Årsredovisning Studiefrämjandet, Riksförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Studiefrämjandet, Riksförbundet

2 Innehåll Anders Manheden: Förmån få lära känna folkbildare 2 Om Studiefrämjandet 4 Året i korthet 6 Tjia Torpe: Folkbildning är hållbarhet 8 Människor och händelser 12 Medlemsorganisationerna 19 Mål, medel, resultat 20 Verksamhet i Studiefrämjandets avdelningar 36 Verksamhet i Studiefrämjandets distrikt 40 Verksamhet i Studiefrämjandet, riksförbundet 42 Årsredovisning för räkenskapsåret Revisionsberättelse 59 Statistik: Verksamhet i Studiefrämjandets avdelningar 60 Statistik: Antal unika deltagare samt andel utbildade ledare 62 Statistik: Verksamhet i samarbete med medlemsorganisationer 63 1

3 Förmån få lära känna folkbildare Anders Manheden: År 2012 har knappt slutat och sammanställningarna av verksamhet och ekonomi startat och så blir det dags att ställa om klockan till sommartid. Det känns som om tempot i samhället och folkbildningen hela tiden skruvas upp. Det gäller dock bara att gilla läget och kämpa på för att behålla den goda anda, som folkbildningen lever i. Verksamheten har under året åter ökat i våra avdelningar. Studiefrämjandet ökade också mer än den genomsnittliga ökningen för samtliga studieförbund. Utfallet av det nedlagda arbetet kommer dock inte förrän långt senare beroende på hur statsbidragsreglerna är utformade. Endast en liten del av bidraget fördelas på de sista årens verksamhet och därför dröjer det innan Studiefrämjandet får sitt rättmätiga bidrag från staten. Vi för dock en enveten kamp i de olika organ som hör till folkbildningen för att ändra regelverket så att genomförd verksamhet snabbare resulterar i utslag på statsbidraget. För ett antal år sedan genomfördes en landsomfattande kampanj Verksamhet och ekonomi i balans. Det känns som om det vore dags att åter sätta ekonomin i fokus. Ett flertal förtroendevalda i olika funktioner runt om i landet har påtalat behovet av att åter sätta fokus på balansen i vår verksamhet. Ökad verksamhet är nödvändig för att uppfylla statens mål med pengar till folkbildningen men självklart måste vi ha en sund ekonomisk grund att stå på. Ytterligare sammanslagningar är säkert nödvändiga i organisationen för att behålla och utveckla verksamhet på orter, som av olika anledningar har svårt att nå balans i sin verksamhet. Förbundskansliet har under åren fortsatt att utveckla sin verksamhet till fromma för landets alla avdelningar och distrikt. Det har varit ett mödosamt arbete att förändra många av de rutiner som funnits inom vår organisation, men den förvandling som pågår och som förhoppningsvis närmar sig sitt slut har gjort vår organisation bättre rustad att möta framtiden. Bytet från verksamhetsrapporteringsverktyget VeRa till Gustav har varit nödvändigt och är nu genomfört. Övriga IT-anknutna verksamheter fortsätter vi att arbeta med för att kunna ha en så effektiv som arbetsvänlig miljö som möjligt. Vi kommer nog aldrig att bli färdiga med IT- 2

4 utvecklingen eftersom tekniken hela tiden går framåt i en accelererande takt. Beskrivningen av folkbildare som modiga, empatiska, engagerade, flexibla, nyfikna, personliga, strukturerade och självständiga blir bara mer och mer sann... Beskrivningen av folkbildare som modiga, empatiska, engagerade, flexibla, nyfikna, personliga, strukturerade och självständiga blir bara mer och mer sann ju mer man träffar förtroendevalda och anställda inte bara inom Studiefrämjandet utan inom folkbildningen i sin helhet. Det är en stor förmån att få lära känna och arbeta tillsammans med alla dessa folkbildare. Naturligtvis ska man heller inte glömma alla våra cirkelledare, cirka , som Studiefrämjandet inte skulle klara sig utan. Med deras engagemang och intresse kan vi hålla folkbildningen levande och se till att statens fyra krav på folkbildningen tillgodoses på ett bra sätt, nämligen att: stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället och bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Att stå inför nya utmaningar är alltid spännande och jag är övertygad om att Studiefrämjandet har en lysande men också arbetsam framtid framför sig. Vi har en utmärkt grund att stå på genom det arbete, som är nedlagt överallt i hela landet. Ett stort tack till alla engagerade medarbetare, förtroendevalda, cirkelledare, medlems- och samarbetsorganisationer för ett väl genomfört arbete under Anders Manheden Förbundsordförande 3

5 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald Studiefrämjandets vision 4

6 Om Studiefrämjandet Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Våra profilområden är natur, djur, miljö och kultur. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Studiefrämjandet arbetar utifrån folkbildningens idéer och pedagogik. Vi utgår ifrån de önskemål, förutsättningar och erfarenheter som varje deltagare har. Vi gör det möjligt för människor att söka ny kunskap, skapa och utvecklas tillsammans med andra. Det största verksamhetsområdet, som framför allt samlar många unga deltagare, är kultur främst musik. Studiefrämjandet har 18 medlemsorganisationer, och samarbetar även med andra organisationer, föreningar och nätverk, framför allt lokalt. Vi är en demokratisk organisation som styrs av cirka 500 förtroendevalda på lokal, regional och central nivå. Studiefrämjandet har cirka 500 anställda och cirkelledare. Vi har avdelningar med kontor på ett hundratal platser i landet och erbjuder folkbildning i alla kommuner. Studiefrämjandet ger ut tidskriften Cirkeln, som kommer ut med sex nummer per år och når alla cirkelledare, förtroendevalda och anställda. Studiefrämjandet är huvudman för Valla folkhögskola tillsammans med Riksförbundet Sveriges 4H. 5

7 Året i korthet 6

8 Ökad verksamhet Verksamheten ökade med 5,5 procent, mätt i antal studietimmar. Studiefrämjandet befäste positionen som näst största studieförbund. Totalt genomfördes studiecirklar och kulturprogram enskilda personer deltog i cirkelverksamheten. Nöjda deltagare För första gången genomfördes en intern nationell deltagarundersökning, där av Studiefrämjandets cirkeldeltagare svarade på en enkät. Deltagarna är överlag mycket nöjda. En stor majoritet har fått ökade kunskaper, känt sig säkrare som person och upplevt trivsel i cirkeln. Satsning på hållbarhet En bred satsning på Studiefrämjandet som ett hållbart studieförbund inleddes, där hållbarhetens ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner uppmärksammas. Trädgård och odling Studiefrämjandet möter det ökande intresset för trädgård och odling med en rad aktiviteter i hela landet. Verksamheten ökade med 50 procent. Enbart i samband med satsningen Tusen Trädgårdar genomfördes 600 arrangemang. Musiken utvecklas Genusfrågor, genrebreddning, Livekarusellen, ny musikwebb och speltillfällen på festivaler. Studiefrämjandets musikverksamhet utvecklas och håller hög kvalitet. Musiken svarade för 42 procent av den totala verksamheten. Mera mångfald Arbetet för mångfald intensifierades genom ny policy, utbildning och materialet På lika villkor, med samtalsfrågor och en mall för mångfaldsplan. Många avdelningar fortsatte arbetet för ökad jämställdhet i kulturverksamheten. MO minskning och ökning Andelen verksamhet som genomförs med medlemsorganisationer, MO minskade till 21,6 procent av den totala verksamheten. Däremot ökade samarbetet med MO inom natur- och friluftsområdet, bland annat Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Jägareförbundet. Verksamhetskonferens Verksamhetskonferensen genomfördes i november under en kryssning till Finland med föreläsningar, seminarier, gemenskap och studiebesök i Helsingfors. Cirka 180 personer deltog i konferensen. Nytt intranät Ett nytt intranät lanserades med en rad funktioner, bland annat nyhetssidor, dokumentarkiv, och personliga sidor samt länkar till ett Studiefrämjandets övriga administrativa system. Från VeRa till Gustav Studiefrämjandet bytte rapporteringsverktyg för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet, från VeRa till Gustav ett verktyg som drivs och utvecklas gemensamt av flertalet studieförbund. 7

9 Folkbildning är hållbarhet Tjia Torpe: Säg hållbarhet och de flesta tänker på miljöfrågor. I Studiefrämjandet har vi ett betydligt bredare anslag. Självklart ska vi erbjuda folkbildning inom natur och miljö, vår hemmaplan. Här gör vi redan mycket och kan ännu mer. Förutom ekologin, vill vi även lyfta fram hållbarhetens sociala och ekonomiska dimensioner. För mig står social hållbarhet för ett samhälle som håller ihop. Med människor som håller ihop. Känner att de tillhör. I ett socialt hållbart samhälle minskar klyftorna. Ekonomisk hållbarhet handlar i sin mest grundläggande betydelse om att vi rättvist ska dela på jordens ändliga resurser. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Tre trådar i en väv. Tre tankar om folkbildningens nödvändighet. Under 2012 har vi fört en bred diskussion om Studiefrämjandet som det hållbara studieförbundet. Vågar vi sticka ut hakan och påstå att vi är hållbara? Betyder inte det att vi måste vara bäst i klassen på allt på en gång? Så ser inte jag det. Den som vill syna och ifrågasätta oss är välkommen. Vi har mycket att lära, men också mycket att berätta för andra. Med vår profil, våra medlemsorganisationer, våra kunniga medarbetare och vår vilja att bidra till samhällets utveckling, finns alla skäl att sikta högt. Mer folkbildning men helst till fler Totalt ökade verksamheten i Studiefrämjandet med 5,5 procent, jämfört med Längre fram i årsredovisningen finns statistik på längden och tvären. Några reflektioner med anledning av siffrorna: Näst största studieförbundet Vi står oss väl i jämförelse med övriga studieförbund. Totalt sett är vi sedan några år tillbaka näst störst efter ABF. Antalet unika deltagare minskar Antalet unika deltagare i cirkelverksamheten minskar. Det gäller för oss i Studiefrämjandet, och bland studieförbunden som helhet. Att vi når färre enskilda personer är inte bra. Det står i vårt idéprogram att vi ska prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. Det innebär att vissa måste få mer folkbildning eftersom de fått mindre i tidigare situationer i livet. Vi vill klara båda dessa utmaningar. 8

10 Vågar vi sticka ut hakan och påstå att vi är hållbara? Betyder inte det att vi måste var bäst i klassen på allt på en gång? Våra deltagare missgynnas Under 2012 genomförde Studiefrämjandet 17,2 procent av det totala antalet studietimmar i de tio studieförbunden och hade 14,6 procent av alla unika deltagare i cirkelverksamheten. Ändå fick vi bara 13,1 procent av statsbidraget. Det beror på att pengarna till största del fördelas utifrån vad studieförbunden tidigare har fått i bidrag, inte på grundval av den verksamhet som bedrivs. Denna skevhet är både orättvis och konserverande. Riksrevisionen och tidigare statliga utvärderingar har påtalat detta. Inom folkbildningen avgör vi själva hur pengarna ska fördelas mellan studieförbunden. Jag har i Folkbildningsförbundet argumenterat för ett mer rättvist och mer kvalitetsfrämjande fördelningssystem. Vi måste fortsätta hävda orimligheten i nuvarande ordning, eller oordning. Det är inte i första hand vi som organisation som missgynnas, utan de deltagare som väljer att folkbilda sig hos oss. Utredning om utvärdering Hösten 2012 presenterade Erik Amnå den statliga utredningen Folkbildningens samhällsvärden en ny modell för statlig utvärdering. Det är på många sätt en klok och insiktsfull analys av nuläget i studieförbunden. Utredningens huvudtanke är att utvärderingen av folk- 9

11 bildningen ska göras mer oberoende och ha tydligare fokus på de syften som riksdagen anger för statsbidraget. Utredningen blundar dock inte för svårigheten att mäta de effekter som folkbildande verksamhet har för enskilda människor och för samhällsutvecklingen. Även i Erik Amnås utredning påtalas skevheten i nuvarande statsbidragsfördelningssystem, som innebär att vissa studieförbund missgynnas. Studiefrämjandet var i sitt remissvar positiv till de flesta av utredningens förslag. Förbundskansliet omorganiseras De senaste åren har inneburit ett högt förändringstempo i organisationen. Förändring innebär ibland påfrestningar, men jag har nästan enbart mött medarbetare som sett nödvändigheten av nya administrativa rutiner, vässade IT-lösningar och en ny modell för intern fördelning av statsbidraget. Förbundskansliet har delvis orga- 10

12 Vara nyfikna på det nya. Säga ja oftare än vi säger nej. Det är min bild av ett framgångsrikt studieförbund. niserats om. På den nya Utvecklingsenheten prioriteras, liksom på kansliet i övrigt, de mål som förbundsstämman har angivit i strategisk plan. Hållbarhet, kultur, mångfald, pedagogik och kvalitet är den nya enhetens uttalade ansvarsområden. Förbundskansliets huvuduppgift är att skapa förutsättningar för avdelningarna att kunna bedriva bra folkbildningsverksamhet. Vi ska hela tiden fråga oss: Gör vi rätt saker och gör vi dem på rätt sätt? Nära dialog med avdelningar och distrikt, kompletterat med regelbundna mätningar av våra insatser, är verktyg för att kunna svara på dessa frågor. Nöjda deltagare Förra året genomförde vi själva för första gången en intern nationell deltagarundersökning av våra cirkeldeltagare svarade på en enkät om cirkeln de deltagit i. Det är särskilt två resultat som jag vill ta fasta på: 87 procent menar att cirkeldeltagandet gjort dem säkrare som person. 97 procent anser att diskussionerna och erfarenhetsutbytet i cirkeln gav dem ett mervärde. De här två frågorna åskådliggör och bekräftar tydligt folkbildningens demokratiska betydelse. Att människor stärker sin självkänsla, så de kan möta andra i diskussioner och samtal för mig är det en del av demokratins grundfundament. Kulturen som frigör Jag har levt med kultur hela mitt liv. Kulturen har varit en frigörande kraft, precis som det står i vår vision. Jag vet att det är så för många andra. För mig är därför ett av de mest spännande målen i strategisk plan att vi ska göra särskilda insatser för att genom kultur nå ungdomar som är underrepresenterade i vår verksamhet. Ni i studieförbunden är lata! Ni väntar på att folk ska komma till er, i stället för att söka upp dem. Det sa Anders Carlberg, initiativtagare till Fryshuset i Stockholm, på vår verksamhetskonferens i november Det var ett av Anders Carlbergs sista framträdanden, han avled i början av Han provocerade och utmanade in i det sista. Anders Carlberg visade själv att det mesta är möjligt. Vi minns och inspireras! Jag har hört att det fanns en tid då en del ansvariga på våra avdelningar sa något i stil med: Jag gillar inte rock och kan inget om musik, så det ska vi inte jobba med här. Tänk om denna attityd fått råda och vara tongivande. Då hade vi backat in i framtiden, och säkert fallit ner i ett dike längs vägen. I stället ska vi fortsätta att se framåt. Vara nyfikna på det nya. Säga ja oftare än vi säger nej. Det är min bild av ett framgångsrikt studieförbund. Min bild av Studiefrämjandet. Tjia Torpe Förbundschef 11

13 människor händelser Ett år i Studiefrämjandet. Det betyder tusentals små och stora händelser. Här ger vi några glimtar från vår vardag. En mosaik av lärande, skapande, och engagemang. Och inte minst, möten mellan människor. Det som vi menar med folkbildning. 12

14 Öppen scen på Café Petter Spontant, intimt och mysigt. Så beskriver Maria Lidmark Öppen Scen på Café Petter i Sollefteå. En gång i månaden fylls caféet med nyfikna i alla åldrar. Vad som ska hända vet ingen i förväg. Det är fritt fram att gå upp på scenen och bjuda på sig själv. Folkmusik, covers, poesi och stand up blandningen är en del av själva grejen. Initiativet till Öppen Scen kom från två unga Sollefteåtjejer och från caféet. Maria Lidmark på Studiefrämjandet hakade på och hjälpte till så idén blev verklighet. Jättekul, bra stämning och alltid trångt. Inga burop, bara applåder, säger Maria. Storsatsning på föräldrastöd i Tensta Rinkeby Hur är det att vara förälder i ett mångkulturellt samhälle? I ett nytt land? Frågor som berör många i Tensta och Rinkeby utanför Stockholm. Några etniska föreningar bad oss att göra nåt för att stärka föräldrarna, säger Abdibashir Hirsiguled, projektledare för Samordnat föräldrastöd i Järva. Idén är enkel men framgångsrik. Intresserade föräldrar går en tvådagarsutbildning och drar sedan igång cirklar. Exempel på ämnen som tas upp är: Barnuppfostran och föräldrarollen. Spelkulturen visar upp sig Spelkultur är stort i Studiefrämjandet. I december ordnades en spelkulturmässa i Eskilstuna. Sju spelföreningar visade upp sig och sitt fritidsintresse brädspel, figurspel, rollspel etc. Ett bra tillfälle att Föräldrastöd i Järva utbildning av blivande cirkelledare. prova på spelkultur. Imponerande att se det jobb föreningarna lägger ner på sin hobby, säger Rikard Nyman på avdelningen. Mässan hade knappt hundratalet besökare. För få, menar Rikard. Vi kör nästa år igen Pappornas ansvar för pojkars syn på jämställdhet. Lagar om barnuppfostran. Bara att träffas och diskutera om dessa frågor innebär en stor öppning. Föräldrarna blir säkrare, säger Abdibashir. Förra året utbildades femtio cirkelledare, som sedan har genomfört cirklar med 600 föräldrar. Folkbildningspedagogiken fungerar bra. Jag ser hur självkänslan hos deltagarna växer. Samordnat föräldrastöd i Järva är Studiefrämjandet Stockholms största förortssatsning någonsin. Projektet är treårigt och stöds av Allmänna arvsfonden. och då räknar vi med fler besökare. Spelkulturen har kommit för att stanna i folkbildningen, tror Rikard. Det är massor av demokratiska processer i spelföreningarna. Socialt lärande på högsta nivå. människor och händelser 13

15 Hela världen vid bakbordet människor och händelser Lär dig cykla i cirkel. Det finns fem goda till det. Hälsan är bara ett... Succé för cykelcirklar Hälsan, miljön, integrationen, jämställdheten och anställningsbarheten. Fem goda själ för att lära sig cykla. Studiefrämjandet Norra Stor-Stockholms cykelcirklar är en succé. De flesta deltagare är kvinnor med invandrarbakgrund. Sju träffar, sedan kan de flesta ut och rulla på egen hand. Det är jättepositivt. Deltagarna blir lyckliga och stolta av att lära sig cykla. Nu är det kö till cirklarna, säger Elisabeth Kempe på avdelningen. Cirklarna genomförs i samarbete med Cykelfrämjandet och kommunerna i Solna, Sundbyberg och Järfälla. Bakning som ett sätt att närma sig Sverige och det svenska språket. Studiefrämjandet i Jämtland har testat och det fungerar. Det hela skedde i ett gårdsbageri i Undersåker. Tre gånger träffades ett tiotal kvinnor, de flesta nyanlända flyktingar från länder som Iran, Afghanistan, Eritrea och Somalia. Flera av dem kan varken läsa eller skriva. Vi bakade tunnbröd, bullar och småkakor. Kvinnorna fick samtidigt med sig lite praktisk kunskap, som hur ett paket smör eller jäst ser ut i Sverige, säger Pernilla Högberg på Studiefrämjandet i Åre. Kvinnorna går på SFI, man på grund av bristande språkkunskaper har de svårt att få praktik. Det här blev ett sätt att göra något tillsammans. I början var de lite blyga men sen kom glädjen och skratten, säger Pernilla. När bullarna kom från ugnen bjöds kommunens integrationschef och lärarna i SFI att smaka. Deras kommentar till bakningsträffarna var: Det ju precis sådana här saker vi vill ska hända. Extremt tillgänglig musik Extremt tillgängligt. Alla ska kunna ta sig till allt. Så beskriver Lars Wikström på Studiefrämjandet festivalen Hamnrock, ett återkommande arrangemang i Motala där grundtankan är att alla precis alla ska kunna delta. Till och med baren är i rullstolshöjd. Musiken är allt ifrån folk till rock. 14

16 Unga med asperger gör långfilm Långfilmen Drugs are bad, I prefer Donuts hade premiär i december Den är gjord av ungdomar med neuropsykatriska funktionsnedsättningar som gått en filmkurs hos Studiefrämjandet i Uppsala. Karin Johansson på avdelningen fick kontakt med ungdomarna, de flesta i övre tonåren, via Aspergersenheten på Lundellska skolan i Uppsala. Jag frågade om de ville att vi skulle ordna en filmkurs. De sa ja, och så körde vi igång. Idéerna och kreativiteten har flödat, men att göra långfilm kräver också struktur, planering och Filmintresset räckte till en hel långfilm. grupparbete en utmaning för ungdomarna. Filmskaparna och deras kompisar har varit skådespelare. De har varit en jättetajt och hängiven grupp. Häftigt att vara med om för mig också! Filmen hade en bejublad premiär i december med ett hundratal personer i publiken och ett helt uppslag i Uppsala Nya Tidning. Karin Johansson beskriver filmen som en dramakomedi i film noir-stil med kidnappnings- och transinslag. En ganska rörig men fantastisk historia. Gävles levande julkalender 10 Västra Islands gatan 9 22 Parkvägen Rettigsgatan Gamla Gefle Smedjegatan Nedre Bergsgatan Övre Bergsgatan Rektorsgatan Södra Kopparslagargatan Nygatan Levande Julkalender i Gävle En rolig kulturidé med många besökare. Det säger Moa Källström på Studiefrämjandet om Gävles levande Julkalender som genomfördes i december för andra året i följd. Varje dag fram till Julafton var det lucköppning någonstans i Gävle. Kartan pekade ut platsen men vad som skulle hända var en överraskning. En kulturjulklapp helt enkelt, i form av poesi, dans, musik Norra Kungsgatan Södra Kungsgatan Drottninggatan 3 20 Staketgatan Lucköppning: vardagar helgdagar 15.15* Julafton *Utom lucka 2 som öppnas En kulturell Julkalender. Det var bara att följa kartan. Många gjorde det och fick ta del av Gävles kulturliv. och mycket annat. Och samtidigt en chans att få se lite mer av olika platser i stan. Många gjorde det till en grej att komma varje kväll, säger Moa. Ingen entré togs ut, men deltagarna uppmanades att lämna ett bidrag till julklappar till behövande barn. Totalt samlades kronor in under Gävles levande Julkalender. Studiefrämjandet arrangerade i samverkan med Gävle kommun

17 Cupid Kidz från Lund, 2012 års vinnare av Livekarusellen. Livekarusellen 2012: 580 band/artister deltagare 160 spelställen 400 spelningar Livekarusellen är en stor turné i tävlingsformat. Det speciella med Livekarusellen är att alla får delta, oavsett ålder, musikstil eller erfarenhet. Här kan unga, oetablerade band och artister uppträda för publik, ofta för första gången. Livekarusellen genomförs i hela landet och avslutas med en riksfinal som 2012 ägde rum på Tyrol i Stockholm med 800 personer i publiken. Priset till vinnarna Cupid Kidz var en Sverigeturné med 16 spelningar. 16

18 Bryta normer eller..? Frågan om normer och jämställdhet i musiken bubblar i Studiefrämjandet. Bara för att det finns fina dokument är frågan inte löst. Kvinnohatet finns runt våra fikabord. Det skriver Maria Lundberg som arbetar med musik på Studiefrämjandet i Malmö. Vi ser den överallt, maktordningen mellan män och kvinnor. Också i Studiefrämjandet. Sedan rapporten Musik för Alla (2010), där Robin Ekelund granskade vår musikverksamhet ur ett genusperspektiv, har en hel del hänt. Jämställdheten är inte en icke-fråga. Men viljan att ändra strukturer är seg. Illusionen att hos oss har alla har samma möjligheter lever kvar. Vi måste fortsätta självkritiskt granska våra metoder, arbetsplatser, scener, replokalshus: Om mäns sätt att spela i band är norm vad gör vi själva för att upprätthålla eller bryta normen? Förväntar vi oss att kvinnor ska anpassa sig till rockmusikens manliga förmyndarskap? Hur agerar vi när våra deltagare bryter mot normen? Cupid Kidz är två unga tjejer från Lund som vinner Livekarusellen De gör vad rockens män alltid gjort, utmanar och provocerar genom explicita texter om sex och droger. Problemet för vissa är att Cupid Kidz gör det på sitt eget sätt, ett annat sätt än vi är vana vid. De har ingen klassisk band-sättning, de sjunger inte om heteronormativt sex, det är inga drogromantiska omskrivningar. De bär one-piecepyjamasar, sjunger om onani och avföring, de är hänsynslösa, de rör sig mellan olika musikstilar. De är allt annat än ett traditionellt band. Kommentarerna på sociala medier låter inte vänta på sig. Här frodas allt från rena personangrepp till avfärdande tillrättavisningar, typ: De borde lätt kunna slå igenom på det gamla vanliga hederliga sättet enligt mig. Men samtidigt gör de kanske inte detta för musikens skull, den kanske bara är där som en kul bonus. Jag kan bara ana vad som menas med det vanliga hederliga sättet eller att musiken skulle vara en kul bonus. Duon går utanför normen, utanför strukturen. Att de är grymma musiker och ger en kul show blir helt plötsligt underordnat att de gör något som inte förväntas av dem. Reaktionerna efter att Cupid Kidz vann Livekarusellen visar på problematiken kring normer och kön. Vi får inte tro att bara för att det finns dokument och handlingsplaner över hur vi ska jobba med jämställdhet så är problemet löst. Kvinnohat/misogyni existerar också runt våra fikabord. Studiefrämjandets vision är att vara en frigörande kraft för människors möjligheter Att frigöra denna kraft handlar om att skapa utrymme för människor att leva ett aktivt liv, lära och utvecklas av egen fri vilja, på sina egna villkor och utifrån sina egna förutsättningar. I vår frigörelsens vision finns ett löfte om normbrytande och strukturella förändringar som blir till ett krav för oss som jobbar här. Det gäller så klart hela vår verksamhet, inte bara musik. Och det gäller oss alla handläggare, chefer och styrelser. Vi måste bryta normerna och bejaka alternativ som är inkluderande, som tar ansvar, som inte blundar. De vackra formuleringarna får aldrig bli till tomma ord, utan mening, utan handling. Maria Lundberg I vår frigörelsens vision finns ett löfte om normbrytande och strukturella förändringar som blir till ett krav för oss som jobbar här. 17

19 människor och händelser Intresset för stadsodling växer. I Norrköping är det mest ekologiska grönsaker som gäller. Odling mitt i stan alla som vill får rensa ogräs Att odla ger mening åt livet. Det säger Stefan Arrelid på Studiefrämjandet i Norrköping. Numera odlas inte bara i den egna täppan utan mitt i stan, på ställen där mycket folk rör sig i parker och på gräsplättar i stadsmiljön. Stadsodling Norrköping är en förening som verkar för ekologisk odling av mat i stadsmiljöer, kan man läsa på stadsodlarnas facebooksida. Det hela startade förra året med ett gäng odlingsintresserade. Allt planerades i en studiecirkel och förra våren var det dags för plantering mest grönsaker och kryddväxter men även lite blommor. Det finns en ökad medvetenhet om vad vi äter. Många inser att det inte är hållbart att frakta mat över halva jordklotet, säger Stefan Arrelid. Att visa upp odlingarna för folk som passerar förbi är en av poängerna. Vi har fått otroligt positiva reaktioner. Det har till och med hänt att folk som går förbi börjar hjälpa till att rensa ogräs. Intresset för stadsodling växer och nu vill fler vara med i föreningen. Förhandlingar pågår med kommunen om mer mark att odla på. Ingen skadegörelse hittills, men det har hänt att lite sallad försvunnit. Kanske till någon som ska ha picknick i parken, så det är väl helt okej, säger Stefan Arrelid. Här finns mattehjälp Hjälpa barnen med matteläxan. En skräck för många föräldrar som tvivlar på sina egna kunskaper. Mattehjälpen råder bot på detta. Cirklarna leds av läraren Elisabeth Dahlin Persson. På tre träffar går man igenom matten för årskurs 1-3 och motsvarande för år 4-6 och 7-9. Föräldrarna får bekanta sig med kursplaner och göra räkneövningar som rustar dem att i sin tur hjälpa sina barn. De flesta upptäcker att de kan ganska mycket, utan att veta om det. Här får de en puff och lite mer säkerhet i sin föräldraroll, säger Mirja Eräpuro på Studiefrämjandet Söderort. 18

20 Medlemsorganisationerna Studiefrämjandets 18 medlemsorganisationer har en bred och omfattande verksamhet. Organisationerna speglar även Studiefrämjandets profilområden natur, djur, miljö och kultur. Utöver medlemsorganisationerna samarbetar Studiefrämjandets lokalavdelningar med flera tusen föreningar och nätverk. 19

21 mål medel resultat 20

22 Fyra syften med statens stöd till folkbildningen Studiefrämjandets intäkter kommer till övervägande del från staten. Riksdagen har angett fyra syften med stödet till folkbildningen. Studieförbunden har stor frihet att utifrån dessa ange egna mål och utforma verksamheten. Friheten innebär samtidigt ett stort ansvar. Offentliga medel ska alltid förvaltas på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. Studiefrämjandet har tidigare framhålligt svårigheterna med att påvisa direkta samband mellan folkbildande verksamhet och effekter hos enskilda deltagare och i samhället i stort. Detta bekräftas också i den statliga utredningen Folkbildningens samhällsvärden, som presenterades hösten Trots svårigheterna är det viktigt att analysera den verksamhet som bedrivs i relation till statens syften. Människor har rätt att få veta i vilken mån skattefinansierad verksamhet används på det sätt som avses. Svårigheterna undanhåller oss alltså inte från ansvar för att öppet redovisa, följa upp och efter bästa förmåga värdera effekterna av folkbildningsverksamheten. Samtidigt är det viktigt att förstå Studiefrämjandet som en idéburen organisation, som bärs av övertygelsen om folkbildningens positiva kraft. Denna övertygelse grundar vi i första hand på erfarenhetsbaserad kunskap, på alla möten med deltagare som har växt och utvecklats i vår studiecirkel- och kulturverksamhet. Studiefrämjandets förbundsstämma fattar vart annat år beslut om en strategisk plan vårt främsta interna styrdokument vad gäller verksamhetens inriktning. Strategisk plan ligger till grund för samtliga avdelningars verksamhetsplanering. Flera av målen i strategisk plan kan direkt relateras till statens syften med stödet till folkbildningen. Planen präglas också starkt av Studiefrämjandets idémässiga profil uttryckt i våra profilområden natur, miljö, djur och kultur. På de följande sidorna ges en översiktlig redovisning av verksamheten relaterat till statens fyra syften. I avsnittet därefter redogörs för årets verksamhet, utifrån målen i strategisk plan. 21

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET 021206 REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET Regionen stödjer de fria och frivilliga bildningssträvandena. Folkbildningen är en del i samhällets demokratiska process och ger

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Årsredovisning 2011. Studiefrämjandet, Riksförbundet

Årsredovisning 2011. Studiefrämjandet, Riksförbundet Årsredovisning 2011 Studiefrämjandet, Riksförbundet Innehåll Anders Manheden: Stora förändringar fortsatt framgång 2 Mycket mer att upptäcka 4 Året i korthet 6 Tjia Torpe: Med folkbildning demokratiseras

Läs mer

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Snabbsammanfattning av viktiga nyheter i Regler 2012 Från 2012-01-01 gäller ett nytt fördelningssystem för statsbidrag till studieförbunden.

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten Verksamhetsplan 2012-2013 Studiefrämjandet i Västerbotten INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Studiefrämjandet 4 Våra medlemsorganisationer 5 Den politiska viljan med folkbildningen 6 Mål 2012-2013 7 Delmål 8 Internt

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm Projektmaterial ATT UTTRYCKA SIG I TEXT OCH BILD Studiefrämjandet i Stockholm Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

STUDIEFÖRBUNDEN I SVERIGE

STUDIEFÖRBUNDEN I SVERIGE STUDIEFÖRBUNDEN I SVERIGE STUDIEFÖRBUNDEN MÖTESPLATS & MÖJLIGGÖRARE STUDIEFÖRBUNDEN ÄR SVERIGES största mötesplats för bildning och kultur. Hit kommer den som vill lära, skapa och utvecklas. VARJE DAG

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015 Västra Götaland ABF Västra Götaland splan och budget 2015 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Västra Götaland skall genom att bedriva ett ideologiskt förankrat folkbildningsarbete vara en tillgång och utvecklingsfaktor

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Stadgar. med tillämpningsföreskrifter

Stadgar. med tillämpningsföreskrifter Stadgar med tillämpningsföreskrifter 1 Vision Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Kärnvärden HELIOS

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 2 av 15 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 2. Verksamhetsområden...

Läs mer

MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET

MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET ABF MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET rollspel Upplägget: Det finns 4 roller i varje scen, en roll som uttrycker sig främlingsfientligt, en cirkelledare/föreningsledare och en som ger stöd åt respektive

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

Bli vår kompis du också! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015

Bli vår kompis du också! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015 Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015 Bli vår kompis du också! Med Kulturernas Karneval vill vi lyfta fram hela det spektrum av kulturformer och kulturuttryck

Läs mer

Det civila samhället och dess ansvar för god integration

Det civila samhället och dess ansvar för god integration Det civila samhället och dess ansvar för god integration Slutsatser från ny enkätundersökning i Växjö kommun Växjö 10 december Daniel Folkesson Praktiskt genomförande av Institutet för lokal och regional

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

argument Blekinge Läns Bildningsförbund

argument Blekinge Läns Bildningsförbund Svar på tal vanliga frågor och svar om folkbildning Notera! Studieförbunden tillhör de organisationer som får samhällsstöd för att bedriva folkbildning. När ordet folkbildning används här, avses studieförbundens

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsberättelse 2013. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsberättelse 2013 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Innehållsförteckning Förord Styrelsen Personal Kontor Medlems- och samarbetsorganisationer Total verksamhet 2013 Medlemsorganisationers

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Verksamheten 2013 Studiefrämjandet i Östergötland

Verksamheten 2013 Studiefrämjandet i Östergötland Verksamheten 2013 Studiefrämjandet i Östergötland Innehåll Övergripande Vision, verksamhetsidé, kvalitetspolicy Ordföranden har ordet Ett år när Studiefrämjandet kavlat upp ärmarna Fyra verksamhetsområden

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn.

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Studiefrämjandets avdelning i Uppsala 1. Fakta om rådslaget Tema/rubrik Position 2004 Marketing, Trends and Innovation Datum 2 juni, 2003 Plats

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27 Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller praktiska tips på hur du leder en

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 STUDIEFRÄMJANDET SÖRMLAND

VERKSAMHETSPLAN 2015 STUDIEFRÄMJANDET SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 STUDIEFRÄMJANDET SÖRMLAND Styrelsens förslag till årsmötet 2015-02-12 Utkast 2015-02-11 Innehållsförteckning Förord... 3 Vision... 4 Studiefrämjandets idéprogram... 5 Strategisk plan

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 211 Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge Huddinge, september 211 1 SAMMANFATTNING Redovisningen av ABF Huddinges kvalitetsmätning av

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Studieförbunden i Hjo. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Hjo. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Hjo Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Hjo kommun

Läs mer