VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Furuboda 2014 Direktorn har ordet 2014 var året då Furuboda folkhögskola fyllde 20 år. Utvecklingen har pågått ständigt sedan starten men det senaste året har varit ett av de mest intensiva. Furuboda har hörsammat statens satsning på studiemotiverande kurser och extra platser i allmän kurs och ökat verksamheten vid våra tre enheter i Yngsjö, Kristianstad och Malmö. Vi har aldrig sedan starten av vår folkhögskola mött fler kursdeltagare än just under det gångna året. Vårt dotterbolag, Furuboda Assistans AB, som 2015 har 10 årsjubileum, har fortsatt att växa ökade volymen med 27%. Det är ett resultat av envist arbete med kundfokus och kvalitetsutveckling. Styrelsen och ledningen har under året gemensamt formulerat en strategiplan för de närmaste åren. En kartbild över vad som ska utvecklas kopplat till vår vision, vårt uppdrag och våra kompetenser. Ett spännande och viktigt arbete ligger framför oss. Utmaningarna i samhället fortsätter. Unga med funktionsnedsättning har fortfarande inte samma möjligheter som andra att få utbildning, självständighet och en plats i arbetslivet. Personlig assistans ifrågasätts trots att just assistans för tiotusentals människor betyder att de kan leva mer självständigt, såsom vi alla förväntar oss att vi ska kunna leva. Som idéburen organisation utan vinstintresse har vi en unik möjlighet att anta dessa utmaningar med ett tydligt fokus. Inte på lagkrav och direktiv och inte heller på vinst eller ekonomisk maximering. Vi står på en värdegrund baserad på en kristen helhetssyn på människan Varje människa är unik, alla har lika värde och omfattas av samma mänskliga rättigheter, ansvar och möjligheter. Jag känner ett ökat intresse för vårt värderingsstyrda arbete från omvärld, politik och näringsliv. Vi blir ofta inbjudna till samtal och får frågor om konkreta samarbeten. Furuboda är idag en viktig idéburen välfärdsutvecklare med hela Skåne som arbetsfält. Tack för ditt stöd som medlem, gåvogivare och samarbetspartner. Tack till alla kollegor som varje dag bidrar med engagemang och professionella insatser. Furuboda har kanske aldrig haft så stor betydelse som nu. Daniél Tejera Direktor 2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Furuboda 2014 Innehåll Innehåll Direktorn har ordet 2 Folkhögskolan 4 Kvalitetsredovisning 6 Kompetenscenter 8 Arbetsmarknad 10 Föreningen Furuboda 12 Furuboda Assistans 14 Ekonomi i sammanfattning 16 Årsredovisning

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Furuboda 2014 Folkhögskolan Lärande och växande är två ord som hör samman på vår folkhögskola. Deltagare som hittar sig själva, vågar ta nya steg och bli mer självständiga är ett av de pedagogiska målen vi arbetar för. Mathilda Ekstrand började på Furuboda 2012 i Musikverkstan. Nu går hon andra året i Allmän kurs Framtid och söker till ett fjärde år på folkhögskolan. Mathilda kom från Riksgymnasiet i Kristianstad men hemorten är Broaryd i Småland. Viktigt: Att utveckla min kommunikation Språket/kommunikationen: Mathilda använder symbolspråket Bliss för att göra sig förstådd. Hon har en Blisskarta framför sig som hon pekar på genom en laserpeklampa fastsatt på ena glasögonskalmen. Mathilda jobbar med att utveckla sin kommunikation tillsammans med Ulla Ekeberg, arbetsterapeut och Håkan Larsson, logoped samt sina assistenter, kursledaren Agneta Strömberg och övrig skolpersonal. Avgörande för Mathildas framsteg är att hennes kommunikationsträning sker i samarbete med ett team och att det blir en kontinuitet som sträcker sig över all vaken tid. - Vi samverkar och Mathilda tränar både på skol- och fritid, detta ger henne bra förutsättningar för att utvecklas. Samarbetet med teamet har lett till att hon har blivit mer självständig och att hon nu i större utsträckning kan utföra skolarbeten och andra datoraktiviteter själv, berätta Ulla Ekeberg Mathilda har gjort flera arbeten i skolan och skrivit texter med Bliss. Bland annat en faktatext om Knölvalen. Texten ska användas i kursens utställning om havet, där totalt 20 olika maritima djur och deras livsbetingelser redovisats. Att skriva Bliss på datorn är mer tålamodskrävande än att använda en Blisstavla. Varje ordklass ligger på en egen sida och Mathilda måste växla mellan sidorna i datorprogrammet. Det kräver mycket träning för att få motoriken att fungera. Mathilda använder flera datorprogram, CogMed är ett av detta där hon både tränar sitt arbetsminne och sitt styrsätt till datorn, en sk huvudmus. 4 Mathilda har just tagit emot årets Nobelpris i Huvudmussvetskap. När programmet startats ser Mathilda snabbt hur hon ska göra men det tar tid att få det motoriskt rätt. Hon har gjort stora framsteg men bakom hennes framgångar ligger många timmars träning. Effektivt och säkert hanterar hon nu sin huvudmus och Blissar med datorn. Fast snabbast går det fortfarande med den stora Blisskartan. - Berätta hur arg jag var i början säger Mathilda till sin assistent Marie. ja det var väldigt mycket irritation och ilska som kom ut, säger Marie. Programmet CogMed Arbetsminnesträning har en större målgrupp men fungerar delvis för Mathilda. Hennes resultat

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Furuboda 2014 kan ibland bli missvisande då hennes svårighet inte är att definiera rätt svar utan att hålla muspekaren stilla tillräckligt länge för att få till ett klick. Men samtidigt kan klicket inte komma för snabbt för då kan det landa på fel ruta. Programvaran som simulerar musklick heter Dragger. Mathilda tränar gärna på egen hand hon har blivit mer självständig under åren på Furuboda folkhögskola och är både envis och bestämd. Tillsammans med tre andra deltagare som använder alternativ kommunikation har Mathilda medverkat vid workshop med deltagarna i Assistentkursen på Furuboda folkhögskola. Detta är ett kunskapsutbyte mellan kurserna som ger de blivande assistenterna erfarenhet och möjlighet att förstå olika kommunikationssvårigheter och kommunikationssätt. Diplom i Huvudmusvetskap Allmän kurs Framtid och Omvärld firar Alfred Nobel på sitt eget sätt. Med trerätters middag och Nobelprisutdelning. Alla får ett pris i något som man varit särskilt framgångsrik med under terminen. Det kan var pris i Sim- vetskap, Kamrat- vetskap, Motor-vetskap eller Huvudmus- vetskap som Mathilda fick mottaga direkt ur kursledaren Agnetas hand då kungen var upptagen på annat håll. Framtiden: Att gå ett år till på fantastiska Furuboda med min fantastiska kursledare!! Agneta Strömberg Kursledare/lärare Allmän kurs Omvärld och Framtid tillsammans på Hajk i Kiaby. Fr vänster Sandra, Emilie, Marie;(assistent) Mathilda, Isabelle FAKTA LÅNGA KURSER, KORTA KURSER OCH SAMVERKANSKURSER Långa kurser Vårterminen Höstterminen Antal deltagarveckor: SMF** Totalt antal deltagare: Kvinnor*/Män: 56*/87 70*/76 Deltagare med funktionsnedsättning: Deltagare med invandrarbakgrund: 5 8 Korta kurser och samverkanskurser Antal deltagarveckor: Antal korta kurser: Totalt antal deltagare: Kvinnor*/Män: 125*/ */155 Deltagare med funktionsnedsättning: Deltagare med invandrarbakgrund: 6 11 Långa kurser: Allmän kurs Behörighet, Allmän kurs Framtid, Allmän kurs Omvärld, Baskursen, Assistentkursen, IT-kursen, Musiklinjen, Musikverkstan, På väg igen. Profiler: Behörighetsgivande profil, Hemteknisk-, Telnisk- och Idrottsprofil. Körkortteori. **SMF Studiemotiverande folkhögskolekurs. (Genomförs av Furuboda Arbetsmarknad och redovisas genom folkhögskolan.) Korta kurser: Samverkanspartners: Astrid Lindgrens barnsjukhus, Epilepsiföreningen Norra Skåne, FSDB-Föreningen för dövblinda, FUB Skåne, FUB in Lund med omnejd, Gemenskapsveckan Pingstvännerna, Föreningen Grunden i Malmö, RMT-Mag-och tarmföreningen Skåne, Nationellt kompetenscenter Anhöriga, Riksförbundet FUB, Synskadades Riksförbund, Schizofreniföreningen i Skåne, Neuroförbundet Västra Skåne, Neuroförbundet Ängelholm, Reumatikerföreningen i Ystad, Astma- och allergiförbundet i Skåne, Parkinssonföreningen i Helsingborg med omnejd, Hidde lyo DhaQan, DHB-Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning 5

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Furuboda 2014 Kvalitetsredovisning Furuboda Folkhögskola 2014 Kvalitetsgruppen består av representanter från skolkansli, lärarkollegiet, skolassistenter och hälsa & assistans, således representanter från folkhögskolans samtliga delar. Kvalitetsgruppen leds av Folkhögskolan biträdande rektor. En fortsatt strävan efter en representation från de olika yrkeskategorierna inom folkhögskolan är viktig. Kvalitetsgruppens arbete har under året renodlats och förtydligats så att det numera finns en nedskriven årscykel för gruppens uppgifter. Pedagogisk grund Under 2014 har folkhögskolans personal tillsammans arbetat med framtagandet av Furuboda folkhögskolas pedagogiska grund. Den pedagogiska grunden är en gemensam plattform att utgå ifrån i personalens arbete både med deltagare och med varandra i personalgrupperna. Den pedagogiska grunden handlar om Furubodas grundläggande och gemensamma utgångspunkter i arbetet, och innehåller ett antal pedagogiska verktyg att använda. Den pedagogiska grunden syftar bland annat till att skapa en kontinuitet i arbetet, men även att visa på de kompetenser som finns i folkhögskolan. Deltagarråd På Furuboda Folkhögskola finns ett deltagarråd bestående av representanter för de olika kurserna. Under året har en lärare agerat koordinator med målet att deltagarrådet ska kunna agera på egen hand. På deltagarrådets möten tas saker som deltagarna anser vara viktiga upp. Skolråd Skolrådet är ett sätt att tydliggöra kopplingen mellan styrelse och folkhögskola/deltagare och infördes på prov inför läsåret 2013/2014. Skolrådet är nu permanent, och två representanter från Deltagarrådet träffar ledamöter för styrelsen inför varje styrelsemöte. På dessa träffar har Deltagarrådets representanter möjligheter att framföra sina åsikter till styrelsen och diskutera relevanta frågor. Fritidsaktiviteter På Furuboda Folkhögskola anser vi att en meningsfull fritid är betydelsefullt för den enskilde individen. Vi har valt att ha en anställd fritidssamordnare och lagt in i Assistentkursens program att de ska ordna fritidsaktiviteter för övriga deltagare. På Furuboda finns vidare en aktiv idrottsföreningen som kontinuerligt ordnar aktiviteter för Furubodas deltagare. 6 Upplevelseparken på Furuboda.

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Furuboda 2014 Enkätverktyg Vi fortsätter arbetet som påbörjades 2013 med det nya enkätverktyget Defgo. Verktyget innebär att vi på ett mer precist sätt kan bearbeta de deltagarenkäter som genomförs, och få mer detaljerad information om hur deltagarna upplever våra kurser. Deltagaruppföljning Från och med våren 2014 erbjuds samtliga deltagare som avslutar sina studier på Folkhögskolan att vara med i vår deltagaruppföljning. Vid två tillfällen efter avslutad skolgång kontaktas de deltagare som medverkar i uppföljningen. Svaren ska användas för att anpassa och förbättra folkhögskolans verksamhet. Biblioteksöversyn Under året har utbudet av böcker och tidskrifter på folkhögskolan inventerats. Detta är ett pågående arbete som syftar till att förbättra relevansen på de böcker och tidskrifter vi erbjuder våra deltagare. Deltagarna kommer även fortsättningsvis ha tillgång till ett stort bokutbud då inköp av läs/surfplattor planeras. Detta kan även sägas gå i linje med den inkluderande pedagogik som vi arbetar med på Furuboda. Hållbar utveckling Under våren 2014 ordnade folkhögskolan två öppna föreläsningar med tema hållbar utveckling. Kvalitetsgruppen, Anna Sonander Bitr rektor Porträtt av Nelson Mandela gjort av återvinningsmaterial. 7

8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Furuboda 2014 Kompetenscenter Christina och Håkan är två eldsjälar som berättar om sin bakgrund och varför de stannar kvar på Furuboda Hur kom det sig att du började jobba på Furuboda? Christina: Jag är fritidsledare och gick på Ljungskile Folkhögskola med inriktning pedagogik och friluftsliv. Mitt första jobb var som scoutkonsulent för KFUM/KFUK i Lund. Jag började söka jobb i Kristianstadstrakten där jag är uppvuxen och såg tjänsten som fritidsledare på Furuboda i Kristianstadsbladet. Häromdagen träffade jag Elisabet Jalmerot. Hon var husmor på Furuboda och med på min intervju. Jag kunde inte låta bli att fråga henne: Vad var det som gjorde att jag fick jobbet? - Jo, du hade rest en del utomlands, var aktiv som ledare i olika föreningar. Du var framåt, lugn och någon som verkade tänka på andra och inte bara på dig själv. Året var Håkan: Jag blev klar med min examen som logoped våren 1984 och började sedan direkt på sjukhuset i Kristianstad som allmän logoped. Via en kompis fick jag tips om att jobba på Furuboda. På hösten började jag arbeta halvtid på Furuboda. Jag stormtrivdes från första dagen. Det var en härlig stämning och jag kände mig enormt välkommen av alla. På sjukhuset utförde jag det mesta av jobbet på egen hand, men på Furuboda var och är vi många som arbetar tillsammans. Hur såg ditt arbete ut från början? Christina: Tord Skoog och jag var fritidsledare på Furuboda. Vi körde alla bussturer på Furuboda. Kvällstid drev vi Furuboda Idrottsförening. Vi genomförde friluftsveckor till Hestra och Åre, för att ge möjlighet för deltagarna att vara aktiva i naturen. Under dessa friluftsveckor växte självkänslan hos många deltagare. På somrarna har jag medverkat som ledare med idrott och friluftsliv på land och på vatten. Jag har använt golf som en träningsform och aktivitet. Jag var med och utvecklade skolämnet Fritidskunskap som ingår i de flesta kurser. Att våga ta ansvar och själv ta makten över sin fritid, är jätteviktigt. Håkan: På sjukhuset var det mest tal- och språkträning, men här på Furuboda har jag med stöd av hög kompetens hos IT, vaktmästeri, lärare och assistenter med flera kunnat arbeta med att anpassa och utveckla smarta hjälpmedel. För en del deltagare är det kravfyllt och svårt att börja träna med kommunikationslösningar. Vi har därför jobbat mycket med att deltagarna kan få starta sin träning i roliga aktiviteter, så som att spela spel och musicera. Redan under 80-talet började jag med musik på Furuboda och vi startade Furuboda Rockers. Tord Skoog skruvade ihop färgade spotlights där rött, gult, grönt och blått indikerade vilket ackord som skulle spelas. Keyboards anpassades med fot-, hand- och huvudkontakter för att aktivera olika ackord eller toner som matchade de olika färgerna på lamporna. På det här sättet kunde nästan alla vara med i Furuboda Rockers. 8 Orlando, Julia och Christina Håkan, Philip och John musicerar. Hur kommer det sig att du fortfarande arbetar kvar efter mer än 25 år? Christina: Furuboda är en fantastisk arbetsplats där vi, i mötet med deltagarna, varje dag lever med vår vision. Jag har alltid varit kreativ och nyfiken på äventyr och vet hur mycket man får tillbaka när man engagerar sig. Det är värden som betyder mer än pengar. Jag ser allt som möjligt att genomföra - fast på olika sätt. Arbetssättet som används inom folkhögskolan passar mig perfekt. Att det är fritt och frivilligt att gå på skolan. Att man tillsammans med deltagaren sätter mål de vill nå inom olika ämnena skapar förutsättningar till livslångt lärande. Inte mindre viktigt är alla fantastiska arbetskollegor! Och deltagare. Vilka möten jag får

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Furuboda 2014 vara med om i mitt jobb! Jag får jobba med saker som jag brinner för. Under arbetade jag i projektet Golf Access. Projektet har resulterat i ett nytt arvsfondsprojekt för Svenska Golfförbundet. Här medverkar jag nu på min fritid med att ta fram ett utbildningsmaterial om Handigolf som Sisu Idrottsböcker kommer att ge ut hösten Håkan: Jag har haft förmånen av att kunna medverka i många spännande projekt t.ex. att skapa programvaror så att alla, även personer med mycket nedsatt motorik kan vara med och musicera. Detta har gett förutsättningar att starta folkhögskolekursen Musikverkstan, en kurs som erbjuder anpassad metodik och specialanpassade instrument. Arbetet i Musikverkstan utvecklades till projekt Samspel där vi kunnat sprida kunskaperna vidare både nationellt och internationellt. Att ha bra utrustning är viktigt för oss på Furuboda för att fortsätta ha teknisk spjutspetskompetens. Dock är grunden för en riktigt bra arbetsplats att det finns trygghet, förtroende för varandra och mycket glädje! Då kan det skapas underverk! Jag har alltid känt mig så respekterad och uppskattad och glömmer aldrig när Elisabeth Jalmerot var tillförordnad chef för Furuboda och en dag sa till mig med sin gotländska dialekt: Håkan jag vet egentligen inte riktigt vad du gör, men jag tycker du passar här! Berätta lite om vad du arbetat med under Christina: Jag är pedagog i På Väg igen, en kurs för personer med en förvärvad hjärnskada. Trivs mycket bra med denna kurs där jag vill ge deltagarna möjlighet att lära in på nytt och våga utmana sig själv i olika praktiska aktiviteter. Under året har jag arbetat i projekt i3. Det saknas ledare med funktionsnedsättning inom idrotten och i projektet har vi bland annat arbetat med att utbilda nya ledare. Det är viktigt att det finns förebilder för att inspirera fler att våga testa; unga ledare som själv har en funktionsnedsättning. Håkan: Under året som gått har jag föreläst tillsammans med kollegor, om arbetsmetoder och tekniklösningar på flera håll i Sverige. Vi har köpt in en del ny utrustning bland annat ögonstyrning, som vi tidigare bara haft som lån. Detta har gjort att vi kunnat utveckla vår kompetens lite mer och att fler personer fått chansen att prova ögonstyrning. De senaste åren har priset för den här tekniken sjunkit från kr till kr, vilket gjort att allt fler väljer den här typen av lösning som styrsätt eller som komplement till andra styrsätt. För övrigt så är det allt fler deltagare som använder sin mobil som kommunikationshjälpmedel med talsyntes, text- och bildkommunikation. Kerstin Olofsson Chef för Kompetenscenter FAKTA KOMPETENSCENTER 2014 i3 idrott identitet inklusion Genom projekt i3 vill vi skapa fler möjligheter för personer med funktionsnedsättning att aktivt delta i idrottslivet, som utövande idrottare, ledare eller med idrott som yrke. Under projektets sista år har fortlevnaden för Furubodas arbete med idrott planerats i form av en allmän kurs med idrottsinriktning på folkhögskolan och etablerandet av ett Mobilt idrottsteam som ska ge stöd åt anpassad idrott i Skåne. och-inklusion Projektet avslutades i december 2014 och finansierades med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projekt i3 genomfördes i samverkan med Skåneidrotten, Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté Furubodas ambassadörer och idrottsmedarbetare Arbetar ständigt med att levandegöra Furubodas vision. Hur påverka i riktning mot ett öppet och tillgängligt samhälle? Ett exempel är att möta framtidens makthavare som idag är studenter på högskoleutbildningar. Ett annat exempel är medverkan i Region Skånes Dialogkonferenser. Det mest utmanande uppdraget när det gäller påverkansarbeteär kanske att utgöra bollplank till Skånetrafiken i deras plan inför 2020 med ökad tillgänglighet och bättre bemötande. Kommunikationsteamet (logoped, arbetsterapeut, tekniker) Arbetar med behandlingsinsatser för folkhögskolans deltagare. Kommunikationsteamet föreläser också om Alternativ och Kompletterande Kommunikation i olika sammanhang. 9

10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Furuboda 2014 Arbetsmarknad Navigator - Studiemotiverande folkhögskolekurs Navigatorkursen, en kurs inom SMF, Studiemotiverande Folkhögskoleinsats. Kursdeltagarna arbetar med sig själv och sitt eget lärande i fokus, samtidigt som de är en del i en grupp. Syftet med Navigator är att lära känna sig själv, vad man är riktigt bra på, tycker om att göra och framför allt, att skapa en vision av sin framtid. ledde till att hon tappade fokus och känslan av människovärde. Hon upplever det som att hon nu har vaknat och är på väg att ta sig ut ur tunneln. Camilla: Jag uppskattade att man inte började med att presentera sig genom en sjukdomsbild, att man slapp grotta ner sig i det förflutna. Det fanns en öppenhet att diskutera allt möjligt i gruppen och alla har olika styrkor. Arbetet som coach innebär att ge stöd och hjälpa till med att göra en färdplan för att deltagarna ska kunna förverkliga sin framtidsvision. Camilla och Erik har deltagit i snart sex månader i Navigator. Camilla beskriver sitt liv innan Navigatorkursen som kaotiskt. Hon berättar att det varit så under år. Det innebar att hon körde slut på sig själv och det ledde i sin tur till sjukskrivning under många år. Förutom ett hektiskt och krävande arbetsliv med mycket press så har Camilla haft bekymmer kopplat till familjetillvaron. De senaste åren hade hon haft svårt att se någon mening med tillvaron och med att ens leva vidare. När hon först fick en presentation om Navigator så tyckte hon att det verkade vara någon form av gruppterapi. Hennes tankar var instinktivt, Nej tack, det ställer jag inte upp på. Hon beskriver sin inledande skepsis mot de olika tester som kusen innehåller och hur hon tvivlade på att detta skulle kunna leda henne tillbaka till arbetsmarknaden. Men hon ändrade inställning: Camilla: Det var verkligen så att jag inte visste så mycket egentligen. Alla föreläsningar, filmer, diskussioner och tester har varit värdefulla och öppnat ögonen för att det faktiskt finns en möjlighet att komma tillbaka. Det har varit mycket skrivande, många tankar och mycket bearbetning. Jag har fått med mig många verktyg och fått ett annorlunda tankesätt. Jag har lärt mig vända motgångar till lärdomar och det har gett mig mycket att kunna sätta ord på saker och ting. Man måste våga släppa lite på sitt skydd, sin mur. På så sätt tar man bäst tillvara på tiden i Navigator. Efter sex månader i Navigator kan Camilla nu tydligt identifiera vilket totalt tunnelseende hon varit inne i tidigare. Det stora utanförskap som hennes långtidssjukskrivning innebar, Camilla om framtiden Den största utmaningen för Camilla är nu att komma ut på arbetsmarknaden och göra det på ett hållbart sätt. Vår grupp fick en fantastiska chans att delta i Navigator, men det innebär inte att det är sammansvetsat med en fortsatt rak väg ut i arbetslivet förklarar Camilla. Hon poängterar sitt fortsatta behov av stöd från arbetsförmedlingen och försäkringskassan. För henne krävs en fortsatt individuell hjälp att gå vidare på rätt spår. Det är det bästa sättet för oss att ta tillvara på det vi har fått med oss från kursen, säger Camilla. Camilla har en praktik på gång med start under våren och hon berättar att hon för första gången var tydlig med att hon har ett bagage som bidragit till luckan i Cv:t. Det kändes skönt att vara ärlig direkt och i och med det kändes det faktiskt som att jag fick ett litet övertag i intervjusituationen. Erik beskriver livet före Navigatorkursen som mera ovisst, framförallt när det kommer till vad han kunde tänka sig jobba med och utbilda sig till. Han berättar att det är just dessa frågor gruppen jobbat med. Erik har fått hjälp både via psykolog och via Navigatorkursen, vilket han tycker varit en jättebra kombination. Som resultat av att han varit deltagare tycker att det är lättare att prata med andra och han betonar sitt hälsotillstånd och sin motivation till träning som mycket förbättrat. Han berättar att han tidigare tog antidepressiv medicin samt hjärtmedicin för att sänka pulsen men att han nu slipper ha hjärtklappningar och inte behöver äta medicin. Jag tar bara en halv av en antidepp för att lättare kunna somna berättar Erik. Jag har lärt mig många stora saker, jag har alltid varit bra på att lyssna och ta in information, men jag har blivit bättre på det också fortsätter han. 10

11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Furuboda 2014 När Erik får frågan vad han fått ut av Navigatorkursen så sammanfattar han det i att han fått en positivare och sundare livsstil. Han fortsätter. Jag andas bättre, jag har bättre mental och fysisk hälsa, jag kan knyta skorna utan att flåsa och jag har lärt mig att andra vill mig väl. Eriks sammanfattning av Navigator är att det är en inspirations- och motivationskurs. Kursen är ett bra sätt att lära känna sig själv på en nivå som han inte tidigare gjort och på ett sätt som man inte gör på egen hand. Erik menar att det har han gjort med hjälp av bra handledare och bra kursmaterial. Han har trivts på Furuboda Arbetsmarknad och ser det som en trevlig plats att vara på. Erik och Sofie Withers, Navigators lokaler i Malmö. Erik om framtiden Erik tycker fortfarande att hans framtid känns lite oviss. Han hoppas komma in på studier och sedan vidare utbildning. Från kursen tar han med sig kunskapen om hur han kan uppnå en hållbar livsstil, med hjälp av träning och en bättre självdisciplin. Hans självbild har förändrat under veckorna på Navigator. Erik har en godare syn på sig själv, Jag är så mycket större än vad trodde om mig själv! avslutar han. Eva-Lotta Skoog, handläggare på Arbetsförmedlingen berättar om hur hon upplever samarbetet med Furuboda Arbetsmarknad och vad hon sett för effekter av kursen. Hon reagerade på att gruppdeltagarna beslutade att de ville ha en gemensam uppföljning, hela gruppen. Detta hade Eva-Lotta aldrig tidigare haft. Gruppen tog detta beslut efter att de hade jobbat kortare tid än 12 veckor tillsammans. Eva-Lotta beskriver träffen: De hade skaffat sig gemenskap, förtroende och tillgänglighet för varandra. Hon berättar vidare att det finns planer för en ny gruppstart och att fler inom arbetsförmedlingen Ystad/Sjöbo vill veta mer om Navigator. Kursledning och deltagare är inbjudna att berätta mer för personal inom förstärkt samarbete AF/FK Ystad/Sjöbo och till ett möte för övrig personal på arbetsförmedlingen Ystad/ Sjöbo delger Eva. Petra Palhoto Pedagog i Navigatorteamet FAKTA ARBETSMARKNAD Är en brygga mellan utbildning och arbetsliv för missgynnade samhällsgrupper 40 anställda med bred kompetens: arbetsterapeuter, psykolog, pedagoger, socionomer, studie-och yrkesvägledare med mera Har kontor i Malmö och Kristianstad men aktiviteter över hela Skåne Mötte under året 653 deltagare i våra olika projekt och uppdrag Aktiviteter under året: Uppdrag för att tillgängliggöra utbildningar och arbetsplatser för alla Tekniska och pedagogiska anpassningar för deltagare ute i arbete eller på utbildning Studiemotiverande insatser för ungdomar som saknar gymnasiebehörighet Utredningsuppdrag Uppdragsutbildningar Kristianstad kommun och Region Skåne Upphandlade tjänster åt Arbetsförmedlingen Socialfondsprojekten Arbetsplatsen, Närverket och Galaxhopen Samverkan med bl.a. HSO-Skåne, Region Skåne, Skåneidrotten, Nätverket SIP, Kristianstad kommun, styrelsearbete i Svenska föreningen Supported Employment CJD yrkesskola i Stuttgart Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands Internationellt utbyte för deltagare tillsammans med CJD yrkesskola i Stuttgart 11

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Furuboda 2014 Föreningen Furuboda Utställningen Livsbild Under ett års tid samlade Nordiska museet och Handikapphistoriska föreningen in berättelser om att leva med funktionsnedsättning nu och förr i tiden. Människor med olika funktionsnedsättningar berättar om sina vardagsliv, berättelser som rymmer allt från glädje och lycka till sorg och ilska. Alla berättelser som samlats in finns i original på www. livsbild.se. Av de 260 berättelserna som samlades in valdes tjugo stycken ut och utställningen Livsbild 20 röster i tid och rum formades, vilket möjliggjordes genom projektet Handikapphistoria i kulturarvet (HAIKU) med stöd från Allmänna arvsfonden. Utställningen är unik både till pedagogiskt upplägg och tillgänglighet och utgångspunkten är att alla besökare ska mötas jämlikt, likvärdigt och ha lika förutsättningar att ta till sig innehållet oavsett syn-, hörsel- eller läsförmåga. Därför visas berättelserna i text, tal och på teckenspråk, samt på lättläst svenska i text och tal. Livsbild på Furuboda Utställningen Livsbild gjordes till en vandringsutställning, som turnerade runt och visades på flera platser i landet. Under några veckor på försommaren 2014 hade vi på Furuboda förmånen att ha utställningen på plats så att intresserade folkhögskoledeltagare, anställda och externa besökare kunde ta del av den. Finansieringen av denna visning möjliggjordes genom att Föreningen Furuboda fick ett föreningsbidrag från Kristianstad kommun. Den 20 maj invigdes utställningen i Furubodas aula, då Richard Hamilton, deltagare på Furuboda folkhögskola som bidragit till utställningen, klippte bandet tillsammans med Furubodas direktor Daniél Tejera. Under invigningen berättade Richard för ca 70 intresserade lyssnare, däribland lokaltidningen Kristianstadsbladet, om hur kul det var att bli utvald och vara en av de tjugo som fick medverka i utställningen. Att få åka till Stockholm, bo på hotell och möta många nya människor var också något som han gillade. Daniél Tejera och Richard Hamilton inviger utställningen Livsbild. 12

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Furuboda 2014 Richards berättelse Richard kommer från Halmstad och gick på Furuboda folkhögskola under åren Han skickade alltså in sin berättelse, som fick rubriken En dag i mitt liv, till Livsbild efter att hans kursledare i IT-kursen berättat om projektet. Richard hade fått en ny dator, och i sin text beskriver han glädjen och frihetskänslan att kunna uttrycka sig enklare: Det är roligt att lära sig nya saker och det allra bästa som hänt är att jag har fått ett tangentbord med inbyggd mus så nu kan jag använda min dator helt själv utan någon hjälp av min assistent. Det är himla skönt att kunna skriva vad man vill på Facebook utan att det ska gå via någon annans fingrar. I och med att jag behöver all hjälp alla dygnets timmar (är aldrig själv förutom på toa) är det skönt att kunna uttrycka sig fritt. Lena Nilsson och Matilda Andin Föreningsforum Richard Hamilton deltog med sin berättelse. FAKTA FÖRENINGEN FURUBODA Föreningen Furuboda är en ideell, idéburen förening som drivs utan vinstintresse. Föreningen har en kristen värdegrund. Föreningen blir i år 55 år och grundades 1960 med Ernst Skoog i spetsen. Då var medlemsavgiften 15 kr/år. Föreningen Furuboda hade under 2014 ca 1920 betalande medlemmar Medlemsavgift: 120 kr/år Gåvor och testamenten 2014: kr Arrangemang: Sju Brasaftnar med underhållning, Konstutställning under Påsken, Valborgsfirande med vårtal av Helén Redfors, Årshögtid med predikan av Oscar Lindström, utställningen Livsbild, tre Sommarkvällar med konserter, Julmarknad och ett antal Gudstjänster varav en med blåsorkestern Röke Blås. Paul Skoog har sjungit, spelat och informerat om Furuboda i samband med att olika grupper kommer på studiebesök och vid jul- och adventsbord. Kulturarrangemang arrangeras i samarbete med Studieförbundet Bilda. 13

14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Furuboda 2014 Furuboda Assistans Hej Malin, kommer du ihåg mig, sa Jörgen Lennartsson? Förutom de vintergröna Rododendronbuskarna har den stora trädgården lagt sig till vinterdvala. På trappstegen upp till farstubron vilar två metallskenor. Innanför dörren möts man av en stor hall. Jörgen sitter i vardagsrummet och läser dagstidningen med fötterna vilande på en kudde på soffbordet. Villan där Jörgen bor med sin fru Berit ligger strax utanför Kristianstad. Direktor med visioner 1989 började Jörgen Lennartsson som direktor på Föreningen Furuboda. Han såg genast att organisationen hade en stor potential att utvecklas. En av de första utmaningarna var att bilda en egen folkhögskola, vilket blev verklighet Under Jörgens aktiva ledning engagerade sig Furuboda i handikappfrågor på ett nationellt plan och genomförde bland annat ett projekt som stöttade föreningar för personer med sällsynta diagnoser. När det behövdes ett nytt riksgymnasium för rörelsehindrade i Sverige var det säkert ingen slump att det hamnade i Kristianstad. Furuboda och Furuboda Assistans Den stora assistansreformen verkställdes i Sverige 1994, men innan dess hade Furuboda arbetat med personlig assistans i projektform, redan fån början med en vision om att arbeta mer utifrån användarens villkor. Detta fungerade lyckligtvis så bra att det blev naturligt att gå vidare och börja erbjuda personlig assistans i egen regi. En arbetsgrupp tillsattes som undersökte förutsättningarna både i teori och praktik. I det arbetet besökte man grundarna av Indepependent Living i Sverige, STIL, och flera andra assistanssamordnare för att se hur Furuboda skulle kunna bidra till att underlätta livet för personer med funktionsnedsättning. I nära samarbete med styrelsen och efter arbetsgruppens utredning fattades beslutet om att starta Furuboda Assistans AB, den 1 augusti Jörgen och enhetschef Malin Persson. 14

15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Furuboda 2014 Falsk Parkinson Det började för drygt två år sedan, berättar Jörgen. Jag fick plötsligt svårt att hålla balansen på min cykel. Och jag kände mig yr, så minns han de första svårigheterna. Man gjorde skallröntgen och provtagningar. Talet påverkades och man misstänkte en hjärntumör. Det tog tid men till slut kom diagnosen. En aggressiv och ovanlig form av Parkinson. Att ge och att få hjälp Sjukdomen har nu gjort Jörgen rullstolsburen och delvis förlamad. Talet är påverkat men minnet fungerar som det ska. När Jörgen till slut själv behövde assistans funderade han först på att driva den själv men hustrun Berit ville ha hjälp. Då ringde Jörgen till Malin Persson, en av de först anställda i Assistansbolaget och mångårig medarbetare på Furuboda, och sa: Hej Malin, kommer du ihåg mig? På frågan om hur det känns det att vara i behov av assistans, svarar Jörgen. Det är lätt att veta hur den ska vara men svårt att ta emot den. Mitt behov av assistans ökar och jag söker nu fler timmar. Det är viktigt för mig att jag lever mina år så meningsfullt som möjligt. Att resa är väldigt roligt. Jag har nyligen varit i Dublin. Vi har också varit i Indien och jag hoppas kunna göra fler resor med assistans. Glömmer aldrig Furuboda Varje vecka åker Jörgen med färdtjänst till Furuboda. Där träffar han badmästarna Glenn och Christer i simhallen och får ett avslappnande karbad. All fysisk smärta försvinner i det varma vattnet, det är en behaglig stund, berättar Jörgen. Innan badet äter han lunch i matsalen och får en pratstund med sina gamla arbetskamrater och vänner. Tänk så fort livet kan ändras från att vara initiativtagare för ett assistansbolag till att själv behöva assistans. Marie Hallqvist Informatör FAKTA FURUBODA ASSISTANS Antal anställda totalt: 379 Kvinnor*/män: 271*/108 Antal utförda assistanstimmar: ** Antal kunder vid årets utgång: 47 **) en ökning med 25% jämfört med föregående år. Furuboda Assistans utvidgade sin verksamhet under 2014 och öppnade ett kontor i Lund. Assistent Walid ger Jörgen handmassage. 15

16 Projektintäkter Projektintäkter FÖRENINGEN FURUBODA ÅHUS % 38% Försäljning Försäljning 20% 20% Övriga löneanslag Övriga löneanslag Övrigt Övrigt EKONOMI I SAMMANFATTNING I OMI I SAMMANFATTNING 23% 23% Gåvor Gåvor Bokslut 2014 Föreningen Furuboda 4 t Föreningen 2014 Föreningen Furuboda Furuboda Intäkter Intäkter 2014, 2014, tkr tkr 2% 1% 2% 1% Bidrag Bidrag Kostnader Kostnader 2014, , tkr tkr tkr 3% 5% 3% 5% 16% 16% Projektintäkter Projektintäkter 14% 14% Personalkostnader Personalkostnader 38% 38% Försäljning Försäljning Övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader 20% 20% Övriga Övriga löneanslag löneanslag 78% 78% Fastighetskostnader Övrigt Övrigt Avskrivningar, Avskrivningar, räntor räntor 23% 23% Gåvor Gåvor Kostnader Kostnader 2014, 2014, tkr tkr 3% 5% 3% 5% 14% 14% Personalkostnader % % Övriga Övriga rörelsekostnader Flerårsöversikt, tkr tkr Fastighetskostnader Avskrivningar, Avskrivningar, räntor räntor Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader, exl. avskrivningar

17 Föreningen Furuboda Åhus ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR FÖRENINGEN FURUBODA ÅHUS Räkenskapsåret Styrelsen för Föreningen Furuboda Åhus avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Föreningen Furuboda Åhus är en ideell förening som bildades 1959 och har under 2013 haft betalande medlemmar. Föreningens vision är: "Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle". Enligt stadgarna skall Furuboda arbeta för att möta människors behov av folkbildning samt personlig, social och kulturell utveckling. Furuboda skall vidare medverka till att den enskilda människans kompetens och erfarenhet tillvaratas och kommer samhället tillgodo. Furubodas verksamhet Furubodas huvudsakliga verksamhet genomförs i form av folkhögskolekurser, uppdragsutbildningar, projekt och konferensarrangemang. Vår målsättning är att alla skall ha möjlighet att välja verksamheter på Furuboda. Vi lägger stor vikt vid bemötande och tillänglighetsfrågor. Verksamheten har bedrivits på huvudanläggningen i Furuboda, Åhus samt vid filialerna i Kristianstad och Malmö. Föreningen Furuboda är moderbolag till det helägda dotterbolaget Furuboda Assistans AB ( ), som etablerades 23 juni Flerårsöversikt Genomförda deltagarveckor Fhsk 4878 *) 4716 *) 4947 *) 4803 *) Extra platser, allmän kurs Medelantal anställda Personalkostn./verksamhetens 79% 74% 70% 72% intäkter Verksamhetens intäkter (tkr) Verksamhetens kostnader (tkr) exkl. avskrivningar Gåvointäkter (tkr) Kassalikviditet 127% 105% 143% 94% Soliditet 61% 56% 58% 52% *) Exklusive deltagarveckor SMF 1116 st (1260 st), SMF= Studiemotiverande folkhögskolekurs. Definitioner av nyckeltal framgår av tilläggsupplysningar 6 (29) 17

18 18

19 19

20 20

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Bohus

Civilförsvarsförbundet Bohus Årsredovisning för Civilförsvarsförbundet Bohus Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå Årsredovisning för Brf Öbacka Strand 4, Umeå 769625-2670 Räkenskapsåret 2014 Brf Öbacka Strand 4, Umeå 1 (8) Styrelsen för Brf Öbacka Strand 4, Umeå får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: info@ palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen 201 2. RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra 80 275,00 266 425,00 Ba

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Till förvaltaren i Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond, org.nr Förvaltarens ansvar. Revisorns ansvar.

Till förvaltaren i Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond, org.nr Förvaltarens ansvar. Revisorns ansvar. 1,1 2 Revisionsberättelse Till förvaltaren i Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond, org.nr 802403-4103 Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen

Läs mer

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan KG aly6 or 9-3 Årsredovisning för Fastighets AB Gäddan 556115-3999 Räkenskapsåret 2015-01 01-2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Militarsallskapet i Stockholm Sida 1 (3) Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Org nr 802002-3134 2014 Styrelsen f6r Militarsallskapet i Stockholm Mr Flamed avge berattelse for verksamheten

Läs mer

Vår vision: Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle

Vår vision: Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle Furuboda är en ideell förening som grundades 1960. Sedan starten har fokus i verksamheten varit enskilda individers utveckling och inkludering i samhället. Som icke vinstdrivande organisation har vi ett

Läs mer

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening Årsredovisning för Västerhejde Fiber Ekonomisk förening 769626-4642 Räkenskapsåret 2014-01 -01-201 4-1 2-31 Innehålisförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017

Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017 Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017 Inbjudna Folkhögskolor Ljungskile folkhögskola Sundsgårdens folkhögskola Furuboda folkhögskola Vara folkhögskola Katrinebergs Folkhögskola Nordiska folkhögskolan Ädelfors

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Tillsammans får vi Gotland att växa

Tillsammans får vi Gotland att växa Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Tillsammans får vi Gotland att växa 2015 2015 2015 TILLVÄXT GOTLAND/VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Tillväxt Gotlands roll är att skapa bättre

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HLR och Brand. Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning. Innehåll:

HLR och Brand. Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning. Innehåll: HLR och Brand Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning Grundläggande brandskydd: Var uppstår brand? Brandförloppet. Vad händer? Val av släckutrustning. Hur kan man förebygga?

Läs mer

Ale Energi AB Årsredovisning 2014

Ale Energi AB Årsredovisning 2014 Ale Energi AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 10

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB Årsredovisning för Inspiration Gotland AB 556306-3733 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Inspiration Gotland AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Granskningsrapport avseende granskning av Eslövs Bostäder AB (ebo) fdr år 2014.

Granskningsrapport avseende granskning av Eslövs Bostäder AB (ebo) fdr år 2014. Till bolagsstämman i Eslövs bostads AB Org.nr 556095-2391 Granskningsrapport avseende granskning av Eslövs Bostäder AB (ebo) fdr år 2014. Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2014. Granskningen

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Grundutbildning LSS och dokumentation

Grundutbildning LSS och dokumentation Grundutbildning LSS och dokumentation Viktig kunskap för personliga assistenter Du som arbetar som personlig assistent utgör förutsättningen för en annan människa att delta i samhällslivet. Att veta mer

Läs mer

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Bilaga K Direktionens protokoll 160316 12c R I K S D A G E N Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Läsåret 2013/2014. Folkhögskola

Läsåret 2013/2014. Folkhögskola Läsåret 2013/2014 Folkhögskola Furuboda Folkhögskola är mer än en vanlig skola Vår vision är självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle. På Furuboda

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

Ärende nr 15. Arsredovisning 2013 Korröstiftelsen

Ärende nr 15. Arsredovisning 2013 Korröstiftelsen Ärende nr 15 o Arsredovisning 2013 Korröstiftelsen 1 ~Tingsryds ~kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Au 123 Dm 2014/151 042 Årsredovisning 2013 Korröstiftelsen Konöstiftelsen

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö Styrelsen för Org.nr: 716407-1479 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Resultaträkning 2014-08-31 2013-08-31 Nettoomsättning Not 1 3 072

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

När hemmet blir en arbetsplats

När hemmet blir en arbetsplats Furuboda ligger nära havet, på Skånes ostkust. Vår vision är självständiga ansvarstagande människor i ett öppet tillgängligt samhälle. Och det kämpar vi När hemmet blir en arbetsplats Inspirations föreläsningar!

Läs mer

23085 Summa intäkter

23085 Summa intäkter Stiftelsen John Tjernelds Advokatfond Org.nr. 802003-5237 Styrelsen avger hänned årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse STREET MENTALITY PARKOURKLUBB Street Mentality arbetar för... att främja spontanidrotten Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten. Vi vill att dagens ungdomar födda

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31.

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31. ARSREDOVISNING for Brf Freden Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31 Innehgll Sida - forvahningsberattelse 2 - resultatralcning 4 balansrakning 5 - stallda

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31.

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Golfklubb ARSBOKSLUT for SvalOvs Golfldubb Org. nr Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Goltklubb 2 StyreIsen for SvalOvs Goltklubb far hanned avge arsbokslut far rakenskapsaret 2013.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer