SpråKon Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SpråKon Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser"

Transkript

1 SpråKon Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser Ledningsgruppens möte Stefan Sjöblom Svenska social- och kommunalhögskolan

2 Organisering Samarbetsprojekt SSKH Åbo Akademi i Åbo och Vasa Särprojekt Del av utvärderingsprogrammet för kommun och servicestrukturreformen (Paras-ARTTU) Två faser Fas I: De regionala reformernas språkliga konsekvenser ( ) Strukturreformens språkliga konsekvenser ( ) Utvärderande men också starkt framtidsinriktat projekt Nätverk och debatt

3 Utgångspunkter Reformpolitiken sedan 1990-talet Intensiv och på många sätt konsekvent reformpolitik Nya styrnings- och organiseringsformer Försvagade språkliga garantier men också möjligheter Helhetsbild saknas

4 Utmaningar Utgångsläget: stor variation i Svenskfinland (strukturer, historia och identitet) Nya strukturer sammanför befolkningen på ett nytt sätt Små gradvisa förändringar kan få stora konsekvenser Interna lösningar och vägval i de serviceproducerande organisationerna får en allt större betydelse också i språkligt avseende

5 Språkliga konsekvenser bred ansats Reformerna och servicens reglering Handlingsalternativ Den framtida organiseringen Servicens organisering, servicenät, tillgänglighet Växelverkan: myndigheter, andra aktörer och enskilda (bl.a. myndighetsspråket) Invånarnas handlingsoch påverkningsmöjligheter

6 Projektets fokusering i ett bredare perspektiv Styrningstänkandets förändring regleringens och de nya styrformernas språkliga konsekvenser Servicens språkliga organisering (organiseringsoch samarbetsformer, servicenätet och servicens tillgänglighet) Växelverkan ur språklig synvinkel (samverkan mellan myndigheter, övriga aktörer och enskilda) Invånarnas handlings- och påverkningsmöjligheter Konsekvenser för framtida handlingsalternativ och språklig mobilisering

7 Vad görs? Fas I: De regionala reformernas språkliga konsekvenser Styrningstänkandets förändring lagstiftningen och de nya styrinstrumenten ur språklig synvinkel Särskild tonvikt på programstyrningen innebörd Kartläggning av den språkliga organiseringen i regionala förvaltningsenheter Län, landskap, TE-centraler, miljöcentraler, medborgarkontor Reglering, språklig organisering, enheter, samarbetsformer, personal etc. ICT baserade serviceinstrument ur språklig synvinkel När? Pågår Pågår Pågår Urval regionala enheter för djupanalys Sommaren 2008 Intervjuer med anställda Brukarundersökning (eventuellt exit poll) Språkbarometern med inriktning på regionförvaltningen Summerande analys av organiseringsformerna och deras språkliga konsekvenser på den regionala nivån (med beaktande av ALKU) Hösten 2008 Årsskiftet

8 Fas II: Strukturreformen (Paras-ARTTU) Hur påverkar strukturreformen: Servicens organisering, samarbetsstrukturer och tillgänglighet Den strategiska planeringen av servicestrukturen Invånarnas servicetillfredsställelse och påverkningsmöjligheter

9 Analys på två nivåer Alla tvåspråkliga kommuner (kontinuerlig uppföljning): Förändringar i befolkningsstruktur, politisk struktur mm Beslutsstrukturens förändring Servicestrukturen och servicenätet Strukturdatabas Kommunurval Tvåspråkiga kommuner i Paras-ARTTU: Vörå-Maxmo, Vasa, Korsholm, Sibbo, Kyrkslätt, Kimitoön, Raseborg, Åbo Samt: Karleby (Kälviä, Lochteå, Ullava) + Kronoby, Östra Nyland (Lovisa, Liljendal, Lappträsk, Pernå, Strömfors) Möjliggör djupanalyser

10 Kopplingen till Paras-ARTTU Starka synergifördelar genom kopplingen andra delprojekt inom Paras-ARTTU; särskilt: Servicen (Ansvariga: Kuopio universitet, Jyväskylä universitet) Samma verksamheter: service för äldre, unga och barnfamiljer, hälsovårdens närenheter, skolnätet, andra stadiet Personalen (Tammerfors universitet, Työelämän tutkimuskeskus) Särskilt: personalen i förändringsprocessen, arbetslivskvaliteten Demokrati och ledarskap (Åbo Akademi) Särskilt: Beslutsstrukturen, invånarnas servicetillfredsställelse och påverkningsmöjligheter

11 Fas II: Strukturreformen (tyngdpunkterna i arbetet under 2008 och 2009) Vad görs? Uppföljning av kommunernas verkställighetsplaner Sektoriella strategier och beslut När? Kontinuerligt Strukturdatabasen Utgångsläget för strukturreformen Invånarundersökning Personalenkät - arbetslivskvaliteten Regionala/lokala identiteter och traditioner i Svenskfinland Identiteternas historiska förankring och betydelse Börjar sommaren 2008, kontinuerligt Omgång I: hösten 2008 Omgång I: hösten 2006 Inleds 2009 Fallstudier: servicekedjor och kommunala arbetsenheter ur språklig synvinkel Inleds 2009

12 Möjligheter Systematisk jämförelse över tid och över språkgränsen Spridning av exempel och löningar (också över språkgränsen) Bedömning av framtida språkliga organiseringsalternativ

13 Resultat Kontinuerlig rapportering elektroniskt Eksaitti Hemsida Rapporter Seminarier Kommunmarknaden : Språk eller innehåll? Spricker Svenskfinland i förvaltningsreformerna? Kommunseminarium (Paras-ARTTU) i Kotka

14 Tidsplan (åren ) Fas I: Regionnivån Vad görs? Styrningstänkandets förändring lagstiftningen och de nya styrinstrumenten ur språklig synvinkel Särskild tonvikt på programstyrningen innebörd Kartläggning av den språkliga organiseringen i regionala förvaltningsenheter Län, landskap, TE-centraler, miljöcentraler, medborgarkontor Reglering, språklig organisering, enheter, samarbetsformer, personal etc. När? Pågår Pågår Urval regionala enheter för djupanalys Sommaren 2008 Intervjuer med anställda Brukarundersökning (eventuellt exit poll) Språkbarometern med inriktning på regionförvaltningen Summerande analys av organiseringsformerna och deras språkliga konsekvenser på den regionala nivån (med beaktande av ALKU) Hösten 2008 Årsskiftet

15 Fas II: Kommunnivån Vad görs? Uppföljning av kommunernas verkställighetsplaner Sektoriella strategier och beslut Strukturdatabasen Utgångsläget för strukturreformen Invånarundersökning Personalenkät - arbetslivskvaliteten Regionala/lokala identiteter och traditioner i Svenskfinland Identiteternas historiska förankring och betydelse När? Kontinuerligt Börjar sommaren 2008, kontinuerligt Omgång I: hösten 2008 Omgång I: hösten 2006 Inleds 2009 Fallstudier: servicekedjor och kommunala arbetsenheter ur språklig synvinkel Inleds 2009

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Mottagare Lovisa stad Dokumenttyp Utredning Datum 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Datum 28 september 2011 Kompilatorer

Läs mer

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland MELLANRAPPORT Styrgruppens möte 19.12.2013, bilaga 2 Uppdaterad 12.1.2014 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1 EKONOMINS OCH SERVICENÄTETS

Läs mer

DE FINLANDSSVENSKA REGIONERNAS KARAKTÄR DE TVÅ SENASTE DECENNIERNAS FÖRVALTNINGSREFORMER I HISTORISK BELYSNING. Kenneth Nordberg & Erland Eklund

DE FINLANDSSVENSKA REGIONERNAS KARAKTÄR DE TVÅ SENASTE DECENNIERNAS FÖRVALTNINGSREFORMER I HISTORISK BELYSNING. Kenneth Nordberg & Erland Eklund DE FINLANDSSVENSKA REGIONERNAS KARAKTÄR DE TVÅ SENASTE DECENNIERNAS FÖRVALTNINGSREFORMER I HISTORISK BELYSNING Kenneth Nordberg & Erland Eklund DE FINLANDSSVENSKA REGIONERNAS KARAKTÄR DE TVÅ SENASTE DECENNIERNAS

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Vd:s översikt. datatekniken.

Vd:s översikt. datatekniken. Finlands Kommunförbund Årsberättelsen 2011 Innehåll Vd:s översikt 3 Kommunförbundets strategi 4 Kommunförbundets verksamhet inom de priorite rade områdena 2011 5 Kommunförbundets organisation och tjänster

Läs mer

En livskraftig kommunoch

En livskraftig kommunoch En livskraftig kommunoch servicestruktur Utredning av strukturgruppen för kommunförvaltningen DEL I Utredningsdel 5b/2012 Kommunerna Del I Utredningsdel En livskraftig kommun- och servicestruktur Utredning

Läs mer

Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009

Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009 1 Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009 INNEHÅLL 1. Introduktion... 2. Målsättning... 3. Målgrupper... 4. Arbetsfält... 5. Delprojekt... 5.1. Intressebevakning 5.2. Ett handikappolitiskt program

Läs mer

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang 51 Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Av jur.lic., Kari Prättälä Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang

Läs mer

sektorprogram Kultur och medier

sektorprogram Kultur och medier sektorprogram Kultur och medier Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 Kultur och medier Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 ISBN 978-92-893-2511-0 http://dx.doi.org/10.6027/anp2013-731

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

DEN STARKA STATENS STYRNINGSPROBLEM. Stefan Sjöblom

DEN STARKA STATENS STYRNINGSPROBLEM. Stefan Sjöblom DEN STARKA STATENS STYRNINGSPROBLEM Stefan Sjöblom DEN STARKA STATENS STYRNINGSPROBLEM Stefan Sjöblom Publikationer från projektet Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser (Språkon) Utvärderingsprogrammet

Läs mer

Det tvåspråkiga Helsingfors

Det tvåspråkiga Helsingfors Det tvåspråkiga Helsingfors Utredning om tvåspråkigheten och åtgärdsförslag Arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors 8.1.2015 Innehåll Inledning 1 1. Språkliga rättigheter 4 2. Den svenskspråkiga

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Analysplan. För bättre kunskap om kulturlivet och politikens effekter

Analysplan. För bättre kunskap om kulturlivet och politikens effekter Analysplan För bättre kunskap om kulturlivet och politikens effekter Postadress: Box 120 30, 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats:

Läs mer

Bättre service - effektivare förvaltning

Bättre service - effektivare förvaltning Bättre service - effektivare förvaltning Utredning till förvaltningsutskottet om läget inom personalpolitiken, åtgärderna, resultaten och utvecklingsbehoven inom central-, regional- och lokalförvaltningen

Läs mer

Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2012

Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2012 Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2012 Innehåll 1. Förord 2 2. Svensk vuxenutbildning vid Helsingfors universitet 3 2.1 Bakgrund och organisation 3 2.2 Nämnden för svensk

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om en kommun- och servicestrukturreform Given i Helsingfors den 9 februari 2007 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte Syftet med denna

Läs mer

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2001/25 på Hisingen 2001-09-18 Sekretariatet, JJ BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande

VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande Innehåll 1. Mission, värdegrund och vision 1.1

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem

Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem Rapport 2014:8 Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem Erfarenheter från Danmark, Norge, England och Nederländerna Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även

Läs mer

Pluralism. Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete

Pluralism. Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete Pluralism Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete Produktion: Enheten för utvecklingspolitik och UD:s informationstjänst/svensk Information

Läs mer

Det första året med projekt Dala Valideringscentrum

Det första året med projekt Dala Valideringscentrum Det första året med projekt Dala Valideringscentrum - delrapport från den externa utvärderingen av projektet Januari 2015 Max Valentin, Fabel kommunikation AB 1 Inledning/bakgrund Utvärdering avser projektet

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa

Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa Projektets utgångspunkt och målsättningar Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa Effektivare och tydligare

Läs mer

Kompetensutveckling i Gävleborg

Kompetensutveckling i Gävleborg Kompetensutveckling i Gävleborg ett diskussionsunderlag om intermediärers betydelse för kompetensförsörjning Anders Axelsson Fredrik Jönsson 1 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund... 3 Regional kompetensförsörjning

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer