Vår plan är att fortsätta att addera funktionalitet till vår lösning och göra våra kunder än mer konkurrenskraftiga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår plan är att fortsätta att addera funktionalitet till vår lösning och göra våra kunder än mer konkurrenskraftiga."

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Innehåll VD har ordet 3 Vision & Mission 4 Väsentliga händelser 4 Vår historia 6 Vårt erbjudande 8 Mervärdestjänster (VAS) 12 Konsulttjänster 14 Vår affärsmodell 15 Vår marknad 16 Intervju med Thomas Staneker 18 Kundstudie: Telekom Romania 20 Styrelsen 22 Företagsledningen 23 Medarbetare 24 Förvaltningsberättelse och finansiell information 26 Finansiella rapporter 32 Noter till de finansiella rapporterna 42 Revisionsberättelse 86

3 Zenterio AB (pub) Org Nr VD har ordet 2014 var ett hektiskt och händelserikt år för Zenterio, men det är också året då Zenterio lämnade uppstartsfasen bakom sig och etablerade sig som ett större företag med ett mer kommersiellt fokus. Ett år av framgångsrik förändring Under 2014 har Zenterio utökat sin leveranskapacitet och vuxit från 100 till 200 anställda, både genom organisk tillväxt och genom förvärv av några av de mest kunniga specialisterna i branschen. Med 27m, Labatus, Systemagic och vårt förvärv av den amerikanska konsultfirman VTilt Digital, tillsammans med en minoritetsandel i det englandsbaserade företaget Adscribe, har vi kraftigt reducerat vårt beroende av externa konsulter, samtidigt som vi har stärkt vårt erbjudande. För att kunna expandera i den här takten genomfördes två finansieringsrundor under fjolåret. Den första, i juni, inbringade SEK 115 miljoner och finansierades via ett flertal nordiska investerare, medan den andra, som genomfördes i december, finansierades av våra största aktieägare och inbringade SEK 60 miljoner. Kapitalet från den andra rundan var öronmärkt för uppköpen av Systemagic och VTilt. Med dessa nytillskott bildar Zenterio ett företag som kombinerar marknadsledande teknik med spetskunskaper inom ett område som blir allt viktigare för betal-tv operatörer. Vi har nu en mer komplett lösning som ger TV-operatörerna ett oberoende operativsystem och ett mervärdestjänsteerbjudande som skapar nya intäktsströmmar. Det nya mervärdestjänsteerbjudandet är delvis resultatet av egen utveckling men också av implementation av funktionalitet från partners, så som Metrological, Viaccess-Orca och Access. Genom att förintegrera dessa nya funktioner blir vår lösning än mer attraktiv samtidigt som implementationstiden kortas ner. Vi fortsätter därigenom att möta konsumenternas efterfrågan på nya tjänster samtidigt som vi minskar utvecklingskostnaderna för operatören. En viktig del i vårt nya erbjudande är en interaktiv reklamlösning som gör det möjligt för operatörerna att utnyttja den stora mängd konsumentdata som de har unik tillgång till. Därigenom kan operatörerna erbjuda riktad interaktiv reklam, bättre mätbarhet och skapa nya annonseringsmöjligheter. Vår plan är att fortsätta att addera funktionalitet till vår lösning och göra våra kunder än mer konkurrenskraftiga. Ett partnerdrivet nätverk ger nya möjligheter Zenterios investeringar i en distributionsmodell som utgår ifrån strategiska partnerskap har börjat ge utdelning. Via vårt nätverk av partners har vi en global räckvidd och vi har vunnit affärer med operatörer på fem kontinenter. Vår installerade bas av licenser där mervärdestjänster kan implementeras uppgår vid årets slut till 1,5 miljoner, vilket är en ökning med ca 400% sedan början av Av dessa nya volymer kommer en majoritet från tidigare eller nyetablerade partnerskap inledde Deutsche Telekom en harmonisering av mjukvaran för sina åtta TV-marknader, och i slutet av 2014 valdes Zenterio ut som mjukvaruleverantör efter en omfattande upphandling. Sedan dess har Zenterio rullat ut sin lösning i tre länder, vilket lett till omfattande kostnadsbesparingar för Deutsche Telekom. Efter vårt senaste framgångsrika projekt, vilket genomfördes i Rumänien under det tredje och fjärde kvartalet förra året, så siktar Zenterio nu in sig på Deutsche Telekoms kvarvarande fem marknader under 2015 och Vårt kontrakt med Deutsche Telekom visar på Zenterios kapacitet att leverera en skalbar, framtidssäkrad och oberoende lösning där operatörerna kan erbjuda nya tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Vårt kontrakt med Deutsche Telekom visar också att vi kan leverera globalt och Deutsche Telekom är och förblir därför en väldigt viktig referenskund för oss och våra partners. En industri som förändras TV-industrin förändras otroligt snabbt och vi är för närvarande mitt i en fullständing omvandling. Tittarbeteendet förändras och tvingar operatörerna att anpassa, förädla och erbjuda nya tjänster till konsumenterna. Den här förändringen innebär dock också att det finns stora möjligheter för de som är rustade för att klara av den. Med all den potential som vår lösning nu erbjuder, och med hur lätt och snabbt vi kan lansera nya för-integrerade tjänster, är vi väl positionerade för att möta den ökade efterfrågan. Under 2015 kommer vi att fortsätta att expandera, med ett tydligt fokus på kundnytta, partnerdrivna affärer och på att skapa ytterligare intäkter för operatörerna genom vårt mervärdestjänsteerbjudande. Utöver detta så har vi också meddelat att vi förbereder oss för en börsintroduktion under Som ny VD för Zenterio är jag helt dedikerad till att ta detta företag till nästa nivå. Med hjälp och stöd från den starka ledningsgrupp som finns på plats, och den fantastiska lagandan på Zenterio, är jag fullständigt övertygad om att vi kommer att lyckas med att bygga ett framgångsrikt företag. Låt resan börja! Jörgen Nilsson

4 4 Zenterio AB (pub) Org Nr Vision Zenterios vision är att driva innovation och skapa oberoende. Mission Zenterios mission är att vara en partner till operatörerna samt hjälpa dem att dra nytta av och generera intäkter via den stora mängd konsumentdata de har unik tillgång till. Väsentliga händelser Under året har Zenterio ingått en rad strategiska partnerskapsavtal. I augusti adderade Zenterio ytterligare en global systemintegratör som partner, Viaccess-Orca, ett dotterbolag till Orange som har 20 års erfarenhet i branschen och en närvaro i 35 länder. Det partnerskapet fick en flygande start i och med affären med Telekom Romania. Utöver detta så ingick Zenterio ett strategiskt partnerskap med Pace gällande platformsleverans. Under hela 2014 var Pace väldigt aktiv på en rad olika marknader där omvandlingen från analoga till digitala TV-sändningar är i full gång. Under det gångna året har vi också levererat vårt tredje projekt för Deutsche Telekom, Magyar Telekom i Ungern. För två år sedan inledde Deutsche Telekom ett projekt för att harmonisera den teknologi de använder för TV-distribution på de åtta europeiska marknader där Deutsche Telekom erbjuder betal-tv tjänster. En nyckelkomponent i detta är att kunna harmonisera det väldigt fragmenterade mjukvaruutbudet för digital-tv boxar. Zenterio har levererat lösningar till Deutsche Telekom i Ungern, Slovakien och Rumänien, och företaget förväntar sig att försäljningen till Deutsche Telekom kommer att öka under de närmaste åren. Deutsche Telekom är, och kommer att fortsätta vara, en väldigt viktig referenskund för Zenterio och för våra partners. Under 2014 vann Zenterio också sin första affär med TV-operatören M7 och rullade ut IPTV-tjänster i Nederländerna. Utöver detta så slutförde Zenterio ett antal nya affärer på en rad olika marknader, inklusive Syd- och Latinamerika, Sydostasien och Afrika. Zenterio har blivit mer involverade hos en rad olika partners och har ökat sin leveranskapacitet, genom både förvärv och rekrytering. Den starka efterfrågan på Zenterio OS förväntas fortsätta vilket ger en solid grund för ett framgångsrikt 2015.

5 Zenterio AB (pub) Org Nr

6 6 Zenterio AB (pub) Org Nr Vår historia Zenterio har stor erfarenhet och en lång historia inom mjukvaruutveckling för digital-tv. Företaget har sitt ursprung i det som tidigare var Home Communication Division inom Nokia. Redan under 90-talet insåg Nokia att TV skulle utvecklas till en integrerad multifunktionell enhet med nya kommunikationsmöjligheter och tjänster. Från denna idé och genom den kunskap, expertis och erfarenhet som fanns inom Nokia Home Communication Division, skapades Zenterio Fram till 2010 så var konsultverksamhet den primära affärsinriktningen men efter nästan 20 års utveckling så lanserades Zenterio OS, och därigenom återupplivades Nokias tidigare vision om att skapa ett standardiserat operativsystem för digital-tv. I september 2014 förvärvade Zenterio 27m. 27m har lång erfarenhet av mjukvaruutveckling, testning och implementationer för TV-operatörer och har levererat lösningar till företag så som Boxer, TiVo och Com Hem. I december 2014 förvärvade Zenterio Systemagic, som utvecklar IPTV-plattformar, interaktiva TV-tjänster, användargränssnitt och applikationer för video, musik och annonsering. FoU hos Nokia Oberoende FoU Pilotprojekt Implementerad bas Mervärdestjänster 2015 Tidigare en del av Nokia Privatiserat av tidigare CTO och utvecklingsansvarig hos Nokia Fortsatt produktutveckling Initiala integrationer med ST, Broadcom och Conax Produktlansering Slovak Telekom och början på relationen med Deutsche Telekom Partnerskap med Ericsson och Huawei Projekt för DT i Ungern,Slovakien och Rumänien Projekt med Ericsson via Axtel i Mexiko Implementation med TCC i Uruguay Implementation med M7 i Nederländerna Lansering av mervärdestjänster

7 Zenterio AB (pub) Org Nr Idag finns Zenterio OS installerat i 11 länder Netherlands M7 Norway RiksTV Sweden Telenor Tele2 Slovakia Slovak Telekom India Mexico Axtel Uruguay TCC Romania Telkom Romania South Africa Hungary Magyar Indonesia Viva+

8 Vårt erbjudande

9 Zenterio AB (pub) Org Nr Betal-TV operatörens dilemma Zenterio löser en av de största utmaningarna som dagens betal-tv operatörer ställs inför. I en tid när det linjära TV-tittandet minskar finns det ett stort behov för operatörerna att uppgradera sina betal-tv erbjudanden med nya interaktiva tjänster. Men innovationen kompliceras av att det finns ett hundratal olika operativsystem som används av operatörens hårdvara. Traditionellt sett så har betal-tv operatörerna gjort upphandlingar av hårdvara från en rad olika leverantörer vilket tvingat dem att att använda sig av olika operativsystem. Operativsystem som alla måste integreras, och interagera med, deras leveranssystem. En begränsning som ger upphov till en rad frågeställningar. Vilka tjänster ska jag erbjuda? Hur kan jag göra dessa lönsamma? Hur kan jag få intäkter från interaktiv reklam? Hur kan jag erbjuda mer relevant innehåll? Hur bibehåller och ökar jag antalet kunder?

10 10 Zenterio AB (pub) Org Nr Lösningen Zenterio har en oberoende, avancerad och välbeprövad teknologi som gör det möjligt för TV-operatörerna att lansera interaktiva tjänster utöver deras traditionella utbud. Historiskt sett har detta varit väldigt problematiskt för TV-operatörerna eftersom de ofta haft en rad olika digital-tv boxar i sitt Zenterio OS nätverk. Detta har krävt en separat integration av varje ny tjänst på varje typ av box, en modell som snabbt blir väldigt komplex, kostsam och tidskrävande. Zenterio löser dock detta problem genom att erbjuda ett oberoende operativsystem som fungerar på alla typer av boxar, vilket då också innebär att varje ny tjänst bara kräver en enda integration. Välja fritt bland partners & leverantörer Operatörerna väljer själva vilka leverantörer, systemutvecklare och integratörer de vill jobba med samt vilken hårdvara, vilka interaktiva tjänster och vilket säkerhetssytem som får komplettera erbjudandet. Få det bästa från båda världar Låt konsumenterna se på linjär-tv samtidigt som de väljer fritt bland olika Internet-TV tjänster. Med ett oberoende operativsystem kan TVoperatören friktionsfritt kombinera live och Internet-TV. Äntligen är TVupplevelsen interaktiv Ge konsumenterna möjlighet att se på TV på sin läsplatta under frukosten och på mobilen på vägen till jobbet. Samtidigt som de kan lägga till sina favoritapplikationer, lyssna på musik och dela innehåll via sociala media. En unikt anpassningsbar användarupplevelse Zenterios oberoende och flexibla lösning låter TV-operatören skräddarsy ett användargränssnitt som kan integreras på alla typer av boxar, oavsett hur avancerad funktionalitet som erbjuds. Uppdatera erbjudandet gång på gång Förintegrerad funktionalitet och tredjepartsutveckling ger tillgång till den senaste tekniken till en bråkdel av utvecklingskostnaden. Detta ger möjlighet att hela tiden uppdatera erbjudandet utan komplicerade integrationer. Zenterio är väl positionerat för att bli den ledande leverantören av oberoende lösningar för digital-tv och interaktiva TV-tjänster. Zenterios unika oberoende operativsystem för digital-tv boxar möjliggör en intuitiv och användarvänlig upplevelse oberoende av hårdvara och leveranssystem, vilket ger Zenterios affärsnytta tillgång till fler tredjepartsapplikationer och driver också, som standardiserad plattform, utveckligen av fler applikationer. Resultatet av detta är att Zenterio erbjuder en lösning som drastiskt utökar betal-tv operatörernas förmåga att besvara konsumenternas efterfrågan på nya tjänster samt anpassa sig till nya affärsmöjligheter. Lansera bättre tjänster snabbare Minska integrationstiden för interaktiva tjänster från år till veckor. Skapa nya intäktsströmmar Ska nya intäkter via interaktiv reklam, applikationer och ondemand-tjänster. Minska kostnaderna Minska kostnaderna vid upphandlingar, uppdateringar och underhåll. Få något som verkligen fungerar Över 2,7 miljoner licenser implementerade världen över

11

12 Mervärdestjänster

13 Zenterio AB (pub) Org Nr Mervärdestjänster Zenterios mervärdestjänsteerbjudande är en summering av all de extra tjänster som erbjuds utöver vad man kan förvänta sig av ett operativsystem och en integratör. Dessa tjänster är alla inriktade på att skapa ytterligare intäkter för betal-tv operatörerna genom att utnyttja den stora mängd konsumentdata som betal-tv operatörerna har unik tillgång till. Genom att erbjuda dessa tjänster ger vi operatörerna möjlighet att välja och att skräddarsy hela sin användarupplevelse från utseende, känsla och varumärkesbyggande till vilken typ av appar, annonser och innehåll de erbjuder. Genom att dessutom ha dessa tjänster förintegrerade i Zenterio OS innebär det samtidigt att det bara handlar om att välja vilka tjänster som operatörerna vill aktivera, idag eller i framtiden, vilket drastiskt reducerar både komplexitet och lanseringstid. Alla mervärdestjänster erbjuds dessutom som fristående tjänsteerbjudanden. Användarupplevelse Zenterio OS erbjuder ett helt anpassningsbart användargränssnitt vilket ger operatören fullständig kontroll över utseendet och känslan som förmedlas av digital-tv erbjudandet. Möjligheterna är oändliga och det kompletterar inte bara varumärkesbyggande och differentiering, utan sätter också tonen för hela upplevelsen, då användargränssnittet är vad konsumenten använder dagligen. Zenterio hjälper operatören att skapa en unik användarupplevelse. Interaktiv reklam Zenterio OS skapar nya möjligheter för TV-operatören att generera nya intäkter genom interaktiv reklam. Möjligheten att inkorporera dessa som en del i en helhetsupplevelse skapar mer engagerande reklam och gör den dessutom mätbar på ett helt annat sätt. Resultatet blir en lösning som gynnar alla parter, från operatören till reklamköparen och konsumenten. Sökning och rekommendationer Zenterio tillhandahåller det senaste inom sökning och personliga rekommendationer vilket ger en mer engagerande tittarupplevelse, mer lättillgängligt innehåll och hela tiden nya saker att upptäcka. Genom att utnyttja den stora mängden konsumentdata som finns tillgänglig via digital-tv boxen, användarprofiler, tidigare val, social kanaler, samt vänner och bekantas preferenser ger Zenterio OS skräddarsydda, relevanta och personliga rekommendationer till konsumenten. Applikationer Zenterio har också en lätthanterlig appbutik för att optimera intäkter och ge konsumenten samma friktionsfria upplevelse över alla enheter. Detta, tillsammans med ett intuitiv och lättkonfigurerat system för att hantera utbudet av appar i realtid, ger operatören full kontroll över publicering, livscykelhantering och distribution av alla applikationer. Zenterio ger dessutom operatören möjlighet att utveckla egna appar och att välja från en katalog med över 200 färdiga appar.

14 14 Zenterio AB (pub) Org Nr Konsulttjänster Zenterio har över 25 års erfarenhet av teknikkonsulttjänster, design och integration inom digital-tv industrin. Därigenom finns också en unik förståelse för de olika utmaningar, möjligheter, behov och kravbilder som uppstår, oavsett om det handlar om operatörer, integratörer eller återförsäljare. Zenterio har planerat, designat och genomfört projekt på varje nivå och vår kombinerade expertis och kunskap låter oss agera både som projektledare och som leverantör med helhetsansvar. Vårt konsulterbjudande omfattar därför alla aspekter av digital-tv upplevelsen, från design av boxar, implementation, integration och testning, hela vägen fram till en helt skräddarsydd användarupplevelse. Design av digital-tv boxar Nästa generation av digital-tv upplevelsen kommer i allt högre utsträckning att styras av konsumentbeteendet och möjligheten att samla in, lära sig av och utnyttja konsumentdata. Zenterio hjälper TV-operatören konvertera dessa data till konkurrensfördelar, bygga relevanta plattformar och designa enheter för att klara framtida behov. Systemintegration Då Zenterio kan agera allt ifrån projektledare och partner till leverantör med helhetsansvar kan Zenterio försäkra att allt fungerar så friktionsfritt som möjligt, oavsett om det sker genom att designa infrastrukturen eller genom att konsultera under implementationen. Teknikkonsultation På en fragmenterad marknad av teknikleverantörer och med en teknisk utveckling som går allt snabbare blir det svårare och svårare att veta vad som bör väljas. Zenterio erbjuder därför konsultation vid upphandling av hårdvara, val av integration och val av helhetslösning för att på så sätt hjälpa operatören att säkerställa att alla kravbilder uppfylls och att lösningen kommer att vara konkurrenskraftig även i framtiden.

15 Zenterio AB (pub) Org Nr Vår affärsmodell Zenterio säljer licenser till systemintegratörer, digital-tv boxleverantörer och betal-tv operatörer. Med Zenterios mjukvara kan operatörerna snabbare och billigare erbjuda nya och mer avancerade tjänster till konsumenterna. Zenterio OS ger operatörerna möjlighet att harmonisera sitt utbud via en standardiserad mjukvaruplattform vilket både underlättar underhåll och reducerar operativa kostnader. Med Zenterios oberoende lösning kan operatörerna erbjuda de interaktiva TV-tjänster som konsumenterna efterfrågar idag och dessutom få en plattform som gör det möjligt att vidareutveckla sitt erbjudande framöver. För att Zenterio OS ska få så stor spridning som möjligt och för att nå ut till så många operatörer som möjligt så har Zenterio valt en partnerdriven affärsmodell. Zenterios partners inkluderar tre av världens största systemintegratörer Ericsson, Huawei och Viaccess-Orca samt världens ledande hårdvaruutvecklare, Pace. Att bli vald som global partner till dessa företag validerar Zenterios styrkor, mjukvarans kapacitet och visar på den tilltro som finns från våra partners gällande lösningens tekniska komponenter och dess skalbarhet. På grund av större projekts komplexa natur väljs oftast bara en eller ett fåtal partners ut som mjukvaruleverantör. En dynamik som leder till längre och närmare partnerskap där mycket av den utveckling som sker görs specifikt för Zenterio OS. Partners väljer därför vanligtvis att erbjuda Zenterio OS som en del av en helhetslösning för TV-operatörerna. Det som driver Zenterios affärer är dels antalet installerade licenser men också integrationsprojekt, konsultverksamhet samt intäkter från underhållsarbete och uppgraderingar. Utöver detta kommer lanseringen av mervärdestjänsterna också innebära en återkommande intäkt per installerad licens/användare (ARPU) när dessa implementeras. När kritisk massa uppnås för den installerade basen, vilken i sig genererar intäkter från mjukvarulicenser och underhåll till Zenterio, kommer företaget att agera aggregator och återförsäljare av mervärdestjänster vilka kommer att ge upphov till en återkommande månatlig intäkt. Dessa mervärdestjänster utvecklas dels internt men också av tredje part. Zenterio räknar med att uppnå kritisk massa under 2015 och att lanseringen av dessa mervärdestjänster då kommer att ske. Dessa mervärdestjänster inkluderar då också stöd för nya interaktiva reklamlösningar direkt integrerade i operatörens användargränssnitt. Revenue acceleration phase Deployment phase IP SAT CAB TERR 5 TV Operators +10 TV Operators +100 TV Operators

16 16 Zenterio AB (pub) Org Nr Vår marknad TV-marknaden växer. Det globala antalet betal-tv abonnenter ökade till över 900 miljoner under 2014 och förväntas nå 1,1 miljarder under 2020 (ABI Research). Dessa konsumenter genererade betal-tv intäkter som uppgick till US$ 257 miljarder under 2014, och dess siffror väntas öka till US$ 313 miljarder under 2020 (ABI Research). 3 % tillväxt 3,3 % tillväxt 10 % prenumeranter Betal-TV prenumeranter Antalet betal-tv prenumeranter förväntas öka med 3% årligen mellan 2014 och 2020 Betal-TV intäkter Betal-TV intäkterna förväntas öka med 3,3% årligen mellan 2014 och 2020 Mervärdestjänster Ovum förväntar sig att nästa 10 % av alla hushåll kommer att prenumerera på någon typ av mervärdestjänster Antalet digital-tv boxar som levererades under 2014 uppgick till 300 miljoner (IHS). Leveransen av digital-tv boxar föväntas variera under de kommande åren och uppgå till ca 277 miljoner under Leveransen av digital-tv boxar är också till sin natur beroende av uppdateringar av tekniska standarder som introduktionen av HD och övergången från analog till digital TV-distribution. Det snabbast växande segmentet av digital-tv boxar är internetanslutna sådana, försäljningen av dessa förväntas att öka från 109 miljoner levererade boxar under 2014 till 175 miljoner under De internetanslutna digital-tv boxarna är ett nyckelområde för Zenterio. Marknaden för operativsystem designade för digital-tv boxar och smart-tv är generellt sett en väldigt fragmenterad sådan. Det finns fler än 100 leverantörer av digital-tv boxar och majoriteten av dessa har både en egen hårdvarudesign och en egenutvecklad mjukvara i form av ett unikt operativsystem. Detta innebär att hundratals olika operativsystem finns ute på marknaden, till skillnad från dator- eller mobilindustrin som bara använder ett fåtal. Varje ny typ av tjänst, så som streamingtjänster eller interaktiv reklam, måste därför fungera att köra på en mängd olika hårdvara (dels en rad olika typer av boxar, men också andra enheter som TV-apparater och plattor) vilka alla har olika operativsystem. Avsaknaden av en standard hämmar därför utvecklingen av applikationer och tjänster för TV-marknaden som därför inte heller tagit fart och utvecklats på samma sätt som dator- eller mobilindustrin. Det fragmenterade utbudet av mjukvara har varit en av operatörernas största utmaningar när det kommer till utveckling och lansering av nya tjänster. För att TV-marknaden snabbare ska kunna utveckla nya tjänster och applikationer måste det ske en konsolidering av operativsystem. Med Zenterio OS får operatörer och digital-tv boxleverantörer en standardiserad platform som är kompatibel med all hårdvara och som därigenom ger snabbare och enklare utveckling och lansering. Zenterios oberoende operativsystem ger operatörerna möjlighet att generera ytterligare intäkter genom lansering av nya tjänster, så som streamingtjänster eller interaktiv reklam, samtidigt som det minskar utvecklingskost-

17 Zenterio AB (pub) Org Nr naderna och reducerar lanseringstiden. Genom att reducera både komplexitet och kostnader för utveckling ger Zenterios oberoende operativsystem möjlighet att erbjuda en rikare TV-upplevelse på alla typer av enheter, inklusive mobiler och läsplattor. Detta skapar en enorm konkurrensfördel för Zenterios kunder och partners. Zenterio är väl positionerat för att bli en global standard och den ledande leverantören av oberoende lösningar för digital-tv och interaktiva TV-tjänster. Och trots den förväntade fortsatta tillväxten för TV-marknaden kommer andra tjänster att konkurrera om marknadsandelar. Nya aktörer som erbjuder Internet-TV tjänster utmanar betal-tv operatörernas starka position, vilket innebär att det finns ett stort behov av innovation och att uppdatera sina erbjudanden med mer avancerad funktionalitet för att kunna erbjuda det bästa från både linjär-tv och Internet-TV i en lättillgänglig och intuitiv lösning. Zenterios adresserbara marknad kommer att fortsätta att växa i takt med att Internet- och TV-marknaden fortsätter att integreras, vilket också resulterar i att interaktiv TV kommer att öka signifikant över de närmaste åren. I en undersökning som genomfördes av Zenterio och Digital TV Europe svarade 200 TV-industriaktörer från över 50 länder på frågor om TV-industrins framtid och om deras syn på interaktiv reklam. 76 % 71 % 76% tror att interaktiv och riktad reklam kommer att ha stor eller mycket stor inverkan på TV-industrin 71% har funderat på att inkorporera interaktiv reklam i sitt TV-erbjudande 64 % 21 % 64% tror att det är mer accepterat att göra reklam för eget innehåll än för andra produkter och varumärken 21% visste inte att det var möjligt att implementera interaktiv reklam

18 18 Zenterio AB (pub) Org Nr Intervju med Thomas Staneker, Deutsche Telekom Thomas Staneker är ansvarig för Deutsche Telekoms European TV Technology Service Center som är baserat i Budapest. TV-teknologicentrat planerar och bygger TV-lösningar för Deutsche Telekoms dotterbolag i Central- och Östeuropa. Thomas Staneker har över 20 års erfarenhet från Alcatel samt en rad olika tjänster inom forskning och utveckling, internationell produktledning och produktmarknadsföring. Han har varit anställd hos Deutsche Telekom sedan Vad är Deutsche Telekoms övergripande mål och hur ser du att ert TV-erbjudande kommer att utvecklas framöver? Vår ambition är att effektivisera sättet vi levererar TV-tjänster till våra konsumenter i alla de länder där vi är aktiva. Vi gör detta genom att etablera ett centraliserat servicecenter för TV-leverans i Budapest. Konsolideringer ger inte bara möjlighet att levererar våra TV-tjänster mer kostnadseffektivt, utan också tillfälle att sprida lärdommar och innovationer till alla marknader. Tidigare har vi varit väldigt fragmenterade. Vår central- och östeuropeiska divison inkluderar numera totalt 12 länder, varav 7 är länder där vi har integrerade fasta och mobila nätverk. I de länder där vi agerar TV-operatör erbjuder vi IPTV, satellit- och kabel-tv, eller en kombination beroende på förutsättningarna. Historiskt sett har alla marknader själva skött upphandlingar utifrån egna behov och tidsplaner. Dessutom har Deutsche Telekom förvärvat bolag, som till exempel OTE i Grekland. Därför är den teknologi som används idag väldigt fragmenterad och alla länder har olika varianter (och versioner) av digital-tv boxar, vilket självklart inte är den mest kommersiellt gångbara modell du kan tänka dig. Så vår ambition är därför att konsolidera både vårt erbjudande och den teknik vi använder för att därigenom bli mer effektiva när vi utvecklar, lanserar och uppdaterar de TV-tjänster vi erbjuder. Vilken roll spelar Deutsche Telekoms servicecenter för att lyckas med detta? Det centrala servicecentrat för TV etablerades 2013 just för att driva den här konsolideringen. Målet är att effektivisera sättet vi levererar TV-tjänster till våra konsumenter i alla de länder där vi är aktiva, och att göra detsamma med den leveransteknologi vi använder. Vi vill kunna göra billigare inköp via större volymer och vara mer effektiva när vi lanserar nya tjänster. Vi sammanställer därför kravbilden för alla sju marknaderna, standardiserar integrationer för att kunna använda de bästa lösningarna och konsoliderar allt underhåll. I och med detta kan vi också dela vad som fungerar, och inte fungerar, och lära från de olika marknaderna. En tjänst som blivit väldigt väl mottagen på en marknad kan därigenom snabbt rullas ut på alla övriga marknader. Därigenom kan vi vara väldigt innovativa även på mer priskänsliga marknader. Hur ser du på digital-tv boxens roll över de närmaste 5 till 10 åren? Digital-TV boxens död förutspåddes väl för mer än 10 år sedan nu, men vi ser att det globala antalet fortsätter att öka signifikant. Å andra sidan så ökar också andra enheter med videokapacitet och med direkt internetanslutning. Dock tror jag att det här först kommer att leda till en konsolidering av digital-tv boxmarknaden. Eurons svaga ställning gentemot dollarn kommer antagligen också att påskynda den processen. När den konsolideringen väl har skett så kommer den sen antagligen bara att fortsätta och inkludera ännu fler saker när vi rör oss mot det uppkopplade hemmet. Det är dock värt att uppmärksamma att digital-tv boxen fortfarande löser ett viktigt problem. Nämligen hur man ska omvandla information från de skräddarsydda och specialiserade leveranslösningarna som operatörerna använder till de i många aspekter väldigt standardiserade TV-apparaterna, och det är ett problem som kommer att kvarstå. Så, om vi ser väldigt långt fram i tiden så kommer säkert digital-tv boxen att försvinna, men bara för att bytas ut mot andra, mer avancerade och i högre utsträckning konsumentanpassade enheter som för samman det fasta och det mobila nätverket. Vad är din syn på Internet-TV tjänster kompletterande eller konkurrerande? För mig så beskriver internet-tv både en distributionsmetod och en affärsmodell. I den här kontexten, så innebär det att TV-operatörerna kan använda tekniken till att sänka kostnaderna och utöka sin räckvidd till nya kundsegment. Internet-TV tekniken är definitivt något som berikar telekomvärlden och kommer med största sannolikhet fortsätta att ta marknadsandelar vad gäller val av distributionsmetod. Internet-TV som affärsmodell innebär absolut en förändring för de som bara använt sig av och förlitat sig på traditionella distributionsmetoder. Men inte alls i samma utsträckning för de som valt att bredda sitt utbud och därigenom själva kan dra nytta av denna distributionsmetod. Varför är ett oberoende OS så fördelaktigt för operatörer som Deutsche Telekom? Som jag nämnde tidigare så är ett oberoende operativsystem en förutsättning för att kunna konsolidera våra TV-tjänster. Efter att i åratal ha jobbat på olika platformar är vår högsta prioritet att standardisera vårt erbjudande på alla marknader via en mer öppen platform. För att kunna nyttja dessa skalfördelar och göra separata upphandlingar av hårdvara och mjukvara är det otroligt viktigt för oss att hitta ett operativsystem som vi vet fungerar hos en rad olika operatörer och som finns förintegrerade på ett stort antal enheter. Därför är det också viktigt, och i Deutsche Telekoms egna intresse, att stödja ett operativsystem där vi får flera olika alternativ av både enheter och plattformsintegrationer. Vad har du för erfarenheter utifrån att ha jobbat med Zenterio OS? Zenterio OS har visat sig vara en väldigt välgjord och pålitlig produkt som verkligen håller vad den lovar. Vi har testat Zenterio OS i labbet, ute i verkligheten och också via större kommersiella implementationer och vi har fortfarande inte hitta några omständigheter där det inte fungerar stabilt. Även under ganska utmanande förhållanden där det enbart finns enklare digital-tv boxar och där vi använder oss av hybridlösningar så har Zenterio OS skapat förutsättningar för en positiv användarupplevelse. Det faktum att det dessutom kan implementeras på äldre digital-tv boxar gör det än mer relevant för våra marknader då det finns ett väldigt stort antal olika digital-tv boxar som kommer att ta tid att byta ut. Utöver produktkapaciteten hos Zenterio OS så har också Zenterio som företag visat sig ha en väldigt bred kompetens och stor

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2006 ERICSSON CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2006 innehåll Årsredovisning

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

Aspiros kontor i Oslo, Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Berlin

Aspiros kontor i Oslo, Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Berlin Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Aspiros kontor i Oslo, Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Berlin Aspiros kunder i Norge, Sverige, Danmark, Estland, Storbritannien, Tyskland, Portugal, Österrike, Chile, USA,

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT

Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT et Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara optiska ransportlösning för medienät, marksänd digital-tv, mobil-tv-nät och IPTV/ abel-tv-nät. Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

TÄNKA SMART LEVA SMART

TÄNKA SMART LEVA SMART TÄNKA SMART LEVA SMART ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2009 TÄNKA SMART Fantasi är en gåva som måste vårdas och utvecklas. Hos oss på Ericsson genomsyrar den verksamheten. Vi har ett rikt arv av innovationer från

Läs mer

Net Insightutvecklar och säljer nätverksväxlar för

Net Insightutvecklar och säljer nätverksväxlar för ÅRSREDOVISNING 2003 Net Insightutvecklar och säljer nätverksväxlar för fiberoptiska data- och videonät. Våra lösningar är världsledande när det gäller att klara videokvalitet i kombination med maximalt

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Clavister Holding AB (publ)

Clavister Holding AB (publ) Clavister Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Maj 2014 Innehållsförteckning Viktig information...3 Bakgrund och motiv...4 VD har ordet...6 Marknadsöversikt...8

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

Vi har vänt blad. ÅRSREDOVISNING 2003 I SAMMANDRAG

Vi har vänt blad. ÅRSREDOVISNING 2003 I SAMMANDRAG Vi har vänt blad. ÅRSREDOVISNING 2003 I SAMMANDRAG 02 03 04 05 06 07 08 01 09 10 11 12 13 14 01 Henry Sténson Senior Vice President, Group Function Communications 02 Håkan Eriksson Senior Vice President

Läs mer

Bolagsinformation. Historia och utveckling. Långsiktiga mål och affärsstrategi

Bolagsinformation. Historia och utveckling. Långsiktiga mål och affärsstrategi Bolagsinformation Historia och utveckling Vår historia går tillbaka till år 1876, då Lars Magnus Ericsson öppnade en liten verkstad i Stockholm för att reparera telegrafutrustning. Samma år sökte Alexander

Läs mer

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen över, på användarnas villkor. Ända sedan starten 1985

Läs mer

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda PRIVATE PLACEMENT I MOBILE BUSINESS CHALLENGER MBC AB (PUBL) Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda mobiltelefonen innebärande kraftigt sänkta kostnader. Företag och privatpersoner ges

Läs mer

Innehåll. Finansiell kalender 2015

Innehåll. Finansiell kalender 2015 Årsredovisning 2014 Innehåll 2014 i korthet 1 Tobii i korthet 2 VD har ordet 4 Omvärld, strategi och affärsmodell 8 Finansiell översikt 9 Tobii Dynavox 10 Tobii Pro 16 Tobii Tech 22 Tobii i världen 28

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

INNEHÅLL INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA

INNEHÅLL INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA Årsredovisning 2004 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 BTS i sammandrag 6 VD-intervju 8 Vad BTS erbjuder 10 Kunder 12 Kundcase 16 BTS tillväxt och lönsamhet 18 Marknadsöversikt 20 BTS i världen 24 How to Use

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer