Omsorgsnämnden. Redovisning av sociala innehållet Stimulansprojekt Kvalitetsinspiratörer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden. Redovisning av sociala innehållet 2010. Stimulansprojekt Kvalitetsinspiratörer"

Transkript

1 Omsorgsnämnden Redovisning av sociala innehållet 2010 Stimulansprojekt Kvalitetsinspiratörer

2 Sida 2 Projektbeskrivning Sedan augusti 2008 arbetar två Inspiratörer med social aktivering för äldre i Borlänge kommun. Projektet startade med aktiviteter på särskilt boende men har under 2010 utökats med Hessegården samt Hagbacksgården och i dagsläget utför Inspiratörerna aktiviteter på tio olika boenden, som innefattar särskilt boende, ordinärt boende och trygghetsboende. Inspiratörernas arbete har varit att planera och genomföra aktiviteter, både små och stora, med de äldre men tanken är att arbetet under 2011 ska inriktas på att ytterliggare inspirera personalen att själva genomföra den vardagliga guldkanten (aktiveringen) på avdelningarna. Under hösten har Inspiratörerna genomfört en enkätundersökning på alla (ej Hagagården) särskilda boenden, ordinära boenden och trygghetsboendet. I enkäten efterfrågades vilka aktiviteter de äldre önskade sig. Enkäten visade att de flesta äldre önskade dagliga aktiviteter så som promenader, sångstunder, filmvisning, gymnastik och korsordslösning. Nytt för i år är även att Inspiratörerna finns med i en nystartad referensgrupp för att ytterliggare utveckla det sociala innehållet. I gruppen ingår Inspiratörer, anhörigkonsulent, Väntjänst, representanter från pensionärsorganisationerna samt personal från dagverksamheten på Hagalundshuset, Tjärnahuset och Hagbacksgården. Den 1 september utökades projektet med en Inspiratör på heltid som har en visstidsanställning i 6 månader. Efter introduktion av Inspiratörerna under september placerades den nya Inspiratören på Hällsjöhemmet för att utöka aktiviteterna tillsammans med befintlig dagverksamhetspersonal. Hällsjöhemmet ingår även fortfarande i de ordinarie Inspiratörernas planering av aktiviteter. Enkätundersökning Under hösten 2010 genomförde Inspiratörerna en enkätundersökning för att kartlägga de äldres önskemål om aktiviteter på deras boende. Enkätsammanställningen från de särskilda boendena visar att de äldre önskar sig t.ex. promenader, filmvisning, sångstunder, högläsning, gymnastik på sin avdelning för att få lite guldkant i vardagen. Varje enhetschef har blivit informerad om resultatet på respektive enhet och det kommer att presenteras för personalen vid arbetsplatsmöten där Inspiratörerna deltar. Inspiratörerna ska under 2011 inspirera personalen att genomföra dessa aktiviteter. Inspiratörerna ska hjälpa till att införa detta som en rutin i det vardagliga arbetet på avdelningen. Även på de ordinära boendena och trygghetsboendet önskar de äldre dagliga träffar med exempelvis gymnastik, filmvisning, promenad i grupp och sångstunder. Inspiratörerna har informerat enhetscheferna men kommer även att redovisa enkätsammanställningen i referensgruppen, där dagverksamhetspersonalen på dessa boenden ingår. Förhoppningen är att under 2011 kunna starta studiecirklar på en del boenden i samarbete med studieförbund och pensionärsorganisationer.

3 Sida 3 Undersökningen kommer fortsättningsvis att genomföras en gång per år för att utvärdera aktiviteterna på respektive boende samt utveckla verksamheterna med nya aktivitetsönskemål från de äldre. Social aktivering De flesta av de boenden som Inspiratörerna besöker har någon form av dagverksamhet för de äldre och Inspiratörerna finns för att komplettera den verksamheten men även samarbeta med dagverksamhetspersonalen för att genomföra större aktiviteter. Under 2011 ska Inspiratörernas arbete inriktas mer på att samarbeta och inspirera dagverksamhetspersonal samt vårdpersonal istället för att som tidigare år genomföra alla aktiviteter själva. I oktober 2009 utökades projektet med två servicehus, Tjärnahuset och Hagalundshuset, som Inspiratörerna besöker en dag varannan vecka. Aktiviteterna på dessa boenden har blivit mer välbesökta under 2010 och det är troligen tack vare att de äldre lärt känna Inspiratörerna och vant sig vid deras besök. Inspiratörerna får även god hjälp av hemtjänstpersonalen som hjälper de äldre att ta sig till och från aktiviteten. En annan anledning till ökat deltagarantal på Tjärnahuset beror troligen på att även de äldre boende i närliggande hus får information om aktiviteterna. Vid aktiviteter på Hagalundshuset erbjuds även de äldre på Hagagården att delta i aktiviteterna. Det har varit mycket uppskattat av både de äldre och personalen på Hagagården. Till Inspiratörernas glädje deltar även personer med personlig assistans i aktiviteterna. Samarbetet med dagverksamhetspersonalen på Hagalundshuset och Tjärnahuset är under utveckling och Inspiratörerna hoppas att referensgruppen blir ett forum som gynnar möjligheten till samarbete i större utsträckning än idag. Som det ser ut idag arbetar Inspiratörerna och dagverksamhetspersonalen olika eftersom den befintliga dagverksamheten serverar kaffe vid de flesta aktiviteter. Detta medförde till en början en del diskussioner mellan de äldre och Inspiratörerna, som valt att lägga tiden på aktiviteter istället för kaffeservering. Efter några besök med aktiviteter var detta inget problem längre och idag får Inspiratörerna höra många positiva kommentarer om att det fokuseras på aktiviteter istället för kaffe. Precis som under 2009 har Inspiratörernas aktiviteter på de särskilda boendena varit välbesökta. Det gäller både aktiviteter på avdelningarna och i samlingsutrymmen. Inspiratörerna får höra av både personal och boende att de är väntade. Även anhöriga visar stor uppskattning och deltar ofta i aktiviteterna. Anhöriga blir ofta speciellt inbjudna till underhållning, festligheter och utflykter för att öka deras möjligheter att göra något extra trevligt tillsammans med sin närstående. Musikunderhållning och sångstunder Inspiratörerna har under 2010 haft ett fortsatt samarbete med ABF, vilket innebär minskad kostnad för underhållning då ABF bekostar hälften av underhållarnas arvode. När en ny underhållare tar kontakt med Inspiratörerna tipsas ABF och om underhållaren passar verksamheten inleds ett samarbete om ABF och Inspiratörerna är överens. Glädjande nog är det många lokala förmågor som tar kontakt, vilket Inspiratörerna uppskattar eftersom det är extra roligt med artister från bygden. Många av de lokala förmågorna är även välkända för de äldre.

4 Sida 4 Inspiratörerna bjuder på en varierande blandning av musik men precis som 2009 satsas det extra på dansbandsmusik eftersom det är mycket omtyckt av de äldre. De tar sig då en svängom med varandra eller personalen. Till några av dessa dansbandseftermiddagar har Inspiratörerna bjudit in Väntjänsten så att fler äldre får möjlighet att dansa och det har varit mycket uppskattat. Under sommar och höst ägnar sig Inspiratörerna främst åt uteaktiviteter men under vinter och vår anordnas de populära danseftermiddagarna ca två gånger per månad och boende. Den populära dansbandsmusiken blandas med trubadurer och dragspelare, som också är mycket omtyckta. Musik överhuvudtaget är populärt och alla, oavsett funktionsnedsättning, kan njuta av underhållningen. Inspiratörerna anordnar ofta sångstunder med välkända visor ute på avdelningarna. Även detta är populärt och det bildas ofta en stor kör av sjungande äldre. Fester och högtider Under året har Inspiratörerna fått många önskemål från enhetschefer och övrig personal om att anordna fester av olika slag, t.ex. middagar med olika teman och underhållning. Till alla större evenemang har de äldre fått personliga inbjudningar, vilket varit mycket omtyckt och skapat förväntningar som exempelvis planering av klädsel etc. Festerna har också varit uppskattade av vårdpersonalen eftersom de har kunnat koncentrera sig enbart på att förbereda de äldre och sig själva för fest. Inspiratörerna har skött planering, dukning och diskning samt servering med hjälp av Väntjänsten. Vid några av tillställningarna har, till de äldres glädje, även anhöriga varit inbjudna. Festligheterna under året har varit Nobelfester, höstfester, vinterfest, surströmmingslunch, midsommarfest, trädgårdsfest med allsång, grillfester och julfester. Samarbetet med kökspersonalen har fungerat utmärkt och de har tillsammans med Inspiratörerna diskuterat festmenyn. Menyn har utefter de äldres önskan om gammaldags festmat anpassats så att tillredning och servering fungerat bra, trots det stora antalet gäster vid festligheterna. Kökspersonalen har också uttryckt glädje över att få komponera menyer utöver det vanliga. Kockarna har vid dessa middagar även presenterat maten för festdeltagarna. Spel och lek Under 2009 utökades denna kategori med bingo och under 2010 har Inspiratörerna ytterliggare utökat bingon eftersom det efterfrågas av många äldre. Personalen har blivit betydligt bättre än tidigare på att hjälpa till vid bingon och det har gjort att fler har kunnat delta. Ett annat mycket populärt spel är boule som Inspiratörerna tack vare mjuka bollar kan spela både inne och ute. Eftersom man kan spela både stående och sittande är det möjligt för alla äldre, oavsett funktionsnedsättning, att delta om de kan greppa bollen. Spelet är både glädjande och inspirerande eftersom tävlingsinstinkten slår till. Frågesportsbingo med enkla frågor och gamla ordspråk är en enkel men otroligt populär aktivitet, speciellt på demensboendena. Frågorna och ordspråken inspirerar till samtal om olika ämnen och dessa stunder är alltid trevliga. Frågesportsbingon eller Mentex som det

5 Sida 5 egentligen heter har Inspiratörerna fått tillgång till tack vare ett samarbete med Studieförbundet Bilda. Tipspromenader är också en del av denna kategori och vid fint väder sätts tipspromenaden upp utomhus. Utevistelse Även under 2010 har Inspiratörerna fokuserat på utflykter under de varma månaderna. Utflykterna har gått till sevärdheter och kyrkor samt populära lunchrestauranger och caféer. Oftast är det de äldre själva som önskar de olika resmålen och Inspiratörerna undersöker möjligheten att göra ett besök. Vintertid är utflykterna färre men då och då har Inspiratörerna gjort s.k. nostalgiturer med minibuss i Borlänge med omnejd för att titta på bl.a. Romme Alpin, förändringar i Borlänge, de äldres barndomshem, sevärdheter etc. År 2009 gjorde Inspiratörerna en fiskeutflykt och de äldre önskade att åka dit igen vilket resulterade i ett besök vid fisketjärnen även i år. Ryktet hade spridit sig och i år var ännu fler intresserade av att följa. Eftersom området vid tjärnen är handikappanpassat kan även rullstolsburna följa med och fiska. Ingen god fiskelycka men det var en toppendag med grillad korv och bröd till lunch. Fiskeklubben bjöd dock på tre fina regnbågslaxar som tillagades på boendet. Spänningen steg på hemvägen då vildsvin omringade Färdtjänstbussarna. Samtalen kring fiskeutflykten pågår och planeras av de äldre, både långt före och efter själva fiskedagen. Årets största händelser är även 2010 utflykterna till Liljans Herrgård. I år har herrgården besökts både sommar, höst och vinter. Sommartid bjöds besökarna på en kall sommartallrik med bl.a. sill, lax, Gustafskorv och ägghalvor. På hösten blev det korvkiosktema med grillad korv, potatismos, räksallad och bostongurka. I adventstid bjöds det på risgrynsgröt och skinksmörgås. Maten beställdes av köket på boendena och tillagades av Inspiratörerna. När äldre boende på Hagalundshuset, Tjärnahuset och Hagbacksgården besökte Liljans Herrgård tillagades lunchen av befintlig personal på Liljan och de äldre betalade lunchen direkt till personalen på herrgården. Eftersom flera av kommunens boenden ligger centralt så uppskattas det mycket att kunna ströva omkring på Liljans grönområden, med naturstig samt sjöutsikt. I år fick Inspiratörerna en förfrågan av Borlänge Demensförening om hur de skulle kunna ge en julklapp till demensboendena. Det ledde till ett samarbete gällande Hessegårdens och Ekoxens besök på Liljans Herrgård i advent. Demensföreningen stod för grötlunchen och Inspiratörerna för organisation av resan, lokalhyra och underhållning. Samarbetet blev mycket lyckat och Inspiratörerna hoppas på fler gemensamma aktiviteter i framtiden. Mat och bak Det har blivit tradition för Inspiratörerna att varje år göra egna semlor till fettisdagen tillsammans med de äldre på Ekoxen. Alla njuter sedan av en nybakt semla till eftermiddagskaffet. Förutom semlor har det bakats olika kakor, pajer och muffins efter säsong. Bakningen framkallar många minnen och samtalsämnen. Det är en trevlig aktivitet att samlas kring och även om de äldre inte vill delta i själva bakningen alla gånger så tycker de om att sitta med. Inspiratörerna kan få höra kommentarer som; Jag är pensionär jag, baka

6 Sida 6 ni., Jag har bakat hela mitt liv, nu är det er tur. eller kommentarer om vilka redskap och arbetsmetoder Inspiratörerna använder. T.ex. Du ska väl ha en större bunke.. Förutom bakning har de äldre även fått rensa kantareller som sedan har tillagats till någon god rätt på avdelningarna, t.ex. kantarellpaj, kantarellcrêpes, kantarellomelett. Mellanmålsbuffé Under våren samarbetade Inspiratörerna med kommunens dietist och de genomförde tillsammans med personalen på de särskilda boendena en mellanmålsbuffé för de äldre. Varje avdelning fick i uppgift att tillaga ett eller två olika mellanmålsförslag. Det fick vara vad som helst bortsett från kaffebröd men gärna också lätt att tillreda. Alla avdelningars förslag dukades upp till en buffé av små smakportioner med Inspiratörernas och dietistens hjälp. De äldre fick sedan provsmaka alla olika förslag och rösta på sin favorit. Många äldre upplevde buffén som en fest och hade svårt att bestämma sig för någon favorit. Alla recept samlades in och sammanställdes i en folder som delats ut till alla avdelningar på kommunens särskilda boenden. Buffén och sammanställningen har gjorts för att inspirera personalen att variera och förnya de äldres mellanmål. Spontanaktiviteter Något av det allra viktigaste i detta arbete är att ägna sig tid åt de äldre. Trots alla planerade aktiviteter Inspiratörerna genomför får man inte glömma bort hur viktiga spontanaktiviteterna är. Det kan vara samtal, promenader, högläsning, korsord, titta i fotoalbum etc. Film och tv-spel Filmerna från Borlänge förr är fortfarande mycket populära och skapar många samtalsämnen. Under året har även fler gamla filmer köpts in och visats för de äldre, t.ex. Vi hade i alla fall tur med vädret del 1&2, Göta Kanal del 1&2 samt farsen Ruggugglan del 1-3. Inspiratörerna har även köpt in en film som heter Sommarminnen, riktad till personer med demensdiagnos. Förra året köpte Inspiratörerna in ett Nintendo Wii-spel efter ett bidrag från Alzheimerfonden. De har under 2010 lånat ut spelet till de olika boendena eftersom de äldre behöver spela mer än en gång för att lära sig och förstå spelet. Därför ligger den aktiviteten idag på personalen. Eftersom detta är någonting nytt för de äldre har personalen här en stor roll. Till en början kanske det bara är personalen som spelar för att visa hur det går till men även det är mycket uppskattat. Sedan blir de äldre allt mer nyfikna och vill prova. Personalen måste dock finnas med hela tiden för att handleda. Inspiratörerna har även i år fått ett bidrag (2000 kr) från Alzheimerfonden för inköp av en digitalkamera för att kunna visa de äldre bilderna från olika aktiviteter och även dokumentera speciella händelser. Högläsning Inspiratörerna har köpt in Sånt är livet Den svenska schlagern. Det är en mycket populär bok som innehåller berättelser om våra schlagerartister samt en skiva med de gamla

7 Sida 7 schlagerdängorna, t.ex. Min soldat, Rumba i Engelska parken, Flottarkärlek. De flesta äldre minns och sjunger med i de välkända texterna. Precis som tidigare är läsning av dagstidningar samt böcker om Borlänge populära inslag i Inspiratörernas verksamhet. Skönhetsvård Under 2008 upptäckte Inspiratörerna att damerna tyckte mycket om att få bli ompysslade med manikyr. Därför startades ett SPA under 2009 på ett äldreboende där det fanns tillgång till en bra lokal. Även under 2010 har de äldre blivit inbjudna till SPA:t. Både damer och herrar har varit välkomna och de erbjöds fotbad+massage, pedikyr, handmassage, manikyr, ansiktsbehandling, hårläggning och hårtvätt. Herrarna erbjöds även rakning med hyvel och lite after shave. Inspiratörerna har även haft SPA-aktiviteter på fler boenden om än i lite mindre skala. Fotbad, massage och manikyr är det som är populärast. Därför satsas det extra på dessa aktiviteter på andra boenden då det är svårare att hitta en lokal där alla SPA-aktiviteter kan genomföras. De äldre damerna efterfrågar ofta manikyr inför helger och fester. Inspiratörerna försöker uppfylla deras önskningar så gott det går. De flesta boenden har även fått ett litet manikyrset, för att personalen ska ha möjlighet att hjälpa de äldre, eftersom efterlysningen på Insidan (Borlänge Kommuns intranät) resulterade i stort antal nagellacksflaskor samt diverse sminkprodukter. Även lättare massage av nacke och skuldror erbjuds de äldre vid en SPA-aktivitet men även vid andra aktiviteter erbjuder Inspiratörerna massage då tillfälle ges. Beröring är mycket viktigt för de äldres välbefinnande och då många har ont i axlarna är denna beröring uppskattad. Gymnastik och sittdans Inspiratörerna har fortsatt med sittdansen som de fick utbildning i under Gymnastik, dans och gruppromenader är populära aktiviteter. De äldre vill helt enkelt röra på sig. Gruppromenaderna har varit populära eftersom de äldre ibland upplever en osäkerhet i att själva gå ut på promenad. Utvärdering Första delen av 2010 var personaldeltagandet vid aktiviteterna bra och förmodligen beror det på Inspiratörernas medverkan vid personalmöten där de framförde vikten av deras deltagande. Tyvärr så har personaldeltagandet minskat i slutet av året och därför måste Inspiratörerna lägga stort fokus på detta i början av Som Inspiratörerna uppmärksammat och enkäten visat saknar de boende samvaro med personalen. Denna samvaro skapar glädje hos både äldre och personal, vilket Inspiratörerna sett på Äldredagar, fester m.m. när personalen umgåtts med de äldre. Alla, både äldre och personal, har vid dessa tillfällen möjlighet att se andra sidor av varandra. Inspiratörerna tror att det är mycket viktigt för personalen att ta del av den glädje och inspiration de får vid

8 Sida 8 samvaro med de äldre. De äldre har så mycket att ge och mer social samvaro skulle öka arbetsglädjen hos personalen. Samarbetet med Borlänge Demensförening var, som tidigare nämnts, mycket lyckat och under 2011 kommer Inspiratörerna att arbeta för samarbete med fler lokala föreningar. Inspiratörerna tror att många föreningar vill bidra med något, t.ex. underhållning, samvaro, utflykt m.m. men de vet inte riktigt hur de ska gå tillväga. Inspiratörerna vill hjälpa till med att skapa kontakter och ta till vara på samt försöka förverkliga deras önskemål. De kommer även att fokusera på ett ökat samarbete med pensionärsorganisationerna. Samarbetet med Väntjänsten har fungerat mycket bra under 2010 och Inspiratörerna kommer att fortsätta arbeta för detta. Som tidigare nämnts har en referensgrupp bildats och genom regelbundna träffar hoppas Inspiratörerna att de kan utveckla samarbetet med pensionärsorganisationerna och dagverksamhetspersonal vid Tjärnahuset, Hagalundshuset och Hagbacksgården. Ända sedan projektet startade 2008 har Inspiratörerna samarbetat med några förskolor som varje december kommit med sitt luciatåg till boendena. Besöken har varit uppskattade av både de äldre och barnen. Inspiratörerna ska under 2011 utöka samarbetet med förskolorna och planerar att inbjuda till sommarfester med korvgrillning och lek samt återkommande besök av mindre barngrupper på boendena. De vill utöka samarbetet med skola och förskola för att det är en stor glädje för de äldre att träffa barn och ungdomar men Inspiratörerna ser även samarbetet som något positivt för barnen och ungdomarna genom att de får en naturlig kontakt med den äldre generationen. Trots alla stora aktiviteter som utflykter, luncher, middagar etc. är det viktigt att komma ihåg att det lilla betyder otroligt mycket. Att se en människa och ägna sig tid att prata är det viktigaste i detta arbete oavsett aktivitet. En av inspiratörernas viktigaste uppgifter är att under 2011 sprida till övrig personal vikten av detta tankesätt. Ett led i detta är att Inspiratörerna under 2010 föreläst om sitt arbete på Vuxenskolans Omsorgsprogram för att redan på utbildningsnivå införa vikten av social samvaro med de äldre. Inspiratörerna har redan märkt att deras föreläsningar gett resultat eftersom eleverna ute på praktik tar kontakt för att delta i Inspiratörernas aktiviteter. Precis som tidigare år har Inspiratörerna och deras aktiviteter uppmärksammats i media. Detta upplevs som mycket positivt, av både personalen, de äldre och deras anhöriga. Det har inspirerat andra boenden till att anordna liknande aktiviteter och även andra kommuner har hört av sig till Inspiratörerna för att få tips och råd. Inspiratörerna har även fått många positiva kommentarer från anhöriga tack vare tydlig information om aktiviteterna. De har uttryckt en glädje över att de vet att det anordnas aktiviteter för deras närstående och de anhöriga kan själva planera för att delta i aktiviteterna om de vill.

9 Sida 9 Statistik aktiviteter och deltagare Nedan redovisas hur många gånger de olika aktiviteterna utförts på respektive boende och hur många deltagare varje aktivitet har haft. Kategorin underhållning innebär att boendet gästas av en underhållare med varierande program. Sång och musik-kategorin är då brukarna själva är delaktiga, t.ex. allsång. I utevistelse ingår både planerade utflykter och kortare promenader. Kategorin mat, bak och pyssel är aktiviteter där brukarna deltar i matlagning eller bakning samt annat pyssel, så som julpyssel och plantering av blommor. SPA-aktivitet innebär olika behandlingar så som fotbad, manikyr, massage, hårvård och ansiktsbehandling. Fester & högtider innebär speciella tillställningar t.ex. surströmmingslunch eller Nobelmiddag. Här ingår även vårens Mellanmålsbuffé. Till kategorin spontanaktiviteter hör högläsning, korsordslösning och pratstunder. Spontanaktiviteterna utförs avdelningsvis i grupp eller enskilt och under den tiden ägnas lite tid åt så många som möjligt. Det är svårt att uppskatta hur många deltagare det rör sig om men nedan finns redovisat hur många tillfällen som ägnats åt spontanaktiviteter. Många äldre är delaktiga i de flesta aktiviteterna medan andra väljer efter intresse. Individuell aktivering och uppsökande verksamhet är en viktig del för att fånga upp dem som av olika anledningar inte kan delta i gruppaktiviteter. Hällsjöhemmet Underhållning Sång och musik Mat,bak och pyssel Film och TV-spel 3 39 Högläsning 9 58 Spel, lek, gymnastik Utevistelse SPA-aktivitet 2 10 Fester & högtider Spontanaktiviteter 3 Totalt Personaldeltagande 74 Anhörigdeltagande 54

10 Sida 10 Ekoxen Underhållning Sång och musik 4 39 Mat,bak och pyssel 7 46 Film och TV-spel 8 46 Högläsning Spel, lek, gymnastik 9 73 Utevistelse SPA-aktivitet 7 57 Fester & högtider 2 31 Spontanaktiviteter 6 Totalt Personaldeltagande 144 Anhörigdeltagande Gläntan, Utsikten Underhållning Sång och musik 3 29 Mat,bak och pyssel 1 6 Film och TV-spel 1 13 Högläsning 8 67 Spel, lek, gymnastik Utevistelse SPA-aktivitet 5 26 Fester & högtider 2 36 Spontanaktiviteter 3 Totalt Personaldeltagande 42 Anhörigdeltagande 15 Åkershem Underhållning Sång och musik Mat,bak och pyssel 2 9 Film och TV-spel 4 81 Högläsning 7 48 Spel, lek, gymnastik Utevistelse SPA-aktivitet Fester & högtider Spontanaktiviteter 11 Totalt Personaldeltagande 128 Anhörigdeltagande 25

11 Sida 11 Tunagården Underhållning Sång och musik 4 52 Mat,bak och pyssel 1 20 Film och TV-spel 4 51 Högläsning Spel, lek, gymnastik Utevistelse SPA-aktivitet 6 57 Fester & högtider 2 90 Spontanaktiviteter 2 Totalt Personaldeltagande 121 Anhörigdeltagande 9 Hessegården Underhållning 1 29 Sång och musik Mat,bak och pyssel Film och TV-spel Högläsning Spel, lek, gymnastik 1 8 Utevistelse 2 45 SPA-aktivitet Fester & högtider Spontanaktiviteter Totalt 4 82 Personaldeltagande 48 Anhörigdeltagande Hagalundshuset Underhållning Sång och musik Mat,bak och pyssel Film och TV-spel 6 80 Högläsning 1 4 Spel, lek, gymnastik 7 44 Utevistelse 7 49 SPA-aktivitet 7 51 Fester & högtider Spontanaktiviteter Totalt Personaldeltagande 17 Anhörigdeltagande 19

12 Sida 12 Tjärnahuset Underhållning Sång och musik Mat,bak och pyssel Film och TV-spel 4 71 Högläsning Spel, lek, gymnastik 7 61 Utevistelse 8 56 SPA-aktivitet 2 18 Fester & högtider Spontanaktiviteter Totalt Personaldeltagande 3 Anhörigdeltagande 4 Eva-Lisas aktiviteter - Hällsjöhemmet Sång och musik Målning och pyssel Film 6 49 Högläsning Korsord och spel SPA-aktivitet Samtal i grupp Enskilda samtal Spontanaktiviteter 15 Totalt Personaldeltagande 31 Anhörigdeltagande 20

13 Sida 13 Aktivitetsförteckning! " # $ %&' ' %(' ) (* ' + ' ' + ", - # ' $& + # %&. # " # /

14 Sida ('' 1 ' 2('( 3 4 %( 5 +. ' # " 61 7! %0 8 ' 96: "96: #

15 Sida 15.! ; # # ( $ 8 4 %(! ('' # (' 1 ('' 8 *

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer

Aktiviteter och socialsamvaro i vård- och omsorgsboenden

Aktiviteter och socialsamvaro i vård- och omsorgsboenden STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-06-11 pm Aktiviteter och socialsamvaro i vård- och omsorgsboenden Vid en rundringning till stadsdelsnämndernas äldreomsorg har sju frågor ställts.

Läs mer

Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag

Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg Projektet Guldstunder i äldres vardag Sida 2 Sida 3 Inledning Sedan augusti 2008 arbetar två kvalitetsinspiratörer

Läs mer

Förord. Programmet ska främja samverkan mellan föreningsliv och den kommunala äldreomsorgen. Alla förslag i programmet är lika viktiga.

Förord. Programmet ska främja samverkan mellan föreningsliv och den kommunala äldreomsorgen. Alla förslag i programmet är lika viktiga. 1 Förord Det här är Linköpings kommuns program för utveckling av det sociala innehållet i vardagen för personer som är äldre. Programmet beskriver hur Linköping ska arbeta för att möta äldres sociala behov.

Läs mer

Sammanställning av olika aktiviteter som varit igång under 2013: Promenad grupp Vikengõbbarna, jämna veckor Kvinnogrupp, udda veckor

Sammanställning av olika aktiviteter som varit igång under 2013: Promenad grupp Vikengõbbarna, jämna veckor Kvinnogrupp, udda veckor Mål för trygghetsboendet Genom stöd och hjälp vill vi ge våra hyresgäster ett tryggare boende och ge en möjlighet att bo kvar i sina lägenheter så länge som möjligt och förlänga tiden som de kan vara utan

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Kom in och hälsa på, så berättar vi mera!

Kom in och hälsa på, så berättar vi mera! Träffpunkt Ålem Håller öppet för Dig! Kom in och hälsa på, så berättar vi mera! ÖPPETTIDER med personal Måndag.08.00 16.00...08.00 14.00 Onsdag..08.00 16.30...08.00 16.00 Lokalen finns tillgänglig andra

Läs mer

Seniorträffen i Segeltorp

Seniorträffen i Segeltorp Seniorträffen i Segeltorp Våra seniorträffar är öppna för alla seniorer, anhöriga, närstående och seniorvolontärer. Du är varmt välkommen att delta i aktiviteter och evenemang. Då vi delar lokal med Trygghetsringningen

Läs mer

Välkommen till Vårbys seniorträff!

Välkommen till Vårbys seniorträff! Välkommen till Vårbys seniorträff! Våra seniorträffar är öppna för alla seniorer, anhöriga, närstående och seniorvolontärer. Vi ordnar aktiviteter och evenemang i samarbete med St Mikaels församling, Vårby

Läs mer

Sundsvalls Kommun. till projektslutrapporten Kultur för äldre

Sundsvalls Kommun. till projektslutrapporten Kultur för äldre Bilaga 8 till projektslutrapporten Kultur för äldre Sundsvalls Kommun Slutrapport Utförandedatum: 04-02-2013 09:41:13 Antal svar: 36 Den här undersökningen har totalt 36 respondenter och en svarsfrekvens

Läs mer

ARBETSTERAPI/SJUKGYMNASTIK/ TRÄNING

ARBETSTERAPI/SJUKGYMNASTIK/ TRÄNING VITSIPPAN På Vitsippan finns 54 vårdbostäder och 12 korttidsplatser. Vi på Vitsippan arbetar utifrån att Varma vänliga Vitsippan värnar välbefinnande ska vara vägledande för vår verksamhet och hur vi bemöter

Läs mer

Nu hade vi tänkt att vi skulle ha en må bra kväll, men tyvärr så var intresset för dåligt så det blev inställt.

Nu hade vi tänkt att vi skulle ha en må bra kväll, men tyvärr så var intresset för dåligt så det blev inställt. Kvarnberget/Viken är ett Plusboende där det finns ca 650 lägenheter. Vi har ansvar för att det är rent och snyggt i 54 trapphus. Vi anordnar även aktiviteter och vi kan ge stöd och hjälp om du tillfälligt

Läs mer

Solhöjdens växelboende och dagverksamhet

Solhöjdens växelboende och dagverksamhet Solhöjdens växelboende och dagverksamhet ISBN: 978-91-977210-8-0 Huddinge kommun 2010. Tryck: Bergs Grafiska, XT Externtryck, Stockholm. Foto: Text: Solhöjdens personal Erika Svärdh Janni Karlsson Daina

Läs mer

Ni som är nyinflyttade och era närstående är hjärtligt välkomna till oss.

Ni som är nyinflyttade och era närstående är hjärtligt välkomna till oss. 2017-05-08 Information till boende och närstående maj 2017 Hej! Vi vill gärna berätta lite för er som bor hos oss eller är närstående till någon av våra kunder på Ärtan om vad som är på gång hos oss nu

Läs mer

Seniorträffen i Masmo

Seniorträffen i Masmo Seniorträffen i Masmo Våra seniorträffar är öppna för alla seniorer, anhöriga, närstående och seniorvolontärer. Vi ordnar aktiviteter och evenemang i samarbete med Expose dans och musik. Vi talar svenska

Läs mer

Kulturcenter Oxbackens mötesplats Oxbacksgatan 5, Västerås. Öppettider måndag fredag kl.09:00 16:00 Telefon ,

Kulturcenter Oxbackens mötesplats Oxbacksgatan 5, Västerås. Öppettider måndag fredag kl.09:00 16:00 Telefon , MÅNADSPROGRAM Maj 2017 Välkommen till våra aktiviteter i maj! Kulturcenter Oxbackens mötesplats Oxbacksgatan 5, 724 61 Västerås. Öppettider måndag fredag kl.09:00 16:00 Telefon 021-390190, 021-390129 Veckoprogram

Läs mer

Kulturcenter Oxbackens mötesplats

Kulturcenter Oxbackens mötesplats MÅNADSPROGRAM Juni 2017 Välkommen till våra aktiviteter i juni! Mot Tanzania Kulturcenter Oxbackens mötesplats Oxbacksgatan 5, 724 61 Västerås. Öppettider måndag fredag kl.09:00 16:00 Telefon 021-390190,

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun

Aktiviteter i Eslövs kommun Aktiviteter i Eslövs kommun höst och vinter 2013 Öppet för alla! AKTIVITETER I ESLÖV Aktivitetshuset Karidal Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna. Här finns möjlighet

Läs mer

Välkommen till Klockhusets Dagverksamhet

Välkommen till Klockhusets Dagverksamhet Välkommen till Klockhusets Dagverksamhet Klockhusets dagverksamhet Klockhusets dagverksamhet ligger i direkt anslutning till Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende och har ett centralt läge mellan S:t

Läs mer

Rapport från tillsyn vid Lundagården

Rapport från tillsyn vid Lundagården Rapport Dnr VON16/48 Datum Marie Johnsson Rapport från tillsyn vid Lundagården Tillsynen Tillsynen har genomförts som ett samtal med enhetschef Eva Lindblom samt två undersköterskor och två vårdbiträden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Solen, pedagogisk omsorg, kommer att erbjuda barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Solens hemvist är en lokal på Domarvägen i Huddinge

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Kvalitets- och årsredovisning

Kvalitets- och årsredovisning B Kvalitets- och årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av verksamheten och hur den är organiserad... 2 2. Förutsättningar... 2 2.1. Personal... 2 2.2. Barnantal... 3.3. Analys av förutsättningarna...

Läs mer

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad Äldrekulturveckan 21-25 september 2015 Program på Katrineholms äldreboenden Foto: Hanna Maxstad 1 Samlat program för äldrekulturveckan 2015 invigs äldrekulturveckan på Yngaregården klockan 11.00, invigningstalare

Läs mer

Välkommen till Segeltorps seniorträff!

Välkommen till Segeltorps seniorträff! Välkommen till Segeltorps seniorträff! Seniorträffen är öppen för alla seniorer. Även anhöriga, närstående och seniorvolontärer är välkomna att delta i aktiviteter och evenemang. Vi delar lokal med Trygghetsringningen

Läs mer

Hej! Här kommer Ädelstenens informationsblad nr 2 för året som riktar sig till dig som har en anhörig boende på Ädelstenen.

Hej! Här kommer Ädelstenens informationsblad nr 2 för året som riktar sig till dig som har en anhörig boende på Ädelstenen. Hej! Här kommer Ädelstenens informationsblad nr 2 för året som riktar sig till dig som har en anhörig boende på Ädelstenen. Vi vill samtidigt passa på att önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Läs mer

Ombyte och vila Information om våra korttidsboenden för personer med funktionsnedsättning.

Ombyte och vila Information om våra korttidsboenden för personer med funktionsnedsättning. Ombyte och vila Information om våra n för personer med Vårdbolaget TioHundra erbjuder inom lagen för särskilt stöd (LSS) n för barn, ungdomar och vuxna med Om du har behov av att byta miljö eller dina

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Program på Äldrecentrum September-oktober 2014 Öppettider: Vardagar: kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Lördag och söndag: kl. 14.00 16.

Program på Äldrecentrum September-oktober 2014 Öppettider: Vardagar: kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Lördag och söndag: kl. 14.00 16. Program på Äldrecentrum September-oktober 2014 Öppettider: Vardagar: kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Lördag och söndag: kl. 14.00 16.00 Vissa dagar kan det förekomma andra öppettider, se programmet. Information

Läs mer

Kvalitetsredovisning år 2013/2014

Kvalitetsredovisning år 2013/2014 1 (8) Kvalitetsredovisning år 2013/2014 Kvalitetsredovisningen är en viktig del i förskolans kvalitetsarbete. Redovisningen visar hur långt vi har kommit i vår strävan mot målen och hur vi arbetar med

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

GROVPLANERING HUNDKEXET

GROVPLANERING HUNDKEXET 2014-02-11 GROVPLANERING HUNDKEXET Vt 2014 Hundkexets grundverksamhet och grovplanering utifrån LPFÖ98/10 samt Helianthus verksamhetmål. 8 Januari Vi jobbar ihop gruppen och lär känna varandra. Vi tränar

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-02-06 11:43: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat

Läs mer

Ni som är nyinflyttade och era närstående är hjärtligt välkomna till oss.

Ni som är nyinflyttade och era närstående är hjärtligt välkomna till oss. 2017-06-07 Information till boende och närstående juni 2017 Hej! Vi vill gärna berätta lite för er bor hos oss eller är närstående till någon av våra boende på Nibblegården, om vad som är på gång hos oss

Läs mer

fokus på anhöriga nr 10 nov 2008

fokus på anhöriga nr 10 nov 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 10 nov 2008 Utveckling av ett anhörigcenter med hälsoprofil Anhörigstödsverksamheten i Hudiksvall permanentades direkt efter projektet Anhörig 300. Ända sedan starten

Läs mer

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss.

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss. Mars 2015 Information till hyresgäster och närstående mars 2015 Hej här kommer mars månads brev till dig som bor på Brunnbäcksgatan 20 eller är närstående till någon av våra hyresgäster. Här berättar vi

Läs mer

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag i den värld vi lever med miljöförstöring, stress, konflikter

Läs mer

Handlingsplan socialt innehåll i Södermöre kommundelsförvaltning

Handlingsplan socialt innehåll i Södermöre kommundelsförvaltning Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2014-10-1010-10 0480-45 29 04 Handlingsplan socialt innehåll i Södermöre kommundelsförvaltning Individuell anpassning Gruppaktivitet Träffpunktsverksamhet

Läs mer

Ni som är nyinflyttade och era närstående är hjärtligt välkomna till oss.

Ni som är nyinflyttade och era närstående är hjärtligt välkomna till oss. 2017-12-11 Information till boende och närstående december 2017 Hej! Här är lite information för er som bor hos oss eller är närstående till någon av våra boende på Söndasgården om vad som händer hos oss

Läs mer

Kom in och hälsa på, så berättar vi mera!

Kom in och hälsa på, så berättar vi mera! Träffpunkt Ålem Håller öppet för Dig! Kom in och hälsa på, så berättar vi mera! ÖPPETTIDER med personal.08.00 16.30...08.00 14.00 Onsdag..08.00 16.30...08.00 16.00 Lokalen finns tillgänglig andra tider,

Läs mer

Välkommen till. Fågelsången. Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska:

Välkommen till. Fågelsången. Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska:.. nås via avdelningen Välkommen till Fågelsången Välkommen till oss, vi ser fram emot att få lära känna

Läs mer

Aktiviteter för äldreboende och servicehus

Aktiviteter för äldreboende och servicehus Aktiviteter för äldreboende och servicehus Ett projektarbete av Ester Andrae, Ida Nilsson, Johanna Tegnevik och Tilda Ekstrand Innehållsförteckning Inledning...3 Påverkan och informationsspridning...4

Läs mer

Seniorträffen i Skogås

Seniorträffen i Skogås Seniorträffen i Skogås Våra seniorträffar är öppna för alla seniorer, anhöriga, närstående och seniorvolontärer. Du är varmt välkommen att delta i aktiviteter och evenemang. Du kan påverka aktiviteterna

Läs mer

Nyhetsbrev Maj. Nu är våren här! Än så länge med lite kyliga vindar men förhoppningsvis kommer solen kika fram vid våra utomhusarrangemang!

Nyhetsbrev Maj. Nu är våren här! Än så länge med lite kyliga vindar men förhoppningsvis kommer solen kika fram vid våra utomhusarrangemang! Göteborg 150518 Nyhetsbrev Maj Vegahusen Hej! Nu är våren här! Än så länge med lite kyliga vindar men förhoppningsvis kommer solen kika fram vid våra utomhusarrangemang! Bifogat i detta nyhetsbrev till

Läs mer

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad Äldrekulturveckan 24-28 september 2012 Program på Katrineholms äldreboenden Foto: Hanna Maxstad Samlat program för äldrekulturveckan 2012 Invigning på Strandgården klockan 14.00. Monica Johansson, ordförande

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun

Aktiviteter i Eslövs kommun Aktiviteter i Eslövs kommun vår och sommar 2013 Öppet för alla! AKTIVITETER I ESLÖV Aktivitetshuset Karidal Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna. Här finns möjlighet

Läs mer

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde 2010-09-23 Pressmeddelande Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (KD), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

v.40 Nationell temavecka: Balansera mera! måndag 3 oktober

v.40 Nationell temavecka: Balansera mera! måndag 3 oktober Kvartalsprogram Oktober-December 2016 Kom In- en mötesplats för alla daglediga Öppettider: måndag - fredag 10:00-16:00 Oktober v.40 Nationell temavecka: Balansera mera! måndag 3 oktober tisdag 4 oktober

Läs mer

Ja Nej Vet ej. Hur nöjd är du med ditt studentliv? Önskar du dig ett roligare studentliv?

Ja Nej Vet ej. Hur nöjd är du med ditt studentliv? Önskar du dig ett roligare studentliv? Vårterminen 2013 tyckte läkarstudenterna såhär om sitt studentliv! Sammanlagt svarade 175 studenter på enkäten för oss i Medicinska Föreningen är era svar otroligt värdefulla. Tack för er hjälp nu ska

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Resultat från Invånarpanelen

Resultat från Invånarpanelen Resultat från Invånarpanelen Tack alla ni som svarat på vad ni förväntar er av morgondagens äldreomsorg! Totalt 166 svar kom in och dessa har nu sammanställts och börjat analyserats i förvaltningen. Samhället

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017 AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 0 Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning Kontakt: Yvonne Wallin tfn. 00 0 yvonne.wallin@ludvika.se START dagar för några aktiviteter BAD måndag september SKYTTE

Läs mer

Väntjänsten i Ödeshög

Väntjänsten i Ödeshög 1 (6) Väntjänsten i Ödeshög Verksamhetsberättelse för 2016 Medlemsantal Föreningen har under året haft 50 medlemmar. Styrelse Ordförande: Anita Sandberg Sekreterare: Birgitta Blomqvist Övriga styrelseledamöter:

Läs mer

Film från Örnsköldsviks museum: Sidensjö 1946, (41 min) Samarr. ABF. Bingo (återkommer varje tisdag!) Hanna Mattebo, sång & musik Samarr.

Film från Örnsköldsviks museum: Sidensjö 1946, (41 min) Samarr. ABF. Bingo (återkommer varje tisdag!) Hanna Mattebo, sång & musik Samarr. VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans Juli-Aug-Sept 2014 Juli V.27 Måndag 30 juni Tisdag 1 juli Onsdag 2 juli Torsdag 3 juli V.28 Måndag 7 juli Film från Örnsköldsviks

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 September 31 Januari 2014 2015 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

Teambildning aktivitetspaket Uppfinningsrikedom, glada skratt och spännande tävlingar

Teambildning aktivitetspaket Uppfinningsrikedom, glada skratt och spännande tävlingar Teambildning aktivitetspaket Uppfinningsrikedom, glada skratt och spännande tävlingar Med Uppsala Konsert & Kongress aktivitetspaket med tema musik, mat, underhållning samt kunskap och utveckling kan du

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 September 31 Januari 2013-2014 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Å rsberä ttelse 2014/2015

Å rsberä ttelse 2014/2015 Å rsberä ttelse 2014/2015 Bomhus förskoleområde Källö förskola På Källö förskola arbetar vi i två storarbetslag, Blå och Grön tillsammans, där de yngre barnen går, och Röd och Gul tillsammans, där de äldre

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 8 barn. 7 flickor och 1 pojke 3 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 1 barn födda 09 Personal Liselott Karlsson

Läs mer

Humlans månadsbrev maj 2014

Humlans månadsbrev maj 2014 Humlans månadsbrev maj 2014 Maj månad har som vanligt bjudit på en hel del! Vi har träffat alla er förälder i enskilda avslutningssamtal. Det känns lite vemodigt att tänka på att släppa iväg våra barn

Läs mer

BAKGRUND... 3 UPPFÖLJNING AV KVALITET, PLANERAD TILLSYN... 3 SAMMANFATTNING... 3 RESULTATREDOVISNING...

BAKGRUND... 3 UPPFÖLJNING AV KVALITET, PLANERAD TILLSYN... 3 SAMMANFATTNING... 3 RESULTATREDOVISNING... sida 1 (8) Tillsynsbesök Särskilt boende, Falkenberg egen regi: Älvgården, Tallgläntan, Berguven, Solhaga, Boken, Ätranhemmet, utfört mellan december 2014 och januari 2015. sida 2 (8) Innehåll BAKGRUND...

Läs mer

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM September 2017 Hej. Ja då var sommaren över för denna gång sägs det, men vi kan ju alltid hoppas på en underbar höst istället.

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011 Avdelning - Lilla My Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala arbetsplanen gäller för

Läs mer

Åbrädden. Här skulle jag vilja bo. Garverigatan 4, Råå

Åbrädden. Här skulle jag vilja bo. Garverigatan 4, Råå Åbrädden Här skulle jag vilja bo Garverigatan 4, Råå Välkommen till Åbräddens äldreboende Åbrädden i Helsingborg här vill jag bo På anrika Råå där havet och småbåtshamnen finns om knuten ligger Åbräddens

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Tallens utvärdering Våren 2013

Tallens utvärdering Våren 2013 Tallens utvärdering Våren 2013 Vårens mål på Tallen som följer LpFö98 /10 : Trygghet: - att barnet ska känna förtroende för oss. - att barnet ska känna värme och glädje i gemenskap med varandra. - att

Läs mer

Årsredovisning samt förvaltningsberättelse för 2012, gällande Stiftelsen Kerstin Alms Minnesfond (org nr. 80 24 24-4546).

Årsredovisning samt förvaltningsberättelse för 2012, gällande Stiftelsen Kerstin Alms Minnesfond (org nr. 80 24 24-4546). Årsredovisning samt förvaltningsberättelse för 2012, gällande Stiftelsen Kerstin Alms Minnesfond (org nr. 80 24 24-4546). Verksamhetsbeskrivning Linden är ett särskilt boende för äldre med 40 lägenheter,

Läs mer

Rönngården i Tärendö. Vi har även fått ta del av andra utmärkelser som; Den goda arbetsplatsen 2003, Norrmejeriets stipendiat 2008.

Rönngården i Tärendö. Vi har även fått ta del av andra utmärkelser som; Den goda arbetsplatsen 2003, Norrmejeriets stipendiat 2008. Rönngården i Tärendö Vi är ett team som arbetar på ett gruppboende för demenssjuka i Bifurkationens natursköna Tärendö i Tornedalen, Pajala kommun i Norrbotten. Tärendö är en by med ca 550 invånare och

Läs mer

Välkommen till. Skedvigården. Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: Träffas på telefon:

Välkommen till. Skedvigården. Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: Träffas på telefon: Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: Träffas på telefon: Välkommen till Skedvigården Välkommen till oss, vi ser fram emot att få lära känna

Läs mer

Rapport. Sociala innehållet Beställare: Karin Jonsson Skriven av: Wera Ekholm Datum: dec. 2010. Terminologi Beskrivning

Rapport. Sociala innehållet Beställare: Karin Jonsson Skriven av: Wera Ekholm Datum: dec. 2010. Terminologi Beskrivning Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Rapport Projekt: Sociala innehållet Beställare: Karin Jonsson Skriven av: Wera Ekholm Datum: dec. 2010 Godkänd av: Datum: Terminologi Term Beskrivning Versionshantering

Läs mer

Välkommen till. Enbackagården. Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: Träffas på telefon:

Välkommen till. Enbackagården. Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: Träffas på telefon: Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: Välkommen till Enbackagården Träffas på telefon: Välkommen till oss, vi ser fram emot att få lära känna

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIVITETER UNDER 2014. Återkommande årliga evenemang: Sportlovskul

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIVITETER UNDER 2014. Återkommande årliga evenemang: Sportlovskul Mål för plusboendet Målet med plusboende är att skapa ett mervärde för kunden, som i detta fall är hyresgästen. Kunden ska erbjudas något mer än bara ett tak över huvudet. Plusboendet ska skapa en trygg

Läs mer

STUDIEPROGRAM Våren 2013

STUDIEPROGRAM Våren 2013 STUDIEPROGRAM Våren 2013 TEATER Vill du också stå på scenen och sjunga eller dansa? Just nu kan du få din dröm att gå i uppfyllelse. Att få stå på scenen och sjunga, dansa och spela teater!! Start: 7/2

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer

Kartläggning av kultur inom äldreomsorgen i Jönköpings län

Kartläggning av kultur inom äldreomsorgen i Jönköpings län Kartläggning av kultur inom äldreomsorgen i Jönköpings län Mars 2004 Paula Eriksson Folkhälsoplanerare Innehållsförteckning 1.Sammanfattning...sid.3 2.Inledning...sid. 4 3.Kartläggning...sid. 5 3.1 Syfte,

Läs mer

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är en källa till glädje! Mat är ett stort och roligt

Läs mer

Sundbybergs seniorkollo 2014 på Väddö Folkhögskola

Sundbybergs seniorkollo 2014 på Väddö Folkhögskola Sundbybergs seniorkollo 204 på Väddö Folkhögskola Här är gästerna som deltog i Seniorkollo vistelsen grupp Och här är gästerna som deltog i Seniorkollo vistelsen grupp 2 Spf Sundbyberg SUNDBYBERG Måndag

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel 2015-05-20 1 (8) Måndag 25/5 Tisdag 26/5 Onsdag 27/5-16:00 Torsdag 28/5 Fredag 29/5 Promenad - Tjurasjö - Promenaden utgår från KIVI till Tjurasjö. Vi anpassar promenaden efter alla. 14:00 Kortspel Kubb

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Vad vill du göra idag? Aktivitetsprogram för äldreomsorgen våren 2017

Vad vill du göra idag? Aktivitetsprogram för äldreomsorgen våren 2017 Vad vill du göra idag? Aktivitetsprogram för äldreomsorgen våren 2017 Social samvaro och aktiviteter För att din dag ska kännas meningsfull erbjuds du som bor på äldreboende olika former av aktiviteter

Läs mer

Från utskälld till utmärkt En resa till Sveriges bästa sjukhusmat

Från utskälld till utmärkt En resa till Sveriges bästa sjukhusmat Från utskälld till utmärkt En resa till Sveriges bästa sjukhusmat Bakgrund Kostkommission - Projekt Landstingets politiker gav Landstingsservice uppdraget att ta utreda vad som behövdes göras för att få

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011

Kvalitetsredovisning 2011 Kvalitetsredovisning 2011 Solglimtens Förskola Adress: Vetevägen 4 243 95 Höör Hemsida: www.solglimten.se Telefon: Solglimten 0413-33382 Lillglimten 0413-33429 E-post: marie@solglimten.se Studiedagar Förskolan

Läs mer

Vad vill du göra idag? Aktivitetsprogram för äldreomsorgen våren 2017

Vad vill du göra idag? Aktivitetsprogram för äldreomsorgen våren 2017 Vad vill du göra idag? Aktivitetsprogram för äldreomsorgen våren 2017 Social samvaro och aktiviteter För att din dag ska kännas meningsfull erbjuds du som bor på äldreboende olika former av aktiviteter

Läs mer

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Innehåll Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

Uppföljning av kvalitetsgarantier i äldreboendet

Uppföljning av kvalitetsgarantier i äldreboendet FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen Socialkontoret Elisabeth Gerhardsson, Verksamhetsutvecklare Tfn 0515-85322 E-post elisabeth.gerhardsson@falkoping.se Datum 2004-03-29 Dnr 1 (8) Uppföljning av kvalitetsgarantier

Läs mer