Vi blickar

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter"

Dokumentation från konferensen Förskola för nationella minoriteter 1 (19) Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter" Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholms län, Sametinget och Eskilstuna kommun och hölls på Plaza hotell i Eskilstuna

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Den gränslösa slöjden Eva Melldahl

Den gränslösa slöjden Eva Melldahl Den gränslösa slöjden Eva Melldahl Nämnden för hemslöjdsfrågor 2013-09-26 Inledning Under det tvååriga projektet Den internationella och interkulturella hemslöjden har fokus varit på de faktorer som styr

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Jag vet hur det känns, att vara fångad i sig själv. Varför är det så svårt att förstå? Är det så svårt att se.. är det så svårt att älska mig? Älska mig är baserad

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer