2.4 GHz. DMT GP vol. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2.4 GHz. DMT GP 1 01.31071 vol. 1"

Transkript

1 2.4 GHz DMT GP vol. 1

2 1 Inledning Gratulerar till ditt val av DMT GP. Vi hoppas att den ger dig mycket nöje. Innan du börjar slutmontering och inkörning ber vi dig läsa igenom hela instruktionsboken så att du inte missar de varningar och tips vi tar upp. Vi visar i denna manual utrustning som är speciellt utprovad till just DMT GP. utrustning som i många fall är direkt avgörande för att du ska få en så problemfri RC-tid som möjligt. Var också extra uppmärksam på de varningar vi tar upp längre fram i instruktionsboken. Skulle olyckan vara framme och du behöver reservdelar så finner du samtliga delar på där du även finner mängder av optionparts. Vi önskar dig mycket nöje med din nya bil! Få ut mer av din Kyosho modell. Läs instruktionsboken noga! 2 DMT GP

3 1:1 Packa upp moment 1:1:1 Kartongens innehåll Rör till mottagarantenn Insexnycklar (1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm) Sändare Hylsnyckel Kaross Chassi moment 1:1:2 Kompletterande utrustning Alkaliska batterier AA (R6) 4 st till mottagare Bränsle Big Bang 16 (ingår ej i ReadySet Box) Alkaliska batterier AA (R6) 4 st till sändare ReadySet Box GP DMT GP 3

4 1:2 Packa upp Ändlägesbegränsning Gas Servoreverseringsknapp Reverseringsknapp -styrning Reverseringsknapp -gas Normalläge Normalläge LED belysning Utslagsjustering Styrning Trimknapp Styrning Trimknapp Gas Antenn Styrreglage Av/På - knapp Gasreglage 4 DMT GP Batterilucka Radions baksida: NP-ADJUST: Ändrar det mekaniska utslaget på gasreglaget. F-G: Olika frekvensband for olika kontinenter. Ska stå på 'G', gäller även mottagaren. Ladduttag: Möjlighet att använda extern laddare om du kör med NiMH-batterier.

5 2 Kom igång 2:1 Viktigt innan du startar De modeller som vi erbjuder kräver en viss del vad gäller underhåll, ju bättre underhåll desto mer körglädje kommer du att ha av din modell! Försök att få in små rutiner gällande de olika delarna av modellen så att du undviker att skruvar lossnar efter en tids körning eller att dreven går sönder på grund av felaktigt drevspel och så vidare. 2:2 Dags att köra moment 2:2:1 Förberedelse av modellen För att motorn skall få bästa möjliga skydd mot damm bör luftfiltret behandlas med luftfilterolja. Gör så här: - Ta ur luftfilterelementet ur hållaren. - Häll några droppar luftfilterolja på filterelementet och krama det ordentligt så att oljan arbetas runt överallt i det. Krama ur all överfödig olja i ett papper eller liknande, det ska inte rinna ner olja i motorn! - Montera tillbaka filterelementet i dess hållare. Se till att luftfiltret sitter ordentligt fast på förgasaren. Använd buntband för att fästa. Om du har en uppladdningsbar glödtändare, glöm ej att ladda den! moment 2:2:2 Montering av batterier i sändaren Tag bort Sätt i 4 AAbatterier batterilocket. Sätt tillbaka locket. Var noga med att montera batterierna med rätt polaritet. Använd inte batterier av olika typ. Skadade batterier skall givetvis inte användas. DMT GP 5

6 moment 2:2:2 1 Forts. 2 Ta bort karossclipsen och lyft av karossen. Ta bort låsclipsen och låsringarna på radiolådan. Lyft sedan av locken. Sätt i 4 stycken AA-batterier i batterihållaren. Sätt en bit tejp för att hålla fast batterierna i hållaren. Lägg i batterihållaren som bilden visar. Montera tillbaka locket. Var försiktig så att lockets piggar inte blir skadade. Trä sedan antennen genom antenn-röret och montera röret i fästet. Se till att antennkabeln inte kommer i kläm. Kapa aldrig av antenn-kabeln. Radions räckvidd blir kraftigt reducerad. moment 2:2:3 Grundjustering av styrning Sätt på sändarens och mottagarens strömbrytare. Vrid sändarens styrreglage för att kontrollera att framhjulen svänger åt rätt håll. Rakt fram Vänster Höger Vänster Höger Vänster Ställ upp bilen på ett ställ så att hjulen går fria. Höger Om framhjulen styr tvärtemot vad du styr på sändaren åtgärdar du detta genom att växla läge på reverseringsknappen för styrservot på sändaren (Se kap. 6.1). 6 DMT GP

7 moment 2:2:7 Justering av styrutslag Dual Rate Utslagsjustering Styrning Större styrutslag Mindre styrutslag Styrutslaget blir större Styrutslaget blir mindre moment 2:2:8 Justering av styrning Vänster Höger Justera med trimknappen för styrningen så att hjulen står rakt när sändarens styrreglage står i neutralläge. För att få modellen att gå precis rakt behöver du justera detta igen när du kör din modell. moment 2:2:9 Grundjustering av gas Om förgasaren inte står i neutralläge när gasreglaget gör det, justera med trimknappen. Broms Gas Broms Cirka 0,3 mm Gas Neutral Avlägsna luftfiltret Förgasaren i neutralläge DMT GP 7

8 Grundjustering av gas, fortsättning Full gas Cirka 0,3 mm Ge full gas med gasreglaget på sändaren. Justera 'Throttle EPA-B' så förgasaren står i helt öppet läge utan att servot "stångar". Ge full broms med gasreglaget på sändaren. Justera 'Throttle EPA-A' så förgasaren står i neutralläge samt bromsen fortfarande tar ordentligt. Rulla bilen och känn efter att bromsen tar. Montera tillbaka luftfiltret. Bromskraften kan justeras genom att justera dessa skruvar. Den högra skruven på bilden justerar båda skivorna. Den vänstra justerar frambromsen i förhållande till bakbromsen. moment 2:2:10 1 Ställ sändarens strömbrytare i ON-läge Start av motor 2 Ställ mottagarens strömbrytare i ON-läge Fyll tanken med bränsle. 8 DMT GP Täck över utblåset på pipan med fingret eller en trasa. Dra runt motorn tills bränsle når förgasaren (3-4 drag). Akta så att du inte bränner dig om motorn är varm!

9 Dra ej för hårt i startsnöret! 3 Koppla på glödtändaren på glödstiftet och se till att det blir ordentlig kontakt. Låt den 4 sitta i cirka 10 sekunder så lite värme byggs upp i cylindern. Håll i glödtändaren och drag i dragstarten. Drag aldrig ut den mer än cirka cm. Känn också efter att startern "greppar" motorns vevaxel innan du drar till i startsnöret. Lite gas kan behöva ges för att motorn skall starta. moment 2:2:11 Inkörning av motorn Inkörning av motorn är ett mycket viktigt moment som inte får hoppas över eller slarvas med. Under inkörning är det viktigt att du inte kör motorn på höga varvtal. Inkörningen av motorn är viktig för att anpassa motorns rörliga delar mot varandra så att de kan jobba så friktionsfritt som möjligt när du sedan kör motorn på höga varv. Om inte motorn körs in kommer livslängden på den förkortas avsevärt. 1 Starta motorn enligt moment Ställ upp bilen så att hjulen går fria. Om det behövs; justera tomgångsskruven så att hjulen står stilla. Låt motorn gå på tomgång med gasreglaget på sändaren i neutralläge den första tanken. Övervaka hela tiden motorns varvtal under den första tanken då det Tomgångsskruv ofta ändrar sig efter en stund. Motorn ska gå på så låga varvtal att hjulen står stilla. Högfartsnål Neutral 2 Starta motorn och ge endast lite gas (inte mer än halvgas) och kör runt bilen i promenadtakt på olika varvtal. Kör 3 tankar på detta sätt. 1 3 Nu kan du börja gasa lite mer, cirka 2/3 gas. Motorn kan nu börja optimeras för att gå på höga varv, se moment avsnitt 6.5. Vänta dock ytterligare någon tank innan du kör bilen på max gas. 3 DMT GP 9

10 moment 2:2:12 Stoppa motorn 1 Nyp åt bränsleslangen till förgasaren enligt illustration. På så sätt töms motorn på bränsle och stannar. Detta gör det lättare att starta motorn nästa gång. Bränsle som får stå ett tag tjocknar till och blir kladdigt. Akta så att du inte bränner dig på den heta avgaspipan! 2 Stäng av strömbrytaren till mottagaren först, sedan sändarens strömbrytare. Motor och ljuddämpare blir mycket varma under och direkt efter körning. Se upp så att du inte bränner dig! 10 DMT GP Motor och ljuddämpare blir mycket varma under och direkt efter körning. Se upp så att du inte bränner dig!

11 3 Checklista inför varje körning När du skall köra din modell är det bra om du har följande punkter som en rutin innan du sätter igång. Kontrollera att: - Alla skruvar och muttrar sitter fast och är åtdragna. - Alla rörliga delar kan röra sig fritt utan att vare sig gå för trögt eller för lätt. - Låsvätska och smörjmedel finns på nödvändiga ställen. Låsvätska bör finnas på alla skruvar som gängas in i metall. - Luftfiltret är rent, helt och sitter ordentligt på plats. Hela bilen ska i princip kunna lyftas i luftfiltret utan att det lossnar. Säkra med buntband. - Batterier i sändare och mottagare inte är urladdade. - Bränsleslangar är hela. - Ingen annan använder din frekvens (gäller ej 2.4GHz-utrustning). - Inga barn och djur finns i närheten där du skall köra. - Bilen svarar på sändarens kommandon. - Att alla servon rör sig som de skall samt att de rör sig i rätt riktning. De ska heller inte "stånga", det vill säga ta emot utan att ha nått ändläget. Gör du en snabb kontroll av dessa punkter inför varje körning kommer din modell att fungera väl och körningen kommer förhoppningsvis kunna ske utan några missöden. DMT GP 11

12 Sprängskiss DMT GP Stötdämpare fram Växellåda fram Mittdifferential Servoräddare För bilder och priser, besök DMT GP

13 Motor Stötdämpare bak Växellåda bak DMT GP 13

14 Bakre & främre differential Servoräddare För bilder och priser, besök DMT GP

15 Mittdifferential För bilder och priser, besök. Motor och koppling DMT GP 15

16 Stötdämpare Sprängskiss GXR18 SP 16 DMT GP För bilder och priser, besök.

17 4 4:1 Funktioner, justeringar och underhåll Identifikation av GXR-18SP 1. Trottelarm. 2. Förgasare 3. Högfartsnål 4. Tomgångsskruv 5. Glödstift 6. Ryckstart 7. Lågfartsnål 8. Luftfilter 4:2 Binding Binding Att knyta sändaren till modellen är redan gjort i fabrik. Men om det skulle behövas förklarar vi här hur det går till. Binding-knapp 1. Slå på sändaren 2. Slå på mottagaren 3. När LED lampan blinkar, tryck då ned Binding-knappen 4. När LED lampan lyser med fast sken, så är Bindingen klar Om detta inte skulle fungera, prova då en gång till. 4:3 Fail Safe SetUp F-G: Olika frekvensband for olika kontinenter. Ska stå på 'G', gäller även sändaren. Fail Safe Är ett säkerhetssystem som automatiskt låter motorn gå ned på tomgång ifall det skulle förekomma radiostörningar. Så här ställs det in. 1. Slå på sändaren, sedan mottagaren. 2. Tryck ned Fail Safe-knappen, LED lampan blinkar snabbt. 3. Tryck sändarens gasreglage till bromsläge, tryck sedan än en gång på Fail Safe-knappen. 4. När LED lampan lyser med fast sken, så är inställningen klar. Fail Safe-knapp DMT GP 17

18 4:4 Motorns grundinställning 1 Skruva försiktigt in högfartsnålen medsols tills det tar stopp. Skruva aldrig åt den hårt! Den kan då skadas. 2 Skruva ut högfartsnålen motsols cirka 2,75 (2 och 3/4) varv. OBSERVERA! Vid justering av lågfartsnålen ska förgasaren vara HELT ÖPPEN (trottelarmen helt utdragen). Metoden i denna manual skiljer sig från den engelska som medföljer modellen. Resultatet blir dock det samma Med förgasaren helt öppen, skruva försiktigt in lågfartsnålen medsols tills det tar stopp. Skruva aldrig åt den hårt! Den kan då skadas. 4 Med förgasaren helt öppen, skruva ut lågfartsnålen motsols cirka 5,75 (5 och 3/4) varv :5 Finjustering av motor Vi vill göra dig uppmärksam på att en metanolmotor går väldigt olika beroende på väderlek, så om motorn gick perfekt vid det ena körtillfället är det inte alls säkert att den går lika bra vid ett annat körtillfälle om temperatur och luftfuktighet inte är de samma. Ett par riktlinjer: Vid kallt väder (högre syretäthet i luften) behöver motorn mer bränsle (fetare bränsleblandning). Vid varmare väder (lägre syretäthet i luften) gäller det omvända. Var uppmärksam på hur motorn går och justera bränslenålarna därefter. Justera alltid först när motorn är varmkörd och justera en nål i taget och provkör mellan justeringarna. Känner du att motorn inte går bra alls, börja om och utgå från grundinställningen (kap 6:4). moment 4:5:1 Optimering av lågfartsnålen Observera avgasrök och ljud när du ger motorn gas från tomgång (stillastående). Mycket rök och bluddrande ljud. Motorns varvtal kanske till och med avtar och motorn stannar helt. Ingen rök. Motorn varvar upp och/eller stannar abrupt. Luft/bränsleblandning för fet. Skruva in lågfartsnålen 1/8 varv och repetera hela momentet igen. Luft/bränsleblandning för tunn. Skruva ut lågfartssnålen 1/8 varv och repetera hela momentet igen. TIPS: För att få en indikation på om lågfartsnålen står ungefär rätt kan du göra följande: När motorn går på tomgång (varmkörd motor), nyp åt bränsleslangen vid förgasaren (stryp bränsletillförseln). Notera hur långt tid det tar innan motorn ändrar varvtal. Det ska ta ungefär 3 sekunder, då är lågfartsnålen ganska bra inställd. Tar det längre än 3 sekunder behöver nålen justera inåt (skruvas medsols) för att göra bränsleblandningen tunnare. Tar det kortare tid än 3 sekunder behöver nålen justeras utåt (motsols) för att göra bränsleblandningen fetare. Gör justeringen av nålen i 1/8 varv åt gången. 18 DMT GP

19 moment 4:7:1 Optimering av högfartsnålen När du ställer in din motor får det aldrig sluta att "blåryka" ur avgasröret. Kommer det ingen synlig blå rök betyder det att motorn får för lite smörjning. Skruva då genast ut högfartsnålen så att det kommer synlig rök igen. Det är bättre för motorn att köra med lite för fet blandning än tvärtom. 1 Starta motorn och kör en stund så att den blir genomvarm. 2 Kör bilen rakt fram och observera farten och varvtalet på motorn. 3 Skruva in högfartsnålen 1/8 varv och kör igen. Varvtalet bör öka. Repetera steg 2 och 3 tills en så hög hastighet som möjligt erhålls. Motorn ska aldrig ha en temperatur över 140 grader Celsius! Förvaring 4:8 När du skall förvara din bil under en längre period rekommenderar vi att du gör följande: - Töm ut allt bränsle ur tank och alla slangar. Bränslet kommer annars med tiden att bli tjockt som sirap och orsaka en del extrajobb när du skall köra din modell nästa gång. - Droppa i ett par droppar after-run-olja i förgasare och cylinder. Drag runt motorn ett par varv för att jobba runt oljan överallt. - Ta ur alla batterier ur sändare och mottagare. Batterierna kan i värsta fall börja läcka under tiden bilen förvaras. - Rengör din modell grundligt. Det är mycket roligare att börja köra bilen nästa gång om den är ren och fin. - Ställ gärna upp bilen på något så att hjulen går fria. På så sätt undviks att hjulen får en "sula". - Förvara inte din bil där det finns råttor och möss. De älskar bränsleslangar och filterinsatser! 4:9 Chassits ingående delar Motor Gas-servo Växellåda bak Luftfilter Framdäck Bränsletank Ljuddämpare Växellåda fram Strömbrytare Främre stötdämpare Radiolåda Styrservo Bakre stötdämpare Bakdäck DMT GP 19

20 Efter körning 5 5:1 Kontroll och justeringar Efter körning kan det vara bra att kontrollera att allting sitter kvar där det ska. Våra modeller går fort och törnar man i eller krockar med något i dessa hastigheter finns det risk att någonting flyttar på sig på chassit. Listan nedan visar ett antal punkter som är bra att kontrollera när du kört klart din modell för dagen. - Kontrollera att alla skruvar sitter fast. - Kontrollera att inga delar är trasiga. De skall i så fall bytas ut. - Kontrollera att drevspelet mellan kopplingsklocka och huvuddrev är korrekt. Kugghjulen skall löpa lätt mot varandra utan att vare sig "greppa" varandra eller glappa. Glappar det kommer huvuddrevet snart att gå sönder om det inte åtgärdas. Gör så här för att justera drevspelet: 1. Lossa skruvarna som håller fast motorn en aning. Det räcker att du kan flytta på motorn någon millimeter. 2. Sätt en bit tunnt papper mellan kopplingsklocka och huvuddrev. 3. Tryck motorn (kopplingsklockan) mot huvuddrevet och dra åt skruvarna som håller motorn. 4. Ta bort pappersbiten. Pappersbiten bör nu vara veckad. 5. Färdigt! 5:2 Rengöring En dammig bil borstas ren med en stor pensel. Finns det tillgång till tryckluft så använd den. Blås dock inte direkt på luftfiltret så att smuts blåser in i motorn. För att rengöra drivknutar och liknande är en tandborte utmärkt. En hårdare nedsmutsad bil kan rengöras med naturavfettning och varmt vatten. Täck över motorns förgasare och duscha försiktigt med naturavfettning. Skölj sedan bilen genom att duscha den med hett vatten. Om nödvändigt använd även tandborsten. Undvik hela tiden att duscha på radiolådan, servona och batteriboxen! Det bästa är att montera bort dessa helt under rengöring. 20 DMT GP

21 6 Tips för körning 6:1 Bra att ha till hands - Papper eller trasor. Bränslemodeller blir lite kladdiga och man spiller ofelbart ut bränsle då och då. - Extra luftfilter. Man kan tappa filtret eller det kan sätta igen totalt. - Extra glödstift. Stift slits eller går sönder. 6:2 Grundläggande körtips Om du är nybörjare kan det vara bra att ställa ner styrutslaget på sändaren. Det gör att bilen känns mer "stabil". När du blir en mer van förare kommer du att vilja ställa upp styrutslaget igen. Större styrutslag Mindre styrutslag Håll in armbågarna mot kroppen och rikta antennen uppåt. Tryck in gasreglaget mjukt och styr bilen till höger och vänster. Då får du en känsla för hur bilen beter sig. ST.D/R Tryck långsamt in gasreglaget och släpp. Repetera detta ett par gånger så du känner hur bilen beter sig. ST.D/R Om du är osäker på på hur du ska styra, håll sändaren med "ratten" mot dig. Du får då en bättre känsla för vad som är höger och vänster. ER ON POWER ST.TRIM Sväng inte samtidigt som du ger full gas. Bilen vill då gå rakt fram. När du får kontroll på hur bilen beter sig kan du börja experimentera med allt mer gas och allt större styrutslag. ST.D/R När du kan köra din bil i en åtta har du bra kontroll på din bil. Nästa steg är att öka farten! Ha det så kul! DMT GP 21

22 7 Felsökning Symptom Trolig orsak Lösning Kan inte dra runt dragstarten. Motorn har flödat och cylindern är fylld med bränsle. Tag bort bränsleslangen och glödstiftet från motorn. Drag sedan runt motorn för att få ut överskottsbränslet ur cylindern. Håll en trasa över hålet för att slippa bränslestänk. Akta ögonen! Motorn startar inte. Bränslet har inte nått förgasaren. Se till att bränsle når förgasaren. Motorn går men hjulen slutar inte att snurra ens när motorn går på tomgång. Motorn går men stannar så fort glödtändaren tas bort från glödstiftet. Förgasaren är helt stängd. Kontrollera genom att ta bort luftfiltret och titta efter. Glödstiftet glöder inte. För låg yttertemperatur. (Motsvarande vinterväderlek). Luftfiltret är igensatt. Nålinställningarna är fel. Fjädern som håller ihop kopplingsbackarna i kopplingen kan ha gått av. Glödstiftet kan vara slitet. Justera tomgångsskruven så att förgasaren får en öppning på cirka 0,3 mm. Ladda batteriet i glödtändaren. Byt ut glödstiftet. Värm försiktigt motorn med en varmluftpistol eller en hårtork. Försök sedan starta igen. Byt ut luftfiltret. Justera nålinställningarna enligt moment 6.2, "Motorns grundinställning". Byt fjädern. Byt ut glödstiftet. Motorn överhettar. För tunn bränsleblandning. Skruva ut högfartsnålen en aning så att bänsleblandningen blir fetare. Det bör komma synlig blå rök ur dämparen, då är bränsleblandningen ok. 22 DMT GP

23 8 Säkerhet Läs alltid igenom hela manualen innan du börjar använda din modell. Hantera verktyg med stor försiktighet. Kontrollera att du monterar i batterier med rätt polaritet. Använd inte gamla batterier eller batterier av olika typ. Montera aldrig isär batterier. De kan kortslutas med explosionsrisk som följd. Kör aldrig i trafiken med din modell. Kontrollera alltid att du inte kör på samma frekvens som någon annan. Risk för både material- och personskada. (Ej 2.4GHz) Nej! Håll smådelar och bränsle borta från små barn. Förvara inte bränsle i direkt solsken. Motor och ljuddämpare blir mycket heta under och direkt efter körning. Risk för brännskada. Förvara inte din modell i direkt solljus. Var rädd om dina kamrater! Vifta inte med sändarens antenn. Om du svalt bränsle, uppsök genast läkare. Har du fått bränsle i ögonen, skölj rikligt med vatten. Uppsök sedan läkare. Stoppa inte fingrarna eller några andra främmande föremål bland modellens rörliga delar. Kör inte din bränsledrivna modell inomhus! DMT GP 23

24 24 DMT GP Gör ett besök idag på... Här hittar du samtliga option- och reservdelar! Plus mycket, mycket mer!

2.4 GHz. DBX 2.0 1 01.31098 vol. 1

2.4 GHz. DBX 2.0 1 01.31098 vol. 1 2.4 GHz DBX 2.0 1 01.31098 vol. 1 1 Inledning Gratulerar till ditt val av DBX 2.0. Vi hoppas att den ger dig mycket nöje. Innan du börjar slutmontering och inkörning ber vi dig läsa igenom hela instruktionsboken

Läs mer

FLYBABY INSTRUKTIONSBOK 01.10653

FLYBABY INSTRUKTIONSBOK 01.10653 01.10653 Ver 1.0 INSTRUKTIONSBOK FLYBABY! Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten! Minium FlyBaby Art. no 01.30861 1 Inledning Gratulerar

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK 01.10652. Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten!

INSTRUKTIONSBOK 01.10652. Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten! 01.10652 Ver 1.0 INSTRUKTIONSBOK CITABRIA! Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten! Minium Citabria 1 Art. no 01.30861 1 Inledning Gratulerar

Läs mer

MINIUM INSTRUKTIONSBOK. Cessna centurion 01.10651

MINIUM INSTRUKTIONSBOK. Cessna centurion 01.10651 01.10651 Ver 1.0 INSTRUKTIONSBOK MINIUM Cessna centurion! Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten! Minium Cessna 210 Centurion 1 Art. no

Läs mer

MINIUM INSTRUKTIONSBOK. Cessna centurion 01.10651

MINIUM INSTRUKTIONSBOK. Cessna centurion 01.10651 01.10651 Ver 1.0 INSTRUKTIONSBOK MINIUM Cessna centurion! Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten! Minium Cessna 210 Centurion 1 Art. no

Läs mer

Racing Truck BLX10 4WD RTR

Racing Truck BLX10 4WD RTR Racing Truck BLX10 4WD RTR Svensk manual www.powertoys.se Innehåll BLX10 4WD Monster Truck levereras med: Rattradio 2-kanals 2.4GHz Mottagare 2.4GHz Styrservo 3kg/cm 3650Kv bortslös motor 60A borstlöst

Läs mer

Få ut mer av din Kyosho modell. Läs instruktionsboken. noga! 2 DMT VE

Få ut mer av din Kyosho modell. Läs instruktionsboken. noga! 2 DMT VE DMT 01.30843 VE 1 vol. 1 Gratulerar till ditt val av DMT VE. Vi hoppas att den ger dig mycket nöje. Innan du börjar slutmontering och inkörning ber vi dig läsa igenom hela instruktionsboken så att du inte

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGLES Goody Flyer Röststyrd flygning Starta! Öka! Vänster! Höger! Minska! Art. nr. 04.NE770B1 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS Bravo III Art. nr. 04.NE312 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och noga

Läs mer

2.4 GHz. 01.31295 vol. 1

2.4 GHz. 01.31295 vol. 1 2.4 GHz 01.31295 vol. 1 Inledning Vi gratulerar dig för att du valt Kyoshos Inferno Neo. Läs instruktionerna noggrant före du tar produkten i bruk. Observera speciellt alla varningar som ges i denna instruktionsbok.

Läs mer

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Air Swimmers Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Bilderna visar Clownfish men instruktionerna är utbytbara för Shark. Videoinstruktioner (på engelska) kan hittas

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS TWINGO Art. nr. 04.NE227T1/2 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Elseglare med T-stabilisator

Elseglare med T-stabilisator FÄRDIGBYGGT RC-FLYGPLAN MED 4-KANALS RADIOANLÄGGNING Elseglare med T-stabilisator Spännvidd... 1300mm Längd... 790mm Motor... Kraftfull 480-storlek Batteri... 8.4V laddningsbart Sändare/mottagare... 35MHz

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y)

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) TEKNISKA DATA - BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp (fr.o.m. serienr. Y007001) Vikt ca. 5,5 kg Laddare: Batterikapacitet: Klippkapacitet ca. 60-95

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2 NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES04.NE328A vol. 2 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger flera goda råd. Kom alltid

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES 04.NE318A vol. 1

NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES 04.NE318A vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES04.NE318A vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic)

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Del 2 Monteringsanvisning motor Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Montering motor Ta fram frikopplaren och studera dess funktion. Frikopplaren löper i kedjehusets spår och "klickas" i sitt läge. Dra

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

User manual PT919 PT866 PT860 PT845 PT739 PT737 PT731 PT730 PT727 PT726 PT725 PT723 PT721 PT720

User manual PT919 PT866 PT860 PT845 PT739 PT737 PT731 PT730 PT727 PT726 PT725 PT723 PT721 PT720 User manual PT919 PT866 PT860 PT845 PT739 PT737 PT731 PT730 PT727 PT726 PT725 PT723 PT721 PT720 1 Introduktion SVENSKA 131 www.philips.com/welcome. och roligare att raka sig. Allmän beskrivning (Bild 1)

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp INSTRUKTION SE-194 82 Upplands Väsby Besöksadress: Centralvägen 2-4 Telefon 08-590 344 60 Telefax 08-590 925 40 VARNING! Klipps kortare bitar än 10 cm kan den

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Fäste av batteri 3.1 Batteri -/felindikator 4. Användning av styreenhet 4.1 Montering

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

Proffsig precision med en

Proffsig precision med en TEST Gör Det Själv testar verktyg och material för din räkning. Om du har något förslag till vad vi ska testa, så sänd oss ett mail till redaktionen@gds.se Proffsig precision med en handöverfräs Handöverfräsen

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

Växellådan är försedd med en kopplingsaxel som har Ford 1-23 splines för kopplingslamellen.

Växellådan är försedd med en kopplingsaxel som har Ford 1-23 splines för kopplingslamellen. 1 Installationsanvisningar för - SD905 sekventiell växellåda Om du läser detta dokument kommer du att kunna dra nytta av din SD90 växellåda på ett bra sätt, och du undviker en del fällor som, om du ramlar

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

DANA R. Felsökningsguide

DANA R. Felsökningsguide DANA R Felsökningsguide LARM OCH FELMEDDELANDEN FÖR INSULINPUMPEN SKÄRM BETYDELSE ÅTGÄRD Skärmen för svagt batteri visas när batteriet inte längre räcker till för att driva pumpen. Ett ihållande larm aktiveras

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK 01.10752

INSTRUKTIONSBOK 01.10752 01.1075 Ver 1.0 INSTRUKTIONSBOK! Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten! Minium AD 1 Art. no 01.30861 1 Inledning Gratulerar till ditt val

Läs mer

Nu till arbetsbeskrivningen (bildtexterna gäller alltid bilden ovanför texten):

Nu till arbetsbeskrivningen (bildtexterna gäller alltid bilden ovanför texten): När jag bytte koppling på min bil hade jag till min hjälp Haynes och Henrik Karlssons sida, men jag tycker det saknas lite bilder samt vissa detaljer, så därför tänkte jag beskriva hur jag gjorde. Det

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60 INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 40 & 60 Innehåll 1. Allmänt 2. Installation 3. Användning 4. Reglage 5. Användarinstruktion, Kapacitet 6. Underhåll 7. Felsökning 8. Garanti 9. Standardutrustning 10.

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning ANVÄNDARMANUAL www.conrad.com Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05 Avsedd användning Art.nr: 57 16 50 Säkerhetsföreskrifter Denna produkt är tänkt att användas för att lysa upp husnumret. Under

Läs mer

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL SÄKERHET OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER... 2 FØR DU BEGYNNERINNAN DU BÖRJAR... 3 MONTERING... 4 DISPLAY... 14 MÄTA HJÄRTRYTM... 15 ÖVERSIKTSDIAGRAM...

Läs mer

01.31042 INSTRUKTIONSBOK. Ver 1.0. Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten!

01.31042 INSTRUKTIONSBOK. Ver 1.0. Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten! 01.31042 INSTRUKTIONSBOK Ver 1.0 Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten! 1 Gratulerar till ditt val av DRX. Vi hoppas att den ger dig mycket

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning ESPRESSO ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 INSTALLATION... 5 FÖRBEREDELSE... 5 STARTA MASKINEN... 5 LUFTNING... 6 VIKTIGT ATT

Läs mer

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc Användarmanual Baotian Vintage 125cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kontrollsystem... 6 Kickstart... 8 Bränsletank... 9 Bränsle och motorolja... 9 Inspektion

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar 1 Innehållsförteckning Viktigt...3 1 Inledning...4 2 Installation...4 2.1 Paketets Innehåll...4 2.2 Verktyg

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS Kestrel 500 Coax Coax Helicopter 2.4 GHz AArt.t nr. 04 04.NE4215 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell.

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BRUKSANVISNING DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BESKRIVNING Med Velleman Discriminator Metalldetektor kan du söka efter mynt, fornlämningar, smycken, guld och silver i princip var som helst. Discriminator

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

Manual. Danfoss termostat

Manual. Danfoss termostat Manual Danfoss termostat Innehållsförteckning Installera Danfoss termostat 1 Installera en termostat i taget 2 Montering av termostat 3 Konfigurera termostaten med Fortum Hemkontroll 4 Lägga till termostat

Läs mer

Generell handbok för Ecoride elcyklar. Upplaga 1.0

Generell handbok för Ecoride elcyklar. Upplaga 1.0 Generell handbok för Ecoride elcyklar Upplaga 1.0 Förord...3 1. Elcykelns delar...4 1.1 Unika delar hos en Ecoride elcykel...4 Batteriet...4 Styrboxen...4 Navmotorn...4 Bromshandtagen...5 Sensorn...5 Batteriindikator...5

Läs mer

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T 8 Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T Handhavandeinstruktion Deponeringsboxen har ett elektroniskt kodlås med tidsfördröjning. Låset drivs av ett 9 volts batteri. Låset har två programmerbara

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION FD 96 (66)

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION FD 96 (66) DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION FD 96 (66) Generalagent: TPi Klimatimport AB Spjutvägen 5 H, 175 61 Järfälla, info@tpiab.com www.tpiab.com 2002-05-16 EG INNEHÅLL 1. UPPACKNING 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 3.

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VOLVO S/V40

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VOLVO S/V40 INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VOLVO S/V40 Original Med BC 250 Volvo S40 2.0T, 1998 2000 Fas I Volvo S40 2.0T Effekt: 160 hk Effekt: 197 hk Moment: 240 Nm Moment: 280 Nm Volvo S40 2.0T, 2001-> Fas II

Läs mer

Att vårda ett gammalt teakdäck. (2009-02-08)

Att vårda ett gammalt teakdäck. (2009-02-08) Att vårda ett gammalt teakdäck. (2009-02-08) Har man en båt från 1985 och teakdäcket är i original så krävs det lite underhåll och varsamhet om man inte vill byta det inom en snar framtid. Vår 360 hade

Läs mer

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel Monteringsguide Touring/City/Hybridcykel I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 9 V. Justera styret 10 VI. Montera sadeln

Läs mer

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok MODELL L850-AC24 MODELL L850-FM35 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. G:\Instruktionsböcker\Orginal\Vägunderhåll\Sopmaskin_1.doc - 2 - ! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Byta förpump i tanken 745-88, final manual

Byta förpump i tanken 745-88, final manual Byta förpump i tanken 745-88, final manual 1. Kolla huvudpumpen 2. Kolla spänning fram till förpumpen 3. Kolla ljudet i tankröret 4. Ohm mät förpumpen 5. Hm, förpumpen måste bytas 6. Kolla om det funkar

Läs mer

01.20101 INSTRUKTIONSBOK ! Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten!

01.20101 INSTRUKTIONSBOK ! Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten! 0.00 Ver.0 INSTRUKTIONSBOK! Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten! Minium AD Art. no 0.086 Inledning Gratulerar till ditt val av Minium.

Läs mer

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE www.motocaddygolf.se/warranty-selector Hitta ditt serienummer Hitta ditt serienummer Serienummret för din Motocaddy vagn hittar du på undersidan av

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

Ryggsäckssystem 2012

Ryggsäckssystem 2012 Ryggsäckssystem 2012 Bruksanvisning Produktdata Ryggsäck Stort, löstagbart lock som väl täcker säcken Höjbart lock som kan anpassas till olika volymer. Stort topplocksfack. Hållare för hjälm eller kläder.

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

Bruksanvisning. Enfas elmotor typ: E80, E100, E150. OBS! Ägaren/användaren måste läsa och fullständigt förstå informationen som anges här.

Bruksanvisning. Enfas elmotor typ: E80, E100, E150. OBS! Ägaren/användaren måste läsa och fullständigt förstå informationen som anges här. Bruksanvisning Enfas elmotor typ: E80, E100, E150 OBS! Ägaren/användaren måste läsa och fullständigt förstå informationen som anges här. Innehåll A. Mått- och parameterskiss B. Delnamn C. Varningar D.

Läs mer

NC22EU SMARTKLEEN POOL ROBOT BOTTENSUGARE

NC22EU SMARTKLEEN POOL ROBOT BOTTENSUGARE NC22EU SMARTKLEEN POOL ROBOT BOTTENSUGARE Grattis till ditt köp! SmartKleen är en teknologisk avancerad automatisk pool bottensugare, som är lätt att använda. SmartKleen gör det enkelt att hålla poolen

Läs mer

ATF, kontroll resp. byte ATF-nivå, kontroll

ATF, kontroll resp. byte ATF-nivå, kontroll Sida 1 av 6 ATF, kontroll resp. byte ATF-nivå, kontroll Observera! Multitronic 01J växellådan behöver en annan ATF än stegautomaterna. Bara den ATF för CVTväxellåda som finns att få som reservdel får användas

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

Instruktion. E-Green Medio

Instruktion. E-Green Medio Instruktion E-Green Medio Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Produktbeskrivning... 4 2.1 Ramnummer... 4 3. Funktioner/inställningar... 5 3.1 Batteri -/felindikator... 5 3.2 Assistans funktion...

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer