Riksfotostämma och Riksfototräff maj i kulturkvarteret S:t Gertrud i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksfotostämma och Riksfototräff 2015 16-17 maj i kulturkvarteret S:t Gertrud i Malmö"

Transkript

1 Riksförbundet Svensk Fotografi Sveriges Fotoklubbar inbjuder till Riksfotostämma och Riksfototräff maj i kulturkvarteret S:t Gertrud i Malmö Kallelse till Riksfotostämma lördagen den 16 maj Riksfotostämma Årsmöte för Riksförbundet Svensk Fotografi Stämman utgörs av anslutna klubbars delegater samt Förbundsstyrelse och revisorer. Till Riksfotostämman har varje ansluten klubb rätt att sända en delegat. Alla RSF-medlemmar har rätt att närvara vid stämman och att där yttra sig, men rösträtt har endast respektive fotoklubbs delegat, förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer. Fullmakter gäller ej. Utnyttja möjligheten att vara med och påverka den kommande verksamheten! Material inför Riksfotostämman är bifogat denna inbjudan. Föredragningslista Verksamhetsberättelse för 2014 Balans- och resultatrapport 2014 Budgetförslag 2016 Medlemsavgifter förslag 2016 Tre motioner Välkomna Riksförbundsstyrelsen Riksfototräffen 2015 arrangeras i samarbete med Fotografiska Föreningen i Malmö. Reservation för ändringar i programmet. Komplett program med de senaste uppdateringarna finns här. Program Riksfototräffen Program i sammanfattning visas nedan. Fredagen den 15 maj Invigning och prisutdelning - 15th Malmö International Exhibition Bildvisning av Thomas Johnsson Fortsatt visning 15th Malmö * Sekretariatet för RIFO 2015 öppnar Avslutande kvällsbuffé på S:t Gertrud för de som anmält sig. Lördagen den 16 maj Registrering och kaffe Invigning Riksfotoutställningen Riksfotostämma Lunch Juryredovisningar Grupp A - Kollektions påsiktsbilder Grupp C - Enstaka påsiktsbild Bildvisning av Lars Dareberg Festmåltid, utdelning av utmärkelser Söndagen den 17 maj Bildvisning av John S Webb Kaffepaus Juryredovisningar Grupp U - Ungdom digitalbild Grupp B - Kollektion digitalbild Grupp D - Enstaka digitalbild Avslutning Kontaktperson arrangörsklubb Nils-Erik Jerlemar

2 Föredragningslista vid Riksfotostämman 16 maj 2015 i Malmö 1. Riksfotostämman öppnas av förbundsordföranden 2. Upprop av delegater, samt upprättande av röstlängd 3. Val av ordförande vid Riksfotostämman 4. Val av sekreterare vid Riksfotostämman 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera Riksfotostämmans protokoll. Justeringsmännen tjänstgöra även som rösträknare. 6. Fråga om Riksfotostämmans behöriga utlysande 7. Godkännande av föredragningslistan 8. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat och balansräkningen 11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 12. Fråga om tid och plats för kommande års Riksfotostämmor 13. Behandling av motioner och bordlagda ärenden 14. Förbundsstyrelsens förslag till budget för nästkommande verksamhetsår 15. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 16. Fastställande av arvoden för nästkommande verksamhetsår 17. Val av förbundsordförande 18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 19. Val av två revisorer jämte suppleanter 20. Val av valkommitté för förberedande av samtliga val vid nästa Riksfotostämma 21. Övriga val 22. Frågor av mindre vikt aktualiserade vid Riksfotostämman 23. Riksfotostämmans avslutande

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 RIKSFÖRBUNDET SVENSK FOTOGRAFI, Sveriges Fotoklubbar (RSF) avger härmed verksamhetsberättelse för år 2014, förbundets sextioåttonde verksamhetsår. Förbundsstyrelse och övriga förtroendeuppdrag Förbundsstyrelsen har sedan Riksfotostämman 2014 haft följande sammansättning: Mandatperiod Ordförande Nils Erik Jerlemar Fotografiska Föreningen i Malmö 2014 Förbundssekreterare Göran Zebühr Enskede Fotoklubb Vice ordförande Monica Wennblom Traktörens Fotoklubb, Göteborg Ledamöter K G Gramén Enskede Fotoklubb nyval Peter Jansson Borens Fotoklubb nyval Toni Carlbrand Kungsbacka Fotoklubb Lars Rosell Borås Fotoklubb nyval Suppleanter Örjan Fredriksson Skellefteå Fotoklubb 2014 nyval Kalle Palmaer Värnamo Fotoklubb 2014 nyval Revisorer Sven Erik Johansson Enskede Fotoklubb 2014 Jan Better Danderyds Fotoklubb 2014 Revisorssuppleanter Jesper Eggertsen Skara Fotoklubb 2014 Anders Funk Lidköpings Fotoklubb 2014 Valberedning Margaretha Ek Huskvarna Fotoklubb 2014 sammank Tommy Sjölund Husums Fotoklubb 2014 Rune Larsson Fotoklubben AstraZeneca, Mölndal 2014 Förbundets ekonomiska redovisning har skötts av Örjan Langborg. Riksfotostämman och Riksfototräffen 2014 Riksfotostämman och Riksfototräffen 2014 arrangerades den 9 11 maj i samarbete med Enskede, Midsommargårdens och Stockholms Fotoklubbar. Evenemanget ägde rum i Fotografiskas konferensavdelning, som ligger i samma byggnad som de ordinarie utställningslokalerna. Riksfotostämman invigdes på lördagsförmiddagen av Lena From från Stockholms konst, och efter invigningen följde stämmoförhandlingarna ledda av Sven Erik Johansson, Enskede Fotoklubb. Stämman lockade drygt 80 personer varav 35 röstberättigade delegater. Årsavgiften fastställdes till 600: för klubb och 200: för enskild medlem. Lunchen intogs stående, sittande och gående i utställningslokalen, så det gavs gott om tid att titta på alla utställda bilder och att mingla med utställarna. Juryredovisningar; lördag eftermiddag och söndag förmiddag. RIFO grupp A 146 kollektioner. Jury Eva Teréz Gölin och Göran Segeholm, Stockholm RIFO grupp B 211 kollektioner. Jury K G Z Fougstedt, Nyköping. 1

4 Bildexpo 623 bilder. Jury Lena Källberg och Peter Wiklund, Stockholm. Digitalsalongen 1100 bilder. Jury Lars Nyman, Stockholm. Ungdomsutställningen, enstaka digitala bilder 51 bilder. Jury Magnus Fröderberg, Fotosidan. Lördagens supé, alla rätter signerade av stjärnkocken Paul Svensson, serverades i Fotografiskas konferensavdelning. Urban Åkerström, tidningen FOTO, gjorde sitt sista aktiva RIFO före pensionering nästa år. Han avtackades för sitt stora engagemang för Sveriges Fotoklubbar genom att tilldelas RSF:s Standar. Conny Wallgren, Midsommargårdens FK, fick RSF:s Förtjänsttecken i Silver och sedan var det dags att avtacka de mycket långvariga ledamöterna i RSF:s styrelse Sten Olof Nordblom och Lennart Sandberg med den exklusiva utmärkelsen RSF Honorary Member. Lennart hade sent varit tvungen att lämna återbud till Riksfototräffen, men Sten Olof kunde motta utmärkelsen och klubbkamraternas varma applåder. Priset "Bästa humoristiska bidrag till Göte Kreutz minne" gick i år till Stefan Areving, Gävle Fotoklubb. Årets Fotograf, Nils Erik Larsson, Eskilstuna, fick ta emot sitt pris samt en kamera skänkt av Nikon. Vinnarna i Önskefotos tävling "Årets bästa RSF fotobok" blev Jan Bek, Enskede Fotoklubb, Stefan Pierrou, Hudiksvalls Fotoklubb och Marianne Erson, Hudiksvalls Fotoklubb. Avslutningsvis tilldelades Fotografiska RSF:s Standar som ett stort tack först från arrangörsklubbarna för att vi kunde ha Riksfototräffen där, men även från alla fotointresserade som fått tillgång till högklassig svensk och internationell fotografi i mycket trevliga lokaler. Efter söndagens prisutdelning kallades Jesper Eggertsen, Skara Fotoklubb upp på podiet för att ta emot vandringspriset i RIFO A, ett inramat fotografi. Det var deras tredje inteckning så de får behålla fotografiet för gott. Anders Lennvik, Kungsbacka Fotoklubb, som inte kunde vara med på supén, fick nu RSF:s förtjänsttecken i Silver. Gulli Broman, mor till bröderna Jan och Per Broman (och även medlem i Enskede Fotoklubb) fick ta emot det Standar som inte kunde överlämnas till Fotografiska under supén. Vid söndagens avslutning överlämnades budkavlevisselpipan till Fotografiska Föreningen i Malmö som blir 2015 års RIFO arrangör. Förbundsordföranden Nils Erik Jerlemar avslutade den officiella delen genom att framföra sitt och övriga deltagares stora tack till RIFO arrangörerna för tre mycket fullspäckade och välarrangerade RIFO dagar. Ekonomi Från Statens Kulturråd har RSF erhållit verksamhetsbidrag att använda till administration, kursverksamhet och ungdomsinsatser. Riksfototräffen och årsboken avses var för sig balansera inkomster och utgifter. För löpande bokföring, årsredovisning och deklaration har ersättning utgått. I övrigt hänvisas till bifogad balans och resultaträkning. Antal medlemmar Avgift för 2014 har erlagts av 138 fotoklubbar och 31 enskilda medlemmar. Sammanträden Förbundsstyrelsen har under året hållit 8 protokollförda sammanträden. Därutöver har arbetsträffar, Skype telefon och e postkontakter flitigt använts för olika ändamål. Redigering av adresslista, uppdatering av hemsida, möten med representanter för våra Skandinaviska systerorganisationer, samt framtagning av Förbundsinform, Nyhetsbrev, CD program och Årsbok, har som tidigare krävt arbetsinsatser utöver sammanträden och andra arbetsträffar. Expeditionsverksamheten Program CD:n med senaste årets salonger och utställningar har sänds till RSF:s medlemsklubbar. Försäljning av medlemskort, diplom och plaketter har förekommit, medan dekaler och kavaj /jackmärken varit av ringa intresse för medlemmarna. På expeditionen sker packning och distribution av förbundets postala utskick, som t ex Årsböcker. 2

5 Arbete har påbörjats med rensning och renoveringsarbete av Expeditionslokalen på St Pauligatan i Göteborg; hyreskontraktet förlängt fem år. Medlemsinformation RSF:s medlemsblad Förbundsinform har under året utkommit med tre nummer och därefter ersatts av den nya medlemstidningen Exponera!, som utkommit med fyra nummer. Med varje informationssändning har dessutom skickats lösbladsinformation. Även RSF Nyhetsbrev har ersatts av medlemstidningen Exponera!. I mars månad utsändes till klubbarna ett informationspaket innehållande kallelse och dagordning samt verksamhetsberättelse, resultatlistor och alla andra handlingar inför Riksfotostämman. Under hösten skickades en liknande försändelse innehållande faktura på årsavgift, inbjudan till utställningar samt annan aktuell information. Årsbok 2014/2015 I november utkom Årsbok 2014/2015 den 39:e boken i rak följd! Förbundet försöker ständigt finna nya former för att trygga fortsatt utgivning av detta viktiga samtidsdokument, och vi har i år valt att datera boken 2014/2015 i syfte att öka dess livslängd och aktualitet Årsboken innehåller numera ett stort antal färgbilder. Bilderna är valda från årets salonger och utställningar samt också insända direkt till Lars Rosell och Bengt Nordling i Årsbokskommittén. Kursverksamhet Liksom tidigare år har distriktsorganisationerna svarat för kursverksamheten inom respektive region och RSF har bidragit ekonomiskt. Regionala kontakter Förbundsstyrelsen har varit representerad vid distriktsstämmor, utställningar, mässor, jubileumsträffar och andra arrangemang. Midsommargårdens Fotoklubb, Stockholms Fotoklubb samt Enskede Fotoklubb har tillsammans med Riksförbundet Svensk Fotografi och Östra Svealands Fotoklubbar (SVEFO) samordnat deltagit på Fotomässan 2014 under namnet Sveriges Fotoklubbar. Internationella kontakter Riksförbundet Svensk Fotografi är anslutet till de internationella fotoorganisationerna Fédération Internationale de l`art Photographique (FIAP) och Photographic Society of America (PSA). Korrespondens med utländska organisationer har förekommit i relativt stor omfattning. Till internationella utställningar har bidrag från Sverige sammanställts av förbundets utlandsansvarige. Många av förbundets medlemmar har under året med stor framgång deltagit i internationella salonger. Deltagande i FIAP biennaler Friendship and Solidarity samt Svart vit biennal Fotografiska Föreningen i Malmö arrangerade 14th Malmö International Exhibition of Photographic Art Resultatet redovisades i november i Malmö. Fördjupade diskussioner och möten med riksförbunden i Danmark och Norge har fortsatt, med mycket goda förutsättningar för givande samarbeten. Finland kommer att integreras i samarbetet under Stipendium Ingen sökande till arbetsstipendium eller ungdomsstipendium. Stiftelse m.m. RSF är representerat i insamlingsstiftelsen Swedish Camera Collection, vilken ansvarar för den stora kamerasamlingen som är deponerad i Bildens Hus i Sundsvall. RSF är ständig medlem i Moderna Muséets Vänner. 3

6 Slutord Flertalet anslutna klubbar har god och effektiv verksamhet. Många rapporterar om hög verksamhetsnivå, med ökad tillströmning av intresserade; unga digitalt intresserade fotografer och allt flera kvinnliga medlemmar. Digitala tävlingar och kurser blir allt vanligare bland klubbarna och vår förhoppning är att detta ska öka intresset också hos ungdomar att söka sig till fotoklubbarna. Glädjande är att det också bildas nya fotoklubbar, som via anslutning till RSF får inbördes kontakt. Våra fotodistrikt är viktiga länkar mellan Riksförbund och klubbar med regionala tävlingar/utställningar, regionala klubbledarträffar och stämmor. Sammanhållningen mellan distriktets klubbar stärks och vetskapen om Riksförbund och svensk fotografi kan förstärkas. I några distrikt sjuder det av aktivitet medan andra distrikt är på väg att återetableras. Det kan i dag vara svårt att hitta eldsjälar som vill arbeta utanför den egna klubben. Mälardalens Fotoklubbsdistrikt är f n vilande, medan distriktet Skånes Fotoklubbar återupplivats. RSF:s styrelse har gjort motivationsbesök samt bistått med underlagshandlingar. E post och styrelsemöten via Skype gör att dagens styrelsemedlemmar har nära kontakt med varandra, trots att styrelsen är spridd ut över landet. Vår hemsida har många besökare, vilket gör att vi kan nå våra medlemmar även med snabb information mellan de postala utskicken. De regelbundna utskicken av Exponera! gör att vi ytterligare ökat möjligheten att sprida information till klubbarna och dess medlemmar. Anpassningar har gjorts för att förbättra vårt system för uppladdning av bilder till Riksfotoutställningen. Det innebär bl a en förenkling för arrangören av Riksfototräffen som då slipper tidsödande avfotografering av påsiktsbilder. Omfattande arbete har skett på Regionarkivet i Göteborg i syfte att plocka fram historiska data om bl.a tidigare styrelser och styrelsearbete. Arbetet visar på nödvändigheten av goda arkiveringsrutiner inom fotorörelsen. Juryperson från RSF har medverkat i bedömningen av Metro Photo Challenge Sverige, Cirka 9000 bilder bedömdes. Stor vikt har lagts vid att skapa ytterligare medlemsnytta, d v s förmåner av olika slag, för våra medlemmar. Detta arbete kommer ytterligare att intensifieras under Göteborg i mars 2015 Styrelsen för Riksförbundet Svensk Fotografi Nils Erik Jerlemar Göran Zebühr Monica Wennblom Ordförande Förbundssekreterare Vice Ordförande Toni Carlbrand K G Gramén Peter Jansson Ledamot Ledamot Ledamot Lars Rosell Örjan Fredriksson Kalle Palmaer Ledamot Suppleant Suppleant 4

7 Årsredovisning Riksförbundet Svensk Fotografi 2014 Resultaträkning Medlemsavgifter klubbar Medlemsavgifter enskilda Försäljning Plaketter, nålar, Diplom etc Försäljning Årsböcker Intäkter RIFO tävlingsavg Övriga Intäkter Summa Rörelseintäkter Kulturrådsbidrag Summa Intäkter Kostnader för plaketter, diplom etc Kostnader för RIFO Kostnader för styrelsemöten Kostnader för Informen Kostnader för Årsboken Kostnader för kursverksamhet Kostnader för fotomässa Kostnader för Tävlingsverksamhet Löner Exp Styrelsearvoden Arbetsgiv avg Lokalkostnader Förbrukningsinventarier Resekostnader Telefon/ bredband Porto Hyra kopiator Kontorsmaterial Bokföringskostnader Böcker, tidningar, tidskrifter Förenings och medlemsavgifter Bankkostnader Övriga Kostnader Summa kostnader Ränteintäkter Årets Resultat

8 Årsredovisning Riksförbundet Svensk Fotografi 2014 Balansräkning Tillgångar Plusgirokonto Checkkonto Kapitalkonto Fakturafordringar Skattekonto 5 6 Lager, Årsböcker mm Summa Tillgångar Skulder och Eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Arbetsgivaravgift Avdragen skatt Medlemsavg Klubbar nästa år Medlemsavg Enskilda nästa år FIAP Avräkning Summa Kortfristiga skulder Långfristiga skulder J-Å Anderszon Stipendiefond Förvaltning Skånes / Mälardalen Eget Kapital Balanserat resultat Årets Resultat Summa Eget Kapital Summa Skulder och Eget Kapital

9 Riksförbundet Svensk Fotografi Förslag till budget och medlemsavgifter Förslag till budget 2016 Intäkter Medlemsavgifter Statligt bidrag Försäljning av plaketter, mm Årsböcker Tävlingsavgifter Övriga intäkter Kostnader Personal, netto Lokalkostnader Bokföring Porto, tel, data Kontorsmaterial, etc 8000 Resekostnader Styrelsemöten 9000 Styrelsearvoden Övriga arvoden 1000 Avgifter FIAP/PSA 6500 Kursbidrag 6000 Medaljer, mm Årsbok Riksfototräffen Diverse Resultat Förslag till medlemsavgifter kr för fotoklubb och 200 kr för enskild medlem (ingen ändring)

10 Motion till Riksfotost mman 2015 fr±n Gagnefs FK Ny t vlingskategori i RIFO-t vlingen: Bildspel M±nga klubbar genomf r interna klubbt vlingar med tema bildspel. I Dalarna har vi bl.a. Siljanscupen (fotot vling f r klubbar runt Siljan) och Dala Digital (l nst ckande fotot vling f r Dalarna) med kategorin bildspel. Bildspel r en kombination av fotogra ska stillbilder, video, ljud och musik som ger m jlighet till ber ttelser och ut kat bildupplevelse. Dagens teknik med fotokameror som kan video lma och programvaror f r att f rdigst lla bildspel g r det relativt enkelt att producera bildspel. Dessutom kan datorst dda fototekniker som t.ex. time lapse, morfning, video och animationer tillf ra nya dimensioner till den dagliga fotoverksamheten i klubbarna. Genom att f lja med moderna trender, t.ex. kursverksamhet i mnet bildspel, har vi lyckats v rva nya medlemmar, s nka medel±ldern och bredda verksamheten i Gagnefs fotoklubb.

11 Sundsvalls Fotoklubbs motioner till rifostämman Ändrad storlek på kvadratiska bilder, vi föreslår att man ändrar godkänt mått till 40X40 cm (inklusive passpartout) Vi förstår tanken med färdiga mått på kartongerna. Men det borde finnas större kartonger att införskaffa hos t.ex dhl eller liknande. 2. Att man ändrar filtyperna på bildspelen av juryredovisningarna av rifo. Vårt förslag är att man ändrar det till filmfiler. Då kan man lättare hitta ett specifikt klipp och man kan se bildspelet (filmen) i helskärmsläge. Tack för att ni gör ett bra och gediget arbete. Mvh Johnny Lindgren Sekreterare Sundsvalls Fotoklubb (Även kontaktperson)

FÖRBUNDSINFORM. No 2 April 2012. Foto: Toni Carlbrand Kungsbacka fotoklubb

FÖRBUNDSINFORM. No 2 April 2012. Foto: Toni Carlbrand Kungsbacka fotoklubb FÖRBUNDSINFORM No 2 April 2012 Foto: Toni Carlbrand Kungsbacka fotoklubb 2 Omslagsfotografer Framsidesfotograf: Toni Carlbrand, Kungsbacka fotoklubb Toni är medlem i Kungsbacka Fotoklubb sedan 1969. Han

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Medlemsbrev april 2014

Medlemsbrev april 2014 Sid 1 av 7 Medlemsbrev april 2014 Rapport från Årsmötet Årsmötet i mars beslöt att välja Jan Zettergren (1 år), Jerker Hanson (2 år), Fredrik Rodhe (2 år), Robert Grubstad (1 år) och Chris Kreimer (1 år)

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta i diskussioner,

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA)

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012-01-01 - - 2012-12-31 KALLELSE Sturup den 20 februari 2013 SGA Regionernas representanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer