Skolenkäten Resultatredovisning för Skolenkäten till pedagogisk personal. Grundskolor Gymnasieskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolenkäten 2014. Resultatredovisning för Skolenkäten till pedagogisk personal. Grundskolor Gymnasieskolor"

Transkript

1 Skolenkäten 2014 Resultatredovisning för Skolenkäten till pedagogisk personal Grundskolor Gymnasieskolor Antal registrerad pedagogisk personal Antal svarande pedagogisk personal Svarsfrekvens för pedagogisk personal: 76% 76,6%

2 Kommuner som är med i enkätomgången våren 2014 Skolinspektionen granskar varje år kommunala och fristående skolenheter i ett visst antal kommuner I denna enkätomgång ingick följande kommuner: Kommun Aktuella skolenheter Aneby - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Arvidsjaur - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Avesta - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Bollnäs - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Dorotea - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Ekerö - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Gnosjö - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Härjedalen - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Ljungby - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Lund - samtliga gymnasieskolor Malå - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Pajala - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Sandviken - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Sotenäs - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Stenungsund - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Värnamo - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Älmhult - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Öckerö - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Utöver skolenheterna i dessa kommuner ingick i denna enkätomgång även ett urval av skolenheter med följande huvudmän: Ljud och Bildskolan AB, Kunskapsskolan i Sverige AB, NTI-skolan, Nordens teknikerinstitut, Pysslingen förskolor och skolor AB, Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet, Drottning Blankas Gymnasieskola AB, Plusgymnasiet AB, Lärande i Sverige AB, Humanus utbildning Syd AB och Consensum Lund AB samt enstaka skolenheter i ytterligare ett antal kommuner

3 Huvudmän som är med i enkätomgången hösten 2014 Skolenkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn Den går ut en gång per termin till de skolor där Skolinspektionen planerar att göra tillsyn I denna enkätomgång ingick följande huvudmäns 1 skolor: Kommunala huvudmän Enskilda huvudmän Alingsås Mellerud Alingsås Montessori Skola Globen Alvesta Munkfors AmiSgo AB Bengtsfors Nacka Aspero Friskolor AB Bjurholm Norberg Attendo Individ och Familj AB Borgholm Nordanstig Balders Hus AB Boxholm Nordmaling Bobygdens Framtid Ek För Bromölla Norrtälje Donnergymnasiet Dals-Ed Nynäshamn Ekebyholmskolan AB Degerfors Orust Frösunda Omsorg AB Eksjö Ovanåker Futuraskolan AB Essunga Oxelösund Förskolan Olympen AB Fagersta Piteå Guteskolan AB Filipstad Robertsfors Hudik Friskoleutbildning AB Finspång Sala Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge Forshaga Sjöbo Hvilan Utbildning AB Färgelanda Skinnskatteberg Impius Utvecklings AB Gotland Skurup Lärande i Sverige AB Grums Storfors Lärlingsgymnasiet i Sverige AB Helsingborg Sunne Magelungen Utveckling AB Hylte Södertälje Magnetica Education AB Håbo Tidaholm Malmens Friskola AB Hällefors Timrå Palmlunds Helsingborg AB Högsby Tomelilla PPS Power Planning System AB Kalix Trollhättan Specialpedagogiskt Forum TRT AB Karlskrona Upplands Väsby Stiftelsen Stadsmissionens skola Kil Vadstena Stiftelsen Tobiasgården Knivsta Vindeln Thoren Innovation School AB Kristinehamn Kungsör Kungälv Ljusnarsberg Markaryd Vårgårda Åmål Åsele Älvdalen Örnsköldsvik ThorenGruppen AB ULNO AB 1 Med huvudman avses den som anordnar skolverksamhet, till exempel en kommun, ett bolag eller en förening som driver en fristående skola Mindre utbildningsföretag som bara driver en skola genomför enkäten samtidigt som den kommun som skolan ligger i

4 Personalenkät HT14 grundskola Resultat indexvärden - personal grundskola Nedan presenteras resultatet för pedagogisk personal för samtliga deltagande grundskoleenheter totalt för insamlingsomgångarna våren och hösten 2014 Sammanställning Personal grundskola Information om utbildningens mål 7,6 2 Samverkan av undervisning 6,6 3 Stimulans och utmaningar 7,1 4 Tillit till elevens förmåga 8,1 5 Anpassning efter elevens behov 7,7 6 Argumentation och kritiskt tänkande 7,3 7 Grundläggande värden i undervisningen 7,9 8 Grundläggande värden på skolan 7,9 9 Elevinflytande 6,6 10 Ordningsregler 7,8 11 Studiero 6,9 12 Trygghet 8,2 13 Förhindra kränkningar 8,8 14 Särskilt stöd 7,9 15 Bedömning och betygsättning 7 16 Pedagogiskt ledarskap 7,4 17 Utveckling av utbildningen 6,7 18 Rutiner 6,4 19 Elevhälsa 7,7

5 Personalenkät HT14 gymnasiet Resultat indexvärden - personal gymnasieskola Nedan presenteras resultatet för pedagogisk personal för samtliga deltagande gymnasieskoleenheter totalt för insamlingsomgångarna våren och hösten 2014 Sammanställning Personal gymnasieskola Information om utbildningens mål 7,3 2 Samverkan av undervisning 6,4 3 Stimulans och utmaningar 7 4 Tillit till elevens förmåga 8 5 Anpassning efter elevens behov 7,7 6 Argumentation och kritiskt tänkande 7,8 7 Grundläggande värden i undervisningen 7,7 8 Grundläggande värden på skolan 8,1 9 Elevinflytande 7 10 Ordningsregler 7,4 11 Studiero 7,3 12 Trygghet 8,6 13 Förhindra kränkningar 8,3 14 Särskilt stöd 7,8 15 Bedömning och betygsättning 7 16 Pedagogiskt ledarskap 6,9 17 Utveckling av utbildningen 6,1 18 Rutiner 6,1 19 Elevhälsa 8,2

6 Personalenkät HT14 grundskola Resultat för pedagogisk personal i grundskola Sammanställning bra 1 Information om utbildningens mål Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Jag informerar mina elever om vilka mål utbildningen har 8, % % 253 2% 15 0% 71 1% Mina elever förstår vad de ska kunna för att nå kunskapskraven Jag ser till att mina elevers vårdnadshavare vet vad som krävs för att nå kunskapskraven Indexvärde 7,6 6, % % % 58 0% 409 3% 7, % % % 83 1% 280 2% 2 Samverkan av undervisning Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel På den här skolan har vi ämnesöverskridande arbeten (tex temaarbeten) 6, % % % 331 3% 385 3% Konferenserna i skolan är till nytta för undervisningen 6, % % % 508 4% 453 4% Jag samverkar med mina kollegor när jag planerar undervisningen Indexvärde 6,6 6, % % % 444 4% 78 1% 3 Stimulans och utmaningar Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Jag har möjlighet att hitta utmaningar för mina elever 8, % % 495 4% 17 0% 43 0% Jag har utrymme att ge stimulerande uppgifter till alla elever 6, % % % 93 1% 82 1% Jag tycker det är viktigt att eleverna får vänta in varandra så att vi går vidare tillsammans i kunskapsutvecklingen (-) Indexvärde 7,1 6, % % % % 531 4% 4 Tillit till elevens förmåga Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mina elever kan nå kunskapskraven i de ämnen jag undervisar i 7, % % 582 5% 69 1% 336 3% Mina elever vill utvecklas och prestera bra i skolan 7, % % 468 4% 30 0% 120 1% Jag försöker inspirera mina elever att utvecklas så långt som möjligt Indexvärde 8,1 9, % % *** * 22 0%

7 Personalenkät HT14 grundskola bra 5 Anpassning efter elevens behov Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Jag har förutsättningar att hjälpa elever som är i behov av det 6, % % % 168 1% 41 0% Jag anpassar min undervisning efter elevernas olika förutsättningar Jag försöker hitta alternativa arbetssätt för elever som har svårt att nå kunskapskraven Indexvärde 7, % % 382 3% 15 0% 32 0% 8, % % 371 3% 11 0% 72 1% 6 Argumentation och kritiskt tänkande Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Det saknas utrymme under lektionerna för gemensam reflektion och diskussion (-) På lektionerna har jag och eleverna diskussioner och debatter inom ramen för undervisningen 6, % % % % 196 2% 7, % % % 172 1% 218 2% Jag uppmuntrar mina elever till kritisk reflektion % % 638 5% 20 0% 216 2% Indexvärde 7,3 7 Grundläggande värden i undervisningen Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel På den här skolan pratar vi om mänskliga rättigheter 8, % % 368 3% 33 0% 344 3% På den här skolan pratar vi om jämställdhet mellan könen 7, % % 947 8% 99 1% 473 4% Mina elever får öva på att göra etiska ställningstaganden 7, % % % 105 1% 635 5% Indexvärde 7,9 8 Grundläggande värden på skolan Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel På den här skolan ges killar och tjejer samma förutsättningar 8, % % 273 2% 19 0% 237 2% På den här skolan respekterar eleverna varandras olikheter 7, % % 912 7% 76 1% 151 1% På den här skolan respekterar elever och lärare varandra 7, % % 513 4% 51 0% 27 0% Indexvärde 7,9 9 Elevinflytande Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Eleverna ges (efter ålder och mognad) möjlighet att påverka skolmiljön 6, % % % 174 1% 604 5% Eleverna är med och påverkar undervisningens innehåll % % % 105 1% 248 2% Jag låter mina elever påverka arbetssätten i undervisningen 6, % % % 27 0% 80 1% Indexvärde 6,6

8 Personalenkät HT14 grundskola bra 10 Ordningsregler Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Skolans personal uppträder enigt när det gäller att upprätthålla skolans ordningsregler Jag är förtrogen med de upprättade ordningsreglerna i den här skolan 7, % % % 151 1% 207 2% 9, % % 212 2% 37 0% 40 0% Eleverna följer skolans ordningsregler 6, % % % 67 1% 59 0% Indexvärde 7,8 11 Studiero Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Det är en god studiemiljö på skolan 7, % % % 119 1% 88 1% Att upprätthålla ordning i klassrummet tar upp en stor del av min undervisningstid (-) 6, % % % % 104 1% Mina elever har studiero på lektionerna 7, % % % 108 1% 104 1% Indexvärde 6,9 12 Trygghet Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Det är en trygg miljö för eleverna på skolan 8, % % 297 2% 29 0% 54 0% De sociala relationerna mellan lärare och elever är goda 8, % % 143 1% * *** På den här skolan känner sig eleverna trygga 7, % % 229 2% 14 0% 187 1% Indexvärde 8,2 13 Förhindra kränkningar Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Jag har förutsättningar för att ingripa om elever är elaka mot varandra Jag vet vad jag ska göra om jag upptäcker att en elev utsätts för kränkningar På den här skolan bedrivs ett målinriktat arbete för att förhindra kränkande behandling Indexvärde 8,8 8, % % 410 3% 25 0% 44 0% 9, % % 198 2% 18 0% 23 0% 8, % % 441 4% 47 0% 171 1% 14 Särskilt stöd Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel På den här skolan upprättas åtgärdsprogram för de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven Om det framkommer att en elev på skolan har behov av särskilt stöd utreds det snabbt På den här skolan ges särskilt stöd så långt som möjligt inom den elevgrupp som eleven normalt sett tillhör Indexvärde 7,9 8, % % 343 3% 72 1% 263 2% 6, % % % 275 2% 563 4% % % % 149 1% 226 2%

9 Personalenkät HT14 grundskola bra 15 Bedömning och betygsättning Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel På den här skolan är det tydligt hur bedömningen av elevernas kunskapsutveckling ska gå till Jag får det stöd jag behöver för att göra likvärdiga bedömningar av elevernas kunskapsutveckling På den här skolan samarbetar vi lärare kring bedömning av elevernas kunskaper Indexvärde % % % 150 1% 389 3% 6, % % % 195 2% 690 5% 7, % % % 165 1% 371 3% 16 Pedagogiskt ledarskap Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Rektor har god kunskap om det dagliga arbetet i skolan % % % 349 3% 918 7% Rektor arbetar för att främja elevernas kunskapsutveckling 7, % % 893 7% 144 1% 904 7% Rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan 7, % % % 315 3% 913 7% Indexvärde 7,4 17 Utveckling av utbildningen Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Rektor ser till att utvärdering av elevernas kunskapsutveckling ligger till grund för utveckling av utbildningen Rektor ser till att arbetssätt förändras om eleverna inte uppnår kunskapskraven Rektor ser till att uppföljningen av mitt och mina kollegors arbete leder till relevanta förändringar i arbetssätt Indexvärde 6,7 7, % % % 227 2% % 6, % % % 428 3% % 6, % % % 483 4% % 18 Rutiner Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel På den här skolan finns rutiner för att introducera nyanställda lärare till arbetet På den här skolan finns rutiner för att handleda nyanställda lärare i arbetet På den här skolan finns det tydliga rutiner gällande anmälningsskyldighet till socialnämnden Indexvärde 6,4 5, % % % 864 7% % 5, % % % % % 7, % % % 180 1% %

10 Personalenkät HT14 grundskola bra 19 Elevhälsa Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Elevhälsogruppen på den här skolan frågar eleverna om deras uppfattning om sin skol- och livssituation (exempelvis genom samtal med eleverna eller genom enkät/frågeformulär) Jag kan få råd och stöd av elevhälsogruppen för att själv kunna hjälpa mina elever i deras utmaningar I min skola finns beredskap för att i det dagliga arbetet hantera situationer som kräver elevhälsogruppens kompetenser Indexvärde 7,7 7, % % 833 7% 247 2% % 7, % % % 217 2% 790 6% 7, % % % 282 2% % Ja, nej -frågor Ja Nej 20 Utbildningsplats OBS! Endast med HT14 Antal Andel Antal Andel Antal Andel På den här skolan har det under det senaste året förekommit att elever har nekats utbildningsplats på oklara grunder 66 1% % %

11 Personalenkät HT14 gymnasiet Resultat för pedagogisk personal i gymnasieskola Sammanställning bra 1 Information om utbildningens mål Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Jag informerar mina elever om vilka mål utbildningen har 8, % % 76 2% * *** Mina elever förstår vad de ska kunna för att nå kunskapskraven Jag ser till att mina elevers vårdnadshavare vet vad som krävs för att nå kunskapskraven Indexvärde 7, % % 397 8% 13 0% 99 2% 5, % % % 277 6% 175 4% 2 Samverkan av undervisning Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel På den här skolan har vi ämnesöverskridande arbeten (tex temaarbeten) 6, % % % 149 3% 182 4% Konferenserna i skolan är till nytta för undervisningen 5, % % % 418 8% 188 4% Jag samverkar med mina kollegor när jag planerar undervisningen Indexvärde 6,4 6, % % % 187 4% 33 1% 3 Stimulans och utmaningar Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Jag har möjlighet att hitta utmaningar för mina elever 8, % % 218 4% 13 0% 23 0% Jag har utrymme att ge stimulerande uppgifter till alla elever 7, % % % 51 1% 41 1% Jag tycker det är viktigt att eleverna får vänta in varandra så att vi går vidare tillsammans i kunskapsutvecklingen (-) Indexvärde 7 5, % % % % 195 4% 4 Tillit till elevens förmåga Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mina elever kan nå kunskapskraven i de ämnen jag undervisar i 7, % % 180 4% 8 0% 84 2% Mina elever vill utvecklas och prestera bra i skolan 7, % % % 26 1% 61 1% Jag försöker inspirera mina elever att utvecklas så långt som möjligt Indexvärde 8 9, % % 15 0% 0 0% 14 0%

12 Personalenkät HT14 gymnasiet bra 5 Anpassning efter elevens behov Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Jag har förutsättningar att hjälpa elever som är i behov av det % % % 75 2% 24 0% Jag anpassar min undervisning efter elevernas olika förutsättningar Jag försöker hitta alternativa arbetssätt för elever som har svårt att nå kunskapskraven Indexvärde 7,7 7, % % 218 4% 8 0% 21 0% 8, % % 274 6% 11 0% 22 0% 6 Argumentation och kritiskt tänkande Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Det saknas utrymme under lektionerna för gemensam reflektion och diskussion (-) På lektionerna har jag och eleverna diskussioner och debatter inom ramen för undervisningen 7, % % % % 65 1% 7, % % 333 7% 63 1% 54 1% Jag uppmuntrar mina elever till kritisk reflektion 8, % % 130 3% 5 0% 45 1% Indexvärde 7,8 7 Grundläggande värden i undervisningen Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel På den här skolan pratar vi om mänskliga rättigheter 8, % % 236 5% 28 1% 212 4% På den här skolan pratar vi om jämställdhet mellan könen 7, % % 384 8% 43 1% 236 5% Mina elever får öva på att göra etiska ställningstaganden 6, % % % 125 3% 283 6% Indexvärde 7,7 8 Grundläggande värden på skolan Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel På den här skolan ges killar och tjejer samma förutsättningar 8, % % 107 2% 17 0% 152 3% På den här skolan respekterar eleverna varandras olikheter 7, % % 318 6% 18 0% 165 3% På den här skolan respekterar elever och lärare varandra 8, % % 117 2% 17 0% 21 0% Indexvärde 8,1 9 Elevinflytande Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Eleverna ges (efter ålder och mognad) möjlighet att påverka skolmiljön 6, % % % 92 2% 381 8% Eleverna är med och påverkar undervisningens innehåll 6, % % % 67 1% 62 1% Jag låter mina elever påverka arbetssätten i undervisningen 7, % % 458 9% 21 0% 23 0% Indexvärde 7

13 Personalenkät HT14 gymnasiet bra 10 Ordningsregler Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Skolans personal uppträder enigt när det gäller att upprätthålla skolans ordningsregler Jag är förtrogen med de upprättade ordningsreglerna i den här skolan 6, % % % 150 3% 244 5% 8, % % 163 3% 55 1% 58 1% Eleverna följer skolans ordningsregler 6, % % % 38 1% 113 2% Indexvärde 7,4 11 Studiero Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Det är en god studiemiljö på skolan 7, % % % 66 1% 39 1% Att upprätthålla ordning i klassrummet tar upp en stor del av min undervisningstid (-) 7, % % % % 25 1% Mina elever har studiero på lektionerna 7, % % 398 8% 36 1% 57 1% Indexvärde 7,3 12 Trygghet Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Det är en trygg miljö för eleverna på skolan 8, % % 84 2% 8 0% 44 1% De sociala relationerna mellan lärare och elever är goda 8, % % 50 1% * *** På den här skolan känner sig eleverna trygga 8, % % 57 1% 6 0% 129 3% Indexvärde 8,6 13 Förhindra kränkningar Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Jag har förutsättningar för att ingripa om elever är elaka mot varandra Jag vet vad jag ska göra om jag upptäcker att en elev utsätts för kränkningar På den här skolan bedrivs ett målinriktat arbete för att förhindra kränkande behandling Indexvärde 8,3 8, % % 218 4% 28 1% 84 2% 8, % % 185 4% 18 0% 30 1% 8, % % 375 8% 44 1% 211 4% 14 Särskilt stöd Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel På den här skolan upprättas åtgärdsprogram för de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven Om det framkommer att en elev på skolan har behov av särskilt stöd utreds det snabbt På den här skolan ges särskilt stöd så långt som möjligt inom den elevgrupp som eleven normalt sett tillhör Indexvärde 7,8 8, % % 229 5% 33 1% 125 3% 7, % % % 90 2% 246 5% 7, % % 457 9% 99 2% 171 3%

14 Personalenkät HT14 gymnasiet bra 15 Bedömning och betygsättning Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel På den här skolan är det tydligt hur bedömningen av elevernas kunskapsutveckling ska gå till Jag får det stöd jag behöver för att göra likvärdiga bedömningar av elevernas kunskapsutveckling På den här skolan samarbetar vi lärare kring bedömning av elevernas kunskaper Indexvärde 7 6, % % % 89 2% 110 2% 6, % % % 142 3% 209 4% 7, % % % 95 2% 97 2% 16 Pedagogiskt ledarskap Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Rektor har god kunskap om det dagliga arbetet i skolan 6, % % % 275 6% 411 8% Rektor arbetar för att främja elevernas kunskapsutveckling 7, % % % 158 3% % Rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan 6, % % % 319 6% 422 9% Indexvärde 6,9 17 Utveckling av utbildningen Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Rektor ser till att utvärdering av elevernas kunskapsutveckling ligger till grund för utveckling av utbildningen Rektor ser till att arbetssätt förändras om eleverna inte uppnår kunskapskraven Rektor ser till att uppföljningen av mitt och mina kollegors arbete leder till relevanta förändringar i arbetssätt Indexvärde 6,1 6, % % % 269 5% % 6, % % % 340 7% % 5, % % % 441 9% % 18 Rutiner Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel På den här skolan finns rutiner för att introducera nyanställda lärare till arbetet På den här skolan finns rutiner för att handleda nyanställda lärare i arbetet På den här skolan finns det tydliga rutiner gällande anmälningsskyldighet till socialnämnden Indexvärde 6,1 5, % % % 470 9% % 5, % % % % % 7, % % 455 9% 148 3% %

15 Personalenkät HT14 gymnasiet bra 19 Elevhälsa Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Elevhälsogruppen på den här skolan frågar eleverna om deras uppfattning om sin skol- och livssituation (exempelvis genom samtal med eleverna eller genom enkät/frågeformulär) Jag kan få råd och stöd av elevhälsogruppen för att själv kunna hjälpa mina elever i deras utmaningar I min skola finns beredskap för att i det dagliga arbetet hantera situationer som kräver elevhälsogruppens kompetenser Indexvärde 8,2 8, % % 184 4% 37 1% % 8, % % 372 8% 100 2% 304 6% % % 352 7% 86 2% %

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Jordbruksverket har i uppdrag att främja utvecklingen av fritidfiske och

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer