UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING"

Transkript

1 UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING (uppdaterad september 2014) Innehållsförteckning Del I Funktioner i UtbildningsGubas Inledning Beskrivning... 4 Inställningar (katalogtabeller)... 4 Utbildning... 4 Utbildningstillfällen... 5 Hjälp... 5 Rapporter... 5 Logout Inloggning Utbildning Sök utbildning... 6 Sökformulär... 6 Institution... 7 Ämne... 7 Utbildningskod... 7 Status för utbildning... 7 Sökresultat... 8 Sortera kurser och kurspaket Redigera utbildning... 9 KataGU-institution

2 Beskrivning... 9 Webbadress Extra studievägledare Extra Sökord och Engelska sökord Urvals- och meritvärderingsmodell Förkunskapskrav resp. områdesbehörighetsmodell Examensinformation Utbildningstyp Prisplapp Anmälningsmodell Intresseområde Aktiv Sortering Status Hållbarhetsmärkning Ämnen Utbildningstillfälle Välja antagningsomgång Sök utbildningstillfälle Antagningsomgångskod Institution Utbildningskod Status för utbildningstillfälle Visa resultat i redigerbar lista Sökresultat Skapa utbildningstillfälle Endast i kurspaket Endast inom program Kursomgång Takt Tid Undervisningsform Ort Finansieringsform Undervisningsspråk Start- och stoppdatum Poängfördelning starttermin m.fl. terminer Förkunskapskrav, områdesbehörighetsmodell, anmälningsmodell, urvalsmodell och meritvärderingsmodell Tillåt sen anmälan Partner Planerings- och antagningstal Efterantagning Introduktionsmöte samt Övrigt VHS-katalog Status Överföring till Ladok Rapporter Utskriftsvänlig översikt

3 5.2 Rapport utbildningstillfällen Del II Speciella åtgärder Kurser inom program Kurspaket Skapa kurspaket Skapa tillfälle för kurspaket Sortera kurser och kurspaket Ämnesbeskrivning Antagnings- och planeringstal Att tänka på Del III Förteckningar Urvalsmodeller Meritvärderingsmodeller Ämnesord

4 Del I Funktioner i UtbildningsGubas 1. Inledning Gubas är Göteborgs universitets utbildningsdatabas. I den modul som kallas UtbildningsGubas samlas information om kurser och program som ges vid universitetet. Ur databasen hämtas sedan de uppgifter som: ligger till grund för kurs- och programinnehållet i utbildningskatalogen publiceras på Göteborgs universitets centrala webbplats, publiceras på den nationella utbildningsinformationsplatsen används i antagningssystemet NyA. Utbildningsdatabasen ägs och drivs av Utbildningsenheten, där Sektionen för studieadministrativa system har det operativa ansvaret. 1.1 Beskrivning Systemets främsta uppgift är att förse antagningssystemet NyA med uppgifter om de utbildningar det ska göras antagning till. Därutöver matar systemet såväl nationella utbildningsinformationssystem (bl.a. och som universitetets egen webbplats med information. Menyn överst på startsidan har sex rubriker: Inställningar (katalogtabeller) Under Inställningar underhålls utbildningsdatabasens katalogtabeller. Endast Gubas systemförvaltning har rätt att ändra i tabellerna, med undantag av tabellen Ämne där alla Gubasinrapportörer kan lägga in beskrivningstext (se vidare i avsnitt 8). Samtliga tabeller är dock läsbara för alla Gubasanvändare. Utbildning Utbildning innehåller funktioner för att lägga till och ändra information om utbildningsprogram, kurser och kurspaket. De grundläggande uppgifterna om kurser, program och programinriktningar (benämning, omfattning, institutionstillhörighet, nivå etc.) hämtas från Ladok. Utbildningen måste alltså finnas i Ladok för att den ska finnas i UtbildningsGubas. Under denna funktion anges även information om utbildningen, såsom information om utbildningens innehåll och mål, webbplats där man kan hitta ytterligare information, och tillträdesregler (förkunskapskravs-, meritvärderings-, urvals- och anmälningsmodeller). 4

5 Utbildningstillfällen Utbildningstillfällen innehåller funktioner för att skapa utbildningstillfällen och ändra/lägga till information om dessa (se vidare i avsnitt 4). Med utbildningstillfälle avses kurstillfällen och programtillfällen. Alla utbildningstillfällen måste tillhöra en antagningsomgång. Antagningsomgången innehåller uppgifter om sista anmälningsdag och var en sökande kan hitta anmälningsinformation. Antagningsomgångar skapas av Gubas förvaltningsgrupp. Hjälp Under fliken Hjälp öppnar du användarmanualen i ett nytt fönster. Rapporter Under rubriken Rapporter samlas funktioner som gör det möjligt att ta ut olika sammanställningar av information ur UtbildningsGubas (se vidare i avsnitt 5). Logout Genom att trycka på rubriken Logout avslutar du sessionen i UtbildningsGubas och stänger programmet. 5

6 2. Inloggning Inloggning till UtbildningsGubas görs via Medarbetarportalen, ingången finns under Verktyg. Användarhanteringen bygger på universitetets personalkatalog. Du använder samma inloggning som till Medarbetarportalen för att logga in. Som institutions- och fakultetsanvändare kan du se alla uppgifter i utbildningsdatabasen, men du kan bara redigera utbildningar som är knutna till den eller de institutioner du har fått rättighet till. 3. Utbildning Det går inte att skapa kurser eller utbildningsprogram i utbildningsdatabasen. Kurser och program läggs in i Ladok av Ladok-gruppen och uppgifterna förs sedan över till UtbildningsGubas vid en nattlig datakörning. En utbildning finns m.a.o. tillgänglig i UtbildningsGubas dagen efter att den lagts in i Ladok. Med andra ord dagen efter att utbildningen publicerats finns den i UtbildningsGubas. Ovanstående gäller dock inte för kurspaket som istället måste skapas direkt i utbildningsdatabasen. Kurspaket är en antagningsteknisk konstruktion som inte finns i Ladok utan bara i olika antagningssystem, alltså ska de skapas i UtbildningsGubas. 3.1 Sök utbildning Sökformulär När du ska hantera kurser eller program letar du först upp kursen/programmet under fliken Utbildning. Databasen innehåller grunduppgifter om alla kurser och program som finns i Ladok. 6

7 Sökformuläret består av tre delar: längst till vänster utbildningens institutions- och ämnestillhörighet, i mitten kod för utbildningen och längst till höger utbildningens status i utbildningsdatabasen. Dessa uppgifter kan kombineras på olika sätt när du söker efter en utbildning. Institution Standardinställningen innebär att sökning sker bland alla institutioner, men sökningen kan begränsas till en institution genom val i drop-downlistan. Det går också att direkt skriva in en institutionskod i fältet. När institution har valts kan du klicka på knappen All utbildning för att komma direkt till listan över institutionens alla utbildningar. Ämne Standardinställningen innebär att sökning sker bland alla ämnen, men sökningen kan begränsas till ett visst ämne genom val i drop-downlistan. Endast de ämnen som är markerade som aktiva under Inställningar i UtbildningsGubas, syns i listan här. Utbildningskod Det går att söka på hela eller en del av utbildningens kod. Tecknet % (procenttecken) används istället för ett eller flera valfria tecken. Söksträngen "SOC%" i fältet Kurskod hittar alltså alla kurser som börjar med bokstäverna "SOC". Om du inte fyller i någonting alls i ett fält så kommer det inte att göras någon sökning alls för den typen av utbildning. Om du fyller i "S%" i fältet för programkod och lämnar alla de andra fälten blanka får du upp alla utbildningsprogram vars kod börjar med "S", men inga kurser, programinriktningar eller kurspaket. Observera alltså att du måste fylla i åtminstone något av fälten för utbildningskod med åtminstone tecknet % för att få några träffar överhuvudtaget. Status för utbildning Utbildningens status är avgörande för hur utbildningen kan användas i systemet. Alla utbildningar har från början status Preliminär. Efter att du har lagt till information om förkunskapskrav och urval kan du sätta status Aktiv/Klar/Öppen på utbildningen. När status är Aktiv/Klar/Öppen går det att skapa anmälningstillfällen för utbildningen. När institutionen eller fakulteten är klar med utbildningen ska status Godkänd sättas på utbildningen. Därefter sätter Utbildningsenheten status Publiceras, vilket betyder att utbildningen kommer att publicera på webben, i katalog och i 7

8 antagningssystemet. Innan dess existerar utbildningen bara internt i utbildningsdatabasen. Status Stängd/Nedlagd innebär att utbildningen är nedlagd och inte kommer att ges mer. Standardinställningen är att sökning sker bland utbildningar med status Preliminär, Aktiv/Klar/Godkänd, Godkänd och Publiceras. Sökresultat Resultatet av en sökning presenteras i en lista, uppdelad på program, kurser och kurspaket. Inom varje del är utbildningarna sorterade efter kod. Sökresultatet innehåller utöver utbildningens kod och svensk benämning även utbildningens nivå, hållbarhetsmärkning samt status. Från resultatlistan kan du gå vidare till att redigera en utbildning, genom knappen Redigera. Från listan kan du även skapa utbildningstillfällen till de utbildningar som har fått status Aktiv/Klar/Öppen, Godkänd eller Publiceras. Det senare förutsätter dock att du innan har valt en antagningsomgång att arbeta i (se vidare i avsnitt 4). Sortera kurser och kurspaket För kurser och kurspaket kan du ange en sorteringsordning. Sorteringsordningen styr i vilken ordning kurserna/kurspaketen publiceras i utbildningskatalogen (men än så länge inte på webben). Se vidare i avsnitt 8 Sortera kurser och kurspaket om hur du går tillväga. 8

9 3.2 Redigera utbildning När du sökt ut en utbildning kan du öppna den för redigering genom att klicka på knappen Redigera. Ett redigeringsformulär öppnas. Du kan bara redigera utbildningar som tillhör den/de institution/er du har rättigheter till. Observera att för nya program måste institutionstillhörigheten läggas in av Gubas systemförvaltning innan du kan redigera utbildningen. Kontakta då för att få hjälp med detta. Redigeringsfönstret innehåller samtliga uppgifter om kursen som finns i Ladok (de fälten är gråtonade). Dessa uppgifter kan inte ändras i utbildningsdatabasen utan måste justeras i Ladok. Varje vardagsnatt överförs uppgifter från Ladok till utbildningsdatabasen. Utöver dessa uppgifter finns vissa Gubas-specifika fält. KataGU-institution I fältet KataGU-institution styrs vilka kontaktuppgifter till institution och studievägledning som ska visas i utbildningskatalog och på GU:s webbsidor. Uppgifterna för institutionen hämtas sedan från Palasso, med undantag av telefonnummer och faxnummer som hämtas från telefonisystemet CMG. För studievägledningen hämtas uppgifter om studievägledarens namn och titel från Palasso och uppgifter om besöksadress, telefonnummer, öppettider och e-postadress från telefonisystemet CMG. Information om hur du går tillväga för att ändra uppgifter i Palasso och CMG får du via länken: medarbetarportalen.gu.se/andra-kontaktuppgifter/ Beskrivning Under Beskrivning skriver du in den information som ska publiceras i utbildningskatalogen respektive på webben. Text som ska visas i svensk katalog/på svensk webbsida respektive i engelskt textmaterial/på engelska webbsidor skrivs in i respektive fält. Det innebär exempelvis att finns det ingen text i fältet Beskrivning engelska till webb visas heller ingen beskrivningstext på den engelska webbsidan. Observera också att det dessutom krävs att utbildningen har minst ett aktuellt utbildningstillfälle med markering om visning på engelsk webbsida för att utbildningen ska synas på engelskspråkiga webbsidor. (Se vidare under Undervisningsspråk i avsnitt 4.3.) 9

10 Klicka på förstoringsglaset ovanför editeringsfönstret, så öppnas en enkel editor med möjlighet att göra styckeindelning, använda fetstil och kursiv stil, och göra punktlistor. Stäng editeringsfönstret genom att klicka på förstoringsglaset igen. Observera! Var försiktig om du klipper och klistrar in text från en annan källa, t.ex. Word. Främmande formateringskoder ställer ofta till problem. Tvätta texten först genom att lägga den i en ren texteditor, t.ex. Anteckningar (Notepad) i Windows, och kopiera sedan in texten därifrån. Klistra bara in text när du har editeringsläget öppet (d.v.s. ikonerna precis ovanför inskrivningsfältet lyser). För kurser får beskrivningen till katalog omfatta max 500 tecken, för webben max tecken. (I begreppet tecken inkluderas även mellanslag, komma, punkt etc.) För program får beskrivningen omfatta max tecken för katalog och max tecken för webb. (I begreppet tecken inkluderas även mellanslag, komma, punkt etc. ) Program med inriktning ska ha dels en allmän beskrivningstext om programmet, dels en kortare text för varje inriktning. Detta gäller både det som visas i katalogen och på webben. Den formulärsida du får fram i UtbildningsGubas för program med inriktning innehåller två olika formulär. Det översta formuläret avser själva inriktningen, det nedersta avser det övergripande programmet. Respektive formulärhuvud anger om det är formuläret för inriktningen eller formuläret för själva huvudprogrammet som du har framför dig. Den specifika texten för respektive inriktning läggs alltså in i det översta formuläret och den allmänna texten som rör hela programmet läggs in i det nedersta formuläret. För att skriva in specialtecknet apostrof (t.ex. i ordet Bachelor s) använder du den tangent som finns i sifferraden på tangentbordet, inte tangenten efter bokstaven Ä. Använder du fel tangent får du meddelande om att otillåtet tecken används. För att få ett enhetligt uttryck i utbildningskatalogen och på webben finns det riktlinjer för hur beskrivningstexterna ska skrivas. Beskrivningstexten ska exempelvis ha ett direkt tilltal till den sökande så skriv därför du istället för det mer opersonliga studenten. Du skrivs med enbart gemener (små bokstäver) i löpande text. Mer utförliga instruktioner om hur du skriver en beskrivningstext finns i Medarbetarportalen, vid inloggningen till UtbildningsGubas. Webbadress Här anges webbadressen till den plats där utbildningens hemsida finns. Undvik att ange en länk som bara leder till institutionens startsida. Använd istället en länk direkt till den relevanta informationen (t.ex. till utbildningens öppna sidor i GUL) så blir det lättare för studenterna att hitta informationen direkt. Webbadressen visas inte i utbildningskatalogen utan enbart på kurs- och programsidorna på webben. 10

11 Extra studievägledare Information om studievägledare hämtas per automatik från Palasso och telefonisystemet CMG, se vidare ovan under KataGU-institution. Vill du dock att andra uppgifter ska visas på webb och i katalog skriver du in de uppgifterna i fältet Extra studievägledare. Extra Sökord och Engelska sökord Nyckelord eller sökord som du vill ska leda till träffar på din utbildning, både vid fritextsökningen på kurs- och programpresentationerna på och skrivs in här (se bild ovan). Fritextsökningen hämtar även ord från utbildningens titel och ämnesord som är angivet för utbildningen. Indexeringen av sökorden i fritextsökningen på sker varje natt. Om du ändrat beskrivningen eller lagt in nya sökord, så ska du få träff på dessa dagen efter i fritextsökningen på Du kan lägga in 15 sökord på svenska samt 15 sökord på engelska. Orden skrivs in med endast mellanrum emellan. Skiljetecken ska och kan inte skrivas in. Urvals- och meritvärderingsmodell Urvalsmodell och meritvärderingsmodell talar om hur urvalet till utbildningen går till. Urvals- /meritvärderingsmodell styrs av högskoleförordningen och GU:s antagningsordning (vilken finns på sidan för styrdokument på Medarbetarportalen). När du anger urvalsmodell sätts också meritvärderingsmodellen automatiskt i anslutning till urvalsmodellen (se vidare avsnitt 11 och 12 där urvals- och meritvärderingsmodeller finns listade). Förkunskapskrav resp. områdesbehörighetsmodell För kurser och program som har gymnasiala krav ska alltid en områdesbehörighetsmodell användas. Områdesbehörighetsmodellerna finns listade i ett separat dokument vid inloggningen till 11

12 UtbildningsGubas på Medarbetarportalen. Saknas det någon områdesbehörighetsmodell vänd dig till Gubas systemförvaltning på e-post för att få hjälp. Krävs tidigare högskolestudier skrivs förkunskapskraven in under Beskrivning. Texten bör vara identisk med förkunskapskraven som finns i kursplanen. Ges utbildningen på engelska ska förkunskapskraven även skrivas i fältet Beskrivning engelska. Så länge utbildningen inte har status Publiceras kan texten i förkunskapskraven ändras av Gubasanvändare på institutionen. När utbildningen är publicerad kan dock enbart Gubas systemförvaltning justera texten. (Angående specialtecken, se ovan under avsnittet om Beskrivning.) Förkunskapskraven anges alltså antingen med en områdesbehörighet, för gymnasiekrav: eller i fritext när tidigare högskolestudier krävs: Examensinformation Här anges vilken examen utbildningen leder till. Uppgiften är obligatorisk för program, men inte för kurser eller kurspaket. 12

13 Utbildningstyp Utbildningstyp måste anges. För kurser ska något av följande användas: Forutbildning: Kurser som förbereder för högskoleutbildning och som inte kan medräknas i examen. Grund: Inledande kurs på grundnivå som inte kräver tidigare högskolestudier. Avancerad: Kurs på avancerad nivå. För program ska något av följande användas: Forutbildning: Förbereder för högskoleutbildning. Kan inte medräknas i en examen. Grund: Nybörjarprogram på grundnivå som inte kräver tidigare högskolestudier eller program där studierna börjar på grundnivå och slutar på avancerad nivå. Avancerad: Program där studierna börjar på avancerad nivå. Prisplapp Prislapp avser den kostnad internationella studenter ska betala för sina studier. I stort sett har samtliga utbildningar inom en fakultet, med några undantag, samma prislapp. Anmälningsmodell Endast anmälningsmodellen GUALLA Öppen för alla sökande kan anges av Gubas-inrapportörer. Ska annan anmälningsmodell användas meddelas detta till Sektionen för antagning via den programinformation som begärs in av dem inför varje antagningsomgång. Intresseområde Med intresseområde menas de rubriker som finns i utbildningskatalog och på webb och under vilka utbildningarna sorteras. Ett område måste anges. Aktiv Fältet Aktiv anger om utbildningen finns i Ladok eller inte. Uppgiften kommer från Ladok och ska inte ändras. Sortering Här kan du sortera kurserna i den ordning de ska presenteras i utbildningskatalogen. Sorteringen kan även göras på annat sätt (se vidare avsnitt 8 Sortera kurs och kurspaket). 13

14 Status När institutionen/fakulteten är klar med utbildningen ska status sättas till Godkänd. Gubas systemförvaltning ändrar därefter status till Publiceras. När utbildningen har status Publiceras kommer den med i katalog och visas på webb. Hållbarhetsmärkning Här ska anges om kursen/programmet uppfyller aktuella kriterier för hållbarhetsmärkning fastställda av Utbildningsnämnden vid Göteborgs universitet. Se webbsidan Hållbarhetsmärkning av kurser och program på Medarbetarportalen. Hållbarhetsfokuserad: För att en kurs/ett program ska märkas som hållbarhetsfokuserad krävs att minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av kriterierna. Detta innehåll ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens/programmets huvudsakliga fokus. Hållbarhetsrelaterad: För att en kurs/ett program ska märkas som hållbarhetsrelaterad krävs att minst ett av kursens/programmets lärandemål tydligt visar att kursens/programmets innehåll uppfyller minst ett av kriterierna. Ingen hållbarhetsmärkning: Kurs/program som inte uppfyller aktuella kriterier för hållbarhetsmärkning. Observera att för kurspaket ska, enligt instruktion från Miljöenheten vid GU, ingen hållbarhetsmärkning göras. Därför sätts statusen till Ingen hållbarhetsmärkning för kurspaket, även om de ingående kurserna har annan hållbarhetsmärkning. Ämnen För att en utbildning ska kunna visas på webben, finnas på och i NyA måste den ha ämne knutet till sig. En kurs kan ha ett ämne och ett program max sju. Du väljer i formuläret ämne från vänsterspalten (Valbara), markerar det ämnet och trycker på knappen med högerpil för att flytta det till högerspalten (Valda). (Se vidare avsnittet Ämnesord där förteckning över samtliga ämnen finns.) 14

15 4. Utbildningstillfälle 4.1 Välja antagningsomgång Ett utbildningstillfälle tillhör alltid en specifik antagningsomgång. Du måste därför först välja vilken antagningsomgång du vill arbeta i, innan du kan skapa ett nytt tillfälle eller ändra i ett redan befintligt tillfälle. Valet av antagningsomgång gör du i en drop-downlista. Du markerar den antagningsomgång som utbildningen ska tillhöra samt trycker på knappen Välj. Den valda omgången är sedan aktiv tills du väljer en annan omgång eller loggar ut från systemet. 4.2 Sök utbildningstillfälle För att söka fram ett redan skapat utbildningstillfälle använder du sökformuläret under fliken Utbildningstillfälle. De olika parametrarna i sökformuläret kan kombineras på olika sätt men du måste alltid ange uppgift om antagningsomgång och utbildningskod. 15

16 Antagningsomgångskod Du kan söka i specifik antagningsomgång, i flera antagningsomgångar genom att välja %-tecknet eller söka per läsår. Använd drop-downlistorna. Institution Standardinställningen innebär att sökning sker bland alla institutioner, men sökningen kan du också begränsa till en institution genom val i drop-downlistan. Du kan också alternativt skriva in institutionskoden direkt i fältet. När du har valt institution kan du klicka på knappen All utbildning för att direkt komma vidare till listan över alla utbildningstillfällen vid institutionen. Utbildningskod Det går att söka på hela eller en del av en utbildningskod. Tecknet % (procenttecken) används istälelt för ett eller flera valfria tecken. Söksträngen "SOC%" i fältet Kurskod hittar alltså alla kurser som börjar med bokstäverna "SOC". Om du inte fyller i någonting alls i ett fält så kommer det inte att göras någon sökning alls för den typen av utbildning. Om du fyller i "S%" i fältet för programkod och lämnar alla de andra fälten blanka får du upp alla utbildningsprogram vars kod börjar med "S", men inga kurser, programinriktningar eller kurspaket. Observera att du måste fylla i något av fälten för utbildningskod med åtminstone procenttecken % för att få några träffar överhuvudtaget. Status för utbildningstillfälle Standardinställningen är att sökning sker bland tillfällen med status Preliminär, Aktiv/Klar/Öppen, Godkänd och Publiceras. Status Stängd/Nedlagd innebär att utbildningstillfället inte kommer att ges eller redan har givits. När ett utbildningstillfälle skapas får det status Preliminär. När du sedan kompletterat tillfället med obligatoriska uppgifter ska du sätta statusen som Aktiv/Klar/Öppen. Utbildningsenheten sätter sedan status Publiceras, vilket innbär att informationen är komplett och att utbildningstillfället publiceras på webben ( på och i utbildningskatalogen. 16

17 Visa resultat i redigerbar lista I sökformuläret kan du också ange hur du vill se resultatet. Om du inte anger något annat, får du resultatet i en standardlista. Du kan dock också välja att få resultatet i en redigerbar lista, där du kan ange vissa uppgifter lägga in planeringstal och antagningstal samt räkna ut HST utan att behöva öppna utbildningstillfällesformuläret för varje enskilt tillfälle. Kryssa i så fall i rutan Visa resultat i redigerbar lista, som finns under sökformuläret (se vidare avsnittet 10 Antagnings- och planeringstal ). Sökresultat Resultatet av sökningen presenteras i en lista, med tillfällena sorterade efter utbildningskod. Klicka på knappen Redigera för resp. tillfälle för att komma till formuläret Utbildningstillfälle för resp. tillfälle. 4.3 Skapa utbildningstillfälle Efter att du valt antagningsomgång kan du skapa utbildningstillfälle. Det finns två vägar att skapa ett nytt utbildningstillfälle: 1. Du kan välja Skapa nytt i menyn under fliken Utbildningstillfälle. Du får då upp en dialogruta där du fyller i koden för den utbildning du vill skapa ett tillfälle för. Inriktningskod anger du bara för inriktningar inom program. 2. Du kan också skapa ett utbildningstillfälle genom att först söka fram utbildningen genom Sök under fliken Utbildning i menyn. Är antagningsomgång sedan tidigare vald klickar du därefter på knappen Nytt tillfälle och ett formulär för det nya utbildningstillfället visas på skärmen. Det formulär du får fram när du skapar ett nytt utbildningstillfälle innehåller uppgifter om vilken antagningsomgång tillfället tillhör och vissa basuppgifter om utbildningen. bl.a. ser du den 17

18 beskrivningstext som visas i katalogen. De fält som är markerade med röd asterix är obligatoriska uppgifter för ett tillfälle. Endast i kurspaket Här markeras om tillfället inte kan sökas för sig utan enbart ingår i ett kurspaket. Endast inom program Om den aktuella kursen endast ska ges inom program sätts en markering i rutan. Observera att utbildningstillfällen med denna markering endast ska finnas i antagningsomgången för programkurser! Kursomgång Kursomgång är normalt 1. Men om samma kurs ges med flera starter samma termin och med samma takt, tid, undervisningsform, ort och finansieringsform anges olika kursomgångar (1, 2, 3, etc.) för att skilja utbildningstillfällena från varandra. Läggs uppgifter in på ett nytt tillfälle och dessa (d.v.s. exakt samma uppgifter) finns sedan tidigare på ett befintligt tillfälle under samma termin oavsett antagningsomgång, kan tillfället inte skapas utan du får ett felmeddelande. Gå tillbaka och ändra siffran i kursomgång, så löses problemet och det nya tillfället kan sparas. 18

19 Takt Undervisningstakt anges som procent av heltidsstudier. Du kan räkna ut den faktiska undervisningstakten genom att använda formeln: kursens hp/antal veckor/ 1,5 (antal hp/vecka). Du väljer sedan i dropdown-menyn den takt som ligger närmast den faktiska, uträknade takten. För t.ex. en kurs på 22,5 hp som läses under 19 veckor blir takten: 22,5 hp/19 veckor/1,5=0,79. Du väljer då takten 75 %. Tid Begreppet Tid innebär här den tid på dagen undervisningen i huvudsak äger rum. Ges kursen som nätbaserad distanskurs markerar du rutan IT-baserad distans. När IT-baserad distans markeras sätts tid, undervisningsform och finansieringsform automatiskt till förvalda värden (vilka är Blandade tider, ITD Nätundervisning samt Ordinarie utbildning). Dessa värden kan du dock också ändra. Dessutom anges Netuniversity som partner. När rutan IT-baserad distans är markerad eller värdena DST (Distans) eller ITD (Nätundervisning) är angivna vid rubriken Undervisningsform, visas raden Antal fysiska träffar varav är obligatoriska. Här ska antal fysiska träffar anges samt hur många av dem som är obligatoriska. Uppgifterna om obligatoriska träffar visas på Undervisningsform Uppgiften Undervisningsform talar om i vilken form kursen ges. Vanligtvis anges NML (Normal), vilket också är förvalt. Undervisningsformen DEC (Decentraliserad) väljs enbart om utbildningstillfället ges på annan ort än Göteborg, DST (Distans) väljs om tillfället är en distanskurs (ej nätbaserad distanskurs) och ITD (Nätundervisning) om utbildningstillfället är nätbaserat. Ort Du väljer ort från vänsterspalten (Valbara), markerar det och trycker på knappen med högerpil för att flytta det till högerspalten (Valda). Göteborg är förvalt och måste tas bort om du väljer en annan studieort. Observera att endast en ort ska finnas angiven! 19

20 Finansieringsform Finansieringsform måste anges. Vanligtvis anges ORD (Ordinarie utbildning). För sommarkurser ska finansieringsformen SU anges. Undervisningsspråk Undervisningsspråket Svenska är förvalt och gäller om inte utbildningen i sin helhet ges på annat språk. Väljs Engelska som undervisningsspråk visas texten Ska visas på engelska webbsidor?. Kryssar du i rutan visas utbildningen på GU:s engelska webbsidor ( och på engelskspråkiga Är rutan inte ikryssad visas utbildningen endast på de svenska sidorna. Sätts kryss i rutan visas även texten Svenska krävs ej för grundläggande behörighet. Start- och stoppdatum Start- och Stoppdatum talar om vilka datum utbildningen börjar och slutar. Utbildningstillfälle för en kurs: Här ska anges tillfällets verkliga start- och stoppdatum Utbildningstillfälle för ett program: Här anges endast första terminens start- och stoppdatum. Enligt beslut (G 2013/153) påbörjas höstterminen den måndag som infaller mellan den 28 augusti och 3 september och pågår i 20 veckor. Vårterminen påbörjas den måndag som infaller 20 veckor efter hösterminens början och pågår i 20 veckor. Sommarkurserna ges under perioden 8/6-31/8 (vid skottår 7/6-31/8). Dispens från terminstiderna måste ansökas om hos Utbildningsenheten. Periodstart och termin beräknas automatiskt. Periodstart används på för att ange den ungefärliga starttiden för en utbildning: Period 1 = Första halvan av vårterminen Period 2 = Andra halvan av vårterminen Period 3 = Sommaren Period 4 = Första halvan av höstterminen Period 5 = Andra halvan av höstterminen 20

21 Poängfördelning starttermin m.fl. terminer Vid poängfördelningen anges det antal poäng utbildningen omfattar under respektive termin. Uppgift om start- och stoppvecka hämtas automatiskt från raderna ovan, d.v.s. från startdatum resp. stoppdatum. Utbildningstillfälle för ett program: Endast poängen för startterminen anges. Utbildningstillfälle för en kurs som går över flera terminer: Poängfördelningen anges för samtliga terminer. Observera! Går tillfället över flera terminer måste första terminens stoppvecka justeras. Det görs genom att markera uppgiften i sista rutan i fältet Poängfördelning starttermin och ändra den manuellt. Utbildningstillfälle för sommarkurser: Sommarkurser som börjar i juni och fortsätter in i juli och augusti går över flera terminer (start på vårterminen, fortsättning på höstterminen). Tyvärr fungerar det inte att göra uppdelning av veckorna (och poängen) på två terminer för sommarkurserna i UtbildningsGubas. Samtliga veckor måste alltså läggas in på vårterminen. Om kursen ska gå över två perioder varav en på vårterminen och en på höstterminen, t.ex. v och v , och därigenom ha en paus mellan terminerna, måste information om kursveckorna också läggas in i fältet Övrigt. Studenterna ges då denna information på Efter att överföringen av utbildningstillfällen har gjorts till Ladok, fördelar Ladokgruppen veckorna på vår- och hösttermin direkt i Ladok. Förkunskapskrav, områdesbehörighetsmodell, anmälningsmodell, urvalsmodell och meritvärderingsmodell Uppgifterna om förkunskapskrav/områdesbehörighetsmodell samt övriga modeller för anmälan och urval hämtas från utbildningen i UtbildningsGubas och kan inte ändras av Gubasanvändare för en publicerad utbildning. I de fall där anmälningsmodell och urvalsmodell ska ändras, t.ex. för utbildningstillfällen för programkurs, ska ändringen meddelas Utbildningsenheten via e-post till Däremot kan du alltid ange att platsgaranti ska gälla för utbildningstillfället, vilket markeras genom ett kryss i rutan för Platsgaranti. Tillåt sen anmälan Uppgiften om sen anmälan går till NyA, och anger att utbildningstillfället tillåter att studenter anmäler sig sent, d.v.s. efter sista anmälningsdag. Ska ett utbildningstillfälle vara öppet för sen anmälan måste du aktivt kryssa för det och ange datum för sista dag för sen anmälan. Datumet skickas över till samt styr anmälningsknappen på 21

22 utbildning.gu.se. Observera att om datum inte anges kommer utbildningstillfället inte att visas på även om du satt kryss för sen anmälan. Om ett utbildningstillfälle ska stängas för sen anmälan efter att sista anmälningsdag har passerat måste tillfället ställas in både i NyA och i UtbildningsGubas. Om inte ändringen görs i båda systemen kommer utbildningstillfället antingen ändå vara möjlig att ansöka till (via antagning.se/universityadmissions.se) eller så kommer det att se ut som att utbildningen är möjlig att ansöka till på GU:s webbsidor, men när man klickar sig vidare till antagning.se/universityadmissions.se är utbildningen ändå stängd för anmälan. Du stänger tillfället i UtbildningsGubas genom att ta bort krysset vid Tillåt sen anmälan. Behöver du hjälp med hur du ska stänga utbildningstillfället för sen anmälan i NyA kan du kontakta Sektionen för antagning via t.ex. Partner Partnern Netuniversity sätts automatiskt av systemet om utbildningen ges som nätbaserad distanskurs. Planerings- och antagningstal Utbildningens planeringstal (det budgeterade antalet platser på utbildningen) samt antagningstal (det antal sökande som ska antas, inklusive ev. överintag) för första och andra urvalet anges här. Uppgifterna kan även anges i listan vid utsökningen av kurs- och programtillfälle när du valt redigerbar lista. (Se vidare i avsnittet Antagnings- och planeringstal.) Observera att för program som vänder sig till nybörjare måste planeringstal anges inför publicering på webben, då denna uppgift visas för programmet på Efterantagning Om det finns möjlighet att göra en sen anmälan på antagning.se till kursen/programmet kan här anges hur många studenter som ska bli antagna vid efterantagning. Ett tal anges som är samma som eller något högre än planeringstalet. (Se vidare i avsnittet Antagnings- och planeringstal.) 22

23 Introduktionsmöte samt Övrigt Information kring utbildningstillfället som inte anges på annan plats skrivs in här. VHS-katalog Denna uppgift används inte längre. Status När utbildningstillfället är klart sätts status till Aktiv/Klar/Öppen av institutionen. Utbildningsenheten ändrar sedan status till Publiceras, efter att anmälningskoden är satt. Överföring till Ladok Uppgifterna som är inlagda på utbildningstillfället förs över till Ladok efter sista anmälningsdag. Denna överföring görs en gång per termin, i månadsskiftet april-maj respektive månadsskiftet oktober-november. 23

24 5. Rapporter Som Gubasanvändare kan du ta ut två olika rapporter. I rapporten Utskriftsvänlig översikt får du en översikt över den information som går till katalog och webb. I rapporten Utbildningstillfällen ges en översikt över informationen som är inlagd på utbildningstillfällen. 5.1 Utskriftsvänlig översikt I denna rapport får du fram en lättöverskådlig översikt över de kurser och program som du lagt in med tillhörande informationstext. För att denna rapport ska visas så bra som möjligt rekommenderas webbläsaren Internet Explorer. Du får först upp ett sökformulär (som liknar det som finns under fliken Utbildningstillfälle) där du gör din utsökning. Välj parametrar och tryck på Sök. Utskriften öppnas i ett nytt fönster. Överst i utskriften visas förklaringar till färger och symboler som används i översikten. Färgkoderna visar status på uppgiften, t.ex. innebär röd text på utbildningens benämning att kursen/programmet endast har status Aktiv/Klar/Öppen under Utbildningsfliken (d.v.s. kursen/programmet kommer inte att finnas med i varken katalog eller på webben). Röd text på ett utbildningstillfälle anger att själva utbildningstillfället inte är publicerat och därmed inte visas i katalog, på webb eller skickas till antagning.se/nya. (Se också exempel nedan.) Kurserna är sorterade enligt den sorteringsordning du har gjort, först kurser och kurspaket på grundnivå därefter på avancerad nivå ämnesvis. Efter kurserna kommer programmen. Inledningsvis visas sedan institutionsuppgifter inklusive ämnesbeskrivning. Länkar visas i en ljusbrun färg. (Se också exempel nedan.) 24

25 Ex. 1: Anger vilken antagningsomgång utbildningstillfället ligger i. Ex. 2: Ex. 3: Röd, gul eller blå färg på utbildningstillfället eller på utbildningens benämning anger vilken status utbildningstillfället respektive utbildningen har i UtbildningsGubas. Det framgår också vilka uppgifter som saknas. I exempel två saknas k d 25

26 5.2 Rapport utbildningstillfällen Syftet med denna rapport är att du ska få en överblick över informationen som är inlagd för utbildningstillfällena. I sökformuläret utformar du rapporten. Du kan söka i en eller flera antagningsomgångar, efter stängda eller publicerade utbildningstillfällen, på ett eller flera läsår. Du kan välja en eller flera institutioner, en eller flera kurser och utbildningar. Du kan även söka på specifika anmälningskoder. Klickar du på frågetecknet vid respektive funktion visas en dialogruta som förklarar funktionen. Du väljer även vilka parametrar du vill ska visas genom att bocka i respektive ruta i fältet Rapporttyp. Rapporten visas antingen i webbfönstret eller i ett Excelblad. Vill du ha rapporten i webbfönstret, klicka på Sök. Önskar du ett Excelblad, bocka i Resultat i excelfil innan du klickar på Sök. 26

27 Exempel på utsökning I både webbfönstret och i excelbladet kan du sortera. Sorteringen i webbfönstret görs genom att klicka på rubriken i respektive kolumn. I de fall det står två olika uppgifter i en cell får du en förklaring genom att föra muspekaren över utropstecknet. 27

28 Del II Speciella åtgärder 6. Kurser inom program De kurser inom program som studenter ska söka till eller direktantas till av Sektionen för antagning, läggs in i UtbildningsGubas. Observera dock att inledande kurs på program däremot inte ska läggas in, om den inte ska kunna sökas exempelvis som fristående kurs också. Inledande kurs anmäls istället direkt till Ladok-gruppen via Generellt kan sägas att de kurser som ges både som kurs inom program och som fristående kurs endast ska ha ett utbildningstillfälle definierat i UtbildningsGubas. Undantaget är lärarutbildningen där de kurser som ges både inom lärarutbildningen och som fristående kurs ska ha två utbildningstillfällen. Utbildningstillfället som ges inom lärarutbildningen ska ha finansieringsform LUN. Principen vid inläggning av programkurser är att det är respektive institution som lägger in sina kurser. För de program som består av kurser från olika institutioner måste man gemensamt komma överens om vem som lägger in vad. För kurser inom lärarutbildningen sköts allt kring utbildningstillfällen av LUN. 7. Kurspaket Kurspaket är en antagningsteknisk term och konstruktion. Ett kurspaket är sammansatt av utbildningstillfällen som har knutits ihop till ett gemensamt paket med en gemensam anmälningskod. 7.1 Skapa kurspaket Kurspaket skapas i UtbildningsGubas och görs i systemet under fliken Utbildning > Skapa ny > Kurspaket Eftersom kurspaket endast är en antagningsteknisk konstruktion finns de heller inte i Ladok. I formuläret måste du därför fylla i alla nödvändiga uppgifter, som kurspaketskod, benämning, antal högskolepoäng etc. Längst ner i formuläret anges vilka kurser som ingår i kurspaketet. 28

29 7.2 Skapa tillfälle för kurspaket Kurspaketet måste ha ett utbildningstillfälle. Dessutom måste också utbildningstillfällen finnas för de ingående kurserna. Du som Gubasanvändare ska skapa utbildningstillfällen för de ingående kurserna. Tillfällena för dessa kurser måste ligga i samma antagningsomgång som kurspaketets tillfälle sedan också ligger i. Observera att för de kurser som enbart ingår i kurspaket måste rutan Endast i kurspaket vara ifylld i utbildningstillfälles-formuläret för resp. kurs. Därefter skapas ett utbildningstillfälle för själva kurspaketet, vilket enbart Gubas systemförvaltning kan göra. Meddela systemförvaltningen på att du behöver ett nytt utbildningstillfälle. Ange då kod för kurspaketet, kurskoderna/anmälningskoderna för de ingående kurserna/tillfällena samt uppgifter om kurspaketets start- och stoppdatum, takt, tid, undervisningsform, ort, finansieringsform, undervisningsspråk och ev. datum för sen anmälan. 8. Sortera kurser och kurspaket Efter utsökning av kurser och kurspaket kan du ange en sorteringsordning. Sorteringsordningen styr i vilken ordning kurserna/kurspaketen publiceras i utbildningskatalogen (men än så länge inte på webben). Det finns två sätt att ange sorteringsordning: 1. Ange ett tal i sorteringskolumnen för var och en av de kurser du vill ha sorterade/ändrad sortering på. Klicka därefter på knappen Sortera 1. Kurserna läggs nu i ordning efter de tal du angett, med lägst nummer först. 2. Dubbelklicka på den kurs du vill flytta (raden blir då gulmarkerad). Dubbelklicka sedan på den rad/plats som kursen ska flyttas till. När alla ändringar är gjorda klickar du på knappen Sortera 2. Kurserna läggs i önskad ordning samt får sorteringstal i tiointervall inskrivna. Observera dock att denna variant av sortering endast kan göras om du använder Internet Explorer. 9. Ämnesbeskrivning I utbildningskatalog och på webb presenteras kurserna under en ämnesrubrik. Ur informationssynpunkt är det mycket önskvärt att det finns en ämnesbeskrivning för varje ämne. På webben visas först själva ämnet, därefter radas kurserna upp. Mellan ämnet och ordet Grundnivå finns utrymme att lägga in en text, som beskriver ämnet och vad man läser. 29

30 Beskrivningstext för ämne läggs in och redigeras i UtbildningsGubas under fliken Inställningar > Ämne. Välj aktuellt ämne samt klicka på knappen Redigera. I formuläret kan du lägga in beskrivningstexter på såväl svenska som engelska. För de ämnen som har kurser med undervisningsspråk engelska ska det också finnas en ämnesbeskrivning på engelska. Beskrivningstexten får omfatta max tecken. Observera! Var försiktig om du klipper och klistrar in text från en annan källa, t.ex. Word. Främmande formateringskoder ställer ofta till problem. Tvätta texten först genom att lägga den i en ren texteditor, t.ex. Anteckningar (Notepad) i Windows, och kopiera sedan in texten därifrån. Klistra bara in text när du har editeringsläget öppet (d.v.s. ikonerna precis ovanför inskrivningsfältet lyser). 30

31 10. Antagnings- och planeringstal För att studenter ska kunna bli antagna till en kurs eller till ett program måste antagningstal skrivas in i UtbildningsGubas. Antagningstal ska anges för varje utbildningstillfälle. Planeringstalen är till för att få fram uppgifter om antal sökande/plats i anmälningsstatistiken. Under fliken Utbildningstillfälle finns ett särskilt formulär i vilket du lätt kan lägga in uppgifter om antagnings- och planeringstal på samtliga kurs- och programtillfällen vid institutionen, utan att behöva gå på respektive utbildningstillfälle. Börja med att välja antagningsomgång, vilket görs under fliken Utbildningstillfälle. Därefter går du in på fliken Utbildningstillfälle igen och väljer alternativet Sök. I sökformuläret söker du fram de utbildningar du vill ska visas i formuläret. Kryssa i rutan Visa resultat i redigerbar lista innan du trycker på knappen Sök. Du får då fram det formulär där du kan ange samtliga tal utan att behöva gå in på varje utbildningstillfälle för sig. Rubriken Plan tal betyder planeringstal. Här anges det antal platser kurs-/programtillfället har. Rubriken Antal tal 1 respektive Antal tal 2 betyder antagningstal i urval 1 respektive urval 2. Här anges antagningstalet, vilket är planeringstalet inklusive överintag. Observera! Antagningstal måste alltid anges i båda kolumnerna. Det får inte vara tomt eller stå 0, då blir inga studenter antagna. Detta gäller även om kursen har platsgaranti. Siffrorna i kolumnerna skickas över till NyA. På grundval av planeringstalet kan HST beräknas. Lägg in uppgifter i kolumnen Plan tal och klicka på knappen Beräkna hst, som finns längst ner till vänster under tabellen. Denna beräkning ska enbart ses som riktvärden. De riktiga beräkningarna presenteras i Ladok uppföljning och i Datalagret. För att lägga in information kring antagningstalen klickar du på rutan i kolumnen Info. Du får då upp ett kommentarfält som du kan skriva i. Spara genom att trycka på knappen Spara alla. 31

32 10.1 Att tänka på Program och inriktningar inom program med antagning via NyA: Planerings- och antagningstal ska läggas in. För de konstnärliga program där alternativa urval (t.ex. prov) används behöver inga tal anges. Kurser samt kurser inom program med antagning via NyA: Planerings- och antagningstal ska läggas in. Utbildningstillfälle som har platsgaranti: Ange ett högre antagningstal än det antal som sökt. Om man vill ta in samtliga sökande även om utbildningstillfället inte har meritvärderingsmodell platsgaranti: Ange ett högre antagningstal än det antal som sökt. Utbildningstillfälle som kan sökas både som fristående kurs och som programkurs med ett visst antal platser avsedda för programstudenter: I kolumnerna Antal tal 1 resp. Antal tal 2 anges hela summan. Fördelningen mellan de olika sökandekategorierna skrivs in i kolumnen Info. (Se bild ovan.) Kurs eller program som har samma tillfälle i olika antagningsomgångar, t.ex. i omgångarna EN H15 och Avancpr H15 eller i omgångarna Fri-kurs H15 och Prog-kursH15: Dela upp det totala antagningstalet för kursen/programmet och ange en delsumma i respektive omgång. Antagningstalet gäller alltid per anmälningsalternativ, inte per kurs/program. Det görs olika urval i de olika antagningsomgångarna. Kurspaket: Antagningstal ska anges. Kurs inom kurspaket: Inga tal sätts. Sommarkurser: Uppgift om antagningstal läggs endast i kolumnen Antal tal 1, då det för sommarkurserna endast förekommer ett urval. 32

33 Del III Förteckningar 11. Urvalsmodeller Urvalsmodellen talar om vilka meriter som ligger till grund för urvalet. De allra flesta utbildningar har samma urvalsmodell som meritvärderingsmodell. Undantag är de kurser som ges inom program, de ska ha urvalsmodell PG, HT eller HVP samt antingen PG eller HT som meritvärderingsmodell. Modell Förklaring Används G1KURS Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %) Fristående kurser som vänder sig till nybörjare med endast gymnasiala förkunskapskrav. G1PROGRAM Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %) Program som vänder sig till nybörjare med endast gymnasiala förkunskapskrav. H Högskolepoäng, max 225 hp Kurser och program HT Högskolepoäng utan maxgräns Kurser och program HV-xx* Högskolepoäng inom visst ämne. Specifik modell skapas för resp. utbildning. Kurser och program HVP Högskolepoäng inom visst program. Kurser inom program, där endast hp från det aktuella programmet räknas med i urvalet. PG Platsgaranti Kurser och program AU-xx* SP-xx* Alternativt urval. Specifik modell skapas för resp. utbildning. Särskilt prov. Specifik modell skapas för resp. utbildning. Används på kurser och program som har alternativt urval. Används på kurser och program som har särskilt prov. YL Yrkeslivserfarenhet Kurser och program * Obs! Ska denna modell användas måste först Sektionen för antagning eller Gubas systemförvaltning kontaktas. 33

34 12. Meritvärderingsmodeller Meritvärderingsmodellen talar om vilka meriter som ligger till grund för meritvärderingen. I regel ska det vara samma meritvärderingsmodell som urvalsmodell (undantag finns dock). Modell G1KURS G1PROGRAM H HT HV PG Y AU SP Förklaring Gymnasiebetyg, högskoleprov, högskolepoäng eller alternativt urval Gymnasiebetyg, högskoleprov eller alternativt urval Högskolepoäng, max 225 hp Totala antalet uppnådda högskolepoäng, utan maxgräns Högskolepoäng inom ämne/vissa ämnen Platsgaranti Yrkeslivserfarenhet Alternativt urval Särskilt prov 34

35 13. Ämnesord Listan över ämnesord består av ord som kommer från och används i samt ord som primärt används för GU:s utbildningskatalog och webb. Följande ord finns och kan användas i UtbildningsGubas: A Administrativ teknik Afrikanska språk Afrikastudier Allmän språkvetenskap Antikens kultur Antikens kultur och samhällsliv Arabiska Arbetspraktik Arbetsterapi Arbetsvetenskap Arkeologi Arkitektur Arkivvetenskap Asienstudier Astronomi Audiologi B Balkan Barn Barn- och ungdomskultur Barn- och ungdomsvetenskap Barn- och ungdomsvetenskap/kunskap Beteendevetenskap Bioinformatik Biologi Biomedicinsk laboratorievetenskap Bosniska/kroatiska/serbiska Bulgariska Business och design Bygg-/byggnadsteknik D Dans Danska Datateknik Datavetenskap Design Didaktik Dietetik Drama-teater-film Dramatik E Ekonomi/Administration Ekologi Ekonomisk geografi Ekonomisk historia Ekotoxikologi Elektronik Engelska Entreprenörskap Etnologi Europakunskap Evidensbasering F Farmaceutisk biovetenskap Farmaceutiska vetenskaper Farmaci Farmakologi Film Filmvetenskap Filosofi Finansiell ekonomi Folkhälsovetenskap Fonetik Fornkyrkoslaviska Fotografi Franska Freds- och utvecklingsstudier Fredsarbete Fri konst Friskvård Fritidsvetenskap Fysik Färöiska Författande 35

36 G Genusvetenskap Geografi Geologi Geovetenskap Globala studier Globala utvecklingsstudier Grekiska H Handelsrätt Handikappvetenskap Hebreiska Historia Humanekologi Hushållsvetenskap Hälso- och sjukvårdsadministration Hälsoadministration I Idé- och lärdomshistoria Idrott Idrottsvetenskap Industridesign Industriell ekonomi och organisation Informatik Informatik och systemvetenskap Informationsteknologi Innovation och entreprenörskap Inredningsarkitektur Internationella arbetslivsstudier Internationella museistudier Internationella relationer Isländska Italienska J Japanska Journalistik Juridik K Kemi Keramik Keramikkonst Kinesiska Klinisk nutrition Kognitionsvetenskap Kommunikation Kommunikation med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning Konfliktlösning Konst Konst- och bildvetenskap Konsthantverk Kostekonomi Kostvetenskap Kriminologi Kulturgeografi Kulturgeografi/Ekonomisk geografi Kulturstudier Kulturvetenskap Kulturvård L Landskapsarkitektur Landskapsplanering Latin Latinamerikastudier Lingvistik Litteraturvetenskap Litterär gestaltning Logik Logistik Logopedi Lärande, kommunikation och IT Lärarlyftskurser Lärarutbildning M Marin biologi Marin geologi Matematik Matematisk statistik Medicin Medie- o kommunikationsvetenskap Medieproduktion Medier Mellanösternkunskap Mellanösternstudier Mentorskap Metallformgivning Miljö- och hälsoskydd Miljövetenskap Molekylärbiologi Museion 36

UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING

UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING (uppdaterad 15 september 2015) Innehållsförteckning UTBILDNINGSGUBAS... 1 ANVÄNDARHANDLEDNING... 1 (uppdaterad 15 september 2015)... 1 Innehållsförteckning... 1 Del

Läs mer

UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING

UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING (uppdaterad september 2013) Innehållsförteckning Del I Funktioner i UtbildningsGubas... 4 1. Inledning... 4 1.1 Beskrivning... 4 Inställningar (katalogtabeller)...

Läs mer

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga

Läs mer

Fältbeskrivning kurstillfälle

Fältbeskrivning kurstillfälle Fältbeskrivning kurstillfälle Fält Kommentar Kurskod Välj i droplisten vilken kurs (kurskod) du ska skapa tillfället för. Version av kursplan Anmälningskod Studieort Det kan finnas fler versioner av kursplan

Läs mer

Selma - Manual Programtillfälle

Selma - Manual Programtillfälle Selma - Manual Programtillfälle Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SÖK UT PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SKAPA NYTT PROGRAMTILLFÄLLE... 4 FLIK 1 NÄRVARHUR... 5 FLIK 2. STUDIEAVGIFTER...

Läs mer

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Den här lathunden avser tillfällen som tidigare har beställts direkt från Ladokgruppen. Dessa ska läggas in i UtbildningsGubas för att sedan

Läs mer

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling 1(6) NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling Senast uppdaterad inför NyA-leverans september 2014 2(6) Syftet med dokumentet Syfte med detta dokument är att ge en kort information om de ändringar

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

SISU StudieInformation vid Stockholms universitet. Utbildning för utbudsredaktörer Genomgång av utbudet

SISU StudieInformation vid Stockholms universitet. Utbildning för utbudsredaktörer Genomgång av utbudet SISU StudieInformation vid Stockholms universitet Utbildning för utbudsredaktörer Genomgång av utbudet Support Post: Studentavdelningen Sektionen för utbildningsdokumentation Ladokgruppen Epost: ladok@su.se

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling 1(6) NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling Uppdaterad inför NyA-leverans februari 2015 2(6) Syftet med dokumentet Syfte med detta dokument är att ge en kort information om de ändringar som gjorts

Läs mer

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19 Övningshäfte 2013-08-19 Kurshäfte Introduktion till Studentportalen Uppsala Learning Lab (ULL) Besöksadress: von Kraemers allé 1A, hus 21 & 24, plan 2 Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala Webb: www.ull.uu.se

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för. Programhandläggare. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för. Programhandläggare. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för Programhandläggare forskarutbildningsstöd Innehåll Logga in och logga ut... 4 1. Kursplan... 5 Process för att skapa kursplaner inom program vid KI... 5 Beställa

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

ISP-verktyget i WebOodi

ISP-verktyget i WebOodi ISP-verktyget i WebOodi WebOodi har ett ISP-verktyg med vilket du kan skapa en individuell studieplan (ISP) på nätet. Med ISP-verktyget kan du kontrollera vilka studieperioder som hör till dina examensfordringar

Läs mer

Forskarstuderande. 1. Inloggning

Forskarstuderande. 1. Inloggning Forskarstuderande 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till startsidan

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET Med recensionsverktyget kan du enkelt samla in recensioner och utvärderingar av era utbildningar. Genom att skapa och schemalägga utskick till fler personer samtidigt får

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Selma. Utbildningsutbudet 2017/2018

Selma. Utbildningsutbudet 2017/2018 Selma Utbildningsutbudet 2017/2018 Upplägg Tidplan Arbetsgång Kurstillfällen Kurspaket Programtillfällen Antagningen hälsar! Studentrekryteringswebben Övrigt Tidplan 2017/2018 Länk till tidplanen Kurstillfälle

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

valbara programkurser (inom

valbara programkurser (inom Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser (inom sjuksköterskeprogrammen) forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Innehåll Om Wiki- funktionen... 1 Skapa en Wiki... 1 Lägg till/ redigera innehåll i en Wiki... 3 Läsa/skriva

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. OBS! Är du en extern handledare utan anställning på MIUN så använder du

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

Så fungerar reservantagning i NyA. - för dig som jobbar med reservantagning

Så fungerar reservantagning i NyA. - för dig som jobbar med reservantagning Så fungerar reservantagning i NyA - för dig som jobbar med reservantagning Innehåll Syfte... 4 Bakgrund... 4 Vad är skillnaden från dagens sätt att göra reservantagning?... 5 Överföringar av uppgifter

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Handledning för uppsatsadministratörer

Handledning för uppsatsadministratörer Handledning för uppsatsadministratörer godkänna publicering och arkivering av uppsatser/examensarbeten i DiVA Från 31 augusti 2015 arkiveras alla uppsatser och examensarbeten elektroniskt via DiVA (HIG

Läs mer

Selma - Manual Administration

Selma - Manual Administration Selma - Manual Administration Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning Innehåll 1. Inför nytt läsår 3 2. Defaultvärde för sökandewebben 4 3. Administration>Läsår 5 4. Administration>Redigera 7 5. Administration>Katalogdata

Läs mer

Lisa kortmanual. Version 10.1 2015-08-27. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.

Lisa kortmanual. Version 10.1 2015-08-27. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata. Lisa kortmanual Version 10.1 2015-08-27 Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.se Systematisk uppföljning av arbetsmiljön Lisa är en förkortning

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Ladok navigera och hitta 2014-03-20

Ladok navigera och hitta 2014-03-20 Ladok navigera och hitta 2014-03-20 Innehåll 1. Logga in i Ladok... 2 2. Huvudmenyn... 3 3. Navigera... 4 4. Utdata visa, skriv ut, spara som fil... 6 5. Hjälp & inställningar... 7 6. Snabbkommandon Mac...

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

RS01 Resultat på prov

RS01 Resultat på prov Studentavdelningen/Ladokgruppen 1 (8) RS01 Resultat på prov Detta dokument uppdaterades senast den 29 oktober 2008. Syfte I funktionen kan man rapportera resultat på prov, tillgodoräkna, ändra och ta bort

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 6 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 8 Aktuellt... 10 Nyheter... 10 Kalender... 10 Verksamhetslogg... 13 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

NyA-webben. Manual för funktionerna. Bedömning och Meritvärdering

NyA-webben. Manual för funktionerna. Bedömning och Meritvärdering NyA-webben Manual för funktionerna Bedömning och Meritvärdering UPPSALA UNIVERSITET 2 (10) Bedömningar I fönstret Bedömningar fattar du beslut om särskild behörighet och gör meritvärdering. Börja med att

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

P O R T A L S Y S T E M

P O R T A L S Y S T E M P O R T A L S Y S T E M MODULER OCH TILLÄGGSTJÄNSTER: Publisher o Administrationsmeny o Ny sida o Ändra sida o Nytt/ändra stycke o Min publisher o Publisherns verktyg Kalender < Språkmodulen Korsholm Mustasaari

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

ALEPH ver. 16 Sökning

ALEPH ver. 16 Sökning Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. SÖK... 1 2.1 Avancerad sökning... 2 2.2 CCL flera databaser... 2 2.3 Flera fält... 3 2.4 Regler för sökning... 4 2.5

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 7

Handbok för registervård. - Del 7 Handbok för registervård - Del 7 Sida 2 av 16 Innehåll 1 FELSÖKNING INFÖR MIT-LEVERANS 4... 3 1.1 RESERVATIONER... 3 1.2 BÅDE REGELFILER I DB03 OCH SQL-SKRIPT... 3 1.3 ÅTERKOPPLING SOM VANLIGT... 3 1.4

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual

Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual Linköpings Universitet CUL Lärarmanual 2011-09-05 Lärarmanual It s learning OBS! Vi rekommenderar att du går in på Its learnings hjälpsidor för att få korrekt beskrivning av hur de olika elementen fungerar.

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Assessios webb-baserade testsystem

Assessios webb-baserade testsystem Assessios webb-baserade testsystem www.assessio.com/webtest Användaranvisning för Predicting Job Performace PJP för Organisations- och Testadministratörer 1 Inledning I testsystemet finns fyra olika roller

Läs mer

Manual. Användargränssnitt

Manual. Användargränssnitt Manual Användargränssnitt 0 Innehållsförteckning ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 1 1. MENYNAVIGERING... 1 2. BACKA-KNAPP... 2 3. GLOBALA FUNKTIONER... 3 4. PERIOD... 4 Avrundning... 4 5. FLERA FLIKAR SAMTIDIGT...

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler I den här lathunden finns detaljerade instruktioner om hur du gör för att skicka rapporter och ljudfiler till din handledare. Först kommer en beskrivning

Läs mer

Tidigt uppföljningssystem Skövde

Tidigt uppföljningssystem Skövde Tidigt uppföljningssystem Skövde TUSS Bakgrund rev 2, 2012-08-10 Inledning Det tidiga uppföljningssystemet TUSS är ett verktyg för de programansvariga (eller motsvarande befattning) att arbeta med studentuppföljning,

Läs mer

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04 2007-03-28 Manual för Typo3 version 4.04 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.2 Redigera

Läs mer

Användarmanual. Atea eshop

Användarmanual. Atea eshop Användarmanual Atea eshop UTGÅVA JANUARI 2015 Innehåll Administration 3 Paket 3 Skapa paket 3 Avtalssortiment 5 Skapa sortiment 5 Vyn under Avtalssortiment 6 Export till Excel under Avtalssortiment 7 Användare

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

Användarmanual för ledare - ERC 2.0

Användarmanual för ledare - ERC 2.0 Användarmanual för ledare - ERC 2.0 TeliaSonera Sverige 1 2009-07-03 Användarmanual för ledare - ERC 2.0, T 17350-09 Innehållsförteckning Startsidan sid 3 Aktivitetsöversikt, huvudprojekt sid 4 Kontakter

Läs mer

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER MITTUNIVERSITETET Styrdokument Bilaga 3 REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER DNR MIUN 2009/830 Publicerad: 2014-06-24 Beslutsfattare: Handläggare: Maud Albertsson Beslutsdatum: 2014-06-24 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

Användarinstruktioner. PDBreg

Användarinstruktioner. PDBreg 2002-05-29 Sidan: 1 (28) Användarinstruktioner PDBreg 2002-05-29 Sidan: 2 (28) Innehåll 1 REVISIONSINFORMATION...3 2 INLEDNING...4 3 IN- OCH UTLOGGNING...5 4 SÖK PERSON...6 5 VISA PERSON...8 6 NYREGISTRERING

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5.

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5. Ladok Introduktion för användare i Ladok Att Logga in i Ladok 2 Arbetsfält att känna igen 3 Snabbkommandon 4 Ladok utan mus 5 Utskrifter mm 5 Ordförklaringar 7 Sida 1 av 8 Introduktion för användare i

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera.

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera. Näsgård MOBILE Generellt Denna manual beskriver registrering av fältuppgifter. Näsgård Mobile Mark kan användas separat eller tillsammans med Näsgård Mobile TID. Har du tillgång till både Mark och TID

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar ( Information & senaste nytt samt Statistik, FAQ & viktiga länkar

Läs mer

Doktorander vid forskarskolor för lärare hösten 2015

Doktorander vid forskarskolor för lärare hösten 2015 December 2015 Doktorander vid forskarskolor för lärare hösten 2015 Instruktion för webbrapportering Innehåll 1. Allmänt... 2 2. Viktig information inför ifyllandet av listan... 2 3. Information om vad

Läs mer

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Innehållsförteckning Instruktion för att lägga in din avhandling i DiVA... 2 Publicera avhandlingen... 2 Publicering

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

En lathund inför utvecklingssamtalet

En lathund inför utvecklingssamtalet En lathund inför utvecklingssamtalet 20091119 /lga 1 Så här arbetar vi med IUP i Ödeshög I Skolverkets allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen skriver man följande om

Läs mer

Ej sökbara kurstillfällen

Ej sökbara kurstillfällen Användarmanual Selma för arbetet med Ej sökbara kurstillfällen forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa Ej sökbara kurstillfällen... 4 Kurser för inresande

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer