Redovisning av Allmänna Arvsfond projektet InterUng,TidsNätverket i Bergsjön Projektperiod april 2009 april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av Allmänna Arvsfond projektet InterUng,TidsNätverket i Bergsjön Projektperiod april 2009 april 2010"

Transkript

1 Redovisning av Allmänna Arvsfond projektet InterUng,TidsNätverket i Bergsjön Projektperiod april 9 april 1 InterUng tillsammans med sitt Englandgruppen Gaptime (Gästerna bär blåa o svarta t-shirt) 1

2 Översikt Bakgrund... Genomgörande... Projekt som genomfördes fram till nu:... Projekt som är i planeringsstadiet:... Projekt som valdes tidigare men ligger på is:... 7 Aktiviteter som ungdomar har mottagit av andra eller har varit med att genomföra:...7 Generell redovisning av resulat...7 Hur verksamheten och erfarenheterna från projektet lever vidare...7 Vilka föreningar, organisationer eller myndigheter ni har samarbetat med...8 Hur ni har samarbetat och hur samarbetet ser ut idag... 8 Hur ni har spridit eller ska sprida resultatet... 8 Ange antal aktiva deltagare i projektet...8 Hur målgruppen som ni arbetar med ser ut, till exempel ålder, kön, social och etnisk bakgrund och problembild... 8 Hur och i vilken omfattning ni har nått målgruppen...9 Hur målgruppen är delaktig i projektets genomförande...9 Vilka upplevelser målgruppen har av projektets insatser...9 Redovisning av resulat enskilda projekten...1 Mobilprojekt...1 Samarbetspartner:...1 Reflektion om projektet...1 Ange antal aktiva deltagare i projektet:...1 Barnaktiviteter under sommarlovet Samarbetspartner:...11 Reflektion om projektet...11 Ange antal aktiva deltagare i projektet:...11 Ytterligare reflektioner från gruppledare... 1 Bilaga Bilaga...1 Bilaga Bilaga... Bilaga Bilaga...

3 Bakgrund (Vi använder oss i denna text av förkortningen TNB för TidsNätverket i Bergsjön) Efter Bergsjö Eko Festival 8, som arrangerades i TNBs regi, frågade verksamhetsansvarige tjejerna i projektgruppen om de ville engagera sig i Bergsjön enligt metoden Time for Young People, TYP. Med hjälp av TYP metoden skulle ungdomarnas önskningar för Bergsjön och deras egen utveckling lokaliseras och realiseras. I projekten skulle de lära känna sina resurser och få kontakt med olika personer för att vidga sina sociala nätverk samtidigt som de uppmuntras till aktivt deltagande i besluts- och ledarprocessen. Ungdomarna skulle få en nyckelroll i att skapa kontakter mellan grupper som idag inte möts och därmed bidra till att bygga socialt kapital i samhället. Genom att synliggöra ungdomarnas tid blev det möjligt för dem att se när de skapade mervärde för bostadsområdet vilket skulle förbättra och/eller förstärka deras självbild och tron på den egna förmågan att påverka sina liv. TidsNätverket i Bergsjön ingår i ett internationellt nätverk av organisationer som använda sig av timebanking därför hade vi tidigt tankar om att starta ett internationellt ungdomsutbyte så att ungdomar från Bergsjön skulle kunna hälsa på ungdomsprojekt i andra länder. Denna möjlighet att ha utbyten med ungdomar i andra länder skulle vara en av aktiviteterna för deras egna utveckling. Eftersom många som arbetar med ungdomar berättade att tjejer oftas inte fick åka iväg om killar finns med i gruppen tog föreningen beslutet att gruppen skulle består av enbart tjejer. Efter sommaren startade 8 tjejer upp projektet InterUng. Genomförande Våren 9 fick TidsNätverket i Bergsjön 18 skr från Allmänna Arvsfonden för att genom en utvecklande process och innovativ projektmetod engagera ungdomar för Bergsjön och i längden motivera flera ungdomar och Bergsjöbor att delta och/eller skapa egna projekt/aktiviteter 1. Projektmetoden vi använde heter TYP, vilket innebar att ungdomar gav av sin tid och skapade en rad projekt i Bergsjön. Som ett erkännande för deras insatser lokaliserade ungdomarna aktiviteter som gav ett mervärde till dem själva. En sådan aktivitet var t ex Ungdomsutbyte med ett besök i Storbritannien och ett återbesök av den engelska gruppen i Bergsjön. Under utbyte fick ungdomarna lära känner varandras bostadsområden och på vilket sätt de var engagerad i sina samhällen. De genomförde också vid båda tillfällen en gemensam samhällsinsats. En av de viktigaste faktorerna för att ungdomarna skulle kunna nå syften och målet var att de skulle arbeta så självständig som 1 Se bilaga 1 syfte och mål i projektbeskrivningen 3

4 möjlig samtidig som de fick stöd från en vuxen för att fylla på där kunskap och modet fattades. I en gemensam brainstorming tog vi fram de olika projektidéerna där alla, även ledaren, bidrog med förslag. Gemensam diskuterade vi för och nackdelar av idéerna ur ett, vad är rolig, möjligt och finansierings perspektiv. För att ungdomarna skulle kunna lära sig vad projektledning innebar valde de som ville projekt som de skulle vara projektledaren för. Att vara projektledare innebar att man med stöd av ledaren testade på projektplanering, genomförande och att representera projektet gentemot samarbetspartner, media och finansierar. Minst ungdomar tillsammans var projektledare, för att kunna stödja varandra. Sedan satt vi igång med projektet. Projektledarna träffades regelbunden medan resten av gruppen var en resurs till projektledarna. En gång i månaden hade hela gruppen ett möte för att kunna träffa varandra och för att utbyta erfarenheter. För att nå mål som att knyta nya nätverk uppmanades projektledarna att ta kontakt med andra organisationer som skulle kunna vara samarbetspartner. Ledaren var här ett stöd och följde också med på möten med vissa samarbetspartner. Under tiden som har gått testade ungdomarna sig på att samarbeta, i den egna gruppen och med andra personer, ungdomar och vuxna. Under hela projektperioden deltog ungdomar även i andra aktiviteter från TNB. Ett stor stöd för projekten har varit den samarbetsviljan som samarbetspartner har visat när det var tydligt för dem att det är ungdomar som vill genomföra projekten. Ungdomarnas egna engagemang har burit projekten fram och gjort dem till lyckade projekt. Att fundera på vad man själv ville göra för sin egen utveckling har varit en motivation för ungdomarna och led till att de har fått idéer till nya projekt. De har aktivt letat efter utflyktsmål som var intressanta ur ett ha kul perspektiv men också för att lära känna något nytt. Gruppen har växt från 8 medlemmar still 18. Men sedan har växten bromsad för att ungdomarna upplevde att det var svart att hantera fler, själva men också för en enda ledare. En ungdom har valt att lägga sin tid på att vara närvarande i TNBs styrelsemöten istället för att vara med gruppen. En annan ungdom har valt att sluta i gruppen. Ungdomarna i gruppen kommer från olika kompisgäng och har olika etniska bakgrund. I början har detta led till störning men med tiden, och mer och mer samarbete och resor tillsammans, har gruppen lärt sig att samarbeta trots de motsättningar som finns. En stor del av gruppen startade gymnasiet efter sommaran (9) Ungdomarnas uppkommande tidsbegränsning har varit delvis problematiskt. Ibland har aktiviteter inte kunna genomföras och uppstarten av nya projekt har tagit mycket längre tid än planerad. Ledaren har kunnat genomföra visa arbetsuppgifter dock var även planering av ledarens behövda arbetstider för tidsoptimistisk. Här behövdes det också en balans mellan att inte ta över projektet från ungdomarna samtidig som överenskomna tidsplaner med samarbetsparterna behövdes hålla. En ytterligare aspekt som har fördröjd nya projektstart var att hänga kvar vid tanken att genomföra stalkerprojektet trots att motivationen och tron på projektet inom ungdomsgruppen inte var så hög. När gruppen väl bestämde sig att lägga projektidén på is och

5 samarbeta med barngruppen och hälsoprojektsidén sattes projektplaneringen igång på riktig. TNB har som förening även haft finansiellt stöd från Familjebostäder AB och Sdf Bergsjön under det gångna året. Samarbetet med Familjebostäder AB, som är ett kommunalt bostadsbolag, har påverkat InterUng projektet i den mån att vi har försökt att nå boende i det närliggande bostadsområde. Speciellt Barnaktiviteter under sommaren har påverkas av samarbetet genom att vi anpassade verksamheten att bli ett komplement till Familjebostäders sommarverksamhet för barn. Familjebostäder har också hjälpt till med att sprida viss information till boende. Dessutom har ungdomar gett av sin tid i arrangemang från Familjebostäder AB. Samarbetet med Sdf Bergsjön har påverkat projektet genom att vi har fått både stöd av de lokala föreningskonsulenterna såsom hjälp att knyta nya kontakter, tryck av affischer, hyra av föreningsbuss, samarbete vid utflykter etc. TNB har dessutom sökt specifika stöd för olika arrangemang som InterUng ungdomar har drivit eller deltagit i, t ex bidrag till återbesök av den engelska utbytesgruppen från Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne; bidrag till festivaler från Idrotts och föreningsförvaltning. Projekt som genomfördes fram till nu: - Mobilprojekt där ungdomar lärde ut mobiltelefonen till vuxna. - Barnaktiviteter 3 under sommarlovet. Ett planerad program på aktiviteter för 7timmar per dag dgr/v under 7 veckor. Mobillektion Cykelhinderbana Projekt som är i planeringsstadiet: - Barngrupp, HBKB, 1x veckan med ett hälsoperspektiv: Första barnaktivitet är planerad till mars - Musikcafé som ska bl a stödja välgörenhet: Start av planering under februari men ett spontan café till förmån till Haitis jordbävningsoffer genomförs den februari i samarbete med andra aktörer från Bergsjön - Läxhjälp till låg och mellanstadiebarn: Start av planering mitten av februari, ska eventuell sammankopplas med barngruppen HBKB. Se bilaga : projektplan för Mobilprojektet 3 se bilaga 3: projektplan för sommaraktiviteter delreflektioner från en aktivitet 5

6 Projekt som valdes tidigare men ligger på is: - stalker ungdomar bli följeslagare åt äldre när dessa behöver göra små ärenden eller ska till möte/vänner etc. Aktiviteter som ungdomar har mottagit av andra eller har varit med att genomföra: Exempel, mottagaraktiviteter - Resa till Cheltenham, Storbritannien - Resa till Åsa vid engelsmännens återbesök - Årsmöte - Vinterfest - Besök av Ung Vision i Malmö - Besök av Vivallagården i Örebros - Besök av Jordbruks Gymnasium Nuntorp/Vänersborg Exempel, genomförda aktiviteter - Loppmarknad, Lotteribord - TNB årsmöte - Bergsjön Eko Festival - Bergsjö Festival - Fotomaraton - Höstlovsverksamhet - Halloween Spökrunda för barn - Invigning av Candice Breitz Her utställning från Riksutställningar - Allmänna Arvsfonddagen i Göteborg - Luciatomtar på Lusseloppmarknaden - Sjunga på vinterfesten Jordbruksgymnasium Generell redovisning av resultat Hur verksamheten och erfarenheterna från projektet lever vidare När vi arbetar med de olika projekten och aktiviteterna försöker vi motivera ungdomarna att reflektera om det som har varit bra i aktiviteten och det som har varit mindre bra 5. Dessa synpunkter ska sedan ingå i den nästa planeringen. Detta har inte alltid fungerad och en struktur/rutin runt spridning av erfarenheter skulle behöva byggas upp. En utmaning i projektet är att nå ungdomarna mellan de månatliga möten speciellt när man behöver snabba beslut. För att sprida information och erfarenhet har det skapas en hemsida, dagbok och en blogg dock har ledaren tidsbrist och okunskap inom hemsida gjort att den inte har används effektivt t ex kan unga inte själv logga in till dagboken. Vid presentationen av TNB har InterUngs projekt visad som positiva exempel. I och med att båda genomförda projekt har varit mycket lyckat ha de gjort intryck på andra. Däremot behöver det tas fram material som visa sammanhanget mellan TYP metoden och ungdomarnas utveckling och motivationen att starta nya projekt. 5 se Olympia reflektion bland bilaga 3

7 Vilka föreningar, organisationer eller myndigheter ni har samarbetat med Se enskilda projekten Hur ni har samarbetat och hur samarbetet ser ut idag Samarbetat har sett olika ut inom de olika projekten. Generellt allt från att låna en lokal/material till att fysik genomföra en aktivitet tillsammans. Hur ni har spridit eller ska sprida resultatet Några ungdomar har uttryckt att de skulle vilja sprida sina erfarenheter vilket vi kommer att baka in andra projektåret. Möjliga vägar är seminarium som vi bjuda in till eller att besöka andra organisationer och föreläser om våra erfarenheter. De flesta aktiviteterna ha dokumenteras genom foto och ligger i bildgalleriet på vår hemsida. Med detta material skulle vi kunna skapa en fotodagbok om metoden och processen. Ange antal aktiva deltagare i projektet InterUng består för närvarnade av 1 tjejer i ålder 15-17år. Gruppen nå och engagera olika många människor i sina projekt. Se vidare i redovisning enskilda projekt. Hur målgruppen som ni arbetar med ser ut, till exempel ålder, kön, social och etnisk bakgrund och problembild Från projektbeskrivningen: De första planerade projekten riktar sig mot: Hyresgäster, Ungdomar och äldre, Bergsjöbor generell och Barn. Hela projektet ska nå sammanlagt: 3-5 barn/ungdomar (1-15 barn/ungdomar håller i aktiviteter) 15-3 vuxna i ålder mellan 5-99 (5-1 personer blir involverad i nya projekt som involverar nya målgrupper) Målet var att blanda ungdomar från olika grupper och etniciteter i InterUnggruppen. Utöver det ville vi genom ungdomarnas arbete nå ytterligare ungdomar och personer i olika ålder. Denna målsättning bygger på erfarenheten att människor i Bergsjön oftas håller sig till den egna gruppen. Detta kan vara etnicitet, ålder, kön eller intressebaserad. Vår verksamhet vill skapa kontakter mellan gruppgränserna. 7

8 Hur och i vilken omfattning ni har nått målgruppen InterUnggruppen sätter sig samman av tjejer som tillhör ca - 9 olika etniska grupper - 3 olika ålder (just nu 15 17) - 3- olika intressegrupper - 3- olika kompis/kontaktnät Med detta kan vi skriva att ungdomsgruppen har nåt målsättning att nå ungdomar från olika grupper. Utöver det har ungdomars aktiviteter nått ytterligare personer genom sina projekt. (se enskilda projekt) Hur målgruppen är delaktig i projektets genomförande Huvudmålgruppen, InterUngungdomarna, har varit delaktig i projekts genomförande från den dagen de startade i gruppen. Genom att vara med på brainstorming, planering, genomföring och regelbundna möten har de kunnat påverka InterUngaktiviteter och projekt. Detta uttrycker ungdomar tydlig i InterUngs utvärderings enkät frågor nr och nr 1. Vilka upplevelser målgruppen har av projektets insatser Här följer några av ungdomars uttalanden tagen från InterUngs utvärderingsenkät svar på frågan: Hur skulle du beskriva InterUng? InterUng är en förening som har gett mig så mycket. Genom att vara med i föreningen har min syn på allt förändras- det har inte bara förändrat mig utan givit mig chansen att ge tillbaka och verkligen känna att jag är viktig och att jag gör bra saker. En bra förening som gör något bra för samhället, de får ungdomar och vuxna att göra något och vara delaktiga i samhället som är väldigt positivt. Deras koncept med att man själv ger sin tid till samhället och sedan får något tillbaka är något som både gynnar samhället och personer individuellt. Ett nätverk som skapar kontakter med andra föreningar och gör tillsammans aktiviteter, och en möjlighet för att göra det man gillar. Det är väldigt kul och man känner sig deltagande och aktiv. Man har lärt känna nya människor. Enkäten visar att ungdomar känner sig delaktig i processen och att de har kunnat påverka. Den visar att de ha haft möjlighet att knyta nya kontakter från olika grupper. Framöver skulle projektet kunna lägga mer fokus på att ge möjlighet att fördjupa kontakterna. Vi kan se att det finns en viss förvirring om vad som är TNB och huruvida InterUng är en grupp inom TNB. Även kunskapen om själva metoden TYP skulle behöva fördjupas så att se bilaga : Utvärderingsenkät InterUng 8

9 det blir tydligt för alla i gruppen. En av InterUngprojektets syften var att ge kunskap inom projektledning och att höjer ungdomars kunskap. Även här kan vi genom enkäten, fråga 1, se att de flesta ungdomar tycker att de ha lärt sig något inom projektledning. Redovisning av resultat enskilda projekten Mobilprojekt Samarbetspartner: Svenska Kyrkan i Bergsjön, Bergsjön Skola, Föreningsforum i Bergsjön, Familjebostäder AB i Bergsjön, Telia Butiken Kungsportplatsen, Bergsjöns Bibliotek, Reflektion om projektet Erfarenheten av detta projekt är att det tog mycket tid att synkronisera vuxna som kommer till lektionen och ungdomar som skulle vara lärare. Detta har lett till att det i början fanns motiverade ungdomar men inte så många vuxna efter de första test genomgångarna. Att hitta fler ungdomar genom samarbete med skolan fungerade inte så väl och ledde till att samma ungdomar fick vara lärare många gånger. Först var ungdomarna mycket nöjda. De vuxna i testgruppen var mycket bra på att bekräfta ungdomarnas arbete. Projektet fick uppmärksamhet genom att bli omtalad i olika tidningar och också genom att Tidningarnas Telegrambyrå spelade in en lektion digital. Filmen köptes av expressen och ligger på deras digitala nyhetssida 7. Men eftersom inte fler ungdomar blev lärare sjönk motivationen att genomföra fler kurser. Gruppen har dock sagt ja till att ge lektioner 1x per månad på Stadsbiblioteket efter att de hade tagit kontakt med oss. Projektet har under hösten gett lektioner på Stadsbiblioteket och kommer även att ge lektioner under vårterminen. Projektet har tagits emot mycket positivt av de vuxna och i början av ungdomarna. Samtal med PRO tyder på att man skulle kunna komma till deras möten för att ge lektioner. Ett sätt att föra projektet vidare är att ge lektioner i olika PRO grupper och fråga om gruppen skulle kunna få bidrag till sina resor för sin ideella insats. Detta skulle vara en ny motivation för gruppen. Projektet skulle också kunna drivas som ett eget utanför InterUnggruppen. Ange antal aktiva deltagare i projektet: De första testgenomgångarna nådde 1 åldre kvinnor. Sedan var det i genomsnitt - kvinnor mellan 7år vid lektionerna i Bergsjöns Bibliotek. Dessa kom alla från olika etniska bakgrund och grupper. Lektionerna hade också potential att locka personer från andra Stadsdelar. 7 9

10 Lektionerna i Stadsbiblioteket lockade fler elever åt gången, mellan -9 personer. Både män och kvinnor i ålder från 5 7år. Detta var dock beroende på hur mycket reklam Stadsbiblioteket gjorde för lektionen. De som kom till aktiviteterna var i regel nöjda med den servicen de fick. Sammanlagt testade 1 ungdomar på att vara lärare. Barnaktiviteter under sommarlovet Samarbetspartner: Familjebostäder i Bergsjön, Föreningsforum Sdf Bergsjön, Integrationspolisen Göteborg, Bergsjöskola, Solbackeskolan, Galleri bob, NTF, Göteborg Stad Trafikkontoret, Kortedala Brandstation, Internationella konststudenter från Göteborgs universitet och Returhuset. Reflektion om projektet Även detta projekt har fått en positivt respons i Bergsjön. När projektledarna för projektet från början planerade projektet var tanken att ha en verksamhet från 1- timmar -3 gångar i veckan i anslutning till Familjebostäders barnverksamhet. Ungdomarna visste att barnantalet i lekområdet ökade efter kl 17 när Familjebostäders barnverksamhet hade stängt. Ungdomarnas projektplan blev så positivt emottagen att den utökade till 8 timmar i veckan med två dagar öppen till kl 19.. Det skapades ett samarbete med skolan och de ungdomar inom InterUng som gick i nionde klass kunde göra sitt feriejobb inom projektet. En nackdel var att de två projektledare som var med och skrev projektplanen in var nior och därför inte kunde få en anställning. Sammanlagt arbetade ungdomar med verksamheten. Av dessa var 3 från InterUng och 3 var nya ungdomar som sedan valde att stanna i InterUnggruppen. Tillsammans med ledaren planerade dessa ytterligare aktiviteter för programmet. 8 För nästa sommarprogrammet hade det varit väldigt motiverande att kunna ge fler feriejobb åt ungdomarna från InterUnggruppen. Eftersom sommarprogrammet var lyckat är det viktigt att se hur man kan skapa en struktur som tillåter årlig återkomst av detta projekt. Ange antal aktiva deltagare i projektet: Generellt nådde projektet ca 5 personer mellan 5år under projekttiden. De flesta var barn upp till 13-1år men enstaka aktiviteter lockade hela familjen, såsom besök av brandkåren och cykelhinderbanan som genomfördes i samarbete med integrationspolisen. Deltagare kom alla från olika etniska bakgrund och grupper. 8 se bilaga : Sommarprogram 9 1

11 Ytterligare reflektioner från gruppledare Som ledare till gruppen upplever jag, att kunna arbeta mer med metoden TYP skulle innebär att man skulle kunna utveckla de redan genomförda projekten, som båda har tagits emot mycket positivt av projektets målgrupp och samarbetspartner, till långsiktig hållbara projekt. Det har varit mycket roligt att sammanfatta ungdomarnas utvärdering enkäten som innehöll många positiva kommentarer och bekräftade att projektet är kapabel att nå sitt mål. En viktig del som den nuvarande utvärdering har missat är att undersöka huruvida ungdomar är mer ideell aktivt idag än de har varit tidigare. Dock kan man se att de har skapad mycket och även deltagit i många aktiviteter. Vi har gjort inom gruppen listor där ungdomar håller reda på hur många timma de har planerad och/eller genomfört aktiviteter och hur många timmar de har deltagit i andras aktiviteter. Dessa listor visar på att de har varit aktiva i många projekt/aktiviteter 9. Vi har varit dåligt på denna redovisningen. Efter en gemensam genomgång med ungdomarna har jag insett att dessa listor är både en motivation och, genom diskussionen som uppstår när vi fyllde i listan, också ett sätt att visa hur samhället är beroende av både, krafter som sätta igång och deltagare som ta emot. Att hålla fast denna motivationsmetod och synliggörande av ideella insatser behöver förbättras. Det är viktigt att framhäva att det generella finansiella stödet som Familjebostäder AB gav under 9 har gjort det möjlig att projektledaren kunde lägga mer tid på InterUnggruppen än budgeten till Allmänna Arvsfonden planerade. Att kunna lägga mer tid på gruppen har gjort det möjlig att stödja ungdomarna när t ex barnaktivitetsprojektet utvidgades till så många fler ledartimmar än från början planerade. Samtidigt har det också varit splittrande att enbart arbeta dagar i veckan gentemot ungdomsgruppen och att behöver ta hänsyn till de andra finansieras krav på TNBs arbete. Jag kan se hur ungdomsgruppen och ungdomsverksamheten kan utvecklas långsiktig hållbar genom en heltidsanställt projektledare. 9 se bilaga 5 exempel på aktivitet/deltagar timmar. 11

12 Bilaga 1 Syfte och mål Syfte med InterUng är att: - erfara och utveckla samarbete mellan ungdomarna och andra personer i de olika projekten - synliggöra ungdomarnas ideella insatser, individuellt såväl som gruppens - skapa möjligheter för nya sociala nätverk - skapa möjligheter för att människor lär känna varandra och får förtroende för varandra - höjer antalet timmar av våra och andras ideella insatser - höjer känslan av att vara delaktig i beslutprocessen - lära känna och pröva på en ny projektmetod - lära känna och pröva på olika projektidéer riktat mot olika samhällsgrupper - få meriterande erfarenheter inom projektplanering t ex tidsplanering, skriva finansiella ansökningar etc. - öva på ansvarstagande genom att genomföra olika aktiviteter och uppgifter - skapa ett internationellt kontaktnät där ungdomar internationellt lär av varandra - tillsammans uppleva en lärande och rolig process Målet med vår verksamhet (Ungdomarnas/TNBs) är att genom en utvecklande process och innovativ projektmetod engagera sig för Bergsjön och i längden motivera flera ungdomar och Bergsjöbor att delta och/eller skapa egna projekt/aktiviteter. 1 Målgrupp De första planerade projekten riktar sig mot: Hyresgäster, Ungdomar och äldre, Bergsjöbor generell och Barn. Hela projektet ska nå sammanlagt: 3-5 barn/ungdomar (1-15 barn/ungdomar håller i aktviteter) 15-3 vuxna i ålder mellan 5-99 (5-1 personer blir involverad i nya projekt som involverar nya målgrupper) 1 se även avsnitt resultat 1

13 Bilaga Utkast nummer 1 Mobilprojektet Pplanen är formulerad av projektledarna Dalia Nasser och Ikram Egal med stöd av verksamhetsansvarige för TidsNätverket. Bakgrund Mobilprojekt är ett projekt i en rad projekt som InterUng kommer att genomföra i Bergsjön. Inom alla dessa projekt ska Bergsjöbo gynnas genom våra ideella insatser. Vi kom på mobil-projektidén under brainstormingen om vilka projekt vi vill driva i Bergsjön. Förslaget att lära ut mobiler tyckte vi om. Vi känner många som inte kan använda mobilen. Med projektet vill vi att många ska lära sig att använda mobilen därför att den är nödvändig i dagens samhälle. Många i den äldre generationen har svårt att använda mobilen som kan vara en bra möjlighet för dem att hålla kontakt med familjen och andra när de behöver hjälp. Projektet kan involvera flera ungdomar. Det finns många ungdomar som hänger i Bergsjön och inte vet vad de ska göra. Projektet kan vara en möjlighet för dem att göra något för någon annan och känner sig behövd. Syfte och mål (Vad vill vi uppnå) Syfte med mobilprojektet är att, - alla inblandade ska gynnas av projektet - de som inte kan, speciellt den äldre generationen, lär sig mobilen - skapa möjligheter för ungdomar att bli aktivt - höjer möjlighet för ungdomarna av att vara delaktig i beslutprocessen - lär sig hur man formulerar ett projekt - lära sig att håller i ett projekt - att gruppen InterUng ska kunna ha ett syfte att finnas för och att ha något att se fram emot Målet med mobilprojektet är att lära ut mobilen till så många som möjlig samtidigt som det skapas en mötesplats där äldre och unga kan mötas. Målgrupp De personer som inte kan använda mobilen idag, speciellt äldre. Genomförande Hur ska det gå - brainstorming av hur det ska gå till - skriva projektplan - möte med InterUng - ta kontakt med ett mobilföretag för sponsring o mobiltelefon o studiebesök 13

14 - (parallellt) Ta kontakt med biblioteket o När kan vi börja o Vart kan vi vara o Hur många gångar i månaden ska de vara 1 varannan vecka första gångarna 3 ungdomar som lär ut - formulera en mobiltelefonmall med enkla exempel på hur man kan använda telefonen - möte med de äldre i kyrkan - testgenomgång med äldre från kyrkan - Rekrytering av fler ungdomar o Ungdomar kan anmäla sig för att kunna vara med som kursledare o man skriva sitt namn och tfn i en lista - Göra ett schema över vem som håller i kursen vilken dag - Brev till familjebostäder om de kan hänga upp flygblad - Flygblad till människor Rymdtorget Kyrkan Familjebostäders äldreboende Spårvagnhållplats Flygblad i brevlådor Fråga Familjebostäder om de kan hänga upp flygblad i trapphusen - Information till människor Preliminärt tidschema September/Oktober Brainstorming November Projektplan, Ta kontakt biblioteket Dalia/Kamo (fram till 1 nov) Ta kontakt med mobilföretag- Ulla Ta kontakt med de äldre i kyrkan som vill vara med December 8/Januari 9 Gruppmöte med InterUng Fördelar arbetsuppgifter Kontakta Bergsjöskolan för samarbete Februari/Mars 9 Studiebesök på ett mobilföretag Testgenomgång med de äldre från kyrkan Mall med enkla steg att använda mobilen Anmälningslista för kursledare Kontakta ungdomar och ge information Kursschema Fördela flygblad Vi kör igång April 9 sommar Kurserna starta på biblioteket, varje måndag. Resultat Mobilprojektet 1

15 Enkel projektplan Minst Projektledare från gruppen InterUng 1 ungdomar/barn involverad i att lära ut mobiltelefon funktioner Min 1 vuxna som lär sig sin mobiltelefon genom projekt Kontakter mellan olika åldersgrupper Människor med erfarenhet av ömsesidiga utbyten Människor med erfarenhet av att bli sett som resurs Anteckningar från ett utvärderingssamtal Vad är nytt Att ungdomar lär ut mobil till äldre För projektledare är det första gången de formulerar en projektplan och ledar ett projekt. Projektorganisation Huvudman: Intresseföreningen för TidsNätverket i Bergsjön (TNB) Postadress Rymdtorget Göteborg Telefon: Projektledare från ungdomsgruppen: Ikram Egal Dalia Nasser Ulla Gawlik Verksamhetsansvarige TNB Samarbetsorganisation Biblioteket i Bergsjön, Kontaktperson: Kultursamordnare Eva Johansson, tfn Svenska Kyrkan i Bergsjön, Måndagsgruppen, Kontaktperson Nadia Destici, tfn Ungdomar från Bergsjön Sdf Bergsjön Föreningsforum, Kontaktperson: Föreningskonsulent Rolf Karlsson, tfn ; Telia Butik Kungsportplatsen Kontaktperson: Liselott Guldner Bergsjön skola 15

16 Bilaga 3 Projektplan Barnaktiviteter/Sommarplanering Projektledare för barnaktiviteterna är Ikran Takow och Hamdi Farah. Projektplanen är formulerad av dem med stöd av verksamhetsansvarige för TidsNätverket i Bergsjön. Inledning Barnprojektet är tredje delprojektet i den 1 åriga projektplanen som ungdomsgruppen InterUng genomför i Bergsjön. Inom alla dessa projekt ska Bergsjöbo gynnas genom våra ideella insatser. Vi kom på idén att skapa barnaktiviter under brainstormingen om vilka projekt vi vill driva i Bergsjön. Vi vill göra barnaktiviteter för att det finns många barn i Bergsjön. På kvällstid och under sommarlovet finns det även väldigt många ungdomar som vi också vill göra aktiviteter för och med. Sedan länge har Familjebostäder AB sin fambolek på dagtid under sommarlovet. Dessa aktiviteter slutar vid kl 5. Vi, tillsammans med några andra ungdomar, brukar göra spontana lekar med barnen efter att famboleken är slut eller på helgerna. I och med att vi startade i InterUng vill vi i år göra en mer genomtänkt och avancerad program för barnen där både lekar och utflykter till både barn och ungdomar ska ingår. Det finns många ungdomar som hänger i Bergsjön och inte vet vad de ska göra. Projektet kan involvera flera ungdomar genom att även dem kan hjälpa till vid olika tillfällen. Att hjälpa till kan vara en möjlighet för dem att göra något för någon annan och känner sig behövd. TidsNätverkets verksamhetsansvarige kommer att vara närvarande vid vissa aktiviteter och vissa aktiviteter kommer vi att genomföra själva. Syfte och mål (Vad vill vi uppnå) Syfte med projektet är att, - ungdomar och barn ska lära känna varandra - bilda en gemenskap bland ungdomar och barn - vara ett komplement till familjebostäders dagverksamhet - skapa möjlighet till aktiviteter på kvällstid - skapa möjligheter för ungdomar att bli aktivt Syftet för InterUng ungdomarna är dessutom: - lär sig hur man formulerar ett projekt - lära sig att hålla i ett projekt - genomföra en planerad aktivitet - ta ansvar om att projektet blir bra - en meriterande erfarenhet Målet med projektet är att skapa 3 attraktiva aktiviteter per vecka under dag- eller kvällstid under sommarlovet. (sammanlagt 7 aktiviteter) Målgrupp 1

17 Barn och ungdomar Genomförande Hur ska det gå - samlar in ideer - intervjuer barn om våd de vill göra under sommaren - skriva projektplan - möte med InterUng - göra och hänga en affisch för att få fler ungdomar som kan vara ledare - möte med ungdomar som ska leda aktiviteter samt schema läggning - schemaläggning för aktiviteterna samt sprida schemat - sommar aktiviteterna starta med en fotbollstunering for att samla barnen och ge dem information om schemat - utflkter ska ligger under juliveckorna för de barn som är hemma när alla andra resa bort Planerade aktiviteterna: - Fotbollstunering - varje vecka en dag med lekar/äventyrslekar för storgrupp - Bollkalle - Utomhusbio - Brandkår - Polis - Tennis/Badminton - Brännboll - Pysselkväll - Grillkväll - Tipspromenad - orientering - x Bio - Slottsskogen - Pladdla kanu i Angered Preliminärt tidschema Mars/april Brainstorming av ideer,skriva projektplan, Maj göra affisch och hänga upp Juni Möte med ungdomarna för att gå genom projektet och för att bestämma hur vi ska fira avslutningen av projektet. Juni/juli/Augusti Genomförande av aktiviteterna Utvärdering genom ett utvärderingsmöte med utvärderingsfrågor 17

18 Juli Genomförande av utflykter för de barnen som inte åker iväg Resultat Barnaktiviteter Enkel projektplan Minst Projektledare från gruppen InterUng 3 barn och ungdomar som deltar i olika aktiviteter 5 1 ungdomar som är involverad i att ledar eller hjälpa till vid genomförande av aktiviteterna Kontakter mellan olika åldersgrupper Ca 7 avslutatde sommaraktiviter Anteckningar från ett utvärderingssamtal Projektorganisation Huvudman: Intresseföreningen för TidsNätverket i Bergsjön (TNB) Postadress Rymdtorget Göteborg Telefon: Projektledare: Ikran Takow från ungdomsgruppen Hamdi Farah från ungdimsgruppen Ulla Gawlik Verksamhetsansvarige TNB Samarbetsorganisation SDF Bergsjön Förenigsforum, Sociala Resursförvaltningen, Familjebostäder AB Reflektion Sommarprogram Olympiad Vad var bra? Att programmet var planerad och planering blev klar i tid; Vi satte tid på att planera; process inriktat planering Vad kan man göra bättre med planeringen: mer, flera aktiviteter marknadsförning, gå en runda i området och säger till alla att det ska hända något om en halv timme. senare tid t ex kl 15 Vad var bra under genomförande? Barnen var intresserade, alla lyssnade, var motiverad, att det kom en del barn, Det var bra att vi sa till några barn och sedan spreds det till andra. Ungdomarna hade koll på läget, tog bra hand om stationerna. Vad skulle vi kunna ha gjort bättre? Borden skulle varit ute redan. lag i taget? Dela barnen in i mindre grupper? 18

19 Bilaga 19

20 Bilaga 5 Exempel 1 Deltagaren har startat i gruppen efter Bergsjön Ekofestival. Timmar Planerad Genomfört Timmar Deltagit Vad När 3.5 olika aktiviteter 8 1 intro 11-May-8 liseberg -Jun 8 paddling 15-Jun-8 7 malmöresa 3-Oct avslutning 8-Dec möte 7-Jan-9 1 mobilprojekt intervju januari förberedda föreäldrarmöte 1-Feb-9 1 föräldrarmöte februari 8 Englandsresa februari 1.5 mobilprojekt -Mar-9 1 möte 1-Mar-9 1 mobilprojekt planering 3-Mar-9 1 mobillektion -Apr-9 1 möte 1-Apr mobilektion 7-Apr mobillektion -May möte 19-May-9 1 design TNB Tshirt 1-May-9 1 sommargrillning 5-Jun bio 8-Jun-9 3 sommarprogram juni Mellan summa 3 Midsommar Familjebostäder 19-Jun 5 Englandbesök Liseberg 3-Aug InterUngmöte 1-Jul-9 1 Englandbesök Födelsedag 17-Jul-9 sommarprogram Olympiad 3-Jul-9 1 Englandbesöket Åsa 15-1 aug Englandsbesök guidetur 17-Aug-9 Englandsbesök födelsemiddag 17-Aug-9 8 Englandbes. visning av skolan 19-Aug-9 BergsjöFestival motivera att ta 5-Sep-9 bilder till Fotomaraton 1 InterUngmöte 1-Oct Snabblinjeproj. Möte 9-Oct-9 1 Utflykt Örebro, Vivalla fritidsgård -5okt 1.5 InterUngmöte 5-Nov InterUngmöte 3-Dec Mellan summa

Verksamhetsberättelse TidsNätverket i Bergsjön 2009

Verksamhetsberättelse TidsNätverket i Bergsjön 2009 Verksamhetsberättelse TidsNätverket i Bergsjön 2009 Under 2009 har TidsNätverket i Bergsjön haft verksamhet i 70 olika aktiviteter eller projekt. Dessa har genomförts antingen av enskilda deltagare i TidsNätverket

Läs mer

Projekt beskrivning ungdomsgruppen Eko-festival

Projekt beskrivning ungdomsgruppen Eko-festival Projekt beskrivning ungdomsgruppen Eko-festival Ett samarbete mellan: Intresseföreningen för TidsNätverket i Bergsjön Bergsjögården UNF 415 Smartevent Skol IF Sandeklevsskolan Projekt beskrivning ungdomsgruppen

Läs mer

Bergsjö Eko Festival utvärdering maj 08

Bergsjö Eko Festival utvärdering maj 08 Bergsjö Eko Festival utvärdering maj Projektet var ett samarbete mellan, UNF 5, Smart Event och Bergsjögården som pågick mellan januari juni. Själva festivaldagen låg i mitten av april. Under eftermiddagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2008 Intresseföreningen TidsNätverket i Bergsjön

Verksamhetsberättelse år 2008 Intresseföreningen TidsNätverket i Bergsjön Verksamhetsberättelse år 20 Intresseföreningen TidsNätverket i Bergsjön Styrelse: Siv Undén; Gun Holmertz; Elena Ferré; Jilla Faraj, Ola Bergstrand, Karin Pleijel, Henrique da Costa och Nergiz Günes Föreningings

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Sheet1. 3. Utnyttja du din rösträtt?

Sheet1. 3. Utnyttja du din rösträtt? Inledande text Utvärderingsenkäten har skickads till 20 personer som har in någon form deltagit i TNB under det första halvåret. Deltagandet var allt från att ingå i en grupp till att ha varit med i en

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet 2010.11.30 Journalnr 2009-5294 VÄGEN, en musikal om Malmköping SAMMANFATTNING De positiva effekter projektet har givit oss är följande, utan inbördes

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

Projektansökan för utveckling/anpassning av Hagsätra fritidsgårds café för åldersgruppen år.

Projektansökan för utveckling/anpassning av Hagsätra fritidsgårds café för åldersgruppen år. Bilaga 1 Projektansökan för utveckling/anpassning av Hagsätra fritidsgårds café för åldersgruppen 16 19 år. Bakgrund Behovet och efterfrågan av ett ungdomscafé har funnits under många år. Frågan har aktualiserats

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer

Redovisning av projektet MERA ÄN BASKET

Redovisning av projektet MERA ÄN BASKET Redovisning av projektet MERA ÄN BASKET Göteborg, juni 2004 1. ORGANISATIONS NAMN: BOSNA IF Adress: Box 55076, 400 53 Göteborg Telefonnummer: 031-19 29 01 Faxnummer:031-19 29 01 E-post: bosnai_if@hotmail.com

Läs mer

FOTO: ALEX & MARTIN /IKON. Konfirmand KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN

FOTO: ALEX & MARTIN /IKON. Konfirmand KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN FOTO: ALEX & MARTIN /IKON Konfirmand 2015 2016 KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN FOTO: ALEX & MARTIN /IKON VÄLKOMMEN TILL ETT ÅR MED MINNEN FÖR LIVET! Konfirmationstiden är ett erbjudande om att fundera kring

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Norra Hisingen 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till för

Läs mer

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet.

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. -Nik Märak, en av deltagarna på redovisningsträffen Inspirations- och redovisningsträff, Stockholm 2011-08-17 Text: Lina Olofsson Dagens

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2015 INLEDNING Neutral ungdom är en idrotts- och kulturförening i norra Biskopsgården. Verksamheten omfattar allt från läxhjälp till filmvisningar, samhällsinformation och olika

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter

Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter Antirasistiska Filmdagar är en årligen återkommande filmfestival med fokus på mänskliga rättigheter. Vi arrangerar

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Projektplan. (Pensionär, Polis, Ungdom)

Projektplan. (Pensionär, Polis, Ungdom) Projektplan (Pensionär, Polis, Ungdom) 1 Bakgrund: Under min uppväxt har jag sett att ungdomarnas syn på polis och pensionärer ofta varit negativ. Många har haft en bild av polisen som inte alltid stämt

Läs mer

Värdefullt. Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Värdefullt. Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland Värdefullt Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland 1.Varför valde jag att engagera mig? Gruppens första uppgift är att berätta för varandra

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Organisationsbidrag Ett organisationsbidrag ska betalas ut till Regionförbunden. Organisationsbidraget är 3000 sek. Organisationsbidraget ska täcka kostnader

Läs mer

Mitt Sommarprojekt - ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras

Mitt Sommarprojekt - ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras Jag har lärt mig leda en grupp, och det har varit jätteroligt. Jag har också lärt mig vikten av planering, då hela projektet har varit väldigt byggt på eget arbete och planering. -Anna Jag har lärt mig

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Kalmar November 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för, i bland annat kulturplanerna, själva ska få komma till tals.

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20

Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20 Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20 Antal Poäng 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 14/14 52/70 2. Jag har fått fler

Läs mer

Projektplan/bidragsansökan

Projektplan/bidragsansökan Kultur- och fritidsnämnden Datum Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna Sara Norman, 016-710 77 83 1 (7) Projektplan/bidragsansökan Jag som är ansvarig för projektet heter:.. Mina kontaktuppgifter

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=?

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Hanna Melin Nilstein Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Lpp (Lokal pedagogisk plan) för verklighetsbaserad och praktisk matematik Bakgrund och beskrivning

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg i HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2014-03-13 KFN-20 14/90.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslen, Mats 08-53531737 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 78 000 ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 Sommaren 2014 har landets kommuner och landsting ordnat feriejobb/feriepraktik åt 78 000 ungdomar. I en enkät som har besvarats av 229 kommuner

Läs mer

Skate och inspiration

Skate och inspiration Skate och inspiration Skating vid besök hos en mjölkbonde. Projektägare: Dalarnas Vi Unga, ideell förening Projektledare: Niklas Persson Kommun: Avesta Dnr: 11 Jnr: 2009 788 Projekttid: 2009-02-12 2011-10-30

Läs mer

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Att börja på gymnasiet kan kännas både spännande och kanske lite skrämmande. Så är det för de flesta. Vad vill jag läsa? Och

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sixten Journalnummer: 2008-2715 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

UTMANING SOM METOD. En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun. Motala Vadstena Samordningsförbund

UTMANING SOM METOD. En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun. Motala Vadstena Samordningsförbund UTMANING SOM METOD En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun Motala Vadstena Samordningsförbund Vad är MODD? MODD är ett projekt som med stöd av medel från Europeiska Socialfonden (ESF) drivs

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Projektplan. Lättlästcirkel för vuxna på Familjecentralen. Upprättad av Anki Olsson Flodin & Maria Tjärnbro/Örebro stadsbibliotek 1 (5)

Projektplan. Lättlästcirkel för vuxna på Familjecentralen. Upprättad av Anki Olsson Flodin & Maria Tjärnbro/Örebro stadsbibliotek 1 (5) Projektplan Lättlästcirkel för vuxna på Familjecentralen Upprättad av Anki Olsson Flodin & Maria Tjärnbro/Örebro stadsbibliotek 1 (5) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande projektbeskrivning...

Läs mer

Mette Agborg & Lisa Berger

Mette Agborg & Lisa Berger IDA från projekt till levande verksamhet Mette Agborg & Lisa Berger Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås IDA från projekt till levande verksamhet Vuxenstuderande är en viktig målgrupp

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 Drömdeg innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 inledning Det ska vara roligt att genomföra ett projekt! Att göra förarbete med

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

SLUTRAPPORT Delprojekt Ungdomsprojekt 2.0 Leader Ystad-Österlenregionen SJV 2011-4409

SLUTRAPPORT Delprojekt Ungdomsprojekt 2.0 Leader Ystad-Österlenregionen SJV 2011-4409 SLUTRAPPORT Delprojekt Ungdomsprojekt 2.0 Leader Ystad-Österlenregionen SJV 2011-4409 Leaderkontorets anteckningar Inkom: 2012-11-19 Diarienr: 314/12 Objektnr: 0044 Namn på projektet: Skånes Ponnyagility

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer