Accelerator för torrörsventil modell ACC 1. enhet med extern återställning och snabb öppning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Accelerator för torrörsventil modell ACC 1. enhet med extern återställning och snabb öppning"

Transkript

1 Close Technical Services: Tel: (800) / Fax: (800) Model ACC- Dry Pipe Accelerator Accelerator för torrörsventil modell ACC- External Resetting Quick Opening Device enhet med extern återställning och snabb öppning For för Dry torrörsventiler Pipe Valves General Allmän Description beskrivning The Model ACC- Accelerator is a quick Accelerator openingmodell device ACC- intended är enhet for attachment snabb öppning to Tyco avsedd Fire att Products, fästas på Tyco 4 med or Fire inch & Building Model DPV- Products, Dry2-/2, Pipe Valve. 3, 4 eller The Model torrörsventil ACC-modell Accelerator DPV-. reduces Accelerator modell time ACC- for valve minskar operation den tid för following ventildrift som operation följer efter of one funktion or more av en automatic eller flera automatiska sprinklers. sprinklers. The Model ACC- Accelerator automatically adjusts to both small and Accelerator modell ACC- justeras automatiskt slow changes efter in både system små pressure, och långsamma but trips ändringar when re i systemtrycket, is a rapid men and utlöser steadyvid drop ett in snabbt pressure och stadigt (as infall i tryck case(som of avid sprinklerutlösning). operation). Upon Vid utlösning tripping, sänder Accelerator acceleratorn transmits ut systemlufttryck air till pressurlanliggande to intermediate kammaren på chamber torrörsventil of den mel- modell Model DPV-. Detta Dryneutraliserar Pipe Valve. differentialtrycket som håller differential torrörsventil pressure modell This neutralizes holding DPV- stängd Model och gör DPV- att den Dry kan öppnas. Pipe Valve closed and permits it to open. Accelerator modell ACC- har en unik intern backventilenhet positive action, och internal en flytventil anti- The Model ACC- Accelerator has a unique, flood med device positiv and verkan a ball som float samverkar which combine hindra to prevent vatten och water vattenburen and watersmuts bornefrån debris att gå from in i mer entering känsliga driftsområden more sensi- på för att tiveacceleratorn. operating areas Backventilenheten of accelerator. tätar och The spärrar anti-flood omedelbart device vid drift seals av accelerator and latches modell immediately ACC- utan att upon vänta operation på att trycket of byggs Model upp ACC- i den Accelerator mellanliggande without kammaren på for torrörsventilen. a pressurespärrfunktionen build-up in hål- intermediate waiting ler backventilenheten chamber of tätad även dry pipe medan valve. The latching feature keeps anti-flood systemet device dräneras. sealed, Flytventilen even tätar while den hydrauliska system is kammarens being drained. ingångsport The ballom float det seals uppstår en pilot oavsiktlig chamber utlösning inlet port av torrrörsventilen, is an inadvertent på grund av trip t.ex. of fel på en dryluft- pipe kompressor valve, due i kombination for example, med toen an långsam air if re compressor förlust i systemlufttryck failure combined på grund withav a en slow läcka. loss in system air pressure due to a leak. Accelerator för torrörsventil modell ACC The är Model ett direkt ACC- utbyte Dry för Pipe Central Valve modell Accelerator is a direct replacement for B, Gem modell F3 och Star modell S430. Central Model B, Gem Model F3, and Kontakta Star Model avdelningen S430. för Contact teknisk service Technical för information Services angående Department bruk for av ACC information för användning concerning med andra use torrörsventiler of ACC- än modell for use DPV. with dry pipe valves or than Model DPV-. Sida av 0 Page of 8 WARNING VARNING The Model ACC- Dry Pipe Valve Accelerator Accelerator described för torrörsventil herein modell must ACC- be som installed beskrivs and här måste maintained installeras compliance och underhållas i enlighet this document, med detta as dokument, well as with såväl som with applicable med National standards Fire Protection of Associations National Fire tillämpliga Protection normer, Association, samt i enlighet in addition med an- kravställares standardsnormer. of anymisslyckande or authori- med todra ties detta having kan försämra jurisdiction. denna Failure anordnings to dooska- dade impair tillstånd. integrity of this device. so may The Ägaren owner är ansvarig is responsible för att hålla for maintaining ir fire protection system and de- sina system och anordningar för brandskydd i anständigt vices in proper operating condition. The skick. installing Installatören contractor eller sprinklertillverkaren or sprinkler manufacturer skall kontaktas vid should eventuella be frågor. contacted relative to any questions. Teknisk information Godkännanden UL- och ULC-listad. FM- och LPCB-godkänd. Maximalt arbetande vattentryck,2 bar (20 psi) Technical Data Maximalt arbetande lufttryck 4,8 bar (0 psi) Approvals UL and ULC Listed. FM and LPCB Approved. Tryckfall för utlösning 0,0 bar/min ( psi/min) Maximum Working Water Pressure 20 psi (,2 bar) Fysisk karaktäristik Maximum Kroppskomponenter Working Air är tillverkade Pressure av alodinbestrykt aluminiumlegering med inre 0 psi (4,8 bar) Pressure komponenter Decay i austenitiskt For Trip rostfritt stål. Tätningar psi/min (0,0 är av EPDM bar/min) och silikon. Physical Characteristics Body components constructed of alodine coated aluminum alloy with austenitic series stainless steel internal components. Seals are EPDM and silicone. Patents The following patents may be applicable to Model ACC-: U.S.A. 4,0,9 and United Kingdom 2,9,40. JANUARY, 2003 Utformningsinformation Design Data Anslutningen av systemrören, figur 4, The måste connection placeras så to att tillbakadränerat system piping, vatten inte 4, flödar must in be i acceleratorrören located so that samt drain på Figure back ett ställe water över will den not högsta flow förväntade into Accelerator piping and it must be located at nivån för tillbakadränerat/kondenserat vatten. a point above maximum expected level of drain back/condensate water. Om anslutningen gjorts till ståndaren måste den placeras minst 0 cm ovanför torrörsventilens connection nivå. Anslutningar is madetill to ett huvud- riser, If it fördelningsrör must be located eller ett fördelningsrör at least two måste feet above level of dry pipe valve. göras antigen till sidan eller toppen av röret. Connections to a feed or cross main must be made eir to side or top of main. NOTERINGAR Misslyckande med att följa ovanstående instruktioner kan leda NOTES till oavsiktlig utlösning på Failure grund toav follow stängning av above flytventilen. instructions can result in accidental tripping due to Snabb closuredrift of av acceleratorn ball float. försäkrar inte att brandskyddssystemet Quick operation of kommer Accelerator att uppnå tiden does för not vattenleverans ensure that fordrat fire av kravställare protection (följt system av öppning will meet av inspektorns water testanslutning). time requirement Sprinklersystemets of utformare authoritymåste hav- delivery vara ing medveten jurisdiction om (following att tiden för opening vattenleverans Inspector s främst fastställs Testav Connection). utformningen The och of volymen sprinkler av system rörnätverket, designer systemlufttrycket needs to be och aware tiden thatför water acceleratorutlösning delivery time issamt primarily determined hos vatteninloppet. by configuration egenskaper and volume of piping network, system air pressure at time of Accelerator trip, and water supply characteristics. TFP2_SV TFP2

2 Page Sida 2 av 2 of 0 8 TFP2_SV Funktion Operation Acceleratorns The Inlet Chamber inloppskammare, of Accelerator, figur, förses Figure med, is pressurized tryck via dess via anslutning its connection to system (at a point above till systemet maximum (vid expected ett ställe level över of högsta drain förväntade water). nivå The av tillbakadränerat Pilot Chamber vatten). is, in turn, Den back hydrauliska pressurizedkammaren through its förses inletdäremot port which med tryck is formed via dess by inloppsport annular som är opening formad av den around ringformade lower öppningen tip of runt Anti-Flood den lägre spetsen Valve. As av backventilen. Pilot Chamber Då den increases hydrauliska in pressure, kammaren ökar Differential i tryck, förses Chamber differentialkammaren is pressurizedmed through tryck via restriktion. Restriction. The Accelerator is in its set position Acceleratorn är i sin stängda position medan while it is being pressurized as well as after den förses Inlet, med Pilot tryck Chamber samt efter and det Differential den Chamber hydrauliska pressures kammaren have och att inloppet, differentialkammarens equalized. When in tryck Set har position, utjämnats. När Outlet uttagskammaren Chamber isär sealed i stängd offposition by är Exhaust den tätad Valveav which utmatningsventilen is held againstsom its hålls seat mot by sitt a combination säte via en kombination of Spring av att fjädern pushingtrycker up against upp mot hävarmen Lever and samt av den net egentliga downward nedåtgående force exerted styrkan byutövad av pressure den hydrauliska in Pilot kammarens Chamber. tryck. Both small and slow changes in system pressure små och långsamma are accommodated ändringar i by sys- Både temtrycket flow through anpassas Restriction. via flödet genom When, restriktionen. however, re När det is förekommer a rapid andett steady snabbt och dropkonstant in system fall i (i.e., systemtrycket Inlet and (d.v.s. Pilot inlopps- Chamber) och pressure, hydraulkammaren) pressure reduceras in dock Differential trycket i differentialkammaren Chamber reducesmed at aen väsentligt substantially lägre lower hastighet. rate. This Detta condition tillstånd skapar createsen aslutgiltig net downward nedåtgående force styrka on på Plunger which rotates Lever. As pistongen som roterar hävarmen. Då hävarmen Lever is rotated, Figure 2, Relief Valve roteras, is raised figur out 2, lyfts of säkerhetsventilen Relief Port ut and från avlastningsporten Anti-Flood Valve och is depressed backventilen trycks downward ner in into i den hydrauliska Pilot Chamber kammarens Inlet inloppsport Port, ventingoch Pilot luftar Chamber. den hydrauliska kammaren. The system pressure in Inlet Systemtrycket Chamber ni inloppskammaren forces (raises) tvingar Exhaust Valve sedan off utmatningsventilen its seat. This continues av dess (lyfter) säte. rotation Detta fortsätter of rotationen Lever into av hävarmen in i utlöst (spärrad) position, figur 2. tripped (latched) position, Figure 2. As Exhaust Valve is raised off its seat, Då system utmatningsventilen pressure is transmitted lyfts av sitt to säte, överförs intermediate systemtrycket chambertill of den dry mellanliggande valve which kammaren neutralizes på törrörsventilen differential vilken pipe neutraliserar pressure holding differentialtrycket valve closed. som håller ventilen Following stängd. dry pipe valve trip, major Efter water utlösningen borne debris av torrörsventilen is preventedhindras from större entering vattenburet Accelerator skräp från (via att gå in connection to i acceleratorn (via anslutningen system piping) till systemrören) by Strainer located at its Inlet. Water and any av fine filtret water som borne är placerat debris på such dess as inlopp. silt Vatten is prevented och all fin from vattenburen entering smuts såsom Pilot slam Chamber undviks by inlopp virtue of till den Anti-Flood hydrauliska kammaren Valve having på grund sealed av att offbackventilen its inlet port. har tätat The Check dess inloppsport. Valve located Spärrventilen downstream som sitter of nedåt Accelerator på acceleratorns Outlet prevents uttag hindrar any all water vattenburen borne debris smuts from från att entering gå i acceleratorn Accelerator via anslutningen via connection till den mellanlig- to gande intermediate kammaren chamber på torrörsventilen. of dry pipe valve. Efter After att acceleratorn/torrörsventilen accelerator/dry pipe valve har lösts has tripped ut och sprinklersystemet and sprinklerhar system dränerats, has been måste drained, rören från systemet piping from till acceleratorn också dräneras och acceleratorn FJÄDER ANTIFLÖDESVENTIL FLYTVENTIL /2 NPT INLOPP PISTONG HYDRAULISK KAM- MARE INLOPPSPORT FRÅN SYSTEMRÖR /4 NPT MÄTAR- ANSLUTNING RESTRIKTION INLOPPSKAMMARE /2 NPT UTTAG UTMATNINGSVENTIL UTTAGSKAMMARE AVLÖSARVENTIL FIGURE BILD MODEL ACC- IN SET POSITION MODELL ACC- I STÄNGD POSITION HÄVARM TILL TORRÖRS- VENTILENS MELLAN- LIGGANDE KAMMARE AVLÖSARPORT HYDRAULISK KAMMARE FIGURE BILD 22 MODEL ACC- MODELL ACC- INI UTLÖST TRIPPED POSITION DIFFERENTIAL- KAMMARE SPÄRR ÅTERSTÄLL- NINGSKNAPP

3 TFP2_SV Page Sida 3 av of 0 8 NR. NO. BESKRIVNING DESCRIPTION QTY. ANT. P/N P/N Base IU NR 2 Hölje Cover IU NR Upper Diaphragm 3 Övre Plate membranplatta Se See (c) (c) 4 Pivåplatta Pivot Plate Se (b) a Spirol-stift Assembly See (b) a b Pivåplatta Spirol Pin Pivot Plate Pistong Plunger Se See (a) (a) a Panhuvud Hd. Machine maskinskruv b Hållarring Screw övre membran 2 b Upper Diaphragm c Övre membran Retaining Ring 2 cd Klämmutter Upper Diaphragm d Utmatningsventil Jam Nut Se (a) a Övre Exhaust propp Valve See (a) a Upper Plug b Bricka Washer c Lägre Lowermembran Diaphragm d Lägre Lowerpropp Plug e O ring* O-Ring* f O-Ring Retainer gf O R-ringhållare Exhaust Valve Screw g Skruv Rd. Head utmatningsventil Machine Rund Screw, maskinskruv, /4-20 UNC /4"-20 x /8 UNC x /8" Se See (c) (c) 8 Hölje Coverpackning Gasket Se See (a) (a) 9 Ventileringspropp Plug Se See (c) (c) 0 O-Ring* See (a) 0 O ring* Restriction Se See (a) (a) 2 Restriktion Restriction Access Se (a) 2 Propp Plug restriktionsåtkomst Se See (c) (c) 3 Panhuvud Hd. Machine maskinskruv, nr Screw, UNF X /8 4 Se (b) 4 Saxsprint No UNF x /8" 4 Se See (b) (b) 4 Cotter Pin See (b) Hävarm Lever Se See (b) (b) Hållarring Retaining Ring Se See (b) (b) Backventil Anti-Flood Valve Se See (b) (b) 8 Relief Valve See (b) 8 Avlastarventil Se (b) 9 Spring See (b) 9 20 Fjäder Relief Valve Seat Se See (b) (b) 20 2 Säte O-Ring* avlastarventil Se See (b) (b) 2 22 O ring* Seal Washer Se See (b) (b) 23 Latch See (a) Tätningsbricka Fillerster Hd. Se (b) 23 Spärr Machine Screw, Se (a) 24 Falsad /4"-20maskinskruv, UNC x -/2" / See (c) 2 UNC Plug x Seat -/2 8 Se See (c) (c) 2 2 Proppsäte O-Ring* Se See (c) (c) 2 2 O ring* O-Ring* Se See (c) (a) 28 Reset Knob See (c) 2 29 O ring* Anti-Flood Seat Se (a) 28 Återställningsknapp Assembly Se (c) 29 Backventilsäte w/ball Float med flytventil Se See (b) (b) a a Inlägg Insert b Seal bc Tätning Guide cd Ledare Ball de Flyt Clip f O-Ring* e Klämma * Requires f O ring* thin film of * Kräver FS342 en tunn Fluorosilicone film av FS342 Grease fluorsilikonfett (a) (a) Reservdelskit Repair Parts Kit för (a) reparationer Includes (a) innefattar Items, delarna, 8,,, 0, 8,, 0, 23,, 23, 2 & 2 &, g av FS342. grams of FS (b) Reservdelskit för utbyte (b) (b) innefattar Replacement delarna Parts4, 3-22, 29 Kit &(b), Includes g av FS342 Items 4, 3-22, 29 & (c) Reservdelskit. grams of FS342 för reparationer (c) innefattar delarna 3, (c), Replacement 9, 2, 24-2, Parts 28 &, g av FS342 Kit (c) Includes Items IU: Inte 3,, utbytesbar 9, 2, 24-2, 28, &. grams of FS NR: Not Replaceable BILD 3 MODELL ACC- FIGURE 3 MODEL ACC- ASSEMBLY (VENTILE- RINGSPROPP) (PROPP RESTRIK- TIONSÅTKOMST) (ÅTERSTÄLL- NINGSKNAPP)

4 Sida av 0 Page 4 of 0 TFP2_SV TFP2 NR. BESKRIVNING ANT. P/N NO DESCRIPTION QTY P/N, bar (20 psi) Lufttrycksmätare psi/ 0 kpa 2 /2 AirY-filter... Pressure Gauge /2" Y-Strainer CONTROL KONTROLLVENTIL VALVE * (NORMALLY * OPEN) (NORMALT ÖPPEN) MANOMETER PRESSURE GAUGE DRY PIPE VALVE TORRÖRSVENTIL PRESSURE MANOMETER GAUGE DRY PIPE VALVE TORRÖRSVENTIL /2 or 3 3 INCH (D (DN or or DN80) * CONTROL KONTROLLVENTIL VALVE * (NORMALLY * OPEN) (NORMALT ÖPPEN) 3* 9 /2 /2" NPT NPT ANSLUTNING CONNECTION TILL SYSTEMRÖR TO SYSTEM PIPING NR. BESKRIVNING ANT. P/N NO DESCRIPTION QTY P/N 3 /2 /2" Kulventil... Ball Valve /2 Spärrventil av klafftyp... /2" Swing /2 Check Union... Valve VM /2" Union CH * Accelerator-kontrollventilen skall övervakas i enlighet med den 200 uppdaterade versionen * In accordance av NFPA with 3, edition Kulventilen of NFPA skall 3, bytas.2.4.4, ut mot Accelerator den elektroniskt Control övervakade kontrollventilen BVS-/2 ifall man använder en signaleringsservice. Valve shall be supervised. Where a signaling service is to utilized, replace Ball Valve with a BVS-/2" electrically supervised control valve. /2 /2" NPT NPT ANSLUTNING CONNECTION TILL SYSTEMRÖR TO SYSTEM PIPING /2 /2" NPT NPT ACCELE- RATORTILLBEHÖR TRIM ANSLUTNING CONNECTION TILL TORRÖRSVENTI- TO LENS INTERMEDIATE MELLANLIG- GANDE CHAMBER KAMMARE /2 /2" NPT NPT ACCELE- RATORTILLBEHÖR TRIM ANSLUTNING CONNECTION TILL TORRÖRSVENTI- TO LENS INTERMEDIATE MELLANLIG- GANDE CHAMBER KAMMARE PRESSURE MANOMETER GAUGE DRY TORRÖRSVENTIL PIPE VALVE NR. BESKRIVNING ANT. P/N NO DESCRIPTION QTY P/N /2 /2" Krök... Elbow CH VM /2 x 2, mm Nippel... VM /2" x -/2" 8 /2 x 80 mm Nippel... VM 9 /2 Nipple x 90. mm... Nippel CH VM 80 /2 /2" x x40 3" mm Nipple Nippel CH VM 9 VM: Vanlig /2" x metallvara 3-/2" Nipple CH 0 /2" x -/2" Nipple CH - NOMENCLATURE TERMINOLOGI KONTROLLVENTIL CONTROL * VALVE * (NORMALLY (NORMALT OPEN) ÖPPEN) /2 NPT /2" ANSLUTNING NPT TILL CONNECTION SYSTEMRÖRTO SYSTEM PIPING DRY PIPE VALVE PROPP RESTRIK- RESTRICTION TIONSÅTKOMST ACCESS PLUG TORRÖRSVENTIL 4 4 INCH (DN00) INCH (DN0) CH: Common Hardware VENT VENTILE- PLUG RINGSPROPP ÅTERSTÄLL- RESET NINGSKNAPP KNOB 3* 9 MANOMETER PRESSURE GAUGE /2 NPT ACCELE- RATORTILLBEHÖR /2" NPT ANSLUTNING TILL TRIM TORRÖRSVENTI- CONNECTION TO LENS INTERMEDIATE MELLANLIG- GANDE CHAMBER KAMMARE BILD 4 TILLBEHÖR FIGURE FÖR TORRÖRSVENTIL 4 MODELL ACC- FÖR MODEL DN00 OCH ACC-0 DRY (4 OCH PIPE ) VALVE TORRÖRSVENTIL MODELL TRIMDPV- FOR 2-/2, 3, 4, AND INCH MODEL DPV- DRY PIPE VALVES

5 TFP2_SV Sida av 0 TFP2 Page of 0 8" (200 mm) 2-/2 2-/2 & 3& INCH 3 (DN & DN80) VENTIL VALVE " (380 mm) 2-/8" (40 mm) 2" (300 mm) 4 INCH 4 (DN00) VENTIL VALVE " (380 mm) 24-/2" (2 mm) -/2" (290 mm) -/8" (283 mm) 23-3/4" (00 mm) INCH (DN0) VENTIL VALVE FIGURE MODEL ACC- DRY PIPEBILD VALVE TRIM MODELL ACC- VENTILARMATUR INSTALLATIONFÖR DIMENSIONS TORRT RÖR - INSTALLATIONSDIMENSIONER

6 Sida av 0 TFP2_SV återställas/inspekteras enligt instruktioner givna i avsnittet förfarande vid inställning. Flödestakten genom restriktionen har ställts in så att accelerator modell ACC- ger högsta verksamma känslighet för ett fall i systemtrycket på grund av en sprinklerutlösning, medan den fortfarande kan kompensera automatiskt för normala variationer i systemtrycket vilka orsakas av förändringar i den omgivande temperaturen. Ett test för att kontrollera att flödestakten via restriktionen är inom skalan för maximal acceleratorprestanda ges i avsnittet förfarande vid inställning. Installation Accelerator modell ACC- måste installeras i enlighet med följande anvisningar: Misslyckande med att följa dessa instruktioner kan leda till översvämning av acceleratorn och oavsiktlig utlösning på grund av stängning av flytventilen. Steg. Acceleratorn måste vara placerad vertikalt och försedd med tillbehör enligt arrangemang visat i figur 4. Applicera försegling sparsamt på de yttre gängorna. Steg 2. Filtret som är placerat på acceleratorns inlopp måste installeras med dess pilar mot acceleratorn. Steg 3. Spärrventilen som är placerat på röret mellan acceleratorns uttag och den mellanliggande torrventilens kammare måste installeras horisontellt med dess pilar i flödesriktningen till den mellanliggande kammaren. Steg 4. Anslutningen av systemrören måste placeras så att tillbakadränerat vatten inte flödar in i acceleratorrören samt på ett ställe över den högsta förväntade nivån för tillbakadränerat/kondenserat vatten. Om anslutningen gjorts till ståndaren måste den placeras minst 0 cm ovanför torrörsventilens nivå av flödesvatten. Anslutningar till ett huvudfördelningsrör eller ett fördelningsrör måste göras antigen till sidan eller toppen av röret. Steg. Kombinationen accelerator/torrörsventil måste installeras i ett uppvärmt område som hålls på en minsta temperatur av 4 C (40 F). Värmeledning är inte tillåtet. Step. Stäng acceleratorns kontrollventil tills accelerator modell ACC- är redo att sättas i bruk. Acceleratorns kontrollventil måste vara stängd under hydrostatisk testning av sys- Tryck (bar) Tryck (psi) Minsta (sekunder) Högsta (sekunder), , 2 8 2, , , , 0 3 TABELL A DIFFERENTIALKAMMARE FYLLNINGSTIDER TILL 0, bar (0 psi) temet för att undvika skada på flytventilen. Efter att systemet har testats hydrostatiskt och dränerats, måste acceleratoranslutningen till systemet dräneras oberoende genom filtrets renspropp genom att först ta bort filtrets renspropp och sedan öppna acceleratorns kontrollventil för att ventilera röret. Inställningsförfarande Acceleratorn modell ACC- och torrörsventilen måste återställas och återtas i bruk så snart som möjligt efter en drift. Följ förfarandet som anges nedan. Steg. Stäng systemets huvudkontrollventil, kontrollventilen för lufttillförsel (till systemet) och acceleratorns kontrollventil. Steg 2. Öppna inspektorns testanslutning och öppna sedan huvuddräneringsventilen samt alla hjälpventiler (lågt sittande). Steg 3. Efter att systemet har dränerats skall inspektorns testanslutning och alla hjälpdräneringsventiler stängas. Lämna huvuddräneringsventilen öppen. Steg 4. Ställ in torrörsventilen i enlighet med instruktioner givna i lämpligt tekniskt datablad. Återställ det normala systemlufttrycket. Lämna huvudkontrollventilen stängd och huvuddräneringsventilen öppen. Steg. Medan du håller ner den automatiska dräneringsventilens pistong på torrrörsventilen, öppnar du acceleratorns kontrollventil ett kvarts varv och låter vattnet strömma in i acceleratorns rör för att rensa. Efter att vattensprayen slutar utsöndras stänger du acceleratorns kontrollventil och frigör pistongen. (Denna instruktion gäller inte när accelerator modell ACC- ställs in för fösta gången eftersom acceleratorn levereras i stängd position. Fortsätt till steg.) Steg. Rengör filtret på acceleratorns inlopp. Ett täppt filter kan hindra acceleratorn från korrekt utlösning av torrörsventilen. Steg. Ta långsamt bort ventileringsproppen som sitter på acceleratorhöljets framsida och lufta av eventuell resterande lufttryck i differentialkammaren. Steg 8. Skruva upp (moturs rotation) den räfflade återställningsknappen på acceleratorns framsida tills den motstår vidare vridning. Det kan höras ett klick, vilket är ljudet av hävarmen som klickar tillbaka i stängt läge. Skruva tillbaka återställningsknappen tills den sitter fast. Skruva inte åt återställningsknappen med skruvnyckel då detta kan ha ett skadligt resultat. Återställningknappen skall endast vridas med fingrarna. Steg 9. Byt ut ventileringsproppen. Steg 0. Kontrollera att systemlufttrycket har återgått till det normala. Steg. Öppna acceleratorkontrollventilen tillräckligt för att tillåta att luft att sakta passera förbi acceleratorkontrollventilen. Använd en klocka för att notera tiden det tar för trycket i acceleratorns differentialkammare att öka till 0 psi efter att acceleratorns kontrollventil har öppnats. Tiden skall vara inom skalan för värden indikerade i tabell A för optimal prestanda av acceleratorn. Om tiden för att förse differentialkammaren med tryck till 0, bar (0 psi) inte ligger inom värdeskalan i tabell A, skall acceleratorns kontrollventil stängas och korrigerande åtgärd beskriven i avsnittet skötsel och underhåll utföras. Steg 2. När lufttrycket i acceleratorns differentialkammare är det samma som det i systemet är acceleratorn stängd och redo för bruk. Steg 3. Stäng acceleratorns kontrollventil och öppna sedan långsamt torrörsventilens lägre dräneringsventil för att lufta av

7 TFP2_SV Sida av 0 eventuellt överskott av vatten ovanför flödesnivån. Stäng åter den nedre kroppens dräneringsventil, återställ systemtrycket till dess normalvärde och öppna sedan åter acceleratorns kontrollventil. Steg 4. Öppna huvudkontrollventilen delvis. Stäng huvudkontrollventilen så snart som vatten utsöndras från dräneringsanslutningen och öppna sedan helt huvudkontrollventilen. Brandskyddssystemet är nu redo att tas i bruk. Efter att ha installerat ett brandskyddssystem skall lämpliga myndigheter meddelas och ansvariga för övervaktning av egendomen och/eller centralstationslarm underrättas. Skötsel och underhåll Följande förfaranden och inspektioner skall utföras såsom anvisas, samt i enlighet med specifika krav från NFPA och eventuella försämringar måste omedelbart korrigeras. Ägaren är ansvarig för besiktning, testning och underhåll av sina brandskyddssystem och anordningar i enlighet med detta dokument, såväl som med National Fire Protection Associations tillämpliga normer (t.ex. NFPA 2), samt i enlighet med eventuella kravställares normer. Installatören eller tillverkaren skall kontaktas vid eventuella frågor. Det rekommenderas att automatiska sprinklersystem inspekteras, testas och underhålls av kvalificerad underhållspersonal. Accelerator modell ACC- måste underhållas och servas i enlighet med följande instruktioner: Om en accelerator tillfälligt skall tas ur bruk måste lämpliga myndigheter och all personal som kan påverkas meddelas. Innan ett larmprov utförs skall lämpliga myndigheter och all personal som kan påverkas meddelas. Innan en huvudavstängningsventil på sprinklersystemet stängs för inspektion eller underhållsarbete av det sprinklersystem som den kontrollerar, måste tillstånd att stänga berört sprinklersystem erhållas från lämpliga myndigheter och all personal som kan påverkas av denna handling måste meddelas. Inspektion av accelerator Det rekommenderas att följande inspektioner för accelerator utförs minst en gång per år, företrädesvis på hösten eller vintern. Denna procedur måste även användas då flöde i systemet kan utsätta vattnet för frysvillkor. Steg. Kontrollera att återställningsknappen är inskruvad. Steg 2. Stäng systemets huvudkontrollventil och öppna huvuddräneringsventilen för att frigöra inloppstrycket till torrörsventilen. Steg 3. Kontrollera att acceleratorns kontrollventil är öppen. Steg 4. Öppna inspektors testanslutning. Kontrollera att tiden tills acceleratorn utlöser i stort är den samma som vid tidigare test. En flyktig luftström från acceleratorns dräneringsventil påvisar att acceleratorn har utlöst. Sök efter tecken på att vatten utsöndras från acceleratorns avlastningsport då systemtrycket minskar Steg. Tryck ner pistongen på den automatiska dräneringsventilen. En stadig ström av utströmmande luft visar att acceleratorn har spärrats korrekt i utlöst position. Steg. Stäng acceleratorns kontrollventil och inspektorns testanslutning. Steg. Rengör filtret på acceleratorns inlopp. Ett täppt filter kan hindra acceleratorn från korrekt utlösning av torrörsventilen. Steg 8. Återställ acceleratorn i enlighet med steg till 4 i avsnittet förfarande vid inställning. Förfarande vid systeminspektion Det rekommenderas att följande inspektioner för accelerator och torrörsventil utförs minst en gång per år, företrädesvis på våren eller sommaren. Detta förfarande kan endast utföras när det inte är fara för att flöde av systemet kommer att utsätta vattnet för frystillstånd. Steg. Kontrollera att återställningsknappen är inskruvad. Steg 2. Öppna inspektors testanslutning. Kontrollera att utlösningen av acceleratorn driver torrörsventilen och att vatten utsöndras från inspektorns testanslutning inom den förflutna tid som fodras av kravställare. Sök efter tecken på att vatten utsöndras från acceleratorns avlastningsport då systemtrycket minskar. Steg 3. Återställ acceleratorn och torrörsventilen i enlighet med avsnittet förfarande vid inställning. Felsökning Se följande underavsnitt såsom tillämpligt. Om tilldelade instruktioner inte löser det specifika problemet, se underavsnitten demontering och återmontering av acceleratorn. Vattenutsöndring från acceleratorns avlastningsport Använd följande instruktioner om vatten utsöndras från acceleratorns avlastningsport under en utlösning. Steg. Kontrollera att anslutningen från acceleratorn till systemrören är installerad i enlighet med steg 4 på installationsavsnittet. Korrigera om nödvändigt. Steg 2. Kontrollera och korrigera eventuella tillstånd som kan leda till en överdriven uppbyggnad av tillbakadränerat och/eller kondensvatten. Steg 3. Kontrollera de förfarande som användes för att ställa in acceleratorn. Misslyckande med att utföra steg av inställningsförfarandena kan tillåta att en liten mängd vatten går in i acceleratorns hydrauliska kammare. Långsam fyllning av differentialkammaren Använd följande instruktioner om tiden för fyllning av differentialkammaren överstiger det högsta värdet angivet i steg i avsnittet förfarande vid inställning. Steg. Kontrollera att acceleratorn återställts enligt steg 8 av avsnittet förfarande vid inställning. Steg 2. Stäng systemets huvudkontrollventil och öppna huvuddräneringsventilen. Steg 3. Kontrollera efter tecken på yttre läckage vid anslutningar för acceleratorns manometer, ventilation och propp för restriktionsåtkomst. Steg 4. Kontrollera för tecken på yttre läckage vid återställningknappen och höljets packning. Steg. Stäng acceleratorns kontrollventil. Steg. Sätt försiktigt in en M2 (3/32 ) eller mindre diameter i avlastningsporten. Om den kan sättas i mer än mm (/4 ) har

8 Sida 8 av 0 TFP2_SV inte hävarmen återställts och acceleratorn måste demonters för inre inspektion. Se instruktioner för demontering och återmontering av acceleratorn. Steg. Ta långsamt bort acceleratorns ventileringspropp och lufta av allt tryck från differentialkammaren och avlägsna sedan långsamt proppen för restriktionsåtkomst för att lufta av allt tryck från den hydrauliska kammaren. Steg 8. Återplacera restriktionen och sedan proppen för restriktionsåtkomst. Steg 9. Placera sprinklersystemet tillbaka i bruk i enlighet med steg 9 till 4 i avsnittet förfarande vid inställning. Oförklarad acceleratorutlösning Använd följande instruktioner om det förekommer en oförklarad oavsiktlig utlösning av acceleratorn. Steg. Kontrollera att anslutningen från acceleratorn till systemrören är installerad i enlighet med steg 4 på installationsavsnittet. Korrigera om nödvändigt. Steg 2. Kontrollera tiden för att fylla differentialkammaren såsom beskrivs i steg i avsnittet förfarande vid installation. Om tiden att fylla på differentialkammaren till 0, bar (0 psi) är längre än det högsta angivna värdet skall instruktioner givna under Långsam fyllning av differentialkammaren följas. Steg 3. Om tiden för att fylla differentialkammaren är inom angiven värdeskala, sök efter och korrigera eventuella tillstånd som skulle kunna leda till överdrivet läckage av systemlufttryck. Snabb fyllning av differentialkammaren eller lång tid till acceleratorutlösning Använd följande instruktioner om tiden för fyllning av differentialkammaren är kortare än det lägsta värdet angivet i steg i avsnittet förfarande vid inställning. Denna procedur skall även följas om tiden för acceleratorutlösning (följt av öppning av inspektorns testanslutning) är betydligt längre än förväntat. Steg. Stäng systemets huvudkontrollventil och öppna huvuddräneringsventilen. Steg 2. Stäng acceleratorns kontrollventil. Steg 3. Ta långsamt bort acceleratorns ventileringspropp och lufta av allt tryck från differentialkammaren och avlägsna sedan långsamt proppen för restriktionsåtkomst för att lufta av allt tryck från den hydrauliska kammaren. Steg 4. Använd en plan skruvmejsel och kontrollera att restriktionen sitter tätt. Steg. Kontrollera restriktionens O ringstätning. O ringen måste bytas ut om det förekommer tecken på hack, skåror eller försämring på grund av ålder. Byt ut restriktionen efter rengöring och smörj dess O ring med ett fett som inte är petroleumbaserat (såsom Dow Corning FS342). Byt ut ventileringsproppen och proppen för restriktionsåtkomst. Steg. Om restriktionen och dess O ring är i gott tillstånd är det troligt att det förekommer ett läckage vid pistongen. Avlägsna höljet från basen. Kontroller att de sex skruvarna som håller den övre membranplattan till höljet sitter fast. Inspektera det övre membranet för eventuella tecken på sprickor, porer eller försämring på grund av ålder. Byt ut pistongen om det möjligen förekommer läckage vid det övre membranet. Steg. Placera acceleratorn och sprinklersystemet tillbaka i bruk i enlighet med steg 0 till 4 i avsnittet förfarande vid inställning. Luftläckage från automatisk dränering Om det förekommer luftläckage från den automatiska dräneringen av torrörsventilen efter att acceleratorn och torrörsventilen har satts i bruk, är det nödvändigt att först avgöra om läckaget är vid acceleratorn eller torrörsventilen. Stäng acceleratorns kontrollventil. Ta långsamt bort acceleratorns ventileringspropp och lufta av allt tryck från differentialkammaren och avlägsna sedan långsamt proppen för restriktionsåtkomst för att lufta av allt tryck från den hydrauliska kammaren. Om läckaget från den automatiska dräneringen kvarstår, se tekniskt datablad för torrrörsventil för underhållsinstruktioner. Om läckaget från den automatiska dräneringen upphör skall acceleratorn tas ur bruk och acceleratorns proppsäte avlägsnas för rengöring av sätet och det lägre O ringområdet på utmatningsventilen. Demontering och återmontering av acceleratorn (för intern inspektion vid behov) Steg. Stäng systemets huvudkontrollventil och öppna huvuddräneringsventilen. Steg 2. Stäng acceleratorns kontrollventil. Steg 3. Ta långsamt bort acceleratorns ventileringspropp och lufta av allt tryck från differentialkammaren och avlägsna sedan långsamt proppen för restriktionsåtkomst för att lufta av allt tryck från den hydrauliska kammaren. Steg 4. Bryt unionkopplingarna på acceleratorns inlopp och utlopp och avlägsna dem från röret. Sätt i anslutningen i torrörsventilens mellanliggande kammare och sätt sprinklersystemet i bruk medan acceleratorn är avlägsnad för underhåll. Steg. Ta bort de åtta skruvarna som håller höljet till basen och avlägsna höljet. Steg. Ta bort de sex skruvarna som håller den övre membranplattan till höljet. Ta bort pistongen och inspektera det övre membranet för att se till att det är flexibelt och fritt från fysisk skada eller försämring på grund av ålder. Kontrollera att klämmuttern är ordentligt åtdragen till skruven. Återmontera pistongen och den övre membranplattan och dra åt skruvarna i en progressiv åtdragningssekvens i form av ett kors. Steg. Byt ut restriktionen om den har vätts. Rengör och smörj restriktionens O ringstätning med ett fett som inte är petroleumbaserat (såsom Dow Corning FS342). Byt ut ventileringsproppen och proppen för restriktionsåtkomst. Steg 8. Ta bort hållarringen från den övre proppdelen av utmatningsventilen. Ta bort de fyra skruvarna som håller pivåplattan. Ta bort delenheten av hävarmen och pivåplattan, utmatningsventilen, backventilen och säkerhetsventilen. Steg 9. Inspektera det lägre membranet för att se till att det är flexibelt och fritt från fysisk skada eller försämring på grund av ålder. Steg 0. Kontrollera att utmatningsventilens delar är säkert ihopmonterade. Dra endast åt genom att ta tag i plattorna med en u-nyckel. Step. Inspektera O ringen på den nedre proppen. Den måste bytas ut om det finns tecken på hack, skåror eller försämring på grund av ålder. Steg 2. Inspektera säkerhets- och backventilerna. Om någon är böjd eller skårad måste den bytas ut. Steg 3. Avlägsna och inspektera spärren. Klaffen skall sträckas ut 8 till 0 mm (/ till 3/8 ) i fritt tillstånd. Steg 4. Ta bort avlastarventilens säte. Ta bort O ringen och tätningsbrickan. Rengör försiktigt O ringens och tätningsbrickans ytor i ventilsätet och acceleratorbasen. Om O ringen eller tätningsbrickan har hack, skåror eller visar tecken på försämring måste den bytas ut.

9 TFP2_SV Sida 9 av 0 Steg. Byt ut tätningsbrickan i acceleratorbasen. Applicera ett tunt lager Dow Corning FS342 fluorsilikonfett på ventilsätet. Placera O ringen i sitt säte (smörjmedlet kommer att hålla den på plats) och skruva avlastarventilens säte in i kroppen med vridmoment 3, till 20 Nm (0 till ft.lbs.). Steg. Ta bort backventilsätet med flytventil. Kontrollera efter skadade delar och för fri rörelse av flytventilen. Om delar är skadade eller inte fungerar måste monteringen bytas ut. Step. Efter att ha kontrollerat backventilsätet med flytventil skall O ringen smörjas med ett tunt lager Dow Corning FS342 fluorsilikonfett och monteringen skall skruvas in i kroppen med vridmoment 3, till 20 Nm (0 till ft.lbs.). Steg 8. Ta bort återställningsknappen. Rengör försiktigt O ringen och dess fästyta. Om O ringen har hack, skåror eller visar tecken på försämring måste den bytas ut. Smörj O ringen med ett tunt lager Dow Corning FS342 fluorsilikonfett. Steg 9. Återmontera acceleratorn på följande sätt. a. Skruva in återställningsknappen i basen manuellt. b. Sätt in backventilen (med hållarring på plats) och kompressionsfjädern i deras säten. c. Sätt in utmatningsventilen på plats. d. För säkerhetsventilen in i hålet på änden av hävarmen och återmontera delenheten av hävarmen och pivåplattan i basen. Dra åt skruvarna i en progressiv åtdragningssekvens i form av ett kors. e. Byt ut hållarringen på den övre proppen. f. Tryck ner backventilsänden av hävarmen och frigör den två gånger för att försäkra att det inte förkommer någon bindning. g. Byt ut spärren och se till att skåran i botten gafflar in återställningknappen och att flikarna på toppen är fästa i basen. Placera hävarmen i den utlösta (spärrade) positionen. h. Placera höljet upp och ner. Sätt höljets packning på plats och tryck igenom alla åtta skruvarna genom packningen för att hjälpa till att montera höljet till basen. i. Justera höljet med basen och dra åt alla skruvarna uniformt. j. Byt ut ventileringsproppen och proppen för restriktionsåtkomst. k. Återinstallera acceleratorn och återta systemet i bruk i enlighet med avsnittet förvarande vid inställning. Begränsad garanti Produkter som tillverkats av Tyco Fire & Building Products (TFBP) försäkras enbart till den ursprunglige köparen under tio (0) år mot defekter i material och utförande då betalade för och riktigt installerade och underhållna under normalt bruk och service. Denna garanti går ut om tio (0) år från datum för leverans från TFBP. Ingen garanti ges för produkter eller komponenter som är tillverkade av företag som inte är förenade genom ägarskap av TFBP eller för produkter och komponenter som har varit utsatta för felaktig användning, felaktig installation, korrosion eller som inte har installerats, underhållits, modifierats eller reparerats i enlighet med National Fire Protection Associations tillämpliga normer och/eller i enlighet med andra kravställares normer. Material som TFBP finner vara felaktiva skall antingen repareras eller bytas ut, på TFBP egenmäktiga beslut. TFBP åtar sig inte, och rättfärdigar heller inte personer att åta sig för dess räkning, andra åligganden i samband med försäljning av produkter eller delar av produkter. TFBP skall inte hållas ansvarig för fel i utformningen av sprinklersystem eller för felaktig eller ofullständig inforation lämnad av köparen eller köparens representanter. Under inga andra omständigheter skall TFBP hållas ansvarig, i kontrakt, åtalbar handling, ansvarsskyldighet eller under någon annan laglig teori, för oavsiktliga, indirekta, speciella eller följdskador, inklusive, men inte begränsat till, avgifter för arbete, oavsett om TFBP blev informerade om möjligheten av sådana skador, och i inget fall skall TFBP ansvarsskyldighet överstiga ett belopp som är lika stort som försäljningspriset. Ovannämnda garanti är utformad i stället för alla andra explicita och implicita garantier, inklusive garantier för försäljning och funktionsduglighet för ett specifikt syfte. Denna begränsade garanti framlägger den exklusiva gottgörelsen för anspråk baserade på fel eller defekter på produkter, material eller komponenter, vare sig anspråket görs enligt förbindelse, åtalbar handling, strikt ansvarskyldighet eller någon annan juridisk teori. Denna garanti gäller i den fulla utsträckning som är lagligen godkänd. Invaliditet, i helhet eller delvis, av någon del av denna garanti kommer inte att påverka återstoden. Beställningsförfarande Beställningar för ACC accelerator, tillbehör och reservdelar måste innefatta beskrivning och delnummer. Det kompletta paketet av acceleratorn modell ACC- inkluderar accelerator och grundläggande galvaniserat tillbehör. Komplett paket: Specificera: Komplett paket accelerator modell ACC-,... P/N Endast accelerator: Specificera: Accelerator modell ACC-,... P/N Endast grundläggande galvaniserat tillbehör: Specificera: Accelerator modell ACC-, grundläggande galvaniserat tillbehör för DN00 & 0 (4 & ) torrörsventiler modell DPV-,... P/N Reservdelar för accelerator: (Specificera beskrivning) för användning med accelerator modell ACC-,...P/N (se figur 3). Utbyte tillbehörsdelar: Specificera: (specificera beskrivning),...p/n (se figur 4).

10 Sida 0 av 0 TFP2_SV OBS: Detta dokument är ett översatt dokument. Översättningar av material till andra språk än engelska är enbart avsedda som förmån för människor som inte kan läsa på engelska. Översättningens exakt är varken garanterad eller implicerad. Se den engelska versionen av dokumentet TPF2, som är den officiella versionen av dokumentet, om eventuella frågor uppkommer som är relaterade till exakten av i översättningen innefattad information. Eventuella avvikelser eller skillnader skapade i översättningen är inte bindande och har ingen laglig verkan för tillmötesgående, verkställande eller andra syften. TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS, 4 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 944

Tekniska data. Material

Tekniska data. Material Globala kontakter www.tyco-fire.com Modell BFV- Spjällventil Wafer Allmän beskrivning TYCO Modell BFV- Waferspjällventiler (se Figur 1) är ventiler av indikeringstyp avsedda att användas i brandskyddssystem

Läs mer

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions Multi-pressure bucket pump Bärbar fettpump hochdruck abschmierpumpe distributeur manuel de graisse Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions 11018-1 - 815850 R02/03 IMPORTANT:

Läs mer

Anvisningar för installation, drift, skötsel och underhåll

Anvisningar för installation, drift, skötsel och underhåll Anvisningar för installation, drift, skötsel och underhåll Informationsblad 251 Rev. Q Model A-2, B-1& B-2 Automatisk tryckhållningsutrustning Informationsblad 251 Rev. Q The Reliable Automatic Sprinkler

Läs mer

GH 130, GH 200, GH230, GH 300, hydrauliska sprutningssystem

GH 130, GH 200, GH230, GH 300, hydrauliska sprutningssystem Reparation GH 130, GH 200, GH230, GH 300, hydrauliska sprutningssystem 311809L SV - För målning och lackering inom byggbranschen - 2,8 Mpa, 228 bar maximalt arbetstryck En lista med modeller finns på sidan

Läs mer

Aerpack 19PC AFJ0006

Aerpack 19PC AFJ0006 Aerpack 19PC AFJ0006 Manual Varning! Innan ni använder detta verktyg, skall alla användare ha läst denna manual, för att följa och förstå säkerhetsinstruktionerna. Förvara denna manual med verktyget för

Läs mer

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 1. BESKRIVNING Vikings flexibla sprinklerneddragningar är en komplett enhet avsedd för installation i kommersiella hängtak med medelkraftiga till kraftiga T-balkar som stöd, såsom

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Instruktioner för installation, drift, vård och underhåll

Instruktioner för installation, drift, vård och underhåll Instruktioner för installation, drift, vård och underhåll Modell D-torrörsventil Bulletin 350 Rev S_SV 4" (100 mm) 6" (150 mm) ventil med modell D-trimsatser Listad av Underwriters Laboratories, Inc.,

Läs mer

THISAB Monteringsanvisningar till Brand- och spolposter

THISAB Monteringsanvisningar till Brand- och spolposter THISAB Monteringsanvisningar till Brand- och spolposter Monteringsanvisning komplett brandposttrumma BPT. Sid 3-8. Monteringsanvisning komplett spolposttrumma SPT. Sid 9-11. Assembly instructions for complete

Läs mer

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OCH INSTRUKTIONER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL AV SOTBLÅSNINGSANLÄGGNING AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror.

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror. ANVÄNDAR INSTRUKTION Bordsvåg JWE Bordsvågar för vägning av det mesta. För normalt bruk räcker det med sida 1 och 2 i instruktionen. Om komplett information önskas kan den kompletta instruktionen laddas

Läs mer

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20" (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg)

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20 (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) ASSEMBLY INSTRUCTIONS LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) Maximal skärmstorlek * = 46 * Begränsat till max 30 lbs (13,61 kg) 0.78"-2.56" (20-65mm) 0.78-2.25 (20-57mm) 0.5"-2.5"

Läs mer

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se LINC 21 BATH MIXER 150 BATH MIXER 160 incl. HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation.

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7 Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Typ 3510-7 med 120 cm 2 ställdon och integrerad lägesställare Typ 3510-1 med 60 cm 2 ställdon Fig. 1 Pneumatiska mikroventiler

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

SVENSKA. Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA. 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm)

SVENSKA. Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA. 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm) Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm) TV/skärm 10 TV/skärm 95 Förlängning 180 Ja 100 x 100 100 x 200 200 x 200 200 x 100 300 x 300 400 x 400 www.ergotron.com

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use KOMBIDON OUTSIDE WALL HOOD SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna montageanvisning omfattar produkten KOMBIDON. BESKRIVNING/ ANVÄNDNING Kombidon från AB C.A. Östberg är

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

(Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll

(Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll (Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll Inledning Den här bruksanvisningen innehåller riktlinjer

Läs mer

HYDRAULIK Rörströmning IV

HYDRAULIK Rörströmning IV HYDRAULIK Rörströmning IV Rolf Larsson, Tekn Vattenresurslära För VVR145, 31mars, 2014 NASA/ Astronaut Photography of Earth - Quick View 24 mar VVR015 Hydraulik/ Rörströmning IV 31 mar 2014 / 2 Innehåll

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008 LINC MODELL 13 151005 Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

I-769D-SWE FireLock NXT delugeventil

I-769D-SWE FireLock NXT delugeventil PNEUMATISK (DRY PILOT) UTLÖSNING MED SERIE 776 LÅGTRYCKSAKTUATOR HYDRAULISK (WET PILOT) UTLÖSNING ELEKTRISK UTLÖSNING MED SERIE 753-E MAGNETVENTIL HÄNG DESSA INSTRUKTIONER PÅ DEN INSTALLERADE VENTILEN

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK SE EN S. 2-4 P. 5-7 SL 510/511 SL 520/521 SL 530-50/531-50 2013 11 07 SE TEKNISK SPECIFIKATION Driftspänning. Ström. Reed relä. Drifttemperatur.

Läs mer

Installationsanvisning. Syreaktivator

Installationsanvisning. Syreaktivator Installationsanvisning Syreaktivator Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

TEKNISKA DATA 2. LISTNINGAR OCH GODKÄNNANDEN 3. TEKNISKA DATA. 20 april 2012

TEKNISKA DATA 2. LISTNINGAR OCH GODKÄNNANDEN 3. TEKNISKA DATA. 20 april 2012 20 april 2012 Sprinkler 85a 1. BESKRIVNING Vikings Standard/Quick Response Extended Coverage Light Hazard Extra-Large Orifice (ECLH-ELO/QRECLH-ELO) nedåtriktad sprinkler VK608 är en värmekänslig sprinkler

Läs mer

TRYCKSTEGRARE (BOOSTER)

TRYCKSTEGRARE (BOOSTER) TRYCKSTEGRARE (BOOSTER) Tryckstegraren, eller boostern, är ett automatiskt system som komprimerar luft för att ge ett utgångstryck som är dubbelt så stort som ingångstrycket. Enheten användes oftast till

Läs mer

7!34% 7!34% 50-51 7!34% 52-53,/7 54-55

7!34% 7!34% 50-51 7!34% 52-53,/7 54-55 50-5 5-53 54-55 waste oil is evacuated directly from the engine to the waste oil storage tank. Both personal contact with the waste oil and mobile units are avoided. tas spilloljan direkt från motorn till

Läs mer

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum:

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum: Position Antal Beskrivning 1 HYDRO MULTI-E CRIE5-1 Art.nr.: 9913311 OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt GRUNDFOS Hydro Multi-E booster sets are designed for the transfer and pressure

Läs mer

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Temag Pumpar AB Filaregatan 4 442 34 KUNGÄLV E-Post : info@temag.se www.temag.se CE deklaration Maskindirektiv 2006/42/EC Vi intygar under vårt ansvar att den utrustning

Läs mer

DeVilbiss FlexSet Näsmask Användarintruktioner för FlexSet

DeVilbiss FlexSet Näsmask Användarintruktioner för FlexSet DeVilbiss FlexSet Näsmask Användarintruktioner för FlexSet Lokal representant: Aiolos Medical AB Fjärrviksvägen 4 653 50 Karlstad Tel. 054-53 48 05 Fax. 054-53 47 87 air@aiolos.se www.aiolos.se VIKTIGA

Läs mer

Driftinstruktioner Arbrå

Driftinstruktioner Arbrå Driftinstruktioner Arbrå Före start av anläggningen. - Stäng alla dräneringsventiler för vatten och tryckluftledningarna (OBS tryckluften i botten på barnbacken) - Använd dränkpumpen i brunnen så att flödet

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion Oljeskimmers & pneumatiska blås/vakuumsystem Proportionaldoserare modell Q-Dos För enkel och exakt dosering av kylvätska Reglerbar koncentration. Unik patenterad blandningskammare för optimal blandning.

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Automatdragstång 26-080000

Automatdragstång 26-080000 MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05000h Automatdragstång 6-080000 Beskrivning VBG Automatdragstång 6-080000 är en förlängbar dragstång med två eller fler fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK Driftinstruktion Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK DHV-S-DL P_MAZ_0028_SW DHV-S-DK Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren är ansvarig för skador

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

StyleView Primary Drawer

StyleView Primary Drawer User Guide StyleView Primary Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida per

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

Pure-Flo Instruktionsbok för handmanövrerade ventiler (970)

Pure-Flo Instruktionsbok för handmanövrerade ventiler (970) PFMM-RHWOSW-06 Pure-Flo Instruktionsbok för handmanövrerade ventiler (970) Denna instruktionsbok tillhandahåller instruktioner för installation, handhavande och underhåll för manuellt manövrerade Pure-Flo

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Allmänt. Götaverkens Sportdykarklubb 2006-11-13

Allmänt. Götaverkens Sportdykarklubb 2006-11-13 Allmänt LW-450E är en kompressor som är tillverkad av Leonard & Wagner. Namnet kan tydas så att 450 är kapaciteten i antalet minutliter och E står för att den går på en trefas elmotor. Den har tre stycken

Läs mer

Box 265 771 26 Ludvika Telefon 0240-150 09 Fax 0240-61 11 08. 1 Allmänna data. 2 Arbetsprincip. 2.1 Dubbelverkande. 2.2 Enkelverkande (Fjäderretur)

Box 265 771 26 Ludvika Telefon 0240-150 09 Fax 0240-61 11 08. 1 Allmänna data. 2 Arbetsprincip. 2.1 Dubbelverkande. 2.2 Enkelverkande (Fjäderretur) 1 Allmänna data Max styrtryck: 8 bar Luftkvalitet: Torr instrumentluft (STANDARD). Specialutförande: olika gaser och vätskor som styrmedia. Temperaturområde: från -20 C till +85 C för standardutförande

Läs mer

Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601. Ett bra val!

Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601. Ett bra val! Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601 Mjuktätande kalottventil i flänsat utförande med fullt genomlopp och kalott helt invulkad i gummi för vätskor och gaser, utmärkt för reglering, tät i båda

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

R min. 5 max

R min. 5 max TITAN ACCESSORIES includes: 13-7962-11 SMW LABEL KIT 13-7966-11 BRACKETS FOR REAR LIGHTS 13-7963-11 HEAD LIGHT KIT FOR LH-DRIVE 13-7964-11 WORKING LIGHT 13-7961-11 ROAD KIT W/C CABIN 13-7960-11 ROAD KIT

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV. Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278. Typ 3331 Spjällventil

Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV. Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278. Typ 3331 Spjällventil Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278 Typ 3331 Spjällventil Fig. 1 Typ 3331/BR 31a (nedre) och typ 3331/3278 (övre) Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV Utgåva april

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating CompactAIR / CompactAIR CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating Typenschlüssel / Type Code Beteckning / Type code Compact AIR / CompactAIR

Läs mer

STRICT Art.nr ,

STRICT Art.nr , 170209 STRICT Art.nr 800 004 91, 800 005 66 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Produktöversikt Sida 3 Innan montering Sida 4 Montering Sida 5-6 Skötselråd Sida 7 Kontakt Sida 8 TABLE OF CONTTS Product overview Page

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Manual MODEL 8310 PATENTS PENDING. Importör Kaminexperten Sverige AB +46 36 290 64 00 www.kaminexperten.se www.caframo.com www.thermologi.

Manual MODEL 8310 PATENTS PENDING. Importör Kaminexperten Sverige AB +46 36 290 64 00 www.kaminexperten.se www.caframo.com www.thermologi. Manual MODEL 8310 PATENTS PENDING Importör Kaminexperten Sverige AB +46 36 290 64 00 www.kaminexperten.se www.caframo.com www.thermologi.com IMPORTANT VIKTIGA ISTRUKTIONER INSTRUCTIONS SPARAS SAVE THESE

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter SE/G.ELSD5080.0803 GOLD SD 50-80 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut,

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin Flakismaskiner QF800-QC700 Installation Placering av ismaskin Elinstallation Ismaskinen måste installeras på en plats som uppfyller följande kriterier. Om något av dessa kriterier inte uppfylls ska en

Läs mer

Service och underhåll

Service och underhåll Regelbundet underhåll är nödvändigt för att din CLEONE vattenrenare ska fungera tillförlitligt och leverera gott och rent vatten. Du kan välja att sköta underhållet på fyra olika sätt: 1. Har du köpt CLEONE

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 Svaren skall vara läsligt skrivna och så uppställda att lösningen går att följa. När du börjar på en ny uppgift - tag

Läs mer

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm a f d e b c i Monteringsanvisning g h 4 > 5 cm izi Modular: bakåt- & framåtvänd izi Modular RF: bakåtvänd 5 Bakåtvänd godkänd höjd 6-05 cm Framåtvänd godkänd höjd 88-05 cm maximal vikt 8 kg Ålder 6 mån

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3100 Bruksanvisning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13 12 11 10

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Installationsanvisning. Kolfilter HG 10-13

Installationsanvisning. Kolfilter HG 10-13 Installationsanvisning Kolfilter HG 10-13 Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1100 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

1. Säkerhetsinformation

1. Säkerhetsinformation 6140050/4 IM-F01-0 ST Issue 4 ITD, IBP1, IBP1S, IBP0, ISM1 och IFT14 Kondensatavledare med inbyggda Spiratec-sensorer Installation- och underhållsinstruktioner 1. Säkerhetsinformation. Produktinformation.

Läs mer

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb tvåspråkig 2008-06-17 1 (9) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

AirCare - Bakteriekontroll i offentliga utrymmen

AirCare - Bakteriekontroll i offentliga utrymmen AirCare - Bakteriekontroll Ohygiensk toalett ger negativa kunder Bakterier finns överallt i vår omgivning och i våra kroppar. I skolor och på andra platser där det finns mycket människor trivs de extra

Läs mer

Skruv pumpar. T4 Dubbelaggregat. Installation och idriftsättning Underhåll och service

Skruv pumpar. T4 Dubbelaggregat. Installation och idriftsättning Underhåll och service Skruv pumpar A Member of the COLFA PUMP GROUP T Dubbelaggregat Installation och idriftsättning Underhåll och service Innehåll Installation Idriftsättning Demontering/Montering Komponentförteckning/Verktygslista

Läs mer

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Swedish Tack för att du har köpt avsaltaren Katadyn Survivor-06 Den är konstruerad och tillverkad för produktion av färskvatten

Läs mer

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount Installation och Bruksanvisning Inledning Välj fästpunkterna för dina dome TW250 Silk diskanter. Kom ihåg att för bästa prestanda bör diskanterna monteras så nära mitten av bas som möjligt, med fri, direkt

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer