Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 T 35 år med Oslo

2 Hipp hip Innehållsförteckning Hipp hipp hurra... 3 Vad är FNUF?... 4 FNUF:s historia... 6 Alla FNUF:s ordföranden Tidsaxel Engagemang Reseberättelser...22 Vi blickar framåt...26 Formgivning: Linus Källander, Ida Ragnarsson Copyright: Föreningen Nordens Ungdomsförbund Utgiven:

3 p hurra Föreningen Nordens ungdomsförbund fyller i år 35 år. I över tre decennier har vi arbetat för att belysa nordiska frågor ur ett ungdomsperspektiv och verkat för en ökad rörlighet över landsgränserna. Med denna jubileumsskrift vill vi blicka tillbaka på det arbete som ungdomsförbundet bedrivit genom åren och lyfta fram det engagemang och intresse som alltid burit vår organisation. För vårt förbund är trots sin relativt korta historia långt ifrån historielöst. FNUF grundades 1978 och var då i mångt och mycket en produkt av det starka internationella engagemanget som präglade 60- och 70-talets ungdomar. Om arbetet med denna bok har lärt mig något, så är det att förstå hur detta engagemang har levt kvar och på många sätt format vårt förbund till vad det är idag. Ett arbete för att skapa ett Norden byggt på vänskap, öppenhet och förståelse, är i grunden ett arbete för fred. FNUF har drivit dessa frågor i 35 år, och vi kommer att fortsätta arbeta för ett öppnare Norden där människors erfarenhet och kompetens tas tillvara på rätt sätt. Tillsammans skapar vi framtidens Norden. Förbundsordförande Thorgny Arwidson 3

4 Vad är FNUF? Föreningen Nordens ungdomsförbund, FNUF, är en partipolitiskt obunden och ideell förening som arbetar för att gynna ungas intresse för nordiskt samarbete. FNUF vill öka rörligheten över de nordiska gränserna för att bygga vänskap, öppenhet och förståelse. FNUF tror att kunskap och förståelse hänger ihop. Att vara trygg i den egna kulturen gör det enklare att möta och förhålla sig till kulturella olikheter, både inom Norden och mellan de nordiska länderna och omvärlden. Därför vill vi verka för att alla nordbor visas acceptans och förståelse, oavsett kulturell, etnisk eller religiös bakgrund. I FNUF arbetar vi för ett Norden utan gränser. Vi tror att de nordiska länderna vinner på ett fungerande samarbete. Trots att nordbor numera kan arbeta och studera i hela Norden finns fortfarande problem, till exempel när det kommer till att tillgodoräkna betyg, betala skatt eller utnyttja studentrabatter i ett annat nordiskt land. Gränshinder mellan Nordens länder behöver uppmärksammas och undanröjas på politisk och mellanmänsklig nivå. Målet är att alla nordbor ska ha lika rättigheter och skyldigheter, utan att det spelar roll vilket land de kommer ifrån, är bosatta i eller befinner sig i för närvarande. 4

5 FNUF vill ge unga i Norden möjlighet att träffas. Genom att anordna resor och seminarier vill vi skapa mötesplatser där ungdomar får möta andra engagerade. Vi är med och arrangerar bland annat populära Globsol och Café Norden, som erbjuder föreläsningar, filmvisningar, workshops och studiebesök. Att utbyta kunskap och erfarenheter över de nordiska landsgränserna hoppas vi leder till att minska fördomar och öka förståelse för varandra. FNUF anser att möten är ett av de bästa verktygen för att lyckas skapa samarbeten mellan de nordiska grannländerna. Det handlar om att tillsammans arbeta för att öka förståelsen för nordisk kultur, historia och språk. Till exempel vill vi att det nordiska perspektivet ska bli tydligare i skolans undervisning. Vi verkar också för ett bredare nordiskt kultur- och medieutbud, exempelvis inom film, musik och litteratur. Dessutom jobbar vi för att det nordiska samarbetet på arbetsmarknaden och inom utbildningsområdet ska stärkas och utökas. Idag förknippas många traditionella och historiska nordiska symboler med rasism och främlingsfientlighet. FNUF jobbar för att ta tillbaka och omvärdera dessa till att stå för en nordisk gemenskap som tillåter, accepterar och öppet välkomnar människor och influenser från andra delar av världen. Genom att lägga tonvikt på dessa frågor hoppas vi öka kunskap och acceptans. Det är så vi vill arbeta för att bygga öppenhet, vänskap och förståelse i Norden. 5

6 FNUF:s historia Under 60- och 70-talet fanns ett politiskt och internationellt engagemang hos unga som i större grad rörde Vietnamkriget, kolonialism, svälten i Biafra och andra frågor. FNUF skapades för att erbjuda unga möjligheter att diskutera aktuella frågor som istället fokuserade på närområdet och Norden. 6

7 Idéer om FNUF utvecklades under det tidiga 70-talet när flera ungdomsavdelningar byggdes upp i Föreningen Norden. Men Föreningen Norden hade ingen strukturerad ungdomsverksamhet. På Föreningen Nordens fullmäktige 1976 presenterades en motion som ville att Föreningen Norden skulle ta fram ett förslag på hur ungdomsverksamheten skulle se ut inom organisationen. Motionen antogs och arbetet började med att koordinera alla ungdomsavdelningar. Då fanns det självständiga ungdomsavdelningar inom Föreningen Norden, som främst var aktiva i Göteborg, Helsingborg och Stockholm. När FNUF bildades blev dessa avdelningar basen för organisationen och tillsammans hade avdelningarna närmare 600 medlemmar. 7

8 I januari 1978 arrangerade Föreningen Norden en konferens för ungdomsavdelningarna och andra engagerade unga i Norden. Under konferensen diskuterades frågor som skulle vara avgörande för FNUF:s framtid. En arbetsgrupp växte fram som tog fram förslag på organisationsstruktur och stadgar. Den 4 juni bildades FNUF i Göteborg. På Föreningen Nordens fullmäktigemöte 1978 presenterade Jörgen Bengtsson, som då hade varit ordförande i en vecka, för första gången FNUF som ett självständigt förbund. Där formulerade styrelsen ett antal uppgifter som FNUF skulle bedriva för att stärka det nordiska samarbetet. Föreningen Norden var positivt till den nya ungdomsföreningen och beslutade att FNUF skulle få ekonomiskt och moraliskt stöd för sin kommande verksamhet. Frågor som föreningen skulle driva med kraft var i enlighet med FNUF:s stadgar att främja ungdomens intresse för nordiskt samarbete, arbeta för ökad förståelse mellan de nordiska länderna och folken, stärka och utveckla nordiskt samarbete i alla dess former samt stimulera till debatt i nordiska frågor. Under förbundets första år handlade verksamheten om att utveckla organisationens strukturer och idéer. FNUF hjälper också till att starta nya ungdomsavdelningar, organiserar funktionärsutbildningar, etablerar sig som ny ungdomsorganisation i Sverige, deltar i Ungdomens Nordiska Råd, initierar resor och möten, blir medlem i Studieförbundet Vuxenskolan och försöker bli en bidragsberättigad riksungdomsorganisation. FNUF ventilerar dessutom en aktuell nordisk fråga på vart och vartannat förbundsstyrelsemöte, gör uttalanden i nordiska frågor, skriver brev till regeringen, driver på idéutvecklingen inom Föreningen Norden och antar sitt första handlingsprogram

9 I mitten av 1980-talet anställer FNUF sin första ombudsman. Nya avdelningar startades i en rasande takt och snart fanns ett 30-tal. Oftast startades lokalavdelningen av medlemmar från ortens gymnasieskola, och samlades kring ett projekt, t.ex. en resa till Island. När förbundet växte kom snart behovet av funktionärsutbildningar. Läroplaner togs fram och samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan inleddes. Det politiska arbetet tog också fart med framtagning av handlingsplaner. Det var livliga diskussioner på förbundsstämmorna om miljöpolitik, transporter och utbildningsfrågor. Lokalavdelningarna hade många gånger olika uppfattningar och processen fram till enighet var ofta krokig. En annan viktig milstolpe under 80-talet var Nordjobb. Förbundet fick ansvar för att bygga upp den viktiga kulturoch fritidsverksamheten i projektet. Samtidigt började även medlemsantalet växa. Mot slutet av 80-talet drabbades förbundet av växtvärk. Utvecklingen hade gått fort och organisationen hann inte alltid med. Hur skulle man ta hand om alla dessa nya medlemmar, främst nordjobbarna som ställde krav på fler gemensamma aktiviteter med grannländerna? De lite äldre medlemmarna var mer intresserade av nordisk politik än att resa och lära känna grannländer. Sammanfattningsvis var 80-talet en blomstringstid. 9

10 I början på 90-talet var det mindre verksamhet i organisationen och på årsstämman 1992 stod medlemmarna inför ett val: att låta förbundet vila eller att bygga upp verksamheten på nytt. Årsmötet valde att försöka bygga upp FNUF på nytt. Under 90-talet arbetade förbundet med att stärka och bygga system inom organisationen Under 2000-talet fick FNUF en stabilare ekonomi och organisation. Med hjälp av ett bidrag från Ungdomsstyrelsen blev det möjligt att anställa en generalsekreterare som arbetade för att stärka FNUF, både inåt och utåt. Antalet lokalavdelningar växlar mellan fem till sju stycken. Huvudkontoret flyttar från Göteborg till Stockholm så att föreningen kommer närmare ungdomspolitiken, moderföreningen och nätverken med andra ungdomsförbund. 10

11 København Under början av 10-talet har FNUFs arbete fokuserat på att hitta en hållbar riktning för förbundet som framförallt på ett enkelt och tydligt sätt kan beskriva vad FNUF är och varför medlemskapet är viktigt. FNUF har byggt en ny hemsida och tagit fram en ny grafisk profil för att effektivisera och tydliggöra kommunikationen till medlemmar och externa parter. En återkommande fråga har varit medlemmarna och hur vi långsiktigt skapar en engagerad medlemsbas. För att bygga ett engagemang har en flerårig strategi tagits fram. Strategin har bland annat lyft fram att FNUF ska arbeta mer fokuserat på sakfrågor. 11

12 Alla FNUF:s Jörgen Bengtson Jan Starrsjö Anders Bergström Henrik Radtke Per Bergman Åsa Benteke Tomas Hansson Birgitta Claesson Henrik Radtke

13 ordföranden Ingrid Pelin Carsten Jensen Fredrik Harstad Helena Bergström Elise-Marianne Åberg Maria Dickmark Peter Olevik Dunder Sandra Häggström 2011 Petter Mahrs Thorgny Arwidson

14 Tidsaxel 1978 FNUF bildas i Göteborg 1981 Första medlemstidningen FNUF- Bullen ges ut och FNUF blir medlem i Studieförbundet Vuxenskolan 1985 Nordjobb förmedlar de första sommarjobben i Norden 1980 FNUF:s första handlingsprogram antas 1983 FNUF blir medlem i LSU och tar plats i dess nordiska utskott 2000 FNUF arrangerar ett politiskt idéseminarium inför UNR Ungdomens Nordiska Råd 2002 FNUF arrangerar en resa till Kautokeino och Sami Easterfestival 1997 FNUF arrangerar en projektledningskurs: Flipp eller Flopp 2001 Café Norden arrangeras i Sverige på Gålö på temat nordisk naturkänsla 14

15 1993 En ny medlemstidning kommer ut: Klubb Norden Magasin 1996 FNUF söker europeisk volontärtjänst för ungdomar hos Ungdomsstyrelsen 1992 Ödesåret då diskussionerna pendlar mellan att lägga ner förbundet eller att satsa vidare 1994 FNUF arrangerar en kurs om information och opinionsbildning 2007 FNUF når upp till kraven för statsbidrag 2012 FNUF driver projektet Designa din framtid 2003 FNUF åker till Åland för att delta i en föreningskamp mellan alla systerföreningar 2009 FNUF driver Nordjobb i Sverige 2013 Jubileumsboken trycks för att fira FNUF 35 år 15

16 Engagemang Sara Szczesna Ålder: 24 Bor: Uppsala Gör: Pluggar Vad gör du i FNUF? Jag är ordförande i Pysslingen och FNUF Uppsala. Vad är ditt bästa minne från FNUF? Det var den allra första resan jag gjorde med FNUF. Jag åkte till Island sommaren Att få umgås med underbara människor medan man upptäcker en hänförande natur är en oslagbar kombination, och jag skulle gärna vilja åka dit igen. Det är den största fördelen med FNUF - du får upptäcka, inte bara Norden, utan även andra människor och nya egenskaper hos dig själv. 16

17 Jenny Holmén Ålder: 34 Bor: Stockholm Gör: Museipedagog på Nordiska museet Varför blev du medlem i FNUF? Jag blev automatiskt medlem när jag sökte Nordjobb. Jag hittade en blankett när jag besökte Nordens hus i Reykjavík första gången jag var på Island Men jag blev kvar i föreningen när jag upptäckte att det fanns så många spännande aktiviteter att delta i och när jag träffade så många fina vänner. Vad är ditt bästa minne från FNUF? Det finns så många! Midnattssolen under Nordkapresan med FNU Danmark 2002, Café Norden på Färöarna 2007, Bokmässan, biobesöken på Tellus i Midsommarkransen, och en liten kurs i isländska. Det som har varit väldigt viktigt för mig har varit mitt miljöengagemang, under klimattoppmötet i Köpenhamn och vid vinterkonferensen i Jokkmokk. Vad tror du FNUF kommer att göra om 10 år? Fortsätta att främja möten mellan ungdomar i Norden. 17

18 Johan Radix Ålder: 27 Bor: Malmö Gör: Gör: Studerar 5:e terminen på medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet på Malmö högskola. Ledamot i Juseks studerandesektions styrelse. Frilansar inom processledning och kommunikationsstrategier. Engagerar mig i sammanhang som jag ser som betydelsefulla och berikande. Varför blev du medlem i FNUF? Mitt intresse för FNUF var en kombination av att jag hörde talas om Nordjobb och mitt intresse för ett öppet Norden, ett Norden där alla känner sig välkomna och som tar ungas intressen och drivkraft på allvar. I och med att jag blev invald i förbundsstyrelsen 2007 blev mitt medlemskap så mycket mer än bara ett medlemskap, det var då jag blev engagerad i organisationen och på riktigt började känna inflytande i FNUF. Vad har ditt engagemang i FNUF betytt för dig? FNUF var en av de första organisationerna som jag på allvar engagerade mig i. FNUF var lite av ingångsporten till mitt föreningsengagemang, något som jag är glad och stolt över. Engagemanget i FNUF har betytt ökade kunskaper och erfarenheter inom styrelsearbete, föreningsarbete och ideellt engagemang i stort. Jag har lärt mig mycket av FNUF och förhoppningsvis också kunnat berika FNUF med saker jag haft med mig. 18 Varför tycker du att fler ska engagera sig i FNUF? För att ungas röst och engagemang i Norden ska tas på allvar behövs flera aktörer förutom de politiska partierna. Där tror jag att FNUF spelar en viktig roll och kommer kunna spela en ännu viktigare roll framöver. FNUF kan visa på hur viktigt det är med förståelse, öppenhet och hållbarhet. Detta ser jag som starka faktorer för varför fler ska engagera sig i FNUF.

19 Sofia Mörtlund Ålder: 30 år Bor: Umeå Gör: Utbildningsledare på Folkuniversitetet, ledamot i Sametinget, ledamot i NORDBUK Varför blev du medlem i FNUF? Jag blev medlem efter att jag nordjobbade i Finland en sommar. Efter det flyttade jag till Umeå för att studera och kontaktade FNUF Norra för att se vad som var på gång. Min första aktivitet blev en islandshästridning i Grönåker och jag har varit medlem sedan dess. Vad är ditt bästa minne från FNUF? När vi flög in över alla häftiga snötäckta berg på Svalbard och visste att vi hade en hel vecka att spendera där. Det är en av de bästa resorna i mitt liv! Vad har FNUF gjort för skillnad i Norden? Norden kommer närmare med FNUF och gör det enkelt att lära känna olika delar av Norden. FNUF är den naturliga mötesplatsen för unga i Norden. 19

20 Johan Lindblad Ålder: 45 Bor: i Lund Gör: Jobbar som utskottssekreterare/seniorrådgivare för Nordiska rådets näringsutskott. Varför blev du medlem i FNUF? Jag blev medlem för att jag kände för Norden och ville ha ett Norden utan gränser. Vad är ditt bästa minne från FNUF? Mitt bästa minne i FNUF är när jag reste till Lettland för FNUF och fick se och uppleva helt nya saker och träffa nya människor från Norden och Baltikum. Vilka frågor tror du är viktiga för FNUF om 10 år? Viktiga frågor om 10 år tror jag är hur föreningen ska förhålla sig till det då aktuella förslaget om en nordisk förbundsstat, samt hur nordiskhet ska definieras eller göras naturligt för alla dem som bor i Norden men som har en annan bakgrund. 20

21 Jörgen Bengtson Ålder: 58 Bor: Långvind (Hudiksvall) och Stockholm Gör: Egenföretagare inom journalistik, marknadsföring, organisationsutveckling, hotell och evenemang. Varför blev du medlem i FNUF? Jag var med 1978 när FNUF bildades och var den som ville att Föreningen Norden skulle ha ett ungdomsförbund. Vad har ditt engagemang i FNUF betytt för dig? Mycket! Det har breddat och fördjupat mitt nordiska engagemang, gett mig nya nordiska vänner och kontakter, vidgat mina vyer i Norden. Varför tycker du att fler ska engagera sig i FNUF? För att upptäcka våra grannländer samt broder- och systerfolk. Vi står varandra närmare kulturellt, historiskt, socialt, tankemässigt, politiskt och språkligt än någon annan grupp av länder och folk i världen. Vi har mycket mer som förenar än skiljer oss åt. FNUF ger unika möjligheter att upptäcka Norden och få nordiska vänner för livet. 21

22 Reseberättelser SaunaExpressen Sitter i det låga ljuset, omgiven av andra nakna kroppar, svetten och sminket rinner, plötsligt smattrar björkrisbladen över ens böjda rygg. Lukten av skog, eld och svett blandas och medan jag kollar runt frågar min hjärna mig, nu är nog bastu en ganska konstig sak ändå? Saunaexpressen, eller bastuexpressen på svenska, är det årliga event som i Finland ordnas av Pohjola-Nordens ungdomsförbund och dess lokalavdelningar. Detta år bar det av till huvudstadsregionen för att uppleva allt från vanlig bastu, till rökbastu, till snöskovandring, till kanske lite för mycket finsk karaoke, till stadsorientering, till fantastiska middagar och riktiga mysstunder. Till Saunaexpressen har det sedan många år vallfärdat ungdomar från de olika nordiska länderna, och i år var inget undantag. 45 stycken glada danskar, svenskar och finländare gjorde sitt för att öka bastulivet i Helsingfors fyra dagar. Detta var min tredje resa genom FNUF för att uppleva finsk kultur och stadsliv. Jag tror också att Saunaexpressen haft ett större inflytande på mitt liv än många av dess andra deltagare. Första året var 2008 och jag var nyss hemkommen från volontärtjänst i Uganda och skulle söka in till universitet. Uppsala var det alternativ som alltid verkat rätt. Infon om Saunaexpressen i Åbo kom och som halvfinsk tänkte jag att det skulle vara intressant att få uppleva 22

23 lite mer av mitt andra kulturella arv, så jag for iväg. Det blev inte Uppsala som blev min studentstad, utan efter att genom FNUF och PNU fått uppleva hur härliga människor det fanns i Åbo, hur fantastiskt det var att uppleva sin andra kultur, blev Åbo min nya hemstad året efter. Alla FNUF:s utbyten jag varit på har alltid gett mig känslan av närheten som finns bland oss nordbor. Så fortsatte mina tankar återigen efter att jag konstaterat att visst, det är lite konstigt att sitta naken med en mängd andra människor jag aldrig tidigare träffat, men samtidigt: varför inte? Det finns få andra tillfällen där jag upplevt att vänskaper vuxit fram fortare än under bastubadandet i Finland. Även detta års Saunaexpress var över mina förväntningar, för i slutändan är resan så mycket mer än att bada bastu. Det handlar om kulturupplevelser, att skratta åt språkmissarna, att supporta ens vänner som tror de är Whitney Houston i karaokebaren, att äta så god svampsoppa att det är det enda man pratar om i timmar. Men mest av allt; att inse att när man lämnar varandra vid bussen, tåget, flyget eller båten så rinner en liten tår ner för ens kind, och återigen blir man påmind hur nya vänskaper kan bildas på så kort tid, över kultur- och språkgränser, och allt det genom något så konstigt som en bastu. Olivia, medlem i FNUF 23

24 Café Norden Efter nästan tre timmars flygning bjuds den första åsynen av Island från det lilla flygplansfönstret. Den består av ett vidsträckt flackt stenfältslandskap, insvept i regntung dimma, som sträcker sig mot horisonten. Nu är vi framme på Island och Café Norden. Vi deltagare möts upp på vandrarhemmet där vi ska bo. Vi checkar in och som av en händelse är detta beläget alldeles invid ett badhus, dit många ur sällskapet beger sig. Det här badhuset skiljer sig vagt från de svenska då vattnet ångar och bassängerna inte alls ser kalla och ogästvänliga ut, trots det ruggiga vädret. Café Norden fortsätter till Nordens Hus för kvällens stand-up comedy föreställning. På scenen står Anna Svava från Island, Ruben Söloft, som förra året blev utsedd till Danmarks roligaste komiker, och Sveriges Zinat Pirzadeh. De två sista gör sina första gig på engelska och verkar smått nervösa över hur det ska gå. Det går bra, och publiken bjuds på en lustig kväll. Efter påföljande morgons frukost går bussen till Islands sångskola, Reykjavik Academy of Singing and Vocal Arts för föreläsning på ämnet humor. Zinat står återigen på scenen. Denna gång med en mer personlig och rörande återgivning av ungdomen, och berättar om sina erfarenheter från det då nyligen revolutionerade Iran 24

25 och om flykten till Sverige och den första tiden här. Vi deltagare får i uppgift att skapa pjäser på resans tema humor, samtidigt som vi ska få in ett stänk av nordisk kultur i dessa. Under två timmar ges tillfälle att skapa och öva på manus, repliker och skådespeleri. Kanske ett smått övermäktigt projekt kan det tyckas, men faktum är att det går mycket bra för samtliga grupper! Sent om sider återsamlas deltagarna vid Iceland School of Singing and Vocal Arts, för den avslutande galamiddagen. Där möts sällskapet upp av vad som måhända kan vara Islands nästa internationella musikexport, trubaduren Svavar Knútur. Svavar bjuder på stämningsfulla isländska folksånger samt även en översatt finländsk dito. Under middagens gång får den sista pressen för den intensiva helgen förlösas i den kreativa kaskad av sketcher som de olika grupperna skapat. Deltagarnas engagemang för hela resan visar sig tydligt i de väl förberedda och välspelade pjäserna. Trots den korta tiden för förberedelse är samtliga genomförda pjäser präglade av utmärkt skådespeleri, kulturell distans och humor. Sebastian, medlem i FNUF 25

26 Vi blickar framåt 35 års verksamhet sammanfattas inte lätt. Genom åren har tusentals ungdomar bidragit med sitt engagemang och tillsammans har vi skapat det FNUF som finns idag ett ungdomsförbund drivet av ett intresse för nordiska frågor och en vilja att skapa möten över gränserna. Vi har arbetat för att riva gränserna i Norden och det är arbetet fortsätter då nya gränshinder tillkommer och problematiserar. Vi vill vara med och lösa problemen. FNUF behövs för att synliggöra den yngre generationens intressen och lösningar i den politiska debatten och arbeta för att utbytet mellan de nordiska länderna ska öka. Med dessa 35 år av verksamhet bakom oss vill vi nu blicka framåt och skapa ett aktivare ungdomsförbund som syns i debatten. 26

27 Vi står inför ett samhälle där det nordiska mer och mer förknippas med rasism och främlingsfientlighet och där fördomarna får ett allt starkare fäste. Här har vårt ungdomsförbund och våra medlemmar ett viktigt ansvar att vara en del i debatten och bidra till att synen på det nordiska förändras. Vi tror på ett Norden präglat av vänskap, öppenhet och förståelse där alla behövs och kan bidra. Utifrån dessa värderingar kommer vi i framtiden att fortsätta jobba för att göra skillnad för unga i Norden. Vi hoppas att du vill vara med!

28 Tack för allt engagemang genom åren och tack för alla idéer, bidrag och synpunkter för att göra den här skriften möjlig. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

Hipp hipp hurra. Innehållsförteckning

Hipp hipp hurra. Innehållsförteckning T 35 år med Oslo Hipp hipp hurra Innehållsförteckning Hipp hipp hurra... 3 Vad är FNUF?... 4 FNUF:s historia... 6 Alla FNUF:s ordföranden... 13 Tidsaxel... 14 Engagemang... 16 Reseberättelser...22 Vi blickar

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Jag ser fram emot att träffa alla nya elever

Jag ser fram emot att träffa alla nya elever Jag ser fram emot att träffa alla nya elever Ulrika Rosengren, rektor på Einar Hansengymnasiet Natur och Estet Ulrika Lena Fredrik Ulrika Mark Erik Stefan Den lilla skolan med de stora möjligheterna Mitt

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

TAL AV HANS MAJESTÄT KONUNG CARL XVI GUSTAF VID REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENTS GALAMIDDAG

TAL AV HANS MAJESTÄT KONUNG CARL XVI GUSTAF VID REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENTS GALAMIDDAG TAL AV HANS MAJESTÄT KONUNG CARL XVI GUSTAF VID REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENTS GALAMIDDAG 3 MARS 2015 Det talade ordet gäller Herr Republikens President och Fru Jenni Haukio, Excellenser, mina damer och

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Communicate your knowledge through action!

Communicate your knowledge through action! Communicate your knowledge through action! 2013 startar den första gymnasieskolan med Skandinavisk profil där elever från Sverige, Norge och Danmark studerar tillsammans. Som elev bor du på skolans internat

Läs mer

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Unga, sex och nätet Om Ungdomsstyrelsen Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets

Läs mer

Valberedningens arbete under året

Valberedningens arbete under året Valberedningens arbete under året Här är valberedningens förslag till Riksårsmötet 2016. Valberedningen har till uppgift att ta fram kandidater, intervjua och lägga förslag på personer som årsmötet väljer.

Läs mer

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 I detta nyhetsbrev: v Hälsningsgille på AF-Borgen v Många kom för att lära sig om Rädda Barnen på Intro v Infoträffen drog fullt hus v Bli fadder och var med i SMILE v Familj

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Handlingar till FNUF:s årsmöte

Handlingar till FNUF:s årsmöte Stockholm, 13 april 2012 Handlingar till FNUF:s årsmöte 1. Dagordning 2. Verksamhetsberättelse 3. Årsredovisning 4. Verksamhetsplan 5. Budget 6. Valberedningensförslag på styrelse Föreningen Nordens Ungdomsförbund

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar

Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar SIOS Bellmansgatan 15, 1 tr, 118 47 Stockholm Tel. 08-55 69 33 60 (vx). Fax 08-643 90 68 E-post:

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen Frölundaskolan. Foto: Jennifer Hankins Frölunda Future Nyhetsbrev Nr 16 Mars-Maj 2015 VÄLKOMNA TILL FRÖLUNDA FUTURES NYHETSBREV! Frölunda Future (FF)

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

GEOGRAFENS TESTAMENTE NORDEN

GEOGRAFENS TESTAMENTE NORDEN GEOGRAFENS TESTAMENTE NORDEN LÄRARHANDLEDNING Producent: Henrik Ahnborg Pedagog: David Örbring Inledning Geografens testamente Norden är en programserie med utgångspunkt i ämnet geografi. Serien är en

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

Årsberättelse

Årsberättelse Årsberättelse 2015-2016 Valbo förskoleområde Det Du tänker om Mig, Så Du ser på Mig, Som Du är mot Mig, Sådan blir jag Anci Rehn Förskolechef Jessica Peter Mia Lind Kristina Hjertberg Helena Baggström

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Sametinget UNGDOMSPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM

Sametinget UNGDOMSPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM Sametinget UNGDOMSPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM BAKGRUND Vid Sametingets plenum i Funäsdalen den 15-18 maj 2006 utsågs en tillfällig ungdomspolitisk kommitté. Den dåvarande politiska majoriteten i Sametinget

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Det här är Folkuniversitetet

Det här är Folkuniversitetet Kanske minns du hur det kändes när du lärde dig läsa? Hur du öppnade en dörr och såg världen på ett helt nytt sätt. Hur tecknen som tidigare varit oförståeliga plötsligt fick mening. Hur du i början läste

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ Handlingar till FNUF:s årsmöte 12-13 april i Umeå 1. Innehållsförteckning Sid. 2 2. Välkommen och praktisk information, inkl schema Sid.

Läs mer

Medlemsundersökning resultatet

Medlemsundersökning resultatet Medlemsundersökning resultatet Detta är en sammanställning där delar av frågor och svar plockats ut för att ge en så allsidig bild av enkäten och dess resultat som möjligt. Är någon intresserad av en helt

Läs mer

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping. 2. Vilket Universitet, land och stad åkte du till? Jiao Tong University i Shanghai,

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Välkomna till ett spännande år med Föreningen Norden i Lund

Välkomna till ett spännande år med Föreningen Norden i Lund Vårprogram 2017 Lund i januari 2017 Välkomna till ett spännande år med Föreningen Norden i Lund Föreningslivet är beroende av medlemskap och frivilliga krafter. Utan alla aktiva medlemmar, alla förtroendevalda,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Uppsala lokalavdelning Motioner till fullmäktige för Föreningen Norden; Sverige

Uppsala lokalavdelning Motioner till fullmäktige för Föreningen Norden; Sverige Uppsala lokalavdelning Motioner till fullmäktige för Föreningen Norden; Sverige Lokalföreningen från Uppsala lämnar följande: - Vad är målet med distriktens verksamhet? - På vilket sätt och med vilka medel

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Strategi för barn och unga i Norden

Strategi för barn och unga i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi för barn och unga i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:710 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2010 ISBN 978-92-893-2012-2 Layout: Jette Koefoed Fotos:

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Lagd till handlingarna av förbundskongressen 2010 1 Inledning Ung Pirat fick under 2009 sitt första större bidrag från Ungdomsstyrelsen. Mycket av året kan liknas

Läs mer

Träning och studier - en oslagbar kombination Samhällsvetenskap (SA) Träning och hälsa (BF) www.hbgsportgymnasium.com Utmana dig själv! Härlig gemenskap Vill du kombinera dina studier med tuff och rolig

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala.

Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala. Sakkunnigteamets veckobrev Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala. RÅM en förkortning av ordet tillika tangentbordsmisshandlaren Riksårsmöte är som bekant Ungdomsförbundets högsta beslutande organ.

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer