Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige"

Transkript

1 Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige Sätter kurdiska kvinnors utveckling i centrum Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar i samarbete med Rädda Barnens Dialogprogram

2

3 Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar i samarbete med Rädda Barnens Dialogprogram Projektledare: Seyran Duran

4 BAKGRUND KKF S har sedan den bildades bedrivit en aktiv verksamhet för de kurdiska kvinnornas jämlikhet och jämställdhet i den kurdiska gruppen och även i samhället. De unga kurdiska kvinnornas utsatthet i familjerelationer och hedersrelaterat förtryck är oftast en konsekvens av deras utanförskap, isolering och eftersatthet både i förhållande till den kurdiska minoriteten och också till majoritet samhället i landet. Samtidigt lider många unga flickor och kvinnor på grund av uråldriga traditioner som begränsar flickors frihet till att välja ett eget liv och bestämma över sina egna personliga val, speciellt över sina kärleksförhållanden. Den patriarkala traditionen har kanske en förståelig grund i det gamla stamsamhället men fungerar inte i ett modern individualistisk och demokratisk samhälle där individens beslut kommer före kollektivets. Tragiska händelser som Sara Pela och Fadimes död har satt igång en mycket svår och motsägelsefull debatt både bland våra grupper och den svenska allmänheten. De händelserna fick oss att inse att det är i högsta grad vårt ansvar att arbeta för att förebygga och förhindra att liknande tragedier sker i framtiden. Att bryta de unga kurdiska kvinnornas utsatthet kräver omfattande studier, åtgärder och insatser både från frivilliga organisationer och från myndigheter. Behovet av insatser för de unga kurdiska kvinnornas jämlikhet och jämställdhet och därmed deras integration i samhället är mångfald Mot denna bakgrund vill KKF S bedriva ett tre årigt projekt för att förstärka de unga kurdiska kvinnornas jämlikhet och jämställdhet. De unga kurdiska kvinnornas jämlikhet och jämställdhet utgör den viktigaste grunden till en ökad och lyckad integration i samhället. 4

5 Detta kan vi förhindra om vi får våra män och unga pojkar att förstå att individens egna beslut inte behöver innebära familjens upplösning och att de goda kurdiska traditionerna kommer att kunna bevaras även om kvinnorna har samma individuella frihet som svenska kvinnor har över sina relationer innan de gifter sig. Vi anser att de största hindren för ett liv där flickor skall vara fria och jämställda finns i de manliga och patriarkala kyskhetstraditionerna. Dessa måste förändras om vi inte längre vill ha förtryck och våld i hederns namn. Vi måste belysa männens, pappor och pojkars, ansvar i denna fråga och vi måste arbeta för en mansrollsmodell för våra pojkar som står på jämställdhetens fria och demokratiska grund. Vi har börjat med att uppmärksamma pappor och pojkars ansvar för jämställdhetsfrågor och vi kan se att vägen till en dialog med männen inte blir så lätt, speciellt för oss som en invandrarkvinnoorganisation. Vi på Kurdistans Kvinnoförbundet har stort övertygelse för förebyggande värksamhet utifrån erfarenheten vi har fått av Projektet Jämställdhet för pappor och pojkar under sista tre året som vi har i samarbete med Dialogprogrammet från Rädda Barnen. Projekt verksamheten har visat att kunskap och diskussioner öppnar vägen till en positiv dialog samt ökar förtroende respekt mot varandra. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige har fått stöd från Arvsfonden : Vi vill framföra vårt tack för att har fått möjligheten att arbeta för våra barns och kvinnors rättigheter. 5

6 SYFTE Att Unga tjejer och kvinnor ska öka sin kunskap, självförtroende för att väcka männens ansvarskänsla för jämställdhet och för en god bror, pojkvän och papparoll samt genomgå en process där vi hittar en väg bort ifrån patriarkala traditioner mot en fri, jämställd och demokratisk familjestruktur och därigenom kunna skapa bättre förutsättningar för våra barn och ungdomar. Genom utbildnings dagar, konferenser båda inom förärningar/skolor och läger har vi fått erfarenheter att i de familjer där stora bröder vågar hålla emot vuxengenerationen då kan få flickorna ett lättare och friare liv. Därför krävs det att man ägnar särskilt kraft åt att förändra attityderna hos unga kurdiska pojkar, och också hos pappor så klart. Vi har under flera år arbetat med kurdiska mödrar och deras döttrar för att öka förståelsen mellan generationerna. På liknade sätt har vi börjat arbeta med att unga tjejer och killar som får träffas för att utbyta idéer om jämställdhetsfrågor inom familjen i det nya landet. Vi arbetar på att nå papporna också som visar sig vara den svåraste biten. Men vi ger inte upp. Att diskutera sådana frågor som är tabubelagda inom familjen. t.ex. unga tjejers rätt att bestämma när och med vem de vill gifta sig med. 6

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH AKTIVITETER Information om projektet har gått ut. Förfrågan om deltagande har framförts till lokala avdelningar. Samt Projektledaren har ordnat möte med modersmållärarna i flera tillfällen för att planera gemensamma seminerier, utbildningsdagar, lägger båda för elever och föräldrar. Projektledaren har besökt kvinnoförbundets lokala föreningar i stor Stockholm, Borås, Eskilstuna och Örebro och anordnat informationsmöten och seminerier på plats eller på ABF. Den Januari 2008 anordnade Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige (KKF S) samarbete med Kurdiska Riksförbundet och Röda Barnens Dialogprogram två dagars konferens på Nynäsgården i Nynäshamn. 7

8 Jämställdhetskonferens Konferensen hette Jämställdhetskonferens som arrangerades i samarbete med Kurdistans Kvinnoförbund och Kurdiska Riksförbundet. Kvinnoförbundet hade ett projekt med titeln Jämställdhet för pappor och pojkar. Riksförbundets projekt hade jämställdhet mot våld mot kvinnor. Deltagare kom från alla lokala föreningar i hela landet, både män och kvinnor, äldre och ungdomar. Riksförbundets styrelsemedlemmar, Kvinnoförbundets styrelsemedlemmar och Riksförbundets verkställande utskott som 80% av medlemmarna är Männer samt kvinno och ungdomssektionens representanter deltog. Sammanlagt närmare hundra personer deltog. Konferensen öppnades av två ordföranden för de två organisationerna, Seyran Duran och Sermin Bozarslan. Ett gratulationsbrev från Lärarförbundet i Kurdistan mottogs. Suraya Calli föreläste om ämnet konfliktlösning inom familjen. Hon pratade om könsmaktsordningen och normerna som människor tar med sig då de flyttar från ett land till ett annat. Hon talade även om flyktingsstrategier, assimilation, integration, isolering och marginalisering. Hon tog upp familjestrukturen inom den kurdiska patriarkaliska familjen. I flykten följer ofta mönstret: fadern lämnar landet först och sedan kommer familjen till exil, då återskapas det patriarkaliska mönstret i familjen. Calli talade om hur kurdiska familjer måste klara av att leva i Sverige med andra familjestrukturer som finns här. I Sverige lär sig barnen att bli kritiska och då uppstår konflikter då de inte får kritisera vuxna inom den kurdiska familjen. 8

9 Hon talade vidare om identitetsfrågan hos barn mellan år som behöver uppskattning och kärlek. Hon talade även mycket om hur barnen uppfattar olika kulturella ämnen. Efter lunchen hade mötet besök av Marsela Bravo som är psykolog och psykoterapeut. Hon talade om exillivat som hon är expert på. Hon talade om att våld föder våld och att pojkar som är offer för våld i sin uppväxt kommer själva att använda sig av våld för att lösa konflikter. Hon sa att dialogen kan sluta helt oväntat och att man måste diskutera med barn och lyssna på dom. Hos invandrare är krisprocessen ofta följande: förlusten som flykten orsakar följs av sorgen och den blir ofta tillsammans med ilska och det hela blir komplicerade känslor av övergivenhet och ensamhet och passivitet och till slut finns faran att ge upp. Hon talade mycket om nostalgi som kan drabba kvinnor som flytt. Dom kanske idealiserar sitt hemland. 9

10 Under föreläsningen blev det mycket diskussion och frågor kring det Bravo talade om. Deltagarna delades upp i grupper som åtog sig olika frågor. Vi talade till exempel om vems ansvar i familjen är det att se till att barnen kan vara fria. Vem vet vad som är bäst för familjen var en annan fråga som talades om. Även definitionen av begrepp såsom respekt och frihet talade om i en grupp. Denna konferens var en fortsättning för projektet Kvinnohälsa och sexualitet och dessutom två andra projekt dvs. Jämställdhet för pappor och pojkar och Jämställdhet för familjen. Totalt deltog 97 personer bl.a. ungdomar pojkar som flickor och kvinnor mellan år från 12 sektioner i Sverige i konferensen. Vi hade sex föreläsningar om olika ämnen som bl.a. olika könssjukdomar, vikten om sexualundervisning i skolan, olik sorter cancer, jämlikhet och jämställdhet i familjen, ungdom och sexualitet och männens våld mot kvinnor. I slutet av varje föreläsning hade vi en levande diskussion med föreläsaren kring ämnet Konferensen innehåll var inte bara föreläsningar och diskussioner utan också ett trevligt umgänge med musik och underhållning. På lördagskvällen ordnades en fest där de unga och äldre festade natten lång. 10

11 Det som var speciellt med konferensen att deltagarna var i varierande åldrar med olika livserfarenheter och livsstil i bakgrunden. De äldre och de unga fick chansen att umgås, diskutera sina känslor med varandra och byta ut sina erfarenheter och tankar kring ämnena. Ungdomarna har visat stort intresse för ovannämnda ämnena och helheten i konferensen vilket var väldigt intressant. Två innehållsrika dagar där alla fick vara med och dela med sig av sina erfarenheter. Konferensen innehåll var inte bara föreläsningar och diskussioner utan också ett trevligt umgänge med musik och underhållning. På lördagskvällen ordnades en fest där de unga och äldre festade natten lång. Det som var speciellt med konferensen att deltagarna var i varierande åldrar med olika livserfarenheter och livsstil i bak- 11

12 grunden. De äldre och de unga fick chansen att umgås, diskutera sina känslor med varandra och byta ut sina erfarenheter och tankar kring ämnena. Ungdomarna har visat stort intresse för ovannämnda ämnena och helheten i konferensen vilket var väldigt intressant. Två innehållsrika dagar där alla fick vara med och dela med sig av sina erfarenheter. I slutet av konferensen fick deltagarna ta upp två förslag som Nyamko Sabuni nuvarande integrationsminister har förslagit angående Att förbjuda muslimiska skolor och om könsstympning Alla invandrartjejer måste genomgå en gynekologisk undersökning. Deltagarna fick arbeta med dessa frågor i fyra olika grupper och i slutet presenterades deras slutsatser som ställdes till en bra diskussion för hela konferensen. När det gäller de religiösa skolorna så var majoriteten för att behålla dem och bara en minoritet av unga kvinnor ville avskaffa dessa skolor. Gynekologiska undersökningar var alla emot och man uppfattade som att det luktar rasism för att det kändes förnedrande mot föräldrar. Medicinen är information och utbildning, sa vi. Vi har haft en riktig laddad diskussion om Nyamko Sabuni som integrationsminister och vi tyckte att satsa på invandrarorganisationer var en framkomlig väg mot könsstympning eller hedersvåldet. Rädda Barnens Dialoggrupp stödde denna tanke men de utan att ta ställning till Nyamko Sabunis omdebattera idéer försvarade henne som omöjligen kan lukta rasism. Det blev en bra och viktigt debatt. 12

13 Analys och resultat; Enligt utvärderingen som vi delade ut i slutet av konferensen ansåg de flesta av deltagarna att föreläsningarna var bra och innehållsrika. Deltagarna fick dessutom chansen att prata och diskutera om olika ämnen, men ändå sammankopplande ämnen som existerar i mångas vardag. Det visar sig klart och tydligt att behovet av sådana utbildningsdagar stärker båda kvinnornas, ungdomarnas självförtroende för att kunna försvara sina rättigheter och föreningens sammanhållning, utvecklar våra kunskaper om Sverige och invandrarnas situation, problem och bekymmer. Det visar också att det finns viktiga aktuella frågor kring integration, generations konflikt. Kultur krok, barn och kvinnors rättigheter där vi behöver fortsätta dialogen och utvecklas för ett bättre förståelse av det nya landet och våra barn i första hand. Vi tackar alla föreläsare och deltagare för deras engagemang och intresse och vi tackar även Arvsfonden för deras stöd till dessa projekt. Konferensen innehåll var inte bara föreläsningar och diskussioner utan också gav tillfälle för ett trevligt umgänge med musik och samvaro. På lördagskvällen ordnades en fest där de unga och äldre festade natten lång som gav möjligheter till nätverksbygge, vidare samtal och utveckling av verksamheten. Det som var speciellt med konferensen att 50% av deltagarna var äldre Männer (pappor) som representerade lokala föreningar och sitter i Riksförbundets olika kometer i varierande åldrar med olika livserfarenheter och livsstil i bakgrunden. De äldre och de unga fick chansen att umgås, diskutera sina 13

14 känslor med varandra och byta ut sina erfarenheter och tankar kring ämnena. Ungdomarna har visat stort intresse för ovannämnda ämnena och helheten i konferensen vilket var väldigt intressant. Två innehållsrika dagar där alla fick vara med och dela med sig av sina erfaren Lördagen den anordnade Kurdistans Kvinnoförbundet i samarbete med Rädda Barnens Dialogprojekt startar en debatt om varför vi använder våld mot kvinnor istället för att kunna kommunicera med varandra i en demokratisk miljö! Föreläsare: Rewas Kader, Författare och debattör (Varför kvinnor stannar, varför mannen slår) Emre Gungor, Föreläsare från Logos Communication (Vilket ansvar har vi män i våldet?) Moderator: Berivan Yildiz 14

15 Stoppa våldet mot kvinnor! Debatten öppnades av ordförande Seyran Duran Minst en tredjedel av världens alla kvinnor utsätts för allvarligt våld under sin levnad. De flesta gångerna sker övergreppen i hemmet och förövaren är en närstående man. Bakom stängda dörrar utsätts kvinnor för våld från sin partner eller nära släkting. Ofta är kvinnorna alltför skamsna och rädda för att anmäla övergreppen, och när de gör det blir de inte tagna på allvar. Det finns fog för att beskriva det könsrelaterade våldet mot kvinnor som vår tids största människorättsskandal. Rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld är i allra högsta grad en fråga om demokrati, jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter. Amnesty menar att det är hög tid att kvinnors mänskliga rättigheter förs in i alla hem även i Sverige. Våld mot kvinnor definieras av FN som varje könsrelaterad våldhandling som resulterar i, eller sannolikt kommer att resultera fysisk, sexuell eller psykisk skada eller sådant lidande för kvinnor, innefattande hot om sådana handlingar,tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privat livet Kvinnor drabbas av våldet just på grund av att de är kvinnor i en samhällsstruktur som underordnar och diskriminerar kvinnor. Våldet mot kvinnor utgör allvarliga kränkningar som inskränker på, eller helt upphäver, kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter. Könsrelaterat våld förekommer i alla världens länder men trots att väld mot kvinnor är ett av de mest utbredda brotten 15

16 mot de mänskliga rättigheterna globalt sett, är det fortfarande dolt och underrapporterat i mycket stor utsträckning Kvinnor av olika nationalitet eller etnisk, religiös och kulturell tillhörighet eller sexuell identitet drabbas. Våldet riktas mot kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser och utgör ett av största hoten mot kvinnors liv och hälsa. Var fjärde timme polisanmäls en våldtäkt i Sverige Förre året polisanmäldes sexualbrott i Sverige. Åtta av tio våldtäkter begås inomhus av en som kvinnan redan känner. Under sista sex månaden 70 kvinnor mördades och 201 kvinnor brände sig i Hewler och Suleimanie. Våldet mot kvinnan normaliseras, både för den misshandlade mannen och den våldutsatte kvinnan. Mannen som använder våld för att behålla makt och kontrollen över kvinnan i förhållandet. För kvinnans del innebär normaliseringsprocessen mannens våld blir ett normalt inslag i vardagen och väcker skuldkänslor hos kvinnan. Hon börjar se sig själv med mannens ögon,skulden på sig själv och blir helt mer isolerat från vänner omgivningen och samhället. Mäns våld mot kvinnor visar på den djupa klyfta mellan lagarna och det som sker i verkligheten. Även där det finns lagar som skall förhindra könsrelaterat våld misslyckas myndigheterna med att tillämpa dem. Folkrätten är emellertid mycket tydlig vad gäller staternas ansvar att vidta erforderliga åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor oavsett om våldet skett i det privata eller offentliga. Det åligger varje stat att respektera, skydda och möjliggöra kvinnors mänskliga rättigheter, samt att förebygga och utreda sådana brott och bestraffa förövarna. Vidare har staterna ansvar för att våldsutsatta kvinnor erbjuds stöd och ett fullgott skydd. 16

17 Att kämpa mot våld mot kvinnor krävs mer arbete, snabbbara utredningar, mera utbildning av alla kategorier speciell kvinnor för att bli mera medvetna om sina rättigheter, för stärka sin självförtroende för att kunna försvara båda sig och sina medsystrars. Revas Kadir som var en av de panellister pratade om sin sista bok som handlade om tre Kurdiska Kvinnors livs historier i Sverige. i avslutningen tåg hon upp att förändra lagar är inte ända lösningen utan vi måste satsa mycket på förebyggande arbetet som KKF gör. Emre Gungor som jobbade med Sharaf Hjältar pratade mycket om invandrar ungdomarnas situation i Sverige,speciell Kurdiska ungdomar, deras arbete med pojkar om hedersrelaterat våld,deras attityd för sina systrar och kvinnor. Han berättade hans träff med Fadime Shahindals pappa och hans liv i fängelse. Panelens inläsningar öppnade ett livlig och lärorik diskussion bland deltagarna, hela dagen kom fram båda kommentarer och frågor av deltagarna. 17

18 Gungor har pratat om sin resa till Kurdistan för att träffa Pela Atroshîs Pappa. Att träffa båda två papporna gav mig ett bild att de papporna som har mördat sina döttrar på grund av heder har upplevt under ett stort social kontroll och press.de tyckte om sina döttrar och känner sig väldigt ledsna, svag. De har dåligt hälsa båda fysikisk och psykisk. Anledningen att träffa de papporna, ville jag veta att varför de dödar sina döttrar. Svaret är att vi lever under en stark social kontroll, patrialkalism och okunskap av föräldrarna. Deltagarna har pratat mycket om lösningen. 18

19 Minnestund Maj 2008 Varför hände det Dua? Jag tror att det fruktansvärda som har hänt Dua, är någonting som inte undkommit någon kurd. Hur den 17 åriga lilla flickan gick sitt öde till mötes har varit ett aktivt samtalsämne, och även spridit sig till svenska och andra europeiska medier. Jag tror att det fruktansvärda som har hänt Doa, är någonting som inte undkommit någon kurd. Hur den 17 åriga lilla flickan gick sitt öde till mötes har varit ett aktivt samtalsämne, och även spridit sig till svenska och andra europeiska medier. För mig, en 20 årig kurdisk tjej som varken bor eller vuxit upp i Kurdistan är händelsen totalt befängd och obegriplig. 19

20 Att någon över sina självklara rättigheter offentligt förnedras och på ett brutalt sätt mördas. Idag är jag är glad och stolt över och upplever att det kurdiska civilsamhället är vaket, inte tillåter och fördömer sådana vedervärdiga brott i klass med det som Doa utsattes för. Vi diskuterar, O moraliserar, brottstämplar och visar vårt förakt för det som har hänt Doa. Samtidigt som detta är jag mycket ledsen över de andra flickorna som Doa som finns i Kurdistan och genomgår samma grymma handlingar, men som inte väcker uppmärksamhet. Vad gäller hur jag tänker och ser på detta har jag delat upp min diskussion i fyra delar, jag kommer att berätta kort och koncist och hoppas att vi kan utveckla det senare i debatten. Det första som jag kommer att tänka på är, vad är det som egentligen har hänt Dua? Det andra är; varför händer sådana grymma handlingar mot kvinnor i Kurdistan? Det tredje är hur den kurdiska politiska makten kan påverka den rådande patriarkaliska samhällsstrukturen i Kurdistan? Och det sista och fjärde är att med tanke på det känsliga politiska läget som den kurdiska frågan har i hela området, hur kurdernas sak blir påverkad av sådana handlingar och hur detta påverkar en enhetlig kurdisk vilja till att utnyttja det politiska tillfället som idag givits och satsa på att bygga upp en kurdisk national stat. Jag vill inte gå in på detaljer, det har inte stor betydelse. Huvudsaken är att Doa vågade besvara sina mänskliga behov, som en människa och som en kvinna. Det 20

21 är konstigt att kärleken är så uppskattad i vår kultur, vi har fler än en Romeo och Julia liknande historia, vi har Mem u Zin, Las u Xezal, Shirin u Ferhad, Nasir u Malmal, Xej u Siamend och fler än så. Folk gråter fortfarande när dessa historier återberättas och lider med dessa olyckliga kärlekspar. Det är inte alls tabubelagt i den kurdiska samhällsmoralen. Men vad är det som händer då? Det är vanligt folk som uppskattar kärleken som ett av människans främsta behov, det avgudas och uppskattas, det blir en historisk händelse, och skapar samhällets moral och värderingar. Hur ska man då förklara en sådan händelse som Doas öde, med en sådan historia bakgrund? Vilka är det som är emot detta behov? Det enda som man kan säga om Doa är att hon föll offer för vad som uppskattas vara ett av människans vackraste behov. Vad gäller den andra punkten är det ett faktum att i vårt kurdiska samhälle och i många andra mansdominerade samhällen råder en patriarkalisk syn och förhållningssätt till kvinnans roll i samhället och allt som rör hennes mänskliga behov. Kvinnan är det andra könet. Mannen är normen i dessa samhällen och har övertaget i alla samhällsstrukturer bland annat inom politik, ekonomin religion inom familjen och utövar även en äganderätt till kvinnans kropp, känslor och sexualitet. När dessa normer ifrågasätts som i Doa fallet, då försöker patriarkatet motsätta sig det på alla möjliga sätt och en av de valigaste formerna av detta är genom våld. Det finns inte en enda kvinna som inte utsatts för våld någon gång under hennes livstid. Med det menas inte att hon 21

22 nödvändigtvis blivit slagen. Våld går under olika skepnader, och det som de flesta associerar våld med är fysiskt våld. Men våld är mer omfattande än detta. Det utövas symboliskt, språkligt, fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt. Det som bidrar till att detta patriarkat skapas och omskapas gång på gång är våldet mot kvinnor. Om den rådande politiska makten inte kan försvara individens rättigheter, hur ska de då ha anspråk på att befria och bevara en nation? Att stifta lagar som brottsförklarar våld mot kvinnor och medför straff är ett stort steg, men ändå inte allt. Det är viktigt att olika NGO s (non government organisations) bildas, inte bara för att kritisera maktens brister, utan för att komma med alternativa lösningar och vara en tryckkraft på maktstrukturen för att förebygga och åtgärda fall i likhet med Doas och annat förtryck som genomsyrar den kurdiska kvinnans vardag. Kurdistan befinner sig i en väldigt känslig politisk situation, det är första gången i den moderna historien som vi befinner oss så nära våra drömmar om en kurdisk nationalstat. För att förverkliga och stabilisera den här möjligheten krävs det krafter och faktorer som spelar en avgörande roll i sammanhanget. En av de absolut viktigaste faktorerna att uppnå är enighet inom den kurdiska nationen samt nationalistisk vilja och känsla. Det brott som har begåtts mot Doa har skapat en oenighet och splittring inom nationen i form av religiösa motsättningar. Det ger kurdernas fiender möjlighet att utnyttja situationen och att motverka den kurdiska frågan De ser gärna att konflikterna fortsätter, det gäller att vara klok och handskas med situationen på bästa sätt för att inte tillåta 22

23 detta. Och jag tycker att det bästa sättet att handskas med situationen är att straffa de som begått detta grymma brott och vara bestämd med att inte tillåta en repris av detta. Rezan 23

24 Till: Den federala Kurdiska regeringen Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige fördömer dödandet av kvinnor där motiveringen är att försvara männens heder. Speciellt fördömer vi det mycket brutala mordet av den kurdiska flickan Dua som verkställdes den 7 april2007 i den fria delen av Kurdistan. Till: Den federala Kurdiska regeringen Departementet för mänskliga rättigheter Departementet för ungdom och sport Departementet för kvinnofrågor Det Kurdiska parlamentet Kvinnoorganisationer Representanter i Norden för den federala Kurdiska regeringen Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige fördömer dödandet av kvinnor där motiveringen är att försvara männens heder. Speciellt fördömer vi det mycket brutala mordet av den kurdiska flickan Dua som verkställdes den 7 april i den fria delen av Kurdistan. Antalet kvinnor som mördas i heders namn har ökat markant den senaste tiden men benämns officiellt som självmord. Fast det finns hyfsat med lagar som förbjuder dessa våldsdåd tillämpar det rådande rättsväsendet knappt de. Vi kräver av den federala regeringen att dessa lagar och föreskrifter vars syfte är att skydda kurdiska kvinnor mot våldsdåd tillämpas. 24

25 Vi vet att heders mord ständigt ökar i Kurdistan och att den sittande regeringen inte gör någonting åt situationen. Om vi vill ha ett fritt, demokratiskt och solidariskt Kurdistan, måste vi mer än allt annat kämpa mot våld och dödandet av kvinnor. Det är varje kurdisk individs plikt och speciellt den federala kurdiska regeringens och makthavarnas plikt att ta en ståndpunkt mot denna patriarkala mentalitet. Att inte tillämpa lagar, skapar en obegränsad möjlighet för stamkultur och en bakåtsträvande kultur som tar till våld mot kvinnor och utför mord på kvinnor. Alliansen för kurdiska kvinnor i Sverige, tycker att tillämpningen av befintliga lagar som hindrar våld mot kvinnor är nödvändigt, samt att den sittande regeringen måste sätta gränser för stamkultur och deras ledare och påpeka att dessa handlingar är straffbara och räknas som terrorist handlingar. Till sist vill vi än en gång betona att den federala regeringen i Kurdistan måste ta ställning till mordet på Dua och agera kraftfullt för att en gång för alla stoppa förtryck, våld och dödandet av kvinnor. Kurdistans Kvinnoförbund 25

26 Bästa Seyran, ordförande i Kurdistans kvinnoförbund, Hjärtliga gratulationer i samband med 8 mars2008 firandet. Tack för materialet som ni skickade. KRG under ledning av premiärministern Nechirvan Barzani har vidtagit många viktiga steg däribland: Arbeta på flera fronter för att öka medvetandet bland allmänheten. Ändring av tidigare irakiska lagen 13 augusti 2003 som gav förmildrande omständigheter för så kallade hedersrelaterade brott. Aktiv stöd till kvinnoorganisationer och CSO, dvs civila samhällets organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och kvinnorättigheter. Utdelning av årligt pris av MOSY den 25 november 2007 till personer/organisationer som har arbetat aktivt för kvinnorättigheter. PM Nechirvan Barzani annonserade en viktig policy om våldet mot kvinnor. Bifogade finns hans och Ambassadör Trouves tal tal samt länken från svenska regeringens officiella hemsidan om ceremonin i Hawler; regeringen.se/sb/d/8606/a/93706 Etablerandet av särskilda enheter hos polisen under ledning av inrikesministern som utreder speciellt våldet mot kvinnor. Bildandet av en kommitte17 juli 2007(var god se PMS tal som är bifogade) under ledning av premiärministern som möts periodisk, kommittén består av: Mänskliga rättigheters ministern Inrikesministern Social och arbetarministern Justitieministern Religions,affairs ministern 26

27 Hälsoministern idrott och ungdomsministern sedan november 2007 KRGs FN koordinatorn Chef för KRGs Department för utrikesrelationer (Department of foreign relations) Flera rådgivare Mvh Taha Barwary Minister of Sports and Youth Kurdistan Regional Government (KRG), Website: krg.org Cell phone:

28 Debatt dagar på St. Görans Gymnasiet; Kurdistans Kvinnoförbundet har anordnat två debatt dagar inom projektet Jämställdhet för pappor och pojkar samarbeta med modersmål lärarna på St. Görans Gymnasiet med 5 modersmål lärare och 70 elever båda tjejer och killar. Diskussions dagar kommer att försätta med elever och deras föräldrar. Kvinnoförbundets favorit föreläsare Sureya Calli har pratat mycket om jämställdhet inom kurdiska familjer och olika synsätt när det gäller skillnaderna mellan flickor och pojkar. Efter hennes anförande öppnades en livlig och lärorik diskussion inom elever. 28

29 Skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet Jämställdhet är att det finns skillnad mellan könen och man jobbar för att få bort det. Jämlikhet är att det finns skillnader mellan grupper. Man jobbar för att få bort det, t ex handikappade jämställs med övriga när det gäller rätten att få det jobb de är meriterade för. Jämställdheten har sin grund i något som man kallar för könnsmaktsordning d v s stor skillnad mellan män och kvinnor nä det gäller makt. På arbetsmarknaden finns kvinnor. och män oftast koncentrerat till olika arenor, kvinnor jobbar inom barnomsorgen och människor vårdande yrken, män jobbar med finanser och är chefer. Anledningen till det är att människors olika sociala, kulturella, ekonomiska och religiösa bakgrund. Bakgrunden präglar uppfostran i familjen och i samhället. Flickor blir uppfostrade till att ta hand om, pojkar blir uppfostrade till att bli omhändertagen, flickor väljer att utbilda sig där de kan ta hand om andra, pojkar väljer att ut- 29

30 bilda att komma till toppen av samhället. Man brukar titta på mönstren och ställer sig frågan om varför det är så, t ex om det finns många kvinnor i läkaryrket är det mest naturligt att de blir också överläkare. Men om det är flest män som blir överläkare då undrar man vad är det som gör att kvinnor inte blir överläkare. Sättet att uppfostra barn och föra värderingar till nästa generation är ingenting som man är medveten om, det är roller som förs från generation till generation tills man blir medveten om mönstren och ställer krav på samhället att ändra mönstren i det offentliga rummet. Det är då samhället ställer krav på förändringar i familjen och familjen börjar tänka om, ställa krav tillbaka till samhället o s v. 30

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT ÄR KÄRLEKEN FRI? Individens frihet religionens makt 1 ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT Rapport från ett seminarium arrangerat av Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp (Sexuell Reproduktiv

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Mäns våld mot kvinnor och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Han älskar ju faktiskt mig Det är mitt fel att jag blir slagen Det är jag som inte sköter mig Det är inte honom

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Dokumentation från konferensen Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Länsstyrelsen anordnade den 9 oktober 2009 en konferens i Göteborg för att presentera

Läs mer

Vagen n RÖSTER OM INTEGRATION OCH JÄMSTÄLLDHET. Agneta Larsson Lena Granefelt

Vagen n RÖSTER OM INTEGRATION OCH JÄMSTÄLLDHET. Agneta Larsson Lena Granefelt Vagen n RÖSTER OM INTEGRATION OCH JÄMSTÄLLDHET Agneta Larsson Lena Granefelt Vagen n RÖSTER OM INTEGRATION OCH JÄMSTÄLLDHET »Någon måste ta första steget. Men kampen har alltid ett pris.«2003 Integrationsverket

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hedersrelaterat våld och förtryck. ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården

Hedersrelaterat våld och förtryck. ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Hedersrelaterat våld och förtryck 1 ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Titel: Hedersrelaterat våld och förtryck ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Ansvarig utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Låt oss tala om flickor

Låt oss tala om flickor Låt oss tala om flickor Låt oss tala om fl ickor Integrationsverkets rapportserie 2000:6 Integrationsverket, 2000 Tryck: Parajett AB, Sverige Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping ISSN 1404-5370

Läs mer

Förtryckta flickor i patriarkala miljöer. Insatser mot»hedersrelaterat våld«i tre länder

Förtryckta flickor i patriarkala miljöer. Insatser mot»hedersrelaterat våld«i tre länder INT-23-05-103 Förtryckta flickor i patriarkala miljöer. Insatser mot»hedersrelaterat våld«i tre länder Denna text utgör en förkortad och populariserad översättning till svenska av studien: State policy,

Läs mer

Tryck: Berlings Skogs Trelleborg

Tryck: Berlings Skogs Trelleborg Lärande exempel Lärande exempel att förebygga konfl ikter mellan individ och familj Integrationsverkets rapportserie 2002:14 Integrationsverket, 2002 ISSN 1404-5370 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping

Läs mer

Hedersnormer och hedersrelaterat våld

Hedersnormer och hedersrelaterat våld 2009 Hedersnormer och hedersrelaterat våld Hedersnormer och hedersrelaterat våld Hedersnormer och hedersrelaterat våld 2009 Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm Beställning Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 Förord Ungdomsstyrelsen fick under 2007 ett regeringsuppdrag att under 2007 och 2008 genomföra utbildningar

Läs mer

Seminarieserie Våld mot kvinnor och. flickor - ett globalt problem 2001 VÅLD MOT KVINNOR

Seminarieserie Våld mot kvinnor och. flickor - ett globalt problem 2001 VÅLD MOT KVINNOR Seminarieserie Våld mot kvinnor och 1 VÅLD MOT KVINNOR Rapport från en seminarieserie 2001 Ett samarrangemang mellan Forum Syd, Föreningen för Utvecklingsfrågor FUF, Kvinnoforum, Svenska UNIFEM-kommittén,

Läs mer

Handbok. för dig som jobbar inom socialtjänsten

Handbok. för dig som jobbar inom socialtjänsten För att kunna hindra och förebygga hedersrelaterat våld måste vi lära oss att se och hantera hotbilden. Handbok för dig som jobbar inom socialtjänsten Tänk att vara en ensam nyckelpiga i ett främmande

Läs mer

Tonårsrevolt eller hedersproblematik?

Tonårsrevolt eller hedersproblematik? Tonårsrevolt eller hedersproblematik? En kvalitativ studie om socialsekreterares definitioner och interventioner i ärenden med hedersproblematik Av: Marie Ohlander och Ylva Jönsson Socialhögskolan, Campus

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Brev sammanställda av Muhammed Muadi

Brev sammanställda av Muhammed Muadi DE NYA AMERIKABREVEN 12 jönköpingsbor skriver till hemländerna Brev sammanställda av Muhammed Muadi Ett samarbetsprojekt mellan Biblioteken, Kultur Jönköpings kommun och Stadskontoret Adress: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Berätta inte för någon om vårt samtal!

Berätta inte för någon om vårt samtal! Berätta inte för någon om vårt samtal! Handbok för elevhälsopersonal som stödjer ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck/tvångsgifte Riksorganisationen GAPF Glöm Aldrig Pela och Fadime Skänk

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta

Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta Innehåll När flickor och pojkar förtrycks i hederns namn en handbok om arbetet mot hedersrelaterat våld.................. 3 De mänskliga

Läs mer

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och könskamp sida vid

Läs mer

Handbok Våld i nära relationer

Handbok Våld i nära relationer Handbok Våld i nära relationer -för socialtjänsten i Ljungby, Markaryd och Älmhult 2009-2012 1 Författad av Projekt Familjefrid Sunnerbo 2009 Maria Johansson Syfte Denna handbok är riktad till all personal

Läs mer