Årsredovisning Studiefrämjandet, Riksförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Studiefrämjandet, Riksförbundet

2 Innehåll Anders Manheden: Förmån få lära känna folkbildare 2 Om Studiefrämjandet 4 Året i korthet 6 Tjia Torpe: Folkbildning är hållbarhet 8 Människor och händelser 12 Medlemsorganisationerna 19 Mål, medel, resultat 20 Verksamhet i Studiefrämjandets avdelningar 36 Verksamhet i Studiefrämjandets distrikt 40 Verksamhet i Studiefrämjandet, riksförbundet 42 Årsredovisning för räkenskapsåret Revisionsberättelse 59 Statistik: Verksamhet i Studiefrämjandets avdelningar 60 Statistik: Antal unika deltagare samt andel utbildade ledare 62 Statistik: Verksamhet i samarbete med medlemsorganisationer 63 1

3 Förmån få lära känna folkbildare Anders Manheden: År 2012 har knappt slutat och sammanställningarna av verksamhet och ekonomi startat och så blir det dags att ställa om klockan till sommartid. Det känns som om tempot i samhället och folkbildningen hela tiden skruvas upp. Det gäller dock bara att gilla läget och kämpa på för att behålla den goda anda, som folkbildningen lever i. Verksamheten har under året åter ökat i våra avdelningar. Studiefrämjandet ökade också mer än den genomsnittliga ökningen för samtliga studieförbund. Utfallet av det nedlagda arbetet kommer dock inte förrän långt senare beroende på hur statsbidragsreglerna är utformade. Endast en liten del av bidraget fördelas på de sista årens verksamhet och därför dröjer det innan Studiefrämjandet får sitt rättmätiga bidrag från staten. Vi för dock en enveten kamp i de olika organ som hör till folkbildningen för att ändra regelverket så att genomförd verksamhet snabbare resulterar i utslag på statsbidraget. För ett antal år sedan genomfördes en landsomfattande kampanj Verksamhet och ekonomi i balans. Det känns som om det vore dags att åter sätta ekonomin i fokus. Ett flertal förtroendevalda i olika funktioner runt om i landet har påtalat behovet av att åter sätta fokus på balansen i vår verksamhet. Ökad verksamhet är nödvändig för att uppfylla statens mål med pengar till folkbildningen men självklart måste vi ha en sund ekonomisk grund att stå på. Ytterligare sammanslagningar är säkert nödvändiga i organisationen för att behålla och utveckla verksamhet på orter, som av olika anledningar har svårt att nå balans i sin verksamhet. Förbundskansliet har under åren fortsatt att utveckla sin verksamhet till fromma för landets alla avdelningar och distrikt. Det har varit ett mödosamt arbete att förändra många av de rutiner som funnits inom vår organisation, men den förvandling som pågår och som förhoppningsvis närmar sig sitt slut har gjort vår organisation bättre rustad att möta framtiden. Bytet från verksamhetsrapporteringsverktyget VeRa till Gustav har varit nödvändigt och är nu genomfört. Övriga IT-anknutna verksamheter fortsätter vi att arbeta med för att kunna ha en så effektiv som arbetsvänlig miljö som möjligt. Vi kommer nog aldrig att bli färdiga med IT- 2

4 utvecklingen eftersom tekniken hela tiden går framåt i en accelererande takt. Beskrivningen av folkbildare som modiga, empatiska, engagerade, flexibla, nyfikna, personliga, strukturerade och självständiga blir bara mer och mer sann... Beskrivningen av folkbildare som modiga, empatiska, engagerade, flexibla, nyfikna, personliga, strukturerade och självständiga blir bara mer och mer sann ju mer man träffar förtroendevalda och anställda inte bara inom Studiefrämjandet utan inom folkbildningen i sin helhet. Det är en stor förmån att få lära känna och arbeta tillsammans med alla dessa folkbildare. Naturligtvis ska man heller inte glömma alla våra cirkelledare, cirka , som Studiefrämjandet inte skulle klara sig utan. Med deras engagemang och intresse kan vi hålla folkbildningen levande och se till att statens fyra krav på folkbildningen tillgodoses på ett bra sätt, nämligen att: stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället och bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Att stå inför nya utmaningar är alltid spännande och jag är övertygad om att Studiefrämjandet har en lysande men också arbetsam framtid framför sig. Vi har en utmärkt grund att stå på genom det arbete, som är nedlagt överallt i hela landet. Ett stort tack till alla engagerade medarbetare, förtroendevalda, cirkelledare, medlems- och samarbetsorganisationer för ett väl genomfört arbete under Anders Manheden Förbundsordförande 3

5 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald Studiefrämjandets vision 4

6 Om Studiefrämjandet Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Våra profilområden är natur, djur, miljö och kultur. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Studiefrämjandet arbetar utifrån folkbildningens idéer och pedagogik. Vi utgår ifrån de önskemål, förutsättningar och erfarenheter som varje deltagare har. Vi gör det möjligt för människor att söka ny kunskap, skapa och utvecklas tillsammans med andra. Det största verksamhetsområdet, som framför allt samlar många unga deltagare, är kultur främst musik. Studiefrämjandet har 18 medlemsorganisationer, och samarbetar även med andra organisationer, föreningar och nätverk, framför allt lokalt. Vi är en demokratisk organisation som styrs av cirka 500 förtroendevalda på lokal, regional och central nivå. Studiefrämjandet har cirka 500 anställda och cirkelledare. Vi har avdelningar med kontor på ett hundratal platser i landet och erbjuder folkbildning i alla kommuner. Studiefrämjandet ger ut tidskriften Cirkeln, som kommer ut med sex nummer per år och når alla cirkelledare, förtroendevalda och anställda. Studiefrämjandet är huvudman för Valla folkhögskola tillsammans med Riksförbundet Sveriges 4H. 5

7 Året i korthet 6

8 Ökad verksamhet Verksamheten ökade med 5,5 procent, mätt i antal studietimmar. Studiefrämjandet befäste positionen som näst största studieförbund. Totalt genomfördes studiecirklar och kulturprogram enskilda personer deltog i cirkelverksamheten. Nöjda deltagare För första gången genomfördes en intern nationell deltagarundersökning, där av Studiefrämjandets cirkeldeltagare svarade på en enkät. Deltagarna är överlag mycket nöjda. En stor majoritet har fått ökade kunskaper, känt sig säkrare som person och upplevt trivsel i cirkeln. Satsning på hållbarhet En bred satsning på Studiefrämjandet som ett hållbart studieförbund inleddes, där hållbarhetens ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner uppmärksammas. Trädgård och odling Studiefrämjandet möter det ökande intresset för trädgård och odling med en rad aktiviteter i hela landet. Verksamheten ökade med 50 procent. Enbart i samband med satsningen Tusen Trädgårdar genomfördes 600 arrangemang. Musiken utvecklas Genusfrågor, genrebreddning, Livekarusellen, ny musikwebb och speltillfällen på festivaler. Studiefrämjandets musikverksamhet utvecklas och håller hög kvalitet. Musiken svarade för 42 procent av den totala verksamheten. Mera mångfald Arbetet för mångfald intensifierades genom ny policy, utbildning och materialet På lika villkor, med samtalsfrågor och en mall för mångfaldsplan. Många avdelningar fortsatte arbetet för ökad jämställdhet i kulturverksamheten. MO minskning och ökning Andelen verksamhet som genomförs med medlemsorganisationer, MO minskade till 21,6 procent av den totala verksamheten. Däremot ökade samarbetet med MO inom natur- och friluftsområdet, bland annat Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Jägareförbundet. Verksamhetskonferens Verksamhetskonferensen genomfördes i november under en kryssning till Finland med föreläsningar, seminarier, gemenskap och studiebesök i Helsingfors. Cirka 180 personer deltog i konferensen. Nytt intranät Ett nytt intranät lanserades med en rad funktioner, bland annat nyhetssidor, dokumentarkiv, och personliga sidor samt länkar till ett Studiefrämjandets övriga administrativa system. Från VeRa till Gustav Studiefrämjandet bytte rapporteringsverktyg för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet, från VeRa till Gustav ett verktyg som drivs och utvecklas gemensamt av flertalet studieförbund. 7

9 Folkbildning är hållbarhet Tjia Torpe: Säg hållbarhet och de flesta tänker på miljöfrågor. I Studiefrämjandet har vi ett betydligt bredare anslag. Självklart ska vi erbjuda folkbildning inom natur och miljö, vår hemmaplan. Här gör vi redan mycket och kan ännu mer. Förutom ekologin, vill vi även lyfta fram hållbarhetens sociala och ekonomiska dimensioner. För mig står social hållbarhet för ett samhälle som håller ihop. Med människor som håller ihop. Känner att de tillhör. I ett socialt hållbart samhälle minskar klyftorna. Ekonomisk hållbarhet handlar i sin mest grundläggande betydelse om att vi rättvist ska dela på jordens ändliga resurser. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Tre trådar i en väv. Tre tankar om folkbildningens nödvändighet. Under 2012 har vi fört en bred diskussion om Studiefrämjandet som det hållbara studieförbundet. Vågar vi sticka ut hakan och påstå att vi är hållbara? Betyder inte det att vi måste vara bäst i klassen på allt på en gång? Så ser inte jag det. Den som vill syna och ifrågasätta oss är välkommen. Vi har mycket att lära, men också mycket att berätta för andra. Med vår profil, våra medlemsorganisationer, våra kunniga medarbetare och vår vilja att bidra till samhällets utveckling, finns alla skäl att sikta högt. Mer folkbildning men helst till fler Totalt ökade verksamheten i Studiefrämjandet med 5,5 procent, jämfört med Längre fram i årsredovisningen finns statistik på längden och tvären. Några reflektioner med anledning av siffrorna: Näst största studieförbundet Vi står oss väl i jämförelse med övriga studieförbund. Totalt sett är vi sedan några år tillbaka näst störst efter ABF. Antalet unika deltagare minskar Antalet unika deltagare i cirkelverksamheten minskar. Det gäller för oss i Studiefrämjandet, och bland studieförbunden som helhet. Att vi når färre enskilda personer är inte bra. Det står i vårt idéprogram att vi ska prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. Det innebär att vissa måste få mer folkbildning eftersom de fått mindre i tidigare situationer i livet. Vi vill klara båda dessa utmaningar. 8

10 Vågar vi sticka ut hakan och påstå att vi är hållbara? Betyder inte det att vi måste var bäst i klassen på allt på en gång? Våra deltagare missgynnas Under 2012 genomförde Studiefrämjandet 17,2 procent av det totala antalet studietimmar i de tio studieförbunden och hade 14,6 procent av alla unika deltagare i cirkelverksamheten. Ändå fick vi bara 13,1 procent av statsbidraget. Det beror på att pengarna till största del fördelas utifrån vad studieförbunden tidigare har fått i bidrag, inte på grundval av den verksamhet som bedrivs. Denna skevhet är både orättvis och konserverande. Riksrevisionen och tidigare statliga utvärderingar har påtalat detta. Inom folkbildningen avgör vi själva hur pengarna ska fördelas mellan studieförbunden. Jag har i Folkbildningsförbundet argumenterat för ett mer rättvist och mer kvalitetsfrämjande fördelningssystem. Vi måste fortsätta hävda orimligheten i nuvarande ordning, eller oordning. Det är inte i första hand vi som organisation som missgynnas, utan de deltagare som väljer att folkbilda sig hos oss. Utredning om utvärdering Hösten 2012 presenterade Erik Amnå den statliga utredningen Folkbildningens samhällsvärden en ny modell för statlig utvärdering. Det är på många sätt en klok och insiktsfull analys av nuläget i studieförbunden. Utredningens huvudtanke är att utvärderingen av folk- 9

11 bildningen ska göras mer oberoende och ha tydligare fokus på de syften som riksdagen anger för statsbidraget. Utredningen blundar dock inte för svårigheten att mäta de effekter som folkbildande verksamhet har för enskilda människor och för samhällsutvecklingen. Även i Erik Amnås utredning påtalas skevheten i nuvarande statsbidragsfördelningssystem, som innebär att vissa studieförbund missgynnas. Studiefrämjandet var i sitt remissvar positiv till de flesta av utredningens förslag. Förbundskansliet omorganiseras De senaste åren har inneburit ett högt förändringstempo i organisationen. Förändring innebär ibland påfrestningar, men jag har nästan enbart mött medarbetare som sett nödvändigheten av nya administrativa rutiner, vässade IT-lösningar och en ny modell för intern fördelning av statsbidraget. Förbundskansliet har delvis orga- 10

12 Vara nyfikna på det nya. Säga ja oftare än vi säger nej. Det är min bild av ett framgångsrikt studieförbund. niserats om. På den nya Utvecklingsenheten prioriteras, liksom på kansliet i övrigt, de mål som förbundsstämman har angivit i strategisk plan. Hållbarhet, kultur, mångfald, pedagogik och kvalitet är den nya enhetens uttalade ansvarsområden. Förbundskansliets huvuduppgift är att skapa förutsättningar för avdelningarna att kunna bedriva bra folkbildningsverksamhet. Vi ska hela tiden fråga oss: Gör vi rätt saker och gör vi dem på rätt sätt? Nära dialog med avdelningar och distrikt, kompletterat med regelbundna mätningar av våra insatser, är verktyg för att kunna svara på dessa frågor. Nöjda deltagare Förra året genomförde vi själva för första gången en intern nationell deltagarundersökning av våra cirkeldeltagare svarade på en enkät om cirkeln de deltagit i. Det är särskilt två resultat som jag vill ta fasta på: 87 procent menar att cirkeldeltagandet gjort dem säkrare som person. 97 procent anser att diskussionerna och erfarenhetsutbytet i cirkeln gav dem ett mervärde. De här två frågorna åskådliggör och bekräftar tydligt folkbildningens demokratiska betydelse. Att människor stärker sin självkänsla, så de kan möta andra i diskussioner och samtal för mig är det en del av demokratins grundfundament. Kulturen som frigör Jag har levt med kultur hela mitt liv. Kulturen har varit en frigörande kraft, precis som det står i vår vision. Jag vet att det är så för många andra. För mig är därför ett av de mest spännande målen i strategisk plan att vi ska göra särskilda insatser för att genom kultur nå ungdomar som är underrepresenterade i vår verksamhet. Ni i studieförbunden är lata! Ni väntar på att folk ska komma till er, i stället för att söka upp dem. Det sa Anders Carlberg, initiativtagare till Fryshuset i Stockholm, på vår verksamhetskonferens i november Det var ett av Anders Carlbergs sista framträdanden, han avled i början av Han provocerade och utmanade in i det sista. Anders Carlberg visade själv att det mesta är möjligt. Vi minns och inspireras! Jag har hört att det fanns en tid då en del ansvariga på våra avdelningar sa något i stil med: Jag gillar inte rock och kan inget om musik, så det ska vi inte jobba med här. Tänk om denna attityd fått råda och vara tongivande. Då hade vi backat in i framtiden, och säkert fallit ner i ett dike längs vägen. I stället ska vi fortsätta att se framåt. Vara nyfikna på det nya. Säga ja oftare än vi säger nej. Det är min bild av ett framgångsrikt studieförbund. Min bild av Studiefrämjandet. Tjia Torpe Förbundschef 11

13 människor händelser Ett år i Studiefrämjandet. Det betyder tusentals små och stora händelser. Här ger vi några glimtar från vår vardag. En mosaik av lärande, skapande, och engagemang. Och inte minst, möten mellan människor. Det som vi menar med folkbildning. 12

14 Öppen scen på Café Petter Spontant, intimt och mysigt. Så beskriver Maria Lidmark Öppen Scen på Café Petter i Sollefteå. En gång i månaden fylls caféet med nyfikna i alla åldrar. Vad som ska hända vet ingen i förväg. Det är fritt fram att gå upp på scenen och bjuda på sig själv. Folkmusik, covers, poesi och stand up blandningen är en del av själva grejen. Initiativet till Öppen Scen kom från två unga Sollefteåtjejer och från caféet. Maria Lidmark på Studiefrämjandet hakade på och hjälpte till så idén blev verklighet. Jättekul, bra stämning och alltid trångt. Inga burop, bara applåder, säger Maria. Storsatsning på föräldrastöd i Tensta Rinkeby Hur är det att vara förälder i ett mångkulturellt samhälle? I ett nytt land? Frågor som berör många i Tensta och Rinkeby utanför Stockholm. Några etniska föreningar bad oss att göra nåt för att stärka föräldrarna, säger Abdibashir Hirsiguled, projektledare för Samordnat föräldrastöd i Järva. Idén är enkel men framgångsrik. Intresserade föräldrar går en tvådagarsutbildning och drar sedan igång cirklar. Exempel på ämnen som tas upp är: Barnuppfostran och föräldrarollen. Spelkulturen visar upp sig Spelkultur är stort i Studiefrämjandet. I december ordnades en spelkulturmässa i Eskilstuna. Sju spelföreningar visade upp sig och sitt fritidsintresse brädspel, figurspel, rollspel etc. Ett bra tillfälle att Föräldrastöd i Järva utbildning av blivande cirkelledare. prova på spelkultur. Imponerande att se det jobb föreningarna lägger ner på sin hobby, säger Rikard Nyman på avdelningen. Mässan hade knappt hundratalet besökare. För få, menar Rikard. Vi kör nästa år igen Pappornas ansvar för pojkars syn på jämställdhet. Lagar om barnuppfostran. Bara att träffas och diskutera om dessa frågor innebär en stor öppning. Föräldrarna blir säkrare, säger Abdibashir. Förra året utbildades femtio cirkelledare, som sedan har genomfört cirklar med 600 föräldrar. Folkbildningspedagogiken fungerar bra. Jag ser hur självkänslan hos deltagarna växer. Samordnat föräldrastöd i Järva är Studiefrämjandet Stockholms största förortssatsning någonsin. Projektet är treårigt och stöds av Allmänna arvsfonden. och då räknar vi med fler besökare. Spelkulturen har kommit för att stanna i folkbildningen, tror Rikard. Det är massor av demokratiska processer i spelföreningarna. Socialt lärande på högsta nivå. människor och händelser 13

15 Hela världen vid bakbordet människor och händelser Lär dig cykla i cirkel. Det finns fem goda till det. Hälsan är bara ett... Succé för cykelcirklar Hälsan, miljön, integrationen, jämställdheten och anställningsbarheten. Fem goda själ för att lära sig cykla. Studiefrämjandet Norra Stor-Stockholms cykelcirklar är en succé. De flesta deltagare är kvinnor med invandrarbakgrund. Sju träffar, sedan kan de flesta ut och rulla på egen hand. Det är jättepositivt. Deltagarna blir lyckliga och stolta av att lära sig cykla. Nu är det kö till cirklarna, säger Elisabeth Kempe på avdelningen. Cirklarna genomförs i samarbete med Cykelfrämjandet och kommunerna i Solna, Sundbyberg och Järfälla. Bakning som ett sätt att närma sig Sverige och det svenska språket. Studiefrämjandet i Jämtland har testat och det fungerar. Det hela skedde i ett gårdsbageri i Undersåker. Tre gånger träffades ett tiotal kvinnor, de flesta nyanlända flyktingar från länder som Iran, Afghanistan, Eritrea och Somalia. Flera av dem kan varken läsa eller skriva. Vi bakade tunnbröd, bullar och småkakor. Kvinnorna fick samtidigt med sig lite praktisk kunskap, som hur ett paket smör eller jäst ser ut i Sverige, säger Pernilla Högberg på Studiefrämjandet i Åre. Kvinnorna går på SFI, man på grund av bristande språkkunskaper har de svårt att få praktik. Det här blev ett sätt att göra något tillsammans. I början var de lite blyga men sen kom glädjen och skratten, säger Pernilla. När bullarna kom från ugnen bjöds kommunens integrationschef och lärarna i SFI att smaka. Deras kommentar till bakningsträffarna var: Det ju precis sådana här saker vi vill ska hända. Extremt tillgänglig musik Extremt tillgängligt. Alla ska kunna ta sig till allt. Så beskriver Lars Wikström på Studiefrämjandet festivalen Hamnrock, ett återkommande arrangemang i Motala där grundtankan är att alla precis alla ska kunna delta. Till och med baren är i rullstolshöjd. Musiken är allt ifrån folk till rock. 14

16 Unga med asperger gör långfilm Långfilmen Drugs are bad, I prefer Donuts hade premiär i december Den är gjord av ungdomar med neuropsykatriska funktionsnedsättningar som gått en filmkurs hos Studiefrämjandet i Uppsala. Karin Johansson på avdelningen fick kontakt med ungdomarna, de flesta i övre tonåren, via Aspergersenheten på Lundellska skolan i Uppsala. Jag frågade om de ville att vi skulle ordna en filmkurs. De sa ja, och så körde vi igång. Idéerna och kreativiteten har flödat, men att göra långfilm kräver också struktur, planering och Filmintresset räckte till en hel långfilm. grupparbete en utmaning för ungdomarna. Filmskaparna och deras kompisar har varit skådespelare. De har varit en jättetajt och hängiven grupp. Häftigt att vara med om för mig också! Filmen hade en bejublad premiär i december med ett hundratal personer i publiken och ett helt uppslag i Uppsala Nya Tidning. Karin Johansson beskriver filmen som en dramakomedi i film noir-stil med kidnappnings- och transinslag. En ganska rörig men fantastisk historia. Gävles levande julkalender 10 Västra Islands gatan 9 22 Parkvägen Rettigsgatan Gamla Gefle Smedjegatan Nedre Bergsgatan Övre Bergsgatan Rektorsgatan Södra Kopparslagargatan Nygatan Levande Julkalender i Gävle En rolig kulturidé med många besökare. Det säger Moa Källström på Studiefrämjandet om Gävles levande Julkalender som genomfördes i december för andra året i följd. Varje dag fram till Julafton var det lucköppning någonstans i Gävle. Kartan pekade ut platsen men vad som skulle hända var en överraskning. En kulturjulklapp helt enkelt, i form av poesi, dans, musik Norra Kungsgatan Södra Kungsgatan Drottninggatan 3 20 Staketgatan Lucköppning: vardagar helgdagar 15.15* Julafton *Utom lucka 2 som öppnas En kulturell Julkalender. Det var bara att följa kartan. Många gjorde det och fick ta del av Gävles kulturliv. och mycket annat. Och samtidigt en chans att få se lite mer av olika platser i stan. Många gjorde det till en grej att komma varje kväll, säger Moa. Ingen entré togs ut, men deltagarna uppmanades att lämna ett bidrag till julklappar till behövande barn. Totalt samlades kronor in under Gävles levande Julkalender. Studiefrämjandet arrangerade i samverkan med Gävle kommun

17 Cupid Kidz från Lund, 2012 års vinnare av Livekarusellen. Livekarusellen 2012: 580 band/artister deltagare 160 spelställen 400 spelningar Livekarusellen är en stor turné i tävlingsformat. Det speciella med Livekarusellen är att alla får delta, oavsett ålder, musikstil eller erfarenhet. Här kan unga, oetablerade band och artister uppträda för publik, ofta för första gången. Livekarusellen genomförs i hela landet och avslutas med en riksfinal som 2012 ägde rum på Tyrol i Stockholm med 800 personer i publiken. Priset till vinnarna Cupid Kidz var en Sverigeturné med 16 spelningar. 16

18 Bryta normer eller..? Frågan om normer och jämställdhet i musiken bubblar i Studiefrämjandet. Bara för att det finns fina dokument är frågan inte löst. Kvinnohatet finns runt våra fikabord. Det skriver Maria Lundberg som arbetar med musik på Studiefrämjandet i Malmö. Vi ser den överallt, maktordningen mellan män och kvinnor. Också i Studiefrämjandet. Sedan rapporten Musik för Alla (2010), där Robin Ekelund granskade vår musikverksamhet ur ett genusperspektiv, har en hel del hänt. Jämställdheten är inte en icke-fråga. Men viljan att ändra strukturer är seg. Illusionen att hos oss har alla har samma möjligheter lever kvar. Vi måste fortsätta självkritiskt granska våra metoder, arbetsplatser, scener, replokalshus: Om mäns sätt att spela i band är norm vad gör vi själva för att upprätthålla eller bryta normen? Förväntar vi oss att kvinnor ska anpassa sig till rockmusikens manliga förmyndarskap? Hur agerar vi när våra deltagare bryter mot normen? Cupid Kidz är två unga tjejer från Lund som vinner Livekarusellen De gör vad rockens män alltid gjort, utmanar och provocerar genom explicita texter om sex och droger. Problemet för vissa är att Cupid Kidz gör det på sitt eget sätt, ett annat sätt än vi är vana vid. De har ingen klassisk band-sättning, de sjunger inte om heteronormativt sex, det är inga drogromantiska omskrivningar. De bär one-piecepyjamasar, sjunger om onani och avföring, de är hänsynslösa, de rör sig mellan olika musikstilar. De är allt annat än ett traditionellt band. Kommentarerna på sociala medier låter inte vänta på sig. Här frodas allt från rena personangrepp till avfärdande tillrättavisningar, typ: De borde lätt kunna slå igenom på det gamla vanliga hederliga sättet enligt mig. Men samtidigt gör de kanske inte detta för musikens skull, den kanske bara är där som en kul bonus. Jag kan bara ana vad som menas med det vanliga hederliga sättet eller att musiken skulle vara en kul bonus. Duon går utanför normen, utanför strukturen. Att de är grymma musiker och ger en kul show blir helt plötsligt underordnat att de gör något som inte förväntas av dem. Reaktionerna efter att Cupid Kidz vann Livekarusellen visar på problematiken kring normer och kön. Vi får inte tro att bara för att det finns dokument och handlingsplaner över hur vi ska jobba med jämställdhet så är problemet löst. Kvinnohat/misogyni existerar också runt våra fikabord. Studiefrämjandets vision är att vara en frigörande kraft för människors möjligheter Att frigöra denna kraft handlar om att skapa utrymme för människor att leva ett aktivt liv, lära och utvecklas av egen fri vilja, på sina egna villkor och utifrån sina egna förutsättningar. I vår frigörelsens vision finns ett löfte om normbrytande och strukturella förändringar som blir till ett krav för oss som jobbar här. Det gäller så klart hela vår verksamhet, inte bara musik. Och det gäller oss alla handläggare, chefer och styrelser. Vi måste bryta normerna och bejaka alternativ som är inkluderande, som tar ansvar, som inte blundar. De vackra formuleringarna får aldrig bli till tomma ord, utan mening, utan handling. Maria Lundberg I vår frigörelsens vision finns ett löfte om normbrytande och strukturella förändringar som blir till ett krav för oss som jobbar här. 17

19 människor och händelser Intresset för stadsodling växer. I Norrköping är det mest ekologiska grönsaker som gäller. Odling mitt i stan alla som vill får rensa ogräs Att odla ger mening åt livet. Det säger Stefan Arrelid på Studiefrämjandet i Norrköping. Numera odlas inte bara i den egna täppan utan mitt i stan, på ställen där mycket folk rör sig i parker och på gräsplättar i stadsmiljön. Stadsodling Norrköping är en förening som verkar för ekologisk odling av mat i stadsmiljöer, kan man läsa på stadsodlarnas facebooksida. Det hela startade förra året med ett gäng odlingsintresserade. Allt planerades i en studiecirkel och förra våren var det dags för plantering mest grönsaker och kryddväxter men även lite blommor. Det finns en ökad medvetenhet om vad vi äter. Många inser att det inte är hållbart att frakta mat över halva jordklotet, säger Stefan Arrelid. Att visa upp odlingarna för folk som passerar förbi är en av poängerna. Vi har fått otroligt positiva reaktioner. Det har till och med hänt att folk som går förbi börjar hjälpa till att rensa ogräs. Intresset för stadsodling växer och nu vill fler vara med i föreningen. Förhandlingar pågår med kommunen om mer mark att odla på. Ingen skadegörelse hittills, men det har hänt att lite sallad försvunnit. Kanske till någon som ska ha picknick i parken, så det är väl helt okej, säger Stefan Arrelid. Här finns mattehjälp Hjälpa barnen med matteläxan. En skräck för många föräldrar som tvivlar på sina egna kunskaper. Mattehjälpen råder bot på detta. Cirklarna leds av läraren Elisabeth Dahlin Persson. På tre träffar går man igenom matten för årskurs 1-3 och motsvarande för år 4-6 och 7-9. Föräldrarna får bekanta sig med kursplaner och göra räkneövningar som rustar dem att i sin tur hjälpa sina barn. De flesta upptäcker att de kan ganska mycket, utan att veta om det. Här får de en puff och lite mer säkerhet i sin föräldraroll, säger Mirja Eräpuro på Studiefrämjandet Söderort. 18

20 Medlemsorganisationerna Studiefrämjandets 18 medlemsorganisationer har en bred och omfattande verksamhet. Organisationerna speglar även Studiefrämjandets profilområden natur, djur, miljö och kultur. Utöver medlemsorganisationerna samarbetar Studiefrämjandets lokalavdelningar med flera tusen föreningar och nätverk. 19

21 mål medel resultat 20

22 Fyra syften med statens stöd till folkbildningen Studiefrämjandets intäkter kommer till övervägande del från staten. Riksdagen har angett fyra syften med stödet till folkbildningen. Studieförbunden har stor frihet att utifrån dessa ange egna mål och utforma verksamheten. Friheten innebär samtidigt ett stort ansvar. Offentliga medel ska alltid förvaltas på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. Studiefrämjandet har tidigare framhålligt svårigheterna med att påvisa direkta samband mellan folkbildande verksamhet och effekter hos enskilda deltagare och i samhället i stort. Detta bekräftas också i den statliga utredningen Folkbildningens samhällsvärden, som presenterades hösten Trots svårigheterna är det viktigt att analysera den verksamhet som bedrivs i relation till statens syften. Människor har rätt att få veta i vilken mån skattefinansierad verksamhet används på det sätt som avses. Svårigheterna undanhåller oss alltså inte från ansvar för att öppet redovisa, följa upp och efter bästa förmåga värdera effekterna av folkbildningsverksamheten. Samtidigt är det viktigt att förstå Studiefrämjandet som en idéburen organisation, som bärs av övertygelsen om folkbildningens positiva kraft. Denna övertygelse grundar vi i första hand på erfarenhetsbaserad kunskap, på alla möten med deltagare som har växt och utvecklats i vår studiecirkel- och kulturverksamhet. Studiefrämjandets förbundsstämma fattar vart annat år beslut om en strategisk plan vårt främsta interna styrdokument vad gäller verksamhetens inriktning. Strategisk plan ligger till grund för samtliga avdelningars verksamhetsplanering. Flera av målen i strategisk plan kan direkt relateras till statens syften med stödet till folkbildningen. Planen präglas också starkt av Studiefrämjandets idémässiga profil uttryckt i våra profilområden natur, miljö, djur och kultur. På de följande sidorna ges en översiktlig redovisning av verksamheten relaterat till statens fyra syften. I avsnittet därefter redogörs för årets verksamhet, utifrån målen i strategisk plan. 21

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från med idéprogram och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från med idéprogram och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014 med idéprogram och kärnvärden 1 Inledning Om detta dokument Strategisk plan är, tillsammans med övriga styrdokument, en gemensam utgångspunkt för verksamhetsplanering

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

SV:s idéprogram. vår värdegrund

SV:s idéprogram. vår värdegrund SV:s idéprogram vår värdegrund SV:s idéprogram, vår värdegrund Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET 021206 REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET Regionen stödjer de fria och frivilliga bildningssträvandena. Folkbildningen är en del i samhällets demokratiska process och ger

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2013. Studiefrämjandet, Riksförbundet

Årsredovisning 2013. Studiefrämjandet, Riksförbundet Årsredovisning 2013 Studiefrämjandet, Riksförbundet 1 Innehåll Tommy Winberg: Ett studieförbund i tiden 2 Om Studiefrämjandet 4 Året i korthet 6 Johnny Nilsson: Folkbildning som fångar kraften 8 Människor

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Strömstad och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Bidragsregler för studieförbund

Bidragsregler för studieförbund Regler Bidragsregler för studieförbund Antagen av kommunstyrelsen, 7/2014 att gälla från den 1 januari 2014. Tierps kommun 815 80 Tierp, Telefon 0293-21 80 00, www.tierp.se Bidragsregler studieförbund

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Runa Krehla 2017-01-13 KTN-2016-0436 Kulturnämnden Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Mål och inriktning 2012-2017 DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Värdegrund Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet arbetar på helnykter och demokratisk grund, samt är i partipolitiska och religiösa frågor obunden.

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016. Studiefrämjandet i Umeåregionen Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs

Verksamhetsplan 2015-2016. Studiefrämjandet i Umeåregionen Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Verksamhetsplan 2015-2016 Studiefrämjandet i Umeåregionen Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Studiefrämjandet i Umeåregionen studieframjandet.se/umearegionen umea@studieframjandet.se 090-13

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Tänk om allt var svart

Tänk om allt var svart Tänk om allt var svart Och vi fick locka fram ljuset Hur skulle då ljuset se ut? Okej vad är då folkbildning? > kom ihåg att vi aldrig sett ljuset förr Vi kollar med Folkbildningsrådet EVENTUELLT

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Ledarutveckling Du är viktig! Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Som cirkelledare, förtroendevald,

Läs mer

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926 Foto: Marit Jorsäter Vuxenutbildning Studieförbund 372 I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

En lokal motor för musik

En lokal motor för musik Folkbildningsförbundets material 2014:6 En lokal motor för musik 1 Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens branschorganisation. Tillsammans är studieförbunden Sveriges största kulturarrangör

Läs mer

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Dokumentet antaget av Folkbildningsförbundets Etikdelegation gällande nystartad verksamhet från 2010-04-01 Tolkning och förtydligande

Läs mer

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm Projektmaterial ATT UTTRYCKA SIG I TEXT OCH BILD Studiefrämjandet i Stockholm Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

Det civila samhället och dess ansvar för god integration

Det civila samhället och dess ansvar för god integration Det civila samhället och dess ansvar för god integration Slutsatser från ny enkätundersökning i Växjö kommun Växjö 10 december Daniel Folkesson Praktiskt genomförande av Institutet för lokal och regional

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Härmed lämnar Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skåne sitt remissvar på förslaget

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län MISSIV 1(1) Förvaltningsnamn Avsändare Regionala utvecklingsdelegationen Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län En avsiktsförklaring

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Tanum och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Norrköpings kommuns bidragsregler för studieförbund. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 13 september 2017 (KFN 2017/0280).

Norrköpings kommuns bidragsregler för studieförbund. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 13 september 2017 (KFN 2017/0280). Regler 2017-09-13 Norrköpings kommuns bidragsregler för studieförbund Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 13 september 2017 (KFN 2017/0280). Dessa bidragsregler beskriver bidragsberäkning och

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Norrbotten Verksamhetsplan 2014

Norrbotten Verksamhetsplan 2014 Norrbotten Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Förord 3 Om Studiefrämjandet 4-5 Våra medlemsorganisationer 6 Övergripande mål: Breddad demokrati 7 Organisation 8 Verksamhet 2014 9 Hållbar utveckling

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Årsredovisning 2014. Studiefrämjandet, Riksförbundet

Årsredovisning 2014. Studiefrämjandet, Riksförbundet Årsredovisning 2014 Studiefrämjandet, Riksförbundet Innehåll Förbundsordförande Tommy Winberg: Ett framgångsår 2 Om Studiefrämjandet 4 Året i korthet 6 Förbundschef Johnny Nilsson: Allt fler väljer Studiefrämjandet

Läs mer

Riktlinje för bidrag till studieförbund

Riktlinje för bidrag till studieförbund Dnr KFN13/72 RIKTLINJE Riktlinje för bidrag till studieförbund Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-16 Dnr KFN13/72 2/6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts!

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts! Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun 2015 Det händer något när människor möts! Sammanställt av studieförbunden i Töreboda och Västra Götalands Bildningsförbund april 2016 Inledning Studieförbunden

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola 15-16

Handlingsplan Skapande skola 15-16 Handlingsplan Skapande skola 15-16 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Orust och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna Rapport Sida 1 (17) 2015-01-05 Sida 2 (17) Brukarundersökning Ungdomens Hus 2014 En webbenkät genomfördes under november/ december 2014. 47 ungdomar på Ungdomens Hus svarade på enkäten. Betydligt färre

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Sädesärlan 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Sädesärlan 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Sädesärlan 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Studiefrämjandet Småland-Gotland Projektledare Jennie Krafft e-postadress jennie.krafft@studieframjandet.se Tel 036-440 1210, 0708-162599 Syfte och deltagare

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten Verksamhetsplan 2012-2013 Studiefrämjandet i Västerbotten INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Studiefrämjandet 4 Våra medlemsorganisationer 5 Den politiska viljan med folkbildningen 6 Mål 2012-2013 7 Delmål 8 Internt

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET

MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET ABF MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET rollspel Upplägget: Det finns 4 roller i varje scen, en roll som uttrycker sig främlingsfientligt, en cirkelledare/föreningsledare och en som ger stöd åt respektive

Läs mer

Folkbildarforum 22 november 2016

Folkbildarforum 22 november 2016 Folkbildarforum 22 november 2016 10 studieförbund 367 medlemsorganisationer 290 kommuner 160 avdelningar Antalet deltagare 2015 1 700 000 730 000 Studiecirklar Annan folkbildning Studieförbundens ekonomi

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer