FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET"

Transkript

1 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET MAJ 2015

2 Presentation av Anne Frisk ledamot Anne arbetar på Lärarförbundets expedition måndagar. Övriga dagar jobbar hon som försklärare på Sätralinjens förskola i Björksätra med barn i åldern 1-5 år. Anne har varit med i styrelsen sedan början av 2000 och var den som var med och drev igenom att personalen på förskolan fick rätt till arbetskläder. Hon är ett av våra huvudskyddsombud och vice studieorganisatör. Hon ser arbetsmiljö och arbetsbelastning som några av de viktigaste fackliga frågorna. Som förskollärare finns det endast en facklig organisation att välja på Lärarförbundet, som ser lärande från förskola till högskola som lika viktiga. Att även ansluta skolledare ser hon som en självklarhet och inte en motsättning. Anne Frisk Lärarförbundets lokalavdelning Sandviken Har du några frågor eller funderingar tag gärna kontakt med ditt arbetsplatsombud eller oss i styrelsen. Du är alltid välkommen upp till vår bemannade expedition som ligger på Baldersplan 1. Under kontorstid finns det oftast någon på plats och vi bjuder alltid på kaffe. Att ringa på telefonnummer eller maila till går naturligtvis också bra. Vi lägger ut aktuell information under medlemsikonen på Edwise och på vår facebooksida. Lärarförbundet Sandviken. Lärarförbundet Sandviken

3 Arbetsmiljöanmälan I förra numret av Medlemsnytt uppmärksammade vi lärarkollektivets höga arbetsbelastning i Sandviken och vi redogjorde bl a för delar av det arbete Lärarförbundet drivit i frågan. Då vi inte sett någon framgångsfaktor i våra försök till samsyn och åtgärder valde vi att 24/3 skicka en framställan, med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6a, till Kunskapsförvaltningen där vi begärde att åtgärder skulle vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö för att minska lärares arbetsbelastning. Då något godtagbart svar ej inkommit har vi valt att skicka framställan vidare till Arbetsmiljöverket 21/4. Urklipp från anmälan Arbetsbelastningen för alla lärarkategorier inom Kunskapsförvaltningen i Sandviken har över tid stadigt ökat. Detta har Lärarförbundet Sandviken påtalat och begärt åtgärder kring ett flertal gånger. Propåer från Skolverket gällande t ex lättnader på dokumentationskrav har ej fått genomslag i Sandviken, kraven har snarare ökat. Den eskalerande vikariebristen har senaste året tillkommit och situationen är nu för många ohållbar. Vi ser bl a att sjukskrivningarna har ökat och vi nås så gott som dagligen av rapporter om stressad och frustrerad personal. Många uppger sömnproblem, huvudvärk och högt blodtryck som symptom. De ordinarie arbetsuppgifterna uppges ej rymmas inom ordinarie arbetstid och det är vår uppfattning att det oavlönade arbetet är mycket utbrett. Arbetsbelastningen får år efter år dåliga värden i förvaltningens personalenkät och vår egen Arbetstidskoll förstärker den bilden. Med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6a begär vi härmed att Kunskapsförvaltningen vidtar åtgärder för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö för att minska lärarnas arbetsbelastning då uppenbar risk för ohälsa föreligger. (Begäran enligt 6 kap 6a AML om föreläggande eller förbud inskickad av Lärarförbundet Sandviken 21/4) Från Lärarförbundets sida har anmälningar till Arbetsmiljöverket gällande arbetsbelastning drastiskt ökat på senare år. Många arbetsgivare har tappat greppet. Det ska inte behöva gå så långt som till anmälan. Den smarta arbetsgivaren arbetar förebyggande och förstår att satsa på lärarna är att satsa på eleverna (Eva-Lis Siren, fd ordförande Lärarförbundet) Vår förhoppning och intention är att i framtiden på ett konkret och tydligt sätt tillsammans med AG och övriga berörda fackförbund kunna enas om verkningsfulla åtgärder för att minska lärares arbetsbelastning. Åtgärder som på allvar kan ge goda förutsättningar att planera, utvärdera och genomföra det viktiga mötet lärare elev. Vi vill med detta utökade nummer tacka för detta läsår och önska er en riktigt lång och skön sommar! Anette Almström Kovacic

4 Global action week - U t b l d n i n g f ö r a l l a - I don t mind if I have to sit on the floor at school. All I want is education. And I m afraid of no one (Jag har inget emot att sitta på golvet I skolan. Allt jag vill ha är utbildning. Och jag är inte rädd för någon.) Orden är Malala Yousafzais, den pakistanska flickan talibanerna försökte döda 2012 i hopp om att tysta hennes kamp för flickors rätt till utbildning. Malala som 2014 fick motta Nobels fredspris i Oslo och som engagerat en hel värld i sitt arbete för alla barns lika rätt till det mest självklara, utbildning. 27 april 3 maj arrangeras Global Action Week, en internationell kampanj som Lärarförbundet deltar i, vars syfte är att påminna om milleniemålet: alla barns rätt till utbildning. Vi lyckades inte till 2015 men vi får aldrig ge upp utbildning är enda vägen till ett rättvisare, fredligare samhälle. Det behövs eldsjälar som Malala och det behövs insiktsfulla politiker som inser att den enda vägen till ett hållbart globalt samhälle är utbildning. Inte för några utvalda, utan för alla. Rätten till utbildning är fastslagen i såväl deklarationen om de mänskliga rättigheterna som i barnkonventionen. Skolan ska förmedla kunskap om och respekt för de mänskliga rättigheterna, skapa förståelse, tolerans och vänskap mellan och inom nationer, stater och grupper av personer. Ändå är just nu omkring 250 miljoner skolbarn berövade rätten till grundläggande kvalitativ utbildning, beroende på fattigdom, pågående krig och vad gäller framförallt flickorna en ovilja mot allmän utbildning. I sin färska utbildningsrapport (Education for All 2014) beskriver Unesco situationen som en världsomfattande inlärningskris, som måste åtgärdas omedelbart. Det finns ingen anledning, ingen tid att vänta. Arbetet för allas rätt till utbildning måste prioriteras här och nu, och i den kampen ska vi alla vara delaktiga för barnen och framtiden. Lärarförbundet Internationellt ansvariga i Gävleborg

5 UTFLYKT TILL ÄLVKARLEÖ Tisdagen den 31 mars samlades tjugo medlemmar från lärarpensionärernas konst- och litteraturcirkel på parkeringen vid Dalbacken. Därifrån gick färden i egna bilar i vackert vårväder mot Älvkarleö och Laxön, där vi skulle besöka konstnär Johan Thunbergs ateljé. Dagen inleddes med att äta lunch på restaurang Kungsådran, som bjöd på en delikat lunchbuffé. Därefter fortsatte sällskapet till ateljén som är inrymd i ett litet hus strax intill restaurangen. Johan Thunberg välkomnade och visade ateljén, som var fylld med allt som en konstnär behöver för sitt arbete. Han berättade om sina målningar och sina motiv, som han ofta hämtar i området kring Dalälven och Upplandskusten. Med fin känsla för ljus och stämningar har han fångat naturens skiftningar under alla årstider, både i olja, akryl och akvarell. Hans tavlor finns på flera museer både i Sverige och utomlands. Bland annat finns en av hans målningar i FN-huset i New York. Han har gjort flera resor till USA och haft utställningar där. Innan vi tackade för ett roligt och intressant studiebesök passade vi på att köpa med oss några kopior av konstverken i vykortformat. De blev till ett fint minne av en lärorik dag och en trevlig utflykt. Restaurang Kungsådran Barbro Andersson Lärarpensionärerna Sandviken Sandvikens lärarpensionärer är en mycket aktiv grupp som har regelbundna träffar både på vår expedition och på andra platser runt om i Sandviken. De har en konst- och litteraturcirkel där både diskussioner och skratt ljuder högt. Gott fika ordnar de alltid och ibland har vi i styrelsen turen att få smaka. De anordnar även trevliga terminsavslutningar och en årlig utflykt till något intressant resmål brukar också hinnas med. För mer information går det bra att kontakta vårt ombud för föreningen, Zoltan Horvath, Johan Thunberg s atelje

6 Världens bästa jobb! Vi har världens bästa jobb! Vi älskar att planera och leda lektioner och pedagogisk verksamhet. Vi älskar även alla möten med fantastiska unga människor! Men det har skett förändringar med skolan. Ofta pratas det om den negativa utvecklingen hos våra elever och om lärares bristande kompetens. Den bilden stämmer inte! Barn och ungdomar är just barn och ungdomar, människor på väg framåt i sin utveckling. Ibland behöver de extra stöttning och tydliga ramar för att klara vägen i rätt riktning. Sådana barn har alltid funnits och vi har idag en lärarkår som är fantastiskt duktiga på att se elever och individanpassa utifrån behov och förutsättningar. Förutsättningar? Det är just förutsättningarna som drastiskt försämrats och förändrats över tid. Inte bara de ekonomiska som styr t.ex. lärartäthet och mängden övrig stöttande personal och verksamhet (kuratorer, specialpedagoger, vaktmästare, personliga assistenter, fritidsledare, bibliotekarier, specialidrott, socialtjänst etc.) utan även förutsättningarna att planera för en fullvärdig pedagogisk insats. Idag ägnar lärare mycket av sin tid till att agera alla ovan nämnda professioner vilket oundvikligen stjäl tid och energi från det pedagogiska arbetet. Därutöver ägnas en avsevärd del av arbetstiden till dokumentation. Det finns nämligen de som tror att om vi dokumenterar våra elever och vår verksamhet, skriver långa rättssäkra dokument och planer som någon kan analysera så kommer kunskapsutveckling och välmående att öka... För oss i "verkligheten" som inget hellre vill än planera, utvärdera och leda våra möten med elever är detta ett hån! Det är i mötet lärare elev som utveckling kan ske. INTE i ett dokument! INTE med en stressad och överbelastad vardag! Det är därför mycket beklämmande att Kunskapsförvaltningen handlingsplan gällande Sandvikens bottenresultat lyder som följer: Därför satsar förvaltningen på tätare uppföljning på alla nivåer, förbättrade analyser och ett skolutvecklingsprogram på både kort och lång sikt. (www.sandviken.se ) Ytterligare dokumentation är alltså lösningen, inte ökade resurser och bättre förutsättningar? Nej! Nu är det dags att säga ifrån och hellre ifrågasätta kompetens och intellekt hos de som tror att ökade krav och arbetsuppgifter kan läggas till utan att något tas bort hellre än att ifrågasätta vår yrkeskårs professionalism! Och bara för tydlighetens skull: Det är fullt möjligt att älska sitt jobb, dvs. kärnuppdraget, men samtidigt känns stress och frustration över sin arbetssituation! Lärarförbundets lokalavdelning i Sandviken

7 Långvarig stress hos lärarna i Sandviken har med en ökad vikariebrist blivit akut. Lärarförbundet har slagit larm, men upplever att de inte får något gehör från cheferna. Nu kopplas Arbetsmiljöverket in. Sömnproblem, huvudvärk och högt blodtryck. Det är vanliga symptom bland lärare i Sandviken. Samtidigt som sjukskrivningarna ökar kommer så gott som dagliga rapporter till facket om stress och frustration. Både svar på en personalenkät som genomförts och en särskild undersökning som facket gjort bland sina medlemmar under hösten 2014 förstärker bilden av att situationen för lärarna i Sandviken är allvarlig. Lärarförbundet har under lång tid påtalat brister i lärarnas arbetsmiljö, bland annat vad gäller arbetsbelastning. Nu är stressnivån så påtaglig hos så många att situationen är ohållbar. När vi springer runt och har massor av olika saker som vi känner att vi måste, behöver och vill göra skapar det splittring och det leder till stress och frustration. Vi tycker att vi har försökt föra fram det här, men att gensvaret är alldeles för klent. Vi kommer inte någon vart, säger Anette Almström Kovacic som är ordförande för Lärarförbundet i Sandviken. I ett krav om åtgärder skriver fackliga representanter att de upplever en ovilja eller oförmåga hos kunskapsförvaltningen att ta stressen på allvar. Fackförbundet begär ett skriftligt svar på åtgärder, men har inte fått något. Där av den här anmälan till Arbetsmiljöverket, det är verkligen inget vi gör för att vi tycker att det är kul, men vi måste få en dräglig arbetsmiljö. Skolchefen Inger Norman tycker enkätsvaren är motsägelsefulla. Vi måste borra djupare för att ta reda på vad det är man upplever som stressande. Lärarförbundet tycker de inte får gehör för sin oro, hur ser du på det? Det har vi lite olika bild av. Vi tycker att vi gjort en massa saker, men det är inte allt som märks direkt, säger Inger Norman. Några reaktioner. Tack! Preciiis, jag är så trött på alla enskilda skolors individuella (grymt orättvisa) lösningar på exakt samma saker. Fint och klokt skrivet om vårt svåra och viktiga yrke! Kraven är så tuffa idag att VEM SOM HELST kan gå in i väggen. Tyvärr är det så! Jag hade gärna jobbat längre om arbetsbelastningen varit mänsklig. Men det var/är den inte. Det är dags att säga stop nu och ju fler som gör det samtidigt desto större chans att få till en förändring. Och det behövs, verkligen!

8

9 Det kom ett brev... För ett antal år sedan så pangade jag rakt in i väggen, en ordentlig jäkla käftsmäll som tog lång tid att läka och som jag inte skulle önska min värsta fiende. Det var grymt och hårt på många sätt, både psykiskt och fysiskt. På den tiden jobbade jag som pedagog, var oerhört ambitiös (duktig flicka), jobbade mycket med planering och IUP på min fritid, ibland jobbade jag för två, t.o.m. för tre när vikarier inte gick att få tag på (vilket det typ aldrig gick). Jag och mina kolleger slet, gick på knäna men vi gjorde allt för att barnen skulle få det absolut allra bästa. Det var ju de vi brann för. Barnen. Hur jag än försökte vända och vrida på scheman (jag var schemaansvarig) så kändes det som om jag ständigt gick bet. När jag väl hade kraschat, legat inlagd på hjärtintensiven i flera dagar, inte sovit en normal natt på evigheter och hade typ alla stressymptom som fanns dokumenterade på vårdguiden, så minns jag så väl när jag bestämde mig för att avsluta mitt jobb och uppdrag. Hur mycket jag än älskade att arbeta med barn så blev jag tvungen att ge upp. Jag valde mig själv, min egen hälsa och min familj Idag har jag ett annat arbete, som jag för övrigt älskar, om än mer än det förra. Jag får kombinera mina två största drivkrafter, hälsa och barn. I mitt nuvarande arbete vistas jag ofta ute på skolor och träffar mängder av lärare och pedagoger. Jag har också många nära som jobbar inom förskola och skola. I mina ögon är de ALLA hjältar Stora hjältar! Dagligen sliter de för att alla våra barn ska få en sån fin och bra omsorg och skolgång som det bara är möjligt. Många är grymt ambitiösa och gör långt flera arbetsuppgifter än vad som egentligen vore möjligt. Inte ens världens längsta sommarlov skulle kunna kompensera deras slit (som många oinsatta/okunniga verkar tro...) De kan heller inte stänga in sig på ett kontor och gömma sig en dag som känns extra tuff. Istället lägger de in den där extra turbon, slår på leendet och fortsätter att finnas och leverera för sin grupp av barn på uppemot 30 stycken (plus alla föräldrar som vill ha sin del). Barn går ju som sagt inte att lägga i en att göra - hög och heller inte skjuta upp till morgondagen. Tyvärr ser jag också en annan sida. Den sidan som en gång i tiden totalt slog omkull mig. Jag ser stressen. Jag ser, hör och känner tydligt symptomen. Inte bara på en skola, faktiskt på alla jag vistats, nästan alltid. Jag kan ibland känna själv hur min egen reptilhjärna vaknar till liv, hur mitt eget hjärta går igång och hur andningen hamnar högt och ytligt. Avskyr den känslan. Den suger energi och tar livslust. Men! Idag känner jag mig extra stolt. Jag är stolt över Lärarförbundet Sandviken som ordentligt, markerande och hårt har satt ner foten för sig själva och för sina kollegers skull. Jag hoppas att de är vägvisare för många fler i Sverige. De accepterar inte det sjuka läget längre. De gör något som borde ha gjorts för länge, länge sen. De säger STOPP! Förhoppningsvis lyckas Lärarförbundet Sandviken få till en förändring. För mer resurser måste in! Finns inget annat. Det är inte en slump att 40-50% är pedagoger/lärare som skrivs in på stresskliniker runt om i Sverige. De siffrorna är ett kvitto på verkligheten. Det är hög tid nu att våra pedagoger och lärare får arbetsförhållanden som är sunda. Det är hög tid att de får gå på toa i lugn och ro kanske t.o.m. kunna sitta ner i 10 min och ta en kopp kaffe i lugn och ro. Och det är hög tid att de en gång för alla får sänka sina axlar, få ordning på sin andning och enkom fokusera på det de brinner och är utbildade för, dvs. vara pedagog eller lärare. För mig tog det 5 år att bli helt frisk (om jag iofs någonsin kommer att bli det, kroppens stressminne är inte att leka med) Heja Lärarförbundet Sandviken! Hoppas att ni får stort stöd. Mitt har ni till 110 % <3 Susanna Almström - Hälsopedagog och ansvarig för Skolmatslyftet

10 Låt lärare vara lärare! Sverige behöver fler lärare! Statistik från SCB talar sitt tydliga språk - om tio år kommer vi att sakna lärare. Aktörer på alla nivåer måste ta ansvar. Det handlar om insatser som gör yrket mer attraktivt både för den som funderar på att bli lärare och den som överväger att lämna yrket. Lärarförbundets rapport Sverige behöver fler lärare visar att lärarbristen får allvarliga konsekvenser redan idag. Statistik som SCB släppte i början av 2015, visar att vi om tio år kommer att sakna över lärare. Det är en sanning som gör ont och som bekräftar att lärarbristen är ett samhällsproblem. - Konsekvenserna av lärarbristen blir större barn- och elevgrupper, fler obehöriga lärare och på sikt skadar det hela Sverige. Det är fantastiskt att vara lärare när man får rätt förutsättningar, tyvärr får lärarna inte det idag, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Här är våra förslag som kan hejda lärarbristen Lärarbristen är ett faktum, men som tur är så går den att hejda. Det handlar om samlade insatser både på nationell och kommunal nivå, som tillsammans ser till att behålla kompetensen i skolan och locka unga till yrket. För vem ska annars stå i klassrummet om 5 till 10 år? Ha en samlad strategi och koll på läget Kommunerna och de fristående skolorna måste ha en rekryteringsstrategi för att kunna möta lärarbristen med rätt åtgärder. Olika huvudmän har olika utmaningar. En del måste ständigt rekrytera lärare i en tuff konkurrens och andra har stora pensionsavgångar inom vissa lärargrupper. På nationell nivå måste riksdag, regering och arbetsgivarorganisationer ta sin del av ansvaret. Den nationella samling som Lärarförbundet länge efterfrågat måste komma på plats. Nu krävs samsyn, långsiktighet och en skolpolitik som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Höj lönerna så de blir rekryterande Kommunerna och de fristående skolorna måste fortsätta satsa på lärarnas löner många år framöver, så att gapet till alternativa yrken minskar. Regeringen måste få den statliga lärarlönesatsningen på plats och vara beredd att göra mer. Låt lärare vara lärare Kommunerna och de fristående skolorna måste se över vilken administration som ålagts lärarna och rensa. De måste också ta ett större ansvar för att resurserna finns så att lärare kan göra sitt jobb. Regeringen måste kvalitetssäkra sina reformer. Varje ny reform måste matchas med resurser i form av tid och pengar, så att inte lärares arbetsbelastning och administration ökar. Ge bättre karriärmöjligheter Huvudmännen måste se till att karriärtjänstreformen fungerar bättre, att tid viks för uppdraget och lärarna. Därmed får reformen förutsättningar att bidra till skolutveckling. Regeringen behöver förbättra karriärmöjligheterna i skolans alla delar från förskolan till gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Säkra möjligheten till kvalificerad kompetensutveckling Villkoren för kompetensutveckling behöver bli bättre. Läraren ska inte behöva betala ur egen ficka utan huvudmännen och staten måste tillsammans ta ansvar för finansieringen. Skapa ett nationellt kompetensutvecklingscentra där lärare och skolledare kontinuerligt kan få tillgång till såväl kompetensutveckling, behörighetskompletterande utbildning samt fördjupningsutbildningar utifrån lärares, skolledares och skolors behov

11 Semester och sommarlov Det här är vårat sista medlemsnytt innan Sommaruppehållet och styrelsen vill därför passa på att önska alla en riktigt skön och avkopplande sommarledighet. Under hela sommarlovet når ni oss på Tele: Ha en Riktigt Skön sommar!

12

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

EN RAPPORTSERIE OM SKOLLEDARYRKET DEL 2. Låt skolledare fokusera på att vara skolledare

EN RAPPORTSERIE OM SKOLLEDARYRKET DEL 2. Låt skolledare fokusera på att vara skolledare EN RAPPORTSERIE OM SKOLLEDARYRKET DEL 2 Låt skolledare fokusera på att vara skolledare Rensa och skapa tid för det pedagogiska ledarskapet Alla som vill att Sverige ska nå bättre kunskapsresultat måste

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) D nr YTTRANDE Stockholm 2013-07-10 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27 Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv

Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv Anette Hellman, PhD Institutionen för pedagogik Kommunikation och lärande Göteborgs Universitet Välkomna! Jag ska prata om: 1. Norm och normalitet

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2011-01-27 IMS 2010/48600 1 (5) Distriktet i Stockholm Anette Askelöf, 08-475 01 41 Sollentuna Kommun 191 86 Sollentuna Rek + mb Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Om behovet av fler skolkuratorer Akademikerförbundet SSR 2014 12 03 Var femte ung person i Sverige lider av psykisk ohälsa enligt samstämmiga

Läs mer

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar.

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Årsberättelse 2014 ORGANISATION Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Styrelsen: Liisa Karlsson Siv Arnström Yvonne Töyrylä Ordförande. Förhandlare.

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen DN PS120018 2012-06-28 ISG 2012/23004 1 (5) Distriktet i Göteborg Annicka Ohlsson, 010-730 9131 Hans Kirudd, 010-730 9428 Jonas Hamark, 010-730 9549 Hallands läns landsting Box 517 301 80 HALMSTAD Delgivning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Rapport från Lärarförbundet 2014-02-11 Svenska elevers kunskapsresultat sjunker och då är det viktigare än någonsin att alla elever får det stöd de

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL - Nummer 3 2014 INNEHÅLL Ordförande ordet sid 2 Medlemsutbildning sid 3 Sektionsstyrelsen sid 4 Lathund arbetsmiljö sid 6 Sommarhälsning sid 7 Öpptetider sid 7 Travdag, Romme sid 8 Ny medlemsavgift sid

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Lärarbristen går att hejda

LÄRARFACKLIGT. Lärarbristen går att hejda 27 APRIL 3 MAJ 2015 lararforbundet.se/ globalactionweek LÄRARFACKLIGT NR 3 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET APRIL 2015 Lärarbristen går att hejda Om tio är saknas 65 000 lärare enligt SCB. Lärarbristen

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Fr om 1 juli 2010 gäller allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år ( förändring av avgift aug-maj)

Fr om 1 juli 2010 gäller allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år ( förändring av avgift aug-maj) FÖRSKOLA I förskolan bedrivs en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i ålder 1-5 år. Under 2010 erbjuds pedagogisk omsorg (familjedaghem) på obekväm tid, rektor bedömer behovet från fall till

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer. Namn: Andrea Renström Resa: Arizona Datum: 9/3 2014 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: -underbar stuga, sängarna är jättesköna. Städning varje dag om man vill. Kommentar maten: Maten är grymt god.

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 1 maj - måndag 21 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 1 maj - måndag 21 maj barnhemmet i muang mai tisdag 1 maj - måndag 21 maj Barnen har börjat skolan och vi börjar växa in i vår vardag och hitta rutiner som passar både barnen och oss. Vi har dessutom haft finbesök av Mia, Pia,

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Förskolan Näktergalens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Näktergalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Näktergalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015-16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt?

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt? RÄVNYTT v 22 Kalender v 22 Måndag 25 maj Kyckling- och pastasallad med Rhode Islandsås och mjukt bröd. Salladsbuffé. Dagen soppa. Tisdag 26 maj Krämig tomatsås med pasta. Salladsbuffé. Dagens soppa. Pedagogisk

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

för att människohandel i alla dess former ska upphöra under vår livstid utsatta och deras familjer för att få deras rättigheter tillgodosedda

för att människohandel i alla dess former ska upphöra under vår livstid utsatta och deras familjer för att få deras rättigheter tillgodosedda Frälsningsarmén, som finns i 127 länder, är engagerade för att erbjuda utsatta en trygg och fredad zon. Allt stöd vi ger syftar till att återupprätta människors frihet och värdighet så att varje människa

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär.

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär. Under läsåret 2010-2011 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund, respekt, demokrati, inflytande och ansvar med eleverna och tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetade vi fram en gemensam värdegrund

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer