Höglandets räddningstjänstförbund. Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höglandets räddningstjänstförbund. Årsredovisning 2011 1"

Transkript

1 2011 Höglandets räddningstjänstförbund Årsredovisning

2 2011 kort och koncist Uppdraget att släcka bränder har fått sällskap av en mängd andra uppgifter som i mångt och mycket handlar om att påverka kommuninvånarens attityder och förhållningssätt. Begreppet det breda perspektivet har nu slagit rot i vår verksamhet. Vi har lämnat eran som brandkår bakom oss till förmån för räddningstjänsten och runt hörnet skymtar uppdraget samhällsskyddet en naturlig konsekvens av just det breda perspektivet är året då budget och verksamhet började gå i takt utifrån samhällets och medlemskommunernas nya förväntningar års underskott kan noteras som ett tillfälligt avbrott i en annars lång svit av år med positiva resultat. För 2011 redovisar förbundet ett resultat om 1,1 miljoner kronor. Under året tog vi på allvar steget in i uppbyggnaden av kommunikationssystemet Rakel. Ett budgettillskott gjorde det möjligt att successivt köpa in och ansluta radioenheter allt eftersom. Vid årets slut hade minst ett fordon vid samtliga stationer utrustats med en Rakelterminal. Ung säkerhet är ett kunskaps- och attitydarbete som påbörjades inom förbundet för något år sedan, men som vuxit och utvecklats inte minst under Vi har fått med oss skolan i vårt arbete och tillsammans med NTF, Trafikverket, Polisen, ambulanssjukvården med flera så har vi utvecklat ett koncept där barn och unga i förskolan, årskurs 3, 5, 8 och årskurs 2 på gymnasiet får kunskaper i brand- och trafik säkerhet. I september ägnades en av årets kunskapsdagar med ett tiotal förtroendevalda från respektive medlemskommun åt just unga människors attityder till trafiksäkerhet. Brandman Anders Brunnberg från räddningstjänsten i Norrtälje kommun berättade på ett väldigt osminkat sätt om deras arbete i området, vilket gav inspiration till nya grepp i vårt arbete. Under senhösten utvecklade några engagerade medarbetare tillsammans med ambulanspersonal ett lektionskoncept som vänder sig till gymnasieelever. Budskapet är klart och tydligt tänk före, efteråt kan det vara för sent. I jämförelse med fjolåret så har vår utbildningsverksamhet vuxit med 16 procent, vilket är ett ordentligt kliv i rätt riktning. Under året genomfördes 265 kurser med sammanlagt drygt deltagare. Under året ägnade vi också mycket kraft åt att arbeta fram ett nytt handlingsprogram. Programmet som gällt under perioden utvärderades under våren. I samma veva togs en risk- och sårbarhetsanalys fram och denna låg sedan till grund för det nya handlingsprogrammet, Handlingsprogram Via Barnens brandbil lär sig förskolebarnen hur de ska agera om det börjar brinna. 2 Årsredovisning 2011

3 Fallolyckor, trafik olyckor, brott, självmord och självdestruktivt beteende är viktiga frågor även i kommande styrdokument. för skydd och säkerhet 1.2 för , som antas av medlemskommunerna och förbundets direktion i början av Utvärdering och riskanalys visade att bland annat fallolyckor, trafik olyckor, brott, självmord och självdestruktivt beteende är viktiga frågor även i kommande styrdokument. Införande av brandskyddskontroll i förbundets regi även i Nässjö kommun krävde ett större förberedelsearbete under året. Två nya medarbetare rekryterades under hösten och utrustning och material införskaffades. Eftersom relativt många bostäder fortfarande värms med fastbränsle i vårt område är soteld inget ovanligt. Det faktum att kontrollerna i både Nässjö och Vetlanda kommuner förs in i förbundet gör att vi stärker brandskyddet ytterligare. Den operativa verksamheten tog mindre tid i anspråk av organisationen 2011 än Antalet larm sjönk, glädjande nog, från 924 till 897 stycken under året. Samtliga typer av larm, där vi har jämförbar statistik, sjönk. Mest minskade antalet larm till trafikolyckor. Under 2010 larmades vi till 183 olyckor, under 2011 till 127. En viktigt utveckling av det operativa arbetet har varit införandet av hjärtstartshjälp. Under 2011 sattes verksamheten i skarp drift i hela organisationen. Samtliga medarbetare, inom såväl hel- som deltid, har utbildats och vet idag hur man hanterar en defibrillator. Under året har det inträffat flera händelser i Nässjö och Vetlanda kommuner där närheten till en hjärtstartare och till utbildad personal räddat livet på människor som drabbats av hjärtstopp. Årsredovisning

4 Det här är Höglandets räddningstjänstförbund Hur offentlig verksamhet organiserar sig är sällan särskilt intressant om man inte råkar tillhöra aktuell organisation förstås. Trots det vill vi ändå ge dig en kort beskrivning av vår organisation. Vi arbetar i två parallella organisationer; en organisation för det dagliga (drift) och en när vi blir utlarmade till olyckshändelse (insats). Den absoluta huvuddelen av vår arbetstid, 97 procent, arbetar vi i driftsorganisationen. Tre procent av vår arbetstid är vi ute på larm och hjälper till i olika nödlägen. Driftsorganisationen består av fem avdelningar, eller funktioner som vi kallar det: Stöd till insats, Skydd mot olyckor, Myndighetsutövning, Drift och underhåll samt Kris och beredskap. Förbundet leds av en ledning som till stöd har ett kansli för hantering av frågor inom personaladministration, ekonomi, administration och information. Som du ser i nyckeltalen är vi 56 heltidsanställda, varav 44 ingår i insatsorganisationen. Unga lär sig säkerhet Ökad kunskap bland barn och ungdomar inom det här området är jätteviktigt, säger Martin Trofast, brandman och en av förbundets medarbetare som arbetar med att utveckla och införa Ung säkerhet i skolorna i Vetlanda och Nässjö kommuner. Olyckorna kostar samhället varje år mångmiljardbelopp och i mångt och mycket handlar 4 Årsredovisning 2011 Martin Trofast och Daniel Lind arbetar med Ung säkerhet. Det är ett mycket bra initiativ att låta barnen regelbundet möta räddningstjänst och polis. Anna Petersson

5 det faktiskt om den enskildes attityd och hur han eller hon beter sig i olika situationer, fortsätter han. Statistiken visar att cirka barn i ålder 0-17 år årligen vårdas på grund av olycksfall. Sverige är ett relativt säkert land för barn och olyckstrenden är svagt nedåtgående för både pojkar och flickor. Under ett par år har Ung säkerhet vuxit fram. Det började i det lilla med Barnens brandbil för förskolebarn, ett koncept som idag genomförs fullt ut i både Nässjö och Vetlanda kommuner. Nästa steg kommer i årskurs 3 då undervisningen handlar om brandsäkerhet och hur man ska bete sig om det börjar brinna tog arbetet ordentlig fart och särskilda säkerhetsdagar utvecklades även för årskurs 5 med inriktning mot cykelvett och trafiksäkerhet. Under hösten utarbetades även ett koncept som vänder sig till gymnasieeleverna. För gymnasieeleverna handlar det mycket om trafiksäkerhet. De är ju på väg att ta körkort, fortsätter Martin. I den åldern är vi ju odödliga och då är kanske inte alla medvetna om vad hastighet och alkohol kan ställa till med. Fallolyckor och trafikolyckor är de olyckstyper som orsakar flest vårddygn. Gruppen 15-åriga pojkar orsakar flest vårddygn, vilket går att härleda till trafik- och moped relaterade situationer. Upp till 70 procent av alla olyckor med barn och ungdomar i vägtrafik sker i tätbebyggda områden. 15-åriga grabbar med moped i tätort har med andra ord en förhöjd olycksrisk. Därför kommer vi att ägna 2012 till att utveckla ett utbildningsupplägg som passar in i årskurs 8, mitt i moppeåldern, berättar Daniel Lind. Anna Petersson är rektor på Bäckseda skola i Vetlanda med elever upp till årskurs 6. Anna är mycket positiv till arbetet med Ung säkerhet. Det är ett mycket bra initiativ att låta barnen regelbundet möta räddningstjänst och polis, konstaterar hon. Barnens brandbil besöker skolan varje år och det fungerar ypperligt. Barnen tar till sig allt och får en mycket bra kunskapsgrund som de inte sällan tar med sig hem dessutom. Vet du hur du ska göra om det börjar brinna eller om olyckan är framme? Öka din säkerhet med mer kunskap Under 2011 utbildade vi personer i brandsäkerhet och i grundläggande sjukvård. Vill du lära dig Första hjälpen eller hur du brandsäkrar ditt hem? Mer information finns att läsa på vår hemsida Låna flytväst De flesta vet att en flytväst är en bra livförsäkring när man ska ut på sjön eller havet. Trots detta slarvar en och annan och litar istället till sin simkunnighet. Sedan ett par år tillbaka kan allmänheten låna flytvästar av oss gjordes rekordmånga flytvästlån. I Vetlanda lånades 185 flytvästar ut under sammanlagt 383 dagar. I Nässjö var motsvarande siffra 172 västar under 352 dagar. Rädda liv som är i uppenbar fara, men utsätt inte dig själv för risker. Utrym lokalen. Glöm inte att stänga fönster och dörrar. Bege dig till uppsamlingsplats om en sådan finns förutbestämd. Varna dem som hotas av branden så att också de kan sätta sig i säkerhet. Larma genom att utlösa brandlarmet om sådant finns eller ring larmnumret 112 från en säker plats. Möt upp räddningstjänsten när de kommer. Släck om du har tillgång till släckutrustning och bedömer att du kan släcka. Utsätt inte dig själv för onödiga risker. Använd inomhusbrandpost eller handbrandsläckare. Årsredovisning

6 Det känns skönt att vi äntligen har kommit upp i rätt antal medarbetare med rätt kompetens. Tomas Andersson Hur blir man deltidsbrandman? En av Sveriges snabbaste En jämförelse bland Sveriges kommuner visar att Höglandets räddningstjänstförbund har en av landets kortaste inställelsetider. Från det att SOS Alarm mottar larmet tills dess att den första räddningspersonen är på plats är mediantiden 8,7 minuter i Nässjö kommun och 10,3 minuter i Vetlanda kommun. Mediantiden för landets snabbaste räddningstjänst är 7,3 minuter. Deltidsbrandman en nyckelposition numera Deltidsorganisationen behöver nya medarbetare då och då. På flera lite större orter inom förbundets geografiska område (Nässjö och Vetlanda kommuner) finns deltidskårer bemannade med deltidsanställda brandmän som inställer sig vid larm. De har ett vanligt arbete och bor på orten. Att arbeta som deltidsanställd brandman innebär att du har god fysik, körkort samt att du bor och arbetar inom ett område av 6-8 minuter från ortens brandstation. Vi utbildar dig i din anställning. Din grundutbildning är tio veckor. Normalt har du beredskap för att rycka var tredje till fjärde vecka. I din anställning ingår också att öva någon kväll i månaden. Är du intresserad? Säg brandman och du tänker antagligen på dem som bemannar brandstationerna i Nässjö och Vetlanda. Sanningen är den att den 44 man starka heltidsbemanningen kompletteras och förstärks med 128 deltidsbrandmän och 43 brandvärnsmän/-kvinnor. I och med den utryckningsorganisation som infördes 2010 så har deltidsbrandmannens roll stärkts väsentligt, säger Morgan Miledal, områdesansvarig för deltidsorganisationen. Många uppgifter som förr bara utfördes av heltidsbrandmän, till exempel rökdykning, förutsätter numera medarbetare även från deltidsstyrkan, fortsätter han. Många deltidsbrandmän känner av att de blivit allt viktigare för insatsen som helhet. Under 2010 och 2011 har antalet deltidsanställda brandmän ökat med drygt 20 personer. Framför allt har antalet deltidsbrandmän vid heltidsstationerna ökat. Nyanställningarna har också fört med sig att många genomgått utbildning i olika omgångar. Det känns skönt att vi äntligen har kommit upp i rätt antal medarbetare med rätt kompetens, säger Tomas Andersson, platschef vid deltiden i Vetlanda. Numera har vi till och med några medarbetare som kan hoppa in som ersättare vid sjukdom och ledigheter, vilket är jättebra. Vid deltiden i Nässjö haltar bemanningen fortfarande något. Vi har haft en positiv trend de senaste åren och vi har kommit en bra bit på vägen, även om vi fortfarande saknar några medarbetare, säger Anders Axelsson, platschef i Nässjö. 6 Årsredovisning 2011

7 Räddningstjänsten handlägger explosiv ansökan... Hösten 2010 kom en ny lag som reglerar hantering av brandfarliga och explosiva varor. Den största förändringen för invånarna i Nässjö och Vetlanda kommuner är att det numera är till oss, Höglandets räddningstjänstförbund, som man vänder sig till när man behöver tillstånd för att transportera, förvara och försälja till exempel dynamit och krut. Vi är också den myndighet som ger tillstånd för innehav av större mängder brandfarliga varor till exempel gasol, diesel, bensin och en del gaser, berättar Rasmus Frid, brandingenjör. Polisen har kvar tillstånd för vissa sprängarbeten samt vapentillstånd. Enligt lagstiftaren är tillstånd för brandfarliga varor en fråga för landets kommuner, men Nässjö och Vetlanda kommuner har fört över ansvaret på räddningstjänstförbundet. Det är ju inte så väldigt många tillstånd det årligen rör sig om i varje kommun och därför blir det effektivare att samla tillståndshanteringen för den här typen av varor hos en instans där man kan bygga upp kunskap och rutiner för handläggningen., konstaterar Rasmus Frid. En av de vanligaste explosiva varorna är fyrverkerier. Den vanlige kommuninvånaren behöver inget tillstånd för att vare sig köpa, förvara eller skjuta upp sina nyårsraketer. Det enda han/hon måste tänka på att följa respektive kommuns lokala ordningsföreskrift som brukar reglera när och var man får skjuta fyrverkerier. Men den som försäljer nyårsraketerna måste ha ett tillstånd som man ansöker om hos oss. Eldar du säkert? Att värma huset med fast bränsle kräver regelbundna kontakter med både brandskyddskontrollanten och sotaren (om du inte ansökt om att få sota själv). Dessutom kräver det kunskap i hur man eldar på ett säkert sätt. Här kommer några råd: Elda med torr och ren ved inget annat. Braskaminen behöver vila lika länge som du eldat i den, innan du eldar igen. Elda försiktigt. Tumregeln är aldrig mer än två kilo per timme. Pyrelda inte. Det innebär att man stänger syretillförseln när man eldat klart. Det leder till att tjära sätter sig i skorstenen och nästa gång man eldar kan det ta eld i skorstenen. Årsredovisning

8 Räddning från Räddning , kom! 2011 var året då kommunikationssystemet Rakel gjorde entré på allvar. Rakelsystemet är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning och ska underlättar den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa till exempel polis, räddningstjänst och ambulans. Sveriges riksdag beslutade 2003 om utbyggnad och införande av Rakel för att stärka den svenska krisberedskapsförmågan. Beslutet innebar att 200 olika analoga kommunikationssystem ersätts av ett enda digitalt system. I december 2010 invigdes hela Norrland som den sista delen i utbyggnaden av Rakel. Därmed hade Sverige för första gången fått ett landstäckande kommunikationssystem. För Höglandets räddningstjänstförbund har det varit en lång startsträcka, men under 2011 tog arbetet rejäla kliv framåt. Vi har en helt annan nåbarhet med en betydligt bättre ljudkvalitet i det nya systemet basstationer gör att systemet täcker 95 procent av landets yta, berättar Roger Johansson, funktionschef för Drift och underhåll och den som arbetat med att föra in Rakel i räddningstjänstförbundets organisation. Vi har några mindre vita fläckar i våra medlemskommuner, fortsätter han samtidigt som han konstaterar att kvaliteten i kommunikationen mellan polis, ambulans och räddningstjänst har förbättrats. Antingen hör du eller så hör du inte. Det klipper inte längre vilket ibland gjorde att halva meddelandet gick fram, naturligtvis med dito tillhörande missförstånd. Det ät naturligtvis en kvalitetshöjning som även den nödställde har stor glädje av. Under 2011 har minst ett fordon på varje station, hel- och deltid, utrustats med en Rakelterminal. Under året köpte vi in 30 terminaler och ytterligare är på G under nästa år. Tanken är att vi helt ska lämna det analoga systemet under hösten Rakel. 8 Årsredovisning 2011 Kvaliteten i kommunikationen mellan polis, ambulans och räddningstjänst har förbättrats. Roger Johansson och Andreas Beijer

9 Jippi det brinner! Anlagda bränder är ett samhällsproblem. Dessvärre är det den vanligaste brandorsaken idag, minst var fjärde brand är anlagd. Anlagd brand är ett allvarligt brott. Någon av landets räddningstjänster larmas ut minst en gång om dagen till en skola som drabbas av brand, cirka hälften av dessa bedöms vara anlagda. Skolbränderna kostar samhället närmare 300 miljoner kronor om året det är stora summor som bokstavligen går upp i rök. Nässjö och Vetlanda kommuner har hitintills varit förskonade från utvecklade bränder i sina skollokaler, däremot har man drabbats av ett antal tillbud. Inte sällan är tillbudet resultatet av barns och ungdomars vårdslösa lek med eld. Det går inte att blunda för de här problemen, säger Anders Ydreborg, polis i Nässjö. Det är jätteviktigt att vi vuxna markerar upp och talar om att det både är fel och farligt. Polis och räddningstjänst har sedan något år tillbaka etablerat ett bra samarbete vid de här händelserna. Vi har arbetat fram ett upplägg där vi tillsammans klart och tydligt visar på konsekvenserna av en anlagd brand, berättar Göran Axelsson, brandman och en av fyra medarbetare inom räddningstjänstförbundet som har till uppgift att tillsammans med polisen fånga upp den eller de som ligger bakom tilltaget. Vi från räddningstjänsten berättar om konsekvenserna av en brand, vad som händer egendom och människa och polisen berättar om de juridiska konsekvenserna. Barns och ungdomars förmåga att förstå konsekvenserna av sitt agerande har förändrats. Därför är det viktigt att vi räddningstjänst och polis stödjer skolan i deras arbete med de här frågorna, konstaterar Anders Ydreborg. Varje år kallas vi ett tiotal gånger till skolor i Nässjö och Vetlanda kommuner, berättar Göran Axelsson. Statistiken för riket visar att antalet skolbränder minskar successivt, jag hoppas att det ger utslag även hos oss och att denna arbetsuppgift med tiden kan skrinläggas helt. Det vore drömmen. Tips & råd Den som har kunskap om hur man beter sig i olika krissituationer är också den som hanterar läget bäst. Tips och råd om hur du kan förbereda dig för såväl den lilla händelsen som för den större finns att läsa på På kan du följa händelseutvecklingen i olika händelser. Årsredovisning

10 Vår organisation i nyckeltal Funktion Uppgift Myndighet Tillsyn LSO Tillsyn LBE Tillstånd brandfarlig vara Tillstånd explosiv vara Ledning Arbetade timmar inom Räddsam F Antal besök hemsidan Antal utgåvor FörbundsNytt Stöd till insats Antal insatser Trafikolyckor Brand i byggnad Skydd mot olyckor Antal kurser Antal deltagare Antal genomförda utbildningstim Utrymningsövningar CAD-ritningar Personal Antal medarbetare Antal heltidsanställda varav kvinnor Antal deltidsanställda varav kvinnor 4 4 Medelålder heltid Medelålder deltid Sjukfrånvaro, alla anställda, % 0,48 1,01 0,53 Sjukfrånvaro, 29 år och yngre, % 0,73 0,00 0,00 Sjukfrånvaro år, % 0,57 0,08 0,29 Sjukfrånvaro 50 år och äldre, % 0,44 1,49 0,68 Övertid drift, timmar ,5 Övertid insats, timmar Aktiviteter i handlingsprogram Tillstånd transporter eget miljöavfall Antal aktiviteter Genomförda Påbörjade Ej påbörjade Oljeavfall 400 l/år 400 l/år 400 l/år Lösningsmedelsavfall 200 l/år 200 l/år 200 l/år Avfall färg 200 l/år 200 l/år 200 l/år Lysrör 300 st/år 300 st/år 300 st/år Elektroniskt avfall 300 kg/år 300 kg/år 300 kg/år Övrigt miljöfarligt avfall 100 kg/år 100 kg/år 100 kg/år 10 Årsredovisning 2011

11 Investeringsredovisning Driftsredovisning Objektsgrupper Brandbilar Ingående bokfört värde , ,8 Anskaffning 0,0 0,00 Avskrivning , ,4 Utgående bokfört värde , ,4 Maskinstege/hävare Ingående bokfört värde , ,6 Anskaffning 0,0 0,0 Avskrivning , ,3 Utgående bokfört värde , ,3 Inventarier 5 år Ingående bokfört värde , ,4 Anskaffning , ,1 Inkomst 6 318,3 Avskrivning , ,8 Utgående bokfört värde , ,4 Inventarier 10 år Ingående bokfört värde , ,7 Anskaffning , ,6 Avskrivning , ,2 Utgående bokfört värde , ,1 Larmkläder Ingående bokfört värde , ,4 Anskaffning 0,0 0,0 Avskrivning , ,2 Utgående bokfört värde , ,2 Småbilar Ingående bokfört värde , ,0 Anskaffning 0, ,0 Avskrivning , ,1 Utgående bokfört värde , ,9 Totaler Ingående bokfört värde , ,0 Anskaffning , ,7 Inkomst , ,3 Avskrivning , ,2 Utgående bokfört värde , ,2 Budget 2011 Bokslut 2011 Avvikelse mot budget Redovisning mot budget, % Myndighet Intäkter , ,3-106,7 96,0 Kostnader 3 210, ,8 615,2 80,8 Nettokostnad 545,0 36,5 508,5 6,7 Förbundledning Intäkter , ,4-638,6 98,8 (Varav medlemsbidrag) , ,0 0,0 100,0 Kostnader 8 977, , ,7 79,8 Nettokostnad , , ,1 102,8 Brandskyddskontroll Intäkter , ,6-271,4 83,7 Kostnader 1 569, ,6-22,6 101,4 Nettokostnad -101,0 193,0-294,0-191,1 Skydd mot olyckor Intäkter , ,3-241,7 90,0 Kostnader 8 540, ,5-239,5 102,8 Nettokostnad 6 119, ,2-481,2 107,9 Drift och underhåll Intäkter -751, ,4 369,4 149,2 Kostnader , ,6-546,6 104,3 Nettokostnad , ,2-177,2 101,5 Stöd till insats Intäkter -936, ,2 367,2 139,2 Kostnader , ,9-604,9 102,6 Nettokostnad , ,7-237,7 101,1 Kris och beredskap Intäkter , ,3 54,3 102,7 Kostnader 3 385, ,8 501,2 85,2 Nettokostnad 1 400,0 844,5 555,5 60,3 HRF totalt Intäkter , ,5-467,5 99,2 Kostnader , , ,5 97,5 Nettokostnad -79, , ,0 Årsredovisning

12 RESULTATRÄKNING Not Bokslut 2011 Bokslut 2010 Verksamhetens intäkter 1, , ,4 Medlemsbidrag , ,0 (Varav Nässjö kommun) , ,0 (Varav Vetlanda kommun) , ,0 Verksamhetens kostnader 3, , ,5 (Varav pensionskostnader) , ,3 (Varav löpande pensioner) -316,3-426,6 Avskrivningar , ,5 Verksamhetens nettokostnader 1 116, ,6 Finansiella intäkter 171,1 42,0 Finansiella kostnader -162,6-84,3 Årets resultat 1 125, ,9 Upplösning avsättning (övningsfält) 0,0 441,2 Årets resultat 1 125,0-990,7 BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier , ,2 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar , ,0 Summa anläggningstillgångar , ,2 Omsättningstillgångar Kundfordringar 9 278, ,5 Övriga kortfristiga fordringar 1 381, ,0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 704, ,7 Kassa och bank , ,8 Summa omsättningstillgångar , ,0 Summa tillgångar , ,2 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital , ,6 (därav årets resultat) 1 125,0-990,7 Avsättningar Byggnation övningsfält 0,0 0,0 Avsatt till pensioner , ,0 Summa avsättningar , ,0 Skulder Långfristiga skulder , ,0 Kortfristiga skulder , ,6 Summa skulder , ,6 Summa eget kapital, avsättningar och skulder , ,2 12 Årsredovisning 2011

13 Kassaflödesanalys Not Bokslut 2011 Bokslut 2010 Den löpande verksamheten Årets resultat ,0-990,7 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Återföring av avskrivningar , ,5 Förändring av pensionsavsättning ,0 219,0 Upplösning av avsättning övningsfält 0,0-441,2 Rörelsekapitalets förändring Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar , ,3 Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder , ,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 016, ,6 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar ,3-304,9 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten ,3-304,9 Finansieringsverksamheten Ökning (-) / minskning (+) långfristiga fordringar ,0-219,0 Upplåning Ökning (+) / minskning (-) långfristiga skulder 0,0 0,0 Amortering 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ,0-219,0 Kassaflöde/förändring av likvida medel , ,7 Likvida medel vid årets början , ,1 Likvida medel vid årets slut , ,8 Årsredovisning

14 Tilläggsupplysningar och noter Årsredovisningen har upprättats i enlighet med kommunal redovisningslag och de rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning utger. Period (belopp i kkr). NOTER Not 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen , ,4 Därav: Interna intäkter 0,0 0,0 Intäkter enligt resultaträkning , ,4 Not 2 specifikation Verksamhetens intäkter Utbildning 1 552, ,8 Avtalskund 725,9 675,4 Automatlarm 1 159, ,0 Tillsyn 425,8 374,5 Brandskyddskontroll 1 398, ,7 Teknisk service 470,9 740,8 RäddSam F 709,3 0,0 Bidrag totalförsvaret 1 523, ,3 Övriga intäkter 3 064, ,9 Summa , ,4 Not 3 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen , ,5 Därav: Interna kostnader 0,0 0,0 Kostnader enligt resultaträkningen , ,5 Not 4 specifikation Verksamhetens kostnader Inköp av varor och material 2 816, ,2 Övriga externa kostnader , ,3 Varav RäddSam F-kostnader 709,3 Nedskrivningar kundfordringar 0,0 Personalkostnader , ,0 Summa , ,5 Not 5 Inventarier Ingående anskaffningsvärde , ,2 Årets inköp 1 321,3 304,9 Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,1 Ingående avskrivningar , ,0 Årets avskrivningar , ,5 Omklassificeringar Utgående ackumulerade avskrivningar , ,9 Utgående redovisat värde , ,2 Avskrivningsmetod: Linjär avskrivning Nyttjandeperioder: Brandbil 15 år Maskinsteg/Hävare 10/15 år Småbilar 5 år Övriga inventarier 5 och 10 år Not 6 Långfristiga fordringar Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP , ,0 Löneskatt 5 929, ,0 Summa , ,0 Vid Räddningstjänstförbundets bildande har medlemskommunerna genom avtal förbundit sig att stå för alla kostnader för särskild ålderspension. Beloppet är upptaget som en långfristig fordran gentemot medlemskommunerna. Se not 8. Not 7 Eget kapital Balanserat eget kapital 1 518, ,3 Årets resultat 1 125,0-990,7 Summa 2 643, ,6 Not 8 Avsatt till pensioner Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP , ,0 Löneskatt 5 929, ,0 Summa , ,0 Not 9 Långfristiga skulder Checkräkningskredit (3 000,0) Lån Kommuninvest 6 000, ,0 Summa 6 000, ,0 Not 10 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder 2 292, ,9 Övriga kortfristiga skulder 1 964, ,3 Upplupna kostnader , ,5 Förutbetalda intäkter 1 373, ,0 Summa , ,7 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser KPA pension 3 574, ,0 Ansvarsförbindelser leasingkontrakt Nordea Summa 3 574, ,0 Hyres-/leasingavtal Räddningstjänstförbundet har inga hyres-/leasingavtal som kan klassas som finansiella. Organisationen har inte heller ej uppsägningsbara operationella hyres-/leasingavtal. Nyckeltal Soliditet (Eget kapital/totalt kapital) 4,1 % 2,8 % Balanslikviditet (Samtliga omsättningstillgångar/ Kortfristiga skulder) 89,8 % 80,2 % 14 Årsredovisning 2011

15 Revisionsberättelse för år 2011 för Höglandets räddningstjänstförbund Till Fullmäktigeförsamlingarna i Nässjö kommun och Vetlanda kommun. Organisationsnummer Vi, av fördundsmedlemmarna utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Höglandets räddningstjänstförbund. Direktion och beredning ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktigeförsamlingarna. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvars prövning. Vi bedömer sammantaget att direktion och beredning i Höglandets räddningstjänstförund i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer att direktionens och beredningens interna kontroll har varit tillräcklig. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som uppställts. Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och beredning samt enskilda ledamöterna i dessa organ. Vi tillstyrker att Höglandets räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2011 godkänns. Nässjö Höglandets räddningstjänstförbund Nässjö den 14 mars 2012 Årsredovisning

16 Höglandet är en trygg och säker region där liv, hälsa, egendom och miljö värnas och utvecklas positivt. Vi skyddar och hjälper! Höglandets räddningstjänstförbunds vision Höglandets räddningstjänstförbund Org. nr Nässjö Tel e-post Produktion: DeskToppen i Taberg. Foto: Hasse Bengtsson och Niklas Johansson, Mostphoto 16 Årsredovisning 2011

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning 2012 MB 1

Årsredovisning 2012 MB 1 Årsredovisning 2012 1 Under 2012 antogs ett nytt handlingsprogram för skydd och säkerhet av Nässjö och Vetlanda kommuner. Målet är bland annat att minska brott, olyckor och kostnader för materiella skador.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826 Årsredovisning för Comfort Window System AB (publ) Org.nr. 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2006 09 01-2007

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer