Höglandets räddningstjänstförbund. Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höglandets räddningstjänstförbund. Årsredovisning 2011 1"

Transkript

1 2011 Höglandets räddningstjänstförbund Årsredovisning

2 2011 kort och koncist Uppdraget att släcka bränder har fått sällskap av en mängd andra uppgifter som i mångt och mycket handlar om att påverka kommuninvånarens attityder och förhållningssätt. Begreppet det breda perspektivet har nu slagit rot i vår verksamhet. Vi har lämnat eran som brandkår bakom oss till förmån för räddningstjänsten och runt hörnet skymtar uppdraget samhällsskyddet en naturlig konsekvens av just det breda perspektivet är året då budget och verksamhet började gå i takt utifrån samhällets och medlemskommunernas nya förväntningar års underskott kan noteras som ett tillfälligt avbrott i en annars lång svit av år med positiva resultat. För 2011 redovisar förbundet ett resultat om 1,1 miljoner kronor. Under året tog vi på allvar steget in i uppbyggnaden av kommunikationssystemet Rakel. Ett budgettillskott gjorde det möjligt att successivt köpa in och ansluta radioenheter allt eftersom. Vid årets slut hade minst ett fordon vid samtliga stationer utrustats med en Rakelterminal. Ung säkerhet är ett kunskaps- och attitydarbete som påbörjades inom förbundet för något år sedan, men som vuxit och utvecklats inte minst under Vi har fått med oss skolan i vårt arbete och tillsammans med NTF, Trafikverket, Polisen, ambulanssjukvården med flera så har vi utvecklat ett koncept där barn och unga i förskolan, årskurs 3, 5, 8 och årskurs 2 på gymnasiet får kunskaper i brand- och trafik säkerhet. I september ägnades en av årets kunskapsdagar med ett tiotal förtroendevalda från respektive medlemskommun åt just unga människors attityder till trafiksäkerhet. Brandman Anders Brunnberg från räddningstjänsten i Norrtälje kommun berättade på ett väldigt osminkat sätt om deras arbete i området, vilket gav inspiration till nya grepp i vårt arbete. Under senhösten utvecklade några engagerade medarbetare tillsammans med ambulanspersonal ett lektionskoncept som vänder sig till gymnasieelever. Budskapet är klart och tydligt tänk före, efteråt kan det vara för sent. I jämförelse med fjolåret så har vår utbildningsverksamhet vuxit med 16 procent, vilket är ett ordentligt kliv i rätt riktning. Under året genomfördes 265 kurser med sammanlagt drygt deltagare. Under året ägnade vi också mycket kraft åt att arbeta fram ett nytt handlingsprogram. Programmet som gällt under perioden utvärderades under våren. I samma veva togs en risk- och sårbarhetsanalys fram och denna låg sedan till grund för det nya handlingsprogrammet, Handlingsprogram Via Barnens brandbil lär sig förskolebarnen hur de ska agera om det börjar brinna. 2 Årsredovisning 2011

3 Fallolyckor, trafik olyckor, brott, självmord och självdestruktivt beteende är viktiga frågor även i kommande styrdokument. för skydd och säkerhet 1.2 för , som antas av medlemskommunerna och förbundets direktion i början av Utvärdering och riskanalys visade att bland annat fallolyckor, trafik olyckor, brott, självmord och självdestruktivt beteende är viktiga frågor även i kommande styrdokument. Införande av brandskyddskontroll i förbundets regi även i Nässjö kommun krävde ett större förberedelsearbete under året. Två nya medarbetare rekryterades under hösten och utrustning och material införskaffades. Eftersom relativt många bostäder fortfarande värms med fastbränsle i vårt område är soteld inget ovanligt. Det faktum att kontrollerna i både Nässjö och Vetlanda kommuner förs in i förbundet gör att vi stärker brandskyddet ytterligare. Den operativa verksamheten tog mindre tid i anspråk av organisationen 2011 än Antalet larm sjönk, glädjande nog, från 924 till 897 stycken under året. Samtliga typer av larm, där vi har jämförbar statistik, sjönk. Mest minskade antalet larm till trafikolyckor. Under 2010 larmades vi till 183 olyckor, under 2011 till 127. En viktigt utveckling av det operativa arbetet har varit införandet av hjärtstartshjälp. Under 2011 sattes verksamheten i skarp drift i hela organisationen. Samtliga medarbetare, inom såväl hel- som deltid, har utbildats och vet idag hur man hanterar en defibrillator. Under året har det inträffat flera händelser i Nässjö och Vetlanda kommuner där närheten till en hjärtstartare och till utbildad personal räddat livet på människor som drabbats av hjärtstopp. Årsredovisning

4 Det här är Höglandets räddningstjänstförbund Hur offentlig verksamhet organiserar sig är sällan särskilt intressant om man inte råkar tillhöra aktuell organisation förstås. Trots det vill vi ändå ge dig en kort beskrivning av vår organisation. Vi arbetar i två parallella organisationer; en organisation för det dagliga (drift) och en när vi blir utlarmade till olyckshändelse (insats). Den absoluta huvuddelen av vår arbetstid, 97 procent, arbetar vi i driftsorganisationen. Tre procent av vår arbetstid är vi ute på larm och hjälper till i olika nödlägen. Driftsorganisationen består av fem avdelningar, eller funktioner som vi kallar det: Stöd till insats, Skydd mot olyckor, Myndighetsutövning, Drift och underhåll samt Kris och beredskap. Förbundet leds av en ledning som till stöd har ett kansli för hantering av frågor inom personaladministration, ekonomi, administration och information. Som du ser i nyckeltalen är vi 56 heltidsanställda, varav 44 ingår i insatsorganisationen. Unga lär sig säkerhet Ökad kunskap bland barn och ungdomar inom det här området är jätteviktigt, säger Martin Trofast, brandman och en av förbundets medarbetare som arbetar med att utveckla och införa Ung säkerhet i skolorna i Vetlanda och Nässjö kommuner. Olyckorna kostar samhället varje år mångmiljardbelopp och i mångt och mycket handlar 4 Årsredovisning 2011 Martin Trofast och Daniel Lind arbetar med Ung säkerhet. Det är ett mycket bra initiativ att låta barnen regelbundet möta räddningstjänst och polis. Anna Petersson

5 det faktiskt om den enskildes attityd och hur han eller hon beter sig i olika situationer, fortsätter han. Statistiken visar att cirka barn i ålder 0-17 år årligen vårdas på grund av olycksfall. Sverige är ett relativt säkert land för barn och olyckstrenden är svagt nedåtgående för både pojkar och flickor. Under ett par år har Ung säkerhet vuxit fram. Det började i det lilla med Barnens brandbil för förskolebarn, ett koncept som idag genomförs fullt ut i både Nässjö och Vetlanda kommuner. Nästa steg kommer i årskurs 3 då undervisningen handlar om brandsäkerhet och hur man ska bete sig om det börjar brinna tog arbetet ordentlig fart och särskilda säkerhetsdagar utvecklades även för årskurs 5 med inriktning mot cykelvett och trafiksäkerhet. Under hösten utarbetades även ett koncept som vänder sig till gymnasieeleverna. För gymnasieeleverna handlar det mycket om trafiksäkerhet. De är ju på väg att ta körkort, fortsätter Martin. I den åldern är vi ju odödliga och då är kanske inte alla medvetna om vad hastighet och alkohol kan ställa till med. Fallolyckor och trafikolyckor är de olyckstyper som orsakar flest vårddygn. Gruppen 15-åriga pojkar orsakar flest vårddygn, vilket går att härleda till trafik- och moped relaterade situationer. Upp till 70 procent av alla olyckor med barn och ungdomar i vägtrafik sker i tätbebyggda områden. 15-åriga grabbar med moped i tätort har med andra ord en förhöjd olycksrisk. Därför kommer vi att ägna 2012 till att utveckla ett utbildningsupplägg som passar in i årskurs 8, mitt i moppeåldern, berättar Daniel Lind. Anna Petersson är rektor på Bäckseda skola i Vetlanda med elever upp till årskurs 6. Anna är mycket positiv till arbetet med Ung säkerhet. Det är ett mycket bra initiativ att låta barnen regelbundet möta räddningstjänst och polis, konstaterar hon. Barnens brandbil besöker skolan varje år och det fungerar ypperligt. Barnen tar till sig allt och får en mycket bra kunskapsgrund som de inte sällan tar med sig hem dessutom. Vet du hur du ska göra om det börjar brinna eller om olyckan är framme? Öka din säkerhet med mer kunskap Under 2011 utbildade vi personer i brandsäkerhet och i grundläggande sjukvård. Vill du lära dig Första hjälpen eller hur du brandsäkrar ditt hem? Mer information finns att läsa på vår hemsida Låna flytväst De flesta vet att en flytväst är en bra livförsäkring när man ska ut på sjön eller havet. Trots detta slarvar en och annan och litar istället till sin simkunnighet. Sedan ett par år tillbaka kan allmänheten låna flytvästar av oss gjordes rekordmånga flytvästlån. I Vetlanda lånades 185 flytvästar ut under sammanlagt 383 dagar. I Nässjö var motsvarande siffra 172 västar under 352 dagar. Rädda liv som är i uppenbar fara, men utsätt inte dig själv för risker. Utrym lokalen. Glöm inte att stänga fönster och dörrar. Bege dig till uppsamlingsplats om en sådan finns förutbestämd. Varna dem som hotas av branden så att också de kan sätta sig i säkerhet. Larma genom att utlösa brandlarmet om sådant finns eller ring larmnumret 112 från en säker plats. Möt upp räddningstjänsten när de kommer. Släck om du har tillgång till släckutrustning och bedömer att du kan släcka. Utsätt inte dig själv för onödiga risker. Använd inomhusbrandpost eller handbrandsläckare. Årsredovisning

6 Det känns skönt att vi äntligen har kommit upp i rätt antal medarbetare med rätt kompetens. Tomas Andersson Hur blir man deltidsbrandman? En av Sveriges snabbaste En jämförelse bland Sveriges kommuner visar att Höglandets räddningstjänstförbund har en av landets kortaste inställelsetider. Från det att SOS Alarm mottar larmet tills dess att den första räddningspersonen är på plats är mediantiden 8,7 minuter i Nässjö kommun och 10,3 minuter i Vetlanda kommun. Mediantiden för landets snabbaste räddningstjänst är 7,3 minuter. Deltidsbrandman en nyckelposition numera Deltidsorganisationen behöver nya medarbetare då och då. På flera lite större orter inom förbundets geografiska område (Nässjö och Vetlanda kommuner) finns deltidskårer bemannade med deltidsanställda brandmän som inställer sig vid larm. De har ett vanligt arbete och bor på orten. Att arbeta som deltidsanställd brandman innebär att du har god fysik, körkort samt att du bor och arbetar inom ett område av 6-8 minuter från ortens brandstation. Vi utbildar dig i din anställning. Din grundutbildning är tio veckor. Normalt har du beredskap för att rycka var tredje till fjärde vecka. I din anställning ingår också att öva någon kväll i månaden. Är du intresserad? Säg brandman och du tänker antagligen på dem som bemannar brandstationerna i Nässjö och Vetlanda. Sanningen är den att den 44 man starka heltidsbemanningen kompletteras och förstärks med 128 deltidsbrandmän och 43 brandvärnsmän/-kvinnor. I och med den utryckningsorganisation som infördes 2010 så har deltidsbrandmannens roll stärkts väsentligt, säger Morgan Miledal, områdesansvarig för deltidsorganisationen. Många uppgifter som förr bara utfördes av heltidsbrandmän, till exempel rökdykning, förutsätter numera medarbetare även från deltidsstyrkan, fortsätter han. Många deltidsbrandmän känner av att de blivit allt viktigare för insatsen som helhet. Under 2010 och 2011 har antalet deltidsanställda brandmän ökat med drygt 20 personer. Framför allt har antalet deltidsbrandmän vid heltidsstationerna ökat. Nyanställningarna har också fört med sig att många genomgått utbildning i olika omgångar. Det känns skönt att vi äntligen har kommit upp i rätt antal medarbetare med rätt kompetens, säger Tomas Andersson, platschef vid deltiden i Vetlanda. Numera har vi till och med några medarbetare som kan hoppa in som ersättare vid sjukdom och ledigheter, vilket är jättebra. Vid deltiden i Nässjö haltar bemanningen fortfarande något. Vi har haft en positiv trend de senaste åren och vi har kommit en bra bit på vägen, även om vi fortfarande saknar några medarbetare, säger Anders Axelsson, platschef i Nässjö. 6 Årsredovisning 2011

7 Räddningstjänsten handlägger explosiv ansökan... Hösten 2010 kom en ny lag som reglerar hantering av brandfarliga och explosiva varor. Den största förändringen för invånarna i Nässjö och Vetlanda kommuner är att det numera är till oss, Höglandets räddningstjänstförbund, som man vänder sig till när man behöver tillstånd för att transportera, förvara och försälja till exempel dynamit och krut. Vi är också den myndighet som ger tillstånd för innehav av större mängder brandfarliga varor till exempel gasol, diesel, bensin och en del gaser, berättar Rasmus Frid, brandingenjör. Polisen har kvar tillstånd för vissa sprängarbeten samt vapentillstånd. Enligt lagstiftaren är tillstånd för brandfarliga varor en fråga för landets kommuner, men Nässjö och Vetlanda kommuner har fört över ansvaret på räddningstjänstförbundet. Det är ju inte så väldigt många tillstånd det årligen rör sig om i varje kommun och därför blir det effektivare att samla tillståndshanteringen för den här typen av varor hos en instans där man kan bygga upp kunskap och rutiner för handläggningen., konstaterar Rasmus Frid. En av de vanligaste explosiva varorna är fyrverkerier. Den vanlige kommuninvånaren behöver inget tillstånd för att vare sig köpa, förvara eller skjuta upp sina nyårsraketer. Det enda han/hon måste tänka på att följa respektive kommuns lokala ordningsföreskrift som brukar reglera när och var man får skjuta fyrverkerier. Men den som försäljer nyårsraketerna måste ha ett tillstånd som man ansöker om hos oss. Eldar du säkert? Att värma huset med fast bränsle kräver regelbundna kontakter med både brandskyddskontrollanten och sotaren (om du inte ansökt om att få sota själv). Dessutom kräver det kunskap i hur man eldar på ett säkert sätt. Här kommer några råd: Elda med torr och ren ved inget annat. Braskaminen behöver vila lika länge som du eldat i den, innan du eldar igen. Elda försiktigt. Tumregeln är aldrig mer än två kilo per timme. Pyrelda inte. Det innebär att man stänger syretillförseln när man eldat klart. Det leder till att tjära sätter sig i skorstenen och nästa gång man eldar kan det ta eld i skorstenen. Årsredovisning

8 Räddning från Räddning , kom! 2011 var året då kommunikationssystemet Rakel gjorde entré på allvar. Rakelsystemet är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning och ska underlättar den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa till exempel polis, räddningstjänst och ambulans. Sveriges riksdag beslutade 2003 om utbyggnad och införande av Rakel för att stärka den svenska krisberedskapsförmågan. Beslutet innebar att 200 olika analoga kommunikationssystem ersätts av ett enda digitalt system. I december 2010 invigdes hela Norrland som den sista delen i utbyggnaden av Rakel. Därmed hade Sverige för första gången fått ett landstäckande kommunikationssystem. För Höglandets räddningstjänstförbund har det varit en lång startsträcka, men under 2011 tog arbetet rejäla kliv framåt. Vi har en helt annan nåbarhet med en betydligt bättre ljudkvalitet i det nya systemet basstationer gör att systemet täcker 95 procent av landets yta, berättar Roger Johansson, funktionschef för Drift och underhåll och den som arbetat med att föra in Rakel i räddningstjänstförbundets organisation. Vi har några mindre vita fläckar i våra medlemskommuner, fortsätter han samtidigt som han konstaterar att kvaliteten i kommunikationen mellan polis, ambulans och räddningstjänst har förbättrats. Antingen hör du eller så hör du inte. Det klipper inte längre vilket ibland gjorde att halva meddelandet gick fram, naturligtvis med dito tillhörande missförstånd. Det ät naturligtvis en kvalitetshöjning som även den nödställde har stor glädje av. Under 2011 har minst ett fordon på varje station, hel- och deltid, utrustats med en Rakelterminal. Under året köpte vi in 30 terminaler och ytterligare är på G under nästa år. Tanken är att vi helt ska lämna det analoga systemet under hösten Rakel. 8 Årsredovisning 2011 Kvaliteten i kommunikationen mellan polis, ambulans och räddningstjänst har förbättrats. Roger Johansson och Andreas Beijer

9 Jippi det brinner! Anlagda bränder är ett samhällsproblem. Dessvärre är det den vanligaste brandorsaken idag, minst var fjärde brand är anlagd. Anlagd brand är ett allvarligt brott. Någon av landets räddningstjänster larmas ut minst en gång om dagen till en skola som drabbas av brand, cirka hälften av dessa bedöms vara anlagda. Skolbränderna kostar samhället närmare 300 miljoner kronor om året det är stora summor som bokstavligen går upp i rök. Nässjö och Vetlanda kommuner har hitintills varit förskonade från utvecklade bränder i sina skollokaler, däremot har man drabbats av ett antal tillbud. Inte sällan är tillbudet resultatet av barns och ungdomars vårdslösa lek med eld. Det går inte att blunda för de här problemen, säger Anders Ydreborg, polis i Nässjö. Det är jätteviktigt att vi vuxna markerar upp och talar om att det både är fel och farligt. Polis och räddningstjänst har sedan något år tillbaka etablerat ett bra samarbete vid de här händelserna. Vi har arbetat fram ett upplägg där vi tillsammans klart och tydligt visar på konsekvenserna av en anlagd brand, berättar Göran Axelsson, brandman och en av fyra medarbetare inom räddningstjänstförbundet som har till uppgift att tillsammans med polisen fånga upp den eller de som ligger bakom tilltaget. Vi från räddningstjänsten berättar om konsekvenserna av en brand, vad som händer egendom och människa och polisen berättar om de juridiska konsekvenserna. Barns och ungdomars förmåga att förstå konsekvenserna av sitt agerande har förändrats. Därför är det viktigt att vi räddningstjänst och polis stödjer skolan i deras arbete med de här frågorna, konstaterar Anders Ydreborg. Varje år kallas vi ett tiotal gånger till skolor i Nässjö och Vetlanda kommuner, berättar Göran Axelsson. Statistiken för riket visar att antalet skolbränder minskar successivt, jag hoppas att det ger utslag även hos oss och att denna arbetsuppgift med tiden kan skrinläggas helt. Det vore drömmen. Tips & råd Den som har kunskap om hur man beter sig i olika krissituationer är också den som hanterar läget bäst. Tips och råd om hur du kan förbereda dig för såväl den lilla händelsen som för den större finns att läsa på På kan du följa händelseutvecklingen i olika händelser. Årsredovisning

10 Vår organisation i nyckeltal Funktion Uppgift Myndighet Tillsyn LSO Tillsyn LBE Tillstånd brandfarlig vara Tillstånd explosiv vara Ledning Arbetade timmar inom Räddsam F Antal besök hemsidan Antal utgåvor FörbundsNytt Stöd till insats Antal insatser Trafikolyckor Brand i byggnad Skydd mot olyckor Antal kurser Antal deltagare Antal genomförda utbildningstim Utrymningsövningar CAD-ritningar Personal Antal medarbetare Antal heltidsanställda varav kvinnor Antal deltidsanställda varav kvinnor 4 4 Medelålder heltid Medelålder deltid Sjukfrånvaro, alla anställda, % 0,48 1,01 0,53 Sjukfrånvaro, 29 år och yngre, % 0,73 0,00 0,00 Sjukfrånvaro år, % 0,57 0,08 0,29 Sjukfrånvaro 50 år och äldre, % 0,44 1,49 0,68 Övertid drift, timmar ,5 Övertid insats, timmar Aktiviteter i handlingsprogram Tillstånd transporter eget miljöavfall Antal aktiviteter Genomförda Påbörjade Ej påbörjade Oljeavfall 400 l/år 400 l/år 400 l/år Lösningsmedelsavfall 200 l/år 200 l/år 200 l/år Avfall färg 200 l/år 200 l/år 200 l/år Lysrör 300 st/år 300 st/år 300 st/år Elektroniskt avfall 300 kg/år 300 kg/år 300 kg/år Övrigt miljöfarligt avfall 100 kg/år 100 kg/år 100 kg/år 10 Årsredovisning 2011

11 Investeringsredovisning Driftsredovisning Objektsgrupper Brandbilar Ingående bokfört värde , ,8 Anskaffning 0,0 0,00 Avskrivning , ,4 Utgående bokfört värde , ,4 Maskinstege/hävare Ingående bokfört värde , ,6 Anskaffning 0,0 0,0 Avskrivning , ,3 Utgående bokfört värde , ,3 Inventarier 5 år Ingående bokfört värde , ,4 Anskaffning , ,1 Inkomst 6 318,3 Avskrivning , ,8 Utgående bokfört värde , ,4 Inventarier 10 år Ingående bokfört värde , ,7 Anskaffning , ,6 Avskrivning , ,2 Utgående bokfört värde , ,1 Larmkläder Ingående bokfört värde , ,4 Anskaffning 0,0 0,0 Avskrivning , ,2 Utgående bokfört värde , ,2 Småbilar Ingående bokfört värde , ,0 Anskaffning 0, ,0 Avskrivning , ,1 Utgående bokfört värde , ,9 Totaler Ingående bokfört värde , ,0 Anskaffning , ,7 Inkomst , ,3 Avskrivning , ,2 Utgående bokfört värde , ,2 Budget 2011 Bokslut 2011 Avvikelse mot budget Redovisning mot budget, % Myndighet Intäkter , ,3-106,7 96,0 Kostnader 3 210, ,8 615,2 80,8 Nettokostnad 545,0 36,5 508,5 6,7 Förbundledning Intäkter , ,4-638,6 98,8 (Varav medlemsbidrag) , ,0 0,0 100,0 Kostnader 8 977, , ,7 79,8 Nettokostnad , , ,1 102,8 Brandskyddskontroll Intäkter , ,6-271,4 83,7 Kostnader 1 569, ,6-22,6 101,4 Nettokostnad -101,0 193,0-294,0-191,1 Skydd mot olyckor Intäkter , ,3-241,7 90,0 Kostnader 8 540, ,5-239,5 102,8 Nettokostnad 6 119, ,2-481,2 107,9 Drift och underhåll Intäkter -751, ,4 369,4 149,2 Kostnader , ,6-546,6 104,3 Nettokostnad , ,2-177,2 101,5 Stöd till insats Intäkter -936, ,2 367,2 139,2 Kostnader , ,9-604,9 102,6 Nettokostnad , ,7-237,7 101,1 Kris och beredskap Intäkter , ,3 54,3 102,7 Kostnader 3 385, ,8 501,2 85,2 Nettokostnad 1 400,0 844,5 555,5 60,3 HRF totalt Intäkter , ,5-467,5 99,2 Kostnader , , ,5 97,5 Nettokostnad -79, , ,0 Årsredovisning

12 RESULTATRÄKNING Not Bokslut 2011 Bokslut 2010 Verksamhetens intäkter 1, , ,4 Medlemsbidrag , ,0 (Varav Nässjö kommun) , ,0 (Varav Vetlanda kommun) , ,0 Verksamhetens kostnader 3, , ,5 (Varav pensionskostnader) , ,3 (Varav löpande pensioner) -316,3-426,6 Avskrivningar , ,5 Verksamhetens nettokostnader 1 116, ,6 Finansiella intäkter 171,1 42,0 Finansiella kostnader -162,6-84,3 Årets resultat 1 125, ,9 Upplösning avsättning (övningsfält) 0,0 441,2 Årets resultat 1 125,0-990,7 BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier , ,2 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar , ,0 Summa anläggningstillgångar , ,2 Omsättningstillgångar Kundfordringar 9 278, ,5 Övriga kortfristiga fordringar 1 381, ,0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 704, ,7 Kassa och bank , ,8 Summa omsättningstillgångar , ,0 Summa tillgångar , ,2 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital , ,6 (därav årets resultat) 1 125,0-990,7 Avsättningar Byggnation övningsfält 0,0 0,0 Avsatt till pensioner , ,0 Summa avsättningar , ,0 Skulder Långfristiga skulder , ,0 Kortfristiga skulder , ,6 Summa skulder , ,6 Summa eget kapital, avsättningar och skulder , ,2 12 Årsredovisning 2011

13 Kassaflödesanalys Not Bokslut 2011 Bokslut 2010 Den löpande verksamheten Årets resultat ,0-990,7 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Återföring av avskrivningar , ,5 Förändring av pensionsavsättning ,0 219,0 Upplösning av avsättning övningsfält 0,0-441,2 Rörelsekapitalets förändring Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar , ,3 Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder , ,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 016, ,6 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar ,3-304,9 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten ,3-304,9 Finansieringsverksamheten Ökning (-) / minskning (+) långfristiga fordringar ,0-219,0 Upplåning Ökning (+) / minskning (-) långfristiga skulder 0,0 0,0 Amortering 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ,0-219,0 Kassaflöde/förändring av likvida medel , ,7 Likvida medel vid årets början , ,1 Likvida medel vid årets slut , ,8 Årsredovisning

14 Tilläggsupplysningar och noter Årsredovisningen har upprättats i enlighet med kommunal redovisningslag och de rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning utger. Period (belopp i kkr). NOTER Not 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen , ,4 Därav: Interna intäkter 0,0 0,0 Intäkter enligt resultaträkning , ,4 Not 2 specifikation Verksamhetens intäkter Utbildning 1 552, ,8 Avtalskund 725,9 675,4 Automatlarm 1 159, ,0 Tillsyn 425,8 374,5 Brandskyddskontroll 1 398, ,7 Teknisk service 470,9 740,8 RäddSam F 709,3 0,0 Bidrag totalförsvaret 1 523, ,3 Övriga intäkter 3 064, ,9 Summa , ,4 Not 3 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen , ,5 Därav: Interna kostnader 0,0 0,0 Kostnader enligt resultaträkningen , ,5 Not 4 specifikation Verksamhetens kostnader Inköp av varor och material 2 816, ,2 Övriga externa kostnader , ,3 Varav RäddSam F-kostnader 709,3 Nedskrivningar kundfordringar 0,0 Personalkostnader , ,0 Summa , ,5 Not 5 Inventarier Ingående anskaffningsvärde , ,2 Årets inköp 1 321,3 304,9 Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,1 Ingående avskrivningar , ,0 Årets avskrivningar , ,5 Omklassificeringar Utgående ackumulerade avskrivningar , ,9 Utgående redovisat värde , ,2 Avskrivningsmetod: Linjär avskrivning Nyttjandeperioder: Brandbil 15 år Maskinsteg/Hävare 10/15 år Småbilar 5 år Övriga inventarier 5 och 10 år Not 6 Långfristiga fordringar Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP , ,0 Löneskatt 5 929, ,0 Summa , ,0 Vid Räddningstjänstförbundets bildande har medlemskommunerna genom avtal förbundit sig att stå för alla kostnader för särskild ålderspension. Beloppet är upptaget som en långfristig fordran gentemot medlemskommunerna. Se not 8. Not 7 Eget kapital Balanserat eget kapital 1 518, ,3 Årets resultat 1 125,0-990,7 Summa 2 643, ,6 Not 8 Avsatt till pensioner Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP , ,0 Löneskatt 5 929, ,0 Summa , ,0 Not 9 Långfristiga skulder Checkräkningskredit (3 000,0) Lån Kommuninvest 6 000, ,0 Summa 6 000, ,0 Not 10 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder 2 292, ,9 Övriga kortfristiga skulder 1 964, ,3 Upplupna kostnader , ,5 Förutbetalda intäkter 1 373, ,0 Summa , ,7 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser KPA pension 3 574, ,0 Ansvarsförbindelser leasingkontrakt Nordea Summa 3 574, ,0 Hyres-/leasingavtal Räddningstjänstförbundet har inga hyres-/leasingavtal som kan klassas som finansiella. Organisationen har inte heller ej uppsägningsbara operationella hyres-/leasingavtal. Nyckeltal Soliditet (Eget kapital/totalt kapital) 4,1 % 2,8 % Balanslikviditet (Samtliga omsättningstillgångar/ Kortfristiga skulder) 89,8 % 80,2 % 14 Årsredovisning 2011

15 Revisionsberättelse för år 2011 för Höglandets räddningstjänstförbund Till Fullmäktigeförsamlingarna i Nässjö kommun och Vetlanda kommun. Organisationsnummer Vi, av fördundsmedlemmarna utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Höglandets räddningstjänstförbund. Direktion och beredning ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktigeförsamlingarna. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvars prövning. Vi bedömer sammantaget att direktion och beredning i Höglandets räddningstjänstförund i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer att direktionens och beredningens interna kontroll har varit tillräcklig. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som uppställts. Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och beredning samt enskilda ledamöterna i dessa organ. Vi tillstyrker att Höglandets räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2011 godkänns. Nässjö Höglandets räddningstjänstförbund Nässjö den 14 mars 2012 Årsredovisning

16 Höglandet är en trygg och säker region där liv, hälsa, egendom och miljö värnas och utvecklas positivt. Vi skyddar och hjälper! Höglandets räddningstjänstförbunds vision Höglandets räddningstjänstförbund Org. nr Nässjö Tel e-post Produktion: DeskToppen i Taberg. Foto: Hasse Bengtsson och Niklas Johansson, Mostphoto 16 Årsredovisning 2011

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET 745000-1552 ÅRSREDOVISNING Brf Sydgården RÄKENSKAPSÅRET 2005-01-01-2005-12-31 RESULTATRÄKNING 2005-01-01 2004-01-01 Belopp i kr Not 2005-12-31 2004-12-31 Nettoomsättning 1 1 241 850 1 244 144 Summa intäkter

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016 DELÅRSRAPPORT Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 juni 2016 Perioden 1 januari 2016 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer