Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan"

Transkript

1 Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings ekonomiansvarig: Olof Borell Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Redovisningens avseende: Denna redovisning avser Sigtuna kommuns del av de sek som beviljades till Partnerskapet för Barnkonventionens genomförande i för projektet Rättighetsverkstan. Efter godkännande från handläggare Jonas Larsson Thörnberg bestämdes att det beviljade stödet skulle delas upp mellan Sigtuna kommun samt Haninge kommun. Haninge kommer därför komma in med en separat redovisning av budgeten de har använt. Tyngdpunkten i rapporten ligger därför på de resultat och förslag till fortsatt arbete som Rättighetsverkstan i Sigtuna ledde fram till. Bakgrund till Rättighetsverkstan: Elva svenska kommuner har bildat "Partnerskap - föregångskommuner för barnkonventionens genomförande", för att organisera och lyfta fram ett idé- och erfarenhetsutbyte kring framgångsrika metoder mellan kommunerna och nationella organ. Fem av dessa kommuner (Gävle - Katharina Eisen, Gunnared - Siv Andersson, Örebro - Margareta Stenström, Sigtuna Carina Hult, Haninge- Sören Berglund) sökte tillsammans med konsulten och projektledaren för Ungt Inflytande, Maja Frankel ii, medel från ungdomsstyrelsen för att genomföra projektet Ungt

2 Inflytande iii där 15 gymnasieungdomar istället för att ha ett traditionellt feriearbete får går en tre veckor långt betalt program i Barnkonventionen och inflytande. Tillsammans beviljades sek för att kommunerna i partnerskapet tillsammans med projektledaren för Ungt Inflytande skulle kunna genomföra en minivariant av Ungt Inflytande där de fem kommunerna erbjöd 2-3 ungdomar att åka på barnkonventionsläger/kurs tillsammans med Maja Frankel som processledare för gruppen samt nationell samordnare för att planera kursen. Kursen skulle gå av stapeln under en helg under hösten/höstlovet eller annat lov. Fokus skulle vara den låga kunskapen om Barnkonventionen då Barnombudsmannen i mars 2009 presenterade en undersökning som visade att bara vart femte barn i Sverige har hört talas om Barnkonventionen. Detta trots artikel 42 i Barnkonventionen som fastslår att staten har en informationsskyldighet om konventionens innehåll. Projektet Rättighetsverkstan skulle därför i ljuset mot detta genomföras i syfte att utbilda utbildare som kunde sprida info till yngre generationer om Barnkonventionen. Förändring av förutsättningar: När det blev tydligt att kommunerna inte skulle beviljas hela det sökta beloppet valde kommunerna att göra på olika sätt: Haninge beslöt att genomföra sin del av projektet trots att inte hela det sökta beloppet beviljades eftersom planeringen hade kommit så långt att det fanns en lokal projektledare som var tillfrågad och att kommunen beslutat att anställa ungdomar inom projektet. Projektet i Haninge kallades delaktighet 09 (http://www.haninge.se/ungdomsradet/ett-unikt sommarjobb/) Örebro genomförde en liknande variant av Ungt inflytande; "Kommunal feriepraktik inom projektet "Peace and Rights 4 kids". Det var ett samarbete mellan Barnrättsakademin, Allmänna Arvsfonden och Örebro Kommun. Ungdomarna fick under de aktuella veckorna lära sig om FN:s konvention om barnets rättigheter samt arbeta med uppdrag som man tilldelats från kommunens politiker och från Närpolisen i Örebro. Uppdragen handlade om hur man kan öka ungdomars inflytande och dialog med respektive verksamhet. 2

3 I september ändrades förutsättningarna för den tilltänkta rättighetsverkstan då Gunnared och Gävle insåg att det skulle bli för tidskrävande att skicka ungdomar till Rättighetsverkstan. De både önskade kunna ha en samordnande projektledare från deras respektive kommuner vilket de beviljade medlen från Ungdomsstyrelsen inte räckte till och de bestämde sig då att det skulle ta för mycket av deras ordinarie arbetstid att delta i rättighetsverkstan. Vi tog därför ett gemensamt beslut att Sigtuna tillsammans med Maja Frankel skulle genomföra Rättighetsverkstan i Sigtuna som planerat. Maja Frankel fick bekräftat av handläggare Jonas Larsson Thörnberg att det var okej att Rättighetsverkstan gå av stapeln med bara ungdomar från Sigtuna. Sammanfattning: Mål och förväntade effekter Aktiviteten Röttighetsverkstan var planerad i tre steg: Steg 1: De 15 ungdomarna utbildas i Barnkonventionen och inflytande under rättighetsverkstan i november Steg 2: Under rättighetsverkstan utformas en workshop som deltagarna kommer ha som underlag i steg 3. Steg 3: Utbilda årskurs 5 och 6 på en grundskola i kommunen under december Efter detta planerade vi att ha en återträff där Rättighetspiloterna kunde dela erfarenheter och prata om hur de ska gå vidare som grupp. Förväntade effekter: 1. Att utbilda 15 gymnasieungdomar i Sigtuna i Barnkonventionen som sedan blev Rättighetspiloter 2. Att de 15 rättighetspiloterna skulle utbilda årskurs 5 och 6 på en grundskola i kommunen dvs. ge ca 150 grundskoleelever kunskap om Barnkonventionen. Resultatet mot förväntade 1. Helgen vecka 48 (28-29 nov) gick 15 ungdomar en tvådagars kurs och blev Rättighetspiloter på Broby Gård i Sigtuna. 2. Rättighetspiloterna informerade sedan grundskoleelever under december 3. Efter detta hade vi en återträff där Rättighetspiloterna delade erfarenheter och 3

4 lärdomar och pratade om hur de ska gå vidare som grupp och individer. Oväntat resultat: 3. Gruppen bestämde sig också för att starta en Facebookgrupp för att fortsätta hålla kontakten och fördela eventuella nya informatörsuppdrag. Flera av deltagarna bestämde sig också för att gå med i Ungdomsrådet SKUR. 4. Media Sigtuna Bygdens lokaltidning visade stort intresse för detta projekt och intervjuade deltagande ungdomar innan projektet startade. Tidningen gjorde också ett stort reportage när Rättighetsverkstan var genomförd. Samarbetspartners Den lokala förankringen har från första början varit mycket bra. Projektet har haft stöd av Barn och ungdomsnämndens ordförande Gun Eriksson. Gun är även kommunstyrelsens vice ordförande så projektet är väl förankrat i alla led. Även i Sigtuna kommuns rektorsgrupp har information om projektet gått ut och mottagits väl. SKUR, kommunens ungdomsråd har varit med och spridit information i skolorna. Sambandet är en ideell verksamhet som hjälper barn och unga i utsatta situationer i samhället. Sambandet har stått bakom projektet och i och med att Rättighetsverkstan har utbildat rättighetspiloter har Sambandet kunnat stärka sitt arbete med barns rättigheter i Sigtuna kommuns skolor. Kommunikationen med kommunens skolor har i mångt och mycket varit bra, men en svårighet har varit att synka skolans tider när Rättighetspiloterna skulle komma ut och föreläsa pga. Skolans pressade schema. Flera skolor i kommunen är intresserade av fortsatta besök av de utbildade Rättighetspiloterna. Besöken som piloterna har gjort har mycket uppskattade bland både barnen och personalen. Ex på samarbetspartners är: SKUR, SAMBANDET och SIGTUNA KOMMUNS SKOLOR Genomförande metod och arbetssätt på Rättighetsverkstan Genom bifogat schema ser ni vilka de olika delarna i Rättighetsverkstan var. Metoderna och arbetssätten var varierade i allt från: Inspirationsföreläsningar, individuellt arbete, grupparbete och workshops. Inspirationsföreläsningarna var: Retorikträning med skådespelaren Eli Ingvarsson, Personligt Ledarskap med kaospiloten Anna Edwall, Vägledande Sampel med Gunilla Nis, Barnkonventionen i teorin och praktiken med Maja Frankel. 4

5 Deltagarna blev coachade i deras utformande av sitt föredrag för grundskolan både retoriskt av Skådespelaren Eli Ingvarsson, av processledaren Maja Frankel och av gruppen. Övriga arbetssätt var bl.a. teambuilding för att få gruppen att stå på samma plattform och anta uppdraget tillsammans. Merparten av dessa övningar kom från Maja Frankel övningsbank och bygger på Kaospiloternas metodik iv. Metoder Vi använde oss av en rad olika metoder för att arbeta interaktivt med Barnkonventionen och inflytande. Övningar var hämtade från Maja Frankels övningsbank, bl.a. Rättighetskortleken Deltagarna fick varsin kortlek där alla rättigheter fanns tryckta på korten. Utifrån olika övningar fick de bekanta sig med rättigheterna i Barnkonventionen. Rättighetspiloterna fick också varsin kortlek för att kunna använda sig av övningarna när de informerade på grundskolan. 10 Inflytandemetoder Deltagarna blev introducerade till tio metoder för inflytande, med hjälp av olika Case fick de sedan välja vilka inflytandemetoder de tyckte passade för olika Case och i olika faser av processen. Boken: Vår förbannade rätt- Deltagarna fick läsa porträtt ur maja Frankel bok Vår förbannade rätt och sedan fundera på vilka rättigheter som gestaltades. Framgångsfaktorerna var att först ge Rättighetspiloterna ett tydligt uppdrag och sedan varva olika metoder för att på bästa sätt leda dem genom processen. Styrkorna i metoderna vara att deltagarna var aktiva medskapare och byggde sina egna föredrag och tog hjälp av gruppen för att kunna utföra uppdraget så bra som möjligt. Svagheterna med de processbaserade metoderna är att de kräver rutinerade processledare som kan inspirera och motivera gruppen. En positiv aspekt av Rättighetsverkstan vara att den tog avstamp i ett riktigt behov, nämligen den låga kunskapen om barnkonventionen och använde sig av unga som utbildare för yngre generationer. Därmed implementerades direkt 5

6 artikel 12 och 42 i barnkonventionen. Ett annat exempel är att det är mycket lyckat att skapa andra i kompletterande forum för inflytande på kommunal nivå. Genom rättighetsverkstan fick Sigtuna kommun kontakt med 15 helt nya ungdomar som i första hand blev intresserade av Rättighetsverkstan för att de vill bli informatörer kring ungas rättigheter. Att låta en erfaren processledare guida gruppen genom processen leder till en ökad kvalitetssäkring. Implementering Då rättighetspiloterna skapade en grupp efter Rättighetsverkstan kommer de fortsätta att ta informatörsuppdrag om Barnkonventionen i Sigtunas skolor. Sätunaskolan i Märsta har efter Rättighetspiloternas besök känt att de fått en skjuts framåt i arbetet med Barnkonventionen. Barnen på Sätunaskolan blev inspirerade och skolan har en tanke att gå vidare med detta tankesätt att barn utbildar barn. Ekonomisk redovisning Redovisningen avser de kostnader projektet har haft i samband med genomförandet av ovan redovisade aktiviteter. Den ekonomiska sammanställningen är genomförd och granskad av Olof Borell, ekonom Sigtuna kommun. Intäkter: Sigtunas del av bidraget kr Kostnader: Projektledning och Workshops Kost, logi och konferenslokal Resor Övrigt material Kostnader totalt kr kr kr kr kr Den ekonomiska redovisningen ska; visa vilken tid det avser, visa samtliga 6

7 inkomster och utgifter för projektet utifrån de budgetposter som låg till grund för beslutet. Vara granskad och godkänd av ekonom inom förvaltningen. Olof Borell, ekonom Sigtuna kommun 7

8 Frågor eller ytterligare förtydliganden om Rättighetsverkstan: Kontakta projektledare för Rättighetsverkstan: Maja Frankel tel: e-post: Eller kontaktperson från partnerskapet: Carina Hult Tel: E-post: Citat ur utvärderingar Att anmäla mig till Rättighetsverkstan var ett av de bästa besluten jag tagit. Jag hade en oerhört rolig, lärorik och minnesvärd helg som jag kommer bära med mig. Skulle det finnas en chans till fler liknande utbildningar, skulle jag inte tveka för att anmäla mig. Skulle det komma upp fler klasser i kommunen som vill veta mer om Barnkonventionen skulle jag oxå dra på mig det ansvaret oxå. Om Rättighetsverkstan ska gå vidare till flera kommuner så skulle jag jättegärna vilja hjälpa till i de utbildningarna, om det fanns möjlighet Jag vill bara än en gång tacka för möjligheten att vara med på Rättighetsverkstan, jag har växt som person och en ny värld har öppnat sig i takt med att jag lärt mig mer om ungas rättigheter! Rättighetsverkstan har gjort att jag har växt som person, jag är en bättre talare, jag har förståelse för Barnkonventionen och hur den angår mig och jag har lärt mig hur man lägger upp en föreläsning om Barnkonventionen Tack för att just jag fick chansen att medverka på Rättighetsverkstan, jag känner mig hedrad som har fått så mycket inspiration och kunskap och jag känner att 8

9 jag nu är mycket mer självsäker och kan tala om barnkonventionen inför grupp utan problem! Tack för möjligheten! Jag har lärt mig alltmöjligt om Barnkonventionen och ser fram emot att jobba vidare som rättighetspilot Jag har fått en annan syn på livet efter Rätighetsverkstan. Rättighetsverkstan har gett mig styrka att våga dela med mig av mina kunskaper och att föreläsa för mindre. Jag har också lärt mig att jobba med människor. det var en rolig och lärorik helg och jag kommer ha nytta av allt jag lärt mig. Rättighetesverkstan gick högt över mina förväntningar. Jag väntade mig först en helg med endast föreläsningar där information bara skulle pumpas, pumpas och pumpas in i skallen. Men istället blev det en massa intressanta övningar och så fick man chansen att träffa och få kontakt med nya människor, det väntade jag mig inte innan. Så allting gick över förväntan! Man fick kunskap, vänner och dessutom chansen att prata inför många grupper - vilket är jättebra att öva på! En superhelg kort sagt! Den har gett mig djupare insikt och beslutsamhet om vad jag vill göra med mitt liv, Jag har även fått en insikt i många andra människors liv, speciellt genom Vår Förbannade Rätt. Den har som ett av sina budskap att människor som har haft det svårt i sitt liv, på grund av t.ex. att dem hamnat i drogmissbruk, vill inte att man ska tycka synd om dem för att det är deras erfarenheter som gör dem till de människor dem är idag, vilket är någonting som ingen kan ta ifrån dem. Det budskapet lämnade ett intressant intryck på mig, för att det kändes som en väldigt viktig tankeställning att ha med sig. I efterhand kan jag säga att det var en mycket intressant och lärorik helg som jag är mycket glad över att jag deltog i. Genom hela helgen tycker jag att det var ett toppen upplägg som var strukturerat och välplanerat. Jag uppskattar verkligen att jag fick delta i 9

10 rättighetsverkstan. Jag har lärt mig mycket om barnkonventionen, vad den gör för nytta och vad den innebär. Jag har även lärt mig mycket om hur barnkonventionen används idag runt om i världen, speciellt i Sverige vilket var det mest intressantaste elementet för mig. Jag fick även många värdefulla kunskaper utöver den om barnkonventionen, såsom inom bemötanden med människor i olika sammanhang och hur man håller i föredrag, något som är värdefullt att kunna inför framtiden. Dessutom, har jag knutit kontakter med människor under rättighetsverkstan med liknade intressen som mig som inte skulle ha träffat annars. Det är väldigt positivt och roligt eftersom vi kan fortsätta hålla kontakten och samarbeta med olika projekt inom välgörenhet o.s.v. efter rättighetsverkstan, vilket vi i nuläget faktiskt planerar att göra. Jag har lärt mig framförallt att barnkonventionen inte bara handlar om fattiga barn i Afrika som får gå flera mil för att få vatten varje dag. Visst gäller den de också, men vi i Sverige gäller den precis lika mycket och även fast vi är ett bra exempel framför många länder i världen är vi långt från perfekta. Jag är nu medveten om den kritik Sverige har fått och har tagit med mig en vilja att ändra och förbättra inte bara andra länder, utan även mitt eget land. Jag har även tagit med mig mycket rak information om barnkonventionen, när den togs fram och VARFÖR den togs fram, hur många länder som är med, vilka som inte är med och varför den/dessa inte är med. Jag har lärt mig massor som jag kan ha nytta av i livet, både som kompis till många och som en människa på planeten Jorden! Den har verkligen uppfyllt mina förväntningar! Inte bara informationsmässigt, utan även att jag har fått möjlighet att träffa andra personer som är lika engagerad som mig själv och ha kul med andra personer! Informationsmässigt blev vi i stort sätt proppade med nya sätt att tänka och allmän information. Dagarna blev väldigt koncentrerade men jag upplevde det ALDRIG som tråkigt! Alla föreläsare var så engagerade i sitt ämne, vilket gjorde att deras 10

11 engagemang överfördes under föreläsningarna. Alla lekar vi gjorde var kanske simpla, men mycket roliga och de förde samman gruppen ännu mer. Rättighetsverkstan har gett mig ett mycket bredare perspektiv på saker, inte bara gällande barnkonventionen, utan också hur andra uppfattar mig och hur jag ska göra för att folk ska förstå mig lättare. Jag har såklart breddat mig själv otroligt mycket inom ämnet barnkonventionen och även blivit ännu mer intresserad än vad jag var innan jag gick på rättighetsverkstan! Det gör att jag gärna söker mig vidare för att få reda på mer om rättigheter i allmänhet och velat fördjupa mig inom vissa ämnen! 11

12 i ii iii iv

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer