Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkiv Digital AD AB Årsredovisning"

Transkript

1 Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB

2 Arkiv Digital AD AB

3 Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning... 9 Styrelse och Revisor Risker och riskhantering Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Omsättning och resultat Flerårsöversikt Resultatdisposition Ägarförhållanden Väsentliga händelser under räkenskapsåret Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Framtiden Resultaträkning Balansräkning Eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Koncernförhållanden Definition av nyckeltal Noter Revisionsberättelse Sida 3 av 28

4 Sida 4 av 28

5 ArkivDigital i korthet ArkivDigital utvecklar produkter och tjänster för släktforskare. I första hand riktar bolaget sig till marknaden i Sverige, men också till marknader i andra delar av världen och då främst Norden och USA. ArkivDigital har som målsättning att genom en lättarbetad internettjänst, i kombination med lättillgänglig kringinformation, förenkla släktforskningen såväl för nybörjaren som för den inbitne forskaren. Med väl utvecklade och integrerade funktioner i vår programvara, ArkivDigital online, skapar vi en bred plattform för användarnas forskningsarbete. Denna utvecklingsstrategi främjar ArkivDigitals avsikt att fortsätta vara en självklar partner och leverantör av historiska dokument. Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning 2011 Resultat före skatt uppgick till kr, en förbättring med kr jämfört med föregående år. Antalet kunder ökade med 53,8 % jämfört med föregående år. Antalet aktiva abonnemang har fortsatt att öka under 2011 en positiv förändring på 45,15 % jämfört med föregående år uppgick nettoomsättningen i ArkivDigital till kr och företaget hade i medeltal 19 anställda varav 7 kvinnor. Företaget äger idag (april 2012) en bilddatabas med över 34 miljoner färgbilder fotograferade med digitalkamerateknik. Utvecklingen i siffror Nettoomsättningen uppgick till kr, en ökning med 52,8% jämfört med föregående år. ArkivDigitals nya grafiska profil innehåller specifika färger, typsnitt och bildelement att använda i alla sammanhang där vi marknadsför oss. Utvecklingen av kundstock och användning av databasen under 2011 jämfört med 2010: Sida 5 av 28

6 Släktforskning I århundraden har källmaterial av alla de slag bevarats runt om i riket. För de flesta är materialet svårtillgängligt och det innebär ofta ett tidsödande arbete för alla som vill lära känna sin historia. Dessa hinder var skälet till att ArkivDigital grundades - av släktforskare för släktforskare. Med abonnemangstjänsten ArkivDigital online och med ArkivDigitals nya och unika färgstandard har förutsättningarna förändrats på ett mycket positivt sätt. Nu ligger Sveriges kyrkböcker uppslagna på Internet, i högsta fotokvalitet, enkelt tillgängliga och redo att läsas av miljontals släktforskare runt om i världen. Släktforskningen har under 2011 fortsatt att växa och beskrivs numera som en stor och växande folkrörelse i Sverige. Flera hundratusen svenskar bedöms vara aktivt engagerade, antingen enskilt eller via medlemskap i föreningar med släktforskningsaktiviteter. I undersökningar har frågan ställts: Skulle Du vilja börja släktforska? Inte överraskande blev svaren att de allra flesta ville veta mer om sin egen historia, om man bara hade tid.... Häri ligger ArkivDigitals affärsmöjlighet. Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning 2011 ArkivDigitals operativa verksamhet har till stor del bestått av att fotografera Sveriges äldre kyrkböcker. Nu när detta material är rikstäckande så arbetar vi vidare med det nyare kyrkboksmaterialet och fortsätter samtidigt med fotograferingen av andra, för marknaden, intressanta arkivserier såsom bouppteckningar och domböcker. Genom att göra denna information allt mer lättillgänglig öppnar vi de historiska arkiven för en större och bredare publik och ger fler möjligheter att både bredda och fördjupa sin forskning. Detta är i linje med vad de stora samarbetsorganisationerna efterfrågar och som vi tror kommer att bidra till att marknaden fortsätter att växa. Bilddatabasen bestod den 31 december 2011 av bilder jämfört med bilder den 31 december Produktionstakten har ökat under 2011 och har periodvis varit mellan 600 och 700- hundratusen bilder per månad. ArkivDigital har, förutom programmet ArkivDigital Online, även utvecklat egna programvaror för databasadministration, ekonomisystem, bildindexering och bildkomprimering. Bilden visar ett kollage av klipp ur den nya informationsfilmen som finns på hemsidan under våren Sida 6 av 28

7 VD har ordet I år är det tredje gången jag summerar det gångna året i ArkivDigitals årsredovisning och det är mycket glädjande och med stolthet jag nu konstaterar att företaget för första gången visar ett positivt resultat. Det är ett otroligt stort arbete som har gjorts under 2011, av ledning, IT, marknadsföring och inte minst av alla som sitter på arkiven och fotograferar de fina bilderna, som släktforskare runt om i landet och i övriga delar av världen så länge har önskat. Bildproduktionen har under året fått ökade resurser vilket tydligt avspeglas i en hög produktionstakt. I stället för att avsluta med att tacka alla för 2011 så vill jag börja med att tacka samtliga som jobbar i ArkivDigital, för att drömmen som vi har börjar bli verklighet. Tack! Årets resultat är nära 1,3 miljoner kronor och detta stärker oss inför vår fortsatta utveckling. Vi har under året uppdaterat våra kameror till systemkameror och investerat i nya stora servrar, som tillsammans med den fortsatta investeringen inom IT, kommer att säkerställa en trygg och stabil plattform. Vår målsättning för det kommande året är att producera bilder i samma höga takt, synas mer och bredda vårt utbud av produkter och tjänster. Släktforskaren är en nyfiken person. Man är nyfiken på vem man själv är och man är nyfiken på sina förfäder och släktingar. Genom att lära känna sina förfäder så lär man känna sig själv lite bättre. Man är ju resultatet av alla sina förfäder. De allra flesta förfäder var skötsamma av sig. De brukade sina gårdar eller små jordlotter och de bidrog på sitt sätt till att landet utvecklades. I skolans historieundervisning är det oftast kungarna som nämns som främste företrädare för landet, men utan att alla de som bodde runt om i landet, jobbade, slet och bidrog med skatt och kunskap, så hade inte kungen varit någonting. Släktforskarna lyfter fram dessa personer och även om inte alla skötte sig exemplariskt så kanske just detta lilla extra gör att man lära känna dem lite bättre. Ett namn, ett datum, en plats i all ära, men man vill ju veta lite mer. Om man finner att de har bråkat med grannen, så ger det en liten pusselbit. Om man hittar att de tjänstgjorde som ryttare, så är det ytterligare en Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning 2011 liten pusselbit och alla dessa bitar tillsammans, lägger det stora pusslet om en själv. I de kopior som sedan ganska många år har funnits på mikrofilm och mikrokort, har man inte kunnat läsa allt som prästerna har skrivit. I många fall finns det svarta fläckar eller andra brister. Eftersom släktforskare är nyfikna, nöjer de sig inte med att tro att det står något eller att det nästan går att läsa vad det står. Man vill veta vad det står. Men hjälp av Arkiv- Digitals nyfotograferade färgbilder kan man nu äntligen få svar på dessa frågor. Man kan lära sig nya saker om förfäderna och ytterligare pusselbitar läggs i pusslet. Marknadsföringen är fortfarande en stor och viktig del i mitt arbete. Även om det tar tid från annat är det fortfarande mycket roligt att träffa folk runt om i landet vid föredrag eller utställningar. Att visa och berätta om det jag och vi i ArkivDigital brinner för är mycket inspirerande. Att höra alla positiva kommentarer, stärker mig ytterligare i min tro att genom att göra Sveriges och dess människors historia, tillgänglig i ett läsbart skick, är rätt väg i företagets utveckling just nu. Under 2011 var jag ute på 57 föredrag och utställningar och det kommer säkert att bli lika många under En av årets höjdpunkter är Släktforskardagarna och 2011 hölls dessa i Norrköping. Trots lite trånga lokaler så hade vi fullt i vår monter mer eller mindre hela tiden. Dessutom var det många föreningar och företag som ville sätta sig ner och prata med oss om eventuella samarbeten. I slutet av 2011 blev det första av våra stora mål klart. De äldre kyrkböckerna från äldsta tid till omkring 1894, är klara för hela landet. Nu börjar det roliga för oss som är släktforskare. Det börjar komma andra handlingar som ger de där små pusselbitarna från, exempelvis en bouppteckning, en dombok, ett äktenskapsmål, ett sockenstämmoprotokoll eller någon annan av de över volymer, som finns tillgängliga dygnet runt för alla som är intresserade av sin egen historia. Sida 7 av 28

8 Vår konkurrenskraft gynnas av våra unika och högkvalitativa färgbilder. Vi jobbar hårt med att erbjuda nya handlingar och nya tjänster och det kommer säkert att presenteras någon spännande nyhet under året. Vi har förstärkt våra samarbeten med både föreningar, studieförbund och arkiv. Vi kommer att satsa mer resurser på vår marknadsföring som tillsammans med utvecklingen av våra tjänster kommer att bidra till att öka attraktionskraften i bolagets tjänster. Tillsammans med alla som jobbar i företaget ser jag 2012 som en fortsättning på 2011 när det gäller företagets utveckling för att bli en del av den svenska släktforskarens vardag. Niklas Hertzman VD Arkiv Digital AD AB Lugnet före stormen i ArkivDigitals monter vid Släktforskardagarna i Norrköping Sida 8 av 28

9 Företagsledning, styrelse och riskhantering Företagsledning Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning 2011 Niklas Hertzman (1969) Thomas Hermelin (1947) Magnus Näslund (1975) Mikael Karlsson (1971) Görgen Olsson (1957) VD Marknad & Utveckling Teknik & IT Produktion Ekonomi ArkivDigital är ett distribuerat företag Ledningsarbetet, både i den operativa ledningen och i styrelsen sker i huvudsak via olika IT-system. All telefoni är mobil och Internet används för support, administration, ekonomi och produktionssystem. I kombination med en god arbetsordning, välutbildad och motiverad personal ger detta kostnads- och effektivitetsfördelar jämfört med konventionella lösningar. Tillgången till webbaserade system innebär också att arbetsuppgifter vid behov kan fördelas till lämplig resurs på valfri plats. Vid behov av att arbeta tillsammans över ett projekt eller ett dokument används teknik för styrning och delning av dataresurser via Internet. Bilden visar principen med att medarbetarna använder webbapplikationer för arbete i samma system. Orter varifrån ledning och produktionspersonal arbetar. De gula markeringarna visar de arkiv där vi har pågående produktion. Sida 9 av 28

10 Styrelse och Revisor ArkivDigitals styrelse består av fem ledamöter valda av årsstämman. Till styrelsen 2011 omvaldes Karin Almlöf, Daniel Hultman, Magnus Näslund, Mikael Karlsson och Thomas Hermelin. Karin Almlöf (1981) Ordförande i styrelsen sedan december Tidigare ledamot i Arkiv Digital. Invald Magnus Näslund (1975) Styrelseledamot sedan Tidigare styrelseordförande i ArkivDigital Invald Mikael Karlsson (1971) Styrelseledamot sedan Tidigare ledamot i ArkivDigital Invald Thomas Hermelin (1947) Styrelseledamot sedan Daniel Hultman (1979) Styrelseledamot sedan Antal aktier: Antal aktier: Antal aktier: Antal aktier: Antal aktier: Styrelsen har haft protokollförda sammanträden 10 gånger under räkenskapsåret. VD har varit adjungerad vid samtliga tillfällen. Majoriteten av styrelsens sammanträden har skett via telefon. Leif Ekström (1956) Auktoriserad revisor KPMG Invald 2010 på 4 år Sida 10 av 28

11 Risker och riskhantering Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning 2011 ArkivDigital är exponerat för ett antal risker som kan ha större eller mindre påverkan på företaget och dess förmåga att uppfylla uppsatta mål. Dessa risker kan påverka företaget både positivt och negativt. Riskerna sammanställs och följs upp löpande. Förändrade attityder hos kunderna kan påverka efterfrågan av vissa produkter vilket kan medföra både hot och möjligheter för företaget. o Organisationens struktur gör att företaget har många kontaktytor mot kunder och partners. Uppföljning och anpassning av produkterna efter kunders önskemål är en naturlig del i verksamheten. ArkivDigital är beroende av en rad leverantörer. o Arbete pågår för att sprida detta beroende på flera leverantörer och geografiska områden. ArkivDigital är beroende av kompetenta och motiverade medarbetare o Arbetet med att skapa en trygg och intressant arbetsplats för medarbetarna är en viktig del av ArkivDigitals strategi. Legala risker. Politiska beslut och ny lagstiftning kan påverka företaget. o ArkivDigital följer utvecklingen i politik och lagstiftning och har ett brett nätverk av juridiska rådgivare. o Bolaget följer noga utvecklingen hos befintliga och potentiella konkurrenter. Ekonomiska risker. o ArkivDigital har en långsiktig likviditetsplanering samt bra relationer till befintliga och potentiella långivare. o Företaget har ett stort och växande antal kunder, samt en långsiktig strategi för utveckling och breddning av företagets verksamhet vilket stärker företagets finansiella ställning. Teknikrelaterade risker. ArkivDigital är beroende av IT-system. Störningar och felaktigheter i dessa system kan påverka verksamheten. o ArkivDigital arbetar ständigt med att analysera och förbättra säkerheten i samtliga system. Ett projekt med avsikt att öka säkerheten i lagringsystemen, både för originalfoton och online-bilder, pågår. o Ett arbete med avsikt att lagra kopior av bilderna på flera fysiskt skilda platser har påbörjats. Sida 11 av 28

12 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten ArkivDigital är ett företag som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och tjänster främst inom släktforskning i Sverige. ArkivDigitals produkter förenklar släktforskningen för såväl nybörjaren som den inbitne forskaren. Utvecklingen av företagets produkter stärks av att arbetet sker i samverkan med släktforskningsorganisationer och privatpersoner med intresse för släktforskning. Företagets bilddatabas innehöll vid utgången av 2011 c:a 32 miljoner bilder i färg, fotograferade med digitalkamera. Bilderna görs tillgängliga till kunderna genom ett egenutvecklat och användarvänligt program, och är tillgängliga dygnet runt alla dagar på året. ArkivDigital har merparten av sina kunder i Sverige men har under året också tagit position i övriga delar av Norden samt i USA. Årets affärsutveckling kan avläsas i ett flertal poster genom en del större förändringar sedan tidigare år. Några som särskilt bör nämnas är: En större andel av bolagets investeringar är finansierade genom leasing. Produktion och IT har fått ökade personella resurser. Ökat antal användare har inneburit ökade kostnader för relaterad teknik. Ökade juridiska kostnader på grund av tvister vid Varbergs tingsrätt. Ökade kostnader i samband med höjning av säkerhetsnivån i våra IT-system. Omsättning och resultat ArkivDigitals nettoomsättning 2011 uppgick till kr, en ökning med 52,8 % jämfört med föregående år. Årets resultat uppgick till kr. Resultatet reducerades av kostnader motsvarande kr i samband med tvister (se sidan 14, Väsentliga händelser under räkenskapsåret). Flerårsöversikt i kr Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Res. i % av nettoomsättningen 12,5% -0,9% -14,4% -90,6% Balansomslutning Soliditet (%) *) 34,5% 35,0% 44,6% 69,5% Kassalikviditet (%) *) 22,8% 16,3% 12,4% 37,8% *) Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar. Sida 12 av 28

13 Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets resultat (kr) Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond och vinstmedel: Överkursfond Årets vinst Styrelsen föreslår att årets överkursfond och årets vinstmedel disponeras enligt nedan: Överkursfond Balanserat resultat Ägarförhållanden De tio största aktieägarna per den 31 december 2011 samt övriga ägare i en post: Ägare Ägarandel i % Antal aktier (röster) Swedefuture AB 11,71 % Linnéstaden Analys AB 11,40 % Accentor Digital Media 11,27 % Mikael Karlsson, Styrelseledamot 11,08 % Sundet Holding AB 7,80 % Thomas Hermelin, Styrelseledamot 6,11 % Niklas Hertzman, VD 4,87 % Magnus Lindskog 4,87 % Johan Hall 4,66 % Brainwire AB 2,91 % Övriga 23,32 % ,00 % Sida 13 av 28

14 Väsentliga händelser under räkenskapsåret En viktig milstolpe, det äldre kyrkboksmaterialet, passerades under året. Det innebär att konkurrenskraften mot övriga aktörer på marknaden ökar och att intresset för ArkivDigital som samarbetspartner ökar. Bolaget har arbetat fram en tydlig grafisk profil i avsikt att göra bolagets tjänster mer lättigenkännliga i alla sammanhang och i de olika medier där marknadsföring sker. Ett avtal om ytterligare finansiellt stöd med ALMI Företagspartner har tecknats. Stödet är avsett för att förstärka säkerheten kring företagets IT-system och digitala material. Ett större externt fotograferings- och skanningsprojekt har genomförts. ArkivDigital deltog som en av de stora aktörerna på det årligen återkommande evenemanget Släktforskardagarna, denna gång i Norrköping. Bolaget har under året förnyat och ingått nya avtal med olika studieförbund. En stor aktiepost har bytt ägare under Swedefuture AB överlät aktier till Linnéstaden Analys AB. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Den sedan 2010 pågående tvisten angående tvångslikvidation vid Varbergs tingsrätt avvisades i sin helhet vid huvudförhandlingen i mars och ArkivDigitals motpart Gabriel Wallgren har ålagts att betala rättegångskostnader. Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning 2011 Arbetet med den grafiska profilen, med fokus på ökade attraktionskraft och lättillgänglighet för kunderna, har resulterat i en ny design på hemsidan i kombination med en instruktiv och inspirerande reklamfilm. Det ena av företagets helägda dotterbolag, HH Digi- Arkiv, fusionerades med moderbolaget under mars månad. Framtiden För att skapa ytterligare intresse för släktforskning på Internet, kommer utbudet av tjänster och innehåll i den nuvarande produkten att öka. Satsningen på infrastrukturer för samspel med privatpersoner, organisationer och deras resurser fortsätter. Denna utveckling bedömer vi kommer att stärka konkurrenskraften ytterligare. Samtidigt med att ArkivDigital nu fotograferar det moderna materialet (efter 1894) på alla landsarkiv, kommer digitaliseringen av övriga typer av volymer att öka. Dessa volymtyper kommer att ge marknaden ytterligare anledning att välja ArkivDigital som sin främsta släktforskningstjänst. Fotografering på Riksarkivet i Stockholm och på Krigsarkivet är planerad att påbörjas inom kort. Marknadsföringen av företagets produkter och tjänster kommer att fortsätta utvecklas och förstärkas. Flera av företagets utvecklingsprojekt omfattar även strategiskt viktiga delar för att nå ut till marknaden på ett optimalt sätt. Delar av denna utveckling har sin tyngdpunkt i sociala funktioner, men också i insamling och distribution av mer intressant information kring släktforskning. Sida 14 av 28

15 Resultaträkning (i Kr) Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 1, Förändring av pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader m.m. Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader 5, Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 6, 7, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Nedskrivning av andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skattekostnad 0 0 ÅRETS RESULTAT Sida 15 av 28

16 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Not Immateriella anläggningstillgångar Bilddatabas Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 16 av 28

17 EGET KAPITAL OCH SKULDER Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning 2011 Not Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Skuld koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 17 av 28

18 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Företagsinteckning Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 18 av 28

19 Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Intäkterna avser i huvudsak fakturerade avgifter för abonnemang (nyttjande) av bolagets bilddatabas exklusive mervärdesskatt och rabatter. Intäkterna periodiseras över den tid som abonnemanget avser. Intäktsredovisningen påbörjas när kunden aktiverar sitt abonnemang. Fakturerat men av kunden ej utnyttjat eller aktiverat abonnemang redovisas som förskott från kunder. Intäkterna avser även försäljning av CD-skivor som redovisas som intäkt när leverans skett. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar avser historiska utgifter för uppbyggnad av bolagets bilddatabas. Dessa består i allt väsentligt av utgifter för personal som är direkt verksamma med bilddatabasens uppbyggnad. Tillkommande utgifter för en utökning av bilddatabasen läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna och utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. Avskrivning sker linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. I redovisningen har vägledning hämtats från RR 15 Immateriella tillgångar. Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning 2011 Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Pågående arbeten Tjänsteuppdrag till fast pris Bolaget vinstavräknar, i enlighet med BFNs alternativregel i BFNAR 2003:3 utförda tjänsteuppdrag med fast pris när arbetet är avslutat. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, värderas i balansräkningen till direkt nedlagda utgifter med tillägg för andelen av indirekta utgifter samt med avdrag för fakturerade dellikvider Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning sker enligt plan baserade på ursprungliga anskaffningsvärden och bedömd nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Bilddatabas Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 10 år 5 år Skatt Företaget tillämpar BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt redovisas inte med stöd av undantagsreglerna för mindre företag. Sida 19 av 28

20 Koncernförhållanden Bolaget är moderbolag i en koncern med dotterbolag som framgår av not 8. Någon koncernredovisning upprättas inte med stöd av undantagsreglerna i Årsredovisningslagen för mindre koncerner ÅRL 7 kap 3. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder. Sida 20 av 28

21 Noter (Kr i förekommande fall) Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning 2011 Not 1 Nettoomsättning Nettoomsättning uppdelad Periodiserad försäljning abonnemang CD-försäljning Övrig försäljning och lämnade rabatter Not 2 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktslag Erhållna bidrag personal Diverse övriga rörelseintäkter Not 3 Leasingavgifter avseende operationella leasingavtal Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror Not 4 lnköp och försäljning inom koncernen Andel av försäljning som avser koncernföretag 0,0% 0,0% Andel av inköpen som avser koncernföretag 5,3% 11,9% Not 5 Personal Medelantal anställda Beräkningen har utförts enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11 Medelantal anställda har varit Varav kvinnor 7 7 Löner, ersättningar, sociala kostnader m.m. Löner, ersättningar m.m. har utgått med följande belopp: Löner och andra ersättningar Sociala kostnader varav pensionskostnader Sida 21 av 28

22 Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledamöter 5 5 varav kvinnor 1 1 Antal övriga befattningshavare inkl VD 4 4 varav kvinnor 0 0 Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Bilddatabas Inventarier, verktyg och installationer Not 7 Bilddatabas Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Aktiverat arbete för egen räkning Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år. Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Inköp Utrangeringar Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Utrangeringar Årets avskrivningar Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Sida 22 av 28

23 Not 9 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillskjutet koncernbidrag/aktieägaretillskott Vid årets slut Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivningar Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut Företag Säte Antal Organisationsnummer Resultat/Eget kapital Kapitalandel HH DigiArkiv AB Trelleborg / % Arkiv Digital D&U AB Stockholm / % Not 10 Pågående arbeten för annans räkning Nedlagda utgifter på tjänsteuppdrag till fast pris Avgår: delfakturering Not 11 Eget kapital Aktiekapital Överkurs- Balanserat fond resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt bolagsstämma Årets vinst Belopp vid årets utgång Antal aktier Not 12 Övriga avsättningar Tvist med tidigare anställd Sida 23 av 28

24 Not 13 Övriga skulder till kreditinstitut Förfallotid inom ett år från balansdagen Förfallotid år 2-5 från balansdagen Tillväxtlån från ALMI Företagspartner Ställda säkerheter till kreditinstitut Företagsinteckningar Not 14 Förskott från kunder Förskottsbetalda abonnemang Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalkostnader Diverse Sida 24 av 28

25

26

27 Sida 27 av 28

28 Arkiv Digital AD AB Hemsida: Centralgatan 1 E-post: LYRESTAD Telefon: , (för telefontider, se hemsidan) Säte: Mariestads kommun Sida 28 av 28

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2010 Arkiv Digital AD AB Innehåll Kort om Arkiv Digital... 3 VD har ordet... 5 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 7 Företagsledning... 7 Styrelse och Revisor...

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2006. Sida 1 av 12

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2006. Sida 1 av 12 Årsredovisning 2006 Sida 1 av 12 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 6 Balansräkning sidan 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Släktforska där du är...

Släktforska där du är... Årsredovisning 2012 Arkiv Digital AD AB Släktforska där du är... Släktforska där du är... Innehåll 1 ArkivDigital i korthet, 2012 i siffror 2 VD har ordet 3 Styrelse och ledning 4 150 000 böcker i dina

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer