Höglandets sjukvårdsområde. För ett bra liv i ett attraktivt län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höglandets sjukvårdsområde. För ett bra liv i ett attraktivt län"

Transkript

1 Höglandets sjukvårdsområde För ett bra liv i ett attraktivt län

2 Välkommen till Höglandets sjukvårdsområde

3 Jag vill att vårt sjukhus och vår sjukvård ska präglas av en mycket God Vård och i det ett gott bemötande. Att mötet med oss verkligen gör skillnad för dig när du behöver oss. Att detta smittar vidare så att du som invånare verkligen vill vara patient hos oss när det behövs. Tryggheten att veta att vi finns när du behöver det, ska prägla vår vård. Tillgängligheten ska vara sådan att när du behöver akut vård ska du få det direkt och när du behöver vård som är mindre akut ska du få det inom rimlig tid och känna dig trygg med det. Du som medarbetare ska vara stolt och kaxig över att jobba inom Sveriges ledande länsdelssjukhus och stolt över att jobba i Landstinget i Jönköpings län. Vi är ett landsting och ett sjukhus med goda resultat, men strävar alltid efter att bli ytterligare bättre. Vi vill göra skillnad för dig och vi är stolta och kaxiga, men också hjälpsamma mot varandra och prestigelösa så att du får den vård du behöver när du behöver den. Christina Karlsson Sjukvårdsdirektör Höglandets sjukvårdsområde

4 Höglandets sjukvårdsområde Höglandets sjukvårdsområde omfattar Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjö. Vårt upptagningsområde omfattar kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda. Delvis även Ydre kommun i Östergötlands län. Det bor omkring personer på Höglandet. Höglandssjukhuset är ett modernt länsdelssjukhus. Här bedrivs planerad och akut specialistvård dygnet runt, årets alla dagar. På Höglandssjukhuset i Eksjö och Nässjö arbetar cirka personer. Höglandssjukhuset bildar förvaltningen Höglandets sjukvårdsområde tillsammans med barnhälsovården och kvinnohälsovården som är förlagd på familjecentralerna, samt specialistmottagningar inom psykiatri i kommunerna på Höglandet.

5 Vår vision Hälsa och trygghet i vardagen, bot och lindring vid behov visar att vi värnar om det friska hos områdets befolkning, såväl som ett kvalificerat medicinskt omhändertagande när så krävs. En del av Landstinget i Jönköpings län Förvaltningen är en del av Landstinget i Jönköpings län. Här finns också Jönköpings och Värnamo sjukvårdsområden. Sjukhuset har 16 basenheter (kliniker, medicinsk teknik, serviceenhet och sjukvårdsadministration). Inom varje klinik ryms flera specialiteter. På Höglandssjukhuset finns också laboratorieverksamhet som ingår tillsammans med radiologiska kliniken och klinisk fysiologi i en egen länsövergripande förvaltning, medicinsk diagnostik. Vårdcentralerna i de sex kommunerna tillhör Landstingets förvaltningar Bra Liv eller är i privat regi. På ovanstående kartbild finns de orter med en eller flera vårdcentraler. Befolkningen på Höglandet ska med förtroende alltid i första hand kunna vända sig till vårdcentralerna vid sjukdom eller annat hälsoproblem. Målet är att förebygga, bota och/eller lindra ohälsa. Behövs annan specialistvård tar vi vid.

6 Verksamheter på Höglandssjukhuset Akutkliniken Anestesikliniken Barn- och ungdomsenheten Geriatriska rehabiliteringskliniken IT-centrum Kirurgkliniken Kvinnokliniken Landstingsfastigheter Medicinsk diagnostik (Laboratorie/radiologi) Medicinkliniken Medicinsk teknik Ortopedkliniken Psykiatriska kliniken Rehabiliteringsenheten (Sjukgymnastik/arbetsterapi) Rehabenheten (REN) Serviceenheten Sjukvårdsadministrationen Urologienheten Ögonmottagningen Öron-, näs-, och halsmottagningen

7 En vanlig dag på Höglandssjukhuset... föds 3 barn... opereras 40 patienter nätter och helger endast akuta operationer... lämnar 25 personer blod... utförs laboratorieanalyser... tillagas 400 luncher och 200 middagar... görs 275 röntgenundersökningar inklusive MR och mammografi... städas kvadratmeter golvyta... inkommer externa telefonsamtal... produceras kg avfall.

8 Ett enklare liv på Småländska höglandet Man kan antingen göra livet svårt för sig eller så gör man det ganska enkelt. Vi på Småländska höglandet, har valt det sistnämnda. Här har du inga problem med vare sig bostadsbrist, kilometerlånga bilköer, uttröttade och outbildade lärare eller hutlösa matpriser de bekymren finns helt enkelt inte hos oss. Ett enklare liv? Ja, definitivt! Närhet i både tid och rum! Småstadscharm och närhet till jobb, fritidsaktiviteter, service och människomöten som ger livskvalitet och tid över till annat. Rimliga priser på boende och ett brett utbud ett enkelt radhus i Stockholmstrakten motsvarar ett drömhus på Höglandet! Med låg arbetslöshet finns det rum för flera på Höglandets arbetsmarknad! Köer är sällsynta inga bilköer, inga bostadsköer, inte ens startkön till någon av våra utmärkta golfbanor är särskilt lång. Mitt i Sydsverige från storstadsregioner nås Höglandet med tåg inom tre timmar. Nära mellan städer och orter på Höglandet, minuters restid och man når dem alla människor bor på Höglandet, det finns plats för fler välkommen till oss! Att bo på Småländska höglandet är enkelt. Vi är stolta över vår fantastiska natur, sommar såväl som vinter. Vi bor i Sveriges insjörikaste rike, det finns goda möjligheter till ett rikt friluftsliv. Vi kan välja mellan många fritidsaktiviteter och har ett rikt kulturutbud. De sex kommunerna på Höglandet, Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda arbetar för att ta vara på alla möjligheter och utveckla Småländska höglandet. Målet är att både fler företag och människor slår ner sina bopålar hos oss

9 Höglandssjukhuset Sjukhuset består av två sjukhus. Höglandssjukhuset i Eksjö ligger i den gamla trästaden och är idag ett modernt högspecialiserat länsdelssjukhus. I Nässjö finns geriatrik, rehabilitering samt specialistmottagningar. Vi arbetar med ständiga förbättringar i såväl vårdarbetet som med att bygga om och till för att få moderna och funktionella lokaler. Sjukhuset utgör mycket av det som Sverige är känt för genom begreppet lagom. Tillräckligt stort för att klara av de flesta sjukdomstillstånd men litet nog för enkel samverkan och kännedom om varandra. Specialisering sker även här men en bred kunskap krävs för hantering av jourer och stöd till primärvården. Eftersom området har över invånare och vissa funktioner för hela länet är förlagda hit har en omfattande specialisering kunnat ske. Vi klarar själva cirka 90 procent av områdets vårdbehov. Under en dag på akutmottagningen söker i genomsnitt 60 patienter akut sjukvård de fördelas till kirurg-, ortoped-, och medicinsektorer. Ambulansverksamheten ingår i akutkliniken. Ambulanserna i kommunerna på Småländska höglandet är bemannade med sjuksköterskor. De kan redan i hemmet eller på olycksplats påbörja eller ge kvalificerad vård. Psykiatriska kliniken har egen akutmottagning under dagtid. På Höglandssjukhuset blir du snabbt ett känt ansikte med stora möjligheter att påverka ditt och andras arbete. På köpet får du ett enklare liv i en charmig trästad på toppen av det Småländska höglandet.

10 Det här är vi stolta över Esther Esther är ett nätverk för utveckling av vården på Höglandet. Esther är ett samarbete mellan kommunerna, primärvården och slutenvården. Tillsammans arbetar vi för att göra Esthers (patient/vårdtagare) dag så bra som möjligt för att hon i det längsta ska kunna leva ett självständigt liv och göra egna val i vardagen. I nätverket finns så kallade Esthercoacher som stödjer utvecklingen. Vår vision: Med ett hållbart och handlingskraftigt nätverk kan Esther uppleva trygghet och oberoende. Värdegrund Den första grundstenen i patientnära vård är en levande värdegrund. Som vårdpersonal måste vi också ständigt fråga oss själva: Varför är jag här? För vem är jag här? Varför är patienten här? Målet med patientnära vård är att få tid för nära vård där mötet med patienten är grunden för hur den individuella vården ska utformas. Patientens behov är utgångspunkten när vi utvecklar en patientsäker arbetsplats utifrån kunskap, tillgänglighet, effektivitet och god vårdmiljö. Den etiska plattformen i Riksdagens riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården, enligt Prioriteringsutredningen och Prioriteringsbeslutet; tre principer som ska tillämpas utifrån helhetssyn: Människovärdesprincipen Behovsprincipen Kostnadseffektivitetsprincipen Vår vision, verksamhetsidé och etiska värdegrund utgår från olika krav och principer som alla har avgörande betydelse för vårt sätt att arbeta. Patientnära vård I slutenvården arbetar flera med Patientnära vård, en arbetsmodell som utgår dels från ett gemensamt förhållningssätt hos vårdpersonalen dels från anpassning av vårdlokalerna som ger vårdpersonalen bättre möjlighet att arbeta närmre sina patienter. Patienterna går rond på Höglandssjukhuset Medicinkliniken på Höglandssjukhuset överger den traditionella ronden och låter i stället patienten möta vårdteamet i separata rum, med tillgång till röntgenbilder, provsvar och journal. Alla yrkesgrupper deltar i genomgången tillsammans med patienten, och med hjälp av projektor kan informationen i journalsystemet Cosmic gås igenom. Egenvårdsguiden

11 Teamarbete Arbetet i team är centralt för vårt arbete runt patienten. Samarbete mellan yrkesgrupper ger ömsesidig respekt för de olika professionernas expertis vilket ger en bättre helhetssyn på patientens behov och ökar patientsäkerheten. Teamarbetet finns när patienten vårdas på sjukhuset och när patienten har behov av poliklinisk kontroll vid en specialistmottagning. Teamet består av ett begränsat antal personer med specialkompetens som tar medicinskt ansvar för patienten i samråd med denna och eventuella anhöriga. Vid inneliggande vårdbehov kan teamet bestå av specialistläkare, sjuksköterska och undersköterska. På specialistmottagningen består teamet av specialistläkare, specialistsköterska / undersköterska. Vid behov kan teamen även omfatta dietist, fotvårdare, kurator, sjukgymnast och arbetsterapeut. Teampsykiatri innebär en psykiatri som leds av specialistläkare i psykiatri i samverkan med medarbetare som utgör en tvärprofessionellt sammansatt arbetsgrupp där olika kompetenser, som tillsammans ger möjlighet till en helhetssyn omkring patienten. För att säkerställa kontinuitet i vårdplanen omkring patienten, är det viktigt med kommunikation mellan slutenvård och öppenvård.

12 Endoskopienheten Vi har en av Sveriges modernaste endoskopienheter. Här samarbetar kirurgoch medicinkliniken. Här görs gastro-, colo-, broncho- sigmo- och kapselendoskopi. Vi kommer även kunna utveckla modern åderbråckskirurgi på enheten. På vårt sjukhus har vi sjuksköterskor som är utbildade endoskopister, det finns möjlighet för flera att utbilda sig inom endoskopin. Säker vård - alla gånger Landstinget i Jönköpings län satsar genom Säker vård alla gånger på att göra vården säkrare för patienterna. Säker vård alla gånger omfattar 14 områden. Inom varje område finns åtgärdspaket som beskriver hur medarbetarna behöver arbeta för att minska tillbud och skador. Vårdhygien, kommunikation, IT, samverkan, kompetens och bemötande är frågor som är viktiga för att arbetet med Säker vård alla gånger ska lyckas. Övergripande mål är att minska antalet skador och ändra säkerhetskulturen inom hälso- och sjukvården. Alla medarbetare arbetar aktivt med detta

13 Vi möter morgondagens sjukvård under 2012 kommer flera nya verksamheter tas i bruk Strokevård Vi öppnar Sveriges bästa strokevårdsavdelning en samlad resurs av akut- och rehabiliteringsvård. Strokeenheten kommer att finnas i nya lokaler och vårdenheten är planerad för helheten i strokevårdskedjan. Vårdenheten består av 24 vårdplatser och alla patienter har eget rum med toalett och dusch. Detta innebär att den akuta strokeenheten och den geriatriska rehabiliteringsenheten avseende stroke bildar en gemensam avdelning för strokevården på Höglandssjukhuset Nytt kök Det nya köket ska använda tillagningsmetoden kylmat. Kylmat är ett system som innebär att maten lagas till på vanligt sätt och sedan snabbt kyls och förvaras i ett par dagar i högst 3 plusgrader, tills den ska serveras. Det betyder också att patienter och personal kan få flera rätter att välja mellan. Hybridsal Under 2012 kan vi ta en ny och supermodern hybridsal i bruk. Här får kirurgisk logistik ett nytt koncept i samverkan med radiologin. Med spänning kan vi se processer för multidisciplinär samverkan i operationsprocessen. Det innebär också att en minimalinvasiv teknologi används för att minimera vävnadsskadan och öka precisionen i det kirurgiska ingreppet. Flera olika tekniksystem som genomlysning/ avancerad röntgen, ev. CT, staplar för endoskopi och laparoskopi finns tillgängliga under operationen. Akutmottagningen Under 2012 färdigställs sjukhusets ambulanshall och ett nytt stort överföringsrum vid akutmottagningen. I anslutning till detta byggs ett kombinerat sanerings- och infektionsrum. Akutmottagningen byggs om för ett bättre och effektivare omhändetagande.

14 Hälsofrämjande sjukhus Höglandssjukhuset och sjukvårdsområdet är knutet till nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. För medlemskap i det svenska nätverket skrivs ett kontrakt med WHO. Definitionen för hälsofrämjande arbete är Den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över den egna hälsan och förbättra den. Det innebär att skapa stödjande miljöer, att stödja, hjälpa och uppmuntra. Här kan såväl patienter som medarbetare få stöd i tobaksavvänjning. Vi lägger extra kraft på att hjälpa patienter att vara tobaksfria inför planerade operationer. Kvalitetsutveckling Vi har ett väl utvecklat samarbete via Esther som är vårt gemensamma nätverk av framförallt äldrevården på Höglandet. Kvalitetsarbetet har en central roll där värden mäts i patientnöjdhet, tillgänglighet, patientsäkerhet, konkurrenskraftiga kliniska resultat och en god ekonomisk hushållning. Resultaten följs upp kontinuerligt. Höglandets sjukvårdsområde har tillsammans med vårdcentralerna och kommunerna på Höglandet under lång tid lagt ner mycket kraft på att samverka mellan olika vårdnivåer i landsting och kommun. En bra arbetsfördelning finns därför mellan primärvården och sjukhusets kliniker, vilket bidrar till att patienter oftast hamnar på rätt vårdnivå. Upp till 90 procent av de palliativa patienterna vårdas i hemmet. Organisationen präglas av hög decentralisering med stora befogenheter på det lokala planet. Många nationella priser har tagits emot för kvalitetsinsatser och sjukvårdsområdet har rankats bland det högsta för sin AT-utbildning. Goda resultat är ändå en färskvara som kontinuerligt måste hållas fräscha. Ett viktigt stöd är vår landstingsgemensamma utvecklingsenhet Qulturum som kan ge mycket inspiration och stöd till medarbetare och enheter som vill driva högt kvalificerat förnyelsearbete. Läs mer på

15 Miljö Landstingets vision Ett föredöme för svensk hälso- och sjukvård med miljöhänsyn i ett folkhälsoperspektiv. En god miljö är en förutsättning för en bra folkhälsa, en god regional utveckling och en långsiktig hållbar hushållning. Därför ska miljöhänsyn vara en naturlig del i alla verksamheter inom Landstinget. De miljöfrågor som har särskilt stor betydelse för oss är energianvändning, transporter, läkemedel, livsmedel, kemikalier och avfall. Landstingets miljöledningssystem håller på att miljöcertifieras enligt ISO

16 Medarbetarnas kompetens är nyckeln till vår framgång och hälsa

17 Rekryteringsfrågan är prioriterad för att kunna ge en bra vård måste vi rekrytera kvalificerade medarbetare. Närheten till högskola, goda forsknings- och utvecklings- /utbildningsmöjligheter gör att det är attraktivt att arbeta hos oss. Genom personalenkäter görs regelbundna mätningar av medarbetarnas trivsel och arbetsmiljö. Vi har en lång tradition att utbilda studenter, främst från Högskolan i Jönköping men också Hälsouniversitetet i Linköping. Här utbildas arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, vårdadministratörer med flera. Vi erbjuder läkare allmäntjänstgöring (AT) och specialisttjänstgöring (ST) på Höglandssjukhuset och på vårdcentralerna. Varje år har 25 AT-läkare och cirka 60 ST-läkare sina utbildningstjänster här. Under flera år har Höglandssjukhuset rankats som högst i den årliga poängbedömningen som AT-läkare gör nationellt om sina utbildningsplatser. Det visar på god lärandemiljö och engagemang av handledare och studierektorer. Så kallade SPUR-inspektioner, mätning av ST-läkares utbildning på sjukhuset har också visat på fina resultat. En bidragande orsak kan vara att jourtyngden är enbart 30 procent av utbildningstiden.

18 Världsledande utvecklingsarbete Sjukhusen inom Landstinget i Jönköpings län framhålls ofta som ledande i världen när det gäller utvecklingsarbete. Vi har en lång tradition av processorienterat kvalitetsutvecklingsarbete och har flera gånger belönats med fina utmärkelser. Kvalitetsutmärkelsen Svensk Hälso- & sjukvård Dagens Medicins Guldskapellen Högsta rankning för AT-utbildning Årets bröstsjuksköterska 2009 Årets sjuksköterska i cancersjukvård 2010 De utvecklingsområden för bra folkhälsa och god vård som Landstinget i Jönköpings län fokuserar på är tillgänglighet och bemötande prevention och egenvård samverkan kliniska förbättringsarbeten patientsäkerhet läkemedelsanvändning Många kontakter med vården kräver varken ett fysiskt möte eller ett telefonsamtal. Mina vårdkontakter är ett bekvämt och praktiskt sätt för invånarna att ta kontakt med hälso- och sjukvården via webben, på valfri tid på dygnet.

19 Ekonomi Landstinget i Jönköpings län är välskött med god ekonomi och låg personalomsättning. Landstinget omsätter cirka 9,3 miljarder kronor varav drygt 1,2 miljarder kronor går till Höglandets sjukvårdsområde. Så här fördelas kostnaderna Personal, 66 % Material och tjänster, 19 % Läkemedel, 12 % Lokaler och utrustning 10 % Årlig fakta om vården Antal läkarbesök: Besök hos annan personal: Utförda operationer: Vårddagar på sjukhus: Vårdtillfällen (inläggningar): Vårdplatser inom somatisk vård: 248 Vårdplatser inom psykiatri: 30 Medelvårdtid: 5,1 dagar cirkasiffror

20 Vill du veta mer? Sjukvårdsledningen Höglandssjukhuset Eksjö Besöksadress Västanågatan Produktion: Nordelia Reklam- och mediaproduktion och Christina Ekbladh, Höglandets sjukvårdsområde. Foto: Smålandsbilder och Christina Ekbladh. 2011

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och vård på lika villkor. Primärvårdsforum 14 mars 2016

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och vård på lika villkor. Primärvårdsforum 14 mars 2016 Tillsammans för bästa möjliga hälsa och vård på lika villkor 14 mars 2016 Dagens program 14:00 Inledning 14:05 Primärvården - basen i hälso- och sjukvården 15:00 Fika 15:20 Gemensamt samtal Hälsa för livet

Läs mer

Övriga frågor: Singapore Fokusambulans

Övriga frågor: Singapore Fokusambulans MÖTESANTECKNINGAR 1(6) Plats: Ulfsparresalen, hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö Närvarande: Johanna Svahn, Eksjö kommun Magdalena Fritzon, Nässjö kommun Malin Johansson, Nässjö kommun Jeanette Öhrlund, Nässjö

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Hur kunde det bli så här?

Hur kunde det bli så här? Hur kunde det bli så här? 1 Höglandet YDRE 115 000 invånare 6-7 kommuner 6-7primärvårdsområden Höglandssjukhuset Eksjö- Nässjö ca 5000 anställda Seniororganisationer (2009) Vision Esther Genom att skapa

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Med största kompetens och med fokus på patienten EN PRESENTATION AV och varför välja att arbeta hos oss som undersköterska På sjukvårdskartan Ett av Europas största sjukhus Kombinerar bredd med spets Specialistsjukhus

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus i Borås och Skene och med ett flertal öppenvårdsmottagningar

Läs mer

MISSIV 1(2) LJ 2014/246

MISSIV 1(2) LJ 2014/246 MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/246 Landstingsstyrelsen Åtgärdsplan utifrån kartläggning och analys av Landstinget i Jönköpings läns konsumtion och produktion Kartläggning och analys har gjorts som visar

Läs mer

Valla rätt och glid in i Dalarna! Tillsammans fixar vi glidet in i framtiden

Valla rätt och glid in i Dalarna! Tillsammans fixar vi glidet in i framtiden Valla rätt och glid in i Dalarna! Tillsammans fixar vi glidet in i framtiden Välkommen till Avesta lasarett - ett litet sjukhus med stora möjligheter Avesta lasarett invigdes 1922 och är idag ett sjukhus

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Kliniker i Oskarshamn

Kliniker i Oskarshamn Kliniker i Oskarshamn Som AT-läkare tjänstgör du 5,5 månader på medicinkliniken och 5,5 månader på kirurgkliniken, vilket inkluderar tjänstgöring på ortopeden samt anestesi. Viss placering kan också erbjudas

Läs mer

VÅRDCENTRALERNA BRA LIV. Bra Liv

VÅRDCENTRALERNA BRA LIV. Bra Liv VÅRDCENTRALERNA BRA LIV 1 Bra Liv 2 VÅRDCENTRALERNA BRA LIV Din hälsa i trygga händer Stora och breda, avseende resurser, möjlig heter och kompetens. Små och nära, avseende bemötande och tillgänglighet.

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

Din hälsa i trygga händer

Din hälsa i trygga händer Bra Liv 2 V å r d c e n t r a l e r n a B r a l i V d i n h ä l s a i t r y g g a h ä n d e r Din hälsa i trygga händer Stora och breda, avseende resurser, möjlig heter och kompetens. Små och nära, avseende

Läs mer

SNau 147. Kristinehamns kommun. Nävaplatser. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende. Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

SNau 147. Kristinehamns kommun. Nävaplatser. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende. Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-05 Sida 15(18) SNau 147 Nävaplatser Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackat föl informationen Ärende

Läs mer

Vad betyder Esther för dig?

Vad betyder Esther för dig? Samverkan, samverkan är superviktigt. Esther för mig innebär att man ska jobba för att revirtänkandet ska bli mindre viktigt. Myndighetschef Anna Kolmondin Vetlanda kommun Viktigt att i varje situation

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Välkommen till Esther nätverk

Välkommen till Esther nätverk Välkommen till Esther nätverk Med Esthers behov i centrum ger vi bästa möjliga vård och omsorg. Vad betyder Esther för dig? Samverkan, samverkan är superviktigt. Esther för mig innebär att man ska jobba

Läs mer

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM Gränslös vård och omsorg Det finns något unikt på Ängelholms sjukhus. Ett samarbete som suddar ut osynliga gränser, en verksamhet som vill skapa framtidens sjukvård med nya spännande

Läs mer

Sunderby sjukhus. Om- och tillbyggnad. Funktionsplanerarkonferens 22 oktober 2015. Vistet det hälsofrämjade hotellet

Sunderby sjukhus. Om- och tillbyggnad. Funktionsplanerarkonferens 22 oktober 2015. Vistet det hälsofrämjade hotellet Om- och tillbyggnad Sunderby sjukhus Funktionsplanerarkonferens 22 oktober 2015 Vistet det hälsofrämjade hotellet Anne Lindahl hur började vi? Inger Gustafsson och så blev det! BILD 1 Om- och tillbyggnad

Läs mer

Politiskt program. Valfrihet och mångfald. Trygghet och säkerhet

Politiskt program. Valfrihet och mångfald. Trygghet och säkerhet Politiskt program Individens behov ska utgöra grunden för hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvård skall finansieras solidariskt och utföras på lika villkor för alla och kunna erbjudas av en mångfald

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Vision för Alingsås Lasarett

Vision för Alingsås Lasarett Vision för Alingsås Lasarett april 2011 Inledning 3 1. Alingsås lasaretts självständighet ett föredöme 4 2. Basutbud på närsjukhuset 4 3. Specialiteter på närsjukhuset 5 4. En starkt utbyggd ambulanssjukvård

Läs mer

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

Utbildning Esther Förbättringscoacher

Utbildning Esther Förbättringscoacher Utbildning Esther Förbättringscoacher 2015-2016 1. Innehåll 1. Innehåll... 1 2. Bakgrund... 2 3. Vad ska en coach kunna?... 2 4. Ledning och organisation av utbildningen... 3 5. Målgrupp... 3 6. Ekonomi...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Anna Ingmanson Regeringskansliet 20160404 Disposition Kort om uppdraget Vår analys (i urval!) Våra förslag (i urval) Frågor och diskussion

Läs mer

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat Dokumentation från regional konferens kroniska sjukdomar (Västervik, Gränsö 13-14 november) Dokumentation har fördelats mellan Kunskapsunderlag, Mätsystem och Stöd till förbättring, men inte på MIKRO (Vårdteam/klinik),

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015 Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet Pensionärsråd 20 februari 2015 Bakgrund Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa

Läs mer

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Den medicinska kunskapen och den medicinska teknologin (arbetsmetoder, utrustning

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

Jobba med oss Tillsammans med patienten

Jobba med oss Tillsammans med patienten Jobba med oss Tillsammans med patienten Patient på besök hos en fysioterapeut på Vårdcentralen Västerstrand i Karlstad. Landstinget i Värmland erbjuder hälsooch sjukvård och tandvård av allra högsta kvalitet.

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Vårdcentralen Torshälla Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland äldre i vården Grön strategi för hur vården bättre kan anpassas till den äldre människans behov och förutsättningar Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Inom en snar framtid kan vi förvänta

Läs mer

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867:

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: ARBETA MED OSS STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Kompetens Kvalitet Befolkningsförändringar Ojämlik hälsa Folksjukdomar Tio utmaningar för Landstinget Blekinge Global sårbarhet

Läs mer

Då nu, men hur blir det sedan Stockholms läns landsting

Då nu, men hur blir det sedan Stockholms läns landsting Då nu, men hur blir det sedan Stockholms läns landsting Lars Joakim Lundquist Catarina Andersson Forsman 2010-02-10 Då nu, men hur blir det sedan Två utredningar inom SLL 1. Långtidsutredning om sjukvården

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 1(4) Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014 är det fjärde och sista året i mandatperioden. Organisation och uppgifter Hälso-

Läs mer

Efter LS 19/10 - Fortsatt analys

Efter LS 19/10 - Fortsatt analys 1 Efter LS 19/10 - Fortsatt analys Analysera behovet av förstärkningar inom akutsjukvården i Karlskrona och Kristianstad Analysera behovet av förstärkningar inom ambulanssjukvård och sekundärtransport

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Välkommen till. vår hemtjänst

Välkommen till. vår hemtjänst Välkommen till vår hemtjänst Vi har alltid nära hem till dig Vi har alltid nära hem till dig Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten. Vi som arbetar här är anställda av kommunen.

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Chefsdag 20 mars på Träcentrum i Nässjö

Chefsdag 20 mars på Träcentrum i Nässjö Chefsdag 20 mars på Träcentrum i Nässjö Träffen på Träcentrum den 20 mars inleddes av senior Inge Werner som välkomnade de cirka 60 deltagarna till samverkansdagen genom att beskriva sina erfarenheter

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

JOBBA MED OSS TILLSAMMANS MED PATIENTEN

JOBBA MED OSS TILLSAMMANS MED PATIENTEN JOBBA MED OSS TILLSAMMANS MED PATIENTEN Patient på besök hos en fysioterapeut på Vårdcentralen Västerstrand i Karlstad. LANDSTINGET I VÄRMLAND ERBJUDER hälsooch sjukvård och tandvård av allra högsta kvalitet.

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Esther ledningsgrupp

Esther ledningsgrupp MÖTESANTECKNINGAR 1(6) Plats: Ulfsparresalen, gula villan, hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö Närvarande: Kerstin Carlsson, Eksjö kommun Ann-Katrin Henrysson, Eksjö kommun Jill Malmqvist, Eksjö kommun Ingela

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Svensk hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård Svensk hälso- och sjukvård Värdsledande succé eller krisigt renoveringsobjekt? Anna-Lena Sörenson, vice ordf. Socialutskottet samt gruppledare (S) Mål för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik Politiken

Läs mer

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula?

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Ambulanssjukvården och akutklinikerna i Dalarna har fått uppdraget att ta fram en framtidsplan för akutsjukvården

Läs mer

Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt

Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt Basutbildning riskbruk, missbruk och beroende 20131112 Rosensalen Jönköping Katarina Landin CM-coach och FoU-ledare Undersköterska och

Läs mer

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET VIDARKLINIKENS M OTTAG N I N G I N OR R K Ö P I NG HE L HE T S S Y N O C H LI V SK VA LI TET Foto: Anders Kratz, Lena Norrby, Thomas Ågren Om Vidarkliniken Vidarkliniken är en idéburen vårdverksamhet som

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

Övriga frågor: Inga övriga frågor finns.

Övriga frågor: Inga övriga frågor finns. MÖTESANTECKNINGAR 1(7) Plats: Kirurgklinikens konferensrum, hus 11, plan 5, Höglandssjukhuset Eksjö Närvarande: Malin Johansson, Nässjö kommun Ann-Christin Jansson, Sävsjö kommun Anna Carlbom, Tranås kommun

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Geriatrik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Medicinkliniken KSK 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik,

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Oxelösund

Kvalitetsbokslut VC Oxelösund Kvalitetsbokslut 2011 VC Oxelösund Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska resultat...

Läs mer

Vision för Kärnsjukhuset Skövde

Vision för Kärnsjukhuset Skövde Vision för Kärnsjukhuset Skövde maj 2011 Vision för Skaraborgs Sjukhus 2011-05-04 Inledning 3 Kärnsjukhuset i Skövde ett viktigt nav 4 Större självständighet för alla sjukhus 4 Brett basutbud på närsjukhusen

Läs mer

Hjärtsviktsprocessen Landstinget Sörmland. Maria Liljeroos Processledare Christer Magnusson Medicinskt ansvarig

Hjärtsviktsprocessen Landstinget Sörmland. Maria Liljeroos Processledare Christer Magnusson Medicinskt ansvarig Hjärtsviktsprocessen Landstinget Sörmland Maria Liljeroos Processledare Christer Magnusson Medicinskt ansvarig Vårdkontakter Man räknar med att åtminstone 50 60 % av patienterna med hjärtsvikt kontrolleras

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Specialistsjuksköterskans roll i det multidisciplinära teamet

Specialistsjuksköterskans roll i det multidisciplinära teamet Specialistsjuksköterskans roll i det multidisciplinära teamet och Jenny Karlsson specialistsjuksköterskor med inriktning mot vård av äldre, magister i vårdvetenskap Ljungby lasarett, Region Kronoberg Vad

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna.

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utveckling av lärandemiljö Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utmaningar En snabb medicinsk utveckling i kombination med en åldrande befolkning ökar

Läs mer

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1)

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1) Student Portfolio Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en tydlig struktur i studentens lärandeprocess

Läs mer

Njurcancer ny design efter patientprocessen

Njurcancer ny design efter patientprocessen Njurcancer ny design efter patientprocessen Ingrid Erlandsson Martin Holmström urologienheten, Landstinget i Jönköpings län Morgondagens urologi God Vård SOSFS 2005:12 Patientfokuserad Tillgänglig och

Läs mer

Välkommen till Klinisk utbildningsavdelning

Välkommen till Klinisk utbildningsavdelning Välkommen till Klinisk utbildningsavdelning Geriatriska medicinavdelningen 30A Akademiska Sjukhuset Geriatrikavdelning 2 i Tierp Akademiska Sjukhuset Studentinformation Klinisk utbildningsavdelning, KUA

Läs mer

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Hallands sjukhus. från delar till helhet Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.

Läs mer

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård:

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Primärvården är basen utveckla vårdvalet Flera geriatriker och reformera öppenvården Inför en kommunöverläkare Inför namngiven huvudansvarig vårdgivare Öka

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Att rusta för framtidens vård

Att rusta för framtidens vård Att rusta för framtidens vård Studenters verksamhetsförlagda utbildning VFU integreras i verksamheternas uppdrag och i deras förbättringsarbete Utvecklingskraft 19 maj 2011 Karin Thörne Studierektor för

Läs mer