Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet"

Transkript

1

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR SN TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet Förslag till beslut Socialnämnden utser politiker till styrgruppen för projektet intensivstöd för ökad självständighet. Ärendet i korthet Socialförvaltningen ska bedriva ett projekt som syftar till att utveckla socialtjänsten i Vallentuna till ett nytänkande arbetssätt där förebyggande åtgärder ska vara utgångspunkten och en ökad självständighet ska vara målsättningen. I projektet ska en styrgrupp ingå. Socialförvaltningen föreslår att tre politiker från socialnämnden ingår i denna styrgrupp. Handlingar 1. Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet 2. Projektbeställning_Intensivstöd för ökad självständighet Gunilla Åhlander Socialchef Vildana Zorlak Avdelningschef Ska expedieras till: Akten SOCIALFÖRVALTNINGEN TUNATORG VALLENTUNA TFN FAX

3 PROJEKTNR PROJEKTBESTÄLLARE PROJEKTLEDARE: START: AVSLUT: VERSION: Projektbeställning Intensivstöd för ökad självständighet

4 Projektbeställning - utkast Innehåll Projektbeställning... 1 Intensivstöd för ökad självständighet Inledning Bakgrund Mål Omfattning och resultat Omfattning Avgränsningar Form för resultat Tidplan Kontrollpunkter Budget och resurser Genomförande Ansvar Referensgrupp Osäkerheter och risker

5 5. Projektavslut Kopplingar till andra projekt/verksamheter

6 1. Inledning 1.1 Bakgrund Stora utmaningar i välfärden spås för framtiden genom brist på arbetskraft, stora årskullar som går i pension, ökade kostnader och ökade krav från medborgarna. Färre personer ska i framtiden utföra vård och omsorg samtidigt som behoven och kostnaderna ökar. I Sverige fokuseras idag mycket på vård och omsorg. Förebyggande arbete, uppsökande verksamhet, hälsofrämjande arbete, rehabiliterande träning och välfärdsteknologi är områden som hamnat i skuggan och inte prioriteras. I Danmarks kommun Fredericia har man valt att arbeta i motsatt riktning. I den modell som skapats i Fredericia arbetar man med utbildning istället för vård och självhjälp istället för hemhjälp. När behov uppstår, och det bedöms finnas en rehabiliteringspotential, ges intensiva insatser i det egna boendet eller i närmiljön av ett vårdteam. Hemtjänstens personal fungerar som bas, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som motor och sjuksköterskor som samarbetspartner. Syftet är att utveckla, återfå, behålla eller förhindra en försämring av funktioner och förmågor. Fredericia modellen har visat på flera positiva effekter. Förutom en ökad livskvalitet och tillfredställelse hos medborgarna är arbetsmodellen också resurseffektiv med stora samhällsvinster till följd. En ytterligare positiv effekt som visat sig är ett ökat engagemang hos medarbetare genom ny arbetsmodell och målinriktning. Omvärdsbevakning tyder på att fler länder än Danmark, inklusive kommuner i Sverige, rustar för att möta framtidens ökade krav och behov av vård och omsorg. Socialförvaltningen i Vallentuna kommun ser behovet av att proaktivt möta framtiden och ta del av samt inspireras av nytänkande och innovativa arbetsmetoder. Projektet syftar till att utveckla socialtjänsten i Vallentuna till ett nytänkande arbetssätt där förebyggande åtgärder ska vara utgångspunkten och en ökad självständighet ska vara målsättningen. Projektet ska tillvarata idéer, exempel, kunskap och erfarenheter för att kunna stödja, möjliggöra och utveckla ett nytänkande arbetssätt för alla målgrupper inom socialtjänsten. Projektet ska arbeta för att socialnämndens resurser används så effektivt som möjligt och är kopplat till socialnämndens mål : Socialnämnden ska arbeta för att stärka individen till ett mer självständigt liv. Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största möjliga kundnytta. Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa förutsättningar för en proaktiv socialtjänst som kännetecknas av ständig tjänsteutveckling. Socialnämnden ska tidigt ge stöd för att förebygga behov av framtida resurskrävande insatser.

7 Socialnämndens verksamheter ska utvecklas med fokus på långsiktig hållbarhet och innovativa lösningar som främjar en bättre miljö. 1.2 Mål Att skapa en kommun med förutsättningar för aktiva, resursstarka och självständiga individer genom förebyggande och rehabiliterande arbete ny välfärdsteknologi och samverkan med sociala nätverk. Målet uppnås genom Att öka omvärldsbevakning och implementera nya idéer som utvecklar socialtjänsten till att möta framtidens behov och utmaningar. Att skapa en proaktiv socialtjänst som arbetar hälsofrämjande och förebyggande för ökad självständighet och mindre resurskrävande insatser. Att öka samverkan mellan socialtjänst och andra berörda aktörer i arbetet med hälsofrämjande och förebyggande frågor, samt vid beviljade insatser. Att individens behov ska vara styrande för socialtjänstens stöd och insatser. Att individens egna resurser ska tillvaratas och utvecklas så långt som möjligt och insatser utgå med stöd till självhjälp och självständighet. 2. Omfattning och resultat 2.1 Omfattning Projektet omfattar alla individer med beviljade insatser såväl som individer i riskgrupp för framtida insatser. 2.2 Avgränsningar Projektet ska enbart initiera delprojekt, verksamhetsutveckling och aktiviteter som arbetar mot projektets syfte och mål Form för resultat Muntliga delrapporter samt kortare minnesanteckningar lämnas regelbundet till styrgrupp under löpande projekt. Slutrapport lämnas skriftligt till styrgrupp.

8 2.2.2 Tidplan 10/ Projektbeställning klar till socialchef Gunilla Åhlander. 22/ Start av projekt, projektbeställning överlämnas till projektgrupp. 30/ Projektplan klar och godkänd av styrgrupp. 31/ Skriftlig slutrapport klar till styrgrupp. 2.3 Kontrollpunkter Lägesrapport utifrån Vamos lämnas till styrgrupp var sjätte månad. Lägesrapport från aktiviteter i form av delprojekt lämnas sammanställt var sjätte månad. 3. Budget och resurser 2015 Tid Projektledare 25 % 480 timmar Projektdeltagare 4 * *4 88 timmar i månaden timmar 10*2 dagar styrgrupp + projektgrupp på omvärldsbevakning. 800 timmar Totalt: timmar/år Kostnad (räknat på 350 kr/timme): kr Externa kostnader, Resor mm. 5 resor * 10 deltagare * kr. ( kr) Utbildning och konferens Utbildning kr, konferens kr. Totalt kr

9 4. Genomförande 4.1 Ansvar Styrgrupp: Medlemmar från socialnämnden, Vildana Zorlak avdelningschef VSK (projektägare), Inger Jakobsson avdelningschef utföraravdelningen, Monika Fernlund avdelningschef myndighet och Torbjörn Nykvist (Controller). Projektgrupp: Göran Westerlund (Enhetsledare), Marie Blad (MAS), Terhi Berlin (Utredare), Hanna Åkesson (Enhetsledare). 4.2 Referensgrupp Karen Heebul (Fredericia kommun). Landstinget (primärvård och slutenvård), Verksamhetschefer och medarbetare från berörda verksamheter t.ex hemtjänst, myndighetsavdelning, öppen psykiatri. 4.3 Osäkerheter och risker Ett av projektets mål är att förbättra samverkan mellan aktörer som arbetar med samma individ. Risker finns att samverkansmöjligheter begränsas av andra prioriteringar hos tänkta samverkansaktörer. 5. Projektavslut Skriftlig slutrapporten upprättad och godkänd av styrkommittee. Ärende till nämnden är klart. 6. Kopplingar till andra projekt/verksamheter Kommunens övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Kommunens övertagande av hälso- och sjukvård inom LSS verksamhet. Coaching och stöd till arbete, praktik och studier. (pågående) Projekt 25an (pågående)

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun Revisionsrapport Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder Mora kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund och revisionskriterier

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

PROJEKTPLAN. Förebyggande arbete gällande bränder i ordinärt boende. 2013-02-25 Carina Smith SÄN 2013/54-709

PROJEKTPLAN. Förebyggande arbete gällande bränder i ordinärt boende. 2013-02-25 Carina Smith SÄN 2013/54-709 PROJEKTPLAN Förebyggande arbete gällande bränder i ordinärt boende 2013-02-25 Carina Smith SÄN 2013/54-709 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar... 3 2 Mål och delmål... 3 3 Förväntat resultat... 4 3.1

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Hemma med IT Slutrapport

Hemma med IT Slutrapport Hemma med IT Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2009 Bilder: Omslag Arash Atri/Bildarkivet.se, sid 15 Oskar Jonsson Ansvarig projektledare: Oskar Jonsson Ansvarig informatör: Lisbeth Säther URN:NBN:se:hi-2009-09310-pdf

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2014-08-29 Handläggare Maria Eriksson Kvalitetscontroller Maria.Eriksson20@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond

Läs mer

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-23 D N R SN 2 014.1 12 TERHI B ERLIN SID 1/1 U T REDARE 08-587 85 4 5 8 T E RHI.BERLIN @VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-01-27 Socialnämnden Tid 2015-01-27, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om socialnämndens verksamheter muntlig

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer