Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan"

Transkript

1 Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings ekonomiansvarig: Olof Borell Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Redovisningens avseende: Denna redovisning avser Sigtuna kommuns del av de sek som beviljades till Partnerskapet för Barnkonventionens genomförande i för projektet Rättighetsverkstan. Efter godkännande från handläggare Jonas Larsson Thörnberg bestämdes att det beviljade stödet skulle delas upp mellan Sigtuna kommun samt Haninge kommun. Haninge kommer därför komma in med en separat redovisning av budgeten de har använt. Tyngdpunkten i rapporten ligger därför på de resultat och förslag till fortsatt arbete som Rättighetsverkstan i Sigtuna ledde fram till. Bakgrund till Rättighetsverkstan: Elva svenska kommuner har bildat "Partnerskap - föregångskommuner för barnkonventionens genomförande", för att organisera och lyfta fram ett idé- och erfarenhetsutbyte kring framgångsrika metoder mellan kommunerna och nationella organ. Fem av dessa kommuner (Gävle - Katharina Eisen, Gunnared - Siv Andersson, Örebro - Margareta Stenström, Sigtuna Carina Hult, Haninge- Sören Berglund) sökte tillsammans med konsulten och projektledaren för Ungt Inflytande, Maja Frankel ii, medel från ungdomsstyrelsen för att genomföra projektet Ungt

2 Inflytande iii där 15 gymnasieungdomar istället för att ha ett traditionellt feriearbete får går en tre veckor långt betalt program i Barnkonventionen och inflytande. Tillsammans beviljades sek för att kommunerna i partnerskapet tillsammans med projektledaren för Ungt Inflytande skulle kunna genomföra en minivariant av Ungt Inflytande där de fem kommunerna erbjöd 2-3 ungdomar att åka på barnkonventionsläger/kurs tillsammans med Maja Frankel som processledare för gruppen samt nationell samordnare för att planera kursen. Kursen skulle gå av stapeln under en helg under hösten/höstlovet eller annat lov. Fokus skulle vara den låga kunskapen om Barnkonventionen då Barnombudsmannen i mars 2009 presenterade en undersökning som visade att bara vart femte barn i Sverige har hört talas om Barnkonventionen. Detta trots artikel 42 i Barnkonventionen som fastslår att staten har en informationsskyldighet om konventionens innehåll. Projektet Rättighetsverkstan skulle därför i ljuset mot detta genomföras i syfte att utbilda utbildare som kunde sprida info till yngre generationer om Barnkonventionen. Förändring av förutsättningar: När det blev tydligt att kommunerna inte skulle beviljas hela det sökta beloppet valde kommunerna att göra på olika sätt: Haninge beslöt att genomföra sin del av projektet trots att inte hela det sökta beloppet beviljades eftersom planeringen hade kommit så långt att det fanns en lokal projektledare som var tillfrågad och att kommunen beslutat att anställa ungdomar inom projektet. Projektet i Haninge kallades delaktighet 09 (http://www.haninge.se/ungdomsradet/ett-unikt sommarjobb/) Örebro genomförde en liknande variant av Ungt inflytande; "Kommunal feriepraktik inom projektet "Peace and Rights 4 kids". Det var ett samarbete mellan Barnrättsakademin, Allmänna Arvsfonden och Örebro Kommun. Ungdomarna fick under de aktuella veckorna lära sig om FN:s konvention om barnets rättigheter samt arbeta med uppdrag som man tilldelats från kommunens politiker och från Närpolisen i Örebro. Uppdragen handlade om hur man kan öka ungdomars inflytande och dialog med respektive verksamhet. 2

3 I september ändrades förutsättningarna för den tilltänkta rättighetsverkstan då Gunnared och Gävle insåg att det skulle bli för tidskrävande att skicka ungdomar till Rättighetsverkstan. De både önskade kunna ha en samordnande projektledare från deras respektive kommuner vilket de beviljade medlen från Ungdomsstyrelsen inte räckte till och de bestämde sig då att det skulle ta för mycket av deras ordinarie arbetstid att delta i rättighetsverkstan. Vi tog därför ett gemensamt beslut att Sigtuna tillsammans med Maja Frankel skulle genomföra Rättighetsverkstan i Sigtuna som planerat. Maja Frankel fick bekräftat av handläggare Jonas Larsson Thörnberg att det var okej att Rättighetsverkstan gå av stapeln med bara ungdomar från Sigtuna. Sammanfattning: Mål och förväntade effekter Aktiviteten Röttighetsverkstan var planerad i tre steg: Steg 1: De 15 ungdomarna utbildas i Barnkonventionen och inflytande under rättighetsverkstan i november Steg 2: Under rättighetsverkstan utformas en workshop som deltagarna kommer ha som underlag i steg 3. Steg 3: Utbilda årskurs 5 och 6 på en grundskola i kommunen under december Efter detta planerade vi att ha en återträff där Rättighetspiloterna kunde dela erfarenheter och prata om hur de ska gå vidare som grupp. Förväntade effekter: 1. Att utbilda 15 gymnasieungdomar i Sigtuna i Barnkonventionen som sedan blev Rättighetspiloter 2. Att de 15 rättighetspiloterna skulle utbilda årskurs 5 och 6 på en grundskola i kommunen dvs. ge ca 150 grundskoleelever kunskap om Barnkonventionen. Resultatet mot förväntade 1. Helgen vecka 48 (28-29 nov) gick 15 ungdomar en tvådagars kurs och blev Rättighetspiloter på Broby Gård i Sigtuna. 2. Rättighetspiloterna informerade sedan grundskoleelever under december 3. Efter detta hade vi en återträff där Rättighetspiloterna delade erfarenheter och 3

4 lärdomar och pratade om hur de ska gå vidare som grupp och individer. Oväntat resultat: 3. Gruppen bestämde sig också för att starta en Facebookgrupp för att fortsätta hålla kontakten och fördela eventuella nya informatörsuppdrag. Flera av deltagarna bestämde sig också för att gå med i Ungdomsrådet SKUR. 4. Media Sigtuna Bygdens lokaltidning visade stort intresse för detta projekt och intervjuade deltagande ungdomar innan projektet startade. Tidningen gjorde också ett stort reportage när Rättighetsverkstan var genomförd. Samarbetspartners Den lokala förankringen har från första början varit mycket bra. Projektet har haft stöd av Barn och ungdomsnämndens ordförande Gun Eriksson. Gun är även kommunstyrelsens vice ordförande så projektet är väl förankrat i alla led. Även i Sigtuna kommuns rektorsgrupp har information om projektet gått ut och mottagits väl. SKUR, kommunens ungdomsråd har varit med och spridit information i skolorna. Sambandet är en ideell verksamhet som hjälper barn och unga i utsatta situationer i samhället. Sambandet har stått bakom projektet och i och med att Rättighetsverkstan har utbildat rättighetspiloter har Sambandet kunnat stärka sitt arbete med barns rättigheter i Sigtuna kommuns skolor. Kommunikationen med kommunens skolor har i mångt och mycket varit bra, men en svårighet har varit att synka skolans tider när Rättighetspiloterna skulle komma ut och föreläsa pga. Skolans pressade schema. Flera skolor i kommunen är intresserade av fortsatta besök av de utbildade Rättighetspiloterna. Besöken som piloterna har gjort har mycket uppskattade bland både barnen och personalen. Ex på samarbetspartners är: SKUR, SAMBANDET och SIGTUNA KOMMUNS SKOLOR Genomförande metod och arbetssätt på Rättighetsverkstan Genom bifogat schema ser ni vilka de olika delarna i Rättighetsverkstan var. Metoderna och arbetssätten var varierade i allt från: Inspirationsföreläsningar, individuellt arbete, grupparbete och workshops. Inspirationsföreläsningarna var: Retorikträning med skådespelaren Eli Ingvarsson, Personligt Ledarskap med kaospiloten Anna Edwall, Vägledande Sampel med Gunilla Nis, Barnkonventionen i teorin och praktiken med Maja Frankel. 4

5 Deltagarna blev coachade i deras utformande av sitt föredrag för grundskolan både retoriskt av Skådespelaren Eli Ingvarsson, av processledaren Maja Frankel och av gruppen. Övriga arbetssätt var bl.a. teambuilding för att få gruppen att stå på samma plattform och anta uppdraget tillsammans. Merparten av dessa övningar kom från Maja Frankel övningsbank och bygger på Kaospiloternas metodik iv. Metoder Vi använde oss av en rad olika metoder för att arbeta interaktivt med Barnkonventionen och inflytande. Övningar var hämtade från Maja Frankels övningsbank, bl.a. Rättighetskortleken Deltagarna fick varsin kortlek där alla rättigheter fanns tryckta på korten. Utifrån olika övningar fick de bekanta sig med rättigheterna i Barnkonventionen. Rättighetspiloterna fick också varsin kortlek för att kunna använda sig av övningarna när de informerade på grundskolan. 10 Inflytandemetoder Deltagarna blev introducerade till tio metoder för inflytande, med hjälp av olika Case fick de sedan välja vilka inflytandemetoder de tyckte passade för olika Case och i olika faser av processen. Boken: Vår förbannade rätt- Deltagarna fick läsa porträtt ur maja Frankel bok Vår förbannade rätt och sedan fundera på vilka rättigheter som gestaltades. Framgångsfaktorerna var att först ge Rättighetspiloterna ett tydligt uppdrag och sedan varva olika metoder för att på bästa sätt leda dem genom processen. Styrkorna i metoderna vara att deltagarna var aktiva medskapare och byggde sina egna föredrag och tog hjälp av gruppen för att kunna utföra uppdraget så bra som möjligt. Svagheterna med de processbaserade metoderna är att de kräver rutinerade processledare som kan inspirera och motivera gruppen. En positiv aspekt av Rättighetsverkstan vara att den tog avstamp i ett riktigt behov, nämligen den låga kunskapen om barnkonventionen och använde sig av unga som utbildare för yngre generationer. Därmed implementerades direkt 5

6 artikel 12 och 42 i barnkonventionen. Ett annat exempel är att det är mycket lyckat att skapa andra i kompletterande forum för inflytande på kommunal nivå. Genom rättighetsverkstan fick Sigtuna kommun kontakt med 15 helt nya ungdomar som i första hand blev intresserade av Rättighetsverkstan för att de vill bli informatörer kring ungas rättigheter. Att låta en erfaren processledare guida gruppen genom processen leder till en ökad kvalitetssäkring. Implementering Då rättighetspiloterna skapade en grupp efter Rättighetsverkstan kommer de fortsätta att ta informatörsuppdrag om Barnkonventionen i Sigtunas skolor. Sätunaskolan i Märsta har efter Rättighetspiloternas besök känt att de fått en skjuts framåt i arbetet med Barnkonventionen. Barnen på Sätunaskolan blev inspirerade och skolan har en tanke att gå vidare med detta tankesätt att barn utbildar barn. Ekonomisk redovisning Redovisningen avser de kostnader projektet har haft i samband med genomförandet av ovan redovisade aktiviteter. Den ekonomiska sammanställningen är genomförd och granskad av Olof Borell, ekonom Sigtuna kommun. Intäkter: Sigtunas del av bidraget kr Kostnader: Projektledning och Workshops Kost, logi och konferenslokal Resor Övrigt material Kostnader totalt kr kr kr kr kr Den ekonomiska redovisningen ska; visa vilken tid det avser, visa samtliga 6

7 inkomster och utgifter för projektet utifrån de budgetposter som låg till grund för beslutet. Vara granskad och godkänd av ekonom inom förvaltningen. Olof Borell, ekonom Sigtuna kommun 7

8 Frågor eller ytterligare förtydliganden om Rättighetsverkstan: Kontakta projektledare för Rättighetsverkstan: Maja Frankel tel: e-post: Eller kontaktperson från partnerskapet: Carina Hult Tel: E-post: Citat ur utvärderingar Att anmäla mig till Rättighetsverkstan var ett av de bästa besluten jag tagit. Jag hade en oerhört rolig, lärorik och minnesvärd helg som jag kommer bära med mig. Skulle det finnas en chans till fler liknande utbildningar, skulle jag inte tveka för att anmäla mig. Skulle det komma upp fler klasser i kommunen som vill veta mer om Barnkonventionen skulle jag oxå dra på mig det ansvaret oxå. Om Rättighetsverkstan ska gå vidare till flera kommuner så skulle jag jättegärna vilja hjälpa till i de utbildningarna, om det fanns möjlighet Jag vill bara än en gång tacka för möjligheten att vara med på Rättighetsverkstan, jag har växt som person och en ny värld har öppnat sig i takt med att jag lärt mig mer om ungas rättigheter! Rättighetsverkstan har gjort att jag har växt som person, jag är en bättre talare, jag har förståelse för Barnkonventionen och hur den angår mig och jag har lärt mig hur man lägger upp en föreläsning om Barnkonventionen Tack för att just jag fick chansen att medverka på Rättighetsverkstan, jag känner mig hedrad som har fått så mycket inspiration och kunskap och jag känner att 8

9 jag nu är mycket mer självsäker och kan tala om barnkonventionen inför grupp utan problem! Tack för möjligheten! Jag har lärt mig alltmöjligt om Barnkonventionen och ser fram emot att jobba vidare som rättighetspilot Jag har fått en annan syn på livet efter Rätighetsverkstan. Rättighetsverkstan har gett mig styrka att våga dela med mig av mina kunskaper och att föreläsa för mindre. Jag har också lärt mig att jobba med människor. det var en rolig och lärorik helg och jag kommer ha nytta av allt jag lärt mig. Rättighetesverkstan gick högt över mina förväntningar. Jag väntade mig först en helg med endast föreläsningar där information bara skulle pumpas, pumpas och pumpas in i skallen. Men istället blev det en massa intressanta övningar och så fick man chansen att träffa och få kontakt med nya människor, det väntade jag mig inte innan. Så allting gick över förväntan! Man fick kunskap, vänner och dessutom chansen att prata inför många grupper - vilket är jättebra att öva på! En superhelg kort sagt! Den har gett mig djupare insikt och beslutsamhet om vad jag vill göra med mitt liv, Jag har även fått en insikt i många andra människors liv, speciellt genom Vår Förbannade Rätt. Den har som ett av sina budskap att människor som har haft det svårt i sitt liv, på grund av t.ex. att dem hamnat i drogmissbruk, vill inte att man ska tycka synd om dem för att det är deras erfarenheter som gör dem till de människor dem är idag, vilket är någonting som ingen kan ta ifrån dem. Det budskapet lämnade ett intressant intryck på mig, för att det kändes som en väldigt viktig tankeställning att ha med sig. I efterhand kan jag säga att det var en mycket intressant och lärorik helg som jag är mycket glad över att jag deltog i. Genom hela helgen tycker jag att det var ett toppen upplägg som var strukturerat och välplanerat. Jag uppskattar verkligen att jag fick delta i 9

10 rättighetsverkstan. Jag har lärt mig mycket om barnkonventionen, vad den gör för nytta och vad den innebär. Jag har även lärt mig mycket om hur barnkonventionen används idag runt om i världen, speciellt i Sverige vilket var det mest intressantaste elementet för mig. Jag fick även många värdefulla kunskaper utöver den om barnkonventionen, såsom inom bemötanden med människor i olika sammanhang och hur man håller i föredrag, något som är värdefullt att kunna inför framtiden. Dessutom, har jag knutit kontakter med människor under rättighetsverkstan med liknade intressen som mig som inte skulle ha träffat annars. Det är väldigt positivt och roligt eftersom vi kan fortsätta hålla kontakten och samarbeta med olika projekt inom välgörenhet o.s.v. efter rättighetsverkstan, vilket vi i nuläget faktiskt planerar att göra. Jag har lärt mig framförallt att barnkonventionen inte bara handlar om fattiga barn i Afrika som får gå flera mil för att få vatten varje dag. Visst gäller den de också, men vi i Sverige gäller den precis lika mycket och även fast vi är ett bra exempel framför många länder i världen är vi långt från perfekta. Jag är nu medveten om den kritik Sverige har fått och har tagit med mig en vilja att ändra och förbättra inte bara andra länder, utan även mitt eget land. Jag har även tagit med mig mycket rak information om barnkonventionen, när den togs fram och VARFÖR den togs fram, hur många länder som är med, vilka som inte är med och varför den/dessa inte är med. Jag har lärt mig massor som jag kan ha nytta av i livet, både som kompis till många och som en människa på planeten Jorden! Den har verkligen uppfyllt mina förväntningar! Inte bara informationsmässigt, utan även att jag har fått möjlighet att träffa andra personer som är lika engagerad som mig själv och ha kul med andra personer! Informationsmässigt blev vi i stort sätt proppade med nya sätt att tänka och allmän information. Dagarna blev väldigt koncentrerade men jag upplevde det ALDRIG som tråkigt! Alla föreläsare var så engagerade i sitt ämne, vilket gjorde att deras 10

11 engagemang överfördes under föreläsningarna. Alla lekar vi gjorde var kanske simpla, men mycket roliga och de förde samman gruppen ännu mer. Rättighetsverkstan har gett mig ett mycket bredare perspektiv på saker, inte bara gällande barnkonventionen, utan också hur andra uppfattar mig och hur jag ska göra för att folk ska förstå mig lättare. Jag har såklart breddat mig själv otroligt mycket inom ämnet barnkonventionen och även blivit ännu mer intresserad än vad jag var innan jag gick på rättighetsverkstan! Det gör att jag gärna söker mig vidare för att få reda på mer om rättigheter i allmänhet och velat fördjupa mig inom vissa ämnen! 11

12 i ii iii iv

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011

SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 FRANKEL & FRIENDS SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 Frankel & Friends 2011 Innehåll Varför samhällsförändrande bokslut? Våra milstolpar 2011 Årets samhällsförändring 2011

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Konferens Årets Ungdomskommun 2009

Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Vad har varit bra? Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Utvärdering 5 st god/underbar mat 4 st sveriges ungdomsråd 4 st mycket bra talare 3 st allt har varit bra 3 st bra mix av föreläsare 3 st bra upplägg

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen

Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen Mitt uppdrag var att ta fram annonser för Provins fems kursverksamhet. Sedan tidigare hade de information om hela sitt kursutbud i varje annons. Den informationen

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Max18skolan årskurs 4-6. Ekonomi

Max18skolan årskurs 4-6. Ekonomi Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt till en god levnadsstandard. Genom att reflektera kring barns ekonomiska situation

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar

Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Jan Kronkvist. Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande

Jan Kronkvist. Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande Jan Kronkvist Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande Motiverar och inspirerar Min drivkraft är att få människor att växa, utveckla nya förmågor och nå

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach ett nätverk där föräldrar hjälper andra föräldrar Diabetescoach från förälder till förälder

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Inledning Folkhälsoenheten arrangerade den 13 maj den första Tematräffen för pedagoger på förskolor och skolor som ingår i Hälsofrämjande skolutveckling. Syftet

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Samverkan för att stärka barnets rättigheter

Samverkan för att stärka barnets rättigheter UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt Idéutbytesdagar Samverkan för att stärka barnets rättigheter Genomförda av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter,

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Barnets rättigheter - från teori till praktik

Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 1-18 september Börja nu Sluta aldrig diskutera Definiera gemensamma begrepp på er arbetsplats Om man

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Välkomna! Ungas psykiska hälsa

Välkomna! Ungas psykiska hälsa Välkomna! Ungas psykiska hälsa Psykisk ohälsa hos unga 1 av 4 drabbas Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa 2 av 5 pojkar och 3 av 5 flickor upplever stress Ser ljust på framtiden och trivs med livet Politiskt

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Uppföljning av resultat och lärdomar från nätverksträff Landsbygdsnätverkets syfte med konferensen: o Förbättra genomförandet och förstärka det svenska

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Återrapport: Spridning av positiva arbetssätt med barnkonventionen

Återrapport: Spridning av positiva arbetssätt med barnkonventionen Återrapport: 2010-12-17 Handläggare: Cecilia Ljung, Folkhälsoförvaltningen Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapport: Spridning av positiva arbetssätt med barnkonventionen Partnerskapet

Läs mer

Kleindagarna 2011. 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan:

Kleindagarna 2011. 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Kleindagarna 2011 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 16 Tre helt underbara dagar som jag länge kommer att minnas. Fantastiska betingelser. Vi

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping Fråga Respondenter Antal svar Fördelning % 1) Hur upplevde DU dagen i helhet? 38 38. 3 5 5 13,2 4 16 16 42,1 5 17 17 44,7 2a) Hur upplevde du inledning framförd av Jan Cederborg och Ann-Margret Månsson

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2010-12-09 1.0 Malin Midler Norén Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen Syfte

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att förskolans barn behöver utveckla? Bergsnäs Förskola Tro på sig själv. Självkänsla. stärka barnens självförtroende - jag törs - jag vågar - jag

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE.

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE. KRAFT & RESULTAT TRÄNING START DATUM 2015 1 Juni 16 Sept MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! Mer BUSINESS,

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER DET SOM GÖRS I DALARNA IDAG! Sammansatt från seminariet Sno en metod! den 15 april 2014 på Region Dalarna. Inledning Onsdag den 15

Läs mer

Välkommen till Arvsfondens introduktionsdag för nya projektledare!

Välkommen till Arvsfondens introduktionsdag för nya projektledare! Välkommen till Arvsfondens introduktionsdag för nya projektledare! Syfte med dagen Vilka krav kan jag ställa på Arvsfonden och vilka krav ställer Arvsfonden på mitt projekt? Nätverket Arvsfonden hur ser

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

BARN- & UNGDOMSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommun arbetar efter en barn- och ungdomsplan som utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. Nästan alla länder i världen

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Av Stefan Olsson, Marcus Frödin och Charles Franz

Av Stefan Olsson, Marcus Frödin och Charles Franz Påverka vem du vill Av Stefan Olsson, Marcus Frödin och Charles Franz Har du någonsin velat övertyga någon om en idé, men kommit på hur du borde ha sagt först efteråt? Eller frågat dig varför inte du fick

Läs mer