BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847"

Transkript

1 Årsredovisning 2013/14

2 Innehållsförteckning Viktiga händelser...3 VD-Ord...4 Om BSIP elearning (BSIP)... 4 Investeringar för nöjda kunder och fortsatt tillväxt... 5 Marknad...6 Den svenska e-learningmarknaden... 6 Kunder...7 Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR)... 7 Nobia... 8 Qlik... 9 Medarbetare Beatriz Funk...11 Isidor Torkar...12 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Tilläggsupplysningar...17 Redovisnings- och värderingsprinciper...17 Intäktsredovisning...17 Nyckeltalsdefinitioner...18 Styrelse Revisionsberättelse... 20

3 2013/14 Viktiga händelser I oktober 2013 vann BSIP, som ensam leverantör, STR Service AB s upphandling av filmproduktion till deras digitala utbildning för B-körkort. Produktionen av filminnehåll till STR pågick under perioden med godkänd slutleverans i november Tre personer har under 2013 rekryterats inom film. Fotograf, scripta/redigerare och ljudtekniker. I september 2014 vann BSIP, som ensam leverantör, Nobias upphandling av interaktiv mjukvaruutbildning. I oktober 2014 utsågs BSIP som en av två leverantörer i Nobias upphandling av utbildningsfilm. En person rekryterades i november 2014 för produktion av e-learning. Under 2014 har Qlik blivit kund. BSIP kommer kontinuerligt att leverera kundanpassad, interaktiv mjukvaruutbildning till Qlik. Under januari 2014 utökades styrelsen med Lars Wendestam, som har en gedigen bakgrund inom IT, mjukvara och verksamhetsprocesser. Lars har tidigare arbetat många år inom WM-data, Logica och CGI. Sedan 2013 driver han det egna bolaget Zappalot AB. Bolaget har ändrat sitt räkenskapsår till kalenderår, vilket innebär att denna årsredovisning omfattar 18 månader. Under året har dessutom väsentliga investeringar gjorts i modern teknik som kameror och datorer samt lagringslösningar för de stora mängder media bolaget producerar. Även ljudstudion har utrustats med den senaste teknologin. Sid 3

4 VD-Ord Om BSIP elearning (BSIP) BSIP producerar interaktiv mjukvaruutbildning för större företag och organisationer. Det är detta som är vår kärnverksamhet, sättet vi marknadsför oss på och vår konkurrensfördel på en global marknad. Hög kompetens inom ämnet mjukvara, förmågan att snabbt förstå en ny verksamhet och deras behov kombinerat med egen produktion av medieinnehåll är fundamentet för vår verksamhet. Kompetens i ämnet innebär i praktiken att kunden lägger betydligt mindre tid i projektet. Egen medieproduktion av hög kvalitet ger oss möjlighet att få kontroll på hela produktionskedjan och hålla nere projekttiden till c:a fyra veckor. Kundens tre viktigaste önskemål är ofta: Att deras egen tid i projektet mimimeras Kort leveranstid Hög kvalitet Våra kunder har hittills sammanfattat gemensamma projekt med: "Hur har ni kunnat förstå vår verksamhet på så kort tid?" "Vi uppskattar att ni håller deadlines och levererar på så kort tid." "Slutresultatet blev mycket bättre än vad vi vågat hoppats på." Stefan Blom VD BSIP elearning Sid 4

5 Investeringar för nöjda kunder och fortsatt tillväxt Land BSIPs målgrupp är större företag och organisationer, det är där vår interaktiva utbildning gör störst nytta. För att öka kundbasen har mycket resurser satsats under året för skapa nya kundkontakter. Expand Land Land and Expand Vår strategi för tillväxt. Vi befinner oss i den fas vi valt att kalla Land, där fokus ligger på att knyta till oss nya kunder med hjälp av interaktiv mjukvaruutbildning. Parallellt med detta arbete satsar vi på att få till stånd samarbeten med framförallt svenska mjukvaruleverantörer som finns på en global marknad. Vi söker aktivt samarbeten med leverantörer vars mjukvara används av stora organisatoner, med många användare, där varje implementation skiljer sig åt från kund till kund. Just det unika sättet att implementera mjukvaran är en viktig komponent eftersom det är det som skapar förutsättningar för vår kundanpassade utbildning. Expand Interaktiv mjukvaruutbildning är BSIPs största konkurrensfördel, här är vi unika. I takt med att vår kundbas byggs på och vårt kunnande om våra kunders verksamhet växer kommer mer fokus att läggas på interaktiv utbildning inom även andra områden till befintliga kunder. Även utbildnings- och instruktionsfilm kommer att erbjudas våra kunder för att ytterligare bredda vårt erbjudande. För att kunna ta hand om ny personal på ett bra sätt har ett arbete för att modernisera och utöka våra lokaler påbörjats. Detta beräknas ge plats åt minst tio nya medarbetare och förutom den befintliga ljudstudion även rymma en fast inspelningsstudio för film. Sid 5

6 Marknad Den svenska e-learningmarknaden På den svenska marknaden strävar många leverantörer efter att leverera många olika typer av e-learning. Produktion inom olika områden i kombination med verktyg som t.ex. LMS (Learning Management System) är vanligt. Problemen BSIP ser med detta är dels att det är svårt att hålla en hög kompetens inom samtliga områden, dels att vi ser LMS-marknaden utveckla sig på samma sätt som CMS-marknaden (Content Management System) gjorde i början på 2000-talet. Några få open source mjukvaror blir dominerande. Att utveckla och underhålla ett eget LMS är dessutom kostsamt. På BSIP har vi bestämt oss för en annan modell, vi har valt att fokusera på ett område, kundanpassad, interaktiv utbildning i mjukvara. Istället väljer vi att bredda oss geografiskt. Vi har valt att enbart arbeta med kundunika lösningar med kundens innehåll och branding. De fördelar vi ser med detta är: Vi behärskar ämnesområdet och avlastar kunden i projekten Vi kan utgå från ett ramverk vilket gör att: - Projekttiden minskas - Projekten blir likartade och mer förutsägbara - Vi kan effektivisera våra processer och skapa tydliga roller - Slutresultatet håller jämn, hög kvalitet - Projektens ekonomi blir jämnare och bättre Vi kan arbeta mot en global marknad Vår profil blir tydlig Vi kan samarbeta med globala mjukvarupartners som vill tillhandahålla interaktiv utbildning till sina egna kunder Sid 6

7 Kunder Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) - BSIP producerar allt filminnehåll för STR s nya utbildningsplattform Projektet Hösten 2013 upphandlade STR Service AB produktion av filminnehåll för B-körkortsutbildningen till sin nya, digitala, läroplattform. BSIP fick uppdraget och föreslog ett upplägg med Trafikstudion där trafiklärare från hela landet är gäster och pratar trafik i alla former med två programledare. Allt ifrån regler och bestämmelser till vett och etikett i trafiken. Den praktiska delen, ute i trafiken, blev Trafik i Film med filmade scener ute i verkligheten med allt från grundläggande kunskap om bilen och dess funktioner, hur man kör och vad man ska tänka på i olika situationer till kortare dramatiserade scener. Nyttan STR kommer att lansera B-körkortsutbildningen i den nya plattformen under våren/sommaren Hittills har responsen varit väldigt positiv och det finns planer på att skapa liknande utbildningsmaterial även för övriga körkortsklasser. Eller som Håkan Björklund (VD STR Service AB) uttrycker det: "Det här blir jättebra. Man vill ju aldrig sluta titta!" Om STR Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) är en organisation för trafikskoleföretag vilka bedriver yrkesmässig förarutbildning. STR har ca 630 medlemsföretag som driver ungefär 700 av Sveriges ca 800 trafikskolor. Trafikskolorna sysselsätter drygt trafiklärare, specialiserade på att utbilda förare på bil, buss, lastbil och tvåhjulingar i trafiksäkert och miljöanpassat körsätt. Detta genererar utbildning för ca körkortstagare samt yrkesförare per år. Förbundet har en rikstäckande reklamationsgaranti för alla STR-elever. Sid 7

8 Nobia - Nobia väljer BSIP som huvudleverantör för köksakademien Projektet Hösten 2014 upphandlade Nobia produktion av e-learning, filmproduktion och LMS för Marbodal och köksakademien. BSIP blev vald som huvudleverantör av e-learning och film. En del av innehållet avser interaktiv utbildning i programvaran Configura, en programvara som används av samtliga Marbodals kökssäljare, både egen personal och återförsäljare, för att rita kök. Projektet passar BSIP väldigt bra med tanke på vår specialkompetens inom interaktiv utbildning för mjukvara. Att detta dessutom kombineras med filminnehåll gör att vi även får möjlighet att visa vår förmåga att producera film för lärande. Nyttan Det färdiga innehållet kommer att göras tillgängligt via ett LMS. Samtliga kökssäljare ska genomgå utbildningen och erhåller certifiering efter godkänd examination. Genom satsningen på e-learning förändras utbildningen som tidigare var totalt nio dagar på plats på Marbodals produktionsanläggning i Tidaholm till att istället bli tre dagar i Tidaholm, däremellan kan eleverna själva styra när de vill genomföra utbildningen. De har också möjlighet att hela tiden gå tillbaka och repetera samt att ta del av nytt sortiment och nya funktioner i programvaran. Om Nobia Nobia är Europas ledande köksspecialist. Verksamheten består av utveckling, tillverkning och försäljning av kök genom ett tjugotal starka varumärken, samt som kontraktstillverkare. Nobia har totalt cirka medarbetare i huvudsakligen åtta länder. För 2014 uppgick nettoomsättningen till cirka 12 miljarder kronor och rörelseresultatet exklusive strukturkostnader var 845 miljoner kronor. Nobias huvudkontor är beläget i Stockholm och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Sid 8

9 Qlik Under 2014 har Qlik blivit BSIP-kund. Vi är väldigt glada att nu kunna leverera kundanpassad e-learning åt Qlik. Mikael Salonen, ansvarig för produktion av interaktiv utbildning på BSIP. Sid 9

10 Medarbetare Våra medarbetare På BSIP uppmuntrar vi människor att samarbeta och använda all sin kompetens och kreativitet för att tillsammans leverera innehåll av hög kvalitet till nöjda kunder. När vi rekryterar är vi väldigt måna om att välja kandidater med rätt kompetens och bakgrund och att deras personliga egenskaper stämmer överens med våra värderingar. Vi arbetar också aktivt för att få mångfald oavsett om det gäller kön, ålder eller etnicitet. Vi tror att människor med olika bakgrund ger ett starkare team. Vi är glada och stolta att våra medarbetare trivs och värdesätter vår kultur och att många fler visar att de också vill bli en del av vårt team när vi rekryterar. Våra värderingar Våra värderingar finns där för att se till att olika konstellationer av medarbetare ska fungera bra tillsammans, ha roligt och producera över kundens förväntan. Ärlighet betyder för oss att det finns en öppenhet med konstruktiv feedback och transparens mellan medarbetare på alla nivåer. Med konstruktiv feedback kan vi hitta nya och bättre sätt att jobba och samtidigt leverera hög kvalitet till våra kunder. Passion är det som gör att alla på BSIP tycker det är roligt att gå till jobbet varje dag. Det är inte bara ett arbete, det är en passion och det som driver våra team att hela tiden ge det lilla extra i alla projekt. Professionalism finns med från dag ett som en naturlig del i kontakten med våra kunder. Att lyssna på våra kunder, verkligen förstå deras behov och omsätta det till väl fungerande utbildningslösningar är det enskilt viktigaste för oss på BSIP. Med de här tre komponenterna, Ärlighet, Passion och Professionalism skapar vi förutsättningar för väl fungerande team och nöjda kunder. Ärlighet Passion Teamwork för nöjda kunder Professionalism Sid 10

11 Beatriz Funk - Interaktionsdesign/Grafisk design Bea har en gedigen bakgrund inom medieproduktion. Hon är utbildad i marknadsföring och kommunikation på universitetet Anhembi Morumbi i São Paulo och University of Pennsylvania och har tidigare arbetat i Brasilien, Tyskland och Danmark. Bea började på BSIP i november 2014 och ansvarar för interaktions- och grafisk design i vår e-learningproduktion. Beas specialområden omfattar: Adobe Captivate, Flash, Illustrator, Photoshop, InDesign och 3D-Studio Max. Dessutom talar hon portugisiska, tyska, franska, spanska, engelska och svenska. Det är trevligt att arbeta med duktiga arbetskamrater som har samma mål och passion för jobbet som jag själv har. Stämningen här på BSIP är jättebra och det är riktigt roligt att komma till jobbet varje morgon. Sid 11

12 Isidor Torkar - Filmansvarig E-learning består av en del film och för att hålla ner produktionstiderna men samtidigt hålla hög kvalitet har BSIP sitt eget filmteam. Isidor Torkar ansvarar för ett team med fotograf, scripta/redigerare och ljudtekniker och tar själv rollerna som manusförfattare, regissör och när det behövs även fotograf. Isidor har sin bakgrund inom film och teater och kombinerar de mjuka sidorna från den världen med ett bra sinne för planering och ekonomi. Det är väldigt kul och utvecklande att arbeta med utbildningsfilm i och med att man själv också lär sig en massa nytt hela tiden. För om du ska kunna lära ut någonting måste du ju först själv förstå det. Så med varje projekt ökar vår kunskap om det våra kunder håller på med. Och att vi sen dessutom har roligt på jobbet gör ju inte saken sämre. Sid 12

13 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för BSIP elearning AB, , med säte i Landskrona avger sin årsredovisning för perioden Från att tidigare ha arbetet med ett brett sortiment av olika produkttyper har BSIP:s verksamhet successivt koncentrerats till företagsanpassad interaktiv utbildning inom mjukvaruområdet. Under året har ett fördjupat samarbete nåtts med Qlik där BSIP utarbetat både internationella och nationella pilotcases. Ett samarbete som beräknas vidareutvecklas under Integrerat i och som komplettering till de interaktiva utbildningarna görs kundspecifika instruktions- och utbildningsfilmer. Denna filmproduktion har under året varit mycket framgångsrik med bland annat omfattande uppdrag från Sveriges Trafikskolors Riksförbund. BSIP:s starka utveckling har även uppmärksammats av Tillväxtverket från vilket stöd erhållits för den fortsatta tillväxten. BSIP är ett entreprenörsföretag som drivs av de två dedikerade ägarna styrda av sina grundläggande värderingar avseende ärlighet, passion och professionalism. Dessa grundläggande värderingar är avgörande i det löpande kundarbetet likaväl som vid rekrytering av ny personal. BSIP:s kundbearbetning sker framförallt av VD som genom sitt eget nätverk, bitvis förstärkt med stöd av TM, bearbetar de strategiska målgrupperna. På detta sätt har under året ett flertal nya spännande kontakter nåtts där framförallt samarbetet med Nobia visar på stort intresse från en helt ny målgrupp, dvs kökstillverkare, och även här har interaktiviteten varit avgörande för att skapa användarnas intresse. Under våren 2015 kommer nyrekrytering att göras på försäljningssidan för att i än högre grad kunna utveckla denna närhet till kund. Dessutom stöttas försäljningen av det nära samarbetet med Qlik och med ett flertal andra partners. Uppföljningen av årets olika kundcase visar på mycket hög grad av kundnöjdhet genom professionalism kombinerat med positivt drivande samarbetsklimat. Framförallt framförs i kundutvärderingarna att den interaktiva utbildningen ger användaren, på ett snabbt sätt, mycket hög grad av trygghet i hur den nya mjukvaran skall användas. Styrelsens målsättning för den ekonomiska utvecklingen BSIP kommer att fortsatt satsa på expansion, både genom egen försäljning med fokus på den svenska marknaden och genom globala partners inom mjukvara. Målsättningen för 2015 är ett positivt resultat i paritet med detta år. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): Balanserad vinst: Årets vinst: Summa: Disponeras så att i ny räkning överförs: Sid 13

14 Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) Avkastning på eget kap. (%) 2013/ /13/ / Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Sid 14

15 Resultaträkning Resultaträkning Nettoomsättning Övriga externa kostnader Personalkostnader (*1) Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Sid 15

16 Balansräkning Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg (*2) Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital (*3) och skulder Bundet Eget kapital Aktiekapital Fritt Eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Checkräkningskredit (*4) Kortfristiga skulder Skuld till beställare Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa Eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Sid 16

17 Noter *1: Anställda och personalkostnader Kvinnor 3 0 Män 4 1 Totalt antal (0) (0) Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Medelantalet anställda Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader Inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader) Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader *2: Inventarier och verktyg Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde *3: Förändring av eget kapital Aktiekapital Balanserat res. Årets resultat Antal aktier: Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till kr. *4: Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Uppgifterna i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen har inte räknats om. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Intäktsredovisning Pågående tjänsteuppdrag Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag med fast pris i takt med att arbetet utförs, sk successiv vinstavräkning. Vid beräkningen av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget. Skillnaden mellan redovisad intäkt och fakturerade dellikvider redovisas i balansräkningen i posten Övriga fordringar alternativt Skuld till beställare. Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer: 20 % Sid 17

18 Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Sid 18

19 Styrelse Lars Wendestam Styrelseledamot sedan Övriga uppdrag: VD och Management konsult Zappalot AB. Tidigare förflutet inom CGI, Logica och WM-data Övriga uppdrag: Mentor ALMI. Stefan Blom Ägare och VD. Entreprenör och egen företagare sedan Anna-Katarina Bergsten Styrelseordförande sedan Övriga aktuella styrelseuppdrag: Styrelseordförande för Miljonlotteriet, Miljonlotteriet International AB och Rå Delight AB. Styrelseledamot I Helsingborgs IF. Senaste befattningar: VD för Bel Nordic AB och dessförinnan VD för HJ Heinz, Norden. Mikael Salonen Ägare. Entreprenör och egen företagare sedan Landskrona Anna Katarina Bergsten Mikael Salonen Ordförande Ledamot Lars Wendestam Stefan Blom Ledamot Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats Camilla Nordefell Baker Tilly Saxos KB Godkänd revisor Sid 19

20 Revisionsberättelse Till årsstämman i BSIP elearning AB Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för BSIP elearning AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av BSIP elearning ABs finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Sid 20

21 Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för BSIP elearning AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Löddeköpinge den 5 mars 2015 Camilla Nordefell Godkänd revisor Sid 21

22 Eriksgatan Landskrona

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning. 2013-05-01 till 2013-12-31. BIMobject AB 556856-7696

Årsredovisning. 2013-05-01 till 2013-12-31. BIMobject AB 556856-7696 Årsredovisning 2013-05-01 till 2013-12-31 BIMobject AB 556856-7696 BIMobject AB 2014 Inledande 3 3 4 Innehållsförteckning BIMobject VD har ordet Innehållsförteckning Inledande BIMobject VD har ordet BIMobject

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N O S L O B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M ÅRS REDO visning Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2012 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Förslag om aktieutdelning

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

innehåll Begreppet Omegapoint

innehåll Begreppet Omegapoint Arsredovisning 1 Begreppet Omegapoint Wikipedia: The Omegapoint a term coined by the French Jesuit Pierre Teilhard de Chardin to denote the state of maximum organized complexity towards the Universe is

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer