Årsredovisning 2012 Kirunabostäder AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 Kirunabostäder AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Kirunabostäder AB

2 Text och foto: Kirunabostäder AB Layout och produktion: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: Hallvigs

3 06 Året som gått 08 Våra medarbetare Innehåll 11 Fastighetsavdelningarna 04 VD har ordet 05 Om Kirunabostäder 06 Året som gått 07 Framtid Kirunabostäder 08 Våra medarbetare 09 Kunder och marknad 10 Projektavdelningen 11 Fastighetsavdelningarna 12 Nyckeltal i Kirunabostäder AB 13 Fastighetsbestånd 14 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 17 Balansräkning 19 Kassaflödesanalys 20 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 26 Styrelse 27 Revisionsberättelse

4 VD har ordet 2012 Kirunabostäders jubileums år! Hela 2012 har präglats av vårt 10 års jubileum med olika arrangemang för våra hyresgäster och Kirunabor. Vi har arbetat intensivt för att möta hyresgäster i olika forum för att få veta lite mer om vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre, dessa forum har varit i våra olika Gallerior och i samband med Kirunafestivalens "jobb och bomässa". Det är spännande dagar och vi lär oss hela tiden om vad som är viktigt för våra hyresgäster - det är inte alltid samma saker som vi tror är viktiga. Vi anordnade också en jubileumslunch för våra trogna hyresgäster som bott hos oss i över 30 år och det var en uppskattad tillställning. För mig som Vd har "födelsedagsfikat" varit en givande och trevlig mötes plats, där alla anställda har blivit inbjudan till fika med mig och övriga anställda som är födda samma månad Målet med 110 nytillkomna lägenheter är nått! Bristen på bostäder har sedan 2010 eskalerat kraftigt i Kiruna från att för mindre än 10 år tidigare ha tvingats kallställa lägenheter. Kirunabostäder har tagit ett stort ansvar i bostads tillförseln och har under de senast fem åren tillfört 170 lägenheter till nya och gamla Kirunabor. Att våga bygga och våga satsa på stadsutveckling är tuffa beslut för styrelsen och vi kan se att besluten i fråga om detta har varit lyckosamma. Alla lägenheter hyrdes ut direkt, varav ca 80 % tilldelades i kön och 20% på den så kallade Direkten där principen "först till kvarn" gäller. Projektet fick dock en negativ avslutning då det i slutet av projektet visade sig att de beräknade besparing arna inte kunnat hållas, utan projektet blev nästan 30 mkr dyrare än beräknat. Detta resulterade i förändrade hyror för hyresgästerna för att täcka projektets ökade kostnader, en tråkig avslutning på ett för övrigt mycket väl genomfört projekt. EPC-bolagets energibesparingsprojekt har fortgått under året och under 2013 kommer vi att kunna se de första ekonomiska resultatet av projektet. Kirunabostäder deltar i en av SABO anordnad tävling under namnet "Skåneinitiativet" där målet är att spara energi vi hoppas på seger. Ett av husen där vi genomfört värmejusteringar kommer vi att byta fönster i under sommarn 2013.Detta på grund av att de dåligt isolerade och utslitna fönstren i kombination med värmejusteringen gjorde att våra gränsvärden för värme inte kunde uppnås. Under året har också Kiruna kommunbeslutat om EPC projekt i de fastigheter som bolaget förvaltar vilket gör att projektet kommer att fortgå till och med år Hyresförhandlingen resulterade i 2,9 mkr utslaget på ett helår. Då underhållsåtgärderna är fortsatt eftersatta och behovet är så mycket större än vad vi orkar med så innebär det att vi hamnar i svåra prioriteringar. Vi har stora områden främst på Lombolo där underhållet av tak, fasader, fönster, balkoner och gårdar behöver åtgärdas men kostnaden går inte att täcka med det budgeterade medlen och/eller med förändrade hyror. Bolaget tog beslut att sälja området Terrassen vilket är nödvändigt för att täcka delar av underhållskostnaderna. Stadsomvandlingen och kraven på nyproduktion är en annan viktig insats som måste finansieras. Det pågår en mängd utredningar om hur Kiruna som stad ska kunna klara detta. Kirunabostäder äger en stor del av fastigheterna inom deformationsområdet och är kommunens närmaste leverantör av bostäder och kommersiella lokaler vilket gör att förhandlingarna med LKAB blir helt avgörande för framtida Kiruna. NKI- Nöjd kund Index visade att vi förbättrar oss på en del plan med har tappat något på underhålls frågor. Resultaten från NKI är viktiga för oss för att kunna planera och fastställa mål och åtgärder som hyresgästerna prioriterar. Bygget av Raketskolan och renoveringen av Kiruna badhus är stora byggprojekt som vi genomfört på uppdrag av våra ägare under Raketskolan en ny modern och tekniskt avancerad byggnad ställer stora krav på oss som förvaltare. Det har inneburit helt ny städteknik och den avancerade tekniken har gjort att vi behöver utbilda vår personal, vilket är positivt. Kirunabostäder har nu fyllt 10 år och sedan starten har förutsättningarna förändrats väsentligt. Vi har utvecklat oss hela tiden och arbetar för att vara så kostnadseffektiva och kundanpassade som vi kan och det fungerar bra för att vi har en framsynt, förstående och kundvänlig personal. Tack till alla anställda, styrelsen och ägare för ett gott samarbete. Tillsammans utvecklas vi och vi kommer också att vara en viktig aktör i det framtida Kiruna. Annelie Vinsa Under rubriken Internkontroll har vi påbörjat ett viktigt arbete. Volymberäkning av hur mycket ytor och bemanning vi har samt ronderingsschema för skötsel och teknikutrymmen är en del som kommer att underlätta den ekonomiska och energibesparande uppföljningen. Nytt ekonomisystem och nya förbättrade policys är andra viktiga funktioner. Arbetet med detta kommer att fortsätta under Kirunabostäder Årsredovisning 2012

5 Om Kirunabostäder Kirunabostäder AB bildades 2002 och är ett helägt kommunalt bolag med en politiskt tillsatt styrelse. Kirunabostäder ska bidra till att stärka och utveckla boendet för alla människor i Kiruna kommun. Bolaget ska verkställa bostadspolitiska beslut för att trygga den framtida bostadsförsörjningen, verka för integration samt ökad valfrihet, social trygghet och inflytande i boendet. Kirunabostäder äger lägenheter och cirka kvadratmeter lokaler. Totalt omfattar Kirunabostäders och Kiruna Näringsfastigheters samtliga bostäder och lokaler cirka kvadratmeter. Kirunabostäder förvaltar också alla kommunala fastigheter såsom skolor, sport-, simhallar, äldreboenden och stadshus med en total yta om cirka kvadratmeter. Företaget omsatte cirka 220 miljoner kronor 2012 och hade 126 anställda. Vision Vision, affärsidé och värderingar är vägledande för vår verksamhet och framtid. Vi är angelägna om att våra hyresgäster ska trivas hos oss och uppleva att vi är en ansvarsfull och respektfull hyresvärd som sätter hyresgästen i fokus. Våra gemensamt framtagna kärnvärden ska avspegla sig i allt vi gör. Stort som smått. Vi tar ansvar genom att utföra våra arbetsuppgifter på bästa sätt och genom att hålla givna löften. Respekt innebär för oss att lyssna och ta vara på kunders, leverantörers och medarbetarens åsikter, önskemål och förslag. Vi uppnår kundtillfredsställelse genom vår strävan att uppfylla kundens önskemål. Med humor och glädje skapar vi en god stämning och bra miljö för såväl kunder som medarbetare. Genom hälsooch friskvårdssatsningar behåller vi god hälsa, som gör att vi orkar utföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Bolagets mål Målen beskriver vilka områden vi ska prioritera. De ska fungera som ett stöd för beslut och fastställa inriktningen. Kortsiktiga mål, år 2015 Alla kunder ska bli erbjudna standardhöjning av lägenhetens innemiljö. Kirunabostäder ska ha positiva siffror på 90% av fastigheterna. Kirunabostäder ska ha individuell elmätning i alla lägenheter. Långsiktiga mål, 2022 Kirunabostäder ska ha en Nöjd-Kund-Index som överstiger 4,5. Kirunabostäder ska vara affärsmässiga med målet att ha en soliditet om 15%. Kirunabostäder ska minska energiförbrukningen med minst 2% årligen och minst 20% till år Kirunabostäder ska aktivt verka för kompetent och ansvarsfull personal med god hälsa och trivsel. Kirunabostäder Årsredovisning

6 Året som gått Det hände mycket inom Kirunabostäder under Här följer en sammanfattning av de viktigaste händelserna. Juni November 2012 månad för månad Januari Hyresförhandlingarna avslutas och resulterade i en genomsnittlig hyresökning med 22,64 kr/kvm. Styrelsen fastställer mötesordning för samverkans- och ap-träffar. Februari Puben Bishops Arms i Gallerian firar 1 års jubileum. Mars Hotellet Bishops Arms firar 1 år på Gallerian. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska investera i EPC-projektet. April Styrelsens arbete med målformulering sker under två dagar i Abisko. Maj Vi gav ut vårt första nummer av vår kundtidning Hos oss som berättar om aktuella saker som är på gång. Det är ett av de forum där vi kan kommunicera och informera våra kunder och hyresgäster på. Tidningen kommer att ges ut två gånger per år och delas ut till samtliga hyresgäster. Juni Vi firade 10-års jubileum med en hel del aktiviteter. Det ordnades infoträffar med hyresgäster, vi har bjudit samtliga hyresgäster på kalas i samband med Kirunafestivalen med öppet hus, tipspromenad, mingel och en lätt lunch med dryck och musikunderhållning. Vi har funnits på Gallerian och Kupolen för att möta våra hyresgäster vid flertalet tillfällen. Vi bjöd på jubileumslunch på Ferrum för trogna hyres gäster som bott hos oss över 30 år. VD:n bjöd under året in samtliga medarbetare till brandstationen den månad man fyllde år för en gemen sam pratstund med kaffe och tårta. Samtliga medarbetare, styrelse och ägarerepresentanter blev bjuden på jubileumsmiddag på Statshuset. Juli Semestertider! Augusti Rakethallen tas i bruk. Gallerian firar 1 år. September Nya regler för studentlägenheter. Oktober Styrelsen gör studiebesök på Raketskolan, Glaciären och Badhuset. November Styrelsen fastställer policydokument. Nr 2 av vår kundtidning Hos oss delas ut till samtliga hyresgäster. December Inflyttning i den sista lägenheten på Glaciären. Raketskolan är klar för inflyttning. KBAB dagen med info från ledningen samt en del prova på aktiviteter, dagen avslutades med julmiddag för samtliga. 06 Kirunabostäder Årsredovisning 2012

7 Framtid Kirunabostäder Fastigheter Vårt kapital är våra fastigheter, varför underhållet är vår viktigaste framtidsfråga. Vi måste underhålla smart och försöka få pengarna att räcka länge. Att relina avloppsstammar istället för att byta ut dem är en billigare lösning, frågan framöver är hur man kan underhålla fönster på ett billigare och bättre sätt. Att delta i fastighetsbranschens framtidsforum och försöka lära sig nya tekniska lösningar och samtidigt avsätta så mycket medel som är möjligt till underhållet är vårt fokus. Bostäder Under 2013 kommer ytterligare 10 lägenheter på området "Nya Glaciären" att tillföras bostadsmarknaden. Då har Kirunabostäder tillfört Kiruna 180 lägenheter på 6 år. Området "Nya Kiruna" är ett intressant område som ligger några år framåt. Att förtäta på befintliga områden är ett alternativ som vi tittar på som ett möjlig alternativ. ut och hur ska vi kunna bidra till det med de rådande ekonomiska förutsättningarna? Det är frågor som styrelsen och personalen analyserar, inga svar finns ännu men med ett nytt stadshus år 2016 så krävs nog en del "grannfastigheter" i nya Kiruna. Personalfrågor I och med stadsomvandlingen så kommer Kirunabostäders huvudkontor att tvingas flytta vilket innebär att vi inom de närmaste 1,5 åren behöver påbörja projekteringen för ett framtida hus för alla anställda. God hälsa skapar bättre förutsättningar för att må bra och att orka med sitt arbete och sin fritid därför har arbetet med en hälsoplan påbörjats där hälsoundersökningar, friskvårds satsningar och frilufsdagar är en fortsatt viktig satsning. Stadsomvandlingen Vi har ännu inte sett så många direkta effekter av stadsomvandlingen i fråga om fastighetsbranschen men vi vet att det kommer väldigt snart. Kirunabostäders roll i stadsbyggnadsarbetet och i avvecklingsarbetet kommer närmare. Hur ser våra framtida fastigheter ut, vilken typ av bostäder ska vi producera, hur ser framtidens Galleria Kirunabostäder Årsredovisning

8 Våra medarbetare Vi blev fler under 2012 Kirunabostäders medarbetare blev fler under året, vi ökade från 122 till 126. Av dessa är 60% kvinnor. Medel åldern har stigit något och ligger på 46 år. PERSONALSTATISTIK 2012 Antal anställda 126 st Kvinnor 76 st 60 % Män 50 st 40 % Medelålder 46 år Naturpasset Naturpasset är ett perfekt motionssätt som passar de flesta och står för en härlig upplevelse med kartan i hand. Det är kartan som är ditt pass till naturen och orienteringskontrollerna. Samtidigt som du får frisk luft och motion bidrar aktiviteter som naturpasset till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Du behöver inga förkunskaper och ingen speciell utrustning. Arrangemangen som ordnas två gånger per år sker i samarbete med IFK Kiruna till en kostnad av 50 kronor/person som arbetsgivaren står för. Hälso- och friskvårdsarbete Samtliga tillsvidareanställda medarbetare erbjuds friskvårdtimme, friskvårdsbidrag, subventionerad massage samt en friluftsdag/år. Friskvårdsgruppen har under året genomfört all slags aktiviteter som löpning, bowling, brännboll, skaiting-, vallakurs, innebandy, skidåkning och toppturer till fyra olika bergstoppar. Föreläsningar med hälsotema ordnades, Naturpasset delades ut till samtliga våra medarbetare. Året avslutades med en personaldag vid sporthallen med olika provapå aktiviteter, såsom yoga, spinning m.m. och avslutades med information från ledningen. Frisktalet ligger frisktalet på 95 %. Organisation Yrkesgruppsfördelning Stab Ekonomi- och uthyrningsavd Projektavd Fastighetsavd Förvaltare/arbetsledare Fastighetsskötare/hantverkare/tekniker Lokalvårdare 5 st 6 st 8 st 15 st 32 st 60 st Frisktal 2012 Frisktal 95 % Frisktal kvinnor 94 % Frisktal män 96 % Kiruna Näringsfastigheter AB Kirunabostäder AB Stab Projektavd. Fastighetsavd. kommunala fastigheter Fastighetsavd. bostäder, lokaler Ekonomi- och uthyrningsavd. Utdrag ur Kirunabostäders jämställdhetspolicy»kvinnor och mäns villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska vara lika inom hela företaget. Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter ska inte vara beroende av kön eller ursprung. Kirunabostäder ska motverka sådana förhållanden som kan ge negativa konsekvenser t ex vad gäller belastningsskador, löneskillnader och möjlighet till karriärutveckling. Kirunabostäder ska sträva efter en jämnare könsfördelning inom alla verksamheter.«08 Kirunabostäder Årsredovisning 2012

9 Kunder och marknad Kirunabostäder har, utöver de 30 lägenheter som släpptes 2011,under 2012 tillfört ytterligare 80 av de totalt 110 lägenheter på Glaciären, sedan 2007 har bolaget tillfört 170 lägenheter. Kirunabostäder är en av de drivande aktörer i Kiruna centrum. Gallerian har blivit en träffpunkt i stan. Bolaget fortsätter att tillföra 10 lägenheter på Glaciären. Utveckling pågår med att tillföra bostäder på marknaden. Arbetat på Kupolen med biblioteket förändrades under hösten då kommunen bestämde sig för att flytta verksamheten till andra lokaler. Tillgången på studentboende har varierat kraftigt mellan åren och hösten 2012 kom en stor kull gymnasieelever till Kiruna vilket gjorde att en akut bostadsbrist uppstod. För att underlätta för studenter och skapa en större rörlighet även på studentbostadsmarknaden så gjordes regelverket om. Nöjd-kund-index skickas ut till hyresgästerna vartannat år, vi delar upp dessa så vi skickar till hyresgäster ena året och till resterande året därpå. Där får vi reda på vad vi gjort mindre bra och vad vi kan göra bättre. Det vi blivit bättre på enl hyresgästerna är: Bra service vid inflyttning av bostadsförmedling och förvaltare. Skottning och sandning. Skötsel av innergårdar, gräsmattor och rabatter. Städning av trapphus, entré, hiss, källare och vind. Fel åtgärdas inom rimlig tid. Det enl hyresgästerna som vi måste fokusera på är: Klagomål från hyresgästerna måste vi ta på större allvar. Parkeringsplatser. Störningar. Informera om det som rör lägenheten och bostadsorådet. Vi fortsätter att utveckla den viktiga kommunikationen med kunderna, vi delar ut kundtidningen Hos oss två gånger per år, finns med i Kiruna Informerar som delas ut till samtliga hushåll i kommunen. Den externa webbplatsen uppdateras med jämna mellanrum. Vi har ökat tillgängligheten med längre telefon- och besökstider. I samband med firandet av 10-års jubileet så anordnades infoträffar med hyresgäster, vi fanns på Gallerian för att svara på frågor, haft kalas på Brandstation med öppet hus, jubileumslunch med trogna hyresgäster som bott hos oss över 30 år. Kommentarer och förslag från kundenkäten Nöjd-Kund-Index 2012:»Jag är mycket nöjd felanmälan, snabb service, i stort sett högt betyg till KBAB.Äntligen har en torktumlare anlänt till tvättstugan.längre telefontider till förvaltaren, svårt när man jobbar skift, ett låsbart cykelförråd, bättre skötsel av gräsmattor.fick bra information om lägenheten men inget om garaget, dörren är så smal så bilen kan inte köras in.balkongerna är väldigt slitna.«utdrag ur Kirunabostäders kvalitetspolicy»kirunabostäder ska tillfredställa, helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. Det uppnår vi genom att engagera alla medarbetare i det ständiga förbättringsarbetet av hela verksamheten och genom att regelbundet följa upp kundtillfredställelsen med kundundersökningar.«kirunabostäder Årsredovisning

10 Projektavdelningen Avdelningen är en intern konsultresurs som administrerar och utför projekt, dels i bolagets egna bestånd samt för uppdragsverksamheten. Under 2012 påbörjades och färdigställdes följande projekt inom Kirunabostäder AB: Färdigställda projekt Rivning två hus på Tallplan. Rivning ett hus i kv Gruvarbetaren. Ombyggnad lokal åt PWC på Arent Grapegatan. Återställning av kallställda hus på Glaciären/Tarfalavägen. Påbörjade och pågående projekt EPC projekt. Projekteringsarbete Kupolen för nytt bibliotek. Under 2012 påbörjades och färdigställdes följande projekt som beställts direkt av uppdragsverksamhetens olika förvaltningar: Färdigställda projekt Raketskolan och Rakethallen. Renovering Kiruna badhus. Brandskyddsåtgärder Högalidskolan. Ombyggnad Parkskolan samt kommunens IT utbildning. Renovering tak Matojärvi ishall. Påbörjade och pågående projekt EPC-projektet. Karesuando äldreboende om och tillbyggnad kök. Termiten 1, Vård och omsorgsboende för 100 boenden, på fd Lomboloskolans tomt. Projektavdelningens mål 2012 Vi skall verka för att höja kvaliten i våra projekt. Varje projekt ska optimeras energi och miljösmart. Nolltolerans mot olycksfall på vår arbetsplats samt inom våra projekt. Vi ska i våra projekt hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna. Återställning av kallställda hus på»glaciären/tarfalavägen.«10 Kirunabostäder Årsredovisning 2012

11 Fastighetsavdelningarna Fastighetsavdelningen Bostäder och lokaler Arbetet med brandskyddet fortsatte under 2012, vi har bytt branddörrar ner till källare för ca 2 miljoner kronor. Vi har även bytt ut gamla lägenhetsdörrar till nya dörrar av hög klass, med detta får vi ett bättre brandskydd och ett tryggare och tystare boende för våra hyresgäster. Alla arbeten ovan utfördes med vår egen byggavdelning. Vi fortsätter med vårt förebyggande arbete som på sikt ska minska våra vattenskador. En av åtgärderna är bland annat att relina avloppsnätet. Färdigställda projekt Relining Geologgatan 14, Vänortsgatan Med vår egen avdelning har vi bytt tak på Borraregatan 34, resultatet av att göra det i egen regi resulterade i en vinst på ca kronor. Utbytta låssystem på Föreningsgatan 27 och Föraregatan 30. En rad små underhållsinsatser bland annat upprustning av lekparker, yttre miljön balkonger och fasader. vilket hamnade på en total kostnad av ca 2,2 miljoner kronor. Fastighetsavdelningen Kommunala fastigheter Kirunabostäder AB förvaltar ca kvadratmeter lokaler som ägs av Kiruna kommun. Lokalerna omfattar skolor, sport- och simhallar, äldreboenden samt stadshus. Under året har underlag tagits fram för att säkerställa uppdraget mellan kommunen och KBAB. Efterfrågan på lokalvård ökar från förvaltningarna. Generella samt öronmärkta gränsdragningslistor har tagits fram för äldreboenden och idrottsanläggningar. Budgeten för året har kunnat hållas mycket tack vare personalen som blivit mer medveten om ekonomin samt att vi inte haft några större skador på bla vatten och ventilation. I mars beslutade kommunen att tilläggsbudgetera investeringsmedel för att möjliggöra energieffektiviseringsprogrammet EPC i Kiruna kommuns fastigheter. Projektet startade under hösten 2012 och omsätter 45 miljoner kronor, varav 20 miljoner till Landsbygden. Färdigställda projekt Rakethallen togs i bruk augusti 2012 och Raketskolan i december. En fastighetsskötare och 6 st lokalvårdare är stationerade på skolan. Det är en ny och modern skola och klassrummen är belagda med textilmattor därför är städmetoderna förändrade. Brandåtgärder har gjorts på Högalidskolan, och jordfelsbrytare monterats in på skolornas teknikutrymmen. Relaining *, takarbeten, fönsterbyten, akustikmattor på förskolor. Nya låssystem, samt in-, och utvändig målning. Mål 2012 Hålla budget. Sänka antalet felanmälningar. Höja standarden på yttre skötseln. Följa regler som avser arbetsmiljön. Fortlöpande arbeta inom konceptet säkra hus Samtliga medarbetare uppmärksammar fel och brister och meddelar ansvarig. Mål 2012 NKI resultat ska öka med tre enheter. Vi ska förbättra den yttre miljön på Lombolo. Felanmälan ska effektiviseras. En ekonomisk analys av varje fastighet ska genomföras. Standardförbättringar ska införas de närmaste två åren. Dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter Vårt dotterbolag Kiruna Näringsfastigheter äger ca kvadratmeter lokaler, all förvaltning och uthyrning sker genom moderbolaget. Tanken med bolaget är att kunna föra över alla komersiella lokaler som tex Galleria och Kupolen till dotterbolaget detta i syfte att renodla och särskilja verksamheterna från varandra. Det har dock ännu inte varit möjligt av olika skäl främst ekonomiska. Underhållet av taken på Östemalmskolan och Sameteatern är kostnadskrävande insatser dock har reparation av takplattor gjort att takbyte kan skjutas på framtiden. Östermalmskolan är en fin fastighet även om en del verksam heter i huset har vuxit vilket innebär att vi kommer att behöva anpassa vissa utrymmen för att passa våra hyresgäster. I Rymdhusen har utbyte av belysning påbörjats, övriga underhållsinsatser som kylasystem och andra styrsystem kommer att krävas inom ett antal år. Centralskolan kommer under 2013 att bli åtgärdat inom ramen för EPC-projektet, vilket vi har stora förhoppningar på, som postitiva insatser för energiförbrukningen. Dotter bolaget kommer på sikt att behöva växa. Kirunabostäder Årsredovisning

12 Nyckeltal Kirunabostäder AB Antal Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Lägenheter Reparationer, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder 132,54 116,25 104,59 110,38 136,45 Riket 51,44 52,06 55,76 59,04 59,25 Yta, m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Lägenheter Lokaler Underhåll, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder 122,46 134,23 181,95 134,75 124,61 Riket 154,01 172,29 170,71 177,46 188,64 Genomsnittlig area per lgh Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder 60,83 60,76 59,82 60,15 60,85 Riket 64,97 64,85 64,75 64,76 64,88 Förbrukningskostnader (värme, vatten, el), kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder 284,51 299,02 315,37 305,65 304,58 Riket 169,20 179,28 193,29 178,77 184,78 Bruttohyra bostäder inkl värme, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder 767,60 829,27 856,48 867,44 915,69 Riket 837,23 867,14 883,03 909,46 944,94 Administration (direkt och central), kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder 65,54 60,63 54,73 61,86 54,14 Riket 81,49 83,41 84,05 85,50 92,22 Bruttohyra lokaler inkl värme, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder 800,10 832,78 870,27 884,50 959,83 Riket 854,57 880,37 895,39 904,91 922,51 Driftsnetto kr/m² bostäder och lokaler Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder 107,07 152,45 123,32 182,67 248,56 Riket 280,26 268,90 263,19 292,90 304,70 Hyresbortfall, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder 11,16 27,17 37,49 25,12 9,66 Riket 18,65 20,70 20,34 17,70 11,61 Soliditet % Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder 9,2 9,1 10,0 8,7 8,1 Riket 20,2 20,9 21,5 21,8 23,4 Fastighetsskötsel inkl städ, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder 74,26 65,04 68,60 85,09 90,80 Riket 74,14 78,69 86,66 82,64 83,18 12 Kirunabostäder Årsredovisning 2012

13 Fastighetsbestånd Lägenheter Lokaler Garage Bilplats Caports Fastighetsbeteckning Adress Antal Yta Antal Yta Antal Antal Kirunabostäder AB 1001 Reparatören 2 Reenstiernagatan 21, Köpmangatan ,5 1 20, Gruvarbetaren 8 Förararegatan ,6 1 70, Byggmästaren 7 Förararegatan ,0 2 61, Gruvbyggaren 13,14,15 Föreningsg A, Arent Grapeg 27-29, Stenholtsg , , Cementgjutaren 2 Adolf Hedinsvägen , , Björnen 2,8 Lappgatan 19,27,29A-B,23A-D,25A-C , , Svarvaren 18 Bergmästarg 11, Mangigatan 24A-B,26A-E, Geologg , , Loet 1 Högalidsgatan , , Trädgårdsmästaren 2 Adolf Hedinsvägen ,0 1 35, Tipparen 13 Vänortsgatan Lars Janssongatan 21, , , Björnen 4, Sälen 1 Terrassgatan 1,7, ,0 2 44, Kranföraren 5 Föreningsgatan , Hyveln 21 Kyrkogatan 21 A,D, Skyttegatan ,5 2 49, Skopföraren 9 Steinholtsgatan 16 A-K, Föreningsgatan , , Borrsliparen 1 Kupolen, Föreningsgatan , Lilla Skolan 3 Gallerian, Föreningsgatan , Jordschaktaren 18 Stormhatten, Föreningsgatan , Filaren 4 Geologgatan , , Borsten 1, Tvättstugan 8 Ripvägen 10,12, ,0 1 20, Grytan 2 Ripvägen ,6 1 96, Barnmorskan 4,9 Borraregatan , Kamreren 2 Brytaregatan 33, tomtmark 1032 Slaktaren 5 Åkaregatan , Skräddaren 4 Hantverkaregatan , Filaren 5 Bergmästaregatan , Vagntipparen 7 Gruvvägen ,0 1 62, Krigaren 1 Officersgatan , Åkaren 4 Gruvvägen , , Vedhuggaren 1,2 Hermelinsg 68, Urmakareg 2,4, Adolf Hedinsv ,0 1 38, Vaktmästaren 9 Hermelinsgatan 87, Gruvvägen ,0 1 64, Urmakaren 1 Gruvvägen 17, Kengisgatan ,0 1 40, Malmtapparen 6 Finngatan ,0 1 59, Telegrafisten 16 Lastaregatan , , Bergmannen 1 Ormen Långe ,0 1 66, Lombolo Backe 2-12 Björkplan 1-6, Tallplan 1-6, Tvättstuga A-F , , Lombolo Strand 1-12 Rönnplan 1-6, Videplan 1-6, Tväggstuga G-L , Lombolo Strand 14 Ljungplan , Glaciären 2-6, 10 Glaciärvägen 2,6,8,12, Tarfalavägen 1,3,5 Kvarterslokal 1,2, , , Lombolo Strand 11 Videplan ,4 1 88, Palsen 1 Tarfalavägen ,8 1 63, Kilen 5, Elevhem fd Kommunhälsan Skyttegatan 20 B , Kilen 5, Elevhem Vilan Skyttegatan 20 A , Thuleskolan 3 Thulegatan , , Tuolluvaara 1:1 Tuolluvaaravägen , Tvätterskan 4 Adolf Hedinsvägen , , Spettet 9 Jägaregatan , Rödbläran 3 Trädgårdsgatan 13 A 2 182, Gruvarbetaren 9 Hjalmar Lundbohmsvägen Jukkasjärvi 4:112 Tumvägen , Jukkasjärvi 4:121 Fotvägen , Abisko 1:38 Abisko Hus , Abisko 1:38 Abisko Hus , Svappavaara 44:1 G:a Vittangivägen ,0 1 59, Liljan 1 Smedjegatan ,0 1 98, Liljan 2 Smedjegatan , Sippan 6 Centralvägen 18, fd tingshuset 6 399, Solrosen 4 Lahtigatan 3, Abrahamsvägen , Ringblomman 7 Abrahamsvägen 4, , Liljan 1 Centralvägen 16, fd polishuset 2 172,0 1 95, Karesuando 8:10 Laestadiusvägen , Karesuando 10:5 Laestadiusvägen , , Karesuando 10:3 Laestadiusvägen 137,139, , Karesuando 24:1 Laestadiusvägen , , , Kiruna Näringsfastigheter 1604 Jordschaktaren 15 Centralskolan, Arent Grapegatan , Thuleskolan 2 Östermalmskolan, Adolf Hedinsvägen , Thuleskolan 4 Thuleskolan gymnastikbyggnad, Adolf Hedinsvägen , Syrsan 1 Rymdhus 1, Österleden , Syrsan 2 Rymdhus 2, Österleden , Syrsan 1 Rymdhus 4, Österleden , , , Kirunabostäder Årsredovisning

14 Förvaltningsberättelse Styrelse och verkställande direktör presenterar härmed följande årsredovisning för Kirunabostäder AB för räkenskapsåret Kirunabostäder AB bildades 2002 och har till uppdrag att äga, förvalta och utveckla bostäder och lokaler i Kiruna Kommun. Kirunabostäder AB ägs till sin helhet av Kiruna kommun (org nr ). Kirunabostäder AB har under 2010 bildat dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter AB (org nr ). Kirunabostäder AB är ansluten till SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) och till Fastigo Arbetsgivarorganisation samt delägare i HBV (Husbyggnadsvaror ekonomisk förening). Större händelser under räkenskapsåret I december 2011 flyttade de första hyresgästerna in på området "Nya Glaciären". Under 2012 har sedan återställningen av de tidigare kallställda lägenheterna fortsatt och i december 2012 flyttade de sista hyresgästerna in. Fram till december 2012 hade 11 hus och 110 lägenheter färdigställts. Projektet "Nya Glaciären" har genomförts i en form av partnering med PEAB och har varit ett lyckat projekt sett ur förhållandet mellan pris och färdig produkt. Tyvärr så visade det sig under hösten 2012 att de beräknade inbesparingarna i projektet inte har kunnat hållas. Detta resulterade i att projektet blev ca 30 mkr dyrare är beräknat. Denna fördyring omfattade en mängd åtgärder som bl a: nya tak istället för att renovera gamla, myndighetskrav på 5-ledarsystem istället för 4-ledarsystem, ny dagvattenavrinning och nya utfackningsväggar. Kalkylen var upprättad och förhandlad innan byggstart vilket gjorde att vi blev tvungna att förhandla fram nya hyresnivåer för att täcka projektets kostnader. Det pågående EPC arbetet har fortlöpt under året och större delen av bostadsfastigheterna är åtgärdade. De uppföljningar som hittills är gjorda visar på en minskad förbrukning av el och fjärrvärme, dock har det ännu inte kunnat påvisas enligt de besparingsgrunder som föregick beslutet vad gäller "kronor och ören". Detta är också beroende på utökning av lägenheter, t ex Nya Glaciären och avyttring av en del fastigheter. I fastigheten, Lilla skolan 3 (Gallerian) har en del tillkommande arbeten gjorts under året. Av den fastighetsaffär som gjordes med Kiruna kommun 2010 så återstår fortfarande en del planärenden och fastighetsbildningar. Vi kan också konstatera att många av fastigheterna som köptes har ett stort eftersatt underhåll, vilket kommer att generera kostnader för bolaget och dotterbolaget inom de närmsta åren. Arbetet med att flytta Stadsbiblioteket till Kupolen har tagit en del av tiden under året och bolaget tillsammans med Kiruna kommun hade långt gånga planer på ombyggnation och flytt av verksamheten. Tyvärr visade de förnyade stadsomvandlingsprognoserna på en snabbare process och flyttningen av biblioteket blev akut varför hela projektet lades ner under november månad. Verksamhetsplaner är ett viktigt styrdokument. För 2012 har verksamheten upprättat mål- och uppföljningsmodeller. Många av målen för 2012 är uppnådda och de mål som inte är uppnådda fortsätter vi att arbeta med under Hyreshöjningarna för 2012 gav en hyresökning genomsnittlig hyresökning med 22,64 kr/kvm för bostäder, vilket motsvarar ca 2,9 mkr utslaget på helår. Kostnaderna för underhåll och reparationer har överstigit budget med 11 mkr totalt varav vattenskador står för 6,7 mkr. Att underhållskostnaden stiger är inte lika oroande, den posten borde vara betydligt högre per kvm men de ökade kostnaderna för reparationer är oroväckande. Bolagets behov av medel för underhåll är betydligt högre än det som är avsatt i budgeten. Bolaget har under året haft 10-års jubileum vilket har inneburit en mängd aktiviteter och träffar med hyresgäster och allmänheten. Marknad Uthyrningsgraden för bostäder har varit konstant hög under året med 99,1 % uthyrningsgrad. Detta visar på den bostadsbrist som föreligger inom kommunen. Under året har bolaget totalrenoverat och tillfört 80 nya lägenheter till bostadsmarknaden. De flesta lägenheter hyrdes ut direkt till bostadskön. Lägenheter som inte blir uthyrda via bostadskön hamnar på den så kallade Direkten där principen först till kvarn gäller. Ett mindre antal lägenheter har hyrts ut via Direkten. Under året har vakansgraden för lokaler varit fortsatt låg. Kupolens övervåning har till stor del varit outhyrd på grund av den planerade biblioteksflytten. Thulegården brottas med negativa siffror och vi behöver där göra ombyggnationer och anpassningar för att få en större uthyrningsgrad och även en förändrad hyresnivå. Totalt sett har uthyrningsgraden för lokaler inom bolaget varit 90,8%. Fastighetsbeståndet Kirunabostäder AB har lägenheter och ca kvadratmeter lokaler. Total yta för Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter AB:s samtliga bostäder och lokaler är ca kvadratmeter. Totalkostnaden för reparationer och underhåll har under året ökat med ca 4 mkr jmf med utfall Däremot så har kostnaderna för själva reparationerna jämfört med utfall ökat med 5 mkr, vilket visar på en negativ trend. Underhållet måste prioriteras nu och framöver vara den post som ökar markant de närmast 10 åren. 14 Kirunabostäder Årsredovisning 2012

15 Årets ekonomiska utfall Flerårsjämförelse i moderbolaget Uthyrningsgrad Lokaler 90,8% 86,2% 84,2% 90,3% Bostäder 99,1% 99,3% 99,6% 99,7% Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Soliditet 8,1% 8,7% 10,0% 9,1% Skuldsättningsgrad 11,40 10,54 9,01 10,04 Räntetäckningsgrad 124,5% 156,4% 215,2% 130,8% Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter För 2012 redovisar koncernen Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter en vinst på 6,1 mkr (6,8 mkr). redovisar en vinst på 6,1 mkr (6,8 mkr). har erhållit ett koncernbidrag från dotterbolaget med 1,8 mkr. s omsättning har ökat med 18,1 mkr jämfört med För koncernen har omsättningen ökat med 20,8 mkr. I moderbolaget beror omsättningsökningen framförallt på att hyresintäkterna ökat som beror på tillförsel av nya lägenheter. Övriga intäkter har också ökat vilket framförallt beror på försäkringsersättningar med totalt 2,7 mkr, var av FORA-avgifter med 1,6 mkr. I dotterbolaget har övriga intäkter ökat pga att bolaget genomfört ombyggnationer åt hyresgäster som hyresgästen betalar för. I moderbolaget har övriga externa kostnader ökat med 10,0 mkr och personalkostnader har ökat med 2,3 mkr. Verksamheten har efter omorganisationen styrt mot att göra mer åtgärder med egen personal. Bolaget har varit inne i ett expansivt skede avseende investeringar varför räntekostnaderna har ökat med 5,5 mkr och avskrivningarna har ökat med 2,8 mkr, jämfört med fjolåret. beställare och utförare och minska det interna arbetet kring diskussioner kring kostnader och betalningar. Framtiden Kirunabostäder har nu tillfört drygt 170 lägenheter på 5 år, varav 110 på området Nya Glaciären. Under 2013 kvarstår ett hus på Glaciären där vi inväntar bygglov för att kunna påbörja den sista etappen med ytterligare 10 lägenheter. Att införa IMD - "individuell mätning" på Lomboloområdets 740 lägenheter är det projekt som ligger närmast till hands för Arbetet med framtagande av underlag för upphandling och beslut i styrelsen pågår. Området har en stor förbrukning av både el och varmvatten, beräkningar skall först göras för att kunna räkna hem investeringen på relativt kort tid. EPC projektet kommer att följas upp med mer specifika resultat och har i mars månad pågått i ett år och vi räknar med att kunna se de första delarna av resultatet då. Försäljningen av 141 lägenheter på Terrassen kommer att skapa förutsättningar för ett mer omfattande underhåll av främst Lombolo-området. I ett ekonomiskt perspektiv så behöver lånestocken i bolaget också minskas för att få ner räntekostnaderna och kunna öka soliditeten. Projekt Lombolo-renovering kommer förhoppningsvis att kunna påbörjas under hösten Resultatet Årets resultat uppgick till kr. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor ,77, varav årets vinst ,06 kr, disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning, tkr Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. Förvaltningsuppdraget kommunala fastigheter Förvaltningsuppdraget för 2012 visar för första gången på länge ett positivt utfall med 5,2 mkr, vilket i första hand kommer från minskade mediakostnader. Elpriserna har sjunkit och den totala kostnaden för fjärrvärme och el har minskat med 3,1 mkr. Årets vattenskador har varit betydligt färre än tidigare vilket har gjort att budgeten för reparationer inte har stuckit iväg. Förvaltningsuppdragets del av återbetalning av Fora-avgifter är 0,9 mkr och avser åren Förvaltningsuppdraget är en stor del av bolagets verksamhet, främst i antalet anställda men även administrationskostnaderna är en stor del av uppdragsverksamheten. Arbetet som pågår med att ta fram internhyresavtal och avtal om uppdragsverksamheten är mycket viktigt. Att fastställa avtalen kommer att skapa en trygghet för både Kirunabostäder Årsredovisning

16 Resultaträkning Belopp i tkr Noter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 2, Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållet koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat 8 21 Årets resultat Kirunabostäder Årsredovisning 2012

17 Balansräkning Belopp i tkr Noter TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Programvaror 9 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Bränslelager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos Kiruna kommun koncernkonto Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Kirunabostäder Årsredovisning

18 Balansräkning Belopp i tkr Noter EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital (4 065 aktier) Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Fria reserver/balanserad vinst Årets resultat Långfristiga skulder Skulder till Kiruna kommun Kortfristiga skulder Skulder till Kiruna kommun Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Övriga skulder Kiruna kommun Upplupna kostnader SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i tkr Noter Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Fastigo Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll Kirunabostäder Årsredovisning 2012

19 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott Förvärv av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Erhållna koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kirunabostäder Årsredovisning

20 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i tkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Omklassificerat Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Tillgodohavande på koncernkonto hos Kiruna kommun Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal. Detta innebär att inbetalda förskotts-hyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. Immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningsprinciper för immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med restvärde. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas: Nyttjandeperiod Förvärvade immateriella tillgångar Programvaror Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig informa tion är sannolikt att den framtida ekonomiska 5 år 20 Kirunabostäder Årsredovisning 2012

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Gulmåran Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Styrelsen för. Skeppsviks Samfällighetsförening. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015

Styrelsen för. Skeppsviks Samfällighetsförening. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Styrelsen för Skeppsviks Samfällighetsförening får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer