2016 Utbildningar & Konferenser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2016 Utbildningar & Konferenser"

Transkript

1 2016 Utbildningar & Konferenser

2 Enligt beslut i HSN skall kriterier för ett kunskapscentrum, inom ett specifikt område, vara att: Bevaka, sammanställa och sprida kunskap Analysera, utvärdera och kvalitetssäkra resultat Bidra till kompetensutveckling Utveckla metoder och processer För att bidra till kompetensutvecklingen erbjuder vi en rad utbildningar och i denna katalog finns utbudet för 2016 beskrivet. Mer information samt möjlighet till anmälan hittar ni på vår hemsida under fliken Utbildning. Utöver våra färdiga utbildningar anpassar vi även utbildningar efter beställarens behov, kontakta oss på med information om vad ni önskar så återkommer vi med svar på om detta är något vi kan lösa. Vi erbjuder även omvårdnadshandledning av auktoriserade omvårdnadshandledare. 2

3 Våren 2016 Kurs/konferens Veckoutbildning för icke legitimerad personal 5 Veckoutbildning för legitimerad personal 6 Musik- och sångkommunikation som ett redskap i demensvården, 7 del 1, del 2 och del 3 Upprättande av minnesmottagning inom primärvården, 8 del 1 och del 2 Administratörsutbildning i BPSD-registret 13 Att använda kreativa uttrycksformer i arbetet med personer med demenssjukdom, del 1 och del 2 RUDAS Ett mångkulturellt kognitivt test 16 Demenssjukdomar och bemötande 18 Webbutbildningar 27 Sida 14 3

4 Hösten 2016 Kurs/konferens Sida Veckoutbildning icke legitimerad personal 5 Veckoutbildning legitimerad personal 6 Musik- och sångkommunikation som ett redskap i demensvården, del 1, del 2 och 7 del 3 Upprättande av minnesmottagning inom primärvården, 8 del 1 och del 2 Administratörsutbildning i BPSD-registret 13 RUDAS Ett mångkulturellt test 16 Demenssjukdomar och bemötande 18 Demensutbildning för sjuksköterskor, del 1 och del 2 19 Skånska demensdagen 20 Att stödja personen bakom demenssjukdomen 21 Minnesträning NYHET! 22 Demens och sjukgymnastik/fysioterapi 23 Migration och hälsa 24 Mindfulness och medicinsk yoga NYHET! 25 Utbildning för chefer inom demensvården 26 Webbutbildningar 27 4

5 Veckoutbildning - och kognition Icke Legitimerad personal (nivå 1) Datum: januari 5-9 september Kursen erbjuder en heltäckande och inspirerande vecka med olika infallsvinklar gentemot kognitiva sjukdomar och. Du får en introduktion i kognition, en överblick över de vanligare diagnoserna samt hur de utreds och behandlas. Därtill belyses bland annat etik, migration, kognitiva tester samt hjälpmedel och strategier för att hantera en försämrad kognitiv kapacitet. Föreläsarna består av läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Kursen startar upp i två olika nivåer. Nivå 1: För icke legitimerad personal där flertalet föreläsningar hålls av sjuksköterskor. För mer utförlig information gällande innehåll och schema, se hemsidan. Tid: 08:00 16:00 Antal deltagare: 25 Kostnad: 1500 kr exklusive moms. För och eftermiddagskaffe samt lunch ingår. Målgrupp: Icke legitimerad personal som möter personer med kognitiv sjukdom. 5

6 Veckoutbildning - och kognition. Legitimerad personal (nivå 2) Datum: februari 7-11 november Tid: 08:00 16:00 Kursen erbjuder en heltäckande och inspirerande vecka med olika infallsvinklar gentemot kognitiva sjukdomar och. Du får en introduktion i kognition, en överblick över de vanligare diagnoserna samt hur de utreds och behandlas. Därtill belyses bland annat etik, migration, kognitiva tester samt hjälpmedel och strategier för att hantera en försämrad kognitiv kapacitet. Föreläsarna består av läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Kursen startar upp i två olika nivåer. Nivå 2: För legitimerad personal där flertalet föreläsningar hålls av läkare. För mer utförlig information gällande innehåll och schema, se hemsidan. Antal deltagare: 25, Kostnad: 1500 kr exklusive moms. För och eftermiddagskaffe samt lunch ingår. Målgrupp: Legitimerad personal som möter personer med kognitiv sjukdom. 6

7 Musik och sångkommunikation som ett redskap i demensvården Utbildning i att använda musikterapeutiska verktyg för att skapa välbefinnande och ökad livskvalitet genom musik sång och rörelse med och för personer med demenssjukdom. Under tre halvdagar får du under ledning av Gitte Pålsson utveckla din musikkommunikativa kompetens genom att i grupp utforska, pröva på och använda musikterapeutiska verktyg som kan användas i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Fokus ligger på att ta del av beprövade erfarenheter och även forskning inom det musikterapeutiska området. Utbildningen kommer att vara i form av tre praktiska verkstäder/workshops som varvas med grundläggande information om psykodynamiskt inriktad musikterapi där deltagarna praktiskt får pröva på, utforska, samtala och fördjupa sig i hur musik, sång och rörelse på olika sätt kan användas. Utbildningen är processinriktad och bygger på att deltagarna prövar övningar, musikuppgifter samt läser om musik och demens mellan gångerna. Gitte Pålsson, musikterapeut, rytmpedagog och musikant. Gitte har arbetat med många olika projekt inom ramen för Kultur i Vården i Skåne. Hon skriver nu om Musik och demens / musikterapi på masternivå inom ramen för KMH Kungliga Musikhögskolan Stockholm. Datum: Vår: 25/2, 31/3, 21/4 Höst : 15/9, 13/10, 17/11 En kurs består av tre halvdagar. Anmälan avser vår eller höst. Tid: 13:00 16:00 Antal deltagare: 20 Kostnad: 600 kr exklusive moms. Eftermiddagskaffe ingår. Målgrupp: Personer som arbetar inom demensvården. Läs mer på 7

8 Upprättande av minnesmottagning inom primärvården Datum: Vår: 3/3 del 1, 3/6 del 2 En välfungerande minnesmottagning på vårdcentralen gör att vi tidigt kan fånga upp personer med minnesbesvär. Tidig upptäckt, utredning och behandling är en stor vinst för personer med demenssjukdom, dess anhöriga samt vårdgivare. Förutsättningen för en bra minnesmottagning är en motiverad verksamhet där läkare och andra personalkategorier på vårdcentralen är införstådda med hur mottagningen fungerar. Ett gott och strukturerat samarbete med kommunen och specialistvården är en annan viktig förutsättning. Till denna utbildning anmäler man sig som team bestående av verksamhetschef, läkare samt ansvarig sjusköterska/arbetsterapeut för minnesmottagningen. Annsofie Svensson, Leg. sjuksköterska med ansvar för utbildning gällande uppstart av minnesmottagningar inom primärvården. Arbetar även på en vårdcentral där hon är ansvarig för minnesmottagningen. Höst: 22/9 del 1, 8/12 del 2 Anmälan avser vår eller höst. Tid: 3/3, 22/9 08:00 16:30 Antal deltagare: 25 3/6, 8/12 11:45 16:00 Kostnad: Kostnadsfri. För och eftermiddagskaffe samt lunch ingår. Målgrupp: Team på vårdcentraler bestående av chef, sjuksköterska/ arbetsterapeut och läkare. 8

9 Forts Upprättande av minnesmottagning inom primärvården Karina Simonsen, Leg. sjuksköterska med ansvar för utbildning gällande uppstart av minnesmottagningar inom primärvården. Eva Bergström Mandl, Överläkare vid Minneskliniken Malmö. Arbetar vid klinikens minnesmottagning med minnesutredningar och är även konsult för vissa vårdcentraler med egen minnesmottagning. Kristin Frölich, Överläkare vid Minneskliniken Malmö, mobila teamet, specialist i psykiatri 9

10 Casemetodik för minnesmottagningar Datum: 14/4 Casemetodiken vänder sig till de vårdcentraler som gått utbildningen Upprättande av minnesmottagning inom primärvården. Vi utgår från medhavda patientfall under ledning av överläkare Elisabet Londos. Genom tolkning och bedömning av resultat från den basala utredningen vägleds teamet fram till diagnos och rekommendation om behandling utifrån casemetodiken. Annsofie Svensson, Leg. sjuksköterska med ansvar för utbildning gällande uppstart av minnesmottagningar inom primärvården. Arbetar även på en vårdcentral där hon är ansvarig för minnesmottagningen. Karina Simonsen, Leg. sjuksköterska med ansvar för utbildning gällande uppstart av minnesmottagningar inom primärvården. Elisabet Londos, Överläkare, Minneskliniken. Specialist i Rehabiliteringsmedicin och psykiatri. Disputerade på en avhandling om Lewy body demens Forskningsfokus är klinisk Lewy body demens med patientnära fokus. 20/10 Tid: 13:00 16:00 Antal deltagare: 25 Kostnad: Kostnadsfri. Eftermiddagskaffe ingår. Målgrupp: Ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och läkare som arbetar med minnesmottagningar i primärvården 10

11 Nätverksträff för minnesmottagningar Datum: 28/4 Dessa halvdagar vänder sig till ansvarig sjuksköterska/arbetsterapeut på minnesmottagningen på vårdcentralen. Syftet med regelbundna nätverksträffar är kontinuerlig kompetenshöjning, informationsspridning samt att dela med sig av egna erfarenheter. Nätverksträffarna är för de vårdcentraler som gått utbildning i Upprättande av minnesmottagning inom primärvården. Annsofie Svensson, Leg. sjuksköterska med ansvar för utbildning gällande uppstart av minnesmottagningar inom primärvården. Arbetar även på en vårdcentral där hon är ansvarig för minnesmottagningen. Tid: 24/11 09:00 13:00 Kryh, Sund 12:00 16:00 SUS Antal deltagare: 25 Karina Simonsen, Leg. sjuksköterska med ansvar för utbildning gällande uppstart av minnesmottagningar inom primärvården. Kostnad: Kostnadsfri. För och eftermiddagskaffe samt lunch ingår. Målgrupp: Sjuksköterskor och arbetsterapeuter som arbetar med minnesmottagningar i primärvården 11

12 BPSD-registret BPSD betyder beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom och det innefattar symtom såsom ångest, oro, apati, aggressivitet och sömnstörningar med flera. I BPSD-registret gör man först en kartläggning av symtomen med hjälp av NPI-skalan (Neuro psychiatric inventory), därefter görs en analys av vad symtomen kan bero på. Personcentrerade vårdåtgärder föreslås och utvärderas med hjälp av ny NPI skattning. BPSD-registret är webbaserat vilket ger oss unika möjligheter att ta fram statistik och arbeta med förbättringsarbeten på enheten. BPSD-registret bygger på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för en god och säker vård vid demenssjukdom och evidensbaserad forskning. 12

13 Administratörsutbildning i BPSD-registret Denna utbildning riktar sig till er som ska arbeta som administratörer på er arbetsplats som är eller ska bli ansluten till BPSD-registret. Utbildningen skall ge fördjupade kunskaper inom demensvård med fokus på BPSD samt behörighet att hantera BPSD-registret. Utbildningen ger kunskap om de vanligaste na, symtom, diagnos, orsaker och eventuell behandling vid BPSD. Deltagarna får kännedom om innehållet i Nationella riktlinjer för demensvård samt om kvalitetsregister och relevant lagstiftning. Jenny Bengtsson, Regional koordinator och utbildare för BPSDregistret. Sjuksköterska, vårdlärare. Tidigare arbetat som verksamhetschef och sjuksköterska på demensboende. Håkan Minthon, Regional koordinator och utbildare för BPSDregistret. Har arbetat med personer med demenssjukdom sedan 1978 och även som sjuksköterska och verksamhetschef på demensboende. Sigrid Kulneff, Regional koordinator och utbildare för BPSDregistret. Auktoriserad omvårdnadshandledare och sjuksköterska. Datum: Tid: 2 heldagar Se: Antal deltagare: 25 Kostnad: 600 kr exklusive moms. För och eftermiddagskaffe samt lunch ingår. Målgrupp: Team på enheter som vill ansluta sig till registret, bestående av chef, sjuksköterska och undersköterska. Även andra yrkesgrupper är välkomna. Anmälan: 13

14 Att använda kreativa uttrycksformer i arbetet med personer med Syfte med denna utbildning är att deltagarna får lära sig att använda kreativa uttryckssätt, framförallt bild, och genom detta få redskap att använda i mötet med människor som har minnestörningar. Vid första tillfället introduceras olika kreativa uttrycksformer. Fokus ligger framförallt på bild och bildarbete med dels andras bilder och dels att skapa egna bilder med olika material som våta färger, kritor, lera etc. Därefter reflektion och samtal om hur detta kan användas i mötet med vårdtagare. Andra tillfället är en uppföljning av och en dialog om hur deltagarna använt verktygen, vilka effekter det kan ha haft, samt en vidareutveckling av kreativa metoder. Dina kunskaper om personer med demenssjukdom och våra kunskaper om kreativa uttryckssätt förenas i ett inspirerande och utvecklande möte! Kursledare: Christin Olsson och Britt Johansson, Symbolpedagoger, processhandledare, vårdlärare, sjuksköterskor. Datum: 10/3 del 1 12/5 del 2 Tid: 12:30 16:00 Antal deltagare: 20 Kostnad: 400 kr exklusive moms. Eftermiddagskaffe ingår. Målgrupp: Personer som arbetar inom demensvården 14

15 Migrationsskolan Migrationsskolan arbetar för att främja en jämlik demensvård för alla oavsett språk och kulturell bakgrund. Drygt 21,5 % av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund. Prognoser visar att denna siffra ökar över tid. Detta innebär att andelen personer med utländsk bakgrund som insjuknar i en demenssjukdom blir allt fler. Demens är inte en del av det naturliga åldrandet utan är en sjukdom och det är viktigt att söka vård i tidigt skede. Kunskapen om och synen på sjukdomen varierar i olika kulturer. Det är av stor vikt att öka kunskapen om demens för personer som är drabbade av sjukdomen samt för deras anhöriga. Det är också viktigt att anpassa utredningen, bemötandet och vården till personer med andra språkliga- och kulturella bakgrund. Inom Migrationsskolan arbetar vi med utbildningar som berör dessa viktiga ämnen och som leder till mer personcentrerad och patientsäker vård. 15

16 RUDAS - Ett mångkulturellt kognitivt test Datum: 11/3 De kognitiva tester som används vid minnesutredningar idag är anpassade för personer med västerländsk kultur. RUDAS (The Rowland Universal Dementia Assessment Scale) är ett mångkulturellt kognitivt test som kan användas vid minnesutredning av personer med låg utbildningsnivå och/eller annan kulturell bakgrund. Genom film och föreläsning kommer vi introducera er i utförandet och tolkningen av detta test, samt informera kring användandet av tolk. 13/4 30/9 21/10 Tid: 09:00 16:00 Antal deltagare: 25 Rozita Torkpoor, Leg sjuksköterska vid Migrationsskolan,. Rozita har även erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska på Medicinklinik, inom kommun och primärvård. Ingrid Fioretos, Etnolog som arbetar på Migrationsskolan,. Kostnad: 400 kr exklusive moms. För och eftermiddagskaffe samt lunch ingår. Målgrupp: Alla professioner som arbetar med utredning och/eller tolkning av kognitiva test. 16

17 Forts RUDAS - Ett mångkulturellt kognitivt test Gunilla Carsten, Leg sjuksköterska på Minnesmottagningen och Migrationsskolan. Kristin Frölich, Överläkare vid Minneskliniken Malmö, mobila teamet, specialist i psykiatri 17

18 Demenssjukdomar och bemötande Datum: 23/5 Eftermiddagen kommer att ge grundläggande kunskaper om. Vi kommer även att lägga stor vikt vid bemötande av personer med demenssjukdom. 21/11 Tid: 13:00 16:00 Christin Fredriksson, Leg sjuksköterska med inriktning psykiatri. Anställd i mobila teamet, Minneskliniken. Flera års erfarenhet av demenssjukvård inom sluten och öppen vård. Antal deltagare: 25 Kostnad: 200 kr exklusive moms. Eftermiddagskaffe ingår. Sigrid Kulneff, Regional koordinator och utbildare för BPSDregistret. Auktoriserad omvårdnadshandledare och sjuksköterska. Målgrupp: Undersköterskor inom demensvården 18

19 Demensutbildning för sjuksköterskor Datum: 12/9 del 1 Utbildningen är upplagd vid två tillfällen och du anmäler Dig till båda tillfällena. Vi kommer att ta upp de nationella riktlinjerna,, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) och bemötande. Vi kommer att ha falldiskussioner. 3/10 del 2 Tid: 12/9 13:00 16:00 3/10 08:00 16:00 Anmälan avser båda datumen Eva Bergström Mandl, Överläkare vid Minneskliniken Malmö. Arbetar vid klinikens minnesmottagning med minnesutredningar och är även konsult för vissa vårdcentraler med egen minnesmottagning. Kristin Frölich, Överläkare vid Minneskliniken Malmö, mobila teamet, specialist i psykiatri, Andreas Jönsson, Leg sjuksköterska, examinerad äldrepedagog, mobila teamet, Minneskliniken Lund. Har erfarenhet av demenssjukvård inom sluten- och öppenvård Christin Fredriksson, Leg sjuksköterska med inriktning psykiatri, mobila teamet, Minneskliniken. Flera års erfarenhet av demenssjukvård inom sluten- och öppenvård. Antal deltagare: 25 Kostnad: 600 kr exklusive moms. För och eftermiddagskaffe ingår samt lunch den 3/10. Målgrupp: Sjuksköterskor 19

20 Skånska demensdagen 2016 Datum: 11/10 12/10 En föreläsningsdag med varierat utbud av föreläsare och ämnen kring kognitiv sjukdom. Du får ta del av aktuell forskning, inspirerande arbetssätt, kompletterande kunskap och nya riktlinjer kring demensområdet. Dagen innehåller två spår för att ytterligare öka möjligheten att finna kunskap efter intresse. Då Skånska demensdagen 2015 fullbokades rekordsnabbt anordnas i år dagen i två upplagor. Anmälan sker till en av dagarna, som har samma schema. Denna dag vänder sig till alla yrkeskategorier inom demensvården och får alltid högt betyg på utvärderingar. Program och möjlighet till anmälan blir tillgängligt på vår hemsida maj Två tillfällen. Anmälan avser en dag. Tid: 08:00 16:00 Antal deltagare: 300 Plats: Jubileumsaulan Jan Waldenströms gata 5 Skånes universitetssjukhus Malmö Kostnad: 500 kr ex moms. För och eftermiddagskaffe samt lunch ingår. Målgrupp: Alla som arbetar med personer med demenssjukdom 20

21 Att stödja personen bakom demenssjukdomen Datum: 13/10 Graden av nas symtom beror inte endast på hjärnskadans omfattning, utan även på samspelet med omgivningen. Vi försöker här att belysa med ett salutogent fokus. Hur kan vi med ett jag-stödjande förhållningssätt underlätta för personer med demenssjukdom att hantera vardagen? Grundläggande information om sjukdomarna ges här i kombination med vägledning om hur vi i arbetet med demenssjuka personer ska kunna bistå dessa att bibehålla sin självkänsla. Syftet med denna dag är att öka kunskapen om det handikapp demenssjukdom kan bidra till och hur vi kan använda ett jag-stödjande förhållningssätt för att hjälpa personer med demenssjukdom att uppleva välbefinnande. Andreas Jönsson, Leg sjuksköterska, examinerad äldrepedagog, mobila teamet, Minneskliniken Lund. Har erfarenhet av demenssjukvård inom sluten och öppenvård Tid: 13:00 16:00 Antal deltagare: 25 Kostnad: 200 kr exklusive moms. Eftermiddagskaffe ingår. Målgrupp: Personal som möter personer med demenssjukdom 21

22 Minnesträning Datum: 24/10 Vad kan jag göra för att förbättra mitt minne? Aktuell föreläsning syftar till att du ska känna dig bättre förberedd på att besvara denna fråga, vare sig du själv vill erbjuda interventioner eller vill guida den frågande vidare. Föreläsningen riktar sig till personal som i sin kliniska vardag möter människor som upplever försämrad kognitiv kapacitet och vill ha tips på hur de kan hantera t.ex. försämrat närminne och koncentrationssvårigheter. Fokus ligger primärt på personer med lindrig kognitiv svikt på grund av åldrande eller misstänkt demenssjukdom. Vi berättar om arbetsminnes- och uppmärksamhetsträning och även hur man kan arbeta med kognitiva strategier både enskilt och i grupp och ger exempel på hur ett sammansatt minnesträningsprogram kan se ut i praktiken. Vi diskuterar också vad man behöver tänka på inför en sådan intervention. Johanna Freidlitz, Legitimerad psykolog Minneskliniken. Specialist i klinisk psykologi med inriktning neuropsykologi. Verksam i utredning och vård av personer med kognitiva sjukdomar, inklusive arbete med kognitiv rehabilitering Tid: 13:00 16:00 Antal deltagare: 25 Kostnad: 200 kr exklusive moms. Eftermiddagsfika ingår. Målgrupp: Personal som möter personer med kognitiv sjukdom Jeanette Mauritzson, Legitimerad psykolog Minneskliniken. Har sedan många år varit verksamma i utredningen och vården av personer med kognitiva sjukdomar. 22

23 Demens och sjukgymnastik/fysioterapi Datum: 4/11 Tid: 13:00 16:00 Föreläsningen innehåller ett analyserande tänkande kring rörelseförmåga och funktionerna hos äldre personer med nedsatt kognitiv förmåga. Sjukgymnastik/ fysioterapi syftar till att påverka hälsan genom rörelse och fysisk aktivitet. Javad Ghannad utgår från sina kliniska erfarenheter och föreläser om lämpliga sjukgymnastiska behandlingar för personer med demenssjukdom. Javad Ghannad, sjukgymnast/fysioterapeut har under flera år arbetat med äldre demenssjuka patienter vid Minneskliniken Lund. Antal deltagare: 25 Kostnad: 200 kr exklusive moms. Eftermiddagskaffe ingår. Målgrupp: Personal som möter personer med demenssjukdom 23

24 Migration och hälsa Datum: 10/11 Tid: 08:00 16:00 Sedan 2011 arbetar Migrationsskolan för att utveckla och öka kunskapen om demensvården för utrikes födda personer. Tillgång till vård är en viktig förutsättning för god och jämlik hälsa. På temat migration och hälsa ur ett inkluderande perspektiv, anordnar Migrationsskolan en inspirerande dag med föreläsningar och seminarium. Mer information om dagen och konferensens föreläsare kommer under våren 2016 på Antal deltagare: 300 Plats: Jubileumsaulan Jan Waldenströms gata 5 Skånes universitetssjukhus Malmö Kostnad: 400 kr exklusive moms. För och eftermiddagskaffe samt lunch ingår. Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. 24

25 Mindfulness/Medicinsk Yoga Datum: 18/11 Syftet med kursen är att väcka intresse för Mindfulness och Medicinsk yoga. Bli medveten om din egen kropp och andning. Skapa möjlighet till ett förhållningssätt och verktyg i ditt eget liv och i ditt arbete med personer med kognitiv sjukdom. Genom att utveckla din egen förmåga att reducera stress och därigenom ta tillvara på dina resurser, ökar du möjligheten att kunna möta en annan människa och vara närvarande i det du gör. Studier har visat att träning ökar tillfredsställelsen i arbetsinsatsen. Karina Simonsen, Leg. sjuksköterska med ansvar för utbildning gällande uppstart av minnesmottagningar inom primärvården. Deltar även i en projektgrupp som förebygger livsstils- och hälsorelaterade interventioner och inom ramen för det diplomerad Medicinsk yoga instruktör (Mediyoga). Tid: 13:00 16:00 Antal deltagare: 15 Kostnad: 200 kr exklusive moms. Frukt och dryck ingår. Målgrupp: Personal som möter personer med kognitiv sjukdom Gunilla Carsten, Leg sjuksköterska på Minnesmottagningen och i Migrationsskolan. Deltar även i ett projekt om förebyggande livsstils-och hälsorelaterade interventioner och inom ramen för det diplomerad Mindfulnessinstruktör steg 1. Många års erfarenhet av arbete i slutenvård och öppenvård inom området. 25

26 Utbildning för chefer inom demensvården Här tar vi upp, nationella riktlinjer och etiska dilemma som du som chef kan ställas inför. Datum: 2/12 Tid: 13:00 16:00 Antal deltagare: 25 Jenny Bengtsson, Regional koordinator och utbildare för BPSDregistret. Sjuksköterska, vårdlärare. Tidigare arbetat som verksamhetschef och sjuksköterska på demensboende. Kostnad: 200 kr exklusive moms. Eftermiddagskaffe ingår. Håkan Minthon, Regional koordinator och utbildare för BPSDregistret. Har arbetat med personer med demenssjukdom sedan 1978 och även som sjuksköterska och verksamhetschef på demensboende. Målgrupp: Chefer inom demensvården 26

27 Webbutbildningar På vår hemsida under fliken Utbildning, nätbaserad utbildning kan ni ta del av våra webutbildningar. Dessa är öppna för alla och helt kostnadsfria. Webbutbildning på andra språk Andelen äldre med utländsk bakgrund ökar i Sverige. Det får till följd att antalet utlandsfödda personer som insjuknar i en demenssjukdom blir allt fler. Kunskapen om inom många kulturer är bristfällig. Demens är inte en del av det naturliga åldrandet utan är en sjukdom och det är viktigt att man söker vård i tidigt skede. Att öka kunskapen om är av stor vikt för personer som är drabbade av sjukdomen samt deras anhöriga. Målet med webbutbildningen är att öka kunskapen för alla intresserade och berörda. I utbildningen går vi igenom hjärnans anatomi, de vanligaste na, symptom, BPSD beteendemässiga och psykiska symptom vid demens samt bemötande. Utbildningen finns idag på svenska, engelska, spanska, persiska/farsi, polska, bosniska/kroatiska/ serbiska turkiska och arabiska. Arbetet med ytterligare översättningar av denna utbildning fortgår. Det tar ca 90 minuter att gå igenom utbildningens alla delar. Utbildningarna hittar du på vår hemsida under fliken Migrationsskola 27

28 Kontaktuppgifter Hemsida: Mailadress: Telefon: Postadress: Skånes universitetssjukhus Minneskliniken Malmö Besöksadress: Simrisbanvägen 14, Malmö 28

Kunskapscentrum demenssjukdomar

Kunskapscentrum demenssjukdomar Kunskapscentrum demenssjukdomar Utbildningar & konferenser 2018 Kunskapscentrum demenssjukdomar 1 Kunskapscentrum demenssjukdomar Enligt beslut i HSN 2015-04-01 ska kriterier för ett kunskapscentrum inom

Läs mer

Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom!

Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom! Ann-Katrin Edlund, leg ssk, landskoordinator SveDem Eva Granvik, leg ssk, landskoordinator BPSD-registret Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom! Ordet kvalitetsregister

Läs mer

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Geriatriska kliniken Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Kurser vid Geriatriska kliniken Vår- och höstterminen 2014 Besöksadress Postadress Telefon Skånes universitetssjukhus Geriatriska kliniken

Läs mer

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12 Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport Antal sidor:12 Värmdö Kommun Innehåll 1. Sammanfattning. 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

BPSDregistret, en framgångssaga. Sigrid Kulneff, Sjuksköterska

BPSDregistret, en framgångssaga. Sigrid Kulneff, Sjuksköterska BPSDregistret, en framgångssaga Sigrid Kulneff, Sjuksköterska Hela Sverige är med! Anslutna enheter: 4750 Anslutna kommuner: 282 Administratörer: 14 000 Inlagda personer: 25 918 Gjorda skattningar: 62

Läs mer

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Geriatriska kliniken Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Kurser vid Geriatriska kliniken Vår- och höstterminen 2012 Besöksadress Postadress Telefon Skånes universitetssjukhus Skånes universitetssjukhus

Läs mer

TEMA PSYKISK OHÄLSA/KONFUSION

TEMA PSYKISK OHÄLSA/KONFUSION Modell för att finna personer med demenssjukdom tidigt och därefter kunna erbjuda relevanta stödåtgärder Varje år är det cirka 24 000 personer som nyinsjuknar i demenssjukdom. Vi kan räkna med att år 2050

Läs mer

Slutrapport. Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)

Slutrapport. Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) Sidan 1 av 18 Projektnamn Implementering av BPSD-registret Dokumentansvarig Projektledare: Hanna Andersson Fastställd av Dokument version 140520 Slutrapport Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga

Läs mer

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Närvård i Sörmland Bilaga 4 Kommuner Landsting i samverkan Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Länsstyrgruppen för Närvård i Sörmland Missiv till Programmets uppföljning av kvalitetsindikatorer

Läs mer

2012-09-07. www.bpsd.se

2012-09-07. www.bpsd.se www.bpsd.se 1 Det faktum att ett beteende avses störande, speglar mera motpartens eller omgivningens personliga värderingar, än personen som handlar på ett visst sätt. På något sätt är ett så kallat beteende

Läs mer

Vikten av att få en demensdiagnos och att leva med kognitiv svikt. Sonja Modin Allmänläkare - SFAM

Vikten av att få en demensdiagnos och att leva med kognitiv svikt. Sonja Modin Allmänläkare - SFAM Vikten av att få en demensdiagnos och att leva med kognitiv svikt Sonja Modin Allmänläkare - SFAM Samverkan vid demens För att sätta diagnos Kring hälsoproblem och sjukdomar Kring demenssjukdomen Uppföljning

Läs mer

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Barntandvård 2012 Senaste forskningen inom barntandvård! Hur kan tänderna uppvisa ett missbruk eller en ätstörning? Att identifiera barn i riskzonen

Läs mer

Michael Holmér Överläkare Geriatriska Kliniken. 2015-09-29 Michael Holmér

Michael Holmér Överläkare Geriatriska Kliniken. 2015-09-29 Michael Holmér Michael Holmér Överläkare Geriatriska Kliniken 2015-09-29 Michael Holmér 1 GERONTOLOGI 2015-09-29 Geriatriska kliniken Universitetssjukhuset Michael Holmér 2 2015-09-29 3 Den gamla patienten Det normala

Läs mer

Sjukgymnastik i utveckling

Sjukgymnastik i utveckling Sjukgymnastik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 UTBILDARE Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Lillemor Lundin Olsson Så stärker och vidareutvecklar du din yrkesroll

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram. vid vård i livets slutskede

Lokalt vård- och omsorgsprogram. vid vård i livets slutskede Lokalt vård- och omsorgsprogram vid vård i livets slutskede Förord Det enda vi med säkerhet vet, är att vi alla kommer att dö. Vi vet också att döden är en förutsättning för livet. Att dö har sin tid,

Läs mer

Minnes anteckningar från BPSD resan.

Minnes anteckningar från BPSD resan. 2015-12-07 Minnes anteckningar från BPSD resan. Mellerud 2015-10-07 Kl. 8.30-11.30 Till mötet hade 30 deltagare kommit och av dessa fanns följande professioner representerade: Vård- och omsorgschef, MAS

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta i huvud, buk och bröst

Läs mer

Demensvård och omsorg 150401-151231 Slutrapport

Demensvård och omsorg 150401-151231 Slutrapport Demensvård och omsorg 150401-151231 Slutrapport 1 Innehållsförteckning BAKGRUND 3 Handlingsplan 3 RESULTAT Projektplan 3 Demensråd 4 Samverkan länsdelsgrupper 4 Utbildningar 4-8 Övriga aktiviteter 9-10

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Minskad psykisk ohälsa hos äldre

Minskad psykisk ohälsa hos äldre Minskad psykisk ohälsa hos äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2008 TALARE Socialstyrelsen Susanne Rolfner Suvanto Sahlgrenska universitetssjukhuset Ingvar Karlsson Lidingö stad

Läs mer

All vård och omsorg innebär ständiga etiska ställningstaganden.

All vård och omsorg innebär ständiga etiska ställningstaganden. Etik All vård och omsorg innebär ständiga etiska ställningstaganden. Etiska principer Göra gott Att göra gott ska styra arbete och bemötande i hälso och sjukvården. Vi ska förebygga skada och minska de

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M V I N T ER Hälsoteket i Angered VÅR 206 25 januari 23 juni VÅ R H Ö ST S O M M A R Lina Helena Ulrika Jennifer Mageda INNEHÅLL SID Drop-in hälsa och FaR Fysisk aktivitet

Läs mer

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Inledning Sedan 2009 har frågeställningen neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Snacka hjälper. Behandlingsenheten Midgård

Snacka hjälper. Behandlingsenheten Midgård Behandlingsenheten Midgård Snacka hjälper. Från stödsamtal till stressreducerande, allians och copingskapande behandlingssamtal. Ett utvecklingsarbete för att skapa tydligare struktur. Teamets medlemmar

Läs mer

2012-10-09 FÖRBÄTTRINGSRAPPORT. Barbro Hansson Silviasyster

2012-10-09 FÖRBÄTTRINGSRAPPORT. Barbro Hansson Silviasyster Datum 2012-10-09 FÖRBÄTTRINGSRAPPORT Kommun: Sjöbo kommun Syfte hur vill vi ha det i framtiden: Boende, arbetsplats och ansvarig person: Demensteamet i Sjöbo Kommunens demensteam kommun ska komma i kontakt

Läs mer

Akutpsykiatri 2016. Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus. Stockholm 27-28 januari 2016

Akutpsykiatri 2016. Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus. Stockholm 27-28 januari 2016 Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! Akutpsykiatri 2016 För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus Förutsättningar för lyckad behandling av självskadebeteende Strategier för att aktivt

Läs mer

Musik som brobyggare

Musik som brobyggare Gävle Demensförening Målgrupper Personer med demenssjukdom. Anhöriga/närstående till personer med demenssjukdom. Volontärer. Medarbetare på vård- och omsorgsboenden (egenregi). Syftet med projektet Gemensam

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 3! r ö af l a et 4b Telefonrådgivning inom psykiatrin Hur bemöta suicidtankar och planer i telefonrådgivningen? Lagar och föreskrifter för dig i telefonrådgivningen Depression och ångestsyndrom ditt

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING VID LÅNGVARIG OSPECIFIK SMÄRTA

TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING VID LÅNGVARIG OSPECIFIK SMÄRTA HSN xxxx-xxxx Sid 1 (9) 1.1 Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom och xxx organisationsnummer xxxxxx-xxxx har slutits följande Definitioner TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING

Läs mer

Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014

Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014 Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014 taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo i Täby

Läs mer

Plan för demensvård i Eslövs kommun. Plan för demensvård i Eslövs kommun. Inledning

Plan för demensvård i Eslövs kommun. Plan för demensvård i Eslövs kommun. Inledning Plan för demensvård i Eslövs kommun Inledning Plan för demensvård i Eslövs kommun Demens är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar som drabbar hjärnan. Demenssjukdom kännetecknas av en stadigvarande

Läs mer

Rapport Kartläggning av nutritionsstatus bland de äldre på ålderdomshem och sjukhem

Rapport Kartläggning av nutritionsstatus bland de äldre på ålderdomshem och sjukhem 1 (6) HANDLÄGGARE Sara Tylner 08-535 312 59 sara.tylner@huddinge.se Kartläggning av nutritionsstatus bland de äldre på ålderdomshem och sjukhem Bakgrund Sedan 2003 har mätningar av längd och vikt regelbundet

Läs mer

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Innehåll 1 Vad är demens? 5 2 Målen för demensverksamheten i Arboga kommun 6 3 Kommunalt stöd 7 4 Uppföljning och utvärdering, ett levande dokument 10 3

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

Grupper och kurser 2016

Grupper och kurser 2016 Barn- och ungdomshabiliteringen Landstinget i Värmland Grupper och kurser 2016 1 På Barn- och ungdomshabiliteringen arrangerar vi flera grupper och kurser. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom för vård och omsorg vid demenssjukdom Delrapport 3 2012-09-17 Sammanfattning Projektet följer Socialstyrelsen rekommenderade för att förbättra vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Målsättningen

Läs mer

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Geriatriska kliniken Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2014 Höstterminen 2015 Hej! I din hand har du ett nytt och utökat kursprogram från Geriatriska kliniken,

Läs mer

Alla tjänar på ett starkt team!

Alla tjänar på ett starkt team! Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med olika aktörer för att skapa en jämlik, patientfokuserad och effektiv cancervård. I Sverige

Läs mer

Fokus: organisation & ledarskap CHEFSDAGARNA PSYKIATRI 2014. Planering & styrning som hjälper er jobba smartare

Fokus: organisation & ledarskap CHEFSDAGARNA PSYKIATRI 2014. Planering & styrning som hjälper er jobba smartare inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2014 PRAKTIKFALL FRÅN SKL Carola Teirfolk, Projektkoordinator Hedersomnämnd på Guldskalpellen 2013 Sollentuna Psykiatriska Mottagning Birgitta Westerberg,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak Inspektionsdatum: 120223-24 Landsting Sjukhus Landstinget i Västmanland BUP Västmanland STRUKTUR A. Verksamheten (3 p) Den barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

Koll på läget med SveDem

Koll på läget med SveDem Koll på läget med SveDem Katarina Nägga, överläkare, Med. dr. Helena Ring, administratör VO Minnessjukdomar Skånes Universitetssjukhus Malmö/Lund Region Skåne VO Minnessjukdomar SUS Wigerthuset i Lund

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2016 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Uppdragshandling för delprojektet Demens 1/stimulansmedel. Bildandet av ett tvärprofessionellt demensteam

Uppdragshandling för delprojektet Demens 1/stimulansmedel. Bildandet av ett tvärprofessionellt demensteam Uppdragshandling för delprojektet Demens 1/stimulansmedel. Bildandet av ett tvärprofessionellt demensteam OMVÄRLDSANALYS Att drabbas av en demenssjukdom innebär att drabbas av obotlig och långvarig sjukdom

Läs mer

2013-11-13. Vad innebär rehabilitering av multisjuka äldre? Hur går det till? Hur gör vi i Landstinget Dalarna och Falu kommun?

2013-11-13. Vad innebär rehabilitering av multisjuka äldre? Hur går det till? Hur gör vi i Landstinget Dalarna och Falu kommun? Vad innebär rehabilitering av multisjuka äldre? Björn Lennhed Överläkare, Kliniken för Geriatrik och Rehabmedicin Falu Lasarett Vad gör vi i Falun? Hur går det till? Hur gör vi i Landstinget Dalarna och

Läs mer

Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2015 Höstterminen 2016 Hej! I din hand har du ett

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

Regional samverkan - för att implementera BPSD-registret i Halland. Eva Persson, utvecklare, avd regional samverkan, Region Halland

Regional samverkan - för att implementera BPSD-registret i Halland. Eva Persson, utvecklare, avd regional samverkan, Region Halland Regional samverkan - för att implementera BPSD-registret i Halland Eva Persson, utvecklare, avd regional samverkan, Region Halland Samverkansprojekt Annas led 2011-2012 Annas led är ett samverkansprojekt

Läs mer

Uppsala. Augusti 2015

Uppsala. Augusti 2015 Uppsala Augusti 2015 Innehåll Allmän information... sid 1 Höstens cafékvällar och träffar... sid 2 Skrivelse från Attention Uppsala till myndigheter med ansvar för psykiatri i Uppsala... sid 3 Inbjudan

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

Meningsfull och upplevelserik äldreomsorg - en inspirationsdag om kultur och socialt innehåll fredag 11 november 2011

Meningsfull och upplevelserik äldreomsorg - en inspirationsdag om kultur och socialt innehåll fredag 11 november 2011 2011-10-06 Målgrupp: Personal, chefer och politiker inom äldreomsorgsområdet Inbjudan till Meningsfull och upplevelserik äldreomsorg - en inspirationsdag om kultur och socialt innehåll fredag 11 november

Läs mer

Sjukgymnastens nya roll och funktion

Sjukgymnastens nya roll och funktion Sjukgymnastens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN Ordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Sara Holm Primärvården Landstinget Uppsala län

Läs mer

Bemötande och Förhållningssätt vid BPSD. Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. BPSD-Teamet

Bemötande och Förhållningssätt vid BPSD. Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. BPSD-Teamet Bemötande och Förhållningssätt vid BPSD Tag min hand och håll den ömt. Hjälp mig minnas det jag glömt. Ta det stilla, lugnt och varligt. Säg att livet ej är farligt. Behavioral and Psychological Symptoms

Läs mer

Svar på motion angående kognitiva hjälpmedel i demensvården

Svar på motion angående kognitiva hjälpmedel i demensvården Ärende 9 Dnr VON-2012-43 Dpl 32 sid 1 (3) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Utvecklingsstab Tjänsteskrivelse 2012-03-16 Pia Adenmark, 054-540 55 72 pia.adenmark@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Svar på

Läs mer

Information om BPSD-registret. Studerande. Februari 2015. Skyfotostock Dreamstime.com - Back To School Photo

Information om BPSD-registret. Studerande. Februari 2015. Skyfotostock Dreamstime.com - Back To School Photo Information om BPSD-registret Studerande Februari 2015 Skyfotostock Dreamstime.com - Back To School Photo BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister Startade i november 2010 på Minneskliniken Malmö,

Läs mer

RUDAS en väg till jämlik, rättvisande kognitiv utredning!

RUDAS en väg till jämlik, rättvisande kognitiv utredning! RUDAS en väg till jämlik, rättvisande kognitiv utredning! Svenska Demensdagarna 3-4 maj 2017 Kristin Frölich, Överläkare, Specialist i allmän psykiatri Rozita Torkpoor, Vårdutvecklare, leg. sjuksköterska

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 stöd för styrning och ledning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Bipolär sjukdom. Läs- och länktips. Böcker. Sjukhusbiblioteket/PIL

Bipolär sjukdom. Läs- och länktips. Böcker. Sjukhusbiblioteket/PIL Läs- och länktips Bipolär sjukdom Böcker Addis, Michael Ta makten över depressionen steg för steg : förändra dina vanor - förbättra ditt liv (2007) Om metoden beteendeaktivering som behandling av depression.

Läs mer

Integrerad Psykiatri En sammanfattande beskrivning av metoden

Integrerad Psykiatri En sammanfattande beskrivning av metoden Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri Psykos INTEGRERAD PSYKIATRI... 4 PSYKISKT FUNKTIONSHINDER... 4 ATT KOMMA IGÅNG... 4 ARBETSALLIANS... 4 CASE MANAGER... 5 RESURSGRUPP... 5 DELAT BESLUTSFATTANDE/BRUKARMAKT...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

Allergi och intolerans gränssättningsproblem i kropp och själ

Allergi och intolerans gränssättningsproblem i kropp och själ I n b j u d a n t i l l k u r s e r Aktuella folkhälsoproblem utmaningar till en fördjupad förståelse? Fyra kurser om inlevelse, livsförhållanden och spiritualitet Kurserna vänder sig till läkare och medicinstuderande

Läs mer

VO Smärtrehabilitering

VO Smärtrehabilitering VO Smärtrehabilitering Sektion för specialiserad smärtrehabilitering Organisation 1993-2013 Rehabcentrum Lund- Orup senare Rehabiliteringsmedicinska kliniken (division 3) Sektionen för högspecialiserad

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost för. DISA-processen (DISA står för Diagnosgrupp I Samarbete)

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost för. DISA-processen (DISA står för Diagnosgrupp I Samarbete) Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost för DISA-processen (DISA står för Diagnosgrupp I Samarbete) Bakgrund 2011 presenterade Rehabiliteringsrådet sitt slutbetänkande Statens Offentliga

Läs mer

Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Utvecklingsprogram juni 2014 - maj 2015

Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Utvecklingsprogram juni 2014 - maj 2015 QRC Stockholm inbjuder till medverkan i Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Utvecklingsprogram juni 2014 - maj 2015 15-20 team från klinisk verksamhet inbjuds att under perioden juni 2014

Läs mer

Öka välbefinnande och livskvalitet vid demens

Öka välbefinnande och livskvalitet vid demens Öka välbefinnande och livskvalitet vid demens Christèl Åberg Demenssjuksköterska Öckerö kommun ÖCKERÖ KOMMUN ÖCKERÖ KOMMUN ÖCKERÖ KOMMUN Befolkning 12 500 invånare 20,6% över 65 års ålder, dvs ca 2575st

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH

Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH Barn- och ungdomshabiliteringen rev 140127 Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) inom Örebro läns landsting är en specialistresurs, en plusresurs, till

Läs mer

Presentation av BPSD registret. Neuropsykiatriska kliniken

Presentation av BPSD registret. Neuropsykiatriska kliniken Presentation av BPSD registret 1 Regeringens äldresamordnare 2 Regeringen satsar på bättre vård för de allra mest sjuka äldre. Fyra nationella kvalitetsregister: Senior Alert SveDem BPSD-registret Palliativ

Läs mer

Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober

Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober Presentation av föreläsningar och föreläsare Vårdmiljöns betydelse för äldre personer med nedsatt kognitiv förmåga Susanna

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar Gruppledarutbildning Nyhet! Överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om övervikt hos barn Prevention hur fånga upp barn i riskzonen? Behandling och behandlingsansvar inom BVC och skolhälsovården

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende Patientsäkerhetsberättelse 2015 S:t Annas Demens och äldreboende Sjuksköterska Flora: Malin Björkman Sjuksköterska Freja: Maria Svalberg Verksamhetschef: Helén Gjödestöl Patientsäkerhetsberättelse 16 02

Läs mer

Information till remitterande läkare om KBT, PTSD och MMS-behandling i Malmö

Information till remitterande läkare om KBT, PTSD och MMS-behandling i Malmö Information till remitterande läkare om, PTSD och MMS-behandling i Malmö BEDÖMNINGSSAMTAL Samtalet resulterar i en gemensam behandlingsplan. - kognitiv beteendeterapi Kognitiv beteendeterapi () är en effektiv

Läs mer

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa 7-8 MAJ Psykisk ohälsa Inom ramen för Nya Perspektiv har psykisk ohälsa lyfts fram som en gemensam utmaning för kommunerna och Landstinget i Värmland. Det finns en omfattande dokumentation som visar att

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. År 2014. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-30

Patientsäkerhetsberättelse. År 2014. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-30 Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-30 Susanne Håkansson MAS, Bodil Evertsson MAR, Barbro Toutin MAS Lars Liljedahl Verksamhetschef HSL Organisatoriskt ansvar för

Läs mer

Handlingsplan Modell Västerbotten

Handlingsplan Modell Västerbotten Stina Saitton Flik 8.15. Leg apotekare, PhD Läkemedelscentrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 Umeå Tel: 090-785 31 95 Fax: 090-12 04 30 E-mail: stina.saitton@vll.se (kommunen bokar LMgenomgång) Handlingsplan

Läs mer

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 Landstinget i Värmland Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 1 arrangerar grupper, kurser och informationstillfällen. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med habiliteringen,

Läs mer

Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg

Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 mars 2011 FÖRELÄSARE Speciellt inbjuden talare Göran Stiernstedt SKL Octopus Demens Kerstin Lundström Omsorgshuset

Läs mer

Rubrik på lämplig Demens yta i motivet

Rubrik på lämplig Demens yta i motivet Rubrik på lämplig Demens yta i motivet Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Vägvisare demens Upplands-Bro kommun och Stockholms läns landsting Demens hör till en av de största folksjukdomarna. I Sverige

Läs mer

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens BPSD

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens BPSD BPSD-registret Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens BPSD Lennart Minthon Professor, överläkare, registerhållare http://www.bpsd.se/ 11/28/2014 Det finns 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige

Läs mer

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10.

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10. Nyhetsbrev Nr 2 2014 september Bästa forskarvänner! Den kliniska patientnära forskningen behöver syre och näring från den kliniska vardagen. Endast de som arbetar inom sjukvården ser brister och svagheter

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

LOKAL MODELL för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun

LOKAL MODELL för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun LOKAL MODELL för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom Britt Undin, Upplands Väsby kommun och Inga- Britt Hagman, FOU

Läs mer

Prognos antal personer med demensrelaterad sjukdom pågotland

Prognos antal personer med demensrelaterad sjukdom pågotland Vad är demens? Sjukdomsprocess som drabbar hjärnan. Progredierande. Påverkar högre kortikala funktioner minnet/intellektet, personligheten. Orsakar funktionsbortfall. Demenssjukdomar är vanliga och kommer

Läs mer

Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015

Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015 1 Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015 Nollvision Lars Sonde Utredare och forskare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Engagerad i Svenskt Demenscentrums utbildningsarbete. Under föreläsningen

Läs mer

Patientskola introduktion och manual

Patientskola introduktion och manual Patientskola introduktion och manual Viktig samverkan mellan primärvård och Reumatikerförbundets föreningar kring sjukdomarna artros och långvarig smärta/fibromyalgi. Reumatikerförbundet Kunskap om sin

Läs mer

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14)

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Varje huvudman har resurser runt missbruksproblematik och psykiatrin har självfallet

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2015-04-27 PROJEKTPLAN FÖR Implementering av MAC-metodiken i Pilotmodell: Samordningsteam Västerås 2015-11-01 t o m 2016-06-30 Projektägare Västerås stad, AMA Arbetsmarknad Koordinatorer

Läs mer

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Geriatriskt Utvecklingscentrum Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Kurser vid Geriatriskt Utvecklingscentrum Vår- och höstterminen 2010 Besöksadress Postadress Telefon 040 39 13 14 Skånes universitetssjukhus

Läs mer