Vår plan är att fortsätta att addera funktionalitet till vår lösning och göra våra kunder än mer konkurrenskraftiga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår plan är att fortsätta att addera funktionalitet till vår lösning och göra våra kunder än mer konkurrenskraftiga."

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Innehåll VD har ordet 3 Vision & Mission 4 Väsentliga händelser 4 Vår historia 6 Vårt erbjudande 8 Mervärdestjänster (VAS) 12 Konsulttjänster 14 Vår affärsmodell 15 Vår marknad 16 Intervju med Thomas Staneker 18 Kundstudie: Telekom Romania 20 Styrelsen 22 Företagsledningen 23 Medarbetare 24 Förvaltningsberättelse och finansiell information 26 Finansiella rapporter 32 Noter till de finansiella rapporterna 42 Revisionsberättelse 86

3 Zenterio AB (pub) Org Nr VD har ordet 2014 var ett hektiskt och händelserikt år för Zenterio, men det är också året då Zenterio lämnade uppstartsfasen bakom sig och etablerade sig som ett större företag med ett mer kommersiellt fokus. Ett år av framgångsrik förändring Under 2014 har Zenterio utökat sin leveranskapacitet och vuxit från 100 till 200 anställda, både genom organisk tillväxt och genom förvärv av några av de mest kunniga specialisterna i branschen. Med 27m, Labatus, Systemagic och vårt förvärv av den amerikanska konsultfirman VTilt Digital, tillsammans med en minoritetsandel i det englandsbaserade företaget Adscribe, har vi kraftigt reducerat vårt beroende av externa konsulter, samtidigt som vi har stärkt vårt erbjudande. För att kunna expandera i den här takten genomfördes två finansieringsrundor under fjolåret. Den första, i juni, inbringade SEK 115 miljoner och finansierades via ett flertal nordiska investerare, medan den andra, som genomfördes i december, finansierades av våra största aktieägare och inbringade SEK 60 miljoner. Kapitalet från den andra rundan var öronmärkt för uppköpen av Systemagic och VTilt. Med dessa nytillskott bildar Zenterio ett företag som kombinerar marknadsledande teknik med spetskunskaper inom ett område som blir allt viktigare för betal-tv operatörer. Vi har nu en mer komplett lösning som ger TV-operatörerna ett oberoende operativsystem och ett mervärdestjänsteerbjudande som skapar nya intäktsströmmar. Det nya mervärdestjänsteerbjudandet är delvis resultatet av egen utveckling men också av implementation av funktionalitet från partners, så som Metrological, Viaccess-Orca och Access. Genom att förintegrera dessa nya funktioner blir vår lösning än mer attraktiv samtidigt som implementationstiden kortas ner. Vi fortsätter därigenom att möta konsumenternas efterfrågan på nya tjänster samtidigt som vi minskar utvecklingskostnaderna för operatören. En viktig del i vårt nya erbjudande är en interaktiv reklamlösning som gör det möjligt för operatörerna att utnyttja den stora mängd konsumentdata som de har unik tillgång till. Därigenom kan operatörerna erbjuda riktad interaktiv reklam, bättre mätbarhet och skapa nya annonseringsmöjligheter. Vår plan är att fortsätta att addera funktionalitet till vår lösning och göra våra kunder än mer konkurrenskraftiga. Ett partnerdrivet nätverk ger nya möjligheter Zenterios investeringar i en distributionsmodell som utgår ifrån strategiska partnerskap har börjat ge utdelning. Via vårt nätverk av partners har vi en global räckvidd och vi har vunnit affärer med operatörer på fem kontinenter. Vår installerade bas av licenser där mervärdestjänster kan implementeras uppgår vid årets slut till 1,5 miljoner, vilket är en ökning med ca 400% sedan början av Av dessa nya volymer kommer en majoritet från tidigare eller nyetablerade partnerskap inledde Deutsche Telekom en harmonisering av mjukvaran för sina åtta TV-marknader, och i slutet av 2014 valdes Zenterio ut som mjukvaruleverantör efter en omfattande upphandling. Sedan dess har Zenterio rullat ut sin lösning i tre länder, vilket lett till omfattande kostnadsbesparingar för Deutsche Telekom. Efter vårt senaste framgångsrika projekt, vilket genomfördes i Rumänien under det tredje och fjärde kvartalet förra året, så siktar Zenterio nu in sig på Deutsche Telekoms kvarvarande fem marknader under 2015 och Vårt kontrakt med Deutsche Telekom visar på Zenterios kapacitet att leverera en skalbar, framtidssäkrad och oberoende lösning där operatörerna kan erbjuda nya tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Vårt kontrakt med Deutsche Telekom visar också att vi kan leverera globalt och Deutsche Telekom är och förblir därför en väldigt viktig referenskund för oss och våra partners. En industri som förändras TV-industrin förändras otroligt snabbt och vi är för närvarande mitt i en fullständing omvandling. Tittarbeteendet förändras och tvingar operatörerna att anpassa, förädla och erbjuda nya tjänster till konsumenterna. Den här förändringen innebär dock också att det finns stora möjligheter för de som är rustade för att klara av den. Med all den potential som vår lösning nu erbjuder, och med hur lätt och snabbt vi kan lansera nya för-integrerade tjänster, är vi väl positionerade för att möta den ökade efterfrågan. Under 2015 kommer vi att fortsätta att expandera, med ett tydligt fokus på kundnytta, partnerdrivna affärer och på att skapa ytterligare intäkter för operatörerna genom vårt mervärdestjänsteerbjudande. Utöver detta så har vi också meddelat att vi förbereder oss för en börsintroduktion under Som ny VD för Zenterio är jag helt dedikerad till att ta detta företag till nästa nivå. Med hjälp och stöd från den starka ledningsgrupp som finns på plats, och den fantastiska lagandan på Zenterio, är jag fullständigt övertygad om att vi kommer att lyckas med att bygga ett framgångsrikt företag. Låt resan börja! Jörgen Nilsson

4 4 Zenterio AB (pub) Org Nr Vision Zenterios vision är att driva innovation och skapa oberoende. Mission Zenterios mission är att vara en partner till operatörerna samt hjälpa dem att dra nytta av och generera intäkter via den stora mängd konsumentdata de har unik tillgång till. Väsentliga händelser Under året har Zenterio ingått en rad strategiska partnerskapsavtal. I augusti adderade Zenterio ytterligare en global systemintegratör som partner, Viaccess-Orca, ett dotterbolag till Orange som har 20 års erfarenhet i branschen och en närvaro i 35 länder. Det partnerskapet fick en flygande start i och med affären med Telekom Romania. Utöver detta så ingick Zenterio ett strategiskt partnerskap med Pace gällande platformsleverans. Under hela 2014 var Pace väldigt aktiv på en rad olika marknader där omvandlingen från analoga till digitala TV-sändningar är i full gång. Under det gångna året har vi också levererat vårt tredje projekt för Deutsche Telekom, Magyar Telekom i Ungern. För två år sedan inledde Deutsche Telekom ett projekt för att harmonisera den teknologi de använder för TV-distribution på de åtta europeiska marknader där Deutsche Telekom erbjuder betal-tv tjänster. En nyckelkomponent i detta är att kunna harmonisera det väldigt fragmenterade mjukvaruutbudet för digital-tv boxar. Zenterio har levererat lösningar till Deutsche Telekom i Ungern, Slovakien och Rumänien, och företaget förväntar sig att försäljningen till Deutsche Telekom kommer att öka under de närmaste åren. Deutsche Telekom är, och kommer att fortsätta vara, en väldigt viktig referenskund för Zenterio och för våra partners. Under 2014 vann Zenterio också sin första affär med TV-operatören M7 och rullade ut IPTV-tjänster i Nederländerna. Utöver detta så slutförde Zenterio ett antal nya affärer på en rad olika marknader, inklusive Syd- och Latinamerika, Sydostasien och Afrika. Zenterio har blivit mer involverade hos en rad olika partners och har ökat sin leveranskapacitet, genom både förvärv och rekrytering. Den starka efterfrågan på Zenterio OS förväntas fortsätta vilket ger en solid grund för ett framgångsrikt 2015.

5 Zenterio AB (pub) Org Nr

6 6 Zenterio AB (pub) Org Nr Vår historia Zenterio har stor erfarenhet och en lång historia inom mjukvaruutveckling för digital-tv. Företaget har sitt ursprung i det som tidigare var Home Communication Division inom Nokia. Redan under 90-talet insåg Nokia att TV skulle utvecklas till en integrerad multifunktionell enhet med nya kommunikationsmöjligheter och tjänster. Från denna idé och genom den kunskap, expertis och erfarenhet som fanns inom Nokia Home Communication Division, skapades Zenterio Fram till 2010 så var konsultverksamhet den primära affärsinriktningen men efter nästan 20 års utveckling så lanserades Zenterio OS, och därigenom återupplivades Nokias tidigare vision om att skapa ett standardiserat operativsystem för digital-tv. I september 2014 förvärvade Zenterio 27m. 27m har lång erfarenhet av mjukvaruutveckling, testning och implementationer för TV-operatörer och har levererat lösningar till företag så som Boxer, TiVo och Com Hem. I december 2014 förvärvade Zenterio Systemagic, som utvecklar IPTV-plattformar, interaktiva TV-tjänster, användargränssnitt och applikationer för video, musik och annonsering. FoU hos Nokia Oberoende FoU Pilotprojekt Implementerad bas Mervärdestjänster 2015 Tidigare en del av Nokia Privatiserat av tidigare CTO och utvecklingsansvarig hos Nokia Fortsatt produktutveckling Initiala integrationer med ST, Broadcom och Conax Produktlansering Slovak Telekom och början på relationen med Deutsche Telekom Partnerskap med Ericsson och Huawei Projekt för DT i Ungern,Slovakien och Rumänien Projekt med Ericsson via Axtel i Mexiko Implementation med TCC i Uruguay Implementation med M7 i Nederländerna Lansering av mervärdestjänster

7 Zenterio AB (pub) Org Nr Idag finns Zenterio OS installerat i 11 länder Netherlands M7 Norway RiksTV Sweden Telenor Tele2 Slovakia Slovak Telekom India Mexico Axtel Uruguay TCC Romania Telkom Romania South Africa Hungary Magyar Indonesia Viva+

8 Vårt erbjudande

9 Zenterio AB (pub) Org Nr Betal-TV operatörens dilemma Zenterio löser en av de största utmaningarna som dagens betal-tv operatörer ställs inför. I en tid när det linjära TV-tittandet minskar finns det ett stort behov för operatörerna att uppgradera sina betal-tv erbjudanden med nya interaktiva tjänster. Men innovationen kompliceras av att det finns ett hundratal olika operativsystem som används av operatörens hårdvara. Traditionellt sett så har betal-tv operatörerna gjort upphandlingar av hårdvara från en rad olika leverantörer vilket tvingat dem att att använda sig av olika operativsystem. Operativsystem som alla måste integreras, och interagera med, deras leveranssystem. En begränsning som ger upphov till en rad frågeställningar. Vilka tjänster ska jag erbjuda? Hur kan jag göra dessa lönsamma? Hur kan jag få intäkter från interaktiv reklam? Hur kan jag erbjuda mer relevant innehåll? Hur bibehåller och ökar jag antalet kunder?

10 10 Zenterio AB (pub) Org Nr Lösningen Zenterio har en oberoende, avancerad och välbeprövad teknologi som gör det möjligt för TV-operatörerna att lansera interaktiva tjänster utöver deras traditionella utbud. Historiskt sett har detta varit väldigt problematiskt för TV-operatörerna eftersom de ofta haft en rad olika digital-tv boxar i sitt Zenterio OS nätverk. Detta har krävt en separat integration av varje ny tjänst på varje typ av box, en modell som snabbt blir väldigt komplex, kostsam och tidskrävande. Zenterio löser dock detta problem genom att erbjuda ett oberoende operativsystem som fungerar på alla typer av boxar, vilket då också innebär att varje ny tjänst bara kräver en enda integration. Välja fritt bland partners & leverantörer Operatörerna väljer själva vilka leverantörer, systemutvecklare och integratörer de vill jobba med samt vilken hårdvara, vilka interaktiva tjänster och vilket säkerhetssytem som får komplettera erbjudandet. Få det bästa från båda världar Låt konsumenterna se på linjär-tv samtidigt som de väljer fritt bland olika Internet-TV tjänster. Med ett oberoende operativsystem kan TVoperatören friktionsfritt kombinera live och Internet-TV. Äntligen är TVupplevelsen interaktiv Ge konsumenterna möjlighet att se på TV på sin läsplatta under frukosten och på mobilen på vägen till jobbet. Samtidigt som de kan lägga till sina favoritapplikationer, lyssna på musik och dela innehåll via sociala media. En unikt anpassningsbar användarupplevelse Zenterios oberoende och flexibla lösning låter TV-operatören skräddarsy ett användargränssnitt som kan integreras på alla typer av boxar, oavsett hur avancerad funktionalitet som erbjuds. Uppdatera erbjudandet gång på gång Förintegrerad funktionalitet och tredjepartsutveckling ger tillgång till den senaste tekniken till en bråkdel av utvecklingskostnaden. Detta ger möjlighet att hela tiden uppdatera erbjudandet utan komplicerade integrationer. Zenterio är väl positionerat för att bli den ledande leverantören av oberoende lösningar för digital-tv och interaktiva TV-tjänster. Zenterios unika oberoende operativsystem för digital-tv boxar möjliggör en intuitiv och användarvänlig upplevelse oberoende av hårdvara och leveranssystem, vilket ger Zenterios affärsnytta tillgång till fler tredjepartsapplikationer och driver också, som standardiserad plattform, utveckligen av fler applikationer. Resultatet av detta är att Zenterio erbjuder en lösning som drastiskt utökar betal-tv operatörernas förmåga att besvara konsumenternas efterfrågan på nya tjänster samt anpassa sig till nya affärsmöjligheter. Lansera bättre tjänster snabbare Minska integrationstiden för interaktiva tjänster från år till veckor. Skapa nya intäktsströmmar Ska nya intäkter via interaktiv reklam, applikationer och ondemand-tjänster. Minska kostnaderna Minska kostnaderna vid upphandlingar, uppdateringar och underhåll. Få något som verkligen fungerar Över 2,7 miljoner licenser implementerade världen över

11

12 Mervärdestjänster

13 Zenterio AB (pub) Org Nr Mervärdestjänster Zenterios mervärdestjänsteerbjudande är en summering av all de extra tjänster som erbjuds utöver vad man kan förvänta sig av ett operativsystem och en integratör. Dessa tjänster är alla inriktade på att skapa ytterligare intäkter för betal-tv operatörerna genom att utnyttja den stora mängd konsumentdata som betal-tv operatörerna har unik tillgång till. Genom att erbjuda dessa tjänster ger vi operatörerna möjlighet att välja och att skräddarsy hela sin användarupplevelse från utseende, känsla och varumärkesbyggande till vilken typ av appar, annonser och innehåll de erbjuder. Genom att dessutom ha dessa tjänster förintegrerade i Zenterio OS innebär det samtidigt att det bara handlar om att välja vilka tjänster som operatörerna vill aktivera, idag eller i framtiden, vilket drastiskt reducerar både komplexitet och lanseringstid. Alla mervärdestjänster erbjuds dessutom som fristående tjänsteerbjudanden. Användarupplevelse Zenterio OS erbjuder ett helt anpassningsbart användargränssnitt vilket ger operatören fullständig kontroll över utseendet och känslan som förmedlas av digital-tv erbjudandet. Möjligheterna är oändliga och det kompletterar inte bara varumärkesbyggande och differentiering, utan sätter också tonen för hela upplevelsen, då användargränssnittet är vad konsumenten använder dagligen. Zenterio hjälper operatören att skapa en unik användarupplevelse. Interaktiv reklam Zenterio OS skapar nya möjligheter för TV-operatören att generera nya intäkter genom interaktiv reklam. Möjligheten att inkorporera dessa som en del i en helhetsupplevelse skapar mer engagerande reklam och gör den dessutom mätbar på ett helt annat sätt. Resultatet blir en lösning som gynnar alla parter, från operatören till reklamköparen och konsumenten. Sökning och rekommendationer Zenterio tillhandahåller det senaste inom sökning och personliga rekommendationer vilket ger en mer engagerande tittarupplevelse, mer lättillgängligt innehåll och hela tiden nya saker att upptäcka. Genom att utnyttja den stora mängden konsumentdata som finns tillgänglig via digital-tv boxen, användarprofiler, tidigare val, social kanaler, samt vänner och bekantas preferenser ger Zenterio OS skräddarsydda, relevanta och personliga rekommendationer till konsumenten. Applikationer Zenterio har också en lätthanterlig appbutik för att optimera intäkter och ge konsumenten samma friktionsfria upplevelse över alla enheter. Detta, tillsammans med ett intuitiv och lättkonfigurerat system för att hantera utbudet av appar i realtid, ger operatören full kontroll över publicering, livscykelhantering och distribution av alla applikationer. Zenterio ger dessutom operatören möjlighet att utveckla egna appar och att välja från en katalog med över 200 färdiga appar.

14 14 Zenterio AB (pub) Org Nr Konsulttjänster Zenterio har över 25 års erfarenhet av teknikkonsulttjänster, design och integration inom digital-tv industrin. Därigenom finns också en unik förståelse för de olika utmaningar, möjligheter, behov och kravbilder som uppstår, oavsett om det handlar om operatörer, integratörer eller återförsäljare. Zenterio har planerat, designat och genomfört projekt på varje nivå och vår kombinerade expertis och kunskap låter oss agera både som projektledare och som leverantör med helhetsansvar. Vårt konsulterbjudande omfattar därför alla aspekter av digital-tv upplevelsen, från design av boxar, implementation, integration och testning, hela vägen fram till en helt skräddarsydd användarupplevelse. Design av digital-tv boxar Nästa generation av digital-tv upplevelsen kommer i allt högre utsträckning att styras av konsumentbeteendet och möjligheten att samla in, lära sig av och utnyttja konsumentdata. Zenterio hjälper TV-operatören konvertera dessa data till konkurrensfördelar, bygga relevanta plattformar och designa enheter för att klara framtida behov. Systemintegration Då Zenterio kan agera allt ifrån projektledare och partner till leverantör med helhetsansvar kan Zenterio försäkra att allt fungerar så friktionsfritt som möjligt, oavsett om det sker genom att designa infrastrukturen eller genom att konsultera under implementationen. Teknikkonsultation På en fragmenterad marknad av teknikleverantörer och med en teknisk utveckling som går allt snabbare blir det svårare och svårare att veta vad som bör väljas. Zenterio erbjuder därför konsultation vid upphandling av hårdvara, val av integration och val av helhetslösning för att på så sätt hjälpa operatören att säkerställa att alla kravbilder uppfylls och att lösningen kommer att vara konkurrenskraftig även i framtiden.

15 Zenterio AB (pub) Org Nr Vår affärsmodell Zenterio säljer licenser till systemintegratörer, digital-tv boxleverantörer och betal-tv operatörer. Med Zenterios mjukvara kan operatörerna snabbare och billigare erbjuda nya och mer avancerade tjänster till konsumenterna. Zenterio OS ger operatörerna möjlighet att harmonisera sitt utbud via en standardiserad mjukvaruplattform vilket både underlättar underhåll och reducerar operativa kostnader. Med Zenterios oberoende lösning kan operatörerna erbjuda de interaktiva TV-tjänster som konsumenterna efterfrågar idag och dessutom få en plattform som gör det möjligt att vidareutveckla sitt erbjudande framöver. För att Zenterio OS ska få så stor spridning som möjligt och för att nå ut till så många operatörer som möjligt så har Zenterio valt en partnerdriven affärsmodell. Zenterios partners inkluderar tre av världens största systemintegratörer Ericsson, Huawei och Viaccess-Orca samt världens ledande hårdvaruutvecklare, Pace. Att bli vald som global partner till dessa företag validerar Zenterios styrkor, mjukvarans kapacitet och visar på den tilltro som finns från våra partners gällande lösningens tekniska komponenter och dess skalbarhet. På grund av större projekts komplexa natur väljs oftast bara en eller ett fåtal partners ut som mjukvaruleverantör. En dynamik som leder till längre och närmare partnerskap där mycket av den utveckling som sker görs specifikt för Zenterio OS. Partners väljer därför vanligtvis att erbjuda Zenterio OS som en del av en helhetslösning för TV-operatörerna. Det som driver Zenterios affärer är dels antalet installerade licenser men också integrationsprojekt, konsultverksamhet samt intäkter från underhållsarbete och uppgraderingar. Utöver detta kommer lanseringen av mervärdestjänsterna också innebära en återkommande intäkt per installerad licens/användare (ARPU) när dessa implementeras. När kritisk massa uppnås för den installerade basen, vilken i sig genererar intäkter från mjukvarulicenser och underhåll till Zenterio, kommer företaget att agera aggregator och återförsäljare av mervärdestjänster vilka kommer att ge upphov till en återkommande månatlig intäkt. Dessa mervärdestjänster utvecklas dels internt men också av tredje part. Zenterio räknar med att uppnå kritisk massa under 2015 och att lanseringen av dessa mervärdestjänster då kommer att ske. Dessa mervärdestjänster inkluderar då också stöd för nya interaktiva reklamlösningar direkt integrerade i operatörens användargränssnitt. Revenue acceleration phase Deployment phase IP SAT CAB TERR 5 TV Operators +10 TV Operators +100 TV Operators

16 16 Zenterio AB (pub) Org Nr Vår marknad TV-marknaden växer. Det globala antalet betal-tv abonnenter ökade till över 900 miljoner under 2014 och förväntas nå 1,1 miljarder under 2020 (ABI Research). Dessa konsumenter genererade betal-tv intäkter som uppgick till US$ 257 miljarder under 2014, och dess siffror väntas öka till US$ 313 miljarder under 2020 (ABI Research). 3 % tillväxt 3,3 % tillväxt 10 % prenumeranter Betal-TV prenumeranter Antalet betal-tv prenumeranter förväntas öka med 3% årligen mellan 2014 och 2020 Betal-TV intäkter Betal-TV intäkterna förväntas öka med 3,3% årligen mellan 2014 och 2020 Mervärdestjänster Ovum förväntar sig att nästa 10 % av alla hushåll kommer att prenumerera på någon typ av mervärdestjänster Antalet digital-tv boxar som levererades under 2014 uppgick till 300 miljoner (IHS). Leveransen av digital-tv boxar föväntas variera under de kommande åren och uppgå till ca 277 miljoner under Leveransen av digital-tv boxar är också till sin natur beroende av uppdateringar av tekniska standarder som introduktionen av HD och övergången från analog till digital TV-distribution. Det snabbast växande segmentet av digital-tv boxar är internetanslutna sådana, försäljningen av dessa förväntas att öka från 109 miljoner levererade boxar under 2014 till 175 miljoner under De internetanslutna digital-tv boxarna är ett nyckelområde för Zenterio. Marknaden för operativsystem designade för digital-tv boxar och smart-tv är generellt sett en väldigt fragmenterad sådan. Det finns fler än 100 leverantörer av digital-tv boxar och majoriteten av dessa har både en egen hårdvarudesign och en egenutvecklad mjukvara i form av ett unikt operativsystem. Detta innebär att hundratals olika operativsystem finns ute på marknaden, till skillnad från dator- eller mobilindustrin som bara använder ett fåtal. Varje ny typ av tjänst, så som streamingtjänster eller interaktiv reklam, måste därför fungera att köra på en mängd olika hårdvara (dels en rad olika typer av boxar, men också andra enheter som TV-apparater och plattor) vilka alla har olika operativsystem. Avsaknaden av en standard hämmar därför utvecklingen av applikationer och tjänster för TV-marknaden som därför inte heller tagit fart och utvecklats på samma sätt som dator- eller mobilindustrin. Det fragmenterade utbudet av mjukvara har varit en av operatörernas största utmaningar när det kommer till utveckling och lansering av nya tjänster. För att TV-marknaden snabbare ska kunna utveckla nya tjänster och applikationer måste det ske en konsolidering av operativsystem. Med Zenterio OS får operatörer och digital-tv boxleverantörer en standardiserad platform som är kompatibel med all hårdvara och som därigenom ger snabbare och enklare utveckling och lansering. Zenterios oberoende operativsystem ger operatörerna möjlighet att generera ytterligare intäkter genom lansering av nya tjänster, så som streamingtjänster eller interaktiv reklam, samtidigt som det minskar utvecklingskost-

17 Zenterio AB (pub) Org Nr naderna och reducerar lanseringstiden. Genom att reducera både komplexitet och kostnader för utveckling ger Zenterios oberoende operativsystem möjlighet att erbjuda en rikare TV-upplevelse på alla typer av enheter, inklusive mobiler och läsplattor. Detta skapar en enorm konkurrensfördel för Zenterios kunder och partners. Zenterio är väl positionerat för att bli en global standard och den ledande leverantören av oberoende lösningar för digital-tv och interaktiva TV-tjänster. Och trots den förväntade fortsatta tillväxten för TV-marknaden kommer andra tjänster att konkurrera om marknadsandelar. Nya aktörer som erbjuder Internet-TV tjänster utmanar betal-tv operatörernas starka position, vilket innebär att det finns ett stort behov av innovation och att uppdatera sina erbjudanden med mer avancerad funktionalitet för att kunna erbjuda det bästa från både linjär-tv och Internet-TV i en lättillgänglig och intuitiv lösning. Zenterios adresserbara marknad kommer att fortsätta att växa i takt med att Internet- och TV-marknaden fortsätter att integreras, vilket också resulterar i att interaktiv TV kommer att öka signifikant över de närmaste åren. I en undersökning som genomfördes av Zenterio och Digital TV Europe svarade 200 TV-industriaktörer från över 50 länder på frågor om TV-industrins framtid och om deras syn på interaktiv reklam. 76 % 71 % 76% tror att interaktiv och riktad reklam kommer att ha stor eller mycket stor inverkan på TV-industrin 71% har funderat på att inkorporera interaktiv reklam i sitt TV-erbjudande 64 % 21 % 64% tror att det är mer accepterat att göra reklam för eget innehåll än för andra produkter och varumärken 21% visste inte att det var möjligt att implementera interaktiv reklam

18 18 Zenterio AB (pub) Org Nr Intervju med Thomas Staneker, Deutsche Telekom Thomas Staneker är ansvarig för Deutsche Telekoms European TV Technology Service Center som är baserat i Budapest. TV-teknologicentrat planerar och bygger TV-lösningar för Deutsche Telekoms dotterbolag i Central- och Östeuropa. Thomas Staneker har över 20 års erfarenhet från Alcatel samt en rad olika tjänster inom forskning och utveckling, internationell produktledning och produktmarknadsföring. Han har varit anställd hos Deutsche Telekom sedan Vad är Deutsche Telekoms övergripande mål och hur ser du att ert TV-erbjudande kommer att utvecklas framöver? Vår ambition är att effektivisera sättet vi levererar TV-tjänster till våra konsumenter i alla de länder där vi är aktiva. Vi gör detta genom att etablera ett centraliserat servicecenter för TV-leverans i Budapest. Konsolideringer ger inte bara möjlighet att levererar våra TV-tjänster mer kostnadseffektivt, utan också tillfälle att sprida lärdommar och innovationer till alla marknader. Tidigare har vi varit väldigt fragmenterade. Vår central- och östeuropeiska divison inkluderar numera totalt 12 länder, varav 7 är länder där vi har integrerade fasta och mobila nätverk. I de länder där vi agerar TV-operatör erbjuder vi IPTV, satellit- och kabel-tv, eller en kombination beroende på förutsättningarna. Historiskt sett har alla marknader själva skött upphandlingar utifrån egna behov och tidsplaner. Dessutom har Deutsche Telekom förvärvat bolag, som till exempel OTE i Grekland. Därför är den teknologi som används idag väldigt fragmenterad och alla länder har olika varianter (och versioner) av digital-tv boxar, vilket självklart inte är den mest kommersiellt gångbara modell du kan tänka dig. Så vår ambition är därför att konsolidera både vårt erbjudande och den teknik vi använder för att därigenom bli mer effektiva när vi utvecklar, lanserar och uppdaterar de TV-tjänster vi erbjuder. Vilken roll spelar Deutsche Telekoms servicecenter för att lyckas med detta? Det centrala servicecentrat för TV etablerades 2013 just för att driva den här konsolideringen. Målet är att effektivisera sättet vi levererar TV-tjänster till våra konsumenter i alla de länder där vi är aktiva, och att göra detsamma med den leveransteknologi vi använder. Vi vill kunna göra billigare inköp via större volymer och vara mer effektiva när vi lanserar nya tjänster. Vi sammanställer därför kravbilden för alla sju marknaderna, standardiserar integrationer för att kunna använda de bästa lösningarna och konsoliderar allt underhåll. I och med detta kan vi också dela vad som fungerar, och inte fungerar, och lära från de olika marknaderna. En tjänst som blivit väldigt väl mottagen på en marknad kan därigenom snabbt rullas ut på alla övriga marknader. Därigenom kan vi vara väldigt innovativa även på mer priskänsliga marknader. Hur ser du på digital-tv boxens roll över de närmaste 5 till 10 åren? Digital-TV boxens död förutspåddes väl för mer än 10 år sedan nu, men vi ser att det globala antalet fortsätter att öka signifikant. Å andra sidan så ökar också andra enheter med videokapacitet och med direkt internetanslutning. Dock tror jag att det här först kommer att leda till en konsolidering av digital-tv boxmarknaden. Eurons svaga ställning gentemot dollarn kommer antagligen också att påskynda den processen. När den konsolideringen väl har skett så kommer den sen antagligen bara att fortsätta och inkludera ännu fler saker när vi rör oss mot det uppkopplade hemmet. Det är dock värt att uppmärksamma att digital-tv boxen fortfarande löser ett viktigt problem. Nämligen hur man ska omvandla information från de skräddarsydda och specialiserade leveranslösningarna som operatörerna använder till de i många aspekter väldigt standardiserade TV-apparaterna, och det är ett problem som kommer att kvarstå. Så, om vi ser väldigt långt fram i tiden så kommer säkert digital-tv boxen att försvinna, men bara för att bytas ut mot andra, mer avancerade och i högre utsträckning konsumentanpassade enheter som för samman det fasta och det mobila nätverket. Vad är din syn på Internet-TV tjänster kompletterande eller konkurrerande? För mig så beskriver internet-tv både en distributionsmetod och en affärsmodell. I den här kontexten, så innebär det att TV-operatörerna kan använda tekniken till att sänka kostnaderna och utöka sin räckvidd till nya kundsegment. Internet-TV tekniken är definitivt något som berikar telekomvärlden och kommer med största sannolikhet fortsätta att ta marknadsandelar vad gäller val av distributionsmetod. Internet-TV som affärsmodell innebär absolut en förändring för de som bara använt sig av och förlitat sig på traditionella distributionsmetoder. Men inte alls i samma utsträckning för de som valt att bredda sitt utbud och därigenom själva kan dra nytta av denna distributionsmetod. Varför är ett oberoende OS så fördelaktigt för operatörer som Deutsche Telekom? Som jag nämnde tidigare så är ett oberoende operativsystem en förutsättning för att kunna konsolidera våra TV-tjänster. Efter att i åratal ha jobbat på olika platformar är vår högsta prioritet att standardisera vårt erbjudande på alla marknader via en mer öppen platform. För att kunna nyttja dessa skalfördelar och göra separata upphandlingar av hårdvara och mjukvara är det otroligt viktigt för oss att hitta ett operativsystem som vi vet fungerar hos en rad olika operatörer och som finns förintegrerade på ett stort antal enheter. Därför är det också viktigt, och i Deutsche Telekoms egna intresse, att stödja ett operativsystem där vi får flera olika alternativ av både enheter och plattformsintegrationer. Vad har du för erfarenheter utifrån att ha jobbat med Zenterio OS? Zenterio OS har visat sig vara en väldigt välgjord och pålitlig produkt som verkligen håller vad den lovar. Vi har testat Zenterio OS i labbet, ute i verkligheten och också via större kommersiella implementationer och vi har fortfarande inte hitta några omständigheter där det inte fungerar stabilt. Även under ganska utmanande förhållanden där det enbart finns enklare digital-tv boxar och där vi använder oss av hybridlösningar så har Zenterio OS skapat förutsättningar för en positiv användarupplevelse. Det faktum att det dessutom kan implementeras på äldre digital-tv boxar gör det än mer relevant för våra marknader då det finns ett väldigt stort antal olika digital-tv boxar som kommer att ta tid att byta ut. Utöver produktkapaciteten hos Zenterio OS så har också Zenterio som företag visat sig ha en väldigt bred kompetens och stor

19 19 Zenterio AB (pub) Org Nr erfarenhet från att jobba med olika operatörer världen över. Dessutom har Zenterio varit väldigt bra på att anpassa sin produkt utifrån operatörens specifika behov. På mer utvecklade marknader har intäkt per kund (ARPU) stannat av. Vilka är de potentiella källorna till nya intäkter för TVoperatörerna? För oss, eftersom vi ofta är de första in på väldigt konkurrensutsatta betal-tv marknader och vana att leverera högkvalitativ TV även under svåra tekniska och kommersiella förutsättningar så kommer nya intäkter att komma från ett ökat antal prenumeranter såväl som ökade intäkter från befintliga kunder. På några av våra marknader så är betal-tv fortfaran- de under utveckling och det finns fortfarande en efterfrågan efter rikare TV-upplevelser. Så baserat på vårt högkvalitativa erbjudande och vår förmåga att paketera telekom- och Internet-tjänster så har vi en ledande position när det gäller att nå ut till dessa nya kunder. Genom att konsolidera våra marknader har vi också möjlighet att lansera tjänster som blivit väl mottagna på andra marknader till en väldigt liten utvecklings- och lanseringskostnad. På mer utvecklade marknader så ser vi istället en breddning av erbjudandet av spel och det uppkopplade hemmet, men kanske primärt mervärdestjänster som interaktiv reklam, interaktiva applikationer, sociala rekommendationer och skräddarsydda lösningar som sätt att skapa nya intäkter. Jag tror personli- gen inte att det kommer att finnas en specifik lösning på problemet utan snarare att det kommer att vara möjligheten att kombinera olika tjänster som ger ytterligare intäkter.

20 20 Zenterio AB (pub) Org Nr Kundstudie: Telekom Romania Telekom Romania (tidigare Romtelecom) är en av de ledande rumänska leverantörerna av fasta kommunikationslösningar och TV-underhållning. Med över 80 års erfarenhet av den rumänska telekommarknaden erbjuder Telekom Romania fast telefoni, bredband, IPTV och TV via satellit och kabel samt avancerade ICT-lösningar för företag. Telekom Romania valde att samarbeta med Zenterio för att kunna lansera en toppmodern IPTVlösning med ett nytt gränssnitt och ett nytt utseende för tjänsterna som ligger mer i linje med Deutsche Telekom Groups visuella identitet. Utmaningen Operatörerna COSMOTE och Romtelecom, som de hette tidigare, gick igenom en rebranding till Telekom Romania. Ursprungsteknologin från de separata bolagen behövde integreras för att kunna skapa en ny interaktiv plattform för hantering av både Internet-TV och IPTV-tjänster. Plattformen behövde dessutom vara flexibel för att möjliggöra adderandet av ytterligare tjänster och funktioner. Vi kom från en situation där det inte gjorts några betydande satsningar på innovation för IPTV-tjänster under de två senaste åren samtidigt som det inte fanns någon möjlighet att integrera Internet-TV tjänsten i den gemensamma plattformen. Vi behövde en mycket flexiblare plattform som snabbt kunde låta oss uppgradera vårt erbjudande, förklarar Ciprian State, Manager for TV Product Development, Telekom Romania. Den andra delen av utmaningen var att leverera allt detta på bara sex månader. Lösningen Telekom Romania behövde hitta en leverantör som verkligen förstod deras behov och uppdragets omfattning. Ett bolag som redan hade existerande partnerskap för att underlätta processen och för att kunna möta den snäva tidsram som satts upp. Samtidigt som de hade kapaciteten att integrera ett stort antal funktioner i en lösning som kan användas på befintlig hårdvara. Zenterio förstod att vi hade väldigt ont om tid och därtill en utmaning bestående av en komplex infrastruktur av äldre hårdvara. De visade oss att de hade en lösning som går att implementera snabbt och som skulle vara redo när vi behövde den samtidigt som det skulle vara möjligt att lägga till funktioner efter lanseringen. På grund av att de redan hade befintliga samarbeten med andra involverade leverantörer förstod de vilken utmaning och vilka möjligheter som detta innebar. Totalt var 16 leverantörer från 9 olika länder delaktiga och vi lyckades ändå genomföra den snabbaste lanseringen jag någonsin varit med om, eller ens hört talas om, oavsett om det handlar om en IPTV-lösning, Internet-TV lösning eller en kombination, säger Thomas Stanecker, Manager vid Deutsche Telekoms europeiska TV Technology Service Center. Både tekniska och kommersiella aspekter var viktiga när beslutet togs. Telekom Romania letade efter en långsiktig partner med dokumenterad erfarenhet och en innovativ roadmap. Zenterio vann överlägset, både på den tekniska och kommersiella sidan, och hade dessutom redan en meritlista där andra bolag inom Deutsche Telekom Group ingick, säger Ciprian State, Manager for TV Product Development, Telekom Romania. Resultatet Hela projektet slutfördes på fem månader, från att det initierades till den officiella lanseringen den 12 september 2014, och allting levererades inom den uppsatta tidsramen vilket är oerhört ovanligt för ett komplicerat projekt som detta. De nya digital-tv boxarna är mycket uppskattade. Användargränssnittet uppfattas som stabilt, intuitivt, säkert och tillförlitligt även efter flera månaders användning och efter att fler funktioner lagts till. Med det här projektet kan Telekom Romania, som den första TV-operatören i Rumänien, erbjuda en helt integrerad multiscreen-tjänst som kombinerar IPTV och Internet-TV innehåll. Lösningen inkluderar digital-tv boxar från Kaon, mjukvara och användargränssnitt från Zenterio, DRM-support från Verimatrix, multiscreen-plattform från Viaccess-Orca och användargränssnitt för Internet-TV från Accedo, allting utrullat på fem månader. Det måste vara rekord för branschen, säger Ciprian State, Manager for TV Product Development, Telekom Romania. Vi på Telekom Romania är mer än nöjda med resultaten. Särskilt det enkla och intuitiva användargränssnittet och den snabba respons vi får från digital-tv boxen när man använder Zenterio OS. Arbetet med Zenterio har också varit en gemensam insats. Vi har sett en professionell projektledning samt noggrann utveckling och testning från deras sida och vi ser verkligen fram emot att se hur vi kan fortsätta att bygga på denna plattform i framtiden, fortsätter Ciprian State.

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Tilgin - Redeye. Ola Berglund. Stockholm: 2008-11-05. VD Tilgin AB Tel. +46 8 572 386 03 ola.berglund@tilgin.com

Tilgin - Redeye. Ola Berglund. Stockholm: 2008-11-05. VD Tilgin AB Tel. +46 8 572 386 03 ola.berglund@tilgin.com Tilgin - Redeye Stockholm: 2008-11-05 Ola Berglund VD Tilgin AB Tel. +46 8 572 386 03 ola.berglund@tilgin.com Hjälpa operatörer att erbjuda nästa generation av bredbandstjänster till massmarknaden 3 Det

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

VD-rapport Årsstämma 2012

VD-rapport Årsstämma 2012 VD-rapport Årsstämma 2012 VD-redogörelse, CEAB årsstämma 23 maj 2012 unity Entertainment AKTIEÄGARE! HERR ORDFÖRANDE! KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2011 Året började med förvärv av 2 rörelser/bolag

Läs mer

Com Hem offentliggör avsikt att genomföra notering på NASDAQ OMX Stockholm

Com Hem offentliggör avsikt att genomföra notering på NASDAQ OMX Stockholm EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 Wireless Independent Provider WIP AB (Publ). WIP erbjuder mobila och webbaserade datatjänster och produkter för transaktionsintensiva företag, inom bank och finans, logistik och

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 11,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

AKTIEANALYS Februari 2013

AKTIEANALYS Februari 2013 AKTIEANALYS Februari 2013 Nokia Hur ljus är framtiden? En rapport av: Henrik Bergkvist Finlands stolthet Nokia, en gång världsledare på mobiltelefoner, tills Apple klev in på marknaden med sin iphone som

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013

itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013 itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013 Kriterier för öppna bredbands och TV-nät Enskilda hushåll ska själva kunna välja av de tjänsteutbud som marknaden erbjuder oberoende av vad andra hushåll I samma

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Enghouse Interactive. Region: Norden

Enghouse Interactive. Region: Norden Enghouse Interactive Region: Norden Enghouse Systems Ltd Noterade på Toronto Stock Exchange Grundades 1984 Omsättning: $160 M (Strax över 1 miljard SEK) > 880 anställda Global täckning Tre affärsområden:

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Karlskrona, 29 januari 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2013 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET Precise BioMatch Mobile integrerades i åtta

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2005

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2005 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2005 Resultatet uppgick till 2,8 Mkr (f.å. 0,7 Mkr) Omsättningen under perioden uppgick till 8,3 Mkr (f.å. 2,0 Mkr) SkyCom förvärvar

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år

Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år Ray Mauritsson verkställande direktör Axis i korthet > Grundat 1984 > IT-företag som agerar på säkerhetsmarknaden > Omsättning 2009, 2 301 MSEK > Global närvaro

Läs mer

Teleca säljer ausystem för 822 Mkr kontant utöver detta stoppar Teleca fortsatta förluster inom Obigo

Teleca säljer ausystem för 822 Mkr kontant utöver detta stoppar Teleca fortsatta förluster inom Obigo Pressmeddelande 2 april 2007 Teleca säljer ausystem för 822 Mkr kontant utöver detta stoppar Teleca fortsatta förluster inom Obigo Teleca avyttrar ausystems till två köpare: o Cybercom Group förvärvar

Läs mer

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i början av juli.

Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i början av juli. Stockholm den 18 augusti 2010 Mobile Business Challenger MBC AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-45 84 58 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Nettoomsättningen

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer