SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4425 Indexlån Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4425 Indexlån Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1"

Transkript

1 SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4425 Indexlån Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för MTN-programmet av den 25 maj 2010, publicerade Tilläggsprospekt samt angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bankernas MTN-program återges i Grundprospektet. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor ska ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Skulle Allmänna Villkor stå i strid med Slutliga Villkor, tillämpas Slutliga Villkor. Fullständig information om Utgivande Bank och erbjudandet fås genom att läsa Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet och Slutliga Villkor finns på webbadressen och kopior av dem fås på adressen Nordea Bank Finland Abp, Treasury och Markets, Aleksis Kivis gata 9, Helsingfors samt på teckningsställena. UPPGIFTER OM LÅNET Typ av lån Lån 4425 Indexlån Finland är ett masskuldebrevslån med en löptid på cirka 5 år. Eventuell avkastning på skuldebrevet bestäms utgående från värdeutvecklingen av en aktiekorg med tio aktier. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen. Avkastning På återbetalningsdagen betalas eventuell avkastning på det nominella kapitalet för varje enskilt skuldebrev i lånet. Den eventuella avkastningen beror på utvecklingen av en korg med tio inhemska aktier, med andra ord av en relativ positiv förändring mellan referenstillgångarnas start- och slutkurser. Vid beräkning av referenstillgångarnas värdeutveckling ersätts emellertid värdeförändringen i de fyra referenstillgångar som utvecklats bäst till 40 % oavsett hur värdet på referenstillgångarna i fråga har utvecklats. Vid beräkning av avkastningen beaktas referenstillgångarnas värdeförändring, varje referenstillgångs vikt i aktiekorgen, den lånespecifika avkastningsfaktorn och skuldebrevets nominella värde. Eventuell avkastning beräknas enligt följande: Aktiekorgens värdeutveckling (värdeförändringen i de fyra bäst utvecklade referenstillgångarna ersätts till 40 % oavsett hur värdet på referenstillgångarna i fråga har utvecklats) x skuldebrevets nominella värde x avkastningsfaktor. Om aktiekorgens utveckling är 0 eller negativ bildas ingen avkastning på lånet. Placeraren förlorar då den överkurs som han betalat. 1 Masskuldebrevsprogram som i enlighet med prospektdirektivet notifierats från Sverige till Finansinspektionen i Finland och till motsvarande myndighet i Estland, Lettland, Litauen, Danmark och Luxemburg.

2 Aktiekorgens historiska utveckling (Utgångsvärdet är indexerat på etthundra procent) 200 % OMX Helsinki 25 Osakekori 150 % 100 % 50 % 0 % 9/05 9/06 9/07 9/08 9/09 9/10 Källa: Bloomberg De presenterade uppgifterna gäller den tidigare utvecklingen av avkastningen eller värdet. Utgående från den tidigare utvecklingen kan man inte på ett tillförlitligt sätt estimera hur avkastningen eller värdet utvecklas i framtiden. Avkastningstabell Exempelkalkylerna nedan beskriver hur fluktuationen i aktiekorgen enligt lånevillkoren inverkar på lånets avkastning när aktiekorgens värde stiger och sjunker. Exempel 1: Stark uppgång Lähtö- Päätös- Tuotonlaskennassa Osake kurssi kurssi Muutos % huomioitava muutos Osake % 40 % Osake % 40 % Osake % 40 % Osake % 40 % Osake % 140 % Osake % 130 % Osake % 120 % Osake % 100 % Osake % 70 % Osake % 50 % Osakekorin muutos Osakekorin lainaehtojen 129 % mukainen arvonkehitys = 77% Osakekorin lainaehtojen Pääoman Erääntymismukainen arvonkehitys x Tuottokerroin + palautus = arvo Tuotto p.a. Perus 77 % 70 % 100 % 153,9% 9,0 % Ekstra 77 % 160 % 100 % 223,2% 15,2 % 2

3 Exempel 2: Måttlig uppgång Lähtö- Päätös- Tuotonlaskennassa Osake kurssi kurssi Muutos % huomioitava muutos Osake % 40 % Osake % 40 % Osake % 40 % Osake % 40 % Osake % 20 % Osake % 15 % Osake % 10 % Osake % 0 % Osake % -10 % Osake % -20 % Osakekorin muutos Osakekorin lainaehtojen 16 % mukainen arvonkehitys = 18% Osakekorin lainaehtojen Pääoman Erääntymismukainen arvonkehitys x Tuottokerroin + palautus = arvo Tuotto p.a. Perus 18 % 70 % 100 % 112,3% 2,3 % Ekstra 18 % 160 % 100 % 128,0% 3,1 % Exempel 3: Nedgång Lähtö- Päätös- Tuotonlaskennassa Osake kurssi kurssi Muutos % huomioitava muutos Osake % 40 % Osake % 40 % Osake % 40 % Osake % 40 % Osake % -25 % Osake % -30 % Osake % -35 % Osake % -40 % Osake % -45 % Osake % -50 % Osakekorin muutos Osakekorin lainaehtojen -28 % mukainen arvonkehitys = -7% Osakekorin lainaehtojen Pääoman Erääntymismukainen arvonkehitys x Tuottokerroin + palautus = arvo Tuotto p.a. Perus -7 % 70 % 100 % 100,0% 0,0 % Ekstra -7 % 160 % 100 % 100,0% -1,9 % 3

4 Allmänna risker En investering i Lånet är förknippad med vissa risker. Lånet är bl.a. behäftat med risk avseende Utgivande Banks återbetalningsförmåga. Investerare rekommenderas därför att ta del av den information om risker som lämnas i Grundprospektet under rubriken Riskfaktorer. Risker i anslutning till strukturerade skuldebrev Fordringsägarens rätt till avkastning beror på värdeutvecklingen av och värdeutvecklingsstrukturen i aktiekorgen med referenstillgångar. Utöver referenstillgångarnas kursvariationer kan värdet även påverkas av bland annat referenstillgångarnas volatilitet, korrelationen mellan aktierna, marknadsräntan samt av förändringar i emittentens finansieringskostnader. Avkastningskonstruktionen för strukturerade skuldebrev är ibland komplex, vilket kan göra det besvärligt att jämföra skuldebreven med andra placeringsalternativ. Avkastningsstrukturen kan ibland innefatta hävstångseffekter som betyder att till och med små förändringar i referenstillgångarnas utveckling kan ha stor effekt på skuldebrevets värde och avkastning. Den historiska utvecklingen för en motsvarande placering är ingen garanti för framtida avkastning. Tillkommande risker Om aktiekorgens utveckling är 0 eller mindre, löper ingen avkastning på lånet. I så fall är lånets nominella värde det belopp som återbetalas och placeraren förlorar den eventuella överkurs som hänför sig till teckningen. 4

5 LÅNETS SLUTLIGA VILLKOR Utgivande Bank Lån Tranch Nordea Bank Finland Abp. Lånets nummer är Lånet består av en serie som heter Indexlån Finland. Serien består av två Trancher: Bas och Extra ISIN-kod Bas Extra 4425A 4425B FI FI Teckning Teckningarna bör betalas vid teckning. Lånet kan tecknas Utgivande Bank har rätt att förkorta teckningsperioden. Teckningsställen är Nordea Bank Finland Abp:s kontor, Nordea Private Banking, Nordea Kundtjänst med bankkoder tfn (lna/msa) mån fre kl samt nätbanken Lånedatum Återbetalningsdag Lånekapital Återbetalningsbelopp Skuldebrevets pris Skuldebrevets valör Valuta Skuldebrevens ställning i förmånsrättshänseende Typ av skuldebrev Avkastningskonstruktion Referenstillgångar Lånedatum är Om dagen inte är en Bankdag fastställs Lånedatumet enligt angiven Bankdagskonvention. Återbetalningsdag är Om dagen inte är en Bankdag fastställs Återbetalningsdagen enligt angiven Bankdagskonvention. Lånets uppskattade totala nominella kapital är högst euro. Det totala nominella kapitalet per Tranch är euro. 2 På Återbetalningsdagen återbetalas skuldebrevets nominella kapital i sin helhet och eventuell Avkastning till skuldebrevsinnehavaren. Tranch Bas: Rörligt, ca 100 % av skuldebrevets valör. Tranch Extra: Rörligt, ca 110 % av skuldebrevets valör. Struktureringskostnad ingår i priset. Se nedan Operationell information och övrig information om lånet. Minimiteckning för Lånet är euro. Skuldebrevets nominella kapital är euro. Euro ( EUR ). Skuldebreven har samma förmånsrätt som Utgivande Banks övriga förpliktelser utan säkerhet. Skuldebrev vars nominella kapital återbetalas i sin helhet på Återbetalningsdagen. Strukturerat skuldebrev. På Återbetalningsdagen betalas eventuell Avkastning på det nominella värdet för varje skuldebrev som ingår i Lånet. Ingen ränta löper på Skuldebrevens kapital. Aktierna i följande bolag är referenstillgångar (nedan kollektivt Aktiekorgen ): Cargotec Oyj (Bloomberg: CGCBV FH) Kesko Abp (Bloomberg: KESBV FH) Metso Abp (Bloomberg: MEO1V FH) 2 Det totala nominella kapitalet uppskattningsvis. Det emitterade totala nominella kapitalet fastställs

6 Nokia Abp (Bloomberg: NOK1V FH) Nokian Renkaat Oyj (Bloomberg: NRE1V FH) Outokumpu Oyj (Bloomberg: OUT1V FH) Rautaruukki Abp (Bloomberg: RTRKS FH) Sampo Abp (Bloomberg: SAMAS FH) TeliaSonera AB (Bloomberg: TLSN SS) Tieto Abp (Bloomberg: TIE1V FH) Avkastning Det större av nedan nämnda alternativ: Aktiekorgens Värdeutveckling x Skuldebrevets nominella värde x Avkastningsfaktor eller noll. Avkastningsfaktor Tranch Bas: 70 % Tranch Extra: 160 % Aktiekorgens Värdeutveckling Värdeutveckling Varje Referenstillgångs Vikt multiplicerat med ifrågavarande Referenstillgångs Värdeutveckling så att värdeförändringen i de fyra bäst utvecklade aktierna ersätts till 40 %. (Slutkurs Startkurs)/Startkurs. Referenstillgångs Vikt Varje Referenstillgångs vikt i korgen är 1/10 (10 %). Startkurs Startdag Stängningskurs Slutkurs Stängningsdag Börsdag Börsdagskonvention Bankdag Stängningskurs för Referenstillgång såsom den fastställs av Utgivande Bank på Startdagen. Startdag är Om dagen inte är en Börsdag, fastställs Startdagen enligt Börsdagskonventionen, dock med beaktande av eventuella avvikelser på grund av Marknadsavbrott. Värdet av Referenstillgången såsom det fastställs av Utgivande Bank på Start- och Stängningsdagarna vid den tidpunkt då Referenstillgångens officiella stängningskurs offentliggörs. Stängningskurs för Referenstillgången såsom den fastställs av Utgivande Bank på Stängningsdagen. Stängningsdag är Om dagen inte är en Börsdag, fastställs Stängningsdagen enligt Börsdagskonventionen, dock med beaktande av eventuella avvikelser på grund av Marknadsavbrott. Börsdag är en dag då man enligt Utgivande Banks bedömning kan handla på Börsen med Referenstillgången. Efterföljande Börsdag. Om värdet på en Referenstillgång på grund av Marknadsavbrott inte kan fastställas samma Börsdag som värdet på de övriga Referenstillgångarna ska värdet på Referenstillgången i fråga fastställas följande dag då Referenstillgångens värde offentliggörs och då handel enligt Utgivande Banks bedömning kan bedrivas på relevant Options- eller terminsbörs. Med Bankdag avses dag då bankerna i Finland allmänt håller öppet och då Europeiska centralbankens TARGET-system är öppet. 6

7 Bankdagskonvention Börs Options- eller terminsbörs Marknadsavbrott Efterföljande Bankdag. Med Börs avses för Referenstillgång den fondbörs där relevant aktie enligt Utgivande Banks bedömning vid var tid huvudsakligen handlas. Med Options- eller terminsbörs avses (i tillämpliga delar) den börs där optioner och terminer avseende Referenstillgång enligt Utgivande Banks bedömning huvudsakligen handlas. Marknadsavbrott avseende Referenstillgång föreligger om någon av följande händelser, enligt Utgivande Banks bedömning, inträffar: (i) officiell slutkurs för Referenstillgång saknas eller är otillgänglig eller notering av den upphör; (ii) Referenstillgångens sammansättning är inte längre densamma som tidigare och/eller Referenstillgångens värde offentliggörs inte längre; (iii) relevant Börs och/eller Options- eller terminsbörs öppnar inte för handel under sin normala öppettid eller stänger före ordinarie stängningstid; (iv) handeln med Referenstillgångar eller med options- eller terminskontrakt relaterade till Referenstillgången och som handlas på Börs respektive Options- eller Terminsbörs upphör, avbryts eller begränsas på ett väsentligt sätt; eller (v) marknadsaktörernas möjligheter att handla med eller erhålla marknadsvärden för Referenstillgången eller options- eller terminskontrakt relaterade till Referenstillgång och som handlas på Börs respektive Options- eller terminsbörs upphör, avbryts eller försämras på ett väsentligt sätt på grund av någon annan händelse. I detta fall: (a) anses begränsad öppethållning på Börs och/eller Options- eller terminsbörs inte utgöra ett Marknadsavbrott om begränsningen följer av en offentliggjord förändring av den normala öppethållandetiden för aktuell Börs och/eller Options- eller terminsbörs. (b) utgör en begränsning av handeln, som införs under loppet av en dag på grund av förändringar i priser som överstiger tillåtna nivåer enligt aktuell Börs och/eller Options- eller terminsbörs ett Marknadsavbrott. Om Marknadsavbrott enligt Utgivande Banks bedömning föreligger på Start- eller Stängningsdag ska sådan Start- eller Stängningsdag för fastställande av Stängnings-, Start- och/eller Slutkurs vara nästföljande Börsdag avseende relevant Påverkad Referenstillgång då Marknadsavbrott inte föreligger. Om Marknadsavbrott föreligger avseende relevant Påverkad Referenstillgång på de åtta Börsdagar som följer omedelbart efter den ursprungliga Start- eller Stängningsdagen ska den åttonde Börsdagen (avseende relevant Påverkad Referenstillgång) anses vara Start- eller Stängningsdag oberoende av att Marknadsavbrott föreligger. Utgivande Bank ska då fastställa den Stängnings-, Start- och/eller Slutkurs som används för beräkningen av Värdeutvecklingen eller annat ändamål i enlighet med de Allmänna villkoren och de Slutliga Villkoren. 7

8 Ändrad beräkning Utgivande Bank har rätt att göra alla tillägg och justeringar i Slutliga Villkor som Utgivande Bank anser vara nödvändiga i samband med Marknadsavbrott. Om sammanställning, beräkning eller offentliggörande av Referenstillgång skulle upphöra, helt eller delvis, eller Referenstillgångens egenskaper skulle förändras på ett väsentligt sätt enligt Utgivande Banks bedömning, har Utgivande Bank rätt att ändra beräkningssättet för Värdeutveckling och/eller ersätta relevant Påverkad Referenstillgång med ett jämförbart alternativ. Skulle ett jämförbart alternativ till Referenstillgången enligt Utgivande Banks bedömning inte vara tillgängligt, har Utgivande Bank rätt att göra sådana justeringar i beräkningen som Utgivande Bank på goda grunder anser nödvändiga i syfte att uppnå en beräkning av värdet av Påverkad Referenstillgång som avspeglar och är grundad på hur denna tidigare sammanställts, beräknats eller offentliggjorts. Det sålunda beräknade värdet ska då ersätta värdet av Påverkad Referenstillgång vid beräkning av Värdeutvecklingen. Om Utgivande Bank bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Påverkad Referenstillgång eller justera tillämplig beräkning, får Utgivande Bank göra en förtida beräkning av Avkastningen och fastställa Avkastningen. Då Utgivande Bank fastställt Avkastningen ska Utgivande Bank informera Fordringsägarna om Avkastningens storlek och med vilken räntesats Lånet löper i fortsättningen. Utgivande Bank ska betala marknadsmässig ränta på Lånekapitalet. Återbetalningsbeloppet och den upplupna räntan betalas på Återbetalningsdagen. Utgivande Bank har rätt att göra alla tillägg och justeringar till Slutliga Villkor som Utgivande Bank anser vara nödvändiga i samband med Ändrad beräkning. Korrigering Särskilda händelser Om den officiella stängningskursen för Referenstillgång korrigeras inom det antal dagar från det ursprungliga offentliggörandet som normalt förflyter mellan avslut och likviddag vid avistahandel med de referenstillgångar som ingår i Aktiekorgen, dock senast tre Börsdagar efter Startdagen, och sådan kurs använts för att bestämma en Stängningskurs och/eller Start- eller Slutkurs ska Utgivande Bank göra en motsvarande korrigering. Om en Referenstillgång eller ett företag relaterat till Referenstillgången enligt Utgivande Banks bedömning blir föremål för avnotering, nationalisering, konkursförfarande, likvidation, företagsrekonstruktion, tvångsinlösen, fusion, delning, verksamhetsöverlåtelse, aktieutbyte, utbyteserbjudande, offentligt uppköpserbjudande eller en annan liknande händelse, har Utgivande Bank rätt att justera beräkningen av Värdeutvecklingen och/eller sammansättningen av Referenstillgången, eller ersätta Påverkad Referenstillgång med en Ersättande Referenstillgång, på ett sätt som Utgivande Bank anser vara nödvändigt i syfte att uppnå en beräkning av Värdeutveckling som avspeglar och är grundad på hur denna tidigare beräknats. Detta gäller även om Referenstillgången enligt Utgivande Banks bedömning blir föremål för en split, en nyemission, en fondemission, utgivande av optioner eller konvertibler, en sammanläggning eller ett återköp, eller en annan händelse som närmare anges i Slutliga Villkor, och som enligt praxis på marknaden för aktierelaterade derivatprodukter kan föranleda justering i beräkningar under utestående transaktioner. Om Utgivande Bank bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Påverkad Referenstillgång eller ändra beräkningen eller sammansättningen av Aktiekorgen, får Utgivande Bank göra en förtida beräkning 8

9 av Avkastningen och fastställa Avkastningen. Då Utgivande Bank fastställt Avkastningen ska Utgivande Bank informera Fordringsägarna om Avkastningens storlek och med vilken räntesats Lånet löper i fortsättningen. Utgivande Bank ska betala marknadsmässig ränta på Lånekapitalet. Återbetalningsbeloppet och den upplupna räntan betalas på Återbetalningsdagen. Utgivande Bank har rätt att göra alla tillägg och ändringar i Slutliga Villkor som Utgivande Bank anser vara nödvändiga i samband med Särskilda händelser. Ersättande Referenstillgång Ändring i lag Ersättande Referenstillgång ersätter Påverkad Referenstillgång under vissa i dessa villkor angivna förutsättningar. Ersättande Referenstillgång ska ersätta Påverkad Referenstillgång från och med det datum Utgivande Bank bestämmer. Utgivande Bank har rätt att göra alla tillägg och justeringar till Slutliga Villkor som Utgivande Bank anser vara nödvändiga i samband med Ersättande Referenstillgång. Skulle det på grund av ändring i lag, förordning, författning eller liknande eller på grund av ändring i myndighetsbeslut eller ändrad tillämpning av desamma eller på grund av moratorium, valutarestriktion, embargo, blockad eller bojkott av centralbank, svenska eller finska staten eller övernationell sammanslutning som Förenta Nationerna eller Europeiska unionen, enligt Utgivande Banks bedömning bli olagligt, väsentligt svårare än tidigare eller synnerligen skadligt för Utgivande Banks anseende att emittera eller inneha Strukturerade MTN-skuldebrev, eller om det för Utgivande Bank eller någon annan skulle bli olagligt eller väsentligt svårare eller för Utgivande Banks anseende synnerligen skadligt att inneha, förvärva eller avyttra Referenstillgången eller ett med Referenstillgången jämförbart derivatinstrument som kan användas vid hantering av Utgivande Banks risk avseende Lånet (exempelvis aktie som utgör en del av Aktiekorgen), kan Utgivande Bank besluta att Påverkad Referenstillgång ersätts med en Ersättande Referenstillgång, eller alternativt att Avkastningen justeras. riskhanteringskostna- Ökade der Om Utgivande Bank bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Påverkad Referenstillgång eller justera tillämplig beräkning, får Utgivande Bank göra en förtida beräkning av Avkastningen och fastställa Avkastningen. Då Utgivande Bank fastställt Avkastningen ska Utgivande Bank informera Fordringsägarna om Avkastningens storlek och med vilken räntesats Lånet löper i fortsättningen. Utgivande Bank ska betala marknadsmässig ränta på Lånekapitalet. Återbetalningsbeloppet och den upplupna räntan betalas på Återbetalningsdagen. Utgivande Bank har rätt att göra alla de tillägg och justeringar i Slutliga Villkor som Utgivande Bank bedömer vara nödvändiga i samband med Ändring i lag. För det fall en ändring i lag, förordning, författning eller liknande eller myndighetsbeslut, eller förändring i tillämpningen av desamma, eller någon annan händelse eller omständighet som inte är direkt hänförlig till Utgivande Banks försämrade kreditbetyg, enligt Utgivande Banks bedömning medför att kostnaderna för Utgivande Bank att inneha, förvärva eller avyttra Referenstillgång eller ingå, bibehålla eller avsluta derivatinstrument med avseende på Referenstillgång i syfte att säkra Utgivande Banks exponering under Lånet skulle öka på ett för Utgivande Bank väsentligt sätt eller för det fall kostnaderna, av annan orsak än som angivits ovan, för Utgivande Banks riskhantering enligt Utgivande Banks bedömning, skulle öka på ett väsentligt sätt, får Utgivande Bank bestämma att Referenstillgång ska ersättas av Ersättande Referenstillgång eller alternativt att justera beräkningen 9

10 av Avkastningen. Om Utgivande Bank bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Påverkad Referenstillgång eller justera tillämplig beräkning, får Utgivande Bank göra en förtida beräkning av Avkastningen och fastställa Avkastningen. Då Utgivande Bank fastställt Avkastningen ska Utgivande Bank informera Fordringsägarna om Avkastningens storlek och med vilken räntesats Lånet löper i fortsättningen. Utgivande Bank ska betala marknadsmässig ränta på Lånekapitalet. Återbetalningsbeloppet och den upplupna räntan betalas på Återbetalningsdagen. Utgivande Bank har rätt att göra alla tillägg och justeringar i Slutliga Villkor som Utgivande Bank anser vara nödvändiga i samband med Ökade riskhanteringskostnader. Riskhanteringsstörning Utgivande Bank måste i syfte att hantera risker ha möjlighet att inneha, besitta, förvärva, återetablera, ersätta, upplösa och sälja Referenstillgång eller en del av Referenstillgång, ingå avtal avseende Referenstillgång samt göra placeringar i anslutning till Referenstillgång. Om Utgivande Bank enligt egen bedömning inte har möjlighet att vidta ovannämnda åtgärder eller om det blir väsentligt mycket svårare än tidigare att vidta dem, trots att handlingar som rimligen kan förutsättas har genomförts, får Utgivande Bank besluta att Referenstillgång ska ersättas med en Ersättande Referenstillgång. Om Utgivande Bank inte kan finna en lämplig Ersättande Referenstillgång eller om detta inte skulle ge ett skäligt resultat, får Utgivande Bank göra en förtida beräkning av Avkastningen och fastställa Återbetalningsbeloppet. Då Utgivande Bank fastställt Återbetalningsbeloppet ska Utgivande Bank informera Fordringsägarna om Återbetalningsbeloppet och med vilken räntesats Lånet löper i fortsättningen. Utgivande Bank ska betala marknadsmässig ränta på Återbetalningsbeloppet. Lånet och räntan återbetalas på Återbetalningsdagen. Övriga Villkor Registrering av värdeandelar Fordringsägarens samtycke till att lämna uppgifter om sig själv Andrahandsmarknad Tillämplig lag På detta Lån tillämpas ändringarna i bilaga 1 till Allmänna Villkor till den del det är fråga om skuldebrev på vilka finsk lag tillämpas. Värdeandelarna registreras på det värdeandelskonto som tecknaren uppgett senast den tredje Bankdagen efter teckningsperiodens utgång enligt lagen om värdeandelssystemet och värdeandelskonton samt EFi:s regler och bestämmelser. Värdeandelarna kan fritt överlåtas först efter att de registrerats på värdeandelskontot. Uppgifter om Fordringsägarna underlyder EFi:s sekretess och står således inte till Utgivande Banks förfogande utan Fordringsägarens samtycke. Fordringsägaren ger sitt samtycke till att Utgivande Bank har rätt att få och att EFi har rätt att på Utgivande Banks begäran och i syfte att ge meddelanden om Skuldebrevet lämna uppgifter om Fordringsägaren, inklusive Fordringsägarens namn, kontaktuppgifter och eventuellt företagsregistreringsnummer. Nordea Bank Finland Abp ger i normalt marknadsläge ett återköpspris för Lånet. Återköpspriset kan vara högre eller lägre än Lånets nominella värde. Finsk lag 10

11 ANSVAR Utgivande Bank bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga betalningar. Helsingfors, NORDEA BANK FINLAND ABP 11

12 OPERATIONELL OCH ÖVRIG INFORMATION OM LÅNET Utgivande Bank Nordea Bank Finland Abp. Erbjudande Clearing Börsnotering PS-avtal Kostnader Struktureringskostnad Finansieringsnivå Inställd emission Intressekonflikter Beskattning Offentligt erbjudande. Euroclear Finland Ab ( EFi ). Ansökan om notering av skuldebreven lämnas till Nasdaq OMX Helsinki Oy om teckningsbeloppet uppgår till minst euro. Enligt lagen om långsiktigt sparande kan Lånet användas som placeringsobjekt för sparmedel i PS-avtal. Uppskattade totalkostnader är: EFi euro samt ansökan till Nasdaq OMX Helsinki Oy euro. Struktureringskostnaden för Lånet baserar sig på de värden som de ränteoch derivatplaceringar som ingår i Lånet har på värderingsdagen Den totala struktureringskostnaden är 3,5 %, vilket motsvarar en årlig kostnad om cirka 0,7 %. Struktureringskostnaden fastställs skilt för varje lån. Kostnadens storlek beror på bl.a. marknadsläget, till exempel förändringar i räntenivån och marknadsvolatiliteten. I struktureringskostnaden ingår alla Utgivande Banks kostnader för Lånet, som till exempel kostnaderna för emission, licenser, material och marknadsföring. Utgivande Bank tar inte ut separata teckningsprovisioner eller separata förvaringsavgifter för Lånet. Vid jämförelse av olika emittenters kostnader bör placeraren beakta marknadsparternas varierande förmåga att genomföra de ränte- och derivatplaceringar som ingår i strukturerade produkter. Vid beräkning av nollkupongsplacering används 3 månaders euribor med tillägg för 0,7 procent som räntenivå. Utgivande Bank förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om 1) marknadsläget ändras, 2) teckningsaktiviteten är låg (under 2 miljoner euro) ELLER 3) det sker någonting som enligt Utgivande Banks bedömning kan äventyra emissionen. Vid inställd emission återbetalas samtliga inbetalda belopp. Vid inställd emission betalas ingen ränta på det belopp som återbetalas. Se Upptagande till handel samt clearing i Grundprospektet, såvitt Utgivande Bank känner till har ingen fysisk eller juridisk person några ekonomiska intressen i Lånet. Enligt gällande lag utgör den Avkastning som betalas på ett i Finland till allmänheten emitterat masskuldebrevslån inkomst enligt lagen om källskatt på ränteinkomst för en i Finland allmänt skattskyldig fysisk person och för ett inhemskt dödsbo. Den Avkastning som erhålls genom handel på andrahandsmarknaden utgör kapitalinkomst enligt inkomstskattelagen. Avkastningen utgör normal skattepliktig inkomst för organisationer och koncerner med de undantag som gäller för allmännyttiga samfunds skattefrihet. Denna beskrivning innehåller inte skatterådgivning. Beskrivningen är inte uttömmande utan den är avsedd som allmän information om vissa gällande regler. Fordringsägare ska själv bedöma de eventuella skattekonsekvenserna och därvid rådfråga skatterådgivare. 12

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren.

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren. SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4453 A och B Indexlån Jordbruk emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4802 Indexbevis Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4802 Indexbevis Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4802 Indexbevis Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för MTN-programmet

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3340 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3340 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3340 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 25

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3018 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3018 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3018 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-Program av den 22 april 2003, jämte nedan

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1051: AKTIEOBLIGATION NORDEN VI Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1106 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1106 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1106 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-Program av den 22 april 2003, jämte nedan

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1049: AKTIEOBLIGATION FINLAND V Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande:

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande: AKTIA INDEXLÅN TILLVÄXT KINA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual

Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual Lånespecifika villkor för Nordea Bank Finland Abp:s masskuldebrevsprogram Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag 21-22.10.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 21-22.10.2004 Dessa warrantspecifika

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro)

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro) AKTIA VALUTAOBLIGATION DOLLARVÄNDAREN - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia valutaobligation Dollarvändaren (Neutral FI4000006606 och Extra FI4000006614) har den 2 december 2009 fastställts

Läs mer

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Certifikat Avseende: ABB LTD, Astrazeneca PLC, Fotrum OYJ, Investor AB serie B, Sampo OYJ serie A, Statoil ASA, Svenska Handelsbanken AB serie A, Teliasonera AB, Telenor ASA, Tryg A/S Emissionsdag: 25

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Ränteobligation Specialränta 1/2011 (FI4000020391) har den 15 februari 2011 fastställts till följande:

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1019. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1019. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1019 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant TeliaSonera AB aktie Lösenpris: EUR 5 Slutdag: 29.5.2006 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 19.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Shipping Ränta (ISIN-kod: FI4000013586) har den 9 juni 2010 fastställts till

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Norden DDBO 218 DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3314 A och B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3314 A och B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3314 A och B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 29

Läs mer

Kupongobligation Svenska Företag

Kupongobligation Svenska Företag Kupongobligation Svenska Företag En fyraårig icke kapitalskyddad placering Teckningstid 12 oktober 23 oktober, 2009 Likviddag 30 oktober, 2009 Marknadsföringsmaterial - oktober 2009 - Strukturerade produkter,

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta Private (ISIN-kod: FI4000018676) har

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3611 Kupongobligation Amerikanska Bolag. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3611 Kupongobligation Amerikanska Bolag. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3611 Kupongobligation Amerikanska Bolag under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3353 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3353 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3353 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 25

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551), i

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier Intressant placering till begränsad risk Chefekonomen har ordet Genom en

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Aktieobligation Sverige Etik

Aktieobligation Sverige Etik Aktieobligation Sverige Etik - En treårig kapitalskyddad placering Marknadsföringsmaterial april 2009 - Strukturerade produkter, Sverige En etisk placering på den svenska aktiemarknaden Avkastningen styrs

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551),

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Knapp ökning ger utdelning. Autocall Norden Switch

Knapp ökning ger utdelning. Autocall Norden Switch Foto: NordicPhotos Autocall Norden Switch Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Knapp ökning ger utdelning Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Svenska Handelsbanken

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Blackpearl Resources Inc SDB SAS AB Med noteringsdag: 14 juni 2012 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3286 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3286 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3286 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 29

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ner räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som offentliggjorts och daterats

Läs mer

POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: ASSA ABLOY AB Husqvarna AB Investor AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Scania AB Securitas AB SSAB Svenskt

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 Bilaga 2 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Bankdag" dag som

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Slutliga Villkor avseende SHBO 7009

Slutliga Villkor avseende SHBO 7009 Slutliga Villkor avseende SHBO 7009 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie av serie B i bolaget med ett

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5082

Slutliga Villkor avseende lån 5082 Slutliga Villkor avseende lån 5082 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

Slutliga Villkor: 2008-08-22. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2008-08-22. Slutlikviddag 2008-11-26

Slutliga Villkor: 2008-08-22. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2008-08-22. Slutlikviddag 2008-11-26 Slutliga Villkor: 2008-08-22 Swedbank ABs Bevis Modellportfölj 2008-08-22 Slutlikviddag 2008-11-26 Slutliga Villkor Bevis Modellportfölj 2008-08-22 Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta har den 25 oktober 2010 fastställts till

Läs mer

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ)

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4692 emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4692 emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4692 emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för MTN-programmet av den 4 maj

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3352 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3352 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3352 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 25

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond 1 Sparbanken Ränta Plus placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränta Plus placeringsfond, på finska Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM Styrelsen föreslår att årsstämman, enligt vad som närmare framgår

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 515 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3243 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 juni

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Danske Bank DDBO 2020 : GLOBALA AKTIER

Danske Bank DDBO 2020 : GLOBALA AKTIER Danske Bank DDBO 2020 : GLOBALA AKTIER Information om lånet: Lånets emittent : Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000064266 Globala Aktier Den globala ekonomiska tillväxten

Läs mer

Autocall Svenska Bola

Autocall Svenska Bola Autocall Svenska Bolag är en placering med inriktning mot tre svenska bolags aktier. Placeringen är avsedd för dig som vill ha en exponering mot utvecklingen för dessa bolags aktier. Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Bolaget ska emittera högst 470 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget.

Bolaget ska emittera högst 470 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2014/2019 genom emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Styrelsen i Fortnox Aktiebolag, organisationsnummer

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 5 juni 6 juli 2012 Kapitalskyddad placering Ränteobligation 521 A STIBOR Plus

www.danskebank.se Teckningsperiod 5 juni 6 juli 2012 Kapitalskyddad placering Ränteobligation 521 A STIBOR Plus www.danskebank.se Teckningsperiod 5 juni 6 juli 2012 Kapitalskyddad placering Ränteobligation 521 A STIBOR Plus 2 DANSKE BANK Intressant placering till begränsad risk Observera att en investering i Ränteobligation

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer