Höglandets sjukvårdsområde. För ett bra liv i ett attraktivt län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höglandets sjukvårdsområde. För ett bra liv i ett attraktivt län"

Transkript

1 Höglandets sjukvårdsområde För ett bra liv i ett attraktivt län

2 Välkommen till Höglandets sjukvårdsområde

3 Jag vill att vårt sjukhus och vår sjukvård ska präglas av en mycket God Vård och i det ett gott bemötande. Att mötet med oss verkligen gör skillnad för dig när du behöver oss. Att detta smittar vidare så att du som invånare verkligen vill vara patient hos oss när det behövs. Tryggheten att veta att vi finns när du behöver det, ska prägla vår vård. Tillgängligheten ska vara sådan att när du behöver akut vård ska du få det direkt och när du behöver vård som är mindre akut ska du få det inom rimlig tid och känna dig trygg med det. Du som medarbetare ska vara stolt och kaxig över att jobba inom Sveriges ledande länsdelssjukhus och stolt över att jobba i Landstinget i Jönköpings län. Vi är ett landsting och ett sjukhus med goda resultat, men strävar alltid efter att bli ytterligare bättre. Vi vill göra skillnad för dig och vi är stolta och kaxiga, men också hjälpsamma mot varandra och prestigelösa så att du får den vård du behöver när du behöver den. Christina Karlsson Sjukvårdsdirektör Höglandets sjukvårdsområde

4 Höglandets sjukvårdsområde Höglandets sjukvårdsområde omfattar Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjö. Vårt upptagningsområde omfattar kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda. Delvis även Ydre kommun i Östergötlands län. Det bor omkring personer på Höglandet. Höglandssjukhuset är ett modernt länsdelssjukhus. Här bedrivs planerad och akut specialistvård dygnet runt, årets alla dagar. På Höglandssjukhuset i Eksjö och Nässjö arbetar cirka personer. Höglandssjukhuset bildar förvaltningen Höglandets sjukvårdsområde tillsammans med barnhälsovården och kvinnohälsovården som är förlagd på familjecentralerna, samt specialistmottagningar inom psykiatri i kommunerna på Höglandet.

5 Vår vision Hälsa och trygghet i vardagen, bot och lindring vid behov visar att vi värnar om det friska hos områdets befolkning, såväl som ett kvalificerat medicinskt omhändertagande när så krävs. En del av Landstinget i Jönköpings län Förvaltningen är en del av Landstinget i Jönköpings län. Här finns också Jönköpings och Värnamo sjukvårdsområden. Sjukhuset har 16 basenheter (kliniker, medicinsk teknik, serviceenhet och sjukvårdsadministration). Inom varje klinik ryms flera specialiteter. På Höglandssjukhuset finns också laboratorieverksamhet som ingår tillsammans med radiologiska kliniken och klinisk fysiologi i en egen länsövergripande förvaltning, medicinsk diagnostik. Vårdcentralerna i de sex kommunerna tillhör Landstingets förvaltningar Bra Liv eller är i privat regi. På ovanstående kartbild finns de orter med en eller flera vårdcentraler. Befolkningen på Höglandet ska med förtroende alltid i första hand kunna vända sig till vårdcentralerna vid sjukdom eller annat hälsoproblem. Målet är att förebygga, bota och/eller lindra ohälsa. Behövs annan specialistvård tar vi vid.

6 Verksamheter på Höglandssjukhuset Akutkliniken Anestesikliniken Barn- och ungdomsenheten Geriatriska rehabiliteringskliniken IT-centrum Kirurgkliniken Kvinnokliniken Landstingsfastigheter Medicinsk diagnostik (Laboratorie/radiologi) Medicinkliniken Medicinsk teknik Ortopedkliniken Psykiatriska kliniken Rehabiliteringsenheten (Sjukgymnastik/arbetsterapi) Rehabenheten (REN) Serviceenheten Sjukvårdsadministrationen Urologienheten Ögonmottagningen Öron-, näs-, och halsmottagningen

7 En vanlig dag på Höglandssjukhuset... föds 3 barn... opereras 40 patienter nätter och helger endast akuta operationer... lämnar 25 personer blod... utförs laboratorieanalyser... tillagas 400 luncher och 200 middagar... görs 275 röntgenundersökningar inklusive MR och mammografi... städas kvadratmeter golvyta... inkommer externa telefonsamtal... produceras kg avfall.

8 Ett enklare liv på Småländska höglandet Man kan antingen göra livet svårt för sig eller så gör man det ganska enkelt. Vi på Småländska höglandet, har valt det sistnämnda. Här har du inga problem med vare sig bostadsbrist, kilometerlånga bilköer, uttröttade och outbildade lärare eller hutlösa matpriser de bekymren finns helt enkelt inte hos oss. Ett enklare liv? Ja, definitivt! Närhet i både tid och rum! Småstadscharm och närhet till jobb, fritidsaktiviteter, service och människomöten som ger livskvalitet och tid över till annat. Rimliga priser på boende och ett brett utbud ett enkelt radhus i Stockholmstrakten motsvarar ett drömhus på Höglandet! Med låg arbetslöshet finns det rum för flera på Höglandets arbetsmarknad! Köer är sällsynta inga bilköer, inga bostadsköer, inte ens startkön till någon av våra utmärkta golfbanor är särskilt lång. Mitt i Sydsverige från storstadsregioner nås Höglandet med tåg inom tre timmar. Nära mellan städer och orter på Höglandet, minuters restid och man når dem alla människor bor på Höglandet, det finns plats för fler välkommen till oss! Att bo på Småländska höglandet är enkelt. Vi är stolta över vår fantastiska natur, sommar såväl som vinter. Vi bor i Sveriges insjörikaste rike, det finns goda möjligheter till ett rikt friluftsliv. Vi kan välja mellan många fritidsaktiviteter och har ett rikt kulturutbud. De sex kommunerna på Höglandet, Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda arbetar för att ta vara på alla möjligheter och utveckla Småländska höglandet. Målet är att både fler företag och människor slår ner sina bopålar hos oss

9 Höglandssjukhuset Sjukhuset består av två sjukhus. Höglandssjukhuset i Eksjö ligger i den gamla trästaden och är idag ett modernt högspecialiserat länsdelssjukhus. I Nässjö finns geriatrik, rehabilitering samt specialistmottagningar. Vi arbetar med ständiga förbättringar i såväl vårdarbetet som med att bygga om och till för att få moderna och funktionella lokaler. Sjukhuset utgör mycket av det som Sverige är känt för genom begreppet lagom. Tillräckligt stort för att klara av de flesta sjukdomstillstånd men litet nog för enkel samverkan och kännedom om varandra. Specialisering sker även här men en bred kunskap krävs för hantering av jourer och stöd till primärvården. Eftersom området har över invånare och vissa funktioner för hela länet är förlagda hit har en omfattande specialisering kunnat ske. Vi klarar själva cirka 90 procent av områdets vårdbehov. Under en dag på akutmottagningen söker i genomsnitt 60 patienter akut sjukvård de fördelas till kirurg-, ortoped-, och medicinsektorer. Ambulansverksamheten ingår i akutkliniken. Ambulanserna i kommunerna på Småländska höglandet är bemannade med sjuksköterskor. De kan redan i hemmet eller på olycksplats påbörja eller ge kvalificerad vård. Psykiatriska kliniken har egen akutmottagning under dagtid. På Höglandssjukhuset blir du snabbt ett känt ansikte med stora möjligheter att påverka ditt och andras arbete. På köpet får du ett enklare liv i en charmig trästad på toppen av det Småländska höglandet.

10 Det här är vi stolta över Esther Esther är ett nätverk för utveckling av vården på Höglandet. Esther är ett samarbete mellan kommunerna, primärvården och slutenvården. Tillsammans arbetar vi för att göra Esthers (patient/vårdtagare) dag så bra som möjligt för att hon i det längsta ska kunna leva ett självständigt liv och göra egna val i vardagen. I nätverket finns så kallade Esthercoacher som stödjer utvecklingen. Vår vision: Med ett hållbart och handlingskraftigt nätverk kan Esther uppleva trygghet och oberoende. Värdegrund Den första grundstenen i patientnära vård är en levande värdegrund. Som vårdpersonal måste vi också ständigt fråga oss själva: Varför är jag här? För vem är jag här? Varför är patienten här? Målet med patientnära vård är att få tid för nära vård där mötet med patienten är grunden för hur den individuella vården ska utformas. Patientens behov är utgångspunkten när vi utvecklar en patientsäker arbetsplats utifrån kunskap, tillgänglighet, effektivitet och god vårdmiljö. Den etiska plattformen i Riksdagens riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården, enligt Prioriteringsutredningen och Prioriteringsbeslutet; tre principer som ska tillämpas utifrån helhetssyn: Människovärdesprincipen Behovsprincipen Kostnadseffektivitetsprincipen Vår vision, verksamhetsidé och etiska värdegrund utgår från olika krav och principer som alla har avgörande betydelse för vårt sätt att arbeta. Patientnära vård I slutenvården arbetar flera med Patientnära vård, en arbetsmodell som utgår dels från ett gemensamt förhållningssätt hos vårdpersonalen dels från anpassning av vårdlokalerna som ger vårdpersonalen bättre möjlighet att arbeta närmre sina patienter. Patienterna går rond på Höglandssjukhuset Medicinkliniken på Höglandssjukhuset överger den traditionella ronden och låter i stället patienten möta vårdteamet i separata rum, med tillgång till röntgenbilder, provsvar och journal. Alla yrkesgrupper deltar i genomgången tillsammans med patienten, och med hjälp av projektor kan informationen i journalsystemet Cosmic gås igenom. Egenvårdsguiden

11 Teamarbete Arbetet i team är centralt för vårt arbete runt patienten. Samarbete mellan yrkesgrupper ger ömsesidig respekt för de olika professionernas expertis vilket ger en bättre helhetssyn på patientens behov och ökar patientsäkerheten. Teamarbetet finns när patienten vårdas på sjukhuset och när patienten har behov av poliklinisk kontroll vid en specialistmottagning. Teamet består av ett begränsat antal personer med specialkompetens som tar medicinskt ansvar för patienten i samråd med denna och eventuella anhöriga. Vid inneliggande vårdbehov kan teamet bestå av specialistläkare, sjuksköterska och undersköterska. På specialistmottagningen består teamet av specialistläkare, specialistsköterska / undersköterska. Vid behov kan teamen även omfatta dietist, fotvårdare, kurator, sjukgymnast och arbetsterapeut. Teampsykiatri innebär en psykiatri som leds av specialistläkare i psykiatri i samverkan med medarbetare som utgör en tvärprofessionellt sammansatt arbetsgrupp där olika kompetenser, som tillsammans ger möjlighet till en helhetssyn omkring patienten. För att säkerställa kontinuitet i vårdplanen omkring patienten, är det viktigt med kommunikation mellan slutenvård och öppenvård.

12 Endoskopienheten Vi har en av Sveriges modernaste endoskopienheter. Här samarbetar kirurgoch medicinkliniken. Här görs gastro-, colo-, broncho- sigmo- och kapselendoskopi. Vi kommer även kunna utveckla modern åderbråckskirurgi på enheten. På vårt sjukhus har vi sjuksköterskor som är utbildade endoskopister, det finns möjlighet för flera att utbilda sig inom endoskopin. Säker vård - alla gånger Landstinget i Jönköpings län satsar genom Säker vård alla gånger på att göra vården säkrare för patienterna. Säker vård alla gånger omfattar 14 områden. Inom varje område finns åtgärdspaket som beskriver hur medarbetarna behöver arbeta för att minska tillbud och skador. Vårdhygien, kommunikation, IT, samverkan, kompetens och bemötande är frågor som är viktiga för att arbetet med Säker vård alla gånger ska lyckas. Övergripande mål är att minska antalet skador och ändra säkerhetskulturen inom hälso- och sjukvården. Alla medarbetare arbetar aktivt med detta

13 Vi möter morgondagens sjukvård under 2012 kommer flera nya verksamheter tas i bruk Strokevård Vi öppnar Sveriges bästa strokevårdsavdelning en samlad resurs av akut- och rehabiliteringsvård. Strokeenheten kommer att finnas i nya lokaler och vårdenheten är planerad för helheten i strokevårdskedjan. Vårdenheten består av 24 vårdplatser och alla patienter har eget rum med toalett och dusch. Detta innebär att den akuta strokeenheten och den geriatriska rehabiliteringsenheten avseende stroke bildar en gemensam avdelning för strokevården på Höglandssjukhuset Nytt kök Det nya köket ska använda tillagningsmetoden kylmat. Kylmat är ett system som innebär att maten lagas till på vanligt sätt och sedan snabbt kyls och förvaras i ett par dagar i högst 3 plusgrader, tills den ska serveras. Det betyder också att patienter och personal kan få flera rätter att välja mellan. Hybridsal Under 2012 kan vi ta en ny och supermodern hybridsal i bruk. Här får kirurgisk logistik ett nytt koncept i samverkan med radiologin. Med spänning kan vi se processer för multidisciplinär samverkan i operationsprocessen. Det innebär också att en minimalinvasiv teknologi används för att minimera vävnadsskadan och öka precisionen i det kirurgiska ingreppet. Flera olika tekniksystem som genomlysning/ avancerad röntgen, ev. CT, staplar för endoskopi och laparoskopi finns tillgängliga under operationen. Akutmottagningen Under 2012 färdigställs sjukhusets ambulanshall och ett nytt stort överföringsrum vid akutmottagningen. I anslutning till detta byggs ett kombinerat sanerings- och infektionsrum. Akutmottagningen byggs om för ett bättre och effektivare omhändetagande.

14 Hälsofrämjande sjukhus Höglandssjukhuset och sjukvårdsområdet är knutet till nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. För medlemskap i det svenska nätverket skrivs ett kontrakt med WHO. Definitionen för hälsofrämjande arbete är Den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över den egna hälsan och förbättra den. Det innebär att skapa stödjande miljöer, att stödja, hjälpa och uppmuntra. Här kan såväl patienter som medarbetare få stöd i tobaksavvänjning. Vi lägger extra kraft på att hjälpa patienter att vara tobaksfria inför planerade operationer. Kvalitetsutveckling Vi har ett väl utvecklat samarbete via Esther som är vårt gemensamma nätverk av framförallt äldrevården på Höglandet. Kvalitetsarbetet har en central roll där värden mäts i patientnöjdhet, tillgänglighet, patientsäkerhet, konkurrenskraftiga kliniska resultat och en god ekonomisk hushållning. Resultaten följs upp kontinuerligt. Höglandets sjukvårdsområde har tillsammans med vårdcentralerna och kommunerna på Höglandet under lång tid lagt ner mycket kraft på att samverka mellan olika vårdnivåer i landsting och kommun. En bra arbetsfördelning finns därför mellan primärvården och sjukhusets kliniker, vilket bidrar till att patienter oftast hamnar på rätt vårdnivå. Upp till 90 procent av de palliativa patienterna vårdas i hemmet. Organisationen präglas av hög decentralisering med stora befogenheter på det lokala planet. Många nationella priser har tagits emot för kvalitetsinsatser och sjukvårdsområdet har rankats bland det högsta för sin AT-utbildning. Goda resultat är ändå en färskvara som kontinuerligt måste hållas fräscha. Ett viktigt stöd är vår landstingsgemensamma utvecklingsenhet Qulturum som kan ge mycket inspiration och stöd till medarbetare och enheter som vill driva högt kvalificerat förnyelsearbete. Läs mer på

15 Miljö Landstingets vision Ett föredöme för svensk hälso- och sjukvård med miljöhänsyn i ett folkhälsoperspektiv. En god miljö är en förutsättning för en bra folkhälsa, en god regional utveckling och en långsiktig hållbar hushållning. Därför ska miljöhänsyn vara en naturlig del i alla verksamheter inom Landstinget. De miljöfrågor som har särskilt stor betydelse för oss är energianvändning, transporter, läkemedel, livsmedel, kemikalier och avfall. Landstingets miljöledningssystem håller på att miljöcertifieras enligt ISO

16 Medarbetarnas kompetens är nyckeln till vår framgång och hälsa

17 Rekryteringsfrågan är prioriterad för att kunna ge en bra vård måste vi rekrytera kvalificerade medarbetare. Närheten till högskola, goda forsknings- och utvecklings- /utbildningsmöjligheter gör att det är attraktivt att arbeta hos oss. Genom personalenkäter görs regelbundna mätningar av medarbetarnas trivsel och arbetsmiljö. Vi har en lång tradition att utbilda studenter, främst från Högskolan i Jönköping men också Hälsouniversitetet i Linköping. Här utbildas arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, vårdadministratörer med flera. Vi erbjuder läkare allmäntjänstgöring (AT) och specialisttjänstgöring (ST) på Höglandssjukhuset och på vårdcentralerna. Varje år har 25 AT-läkare och cirka 60 ST-läkare sina utbildningstjänster här. Under flera år har Höglandssjukhuset rankats som högst i den årliga poängbedömningen som AT-läkare gör nationellt om sina utbildningsplatser. Det visar på god lärandemiljö och engagemang av handledare och studierektorer. Så kallade SPUR-inspektioner, mätning av ST-läkares utbildning på sjukhuset har också visat på fina resultat. En bidragande orsak kan vara att jourtyngden är enbart 30 procent av utbildningstiden.

18 Världsledande utvecklingsarbete Sjukhusen inom Landstinget i Jönköpings län framhålls ofta som ledande i världen när det gäller utvecklingsarbete. Vi har en lång tradition av processorienterat kvalitetsutvecklingsarbete och har flera gånger belönats med fina utmärkelser. Kvalitetsutmärkelsen Svensk Hälso- & sjukvård Dagens Medicins Guldskapellen Högsta rankning för AT-utbildning Årets bröstsjuksköterska 2009 Årets sjuksköterska i cancersjukvård 2010 De utvecklingsområden för bra folkhälsa och god vård som Landstinget i Jönköpings län fokuserar på är tillgänglighet och bemötande prevention och egenvård samverkan kliniska förbättringsarbeten patientsäkerhet läkemedelsanvändning Många kontakter med vården kräver varken ett fysiskt möte eller ett telefonsamtal. Mina vårdkontakter är ett bekvämt och praktiskt sätt för invånarna att ta kontakt med hälso- och sjukvården via webben, på valfri tid på dygnet.

19 Ekonomi Landstinget i Jönköpings län är välskött med god ekonomi och låg personalomsättning. Landstinget omsätter cirka 9,3 miljarder kronor varav drygt 1,2 miljarder kronor går till Höglandets sjukvårdsområde. Så här fördelas kostnaderna Personal, 66 % Material och tjänster, 19 % Läkemedel, 12 % Lokaler och utrustning 10 % Årlig fakta om vården Antal läkarbesök: Besök hos annan personal: Utförda operationer: Vårddagar på sjukhus: Vårdtillfällen (inläggningar): Vårdplatser inom somatisk vård: 248 Vårdplatser inom psykiatri: 30 Medelvårdtid: 5,1 dagar cirkasiffror

20 Vill du veta mer? Sjukvårdsledningen Höglandssjukhuset Eksjö Besöksadress Västanågatan Produktion: Nordelia Reklam- och mediaproduktion och Christina Ekbladh, Höglandets sjukvårdsområde. Foto: Smålandsbilder och Christina Ekbladh. 2011

Övriga frågor: Singapore Fokusambulans

Övriga frågor: Singapore Fokusambulans MÖTESANTECKNINGAR 1(6) Plats: Ulfsparresalen, hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö Närvarande: Johanna Svahn, Eksjö kommun Magdalena Fritzon, Nässjö kommun Malin Johansson, Nässjö kommun Jeanette Öhrlund, Nässjö

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Utbildning Esther Förbättringscoacher

Utbildning Esther Förbättringscoacher Utbildning Esther Förbättringscoacher 2015-2016 1. Innehåll 1. Innehåll... 1 2. Bakgrund... 2 3. Vad ska en coach kunna?... 2 4. Ledning och organisation av utbildningen... 3 5. Målgrupp... 3 6. Ekonomi...

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Din hälsa i trygga händer

Din hälsa i trygga händer Bra Liv 2 V å r d c e n t r a l e r n a B r a l i V d i n h ä l s a i t r y g g a h ä n d e r Din hälsa i trygga händer Stora och breda, avseende resurser, möjlig heter och kompetens. Små och nära, avseende

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 1(4) Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014 är det fjärde och sista året i mandatperioden. Organisation och uppgifter Hälso-

Läs mer

Vision för Kärnsjukhuset Skövde

Vision för Kärnsjukhuset Skövde Vision för Kärnsjukhuset Skövde maj 2011 Vision för Skaraborgs Sjukhus 2011-05-04 Inledning 3 Kärnsjukhuset i Skövde ett viktigt nav 4 Större självständighet för alla sjukhus 4 Brett basutbud på närsjukhusen

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Esther ledningsgrupp

Esther ledningsgrupp MÖTESANTECKNINGAR 1(6) Plats: Ulfsparresalen, gula villan, hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö Närvarande: Kerstin Carlsson, Eksjö kommun Ann-Katrin Henrysson, Eksjö kommun Jill Malmqvist, Eksjö kommun Ingela

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö PROTOKOLL 1(8) Plats: Närvarande: Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö Beslutande ledamöter: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Ingrid Ivarsson (S) (ers Mona-Lisa

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Utbildning Esther Förbättringscoacher

Utbildning Esther Förbättringscoacher Utbildning Esther Förbättringscoacher 2014-2015 1. Innehåll 1. Innehåll... 1 2. Bakgrund... 2 3. Vad ska en coach kunna?... 2 4. Ledning och organisation av utbildningen... 3 5. Målgrupp... 3 6. Ekonomi...

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus

Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus Bakgrund Strokevård inom SU har tidigare bedrivits inom verksamheterna för internmedicin, neurosjukvård samt geriatrik. Sjukhusansluten öppenvårdsrehabilitering

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat Dokumentation från regional konferens kroniska sjukdomar (Västervik, Gränsö 13-14 november) Dokumentation har fördelats mellan Kunskapsunderlag, Mätsystem och Stöd till förbättring, men inte på MIKRO (Vårdteam/klinik),

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Ledningssystem för samverkan kommun-landsting Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Utgångspunkter Till nytta för invånaren Bästa möjliga kvalitet Så effektivt som möjligt och tillsammans

Läs mer

LOB, tillnyktring och abstinensvård

LOB, tillnyktring och abstinensvård LOB, tillnyktring och abstinensvård Bakgrund 2014-2016 Satsning beträffande förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. (Regeringsbeslut II:6) Utveckla alternativa

Läs mer

REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. Linde: Living healthcare

REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. Linde: Living healthcare REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. Linde: Living healthcare 2 REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. REMEO

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Externa stroketeamet Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Nationella Riktlinjer för strokesjukvård, 2009 Rekommendationer enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2009; Hälso-

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET VIDARKLINIKENS M OTTAG N I N G I N OR R K Ö P I NG HE L HE T S S Y N O C H LI V SK VA LI TET Foto: Anders Kratz, Lena Norrby, Thomas Ågren Om Vidarkliniken Vidarkliniken är en idéburen vårdverksamhet som

Läs mer

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Ett specialteam för äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov Elisabet Carlgren sjuksköterska, vårdplatskoordinator, Akutmottagningen, Universitetssjukhuset

Läs mer

PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg. e.lio.se/prioriteringscentrum

PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg. e.lio.se/prioriteringscentrum PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg e.lio.se/prioriteringscentrum Lagstiftningar 1992 Regeringen tillsatte utredningen om prioriteringar 1993 Vårdens svåra val (delrapport

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm Helsingborg Kristianstad

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU. Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU. Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra Sammanfattning Ett SU/VGR-projekt med syfte att utarbeta en ny struktur för arbetssätt och ansvarsfördelning

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

Barnombud. Policy för barn som anhöriga 2004 rev. 2011. Barnet som patient, anhörig och länsinvånare

Barnombud. Policy för barn som anhöriga 2004 rev. 2011. Barnet som patient, anhörig och länsinvånare Barnombud Policy för barn som anhöriga 2004 rev. 2011 Barnet som patient, anhörig och länsinvånare Kunskap att möta frågor, tankar och känslor hos barn Nätverk ca 250 personer Länsgemensamma utbildningsinsatser

Läs mer

Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14.

Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14. Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14. Hälsa är en mänsklig rättighet ingen handelsvara. Den svenska modellen för välfärd i

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanhanget, person, partnerskap, hälsa Andra krav på teamet. Samverkan med

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin Struktur och samverkan Samarbete mellan primärvård - specialistvård När landstinget har breddad kompetensen inom primärvården för det psykiatriska

Läs mer

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 2 (7) 5.1 Regelbok för sjukvård 5.1.1 Definitioner GRP: Geriatrisk Risk Profil. Screeningmetod för att identifiera patienter med geriatrisk riskprofil. Multisjuka riskpatienter:

Läs mer

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Malmö högskola Lunds universitet Region Skåne STUDIEHANDLEDNING KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö VT 2011 www.skane.se www.mah.se www.arb.lu.se www.sjukgym.lu.se

Läs mer

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Krabbängsgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten Före hemsjukvårdsövertagandet: 60 personer, främst sjuksköterskor och arbetsterapeuter Ansvar för hälso- och sjukvård och hjälpmedel i särskilt boende Efter övertagandet av

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Utbildning Esther Förbättringscoacher

Utbildning Esther Förbättringscoacher Utbildning Esther Förbättringscoacher 2013-2014 1. Innehåll 1. Innehållsförteckning 1 2. Bakgrund 3 3. Vad ska en förbättringscoach kunna? 3 4. Ledning och organisation av utbildningen 4 5. Målgrupp 5

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från grupparbete om personcentrerad vård 17 mars 2015 Linköping

Sammanställning av anteckningar från grupparbete om personcentrerad vård 17 mars 2015 Linköping Sammanställning av anteckningar från grupparbete om personcentrerad vård 17 mars 2015 Linköping 1(6) Frågeställningarna: Hur påverkar personcentrerad vård professionerna sjuksköterskan, barnmorskan, biomedicinska

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Enskilda basspecialiteter

Enskilda basspecialiteter Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott Frances Hagelbäck Hansson Bakgrund 1998 2004 omfattande utredning om rättspsykiatri

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet?

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? PM 2009-05-05 Kerstin Sjöberg Avd för vård och omsorg Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? Bakgrund Landstingen är skyldiga att tillhandahålla

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Akutprocessen Höglandet Samverkan mellan:

Akutprocessen Höglandet Samverkan mellan: Akutprocessen Höglandet Samverkan mellan: Ann Simonsson, akuten. Susanne Rydén, akuten. Camilla Karlsson, ambulansen. Lenita Petersson, ambulansen. Irene Forsberg, elevhälsan. Gunilla Ågren, elevhälsan.

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Hur det ser ut i verkligheten

Hur det ser ut i verkligheten Hur det ser ut i verkligheten Sköra äldre har behov av annan organisering Nätverkens 11:e nationella konferens, Södra Berget, Sundsvall, 5 feb 2014 Ulla Gurner 076-762 50 39 ulla.gurner@telia.com Äldre

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Välkommen att göra. AT i Dalarna

Välkommen att göra. AT i Dalarna Välkommen att göra AT i Dalarna AT i Dalarna AT-block Landstinget Dalarna FOTO: MARIE ERIKSSON, ULF MÅÅG, MOSTPHOTOS. TRYCK: PRINTELITEN 2015 I denna broschyr hittar du en kort beskrivning över allmäntjänstgöringen

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner!

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vägen till en grönare spindel Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vetlanda kommun Ca 26 000 invånare Länets största kommun till ytan glesbygd Ca 1000 anställda inom vård- och omsorg

Läs mer

REMEO Stockholm. Vård och rehabilitering för dig med behov av andningsstöd. Linde: Living healthcare

REMEO Stockholm. Vård och rehabilitering för dig med behov av andningsstöd. Linde: Living healthcare REMEO Stockholm. Vård och rehabilitering för dig med behov av andningsstöd. Linde: Living healthcare REMEO Stockholm. Vård och rehabilitering för dig med behov av andningsstöd. REMEO är Linde Healthcares

Läs mer