Kommunsekreteraren informerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunsekreteraren informerar"

Transkript

1 Nr 12/2014 Utgiven av Sottunga kommun Redaktör: Kennet Lundström Kommunsekreteraren informerar Kommunfullmäktige höll möte och fattade beslut om kommunala arvoden för Fullmäktige fastställde oförändrade arvoden förutom att valnämndsordförandes arvode fastställdes till 360 (+ 100 /val, som tidigare). Valfunktionärers arvoden fastställdes till 10 /h. Investeringar som beaktas i budgeten för 2015 behandlades. Ett relativt stort ärende är sluttäckning av deponin. Räknades med att arbetet påbörjas 2015 och fortsätter under Arbetet bör utföras dessa år för att kommunen skall kunna få bidrag av landskapsregeringen. För att arbetet ska kunna påbörjas bör också vägen förbättras för att hålla trafiken som uppstår under arbetet. Beaktades också i budgeten att värmebesparande åtgärder bör utföras i Sonerahuset under 2015 och För optisk kabel till Sottunga budgeterades också en liten summa. Angeläget har också varit att uppdatera eller förnya kommunens hemsida. Ärendet har diskuterats även i näringsnämnden. För ändamålet budgeterades medel så att det ska kunna förverkligas I samband med detta bör man dock beakta det reformarbete som pågår inom ÅDA (Ålands Digitala Agenda). Det är möjligt att kommunerna ska kunna köpa tjänster av ÅDA redan nästa år. I budgeten beaktades också att nya brandredskap behövs till Hästö. Kommunfullmäktige fastställde också avgifter för 2015 och måltidsavgifter för pensionärer blir 7,50 /måltid, för personal (då köket är öppet) 7,50 /måltid och för utomstående 8,50 /måltid. Hyror för kommunens lägenheter, posten, hälsostation, teknikutrymme och biltak höjs med 5%. Till övriga delar fastställdes oförändrade avgifter. Kommunfullmäktige beslöt att skattören för 2015 fastställs enligt följande: Inkomstskattesats 18,00, allmän fastighetsskatt 0,70, fastighetsskatt för stadigvarande bostad 0,50, fastighetsskatt för övriga bostadsbyggnader 0,90 och fastighetsskatt för kraftverk 2,00. Budgeten för 2015 fastställdes och uppvisar ett minusresultat. Underskottet är och balanseras med tidigare års ackumulerat överskott. Kommunfullmäktige beslöt också att åtminstone kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll delges på kommunens hemsida. Detta verkställs så fort det blir tekniskt möjligt. Nästa nummer av Sottunganytt utkommer Stopptid för material är kl. 18.

2 Kommunstyrelsen höll också möte På mötet behandlades Sottunga kommuns strategi och kommunstyrelsen godkände prioritering av projekt som förväntas verkställas under kommande år. För 2015 är målsättning att nya protokollmallar utarbetas, hemsidan förnyas eller uppdateras, Facebook sida (redan verkställt), förbättra Sottunganytt, uppdatering av kansliets utrustning, föra gamla handlingar till landskapsarkivet, uppdatera förvaltningsstadga, påbörja sluttäckning av deponin, projektering av optisk kabel påbörjas, energibesparingsåtgärder, utveckling av hamnområdet påbörjas, diskussion om alternativ till Sottunga skola inleds, diskussion om näringslivet, marknadsföringsåtgärder och diskussion om samarbete med övriga kommuner är också nödvändigt. Beroende på beslut som fattas under 2015 är avsikten att optisk kabel kan förverkligas 2016, alternativ verksamhet i skolan, energibesparingsåtgärder verkställs och även då också beroende på rikspolitiska beslut verkställa åtgärder i samband med den planerad e basstationen för vindkraftsparken. Detta skulle i så fall inte bli en renodlad kommunal satsning men för att projektet ska, beroende på beslut som fattas, kunna verkställas så krävs infrastruktur till området och planering. För 2017 bör då kunna verkställas infrastrukturplanering till basstation (beroende på beslut 2016) och anslutningar till optisk kabel utökas. Kontinuerliga underhåll av och reparation av lägenheter och vägar bör ske varje år. Offert för nya landgångar till pontonbryggor vid hamnen har begärts och kommunstyrelsen beslöt att dessa kan anskaffas. Leverans av de nya landgångarna i aluminium sker redan i år v 51. Övrigt som är på gång är bl.a. att nytt avtal rörande sammanhållen hemvård bör tecknas så fort kommunstyrelsen godkänt detta. Tandvård kommer att kunna ske i Sottunga våren 2015 med en flyttbar tandläkarstol. Tandvård kommer då att kunna ske under en vecka på våren. Det är ännu oklart var stolen ska placeras. Det krävs en hel del arbete att plocka upp en sådan stol och det bör finnas utrymme för material. Tandvården kommer att aktivt söka upp skolbarn. De kommer också att kontakta kommunens hälsovård för att få även äldre att komma. Övriga kommuninvånare är välkomna att ta kontakt själva vid intresse och behov. Annonsering kommer att ske i tidningarna och i kommunbladet. Tandvården kommer att utföra bastandvård, undersökningar, lagningar, tandstensborttagning, tandutdragning mm. Rotbehandlingar och protetik kan ej utföras p.g.a. postgång och att de inte kan upprätta den sterilitet och hygien som krävs. Misestyrelsen har tagit fram ett ändrat grundavtal och även detta bör godkännas av kommunstyrelsen. Ett erbjudande om aktieemission i ÅDA Ab (Ålands Digitala Agenda) har inkommit och kommunstyrelsen bör även fatta beslut om detta. Från Landskapsregeringen har inkommit ett nytt förslag till reglemente för Ålands skärgårdsnämnd. Kommunerna bör utse representanter till nämnden och ärendet ska behandlas i kommunstyrelsen. Jag har fått erbjudande om att delta i styrgrupp för intranet. På detta sätt kan skärgårdens och Sottungas intressen beaktas i utvecklingsarbetet. Ett nytt intranet kommer då antagligen att kunna förverkligas i samband med ÅDA. I ett intranet kan tex finnas dokument, blanketter, bokningsmöjligheter, e-arkiv, nyheter, bloggar, info-tavla mm. I detta skede handlar det främst om att fastställa en kravspecifikation på ett interkommunalt intranet. Trots att det ännu inte är vinter så påbörjas även en viss planering för sommaraktivitet. Till kansliet har inkommit förslag på sommarverksamhet för barn. Aktivitet kunde pågå tex under en eller flera veckor och för att detta ska kunna verkställas behövs bidrag utifrån. I fjol ordnades en teaterverksamhet tack vare att en arbetsgrupp fick bidrag och kunde genomföra projektet.

3 Det har också inkommit förslag på att ordna friskvårds- eller motionskurs på våren. Lämplig tidpunkt för detta kunde vara en helg i slutet av april eller början av maj och ifall det finns tillräckligt intresse torde en sådan kurs kunna ordnas. Folkhälsan har nu redan inplanerat en del intressanta kurser för våren. Se mera längre fram i tidningen. Det har också diskuterats utökat program i samband med Franciskusfesten på Kökar. Ifall intresse finns kunde i samarbete med Franciskusföreningen ordnas programinslag även på Sottunga. Lämpliga program under några dagar eller en vecka innan festen kunde vara retreat, även gregoriansk sång och ifall detta kan förverkligas så kan man avsluta med upplevelsefylld båtfärd med t.ex. storbåt, allmogebåt eller snipa till Kökar. Vid dåligt väder finns förstås också den vanliga färjetrafiken. Detta förutsätter att vi hittar en arrangör och att lämpliga utrymmen för logi och program och att även kost kan ordnas för en grupp. Franciskusföreningen hade möte 1.12 och hade då diskuterat denna möjlighet och de är positiva till att program skulle ordnas även på Sottunga. Övriga ärenden och möjligheter som undersöks att möjlighet att få planeringsbidrag för gränsregionalt projekt inom kulturturism. Jag har haft kontakt med Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete för att se möjligheter till att ansöka om planeringsbidrag för ett projekt. Avsikten skulle då vara att få bidrag för möten och resor för att få och sammanställa underlag till att utarbeta förslag till regionalt projekt med utgångspunkt från Postvägen och kopplingen till St Olavsleden. För Sottungas del kunde en infallsvinkel vara att utöka aktiviteter i samband med Franciskusfesten. Tillsammans med samarbetspartner i regionen kan projektet bidra till att synliggöra redan befintlig information, skapa ny information, program, attraktioner och etablera en gränsregional samarbetsgrupp för att skapa förutsättningar för att tillsammans etablera exportdugliga programpaket. Nyttan skulle då främst vara för turistnäringen. I detta skede önskar bl.a. Eckerö Post- och tullhus och Destination Finland Seaside vara med på ansökan om planeringsbidrag. Även från Sverige har nu aviserats intresse för samarbete gällande detta. Det kan finnas pengar i Central Baltic programmet men ansökningarna till detta är synnerligen omfattande och krävande. Men det finns också resurser som kan sökas från Skärgårdssamarbetet för mindre projekt. I Sottunga skola har testats distansundervisning och det har visat sig fungera bra. Glädjande att tekniken fungerar och att den kan vara till direkt nytta för oss. Med önskan om välbesökt julmarknad och en riktigt god jul! Kennet Hälsostegen 2014 I år blev det en hedersam andra plats för Folkhälsan i Sottunga. Vi samlade ihop steg på sammanlagt 61 deltagare vilket i genomsnitt blir steg per deltagare. Men resultatet räknas per Folkhälsan medlem, 71 st, och blir då steg per medlem. Folkhälsan i Lahtis vann med steg per medlem. De hade 24 deltagare av 25 medlemmar. Trea blev Folkhälsan i Pojo med steg per medlem. 3

4 För deltagare i Hälsostegen erbjuder vi följande: * Ljusstöpning på Husö med Göran och Rosita tisdagen den 30 december kl Begränsat antal platser 8 12 deltagare. Först till grytan får doppa. Anmäl dej till Kerstin på eller * Zumba med Laura Vauras. För icke Hälsostegen deltagare 5. Datum ännu inte bestämt. Motion * Pilates med Anna Korop startar i januari om det finns tillräckligt med intresse. Tidpunkten föreslås till en vardagseftermiddag kl. 15 men kan diskuteras. * Belly dance för ungdomar ordnas under jullovet med Anna Korop om intresse finns. Anmäl ditt intresse till Kerstin Folkhälsan Hej! Vi har just firat lilla jul och längtar efter ett välbehövligt jullov. Jullovet börjar lördagen den 20 december och varar ända till tisdagen den 6 januari. Vårterminen startar onsdagen den 7 januari kl för årskurs 8 och kl för årskurs 5. Innan dess skall vi hinna med följande: Dagsverke den 10 december till förmån för utbildning och en trygg vardag för gatubarn i Zambia och Kenya. Torsdagen den 18 december jullunch. Utdelning av betyg. Julfest i Föglö grundskola torsdagen den 18 december kl Julbön fredagen den 19 december i Föglö grundskola. Jag vill passa på att tacka mina kolleger Siv och Nisse för den gångna terminen samt skolans övriga personal Evaldas, Kristine och Siv för ett gott samarbete. God Jul o Gott Nytt År till alla Sottungabor från skolans elever Tim, Cia o Jonas samt Kerstin. Påminnelse Utrymmen i skolan inklusive matsal och kök bokas via Kerstin , eller Vid tillfällig användning av kök och matsal skall golven avtorkas med våt duk. Fakturering för städning kommer i fortsättningen att göras om slarv med städningen fortsätter. Det finns rum för alla i skolan men för vår trivsel boka. Tack för att du bryr dig. Sammanträdesrummet bokas via kommunkansliet eller NYA BIBLIOTEKSBÖCKER (nov) Vuxna: Thomas Ek; Ljuset har djup (om Jarl Hemmer) Pehr G. Gyllenhammar; Oberoende är stark Eunsun Kim; Nordkorea-Nio år på flykt från helvetet Erin Kelly; Ett bindande löfte Kim Fay; De förlorade minnenas karta

5 Annika Estassy; Croissants till frukost Eli Owetz Åhman; Anna-Lisas antik Eli Owetz Åhman; Flickorna i speceriaffären Hilary Mantel; För in de döda Viveca Sten; I maktens skugga Cilla & Rolf Börjlind; Svart gryning Barn/ungdom: Michael Morpugo; Fjärilslejonet Gahrton & Unenge; En bedragare på hotell Columbus & Vizzini; Hemligheternas hus-vindhäxans hämnd NYA BIBLIOTEKSBÖCKER (dec) Vuxen: Jan Nåls; Gränsfall- Algot Niska Johanna Vesikallio; Lillan-Elisabeth Rehns sällsamma liv Karin Erlandsson; Minkriket Patrick Modiano; Dora Bruder Steve Sem-Sandberg; De utvalda Linda Olsson; I skymningen sjunger koltrasten Marianne Cedervall; Solsvärta Jan Guillou; Att inte vilja se Jo Nesbö; Sonen Arnaldur Indridason; Nätter i Reykjavik Simon Beckett; Gården Barn/Ungdom: Jacob Wegelius; Mördarens apa Lin Hallberg; Sam och Sigge och den första julen Martin Widmark; Brandkårsmysteriet 5

6

7 7

8 Jullotteri! Vi lottar ut Dahlmans lilla julpaket bland alla kunder. Skriv ditt namn på en lapp och lägg i lådan vid kassan. Paketet innehåller: Julkorv Prinskorv Lantleverpastej Pepparmedwurst Lammkorv Lördagskorv Tröstepriser finns också! Dragning den 19 december i butiken.

9 Lyckliga Lottas Café Bed & Breakfast Julcafé lördag 13 och 20 december kl Lussekatter Pepparkakor Jultårtor och lite till... Presentboden är också öppen naturligtvis, varmt välkommen att bara titta in. Fina och roliga julklappar hittar du hos oss! (från Kustavin Savipaja, Kitsch Sweden, Blossom, Kreativ Insikt mfl) OBS! Tårtdekorationskurs måndag kl Pris 10 Vi spritsar och pysslar, välkommen med! 9

10

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Nr 10/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Tack för vänligt mottagande i kommunen. Jag har börjat arbeta som

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 mars. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 23 mars

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR Infobladet för Kumlinge kommun mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-6 sida 6-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från privatpersoner och föreningar och företag info från församlingen Nästa nummer

Läs mer

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2012 VAXHOLM Unikt samarbete för levande skärgård sid 4 Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen sid 8 Två nya rektorer på plats sid 16 Campus Vaxholm Vi

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Nr 1-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap

Nr 1-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap Nr 1-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap Kontakter Kontoret Vårt kontor finns på Energigatan 11, 434 37 Kungsbacka. Tel: 0300-331 31. Fax: 0300-331 30. Telefontid: mån, ons, fre: 9.30-11.30. Tis: 13.00-15.00.

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Två projekt, en teori

Två projekt, en teori Två projekt, en teori Linda Sjöblom & Victor Stenström Högskolan på Åland serienummer 38/2014 Hospitality Management Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare:

Läs mer

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013 Informationsblad Oktober - December nr 4-2013 Kungsörs Återvinning &Secondhand Anders Olofsson Tel. 0227-149 90 Fax 0227-316 61 info@secondhandkungsor.se www.secondhandkungsor.se Ansvarig för info-bladet

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... www.segelflygaren.org Juni - 2007 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... 7 Ordförande har ordet Elen är en källa till många

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

Iktyostidningen + + + Inbjudan till föreningshelgen. + Intresserad av en gruppresa till Thailand?

Iktyostidningen + + + Inbjudan till föreningshelgen. + Intresserad av en gruppresa till Thailand? Iktyostidningen nr 1 2014 Möjlighet att söka bidrag för barn med iktyos! Se s. 11 + Inbjudan till föreningshelgen + + Smygkika i Iktyosföreningens nya folder Dela med dig av din historia till världen +

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Nyhetsbrev nr 23, mars 2013

Nyhetsbrev nr 23, mars 2013 Nyhetsbrev nr 23, mars 2013 Tack Göran Oscarsson! After work, torsdagen den 21 mars kl 17-20 med överraskning! Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman avtackar Göran Oscarsson, näringslivschef

Läs mer