Omsorgsnämnden. Redovisning av sociala innehållet Stimulansprojekt Kvalitetsinspiratörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden. Redovisning av sociala innehållet 2010. Stimulansprojekt Kvalitetsinspiratörer"

Transkript

1 Omsorgsnämnden Redovisning av sociala innehållet 2010 Stimulansprojekt Kvalitetsinspiratörer

2 Sida 2 Projektbeskrivning Sedan augusti 2008 arbetar två Inspiratörer med social aktivering för äldre i Borlänge kommun. Projektet startade med aktiviteter på särskilt boende men har under 2010 utökats med Hessegården samt Hagbacksgården och i dagsläget utför Inspiratörerna aktiviteter på tio olika boenden, som innefattar särskilt boende, ordinärt boende och trygghetsboende. Inspiratörernas arbete har varit att planera och genomföra aktiviteter, både små och stora, med de äldre men tanken är att arbetet under 2011 ska inriktas på att ytterliggare inspirera personalen att själva genomföra den vardagliga guldkanten (aktiveringen) på avdelningarna. Under hösten har Inspiratörerna genomfört en enkätundersökning på alla (ej Hagagården) särskilda boenden, ordinära boenden och trygghetsboendet. I enkäten efterfrågades vilka aktiviteter de äldre önskade sig. Enkäten visade att de flesta äldre önskade dagliga aktiviteter så som promenader, sångstunder, filmvisning, gymnastik och korsordslösning. Nytt för i år är även att Inspiratörerna finns med i en nystartad referensgrupp för att ytterliggare utveckla det sociala innehållet. I gruppen ingår Inspiratörer, anhörigkonsulent, Väntjänst, representanter från pensionärsorganisationerna samt personal från dagverksamheten på Hagalundshuset, Tjärnahuset och Hagbacksgården. Den 1 september utökades projektet med en Inspiratör på heltid som har en visstidsanställning i 6 månader. Efter introduktion av Inspiratörerna under september placerades den nya Inspiratören på Hällsjöhemmet för att utöka aktiviteterna tillsammans med befintlig dagverksamhetspersonal. Hällsjöhemmet ingår även fortfarande i de ordinarie Inspiratörernas planering av aktiviteter. Enkätundersökning Under hösten 2010 genomförde Inspiratörerna en enkätundersökning för att kartlägga de äldres önskemål om aktiviteter på deras boende. Enkätsammanställningen från de särskilda boendena visar att de äldre önskar sig t.ex. promenader, filmvisning, sångstunder, högläsning, gymnastik på sin avdelning för att få lite guldkant i vardagen. Varje enhetschef har blivit informerad om resultatet på respektive enhet och det kommer att presenteras för personalen vid arbetsplatsmöten där Inspiratörerna deltar. Inspiratörerna ska under 2011 inspirera personalen att genomföra dessa aktiviteter. Inspiratörerna ska hjälpa till att införa detta som en rutin i det vardagliga arbetet på avdelningen. Även på de ordinära boendena och trygghetsboendet önskar de äldre dagliga träffar med exempelvis gymnastik, filmvisning, promenad i grupp och sångstunder. Inspiratörerna har informerat enhetscheferna men kommer även att redovisa enkätsammanställningen i referensgruppen, där dagverksamhetspersonalen på dessa boenden ingår. Förhoppningen är att under 2011 kunna starta studiecirklar på en del boenden i samarbete med studieförbund och pensionärsorganisationer.

3 Sida 3 Undersökningen kommer fortsättningsvis att genomföras en gång per år för att utvärdera aktiviteterna på respektive boende samt utveckla verksamheterna med nya aktivitetsönskemål från de äldre. Social aktivering De flesta av de boenden som Inspiratörerna besöker har någon form av dagverksamhet för de äldre och Inspiratörerna finns för att komplettera den verksamheten men även samarbeta med dagverksamhetspersonalen för att genomföra större aktiviteter. Under 2011 ska Inspiratörernas arbete inriktas mer på att samarbeta och inspirera dagverksamhetspersonal samt vårdpersonal istället för att som tidigare år genomföra alla aktiviteter själva. I oktober 2009 utökades projektet med två servicehus, Tjärnahuset och Hagalundshuset, som Inspiratörerna besöker en dag varannan vecka. Aktiviteterna på dessa boenden har blivit mer välbesökta under 2010 och det är troligen tack vare att de äldre lärt känna Inspiratörerna och vant sig vid deras besök. Inspiratörerna får även god hjälp av hemtjänstpersonalen som hjälper de äldre att ta sig till och från aktiviteten. En annan anledning till ökat deltagarantal på Tjärnahuset beror troligen på att även de äldre boende i närliggande hus får information om aktiviteterna. Vid aktiviteter på Hagalundshuset erbjuds även de äldre på Hagagården att delta i aktiviteterna. Det har varit mycket uppskattat av både de äldre och personalen på Hagagården. Till Inspiratörernas glädje deltar även personer med personlig assistans i aktiviteterna. Samarbetet med dagverksamhetspersonalen på Hagalundshuset och Tjärnahuset är under utveckling och Inspiratörerna hoppas att referensgruppen blir ett forum som gynnar möjligheten till samarbete i större utsträckning än idag. Som det ser ut idag arbetar Inspiratörerna och dagverksamhetspersonalen olika eftersom den befintliga dagverksamheten serverar kaffe vid de flesta aktiviteter. Detta medförde till en början en del diskussioner mellan de äldre och Inspiratörerna, som valt att lägga tiden på aktiviteter istället för kaffeservering. Efter några besök med aktiviteter var detta inget problem längre och idag får Inspiratörerna höra många positiva kommentarer om att det fokuseras på aktiviteter istället för kaffe. Precis som under 2009 har Inspiratörernas aktiviteter på de särskilda boendena varit välbesökta. Det gäller både aktiviteter på avdelningarna och i samlingsutrymmen. Inspiratörerna får höra av både personal och boende att de är väntade. Även anhöriga visar stor uppskattning och deltar ofta i aktiviteterna. Anhöriga blir ofta speciellt inbjudna till underhållning, festligheter och utflykter för att öka deras möjligheter att göra något extra trevligt tillsammans med sin närstående. Musikunderhållning och sångstunder Inspiratörerna har under 2010 haft ett fortsatt samarbete med ABF, vilket innebär minskad kostnad för underhållning då ABF bekostar hälften av underhållarnas arvode. När en ny underhållare tar kontakt med Inspiratörerna tipsas ABF och om underhållaren passar verksamheten inleds ett samarbete om ABF och Inspiratörerna är överens. Glädjande nog är det många lokala förmågor som tar kontakt, vilket Inspiratörerna uppskattar eftersom det är extra roligt med artister från bygden. Många av de lokala förmågorna är även välkända för de äldre.

4 Sida 4 Inspiratörerna bjuder på en varierande blandning av musik men precis som 2009 satsas det extra på dansbandsmusik eftersom det är mycket omtyckt av de äldre. De tar sig då en svängom med varandra eller personalen. Till några av dessa dansbandseftermiddagar har Inspiratörerna bjudit in Väntjänsten så att fler äldre får möjlighet att dansa och det har varit mycket uppskattat. Under sommar och höst ägnar sig Inspiratörerna främst åt uteaktiviteter men under vinter och vår anordnas de populära danseftermiddagarna ca två gånger per månad och boende. Den populära dansbandsmusiken blandas med trubadurer och dragspelare, som också är mycket omtyckta. Musik överhuvudtaget är populärt och alla, oavsett funktionsnedsättning, kan njuta av underhållningen. Inspiratörerna anordnar ofta sångstunder med välkända visor ute på avdelningarna. Även detta är populärt och det bildas ofta en stor kör av sjungande äldre. Fester och högtider Under året har Inspiratörerna fått många önskemål från enhetschefer och övrig personal om att anordna fester av olika slag, t.ex. middagar med olika teman och underhållning. Till alla större evenemang har de äldre fått personliga inbjudningar, vilket varit mycket omtyckt och skapat förväntningar som exempelvis planering av klädsel etc. Festerna har också varit uppskattade av vårdpersonalen eftersom de har kunnat koncentrera sig enbart på att förbereda de äldre och sig själva för fest. Inspiratörerna har skött planering, dukning och diskning samt servering med hjälp av Väntjänsten. Vid några av tillställningarna har, till de äldres glädje, även anhöriga varit inbjudna. Festligheterna under året har varit Nobelfester, höstfester, vinterfest, surströmmingslunch, midsommarfest, trädgårdsfest med allsång, grillfester och julfester. Samarbetet med kökspersonalen har fungerat utmärkt och de har tillsammans med Inspiratörerna diskuterat festmenyn. Menyn har utefter de äldres önskan om gammaldags festmat anpassats så att tillredning och servering fungerat bra, trots det stora antalet gäster vid festligheterna. Kökspersonalen har också uttryckt glädje över att få komponera menyer utöver det vanliga. Kockarna har vid dessa middagar även presenterat maten för festdeltagarna. Spel och lek Under 2009 utökades denna kategori med bingo och under 2010 har Inspiratörerna ytterliggare utökat bingon eftersom det efterfrågas av många äldre. Personalen har blivit betydligt bättre än tidigare på att hjälpa till vid bingon och det har gjort att fler har kunnat delta. Ett annat mycket populärt spel är boule som Inspiratörerna tack vare mjuka bollar kan spela både inne och ute. Eftersom man kan spela både stående och sittande är det möjligt för alla äldre, oavsett funktionsnedsättning, att delta om de kan greppa bollen. Spelet är både glädjande och inspirerande eftersom tävlingsinstinkten slår till. Frågesportsbingo med enkla frågor och gamla ordspråk är en enkel men otroligt populär aktivitet, speciellt på demensboendena. Frågorna och ordspråken inspirerar till samtal om olika ämnen och dessa stunder är alltid trevliga. Frågesportsbingon eller Mentex som det

5 Sida 5 egentligen heter har Inspiratörerna fått tillgång till tack vare ett samarbete med Studieförbundet Bilda. Tipspromenader är också en del av denna kategori och vid fint väder sätts tipspromenaden upp utomhus. Utevistelse Även under 2010 har Inspiratörerna fokuserat på utflykter under de varma månaderna. Utflykterna har gått till sevärdheter och kyrkor samt populära lunchrestauranger och caféer. Oftast är det de äldre själva som önskar de olika resmålen och Inspiratörerna undersöker möjligheten att göra ett besök. Vintertid är utflykterna färre men då och då har Inspiratörerna gjort s.k. nostalgiturer med minibuss i Borlänge med omnejd för att titta på bl.a. Romme Alpin, förändringar i Borlänge, de äldres barndomshem, sevärdheter etc. År 2009 gjorde Inspiratörerna en fiskeutflykt och de äldre önskade att åka dit igen vilket resulterade i ett besök vid fisketjärnen även i år. Ryktet hade spridit sig och i år var ännu fler intresserade av att följa. Eftersom området vid tjärnen är handikappanpassat kan även rullstolsburna följa med och fiska. Ingen god fiskelycka men det var en toppendag med grillad korv och bröd till lunch. Fiskeklubben bjöd dock på tre fina regnbågslaxar som tillagades på boendet. Spänningen steg på hemvägen då vildsvin omringade Färdtjänstbussarna. Samtalen kring fiskeutflykten pågår och planeras av de äldre, både långt före och efter själva fiskedagen. Årets största händelser är även 2010 utflykterna till Liljans Herrgård. I år har herrgården besökts både sommar, höst och vinter. Sommartid bjöds besökarna på en kall sommartallrik med bl.a. sill, lax, Gustafskorv och ägghalvor. På hösten blev det korvkiosktema med grillad korv, potatismos, räksallad och bostongurka. I adventstid bjöds det på risgrynsgröt och skinksmörgås. Maten beställdes av köket på boendena och tillagades av Inspiratörerna. När äldre boende på Hagalundshuset, Tjärnahuset och Hagbacksgården besökte Liljans Herrgård tillagades lunchen av befintlig personal på Liljan och de äldre betalade lunchen direkt till personalen på herrgården. Eftersom flera av kommunens boenden ligger centralt så uppskattas det mycket att kunna ströva omkring på Liljans grönområden, med naturstig samt sjöutsikt. I år fick Inspiratörerna en förfrågan av Borlänge Demensförening om hur de skulle kunna ge en julklapp till demensboendena. Det ledde till ett samarbete gällande Hessegårdens och Ekoxens besök på Liljans Herrgård i advent. Demensföreningen stod för grötlunchen och Inspiratörerna för organisation av resan, lokalhyra och underhållning. Samarbetet blev mycket lyckat och Inspiratörerna hoppas på fler gemensamma aktiviteter i framtiden. Mat och bak Det har blivit tradition för Inspiratörerna att varje år göra egna semlor till fettisdagen tillsammans med de äldre på Ekoxen. Alla njuter sedan av en nybakt semla till eftermiddagskaffet. Förutom semlor har det bakats olika kakor, pajer och muffins efter säsong. Bakningen framkallar många minnen och samtalsämnen. Det är en trevlig aktivitet att samlas kring och även om de äldre inte vill delta i själva bakningen alla gånger så tycker de om att sitta med. Inspiratörerna kan få höra kommentarer som; Jag är pensionär jag, baka

6 Sida 6 ni., Jag har bakat hela mitt liv, nu är det er tur. eller kommentarer om vilka redskap och arbetsmetoder Inspiratörerna använder. T.ex. Du ska väl ha en större bunke.. Förutom bakning har de äldre även fått rensa kantareller som sedan har tillagats till någon god rätt på avdelningarna, t.ex. kantarellpaj, kantarellcrêpes, kantarellomelett. Mellanmålsbuffé Under våren samarbetade Inspiratörerna med kommunens dietist och de genomförde tillsammans med personalen på de särskilda boendena en mellanmålsbuffé för de äldre. Varje avdelning fick i uppgift att tillaga ett eller två olika mellanmålsförslag. Det fick vara vad som helst bortsett från kaffebröd men gärna också lätt att tillreda. Alla avdelningars förslag dukades upp till en buffé av små smakportioner med Inspiratörernas och dietistens hjälp. De äldre fick sedan provsmaka alla olika förslag och rösta på sin favorit. Många äldre upplevde buffén som en fest och hade svårt att bestämma sig för någon favorit. Alla recept samlades in och sammanställdes i en folder som delats ut till alla avdelningar på kommunens särskilda boenden. Buffén och sammanställningen har gjorts för att inspirera personalen att variera och förnya de äldres mellanmål. Spontanaktiviteter Något av det allra viktigaste i detta arbete är att ägna sig tid åt de äldre. Trots alla planerade aktiviteter Inspiratörerna genomför får man inte glömma bort hur viktiga spontanaktiviteterna är. Det kan vara samtal, promenader, högläsning, korsord, titta i fotoalbum etc. Film och tv-spel Filmerna från Borlänge förr är fortfarande mycket populära och skapar många samtalsämnen. Under året har även fler gamla filmer köpts in och visats för de äldre, t.ex. Vi hade i alla fall tur med vädret del 1&2, Göta Kanal del 1&2 samt farsen Ruggugglan del 1-3. Inspiratörerna har även köpt in en film som heter Sommarminnen, riktad till personer med demensdiagnos. Förra året köpte Inspiratörerna in ett Nintendo Wii-spel efter ett bidrag från Alzheimerfonden. De har under 2010 lånat ut spelet till de olika boendena eftersom de äldre behöver spela mer än en gång för att lära sig och förstå spelet. Därför ligger den aktiviteten idag på personalen. Eftersom detta är någonting nytt för de äldre har personalen här en stor roll. Till en början kanske det bara är personalen som spelar för att visa hur det går till men även det är mycket uppskattat. Sedan blir de äldre allt mer nyfikna och vill prova. Personalen måste dock finnas med hela tiden för att handleda. Inspiratörerna har även i år fått ett bidrag (2000 kr) från Alzheimerfonden för inköp av en digitalkamera för att kunna visa de äldre bilderna från olika aktiviteter och även dokumentera speciella händelser. Högläsning Inspiratörerna har köpt in Sånt är livet Den svenska schlagern. Det är en mycket populär bok som innehåller berättelser om våra schlagerartister samt en skiva med de gamla

7 Sida 7 schlagerdängorna, t.ex. Min soldat, Rumba i Engelska parken, Flottarkärlek. De flesta äldre minns och sjunger med i de välkända texterna. Precis som tidigare är läsning av dagstidningar samt böcker om Borlänge populära inslag i Inspiratörernas verksamhet. Skönhetsvård Under 2008 upptäckte Inspiratörerna att damerna tyckte mycket om att få bli ompysslade med manikyr. Därför startades ett SPA under 2009 på ett äldreboende där det fanns tillgång till en bra lokal. Även under 2010 har de äldre blivit inbjudna till SPA:t. Både damer och herrar har varit välkomna och de erbjöds fotbad+massage, pedikyr, handmassage, manikyr, ansiktsbehandling, hårläggning och hårtvätt. Herrarna erbjöds även rakning med hyvel och lite after shave. Inspiratörerna har även haft SPA-aktiviteter på fler boenden om än i lite mindre skala. Fotbad, massage och manikyr är det som är populärast. Därför satsas det extra på dessa aktiviteter på andra boenden då det är svårare att hitta en lokal där alla SPA-aktiviteter kan genomföras. De äldre damerna efterfrågar ofta manikyr inför helger och fester. Inspiratörerna försöker uppfylla deras önskningar så gott det går. De flesta boenden har även fått ett litet manikyrset, för att personalen ska ha möjlighet att hjälpa de äldre, eftersom efterlysningen på Insidan (Borlänge Kommuns intranät) resulterade i stort antal nagellacksflaskor samt diverse sminkprodukter. Även lättare massage av nacke och skuldror erbjuds de äldre vid en SPA-aktivitet men även vid andra aktiviteter erbjuder Inspiratörerna massage då tillfälle ges. Beröring är mycket viktigt för de äldres välbefinnande och då många har ont i axlarna är denna beröring uppskattad. Gymnastik och sittdans Inspiratörerna har fortsatt med sittdansen som de fick utbildning i under Gymnastik, dans och gruppromenader är populära aktiviteter. De äldre vill helt enkelt röra på sig. Gruppromenaderna har varit populära eftersom de äldre ibland upplever en osäkerhet i att själva gå ut på promenad. Utvärdering Första delen av 2010 var personaldeltagandet vid aktiviteterna bra och förmodligen beror det på Inspiratörernas medverkan vid personalmöten där de framförde vikten av deras deltagande. Tyvärr så har personaldeltagandet minskat i slutet av året och därför måste Inspiratörerna lägga stort fokus på detta i början av Som Inspiratörerna uppmärksammat och enkäten visat saknar de boende samvaro med personalen. Denna samvaro skapar glädje hos både äldre och personal, vilket Inspiratörerna sett på Äldredagar, fester m.m. när personalen umgåtts med de äldre. Alla, både äldre och personal, har vid dessa tillfällen möjlighet att se andra sidor av varandra. Inspiratörerna tror att det är mycket viktigt för personalen att ta del av den glädje och inspiration de får vid

8 Sida 8 samvaro med de äldre. De äldre har så mycket att ge och mer social samvaro skulle öka arbetsglädjen hos personalen. Samarbetet med Borlänge Demensförening var, som tidigare nämnts, mycket lyckat och under 2011 kommer Inspiratörerna att arbeta för samarbete med fler lokala föreningar. Inspiratörerna tror att många föreningar vill bidra med något, t.ex. underhållning, samvaro, utflykt m.m. men de vet inte riktigt hur de ska gå tillväga. Inspiratörerna vill hjälpa till med att skapa kontakter och ta till vara på samt försöka förverkliga deras önskemål. De kommer även att fokusera på ett ökat samarbete med pensionärsorganisationerna. Samarbetet med Väntjänsten har fungerat mycket bra under 2010 och Inspiratörerna kommer att fortsätta arbeta för detta. Som tidigare nämnts har en referensgrupp bildats och genom regelbundna träffar hoppas Inspiratörerna att de kan utveckla samarbetet med pensionärsorganisationerna och dagverksamhetspersonal vid Tjärnahuset, Hagalundshuset och Hagbacksgården. Ända sedan projektet startade 2008 har Inspiratörerna samarbetat med några förskolor som varje december kommit med sitt luciatåg till boendena. Besöken har varit uppskattade av både de äldre och barnen. Inspiratörerna ska under 2011 utöka samarbetet med förskolorna och planerar att inbjuda till sommarfester med korvgrillning och lek samt återkommande besök av mindre barngrupper på boendena. De vill utöka samarbetet med skola och förskola för att det är en stor glädje för de äldre att träffa barn och ungdomar men Inspiratörerna ser även samarbetet som något positivt för barnen och ungdomarna genom att de får en naturlig kontakt med den äldre generationen. Trots alla stora aktiviteter som utflykter, luncher, middagar etc. är det viktigt att komma ihåg att det lilla betyder otroligt mycket. Att se en människa och ägna sig tid att prata är det viktigaste i detta arbete oavsett aktivitet. En av inspiratörernas viktigaste uppgifter är att under 2011 sprida till övrig personal vikten av detta tankesätt. Ett led i detta är att Inspiratörerna under 2010 föreläst om sitt arbete på Vuxenskolans Omsorgsprogram för att redan på utbildningsnivå införa vikten av social samvaro med de äldre. Inspiratörerna har redan märkt att deras föreläsningar gett resultat eftersom eleverna ute på praktik tar kontakt för att delta i Inspiratörernas aktiviteter. Precis som tidigare år har Inspiratörerna och deras aktiviteter uppmärksammats i media. Detta upplevs som mycket positivt, av både personalen, de äldre och deras anhöriga. Det har inspirerat andra boenden till att anordna liknande aktiviteter och även andra kommuner har hört av sig till Inspiratörerna för att få tips och råd. Inspiratörerna har även fått många positiva kommentarer från anhöriga tack vare tydlig information om aktiviteterna. De har uttryckt en glädje över att de vet att det anordnas aktiviteter för deras närstående och de anhöriga kan själva planera för att delta i aktiviteterna om de vill.

9 Sida 9 Statistik aktiviteter och deltagare Nedan redovisas hur många gånger de olika aktiviteterna utförts på respektive boende och hur många deltagare varje aktivitet har haft. Kategorin underhållning innebär att boendet gästas av en underhållare med varierande program. Sång och musik-kategorin är då brukarna själva är delaktiga, t.ex. allsång. I utevistelse ingår både planerade utflykter och kortare promenader. Kategorin mat, bak och pyssel är aktiviteter där brukarna deltar i matlagning eller bakning samt annat pyssel, så som julpyssel och plantering av blommor. SPA-aktivitet innebär olika behandlingar så som fotbad, manikyr, massage, hårvård och ansiktsbehandling. Fester & högtider innebär speciella tillställningar t.ex. surströmmingslunch eller Nobelmiddag. Här ingår även vårens Mellanmålsbuffé. Till kategorin spontanaktiviteter hör högläsning, korsordslösning och pratstunder. Spontanaktiviteterna utförs avdelningsvis i grupp eller enskilt och under den tiden ägnas lite tid åt så många som möjligt. Det är svårt att uppskatta hur många deltagare det rör sig om men nedan finns redovisat hur många tillfällen som ägnats åt spontanaktiviteter. Många äldre är delaktiga i de flesta aktiviteterna medan andra väljer efter intresse. Individuell aktivering och uppsökande verksamhet är en viktig del för att fånga upp dem som av olika anledningar inte kan delta i gruppaktiviteter. Hällsjöhemmet Underhållning Sång och musik Mat,bak och pyssel Film och TV-spel 3 39 Högläsning 9 58 Spel, lek, gymnastik Utevistelse SPA-aktivitet 2 10 Fester & högtider Spontanaktiviteter 3 Totalt Personaldeltagande 74 Anhörigdeltagande 54

10 Sida 10 Ekoxen Underhållning Sång och musik 4 39 Mat,bak och pyssel 7 46 Film och TV-spel 8 46 Högläsning Spel, lek, gymnastik 9 73 Utevistelse SPA-aktivitet 7 57 Fester & högtider 2 31 Spontanaktiviteter 6 Totalt Personaldeltagande 144 Anhörigdeltagande Gläntan, Utsikten Underhållning Sång och musik 3 29 Mat,bak och pyssel 1 6 Film och TV-spel 1 13 Högläsning 8 67 Spel, lek, gymnastik Utevistelse SPA-aktivitet 5 26 Fester & högtider 2 36 Spontanaktiviteter 3 Totalt Personaldeltagande 42 Anhörigdeltagande 15 Åkershem Underhållning Sång och musik Mat,bak och pyssel 2 9 Film och TV-spel 4 81 Högläsning 7 48 Spel, lek, gymnastik Utevistelse SPA-aktivitet Fester & högtider Spontanaktiviteter 11 Totalt Personaldeltagande 128 Anhörigdeltagande 25

11 Sida 11 Tunagården Underhållning Sång och musik 4 52 Mat,bak och pyssel 1 20 Film och TV-spel 4 51 Högläsning Spel, lek, gymnastik Utevistelse SPA-aktivitet 6 57 Fester & högtider 2 90 Spontanaktiviteter 2 Totalt Personaldeltagande 121 Anhörigdeltagande 9 Hessegården Underhållning 1 29 Sång och musik Mat,bak och pyssel Film och TV-spel Högläsning Spel, lek, gymnastik 1 8 Utevistelse 2 45 SPA-aktivitet Fester & högtider Spontanaktiviteter Totalt 4 82 Personaldeltagande 48 Anhörigdeltagande Hagalundshuset Underhållning Sång och musik Mat,bak och pyssel Film och TV-spel 6 80 Högläsning 1 4 Spel, lek, gymnastik 7 44 Utevistelse 7 49 SPA-aktivitet 7 51 Fester & högtider Spontanaktiviteter Totalt Personaldeltagande 17 Anhörigdeltagande 19

12 Sida 12 Tjärnahuset Underhållning Sång och musik Mat,bak och pyssel Film och TV-spel 4 71 Högläsning Spel, lek, gymnastik 7 61 Utevistelse 8 56 SPA-aktivitet 2 18 Fester & högtider Spontanaktiviteter Totalt Personaldeltagande 3 Anhörigdeltagande 4 Eva-Lisas aktiviteter - Hällsjöhemmet Sång och musik Målning och pyssel Film 6 49 Högläsning Korsord och spel SPA-aktivitet Samtal i grupp Enskilda samtal Spontanaktiviteter 15 Totalt Personaldeltagande 31 Anhörigdeltagande 20

13 Sida 13 Aktivitetsförteckning! " # $ %&' ' %(' ) (* ' + ' ' + ", - # ' $& + # %&. # " # /

14 Sida ('' 1 ' 2('( 3 4 %( 5 +. ' # " 61 7! %0 8 ' 96: "96: #

15 Sida 15.! ; # # ( $ 8 4 %(! ('' # (' 1 ('' 8 *

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer

Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag

Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg Projektet Guldstunder i äldres vardag Sida 2 Sida 3 Inledning Sedan augusti 2008 arbetar två kvalitetsinspiratörer

Läs mer

Välkommen till Klockhusets Dagverksamhet

Välkommen till Klockhusets Dagverksamhet Välkommen till Klockhusets Dagverksamhet Klockhusets dagverksamhet Klockhusets dagverksamhet ligger i direkt anslutning till Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende och har ett centralt läge mellan S:t

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Resultat från Invånarpanelen

Resultat från Invånarpanelen Resultat från Invånarpanelen Tack alla ni som svarat på vad ni förväntar er av morgondagens äldreomsorg! Totalt 166 svar kom in och dessa har nu sammanställts och börjat analyserats i förvaltningen. Samhället

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Ombyte och vila Information om våra korttidsboenden för personer med funktionsnedsättning.

Ombyte och vila Information om våra korttidsboenden för personer med funktionsnedsättning. Ombyte och vila Information om våra n för personer med Vårdbolaget TioHundra erbjuder inom lagen för särskilt stöd (LSS) n för barn, ungdomar och vuxna med Om du har behov av att byta miljö eller dina

Läs mer

Årsredovisning samt förvaltningsberättelse för 2012, gällande Stiftelsen Kerstin Alms Minnesfond (org nr. 80 24 24-4546).

Årsredovisning samt förvaltningsberättelse för 2012, gällande Stiftelsen Kerstin Alms Minnesfond (org nr. 80 24 24-4546). Årsredovisning samt förvaltningsberättelse för 2012, gällande Stiftelsen Kerstin Alms Minnesfond (org nr. 80 24 24-4546). Verksamhetsbeskrivning Linden är ett särskilt boende för äldre med 40 lägenheter,

Läs mer

Aktiviteter för äldreboende och servicehus

Aktiviteter för äldreboende och servicehus Aktiviteter för äldreboende och servicehus Ett projektarbete av Ester Andrae, Ida Nilsson, Johanna Tegnevik och Tilda Ekstrand Innehållsförteckning Inledning...3 Påverkan och informationsspridning...4

Läs mer

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag i den värld vi lever med miljöförstöring, stress, konflikter

Läs mer

Erfarenheter från aktivitetsansvariga på äldreboende

Erfarenheter från aktivitetsansvariga på äldreboende Britt-Marie Forsström projektanställd demenssjuksköterska 2013 02 25 Erfarenheter från aktivitetsansvariga på äldreboende Projekt; Studiecirklar/utbildning i nationella riktlinjer för vård och omsorg vid

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Sammanställning av anteckningar samt enkäter från medborgardialogen angående framtidens äldreboenden.

Sammanställning av anteckningar samt enkäter från medborgardialogen angående framtidens äldreboenden. Rapport Datum 2014-08-27 Sida 1(8) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Sammanställning av anteckningar samt enkäter från medborgardialogen angående framtidens äldreboenden. Sammanfattning Cafédialog

Läs mer

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel 2015-05-20 1 (8) Måndag 25/5 Tisdag 26/5 Onsdag 27/5-16:00 Torsdag 28/5 Fredag 29/5 Promenad - Tjurasjö - Promenaden utgår från KIVI till Tjurasjö. Vi anpassar promenaden efter alla. 14:00 Kortspel Kubb

Läs mer

Handledning för samarbetet med Matmagasinet

Handledning för samarbetet med Matmagasinet Handledning för samarbetet med Matmagasinet Därför valde vi Matmagasinet! För att öka intresset för våra cirklar inledde SV Malmö hösten 2008 ett samarbete med Allers förlag i Helsingborg. Ett pilotprojekt

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL JOHANNESLUND ÄLDREBOENDE. Hemmatrivsel i natursköna Västerhaninge

VÄLKOMMEN TILL JOHANNESLUND ÄLDREBOENDE. Hemmatrivsel i natursköna Västerhaninge VÄLKOMMEN TILL JOHANNESLUND ÄLDREBOENDE Hemmatrivsel i natursköna Västerhaninge KONTAKTINFORMATION JOHANNESLUND ÄLDREBOENDE Enhetschef: Inger Norlin, A-sidan, 08-606 72 17, inger.norlin@haninge.se Anne

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

Nyhetsbrev Maj. Nu är våren här! Än så länge med lite kyliga vindar men förhoppningsvis kommer solen kika fram vid våra utomhusarrangemang!

Nyhetsbrev Maj. Nu är våren här! Än så länge med lite kyliga vindar men förhoppningsvis kommer solen kika fram vid våra utomhusarrangemang! Göteborg 150518 Nyhetsbrev Maj Vegahusen Hej! Nu är våren här! Än så länge med lite kyliga vindar men förhoppningsvis kommer solen kika fram vid våra utomhusarrangemang! Bifogat i detta nyhetsbrev till

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

MAT I NATUREN LÄRARHANDLEDNING TEMA: MATEN I VÅRA LIV SYFTE GENOMFÖRANDE CENTRALT INNEHÅLL

MAT I NATUREN LÄRARHANDLEDNING TEMA: MATEN I VÅRA LIV SYFTE GENOMFÖRANDE CENTRALT INNEHÅLL LÄRARHANDLEDNING Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Biologi Årskurs: 4-6 SYFTE Syftet med övningen är att eleverna lär sig mer om att planera proviant för en längre utflykt i skog och natur

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Lilla föräldraboken Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Välkommen som ny förälder till Örebro Waldorfskola! Den här skriften är tänkt att vara en vägledning för dig som ny förälder. Här får

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2009. Styrelsen har

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Innehåll Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Rev 2013-05-02. Frågor & Svar

Rev 2013-05-02. Frågor & Svar Frågor & Svar Fråga: Vad är ett Trygghetsboende? Svar: Trygghetsboende är ett eget normalt boende för äldre där det finns utrymmen för samvaro. Trygghetsboendet har en värdinna under viss del av vardagarna.

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 1. Gruppfamiljedaghemmet Storstugan Storstugan är en gruppfamiljedagvårdsenhet med plats för 12 barn och tre vuxna. Vi är belägna i Lillhoplax på Korpasbackavägen

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Fredrik, Julio, Jasmina, Viola, Betty, Ardiana och Malin samt alla andra som arbetat här under året som gått.

Läs mer

Välkommen till vår dagomsorg. Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

Välkommen till vår dagomsorg. Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun Välkommen till vår dagomsorg Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun Det här är vår dagomsorg Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun är samlingsnamnet för all kommunal äldreomsorg. Vår målsättning är att du som

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Film från Örnsköldsviks museum: Sidensjö 1946, (41 min) Samarr. ABF. Bingo (återkommer varje tisdag!) Hanna Mattebo, sång & musik Samarr.

Film från Örnsköldsviks museum: Sidensjö 1946, (41 min) Samarr. ABF. Bingo (återkommer varje tisdag!) Hanna Mattebo, sång & musik Samarr. VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans Juli-Aug-Sept 2014 Juli V.27 Måndag 30 juni Tisdag 1 juli Onsdag 2 juli Torsdag 3 juli V.28 Måndag 7 juli Film från Örnsköldsviks

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

FUB i Linköping. Verksamhetsplan 2014

FUB i Linköping. Verksamhetsplan 2014 FUB i Linköping Verksamhetsplan 2014 Verksamhets plan för 2014 för FUB i Linköping Aktiviteter Vi kommer att ha möte med omsorgsnämnden, utförare, anhörigstöd, LSS funktionsstöd, dagligverksamhets chefer

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-02-06 11:43: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

Handlings plan RoM projektet för : Stattutgatan 4, avd 6 Datum: 2010. Förbättringsområde Delmål/Mål Hur gör vi? Klart/när?

Handlings plan RoM projektet för : Stattutgatan 4, avd 6 Datum: 2010. Förbättringsområde Delmål/Mål Hur gör vi? Klart/när? Handlings plan RoM projektet för : Stattutgatan 4, avd 6 Datum: 2010 Förbättringsområde Delmål/Mål Hur gör vi? Klart/när? Resultat Ny arbetsordning Vardagsrehabilitering Gå till maten Förbättra personalens

Läs mer

Glädje och gemenskap - en meningsfull vardag!

Glädje och gemenskap - en meningsfull vardag! Kontakt Socialförvaltningen Box 63 231 21 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 Glädje och gemenskap - en meningsfull vardag! Socialförvaltningen, Trelleborgs kommun. Innehållsförteckning Glädje och gemenskap

Läs mer

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är en källa till glädje! Mat är ett stort och roligt

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se Öppen förskola Höstterminen 2014 Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Hemsida: www.lund.se/kulan Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

SPAKVÄLLAR & MÅNADSERBJUDANDEN Våren 2014

SPAKVÄLLAR & MÅNADSERBJUDANDEN Våren 2014 SPAKVÄLLAR & MÅNADSERBJUDANDEN Våren 2014 Upplevelser utöver det vanliga SPAKVÄLLARpå Bansai Spa JANUARI Måndag 20/1 15-18 Spakväll & invigning av märket Kerstin Florian Bubbel, snittar & lyx sätter guldkant

Läs mer

Mötesplats för äldre. Nålmakaren

Mötesplats för äldre. Nålmakaren Vuxennämnden Vuxenförvaltningen Mötesplats för äldre Mötesplats för äldre Nålmakaren Höstens program 18/8-19/12 2014 Välkomna! Mötesplats Nålmakaren tel.710 27 38 Från och med hösten byter vi namn från

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, kokerska, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider

Läs mer

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2014-2015 Innehåll Förskolans visioner och arbete runt måltiderna... 3 Bra principer för maten... 4 Ekologiska råvaror... 4 Sockerpolicy... 4 Saltpolicy... 5 Kontinuerliga

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Välkommen till. Vikadamms särskilda boende

Välkommen till. Vikadamms särskilda boende Välkommen till Vikadamms särskilda boende Vikadamms särskilda boende Vikadamm är ett särskilt boende i Älvängen som sammanlagt har 26 lägenheter för personer med ett omfattande omvårdnadsbehov. Lägenheterna

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Välkommen till Hantverkarn

Välkommen till Hantverkarn Välkommen till Hantverkarn Rev juni 2014 Hantverkarn är ett särskilt boende som består av 28 lägenheter. På Hantverkarn arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmamiljö

Läs mer

Fredag 4/5 13.30-14.30 Vi spisar skivor. ( Ta gärna med dina vinylskivor)

Fredag 4/5 13.30-14.30 Vi spisar skivor. ( Ta gärna med dina vinylskivor) Öppet helgfri mån-fre kl.8.00 16.00. Snapphanev. 22. 177 54 Järfälla Tisdag 1/5 Onsdag 2/5 13.30-14.15 Första maj. Jörgen Rönnberg kommer och spelar dragspel & fiol för oss. Torsdag 3/5 10.00-11.00 Promenadgrupp.

Läs mer

TALLÅSEN OCH HÄLLEBÄCKS ÄLDREBOENDE

TALLÅSEN OCH HÄLLEBÄCKS ÄLDREBOENDE TALLÅSEN OCH HÄLLEBÄCKS ÄLDREBOENDE VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning Välkommen till äldreboende!... 3 Inflyttning... 4 Värdighetsgarantier... 4 Aktiviteter och sysselsättning... 6 Bostaden... 7 Vad

Läs mer

SPF Sydporten, Hörnefors

SPF Sydporten, Hörnefors SPF Sydporten, Hörnefors Verksamhetsplan 2015 2 Verksamhetsplan för Sydporten under 2015 förblir och skall vara Kamratskap, Trevnad och Samhörighet. Vår ambition är att ta vara på medlemmarnas önskemål

Läs mer

Kärnan. Meny- & Aktivitetshäfte Maj

Kärnan. Meny- & Aktivitetshäfte Maj Kärnan Meny- & Aktivitetshäfte Maj Välkomna! Alla seniorer boende i Sjöbo kommun är välkomna till oss på mötesplats Kärnan. Du är välkommen till våra lokaler där du kan träffa andra människor och känna

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Aktiviteter! Utomhus

Aktiviteter! Utomhus Aktiviteter! Utomhus Bastubad och vedeldad badtunna I nära anslutning till Villa Hofsnäs pensionat nere i Torpasjön ligger vår bastuflotte. Här kan ni träffas för en stunds avkoppling tillsammans med kollegor

Läs mer

Välkommen till Aspen o Linden

Välkommen till Aspen o Linden TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box 83 545 22 Töreboda 0506-180 00 växel Välkommen till Aspen o Linden 2014-05-06 Välkommen som hyresgäst på Aspen o Linden Vi är glada att få dig som hyresgäst

Läs mer

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen Information om föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen Välkommen till Montessoriförskolan Solen! Varmt välkommen till föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen vackert belägen i natursköna

Läs mer

Vård och omsorgsboende. Information till dig som snart ska flytta in

Vård och omsorgsboende. Information till dig som snart ska flytta in Vård och omsorgsboende Information till dig som snart ska flytta in 1 Ett meningsfullt liv i Luleå Av olika skäl är det nu dags för dig att förändra din tillvaro och flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Läs mer

Välkommen till Spelmannen

Välkommen till Spelmannen Välkommen till Spelmannen Rev sep -15 Spelmannen är ett särskilt boende som består av 43 lägenheter där 14 av dessa är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom. Vi erbjuder även parboende för

Läs mer

Välkommen till Persgården särskilt boende

Välkommen till Persgården särskilt boende Välkommen till Persgården särskilt boende Rev sep -15 Persgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. På Persgården arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmiljö.

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DELTAR MED FOLKHÄLSOINSTITUTET INBJUDAN TILL

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DELTAR MED FOLKHÄLSOINSTITUTET INBJUDAN TILL INBJUDAN TILL SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DELTAR MED FOLKHÄLSOINSTITUTET UPPMÄRKSAMHETSVECKA DEN 19-25 APRIL FÖR ÄLDRE ÖVER 65 ÅR OCH FUNKTIONSNEDSATTA I TENSTA SERVICEHUS SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap?

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap? LÄNKTIPS OM DEMENSSJUKDOM OCH OM ATT VARA ANHÖRIG Sammanställda av Jenny Eriksson föreläsare och Ung Anhörig Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Trollsjögården Remmarlövsvägen 21 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Trollsjögården Trollsjögården ligger i ett naturskönt område nära Trollsjön. Lägenheterna är fördelade på två våningar

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer