Samarbetsåtgärd Leader Södra Fjällen och Leader Regionalentwicklung Oberallgäu (Tyskland) april 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbetsåtgärd Leader Södra Fjällen och Leader Regionalentwicklung Oberallgäu (Tyskland) 26-27 april 2012"

Transkript

1 Samarbetsåtgärd Leader Södra Fjällen och Leader Regionalentwicklung Oberallgäu (Tyskland) april 2012 LAG Södra Fjällen Maj

2 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsschema under besöksdagarna... 3 Torsdag 26 april... 3 Fredag 27 april... 9 Samarbetsmöjligheter mellan Leader Södra Fjällen och Leader Regionalentwicklung Oberallgäu Slutord Referenser

3 Bakgrund Under våren 2012 gjordes förberedelser inför mötet med Leaderområdet Aktion Österbotten i Finland, och detta ledde till initiativet att träffa ytterligare ett Leaderområde, eftersom det fanns tillräckliga medel för ändamålet. Målet denna gång var att besöka ett Leaderområde med präglat fäbodbruk och lokalproduktion, eftersom detta är en del av Södra Fjällens strategi. Leader Regionalentwicklung Oberallgäu i Bayern kontaktades, eftersom området till synes har liknande strategier och geografiska förutsättningar som Södra Fjällen, med fjällområde, turism, fäbodbruk, m.m. Verksamhetsledaren Dr. Sabine Weizenegger kontaktades under vintern 2012 och LAG beslutade om att låta Mikael du Bouzet åka till Oberallgäu för att granska möjligheterna till ett samarbete med den tyska medparten. Besöket varade i två dagar i Altusried på verksamhetskontoret och på andra ställen, där Leaderprojekt har genomförts i Oberallgäu. Arbetsschema under besöksdagarna Torsdag 26 april Kl mötte Mikael du Bouzet Dr. Sabine Weizenegger, verksamhetsledare vid Leader Oberallgäu. Verksamhetskontoret visades upp och projektberedaren Julia Empter-Heerwart presenterade sig. Först gavs en presentation om Leader Regionalentwicklung Oberallgäu. Det som i första hand präglar detta Leaderområde är fäbodbruket. Allgäu är Tysklands mjölkbod, och delområdet i Bayern är t.o.m. en stor exportör av mejeriprodukter (mjölk, ost, m.m.). Regionalentwicklung Oberallgäu grundades under Leader+-programmet med LAG Altusried i Det året omfattade området endast Altusrieds kommun. Ett år senare valde fjorton andra kommuner att ansluta sig till detta Leaderområde. Det nya området kom att kallas LAG Regionalentwicklung Altusried-Oberallgäu. I nuvarande programperiod beslöt sig ytterligare tolv kommuner att ansluta sig till området för att skapa Regionalentwicklung Oberallgäu utan kommunerna Kempten och Oberstaufen, eftersom dessa är tätorter. 3

4 Karta över Leaderområdet Regionalentwicklung Oberallgäu Sedan förklarades hur finansieringen av Leader genomförs i Regionalentwicklung Oberallgäu. Där finns väsentliga skillnader jämfört med Sverige, eftersom Tyskland är en federal stat. Det är delstaten Bayern, och inte förbundsrepubliken, som är ansvarig för Leaderprogrammet. Det betyder att motsvarande Jordbruksverket i Tyskland inte är kopplat till programmet och att budgeteringen ter sig annorlunda ut än i Sverige. Exempelvis kan man friare växla medel mellan axlarna samt få utökade budgetar av den bayerska förvaltningen. Det betyder också att det inte finns något nationellt och enhetligt Leaderprogram i Tyskland, utan dessa är skapta och författade av varje tysk delstat. En väsentlig skillnad mellan Södra Fjällen och Regionalentwicklung Oberallgäu är att det finns en stor vana i Bayern att samarbeta med andra Leaderområden. Det finns flera projekt där finansiärerna har varit flera angränsande LAG. Det finns också en etablerad vana att arbeta med Interregprojekt, eftersom det finns projekt som gemensamt har genomförts i både Tyskland, Österrike och Schweiz (som inte är EU-medlem). Regionalentwicklung Oberallgäu har flera gånger haft internationella samarbeten, men det är dock första gången som ett svenskt LAG besöker Regionalentwicklung Oberallgäu. 4

5 Verksamhetskontoret för Leader Regionalentwicklung Oberallgäu ligger i rådhuset i Altusried Verksamhetskontoret Regionalentwicklung Oberallgäu har en budget på 2,1 miljoner euro att utnyttja under nuvarande programperiod eller 40 eurocent per invånare. Det är mindre än vad Södra Fjällen har till förfogande. Många projekt finns beskrivna på Regionalentwicklung Oberallgäus hemsida. Dessa kan besökas på LAG:s hemsida (på tyska). Regionalentwicklung Oberallgäu har också under tidigare Leader +-period tryckt broschyrer med framgångsrika projekt som har varit under perioden. För varje projekt återges samma information: ett kort, utgångsläge och behov, projektmål och konkreta åtgärder samt resultat. I en liten ruta återges projektnamn, projektledare, totalkostnad och Leaderbidrag, område samt hemsida. Detta ger en klar överblick på projekt som har åstadkommit mätbara resultat i området. LAG Södra Fjällen fick i sin tur beskriva sin verksamhet, sin strategi och tillvägagångssättet i arbetet. De stora avstånden och glesbygden är parametrar som skiljer respektive Leaderområden emellan. Det var dock ej obekant för LAG Regionalentwicklung Oberallgäu att skoterturismen är ett kännetecken för Mellan- och Nordsverige. En väsentlig skillnad mellan respektive LAG är fördelningen mellan de tre sektorerna. I Bayern få inte den offentliga sektorn överstiga 50% av representationen. I LAG Regionalentwicklung Oberallgäu är den offentliga sektorns representation 50% av LAG:s sammansättning, medan den privata och ideella representerar båda 50%. Två av tre i ledningsställning är borgmästare i sina hemmakommuner (ordförande Heribert Kammel är borgmästare i Altusried, vice-ordförande Theo Haslach är borgmästare i Oy-Mittelberg, men andre vice-ordförande Siegfried Zengerle har inte denna befattning i hemorten Immenstadt). Samtidigt samarbetar kommunerna och projektägarna nära med varandra, vilket torde vara en anledning till denna fördelning. Finansieringen av projekten fungerar också annorlunda i Bayern jämfört med i Sverige. Regionalentwicklung Oberallgäu förklarade att få projekt lyckas ha en investering i ideell tid, utan de flesta får en direkt, privat finansiering i monetära medel, samtidigt som denna LAG har försökt att se över strategierna för att öka den ideella medverkan i projekten. 5

6 Utöver detta finns en mycket starkare finansiering i de projekten som LAG Regionalentwicklung Oberallgäu beviljar. Det finns flera medfinansiärer i varje projekt, och medfinansieringen från Leader är för det mesta endast en delfinansiering av beviljade projekt, som ofta har tämligen omfattande projektbudgetar. Efter presentationen av Regionalentwicklung Oberallgäu beskrevs Södra Fjällen för de tyska kollegorna, bl.a. hur samverkan mellan de tre sektorerna fungerar, vilka projekt som har beviljats och slutredovisats, finansieringsmodellen och hur LAG arbetar. Därefter presenterades projektet Jakobsleden (ty. Jakobsweg), som är ett Leaderprojekt i Oberallgäu. Flera, andra angränsande LAG har varit delaktiga i projektet. Även ett Interregprojekt gjordes i samband med detta. Jakobsleden i Allgäu går strax norr om Altusried till Wilhams och vidare. Efter dessa projektvisningar träffades LAG:s ordförande Heribert Kammel tillsammans med verksamhetsledaren. Diskussionerna handlade mycket om finansieringar av projekt, hur de tre samverkande sektorerna arbetar, vilka projekt som beviljas, strategierna som LAG har, hur respektive länders Leaderprogram är utformade, kommunikationen mellan LAG och de övre instanserna och myndigheter, m.m. Ett projekt i Allgäu presenterades tämligen grundligt, vilket heter LandZunge. Projektet går ut på att matsedeln på restauranger och serveringar på skolor och sjukhus skall innehålla ett visst (stort) procenttal lokalproducerade matvaror. Restaurangen där lunchen förtärdes var LandZungecertifierad. LandZungekonceptet kommer att presenteras till flera aktörer inom Södra Fjällen och även till andra Leaderområden i Sverige, eftersom det torde väcka intresse och skapa samarbetsmöjligheter. Efter lunchen besöktes projektet Allgäuer Sommerakademie Altusried. Projektet består av en utomhusteater samt olika aktiviteter länkade till teaterverksamheten på sommaren. Många aktörer finns med i projektet, både vad gäller finansiärer och medverkande, och engagemanget är starkt. Samma dag som besöket i Allgäu var, möttes LAG Södra Fjällen och fattade beslut om två kulturprojekt, varav ett var en sommarakademi i Härjedalen. Dessutom 6

7 är projektägarna i Härjedalen tysktalande, vilket gör att samarbetsmöjligheterna mellan bägge projekt i Tyskland och Sverige torde vara givna. Båda dessa kommer att föras samman om det finns en vilja att ha ett samarbetsprojekt. Teatern i Altusried där sommarakademin hålls. Heribert Kammel och Sabine Weizenegger på läktaren Efter detta besöktes broprojektet mellan byarna Fischers och Pfosen. Detta projekt betraktas i Regionalentwicklung Oberallgäu till viss del som frontprojektet i området, eftersom det har mobiliserat många aktörer och fått omfattande, ideella insatser. Till och med LAG var med och deltog i byggandet av bron, som skedde mellan april och augusti Mycket diskuterades kring jämförelsen av broprojekten i Oberallgäu och i Sälen, eftersom båda projekt är mycket lika till sitt upplägg och genomförande. Båda har varit budgetmässigt omfattande, har involverat många aktörer och har haft ett stort ideellt engagemang. Hängbron över ån Iller norr om Altusried mellan byarna Fischers och Pfosen. Därefter besöktes fäboden i Lauben hos Georg Abele. Med Georg Abele och Sabine Weizenegger diskuterades det om lokal matproduktion och lokala råvaror, eftersom Allgäu är Tysklands mjölkbod. Det mesta av mjölkproduktionen konsumeras utanför regionen, t.o.m. utrikes, men så gott som all lokalkonsumtion består av den lokala produktionen av 7

8 mjölkvaror. Det familjeägda företaget Feneberg i Kempten riktar sig in på försäljningen av lokalproducerade varor i sina supermarknader och dit säljer lantbrukarna sina varor. Idag finns det 75 butiker av varierande storlek i både Bayern och Baden-Wurttemberg med anställda. Diskussionen handlade också om mjölkproduktionen och distributionen i Sverige, vilken skiljer sig tydligt från den i Tyskland, där lokal konsumtion och försäljning är regel i stället för undantag. Georg Abele visar sina kor för LAG Regionalentwicklung Oberallgäu och Leader Södra Fjällen En butik från den familjeägda livsmedelkedjan Feneberg, Det sista besöket för dagen var lanthandeln (Dorfsladen) i Krugzell, som har varit ett Leaderprojekt efter att butiken behövde stöd för att fortsätta sin verksamhet. Förnyelse av butik och omstruktureringar möjliggjorde en utveckling av lanthandeln, som idag fortsätter att erbjuda livsmedel åt byborna. Lanthandeln i Krugzell Efter detta tackades Sabine Weizenegger för dagen och besöken av projekten. 8

9 Fredag 27 april Dagens första besök skedde på Alpseehausmuseet i Immenstadt. Museet är ett Leaderprojekt ämnat att visa upp arvet i naturparken Nagelfluhkette. Projektet har en pedagogisk inriktning mot barn och ungdomar, men publiken är bred och allmän. Muséet visades upp av Sonja Hölzler, men eftersom en stor del av museet är under uppbyggnad så blev rundgången snabb och i stället blev det diskussioner kring projektet och hur Leader fungerar i området. Andreas Güthler, Leadersamordnare för naturupplevelsecentrum i Allgäuiska alper, anslöt sig till diskussionen och berättade om hur Leader har varit en given medfinansiär till olika projekt. Naturum i Fulufjället presenterades i stora drag för Sonja Hölzler och Andreas Güthler, och det finns intresse på tysk sida att veta mer om verksamheten vid Njupeskär. Det visar sig att det också finns problem i samband med jakt i området och naturparken. På liknande vis som i Sverige finns det konflikter mellan jägare och myndigheter om jakträtter och möjligheter att jaga i naturparksområden. Sonja Hölzler och Andreas Güthler Alpseehaus-museet i Immenstadt. Efter besöket i Immenstadt besöktes Allgäuer Bergbauernmuseum i Immenstadt-Diepolz och andre vice-ordförande Siegfried Zengerle visade upp museet, som bl.a. har som tema fäbod, djurhållning, hantverk och lokal mat. Muséet har en inomhusvisning, där t.ex. en vävstol visas upp, hur fäbodar tidigare drevs samt hur mjölk- och ostproduktionen idag fungerar i moderna anläggningar. 9

10 Siegfried Zengerle, andre vice-ordförande i LAG Modernt mejeri i Bayern Så många 50L-spann producerar varje ko i Allgäu om året! Utanför museibyggnaden finns både utomhuspresentationer, som t.ex. en bipaviljong i drift, en levande fäbod samt en örtagård. Kor, höns och getter visas upp för publiken i sin egen miljö i fäboden. Publiken får således se fäboddriften i verkligheten, men eftersom området är privat så får inte publiken förflytta sig fritt utanför de platser som är öppna för beskådning. 10

11 En bipaviljong med fyra kupor i gång Ovanför fäboden finns Sattlerhof (Sadelgården), som är det senaste Leaderprojektet i muséet. På Sattlerhof visas hur en gammelgård såg ut för drygt 100 år sedan samt hur kök, snickeri, ostkällare och verkstad fungerade. Där organiseras även matlagningskurser för ungdomar och vuxna i köket, där maten lagas på traditionellt vis på järnspis. Andra kurser och utbildningar som har med traditionellt fäbodliv organiseras i byggnaden. Sattlerhof, där olika aktiviteter inom traditionellt hantverk organiseras Köket där matlagningskurser hålls Det gamla snickeriet, där lokala snickare erbjuder utbildningar. 11

12 Efter besöket bjöds det på lunch med lokala rätter. Diskussionerna handlade om fäbodar, fäboddrift i Oberallgäu samt hur Leaderprojekt har genomförts på Bergbauernmuseum. Avfolkningsproblematiken och avvecklingen av infrastruktur diskuterades också under lunchen, eftersom detta är också ett problem i Södra Fjällen. Efter att ha tackat Siegfried Zengerle för gästfriheten avslutades projektbesöken 55 km längre bort i ett annat, angränsande Leaderområde, nämligen Landkreis Ostallgäu. Die Sennerei Lehern (fäboden i Lehern) ligger knappt 10 km från Füssen, där de världsberömda slotten Hochschwanstein och Hohenschwangau ligger. Die Sennerei Lehern har haft projekt under Leader+-perioden, med invigning av informationscentrum för näringslivet inom mjölk- och ostbranschen i Allgäu i maj Projektet består av ett informationscentrum, visning av produktion av mjölk- och ostprodukter samt organisation av olika aktiviteter relaterade till mjölkvarunäringen. På centrumet finns bortsett från ostar även litteratur och DVD i utbildningssyfte för att visa verksamheten för publiken. Projektägaren kunde dessvärre inte träffas, men kontakt kommer att tas med honom framöver, om det finns intresse inom Södra Fjällen att få information om fäbodbruket i hela Allgäu. Försäljning av ostar på Sennerei Lehern Information om Leaderprojektet i lokalen 12

13 Huvudbyggnaden till Die Sennerei Lehern, som byggdes Samarbetsmöjligheter mellan Leader Södra Fjällen och Leader Regionalentwicklung Oberallgäu Det finns många möjligheter till samarbeten mellan Leader Södra Fjällen och Leader Regionalentwicklung Oberallgäu. En möjlighet är att föra samman sommarakademin i Härjedalen och sommarakademin i Oberallgäu, eftersom projekten är mycket lika och språkmässigt inte innebär några svårigheter, eftersom projektägarna både i Tyskland och Sverige är tysktalande. Det torde också finnas möjligheter till samarbeten inom lokal matproduktion och fäboddrift. Projektet LandZunge skall presenteras i Sverige, eftersom det redan är välutvecklat i Tyskland och kan vara en modell att lära sig av i Sverige. För fäbodar kan man presentera Kälber EG efter att ha besökt fäboden i Lauben. Naturum i Fulufjället skulle också kunna få information om Alpseehaus, eftersom utställningen i Immenstadt också är ett museum över en naturpark. 13

14 Slutord Utbytet med Leader Regionalentwicklung Oberallgäu har varit mycket lärorikt och givande. Att lära sig om hur Leader fungerar i Tyskland, hur finansieringar fungerar, vilka aktörer som är delaktiga i ett projekt samt hur Leader marknadsförs utåt har givit många nya kunskaper. Det intressanta är att trots det långa avståndet mellan respektive Leaderområde (1 850 km), så är likheterna många. Det finns två mycket liknande projekt i respektive Leaderområde och det finns goda möjligheter att i framtiden skapa gemensamma projekt i de olika sektorer som finns representerade i Sverige och Tyskland. Referenser Allgäuer Sommerakademie: Allgäuern Bergbauernmuseum: Das Alpseehaus: Feneberg: Hängebrücke Fischers Pfosen: Der Jakobus-Pilgerweg in Allgäu: Kälber EG Allgäu: LandZunge: Leader Landkreis Ostallgäu: Leader Regionalentwicklung Oberallgäu: Die Sennerei Lehern: Vitalzunge: 14

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20 2000 2007 I den här slutrapporten vill vi förmedla en del av all den kreativitet, idérikedom och aktivitet som vi fått ta del av under åren med Leader+ och 101 projekt. Här hittar du övergripande information,

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Tillväxt med kulturen som motor

Tillväxt med kulturen som motor Del B Tillväxt med kulturen som motor Geoturism och destinationsutveckling Våren 2010 Klas Bergman Per Branthle Sponsorer: Förord Under våren har vi som studenter på Linnéuniversitetet fått möjlighet

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Europeiska kommissionen. I FOKUS Att ta tillvara de resurser som finns i natur och kultur

Europeiska kommissionen. I FOKUS Att ta tillvara de resurser som finns i natur och kultur Europeiska kommissionen I FOKUS Att ta tillvara de resurser som finns i natur och kultur SV 4 2006 Leader+ Magazine 3 4 6 11 19 24 29 35 42 47 52 Med ett ord Leader+ i praktiken Aspekter av Leader+-initiativet

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer Voi-projektets framtid och finansiering Lina Brobjer och Sandra Fleischer Projektarbete VT-2012 Handledare: Karina Persson Tingsholmsgymnasiet Projektarbete 523 86 ULRICEHAMN VT-2012 SAMMANFATTNING Lina

Läs mer

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919 Inledningsfas2009 2010 Slutrapport,journalnummer2009 919 SAMMANFATTNING...3 PROJEKTIDÉ OCH BAKGRUND SOM DEN FORMULERADES I ANSÖKAN...3 SYFTE OCH MÅLGRUPP...4 FÖRANKRING PÅ FÅRÖ OCH GOTLAND...4 PROJEKTETS

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer