Bilaga till årsredovisning Barn- och utbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Bilaga till årsredovisning 2014 Barn- och utbildningsnämnden

2 1 Statistik för förskola och pedagogisk omsorg 1.1 Personaltäthet och utbildningsnivå i förskolor i Danderyd Statistiska Centralbyrån (SCB), som sköter insamling av uppgifter om personaltäthet och andelen med pedagogisk högskolebehörighet, ändrade rutiner under Insamlingen blev betydligt mer komplicerad för enheterna och förvaltningen har inte lyckats samla in uppgifterna för de fristående enheterna. Förskola (kommunal) Personaltäthet, antal barn per årsarbetare Altorps förskola 5,6 Baduhilds förskola 4,1 Borgens förskola 5,4 Förskolan Sätra äng 5,2 Hildingavägens förskola 5,5 Kevinge förskola 5,4 Kornvägens förskola 6,0 Majstigens Förskola 4,5 Nora Herrgårds förskola 5,2 Norra Åsgårds förskola 5,7 Pärlans förskola 3,0 Rosenvägens förskola 4,4 Skogsgläntans förskola 5,7 Trappgränds Montessoriförskola 4,9 Vitsippans förskola 5,5 Totalsumma 5,1 Andel årsarbetare med pedagogisk högskolebehörighet 2 Statistik för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Betyg i årskurs 6 Andel (%) med A-E Danderyd Genomsnittlig betygspoäng Danderyd Ämne Total Flickor Pojkar Total Flickor Pojkar Bild ~100 ~ ,2 17,2 13,6 Engelska ~100 ~100 ~100 16,3 16,7 16 Hem- och konsumentkunskap ,4 15,8 13,3 Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2014 bilagor 2(28)

3 Idrott och hälsa Matematik Musik Biologi Fysik Kemi Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska Teknik ~ ~ ,7 15,5 ~ ~100 15,9 16,4 15,6 ~ ~100 16,4 17,6 15,5 ~ ~100 14,5 15,1 14,1 ~ ~100 14,4 14,8 14,1 ~ ~100 14,3 14,8 13,8 ~ ~100 15,2 15,6 14,8 ~ ~100 15, ,9 ~ ~100 14,9 15,6 14,2 ~ ~100 14,6 15, ,9 16,3 13,7 ~100 ~100 ~100 15,1 16,3 14,1 ~ ~100 14,5 14,9 14,1 Kommentarer: Ett genomsnittligt meritvärde tas inte fram för årskurs 6. ~100 innebär att färre än 10 elever inte klarat kravnivåerna i ämnet. Betygsskalan går från E-A där E har värdet 10 och A har värdet 20. Ett genomsnittligt betyg på C innebär 15, Resultat på nationella ämnesprov i årskurs 3 Antal och andel elever som har nått kravnivån av samtliga elever i årskurs 3 Danderyd Totalt riket Andel (%)som nått kravnivån av samtl. elever Andel (%)som nått kravnivån av samtl. elever Ämne Delprov Matematik Muntlig kommunikation 99,8 93,8 Matematik Överslagsräkning, huvudräkning 97,7 88 Mönster i talföljder, geometriska Matematik mönster 99,4 94,1 Matematik Positionssystemet, enkla problem 99,4 93,1 Mätning längd, proportionella Matematik samband 89,4 71,6 Matematik Symmetri, skriftliga räknemetoder 93,1 82 Huvudräkning, förståelse för Matematik räknesätten 98,5 91 Svenska Tala: muntlig uppgift 99,4 97,9 Svenska Läsa: berättande text 98,7 94,4 Svenska Läsa: faktatext 97,9 91,8 Svenska Läsa: enskild högläsning 98,5 94,4 Svenska Läsa: enskilt textsamtal 99,6 97,5 Svenska Skriva: berättande text 92,6 90,3 Svenska Skriva: stavning och interpunktion 92,2 89,7 Svenska Skriva: faktatext 87,6 86,2 Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2014 bilagor 3(28)

4 Kommentarer: Inget betyg sätts på nationella prov i årskurs 3. Årskurs Resultat på nationella prov i årskurs 6 och ämnesprov i årskurs 9 Andel (%) elever med provbetyg A-E Genomsnittlig provbetygspoäng Ämne Delprov Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Svenska Provbetyg ~100 ~100 ~100 15,1 15,9 14,4 Svenska Muntlig förmåga ,6 16,2 15,1 Svenska Läsförståelse ~100 ~100 ~ ,6 16,5 Svenska Skriftlig förmåga 95,8 ~100 93,5 13,1 14,4 12 Matematik Provbetyg 98,8 ~100 ~ ,1 Engelska Provbetyg ~100 ~100 ~100 17,3 17,5 17,1 Engelska Muntlig förmåga ~100 ~100 ~100 16,4 16,5 16,4 Engelska Receptiv förmåga ~100 ~100 ~100 17,5 17,7 17,4 Engelska Skriftlig förmåga 98,4 ~100 97,4 16,6 17,1 16,2 Kommentarer: Från Skolverkets databas Siris. Om antalet elever som inte klarat målen är färre än 10 skrivs resultatet med ~100 Årskurs 9 Andel (%) med provbetyg A-E Genomsnittlig betygspoäng Prov/delprov Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Tala (delprov A svenska) ~ ~ ,9 15,2 Läsa (delprov B svenska) 98,5 ~100 ~100 15,5 16,1 14,8 Skriva (delprov C svenska) 97,4 ~100 95,7 14,2 15,3 13,1 Sammanvägt provbetyg ~100 ~100 ~100 15, ,3 Matematik Provbetyg ~100 ~100 ~100 15,1 15,3 14,9 Tala (delprov A engelska) ~100 ~100 ~100 17,4 17,4 17,4 Läsa och lyssna (delprov B engelska) ~100 ~ ,7 17,8 17,7 Skriva (delprov C engelska) ~100 ~100 ~100 16,7 16,9 16,6 Sammanvägt provbetyg ~100 ~ ,4 17,5 17,4 Kommentarer: Den genomsnittliga betygspoängen för biologi redovisas i Skolverkets databas enbart per skola och inte för hela kommunen. Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2014 bilagor 4(28)

5 2.4 Relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9 Svenska Matematik Engelska Andel (%) elever med lägre, lika eller högre slutbetyg än provbetyget Andel (%) elever med lägre, lika eller högre slutbetyg än provbetyget Andel (%) elever med lägre, lika eller högre slutbetyg än provbetyget Ämne Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Riket, Samtliga 11,2 65,8 22,9 2, ,8 17,6 73,5 8,9 Fribergaskolan 15,5 65,8 18,7 12,6 72,2 15,2 16,9 78,1 5 Mörbyskolan 15,2 66,4 18,4 0,8 90,2 9 22,8 75,6 1,6 Viktor Rydbergs Samskola 6,9 55,4 37,7 7,8 78,9 13,3 24,7 70,7 4,6 Kommentarer: Nationella prov genomförs under vårterminen. Betyg sätts efter avslutad kurs och läraren ska använda all information som finns tillgänglig om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven. Därför kan det skilja mellan resultat på nationellt prov och betyg. Jämförelsen ska användas som diskussionsunderlag på skola och huvudman för att säkerställa likvärdigheten i betygssättning. 2.5 Genomsnittlig betygspoäng hos de elever som fick slutbetyg per läsår Genomsnittligt meritvärde Andel (%)behörig Andel (%)som nått målen i Alla flickor pojkar till yrkesprogram alla ämnen Fribergaskolan 247,1 264,5 233,5 ~ Mörbyskolan 243,4 257,7 230,6 ~100 88,4 Viktor Rydbergs Samskola 248,2 260,5 232,2 ~100 96,6 Riket (samtliga huvudmän) 214,8 86,9 77,4 Kommentarer: Från Skolverkets databas Siris. Om antalet elever som inte klarat målen är färre än 10 skrivs resultatet med ~100 Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2014 bilagor 5(28)

6 3 Statistik för gymnasieskola GBP elever med gymnasieexamen och studiebevis Gymnasieskola Program GBP elever med gymnasieexamen Danderyds gymnasium Ekonomiprogrammet 14,7 14,4 93,5 Danderyds gymnasium Estetiska programmet 14,4 13,5 76,9 Danderyds gymnasium Andel elever med gymnasieexamen Naturvetenskapsprogrammet 16,1 16,0 98,2 Danderyds gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet 14,2 13,7 87,4 Danderyds gymnasium Teknikprogrammet.. 13,3.. Marina Läroverket Naturbruksprogrammet 16,1 15,9 94,8 Marina Läroverket Riksrekryterande utbildningar 12,4 11,7 77,4 Marina Läroverket Samhällsvetenskapsprogrammet 16,5 16,3 97 Viktor Rydbergs gymnasium Djursholm Ekonomiprogrammet 17,2 17,2 100 Viktor Rydbergs gymnasium Djursholm Naturvetenskapsprogrammet 17,8 17,7 96,3 Viktor Rydbergs gymnasium Djursholm Samhällsvetenskapsprogrammet 16,9 16,7 94,1 Riket Naturbruksprogrammet 14,5 13,8 83,1 Riket Riksrekryterande utbildningar 13,7 12,7 76,5 Riket Ekonomiprogrammet 14,9 14,4 91,4 Riket Estetiska programmet 15,0 14,4 87,4 Riket Naturvetenskapsprogrammet 15,9 15,6 94,7 Riket Samhällsvetenskapsprogrammet 14,7 14,3 90,6 Riket Teknikprogrammet 14,5 13,9 88,2 Kommentarer: Antal elever på Teknikprogrammet med avgångsbetyg var 14 stycken. Antalet elever med gymnasieexamen understeg 10 st, därför utelämnas siffran i statistiken och.. skrivs istället. Gymnasieexamen innebär godkänd yrkesexamen på yrkesförberedande program och behörighet till högskola/universitet för högskoleförberedande program. 4 Intern kontroll 4.1 Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 Förvaltningen gjorde för några år sedan en förteckning över rutiner som är aktuella. Sammanlagt 16 rutiner bedömdes utifrån risk och väsentlighet. Varje år har 3-4 rutiner valts ut och undersökts extra noggrant. Utifrån granskningens resultat och kunskaper under aktuellt år har rutiner valts ut för intern kontroll-plan för kommande år. Utöver dessa rutiner tillkommer ett gemensamt granskningsområde för samtliga nämnder, den fastställs av kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2014 bilagor 6(28)

7 Sammantaget bedömer förvaltningen att den interna kontrollen är tillräcklig. Rutin/system i intern kontroll-plan 2014 Avvikelse Kontrollmoment Vidtagna åtgärder vid avvikelse När undersöktes område t Ansvari g Skolpeng till förskola och skola Några avvikelser uppmärksammades och rättades. Ingen ekonomisk skada tillfogades. Förseningar av främst tilläggsbelopp initierade utvecklingsarbete tillsammans med produktionskontoret. Kontroller görs månatligen av exempelvis kontering, barn är inskrivna i verksamheten, barn är folkbokförda i kommunen, korrekt belopp etc. Rättelser har gjorts i samråd med berörda enheter. Löpand e under 2014 Ekonomcontroller Debitering av avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Brev till alla med nedsatt avgift under våren där de uppmanades att redovisa aktuella inkomster, annars fick de högsta avgiften. Revisorernas granskning under 2014 visade ett tillfredsställande resultat i rutiner och system och att alla undersökta avgifter var korrekta. Samtliga föräldraavgifte r ska vara korrekta Med e- legitimation kan förvaltningen göra ytterligare effektiviseringar. planeras under 2015 Våren och hösten 2014 Ekonomcontroller Rutiner för modersmålsundervisnin g och studiehandledning Fakturering för elever från andra kommuner Rutiner finns för inskrivning, fakturering etc Nya blanketter och rutiner Löpand e under 2014 Ekonomcontroller Gemensamt granskningsområde Se rapportering nedan Skolexpert 4.2 Gemensamt granskningsområde Hur säkerställer skolorna att övergång till förskoleklass är bra liksom verksamhetens innehåll? Inledning Förskoleklass i Danderyds kommun är en bra verksamhet. Ambitionsnivån hos pedagogerna är hög och föräldrarna är i hög grad nöjda med verksamheten. Pedagogerna uttryckte själva att de ville utveckla sitt arbete och samarbete med både förskola och skolår 1-3. Personaltätheten är hög och vikarier behövs inte när någon pedagog är frånvarande då grundbemanningen är god. I denna rapport fokuserar vi på de förbättringsområden som vi uppfattar som väsentliga för att göra verksamheten ännu bättre. Skolverket tar fram allmänna råd för förskoleklassen. Vi har valt att inte redovisa rapporter om förskoleklass angående forskning eller annat. Denna rapport bygger på våra observationer och intervjuer under ett antal besök i förskoleklass under våren Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2014 bilagor 7(28)

8 4.2.2 Uppdrag och bakgrund Målet med studien är att få en bild av hur väl skolorna i Danderyd lyckas med uppdraget att uppfylla läroplanens mål för förskoleklassen. Studien ska identifiera vilka insatser som behöver göras för att samverkan med avlämnande förskola och mottagande skola (årskurs 1) ska bli bättre och för att stötta utvecklingen av befintlig verksamhet. Vi har genomfört studien utifrån följande frågeställningar: Underlättar eller försvårar skolans organisation för förskoleklassens personal att lyckas med uppdraget? Vilka samarbeten finns för övergång mellan förskola/skola, skola/fritidshem och förskoleklass/årskurs 1? Vilka metoder används för att underlätta övergången mellan förskola och skola för eleverna? Hur stimuleras varje elevs utveckling och lärande? Hur har läroplanen översatts till verksamhet? Förskoleklassens uppdrag enligt skollagen och läroplan Förskoleklassen infördes som egen skolform år Det är en frivillig skolform som ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Verksamheten i förskoleklassen omfattas av skollagen och den läroplan som gäller för grundskola, förskoleklass och fritidshem. Enligt skollagen är kommunerna skyldiga att erbjuda avgiftsfri förskoleklass som ska omfatta minst 525 timmar per läsår. För förskoleklassen skall det finnas en rektor och utbildningen i förskoleklassen ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas såväl på huvudmannanivå som på enhetsnivå. Förskoleklassen får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ingår som väsentliga delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara. Det är tillåtet för 6-åringar att fortsätta i förskola men i Danderyds kommun gäller detta bara om det finns särskilda skäl. Organisationen i Danderyd bygger på att alla 6-åringar ska börja i förskoleklass. Idag går så gott som alla sex-åringar i förskoleklass Samverkan med förskola I samtal med förskolepersonalen och i deras kvalitetsdokument framkommer att de upplever att deras arbete med barnen i större utsträckning borde tas tillvara vid övergången till förskoleklassen. Det saknas ofta rutiner för ett mer strukturerat arbete. De kommunala förskolorna och skolorna i Djursholm har haft ett samarbete under flera år som fungerat bra för dem. Däremot har de fristående förskolorna inte haft lika omfattande samverkan vilket de saknat. Stocksund har inlett ett arbete kallat bryggan där både fristående och kommunala förskolor bjuds in. Vid övergången för barn med särskilda behov finns en rutin att förskolan initierar ett samtal med förskola, föräldrar och förskoleklass/skola när skolvalet är klart. Det finns då ingen sekretess att beakta utan det är en bra grund för ett fortsatt samarbete. Det är särskilt viktigt att dessa barn får så bra förutsättningar som möjligt i förskoleklassen och på fritidshemmet Genomförande Skolexpert och förskoleexpert från utbildnings- och kulturkontoret (UKK) genomförde Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2014 bilagor 8(28)

9 besök på utvalda skolor under vårterminen Studien omfattar både övergång mellan förskola/förskoleklass, förskoleklass/årskurs 1 samt förskoleklass/fritidshem. Besöken bestod av observationer och samtal enligt en i förväg utskickad planering. Fyra skolor valdes ut, bland annat avseende på område, storlek samt regi (kommunal och fristående). Skolledningarna tillfrågades och information om syfte och genomförande skickades ut. Totalt besöktes 8 förskoleklasser med fritidshem. Två mindre enheter med både skola och förskola intervjuades angående arbete med övergångar från förskola till förskoleklass. De skolor som valdes ut var Baldersskolan, Danderyds Montessoriskola, Hagaskolan och Långängsskolan. Intervjuer kring övergångar mellan förskola och förskoleklass genomfördes med skolledare från Vendestigens förskola och skola samt Elevverket/Småbarnsskolan. Studien började med att vi tillsammans gjorde besök i utvalda verksamheter för att observera hur verksamheten bedrivs. Besöken bestod av observation i förskoleklass och besök på fritidshem, samtal med pedagoger både i förskoleklass och i fritidshem. Återkoppling till ansvarig skolledare gavs antingen direkt efter observationen eller vid senare tillfälle. Besöken tog ungefär en dag per skola. Skolorna ombads planera inför vårt besök. Dels förbereda de pedagoger som skulle få besök och dels planera tid för samtal. Det schema som skolorna skickade till oss inför besöken var olika tydligt planerade, men vi mottogs alltid väl och fick en god tillgång till alla förskoleklasser, fritidshem och dess personal. Vi stämde alltid av det utskickade schemat med personalen på morgonen och stämde av eventuella förändringar. Observationen Vi fokuserade på följande områden: Ett tydligt värdegrundsarbete Förhållningssätt mellan elever och personal. Arbetsklimat för elever Stöd till elever att : o Bli utforskande självständiga och nyfiken o Samarbeta o Utveckla sitt språk o Utveckla matematiskt tänkande o Utveckla förmågor inom naturvetenskap Hur modern teknik integreras i lärandeprocesser Dokumentation av elevers lärande Miljön som stöd för lärandet Elevers ansvar för det egna lärandet Samtal I samband med observationen hölls samtal med personalen. Vi gav återkoppling och ställde frågor utifrån det vi sett med fokus följande områden: Finns ett generellt erfarenhetsutbyte med förskolan gällande arbetssätt. Finns ett generellt erfarenhetsutbyte med årskurs 1 gällande arbetssätt. Är förskoleklass/fritidshem en integrerad del av skolan? Hur utövar skolledningen styrning av förskoleklassen Vilket stöd finns på skolan för elever med särskilda behov? Samverkan med elevhälsoteamet? Finns strategier för övergångar mellan skolformerna. Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2014 bilagor 9(28)

10 4.2.4 Resultat Förutsättningar för personalen Ledning, samverkan och tillhörighet inom skolan Förskoleklassens verksamhet ska utgå från läroplanen. Rektor är ansvarig för verksamheten. Vid våra besök framkom att skolledningens delaktighet och styrning i de flesta fall behöver förbättras. Personalens upplevelse varierade mellan följande att förskoleklassens personal är en helt egen, isolerad grupp som inte har skolledningens uppmärksamhet eller samverkar med lärare i andra årskurser att förskoleklassens personal får uppmärksamhet om man själv tar initiativet att förskoleklassens personal har samma status som alla andra lärare Ett vanligt sätt att uttrycka sig på från skolledningens sida är personalen är så duktig, verksamheten rullar på. Personalen upplevde i många fall en frustration över att deras kunskap om barnen inte togs till vara vid övergången till årskurs 1 eller senare. Det vanligaste sättet att arbeta på skolorna var att personalen som undervisade i förskoleklassen inte följde med gruppen till årskurs 1 utan startade om med en ny grupp. Detta innebar att gruppen inte självklart fungerade i årskurs 1 som den fungerat i förskoleklass. Lärarna i årskurs 1 får börja om med gruppen både med värdegrundsarbete och arbetsklimatet i klassrum och utanför. Det var också vanligt att förskollärarna inte självklart blev inbjudna till skolans fortbildningssatsningar. Det är tydligt att det faktum att förskoleklassen inte är obligatorisk gör att den inte ges utrymme på gemensamma möten på skolan. Alla elever i förskoleklasserna var även inskrivna på fritidshemmet. Verksamheten delades mellan förskoleklass före lunch och fritidshem efter lunch. Samplaneringsmöjligheterna för fritidshemspersonalen varierade mellan skolorna. Där det fanns en tydlig struktur för vem som var ansvarig och där det fanns regelbundna samplaneringstillfällen upplevde vi att fritidshemmet var en viktig del av verksamheten Personal I samtliga åtta förskoleklasser var man organiserad i lag om tre personer. Kompetenserna i varje grupp varierade men minst en var behörig förskollärare, vanligtvis två. Behörigheter hos personalen var förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare. Förskollärarna ansvarade för förskoleklassen och en pedagog hade uttalat ansvar för fritidshemmet. I flertalet av de studerade skolorna hade någon av förskollärarna grundskollärarbehörighet från förskola till år 3. Skolledningen ansåg generellt att bemanningen räckte till för att ta hand om alla barn, även de med särskilda behov Lokaler och skolgård Lokalerna fungerade överlag väl som stöd för verksamheten. Behovet av plats för samling med alla, mindre utrymmen för att dela upp barnen i gruppaktiviteter, närhet till ett rikligt material fanns tillgodosett på de flesta skolor. Där rummen organiserats för lekar och kreativa aktiviteter gav det en tydlig bild av blandning mellan förskola och skola. På skolor med flera förskoleklasser hade man eller planerade man att ha alla Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2014 bilagor 10(28)

11 förskoleklasser i direkt anslutning till varandra. Eleverna hade sitt fritidshem i samma lokaler som förskoleklassverksamheten. En av skolorna hade integrerat förskoleklassens elever i ett åldersblandat fritidshem. Skolgårdarna var väl anpassade efter elevernas behov och användes mest för egen rörelse och lek Mat Lunchen i matsalen var oftast välplanerad. Eleverna fick gott om tid att hämta sin mat och äta den i lugn och ro. De åt ofta sist för att inte stressas av äldre elever. Ansvaret för att ta hand om sin miljö, dvs äta upp det som var på tallriken samt städa upp efter sig, var tydligt och det var även vanligt med en tyst stund då ingen fick prata. Alla hade bestämda platser även personalen. På de enheter där lunchen är sen serveras ett litet mellanmål på förmiddagen. Dessa varieras mellan en liten frukt till medhavd matsäck. Barngruppen blir orolig och flera barn uppvisar klara trötthetstecken om de inte fått mellanmål på förmiddagen Verksamheten i förskoleklassen Verksamheten var väl strukturerad. Det fanns tydliga rutiner och upplägg av dagens aktiviteter som eleverna var väl förtrogna med. Verksamheten startade med en samling. Den lades upp olika på olika skolor men ett gemensamt inslag var upprop, dagens datum med veckodag och månad samt genomgång av dagens planering. Det var vanligt att eleverna delades upp i mindre grupper så att en personal hade ansvar för en grupps arbete. Ibland var grupperna nivågrupperade framförallt vid språkutvecklande arbete Kunskaper Tolkningen av vad läroplanens mål kunskaper innebär för förskoleklassen är inte entydig. Vi ser skolor där det finns en plan för vad som ska tas upp i förskoleklassen men den är inte alltid förankrad hos skolledningen. Alla enheterna arbetade med språket, naturvetenskap och matematik. I de kommunala enheterna användes NTA[1] som metod. Under vår observation höll de enheterna på med mätning. Eleverna tränades på uppfattning om vad som var längst och skulle sedan mäta med en remsa. Remsorna jämfördes sedan och placerades i storleksordning. Det övriga arbetet med matematiska förmågor som vi såg upplevde vi inte som särskilt utmanande, intresseväckande eller kreativa. De digitala lärverktyg som finns för barn användes inte eftersom det inte fanns lärplattor att tillgå. Ett bra exempel vi såg var arbetet med matematiksagor. Danderyds kommun har erbjudit alla förskollärare och lärare för elever i yngre åldrar fortbildning i matematik, en mycket uppskattad utbildning bland de som deltog. I stort sett alla skolor använde Bornholmsmodellen för att arbeta med elevernas språkutveckling. Vanligtvis delades eleverna upp i grupper för att kunna arbeta på sin individuella färdighetsnivå. På en enhet har den som har lägst utbildning av personalen hand om den grupp som behöver mest hjälp. Elever med särskilda behov ingår i grupperna och har i regel inget särskilt stöd. Skolledning och lärare konstaterar att eftersom de är tre personal på barn ska var Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2014 bilagor 11(28)

12 och en kunna få stöd på sin nivå. Vi kan konstatera att i de grupper där verksamheten är mest lik den vanliga skolan så är flera barn oroliga och får negativ uppmärksamhet från personalen. Ett oroligt barn sitter i ett hörn av lokalen tillsammans med en personal i väntan på att barnet ska bli lugn. Det pågår ingen dialog mellan personal och barn. Det finns också grupper där det är självklart att alla får hjälp och stöd när det behövs och det kan lika gärna vara en kamrat som hjälper till Ansvar och inflytande Förhållningssättet hos personalen varierade. I ett par grupper såg vi utmärkta exempel på hur eleverna fick vara med i planering av ett moment och hur deras idéer togs på lika stort allvar som en vuxens. I dessa grupper syntes det tydligt att eleverna tog ansvar för sitt eget och sina kamraters lärande. Det fanns exempel på utvecklingssamtal som var elevledda. Det handlade då om att hela skolan arbetade enligt den metoden, och så även förskoleklassen. I flera grupper såg vi att barnens vilja till delaktighet inte togs tillvara. Personalen ställde en fråga och ville ha ett förutbestämt svar Normer och värden Observationerna genomfördes i slutet av läsåret och största delen av arbetet med att få en gemensam värdegrund för gruppen gjordes under hösten. Det vi kunde se var de gemensamma riktlinjer som tagits fram samt hur dessa efterlevdes. Vi såg exempel på att de gemensamt framtagna reglerna för hur man ska vara mot varandra användes för att följa upp tex en konflikt eller innan en övning. Det fanns flera dokumentationer på hur man är en bra kompis. I en grupp använde läraren EQ-träning och massage för att skapa tolerans och respekt. Men det var inte alltid som den överenskomna värdegrunden följde med till fritidshemsverksamheten Arbetsmetoder Förskoleklassen får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ingår som väsentliga delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara. Det vi ser är att mycket av övningarna är att fylla i svar eller rita linjer på ett färdigtryckt material eller i en arbetsbok. Inte någonstans ser vi elever som tränar på dator eller lärplatta. Det fanns oftast en dator i klassrummet men vi såg inte att den användes för lärandet utan mest för administration. Inom NTA användes materialet som är mycket konkret och kreativt. Här fick eleverna själva klippa och sätta upp sina remsor i ett diagram. Tematiska arbetssätt var vanligt. Vi såg exempel på teman kring rymden, besök på operan och barnens egna sagoböcker mm. Leken som arbetsmetod var inte så vanligt utan oftast fanns tid då eleverna lekte själva utan de vuxnas deltagande. Däremot var det vanligt att eleverna skulle sitta vid sina bord och arbeta med olika moment på egen hand med pedagoger som ledde arbetet. De gemensamma samlingarna genomfördes alltid på den särskilda mattan på golvet Samverkan med förskola och årskurs 1 Övergången från förskola till förskoleklass och från förskoleklass till år 1 upplevs ofta av den avlämnande personalen att deras kunskaper om barnen inte tas tillvara. Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2014 bilagor 12(28)

13 Förskoleklassen lever ofta sitt eget liv och personalen önskar en större delaktighet med övriga skolan. Förskolepersonalen upplever ofta att det är barnens sociala kompetenser som efterfrågas och inte barnens kunskaper och intressen. Vi hörde flera gånger synpunkter på att eleverna redan hade färdigheter från förskola respektive förskoleklass som man hade planerat att lära dem i nästa årskurs. Det fanns flera förskollärare som gärna skulle fortsätta som lärare i år 1 så de kunde följa elevernas lärande under flera år. Bland pedagogerna i förskoleklassen fanns tankar om att en grundskollärare skulle kunna fortsätta ha eleverna även i år 1. Projektmedel har beviljats flera skolor för att ha ett projekt i förskoleklass och år 1 som förhoppningsvis leder till ett djupare samarbete och bättre resultat för eleverna. På Vendestigens och Småbarnsskolan/Elevverket där det är samma företag som driver både förskola och skola har barnen en lång inskolning och deltar i olika teman och gör många besök i verksamheten. Personalen har gemensamma planeringsdagar och är helt insatta i varandras arbete. Nya barn som kommer från andra förskolor försöker de även ha en nära kontakt med. Övergången mellan förskoleklass och år 1 fungerar väldigt bra och det är vanligt att personalen är densamma Övergång till fritidshem Fritidshemmens verksamhet studerades inte lika omfattande som förskoleklassens utan här hade vi fokus på i vilken utsträckning de var integrerade. Den vanliga strukturen var att förskoleklassverksamheten startade ca och avslutades i och med lunchen. Fritidshemmens verksamhet startade med en längre utevistelse efter lunchen. Innan förskoleklassen börjar finns morgonfritids för de elever som kommer tidigt. Fritidshemmens verksamhet var ofta väl planerad med beskrivande dokument. Personalen var oftast densamma men ansvaret var tydligt uppdelat så att en förskollärare hade ansvaret för förskoleklassen och en annan pedagog för fritidshemmet. Fritidshemmet hade ofta en egen samverkansorganisation med övriga förskoleklasser eller t.o.m. med hela skolans fritidshem. Ingenstans såg vi att arbetet från förskoleklassen fortsatte på fritidshemmet eller att barn som haft svårt med t.ex. en matematikuppgift fortsatte arbeta med den på fritidshemmet men kanske på ett annat sätt Analys Vi ser att det faktum att förskoleklassen inte är obligatorisk medför att den hamnar utanför skolans gemensamma arbete. Skolledningen väljer ofta att ha en organisation för förskoleklassen som medför att den blir isolerad från övriga skolan. Under vår återkoppling till skolledningen efter besöken händer något med förståelsen för förskoleklassens förutsättningar och möjlighet som bidragande resurs. Skolledningarna medger i samtalen att de vet för lite om förskoleklassen verksamhet. Skolledningarna behöver vara mer delaktiga i förskoleklassens verksamhet. Det ska inte hänga på den enskilde pedagogens initiativ att verksamheten ska vara en naturlig del av skolan varken när det gäller samverkan eller kompetenshöjande insatser. Den röda tråden för barnets lärande från förskola till och med år 1 saknades. När det gäller kunskapen om avlämnande och mottagnade skolforms verksamheter behöver den förbättras. För att förskoleklassen ska kunna ta vid där förskolan slutat krävs det att de känner till hur man arbetar i förskolan. Barnens kunskaper och intressen som grundats i förskolan ska utvecklas i deras fortsatta lärande. Förskolan behöver även Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2014 bilagor 13(28)

14 kunskap om hur arbetet i förskoleklass/fritidshem och skola fungerar så de vet vad barnen går vidare till för verksamhet. Vi ser goda exempel där eleverna tillsammans med pedagogerna aktivt deltar i lärandet. Men alla pedagogerna ser inte alltid barnet som den kompetenta eleven. Förhållningssättet är då att pedagogen har svaret vilket reducerar elevens delaktighet. Syftet med samlingarna med alla barn var inte alltid tydliga och välplanerade. Vi har sett exempel på att de använts för att utvärdera, reflektera och dokumentera det man gjort tillsammans. Men också flera exempel på att pedagogerna inte tog tillvara elevernas frågor eller funderingar utan stressade igenom samlingarna för att hinna med det man planerat. Bornholmsmodellen används strukturerat och välplanerat. Eleverna får utmaningar på sin nivå och blir aktiva deltagare. Det märks tydligt att eleverna tycker det är roligt. Konkretisering av matematiken genom laborativa inslag behöver förbättras. Leken som metod saknas alltför ofta det är mer av skola än av förskola. Mycket av det material som användes var färdigtryckt material som eleverna skulle fylla i. Dessa samlades sedan som dokumentation på vad eleverna lärt sig. De digitala lärverktygen saknades helt. Det finns många appar för träning av färdigheter och träning av samarbete mellan eleverna men när vi frågar efter detta så får vi svaret att det inte finns lärplattor till förskoleklasserna. De digitala lärverktygen hjälper eleverna att få syn på sina egna lärprocesser när de får dokumentera med bild eller film. Vi upplever också att kompetensen saknades hos personalen, men intresset finns. Personalen har erbjudits utbildning i konkret matematik av kommunen men det behövs erfarenhetsutbyte mellan skolorna för att få arbetet att ta fart. Uppdelning i mindre grupper upplevde vi positivt. Barnen fick mer utrymme och uppmärksamhet av pedagogerna utifrån sina förutsättningar. Däremot såg vi vid något tillfälle att det inte alltid var den mest kompetenta pedagogen som tog hand om de elever som behövde mest stöd. Vi tycker att planeringen av luncherna är bra. De flesta äter i sista matlaget och får då äta i lugn och ro. Det är också bra med de tysta minuterna för att skapa lugn och ro. I de förskoleklasser där man inte hade ett mellanmål på förmiddagen märktes tydligt att många elever blev trötta och irriterade vilket orsakade en del oro i gruppen. Barn behöver näring för att fungera i gruppen. Konflikten mellan de olika skolformerna kring var eleverna ska få kunskaper inom tex bokstäver och språk är ibland tydligt. De elever som redan kan läsa utmanas ibland inte tillräckligt. De hålls tillbaka för att inte lära sig för mycket Förbättringsområden Ett antal områden har vi identifierat som nödvändiga för att stärka förskoleklassens position i skolan, lyfta verksamheten samt skapa den röda tråd mellan förskola och skola som skollagen föreskriver. Styrning och ledning och organisation En tydlig planering med samtliga pedagoger, inklusive fritidshemspersonalen, kring elevens lärande från och med förskoleklassen till årskurs 3. Kontinuitet med personal kring eleven från förskoleklass till år 3 så att eleverna inte byter samtliga pedagoger från ett år till annat. Skolledare som tydlig pedagogisk ledare även för förskoleklassen Förskoleklassens personal ska få kompetensutveckling inom relevanta områden Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2014 bilagor 14(28)

15 ex.vis språkutveckling och laborativ matematik Helhetssyn på elevens förutsättningar för lärande behov av mat och rast Samverkan förskola och förskoleklass. Utbildning kring uppdragsförståelsen hur skolans läroplan bygger vidare på förskolans Erfarenhetsutbyte kring metoder och innehåll mellan förskola och skola inkl förskoleklass och fritidshem Förbättra kunskapsöverföringen om den individuella eleven mellan skolformer Kommunövergripande verktyg för samverkan mellan alla förskolor, pedagogisk omsorg och skolor för att i enlighet med skollagen underlätta övergångar mellan skolformerna för varje barn. Genomförande av uppdraget Tillgång till digitala lärverktyg under den dagliga verksamheten. Kompetensutveckling och inspiration för personalen i hur digitala verktyg kan användas för elevernas utveckling och lärande samt dokumentation Förskollärarnas kompetens i hur leken används som metod för lärande ska lyftas, spridas och utvecklas. Träning av elevens förståelse för sitt lärande genom att utvärdera, reflektera och dokumentera tillsammans tex vid läsning eller experiment eller lek. 4.3 Intern kontrollplan 2015 Förslag till rutiner att granska extra noggrant Förslagen utgår från förvaltningens risk- och väsentlighetsanalys. Rutiner för skolpliktsansvar i grundskola, aktivitetsansvar i gymnasieskola och informera om allmän förskola. Sedan 2015 finns en ny lagstiftning hur kommuner ska följa upp ungdomar som inte är inskrivna på gymnasieskola. Vidare behöver rutinerna för skolpliktsansvaret i grundskolan dokumenteras. Varje år bör dessutom förvaltningen skicka information till de föräldrar vars 3- åriga barn inte är inskrivna på förskola eller pedagogisk omsorg för att informera om den (avgiftsfria) allmänna förskolan. Signaler på ekonomisk obalans. Alltfler kommuner arbetar systematiskt med att följa upp de fristående utförarnas ekonomiska status. Erfarenheter visar att genom att följa till exempel årsredovisningar, inbetalda arbetsgivaravgifter finns förutsättningar hitta detta i ett tidigt skede. Frågan har blivit aktuell i Danderyd då främst flera utförare inom förskola har lediga platser. Syftet är att försöka förutse ekonomisk obalans hos utförare. Under 2015 tas rutiner fram för att kunna följa det Ytterligare en rutin, fastställs under Gemensamt granskningsområde. Fastställs av kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2014 bilagor 15(28)

16 5 Underlag för bedömning av kostnadseffektiviteten 6 Förskola och pedagogisk omsorg 2014 Nyckeltal för analys av måluppfyllelse samt även god ekonomisk hushållning Ekonomi Prestationer Kvalitet och resultat Kostnaderna 2014 per programområde i nivå med eller lägre än budget: Förskola och pedagogisk omsorg Barn i behov av särskilt stöd Kostnad förskola (kommunal och fristående förskolor), kronor per inskrivet barn 2013: Danderyd: kronor (2012: kr). Stockholms län (ovägt medel): kronor (2012: kr). Kostnad per inskrivet barn i pedagogisk omsorg (familjedaghem) 2013: Danderyd kronor (2012: kr). Stockholms län (ovägt medel): kronor (2012: kr) Antal inskrivna Danderyds-barn 2014 oavsett förskola eller pedagogisk omsorg i förhållande till budget Budget: 1 927st, utfall st Personaltäthet. Inskrivna barn per årsarbetare, kommunal förskola 2013: Danderyd 5,3 (2014: 5,3 prel). Stockholms län (ovägt medel): 5,6 Personaltäthet. Inskrivna barn per årsarbetare, fristående skola 2012: Danderyd 5,2 (2013: 5,2 prel). Stockholms län (ovägt medel): 5,4 Valfrihet Går i den förskola de önskar 2014: 98 % Mångfald Pedagogisk inriktning: Omsorgsform: Driftsform: Personalens behörighet Årsarbetare, andel (%) med pedagogisk högskoleutbildning (kommunal och fristående förskola) 2012: Danderyd: 39 %. Stockholms län (ovägt medel): 38 %

17 Ekonomi Prestationer Kvalitet och resultat Strukturkostnader 1 Redovisade kostnader jämfört med strukturkostnader 2012: Danderyd: -12 %. Stockholms län: -12 %). ( i jämförelse med Stockholms län) Produktionens resultat 2014 Enkäter förskola till föräldrar Våga Visa andel stämmer bra per målområden 2014: (jämförelse görs med de andra kommunerna) Normer och värden: 89 % (samtliga kommuner 85) Utveckling och lärande: 92 % (89) Ansvar och inflytande: 87 % (83) Skola och hem: 88 % (86) Styrning och ledning: 91 % (87) Enkäter pedagogisk omsorg till föräldrar Våga Visa andel stämmer bra per målområden 2014: (jämförelse görs med de andra kommunerna) Normer och värden: 98 % (samtliga kommuner 95) Utveckling och lärande: 98 % (92) Ansvar och inflytande: 97 % (93) Skola och hem: 98 % (91) Styrning och ledning: 99 % (99) 1 Strukturkostnaden beräknas som de kostnader kommunen borde ha utifrån invånarnas utbildningsbakgrund, föräldrarnas förvärvsfrekvens med mera. Avvikelsen beräknas därefter genom att jämföra Danderyds faktiska kostnader året innan med den framtagna strukturkostnaden. Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2014 bilagor 17(28)

18 Ekonomi Prestationer Kvalitet och resultat Källor: Kolada Våga Visa-enkäter Verksamhetsberättelser 2014 Våga Visa - självvärderingar Personalens självvärdering förskola Våga Visa andel stämmer bra per målområden 2014: (jämförelse görs med de andra kommunerna) Utveckling av undervisningen: 90 % (samtliga kommuner: 90 %) Dokumentation av lärande: 93 % (93) Ansvar och inflytande: 94 (94) Skola och hem: 97 (97) Rektor/förskolechefs ansvar: 83 % (83) Förvaltningens bedömning av målområdet utveckling och lärande 2014: Förskolan stimulerar och utmanar barnens matematiska tänkande Förskolan stimulerar och utmanar barnens språkliga förmåga Förskolan har pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande Förskolan använder modern teknik för att stimulera barnens utveckling Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2014 bilagor 18(28)

19 7 Grundskola, förskoleklass och fritidshem 2014 Nyckeltal för analys av måluppfyllelse samt även god ekonomisk hushållning Ekonomi Prestationer Kvalitet och resultat Kostnaderna per programområde för barnoch utbildningsnämnden i nivå med eller lägre än budget: Förskoleklass Grundskola Barn i behov av särskilt stöd Antal inskrivna Danderyds-elever i förskoleklass och grundskola 2013 oavsett skola i förhållande till budget Budget: st, utfall st Valfrihet Det finns tillräckligt många skolor att välja mellan i kommunen (2014): F-klass (F): 84 % År 2 (F): 82 % År 5 (F): 85 % Kostnad grundskola per elev, kommunala och fristående skolor (hemkommun) 2013: Danderyd: kronor. Stockholms län (ovägt medel): kronor. Nettokostnader per elev folkbokförd i kommunen Genomsnitt (ÖJ): kronor, rank 3 i Stockholms län. Personaltäthet Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskola, samtliga kommunala och fristående skolor i Danderyd 2012: Danderyd:15,2 Stockholms län (ovägt medel): 13,2 Ekonomiskt effektivitetstal (ÖJ): Rank 1 i riket. Rank 1 i Stockholms län. Mångfald (Inom Danderyd respektive Stockholms län) Pedagogisk inriktning: Driftsform: Sammanvägt resultat (ÖJ): Rank 1 i riket och 1 i Stockholms län (ändra till bland de fem bästa för 2014) 2 Effektivitetstalet baseras på det sammanvägda resultatvärdet och avvikelsen från standardkostnad. I det sammanvägda resultatet ingår samtliga redovisade resultatindikatorer med undantag för ämnesproven i årskurs 5 och Dagens Nyheters nutidsorientering. Den procentuella avvikelsen från standardkostnaden har standardiserats för att kunna vägas samman med det sammanvägda resultatet. 3 Det sammanvägda resultatet utgår från de i rapporten (Öppna jämförelser 2013 grundskolan) redovisade resultatindikatorerna med undantag för ämnesproven i årskurs 5 och Dagens Nyheters nutidsorientering. Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2014 bilagor 19(28)

20 Ekonomi Prestationer Kvalitet och resultat Produktionens resultat 2014 Meritvärde i årskurs 9, genomsnitt (kommunala och fristående skolor i Danderyd oavsett var eleverna bor, lägeskommun) 2014: 245 (2013: 247). Stockholms län (ovägt medel): 224 (2013: 215) Meritvärder i årskurs 9, genomsnitt (samtliga Danderyds-elever oavsett skola, hemkommun) 2014: Danderyd: 247 (2013: 250) Stockholm (ovägt medel): 226 (2013:221) Personalens behörighet Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola, andel (%), samtliga kommunala och fristående skolor i Danderyd 2013: 85 %. Stockholms län (ovägt medel): 80 % Personalens behörighet Årsarbetare, andel (%) i kommunal förskoleklass med lärar-, fritidspedagogeller förskollärarexamen 2013: Danderyd 64 %. Stockholms län: 71 % Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2014 bilagor 20(28)

Budget 2015 Fördjupningsområde: Förskoleklass; verksamhet och övergångar

Budget 2015 Fördjupningsområde: Förskoleklass; verksamhet och övergångar Budget 2015 Fördjupningsområde: Förskoleklass; verksamhet och övergångar Barn- och utbildningsnämnd Förskoleklassen får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik.

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg

Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2016-01-12 Skolverket publicerade i december 2015 resultat från de nationella proven

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Hågadalsskolan Granitvägen 14 C 752 UPPSALA Tel Fax www.hagadalsskolan.uppsala.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Uppsala 0380 Skolform Grundskola Skolkod 038000403 Skolid 00789 Skolbladet

Läs mer

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon 08-706 82 17 eller monica.vesterlund.olsson@sundbyberg.se Fokus på måluppfyllelse grundskolan

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Torups skola Bosgårdsvägen 12 341 TORUP Tel Fax wwwhyltese/torup Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 1315 Skolform Grundskola Skolkod 1315001 Skolid 02355 Skolbladet presenterar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Kyrkbyns skola Skolgatan 4 79430 ORSA Tel Fax www.orsa.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Orsa 2034 Skolform Grundskola Skolenhetskod 203400201 Skolid 03945 Skolbladet presenterar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors.

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors. Skolblad avseende Grämestaskolan Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kramfors Kommunkod 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 76249351 http://www.kramfors.se Skolbladet presenterar

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Kyrkenorumskolan Kyrkenorumsvägen 44446 STENUNGSUND Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Stenungsund 15 Grundskola 57205367 http://wwwstenungsundse/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/grundskola/ko

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka Snickarbarnens förskola Sollentuna kommun Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka 14 2017 2017-04-08 Innehållsförteckning Inledning Om Våga visa Kort om förskolan/skolan Observatörernas

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

1(7) DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret

1(7) DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret 1(7) Birgitta Jacobsson Inbjudan för nominering 2(7) Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2014 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande, engagemang

Läs mer

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod Skolblad avseende Unnaryds skola Norra vägen 22 31083 UNNARYD Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 15 Skolform Grundskola Skolenhetskod 28921911 http://www.hylte.se/unnaryd Skolbladet presenterar

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA Normer och värden sid 2 Utveckling och lärande sid 3-6 Ansvar och inflytande för barn sid 7 Förskolechefens ansvar sid 8-9 Våga Visa bedömningsmatris förskola Reviderad 2015-06-09

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 SÅ BERÄKNAS DET SAMMANVÄGDA RESULTATET OCH EFFEKTIVITETSTALET... 3 SAMMANVÄGDA RESULTATET... 3 EFFEKTIVITETSTALET...

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Bokslut 2015 Tabellbilaga

Bokslut 2015 Tabellbilaga Bokslut 215 Tabellbilaga Innehållsförteckning Kommunbladet, Skolverket... 3 Personal... 3 Gruppstorlek... 4 Barn och elevantal... 4 Resultat Förskola... 5 Föräldra- och barnenkät... 5 Självvärdering...

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Dalsjöskolan 4-9 Dalsjövägen 16 51634 DALSJÖFORS Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Borås 1490 Grundskola 95015820 http://wwwborasse Skolbladet presenterar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan Föräldra- och elevenkät 2014 Publicering på hemsidan Om undersökningen Prioriteringsmatris Svagare Dessa frågor är de frågor som har lägst undersökningsresultat på skolan/förskolan samtidigt som de tillhör

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Beslut för Östra Göinge kommun

Beslut för Östra Göinge kommun esn Skolinspektionen Beslut Östra Göinge kommun kommun@ostragoinge.se Beslut för Östra Göinge kommun efter tillsyn av utbildningen i Östra Göinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 R E S U L T A T B E S K R I V N I N G Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 Jämförelser av relationen mellan provbetygen och vårterminsbetygen i årskurs 6 görs i svenska,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen

Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen Varför stödmaterial för förskoleklassen? Ny skollag och ny läroplan Förbättra likvärdigheten Tydliggöra rektorns ansvar Bidra till kompetensutveckling diskussionsfrågor

Läs mer

Budget 2016 med verksamhetsplan

Budget 2016 med verksamhetsplan 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Beslut för Årjängs kommun

Beslut för Årjängs kommun Besk 43-2015:9302 43-2015:9303 43-2015:9304 43-2015:9305 43-2015:9306 43-2015:9307 43-2015:9308 Årjängs kommun kommun@arjang.se Beslut för Årjängs kommun efter tillsyn av utbildningen i Årjängs kommun

Läs mer

Målbilaga 2013 Barn- och utbildningsnämnden datum 2014-02-13

Målbilaga 2013 Barn- och utbildningsnämnden datum 2014-02-13 bilaga 0 Barn och utbildningsnämnden datum 040 uppfyllelse et är uppfyllt. en uppnår eller överträffar fastställda målnivåer. Jämfört med föregående år: et är delvis uppfyllt. en har mindre avvikelser

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2016:4579 Malmö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Örtagårdsskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Kommunens läsmål åk 2

Kommunens läsmål åk 2 Kommunens läsmål åk 2 Måluppfyllese av läskunnighet pojkar flickor totalt Svenska som modersmål 84 % 92 % 88 % Annat modersmål än 64 % 85 % 74 % svenska Samtliga elever 82 % 91 % 86 % Resultat av delproven

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid 10-11

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 214-21 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer

Grundskolans resultat

Grundskolans resultat Grundskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket över tid: Meritvärde, elever som når mål i alla ämnen, nationella prov, behöriga till gymnasiet. Sid 2 7. Resultat Falkenberg 2011: Meritvärde,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9656 Mikael Elias Gymnasium AB Org.nr. 556558-3282 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Mikael Elias Gymnasium i Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Tillsyn i Mikael Elias Gymnasium

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Bes if LA k - upektio] m Dnr 44-2015:4033 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Enhagen belägen i Täby kommun Beftit 2 (7)

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer