Utmärkelser och prestationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utmärkelser och prestationer"

Transkript

1 Utmärkelser och prestationer

2 Park Inn bäst enligt J.D. Power and Associates Year 2009 Park Inn, Rezidors unga och dynamiska mellanklassvarumärke, toppade 2009 European Hotel Guest Satisfaction Index StudySM, en undersökning som utfördes av J.D. Power and Associates. Varumärket fick den högsta rankingen i gästtillfredsställelse i segmentet mellanklass med fullservice. Vi är glada och stolta över båda resultaten, säger Olivier Jacquin, Senior Vice President Marketing, Sales & Distribution för Rezidor. Särskilt Park Inn har uppnått fantastiska resultat. Studien för 2009 speglar vår unika servicefilosofi Yes I Can!, samt framgången som våra omfattande renoveringsprogram och nyöppnade Park Inn-flaggskepp i Manchester och Krakow har haft, fortsätter Jacquin. Undersökningen European Hotel Guest Satisfaction Index StudySM som utförs av J.D. Power and Associates är nu inne på sitt femte år och den undersöker de europeiska hotellgästernas tillfredsställelse överlag med hjälp av sju mätredskap (rangordnat med den viktigaste kategorin först): kostnader och avgifter, hotellrum, hotellfaciliteter, mat och dryck, incheckning/utcheckning, hotellservice samt bokning. 42 varumärken bedömdes och delades in i fyra segment: övre förstaklassegment, förstaklassegment, mellanklassegment med fullservice samt ekonomiklassegment. Studien för 2009 grundar sig på svar från fler än gäster som har bott på hotell i Europa mellan maj 2009 och september Högsta poäng i gästtillfredsställelse bland mellanklasskedjor med fullservice Friskrivningsklausul: Park Inn fick högsta sifferpoäng bland mellanklasshotell med fullservice i J.D. Power and Associates undersökning 2009 European Hotel Guest Satisfaction Index StudySM. Studien grundar sig på svar från fler än gäster som har bott på hotell i Europa mellan maj 2009 och september 2009 och omfattar 17 hotellkedjor. De patentskyddade resultaten från studien grundar sig på konsumenters erfarenheter och uppfattningar och undersökningen genomfördes augusti till september Dina erfarenheter kan skilja sig från undersökningsresultaten. Besök 3

3 Rezidor får högsta poäng i bolagsstyrning enligt 2008 års europeiska rapport från HVS Av Chris Mumford och Thomas Mielke Bolagsstyrningsstrukturen är utformad för att skydda ett bolags intressenters, aktieägares och personals intressen. Dock har den internationella ekonomiska krisen uppenbarat utspridda brister. Därför är vi stolta över att HVS ett ledande globalt chefsrekryteringsoch konsultföretag har tillkännagett att Rezidor Hotel Group ligger på första plats i HVS europeiska rapport 2008 för bolagsstyrning, 2008 European Corporate Governance Report. I rapporten från 2007 rankades Rezidor som nummer två, så vi är särskilt stolta över att ha gått om alla värdiga konkurrenter i denna viktiga rangordning. Här följer en särskild rapport från HVS om 2008 års ranking för europeisk bolagsstyrning: Under året som gått har allmänhetens granskning av affärsoch finanssektorn blivit allt intensivare. Upprörda röster som protesterade mot orimliga bonusar och förmåner resulterade i att regeringar försökte ingripa och reglera ersättningar till företagsledningar. Betoningen ligger på att koppla incitament till upprätthållen prestation snarare än att belöna kortsiktiga resultat, vilket på lång sikt potentiellt kan skada bolaget och det allmänna mervärdet. Dock bör dessa reglerande åtgärder även se till hur lönepaket definieras och vem som fattar dessa beslut. Det är ett bolags styrelse som i slutändan beslutar om ersättning till de högst uppsatta inom företagsledningen som en del av deras ansvar för bolagsstyrningen. I de flesta börsnoterade företag är ägarskapet åtskiljt från förvaltningen, och bolagsstyrningsstrukturen är utformad för att anpassa ledningens incitament efter aktieägarnas. Bolagsstyrning blev ett hett debattämne efter Enronskandalen den ekonomiska krisen och den efterföljande lågkonjunkturen visade att ämnet behövde granskas omgående. I undersökningen 2008, där den europeiska hotellindustrins bolagsstyrning granskades, tittade vi på 21 europeiska, börsnoterade företag. Baserat på information från den offentliga sektorn och från intervjuer, poängsattes företagen efter sin prestation inom fyra huvudkategorier: Styrelsens storlek, sammansättning och oberoende Kommittéstruktur och effektivitet Förekomst av korsägande och relaterade transaktioner Åtagande att betala ledningen och direktörer efter prestation På hela taget är det uppmuntrande att nära 50 % av företagen nu har en oberoende ledande befattningshavare i sin styrelse en viktig företagsextern styrelseledamot. Dock så skiljer fortfarande en tredjedel av företagen inte på rollen som ordförande och rollen som verkställande direktör, trots att man är medveten om att dessa befattningar bör innehas av två olika individer där ordförande idealiskt sett är en utomstående person. Styrelsens storlek och sammansättning Det är allmänt accepterat att styrelsen bör ha ett ojämnt antal styrelseledamöter för att underlätta beslutsfattningen. En styrelses storlek beror ofta på hur komplext bolaget är mellan fem till elva styrelseledamöter är det normala. Genom att begränsa storleken undviker man komplikationer när man arrangerar ett ledningsmöte. De flesta företag som undersöktes hade en lämplig styrelse i förhållande till företagets storlek, men endast 48 % hade ett ojämnt antal styrelseledamöter. 76 % av företagen hade en styrelse där antalet oberoende styrelseledamöter var minst lika många som antalet ickeoberoende styrelseledamöter. Detta bör upprätta en mer objektiv beslutsfattning och det gynnar bolagsstyrningsstrukturen. Under idealiska förhållanden bör bolagsledningen väljas om varje år, vilket gör det möjligt att regelbundet granska den individuella prestationen för att styrelsen ska vara så effektiv som möjlig. Behovet av kontinuitet vid längre projekt kan göra det nödvändigt att vissa styrelseledamöter väljs för en treårsperiod. Kommittéstruktur Kommittéer utgör en viktig del av bolagsstyrningsstrukturen. Deras roll är att granska företagets finansiella prestation och styrelsens iakttagande av riktlinjerna för bolagsstyrningen. Kommittéerna utvärderar även ersättningen till ledningen och utser nya styrelsemedlemmar. Experter rekommenderar att fyra separata kommittéer inrättas: revisions-, bolagsstyrnings-, ersättnings- och nomineringskommitté. Företagen bedömdes efter huruvida dessa individuella kommittéer existerade samt även hur styrelsen var sammansatt - huruvida styrelsen inkluderade en insider eller inte. Man tog även hänsyn till hur ofta styrelse- och kommittémöten hålls. Endast ett av de företag som granskades hade alla fyra RANGORDNING FÖRETAG STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING KOMMITTÉSTRUKTUR KORSÄGANDE OCH INBÖRDES DELTAGANDE BETALA EFTER PRESTATION TOTALT 1 Rezidor Hotel Group 67% 77% 100% 100% 86% 2 InterContinental Hotel Group 67% 92% 100% 80% 85% =3 Whitbread 67% 69% 100% 100% 84% =3 Accor Corporation N/A 50% 85% 100% 100% 84% 4 Fuller, Smith & Turner 33% 69% 100% 100% 76% =5 TUI Hotels 25% 77% 100% 100% 75% =5 Millennium & Copthorne Hotels 75% 85% 100% 40% 75% 6 NH Hoteles 50% 85% 100% 60% 74% 7 MWB - Malmaison 67% 77% 100% 40% 71% 8 Club Méditerranée 33% 62% 100% 80% 69% =9 Euro Disney 67% 46% 100% 60% 68% =9 Societe Des Bains De Mer 75% 77% 100% 20% 68% 10 Pierre & Vacances 58% 54% 100% 40% 63% 11 International Hotel Investments 33% 54% 100% 60% 62% =12 Peel Hotels 33% 54% 100% 40% 57% =12 Sonae Capital 33% 54% 100% 40% 57% 13 Danubius Hotels 50% 54% 100% 20% 56% 14 Sol Melia Hotels & Resorts 25% 85% 50% 60% 55% 15 Orco Property Group 42% 46% 100% 20% 52% 16 Park Plaza Hotels 25% 23% 100% 20% 42% 17 Maypole Group 42% 8% 100% 10% 40% kommittéerna inrättade. Det bör emellertid noteras att de flesta av de andra företagen hade delegerat bolagsstyrningskommitténs ansvar till nomineringskommittén. Den ekonomiska krisen har medfört att styrelser har hållit möten oftare än under tidigare år, och att de har lagt mer tid på att definiera ersättningar för ledningsgruppen. Det kan även vara ett tecken på en önskan att bibehålla en stabilitet bland företagets beslutsfattare som nomineringskommittéer höll möten mindre ofta under Korsägande och inbördes deltagande Tidigare har styrelsens korsägande (om du sitter med i min styrelse så sitter jag med i din) orsakat allvarligt huvudbry för investerare och intressenter. Ett stort antal större bolags styrelser visade på en olämplig överlappning av styrelseledamöter, antingen i företagsaffärer (t.ex. bankrelationer) eller delade sociala bakgrunder (t.ex. familj eller vänner). Dessa nära relationer ogiltigförklarade kontrollsystemen i bolagsstyrningsstrukturen. Tiderna har emellertid förändrats och det är uppmuntrande att se att korsvist ägande var obefintligt i vår studie för Betala efter prestation Det går inte att analysera ämnet bolagsstyrning utan att undersöka hur ersättning tillämpas. Denna studie utvärderar därför hur transparent den tillgängliga informationen om ersättningen till befattningshavarna är, och den poängsätter även företag enligt hur de kompenserar sina företagsinterna och -externa styrelseledamöter. Företagen skulle agera för sina aktieägares bästa om dessa frivilligt erbjöd information om hur ersättning tillämpades snarare än att yppa endast den lagstadgade minimuminformation, som så ofta förekommer i Storbritannien och USA. Fem företag uppnådde toppbetyg i kategorin Betala efter prestation Accor, Fuller, Smith & Turner, Rezidor Hotel Group, TUI och Whitbread. Högsta poäng tilldelades de företag vars företagsexterna styrelseledamöter erhöll lönepaket som inkluderade ett rimligt årligt befattningsarvode, ytterligare ett arvode för kommittéarbetet och därtill någon typ av ägandeskap i form av t.ex. andelar eller aktieoptioner. Resultat Rezidor Hotel Group kom på första plats i 2008 års studie från HVS om bolagsstyrning, med ett sammanlagt resultat på 86 %. InterContinental Hotels Group kom på andra plats med endast 1 % från vinnarens resultat. Accor och Whitbread kom på delad tredje plats. Till följd av den utmaning som det gångna räkenskapsåret utgjorde har ett antal hotellföretag nyligen reviderat sin styrelses sammansättning och struktur. Dessa förändringar kommer att göra verkan på nästa års studie. För inte alltför länge sedan gick hotellindustrin mot en trend att bli alltmer privatägd, men med de nuvarande svårigheterna att anskaffa kapital kommer det att bli intressant att se huruvida fler företag kommer att överväga att börsnoteras vad det lider. Christopher Mumford Managing Director HVS Executive Search London Thomas Mielke Associate HVS Executive Search London 5

4 Rekordresultat Maciej Harasim, Guest Service Representative på Warszawas Radisson Blu Centrum Hotel, har bidragit med ovärderlig kundtjänstsupport sedan han gick med i teamet i november I juni 2009 överträffade han sig själv genom att slå hotellets rekord i antal registreringar till förmånsprogrammet goldpoints plus. Trots att han bara arbetade 15 dagar under denna månad lyckades Maciej värva 114 nya medlemmar till programmet, vilket innebär fler än 7 per arbetspass! Och nästa rekord var inte långt borta: i september uppnådde han strålande resultat för kundtjänstens merförsäljningsprogram genom att tillförsäkra euro i extra rumsintäkter! Regent är läsarnas val Driven till framgång Hotelier Middle East Awards 2009 gav Park Inn Muscat anledning till att fira när HR Manager Noora al Nabri, den enda omanier som blev nominerad till utmärkelsen, tog andra plats i kategorin HR Person of the Year. Med en hotellägarbakgrund (hennes familj äger Radisson Blu i Muskat) hade Noora kunnat välja en enkel karriärväg, men istället valde hon att lyckas efter egna meriter. Sedan gymnasietiden har hon arbetat och utbildat sig varje sommarlov på Radisson Blu och hon började arbeta på heltid Hon övergick till Park Inn under 2008 som en medlem i öppningsteamet och hon är en av hotellets pionjärer, samtidigt gick hon i spetsen för rekryteringskampanjen samt fortsatte sina studier vid ett brittiskt universitet. Hennes dröm är att förvalta sitt eget hotell när hon fyller 35. General Manager Francois Galoisy kommenterade hennes utmärkelse: Noora hör till den lovande generationen omanier som ägnar sin talang åt att utveckla hotellverksamheten i sitt eget land. Hennes framgång härleds från hennes egen beslutsamhet. Conde Nast Travelers årliga Readers Choice Awards avgörs av det ledande amerikanska, lyxiga resemagasinets läsare som alla är sofistikerade och förmögna internationella resenärer. I dagens tuffa ekonomiska klimat är Rezidor glada över att kunna tillkännage att flertalet Regent-hotell finns med bland de översta topphotellen på listan: Regent Berlin finns med bland de 100 bästa hotellen i världen en fantastisk ära! Regent Berlin röstades fram som nummer 5 i Nordeuropa Regent Esplanade Zagreb är ett av de 100 bästa hotellen i Sydeuropa Regent Beijing finns med bland de 100 bästa hotellen i Asien General Manager Peter Schuler med Atalia och Gulmira Astana-shing bedrift! Executive Housekeeper Gulmira Sharipbayeva och Assistant F&B Manager Atalia Tulegenova har båda mottagit en hedersutmärkelse från turist- och sportministern för sina respektive 10 år långa tjänster inom Kazakstans turistsektor. Gulmira och Atalya var bland de första medarbetarna på det första femstjärniga hotellet i Astana och är nu värdefulla medlemmar i Radisson Blus Astana-team. Efter att ha börjat som line staff i hotellbranschen, har de nu båda uppnått chefspositioner. Bekämpa besten Radisson Blu Hotel, Halle-Merseburg, har klassificerats som det bästa hotellet bland 200 i delstaten Sachsen-Anhalt av den tyska branschorganisationen för hotell- och cateringsektorn DEHOGA. Enligt poängsystemet som är baserat på ett antal olika granskningskriterier uppnådde detta fyrstjärniga hotell imponerande 640 poäng. Detta är anmärkningsvärt eftersom hotellet uppnådde fler poäng än femstjärniga hotell i regionen. Wolfgang Schildhauer, ordförande för DEHOGA, kommenterade detta till den lokala pressen: Vi är positivt överraskade av att Radisson Blu har uppnått detta resultat och att de har gått om sådana jättar som Kempinski Halle, men det är inte så konstigt nu när vi har sett vad de har åstadkommit. General Manager Shereen Amin (bilden) klargjorde vad det var som låg bakom deras framgång: Vi tror på och lever efter vår Yes I Can! -filosofi och följer vår koncernchef Kurt Ritters ord som om de vore vår bibel: vi måste vara bättre än våra konkurrenter. 7

5 Gyllene tillfälle för guld Rezidor Hotel Group tog hem guldet med MIMA-utmärkelsen Best Direct Marketing Campaign (Bästa direkta marknadsföringskampanj) vid Marketing Industry Marketing Awards (MIMA) i Storbritannien. Utmärkelsen tilldelades oss för vår gyllene tillfälle - kampanj Golden Chance, som lanserades i slutet av 2008 under vad som skulle visa sig vara en väldigt svår tid för Rezidor och ekonomin i allmänhet. Kampanjen riktade sig till ombud för mötesindustrin (MICE-ombud) i Storbritannien och uppmuntrade dem att boka med Rezidor med incitamentet att kunna vinna fantastiska priser, inklusive en makeover av ett rum eller kontor efter eget val till ett värde av GBP, som skulle få en unik design skapad av en medlem i Rezidors designteam, inspirerad av våra flaggskepps nya, innovativa design. Utsträckt över nära åtta månader var Golden Chance-kampanjen en mångfacetterad marknadsföringskampanj som omfattade olika typer av marknadskommunikation: ett direkt brevutskick, e-kommunikation, utveckling av webbplatser för registrering, samt flygblad och affischer som levererades personligen av säljare från hotellen och GSO-teamet. Kampanjen genererade nära 1,5 miljoner GBP för Radisson Blu- och Park Inn-hotell i Europa och gjorde även att Rezidor framhölls under vad som var väldigt svåra tider. Därtill var den ett utmärkt exempel på hur sälj- och marknadsföringsteam arbetade tillsammans för att genomföra en fullt integrerad kampanj som förutom att införliva marknadskommunikation med mötesindustrin inkluderade två samordnade säljkampanjer. Tracy Gent (vänster), Rezidors Director of Conference & Incentive Sales Storbritannien, samt Caroline Potter (höger), Rezidors Director of Regional Marketing, tar emot utmärkelsen från Lynn Forbes (mitten) vid Forbes Corporate Events & Marketing Rezidors officiella Mover & Shaker Rezidor Hotel Group har hyllats för sin ambitiösa affärsutveckling på den afrikanska kontinenten: Andrew McLachlan, koncernens Vice President Business Development för Afrika och öarna i Indiska Oceanen, vann Mover & Shaker -utmärkelsen vid Hospitality Investment Conference Africa (HICA). Utmärkelsen framhåller hans enastående roll som ledare och hans bidrag till hotellinvesteringar i Afrika. Mellan januari 2007 och mars 2009 tredubblade McLachlan Rezidors portfölj som växte från 8 hotell (i drift eller under utveckling) i 5 afrikanska länder till 21 hotell (i drift eller under utveckling) i 13 afrikanska länder söder om Sahara. Rezidor utvidgade med hotell i nationer som Angola, Etiopien, Kenya, Mali, Nigeria, Moçambique, Zambia och Sydafrika under McLachlans ledarskap. HICA är ett årligt evenemang för den lokala och internationella hotellbranschen som presenteras av Tourism Business Council of South Africa, i samarbete med konferensens grundare och Department of Environmental Affairs & Tourism i Sydafrika. Radisson Blu utsedd till bästa hotellkedja Radisson Blu Hotels & Resorts, Irland, vann utmärkelsen Best Hotel Group vid Hotel & Catering Reviews årliga Gold Medal Awards, och vann över fyra andra hotellkedjor som kämpade om förstaplatsen. Den eftertraktade utmärkelsen togs emot av Han Oldenburger, Regional Director för Rezidor Hotel Group på Irland, som kommenterade att 2009 har varit ett tufft år för alla i vår bransch och att förtjäna detta prestigefyllda erkännande under sådana utmanande omständigheter är särskilt tillfredställande. Jag tillägnar denna utmärkelse till det fantastiska team med Radisson Blu-medarbetare på hela Irland som outtröttligt har arbetat igenom dessa tuffa tider och verkligen visat sin sanna Yes I Can! -inställning. Att vinna detta pris är det perfekta sättet att tacka er för alla era insatser. Radisson Blu Hotel & Spa i Galway fanns även med på slutlistan som en finalist i kategorin Best Four Star Hotel (Bästa fyrstjärniga hotell). vänster till höger: Tim Whyte - Financial Controller, Rezidor Irland; representant från Allied Wines & Barry & Fitzwilliam Ltd (sponsor för utmärkelsen); Han Oldenburger Regional Director, Rezidor Irland; Pauline Corcoran National Director of Sales, Rezidor Irland Vinnande team vid Dubai Deira Creek Fler framgångar för teamet på hotell Radisson Blu Hotel, Dubai Deira Creek! För tredje året i rad har hotellet befunnit sig i strålkastarskenet vid Hotelier Middle East Awards, ett av de bästa evenemangen inom hotellbranschen som ger erkännande åt talanger i regionen. Uwe Micheel vann titeln Chef of the Year (Årets kock) för sitt goda anseende och vitsord inom branschen samt för hans engagemang i hotellet och Dubais kulinariska scen. Asif Minhas har tilldelats IT Person of the Year (Årets IT-person) för sin yrkeskunnighet, sin Yes I Can! - attityd och sin aktiva inställning vad beträffar att lägga fram förslag på innovativa och kostnadsbesparande idéer. Andreas Flückiger rekommenderades varmt som en av de tre bästa i kategorin Årets General Managers eftersom han alltid föregår med gott exempel och för hans sunda omdöme och orubbliga engagemang inom sina ansvarsområden. Chamil Lasantha var en av de fem finalisterna i Stewarding Persons of the Year eftersom han alltid är en enastående ledare och lagspelare, samt även för den ambition och passion han visar för sitt jobb och för hotellet. 9

6 Carlson Companies styrelseordförande Marilyn Carlson Nelson tilldelas World Business Award Marilyn Carlson Nelson, styrelseordförande i Carlson Companies, tilldelades World Business Award vid 2009 års Women s World Awards-gala i Wien i förra veckan. Carlson Nelson var en av 12 kvinnor som hyllades för egenskaper som unik framtidsanda, personlig styrka, förmåga att leva upp till sina ideal samt engagemang i arbetet med att bygga upp en bättre värld under 2000-talet. Yes det kan han absolut! Dessutom medverkade Marilyn Carlson Nelson på den andra Women s World Congress, som anordnades i samband med prisutdelningen. Zagrebs bästa terrass Hotell Regent Esplanade Zagrebs Oleander Terrace toppar listan över de tio bästa terrasserna i den kroatiska huvudstaden, enligt en omröstning genomförd av stadens populäraste dagstidning. I åratal har Oleander Terrace varit en brännpunkt i Zagrebs sociala liv. Med hisnande utsikter över det underbara Ante Starcevictorget och dess häpnadsväckande fontän och omgivande byggnader i jugendstil, avskärmar terrassen sina gäster från stadslivets fart och fläng med sin storslagna grönska, och är nu officiellt den mest attraktiva och praktfulla terrassen i Zagreb. Det är det tuffaste han någonsin har gjort: Jochem Schut (Revenue Manager på Radisson Blu Hotel Amsterdam) har bestigit Mont Blanc, det högsta berget i Västeuropa! Månader av förberedelser och oräkneliga timmar med träning inkluderade att springa det 20 km långa loppet i Bryssel till förmån för Childhood och bocka av sitt första halvmaraton i juni. På söndagsmorgonen den 26 juli 2009, på meter över havet, vecklade han ut Yes I Can! -flaggan på toppen av berget vilket var en kamp i sig då vinden blåste kuling på km i timmen! Klättergruppen på 11 man gick genom natten, hörde snön knastra under fötterna, såg solen sakta stiga, och sju timmar senare hade de tagit sig igenom ett fantastiskt landskap och bestigit berget. Efter bara 10 minuter med den häpnadsväckande utsikten från toppen av Mont Blanc var det redan dags att påbörja nedstigningen. Jochem satte upp detta mål för sig själv som en milstolpe för sin 30-årsdag. Han skulle rekommendera detta för alla med en aptit för äventyr och efter denna fantastiska upplevelse är han definitivt sugen på mer! Syftet med tvådagarskonferensen var att öka allmänhetens kunskap om vissa problem som kvinnor i olika kulturer ställs inför. Gruppen diskuterade bland annat hur den globala ekonomiska krisen fortlöper och dess effekter på kvinnor över hela världen. Det är svårt att hitta några goda nyheter i den rådande ekonomiska krisen, men för yrkesverksamma kvinnor kan detta leda till betydande kulturella förändringar inom företag över hela världen Så sade Marilyn Carlson Nelson i sitt tal till kongressen. När det blir uppenbart att status quo, det gamla gardet och gamla trötta paradigm inte längre fungerar så bra för oss, blir vi mer öppna för nya lösningar och ledarskapsmodeller. I tumultartade tider får man ofta möjlighet att skynda på historiens gång. Priset tilldelas kvinnor vars bedrifter på olika områden kan uppmuntra och inspirera andra. Bland 2009 års vinnare återfinns även Nobelpristagaren Betty Williams och fotomodellen, filantropen och affärskvinnan Elle McPherson. Priserna delades ut av Jordaniens drottning Noor, internationellt känd som aktivist i humanitära frågor och taleskvinna i frågor som rör fred och rättvisa i världen. Drottning Noor har tidigare tilldelats Women s World Awardpriset. Bland tidigare års pristagare hittar vi också Oprah Winfrey, Benazir Bhutto, Susan Sarandon och Christian Amanpour. Marilyn Carlson Nelson har stått med på tidskriften Forbes lista över The World s 100 Most Powerful Women. År 2006 utsågs hon till en av America s Best Leaders av U.S. News and World Report och 2007 utnämndes hon av Ethisphere Magazine till en av de 100 Most Influential People in Business Ethics. Hon sitter också med i World Travel and Tourism CouncilHon deltar i Världsbankens Global Private Sector Leaders Forum och är en av grundarna till och rådgivande styrelseledamot i Women Leaders Program inom World Economic Forum. I oktober 2006 upptogs Marilyn Carlson i Franska hederslegionen av H.E. Jean- David Levitte, Frankrikes ambassadör i USA en orden som grundades av Napoleon Bonaparte. Medlemskap i orden erbjuds till franska medborgare och ett fåtal andra som ett tecken på enastående ledarskap och förtjänster i mänsklighetens tjänst. Marilyn Carlson Nelson är också ledamot i Kungliga Nordstjärneorden, som delas ut av Sveriges kungapar, och av Finlands Vita Ros Orden, som delas ut av Finlands president. Marilyn Carlson Nelson var verkställande direktör för Carlsonkoncernen och är fortfarande styrelseordförande i Carlson Companies. 11

7 Regent: Star Diamond Award för The Regent Esplanade i Zagreb Regent Esplanade i Zagreb tilldelades för andra året i rad den internationella utmärkelsen Five Star Diamond Award av The American Academy of Hospitality Services. Kurt Ritter utnämnd till hedersdoktor vid Oxford Brookes university Juli Kurt Ritter, koncernchef och vd för Rezidor, har utnämnts till hedersdoktor vid Oxford Brookes University i Storbritannien. Utmärkelsen är ett erkännande av Kurt Ritters utomordentliga vision och ledarskap, kommenterar professor Janet Beer, universitetskansler vid Oxford Brookes. Utmärkelsen tilldelas också för hans engagemang i miljöfrågor, affärsetik och för en positiv organisationskultur, fortsätter Janet Beer. Jag är mycket hedrad och stolt över att få ta emot denna doktorstitel, säger Kurt Ritter. Detta är inte bara en personlig framgång för mig, utan det belyser samtidigt den nära relation som Rezidor och Oxford Brookes har. Sedan mer än tio år tillbaka har Rezidor och Oxford Brookes avdelning för hotell-, nöjes- och turism-management haft ett aktivt samarbete som täcker utbildning och praktik, forskning och stipendier, konsultarbete, arbetslivserfarenhet och karriäranställning. Samarbetet är en symbiotisk tvåvägs-relation med en enorm framtida potential, understryker både Janet Beer och Kurt Ritter. Schweiziskfödde Kurt Ritter har nu varit chef för Ritter i två årtionden, och företagets bolagsstyrelse förlängde nyligen hans kontrakt till Under hans ledning har Rezidor blivit ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen och idag har företaget en diversifierad varumärkesportfölj med fem utmärkande varumärken som omfattar 380 hotell med nära rum i drift och under utveckling i 59 länder. Kurt Ritter, som har tilldelats två Lifetime Achievement Awards av den prestigefyllda MKG Group (2008) och International Hotel Investment Forum (2004), anses vara en av de mest respekterade och framgångsrika ledarna inom hotellindustrin. Han tilldelades även titeln Corporate Hotelier of the World (2002) och mottog Brillat Savarin Plaque (2005). Under 1997 utnämndes han till hedersdoktor i Business Administration in Hospitality vid Johnson & Wales University (Providence, USA). 13

8 Regent: Condé Nast Hot List 2009 Regent Grand Hotel Bordeaux (Frankrike) och Floridas Regent Bal Harbour (USA) finns med på det lyxiga resemagasinet Condé Nast Traveler s Hot List 2009, listan över 140 heta nya hotell. Condé Nats-listan är en mycket prestigefull lista där redaktören väljer ut de bästa nya hotellen världen över som öppnade under det gångna året. Leeds bästa affärshotelll The Radisson Blu Hotel i Leeds (Storbritannien) tog hem priset för Bästa affärshotell 2009 på Insider Business Tourism Awards, efter tuff konkurrens från många andra fyr- och femstjärniga hotell i regionen. President s Award för Finland Fyra finska Radisson Blu-anställda belönades av Finlands president, Tarja Halonen, för sina långa karriärer och aktiva engagemang både i arbetslivet och privat. Service managers Eila Hietala, Tarja Asikainen och Riitta Venäläinen från Radisson Blu Hotel i Oulu, och deras Service manager Kauno Vainio från Radisson Blu Seaside Hotel i Helsingfors tilldelades sina medaljer i en ceremoni i Helsingfors den 6 februari Bäst på personlig utveckling För andra året i rad har Radisson Blu Hotel i Belfast vunnit inom kategorin People Development vid Nordirlands Tourism awards. Domarna kommenterade att de var imponerade av hotellets klara, tydliga och lättförståeliga sätt att hantera personlig utveckling. General Manager Stefan Athmann och HR Manager Susan McIlveen tog stolta emot denna prestigefyllda utmärkelse för andra året i rad. Rezidor: Prize of Recognition Den danska affärsreseföreningen (DBTA) har upprättat ett nytt pris (Prize of Recognition) som syftar till att uppmärksamma dem som verkar för bättre utbildning inom reseindustrin. Den förste att ta emot priset var Ole Sorang, Rezidors Marketing Director Norden, som fick utmärkelsen för hans enastående personliga drivkraft för att utveckla utbildningen: Masterutbildning i Service management vid Copenhagen Business School. Traveler s Choice Award för Djerba Radisson Blu Resort och Thalasso Djerba vann utmärkelsen från TripAdvisor Travelers Choice Award 2009 för Bästa lyxhotell i Afrika. Utmärkelsen hyllar världens bästa hotell och de utses av dem som känner dem bäst - verkliga resenärer. Till skillnad från andra hotellutmärkelser runt om i världen utses Travelers Choice-vinnare på grundval av miljoner objektiva recensioner och åsikter om hotellen från världens största resenärsgrupp. 15

9 20 av Rezidors hotelli Expedias topplista! Inte mindre än 20 Rezidor-hotell i Europa och Afrika har tagit sig in på Expedias Insiders SelectTM-lista 2009 över de absolut bästa hotellen i världen, med Tysklands Park Inn Bochum högst på rangordningen med 55 poäng. Utmärkelsen tilldelas 1% av alla de som ligger i toppen av fler än hotell och semesteranläggningar som recenserats av hundratusentals av Expedias kunder. Alla våra hotell fick 85 poäng eller högre för att genomgående tillhandahålla en överlägsen service, en enastående gästupplevelse och anmärkningsvärd uppskattning. Radisson Blu hotellkedjan framför andra i Norden Radisson Blu behåller sin ledande ställning i Norden med två av fem affärsresenärer som föredrar att använda varumärket och 97 procent som känner igen Radissonnamnet under Detta är resultatet av den senaste BDRC-undersökningen - en oberoende årlig undersökning som har genomförts sedan 2001 av det London-baserade marknadsundersökningsföretaget BDRC. Radisson (inklusive Radisson och Radisson SAS, nu Radisson Blu) har sedan starten 2001 utnämnts till det främsta varumärket och har stadigt förbättrat sin prestation för varje år. Den årliga undersökningen, som räknar ut en sammanlagd poäng baserad på igenkänning av varumärket, preferens, användning, lojalitet samt avsikten att rekommendera varumärket, täcker upp alla aspekter av affärsresenärers behov, samt åtskilliga indikatorer för nyckelvarumärkesprestation, vars mätningar uppgår till över 60 varumärken, och som inbegriper intervjuer med sammanlagt norska, svenska, finska och danska affärsresenärer. Vi är väldigt glada över att affärsresenärer föredrar våra hotell. Men viktigare är att vi ser att våra gäster under de senaste sex åren har blivit allt mer nöjda för varje år som går. Detta tyder på att vi förutser våra gästers behov, och uppfyller dem, säger Christian Gartmann, Area Vice President i Norden för Rezidor Hotel Group. Rangordning Land Stad Hotellnamn Poäng 55 Tyskland Bochum Park Inn Bochum Tunisien Midoun Radisson Blu Resort & Thalasso, Djerba Irland Dublin Radisson Blu St. Helen s Hotel Dublin Tyskland Berlin Radisson Blu Hotel Polen Wroclaw Radisson Blu Hotel Kroatien Zagreb The Regent Esplanade Zagreb Tyskland Leipzig Radisson Blu Hotel Sverige Göteborg Radisson Blu Scandinavia Hotel Tyskland Trent Radisson Blu Resort Trent Storbritannien Birmingham Radisson Blu Hotel Tyskland Kamen Park Inn Kamen Unna Storbritannien St. Helier Radisson Blu Waterfront Jersey Polen Krakow Radisson Blu Hotel Norge Tromsö Radisson Blu Hotel Schweiz St Gallen Radisson Blu Hotel Tyskland Weimar Park Inn Weimar Sverige Malmö Radisson Blu Hotel Finland Turku Radisson Blu Marina Palace Hotel Frankrike Les Arcs Radisson Blu Resort, Arc Nordirland Belfast Radisson Blu Hotel Riyadh snappar åt sig Business Traveller Award Riyadhs Radisson Blu Hotel fick erkännande som ett av de bästa affärshotellen i Riyadh (KSA) under 2009 vid Middle East Business Traveller Awards. Dessa prestigefyllda utmärkelser röstas fram av Business Traveller magazines läsare samt av gäster, och sätter riktlinjer för förträffliga anläggningar inom regionens rese- och hotellindustri. 17

Please, do not disturb.

Please, do not disturb. Please, do not disturb. Come inside and join our world of hospitality! Årsredovisning 2013 Innehåll Rezidor på 30 sekunder... Flik VD-ord...2 4D-strategin...6 Våra varumärken...10 Marknadsutveckling...16

Läs mer

Rezidor Business Review www.rezidor.com 2008

Rezidor Business Review www.rezidor.com 2008 ÅRSREDOVISNING 2008 Rezidor Business Review www.rezidor.com 2008 det stora SLAGET 2009 sidan 21 02 För att vara en verkligt smart bottomliner måste man vara en passionerad topliner VD Kurt Ritter om varför

Läs mer

Års- & Hållbarhetsredovisning 2006 Innovativt värdeskapande genom Innovativt Värdskap

Års- & Hållbarhetsredovisning 2006 Innovativt värdeskapande genom Innovativt Värdskap Års- & Hållbarhetsredovisning Innovativt värdeskapande genom Innovativt Värdskap 7 533 594391 5874837548765043075640376049760974506945306 149031685 4026750997609547316094381054310895431643 069879431859

Läs mer

Utmärkelser och erkännanden relaterade till Rezidor s Responsible Business program

Utmärkelser och erkännanden relaterade till Rezidor s Responsible Business program Utmärkelser och erkännanden relaterade till Rezidor s Responsible Business program Utmärkelser och erkännanden relaterade till Rezidor s Responsible Business program Våra hotell har erhållit flera externa

Läs mer

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009 Årsredovisning IV Nordea Annual Report 2009 VI Nordea Annual Report 2009 Nordea är en relationsbank. Attraktiva erbjudanden och ett komplett tjänsteutbud ger positiva kundupplevelser. Nordea Årsredovisning

Läs mer

Ägarskiften i privata företag: Europeiska erfarenheter

Ägarskiften i privata företag: Europeiska erfarenheter Ägarskiften i privata företag: Europeiska erfarenheter Rapport från en internationell konferens, Stockholm, Mars 2010 Annika Hall & Leif Melin Förord Ägarskiften i privata företag är en mycket aktuell

Läs mer

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING Solberg The Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Koncernen har en portfölj med fler än 400 hotell i drift och under utveckling med 87 000 rum i över 60 länder i Europa,

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

aktivist Global magazine Slimma guide Bill Clinton ser större problem än finanskrisen mittens rike Så får du betalt i Kina nr 3 2009

aktivist Global magazine Slimma guide Bill Clinton ser större problem än finanskrisen mittens rike Så får du betalt i Kina nr 3 2009 Intrum Kredithanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 3 2009 magazine Slimma smart Öka vinsten och kundlojaliteten genom outsourcing mittens rike Så får du betalt i Kina guide Sälj till rätt kunder

Läs mer

news www.ad-europe.com har ett nytt utseende 20 Ferodo: Guldmedalj till ECO-FRICTION -teknologi i detta nummer Upplaga: 12/2013 s. 12 s. 10 s.

news www.ad-europe.com har ett nytt utseende 20 Ferodo: Guldmedalj till ECO-FRICTION -teknologi i detta nummer Upplaga: 12/2013 s. 12 s. 10 s. Ansvarig utgivare: Autodistribution International, Kortenberg, Belgium news w w w. a d - e u r o p e. c o m Upplaga: 12/2013 www.ad-europe.com har ett nytt utseende i detta nummer Förord av Olivier Roux

Läs mer

Räddning. Europas. magazine. Kan småföretagen ta oss ur krisen? kredithanteringen. Agerar snabbt på

Räddning. Europas. magazine. Kan småföretagen ta oss ur krisen? kredithanteringen. Agerar snabbt på Intrum magazine Kredithanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 2 2010 MOBILISERA kredithanteringen Agerar snabbt på sena betalningar Intrum Justitia förbättrar kassaflödet för ledande gasolföretaget

Läs mer

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra update: consumer 06. LG s got talent Möt Tom Nilsson, 36-årig nordisk försäljningsdirektör för Home Entertainment som gjort kometkarriär på LG Electronics. 16. Coop - något Extra Kooperativa Förbundet

Läs mer

WIKIPEDIAS GRUNDARE. Visar hur nätet kan användas effektivare. Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör.

WIKIPEDIAS GRUNDARE. Visar hur nätet kan användas effektivare. Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör. ISMAgazine Nr 2/2010 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör Förutse din vinst Lägre kostnader, större professionalism WIKIPEDIAS GRUNDARE Visar hur

Läs mer

med min man! Utsänd Sjukhuslogistik ett arbete för proffs Tyskland: Samarbete ger resultat Tävling: Vinn en ipad2

med min man! Utsänd Sjukhuslogistik ett arbete för proffs Tyskland: Samarbete ger resultat Tävling: Vinn en ipad2 Nr. 2 2011 Sjukhuslogistik ett arbete för proffs Tyskland: Samarbete ger resultat Tävling: Vinn en ipad2 Bolagsstämma: 2010 var bästa året någonsin DSV hedras av GM Utsänd med min man! Läs sida 12 Sanningens

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat postekon # 1 2009 magasin Tema: CHV - Rekrytering och bemanning Postekon har träffat Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page 1 POSTEKON MAGASIN # 1 2009 CHV - Civilekonomföreningen Handels

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Förord. USA visade vägen

Förord. USA visade vägen Hotels.com Hotel Price Index Översikt över globala hotellpriser: Jan-Jun 2013 Översikt över globala hotellpriser: Jan-Jun 2013 Inledning Hotels.com Hotel Price IndexTM (HPI ) är en regelbundet återkommande

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya

Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya Sammandrag 2011 VD-ord Vårt mål är att skapa positiva kundupplevelser även under de nya regelverken. Vi är fast beslutna att öka vår kostnads-, kapital-, upplånings- och likviditetseffektivitet, för att

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital.

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital. 05 Innehåll 1 Det här är Framfab 2 Vår strategi och vår verksamhet 3 2005 i korthet 4 Vd har ordet 6 Marknad 7 Medarbetare och organisation 9 Våra kärnkompetenser 10 Vårt erbjudande 11 Paul: Kreativitet

Läs mer

WINN HOTEL GROUP NYTT HOTELL I STAN ÅRSREDOVISNING 2011 KREATIV ATOMBOMB TORSTEN ENGWALL

WINN HOTEL GROUP NYTT HOTELL I STAN ÅRSREDOVISNING 2011 KREATIV ATOMBOMB TORSTEN ENGWALL WINN HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 VÅR VERKSAMHET HANDLAR INTE OM HOTELL DEN HANDLAR OM MÄNNISKOR NYTT HOTELL I STAN WINN BUSINESS SCHOOL BÄST I KLASSEN KREATIV ATOMBOMB STÅR BAKOM HOTELLKONCEPT TORSTEN

Läs mer

rapport om läget i svensk mötesindustri meetings international No. 25

rapport om läget i svensk mötesindustri meetings international No. 25 rapport om läget i svensk mötesindustri meetings international No. 25 1 session series on future retail 15 may stockholm 22 may borås sweden The dividing line between the virtual/digital world and the

Läs mer