Utmärkelser och prestationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utmärkelser och prestationer"

Transkript

1 Utmärkelser och prestationer

2 Park Inn bäst enligt J.D. Power and Associates Year 2009 Park Inn, Rezidors unga och dynamiska mellanklassvarumärke, toppade 2009 European Hotel Guest Satisfaction Index StudySM, en undersökning som utfördes av J.D. Power and Associates. Varumärket fick den högsta rankingen i gästtillfredsställelse i segmentet mellanklass med fullservice. Vi är glada och stolta över båda resultaten, säger Olivier Jacquin, Senior Vice President Marketing, Sales & Distribution för Rezidor. Särskilt Park Inn har uppnått fantastiska resultat. Studien för 2009 speglar vår unika servicefilosofi Yes I Can!, samt framgången som våra omfattande renoveringsprogram och nyöppnade Park Inn-flaggskepp i Manchester och Krakow har haft, fortsätter Jacquin. Undersökningen European Hotel Guest Satisfaction Index StudySM som utförs av J.D. Power and Associates är nu inne på sitt femte år och den undersöker de europeiska hotellgästernas tillfredsställelse överlag med hjälp av sju mätredskap (rangordnat med den viktigaste kategorin först): kostnader och avgifter, hotellrum, hotellfaciliteter, mat och dryck, incheckning/utcheckning, hotellservice samt bokning. 42 varumärken bedömdes och delades in i fyra segment: övre förstaklassegment, förstaklassegment, mellanklassegment med fullservice samt ekonomiklassegment. Studien för 2009 grundar sig på svar från fler än gäster som har bott på hotell i Europa mellan maj 2009 och september Högsta poäng i gästtillfredsställelse bland mellanklasskedjor med fullservice Friskrivningsklausul: Park Inn fick högsta sifferpoäng bland mellanklasshotell med fullservice i J.D. Power and Associates undersökning 2009 European Hotel Guest Satisfaction Index StudySM. Studien grundar sig på svar från fler än gäster som har bott på hotell i Europa mellan maj 2009 och september 2009 och omfattar 17 hotellkedjor. De patentskyddade resultaten från studien grundar sig på konsumenters erfarenheter och uppfattningar och undersökningen genomfördes augusti till september Dina erfarenheter kan skilja sig från undersökningsresultaten. Besök 3

3 Rezidor får högsta poäng i bolagsstyrning enligt 2008 års europeiska rapport från HVS Av Chris Mumford och Thomas Mielke Bolagsstyrningsstrukturen är utformad för att skydda ett bolags intressenters, aktieägares och personals intressen. Dock har den internationella ekonomiska krisen uppenbarat utspridda brister. Därför är vi stolta över att HVS ett ledande globalt chefsrekryteringsoch konsultföretag har tillkännagett att Rezidor Hotel Group ligger på första plats i HVS europeiska rapport 2008 för bolagsstyrning, 2008 European Corporate Governance Report. I rapporten från 2007 rankades Rezidor som nummer två, så vi är särskilt stolta över att ha gått om alla värdiga konkurrenter i denna viktiga rangordning. Här följer en särskild rapport från HVS om 2008 års ranking för europeisk bolagsstyrning: Under året som gått har allmänhetens granskning av affärsoch finanssektorn blivit allt intensivare. Upprörda röster som protesterade mot orimliga bonusar och förmåner resulterade i att regeringar försökte ingripa och reglera ersättningar till företagsledningar. Betoningen ligger på att koppla incitament till upprätthållen prestation snarare än att belöna kortsiktiga resultat, vilket på lång sikt potentiellt kan skada bolaget och det allmänna mervärdet. Dock bör dessa reglerande åtgärder även se till hur lönepaket definieras och vem som fattar dessa beslut. Det är ett bolags styrelse som i slutändan beslutar om ersättning till de högst uppsatta inom företagsledningen som en del av deras ansvar för bolagsstyrningen. I de flesta börsnoterade företag är ägarskapet åtskiljt från förvaltningen, och bolagsstyrningsstrukturen är utformad för att anpassa ledningens incitament efter aktieägarnas. Bolagsstyrning blev ett hett debattämne efter Enronskandalen den ekonomiska krisen och den efterföljande lågkonjunkturen visade att ämnet behövde granskas omgående. I undersökningen 2008, där den europeiska hotellindustrins bolagsstyrning granskades, tittade vi på 21 europeiska, börsnoterade företag. Baserat på information från den offentliga sektorn och från intervjuer, poängsattes företagen efter sin prestation inom fyra huvudkategorier: Styrelsens storlek, sammansättning och oberoende Kommittéstruktur och effektivitet Förekomst av korsägande och relaterade transaktioner Åtagande att betala ledningen och direktörer efter prestation På hela taget är det uppmuntrande att nära 50 % av företagen nu har en oberoende ledande befattningshavare i sin styrelse en viktig företagsextern styrelseledamot. Dock så skiljer fortfarande en tredjedel av företagen inte på rollen som ordförande och rollen som verkställande direktör, trots att man är medveten om att dessa befattningar bör innehas av två olika individer där ordförande idealiskt sett är en utomstående person. Styrelsens storlek och sammansättning Det är allmänt accepterat att styrelsen bör ha ett ojämnt antal styrelseledamöter för att underlätta beslutsfattningen. En styrelses storlek beror ofta på hur komplext bolaget är mellan fem till elva styrelseledamöter är det normala. Genom att begränsa storleken undviker man komplikationer när man arrangerar ett ledningsmöte. De flesta företag som undersöktes hade en lämplig styrelse i förhållande till företagets storlek, men endast 48 % hade ett ojämnt antal styrelseledamöter. 76 % av företagen hade en styrelse där antalet oberoende styrelseledamöter var minst lika många som antalet ickeoberoende styrelseledamöter. Detta bör upprätta en mer objektiv beslutsfattning och det gynnar bolagsstyrningsstrukturen. Under idealiska förhållanden bör bolagsledningen väljas om varje år, vilket gör det möjligt att regelbundet granska den individuella prestationen för att styrelsen ska vara så effektiv som möjlig. Behovet av kontinuitet vid längre projekt kan göra det nödvändigt att vissa styrelseledamöter väljs för en treårsperiod. Kommittéstruktur Kommittéer utgör en viktig del av bolagsstyrningsstrukturen. Deras roll är att granska företagets finansiella prestation och styrelsens iakttagande av riktlinjerna för bolagsstyrningen. Kommittéerna utvärderar även ersättningen till ledningen och utser nya styrelsemedlemmar. Experter rekommenderar att fyra separata kommittéer inrättas: revisions-, bolagsstyrnings-, ersättnings- och nomineringskommitté. Företagen bedömdes efter huruvida dessa individuella kommittéer existerade samt även hur styrelsen var sammansatt - huruvida styrelsen inkluderade en insider eller inte. Man tog även hänsyn till hur ofta styrelse- och kommittémöten hålls. Endast ett av de företag som granskades hade alla fyra RANGORDNING FÖRETAG STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING KOMMITTÉSTRUKTUR KORSÄGANDE OCH INBÖRDES DELTAGANDE BETALA EFTER PRESTATION TOTALT 1 Rezidor Hotel Group 67% 77% 100% 100% 86% 2 InterContinental Hotel Group 67% 92% 100% 80% 85% =3 Whitbread 67% 69% 100% 100% 84% =3 Accor Corporation N/A 50% 85% 100% 100% 84% 4 Fuller, Smith & Turner 33% 69% 100% 100% 76% =5 TUI Hotels 25% 77% 100% 100% 75% =5 Millennium & Copthorne Hotels 75% 85% 100% 40% 75% 6 NH Hoteles 50% 85% 100% 60% 74% 7 MWB - Malmaison 67% 77% 100% 40% 71% 8 Club Méditerranée 33% 62% 100% 80% 69% =9 Euro Disney 67% 46% 100% 60% 68% =9 Societe Des Bains De Mer 75% 77% 100% 20% 68% 10 Pierre & Vacances 58% 54% 100% 40% 63% 11 International Hotel Investments 33% 54% 100% 60% 62% =12 Peel Hotels 33% 54% 100% 40% 57% =12 Sonae Capital 33% 54% 100% 40% 57% 13 Danubius Hotels 50% 54% 100% 20% 56% 14 Sol Melia Hotels & Resorts 25% 85% 50% 60% 55% 15 Orco Property Group 42% 46% 100% 20% 52% 16 Park Plaza Hotels 25% 23% 100% 20% 42% 17 Maypole Group 42% 8% 100% 10% 40% kommittéerna inrättade. Det bör emellertid noteras att de flesta av de andra företagen hade delegerat bolagsstyrningskommitténs ansvar till nomineringskommittén. Den ekonomiska krisen har medfört att styrelser har hållit möten oftare än under tidigare år, och att de har lagt mer tid på att definiera ersättningar för ledningsgruppen. Det kan även vara ett tecken på en önskan att bibehålla en stabilitet bland företagets beslutsfattare som nomineringskommittéer höll möten mindre ofta under Korsägande och inbördes deltagande Tidigare har styrelsens korsägande (om du sitter med i min styrelse så sitter jag med i din) orsakat allvarligt huvudbry för investerare och intressenter. Ett stort antal större bolags styrelser visade på en olämplig överlappning av styrelseledamöter, antingen i företagsaffärer (t.ex. bankrelationer) eller delade sociala bakgrunder (t.ex. familj eller vänner). Dessa nära relationer ogiltigförklarade kontrollsystemen i bolagsstyrningsstrukturen. Tiderna har emellertid förändrats och det är uppmuntrande att se att korsvist ägande var obefintligt i vår studie för Betala efter prestation Det går inte att analysera ämnet bolagsstyrning utan att undersöka hur ersättning tillämpas. Denna studie utvärderar därför hur transparent den tillgängliga informationen om ersättningen till befattningshavarna är, och den poängsätter även företag enligt hur de kompenserar sina företagsinterna och -externa styrelseledamöter. Företagen skulle agera för sina aktieägares bästa om dessa frivilligt erbjöd information om hur ersättning tillämpades snarare än att yppa endast den lagstadgade minimuminformation, som så ofta förekommer i Storbritannien och USA. Fem företag uppnådde toppbetyg i kategorin Betala efter prestation Accor, Fuller, Smith & Turner, Rezidor Hotel Group, TUI och Whitbread. Högsta poäng tilldelades de företag vars företagsexterna styrelseledamöter erhöll lönepaket som inkluderade ett rimligt årligt befattningsarvode, ytterligare ett arvode för kommittéarbetet och därtill någon typ av ägandeskap i form av t.ex. andelar eller aktieoptioner. Resultat Rezidor Hotel Group kom på första plats i 2008 års studie från HVS om bolagsstyrning, med ett sammanlagt resultat på 86 %. InterContinental Hotels Group kom på andra plats med endast 1 % från vinnarens resultat. Accor och Whitbread kom på delad tredje plats. Till följd av den utmaning som det gångna räkenskapsåret utgjorde har ett antal hotellföretag nyligen reviderat sin styrelses sammansättning och struktur. Dessa förändringar kommer att göra verkan på nästa års studie. För inte alltför länge sedan gick hotellindustrin mot en trend att bli alltmer privatägd, men med de nuvarande svårigheterna att anskaffa kapital kommer det att bli intressant att se huruvida fler företag kommer att överväga att börsnoteras vad det lider. Christopher Mumford Managing Director HVS Executive Search London Thomas Mielke Associate HVS Executive Search London 5

4 Rekordresultat Maciej Harasim, Guest Service Representative på Warszawas Radisson Blu Centrum Hotel, har bidragit med ovärderlig kundtjänstsupport sedan han gick med i teamet i november I juni 2009 överträffade han sig själv genom att slå hotellets rekord i antal registreringar till förmånsprogrammet goldpoints plus. Trots att han bara arbetade 15 dagar under denna månad lyckades Maciej värva 114 nya medlemmar till programmet, vilket innebär fler än 7 per arbetspass! Och nästa rekord var inte långt borta: i september uppnådde han strålande resultat för kundtjänstens merförsäljningsprogram genom att tillförsäkra euro i extra rumsintäkter! Regent är läsarnas val Driven till framgång Hotelier Middle East Awards 2009 gav Park Inn Muscat anledning till att fira när HR Manager Noora al Nabri, den enda omanier som blev nominerad till utmärkelsen, tog andra plats i kategorin HR Person of the Year. Med en hotellägarbakgrund (hennes familj äger Radisson Blu i Muskat) hade Noora kunnat välja en enkel karriärväg, men istället valde hon att lyckas efter egna meriter. Sedan gymnasietiden har hon arbetat och utbildat sig varje sommarlov på Radisson Blu och hon började arbeta på heltid Hon övergick till Park Inn under 2008 som en medlem i öppningsteamet och hon är en av hotellets pionjärer, samtidigt gick hon i spetsen för rekryteringskampanjen samt fortsatte sina studier vid ett brittiskt universitet. Hennes dröm är att förvalta sitt eget hotell när hon fyller 35. General Manager Francois Galoisy kommenterade hennes utmärkelse: Noora hör till den lovande generationen omanier som ägnar sin talang åt att utveckla hotellverksamheten i sitt eget land. Hennes framgång härleds från hennes egen beslutsamhet. Conde Nast Travelers årliga Readers Choice Awards avgörs av det ledande amerikanska, lyxiga resemagasinets läsare som alla är sofistikerade och förmögna internationella resenärer. I dagens tuffa ekonomiska klimat är Rezidor glada över att kunna tillkännage att flertalet Regent-hotell finns med bland de översta topphotellen på listan: Regent Berlin finns med bland de 100 bästa hotellen i världen en fantastisk ära! Regent Berlin röstades fram som nummer 5 i Nordeuropa Regent Esplanade Zagreb är ett av de 100 bästa hotellen i Sydeuropa Regent Beijing finns med bland de 100 bästa hotellen i Asien General Manager Peter Schuler med Atalia och Gulmira Astana-shing bedrift! Executive Housekeeper Gulmira Sharipbayeva och Assistant F&B Manager Atalia Tulegenova har båda mottagit en hedersutmärkelse från turist- och sportministern för sina respektive 10 år långa tjänster inom Kazakstans turistsektor. Gulmira och Atalya var bland de första medarbetarna på det första femstjärniga hotellet i Astana och är nu värdefulla medlemmar i Radisson Blus Astana-team. Efter att ha börjat som line staff i hotellbranschen, har de nu båda uppnått chefspositioner. Bekämpa besten Radisson Blu Hotel, Halle-Merseburg, har klassificerats som det bästa hotellet bland 200 i delstaten Sachsen-Anhalt av den tyska branschorganisationen för hotell- och cateringsektorn DEHOGA. Enligt poängsystemet som är baserat på ett antal olika granskningskriterier uppnådde detta fyrstjärniga hotell imponerande 640 poäng. Detta är anmärkningsvärt eftersom hotellet uppnådde fler poäng än femstjärniga hotell i regionen. Wolfgang Schildhauer, ordförande för DEHOGA, kommenterade detta till den lokala pressen: Vi är positivt överraskade av att Radisson Blu har uppnått detta resultat och att de har gått om sådana jättar som Kempinski Halle, men det är inte så konstigt nu när vi har sett vad de har åstadkommit. General Manager Shereen Amin (bilden) klargjorde vad det var som låg bakom deras framgång: Vi tror på och lever efter vår Yes I Can! -filosofi och följer vår koncernchef Kurt Ritters ord som om de vore vår bibel: vi måste vara bättre än våra konkurrenter. 7

5 Gyllene tillfälle för guld Rezidor Hotel Group tog hem guldet med MIMA-utmärkelsen Best Direct Marketing Campaign (Bästa direkta marknadsföringskampanj) vid Marketing Industry Marketing Awards (MIMA) i Storbritannien. Utmärkelsen tilldelades oss för vår gyllene tillfälle - kampanj Golden Chance, som lanserades i slutet av 2008 under vad som skulle visa sig vara en väldigt svår tid för Rezidor och ekonomin i allmänhet. Kampanjen riktade sig till ombud för mötesindustrin (MICE-ombud) i Storbritannien och uppmuntrade dem att boka med Rezidor med incitamentet att kunna vinna fantastiska priser, inklusive en makeover av ett rum eller kontor efter eget val till ett värde av GBP, som skulle få en unik design skapad av en medlem i Rezidors designteam, inspirerad av våra flaggskepps nya, innovativa design. Utsträckt över nära åtta månader var Golden Chance-kampanjen en mångfacetterad marknadsföringskampanj som omfattade olika typer av marknadskommunikation: ett direkt brevutskick, e-kommunikation, utveckling av webbplatser för registrering, samt flygblad och affischer som levererades personligen av säljare från hotellen och GSO-teamet. Kampanjen genererade nära 1,5 miljoner GBP för Radisson Blu- och Park Inn-hotell i Europa och gjorde även att Rezidor framhölls under vad som var väldigt svåra tider. Därtill var den ett utmärkt exempel på hur sälj- och marknadsföringsteam arbetade tillsammans för att genomföra en fullt integrerad kampanj som förutom att införliva marknadskommunikation med mötesindustrin inkluderade två samordnade säljkampanjer. Tracy Gent (vänster), Rezidors Director of Conference & Incentive Sales Storbritannien, samt Caroline Potter (höger), Rezidors Director of Regional Marketing, tar emot utmärkelsen från Lynn Forbes (mitten) vid Forbes Corporate Events & Marketing Rezidors officiella Mover & Shaker Rezidor Hotel Group har hyllats för sin ambitiösa affärsutveckling på den afrikanska kontinenten: Andrew McLachlan, koncernens Vice President Business Development för Afrika och öarna i Indiska Oceanen, vann Mover & Shaker -utmärkelsen vid Hospitality Investment Conference Africa (HICA). Utmärkelsen framhåller hans enastående roll som ledare och hans bidrag till hotellinvesteringar i Afrika. Mellan januari 2007 och mars 2009 tredubblade McLachlan Rezidors portfölj som växte från 8 hotell (i drift eller under utveckling) i 5 afrikanska länder till 21 hotell (i drift eller under utveckling) i 13 afrikanska länder söder om Sahara. Rezidor utvidgade med hotell i nationer som Angola, Etiopien, Kenya, Mali, Nigeria, Moçambique, Zambia och Sydafrika under McLachlans ledarskap. HICA är ett årligt evenemang för den lokala och internationella hotellbranschen som presenteras av Tourism Business Council of South Africa, i samarbete med konferensens grundare och Department of Environmental Affairs & Tourism i Sydafrika. Radisson Blu utsedd till bästa hotellkedja Radisson Blu Hotels & Resorts, Irland, vann utmärkelsen Best Hotel Group vid Hotel & Catering Reviews årliga Gold Medal Awards, och vann över fyra andra hotellkedjor som kämpade om förstaplatsen. Den eftertraktade utmärkelsen togs emot av Han Oldenburger, Regional Director för Rezidor Hotel Group på Irland, som kommenterade att 2009 har varit ett tufft år för alla i vår bransch och att förtjäna detta prestigefyllda erkännande under sådana utmanande omständigheter är särskilt tillfredställande. Jag tillägnar denna utmärkelse till det fantastiska team med Radisson Blu-medarbetare på hela Irland som outtröttligt har arbetat igenom dessa tuffa tider och verkligen visat sin sanna Yes I Can! -inställning. Att vinna detta pris är det perfekta sättet att tacka er för alla era insatser. Radisson Blu Hotel & Spa i Galway fanns även med på slutlistan som en finalist i kategorin Best Four Star Hotel (Bästa fyrstjärniga hotell). vänster till höger: Tim Whyte - Financial Controller, Rezidor Irland; representant från Allied Wines & Barry & Fitzwilliam Ltd (sponsor för utmärkelsen); Han Oldenburger Regional Director, Rezidor Irland; Pauline Corcoran National Director of Sales, Rezidor Irland Vinnande team vid Dubai Deira Creek Fler framgångar för teamet på hotell Radisson Blu Hotel, Dubai Deira Creek! För tredje året i rad har hotellet befunnit sig i strålkastarskenet vid Hotelier Middle East Awards, ett av de bästa evenemangen inom hotellbranschen som ger erkännande åt talanger i regionen. Uwe Micheel vann titeln Chef of the Year (Årets kock) för sitt goda anseende och vitsord inom branschen samt för hans engagemang i hotellet och Dubais kulinariska scen. Asif Minhas har tilldelats IT Person of the Year (Årets IT-person) för sin yrkeskunnighet, sin Yes I Can! - attityd och sin aktiva inställning vad beträffar att lägga fram förslag på innovativa och kostnadsbesparande idéer. Andreas Flückiger rekommenderades varmt som en av de tre bästa i kategorin Årets General Managers eftersom han alltid föregår med gott exempel och för hans sunda omdöme och orubbliga engagemang inom sina ansvarsområden. Chamil Lasantha var en av de fem finalisterna i Stewarding Persons of the Year eftersom han alltid är en enastående ledare och lagspelare, samt även för den ambition och passion han visar för sitt jobb och för hotellet. 9

6 Carlson Companies styrelseordförande Marilyn Carlson Nelson tilldelas World Business Award Marilyn Carlson Nelson, styrelseordförande i Carlson Companies, tilldelades World Business Award vid 2009 års Women s World Awards-gala i Wien i förra veckan. Carlson Nelson var en av 12 kvinnor som hyllades för egenskaper som unik framtidsanda, personlig styrka, förmåga att leva upp till sina ideal samt engagemang i arbetet med att bygga upp en bättre värld under 2000-talet. Yes det kan han absolut! Dessutom medverkade Marilyn Carlson Nelson på den andra Women s World Congress, som anordnades i samband med prisutdelningen. Zagrebs bästa terrass Hotell Regent Esplanade Zagrebs Oleander Terrace toppar listan över de tio bästa terrasserna i den kroatiska huvudstaden, enligt en omröstning genomförd av stadens populäraste dagstidning. I åratal har Oleander Terrace varit en brännpunkt i Zagrebs sociala liv. Med hisnande utsikter över det underbara Ante Starcevictorget och dess häpnadsväckande fontän och omgivande byggnader i jugendstil, avskärmar terrassen sina gäster från stadslivets fart och fläng med sin storslagna grönska, och är nu officiellt den mest attraktiva och praktfulla terrassen i Zagreb. Det är det tuffaste han någonsin har gjort: Jochem Schut (Revenue Manager på Radisson Blu Hotel Amsterdam) har bestigit Mont Blanc, det högsta berget i Västeuropa! Månader av förberedelser och oräkneliga timmar med träning inkluderade att springa det 20 km långa loppet i Bryssel till förmån för Childhood och bocka av sitt första halvmaraton i juni. På söndagsmorgonen den 26 juli 2009, på meter över havet, vecklade han ut Yes I Can! -flaggan på toppen av berget vilket var en kamp i sig då vinden blåste kuling på km i timmen! Klättergruppen på 11 man gick genom natten, hörde snön knastra under fötterna, såg solen sakta stiga, och sju timmar senare hade de tagit sig igenom ett fantastiskt landskap och bestigit berget. Efter bara 10 minuter med den häpnadsväckande utsikten från toppen av Mont Blanc var det redan dags att påbörja nedstigningen. Jochem satte upp detta mål för sig själv som en milstolpe för sin 30-årsdag. Han skulle rekommendera detta för alla med en aptit för äventyr och efter denna fantastiska upplevelse är han definitivt sugen på mer! Syftet med tvådagarskonferensen var att öka allmänhetens kunskap om vissa problem som kvinnor i olika kulturer ställs inför. Gruppen diskuterade bland annat hur den globala ekonomiska krisen fortlöper och dess effekter på kvinnor över hela världen. Det är svårt att hitta några goda nyheter i den rådande ekonomiska krisen, men för yrkesverksamma kvinnor kan detta leda till betydande kulturella förändringar inom företag över hela världen Så sade Marilyn Carlson Nelson i sitt tal till kongressen. När det blir uppenbart att status quo, det gamla gardet och gamla trötta paradigm inte längre fungerar så bra för oss, blir vi mer öppna för nya lösningar och ledarskapsmodeller. I tumultartade tider får man ofta möjlighet att skynda på historiens gång. Priset tilldelas kvinnor vars bedrifter på olika områden kan uppmuntra och inspirera andra. Bland 2009 års vinnare återfinns även Nobelpristagaren Betty Williams och fotomodellen, filantropen och affärskvinnan Elle McPherson. Priserna delades ut av Jordaniens drottning Noor, internationellt känd som aktivist i humanitära frågor och taleskvinna i frågor som rör fred och rättvisa i världen. Drottning Noor har tidigare tilldelats Women s World Awardpriset. Bland tidigare års pristagare hittar vi också Oprah Winfrey, Benazir Bhutto, Susan Sarandon och Christian Amanpour. Marilyn Carlson Nelson har stått med på tidskriften Forbes lista över The World s 100 Most Powerful Women. År 2006 utsågs hon till en av America s Best Leaders av U.S. News and World Report och 2007 utnämndes hon av Ethisphere Magazine till en av de 100 Most Influential People in Business Ethics. Hon sitter också med i World Travel and Tourism CouncilHon deltar i Världsbankens Global Private Sector Leaders Forum och är en av grundarna till och rådgivande styrelseledamot i Women Leaders Program inom World Economic Forum. I oktober 2006 upptogs Marilyn Carlson i Franska hederslegionen av H.E. Jean- David Levitte, Frankrikes ambassadör i USA en orden som grundades av Napoleon Bonaparte. Medlemskap i orden erbjuds till franska medborgare och ett fåtal andra som ett tecken på enastående ledarskap och förtjänster i mänsklighetens tjänst. Marilyn Carlson Nelson är också ledamot i Kungliga Nordstjärneorden, som delas ut av Sveriges kungapar, och av Finlands Vita Ros Orden, som delas ut av Finlands president. Marilyn Carlson Nelson var verkställande direktör för Carlsonkoncernen och är fortfarande styrelseordförande i Carlson Companies. 11

7 Regent: Star Diamond Award för The Regent Esplanade i Zagreb Regent Esplanade i Zagreb tilldelades för andra året i rad den internationella utmärkelsen Five Star Diamond Award av The American Academy of Hospitality Services. Kurt Ritter utnämnd till hedersdoktor vid Oxford Brookes university Juli Kurt Ritter, koncernchef och vd för Rezidor, har utnämnts till hedersdoktor vid Oxford Brookes University i Storbritannien. Utmärkelsen är ett erkännande av Kurt Ritters utomordentliga vision och ledarskap, kommenterar professor Janet Beer, universitetskansler vid Oxford Brookes. Utmärkelsen tilldelas också för hans engagemang i miljöfrågor, affärsetik och för en positiv organisationskultur, fortsätter Janet Beer. Jag är mycket hedrad och stolt över att få ta emot denna doktorstitel, säger Kurt Ritter. Detta är inte bara en personlig framgång för mig, utan det belyser samtidigt den nära relation som Rezidor och Oxford Brookes har. Sedan mer än tio år tillbaka har Rezidor och Oxford Brookes avdelning för hotell-, nöjes- och turism-management haft ett aktivt samarbete som täcker utbildning och praktik, forskning och stipendier, konsultarbete, arbetslivserfarenhet och karriäranställning. Samarbetet är en symbiotisk tvåvägs-relation med en enorm framtida potential, understryker både Janet Beer och Kurt Ritter. Schweiziskfödde Kurt Ritter har nu varit chef för Ritter i två årtionden, och företagets bolagsstyrelse förlängde nyligen hans kontrakt till Under hans ledning har Rezidor blivit ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen och idag har företaget en diversifierad varumärkesportfölj med fem utmärkande varumärken som omfattar 380 hotell med nära rum i drift och under utveckling i 59 länder. Kurt Ritter, som har tilldelats två Lifetime Achievement Awards av den prestigefyllda MKG Group (2008) och International Hotel Investment Forum (2004), anses vara en av de mest respekterade och framgångsrika ledarna inom hotellindustrin. Han tilldelades även titeln Corporate Hotelier of the World (2002) och mottog Brillat Savarin Plaque (2005). Under 1997 utnämndes han till hedersdoktor i Business Administration in Hospitality vid Johnson & Wales University (Providence, USA). 13

8 Regent: Condé Nast Hot List 2009 Regent Grand Hotel Bordeaux (Frankrike) och Floridas Regent Bal Harbour (USA) finns med på det lyxiga resemagasinet Condé Nast Traveler s Hot List 2009, listan över 140 heta nya hotell. Condé Nats-listan är en mycket prestigefull lista där redaktören väljer ut de bästa nya hotellen världen över som öppnade under det gångna året. Leeds bästa affärshotelll The Radisson Blu Hotel i Leeds (Storbritannien) tog hem priset för Bästa affärshotell 2009 på Insider Business Tourism Awards, efter tuff konkurrens från många andra fyr- och femstjärniga hotell i regionen. President s Award för Finland Fyra finska Radisson Blu-anställda belönades av Finlands president, Tarja Halonen, för sina långa karriärer och aktiva engagemang både i arbetslivet och privat. Service managers Eila Hietala, Tarja Asikainen och Riitta Venäläinen från Radisson Blu Hotel i Oulu, och deras Service manager Kauno Vainio från Radisson Blu Seaside Hotel i Helsingfors tilldelades sina medaljer i en ceremoni i Helsingfors den 6 februari Bäst på personlig utveckling För andra året i rad har Radisson Blu Hotel i Belfast vunnit inom kategorin People Development vid Nordirlands Tourism awards. Domarna kommenterade att de var imponerade av hotellets klara, tydliga och lättförståeliga sätt att hantera personlig utveckling. General Manager Stefan Athmann och HR Manager Susan McIlveen tog stolta emot denna prestigefyllda utmärkelse för andra året i rad. Rezidor: Prize of Recognition Den danska affärsreseföreningen (DBTA) har upprättat ett nytt pris (Prize of Recognition) som syftar till att uppmärksamma dem som verkar för bättre utbildning inom reseindustrin. Den förste att ta emot priset var Ole Sorang, Rezidors Marketing Director Norden, som fick utmärkelsen för hans enastående personliga drivkraft för att utveckla utbildningen: Masterutbildning i Service management vid Copenhagen Business School. Traveler s Choice Award för Djerba Radisson Blu Resort och Thalasso Djerba vann utmärkelsen från TripAdvisor Travelers Choice Award 2009 för Bästa lyxhotell i Afrika. Utmärkelsen hyllar världens bästa hotell och de utses av dem som känner dem bäst - verkliga resenärer. Till skillnad från andra hotellutmärkelser runt om i världen utses Travelers Choice-vinnare på grundval av miljoner objektiva recensioner och åsikter om hotellen från världens största resenärsgrupp. 15

9 20 av Rezidors hotelli Expedias topplista! Inte mindre än 20 Rezidor-hotell i Europa och Afrika har tagit sig in på Expedias Insiders SelectTM-lista 2009 över de absolut bästa hotellen i världen, med Tysklands Park Inn Bochum högst på rangordningen med 55 poäng. Utmärkelsen tilldelas 1% av alla de som ligger i toppen av fler än hotell och semesteranläggningar som recenserats av hundratusentals av Expedias kunder. Alla våra hotell fick 85 poäng eller högre för att genomgående tillhandahålla en överlägsen service, en enastående gästupplevelse och anmärkningsvärd uppskattning. Radisson Blu hotellkedjan framför andra i Norden Radisson Blu behåller sin ledande ställning i Norden med två av fem affärsresenärer som föredrar att använda varumärket och 97 procent som känner igen Radissonnamnet under Detta är resultatet av den senaste BDRC-undersökningen - en oberoende årlig undersökning som har genomförts sedan 2001 av det London-baserade marknadsundersökningsföretaget BDRC. Radisson (inklusive Radisson och Radisson SAS, nu Radisson Blu) har sedan starten 2001 utnämnts till det främsta varumärket och har stadigt förbättrat sin prestation för varje år. Den årliga undersökningen, som räknar ut en sammanlagd poäng baserad på igenkänning av varumärket, preferens, användning, lojalitet samt avsikten att rekommendera varumärket, täcker upp alla aspekter av affärsresenärers behov, samt åtskilliga indikatorer för nyckelvarumärkesprestation, vars mätningar uppgår till över 60 varumärken, och som inbegriper intervjuer med sammanlagt norska, svenska, finska och danska affärsresenärer. Vi är väldigt glada över att affärsresenärer föredrar våra hotell. Men viktigare är att vi ser att våra gäster under de senaste sex åren har blivit allt mer nöjda för varje år som går. Detta tyder på att vi förutser våra gästers behov, och uppfyller dem, säger Christian Gartmann, Area Vice President i Norden för Rezidor Hotel Group. Rangordning Land Stad Hotellnamn Poäng 55 Tyskland Bochum Park Inn Bochum Tunisien Midoun Radisson Blu Resort & Thalasso, Djerba Irland Dublin Radisson Blu St. Helen s Hotel Dublin Tyskland Berlin Radisson Blu Hotel Polen Wroclaw Radisson Blu Hotel Kroatien Zagreb The Regent Esplanade Zagreb Tyskland Leipzig Radisson Blu Hotel Sverige Göteborg Radisson Blu Scandinavia Hotel Tyskland Trent Radisson Blu Resort Trent Storbritannien Birmingham Radisson Blu Hotel Tyskland Kamen Park Inn Kamen Unna Storbritannien St. Helier Radisson Blu Waterfront Jersey Polen Krakow Radisson Blu Hotel Norge Tromsö Radisson Blu Hotel Schweiz St Gallen Radisson Blu Hotel Tyskland Weimar Park Inn Weimar Sverige Malmö Radisson Blu Hotel Finland Turku Radisson Blu Marina Palace Hotel Frankrike Les Arcs Radisson Blu Resort, Arc Nordirland Belfast Radisson Blu Hotel Riyadh snappar åt sig Business Traveller Award Riyadhs Radisson Blu Hotel fick erkännande som ett av de bästa affärshotellen i Riyadh (KSA) under 2009 vid Middle East Business Traveller Awards. Dessa prestigefyllda utmärkelser röstas fram av Business Traveller magazines läsare samt av gäster, och sätter riktlinjer för förträffliga anläggningar inom regionens rese- och hotellindustri. 17

10 Där rummen är utsikten Köpenhamns Radisson Blu Royal Hotel är världens första designerhotell och den danske designer-gurun Arne Jacobsens verk. Hotellet stod nyligen i det internationella strålkastarljuset ännu en gång när det omnämndes i en artikel i Washington Post med rubriken Where the rooms are the view ( fritt översatt Där rummen är utsikten ). Medan hotellet förbereder sig inför sitt 50-årsjubileum nästa år fokuseras det på en nyvunnen uppskattning för den tillbakadragne arkitektens arbete som en vändpunkt i 1950-talets moderna design. Med hans nya uppfattning om lyx för 50 år sedan flammade ett intresse för designhotell idag upp. Som en milstolpe för den nya jetåldern, var Royal Köpenhamns första skyskrapa och ett genombrott inom byggnadsdesign. Jacobsen designade hotellets alla vinklar och vrår, från bestick till dörrhandtag och byggnaden själv, och många av hans främsta ikoniska möbeldesign skapades särskilt för detta projekt. Men det fanns en tid när även Royal skalade bort en storslagen mans vision, nämligen under 80-talets renovering. Idag har hans begåvning åter installerats, även om det bara finns ett rum som är bevarat exakt som Jacobsen designade det, med den turkosa fåtöljen Ägget, skrivbord och väggdetaljer i wenge-trä, havsskumformade badrumskakel och ljusblå golvlampa Royal. Jacobsen förstod att gästerna ville ha något speciellt och unikt, påpekar artikeln. Och när de legendariska fåtöljerna Svanen och Ägget välkomnar dig i hotellets lobby och du ser den svepande spiraltrappan sträcka sig upp från bottenplan, får du känslan av att Radisson Blu Royal Hotel i Köpenhamn fortfarande lovar en ytterst unik upplevelse BUSINESS TRAVEL AWARD Tilldelas RADISSON BLU Bästa Hotellkedja Alexandra Kindblom TRAVEL NEWS Bästa hotellkedja På branschmässan TUR - en av Skandinaviens ledande handelsmässor för resor, turism och konferenser - vann Radisson Blu Hotels & Resorts det prestigefyllda Business Travel Award 2009 som Bästa hotellkedjan i EMEA för nordiska resenärer, och slog därmed Elite Hotels och Hilton som kom på andra respektive tredje plats. Bästa hotell i Mellanöstern och Afrika Radisson Blu Hotel, Dubai Media City kan stoltsera med två stora utmärkelser: The Business Traveler Award 2009 för Bästa fyrstjärniga hotell i Mellanöstern och Bästa fyrstjärniga affärshotell Mellanöstern och Nordafrika som båda delas ut av MENA Travel Awards

11 Världens bästa flygplatshotell Rezidor är ett av Europas starkaste förvaltningsbolag för flygplatshotell och fick erkännande i tidningen Forbes Traveler som Världens bästa flygplatshotell The Radisson Blu Hotel, London Stansted Airport, och Radisson Blu Hotel, Frankfurt, är två av de topphotell som presenteras. 21

12 Stansted är Fit For Business Radisson Blu Hotel London Stansted Airport har fått utmärkelsen Fit for Business på Well-Being in the East - planen genom att visa sitt starka arbetsmiljöengagemang. En ledare bland kvinnor Farah Willey, Director of Sales vid Astanas Radisson SAS Hotel, har fått 2009 års utmärkelse Women s Leadership Award av den amerikanska handelskammaren i Kazakstan. Stansteds Revenue Manager vinner priset Acorn Award Revenue Manager för Radisson Blu Hotel London Stansted Airport, Caroline Archer, har vunnit priset Acorn Award, ett prestigefyllt branschpris som uppmärksammar framgångsrika ungdomar som är under 30 år. Priserna har sedan de lanserades 1986 tilldelats toppchefer som Marco Pierre White, Gary Rhodes och Marcus Wareing.

13 Year 2007 Radisson Blu och Park Inn: Bäst enligt J.D. Powers Radisson Blu och Park Inn toppade 2007 European Guest Satisfaction Index som publiceras av J.D. Power and Associates, ett multinationellt ledande marknadsundersökningsföretag. Rezidor: Bästa General Manager enligt Worldwide Hospitality Awards Wolfgang Nitschke från The Regent Berlin fick priset för Bästa General Manager 2007 vid Worldwide Hospitality Awards (WHA) i Paris november Priset kröner Nitschkes enastående karriär i hotellbranschen som började för över 50 år sedan. Bästa hotell i Polen Polish Travel Quo Vadis, tilldelar Radisson Blu Centrum Hotel utmärkelsen Bästa hotell i Polen för sitt enastående resultat vad gäller internetbokningar via Polish Travels webbsidor. 25

14 Bästa hotell på Irland Radisson Blu Hotel & Spa i Galway på Irland utsågs till Bästa hotell på Irland och Bästa hotell i Storbritannien och Irland vid den första HotelClub Hotel Awardsgalan vars syfte är att premiera överlägset välskötta verksamheter i hotellbranschen. Rezidor: Bästa hotellkedjan i Storbritannien Storbritanniens största organisation för oberoende researrangörer, Advantage, tilldelade Rezidor Hotel Group sin årliga utmärkelse för Bästa hotellkedja. Goldpoints plus: Tredje bästa förmånsprogrammet Radisson Blus goldpoints plus röstades fram till det tredje bästa förmånsprogrammet för återkommande kunder av Freddie Awards. Dessutom vann Radisson Blu kategorin Bästa medlemskommunikation. Bästa hotellkedjan på Irland Radisson Blu Hotels & Resorts på Irland vann för tredje året i rad priset för Bästa hotellkedja vid Irish Travel Trade. Andra finalister var Starwood, Hilton, Marriott och Best Western. Bästa hotellkedjan på Irland Radisson Blu Hotels & Resorts på Irland vann för tredje året i rad priset för Bästa hotellkedja vid Irish Travel Trade. Andra finalister var Starwood, Hilton, Marriott och Best Western. Bästa hälso-hotell i Ungern Ungerns ledande ekonomitidning röstade fram Radisson Blu Birdland Resort & Spa i Bükfürdö som Bästa hälso-hotell i Ungern baserat på den höga kvalitet som både faciliteterna och servicen håller. Undersökningen tar hänsyn till de åsikter och röster från flertalet olika välkända och högt ansedda professionella organisationer och onlineportaler som t.ex. Best Health Austria, Golden Sun Award, Business Traveler och Wellness Travel. 27

15 Bland de fem bästa hotellkedjorna i Mellanöstern Radisson Blu utsågs till en av de 5 bästa hotellkedjorna i Mellanöstern vid Business Travelers Awards. Regent: Bland de bästa i världen Regent Esplanade i kroatiska Zagreb rankas som nr 34 på listan över de 100 bästa hotellen i världen i det senaste numret av det internationella resemagasinet Condé Nast Traveller. Park Inn: Bäst i Jekaterinburg Park Inn Jekaterinburg i Ryssland tilldelades utmärkelsen Bästa hotellet i staden på den internationella turismdagen. Rezidor: 2007 World Travel Awards Ledande hotell världen över Reykjavik Islands ledande hotell och Islands ledande konferenshotell: Radisson Blu 1919 Hotel Estlands ledande affärshotell: Radisson Blu Hotel, Tallinn Lettlands ledande affärshotell: Radisson Blu Daugava Hotel Bland de 10 bästa i Afrika Radisson Blu Hotel Waterfront i Kapstaden har valts till ett av de tio bästa hotellen i Afrika enligt Condé Nast Traveler Readers Choice Bästa hotellkedjan i Norge Den årliga Grand Travel Awards i Norge, som organiseras av Travel News, röstade fram Radisson Blu Hotels & Resorts som Bästa internationella hotellkedja, som därmed slog Marriott, Hilton, Sheraton och Choice. Norges ledande skidort: Radisson Blu Resort, Beitostolen Sveriges ledande affärshotell: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg Sharjahs ledande semesterort: Radisson Blu Resort, Sharjah Kroatiens ledande hotell: The Regent Esplanade, Zagreb Rezidor: Finalist i European Business Awards Rezidors kundservicefilosofi, Ja jag kan! var en av de tio främsta finalisterna i Société Générale/European Business Award for Customer Focus, februari Regent Seven Seas Cruise: Världsbäst Vid den tjugonde upplagan av Condé Nast Travellers årliga Readers Choice Awards utsågs Regent Seven Seas Cruises till världens bästa kryssningslinje för mindre fartyg. 29

16 Year 2006 Radisson Blu och Park Inn: Bäst enligt J.D. Powers Radisson Blu Hotels & Resorts toppar European Hotel Guest Satisfaction Index 2006 enligt en studie av J.D. Power and Associates som publicerades i oktober Radisson Blu är bäst bland finare hotellkedjor på att tillfredställa sina gäster och får högsta poäng i kategorierna: incheckning/utcheckning, hotellrum, hotellservice, kostnader och avgifter. J.D. Power and Associates är ett multinationellt ledande marknadsundersökningsföretag. Rezidor: Bästa internationella hotellföretag Rezidor tog emot den prestigefyllda utmärkelsen Bästa internationella hotellföretag av Russia Travel Industry Awards på mässan MITT 2006 i mars Rezidor: Mest eftertraktade investeringspartnern Rezidor fick Treugast-utmärkelsen Mest eftertraktade investeringspartnern Priset delas ut av Treugast Solutions Group, ett stort ledningskonsultföretag för hotellsektorn, och presenterades vid turistutställningen ITB i Berlin i mars

17 Bästa globala hotellkedjan Radisson Blu vann för andra året i rad priset för Bästa globala hotellkedja vid 2006 Irish Travel Trade News Awards. Denna titel utses genom röstning i Travel Trade på Irland och uppmärksammar produktkvalitet och -styrka hos irländska hotell. Bästa hotellkedjan i Sverige För andra året i rad kunde Radisson Blu ta emot priset Grand Travel Award för Bästa hotellkedja i Sverige. Grand Travel Awards arrangerades i mars 2006 av handelstidningen Travel News. Bästa fyrstjärniga Radisson Blu Lazurnaya Hotel, Sochi fick priset Resort Olympus Award som Bästa fyrstjärniga resorthotell i tävlingen Regional Travel Competition. Rezidor: Bästa marknadsföringspartnerskap Radisson Blu Hotels & Resorts fick den högt ansedda utmärkelsen Worldwide Hospitality Award för Bästa marknadsföringspartnerskap Radisson Blu fick utmärkelsen för konceptet Bästa rummet, bästa kaffet som har utvecklats i nära samarbete med Nespresso, en global pionjär i att utveckla perfekt kaffe och den snabbast växande verksamheten inom Nestlé-koncernen. 33

18 Bästa företaget att arbeta för Radisson Blu Hotel, Muscat, är det bästa företaget att arbeta för i Oman enligt en undersökning från 2006 som genomfördes av en av sultanatets tidningar, Business Today, i samarbete med International Market Research Consultancy. Radisson Blu Hotel i Muscat, som är det högst rankade hotellindustriföretaget, säkrade även tredje platsen i kategorin Bästa företaget för kvinnliga arbetare. Rezidor: Årets unga chef Tim Gordon, General Manager för Radisson Blu Hotel, vid flygplatsen London Stansted, vann priset för Årets unga chef vid brittiska Travel Industry Hall of Fame. Detta pris uppmärksammar enastående insatser av yngre affärsledare när det gäller att forma och utveckla reseindustrin. Rezidor: Bästa hotell i Mellanöstern och Afrika Vid 2006 Middle East and North Africa (MENA) Travel Awards, vann Golden Resort by Rezidor, Sharm El Sheikh guld för Årets bästa nya fyrstjärniga hotell i Mellanöstern och Afrika. Radisson Blu Hotel Aqaba vann guld för bästa fyrstjärniga semesterhotell; Radisson Blu Resort Sharjah vann platina för hotell med Bästa pris-värde-förhållande ; Radisson Blu Resort Taba fick guld för Bästa miljömedvetna femstjärniga hotell och Radisson Blu Hotel Kuwait fick silver för Bästa femstjärniga affärs/företagshotell. Bästa hotell och Bästa hotelldirektör Radisson Blu Palais Hotel i Wien och dess General Manager, Heimo Leitgeb, belönades för Bästa hotell och Årets hotelldirektör i Österrike av den tyska tidningen BESSER ESSEN & REISEN. Rezidor: Årets skotske hotellchef Philip Mahoney, General Manager för Radisson Blu Hotel Glasgow, tog hem priset för Årets skotske hotellchef 2006 vid Scottish Hotels of the Year Awards i april Bästa hotell i Kiev Radisson Blu Hotel i Kiev har utnämnts till Bästa hotell i Ukraina, Hotellet med den finaste och mest kvalificerade kundservicen och Food Service Excellence Award för restaurangen Mille Miglia Ristorante & Enoteca. Priserna delades ut vid det sjätte Industry of Hospitality 2006 Forum i Ukraina i oktober

Årsstämma 2013 WOLFGANG M. NEUMANN VD & KONCERNCHEF ONSDAGEN DEN 24 APRIL 2013

Årsstämma 2013 WOLFGANG M. NEUMANN VD & KONCERNCHEF ONSDAGEN DEN 24 APRIL 2013 Årsstämma 2013 WOLFGANG M. NEUMANN VD & KONCERNCHEF ONSDAGEN DEN 24 APRIL 2013 EMEA: kraftfull närvaro i mer än 70 länder 338 hotell i drift 100 under utveckling TOTALT ANTAL HOTELL 65 176 113 85 Nyckelländer

Läs mer

"Visionen är att vara den ledande aktören En vision där gästerna är i fokus"

Visionen är att vara den ledande aktören En vision där gästerna är i fokus Thomas Engelhart "Visionen är att vara den ledande aktören En vision där gästerna är i fokus" Thomas Engelhart ny Nordenchef för hotellkedjan Rezidor. Hans ambition är tydlig, både på jobbet och hemma.

Läs mer

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE Välkommen till en helt ny mötesupplevelse! På Carlson Rezidor är vårt fokus att tillhandahålla tillförlitliga, professionella och kundanpassade möteslösningar vi försöker

Läs mer

RUM RUM RUM RUM ANTAL HOTELL OCH RUM PER REGION (REDAN I DRIFT SAMT PLANERADE)*

RUM RUM RUM RUM ANTAL HOTELL OCH RUM PER REGION (REDAN I DRIFT SAMT PLANERADE)* Ö V E R S I K T 2 0 1 5 Rezidor Hotel Group är ett av de mest dynamiska hotellföretagen i världen och en del av Carlson Rezidor Hotel Group, en av världens största hotellgrupper. På samtliga hotell levererar

Läs mer

Ett av VÄRLDENS SNABBAST VÄXANDE. hotellföretag. AVENUE DU BOURGET 44 B-1130 BRUSSELS, BELGIEN T: +32 2 702 92 00 F: +32 2 702 93 00 www.rezidor.

Ett av VÄRLDENS SNABBAST VÄXANDE. hotellföretag. AVENUE DU BOURGET 44 B-1130 BRUSSELS, BELGIEN T: +32 2 702 92 00 F: +32 2 702 93 00 www.rezidor. VÄXANDE VÄRLDENS SNABBAST Ett av hotellföretag AVENUE DU BOURGET 44 B-1130 BRUSSELS, BELGIEN T: +32 2 702 92 00 F: +32 2 702 93 00 www.rezidor.com Vår VERKSAMHET Vi förvaltar varumärken, människor, relationer

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2011. 13 april, 2011

ÅRSSTÄMMA 2011. 13 april, 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 Kurt Ritter, VD & Koncernchef Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm 13 april, 2011 Välkomna till Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm Öppnades januari 2011 Ett förstklassigt läge

Läs mer

Gör din resa lite enklare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi

Gör din resa lite enklare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi Gör din resa lite enklare Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi Passa på att boka allt på en och samma gång Gör din resa lite enklare och roligare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi i samband med

Läs mer

Ett av VÄRLDENS SNABBAST VÄXANDE. hotellföretag. AVENUE DU BOURGET 44 B-1130 BRUSSELS, BELGIEN T: +32 2 702 92 00 F: +32 2 702 93 00 www.rezidor.

Ett av VÄRLDENS SNABBAST VÄXANDE. hotellföretag. AVENUE DU BOURGET 44 B-1130 BRUSSELS, BELGIEN T: +32 2 702 92 00 F: +32 2 702 93 00 www.rezidor. VÄXANDE VÄRLDENS SNABBAST Ett av hotellföretag AVENUE DU BOURGET 44 B-1130 BRUSSELS, BELGIEN T: +32 2 702 92 00 F: +32 2 702 93 00 www.rezidor.com Vår VERKSAMHET Vi förvaltar varumärken, människor, relationer

Läs mer

ÅRSSTÄMMA VD anförande

ÅRSSTÄMMA VD anförande ÅRSSTÄMMA VD anförande Kurt Ritter Koncernchef och VD Årsstämma 16 april 2010 Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Branschuppdatering Om Rezidor Resultat 2009 & Q1-2010 Milstolpar 2009 Vi håller

Läs mer

ETT AXPLOCK AV AFFÄRSMÖJLIGHETER OCH INFORMATION I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (MENA) nr

ETT AXPLOCK AV AFFÄRSMÖJLIGHETER OCH INFORMATION I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (MENA) nr ETT AXPLOCK AV AFFÄRSMÖJLIGHETER OCH INFORMATION I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (MENA) nr. 2017-04 FÖRENADE ARAB EMIRATEN DUBAI THE TOWER @ DUBAI CREEK HARBOUR Konstruktionen av The Tower har börjat i Dubai

Läs mer

AGM 2009 CEO UPDATE STOCKHOLM 23 APRIL 2009 KURT RITTER PRESIDENT & CEO MIN PRESENTATION Den globala ekonomin Hotell- och turistnäringen Rezidor här och nu Fokus på tillväxtmarknader Bred varumärkesportfölj

Läs mer

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma?

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Börja Drömma Belöningar & Erkännanden Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Detta är bara början! Medan du bygger din Vemmaverksamhet, skapar du även din berättelse och sätter exempel

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Källa: hotel.info-topp 20 globalt (huvudstäder): 1. Tokyo 7,84. 2. Lissabon 7,71. 3. Prag 7,66. 4. Berlin 7,60. 5. Peking 7,35. 6.

Källa: hotel.info-topp 20 globalt (huvudstäder): 1. Tokyo 7,84. 2. Lissabon 7,71. 3. Prag 7,66. 4. Berlin 7,60. 5. Peking 7,35. 6. PRESSINFORMATION Pris och prestanda-index (HPLI-Hotel-Preis-Leistungs-Index) 2008 överraskar: - hotel.info-gäster världen över placerar hotell i Tokyo på första plats - Storstäder som London, Moskva och

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2011 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier som baseras på

Läs mer

Redogörelse för valberedningens arbete i Auriant Mining AB (publ)

Redogörelse för valberedningens arbete i Auriant Mining AB (publ) Redogörelse för valberedningens arbete i Auriant Mining AB (publ) Valberedningen sammankallades av Auriant Mining ABs styrelseordförande Lord Peter Daresbury och bestod av Erik Wigertz, valberedningens

Läs mer

Fitnesslösningar för hotell och spa

Fitnesslösningar för hotell och spa Fitnesslösningar för hotell och spa Välkommen 1 Globala fitnesslösningar 2 Hotellgym 4 Precor & Amer Sports 6 Precor-utrustning 8 Fitnessmiljöer Välrenommerade inom hospitality världen över Vi är stolta

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT AV VÄRLDENS SNABBAST VÄXANDE HOTELLFÖRETAG

VÄLKOMMEN TILL ETT AV VÄRLDENS SNABBAST VÄXANDE HOTELLFÖRETAG VÄLKOMMEN TILL ETT AV VÄRLDENS SNABBAST VÄXANDE HOTELLFÖRETAG AGM 2008, STOCKHOLM 23 APRIL 2008 KURT RITTER PRESIDENT & CEO EMEA 51 COUNTRIES 333 HOTELS 68,300 ROOMS AROUND THE WORLD 71 COUNTRIES 988 HOTELS

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Stig Gustavson f. 1945 Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och

Läs mer

SCA bäst på nätet svenska företagswebbplatser i framkant på mobilitet

SCA bäst på nätet svenska företagswebbplatser i framkant på mobilitet SCA bäst på nätet svenska företagswebbplatser i framkant på mobilitet Den årliga rankingen av företagswebbplatser som görs av KW Digital (systerbyrå till Hallvarsson & Halvarsson), har utsett SCA till

Läs mer

AFFARS RESENAREN. "Visionen är att vara den ledande aktören En vision där gästerna är i fokus" DEN NYA GENERATIONENS VANDRARHEM

AFFARS RESENAREN. Visionen är att vara den ledande aktören En vision där gästerna är i fokus DEN NYA GENERATIONENS VANDRARHEM AFFARS RESENAREN Smarta resor för dig som reser i jobbet November 2014 www.affarsresenaren.se VARSÅGOD TA GÄRNA DITT NUMMER AV AFFÄRSRESENÄREN MED DIG HEM Aktuellt DEN NYA GENERATIONENS VANDRARHEM Den

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TISDAGEN DEN 5 MAJ 2015

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TISDAGEN DEN 5 MAJ 2015 DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TISDAGEN DEN 5 MAJ 2015 INNEHÅLL 1. Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Duni AB (punkt 2, 12 14 och 17 på dagordningen) samt motivering beträffande

Läs mer

Olika typer av kartor Tematiska kartor Topografiska kartor En karta kan visa olika saker Europas födelse Jordens tektoniska plattor Europas utseende Naturlandskap Landskap som naturen format Kulturlandskap

Läs mer

Årsstämma 2012, 25 april Kurt Ritter, VD & Koncernchef

Årsstämma 2012, 25 april Kurt Ritter, VD & Koncernchef Årsstämma 2012, 25 april Kurt Ritter, VD & Koncernchef Historisk stark tillväxt HOTELL I DRIFT OCH UNDER UTVECKLING 425 hotell 93 000 rum CAGR: Compounded Annual Growth rate / Genomsnittlig årlig tillväxttakt

Läs mer

ETT AXPLOCK AV AFFÄRSMÖJLIGHETER OCH INFORMATION I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (MENA) nr

ETT AXPLOCK AV AFFÄRSMÖJLIGHETER OCH INFORMATION I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (MENA) nr ETT AXPLOCK AV AFFÄRSMÖJLIGHETER OCH INFORMATION I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (MENA) nr. 2017-02 FÖRENADE ARAB EMIRATEN DUBAI SMART CITY PROJEKT Den symboliska grundstenen har lagts i Silicon Park, Dubai

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

21 februari 2017 Bilaga 1. Hans Biörck

21 februari 2017 Bilaga 1. Hans Biörck 21 februari 2017 Bilaga 1 Information om föreslagna styrelsemedlemmar Hans Biörck Befattning: Ordförande Född: Sverige, 1951 Invald: 2016 Aktieinnehav i Skanska*: 20,273 B-aktier privat och 666 B-aktier

Läs mer

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar Flermålsanalys Stockholms placeringar i olika rankingar Flermålsanalys Stockholms placeringar i olika rankingar * Ranking avser nationer Innovation* (nummer 1 av 131) Best city to locate business (nummer

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa I denna folder hittar du några utvalda städer och hotell. Hotellubudet är enormt och vi presenterar här endast några få utvalda. På www.hotelreservation.se

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Januari 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 75 9858 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 51 7164 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 76 7144 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Är du redo att lära för livet?

Är du redo att lära för livet? Är du redo att lära för livet? Vi assistenter, sekreterare och administratörer är i ständigt lärande vi lär av varandra, av experter, av personliga möten av allt som kan göra oss ännu lite bättre, ännu

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Helsingfors sedan den 5 juli 1995. Till koncernen hör de helägda dotterbolagen

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2)

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2) Flermålsanalys Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2) Innovation* (nummer 1 av 131) Best city to locate business (nummer 13 av 36) Congress & convention participants (nummer 16 av 44) Investment*

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2014 Stockholm den 24 april Wolfgang M. Neumann VD och koncernchef

ÅRSSTÄMMA 2014 Stockholm den 24 april Wolfgang M. Neumann VD och koncernchef ÅRSSTÄMMA 2014 Stockholm den 24 april 2014 Wolfgang M. Neumann VD och koncernchef / Positiva trender för turism, stabil prognos Rese- och turistbranschen nu 9 % av globalt BNP Rekord för antalet internationella

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 6 april 2016

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 6 april 2016 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 6 april 2016 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna

Läs mer

Hotell som investeringsobjekt

Hotell som investeringsobjekt Benchmarking Alliance Hotell som investeringsobjekt Stockholm 25 april 2013 Benchmarking Alliance Benchmarking Alliance Kra9fulla och lä=använda analysverktyg Tillhandahåller marknadsdata för den nordiska

Läs mer

FAKTABLAD Ett av världens snabbast DYNAMIQUES. hotellföretag

FAKTABLAD Ett av världens snabbast DYNAMIQUES. hotellföretag Ett av världens snabbast DYNAMIQUES hotellföretag FAKTABLAD 2011 Vår verksamhet Vi förvaltar varumärken, människor, relationer och ägarnas tillgångar. Vi är verksamma inom hotellförvaltning och driver

Läs mer

Utmärkelser och erkännanden relaterade till Rezidor s Responsible Business program

Utmärkelser och erkännanden relaterade till Rezidor s Responsible Business program Utmärkelser och erkännanden relaterade till Rezidor s Responsible Business program Utmärkelser och erkännanden relaterade till Rezidor s Responsible Business program Våra hotell har erhållit flera externa

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Stockholm juli 2009 Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Trots lågkonjunkturen och hög arbetslöshet söker svenska arbetsgivare efter rätt kompetens. Hela 29 procent

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER December 2011 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 71 8580 Göteborg/Säve Bryssel S. Charleroi 12 2268 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 45 6613

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:10 2016-04-13

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:10 2016-04-13 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:10 2016-04-13 Detta uttalande är såvitt avser fråga 5 meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet

Läs mer

25 februari 2016 Bilaga

25 februari 2016 Bilaga 25 februari 2016 Bilaga Information om föreslagna styrelsemedlemmar Hans Biörck Befattning: Ordförande Född: Sverige, 1951 Invald: Aktieinnehav i Skanska***: 16,668 B-aktier Trelleborg AB, ledamot LKAB,

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2009 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

LEO Dupliceringsutbildnings bok. Din väg till framgång!

LEO Dupliceringsutbildnings bok. Din väg till framgång! LEO Dupliceringsutbildnings bok Din väg till framgång! Välkommen till LEO Duplicering är nyckeln till framgång i din Leo business! Nu när du har bestämt dig att starta din väg till framgång som LEO Medlem,

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

- Det effekthöjande ledarskapet -

- Det effekthöjande ledarskapet - - Det effekthöjande ledarskapet - GPTW Höstkonferens Peter Westford Stockholm 9 oktober, 2013 A world where organizations enable people to unleash their full potential to maximize performance Recruitment

Läs mer

EXPERIENCE MEEtINgS. nytt mötes- OcH konferens koncept från radisson Blu

EXPERIENCE MEEtINgS. nytt mötes- OcH konferens koncept från radisson Blu EXPERIENCE MEEtINgS nytt mötes- OcH konferens koncept från radisson Blu MÖtEn MEd För att ett möte ska bli framgångsrikt måste perfekt planering kombineras med rätt möteslokal, facilitet och service.

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

En sann Taekwon-Do mästare

En sann Taekwon-Do mästare En sann Taekwon-Do mästare Master Per Andresen, 7 Dan Pionjär av TKD ITF i Europa. Ledare för en av världens största ITF organisationer, National Taekwon-Do Norway med drygt 6000 medlemmar. Huvudinstruktör

Läs mer

Den internationella bilden av Sverige som land

Den internationella bilden av Sverige som land Den internationella bilden av Sverige som land SÅ STÅR SIG SVERIGE I VÄRLDEN ENLIGT NATION BRANDS INDEX SM Foto: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se Foto:Johan Willner/imagebank.sweden.se VERSION 1.0

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

ASEA Kompensationsplan

ASEA Kompensationsplan ASEA Kompensationsplan 1 SVERIGE För att börja förtjäna kommissioner (återförsäljning, fördelskund, snabbstart, teamkommissioner och AAA-bonus) ska du helt enkelt vara aktiv genom att generera minst 100

Läs mer

KONFIDENTIALITETSPOLICY

KONFIDENTIALITETSPOLICY KONFIDENTIALITETSPOLICY Konfidentialitetspolicy för gäster inom Rezidor Hotel Group Policyns omfattning. Konfidentialitetspolicyn för gäster (nedan kallad "policyn") beskriver hur vi inom Rezidor Hotel

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2010 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

Hotel Solution. Komplett paketlösning för ett energigivande inomhusklimat i hotell.

Hotel Solution. Komplett paketlösning för ett energigivande inomhusklimat i hotell. Hotel Solution Komplett paketlösning för ett energigivande inomhusklimat i hotell. Inomhusklimatet spelar roll LUFTTEMPERATUR LUFTFUKTIGHET LUFTKVALITET DRAG LJUDNIVÅ Hur viktig är komforten? Forskning

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com

Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com CV Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com Karriärmål Mitt mål är att i kunna utnyttja alla de erfarenheter jag har för att ytterligare bygga verksamheter,

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Årsmöte 4 februari BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm. Döbelnsgatan 17, Stockholm

Årsmöte 4 februari BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm. Döbelnsgatan 17, Stockholm Årsmöte 4 februari 2016 BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm Döbelnsgatan 17, Stockholm Svenska Industrins Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Februari 2012 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 73 8934 Göteborg/Säve Bryssel Charleroi 13 2457 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 65 9250 Stockholm/Bromma

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och Uppföljning och utvärdering av program för aktiebaserad ersättning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i banken. Allmänt Styrelsen i SEB

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

2006-05-01. Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare!

2006-05-01. Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare! x 2006-05-01 Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare! 2005 ett starkt år 2005 blev ett starkt år för H&M med en god försäljningsutveckling, många nya kunder och en fortsatt ökad lönsamhet.

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD I Afrika finns det miljontals människor som saknar det kapital de behöver för att utveckla sina företag och därmed bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen. Mer än 15 procent

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL TourismFIS D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Beslutsprocessen för att fastställa ersättningspolicy

Beslutsprocessen för att fastställa ersättningspolicy Den engelska versionen av ersättningspolicyn ska äga företräde om det förekommer motsägelser i den engelska versionen och någon av de versioner som finns tillgängliga på andra språk. Jupiter-koncernen

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

ASIA INTERNATIONAL IMPORT

ASIA INTERNATIONAL IMPORT April 2015 maj 2015 DUBAI UAE 30 mars 30 april 2015 NOBLE PRIZE EXHIBIT Från slutet av mars pågår en utställning kring Nobelpriset i Burj Khalifa. Utställningen är öppen 9.00-19.00 alla dagar utom fredag.

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Ersättning till bolagsledningen 2011 (inklusive VD (koncernchef)) Ersättningens beståndsdelar. Grundersättning

Ersättning till bolagsledningen 2011 (inklusive VD (koncernchef)) Ersättningens beståndsdelar. Grundersättning Punkt 15 av årsstämmans dagordning Punkt 15 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra

Läs mer

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Vi kan Konferens & Event Vi möter Era förväntningar En konferensresa innebär höga förväntningar och krav. Vår ambition är att motsvara och gärna överträffa

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer