Samarbetsåtgärd Leader Södra Fjällen och Leader Regionalentwicklung Oberallgäu (Tyskland) april 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbetsåtgärd Leader Södra Fjällen och Leader Regionalentwicklung Oberallgäu (Tyskland) 26-27 april 2012"

Transkript

1 Samarbetsåtgärd Leader Södra Fjällen och Leader Regionalentwicklung Oberallgäu (Tyskland) april 2012 LAG Södra Fjällen Maj

2 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsschema under besöksdagarna... 3 Torsdag 26 april... 3 Fredag 27 april... 9 Samarbetsmöjligheter mellan Leader Södra Fjällen och Leader Regionalentwicklung Oberallgäu Slutord Referenser

3 Bakgrund Under våren 2012 gjordes förberedelser inför mötet med Leaderområdet Aktion Österbotten i Finland, och detta ledde till initiativet att träffa ytterligare ett Leaderområde, eftersom det fanns tillräckliga medel för ändamålet. Målet denna gång var att besöka ett Leaderområde med präglat fäbodbruk och lokalproduktion, eftersom detta är en del av Södra Fjällens strategi. Leader Regionalentwicklung Oberallgäu i Bayern kontaktades, eftersom området till synes har liknande strategier och geografiska förutsättningar som Södra Fjällen, med fjällområde, turism, fäbodbruk, m.m. Verksamhetsledaren Dr. Sabine Weizenegger kontaktades under vintern 2012 och LAG beslutade om att låta Mikael du Bouzet åka till Oberallgäu för att granska möjligheterna till ett samarbete med den tyska medparten. Besöket varade i två dagar i Altusried på verksamhetskontoret och på andra ställen, där Leaderprojekt har genomförts i Oberallgäu. Arbetsschema under besöksdagarna Torsdag 26 april Kl mötte Mikael du Bouzet Dr. Sabine Weizenegger, verksamhetsledare vid Leader Oberallgäu. Verksamhetskontoret visades upp och projektberedaren Julia Empter-Heerwart presenterade sig. Först gavs en presentation om Leader Regionalentwicklung Oberallgäu. Det som i första hand präglar detta Leaderområde är fäbodbruket. Allgäu är Tysklands mjölkbod, och delområdet i Bayern är t.o.m. en stor exportör av mejeriprodukter (mjölk, ost, m.m.). Regionalentwicklung Oberallgäu grundades under Leader+-programmet med LAG Altusried i Det året omfattade området endast Altusrieds kommun. Ett år senare valde fjorton andra kommuner att ansluta sig till detta Leaderområde. Det nya området kom att kallas LAG Regionalentwicklung Altusried-Oberallgäu. I nuvarande programperiod beslöt sig ytterligare tolv kommuner att ansluta sig till området för att skapa Regionalentwicklung Oberallgäu utan kommunerna Kempten och Oberstaufen, eftersom dessa är tätorter. 3

4 Karta över Leaderområdet Regionalentwicklung Oberallgäu Sedan förklarades hur finansieringen av Leader genomförs i Regionalentwicklung Oberallgäu. Där finns väsentliga skillnader jämfört med Sverige, eftersom Tyskland är en federal stat. Det är delstaten Bayern, och inte förbundsrepubliken, som är ansvarig för Leaderprogrammet. Det betyder att motsvarande Jordbruksverket i Tyskland inte är kopplat till programmet och att budgeteringen ter sig annorlunda ut än i Sverige. Exempelvis kan man friare växla medel mellan axlarna samt få utökade budgetar av den bayerska förvaltningen. Det betyder också att det inte finns något nationellt och enhetligt Leaderprogram i Tyskland, utan dessa är skapta och författade av varje tysk delstat. En väsentlig skillnad mellan Södra Fjällen och Regionalentwicklung Oberallgäu är att det finns en stor vana i Bayern att samarbeta med andra Leaderområden. Det finns flera projekt där finansiärerna har varit flera angränsande LAG. Det finns också en etablerad vana att arbeta med Interregprojekt, eftersom det finns projekt som gemensamt har genomförts i både Tyskland, Österrike och Schweiz (som inte är EU-medlem). Regionalentwicklung Oberallgäu har flera gånger haft internationella samarbeten, men det är dock första gången som ett svenskt LAG besöker Regionalentwicklung Oberallgäu. 4

5 Verksamhetskontoret för Leader Regionalentwicklung Oberallgäu ligger i rådhuset i Altusried Verksamhetskontoret Regionalentwicklung Oberallgäu har en budget på 2,1 miljoner euro att utnyttja under nuvarande programperiod eller 40 eurocent per invånare. Det är mindre än vad Södra Fjällen har till förfogande. Många projekt finns beskrivna på Regionalentwicklung Oberallgäus hemsida. Dessa kan besökas på LAG:s hemsida (på tyska). Regionalentwicklung Oberallgäu har också under tidigare Leader +-period tryckt broschyrer med framgångsrika projekt som har varit under perioden. För varje projekt återges samma information: ett kort, utgångsläge och behov, projektmål och konkreta åtgärder samt resultat. I en liten ruta återges projektnamn, projektledare, totalkostnad och Leaderbidrag, område samt hemsida. Detta ger en klar överblick på projekt som har åstadkommit mätbara resultat i området. LAG Södra Fjällen fick i sin tur beskriva sin verksamhet, sin strategi och tillvägagångssättet i arbetet. De stora avstånden och glesbygden är parametrar som skiljer respektive Leaderområden emellan. Det var dock ej obekant för LAG Regionalentwicklung Oberallgäu att skoterturismen är ett kännetecken för Mellan- och Nordsverige. En väsentlig skillnad mellan respektive LAG är fördelningen mellan de tre sektorerna. I Bayern få inte den offentliga sektorn överstiga 50% av representationen. I LAG Regionalentwicklung Oberallgäu är den offentliga sektorns representation 50% av LAG:s sammansättning, medan den privata och ideella representerar båda 50%. Två av tre i ledningsställning är borgmästare i sina hemmakommuner (ordförande Heribert Kammel är borgmästare i Altusried, vice-ordförande Theo Haslach är borgmästare i Oy-Mittelberg, men andre vice-ordförande Siegfried Zengerle har inte denna befattning i hemorten Immenstadt). Samtidigt samarbetar kommunerna och projektägarna nära med varandra, vilket torde vara en anledning till denna fördelning. Finansieringen av projekten fungerar också annorlunda i Bayern jämfört med i Sverige. Regionalentwicklung Oberallgäu förklarade att få projekt lyckas ha en investering i ideell tid, utan de flesta får en direkt, privat finansiering i monetära medel, samtidigt som denna LAG har försökt att se över strategierna för att öka den ideella medverkan i projekten. 5

6 Utöver detta finns en mycket starkare finansiering i de projekten som LAG Regionalentwicklung Oberallgäu beviljar. Det finns flera medfinansiärer i varje projekt, och medfinansieringen från Leader är för det mesta endast en delfinansiering av beviljade projekt, som ofta har tämligen omfattande projektbudgetar. Efter presentationen av Regionalentwicklung Oberallgäu beskrevs Södra Fjällen för de tyska kollegorna, bl.a. hur samverkan mellan de tre sektorerna fungerar, vilka projekt som har beviljats och slutredovisats, finansieringsmodellen och hur LAG arbetar. Därefter presenterades projektet Jakobsleden (ty. Jakobsweg), som är ett Leaderprojekt i Oberallgäu. Flera, andra angränsande LAG har varit delaktiga i projektet. Även ett Interregprojekt gjordes i samband med detta. Jakobsleden i Allgäu går strax norr om Altusried till Wilhams och vidare. Efter dessa projektvisningar träffades LAG:s ordförande Heribert Kammel tillsammans med verksamhetsledaren. Diskussionerna handlade mycket om finansieringar av projekt, hur de tre samverkande sektorerna arbetar, vilka projekt som beviljas, strategierna som LAG har, hur respektive länders Leaderprogram är utformade, kommunikationen mellan LAG och de övre instanserna och myndigheter, m.m. Ett projekt i Allgäu presenterades tämligen grundligt, vilket heter LandZunge. Projektet går ut på att matsedeln på restauranger och serveringar på skolor och sjukhus skall innehålla ett visst (stort) procenttal lokalproducerade matvaror. Restaurangen där lunchen förtärdes var LandZungecertifierad. LandZungekonceptet kommer att presenteras till flera aktörer inom Södra Fjällen och även till andra Leaderområden i Sverige, eftersom det torde väcka intresse och skapa samarbetsmöjligheter. Efter lunchen besöktes projektet Allgäuer Sommerakademie Altusried. Projektet består av en utomhusteater samt olika aktiviteter länkade till teaterverksamheten på sommaren. Många aktörer finns med i projektet, både vad gäller finansiärer och medverkande, och engagemanget är starkt. Samma dag som besöket i Allgäu var, möttes LAG Södra Fjällen och fattade beslut om två kulturprojekt, varav ett var en sommarakademi i Härjedalen. Dessutom 6

7 är projektägarna i Härjedalen tysktalande, vilket gör att samarbetsmöjligheterna mellan bägge projekt i Tyskland och Sverige torde vara givna. Båda dessa kommer att föras samman om det finns en vilja att ha ett samarbetsprojekt. Teatern i Altusried där sommarakademin hålls. Heribert Kammel och Sabine Weizenegger på läktaren Efter detta besöktes broprojektet mellan byarna Fischers och Pfosen. Detta projekt betraktas i Regionalentwicklung Oberallgäu till viss del som frontprojektet i området, eftersom det har mobiliserat många aktörer och fått omfattande, ideella insatser. Till och med LAG var med och deltog i byggandet av bron, som skedde mellan april och augusti Mycket diskuterades kring jämförelsen av broprojekten i Oberallgäu och i Sälen, eftersom båda projekt är mycket lika till sitt upplägg och genomförande. Båda har varit budgetmässigt omfattande, har involverat många aktörer och har haft ett stort ideellt engagemang. Hängbron över ån Iller norr om Altusried mellan byarna Fischers och Pfosen. Därefter besöktes fäboden i Lauben hos Georg Abele. Med Georg Abele och Sabine Weizenegger diskuterades det om lokal matproduktion och lokala råvaror, eftersom Allgäu är Tysklands mjölkbod. Det mesta av mjölkproduktionen konsumeras utanför regionen, t.o.m. utrikes, men så gott som all lokalkonsumtion består av den lokala produktionen av 7

8 mjölkvaror. Det familjeägda företaget Feneberg i Kempten riktar sig in på försäljningen av lokalproducerade varor i sina supermarknader och dit säljer lantbrukarna sina varor. Idag finns det 75 butiker av varierande storlek i både Bayern och Baden-Wurttemberg med anställda. Diskussionen handlade också om mjölkproduktionen och distributionen i Sverige, vilken skiljer sig tydligt från den i Tyskland, där lokal konsumtion och försäljning är regel i stället för undantag. Georg Abele visar sina kor för LAG Regionalentwicklung Oberallgäu och Leader Södra Fjällen En butik från den familjeägda livsmedelkedjan Feneberg, Det sista besöket för dagen var lanthandeln (Dorfsladen) i Krugzell, som har varit ett Leaderprojekt efter att butiken behövde stöd för att fortsätta sin verksamhet. Förnyelse av butik och omstruktureringar möjliggjorde en utveckling av lanthandeln, som idag fortsätter att erbjuda livsmedel åt byborna. Lanthandeln i Krugzell Efter detta tackades Sabine Weizenegger för dagen och besöken av projekten. 8

9 Fredag 27 april Dagens första besök skedde på Alpseehausmuseet i Immenstadt. Museet är ett Leaderprojekt ämnat att visa upp arvet i naturparken Nagelfluhkette. Projektet har en pedagogisk inriktning mot barn och ungdomar, men publiken är bred och allmän. Muséet visades upp av Sonja Hölzler, men eftersom en stor del av museet är under uppbyggnad så blev rundgången snabb och i stället blev det diskussioner kring projektet och hur Leader fungerar i området. Andreas Güthler, Leadersamordnare för naturupplevelsecentrum i Allgäuiska alper, anslöt sig till diskussionen och berättade om hur Leader har varit en given medfinansiär till olika projekt. Naturum i Fulufjället presenterades i stora drag för Sonja Hölzler och Andreas Güthler, och det finns intresse på tysk sida att veta mer om verksamheten vid Njupeskär. Det visar sig att det också finns problem i samband med jakt i området och naturparken. På liknande vis som i Sverige finns det konflikter mellan jägare och myndigheter om jakträtter och möjligheter att jaga i naturparksområden. Sonja Hölzler och Andreas Güthler Alpseehaus-museet i Immenstadt. Efter besöket i Immenstadt besöktes Allgäuer Bergbauernmuseum i Immenstadt-Diepolz och andre vice-ordförande Siegfried Zengerle visade upp museet, som bl.a. har som tema fäbod, djurhållning, hantverk och lokal mat. Muséet har en inomhusvisning, där t.ex. en vävstol visas upp, hur fäbodar tidigare drevs samt hur mjölk- och ostproduktionen idag fungerar i moderna anläggningar. 9

10 Siegfried Zengerle, andre vice-ordförande i LAG Modernt mejeri i Bayern Så många 50L-spann producerar varje ko i Allgäu om året! Utanför museibyggnaden finns både utomhuspresentationer, som t.ex. en bipaviljong i drift, en levande fäbod samt en örtagård. Kor, höns och getter visas upp för publiken i sin egen miljö i fäboden. Publiken får således se fäboddriften i verkligheten, men eftersom området är privat så får inte publiken förflytta sig fritt utanför de platser som är öppna för beskådning. 10

11 En bipaviljong med fyra kupor i gång Ovanför fäboden finns Sattlerhof (Sadelgården), som är det senaste Leaderprojektet i muséet. På Sattlerhof visas hur en gammelgård såg ut för drygt 100 år sedan samt hur kök, snickeri, ostkällare och verkstad fungerade. Där organiseras även matlagningskurser för ungdomar och vuxna i köket, där maten lagas på traditionellt vis på järnspis. Andra kurser och utbildningar som har med traditionellt fäbodliv organiseras i byggnaden. Sattlerhof, där olika aktiviteter inom traditionellt hantverk organiseras Köket där matlagningskurser hålls Det gamla snickeriet, där lokala snickare erbjuder utbildningar. 11

12 Efter besöket bjöds det på lunch med lokala rätter. Diskussionerna handlade om fäbodar, fäboddrift i Oberallgäu samt hur Leaderprojekt har genomförts på Bergbauernmuseum. Avfolkningsproblematiken och avvecklingen av infrastruktur diskuterades också under lunchen, eftersom detta är också ett problem i Södra Fjällen. Efter att ha tackat Siegfried Zengerle för gästfriheten avslutades projektbesöken 55 km längre bort i ett annat, angränsande Leaderområde, nämligen Landkreis Ostallgäu. Die Sennerei Lehern (fäboden i Lehern) ligger knappt 10 km från Füssen, där de världsberömda slotten Hochschwanstein och Hohenschwangau ligger. Die Sennerei Lehern har haft projekt under Leader+-perioden, med invigning av informationscentrum för näringslivet inom mjölk- och ostbranschen i Allgäu i maj Projektet består av ett informationscentrum, visning av produktion av mjölk- och ostprodukter samt organisation av olika aktiviteter relaterade till mjölkvarunäringen. På centrumet finns bortsett från ostar även litteratur och DVD i utbildningssyfte för att visa verksamheten för publiken. Projektägaren kunde dessvärre inte träffas, men kontakt kommer att tas med honom framöver, om det finns intresse inom Södra Fjällen att få information om fäbodbruket i hela Allgäu. Försäljning av ostar på Sennerei Lehern Information om Leaderprojektet i lokalen 12

13 Huvudbyggnaden till Die Sennerei Lehern, som byggdes Samarbetsmöjligheter mellan Leader Södra Fjällen och Leader Regionalentwicklung Oberallgäu Det finns många möjligheter till samarbeten mellan Leader Södra Fjällen och Leader Regionalentwicklung Oberallgäu. En möjlighet är att föra samman sommarakademin i Härjedalen och sommarakademin i Oberallgäu, eftersom projekten är mycket lika och språkmässigt inte innebär några svårigheter, eftersom projektägarna både i Tyskland och Sverige är tysktalande. Det torde också finnas möjligheter till samarbeten inom lokal matproduktion och fäboddrift. Projektet LandZunge skall presenteras i Sverige, eftersom det redan är välutvecklat i Tyskland och kan vara en modell att lära sig av i Sverige. För fäbodar kan man presentera Kälber EG efter att ha besökt fäboden i Lauben. Naturum i Fulufjället skulle också kunna få information om Alpseehaus, eftersom utställningen i Immenstadt också är ett museum över en naturpark. 13

14 Slutord Utbytet med Leader Regionalentwicklung Oberallgäu har varit mycket lärorikt och givande. Att lära sig om hur Leader fungerar i Tyskland, hur finansieringar fungerar, vilka aktörer som är delaktiga i ett projekt samt hur Leader marknadsförs utåt har givit många nya kunskaper. Det intressanta är att trots det långa avståndet mellan respektive Leaderområde (1 850 km), så är likheterna många. Det finns två mycket liknande projekt i respektive Leaderområde och det finns goda möjligheter att i framtiden skapa gemensamma projekt i de olika sektorer som finns representerade i Sverige och Tyskland. Referenser Allgäuer Sommerakademie: Allgäuern Bergbauernmuseum: Das Alpseehaus: Feneberg: Hängebrücke Fischers Pfosen: Der Jakobus-Pilgerweg in Allgäu: Kälber EG Allgäu: LandZunge: Leader Landkreis Ostallgäu: Leader Regionalentwicklung Oberallgäu: Die Sennerei Lehern: Vitalzunge: 14

Möte Södra Fjällen Regionalentwicklung Oberallgäu. 10 december Altusried, Bayern

Möte Södra Fjällen Regionalentwicklung Oberallgäu. 10 december Altusried, Bayern Möte Södra Fjällen Regionalentwicklung Oberallgäu 10 december 2012 Altusried, Bayern Leader Södra Fjällen: Mikael du Bouzet Leader Regionalentwicklung Oberallgäu: Julia Empter-Heerwert Innehåll Samarbetsmöjligheter

Läs mer

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar Leader Sverige 2007-2013 Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar LEADER - Liaisons Entre Actions de Dévelopment de l

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-03-30

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-03-30 Datum: 2011-03-30 Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Tid: 8:30-11:30 Plats: Stadshuset, Södertälje Beslutande: Ansa Borin Peter Friström Tage Gripenstam Björn Jonsson Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik

Läs mer

Privat. Övrigt offentligt stöd. Svenskt stöd (statlig del) EU-stöd

Privat. Övrigt offentligt stöd. Svenskt stöd (statlig del) EU-stöd Leaderguiden 2016-04-26 Till skillnad från programperioden 2007-2013 kommer inte ideella resurser att ingå som en privat medfinansiering i projektens budget. Under programperioden 2014-2020 kommer det

Läs mer

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Anitha Barrsäter och Mikaela Berghäll vid Leader Nedre Dalälvens besök i Pomoväst 2008. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Studieresa med inriktning Närodlat/Ekologiskt & Gårdsbutik till södra Tyskland Bayern, september 2012

Studieresa med inriktning Närodlat/Ekologiskt & Gårdsbutik till södra Tyskland Bayern, september 2012 Västernorrlandsgården är varumärket för god och smakrik mat av hög kvalitet från Västernorrland. Smakstart är projektet som ökar lönsamhet, utbud och efterfrågan av lokala råvaror och förädlade livsmedel.

Läs mer

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 Välkommen till kortversionen av vår strategi Syftet med denna kortversion är att snabbt ge dig en idé om vad Leader är, hur du kan söka Leaderpengar och för

Läs mer

Lokalt ledd utveckling gör skillnad

Lokalt ledd utveckling gör skillnad Lokalt ledd utveckling gör skillnad Bakgrund Lokalt ledd utveckling stammar ur de erfarenheter man har av flera programperioder med Leadermetoden inom EU. Leader var från början ett gemenskapsinitiativ

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Organisationsnummer 802496-4218 VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET 2016-2023 VERKSAMHETSPLAN Leaderkontoret Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2012-09-05. Övriga deltagare: Jeanette Lewald, verksamhetsledare och Sonia Nilsson Wegler, projektadministratör

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2012-09-05. Övriga deltagare: Jeanette Lewald, verksamhetsledare och Sonia Nilsson Wegler, projektadministratör Datum: 2012-09-05 Tid 9-14 Plats: Mötesplats Enhörna Beslutande: Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Tage Gripenstam Anna Nienhüysen Lars-Gunnar Thor Peter Friström Ansa Borin Elisabet Aschan Övriga deltagare:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Vad är ett Leader område? Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l Economie Rurale.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Nationell träff, 15 16 maj 2014, Sandviken

Nationell träff, 15 16 maj 2014, Sandviken 1 2014-05-20 Nationell träff, 15 16 maj 2014, Sandviken Ett viktigt inslag på träffen var kollegialt lärande genom att utbyta erfarenheter på tre olika teman. Deltagarna växlade mellan olika diskussionsbord

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Slutrapport till Jordbruksverket

Slutrapport till Jordbruksverket Slutrapport till Jordbruksverket 1. Journalnr:L01-203 Projektnamn: Närproducerad och ekologisk mat i Astrid Lindgrens Hembygd. Stödmottagare: LAG Astrid Lindgrens Hembygd 2. Kontaktperson: Ingrid Tengkvist,

Läs mer

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping Mötet inleddes med att vi lärde känna varandra lite bättre. 1. Mötets öppnande Mötet öppnandes av ordförande, Caroline Dieker. 2. Fastställande

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Stenkyrka Affären Journalnummer: 2010-3948 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gotland Kontaktperson

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och riktade ett särskilt välkommen till de medlemmar som deltar vid dagens möte.

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och riktade ett särskilt välkommen till de medlemmar som deltar vid dagens möte. Sid 1(7) Protokoll fört vid LAG-gruppsmöte URnära Datum: 2016-04-27 Tid: kl. 17.30 20.00 Plats: Ersboda slöjdförening Öppet sammanträde. 1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och riktade

Läs mer

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland Vad är Leader? Liane Persson Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013 Tre insatsområden Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun 1. Mötet öppnas av ordförande Kenneth Nyberg 2. Projektbesök på Kolargår n LAG började dagens

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader 2016-05-17 Termer kring och Leader I tabellen hittar du termer som ska användas kring lokal ledd utveckling och Leader i extern kommunikation. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning. Använd listan

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Minnesanteckningar kommunbygderåd 130418

Minnesanteckningar kommunbygderåd 130418 Vår ref: Susann Gustafson Turist och landsbygdsutvecklare Datum: 2013 04 22 Minnesanteckningar kommunbygderåd 130418 Tid: torsdagen den 18 april, klockan 18.30 Plats: Rådde gård, Länghem Närvarande: Dalstorps

Läs mer

Leader Linné. Mötesprotokoll från styrelsemöte i Leader Linné den 26 maj 2010 i Odensjö, Ljungby kommun.

Leader Linné. Mötesprotokoll från styrelsemöte i Leader Linné den 26 maj 2010 i Odensjö, Ljungby kommun. Leader Linné Mötesprotokoll från styrelsemöte i Leader Linné den 26 maj 2010 i Odensjö, Ljungby kommun. Närvarande: Lars Henriksson, Sven Sunesson, Solveig Carlsson, Anette Olsson, Mette Adolfsson, Malin

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Förstudie Kullaleden och Skåneleden Nordväst Kullaleden under tiden mellan projekten har

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Möjligheternas snickeri Södra Timber Torsås

Möjligheternas snickeri Södra Timber Torsås Möjligheternas snickeri Södra Timber Torsås Vi förverkligar dina idéer Vi hjälper både privatpersoner och företag att förverkliga sina inredningsidéer. Hos oss är hantverkstraditionen gedigen och kvalitetsmedvetenheten

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

Guide för att bilda Leaderområden Version 1

Guide för att bilda Leaderområden Version 1 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Guide för att bilda Leaderområden Version 1 Använd Jordbruksverkets dokument Leader inom landsbygdsprogrammet som bakgrundsmaterial

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Hemsidans betydelse inom förskolan

Hemsidans betydelse inom förskolan Hemsidans betydelse inom förskolan VFU-rapport Författares för- och efternamn: Fatima Landstedt och Wanvisa Khakhammay Pedagogiska Institutionen kurs- eller utbildningsnamn: Pedagogik och utbildning 1,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige)

EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige) EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige) JUNI 2016 STRATEGI Generella mål Bevara den naturliga miljön Förbättra förvaltningen

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Samverkan i byn Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gästrikebygden Kontaktperson

Läs mer

Utvärdering av Leader Linnés verksamhet fram till och med april 2013

Utvärdering av Leader Linnés verksamhet fram till och med april 2013 Utvärdering av Leader Linnés verksamhet fram till och med april 13 Innehållsförteckning Sida Inledning.3 Ny teknik.4 Näringslivs och företagsutveckling..4 Bygdeutveckling 4 Social och ekologisk hållbarhet..4

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi framtidens Söderslätt!

Tillsammans utvecklar vi framtidens Söderslätt! Leader Söderslätt Tillsammans utvecklar vi framtidens Söderslätt! www.soderslatt.com Vad är LEADER? Leader* är ett EU initiativ och en del av Sveriges Landsbygdsprogram. Målet är att stödja en hållbar

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-12-12 Diarienummer:2008-009 BF Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Resor & Mat 2014 Företagscheckens namn Lokalproducerat i Vä AB Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr Nybergets Fiber På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. Projektägare: Nybergets Fiber, ekonomisk förening Projektledare: Mikael Lundin Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Pressmeddelande 25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Även 25 år efter murens fall är få svenska företag etablerade i området som utgjorde det gamla

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Från slott till slott Journalnummer: 2008-5592 Kontaktperson i det nominerade förslaget:

Läs mer

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten.

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. ^^^ trm.^^ rl Länsstyrelsen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i s län Avdelning Näringsliv 971 86 LULEÅ ^> nr ^^S 2^^ ^j ^^^y Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. Ansökan om bidrag

Läs mer

Upplandsbygd. Lokalt Ledd Utveckling

Upplandsbygd. Lokalt Ledd Utveckling Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 Lokalt Ledd Utveckling genom Leader Leader står för samverkande åtgärder för att stärka utvecklingen på landsbygden. Underifrånperspektiv där den lokala förankringen

Läs mer

Matturism i Uppland. 42 800 kr

Matturism i Uppland. 42 800 kr Matturism i Uppland Fröslunda Ekogård. Fotograf: Anette Gärdeklint Cylla Projektägare: Bondens mat i Uppland, ekonomisk förening Projektledare: Claudia Dillman Kommuner: Heby, Tierp och Älvkarleby Dnr:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Guide till projektansökan i Jordbruksverkets e-tjänst

Guide till projektansökan i Jordbruksverkets e-tjänst 1 Guide till projektansökan i Jordbruksverkets e-tjänst Följande uppgifter är hämtade från e-ansökan under Jordbruksverkets Mina sidor. Ändringar och/eller förtydliganden är skrivet i kursiv stil. Fullmakt

Läs mer

Landsbygdsarbete. Stadsbyggnadsförvaltningen

Landsbygdsarbete. Stadsbyggnadsförvaltningen Landsbygdsarbete Kommunfullmäktige beslutade den 2-3 november 2015 att Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. En del av landsbygdsarbetet Landsbygdsprogram- antagande under 2016

Läs mer

Projektdirektiv. Framtid Nora 1 (7) Projekt: Framtid Nora ID-nr/dnr Noramacken Ekonomisk Förening Åke Sjöberg. Beställare: Version: 0.

Projektdirektiv. Framtid Nora 1 (7) Projekt: Framtid Nora ID-nr/dnr Noramacken Ekonomisk Förening Åke Sjöberg. Beställare: Version: 0. 1 (7) Projektdirektiv Framtid Nora Projekt: Framtid Nora ID-nr/dnr 2016-1991 Beställare: Noramacken Ekonomisk Förening Åke Sjöberg Version: 0.6 Skriven av: Åke Sjöberg Datum 2016-09-05 Projektwebbplats:

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara alla underlag för utgifterna i original

Läs mer

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Urvalskriterierna är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar samt att säkerställa att de projekt som får stöd av lokalt ledd utveckling genom

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

Spira Mare Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget!

Spira Mare Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget! Spira Mare 2020 Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget! Spira Mare 2020 Lite tråkig fakta! Spira Mare 2020 Leader-metoden Leader är en metod där privat, ideell och offentlig

Läs mer

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Jämställdhetssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Byggnadsvårdscentrum i Kalmar län (Ölands Byggnadsvård)

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Att ansöka om projekt hos Leader Nordvästra Skaraborg

Att ansöka om projekt hos Leader Nordvästra Skaraborg Senast uppdaterad: 2016-12-01 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39 lovisa@leadernvskaraborg.se Emma Häggberg: 070-25 770 93 emma@leadernvskaraborg.se info@leadernvskaraborg.se Att ansöka om projekt

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Vilka stöd går att söka inom lokalt ledd utveckling

Vilka stöd går att söka inom lokalt ledd utveckling 2016-02-19 Vilka stöd går att söka inom lokalt ledd utveckling Vilka stöd finns? Dessa stöd finns inom lokalt ledd utveckling: genomförande samarbete driftstöd Alla beviljade projekt ska bidra till att

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras.

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Februari 2016 Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Målsättningen Målsättningen med detta dokument är att underlätta för föreningen att ta fram underlag för utarbetande

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

Agenda. Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor

Agenda. Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna med Uppsala län Öka

Läs mer

ÖVERHOGDALS BYALAG informerar

ÖVERHOGDALS BYALAG informerar ÖVERHOGDALS BYALAG informerar ÖVERHOGDALS BYALAG informerar Byalaget äger, förvaltar och driver Forngården och Bakstugan. Som utredningen om Överhogdals Forngård 2015-3-16 visar har Byalagets ekonomi de

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet www.jordbruksverket.se Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet Så här fyller du i blanketten Ange det projektnamn som du har angivit i projektplanen och som även

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna varmt välkomna till det första mötet med URnära ideell förening.

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna varmt välkomna till det första mötet med URnära ideell förening. Protokoll interimsstyrelse URnära Ideell förening Tid: Torsdag den 15 oktober kl 17.30-19.30 Plats: Ersboda slöjd, Umeå Närvarande, Maria Bahlenberg, Christer Lindvall, Enar Jonsson, Roger Sandström (tom

Läs mer

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling 1/7 Leader Södertälje landsbygd verksamhetsrapport för 2012 Fakta och organisation Utav de 63 Leader områden som finns i

Läs mer

Hand i hand över havet, del II

Hand i hand över havet, del II Hand i hand över havet, del II LAG och kansli från Nedre Dalälven på besök i Pomoväst. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Dnr: 51 Jnr: 2010-150 Projekttid:

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Tågdagarna i Landeryd Journalnummer: 2010-6360 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Landsbygd

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer