Höglandets sjukvårdsområde. För ett bra liv i ett attraktivt län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höglandets sjukvårdsområde. För ett bra liv i ett attraktivt län"

Transkript

1 Höglandets sjukvårdsområde För ett bra liv i ett attraktivt län

2 Välkommen till Höglandets sjukvårdsområde

3 Jag vill att vårt sjukhus och vår sjukvård ska präglas av en mycket God Vård och i det ett gott bemötande. Att mötet med oss verkligen gör skillnad för dig när du behöver oss. Att detta smittar vidare så att du som invånare verkligen vill vara patient hos oss när det behövs. Tryggheten att veta att vi finns när du behöver det, ska prägla vår vård. Tillgängligheten ska vara sådan att när du behöver akut vård ska du få det direkt och när du behöver vård som är mindre akut ska du få det inom rimlig tid och känna dig trygg med det. Du som medarbetare ska vara stolt och kaxig över att jobba inom Sveriges ledande länsdelssjukhus och stolt över att jobba i Landstinget i Jönköpings län. Vi är ett landsting och ett sjukhus med goda resultat, men strävar alltid efter att bli ytterligare bättre. Vi vill göra skillnad för dig och vi är stolta och kaxiga, men också hjälpsamma mot varandra och prestigelösa så att du får den vård du behöver när du behöver den. Christina Karlsson Sjukvårdsdirektör Höglandets sjukvårdsområde

4 Höglandets sjukvårdsområde Höglandets sjukvårdsområde omfattar Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjö. Vårt upptagningsområde omfattar kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda. Delvis även Ydre kommun i Östergötlands län. Det bor omkring personer på Höglandet. Höglandssjukhuset är ett modernt länsdelssjukhus. Här bedrivs planerad och akut specialistvård dygnet runt, årets alla dagar. På Höglandssjukhuset i Eksjö och Nässjö arbetar cirka personer. Höglandssjukhuset bildar förvaltningen Höglandets sjukvårdsområde tillsammans med barnhälsovården och kvinnohälsovården som är förlagd på familjecentralerna, samt specialistmottagningar inom psykiatri i kommunerna på Höglandet.

5 Vår vision Hälsa och trygghet i vardagen, bot och lindring vid behov visar att vi värnar om det friska hos områdets befolkning, såväl som ett kvalificerat medicinskt omhändertagande när så krävs. En del av Landstinget i Jönköpings län Förvaltningen är en del av Landstinget i Jönköpings län. Här finns också Jönköpings och Värnamo sjukvårdsområden. Sjukhuset har 16 basenheter (kliniker, medicinsk teknik, serviceenhet och sjukvårdsadministration). Inom varje klinik ryms flera specialiteter. På Höglandssjukhuset finns också laboratorieverksamhet som ingår tillsammans med radiologiska kliniken och klinisk fysiologi i en egen länsövergripande förvaltning, medicinsk diagnostik. Vårdcentralerna i de sex kommunerna tillhör Landstingets förvaltningar Bra Liv eller är i privat regi. På ovanstående kartbild finns de orter med en eller flera vårdcentraler. Befolkningen på Höglandet ska med förtroende alltid i första hand kunna vända sig till vårdcentralerna vid sjukdom eller annat hälsoproblem. Målet är att förebygga, bota och/eller lindra ohälsa. Behövs annan specialistvård tar vi vid.

6 Verksamheter på Höglandssjukhuset Akutkliniken Anestesikliniken Barn- och ungdomsenheten Geriatriska rehabiliteringskliniken IT-centrum Kirurgkliniken Kvinnokliniken Landstingsfastigheter Medicinsk diagnostik (Laboratorie/radiologi) Medicinkliniken Medicinsk teknik Ortopedkliniken Psykiatriska kliniken Rehabiliteringsenheten (Sjukgymnastik/arbetsterapi) Rehabenheten (REN) Serviceenheten Sjukvårdsadministrationen Urologienheten Ögonmottagningen Öron-, näs-, och halsmottagningen

7 En vanlig dag på Höglandssjukhuset... föds 3 barn... opereras 40 patienter nätter och helger endast akuta operationer... lämnar 25 personer blod... utförs laboratorieanalyser... tillagas 400 luncher och 200 middagar... görs 275 röntgenundersökningar inklusive MR och mammografi... städas kvadratmeter golvyta... inkommer externa telefonsamtal... produceras kg avfall.

8 Ett enklare liv på Småländska höglandet Man kan antingen göra livet svårt för sig eller så gör man det ganska enkelt. Vi på Småländska höglandet, har valt det sistnämnda. Här har du inga problem med vare sig bostadsbrist, kilometerlånga bilköer, uttröttade och outbildade lärare eller hutlösa matpriser de bekymren finns helt enkelt inte hos oss. Ett enklare liv? Ja, definitivt! Närhet i både tid och rum! Småstadscharm och närhet till jobb, fritidsaktiviteter, service och människomöten som ger livskvalitet och tid över till annat. Rimliga priser på boende och ett brett utbud ett enkelt radhus i Stockholmstrakten motsvarar ett drömhus på Höglandet! Med låg arbetslöshet finns det rum för flera på Höglandets arbetsmarknad! Köer är sällsynta inga bilköer, inga bostadsköer, inte ens startkön till någon av våra utmärkta golfbanor är särskilt lång. Mitt i Sydsverige från storstadsregioner nås Höglandet med tåg inom tre timmar. Nära mellan städer och orter på Höglandet, minuters restid och man når dem alla människor bor på Höglandet, det finns plats för fler välkommen till oss! Att bo på Småländska höglandet är enkelt. Vi är stolta över vår fantastiska natur, sommar såväl som vinter. Vi bor i Sveriges insjörikaste rike, det finns goda möjligheter till ett rikt friluftsliv. Vi kan välja mellan många fritidsaktiviteter och har ett rikt kulturutbud. De sex kommunerna på Höglandet, Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda arbetar för att ta vara på alla möjligheter och utveckla Småländska höglandet. Målet är att både fler företag och människor slår ner sina bopålar hos oss

9 Höglandssjukhuset Sjukhuset består av två sjukhus. Höglandssjukhuset i Eksjö ligger i den gamla trästaden och är idag ett modernt högspecialiserat länsdelssjukhus. I Nässjö finns geriatrik, rehabilitering samt specialistmottagningar. Vi arbetar med ständiga förbättringar i såväl vårdarbetet som med att bygga om och till för att få moderna och funktionella lokaler. Sjukhuset utgör mycket av det som Sverige är känt för genom begreppet lagom. Tillräckligt stort för att klara av de flesta sjukdomstillstånd men litet nog för enkel samverkan och kännedom om varandra. Specialisering sker även här men en bred kunskap krävs för hantering av jourer och stöd till primärvården. Eftersom området har över invånare och vissa funktioner för hela länet är förlagda hit har en omfattande specialisering kunnat ske. Vi klarar själva cirka 90 procent av områdets vårdbehov. Under en dag på akutmottagningen söker i genomsnitt 60 patienter akut sjukvård de fördelas till kirurg-, ortoped-, och medicinsektorer. Ambulansverksamheten ingår i akutkliniken. Ambulanserna i kommunerna på Småländska höglandet är bemannade med sjuksköterskor. De kan redan i hemmet eller på olycksplats påbörja eller ge kvalificerad vård. Psykiatriska kliniken har egen akutmottagning under dagtid. På Höglandssjukhuset blir du snabbt ett känt ansikte med stora möjligheter att påverka ditt och andras arbete. På köpet får du ett enklare liv i en charmig trästad på toppen av det Småländska höglandet.

10 Det här är vi stolta över Esther Esther är ett nätverk för utveckling av vården på Höglandet. Esther är ett samarbete mellan kommunerna, primärvården och slutenvården. Tillsammans arbetar vi för att göra Esthers (patient/vårdtagare) dag så bra som möjligt för att hon i det längsta ska kunna leva ett självständigt liv och göra egna val i vardagen. I nätverket finns så kallade Esthercoacher som stödjer utvecklingen. Vår vision: Med ett hållbart och handlingskraftigt nätverk kan Esther uppleva trygghet och oberoende. Värdegrund Den första grundstenen i patientnära vård är en levande värdegrund. Som vårdpersonal måste vi också ständigt fråga oss själva: Varför är jag här? För vem är jag här? Varför är patienten här? Målet med patientnära vård är att få tid för nära vård där mötet med patienten är grunden för hur den individuella vården ska utformas. Patientens behov är utgångspunkten när vi utvecklar en patientsäker arbetsplats utifrån kunskap, tillgänglighet, effektivitet och god vårdmiljö. Den etiska plattformen i Riksdagens riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården, enligt Prioriteringsutredningen och Prioriteringsbeslutet; tre principer som ska tillämpas utifrån helhetssyn: Människovärdesprincipen Behovsprincipen Kostnadseffektivitetsprincipen Vår vision, verksamhetsidé och etiska värdegrund utgår från olika krav och principer som alla har avgörande betydelse för vårt sätt att arbeta. Patientnära vård I slutenvården arbetar flera med Patientnära vård, en arbetsmodell som utgår dels från ett gemensamt förhållningssätt hos vårdpersonalen dels från anpassning av vårdlokalerna som ger vårdpersonalen bättre möjlighet att arbeta närmre sina patienter. Patienterna går rond på Höglandssjukhuset Medicinkliniken på Höglandssjukhuset överger den traditionella ronden och låter i stället patienten möta vårdteamet i separata rum, med tillgång till röntgenbilder, provsvar och journal. Alla yrkesgrupper deltar i genomgången tillsammans med patienten, och med hjälp av projektor kan informationen i journalsystemet Cosmic gås igenom. Egenvårdsguiden

11 Teamarbete Arbetet i team är centralt för vårt arbete runt patienten. Samarbete mellan yrkesgrupper ger ömsesidig respekt för de olika professionernas expertis vilket ger en bättre helhetssyn på patientens behov och ökar patientsäkerheten. Teamarbetet finns när patienten vårdas på sjukhuset och när patienten har behov av poliklinisk kontroll vid en specialistmottagning. Teamet består av ett begränsat antal personer med specialkompetens som tar medicinskt ansvar för patienten i samråd med denna och eventuella anhöriga. Vid inneliggande vårdbehov kan teamet bestå av specialistläkare, sjuksköterska och undersköterska. På specialistmottagningen består teamet av specialistläkare, specialistsköterska / undersköterska. Vid behov kan teamen även omfatta dietist, fotvårdare, kurator, sjukgymnast och arbetsterapeut. Teampsykiatri innebär en psykiatri som leds av specialistläkare i psykiatri i samverkan med medarbetare som utgör en tvärprofessionellt sammansatt arbetsgrupp där olika kompetenser, som tillsammans ger möjlighet till en helhetssyn omkring patienten. För att säkerställa kontinuitet i vårdplanen omkring patienten, är det viktigt med kommunikation mellan slutenvård och öppenvård.

12 Endoskopienheten Vi har en av Sveriges modernaste endoskopienheter. Här samarbetar kirurgoch medicinkliniken. Här görs gastro-, colo-, broncho- sigmo- och kapselendoskopi. Vi kommer även kunna utveckla modern åderbråckskirurgi på enheten. På vårt sjukhus har vi sjuksköterskor som är utbildade endoskopister, det finns möjlighet för flera att utbilda sig inom endoskopin. Säker vård - alla gånger Landstinget i Jönköpings län satsar genom Säker vård alla gånger på att göra vården säkrare för patienterna. Säker vård alla gånger omfattar 14 områden. Inom varje område finns åtgärdspaket som beskriver hur medarbetarna behöver arbeta för att minska tillbud och skador. Vårdhygien, kommunikation, IT, samverkan, kompetens och bemötande är frågor som är viktiga för att arbetet med Säker vård alla gånger ska lyckas. Övergripande mål är att minska antalet skador och ändra säkerhetskulturen inom hälso- och sjukvården. Alla medarbetare arbetar aktivt med detta

13 Vi möter morgondagens sjukvård under 2012 kommer flera nya verksamheter tas i bruk Strokevård Vi öppnar Sveriges bästa strokevårdsavdelning en samlad resurs av akut- och rehabiliteringsvård. Strokeenheten kommer att finnas i nya lokaler och vårdenheten är planerad för helheten i strokevårdskedjan. Vårdenheten består av 24 vårdplatser och alla patienter har eget rum med toalett och dusch. Detta innebär att den akuta strokeenheten och den geriatriska rehabiliteringsenheten avseende stroke bildar en gemensam avdelning för strokevården på Höglandssjukhuset Nytt kök Det nya köket ska använda tillagningsmetoden kylmat. Kylmat är ett system som innebär att maten lagas till på vanligt sätt och sedan snabbt kyls och förvaras i ett par dagar i högst 3 plusgrader, tills den ska serveras. Det betyder också att patienter och personal kan få flera rätter att välja mellan. Hybridsal Under 2012 kan vi ta en ny och supermodern hybridsal i bruk. Här får kirurgisk logistik ett nytt koncept i samverkan med radiologin. Med spänning kan vi se processer för multidisciplinär samverkan i operationsprocessen. Det innebär också att en minimalinvasiv teknologi används för att minimera vävnadsskadan och öka precisionen i det kirurgiska ingreppet. Flera olika tekniksystem som genomlysning/ avancerad röntgen, ev. CT, staplar för endoskopi och laparoskopi finns tillgängliga under operationen. Akutmottagningen Under 2012 färdigställs sjukhusets ambulanshall och ett nytt stort överföringsrum vid akutmottagningen. I anslutning till detta byggs ett kombinerat sanerings- och infektionsrum. Akutmottagningen byggs om för ett bättre och effektivare omhändetagande.

14 Hälsofrämjande sjukhus Höglandssjukhuset och sjukvårdsområdet är knutet till nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. För medlemskap i det svenska nätverket skrivs ett kontrakt med WHO. Definitionen för hälsofrämjande arbete är Den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över den egna hälsan och förbättra den. Det innebär att skapa stödjande miljöer, att stödja, hjälpa och uppmuntra. Här kan såväl patienter som medarbetare få stöd i tobaksavvänjning. Vi lägger extra kraft på att hjälpa patienter att vara tobaksfria inför planerade operationer. Kvalitetsutveckling Vi har ett väl utvecklat samarbete via Esther som är vårt gemensamma nätverk av framförallt äldrevården på Höglandet. Kvalitetsarbetet har en central roll där värden mäts i patientnöjdhet, tillgänglighet, patientsäkerhet, konkurrenskraftiga kliniska resultat och en god ekonomisk hushållning. Resultaten följs upp kontinuerligt. Höglandets sjukvårdsområde har tillsammans med vårdcentralerna och kommunerna på Höglandet under lång tid lagt ner mycket kraft på att samverka mellan olika vårdnivåer i landsting och kommun. En bra arbetsfördelning finns därför mellan primärvården och sjukhusets kliniker, vilket bidrar till att patienter oftast hamnar på rätt vårdnivå. Upp till 90 procent av de palliativa patienterna vårdas i hemmet. Organisationen präglas av hög decentralisering med stora befogenheter på det lokala planet. Många nationella priser har tagits emot för kvalitetsinsatser och sjukvårdsområdet har rankats bland det högsta för sin AT-utbildning. Goda resultat är ändå en färskvara som kontinuerligt måste hållas fräscha. Ett viktigt stöd är vår landstingsgemensamma utvecklingsenhet Qulturum som kan ge mycket inspiration och stöd till medarbetare och enheter som vill driva högt kvalificerat förnyelsearbete. Läs mer på

15 Miljö Landstingets vision Ett föredöme för svensk hälso- och sjukvård med miljöhänsyn i ett folkhälsoperspektiv. En god miljö är en förutsättning för en bra folkhälsa, en god regional utveckling och en långsiktig hållbar hushållning. Därför ska miljöhänsyn vara en naturlig del i alla verksamheter inom Landstinget. De miljöfrågor som har särskilt stor betydelse för oss är energianvändning, transporter, läkemedel, livsmedel, kemikalier och avfall. Landstingets miljöledningssystem håller på att miljöcertifieras enligt ISO

16 Medarbetarnas kompetens är nyckeln till vår framgång och hälsa

17 Rekryteringsfrågan är prioriterad för att kunna ge en bra vård måste vi rekrytera kvalificerade medarbetare. Närheten till högskola, goda forsknings- och utvecklings- /utbildningsmöjligheter gör att det är attraktivt att arbeta hos oss. Genom personalenkäter görs regelbundna mätningar av medarbetarnas trivsel och arbetsmiljö. Vi har en lång tradition att utbilda studenter, främst från Högskolan i Jönköping men också Hälsouniversitetet i Linköping. Här utbildas arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, vårdadministratörer med flera. Vi erbjuder läkare allmäntjänstgöring (AT) och specialisttjänstgöring (ST) på Höglandssjukhuset och på vårdcentralerna. Varje år har 25 AT-läkare och cirka 60 ST-läkare sina utbildningstjänster här. Under flera år har Höglandssjukhuset rankats som högst i den årliga poängbedömningen som AT-läkare gör nationellt om sina utbildningsplatser. Det visar på god lärandemiljö och engagemang av handledare och studierektorer. Så kallade SPUR-inspektioner, mätning av ST-läkares utbildning på sjukhuset har också visat på fina resultat. En bidragande orsak kan vara att jourtyngden är enbart 30 procent av utbildningstiden.

18 Världsledande utvecklingsarbete Sjukhusen inom Landstinget i Jönköpings län framhålls ofta som ledande i världen när det gäller utvecklingsarbete. Vi har en lång tradition av processorienterat kvalitetsutvecklingsarbete och har flera gånger belönats med fina utmärkelser. Kvalitetsutmärkelsen Svensk Hälso- & sjukvård Dagens Medicins Guldskapellen Högsta rankning för AT-utbildning Årets bröstsjuksköterska 2009 Årets sjuksköterska i cancersjukvård 2010 De utvecklingsområden för bra folkhälsa och god vård som Landstinget i Jönköpings län fokuserar på är tillgänglighet och bemötande prevention och egenvård samverkan kliniska förbättringsarbeten patientsäkerhet läkemedelsanvändning Många kontakter med vården kräver varken ett fysiskt möte eller ett telefonsamtal. Mina vårdkontakter är ett bekvämt och praktiskt sätt för invånarna att ta kontakt med hälso- och sjukvården via webben, på valfri tid på dygnet.

19 Ekonomi Landstinget i Jönköpings län är välskött med god ekonomi och låg personalomsättning. Landstinget omsätter cirka 9,3 miljarder kronor varav drygt 1,2 miljarder kronor går till Höglandets sjukvårdsområde. Så här fördelas kostnaderna Personal, 66 % Material och tjänster, 19 % Läkemedel, 12 % Lokaler och utrustning 10 % Årlig fakta om vården Antal läkarbesök: Besök hos annan personal: Utförda operationer: Vårddagar på sjukhus: Vårdtillfällen (inläggningar): Vårdplatser inom somatisk vård: 248 Vårdplatser inom psykiatri: 30 Medelvårdtid: 5,1 dagar cirkasiffror

20 Vill du veta mer? Sjukvårdsledningen Höglandssjukhuset Eksjö Besöksadress Västanågatan Produktion: Nordelia Reklam- och mediaproduktion och Christina Ekbladh, Höglandets sjukvårdsområde. Foto: Smålandsbilder och Christina Ekbladh. 2011

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

Pulsen NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT FOKUS PÅ BRED DIALOG. Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! Lättare rekrytera rätt person

Pulsen NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT FOKUS PÅ BRED DIALOG. Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! Lättare rekrytera rätt person Pulsen Nu vill vi väva samman inomhusmiljön med utomhusmiljön SIDAN 18 Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 4.2014 FOKUS PÅ BRED DIALOG SID 4 5 Lättare rekrytera rätt person SID 15 Journalen

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Framtidens Karriär. Specialistutbildning för sjuksköterskor

Framtidens Karriär. Specialistutbildning för sjuksköterskor Framtidens Karriär Sjuksköterska Säker sjukvård kräver fler specialistsjuksköterskor Specialistutbildning för sjuksköterskor måste löna sig Så får du nytändning på jobbet genom nya utmaningar Bristen på

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Framtidens Karriär. Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar

Framtidens Karriär. Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar Framtidens Karriär Sjuksköterska Många vägar för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar Goda villkor krävs för att säkra kompetens inom

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Moderaternas vision för NU-sjukvården

Moderaternas vision för NU-sjukvården Moderaternas vision för NU-sjukvården juni 2010 En vision för framtiden 3 Framtidens utmaningar 3 Moderaterna och NU-sjukvården 5 1. En starkt utbyggd ambulanssjukvård. 6 2. Utvecklade och bättre akutmottagningar

Läs mer

BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer

BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer Cancersjukvården inom Västra Götalandsregionen innefattar många specialistområden. För att illustrera bredden av möjliga arbetsuppgifter för dig som funderar

Läs mer

Teamarbete & Förbättringskunskap

Teamarbete & Förbättringskunskap Teamarbete & Förbättringskunskap två kärnkompetenser för god och säker vård SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet Redaktör och

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård 2015 Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård INNEHÅLL Lite bättre varje dag... 5 God och trygg vård... 6 Kvalitetsmått inom primärvården... 9 De största folksjukdomarna... 11 Mäta och följa upp

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018 Miljöpartiet de gröna Västmanland Om Programmet Det här programmet lyfter fram våra politiska idéer och

Läs mer