FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET"

Transkript

1 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET MAJ 2015

2 Presentation av Anne Frisk ledamot Anne arbetar på Lärarförbundets expedition måndagar. Övriga dagar jobbar hon som försklärare på Sätralinjens förskola i Björksätra med barn i åldern 1-5 år. Anne har varit med i styrelsen sedan början av 2000 och var den som var med och drev igenom att personalen på förskolan fick rätt till arbetskläder. Hon är ett av våra huvudskyddsombud och vice studieorganisatör. Hon ser arbetsmiljö och arbetsbelastning som några av de viktigaste fackliga frågorna. Som förskollärare finns det endast en facklig organisation att välja på Lärarförbundet, som ser lärande från förskola till högskola som lika viktiga. Att även ansluta skolledare ser hon som en självklarhet och inte en motsättning. Anne Frisk Lärarförbundets lokalavdelning Sandviken Har du några frågor eller funderingar tag gärna kontakt med ditt arbetsplatsombud eller oss i styrelsen. Du är alltid välkommen upp till vår bemannade expedition som ligger på Baldersplan 1. Under kontorstid finns det oftast någon på plats och vi bjuder alltid på kaffe. Att ringa på telefonnummer eller maila till går naturligtvis också bra. Vi lägger ut aktuell information under medlemsikonen på Edwise och på vår facebooksida. Lärarförbundet Sandviken. Lärarförbundet Sandviken

3 Arbetsmiljöanmälan I förra numret av Medlemsnytt uppmärksammade vi lärarkollektivets höga arbetsbelastning i Sandviken och vi redogjorde bl a för delar av det arbete Lärarförbundet drivit i frågan. Då vi inte sett någon framgångsfaktor i våra försök till samsyn och åtgärder valde vi att 24/3 skicka en framställan, med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6a, till Kunskapsförvaltningen där vi begärde att åtgärder skulle vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö för att minska lärares arbetsbelastning. Då något godtagbart svar ej inkommit har vi valt att skicka framställan vidare till Arbetsmiljöverket 21/4. Urklipp från anmälan Arbetsbelastningen för alla lärarkategorier inom Kunskapsförvaltningen i Sandviken har över tid stadigt ökat. Detta har Lärarförbundet Sandviken påtalat och begärt åtgärder kring ett flertal gånger. Propåer från Skolverket gällande t ex lättnader på dokumentationskrav har ej fått genomslag i Sandviken, kraven har snarare ökat. Den eskalerande vikariebristen har senaste året tillkommit och situationen är nu för många ohållbar. Vi ser bl a att sjukskrivningarna har ökat och vi nås så gott som dagligen av rapporter om stressad och frustrerad personal. Många uppger sömnproblem, huvudvärk och högt blodtryck som symptom. De ordinarie arbetsuppgifterna uppges ej rymmas inom ordinarie arbetstid och det är vår uppfattning att det oavlönade arbetet är mycket utbrett. Arbetsbelastningen får år efter år dåliga värden i förvaltningens personalenkät och vår egen Arbetstidskoll förstärker den bilden. Med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6a begär vi härmed att Kunskapsförvaltningen vidtar åtgärder för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö för att minska lärarnas arbetsbelastning då uppenbar risk för ohälsa föreligger. (Begäran enligt 6 kap 6a AML om föreläggande eller förbud inskickad av Lärarförbundet Sandviken 21/4) Från Lärarförbundets sida har anmälningar till Arbetsmiljöverket gällande arbetsbelastning drastiskt ökat på senare år. Många arbetsgivare har tappat greppet. Det ska inte behöva gå så långt som till anmälan. Den smarta arbetsgivaren arbetar förebyggande och förstår att satsa på lärarna är att satsa på eleverna (Eva-Lis Siren, fd ordförande Lärarförbundet) Vår förhoppning och intention är att i framtiden på ett konkret och tydligt sätt tillsammans med AG och övriga berörda fackförbund kunna enas om verkningsfulla åtgärder för att minska lärares arbetsbelastning. Åtgärder som på allvar kan ge goda förutsättningar att planera, utvärdera och genomföra det viktiga mötet lärare elev. Vi vill med detta utökade nummer tacka för detta läsår och önska er en riktigt lång och skön sommar! Anette Almström Kovacic

4 Global action week - U t b l d n i n g f ö r a l l a - I don t mind if I have to sit on the floor at school. All I want is education. And I m afraid of no one (Jag har inget emot att sitta på golvet I skolan. Allt jag vill ha är utbildning. Och jag är inte rädd för någon.) Orden är Malala Yousafzais, den pakistanska flickan talibanerna försökte döda 2012 i hopp om att tysta hennes kamp för flickors rätt till utbildning. Malala som 2014 fick motta Nobels fredspris i Oslo och som engagerat en hel värld i sitt arbete för alla barns lika rätt till det mest självklara, utbildning. 27 april 3 maj arrangeras Global Action Week, en internationell kampanj som Lärarförbundet deltar i, vars syfte är att påminna om milleniemålet: alla barns rätt till utbildning. Vi lyckades inte till 2015 men vi får aldrig ge upp utbildning är enda vägen till ett rättvisare, fredligare samhälle. Det behövs eldsjälar som Malala och det behövs insiktsfulla politiker som inser att den enda vägen till ett hållbart globalt samhälle är utbildning. Inte för några utvalda, utan för alla. Rätten till utbildning är fastslagen i såväl deklarationen om de mänskliga rättigheterna som i barnkonventionen. Skolan ska förmedla kunskap om och respekt för de mänskliga rättigheterna, skapa förståelse, tolerans och vänskap mellan och inom nationer, stater och grupper av personer. Ändå är just nu omkring 250 miljoner skolbarn berövade rätten till grundläggande kvalitativ utbildning, beroende på fattigdom, pågående krig och vad gäller framförallt flickorna en ovilja mot allmän utbildning. I sin färska utbildningsrapport (Education for All 2014) beskriver Unesco situationen som en världsomfattande inlärningskris, som måste åtgärdas omedelbart. Det finns ingen anledning, ingen tid att vänta. Arbetet för allas rätt till utbildning måste prioriteras här och nu, och i den kampen ska vi alla vara delaktiga för barnen och framtiden. Lärarförbundet Internationellt ansvariga i Gävleborg

5 UTFLYKT TILL ÄLVKARLEÖ Tisdagen den 31 mars samlades tjugo medlemmar från lärarpensionärernas konst- och litteraturcirkel på parkeringen vid Dalbacken. Därifrån gick färden i egna bilar i vackert vårväder mot Älvkarleö och Laxön, där vi skulle besöka konstnär Johan Thunbergs ateljé. Dagen inleddes med att äta lunch på restaurang Kungsådran, som bjöd på en delikat lunchbuffé. Därefter fortsatte sällskapet till ateljén som är inrymd i ett litet hus strax intill restaurangen. Johan Thunberg välkomnade och visade ateljén, som var fylld med allt som en konstnär behöver för sitt arbete. Han berättade om sina målningar och sina motiv, som han ofta hämtar i området kring Dalälven och Upplandskusten. Med fin känsla för ljus och stämningar har han fångat naturens skiftningar under alla årstider, både i olja, akryl och akvarell. Hans tavlor finns på flera museer både i Sverige och utomlands. Bland annat finns en av hans målningar i FN-huset i New York. Han har gjort flera resor till USA och haft utställningar där. Innan vi tackade för ett roligt och intressant studiebesök passade vi på att köpa med oss några kopior av konstverken i vykortformat. De blev till ett fint minne av en lärorik dag och en trevlig utflykt. Restaurang Kungsådran Barbro Andersson Lärarpensionärerna Sandviken Sandvikens lärarpensionärer är en mycket aktiv grupp som har regelbundna träffar både på vår expedition och på andra platser runt om i Sandviken. De har en konst- och litteraturcirkel där både diskussioner och skratt ljuder högt. Gott fika ordnar de alltid och ibland har vi i styrelsen turen att få smaka. De anordnar även trevliga terminsavslutningar och en årlig utflykt till något intressant resmål brukar också hinnas med. För mer information går det bra att kontakta vårt ombud för föreningen, Zoltan Horvath, Johan Thunberg s atelje

6 Världens bästa jobb! Vi har världens bästa jobb! Vi älskar att planera och leda lektioner och pedagogisk verksamhet. Vi älskar även alla möten med fantastiska unga människor! Men det har skett förändringar med skolan. Ofta pratas det om den negativa utvecklingen hos våra elever och om lärares bristande kompetens. Den bilden stämmer inte! Barn och ungdomar är just barn och ungdomar, människor på väg framåt i sin utveckling. Ibland behöver de extra stöttning och tydliga ramar för att klara vägen i rätt riktning. Sådana barn har alltid funnits och vi har idag en lärarkår som är fantastiskt duktiga på att se elever och individanpassa utifrån behov och förutsättningar. Förutsättningar? Det är just förutsättningarna som drastiskt försämrats och förändrats över tid. Inte bara de ekonomiska som styr t.ex. lärartäthet och mängden övrig stöttande personal och verksamhet (kuratorer, specialpedagoger, vaktmästare, personliga assistenter, fritidsledare, bibliotekarier, specialidrott, socialtjänst etc.) utan även förutsättningarna att planera för en fullvärdig pedagogisk insats. Idag ägnar lärare mycket av sin tid till att agera alla ovan nämnda professioner vilket oundvikligen stjäl tid och energi från det pedagogiska arbetet. Därutöver ägnas en avsevärd del av arbetstiden till dokumentation. Det finns nämligen de som tror att om vi dokumenterar våra elever och vår verksamhet, skriver långa rättssäkra dokument och planer som någon kan analysera så kommer kunskapsutveckling och välmående att öka... För oss i "verkligheten" som inget hellre vill än planera, utvärdera och leda våra möten med elever är detta ett hån! Det är i mötet lärare elev som utveckling kan ske. INTE i ett dokument! INTE med en stressad och överbelastad vardag! Det är därför mycket beklämmande att Kunskapsförvaltningen handlingsplan gällande Sandvikens bottenresultat lyder som följer: Därför satsar förvaltningen på tätare uppföljning på alla nivåer, förbättrade analyser och ett skolutvecklingsprogram på både kort och lång sikt. (www.sandviken.se ) Ytterligare dokumentation är alltså lösningen, inte ökade resurser och bättre förutsättningar? Nej! Nu är det dags att säga ifrån och hellre ifrågasätta kompetens och intellekt hos de som tror att ökade krav och arbetsuppgifter kan läggas till utan att något tas bort hellre än att ifrågasätta vår yrkeskårs professionalism! Och bara för tydlighetens skull: Det är fullt möjligt att älska sitt jobb, dvs. kärnuppdraget, men samtidigt känns stress och frustration över sin arbetssituation! Lärarförbundets lokalavdelning i Sandviken

7 Långvarig stress hos lärarna i Sandviken har med en ökad vikariebrist blivit akut. Lärarförbundet har slagit larm, men upplever att de inte får något gehör från cheferna. Nu kopplas Arbetsmiljöverket in. Sömnproblem, huvudvärk och högt blodtryck. Det är vanliga symptom bland lärare i Sandviken. Samtidigt som sjukskrivningarna ökar kommer så gott som dagliga rapporter till facket om stress och frustration. Både svar på en personalenkät som genomförts och en särskild undersökning som facket gjort bland sina medlemmar under hösten 2014 förstärker bilden av att situationen för lärarna i Sandviken är allvarlig. Lärarförbundet har under lång tid påtalat brister i lärarnas arbetsmiljö, bland annat vad gäller arbetsbelastning. Nu är stressnivån så påtaglig hos så många att situationen är ohållbar. När vi springer runt och har massor av olika saker som vi känner att vi måste, behöver och vill göra skapar det splittring och det leder till stress och frustration. Vi tycker att vi har försökt föra fram det här, men att gensvaret är alldeles för klent. Vi kommer inte någon vart, säger Anette Almström Kovacic som är ordförande för Lärarförbundet i Sandviken. I ett krav om åtgärder skriver fackliga representanter att de upplever en ovilja eller oförmåga hos kunskapsförvaltningen att ta stressen på allvar. Fackförbundet begär ett skriftligt svar på åtgärder, men har inte fått något. Där av den här anmälan till Arbetsmiljöverket, det är verkligen inget vi gör för att vi tycker att det är kul, men vi måste få en dräglig arbetsmiljö. Skolchefen Inger Norman tycker enkätsvaren är motsägelsefulla. Vi måste borra djupare för att ta reda på vad det är man upplever som stressande. Lärarförbundet tycker de inte får gehör för sin oro, hur ser du på det? Det har vi lite olika bild av. Vi tycker att vi gjort en massa saker, men det är inte allt som märks direkt, säger Inger Norman. Några reaktioner. Tack! Preciiis, jag är så trött på alla enskilda skolors individuella (grymt orättvisa) lösningar på exakt samma saker. Fint och klokt skrivet om vårt svåra och viktiga yrke! Kraven är så tuffa idag att VEM SOM HELST kan gå in i väggen. Tyvärr är det så! Jag hade gärna jobbat längre om arbetsbelastningen varit mänsklig. Men det var/är den inte. Det är dags att säga stop nu och ju fler som gör det samtidigt desto större chans att få till en förändring. Och det behövs, verkligen!

8

9 Det kom ett brev... För ett antal år sedan så pangade jag rakt in i väggen, en ordentlig jäkla käftsmäll som tog lång tid att läka och som jag inte skulle önska min värsta fiende. Det var grymt och hårt på många sätt, både psykiskt och fysiskt. På den tiden jobbade jag som pedagog, var oerhört ambitiös (duktig flicka), jobbade mycket med planering och IUP på min fritid, ibland jobbade jag för två, t.o.m. för tre när vikarier inte gick att få tag på (vilket det typ aldrig gick). Jag och mina kolleger slet, gick på knäna men vi gjorde allt för att barnen skulle få det absolut allra bästa. Det var ju de vi brann för. Barnen. Hur jag än försökte vända och vrida på scheman (jag var schemaansvarig) så kändes det som om jag ständigt gick bet. När jag väl hade kraschat, legat inlagd på hjärtintensiven i flera dagar, inte sovit en normal natt på evigheter och hade typ alla stressymptom som fanns dokumenterade på vårdguiden, så minns jag så väl när jag bestämde mig för att avsluta mitt jobb och uppdrag. Hur mycket jag än älskade att arbeta med barn så blev jag tvungen att ge upp. Jag valde mig själv, min egen hälsa och min familj Idag har jag ett annat arbete, som jag för övrigt älskar, om än mer än det förra. Jag får kombinera mina två största drivkrafter, hälsa och barn. I mitt nuvarande arbete vistas jag ofta ute på skolor och träffar mängder av lärare och pedagoger. Jag har också många nära som jobbar inom förskola och skola. I mina ögon är de ALLA hjältar Stora hjältar! Dagligen sliter de för att alla våra barn ska få en sån fin och bra omsorg och skolgång som det bara är möjligt. Många är grymt ambitiösa och gör långt flera arbetsuppgifter än vad som egentligen vore möjligt. Inte ens världens längsta sommarlov skulle kunna kompensera deras slit (som många oinsatta/okunniga verkar tro...) De kan heller inte stänga in sig på ett kontor och gömma sig en dag som känns extra tuff. Istället lägger de in den där extra turbon, slår på leendet och fortsätter att finnas och leverera för sin grupp av barn på uppemot 30 stycken (plus alla föräldrar som vill ha sin del). Barn går ju som sagt inte att lägga i en att göra - hög och heller inte skjuta upp till morgondagen. Tyvärr ser jag också en annan sida. Den sidan som en gång i tiden totalt slog omkull mig. Jag ser stressen. Jag ser, hör och känner tydligt symptomen. Inte bara på en skola, faktiskt på alla jag vistats, nästan alltid. Jag kan ibland känna själv hur min egen reptilhjärna vaknar till liv, hur mitt eget hjärta går igång och hur andningen hamnar högt och ytligt. Avskyr den känslan. Den suger energi och tar livslust. Men! Idag känner jag mig extra stolt. Jag är stolt över Lärarförbundet Sandviken som ordentligt, markerande och hårt har satt ner foten för sig själva och för sina kollegers skull. Jag hoppas att de är vägvisare för många fler i Sverige. De accepterar inte det sjuka läget längre. De gör något som borde ha gjorts för länge, länge sen. De säger STOPP! Förhoppningsvis lyckas Lärarförbundet Sandviken få till en förändring. För mer resurser måste in! Finns inget annat. Det är inte en slump att 40-50% är pedagoger/lärare som skrivs in på stresskliniker runt om i Sverige. De siffrorna är ett kvitto på verkligheten. Det är hög tid nu att våra pedagoger och lärare får arbetsförhållanden som är sunda. Det är hög tid att de får gå på toa i lugn och ro kanske t.o.m. kunna sitta ner i 10 min och ta en kopp kaffe i lugn och ro. Och det är hög tid att de en gång för alla får sänka sina axlar, få ordning på sin andning och enkom fokusera på det de brinner och är utbildade för, dvs. vara pedagog eller lärare. För mig tog det 5 år att bli helt frisk (om jag iofs någonsin kommer att bli det, kroppens stressminne är inte att leka med) Heja Lärarförbundet Sandviken! Hoppas att ni får stort stöd. Mitt har ni till 110 % <3 Susanna Almström - Hälsopedagog och ansvarig för Skolmatslyftet

10 Låt lärare vara lärare! Sverige behöver fler lärare! Statistik från SCB talar sitt tydliga språk - om tio år kommer vi att sakna lärare. Aktörer på alla nivåer måste ta ansvar. Det handlar om insatser som gör yrket mer attraktivt både för den som funderar på att bli lärare och den som överväger att lämna yrket. Lärarförbundets rapport Sverige behöver fler lärare visar att lärarbristen får allvarliga konsekvenser redan idag. Statistik som SCB släppte i början av 2015, visar att vi om tio år kommer att sakna över lärare. Det är en sanning som gör ont och som bekräftar att lärarbristen är ett samhällsproblem. - Konsekvenserna av lärarbristen blir större barn- och elevgrupper, fler obehöriga lärare och på sikt skadar det hela Sverige. Det är fantastiskt att vara lärare när man får rätt förutsättningar, tyvärr får lärarna inte det idag, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Här är våra förslag som kan hejda lärarbristen Lärarbristen är ett faktum, men som tur är så går den att hejda. Det handlar om samlade insatser både på nationell och kommunal nivå, som tillsammans ser till att behålla kompetensen i skolan och locka unga till yrket. För vem ska annars stå i klassrummet om 5 till 10 år? Ha en samlad strategi och koll på läget Kommunerna och de fristående skolorna måste ha en rekryteringsstrategi för att kunna möta lärarbristen med rätt åtgärder. Olika huvudmän har olika utmaningar. En del måste ständigt rekrytera lärare i en tuff konkurrens och andra har stora pensionsavgångar inom vissa lärargrupper. På nationell nivå måste riksdag, regering och arbetsgivarorganisationer ta sin del av ansvaret. Den nationella samling som Lärarförbundet länge efterfrågat måste komma på plats. Nu krävs samsyn, långsiktighet och en skolpolitik som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Höj lönerna så de blir rekryterande Kommunerna och de fristående skolorna måste fortsätta satsa på lärarnas löner många år framöver, så att gapet till alternativa yrken minskar. Regeringen måste få den statliga lärarlönesatsningen på plats och vara beredd att göra mer. Låt lärare vara lärare Kommunerna och de fristående skolorna måste se över vilken administration som ålagts lärarna och rensa. De måste också ta ett större ansvar för att resurserna finns så att lärare kan göra sitt jobb. Regeringen måste kvalitetssäkra sina reformer. Varje ny reform måste matchas med resurser i form av tid och pengar, så att inte lärares arbetsbelastning och administration ökar. Ge bättre karriärmöjligheter Huvudmännen måste se till att karriärtjänstreformen fungerar bättre, att tid viks för uppdraget och lärarna. Därmed får reformen förutsättningar att bidra till skolutveckling. Regeringen behöver förbättra karriärmöjligheterna i skolans alla delar från förskolan till gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Säkra möjligheten till kvalificerad kompetensutveckling Villkoren för kompetensutveckling behöver bli bättre. Läraren ska inte behöva betala ur egen ficka utan huvudmännen och staten måste tillsammans ta ansvar för finansieringen. Skapa ett nationellt kompetensutvecklingscentra där lärare och skolledare kontinuerligt kan få tillgång till såväl kompetensutveckling, behörighetskompletterande utbildning samt fördjupningsutbildningar utifrån lärares, skolledares och skolors behov

11 Semester och sommarlov Det här är vårat sista medlemsnytt innan Sommaruppehållet och styrelsen vill därför passa på att önska alla en riktigt skön och avkopplande sommarledighet. Under hela sommarlovet når ni oss på Tele: Ha en Riktigt Skön sommar!

12

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Hemtjänstpersonalens arbetssituation och framtidstro

Hemtjänstpersonalens arbetssituation och framtidstro 637 enkäter Hemtjänstpersonalens arbetssituation och framtidstro Kommunal har genomfört en enkätundersökning för att undersöka hur hemtjänstpersonalen i Stockholm upplever arbetssituationen och framtidstron.

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet.

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker BRIS, SOS Barnbyar 2012 Form. Susann Karlsson Nemirovsky Redaktör. Agnete Dannenberg Texter.

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2013/2014. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2013/2014. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2013/2014 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 9 maj 2014 ansök på www.nph.se Utbilda dig till NAPRAPAT Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och

Läs mer