FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET"

Transkript

1 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET MAJ 2015

2 Presentation av Anne Frisk ledamot Anne arbetar på Lärarförbundets expedition måndagar. Övriga dagar jobbar hon som försklärare på Sätralinjens förskola i Björksätra med barn i åldern 1-5 år. Anne har varit med i styrelsen sedan början av 2000 och var den som var med och drev igenom att personalen på förskolan fick rätt till arbetskläder. Hon är ett av våra huvudskyddsombud och vice studieorganisatör. Hon ser arbetsmiljö och arbetsbelastning som några av de viktigaste fackliga frågorna. Som förskollärare finns det endast en facklig organisation att välja på Lärarförbundet, som ser lärande från förskola till högskola som lika viktiga. Att även ansluta skolledare ser hon som en självklarhet och inte en motsättning. Anne Frisk Lärarförbundets lokalavdelning Sandviken Har du några frågor eller funderingar tag gärna kontakt med ditt arbetsplatsombud eller oss i styrelsen. Du är alltid välkommen upp till vår bemannade expedition som ligger på Baldersplan 1. Under kontorstid finns det oftast någon på plats och vi bjuder alltid på kaffe. Att ringa på telefonnummer eller maila till går naturligtvis också bra. Vi lägger ut aktuell information under medlemsikonen på Edwise och på vår facebooksida. Lärarförbundet Sandviken. Lärarförbundet Sandviken

3 Arbetsmiljöanmälan I förra numret av Medlemsnytt uppmärksammade vi lärarkollektivets höga arbetsbelastning i Sandviken och vi redogjorde bl a för delar av det arbete Lärarförbundet drivit i frågan. Då vi inte sett någon framgångsfaktor i våra försök till samsyn och åtgärder valde vi att 24/3 skicka en framställan, med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6a, till Kunskapsförvaltningen där vi begärde att åtgärder skulle vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö för att minska lärares arbetsbelastning. Då något godtagbart svar ej inkommit har vi valt att skicka framställan vidare till Arbetsmiljöverket 21/4. Urklipp från anmälan Arbetsbelastningen för alla lärarkategorier inom Kunskapsförvaltningen i Sandviken har över tid stadigt ökat. Detta har Lärarförbundet Sandviken påtalat och begärt åtgärder kring ett flertal gånger. Propåer från Skolverket gällande t ex lättnader på dokumentationskrav har ej fått genomslag i Sandviken, kraven har snarare ökat. Den eskalerande vikariebristen har senaste året tillkommit och situationen är nu för många ohållbar. Vi ser bl a att sjukskrivningarna har ökat och vi nås så gott som dagligen av rapporter om stressad och frustrerad personal. Många uppger sömnproblem, huvudvärk och högt blodtryck som symptom. De ordinarie arbetsuppgifterna uppges ej rymmas inom ordinarie arbetstid och det är vår uppfattning att det oavlönade arbetet är mycket utbrett. Arbetsbelastningen får år efter år dåliga värden i förvaltningens personalenkät och vår egen Arbetstidskoll förstärker den bilden. Med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6a begär vi härmed att Kunskapsförvaltningen vidtar åtgärder för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö för att minska lärarnas arbetsbelastning då uppenbar risk för ohälsa föreligger. (Begäran enligt 6 kap 6a AML om föreläggande eller förbud inskickad av Lärarförbundet Sandviken 21/4) Från Lärarförbundets sida har anmälningar till Arbetsmiljöverket gällande arbetsbelastning drastiskt ökat på senare år. Många arbetsgivare har tappat greppet. Det ska inte behöva gå så långt som till anmälan. Den smarta arbetsgivaren arbetar förebyggande och förstår att satsa på lärarna är att satsa på eleverna (Eva-Lis Siren, fd ordförande Lärarförbundet) Vår förhoppning och intention är att i framtiden på ett konkret och tydligt sätt tillsammans med AG och övriga berörda fackförbund kunna enas om verkningsfulla åtgärder för att minska lärares arbetsbelastning. Åtgärder som på allvar kan ge goda förutsättningar att planera, utvärdera och genomföra det viktiga mötet lärare elev. Vi vill med detta utökade nummer tacka för detta läsår och önska er en riktigt lång och skön sommar! Anette Almström Kovacic

4 Global action week - U t b l d n i n g f ö r a l l a - I don t mind if I have to sit on the floor at school. All I want is education. And I m afraid of no one (Jag har inget emot att sitta på golvet I skolan. Allt jag vill ha är utbildning. Och jag är inte rädd för någon.) Orden är Malala Yousafzais, den pakistanska flickan talibanerna försökte döda 2012 i hopp om att tysta hennes kamp för flickors rätt till utbildning. Malala som 2014 fick motta Nobels fredspris i Oslo och som engagerat en hel värld i sitt arbete för alla barns lika rätt till det mest självklara, utbildning. 27 april 3 maj arrangeras Global Action Week, en internationell kampanj som Lärarförbundet deltar i, vars syfte är att påminna om milleniemålet: alla barns rätt till utbildning. Vi lyckades inte till 2015 men vi får aldrig ge upp utbildning är enda vägen till ett rättvisare, fredligare samhälle. Det behövs eldsjälar som Malala och det behövs insiktsfulla politiker som inser att den enda vägen till ett hållbart globalt samhälle är utbildning. Inte för några utvalda, utan för alla. Rätten till utbildning är fastslagen i såväl deklarationen om de mänskliga rättigheterna som i barnkonventionen. Skolan ska förmedla kunskap om och respekt för de mänskliga rättigheterna, skapa förståelse, tolerans och vänskap mellan och inom nationer, stater och grupper av personer. Ändå är just nu omkring 250 miljoner skolbarn berövade rätten till grundläggande kvalitativ utbildning, beroende på fattigdom, pågående krig och vad gäller framförallt flickorna en ovilja mot allmän utbildning. I sin färska utbildningsrapport (Education for All 2014) beskriver Unesco situationen som en världsomfattande inlärningskris, som måste åtgärdas omedelbart. Det finns ingen anledning, ingen tid att vänta. Arbetet för allas rätt till utbildning måste prioriteras här och nu, och i den kampen ska vi alla vara delaktiga för barnen och framtiden. Lärarförbundet Internationellt ansvariga i Gävleborg

5 UTFLYKT TILL ÄLVKARLEÖ Tisdagen den 31 mars samlades tjugo medlemmar från lärarpensionärernas konst- och litteraturcirkel på parkeringen vid Dalbacken. Därifrån gick färden i egna bilar i vackert vårväder mot Älvkarleö och Laxön, där vi skulle besöka konstnär Johan Thunbergs ateljé. Dagen inleddes med att äta lunch på restaurang Kungsådran, som bjöd på en delikat lunchbuffé. Därefter fortsatte sällskapet till ateljén som är inrymd i ett litet hus strax intill restaurangen. Johan Thunberg välkomnade och visade ateljén, som var fylld med allt som en konstnär behöver för sitt arbete. Han berättade om sina målningar och sina motiv, som han ofta hämtar i området kring Dalälven och Upplandskusten. Med fin känsla för ljus och stämningar har han fångat naturens skiftningar under alla årstider, både i olja, akryl och akvarell. Hans tavlor finns på flera museer både i Sverige och utomlands. Bland annat finns en av hans målningar i FN-huset i New York. Han har gjort flera resor till USA och haft utställningar där. Innan vi tackade för ett roligt och intressant studiebesök passade vi på att köpa med oss några kopior av konstverken i vykortformat. De blev till ett fint minne av en lärorik dag och en trevlig utflykt. Restaurang Kungsådran Barbro Andersson Lärarpensionärerna Sandviken Sandvikens lärarpensionärer är en mycket aktiv grupp som har regelbundna träffar både på vår expedition och på andra platser runt om i Sandviken. De har en konst- och litteraturcirkel där både diskussioner och skratt ljuder högt. Gott fika ordnar de alltid och ibland har vi i styrelsen turen att få smaka. De anordnar även trevliga terminsavslutningar och en årlig utflykt till något intressant resmål brukar också hinnas med. För mer information går det bra att kontakta vårt ombud för föreningen, Zoltan Horvath, Johan Thunberg s atelje

6 Världens bästa jobb! Vi har världens bästa jobb! Vi älskar att planera och leda lektioner och pedagogisk verksamhet. Vi älskar även alla möten med fantastiska unga människor! Men det har skett förändringar med skolan. Ofta pratas det om den negativa utvecklingen hos våra elever och om lärares bristande kompetens. Den bilden stämmer inte! Barn och ungdomar är just barn och ungdomar, människor på väg framåt i sin utveckling. Ibland behöver de extra stöttning och tydliga ramar för att klara vägen i rätt riktning. Sådana barn har alltid funnits och vi har idag en lärarkår som är fantastiskt duktiga på att se elever och individanpassa utifrån behov och förutsättningar. Förutsättningar? Det är just förutsättningarna som drastiskt försämrats och förändrats över tid. Inte bara de ekonomiska som styr t.ex. lärartäthet och mängden övrig stöttande personal och verksamhet (kuratorer, specialpedagoger, vaktmästare, personliga assistenter, fritidsledare, bibliotekarier, specialidrott, socialtjänst etc.) utan även förutsättningarna att planera för en fullvärdig pedagogisk insats. Idag ägnar lärare mycket av sin tid till att agera alla ovan nämnda professioner vilket oundvikligen stjäl tid och energi från det pedagogiska arbetet. Därutöver ägnas en avsevärd del av arbetstiden till dokumentation. Det finns nämligen de som tror att om vi dokumenterar våra elever och vår verksamhet, skriver långa rättssäkra dokument och planer som någon kan analysera så kommer kunskapsutveckling och välmående att öka... För oss i "verkligheten" som inget hellre vill än planera, utvärdera och leda våra möten med elever är detta ett hån! Det är i mötet lärare elev som utveckling kan ske. INTE i ett dokument! INTE med en stressad och överbelastad vardag! Det är därför mycket beklämmande att Kunskapsförvaltningen handlingsplan gällande Sandvikens bottenresultat lyder som följer: Därför satsar förvaltningen på tätare uppföljning på alla nivåer, förbättrade analyser och ett skolutvecklingsprogram på både kort och lång sikt. (www.sandviken.se ) Ytterligare dokumentation är alltså lösningen, inte ökade resurser och bättre förutsättningar? Nej! Nu är det dags att säga ifrån och hellre ifrågasätta kompetens och intellekt hos de som tror att ökade krav och arbetsuppgifter kan läggas till utan att något tas bort hellre än att ifrågasätta vår yrkeskårs professionalism! Och bara för tydlighetens skull: Det är fullt möjligt att älska sitt jobb, dvs. kärnuppdraget, men samtidigt känns stress och frustration över sin arbetssituation! Lärarförbundets lokalavdelning i Sandviken

7 Långvarig stress hos lärarna i Sandviken har med en ökad vikariebrist blivit akut. Lärarförbundet har slagit larm, men upplever att de inte får något gehör från cheferna. Nu kopplas Arbetsmiljöverket in. Sömnproblem, huvudvärk och högt blodtryck. Det är vanliga symptom bland lärare i Sandviken. Samtidigt som sjukskrivningarna ökar kommer så gott som dagliga rapporter till facket om stress och frustration. Både svar på en personalenkät som genomförts och en särskild undersökning som facket gjort bland sina medlemmar under hösten 2014 förstärker bilden av att situationen för lärarna i Sandviken är allvarlig. Lärarförbundet har under lång tid påtalat brister i lärarnas arbetsmiljö, bland annat vad gäller arbetsbelastning. Nu är stressnivån så påtaglig hos så många att situationen är ohållbar. När vi springer runt och har massor av olika saker som vi känner att vi måste, behöver och vill göra skapar det splittring och det leder till stress och frustration. Vi tycker att vi har försökt föra fram det här, men att gensvaret är alldeles för klent. Vi kommer inte någon vart, säger Anette Almström Kovacic som är ordförande för Lärarförbundet i Sandviken. I ett krav om åtgärder skriver fackliga representanter att de upplever en ovilja eller oförmåga hos kunskapsförvaltningen att ta stressen på allvar. Fackförbundet begär ett skriftligt svar på åtgärder, men har inte fått något. Där av den här anmälan till Arbetsmiljöverket, det är verkligen inget vi gör för att vi tycker att det är kul, men vi måste få en dräglig arbetsmiljö. Skolchefen Inger Norman tycker enkätsvaren är motsägelsefulla. Vi måste borra djupare för att ta reda på vad det är man upplever som stressande. Lärarförbundet tycker de inte får gehör för sin oro, hur ser du på det? Det har vi lite olika bild av. Vi tycker att vi gjort en massa saker, men det är inte allt som märks direkt, säger Inger Norman. Några reaktioner. Tack! Preciiis, jag är så trött på alla enskilda skolors individuella (grymt orättvisa) lösningar på exakt samma saker. Fint och klokt skrivet om vårt svåra och viktiga yrke! Kraven är så tuffa idag att VEM SOM HELST kan gå in i väggen. Tyvärr är det så! Jag hade gärna jobbat längre om arbetsbelastningen varit mänsklig. Men det var/är den inte. Det är dags att säga stop nu och ju fler som gör det samtidigt desto större chans att få till en förändring. Och det behövs, verkligen!

8

9 Det kom ett brev... För ett antal år sedan så pangade jag rakt in i väggen, en ordentlig jäkla käftsmäll som tog lång tid att läka och som jag inte skulle önska min värsta fiende. Det var grymt och hårt på många sätt, både psykiskt och fysiskt. På den tiden jobbade jag som pedagog, var oerhört ambitiös (duktig flicka), jobbade mycket med planering och IUP på min fritid, ibland jobbade jag för två, t.o.m. för tre när vikarier inte gick att få tag på (vilket det typ aldrig gick). Jag och mina kolleger slet, gick på knäna men vi gjorde allt för att barnen skulle få det absolut allra bästa. Det var ju de vi brann för. Barnen. Hur jag än försökte vända och vrida på scheman (jag var schemaansvarig) så kändes det som om jag ständigt gick bet. När jag väl hade kraschat, legat inlagd på hjärtintensiven i flera dagar, inte sovit en normal natt på evigheter och hade typ alla stressymptom som fanns dokumenterade på vårdguiden, så minns jag så väl när jag bestämde mig för att avsluta mitt jobb och uppdrag. Hur mycket jag än älskade att arbeta med barn så blev jag tvungen att ge upp. Jag valde mig själv, min egen hälsa och min familj Idag har jag ett annat arbete, som jag för övrigt älskar, om än mer än det förra. Jag får kombinera mina två största drivkrafter, hälsa och barn. I mitt nuvarande arbete vistas jag ofta ute på skolor och träffar mängder av lärare och pedagoger. Jag har också många nära som jobbar inom förskola och skola. I mina ögon är de ALLA hjältar Stora hjältar! Dagligen sliter de för att alla våra barn ska få en sån fin och bra omsorg och skolgång som det bara är möjligt. Många är grymt ambitiösa och gör långt flera arbetsuppgifter än vad som egentligen vore möjligt. Inte ens världens längsta sommarlov skulle kunna kompensera deras slit (som många oinsatta/okunniga verkar tro...) De kan heller inte stänga in sig på ett kontor och gömma sig en dag som känns extra tuff. Istället lägger de in den där extra turbon, slår på leendet och fortsätter att finnas och leverera för sin grupp av barn på uppemot 30 stycken (plus alla föräldrar som vill ha sin del). Barn går ju som sagt inte att lägga i en att göra - hög och heller inte skjuta upp till morgondagen. Tyvärr ser jag också en annan sida. Den sidan som en gång i tiden totalt slog omkull mig. Jag ser stressen. Jag ser, hör och känner tydligt symptomen. Inte bara på en skola, faktiskt på alla jag vistats, nästan alltid. Jag kan ibland känna själv hur min egen reptilhjärna vaknar till liv, hur mitt eget hjärta går igång och hur andningen hamnar högt och ytligt. Avskyr den känslan. Den suger energi och tar livslust. Men! Idag känner jag mig extra stolt. Jag är stolt över Lärarförbundet Sandviken som ordentligt, markerande och hårt har satt ner foten för sig själva och för sina kollegers skull. Jag hoppas att de är vägvisare för många fler i Sverige. De accepterar inte det sjuka läget längre. De gör något som borde ha gjorts för länge, länge sen. De säger STOPP! Förhoppningsvis lyckas Lärarförbundet Sandviken få till en förändring. För mer resurser måste in! Finns inget annat. Det är inte en slump att 40-50% är pedagoger/lärare som skrivs in på stresskliniker runt om i Sverige. De siffrorna är ett kvitto på verkligheten. Det är hög tid nu att våra pedagoger och lärare får arbetsförhållanden som är sunda. Det är hög tid att de får gå på toa i lugn och ro kanske t.o.m. kunna sitta ner i 10 min och ta en kopp kaffe i lugn och ro. Och det är hög tid att de en gång för alla får sänka sina axlar, få ordning på sin andning och enkom fokusera på det de brinner och är utbildade för, dvs. vara pedagog eller lärare. För mig tog det 5 år att bli helt frisk (om jag iofs någonsin kommer att bli det, kroppens stressminne är inte att leka med) Heja Lärarförbundet Sandviken! Hoppas att ni får stort stöd. Mitt har ni till 110 % <3 Susanna Almström - Hälsopedagog och ansvarig för Skolmatslyftet

10 Låt lärare vara lärare! Sverige behöver fler lärare! Statistik från SCB talar sitt tydliga språk - om tio år kommer vi att sakna lärare. Aktörer på alla nivåer måste ta ansvar. Det handlar om insatser som gör yrket mer attraktivt både för den som funderar på att bli lärare och den som överväger att lämna yrket. Lärarförbundets rapport Sverige behöver fler lärare visar att lärarbristen får allvarliga konsekvenser redan idag. Statistik som SCB släppte i början av 2015, visar att vi om tio år kommer att sakna över lärare. Det är en sanning som gör ont och som bekräftar att lärarbristen är ett samhällsproblem. - Konsekvenserna av lärarbristen blir större barn- och elevgrupper, fler obehöriga lärare och på sikt skadar det hela Sverige. Det är fantastiskt att vara lärare när man får rätt förutsättningar, tyvärr får lärarna inte det idag, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Här är våra förslag som kan hejda lärarbristen Lärarbristen är ett faktum, men som tur är så går den att hejda. Det handlar om samlade insatser både på nationell och kommunal nivå, som tillsammans ser till att behålla kompetensen i skolan och locka unga till yrket. För vem ska annars stå i klassrummet om 5 till 10 år? Ha en samlad strategi och koll på läget Kommunerna och de fristående skolorna måste ha en rekryteringsstrategi för att kunna möta lärarbristen med rätt åtgärder. Olika huvudmän har olika utmaningar. En del måste ständigt rekrytera lärare i en tuff konkurrens och andra har stora pensionsavgångar inom vissa lärargrupper. På nationell nivå måste riksdag, regering och arbetsgivarorganisationer ta sin del av ansvaret. Den nationella samling som Lärarförbundet länge efterfrågat måste komma på plats. Nu krävs samsyn, långsiktighet och en skolpolitik som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Höj lönerna så de blir rekryterande Kommunerna och de fristående skolorna måste fortsätta satsa på lärarnas löner många år framöver, så att gapet till alternativa yrken minskar. Regeringen måste få den statliga lärarlönesatsningen på plats och vara beredd att göra mer. Låt lärare vara lärare Kommunerna och de fristående skolorna måste se över vilken administration som ålagts lärarna och rensa. De måste också ta ett större ansvar för att resurserna finns så att lärare kan göra sitt jobb. Regeringen måste kvalitetssäkra sina reformer. Varje ny reform måste matchas med resurser i form av tid och pengar, så att inte lärares arbetsbelastning och administration ökar. Ge bättre karriärmöjligheter Huvudmännen måste se till att karriärtjänstreformen fungerar bättre, att tid viks för uppdraget och lärarna. Därmed får reformen förutsättningar att bidra till skolutveckling. Regeringen behöver förbättra karriärmöjligheterna i skolans alla delar från förskolan till gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Säkra möjligheten till kvalificerad kompetensutveckling Villkoren för kompetensutveckling behöver bli bättre. Läraren ska inte behöva betala ur egen ficka utan huvudmännen och staten måste tillsammans ta ansvar för finansieringen. Skapa ett nationellt kompetensutvecklingscentra där lärare och skolledare kontinuerligt kan få tillgång till såväl kompetensutveckling, behörighetskompletterande utbildning samt fördjupningsutbildningar utifrån lärares, skolledares och skolors behov

11 Semester och sommarlov Det här är vårat sista medlemsnytt innan Sommaruppehållet och styrelsen vill därför passa på att önska alla en riktigt skön och avkopplande sommarledighet. Under hela sommarlovet når ni oss på Tele: Ha en Riktigt Skön sommar!

12

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 Presentation av Anna Åsbergh ord. ledamot Anna arbetar på Lärarförbundets expedition på onsdagar. Övriga dagar jobbar hon som gymnasielärare på Bessemerskolans

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET. Medlemsnytt. Sandviken

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET. Medlemsnytt. Sandviken FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET SEPTEMBER 2015 Medlemsnytt Sandviken Presentation av Lisa Bergman vice studieorganisatör Lisa arbetar på Lärarförbundets expedition på torsdagar. Övriga dagar jobbar

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET. Medlemsnytt

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET. Medlemsnytt FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET OKTOBER 2015 Medlemsnytt Presentation av Johanna Andersson ord. ledamot Johanna jobbar en dag i veckan, tisdagar, på vår expedition. Övriga dagar jobbar hon som förskollärare

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget.

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Reggio Emilia Reggio Emilia, en stad med ca 150 000 invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Kärnan i verksamheten är ca 35 förskolor

Läs mer

Lokal samling för läraryrket Lokal samling för läraryrket Lokal samling för läraryrket

Lokal samling för läraryrket Lokal samling för läraryrket Lokal samling för läraryrket Vi investerar kraftigt i skola och utbildning, säger finansborgarråd Karin Wanngård den 13/9 i tidningen Mitt i i en artikel med rubriken Så har Stockholm ändrats på två år. Alltså sedan det val där det

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET APRIL Medlemsnytt Sandviken April 2015

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET APRIL Medlemsnytt Sandviken April 2015 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET APRIL 2015 Medlemsnytt Sandviken April 2015 Presentation av Susanne Wennberg sekreterare Susanne arbetar tisdag förmiddag på vår expedition. Övriga dagar jobbar hon

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Satsa på förskoleklassen! Villkoren för lärarna måste bli bättre

Satsa på förskoleklassen! Villkoren för lärarna måste bli bättre Satsa på förskoleklassen! Villkoren för lärarna måste bli bättre Rapport från Lärarförbundet 2013-04-22 2013 Forskningen visar att ett tidigt lärande på lekens grund är positivt för resultaten i skolan.

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Lövholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lövholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar 1 Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Skapandet av en byggelibygghörna på förskolan blev inte bara en plats för konstruktion.

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Processutvärderingen 3 september 2011

Processutvärderingen 3 september 2011 Processutvärderingen 3 september 2011 Målet är att 75 % av alla ska ha tagit del av kompetensutvecklingsinsatser när Carpe är slut. Hur ser det ut ungefär hos oss? Vi har inte utgått från någon procentsats.

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg

Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg Kalmar 29 oktober 2013 Marianne Winqvist Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Gruppintervjuer Boendestöd: tre grupper, 4+4+5

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Ett attraktivt yrke i utveckling Lärares och skoledares löner ökar mer andras Under året har vi fortsatt med att jobba för höjda lärarlöner. I alla sammahang har vi påtalat att

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) 1 Vasaskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I vår verksamhetsplan

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Rapport från Lärarförbundet 2014-02-11 Svenska elevers kunskapsresultat sjunker och då är det viktigare än någonsin att alla elever får det stöd de

Läs mer

Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan

Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan Månsagårdens förskola Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden 2011-2015 Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Inledning Här kan du läsa hur Eskilstuna kommun ska göra sina verksamheter mer jämställda

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Vad erbjuder Gunilla och G-kraft Akupressur? Jag gör behandlingar utifrån traditionell kinesisk medicin. Akupressur Öronakupunktur Koppning/koppningsmassage

Läs mer

Skolans krav på dokumentation

Skolans krav på dokumentation 2013-10-25 13/138 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Två angelägna utbildningar under samma dag! Förmiddag: Skolans krav på dokumentation

Läs mer

Måltiden ett gemensamt uppdrag

Måltiden ett gemensamt uppdrag Måltiden ett gemensamt uppdrag Föreläsning av Anders Söderberg Minnesanteckningar chefsforum EU-projekt MEDEL 8 mars 2012, Villa Belparc Anders inledde med att beskriva sin karriär från matvägrare i grundskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-06-12 Hej alla medlemmar! Nu närmar sig sommaren med snabba steg och som vanligt pågår diskussioner om sparåtgärder inom Bodens kommun. den strategiska planen

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Mina bästa tips! Gå emot dina rädslor. Så steg 1, gå emot din rädsla. hanterar du din ångest

Mina bästa tips! Gå emot dina rädslor. Så steg 1, gå emot din rädsla. hanterar du din ångest Gå emot dina rädslor Jag bestämde mig tidigt för att inte låta mina rädslor stoppa mig. Eftersom det är så mycket jag är rädd och orolig för så är jag medveten om att rädslorna kan växa om jag inte utsätter

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL - Nummer 3 2014 INNEHÅLL Ordförande ordet sid 2 Medlemsutbildning sid 3 Sektionsstyrelsen sid 4 Lathund arbetsmiljö sid 6 Sommarhälsning sid 7 Öpptetider sid 7 Travdag, Romme sid 8 Ny medlemsavgift sid

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27 Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrskenets förskola 2015/2016 Inledning Förskolan ska aktivt och medvetet inkludera likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten. Alla som vistas

Läs mer

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen.

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen. Stress och Sömn Stress När man talar om stress menar man ibland en känsla av att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på. Man får inte tiden att räcka till för allt som ska göras i

Läs mer

Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola Lika behandlingsplan Hanna Förskola 2015-2016 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 3 Hanna förskolas likabehandlingsplan 4 Definitioner 4 Mål 5 Åtgärder 6-7 Till dig som förälder!

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Olycksfall och krisstöd

Olycksfall och krisstöd Olofströms kommun 1 (5) Krishanteringsplan för Olofströms kommun I denna handlingsplan tar vi upp åtgärder som kan behövas vid olycksfall, akut sjukdom, brand m.m. Dessa åtgärder kan även appliceras vid

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv

Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv Anette Hellman, PhD Institutionen för pedagogik Kommunikation och lärande Göteborgs Universitet Välkomna! Jag ska prata om: 1. Norm och normalitet

Läs mer

Almviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Almviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Almviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer