Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkiv Digital AD AB Årsredovisning"

Transkript

1 Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB

2 Arkiv Digital AD AB

3 Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning... 9 Styrelse och Revisor Risker och riskhantering Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Omsättning och resultat Flerårsöversikt Resultatdisposition Ägarförhållanden Väsentliga händelser under räkenskapsåret Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Framtiden Resultaträkning Balansräkning Eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Koncernförhållanden Definition av nyckeltal Noter Revisionsberättelse Sida 3 av 28

4 Sida 4 av 28

5 ArkivDigital i korthet ArkivDigital utvecklar produkter och tjänster för släktforskare. I första hand riktar bolaget sig till marknaden i Sverige, men också till marknader i andra delar av världen och då främst Norden och USA. ArkivDigital har som målsättning att genom en lättarbetad internettjänst, i kombination med lättillgänglig kringinformation, förenkla släktforskningen såväl för nybörjaren som för den inbitne forskaren. Med väl utvecklade och integrerade funktioner i vår programvara, ArkivDigital online, skapar vi en bred plattform för användarnas forskningsarbete. Denna utvecklingsstrategi främjar ArkivDigitals avsikt att fortsätta vara en självklar partner och leverantör av historiska dokument. Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning 2011 Resultat före skatt uppgick till kr, en förbättring med kr jämfört med föregående år. Antalet kunder ökade med 53,8 % jämfört med föregående år. Antalet aktiva abonnemang har fortsatt att öka under 2011 en positiv förändring på 45,15 % jämfört med föregående år uppgick nettoomsättningen i ArkivDigital till kr och företaget hade i medeltal 19 anställda varav 7 kvinnor. Företaget äger idag (april 2012) en bilddatabas med över 34 miljoner färgbilder fotograferade med digitalkamerateknik. Utvecklingen i siffror Nettoomsättningen uppgick till kr, en ökning med 52,8% jämfört med föregående år. ArkivDigitals nya grafiska profil innehåller specifika färger, typsnitt och bildelement att använda i alla sammanhang där vi marknadsför oss. Utvecklingen av kundstock och användning av databasen under 2011 jämfört med 2010: Sida 5 av 28

6 Släktforskning I århundraden har källmaterial av alla de slag bevarats runt om i riket. För de flesta är materialet svårtillgängligt och det innebär ofta ett tidsödande arbete för alla som vill lära känna sin historia. Dessa hinder var skälet till att ArkivDigital grundades - av släktforskare för släktforskare. Med abonnemangstjänsten ArkivDigital online och med ArkivDigitals nya och unika färgstandard har förutsättningarna förändrats på ett mycket positivt sätt. Nu ligger Sveriges kyrkböcker uppslagna på Internet, i högsta fotokvalitet, enkelt tillgängliga och redo att läsas av miljontals släktforskare runt om i världen. Släktforskningen har under 2011 fortsatt att växa och beskrivs numera som en stor och växande folkrörelse i Sverige. Flera hundratusen svenskar bedöms vara aktivt engagerade, antingen enskilt eller via medlemskap i föreningar med släktforskningsaktiviteter. I undersökningar har frågan ställts: Skulle Du vilja börja släktforska? Inte överraskande blev svaren att de allra flesta ville veta mer om sin egen historia, om man bara hade tid.... Häri ligger ArkivDigitals affärsmöjlighet. Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning 2011 ArkivDigitals operativa verksamhet har till stor del bestått av att fotografera Sveriges äldre kyrkböcker. Nu när detta material är rikstäckande så arbetar vi vidare med det nyare kyrkboksmaterialet och fortsätter samtidigt med fotograferingen av andra, för marknaden, intressanta arkivserier såsom bouppteckningar och domböcker. Genom att göra denna information allt mer lättillgänglig öppnar vi de historiska arkiven för en större och bredare publik och ger fler möjligheter att både bredda och fördjupa sin forskning. Detta är i linje med vad de stora samarbetsorganisationerna efterfrågar och som vi tror kommer att bidra till att marknaden fortsätter att växa. Bilddatabasen bestod den 31 december 2011 av bilder jämfört med bilder den 31 december Produktionstakten har ökat under 2011 och har periodvis varit mellan 600 och 700- hundratusen bilder per månad. ArkivDigital har, förutom programmet ArkivDigital Online, även utvecklat egna programvaror för databasadministration, ekonomisystem, bildindexering och bildkomprimering. Bilden visar ett kollage av klipp ur den nya informationsfilmen som finns på hemsidan under våren Sida 6 av 28

7 VD har ordet I år är det tredje gången jag summerar det gångna året i ArkivDigitals årsredovisning och det är mycket glädjande och med stolthet jag nu konstaterar att företaget för första gången visar ett positivt resultat. Det är ett otroligt stort arbete som har gjorts under 2011, av ledning, IT, marknadsföring och inte minst av alla som sitter på arkiven och fotograferar de fina bilderna, som släktforskare runt om i landet och i övriga delar av världen så länge har önskat. Bildproduktionen har under året fått ökade resurser vilket tydligt avspeglas i en hög produktionstakt. I stället för att avsluta med att tacka alla för 2011 så vill jag börja med att tacka samtliga som jobbar i ArkivDigital, för att drömmen som vi har börjar bli verklighet. Tack! Årets resultat är nära 1,3 miljoner kronor och detta stärker oss inför vår fortsatta utveckling. Vi har under året uppdaterat våra kameror till systemkameror och investerat i nya stora servrar, som tillsammans med den fortsatta investeringen inom IT, kommer att säkerställa en trygg och stabil plattform. Vår målsättning för det kommande året är att producera bilder i samma höga takt, synas mer och bredda vårt utbud av produkter och tjänster. Släktforskaren är en nyfiken person. Man är nyfiken på vem man själv är och man är nyfiken på sina förfäder och släktingar. Genom att lära känna sina förfäder så lär man känna sig själv lite bättre. Man är ju resultatet av alla sina förfäder. De allra flesta förfäder var skötsamma av sig. De brukade sina gårdar eller små jordlotter och de bidrog på sitt sätt till att landet utvecklades. I skolans historieundervisning är det oftast kungarna som nämns som främste företrädare för landet, men utan att alla de som bodde runt om i landet, jobbade, slet och bidrog med skatt och kunskap, så hade inte kungen varit någonting. Släktforskarna lyfter fram dessa personer och även om inte alla skötte sig exemplariskt så kanske just detta lilla extra gör att man lära känna dem lite bättre. Ett namn, ett datum, en plats i all ära, men man vill ju veta lite mer. Om man finner att de har bråkat med grannen, så ger det en liten pusselbit. Om man hittar att de tjänstgjorde som ryttare, så är det ytterligare en Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning 2011 liten pusselbit och alla dessa bitar tillsammans, lägger det stora pusslet om en själv. I de kopior som sedan ganska många år har funnits på mikrofilm och mikrokort, har man inte kunnat läsa allt som prästerna har skrivit. I många fall finns det svarta fläckar eller andra brister. Eftersom släktforskare är nyfikna, nöjer de sig inte med att tro att det står något eller att det nästan går att läsa vad det står. Man vill veta vad det står. Men hjälp av Arkiv- Digitals nyfotograferade färgbilder kan man nu äntligen få svar på dessa frågor. Man kan lära sig nya saker om förfäderna och ytterligare pusselbitar läggs i pusslet. Marknadsföringen är fortfarande en stor och viktig del i mitt arbete. Även om det tar tid från annat är det fortfarande mycket roligt att träffa folk runt om i landet vid föredrag eller utställningar. Att visa och berätta om det jag och vi i ArkivDigital brinner för är mycket inspirerande. Att höra alla positiva kommentarer, stärker mig ytterligare i min tro att genom att göra Sveriges och dess människors historia, tillgänglig i ett läsbart skick, är rätt väg i företagets utveckling just nu. Under 2011 var jag ute på 57 föredrag och utställningar och det kommer säkert att bli lika många under En av årets höjdpunkter är Släktforskardagarna och 2011 hölls dessa i Norrköping. Trots lite trånga lokaler så hade vi fullt i vår monter mer eller mindre hela tiden. Dessutom var det många föreningar och företag som ville sätta sig ner och prata med oss om eventuella samarbeten. I slutet av 2011 blev det första av våra stora mål klart. De äldre kyrkböckerna från äldsta tid till omkring 1894, är klara för hela landet. Nu börjar det roliga för oss som är släktforskare. Det börjar komma andra handlingar som ger de där små pusselbitarna från, exempelvis en bouppteckning, en dombok, ett äktenskapsmål, ett sockenstämmoprotokoll eller någon annan av de över volymer, som finns tillgängliga dygnet runt för alla som är intresserade av sin egen historia. Sida 7 av 28

8 Vår konkurrenskraft gynnas av våra unika och högkvalitativa färgbilder. Vi jobbar hårt med att erbjuda nya handlingar och nya tjänster och det kommer säkert att presenteras någon spännande nyhet under året. Vi har förstärkt våra samarbeten med både föreningar, studieförbund och arkiv. Vi kommer att satsa mer resurser på vår marknadsföring som tillsammans med utvecklingen av våra tjänster kommer att bidra till att öka attraktionskraften i bolagets tjänster. Tillsammans med alla som jobbar i företaget ser jag 2012 som en fortsättning på 2011 när det gäller företagets utveckling för att bli en del av den svenska släktforskarens vardag. Niklas Hertzman VD Arkiv Digital AD AB Lugnet före stormen i ArkivDigitals monter vid Släktforskardagarna i Norrköping Sida 8 av 28

9 Företagsledning, styrelse och riskhantering Företagsledning Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning 2011 Niklas Hertzman (1969) Thomas Hermelin (1947) Magnus Näslund (1975) Mikael Karlsson (1971) Görgen Olsson (1957) VD Marknad & Utveckling Teknik & IT Produktion Ekonomi ArkivDigital är ett distribuerat företag Ledningsarbetet, både i den operativa ledningen och i styrelsen sker i huvudsak via olika IT-system. All telefoni är mobil och Internet används för support, administration, ekonomi och produktionssystem. I kombination med en god arbetsordning, välutbildad och motiverad personal ger detta kostnads- och effektivitetsfördelar jämfört med konventionella lösningar. Tillgången till webbaserade system innebär också att arbetsuppgifter vid behov kan fördelas till lämplig resurs på valfri plats. Vid behov av att arbeta tillsammans över ett projekt eller ett dokument används teknik för styrning och delning av dataresurser via Internet. Bilden visar principen med att medarbetarna använder webbapplikationer för arbete i samma system. Orter varifrån ledning och produktionspersonal arbetar. De gula markeringarna visar de arkiv där vi har pågående produktion. Sida 9 av 28

10 Styrelse och Revisor ArkivDigitals styrelse består av fem ledamöter valda av årsstämman. Till styrelsen 2011 omvaldes Karin Almlöf, Daniel Hultman, Magnus Näslund, Mikael Karlsson och Thomas Hermelin. Karin Almlöf (1981) Ordförande i styrelsen sedan december Tidigare ledamot i Arkiv Digital. Invald Magnus Näslund (1975) Styrelseledamot sedan Tidigare styrelseordförande i ArkivDigital Invald Mikael Karlsson (1971) Styrelseledamot sedan Tidigare ledamot i ArkivDigital Invald Thomas Hermelin (1947) Styrelseledamot sedan Daniel Hultman (1979) Styrelseledamot sedan Antal aktier: Antal aktier: Antal aktier: Antal aktier: Antal aktier: Styrelsen har haft protokollförda sammanträden 10 gånger under räkenskapsåret. VD har varit adjungerad vid samtliga tillfällen. Majoriteten av styrelsens sammanträden har skett via telefon. Leif Ekström (1956) Auktoriserad revisor KPMG Invald 2010 på 4 år Sida 10 av 28

11 Risker och riskhantering Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning 2011 ArkivDigital är exponerat för ett antal risker som kan ha större eller mindre påverkan på företaget och dess förmåga att uppfylla uppsatta mål. Dessa risker kan påverka företaget både positivt och negativt. Riskerna sammanställs och följs upp löpande. Förändrade attityder hos kunderna kan påverka efterfrågan av vissa produkter vilket kan medföra både hot och möjligheter för företaget. o Organisationens struktur gör att företaget har många kontaktytor mot kunder och partners. Uppföljning och anpassning av produkterna efter kunders önskemål är en naturlig del i verksamheten. ArkivDigital är beroende av en rad leverantörer. o Arbete pågår för att sprida detta beroende på flera leverantörer och geografiska områden. ArkivDigital är beroende av kompetenta och motiverade medarbetare o Arbetet med att skapa en trygg och intressant arbetsplats för medarbetarna är en viktig del av ArkivDigitals strategi. Legala risker. Politiska beslut och ny lagstiftning kan påverka företaget. o ArkivDigital följer utvecklingen i politik och lagstiftning och har ett brett nätverk av juridiska rådgivare. o Bolaget följer noga utvecklingen hos befintliga och potentiella konkurrenter. Ekonomiska risker. o ArkivDigital har en långsiktig likviditetsplanering samt bra relationer till befintliga och potentiella långivare. o Företaget har ett stort och växande antal kunder, samt en långsiktig strategi för utveckling och breddning av företagets verksamhet vilket stärker företagets finansiella ställning. Teknikrelaterade risker. ArkivDigital är beroende av IT-system. Störningar och felaktigheter i dessa system kan påverka verksamheten. o ArkivDigital arbetar ständigt med att analysera och förbättra säkerheten i samtliga system. Ett projekt med avsikt att öka säkerheten i lagringsystemen, både för originalfoton och online-bilder, pågår. o Ett arbete med avsikt att lagra kopior av bilderna på flera fysiskt skilda platser har påbörjats. Sida 11 av 28

12 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten ArkivDigital är ett företag som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och tjänster främst inom släktforskning i Sverige. ArkivDigitals produkter förenklar släktforskningen för såväl nybörjaren som den inbitne forskaren. Utvecklingen av företagets produkter stärks av att arbetet sker i samverkan med släktforskningsorganisationer och privatpersoner med intresse för släktforskning. Företagets bilddatabas innehöll vid utgången av 2011 c:a 32 miljoner bilder i färg, fotograferade med digitalkamera. Bilderna görs tillgängliga till kunderna genom ett egenutvecklat och användarvänligt program, och är tillgängliga dygnet runt alla dagar på året. ArkivDigital har merparten av sina kunder i Sverige men har under året också tagit position i övriga delar av Norden samt i USA. Årets affärsutveckling kan avläsas i ett flertal poster genom en del större förändringar sedan tidigare år. Några som särskilt bör nämnas är: En större andel av bolagets investeringar är finansierade genom leasing. Produktion och IT har fått ökade personella resurser. Ökat antal användare har inneburit ökade kostnader för relaterad teknik. Ökade juridiska kostnader på grund av tvister vid Varbergs tingsrätt. Ökade kostnader i samband med höjning av säkerhetsnivån i våra IT-system. Omsättning och resultat ArkivDigitals nettoomsättning 2011 uppgick till kr, en ökning med 52,8 % jämfört med föregående år. Årets resultat uppgick till kr. Resultatet reducerades av kostnader motsvarande kr i samband med tvister (se sidan 14, Väsentliga händelser under räkenskapsåret). Flerårsöversikt i kr Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Res. i % av nettoomsättningen 12,5% -0,9% -14,4% -90,6% Balansomslutning Soliditet (%) *) 34,5% 35,0% 44,6% 69,5% Kassalikviditet (%) *) 22,8% 16,3% 12,4% 37,8% *) Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar. Sida 12 av 28

13 Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets resultat (kr) Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond och vinstmedel: Överkursfond Årets vinst Styrelsen föreslår att årets överkursfond och årets vinstmedel disponeras enligt nedan: Överkursfond Balanserat resultat Ägarförhållanden De tio största aktieägarna per den 31 december 2011 samt övriga ägare i en post: Ägare Ägarandel i % Antal aktier (röster) Swedefuture AB 11,71 % Linnéstaden Analys AB 11,40 % Accentor Digital Media 11,27 % Mikael Karlsson, Styrelseledamot 11,08 % Sundet Holding AB 7,80 % Thomas Hermelin, Styrelseledamot 6,11 % Niklas Hertzman, VD 4,87 % Magnus Lindskog 4,87 % Johan Hall 4,66 % Brainwire AB 2,91 % Övriga 23,32 % ,00 % Sida 13 av 28

14 Väsentliga händelser under räkenskapsåret En viktig milstolpe, det äldre kyrkboksmaterialet, passerades under året. Det innebär att konkurrenskraften mot övriga aktörer på marknaden ökar och att intresset för ArkivDigital som samarbetspartner ökar. Bolaget har arbetat fram en tydlig grafisk profil i avsikt att göra bolagets tjänster mer lättigenkännliga i alla sammanhang och i de olika medier där marknadsföring sker. Ett avtal om ytterligare finansiellt stöd med ALMI Företagspartner har tecknats. Stödet är avsett för att förstärka säkerheten kring företagets IT-system och digitala material. Ett större externt fotograferings- och skanningsprojekt har genomförts. ArkivDigital deltog som en av de stora aktörerna på det årligen återkommande evenemanget Släktforskardagarna, denna gång i Norrköping. Bolaget har under året förnyat och ingått nya avtal med olika studieförbund. En stor aktiepost har bytt ägare under Swedefuture AB överlät aktier till Linnéstaden Analys AB. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Den sedan 2010 pågående tvisten angående tvångslikvidation vid Varbergs tingsrätt avvisades i sin helhet vid huvudförhandlingen i mars och ArkivDigitals motpart Gabriel Wallgren har ålagts att betala rättegångskostnader. Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning 2011 Arbetet med den grafiska profilen, med fokus på ökade attraktionskraft och lättillgänglighet för kunderna, har resulterat i en ny design på hemsidan i kombination med en instruktiv och inspirerande reklamfilm. Det ena av företagets helägda dotterbolag, HH Digi- Arkiv, fusionerades med moderbolaget under mars månad. Framtiden För att skapa ytterligare intresse för släktforskning på Internet, kommer utbudet av tjänster och innehåll i den nuvarande produkten att öka. Satsningen på infrastrukturer för samspel med privatpersoner, organisationer och deras resurser fortsätter. Denna utveckling bedömer vi kommer att stärka konkurrenskraften ytterligare. Samtidigt med att ArkivDigital nu fotograferar det moderna materialet (efter 1894) på alla landsarkiv, kommer digitaliseringen av övriga typer av volymer att öka. Dessa volymtyper kommer att ge marknaden ytterligare anledning att välja ArkivDigital som sin främsta släktforskningstjänst. Fotografering på Riksarkivet i Stockholm och på Krigsarkivet är planerad att påbörjas inom kort. Marknadsföringen av företagets produkter och tjänster kommer att fortsätta utvecklas och förstärkas. Flera av företagets utvecklingsprojekt omfattar även strategiskt viktiga delar för att nå ut till marknaden på ett optimalt sätt. Delar av denna utveckling har sin tyngdpunkt i sociala funktioner, men också i insamling och distribution av mer intressant information kring släktforskning. Sida 14 av 28

15 Resultaträkning (i Kr) Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 1, Förändring av pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader m.m. Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader 5, Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 6, 7, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Nedskrivning av andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skattekostnad 0 0 ÅRETS RESULTAT Sida 15 av 28

16 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Not Immateriella anläggningstillgångar Bilddatabas Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 16 av 28

17 EGET KAPITAL OCH SKULDER Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning 2011 Not Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Skuld koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 17 av 28

18 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Företagsinteckning Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 18 av 28

19 Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Intäkterna avser i huvudsak fakturerade avgifter för abonnemang (nyttjande) av bolagets bilddatabas exklusive mervärdesskatt och rabatter. Intäkterna periodiseras över den tid som abonnemanget avser. Intäktsredovisningen påbörjas när kunden aktiverar sitt abonnemang. Fakturerat men av kunden ej utnyttjat eller aktiverat abonnemang redovisas som förskott från kunder. Intäkterna avser även försäljning av CD-skivor som redovisas som intäkt när leverans skett. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar avser historiska utgifter för uppbyggnad av bolagets bilddatabas. Dessa består i allt väsentligt av utgifter för personal som är direkt verksamma med bilddatabasens uppbyggnad. Tillkommande utgifter för en utökning av bilddatabasen läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna och utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. Avskrivning sker linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. I redovisningen har vägledning hämtats från RR 15 Immateriella tillgångar. Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning 2011 Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Pågående arbeten Tjänsteuppdrag till fast pris Bolaget vinstavräknar, i enlighet med BFNs alternativregel i BFNAR 2003:3 utförda tjänsteuppdrag med fast pris när arbetet är avslutat. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, värderas i balansräkningen till direkt nedlagda utgifter med tillägg för andelen av indirekta utgifter samt med avdrag för fakturerade dellikvider Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning sker enligt plan baserade på ursprungliga anskaffningsvärden och bedömd nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Bilddatabas Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 10 år 5 år Skatt Företaget tillämpar BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt redovisas inte med stöd av undantagsreglerna för mindre företag. Sida 19 av 28

20 Koncernförhållanden Bolaget är moderbolag i en koncern med dotterbolag som framgår av not 8. Någon koncernredovisning upprättas inte med stöd av undantagsreglerna i Årsredovisningslagen för mindre koncerner ÅRL 7 kap 3. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder. Sida 20 av 28

21 Noter (Kr i förekommande fall) Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning 2011 Not 1 Nettoomsättning Nettoomsättning uppdelad Periodiserad försäljning abonnemang CD-försäljning Övrig försäljning och lämnade rabatter Not 2 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktslag Erhållna bidrag personal Diverse övriga rörelseintäkter Not 3 Leasingavgifter avseende operationella leasingavtal Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror Not 4 lnköp och försäljning inom koncernen Andel av försäljning som avser koncernföretag 0,0% 0,0% Andel av inköpen som avser koncernföretag 5,3% 11,9% Not 5 Personal Medelantal anställda Beräkningen har utförts enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11 Medelantal anställda har varit Varav kvinnor 7 7 Löner, ersättningar, sociala kostnader m.m. Löner, ersättningar m.m. har utgått med följande belopp: Löner och andra ersättningar Sociala kostnader varav pensionskostnader Sida 21 av 28

22 Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledamöter 5 5 varav kvinnor 1 1 Antal övriga befattningshavare inkl VD 4 4 varav kvinnor 0 0 Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Bilddatabas Inventarier, verktyg och installationer Not 7 Bilddatabas Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Aktiverat arbete för egen räkning Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år. Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Inköp Utrangeringar Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Utrangeringar Årets avskrivningar Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Sida 22 av 28

23 Not 9 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillskjutet koncernbidrag/aktieägaretillskott Vid årets slut Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivningar Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut Företag Säte Antal Organisationsnummer Resultat/Eget kapital Kapitalandel HH DigiArkiv AB Trelleborg / % Arkiv Digital D&U AB Stockholm / % Not 10 Pågående arbeten för annans räkning Nedlagda utgifter på tjänsteuppdrag till fast pris Avgår: delfakturering Not 11 Eget kapital Aktiekapital Överkurs- Balanserat fond resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt bolagsstämma Årets vinst Belopp vid årets utgång Antal aktier Not 12 Övriga avsättningar Tvist med tidigare anställd Sida 23 av 28

24 Not 13 Övriga skulder till kreditinstitut Förfallotid inom ett år från balansdagen Förfallotid år 2-5 från balansdagen Tillväxtlån från ALMI Företagspartner Ställda säkerheter till kreditinstitut Företagsinteckningar Not 14 Förskott från kunder Förskottsbetalda abonnemang Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalkostnader Diverse Sida 24 av 28

25

26

27 Sida 27 av 28

28 Arkiv Digital AD AB Hemsida: Centralgatan 1 E-post: LYRESTAD Telefon: , (för telefontider, se hemsidan) Säte: Mariestads kommun Sida 28 av 28

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

Virtuous Spirits AB (publ)

Virtuous Spirits AB (publ) Årsredovisning för Virtuous Spirits AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 1 Introduktion Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Innehåll Introduktion 2 2008 i sammanfattning 3 VD

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2010

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2010 Årsredovisning 2010 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2010 1 Årsredovisning 2010 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Grafisk form: Rosanna Werner, www.rosanna.se Tryck: ToroGötatryckeriet,

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se KPMG AB Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se Innehåll Förvaltningsberättelse...3 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer...12 Revisionsberättelse... 20 Årsredovisning KPMG 2012/2013 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr 556605-4713

Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr 556605-4713 Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 2 Tele5 Voice Services AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ) 1 (32) Årsredovisning och Koncernredovisning för Mindark PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2013 2 (32) Styrelsen och verkställande direktören för Mindark PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer