ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA"

Transkript

1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1

2 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla sitt minne och sin inlärningsförmåga. Det är viktigt att du blir medveten om dina handlingar och hur du lär dig. Ju mer du använder din hjärna, desto bättre fungerar den. För att lära sig någonting nytt krävs alltid engagemang och självdisciplin samt medveten träning. Din syn på inlärning och din studiemotivation är av avgörande betydelse. Du måste ha en vilja att lösa även svåra problem. Det finns inga inlärningsmetoder och -tekniker som hjälper, om du har bristande studiemotivation. Hindren för inlärning hör för det mesta ihop med dina inställningar och uppfattningar om dig själv som lärande och om inlärning och dessa har du lärt dig. Motivera för dig själv varför det lönar sig att studera och vad du har för mål med dina studier. Inlärning sker endast om du själv är aktiv. Koppla ihop det du ska lära dig med tidigare kunskaper Att behandla kunskap och att lära sig ny kunskap hör ihop. Du kommer ihåg ny kunskap om den betyder något för dig. Ju mer gammal kunskap du har som du kan koppla ihop det nya med, desto enklare är det att lära sig någonting nytt. Du kan utveckla din förmåga att lära dig genom ett aktivt och kritiskt sätt att tänka, genom att ifrågasätta och genom att koppla ihop kunskapen med praktiken. Det viktigaste vid inlärning är på vilka sätt du strukturerar den nya kunskapen. Inlärningstips 1. Gör anteckningar Syftet med anteckningar är att förtydliga det du ska lära dig och att fungera som stöd för minnet i inlärningen. Med hjälp av anteckningar får du en helhetsbild. Anteckningar som gjorts med eftertanke om föreläsningar eller om en bok hjälper dig då du ska läsa till en tentamen. Anteckna det föreläsaren säger, inte bara det som framställs skriftligen. Anteckna endast sådant som är viktigt. Använd utropstecken om det är frågan om någonting viktigt och frågetecken om du inte riktigt förstod vad saken gällde. Våga fråga föreläsaren om något känns oklart. Antagligen är du inte den enda som vill att föreläsaren förklarar saken en gång till. Strukturera det du har lärt dig efter föreläsningen. Fundera över vad du redan vet om ämnet du ska lära dig, innan du gör anteckningar. Om du inte förstår en viss sak, kan du gå tillbaka i dina anteckningar ända tills du förstår igen. Du kan använda denna anteckningsteknik även då du läser en bok. 2

3 Du kan göra eller komplettera dina anteckningar på följande sätt: Sammandrag För att strukturera information kan du göra ett sammandrag eller skriva ner det huvudsakliga innehållet med egna ord. Skriv så kort som möjligt om ämnet utan att använda boken eller dina anteckningar för en person som inte känner till ämnet. Du kan använda dig av en begreppskarta. Fundera över dina egna erfarenheter av eller åsikter om ämnet och skriv ner dem. Begreppskarta Strukturera informationen med hjälp av en begreppskarta där du beskriver förhållandet mellan begreppen. Syftet med en begreppskarta är att dela in det du ska lära dig i olika teman genom att samla ihop huvudtankarna. 2. Lär dig tillsammans med andra Diskutera ämnet med andra studerande. Det är både trevligt och nyttigt med tanke på inlärningen att diskutera tillsammans. Lär dig tillsammans med andra på följande sätt: Hitta på frågor om det du ska lära dig och begär svar på frågorna. Var och en i gruppen kan skriva ner frågor och be att få svar på frågorna av de andra i gruppen. Läs texten du ska lära dig tillsammans med en studiekompis. Lägg undan era papper efter att ni har läst klart. Den ena av er gör en sammanfattning av texten med egna ord och den andra lägger till och kompletterar. Fortsätt läsa texten så att ni turas om att sammanfatta och komplettera texten. Lär någon som inte känner till ämnet det du ska lära dig. Genom att lära ut ämnet åt någon annan ser du samtidigt dina egna begränsningar och problemområden. 3. Skriv inlärningsdagbok Syftet med en inlärningsdagbok är att strukturera sina tankar och följa med inlärningen. Den fördjupar och kompletterar det du har lärt dig och fungerar som ett redskap för utvärdering av inlärningen. Skriv ner dina idéer, iakttagelser och frågor samt sådant du ska ta reda på och hitta lösningar till. Skriv regelbundet. Dagboken är särskilt nyttig i samband med seminariearbeten och lärdomsprov där det gäller att strukturera sitt kunnande. 3

4 4. Bekanta dig med en bok eller ett material Du kan lära dig hur du ska närma dig böcker och material av olika slag genom att öva upp din lästeknik. 1. Ögna igenom texten: läs inledningen, innehållsförteckningen, rubrikerna och sammandraget. Med hjälp av innehållsförteckningen och rubrikerna får du en bild av helheten du ska lära dig. Sammandraget ger en kortfattad beskrivning av textens innehåll. 2. Bläddra i boken eller materialet och anteckna frågor du kommer att tänka på. På detta sätt ser du vad du förväntar dig att texten ska handla om. 3. Läs igenom boken eller materialet långsamt och grundligt. Studera diagram och bilder. Stryk under nyckelord och de viktigaste frågorna detta hjälper dig när du ska repetera och sammanfatta texten. 4. Fundera över hur du kan tillämpa och dra nytta av den nya kunskap du har lärt dig via boken/materialet i relation till allt du tidigare lärt dig. 5. Gör anteckningar: strukturera det du har läst till exempel enligt tema, skriv ner huvudtankarna på ett papper eller gör en begreppskarta där du avbildar hur saker och ting förhåller sig till varandra. 6. Försök återkalla textens huvudsakliga innehåll i minnet. Stäng boken eller materialet efter att du har läst ett kapitel eller en annan helhet och försök komma ihåg det du har läst. Använd förkortningar för att lära dig ord- och ärendelistor utantill, t.ex. Skumläs, Fördjupa dig, Kom ihåg, Repetera = SFKR. 7. Repetera och tänk igenom det du har läst genom att upprepa punkt 6 flera gånger och komplettera dina anteckningar. 8. Diskutera bokens innehåll med någon annan om möjligt. Du kan lära dig en bok eller ett material utantill på till exempel följande sätt: 1. Dela in stoffet i boken i fem huvudområden. Tänk ut sökord för huvudområdena. 2. Dela in varje huvudområde i fem underområden och ge även dessa bra sökord. 3. Dela än en gång in underområdena i fem delar. Fortsätt dela in materialet i mindre och mindre delar ända tills du till slut kommer till detaljerna. 5. Utveckla ditt minne med minnestekniker Det kan vara enklare att komma ihåg och lära sig saker genom att använda sig av olika minnestekniker. 1. Koppla ihop det du ska komma ihåg med en bekant väg, ett rum eller olika möbler. Till exempel står glukos i bokhyllan, insulin i fönstret, adrenalin i köksskåpet osv. 2. Skapa och använd initialord och -förkortningar såsom MMSB (Madrid, Malaga, Sevilla, Barcelona). 3. Det är lättare att komma ihåg nummerserier om du delar in numren i meningsfulla helheter och ger varje tal någon motsvarighet. Till exempel : som 23-åring flyttade jag hemifrån, grannen till min kompis bor i hus 48, min pappa är född år 55, 4

5 min syster är född i juli, dvs. i månad 07. Du kan även lägga in numren i en bekant ramsa eller sång. 4. Upprepa det du ska lära dig högt. Detta förstärker minnet. 6. Hitta ditt studiesätt Tänk på en arbets- eller studiesituation som kändes meningsfull för dig och då du nådde goda resultat. Fundera över vad du gjorde då du själv tyckte att inlärningen gick bra för dig. Tänk på följande saker: 1. Var befann du dig? Var det varmt eller kallt? Var det ljust eller mörkt? Lyssnade du på musik? Hurdan musik? Var du omgiven av andra ljud? 2. Vilken tid på dygnet jobbade eller studerade du? På morgonen, på eftermiddagen eller på kvällen? 3. Rörde du på dig? Satt du stilla? Åt eller drack du något? Vad? Hur mycket? Tog du pauser? Hur ofta? Hur långa var pauserna? Vad gjorde du under pauserna? 4. Studerade eller jobbade du ensam, tillsammans med någon eller i grupp? Med vem eller vilka? Fick du instruktioner och råd? Hur gavs instruktionerna? Hurdana råd fick du? Drog du nytta av råden och instruktionerna? Hur? 5. Hur kände du dig och vad tänkte du på innan du började studera, medan du studerade och efter att du hade studerat klart? Kände du dig entusiastisk och intresserad? Vad fick dig att fortsätta? TA HAND OM DIN HJÄRNA 1. Sov tillräckligt En god natts sömn hjälper hjärnan och minnet att fungera som de ska. Det du har lärt dig lagras inte ordentligt i hjärnan utan sömn. För lite sömn försämrar även koncentrationsförmågan och ger en ökad känsla av rastlöshet. Sov ordentligt natten före en tentamen i stället för att använda natten till att läsa igenom allt en sista gång. Kom ihåg att hjärnan endast orkar fungera under en begränsad tid utan avbrott. 2. Skydda din hjärna Sköt om din hjärna med hjälp av sunda levnadsvanor. Slag mot huvudet, rökning, alkohol, droger och mediciner kan skada hjärnan. 3. Ge näring åt din hjärna Ät och drick tillräckligt, men inte för mycket. Mest effektiv är inlärningen då du håller blodsockret på en jämn nivå genom att äta ofta och lite. 5

6 Inlärning och koncentration förbrukar kroppens vätskor, därför är det viktigt att komma ihåg att dricka vatten. Goda fetter i kosten håller de små blodkärlen i hjärnan i skick. De hälsosamma fettsyrorna i omättat fett förbättrar minnet och koncentrationsförmågan och gör det lättare att lära sig nya saker. Fettsyrorna gör att hjärncellernas väggar hålls mottagliga, vilket gör att hjärnverksamheten stimuleras. En kost som innehåller för litet fett kan däremot försvaga hjärnverksamheten. Fetter som innehåller omättade fettsyror är antingen mjuka eller flytande. 4. Rör på dig för din hjärnas skull Motion har en positiv inverkan på inlärningen. Motion förbättrar till exempel koncentrationsförmågan, gör att du känner dig mera avslappnad och minskar stress. Fysisk aktivitet förbättrar syretillförseln till hjärncellerna och deras förmåga att tåla ansträngningar. Se till att du rör på dig dagligen! Dålig blodcirkulation i hjärnan försämrar minnet och koncentrationsförmågan och gör att du känner dig trött och matt. Den som är vis lyssnar till råd. Ordspråksboken 12:15 Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Lukas 6:40 6

Plugga smart - lär dig mer!

Plugga smart - lär dig mer! en om Plugga smart - lär dig mer! Om lärstilar, planering och tekniker för att läsa, anteckna och minnas! Studieverkstad Hur, var och när lär jag mig bäst? Du kan ha mycket nytta av att veta på vilket

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Få ut det mesta av studierna. Katja Ryti Annukka Uusitalo

Få ut det mesta av studierna. Katja Ryti Annukka Uusitalo Få ut det mesta av studierna Katja Ryti Annukka Uusitalo Guiden Få ut det mesta av studierna Författare Katja Ryti Annukka Uusitalo Redaktion Riitta Heinsalo Saija Jokela Eeva Kaunismaa Ida Kåll Ari Lukkarinen

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Cannabis. påverkan. och. Thomas Lundqvist 2012

Cannabis. påverkan. och. Thomas Lundqvist 2012 Om Cannabis och påverkan 1 Thomas Lundqvist 2012 Författaren Thomas Lundqvist är leg. Psykolog och docent i psykologi. Han är verksam vid Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne. Det

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Min pappa har Asperger syndrom

Min pappa har Asperger syndrom Min pappa har Asperger syndrom Magnus Stephensen Min pappa är ingen Asperger-pappa. Min pappa har däremot diagnosen Asperger syndrom. En diagnos är ju, när det kommer till kritan, inte mer än en benämning

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer