Omsorgsnämnden. Redovisning av sociala innehållet Stimulansprojekt Kvalitetsinspiratörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden. Redovisning av sociala innehållet 2010. Stimulansprojekt Kvalitetsinspiratörer"

Transkript

1 Omsorgsnämnden Redovisning av sociala innehållet 2010 Stimulansprojekt Kvalitetsinspiratörer

2 Sida 2 Projektbeskrivning Sedan augusti 2008 arbetar två Inspiratörer med social aktivering för äldre i Borlänge kommun. Projektet startade med aktiviteter på särskilt boende men har under 2010 utökats med Hessegården samt Hagbacksgården och i dagsläget utför Inspiratörerna aktiviteter på tio olika boenden, som innefattar särskilt boende, ordinärt boende och trygghetsboende. Inspiratörernas arbete har varit att planera och genomföra aktiviteter, både små och stora, med de äldre men tanken är att arbetet under 2011 ska inriktas på att ytterliggare inspirera personalen att själva genomföra den vardagliga guldkanten (aktiveringen) på avdelningarna. Under hösten har Inspiratörerna genomfört en enkätundersökning på alla (ej Hagagården) särskilda boenden, ordinära boenden och trygghetsboendet. I enkäten efterfrågades vilka aktiviteter de äldre önskade sig. Enkäten visade att de flesta äldre önskade dagliga aktiviteter så som promenader, sångstunder, filmvisning, gymnastik och korsordslösning. Nytt för i år är även att Inspiratörerna finns med i en nystartad referensgrupp för att ytterliggare utveckla det sociala innehållet. I gruppen ingår Inspiratörer, anhörigkonsulent, Väntjänst, representanter från pensionärsorganisationerna samt personal från dagverksamheten på Hagalundshuset, Tjärnahuset och Hagbacksgården. Den 1 september utökades projektet med en Inspiratör på heltid som har en visstidsanställning i 6 månader. Efter introduktion av Inspiratörerna under september placerades den nya Inspiratören på Hällsjöhemmet för att utöka aktiviteterna tillsammans med befintlig dagverksamhetspersonal. Hällsjöhemmet ingår även fortfarande i de ordinarie Inspiratörernas planering av aktiviteter. Enkätundersökning Under hösten 2010 genomförde Inspiratörerna en enkätundersökning för att kartlägga de äldres önskemål om aktiviteter på deras boende. Enkätsammanställningen från de särskilda boendena visar att de äldre önskar sig t.ex. promenader, filmvisning, sångstunder, högläsning, gymnastik på sin avdelning för att få lite guldkant i vardagen. Varje enhetschef har blivit informerad om resultatet på respektive enhet och det kommer att presenteras för personalen vid arbetsplatsmöten där Inspiratörerna deltar. Inspiratörerna ska under 2011 inspirera personalen att genomföra dessa aktiviteter. Inspiratörerna ska hjälpa till att införa detta som en rutin i det vardagliga arbetet på avdelningen. Även på de ordinära boendena och trygghetsboendet önskar de äldre dagliga träffar med exempelvis gymnastik, filmvisning, promenad i grupp och sångstunder. Inspiratörerna har informerat enhetscheferna men kommer även att redovisa enkätsammanställningen i referensgruppen, där dagverksamhetspersonalen på dessa boenden ingår. Förhoppningen är att under 2011 kunna starta studiecirklar på en del boenden i samarbete med studieförbund och pensionärsorganisationer.

3 Sida 3 Undersökningen kommer fortsättningsvis att genomföras en gång per år för att utvärdera aktiviteterna på respektive boende samt utveckla verksamheterna med nya aktivitetsönskemål från de äldre. Social aktivering De flesta av de boenden som Inspiratörerna besöker har någon form av dagverksamhet för de äldre och Inspiratörerna finns för att komplettera den verksamheten men även samarbeta med dagverksamhetspersonalen för att genomföra större aktiviteter. Under 2011 ska Inspiratörernas arbete inriktas mer på att samarbeta och inspirera dagverksamhetspersonal samt vårdpersonal istället för att som tidigare år genomföra alla aktiviteter själva. I oktober 2009 utökades projektet med två servicehus, Tjärnahuset och Hagalundshuset, som Inspiratörerna besöker en dag varannan vecka. Aktiviteterna på dessa boenden har blivit mer välbesökta under 2010 och det är troligen tack vare att de äldre lärt känna Inspiratörerna och vant sig vid deras besök. Inspiratörerna får även god hjälp av hemtjänstpersonalen som hjälper de äldre att ta sig till och från aktiviteten. En annan anledning till ökat deltagarantal på Tjärnahuset beror troligen på att även de äldre boende i närliggande hus får information om aktiviteterna. Vid aktiviteter på Hagalundshuset erbjuds även de äldre på Hagagården att delta i aktiviteterna. Det har varit mycket uppskattat av både de äldre och personalen på Hagagården. Till Inspiratörernas glädje deltar även personer med personlig assistans i aktiviteterna. Samarbetet med dagverksamhetspersonalen på Hagalundshuset och Tjärnahuset är under utveckling och Inspiratörerna hoppas att referensgruppen blir ett forum som gynnar möjligheten till samarbete i större utsträckning än idag. Som det ser ut idag arbetar Inspiratörerna och dagverksamhetspersonalen olika eftersom den befintliga dagverksamheten serverar kaffe vid de flesta aktiviteter. Detta medförde till en början en del diskussioner mellan de äldre och Inspiratörerna, som valt att lägga tiden på aktiviteter istället för kaffeservering. Efter några besök med aktiviteter var detta inget problem längre och idag får Inspiratörerna höra många positiva kommentarer om att det fokuseras på aktiviteter istället för kaffe. Precis som under 2009 har Inspiratörernas aktiviteter på de särskilda boendena varit välbesökta. Det gäller både aktiviteter på avdelningarna och i samlingsutrymmen. Inspiratörerna får höra av både personal och boende att de är väntade. Även anhöriga visar stor uppskattning och deltar ofta i aktiviteterna. Anhöriga blir ofta speciellt inbjudna till underhållning, festligheter och utflykter för att öka deras möjligheter att göra något extra trevligt tillsammans med sin närstående. Musikunderhållning och sångstunder Inspiratörerna har under 2010 haft ett fortsatt samarbete med ABF, vilket innebär minskad kostnad för underhållning då ABF bekostar hälften av underhållarnas arvode. När en ny underhållare tar kontakt med Inspiratörerna tipsas ABF och om underhållaren passar verksamheten inleds ett samarbete om ABF och Inspiratörerna är överens. Glädjande nog är det många lokala förmågor som tar kontakt, vilket Inspiratörerna uppskattar eftersom det är extra roligt med artister från bygden. Många av de lokala förmågorna är även välkända för de äldre.

4 Sida 4 Inspiratörerna bjuder på en varierande blandning av musik men precis som 2009 satsas det extra på dansbandsmusik eftersom det är mycket omtyckt av de äldre. De tar sig då en svängom med varandra eller personalen. Till några av dessa dansbandseftermiddagar har Inspiratörerna bjudit in Väntjänsten så att fler äldre får möjlighet att dansa och det har varit mycket uppskattat. Under sommar och höst ägnar sig Inspiratörerna främst åt uteaktiviteter men under vinter och vår anordnas de populära danseftermiddagarna ca två gånger per månad och boende. Den populära dansbandsmusiken blandas med trubadurer och dragspelare, som också är mycket omtyckta. Musik överhuvudtaget är populärt och alla, oavsett funktionsnedsättning, kan njuta av underhållningen. Inspiratörerna anordnar ofta sångstunder med välkända visor ute på avdelningarna. Även detta är populärt och det bildas ofta en stor kör av sjungande äldre. Fester och högtider Under året har Inspiratörerna fått många önskemål från enhetschefer och övrig personal om att anordna fester av olika slag, t.ex. middagar med olika teman och underhållning. Till alla större evenemang har de äldre fått personliga inbjudningar, vilket varit mycket omtyckt och skapat förväntningar som exempelvis planering av klädsel etc. Festerna har också varit uppskattade av vårdpersonalen eftersom de har kunnat koncentrera sig enbart på att förbereda de äldre och sig själva för fest. Inspiratörerna har skött planering, dukning och diskning samt servering med hjälp av Väntjänsten. Vid några av tillställningarna har, till de äldres glädje, även anhöriga varit inbjudna. Festligheterna under året har varit Nobelfester, höstfester, vinterfest, surströmmingslunch, midsommarfest, trädgårdsfest med allsång, grillfester och julfester. Samarbetet med kökspersonalen har fungerat utmärkt och de har tillsammans med Inspiratörerna diskuterat festmenyn. Menyn har utefter de äldres önskan om gammaldags festmat anpassats så att tillredning och servering fungerat bra, trots det stora antalet gäster vid festligheterna. Kökspersonalen har också uttryckt glädje över att få komponera menyer utöver det vanliga. Kockarna har vid dessa middagar även presenterat maten för festdeltagarna. Spel och lek Under 2009 utökades denna kategori med bingo och under 2010 har Inspiratörerna ytterliggare utökat bingon eftersom det efterfrågas av många äldre. Personalen har blivit betydligt bättre än tidigare på att hjälpa till vid bingon och det har gjort att fler har kunnat delta. Ett annat mycket populärt spel är boule som Inspiratörerna tack vare mjuka bollar kan spela både inne och ute. Eftersom man kan spela både stående och sittande är det möjligt för alla äldre, oavsett funktionsnedsättning, att delta om de kan greppa bollen. Spelet är både glädjande och inspirerande eftersom tävlingsinstinkten slår till. Frågesportsbingo med enkla frågor och gamla ordspråk är en enkel men otroligt populär aktivitet, speciellt på demensboendena. Frågorna och ordspråken inspirerar till samtal om olika ämnen och dessa stunder är alltid trevliga. Frågesportsbingon eller Mentex som det

5 Sida 5 egentligen heter har Inspiratörerna fått tillgång till tack vare ett samarbete med Studieförbundet Bilda. Tipspromenader är också en del av denna kategori och vid fint väder sätts tipspromenaden upp utomhus. Utevistelse Även under 2010 har Inspiratörerna fokuserat på utflykter under de varma månaderna. Utflykterna har gått till sevärdheter och kyrkor samt populära lunchrestauranger och caféer. Oftast är det de äldre själva som önskar de olika resmålen och Inspiratörerna undersöker möjligheten att göra ett besök. Vintertid är utflykterna färre men då och då har Inspiratörerna gjort s.k. nostalgiturer med minibuss i Borlänge med omnejd för att titta på bl.a. Romme Alpin, förändringar i Borlänge, de äldres barndomshem, sevärdheter etc. År 2009 gjorde Inspiratörerna en fiskeutflykt och de äldre önskade att åka dit igen vilket resulterade i ett besök vid fisketjärnen även i år. Ryktet hade spridit sig och i år var ännu fler intresserade av att följa. Eftersom området vid tjärnen är handikappanpassat kan även rullstolsburna följa med och fiska. Ingen god fiskelycka men det var en toppendag med grillad korv och bröd till lunch. Fiskeklubben bjöd dock på tre fina regnbågslaxar som tillagades på boendet. Spänningen steg på hemvägen då vildsvin omringade Färdtjänstbussarna. Samtalen kring fiskeutflykten pågår och planeras av de äldre, både långt före och efter själva fiskedagen. Årets största händelser är även 2010 utflykterna till Liljans Herrgård. I år har herrgården besökts både sommar, höst och vinter. Sommartid bjöds besökarna på en kall sommartallrik med bl.a. sill, lax, Gustafskorv och ägghalvor. På hösten blev det korvkiosktema med grillad korv, potatismos, räksallad och bostongurka. I adventstid bjöds det på risgrynsgröt och skinksmörgås. Maten beställdes av köket på boendena och tillagades av Inspiratörerna. När äldre boende på Hagalundshuset, Tjärnahuset och Hagbacksgården besökte Liljans Herrgård tillagades lunchen av befintlig personal på Liljan och de äldre betalade lunchen direkt till personalen på herrgården. Eftersom flera av kommunens boenden ligger centralt så uppskattas det mycket att kunna ströva omkring på Liljans grönområden, med naturstig samt sjöutsikt. I år fick Inspiratörerna en förfrågan av Borlänge Demensförening om hur de skulle kunna ge en julklapp till demensboendena. Det ledde till ett samarbete gällande Hessegårdens och Ekoxens besök på Liljans Herrgård i advent. Demensföreningen stod för grötlunchen och Inspiratörerna för organisation av resan, lokalhyra och underhållning. Samarbetet blev mycket lyckat och Inspiratörerna hoppas på fler gemensamma aktiviteter i framtiden. Mat och bak Det har blivit tradition för Inspiratörerna att varje år göra egna semlor till fettisdagen tillsammans med de äldre på Ekoxen. Alla njuter sedan av en nybakt semla till eftermiddagskaffet. Förutom semlor har det bakats olika kakor, pajer och muffins efter säsong. Bakningen framkallar många minnen och samtalsämnen. Det är en trevlig aktivitet att samlas kring och även om de äldre inte vill delta i själva bakningen alla gånger så tycker de om att sitta med. Inspiratörerna kan få höra kommentarer som; Jag är pensionär jag, baka

6 Sida 6 ni., Jag har bakat hela mitt liv, nu är det er tur. eller kommentarer om vilka redskap och arbetsmetoder Inspiratörerna använder. T.ex. Du ska väl ha en större bunke.. Förutom bakning har de äldre även fått rensa kantareller som sedan har tillagats till någon god rätt på avdelningarna, t.ex. kantarellpaj, kantarellcrêpes, kantarellomelett. Mellanmålsbuffé Under våren samarbetade Inspiratörerna med kommunens dietist och de genomförde tillsammans med personalen på de särskilda boendena en mellanmålsbuffé för de äldre. Varje avdelning fick i uppgift att tillaga ett eller två olika mellanmålsförslag. Det fick vara vad som helst bortsett från kaffebröd men gärna också lätt att tillreda. Alla avdelningars förslag dukades upp till en buffé av små smakportioner med Inspiratörernas och dietistens hjälp. De äldre fick sedan provsmaka alla olika förslag och rösta på sin favorit. Många äldre upplevde buffén som en fest och hade svårt att bestämma sig för någon favorit. Alla recept samlades in och sammanställdes i en folder som delats ut till alla avdelningar på kommunens särskilda boenden. Buffén och sammanställningen har gjorts för att inspirera personalen att variera och förnya de äldres mellanmål. Spontanaktiviteter Något av det allra viktigaste i detta arbete är att ägna sig tid åt de äldre. Trots alla planerade aktiviteter Inspiratörerna genomför får man inte glömma bort hur viktiga spontanaktiviteterna är. Det kan vara samtal, promenader, högläsning, korsord, titta i fotoalbum etc. Film och tv-spel Filmerna från Borlänge förr är fortfarande mycket populära och skapar många samtalsämnen. Under året har även fler gamla filmer köpts in och visats för de äldre, t.ex. Vi hade i alla fall tur med vädret del 1&2, Göta Kanal del 1&2 samt farsen Ruggugglan del 1-3. Inspiratörerna har även köpt in en film som heter Sommarminnen, riktad till personer med demensdiagnos. Förra året köpte Inspiratörerna in ett Nintendo Wii-spel efter ett bidrag från Alzheimerfonden. De har under 2010 lånat ut spelet till de olika boendena eftersom de äldre behöver spela mer än en gång för att lära sig och förstå spelet. Därför ligger den aktiviteten idag på personalen. Eftersom detta är någonting nytt för de äldre har personalen här en stor roll. Till en början kanske det bara är personalen som spelar för att visa hur det går till men även det är mycket uppskattat. Sedan blir de äldre allt mer nyfikna och vill prova. Personalen måste dock finnas med hela tiden för att handleda. Inspiratörerna har även i år fått ett bidrag (2000 kr) från Alzheimerfonden för inköp av en digitalkamera för att kunna visa de äldre bilderna från olika aktiviteter och även dokumentera speciella händelser. Högläsning Inspiratörerna har köpt in Sånt är livet Den svenska schlagern. Det är en mycket populär bok som innehåller berättelser om våra schlagerartister samt en skiva med de gamla

7 Sida 7 schlagerdängorna, t.ex. Min soldat, Rumba i Engelska parken, Flottarkärlek. De flesta äldre minns och sjunger med i de välkända texterna. Precis som tidigare är läsning av dagstidningar samt böcker om Borlänge populära inslag i Inspiratörernas verksamhet. Skönhetsvård Under 2008 upptäckte Inspiratörerna att damerna tyckte mycket om att få bli ompysslade med manikyr. Därför startades ett SPA under 2009 på ett äldreboende där det fanns tillgång till en bra lokal. Även under 2010 har de äldre blivit inbjudna till SPA:t. Både damer och herrar har varit välkomna och de erbjöds fotbad+massage, pedikyr, handmassage, manikyr, ansiktsbehandling, hårläggning och hårtvätt. Herrarna erbjöds även rakning med hyvel och lite after shave. Inspiratörerna har även haft SPA-aktiviteter på fler boenden om än i lite mindre skala. Fotbad, massage och manikyr är det som är populärast. Därför satsas det extra på dessa aktiviteter på andra boenden då det är svårare att hitta en lokal där alla SPA-aktiviteter kan genomföras. De äldre damerna efterfrågar ofta manikyr inför helger och fester. Inspiratörerna försöker uppfylla deras önskningar så gott det går. De flesta boenden har även fått ett litet manikyrset, för att personalen ska ha möjlighet att hjälpa de äldre, eftersom efterlysningen på Insidan (Borlänge Kommuns intranät) resulterade i stort antal nagellacksflaskor samt diverse sminkprodukter. Även lättare massage av nacke och skuldror erbjuds de äldre vid en SPA-aktivitet men även vid andra aktiviteter erbjuder Inspiratörerna massage då tillfälle ges. Beröring är mycket viktigt för de äldres välbefinnande och då många har ont i axlarna är denna beröring uppskattad. Gymnastik och sittdans Inspiratörerna har fortsatt med sittdansen som de fick utbildning i under Gymnastik, dans och gruppromenader är populära aktiviteter. De äldre vill helt enkelt röra på sig. Gruppromenaderna har varit populära eftersom de äldre ibland upplever en osäkerhet i att själva gå ut på promenad. Utvärdering Första delen av 2010 var personaldeltagandet vid aktiviteterna bra och förmodligen beror det på Inspiratörernas medverkan vid personalmöten där de framförde vikten av deras deltagande. Tyvärr så har personaldeltagandet minskat i slutet av året och därför måste Inspiratörerna lägga stort fokus på detta i början av Som Inspiratörerna uppmärksammat och enkäten visat saknar de boende samvaro med personalen. Denna samvaro skapar glädje hos både äldre och personal, vilket Inspiratörerna sett på Äldredagar, fester m.m. när personalen umgåtts med de äldre. Alla, både äldre och personal, har vid dessa tillfällen möjlighet att se andra sidor av varandra. Inspiratörerna tror att det är mycket viktigt för personalen att ta del av den glädje och inspiration de får vid

8 Sida 8 samvaro med de äldre. De äldre har så mycket att ge och mer social samvaro skulle öka arbetsglädjen hos personalen. Samarbetet med Borlänge Demensförening var, som tidigare nämnts, mycket lyckat och under 2011 kommer Inspiratörerna att arbeta för samarbete med fler lokala föreningar. Inspiratörerna tror att många föreningar vill bidra med något, t.ex. underhållning, samvaro, utflykt m.m. men de vet inte riktigt hur de ska gå tillväga. Inspiratörerna vill hjälpa till med att skapa kontakter och ta till vara på samt försöka förverkliga deras önskemål. De kommer även att fokusera på ett ökat samarbete med pensionärsorganisationerna. Samarbetet med Väntjänsten har fungerat mycket bra under 2010 och Inspiratörerna kommer att fortsätta arbeta för detta. Som tidigare nämnts har en referensgrupp bildats och genom regelbundna träffar hoppas Inspiratörerna att de kan utveckla samarbetet med pensionärsorganisationerna och dagverksamhetspersonal vid Tjärnahuset, Hagalundshuset och Hagbacksgården. Ända sedan projektet startade 2008 har Inspiratörerna samarbetat med några förskolor som varje december kommit med sitt luciatåg till boendena. Besöken har varit uppskattade av både de äldre och barnen. Inspiratörerna ska under 2011 utöka samarbetet med förskolorna och planerar att inbjuda till sommarfester med korvgrillning och lek samt återkommande besök av mindre barngrupper på boendena. De vill utöka samarbetet med skola och förskola för att det är en stor glädje för de äldre att träffa barn och ungdomar men Inspiratörerna ser även samarbetet som något positivt för barnen och ungdomarna genom att de får en naturlig kontakt med den äldre generationen. Trots alla stora aktiviteter som utflykter, luncher, middagar etc. är det viktigt att komma ihåg att det lilla betyder otroligt mycket. Att se en människa och ägna sig tid att prata är det viktigaste i detta arbete oavsett aktivitet. En av inspiratörernas viktigaste uppgifter är att under 2011 sprida till övrig personal vikten av detta tankesätt. Ett led i detta är att Inspiratörerna under 2010 föreläst om sitt arbete på Vuxenskolans Omsorgsprogram för att redan på utbildningsnivå införa vikten av social samvaro med de äldre. Inspiratörerna har redan märkt att deras föreläsningar gett resultat eftersom eleverna ute på praktik tar kontakt för att delta i Inspiratörernas aktiviteter. Precis som tidigare år har Inspiratörerna och deras aktiviteter uppmärksammats i media. Detta upplevs som mycket positivt, av både personalen, de äldre och deras anhöriga. Det har inspirerat andra boenden till att anordna liknande aktiviteter och även andra kommuner har hört av sig till Inspiratörerna för att få tips och råd. Inspiratörerna har även fått många positiva kommentarer från anhöriga tack vare tydlig information om aktiviteterna. De har uttryckt en glädje över att de vet att det anordnas aktiviteter för deras närstående och de anhöriga kan själva planera för att delta i aktiviteterna om de vill.

9 Sida 9 Statistik aktiviteter och deltagare Nedan redovisas hur många gånger de olika aktiviteterna utförts på respektive boende och hur många deltagare varje aktivitet har haft. Kategorin underhållning innebär att boendet gästas av en underhållare med varierande program. Sång och musik-kategorin är då brukarna själva är delaktiga, t.ex. allsång. I utevistelse ingår både planerade utflykter och kortare promenader. Kategorin mat, bak och pyssel är aktiviteter där brukarna deltar i matlagning eller bakning samt annat pyssel, så som julpyssel och plantering av blommor. SPA-aktivitet innebär olika behandlingar så som fotbad, manikyr, massage, hårvård och ansiktsbehandling. Fester & högtider innebär speciella tillställningar t.ex. surströmmingslunch eller Nobelmiddag. Här ingår även vårens Mellanmålsbuffé. Till kategorin spontanaktiviteter hör högläsning, korsordslösning och pratstunder. Spontanaktiviteterna utförs avdelningsvis i grupp eller enskilt och under den tiden ägnas lite tid åt så många som möjligt. Det är svårt att uppskatta hur många deltagare det rör sig om men nedan finns redovisat hur många tillfällen som ägnats åt spontanaktiviteter. Många äldre är delaktiga i de flesta aktiviteterna medan andra väljer efter intresse. Individuell aktivering och uppsökande verksamhet är en viktig del för att fånga upp dem som av olika anledningar inte kan delta i gruppaktiviteter. Hällsjöhemmet Underhållning Sång och musik Mat,bak och pyssel Film och TV-spel 3 39 Högläsning 9 58 Spel, lek, gymnastik Utevistelse SPA-aktivitet 2 10 Fester & högtider Spontanaktiviteter 3 Totalt Personaldeltagande 74 Anhörigdeltagande 54

10 Sida 10 Ekoxen Underhållning Sång och musik 4 39 Mat,bak och pyssel 7 46 Film och TV-spel 8 46 Högläsning Spel, lek, gymnastik 9 73 Utevistelse SPA-aktivitet 7 57 Fester & högtider 2 31 Spontanaktiviteter 6 Totalt Personaldeltagande 144 Anhörigdeltagande Gläntan, Utsikten Underhållning Sång och musik 3 29 Mat,bak och pyssel 1 6 Film och TV-spel 1 13 Högläsning 8 67 Spel, lek, gymnastik Utevistelse SPA-aktivitet 5 26 Fester & högtider 2 36 Spontanaktiviteter 3 Totalt Personaldeltagande 42 Anhörigdeltagande 15 Åkershem Underhållning Sång och musik Mat,bak och pyssel 2 9 Film och TV-spel 4 81 Högläsning 7 48 Spel, lek, gymnastik Utevistelse SPA-aktivitet Fester & högtider Spontanaktiviteter 11 Totalt Personaldeltagande 128 Anhörigdeltagande 25

11 Sida 11 Tunagården Underhållning Sång och musik 4 52 Mat,bak och pyssel 1 20 Film och TV-spel 4 51 Högläsning Spel, lek, gymnastik Utevistelse SPA-aktivitet 6 57 Fester & högtider 2 90 Spontanaktiviteter 2 Totalt Personaldeltagande 121 Anhörigdeltagande 9 Hessegården Underhållning 1 29 Sång och musik Mat,bak och pyssel Film och TV-spel Högläsning Spel, lek, gymnastik 1 8 Utevistelse 2 45 SPA-aktivitet Fester & högtider Spontanaktiviteter Totalt 4 82 Personaldeltagande 48 Anhörigdeltagande Hagalundshuset Underhållning Sång och musik Mat,bak och pyssel Film och TV-spel 6 80 Högläsning 1 4 Spel, lek, gymnastik 7 44 Utevistelse 7 49 SPA-aktivitet 7 51 Fester & högtider Spontanaktiviteter Totalt Personaldeltagande 17 Anhörigdeltagande 19

12 Sida 12 Tjärnahuset Underhållning Sång och musik Mat,bak och pyssel Film och TV-spel 4 71 Högläsning Spel, lek, gymnastik 7 61 Utevistelse 8 56 SPA-aktivitet 2 18 Fester & högtider Spontanaktiviteter Totalt Personaldeltagande 3 Anhörigdeltagande 4 Eva-Lisas aktiviteter - Hällsjöhemmet Sång och musik Målning och pyssel Film 6 49 Högläsning Korsord och spel SPA-aktivitet Samtal i grupp Enskilda samtal Spontanaktiviteter 15 Totalt Personaldeltagande 31 Anhörigdeltagande 20

13 Sida 13 Aktivitetsförteckning! " # $ %&' ' %(' ) (* ' + ' ' + ", - # ' $& + # %&. # " # /

14 Sida ('' 1 ' 2('( 3 4 %( 5 +. ' # " 61 7! %0 8 ' 96: "96: #

15 Sida 15.! ; # # ( $ 8 4 %(! ('' # (' 1 ('' 8 *

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt på hälsofrämjande förhållningssätt Med individen i centrum utgår vi från det goda och skapar en känsla av sammanhang. Tillvaron blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Inledning Äldreomsorgen i Katrineholms

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Är tv-spel något för seniorer?

Är tv-spel något för seniorer? Är tv-spel något för seniorer? Rapport om projektet PlaymÄker i Södertälje Rapport om projektet PlaymÄker i Södertälje 1 Jag tänker på när pensionärerna först ser mig spela. Då ser de på mig med förvånade

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:3 Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden Ett utvecklingsarbete tillsammans med personal Marianne Westring Nordh Socialt innehåll i vardagen för

Läs mer

Gemenskap ger hälsa. om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-Vantör. Anita Karp Sven Erik Wånell

Gemenskap ger hälsa. om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-Vantör. Anita Karp Sven Erik Wånell Gemenskap ger hälsa om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-Vantör Anita Karp Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:02 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts

Läs mer

Årsredovisning samt förvaltningsberättelse för 2012, gällande Stiftelsen Kerstin Alms Minnesfond (org nr. 80 24 24-4546).

Årsredovisning samt förvaltningsberättelse för 2012, gällande Stiftelsen Kerstin Alms Minnesfond (org nr. 80 24 24-4546). Årsredovisning samt förvaltningsberättelse för 2012, gällande Stiftelsen Kerstin Alms Minnesfond (org nr. 80 24 24-4546). Verksamhetsbeskrivning Linden är ett särskilt boende för äldre med 40 lägenheter,

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Under hösten 2011 inleddes arbetet i nya blandade lokala lärande nätverk inom det

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Kultur och hälsa Mellan lunch och kaffe 2012-2015

Kultur och hälsa Mellan lunch och kaffe 2012-2015 1 [28] Referens Birgitta Jansson Slutrapport Kultur och hälsa Mellan lunch och kaffe 2012-2015 KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter 08-530

Läs mer

Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar

Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar 1 Charlotte Fagerstedt FoU Södertörns skriftserie nr 130/14 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet

Läs mer

Läsning som redskap inom äldreomsorgen

Läsning som redskap inom äldreomsorgen Länsbibliotek Västmanland Läsning som redskap inom äldreomsorgen erfarenheter från projekt Andersson, Pettersson, Lundström och jag i Västmanland 2001-2003 Ett samarbete mellan Länsbibliotek Västmanland,

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer