Redovisning av Allmänna Arvsfond projektet InterUng,TidsNätverket i Bergsjön Projektperiod april 2009 april 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av Allmänna Arvsfond projektet InterUng,TidsNätverket i Bergsjön Projektperiod april 2009 april 2010"

Transkript

1 Redovisning av Allmänna Arvsfond projektet InterUng,TidsNätverket i Bergsjön Projektperiod april 9 april 1 InterUng tillsammans med sitt Englandgruppen Gaptime (Gästerna bär blåa o svarta t-shirt) 1

2 Översikt Bakgrund... Genomgörande... Projekt som genomfördes fram till nu:... Projekt som är i planeringsstadiet:... Projekt som valdes tidigare men ligger på is:... 7 Aktiviteter som ungdomar har mottagit av andra eller har varit med att genomföra:...7 Generell redovisning av resulat...7 Hur verksamheten och erfarenheterna från projektet lever vidare...7 Vilka föreningar, organisationer eller myndigheter ni har samarbetat med...8 Hur ni har samarbetat och hur samarbetet ser ut idag... 8 Hur ni har spridit eller ska sprida resultatet... 8 Ange antal aktiva deltagare i projektet...8 Hur målgruppen som ni arbetar med ser ut, till exempel ålder, kön, social och etnisk bakgrund och problembild... 8 Hur och i vilken omfattning ni har nått målgruppen...9 Hur målgruppen är delaktig i projektets genomförande...9 Vilka upplevelser målgruppen har av projektets insatser...9 Redovisning av resulat enskilda projekten...1 Mobilprojekt...1 Samarbetspartner:...1 Reflektion om projektet...1 Ange antal aktiva deltagare i projektet:...1 Barnaktiviteter under sommarlovet Samarbetspartner:...11 Reflektion om projektet...11 Ange antal aktiva deltagare i projektet:...11 Ytterligare reflektioner från gruppledare... 1 Bilaga Bilaga...1 Bilaga Bilaga... Bilaga Bilaga...

3 Bakgrund (Vi använder oss i denna text av förkortningen TNB för TidsNätverket i Bergsjön) Efter Bergsjö Eko Festival 8, som arrangerades i TNBs regi, frågade verksamhetsansvarige tjejerna i projektgruppen om de ville engagera sig i Bergsjön enligt metoden Time for Young People, TYP. Med hjälp av TYP metoden skulle ungdomarnas önskningar för Bergsjön och deras egen utveckling lokaliseras och realiseras. I projekten skulle de lära känna sina resurser och få kontakt med olika personer för att vidga sina sociala nätverk samtidigt som de uppmuntras till aktivt deltagande i besluts- och ledarprocessen. Ungdomarna skulle få en nyckelroll i att skapa kontakter mellan grupper som idag inte möts och därmed bidra till att bygga socialt kapital i samhället. Genom att synliggöra ungdomarnas tid blev det möjligt för dem att se när de skapade mervärde för bostadsområdet vilket skulle förbättra och/eller förstärka deras självbild och tron på den egna förmågan att påverka sina liv. TidsNätverket i Bergsjön ingår i ett internationellt nätverk av organisationer som använda sig av timebanking därför hade vi tidigt tankar om att starta ett internationellt ungdomsutbyte så att ungdomar från Bergsjön skulle kunna hälsa på ungdomsprojekt i andra länder. Denna möjlighet att ha utbyten med ungdomar i andra länder skulle vara en av aktiviteterna för deras egna utveckling. Eftersom många som arbetar med ungdomar berättade att tjejer oftas inte fick åka iväg om killar finns med i gruppen tog föreningen beslutet att gruppen skulle består av enbart tjejer. Efter sommaren startade 8 tjejer upp projektet InterUng. Genomförande Våren 9 fick TidsNätverket i Bergsjön 18 skr från Allmänna Arvsfonden för att genom en utvecklande process och innovativ projektmetod engagera ungdomar för Bergsjön och i längden motivera flera ungdomar och Bergsjöbor att delta och/eller skapa egna projekt/aktiviteter 1. Projektmetoden vi använde heter TYP, vilket innebar att ungdomar gav av sin tid och skapade en rad projekt i Bergsjön. Som ett erkännande för deras insatser lokaliserade ungdomarna aktiviteter som gav ett mervärde till dem själva. En sådan aktivitet var t ex Ungdomsutbyte med ett besök i Storbritannien och ett återbesök av den engelska gruppen i Bergsjön. Under utbyte fick ungdomarna lära känner varandras bostadsområden och på vilket sätt de var engagerad i sina samhällen. De genomförde också vid båda tillfällen en gemensam samhällsinsats. En av de viktigaste faktorerna för att ungdomarna skulle kunna nå syften och målet var att de skulle arbeta så självständig som 1 Se bilaga 1 syfte och mål i projektbeskrivningen 3

4 möjlig samtidig som de fick stöd från en vuxen för att fylla på där kunskap och modet fattades. I en gemensam brainstorming tog vi fram de olika projektidéerna där alla, även ledaren, bidrog med förslag. Gemensam diskuterade vi för och nackdelar av idéerna ur ett, vad är rolig, möjligt och finansierings perspektiv. För att ungdomarna skulle kunna lära sig vad projektledning innebar valde de som ville projekt som de skulle vara projektledaren för. Att vara projektledare innebar att man med stöd av ledaren testade på projektplanering, genomförande och att representera projektet gentemot samarbetspartner, media och finansierar. Minst ungdomar tillsammans var projektledare, för att kunna stödja varandra. Sedan satt vi igång med projektet. Projektledarna träffades regelbunden medan resten av gruppen var en resurs till projektledarna. En gång i månaden hade hela gruppen ett möte för att kunna träffa varandra och för att utbyta erfarenheter. För att nå mål som att knyta nya nätverk uppmanades projektledarna att ta kontakt med andra organisationer som skulle kunna vara samarbetspartner. Ledaren var här ett stöd och följde också med på möten med vissa samarbetspartner. Under tiden som har gått testade ungdomarna sig på att samarbeta, i den egna gruppen och med andra personer, ungdomar och vuxna. Under hela projektperioden deltog ungdomar även i andra aktiviteter från TNB. Ett stor stöd för projekten har varit den samarbetsviljan som samarbetspartner har visat när det var tydligt för dem att det är ungdomar som vill genomföra projekten. Ungdomarnas egna engagemang har burit projekten fram och gjort dem till lyckade projekt. Att fundera på vad man själv ville göra för sin egen utveckling har varit en motivation för ungdomarna och led till att de har fått idéer till nya projekt. De har aktivt letat efter utflyktsmål som var intressanta ur ett ha kul perspektiv men också för att lära känna något nytt. Gruppen har växt från 8 medlemmar still 18. Men sedan har växten bromsad för att ungdomarna upplevde att det var svart att hantera fler, själva men också för en enda ledare. En ungdom har valt att lägga sin tid på att vara närvarande i TNBs styrelsemöten istället för att vara med gruppen. En annan ungdom har valt att sluta i gruppen. Ungdomarna i gruppen kommer från olika kompisgäng och har olika etniska bakgrund. I början har detta led till störning men med tiden, och mer och mer samarbete och resor tillsammans, har gruppen lärt sig att samarbeta trots de motsättningar som finns. En stor del av gruppen startade gymnasiet efter sommaran (9) Ungdomarnas uppkommande tidsbegränsning har varit delvis problematiskt. Ibland har aktiviteter inte kunna genomföras och uppstarten av nya projekt har tagit mycket längre tid än planerad. Ledaren har kunnat genomföra visa arbetsuppgifter dock var även planering av ledarens behövda arbetstider för tidsoptimistisk. Här behövdes det också en balans mellan att inte ta över projektet från ungdomarna samtidig som överenskomna tidsplaner med samarbetsparterna behövdes hålla. En ytterligare aspekt som har fördröjd nya projektstart var att hänga kvar vid tanken att genomföra stalkerprojektet trots att motivationen och tron på projektet inom ungdomsgruppen inte var så hög. När gruppen väl bestämde sig att lägga projektidén på is och

5 samarbeta med barngruppen och hälsoprojektsidén sattes projektplaneringen igång på riktig. TNB har som förening även haft finansiellt stöd från Familjebostäder AB och Sdf Bergsjön under det gångna året. Samarbetet med Familjebostäder AB, som är ett kommunalt bostadsbolag, har påverkat InterUng projektet i den mån att vi har försökt att nå boende i det närliggande bostadsområde. Speciellt Barnaktiviteter under sommaren har påverkas av samarbetet genom att vi anpassade verksamheten att bli ett komplement till Familjebostäders sommarverksamhet för barn. Familjebostäder har också hjälpt till med att sprida viss information till boende. Dessutom har ungdomar gett av sin tid i arrangemang från Familjebostäder AB. Samarbetet med Sdf Bergsjön har påverkat projektet genom att vi har fått både stöd av de lokala föreningskonsulenterna såsom hjälp att knyta nya kontakter, tryck av affischer, hyra av föreningsbuss, samarbete vid utflykter etc. TNB har dessutom sökt specifika stöd för olika arrangemang som InterUng ungdomar har drivit eller deltagit i, t ex bidrag till återbesök av den engelska utbytesgruppen från Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne; bidrag till festivaler från Idrotts och föreningsförvaltning. Projekt som genomfördes fram till nu: - Mobilprojekt där ungdomar lärde ut mobiltelefonen till vuxna. - Barnaktiviteter 3 under sommarlovet. Ett planerad program på aktiviteter för 7timmar per dag dgr/v under 7 veckor. Mobillektion Cykelhinderbana Projekt som är i planeringsstadiet: - Barngrupp, HBKB, 1x veckan med ett hälsoperspektiv: Första barnaktivitet är planerad till mars - Musikcafé som ska bl a stödja välgörenhet: Start av planering under februari men ett spontan café till förmån till Haitis jordbävningsoffer genomförs den februari i samarbete med andra aktörer från Bergsjön - Läxhjälp till låg och mellanstadiebarn: Start av planering mitten av februari, ska eventuell sammankopplas med barngruppen HBKB. Se bilaga : projektplan för Mobilprojektet 3 se bilaga 3: projektplan för sommaraktiviteter delreflektioner från en aktivitet 5

6 Projekt som valdes tidigare men ligger på is: - stalker ungdomar bli följeslagare åt äldre när dessa behöver göra små ärenden eller ska till möte/vänner etc. Aktiviteter som ungdomar har mottagit av andra eller har varit med att genomföra: Exempel, mottagaraktiviteter - Resa till Cheltenham, Storbritannien - Resa till Åsa vid engelsmännens återbesök - Årsmöte - Vinterfest - Besök av Ung Vision i Malmö - Besök av Vivallagården i Örebros - Besök av Jordbruks Gymnasium Nuntorp/Vänersborg Exempel, genomförda aktiviteter - Loppmarknad, Lotteribord - TNB årsmöte - Bergsjön Eko Festival - Bergsjö Festival - Fotomaraton - Höstlovsverksamhet - Halloween Spökrunda för barn - Invigning av Candice Breitz Her utställning från Riksutställningar - Allmänna Arvsfonddagen i Göteborg - Luciatomtar på Lusseloppmarknaden - Sjunga på vinterfesten Jordbruksgymnasium Generell redovisning av resultat Hur verksamheten och erfarenheterna från projektet lever vidare När vi arbetar med de olika projekten och aktiviteterna försöker vi motivera ungdomarna att reflektera om det som har varit bra i aktiviteten och det som har varit mindre bra 5. Dessa synpunkter ska sedan ingå i den nästa planeringen. Detta har inte alltid fungerad och en struktur/rutin runt spridning av erfarenheter skulle behöva byggas upp. En utmaning i projektet är att nå ungdomarna mellan de månatliga möten speciellt när man behöver snabba beslut. För att sprida information och erfarenhet har det skapas en hemsida, dagbok och en blogg dock har ledaren tidsbrist och okunskap inom hemsida gjort att den inte har används effektivt t ex kan unga inte själv logga in till dagboken. Vid presentationen av TNB har InterUngs projekt visad som positiva exempel. I och med att båda genomförda projekt har varit mycket lyckat ha de gjort intryck på andra. Däremot behöver det tas fram material som visa sammanhanget mellan TYP metoden och ungdomarnas utveckling och motivationen att starta nya projekt. 5 se Olympia reflektion bland bilaga 3

7 Vilka föreningar, organisationer eller myndigheter ni har samarbetat med Se enskilda projekten Hur ni har samarbetat och hur samarbetet ser ut idag Samarbetat har sett olika ut inom de olika projekten. Generellt allt från att låna en lokal/material till att fysik genomföra en aktivitet tillsammans. Hur ni har spridit eller ska sprida resultatet Några ungdomar har uttryckt att de skulle vilja sprida sina erfarenheter vilket vi kommer att baka in andra projektåret. Möjliga vägar är seminarium som vi bjuda in till eller att besöka andra organisationer och föreläser om våra erfarenheter. De flesta aktiviteterna ha dokumenteras genom foto och ligger i bildgalleriet på vår hemsida. Med detta material skulle vi kunna skapa en fotodagbok om metoden och processen. Ange antal aktiva deltagare i projektet InterUng består för närvarnade av 1 tjejer i ålder 15-17år. Gruppen nå och engagera olika många människor i sina projekt. Se vidare i redovisning enskilda projekt. Hur målgruppen som ni arbetar med ser ut, till exempel ålder, kön, social och etnisk bakgrund och problembild Från projektbeskrivningen: De första planerade projekten riktar sig mot: Hyresgäster, Ungdomar och äldre, Bergsjöbor generell och Barn. Hela projektet ska nå sammanlagt: 3-5 barn/ungdomar (1-15 barn/ungdomar håller i aktiviteter) 15-3 vuxna i ålder mellan 5-99 (5-1 personer blir involverad i nya projekt som involverar nya målgrupper) Målet var att blanda ungdomar från olika grupper och etniciteter i InterUnggruppen. Utöver det ville vi genom ungdomarnas arbete nå ytterligare ungdomar och personer i olika ålder. Denna målsättning bygger på erfarenheten att människor i Bergsjön oftas håller sig till den egna gruppen. Detta kan vara etnicitet, ålder, kön eller intressebaserad. Vår verksamhet vill skapa kontakter mellan gruppgränserna. 7

8 Hur och i vilken omfattning ni har nått målgruppen InterUnggruppen sätter sig samman av tjejer som tillhör ca - 9 olika etniska grupper - 3 olika ålder (just nu 15 17) - 3- olika intressegrupper - 3- olika kompis/kontaktnät Med detta kan vi skriva att ungdomsgruppen har nåt målsättning att nå ungdomar från olika grupper. Utöver det har ungdomars aktiviteter nått ytterligare personer genom sina projekt. (se enskilda projekt) Hur målgruppen är delaktig i projektets genomförande Huvudmålgruppen, InterUngungdomarna, har varit delaktig i projekts genomförande från den dagen de startade i gruppen. Genom att vara med på brainstorming, planering, genomföring och regelbundna möten har de kunnat påverka InterUngaktiviteter och projekt. Detta uttrycker ungdomar tydlig i InterUngs utvärderings enkät frågor nr och nr 1. Vilka upplevelser målgruppen har av projektets insatser Här följer några av ungdomars uttalanden tagen från InterUngs utvärderingsenkät svar på frågan: Hur skulle du beskriva InterUng? InterUng är en förening som har gett mig så mycket. Genom att vara med i föreningen har min syn på allt förändras- det har inte bara förändrat mig utan givit mig chansen att ge tillbaka och verkligen känna att jag är viktig och att jag gör bra saker. En bra förening som gör något bra för samhället, de får ungdomar och vuxna att göra något och vara delaktiga i samhället som är väldigt positivt. Deras koncept med att man själv ger sin tid till samhället och sedan får något tillbaka är något som både gynnar samhället och personer individuellt. Ett nätverk som skapar kontakter med andra föreningar och gör tillsammans aktiviteter, och en möjlighet för att göra det man gillar. Det är väldigt kul och man känner sig deltagande och aktiv. Man har lärt känna nya människor. Enkäten visar att ungdomar känner sig delaktig i processen och att de har kunnat påverka. Den visar att de ha haft möjlighet att knyta nya kontakter från olika grupper. Framöver skulle projektet kunna lägga mer fokus på att ge möjlighet att fördjupa kontakterna. Vi kan se att det finns en viss förvirring om vad som är TNB och huruvida InterUng är en grupp inom TNB. Även kunskapen om själva metoden TYP skulle behöva fördjupas så att se bilaga : Utvärderingsenkät InterUng 8

9 det blir tydligt för alla i gruppen. En av InterUngprojektets syften var att ge kunskap inom projektledning och att höjer ungdomars kunskap. Även här kan vi genom enkäten, fråga 1, se att de flesta ungdomar tycker att de ha lärt sig något inom projektledning. Redovisning av resultat enskilda projekten Mobilprojekt Samarbetspartner: Svenska Kyrkan i Bergsjön, Bergsjön Skola, Föreningsforum i Bergsjön, Familjebostäder AB i Bergsjön, Telia Butiken Kungsportplatsen, Bergsjöns Bibliotek, Reflektion om projektet Erfarenheten av detta projekt är att det tog mycket tid att synkronisera vuxna som kommer till lektionen och ungdomar som skulle vara lärare. Detta har lett till att det i början fanns motiverade ungdomar men inte så många vuxna efter de första test genomgångarna. Att hitta fler ungdomar genom samarbete med skolan fungerade inte så väl och ledde till att samma ungdomar fick vara lärare många gånger. Först var ungdomarna mycket nöjda. De vuxna i testgruppen var mycket bra på att bekräfta ungdomarnas arbete. Projektet fick uppmärksamhet genom att bli omtalad i olika tidningar och också genom att Tidningarnas Telegrambyrå spelade in en lektion digital. Filmen köptes av expressen och ligger på deras digitala nyhetssida 7. Men eftersom inte fler ungdomar blev lärare sjönk motivationen att genomföra fler kurser. Gruppen har dock sagt ja till att ge lektioner 1x per månad på Stadsbiblioteket efter att de hade tagit kontakt med oss. Projektet har under hösten gett lektioner på Stadsbiblioteket och kommer även att ge lektioner under vårterminen. Projektet har tagits emot mycket positivt av de vuxna och i början av ungdomarna. Samtal med PRO tyder på att man skulle kunna komma till deras möten för att ge lektioner. Ett sätt att föra projektet vidare är att ge lektioner i olika PRO grupper och fråga om gruppen skulle kunna få bidrag till sina resor för sin ideella insats. Detta skulle vara en ny motivation för gruppen. Projektet skulle också kunna drivas som ett eget utanför InterUnggruppen. Ange antal aktiva deltagare i projektet: De första testgenomgångarna nådde 1 åldre kvinnor. Sedan var det i genomsnitt - kvinnor mellan 7år vid lektionerna i Bergsjöns Bibliotek. Dessa kom alla från olika etniska bakgrund och grupper. Lektionerna hade också potential att locka personer från andra Stadsdelar. 7 9

10 Lektionerna i Stadsbiblioteket lockade fler elever åt gången, mellan -9 personer. Både män och kvinnor i ålder från 5 7år. Detta var dock beroende på hur mycket reklam Stadsbiblioteket gjorde för lektionen. De som kom till aktiviteterna var i regel nöjda med den servicen de fick. Sammanlagt testade 1 ungdomar på att vara lärare. Barnaktiviteter under sommarlovet Samarbetspartner: Familjebostäder i Bergsjön, Föreningsforum Sdf Bergsjön, Integrationspolisen Göteborg, Bergsjöskola, Solbackeskolan, Galleri bob, NTF, Göteborg Stad Trafikkontoret, Kortedala Brandstation, Internationella konststudenter från Göteborgs universitet och Returhuset. Reflektion om projektet Även detta projekt har fått en positivt respons i Bergsjön. När projektledarna för projektet från början planerade projektet var tanken att ha en verksamhet från 1- timmar -3 gångar i veckan i anslutning till Familjebostäders barnverksamhet. Ungdomarna visste att barnantalet i lekområdet ökade efter kl 17 när Familjebostäders barnverksamhet hade stängt. Ungdomarnas projektplan blev så positivt emottagen att den utökade till 8 timmar i veckan med två dagar öppen till kl 19.. Det skapades ett samarbete med skolan och de ungdomar inom InterUng som gick i nionde klass kunde göra sitt feriejobb inom projektet. En nackdel var att de två projektledare som var med och skrev projektplanen in var nior och därför inte kunde få en anställning. Sammanlagt arbetade ungdomar med verksamheten. Av dessa var 3 från InterUng och 3 var nya ungdomar som sedan valde att stanna i InterUnggruppen. Tillsammans med ledaren planerade dessa ytterligare aktiviteter för programmet. 8 För nästa sommarprogrammet hade det varit väldigt motiverande att kunna ge fler feriejobb åt ungdomarna från InterUnggruppen. Eftersom sommarprogrammet var lyckat är det viktigt att se hur man kan skapa en struktur som tillåter årlig återkomst av detta projekt. Ange antal aktiva deltagare i projektet: Generellt nådde projektet ca 5 personer mellan 5år under projekttiden. De flesta var barn upp till 13-1år men enstaka aktiviteter lockade hela familjen, såsom besök av brandkåren och cykelhinderbanan som genomfördes i samarbete med integrationspolisen. Deltagare kom alla från olika etniska bakgrund och grupper. 8 se bilaga : Sommarprogram 9 1

11 Ytterligare reflektioner från gruppledare Som ledare till gruppen upplever jag, att kunna arbeta mer med metoden TYP skulle innebär att man skulle kunna utveckla de redan genomförda projekten, som båda har tagits emot mycket positivt av projektets målgrupp och samarbetspartner, till långsiktig hållbara projekt. Det har varit mycket roligt att sammanfatta ungdomarnas utvärdering enkäten som innehöll många positiva kommentarer och bekräftade att projektet är kapabel att nå sitt mål. En viktig del som den nuvarande utvärdering har missat är att undersöka huruvida ungdomar är mer ideell aktivt idag än de har varit tidigare. Dock kan man se att de har skapad mycket och även deltagit i många aktiviteter. Vi har gjort inom gruppen listor där ungdomar håller reda på hur många timma de har planerad och/eller genomfört aktiviteter och hur många timmar de har deltagit i andras aktiviteter. Dessa listor visar på att de har varit aktiva i många projekt/aktiviteter 9. Vi har varit dåligt på denna redovisningen. Efter en gemensam genomgång med ungdomarna har jag insett att dessa listor är både en motivation och, genom diskussionen som uppstår när vi fyllde i listan, också ett sätt att visa hur samhället är beroende av både, krafter som sätta igång och deltagare som ta emot. Att hålla fast denna motivationsmetod och synliggörande av ideella insatser behöver förbättras. Det är viktigt att framhäva att det generella finansiella stödet som Familjebostäder AB gav under 9 har gjort det möjlig att projektledaren kunde lägga mer tid på InterUnggruppen än budgeten till Allmänna Arvsfonden planerade. Att kunna lägga mer tid på gruppen har gjort det möjlig att stödja ungdomarna när t ex barnaktivitetsprojektet utvidgades till så många fler ledartimmar än från början planerade. Samtidigt har det också varit splittrande att enbart arbeta dagar i veckan gentemot ungdomsgruppen och att behöver ta hänsyn till de andra finansieras krav på TNBs arbete. Jag kan se hur ungdomsgruppen och ungdomsverksamheten kan utvecklas långsiktig hållbar genom en heltidsanställt projektledare. 9 se bilaga 5 exempel på aktivitet/deltagar timmar. 11

12 Bilaga 1 Syfte och mål Syfte med InterUng är att: - erfara och utveckla samarbete mellan ungdomarna och andra personer i de olika projekten - synliggöra ungdomarnas ideella insatser, individuellt såväl som gruppens - skapa möjligheter för nya sociala nätverk - skapa möjligheter för att människor lär känna varandra och får förtroende för varandra - höjer antalet timmar av våra och andras ideella insatser - höjer känslan av att vara delaktig i beslutprocessen - lära känna och pröva på en ny projektmetod - lära känna och pröva på olika projektidéer riktat mot olika samhällsgrupper - få meriterande erfarenheter inom projektplanering t ex tidsplanering, skriva finansiella ansökningar etc. - öva på ansvarstagande genom att genomföra olika aktiviteter och uppgifter - skapa ett internationellt kontaktnät där ungdomar internationellt lär av varandra - tillsammans uppleva en lärande och rolig process Målet med vår verksamhet (Ungdomarnas/TNBs) är att genom en utvecklande process och innovativ projektmetod engagera sig för Bergsjön och i längden motivera flera ungdomar och Bergsjöbor att delta och/eller skapa egna projekt/aktiviteter. 1 Målgrupp De första planerade projekten riktar sig mot: Hyresgäster, Ungdomar och äldre, Bergsjöbor generell och Barn. Hela projektet ska nå sammanlagt: 3-5 barn/ungdomar (1-15 barn/ungdomar håller i aktviteter) 15-3 vuxna i ålder mellan 5-99 (5-1 personer blir involverad i nya projekt som involverar nya målgrupper) 1 se även avsnitt resultat 1

13 Bilaga Utkast nummer 1 Mobilprojektet Pplanen är formulerad av projektledarna Dalia Nasser och Ikram Egal med stöd av verksamhetsansvarige för TidsNätverket. Bakgrund Mobilprojekt är ett projekt i en rad projekt som InterUng kommer att genomföra i Bergsjön. Inom alla dessa projekt ska Bergsjöbo gynnas genom våra ideella insatser. Vi kom på mobil-projektidén under brainstormingen om vilka projekt vi vill driva i Bergsjön. Förslaget att lära ut mobiler tyckte vi om. Vi känner många som inte kan använda mobilen. Med projektet vill vi att många ska lära sig att använda mobilen därför att den är nödvändig i dagens samhälle. Många i den äldre generationen har svårt att använda mobilen som kan vara en bra möjlighet för dem att hålla kontakt med familjen och andra när de behöver hjälp. Projektet kan involvera flera ungdomar. Det finns många ungdomar som hänger i Bergsjön och inte vet vad de ska göra. Projektet kan vara en möjlighet för dem att göra något för någon annan och känner sig behövd. Syfte och mål (Vad vill vi uppnå) Syfte med mobilprojektet är att, - alla inblandade ska gynnas av projektet - de som inte kan, speciellt den äldre generationen, lär sig mobilen - skapa möjligheter för ungdomar att bli aktivt - höjer möjlighet för ungdomarna av att vara delaktig i beslutprocessen - lär sig hur man formulerar ett projekt - lära sig att håller i ett projekt - att gruppen InterUng ska kunna ha ett syfte att finnas för och att ha något att se fram emot Målet med mobilprojektet är att lära ut mobilen till så många som möjlig samtidigt som det skapas en mötesplats där äldre och unga kan mötas. Målgrupp De personer som inte kan använda mobilen idag, speciellt äldre. Genomförande Hur ska det gå - brainstorming av hur det ska gå till - skriva projektplan - möte med InterUng - ta kontakt med ett mobilföretag för sponsring o mobiltelefon o studiebesök 13

14 - (parallellt) Ta kontakt med biblioteket o När kan vi börja o Vart kan vi vara o Hur många gångar i månaden ska de vara 1 varannan vecka första gångarna 3 ungdomar som lär ut - formulera en mobiltelefonmall med enkla exempel på hur man kan använda telefonen - möte med de äldre i kyrkan - testgenomgång med äldre från kyrkan - Rekrytering av fler ungdomar o Ungdomar kan anmäla sig för att kunna vara med som kursledare o man skriva sitt namn och tfn i en lista - Göra ett schema över vem som håller i kursen vilken dag - Brev till familjebostäder om de kan hänga upp flygblad - Flygblad till människor Rymdtorget Kyrkan Familjebostäders äldreboende Spårvagnhållplats Flygblad i brevlådor Fråga Familjebostäder om de kan hänga upp flygblad i trapphusen - Information till människor Preliminärt tidschema September/Oktober Brainstorming November Projektplan, Ta kontakt biblioteket Dalia/Kamo (fram till 1 nov) Ta kontakt med mobilföretag- Ulla Ta kontakt med de äldre i kyrkan som vill vara med December 8/Januari 9 Gruppmöte med InterUng Fördelar arbetsuppgifter Kontakta Bergsjöskolan för samarbete Februari/Mars 9 Studiebesök på ett mobilföretag Testgenomgång med de äldre från kyrkan Mall med enkla steg att använda mobilen Anmälningslista för kursledare Kontakta ungdomar och ge information Kursschema Fördela flygblad Vi kör igång April 9 sommar Kurserna starta på biblioteket, varje måndag. Resultat Mobilprojektet 1

15 Enkel projektplan Minst Projektledare från gruppen InterUng 1 ungdomar/barn involverad i att lära ut mobiltelefon funktioner Min 1 vuxna som lär sig sin mobiltelefon genom projekt Kontakter mellan olika åldersgrupper Människor med erfarenhet av ömsesidiga utbyten Människor med erfarenhet av att bli sett som resurs Anteckningar från ett utvärderingssamtal Vad är nytt Att ungdomar lär ut mobil till äldre För projektledare är det första gången de formulerar en projektplan och ledar ett projekt. Projektorganisation Huvudman: Intresseföreningen för TidsNätverket i Bergsjön (TNB) Postadress Rymdtorget Göteborg Telefon: Projektledare från ungdomsgruppen: Ikram Egal Dalia Nasser Ulla Gawlik Verksamhetsansvarige TNB Samarbetsorganisation Biblioteket i Bergsjön, Kontaktperson: Kultursamordnare Eva Johansson, tfn Svenska Kyrkan i Bergsjön, Måndagsgruppen, Kontaktperson Nadia Destici, tfn Ungdomar från Bergsjön Sdf Bergsjön Föreningsforum, Kontaktperson: Föreningskonsulent Rolf Karlsson, tfn ; Telia Butik Kungsportplatsen Kontaktperson: Liselott Guldner Bergsjön skola 15

16 Bilaga 3 Projektplan Barnaktiviteter/Sommarplanering Projektledare för barnaktiviteterna är Ikran Takow och Hamdi Farah. Projektplanen är formulerad av dem med stöd av verksamhetsansvarige för TidsNätverket i Bergsjön. Inledning Barnprojektet är tredje delprojektet i den 1 åriga projektplanen som ungdomsgruppen InterUng genomför i Bergsjön. Inom alla dessa projekt ska Bergsjöbo gynnas genom våra ideella insatser. Vi kom på idén att skapa barnaktiviter under brainstormingen om vilka projekt vi vill driva i Bergsjön. Vi vill göra barnaktiviteter för att det finns många barn i Bergsjön. På kvällstid och under sommarlovet finns det även väldigt många ungdomar som vi också vill göra aktiviteter för och med. Sedan länge har Familjebostäder AB sin fambolek på dagtid under sommarlovet. Dessa aktiviteter slutar vid kl 5. Vi, tillsammans med några andra ungdomar, brukar göra spontana lekar med barnen efter att famboleken är slut eller på helgerna. I och med att vi startade i InterUng vill vi i år göra en mer genomtänkt och avancerad program för barnen där både lekar och utflykter till både barn och ungdomar ska ingår. Det finns många ungdomar som hänger i Bergsjön och inte vet vad de ska göra. Projektet kan involvera flera ungdomar genom att även dem kan hjälpa till vid olika tillfällen. Att hjälpa till kan vara en möjlighet för dem att göra något för någon annan och känner sig behövd. TidsNätverkets verksamhetsansvarige kommer att vara närvarande vid vissa aktiviteter och vissa aktiviteter kommer vi att genomföra själva. Syfte och mål (Vad vill vi uppnå) Syfte med projektet är att, - ungdomar och barn ska lära känna varandra - bilda en gemenskap bland ungdomar och barn - vara ett komplement till familjebostäders dagverksamhet - skapa möjlighet till aktiviteter på kvällstid - skapa möjligheter för ungdomar att bli aktivt Syftet för InterUng ungdomarna är dessutom: - lär sig hur man formulerar ett projekt - lära sig att hålla i ett projekt - genomföra en planerad aktivitet - ta ansvar om att projektet blir bra - en meriterande erfarenhet Målet med projektet är att skapa 3 attraktiva aktiviteter per vecka under dag- eller kvällstid under sommarlovet. (sammanlagt 7 aktiviteter) Målgrupp 1

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer