Årsredovisning 2011/2012. livets ord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011/2012. livets ord"

Transkript

1 Årsredovisning 2011/2012 livets ord

2 Innehåll pastorn har ordet 4 styrelsepresentation 5 lokala arbetet 6 utbildning: 10 livets ords kristna skola 11 livets ords kristna gymnasium 13 livets ord bibelcenter 14 livets ords teologiska seminarium 16 media: 18 förlag och tidsskrifter 18 tv-arbetet 20 internationellt: 22 mission 23 israel 27 fastigheter/bakom kulisserna 30 årsredovisning och koncernredovisning: 33 förvaltningsberättelse 34 resultat- och balansräkningar koncernen 36 kassaflödesanalys koncernen 38 resultat- och balansräkningar livets ord 39 noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 42 revisionsberättelse 50 Utrusta Guds folk med hans trosord, visa dem vilka andliga vapen de har, lär dem använda dem och sänd dem ut i segerrik strid för Herren.

3 4 pastorn har ordet styrelsen 5 Kära vänner! Jag vill rikta ett stort, stort tack till dig som på något sätt har stöttat vårt arbete under detta räkenskapsår. Det har varit spännande att se allt som Gud har gjort genom oss och våra många troende syskon runt om i världen. Detta år har varit speciellt på många sätt. Arbetet nådde en mycket viktig milstolpe då vi etablerade organisationen Word of Life International, som proklamerades i Efesus i mars. Det var ett mycket viktigt steg som lade en god grund för framtiden, vilket jag är väldigt glad för. Vårt arbete, som sträcker sig från Sverige i väst till Kina i öst, har alltid byggt på många människors tro och överlåtelse. Vi är helt beroende av människor som tror på det vi gör och står med oss i det verk som vi upplever att Herren har kallat oss till. I och med en djupare etablering av det internationella Livets Ord står vi starkare tillsammans som ett stort nätverk av församlingar i det uppdrag som ligger framför. Ulf Ekman pastor och styrelseordförande Birgitta Ekman ansvarig utgivare missionsmagazinet Även på det lokala planet har arbetet stärkts och breddats detta år då trofasta medarbetare, som Gud har förberett sedan lång tid tillbaka, i ännu högre grad har trätt in och tagit sig an uppgifter och större ansvar på ett underbart sätt. Genom detta tror jag organisationen funnit ny styrka på flera områden. Under åren har vi genomgått olika faser, där tränandet och utrustandet av lokala medarbetare världen över har fått allt större fokus. Ibland slås jag på nytt av och förundras över den effekt detta får för församlingars tillväxt och hur vi når allt längre med evangeliet in i olika områden. Bibelskolorna är ett effektivt redskap för att inbärga skörden i Guds rike, ett underbart Herrens koncept, som fungerar i land efter land. Låt oss stå tillsammans i bön om att detta ska få fortsätta växa och utvecklas. Personligen har jag under året fått göra ett taktbyte, men som organisation upplever jag att vi har mer på gång och bär mer frukt än någonsin. Det lokala arbetet i Uppsala sträcker sig ut till fler människor idag än någonsin tidigare och likadant är det på missionsfältet. Jan Blom pastor Jonathan Ekman vd Maj-Kristin Svedlund styrelseledamot Återigen, ett stort tack till er alla som på olika sätt stöttat vårt arbete. Det är oerhört dyrbart att vi kan arbeta tillsammans i Guds verk på detta sätt. Låt oss fortsätta hålla visionen levande och utföra det uppdrag som Herren har gett oss. I Kristus för hela världen, Ulf Ekman styrelseordförande Robert Ekh pastor & skolchef Svante Rumar pastor

4 DET LOKALA ARBETET 6 avsnitt underavsnitt lokala arbetet 7 Livets Ords lokala arbete Sedan starten 1983 har församlingen Livets Ord arbetat utifrån visionen Utrusta Guds folk med hans trosord, visa dem vilka andliga vapen de har, lär dem använda dem och sänd dem ut i segerrik strid för Herren. Detta tar sig i uttryck i ett vidsträckt missionsarbete, humanitär hjälp till behövande, utbildning för livets alla stadier, ett sprudlande församlingsliv och ett lokalt engagemang i Uppsala stad. Hjärtat i den lokala verksamheten är gudstjänstlivet för församlingens, under räkenskapsåret, medlemmar, och att vara ett andligt hem för både barn, ungdomar, vuxna och äldre människor. Livets Ord önskar också att vara en utsträckt hand till Uppsala genom hjälp till behövande, aktiviteter och integration bland invandrare, samarbete med polis och socialtjänst under stadsfester och mycket mer. vad har hänt under räkenskapsåret ? församlingsverksamheten Förutom den veckovisa verksamheten med gudstjänster och hemgrupper, så kallade cellgrupper, har under året anordnats, bland annat, fyra stora konferenser; Europakonferensen med omkring besökare från hela världen, pastor Ulf Ekmans Vårseminarium, ungdomskonferensen Youth och nyårsfestivalen ElvaTolv som bjöd på musikalen Perpetua & Felicitas, nattvardsgudstjänst, nyårssuppé, konserter med bland andra irländska bandet Iona och en avslutande nyårsvaka. I slutet av september anordnades Inspirations- och väckelsedagar med Ulf Ekman och de inbjuda talarna Hans Weichbrodt (OAS-rörelsen), Daniel Viklund (Frälsningsarmén) och Stefan Salmonsson (Livets Ord Jönköping). Den årliga Julkonserten, som börjat bli ett allt mer uppskattat inslag bland Uppsalaborna, i början av december samlade kring besökare som fick höra julens budskap genom sång, drama och musik. Den 25 januari uppmärksammades Minnesdagen över Förintelsens offer (27 januari) under en onsdagsgudstjänst, något som blivit ett viktigt återkommande inslag i församlingen. Talare var bland andra Livia Fränkel, överlevande från Förintelsens, doktor Anders Gerdmar och Riksdagsledamoten Mikael Oscarsson. Den 20 april anordnades ett mycket uppskattat och välbesökt mansmöte med Ulf Ekman. barnverksamheten Barnen är en viktig del av församlingens arbete och värda mycket uppmärksamhet. Arbetet har som mål att långsiktigt ge barnen en stabil grund i sitt kristna liv och möta deras behov, både andligt, själsligt och fysiskt därför finns både söndagsskoleverksamhet, scoutverksamhet, barnkör, läger och andra aktiviteter för barnen. Under året har söndagsskoleverksamheten (2-12 år) fortsatt med omkring 250 barn och 60 frivilliga ledare varje vecka. Varje söndag har barnen gått till olika workshops, så som pyssel, sport och bakning och sedan under fartfyllda barnmöten fått höra berättelser och principer Snabba fakta Ca medlemmar Ca 180 hemgrupper, s k cellgrupper Ca människor rör sig i församlingens lokaler varje vecka Fyra stora konferenser med tusentals besökare Julkonsert med kring besökare Soppkök i Gottsunda Tjejkväll för de kvinnliga besökarna vid soppköket Kontakt med 500 barn i Uppsala genom Lördagskul Hjälp till hemlösa varje lördag Föreningen Hjälp till behövande - Livets Ords sociala arbete startade Premiär för manshelg på Ribbingebäck Nära 900 deltagare under årets retreater på Ribbingebäck

5 8 lokala arbetet lokala arbetet 9 Drygt deltagare från både Sverige och utomlands deltog under årets ungdomskonferens, Youth. ur bibeln. Söndagsskoleverksamheten har innefattat Söndax för åldrarna 2-10 och 56:an för åldrarna som fungerar som en övergångsfas från söndagsskolan till de stora mötena i kyrksalen. För att stärka relationen mellan barnen och Söndaxledare genomfördes under året en uppskattad förändring där barnen, istället för att byta workshops varje vecka, väljer en och samma för en hel termin. På så sätt får de varje söndag träffa samma kompisar och ledare, vilket skapar en trygghet och en bättre relation mellan parterna. Scoutverksamheten Pionjärerna har rullat på med omkring 30 barn och varje fredag träffas även ett 60-tal barn i 4-6 klass till JG, en kväll med lovsång, andakt och roliga aktiviteter. Barnen får själva hjälpa till mycket inom JG vilket blir en bra förberedelse för dem lagom tills de i åk 7 kommer upp i ungdomsarbetet. Lördagskul är Livets Ords stora, utåtriktade barnverksamhet som under året hållit till i tre bostadsområden i Uppsala Gottsunda, Sävja och Gränby. Dessa områden är väldigt invandrartäta och för många familjer har Lördagskul fungerat som en stabil kontaktpunkt med både kyrkan och den svenska kulturen. Genom fartfyllda och roliga barnmöten samt hembesök har man haft kontakt med 500 barn i de tre distrikten. I samband med barnmötena har också många av barnens föräldrar funnits med och lyssnat. Hembesöken hos familjerna blev för många väldigt betydelsefulla. På församlingsgården Ribbingebäck anordnade vi också två läger - Lilla äventyret och Stora äventyret - som blev en total succé bland barnen. Speciellt för barnen från Gottsunda anordnades även ett tre dagars dagsläger med roliga aktiviteter under dagtid. De sammanlagt omkring 200 lägerdeltagarna fick en välbehövlig paus från vardagens brus och istället leka, tävla, bada och möjlighet att möta Gud under olika samlingar. Under året har man även arbetat vidare med det diakonala arbetet Barn i behov som på olika sätt hjälpt familjer som önskat stöd, exempelvis genom kontaktfamiljer, stödpersoner och praktisk hjälp. Arbetet har omfattat omkring 50 barn. ungdomsverksamheten Ungdomarna på Livets Ord utgör en stor del av församlingens verksamhet, och föryngring har varit ett ledord under de senaste åren. Tonåren är en avgörande tid i många människors liv och därför är strävan i ungdomsarbetet alltid att lägga en stabil kristen grund i ungdomarnas liv. Under året har ungdomsverksamheten fortgått med cirka 400 ungdomar och 70 frivilliga ungdomsledare. Varje fredag har man samlats till gudstjänster och samlingar för åldrarna Under året har även det konceptet Unga Vuxna, som innefattar gudstjänster för åldrarna 20-35, fortsatt. Arbetet är tänkt för att skapa en egen mötesplats för dem som lämnat tonåren. Dessa gudstjänster, med nattvard, samlade omkring 200 personer varje gång. Man arrangerade ett flertal gånger caféoch musikkvällar på Grandbiografen i city, en vanlig mötesplats för Uppsalas tonåringar. Kvällarna blev väldigt lyckade och välbesökta, och varje gång fanns ett antal icke kyrkvana tonåringar på plats. Förutom ett flertal läger, tjej- och grabbhelger, relationskväll och helgteam fortsatte vi med konfirmandundervisning för åttondeklassare. Konfa fungerar som en grundläggande kristendomsundervisning, som för många tonåringar lägger en riktning för framtiden, och under läsåret deltog omkring 70 stycken personer. Året avslutades med ett läger och en konfirmationsgudstjänst. I början av augusti arrangerades Sverigeresan, där 100 ungdomar åkte på evangelisationsresa till Leksand, Umeå, Örnsköldsvik, Jönköping och Göteborg. Genom konserter och personliga möten med lokalborna fick ungdomarna möjlighet att på olika sätt dela sin kristna tro och samtala med och be för människor. Den juni reste 95 deltagare på en ungdomsresa till Israel. I november gick årets stora höjdpunkt Youth av stapeln, Livets Ords ungdomskonferens, som även detta år samlade omkring besökare från både Sverige och andra länder. Bland annat kom un domar från USA, Tyskland, Estland och Polen. Under påskhelgen reste även ett ungdomsteam på missionsresa till Indien. Under året var det premiär för ungdoms- Alpha, en grundkurs i kristen tro. Under året har även det utåtriktade arbetet Tonår fortgått i de invandrartäta områdena Gottsunda och Gränby. På regelbunden basis har man haft andakter, samtalsgrupper, lekar och aktiviteter för ett 50-tal killar och tjejer med invandrarbakgrund. Man har även gjort hembesök, haft Alphakurs, tagit med dem till cafékvällarna på Grand, Livets Ords Julkonsert och mycket mer. Många av ungdomarna i Tonår har församlingen haft kontakt med under många år genom barnverksamheten Lördagskul, därför fungerar det som en naturlig övergångsfas in i tonåren och en viktig kontaktyta med både ungdomarna själva och, i många fall, deras familjer. ribbingebäck Livets Ords församlingsgård Ribbingebäck, som ligger bara några mil utanför Uppsala, har under året fungerat som en andlig oas för många församlingsmedlemmar och utomstående besökare. Med ett stort utbud av olika typer av retreater har många besökare fått möjlighet att i stillhet möta Gud och få sina behov mötta. Under året har man även anordnat själavårdskurs, mammadagar, midsommar- och julaftonsfirande, gemenskapsoch församlingsläger, och för allra första gången en manshelg på Ribbingebäck. Under påskhelgen arrangerades återigen en uppskattad Passionsretreat i ledning av pastor Jan Blom, där deltagarna tillsammans fick följa påskens passionsdrama, alltifrån Jesu bön i Getsemane, Hans korsvandring, lidande och död, hela vägen fram till uppståndelsen från de döda. Under retreaten varvades bönesamlingar med egen tid i stillhet och reflektion. Påskdagen blev en glädjefull uppståndelsedag med gudstjänst och avslutande festmåltid. socialt och utåtriktat Att vara en utsträckt hand i Uppsala har alltid varit en viktig del i Livets Ords arbete, så även under detta räkenskapsår. Många människor lider stor nöd och det är en ständig längtan att som församling kunna hjälpa, bistå och stötta dessa på olika sätt. För att samla all social verksamhet under ett och samma tak startades under året föreningen Hjälp till behövande - Livets Ords sociala arbete där församlingens verksamhet inom dessa områden i fortsättningen kommer att ingå. I vårt hus i Gottsunda har vi fortsatt drivit soppkök för hemlösa, fattiga och ensamma människor. Ett stort antal frivilliga har funnits på plats för att servera mat och fika och samtala med människor, och vid behov även be för dem. Under våren anordnades en tjejkväll för de kvinnor som brukar komma till soppköket. De blev rejält ompysslade med god mat, presenter och nya kläder. Arbetet bland de hemlösa i city har fortsatt. Varje lördagsmorgon har vi mött hemlösa på Vaksala torg och delat ut frukost, mat och kläder efter väderlek och årstid. Att kunna ha egna lokaler för de hemlösa har länge varit en längtan för församlingen och under året blev det verklighet då vi fick överta ansvaret för värmestugan Grottan, belägen i Uppsala city. Ett stabilt gäng av både män och kvinnor har regelbundet kommit för att få ett värmande mål mat, en dusch, nya kläder eller möjlighet att vila och samtala. Under året har även arbetet med att hjälpa flyktingar i Uppsala fortgått. Det har bland annat innefattat mycket praktisk hjälp när det kommer till exempelvis ansökningshandlingar och kontakt med myndigheter. Vid jul anordnades också ett julaftonsfirande med internationell prägel, med omkring 500 besökare; de allra flesta sådana som vi har kontakt med genom vårt utåtriktade arbete. Under Kulturnatten och Valborg fanns församlingen på plats med omkring 100 frivilliga nattvandrare. Detta har blivit en återkommande insats i samarbete med polis och socialtjänst, som flera gånger specifikt uttryckt sin tacksamhet till församlingens engagemang. Insatserna har bidragit till ett lugnare Uppsala, färre omhändertagna, alkoholpåverkade minderåriga och även gett många möjligheter att dela vår tro med människor. Under Kulturnatten hade även församlingen ett caféoch musiktält på St Eriks torg. Under dessa tillställningar och även varje fredag- och lördagkväll fanns församlingsmedlemmar och bibelskoleelever på plats med så kalllade Streetmission-bord där förbipasserande kunnat få en kopp kaffe, kaka och om så önskat ett samtal kring den kristna tron. tjejkväll i soppköket Livets Ords soppkök i Uppsala, har blivit en oas i tillvaron för många ensamma och utsatta människor som på olika sätt fått kämpa sig fram genom livet. En kväll under våren fick kvinnorna stå extra mycket i centrum då det var dags för tjejkväll med middag, styling, smink och fotografering på schemat. Förväntansfulla anlände kvinnorna till lokalen som kvällen till ära gjorts mysig med vita dukar och kandelabrar på borden, och med stationer för smink, klippning, hårstyling och manikyr. Kontoret hade tillfälligt gjorts om till klädbutik, full av färgglada plagg och accessoarer. - Det var så roligt att få hjälpa dem hitta kläder som de kände sig fina i och som passade dem i färger och till deras personlighet, berättar Madelene som hjälpte till med stylingen. Ska vi få behålla kläderna? Kläder som är så dyrt sa en kvinna som kom in till mig. Det är som en dröm det här! När ska jag vakna sa en annan. - Det går inte att beskriva hur man kände sig när man såg resningen som kom fram hos våra gäster, berättar Anneli som var med och arrangerade kvällen. En av gästerna var en kvinna som ofta besöker soppköket. Hon har varit väldigt sluten, tom i blicken, klädd i svart och drogad av mediciner, men den här kvällen blommade hon ut fullständigt. - Det är svårt att beskriva hur vacker hon blev, hon förde sig som en drottning, berättar Anneli. Numera skiner kvinnan som solen och pratar mycket. Hon refererar ofta till tjejkvällen och säger det var en sådan underbar kväll, det måste vi göra fler gånger.

6 10 avsnitt underavsnitt utbildning livets ords kristna skola 11 Livets Ords Kristna Skolor Livets Ords Kristna Skola (LOKS) startade 1985 och blev statligt godkänd Efter år av stark tillväxt omfattar grundskolans verksamhet idag 635 elever fördelade på fem skolenheter i kommunen. LOKS har under åren, i allmänna undersökningar, visat höga studieresultat. Skolenheterna har en trygg och lugn studiemiljö där elevernas förberedelser för framtiden, genom utbildning och träning, sker på en elevanpassad nivå i en miljö där eleverna har möjlighet att utveckla sin kristna tro. Skolpersonalen arbetar för att varje elev ska få utrymme och möjlighet att utvecklas som individ, efter sin potential, och blomma kreativt redan under sin studietid. Grundskolorna har bra resurser för special- och stödundervisning, för de elever som behöver det, och en grundsärskola för en handfull elever. Förskolans verksamhet är stabil och tillströmningen av barn ökar. Snabba fakta från förskolan & grundskolan 711 barn och elever 144 personal Goda studieresultat på nationella prov Genomsnittligt meritvärde, 235 p. Gymnasiebehörigheten, 97,3 % Språkresor till England, Frankrike, Spanien och Tyskland vad har hänt under räkenskapsåret ? förskolorna Löfteslandets förskola är sedan många år en grönskande kvist på Livets Ords-trädet. Under året har Löfteslandet förökat sig då tillstånd gavs för att bedriva ytterligare en förskola, Majgården i Storvreta. Den arbetar nära Fridhemsskolan, vars rektor också blev förskolechef för Majgården. De båda förskolorna, med 76 elever och 18 personal, har haft barn alltifrån 15 timmar per vecka upp till heltid. Öppen förskola har också fungerat i verksamheten. grundskolorna Livets Ords grundskolor (förskoleklass åk 9) har under läsåret haft 635 elever och 126 personal. Verksamheten innefattar fem grundskolor; låg- och mellanstadieskolorna Fridhemsskolan, Källskolan och Trädgårdsskolan, som även har förskoleklass och fritidshem, samt grundsärskolan Emanuelskolan för årskurserna 1-9 och Kyrkskolan som står för högstadieverksamheten. Eleverna kommer från totalt åtta olika kommuner. Skolorna har haft ett bra verksamhetsår trots introduktion av ny skollag med skolförordning, ny läroplan och ett nytt betygssystem som eleverna i åk 8 fick pröva på. Från och med nästa läsår är det nya betygssystemet fullt utbyggt för eleverna i åk 6-9. Emanuelskolan, Livets Ords grundsärskola, har haft sex elever och fyra personal. intensiv läsning Under läsåret fortsatte skolorna med läsprojektet Läslusen. Mest intensivt har det varit för eleverna i förskoleklass till och med åk 6. Projektet syftar till att uppmuntra eleverna att läsa många böcker och på så sätt öka läsförståelsen, läshastigheten och ordförrådet. Samtliga elever testas i sin läsning tre gånger per läsår och bedöms då efter ett läs- och utvecklingsschema. språkresor Språkresorna är en av höjdpunkterna för eleverna i åk 9. Årets språkresor som gick till England, Tyskland, Frankrike och Spanien blev alla mycket lyckade. Under en

7 12 utbildning livets ords kristna skola utbildning livets ords kristna gymnasium 13 Läslusen, intensivträning i läsning för att nå bättre läsförmåga, läsförståelse och ordförråd. Eleverna, totalt samlat in drygt kr till olika hjälpprojekt elever har gått på Livets Ords grundskolor vecka fick eleverna möjlighet att pröva språket, se och uppleva den miljö och kultur vars språk de studerat i flera år. De fick även träffa jämnåriga elever på den plats de besökte. Elevernas språkkunskaper och sociala kompetens kom då väl till pass. engagemang för elever i andra länder Under läsåret har eleverna samlat in pengar till olika hjälpprojekt, bland annat till ett skolprojekt i Indien och till ett hem för flickor i Nepal som räddats undan trafficking. Årets insamling landade på omkring kr. Genom åren har eleverna själva samlat in drygt kr. studieresultat Grundskolans elever låg bra till på de nationella proven i åk 6 och 9. För de 75 elever som utexaminerades från Kyrkskolan var det genomsnittliga meritvärdet 235 poäng. Behörigheten till gymnasieskolan var 97,3%. Totalt har, i och med detta verksamhetsår, elever studerat på någon av Livets Ords grundskolor sedan starten Livets Ords Kristna Gymnasium Sedan starten 1990 har drygt 800 elever examinerats från Livets Ords Kristna Gymnasium (LOKG). Uppdraget är att utrusta eleverna för vidare studier, vilket görs genom en gedigen kunskapsförmedling och karaktärsdaning. Målet är även att eleverna ska växa i sin Gudsrelation under tiden på gymnasiet. vad har hänt under räkenskapsåret ? Snabba fakta 111 elever Gick in under den nya statliga gymnasiereformen Fyra valbara program Genomsnittligt betyg på 14,4 (övriga riket ligger på 14.0) Högskolebehörighet för avgångseleverna var 93,3% LOKG har under läsåret haft 111 elever, varav 37 tog studenten. Under året har LOKG, liksom alla Sveriges gymnasieskolor, gått in under den nya statliga gymnasiereformen. För LOKG har detta bland annat inneburit att de tidigare tre valbara programmen med ett flertal olika inriktningar istället formats om till fyra linjer - Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet samt Estetiska programmet. De elever i åk 2 och 3 som påbörjade sin gymnasiegång innan den nya reformen infördes får slutföra sin utbildning enligt det gamla skolsystemet. studieresultat LOKG har, som tidigare år, legat bra till då det kommer till elevernas studieresultat. Det genomsnittliga betyget har legat på 14,4 vilket kan jämföras med 14,0 i övriga riket. För avgångseleverna låg behörigheten till högskola och universitet på 93,3% i jämförelse med 86,8% i övriga riket. Antalet lärare på hundra elever var 11,4 vilket generellt ses som en mycket hög siffra. facebooksida Under läsåret startade LOKG en egen sida på Facebook för att enklare kunna kommunicera med sin målgrupp. Sidan fungerar både som ett ansikte utåt men även som en informationskanal för eleverna med aktuell information, satsningar och bildspel. Vi annonserade även på flera relevanta hemsidor och deltog under lokala gymnasiemässor. musikproduktion De elever som gått det estetiska programmet med musikinriktning har under läsåret spelat in en egen skiva ute i musikstudion på församlingsgården Ribbingebäck. Det egenvalda temat för låtskrivandet var abort och alla eleverna skrev text och musik själva. Förutom inspelningen medverkade några av eleverna med sina låtar på En kväll för livet som anordnades av Artists Celebrating Life på Göteborgs nation i Uppsala. studieresor I september reste eleverna i åk 1 på Naturvetenskapsprogrammet på studieresa till evangelisationsfartyget Elida. Där läste de in delar av Naturkunskap A. Vi har även anordnat idrottsdagar, dikttävling och återträff för avgångsklasserna 2002 med mera. Musikeleverna spelade in en skiva med egenskrivna låtar Studieresa till evangelisationsfartyget Elida LOKG startade en egen Facebooksida

8 14 utbildning livets ords bibelcenter avsnitt underavsnitt 15 Snabba fakta 234 elever från 27 länder Missionsteam till totalt 18 länder Flera retreater på församlingsgården Ribbingebäck Gemenskapsdagar och fester Första läsåret med nya LOBC 2.0 Livets Ords Bibelcenter Oavsett vart livet för en och vad Gud kallar en till är ett år på bibelskola den allra bästa förberedelsen för framtiden. Att under ett år djupare studera bibeln och upptäcka det spännande livet tillsammans med Jesus och i en levande församling är berikande och ger möjlighet att växa som kristen. Bibelskolor är ett av Livets Ords allra viktigaste redskap när det kommer till att utrusta troende som i sin tur kan sprida vidare ordet till sin omgivning. På så sätt växer Guds rike. Livets Ords Bibelcenter i Uppsala startade redan 1983 och har sedan dess knoppat av sig fler bibelskolor i andra länder där Livets Ord bedriver missionsarbete. Många av ledarna för våra allra största församlingar runt om i världen har gått ett eller två år på bibelskola för att komma närmre Jesus och se sin kapacitet som kristen. vad har hänt under räkenskapsåret ? Livets Ords Bibelcenter (LOBC) hade under läsåret 141 elever i årskurs 1, från hela 19 länder, bland andra Kina, Taiwan, Israel, USA, Ryssland, Burundi. Årskurs 2 hade 93 elever från 18 länder. retreater Att under bibelskolåret få stilla ner sig emellanåt och söka Gud på egen hand är viktigt, och för att ge ytterligare möjlighet för eleverna att göra detta anordnades under året ett flertal retreater på Livets Ords församlingsgård Ribbingebäck utanför Uppsala. Både åk 1 (svenska och internationella elever) och åk 2 hade egna retreater som blev ett bra komplement till den dagliga undervisningen på bibelskolan. missionsteam Ett bibelskolår handlar inte bara om bibelundervisning utan även om att aktivt kunna få leva ut ett kristet liv i en församling och praktisera på missionsfälten. Förutom att hjälpa till med den dagliga verksamheten på Livets Ord, så som lovsång, barn- och ungdomsverksamhet och det utåtriktade, sociala arbetet åkte eleverna på missionsteam. Årskurs ett åkte på missionsteam under tre veckor. Detta var något nytt för årskurs 1. Årskurs två genomförde sin fyra veckor långa missionspraktik. Resorna gick till Armenien, Georgien, Tjeckien, Slovakien, Tyskland, Österrike, Albanien, Kosovo, Bulgarien, Grekland, Estland, Finland, Indien, Mongoliet, Ryssland, Ukraina och Vietnam där eleverna fick praktisera vad de lärt sig på bibelskolan genom att predika, dela vittnesbörd och hjälpa till i lokala församlingar. Praktiken är ett bra och fruktbärande sätt att pröva på det Gud har kallat varje troende till att dela evangeliet. gemenskapsdagar Familjekänslan är viktig på LOBC. Under året arrangerades därför flera gemenskapsdagar och fester för eleverna. Under lättsamma former fick de möjlighet att lära känna varandra över både ålders- och landsgränserna. Julfest och högtidlig vårfest arrangerades även under året. lobc 2.0 för första gången Det gångna läsåret blev det allra första med det nya konceptet LOBC 2.0 där tidigare åk 1 och 2 slogs ihop till ett ultimat bibelskoleår med det allra bästa från de två åren, samt en tre veckors missionsresa som nytt inslag. Åk 2 i sin tur finns kvar men har formats om till en terminslång bibelskola med inriktning på mission.

9 16 utbildning livets ords teologiska seminarium utbildning livets ords teologiska seminarium 17 Livets Ords Teologiska Seminarium Snabba fakta Totalt ca 700 studenter på campus i Uppsala, online eller inom pastorsutbildning 146 studenter tog olika examina från pastorskurs till master Pastorsutbildning på olika nivåer i Donetsk, Brno, Moskva och Uppsala 25 valbara onlinekurser Ny utbildning med fokus på församlingspraktik startade Fortbildning för pastorer, ledare och avdelningschefer inom Livets Ord Uppsala Livets Ords Teologiska Seminarium (LOTS) grundades 1994, då kalllat Livets Ords University, och fungerar som en filial till Oral Roberts University i Tulsa, USA. LOTS fyller en viktig funktion i att vidareutbilda pastorer, ledare och troende i teologi på akademisk nivå. Att forma stabila och kunniga pastorer är oerhört viktigt för att nya församlingar ska kunna starta och befintliga växa och leva i enlighet med Guds ord, och ledorden i arbetet är att träna en ny generation av ledare. LOTS har utan tvekan spelat en viktig roll i utbredandet av Livets Ords arbete runt om i världen, då många nyckelpersoner i vårt nätverk studerat här, och efterfrågan på teologisk undervisning blir bara större för varje år. LOTS tränar ledare på två sätt: genom att erbjuda en flerårig pastors- missionärs- och teologiutbildning i Uppsala och via Internet och genom fortbildning av aktiva pastorer ute på Livets Ords internationella arbetsfält. De mobila pastorskurserna och vidareutbildningarna flyttas varje år runt i vårt nätverk för att ge möjlighet för så många pastorer som möjligt att delta. Genom att på så sätt göra de geografiska avstånden kortare breddas målgruppen avsevärt. Flera av Livets Ords center satsar mycket på att deras ledare ska delta i LOTS pastorsutbildning. De som studerar vid LOTS i Uppsala får en gedigen grund på tre områden: akademisk kunskap, andlig utveckling och praktisk träning. Detta sker genom utbildningarna Bachelor of Arts i Nya Testamentet (motsvarande en teol kand) med inriktning på bland annat pastorstjänst och mission, tre magisterexamina i teologi och pedagogik, ett antal ettåriga diplomakurser (som kan tas i egen takt via Internet) och möjlighet att läsa enstaka kurser allt på campus i Uppsala eller via internet, s k Global Campus. LOTS ger en unik kombination av akademisk utbildning, pastoral- och missionspraktik och ett genuint andligt DNA som genomsyrar både campusmiljön och undervisningen. vad har hänt under räkenskapsåret ? LOTS har under läsåret haft totalt ca 700 studenter som studerat på någon av våra pastorsutbildningar, på campus i Uppsala eller via internetkurser. Bland personalen har det varit omkring 15 aktörer (anställda och frivilliga), som i praktiken motsvarar ungefär fem heltidsanställda. pastorsutbildning Varje år håller LOTS (i samarbete med Livets Ords missionsarbete) en mobil, halvakademisk, pastorkurs (steg ett i pastorsutbildningen). Tidigare år har kursen arrangerats i Uppsala, Moskva, Kiev, Jerevan, Singapore, Oslo och Bratislava, Donetsk och i år hade turen kommit till Novosibirsk i Sibirien, där 140 pastorer deltog. Kursen präglades av det ovanliga klientelet: de flesta av eleverna har en bakgrund i missbruk och kriminalitet och hungern på kunskap var stor. Steg två i pastorutbildningen, PTP Pastoral Theological Program, som innebär tio akademiska kurser, fanns utlokaliserad i Moskva med 120 deltagare. I Uppsala fortsatte fortbildningen av församlingens egna pastorer, bibellärare och avdelningschefer, med målet att även i framtiden satsa på detta som ett led i att höja utbildningsnivån bland nyckelpersoner i församlingen. Steg tre i pastorutbildningen, PTP II, som innefattar ytterligare tio akademiska kurser med en hel del pastoral praktik, fortsatte under året i Brno, Tjeckien, med cirka 100 deltagare från länder som Tjeckien, Polen, Slovakien, Albanien, Ukraina, Portugal, Tyskland, Norge, Sverige och Ryssland. internetutbildning Under året har det funnits 25 valbara onlinekurser på flera olika språk som gjort det enkelt för studenterna att studera på distans och dessutom i sin egen takt. Ett tiotal av kurserna utgör tillsammans ett Diploma in Theology, som alltså har kunnat tas helt på distans. Utvecklingsarbetet påbörjades för att kunna ge ytterligare åtta internetkurser på ryska, och tillsammans med Christian Leadership på ryska kommer det finnas nio från och med HT med fokus på praktik Under året började planeringen för ett nytt missionsinriktat praktikprogram som sjösätts under 2012, där studenter från LOTS Uppsalacampus erbjuder en mobil bibelskola för bland annat ungdomsläger och liknande, med Ryssland som första fält. Praktiken i församlingen i Uppsala fortsatte och utvecklades i samarbete mellan församlingens pastorer och LOTS. församlinguniversitet Som ett led i församlingens utveckling gavs en kvällskurs på halvfart på svenska, vilket lockade både ungdomsledare, cellgruppsledare och församlingsmedlemmar i övrigt. Ämnet var Introduktion till teologi, där olika lärare från LOTS undervisade inom sina specialområden. Utfallet var positivt och formen permanentas så att en till två sådana kurser ges varje år. trygg i sin pastorstjänst 30-åriga Martin Kisslinger är en av många studenter som utbildat sig på LOTS i Uppsala. Med en Bachelor of Arts, New Testament Major Old Testament Minor i ryggsäcken arbetar han idag som assisterande pastor i Wien, Österrrike. Han säger själv att studierna på LOTS var en avgörande förberedelse både andligt och praktiskt för vad Gud har kallat honom att göra. - Jag känner mig väldigt trygg i det jag gör och undervisar tack vare mina studier på LOTS. Jag vet att det jag predikar inte är min egen lära utan något som har undervisats och kommunicerats av kyrkan genom hela kristenhetens historia.

10 18 avsnitt underavsnitt media förlaget 19 Ett flertal skivor släpptes, bland annat Innerligt tacksam med Ida Möller, lovsångsledare i Hillsong Church Stockholm Duon Proklaim med Simen Thelander och Johannes Bergkvist släppte både skivan Messiah och den digitala ep:n Sunrise Den teologiska tidsskriften- Keryx har gått ut vid fyra tillfällen till 600 prenumeranter Gratistidningen Missions- Magazinet har gått ut vid fyra tillfällen till omkring läsare Snabba fakta Tryck och distribution av 17 böcker Storsatsning på barnprodukter med bland annat både boksläpp och dvd-boxar Succéboken Aldrig fel att vara helnykter av Carl- Gustaf Severin släpptes Monter på Bokmässan i Göteborg Förlag och tidsskrifter Livets Ords Förlag är en viktig beståndsdel i uppfyllandet av visionen utrusta Guds folk med hans trosord. Under många år har förlaget tryckt och distribuerat trosundervisning i form av böcker, cd, dvd och mp3 på en rad olika språk. Över 700 boktitlar översatta till 50 språk, vilket tillsammans utgör fler än sex miljoner böcker, har spridits ut över hela världen. En bok eller cd kan nå långt över landsgränserna och i sin tur lånas ut eller skickas vidare till vänner och bekanta. På så sätt blir kontaktytan enorm. Många människor, däribland flera pastorer och församlingsledare, vittnar om hur de blivit välsignade av undervisningen de fått ta del av. vad har hänt under räkenskapsåret ? illustrerar vardagsetik och bibliska sanningar i klassisk sagomiljö. En av de mest uppmärksammade böckerna under räkenskapsåret var Carl-Gustaf Severins bok Det är aldrig fel att vara helnykter som berör det aktuella ämnet alkohol och kyrka. Alkohol har alltmer blivit ett stort problem och i boken betonar Carl-Gustaf vikten av kyrkan som en alkoholfri zon dit alla människor kan komma och få hjälp och stöd. Boken har på flera håll uppmärksammats i kristen press samtidigt som Carl-Gustaf har rest över Sverige och hållit föredrag i kyrkor och samfund. Det har även påbörjats två nya presentboksserier med bästsäljaren Jabes Bön och en ledarskapsserie av John Maxwell, liksom tre nya Folkbiblar i smidigt format och fräscha färger. trycktes i exemplar och har sålt väldigt bra. Två av församlingens ungdomar; Simen Thelander och Johannes Bergkvist, spelade in en liveproduktion under hösten, som senare gavs ut på cd. Duon kallar sig Proklaim och skivan som går under namnet Messiah släpptes under den stora ungdomskonferensen Youth. Ett mycket lyckat och uppskattat projekt, som ledde till att duon senare fick ge ut den digitala ep:n Sunrise. Under året producerade förlaget även en barncd med både berättelser och musik. keryx Under året har Förlaget fortsatt med produktionen av den teologiska tidsskriften Keryx som gått ut till 600 prenumeranter vid fyra tillfällen. bokproduktion Det har varit ett bra år för Livets Ords Förlag, där utgivningstakten för nya böcker och skivor ökade mot slutet av sommaren så att flera fräscha nyheter fanns klara lagom till sommarens Europakonferens. En storsatsning har gjorts på nya barnprodukter. Bland annat släpptes två dvd-boxar med de populära animerade barnklassikerna Story Keepers och Hanna-Barberas The Greatest Adventure. På bokfronten översattes och producerades två böcker av bästsäljande författaren Francis Chan Den stora röda traktorn och Halvhjärtade Herbert, samt Prinsessan och de tre riddarna och Den modige unge riddaren av Karen Kingsbury, som skivproduktion Under året har förlaget släppt fyra skivproduktioner, samt en digital ep, med olika karaktär och målgrupper. Ett stort och roligt projekt under året var också inspelningen med Ida Möller och skivan Innerligt tacksam, en lovsångsskiva med starka popinfluenser som släpptes strax innan midsommar. Skivan missionsmagazinet Med Livets Ords Marknadsavdelning somdrivkraft har Livets Ord fyra gånger under året gett ut gratistidningen Missions- Magazinet, som i redaktionell form berättar om den nationella och internationella verksamheten. Tidningen har nått ut till omkring läsare.

11 MEDIA 20 avsnitt underavsnitt avsnitt underavsnitt 21 Snabba fakta Nylansering av Ulf Ekmans undervisningsprogram Another Day of Victory i nytt webbanpassat format Europakonferensen sändeslive via webben med tittare från länder, samt på Kanal10 Sverige och Kanal10 Norge Livets Ords TV-arbete Livets Ords tv-arbete tog fart redan 1985 och har sedan dess växt i en rasande fart. I takt med att tekniken på marknaden utvecklats har tv-arbetet hela tiden tagit nya former för att nå ut med evangelium och trosundervisning till församlingens olika missionsfält runt om i världen. Genom sändningar på tv och webb och spridning av cd och dvd når budskapet längre än vad som någonsin skulle vara möjligt i mänsklig kraft. vad har hänt under räkenskapsåret ? konferenser och webb Under året har Livets Ords tv-avdelning satsat mycket på att skapa mervärde kring våra årliga konferenser, framför allt inför Europakonferensen sista veckan i juli. Mycket energi har getts åt att göra djupgående videoreportage, trailers för olika delar av vår verksamhet och även studiosändningar för dem som följt våra sändningar live via webben. Genom intervjuer med konferensdeltagare och större interaktion med sociala medier har tittarna fått en bra känsla av vad som hänt utanför scenen under konferenserna. Tittare från omkring länder följde Europakonferensen live via webbsändningar. Konferensen sändes även på Kanal10 Sverige och Kanal10 Norge. satsning på unga förmågor Som en del av församlingens ungdomsverksamhet har tv-avdelningen under året lagt tid och resurser på att träna medieintresserade ungdomar i bland annat manusskrivning, foto och redigering. Projektet har gett bra resultat och mersmak hos de unga förmågorna och de funkar numera, under fortsatt träning, som fristående produktionsenheter som bland annat fått tagit ansvar för videoprojekt till Europakonferensen och ungdomskonferensen Youth. mobilstreaming Under året har pilotprojektet att sända våra gudstjänster och konferenser live via streaming i mobilen övergått till ett väl etablerat och fungerande arbete. Numera sänds konferenserna i mobilen på både svenska, engelska och ryska samt söndagsgudstjänsterna på svenska och engelska. internationell tv Mycket av materialet som tv-avdelningen producerat under året har spridits vidare utanför landets gränser. Bland annat har hela Europakonferensen och annan undervisning spelats in på ett flertal språk som sedan sänts till kontakter världen över. Materialet har där gjorts om till produkter som lett till nya bibelskoleelever, studenter, pastorer som vill ledartränas mm. TV-avdelningen följde i månadsskiftet februari-mars med till Turkiet, där Livets Ord höll sin allra första kongress för alla församlingar i Livets Ords internationella nätverk. All undervisning dokumenterades och materialet redigerardes sedan och lades ut online som en resurs för deltagarna på kongressen. nylansering av another day of victory Med över inspelade avsnitt har Ulf Ekmans undervisningsprogram Another Day of Victory under många år rustat troende över hela världen. Efter några års produktionsuppehåll gjordes under året en nylansering av programmet, denna gång i nytt format 13 minuter långt för att passa bättre för webb, mobiler och surfplattor. Programmet följer numera i tydliga ämnesserie och först ut var om den helige Ande. Programmet spelas i nuläget in på engelska och dubbas även till ryska. Genom publicering på youtube är tanken att undervisning enkelt ska kunna spridas utanför Sveriges gränser. Internationellt är intresset för Ulf Ekmans program stort och för att kunna tillgodose så många behov som möjligt planeras det att även dubba Another Day of Victory till hindi, bengali, kinesiska, vietnamesiska, polska, armeniska och arabiska. Sedan våren 2012 sändss Another Day of Victory hos UCB (United Christian Broadcasters) två gånger i veckan. Mobilstreaming av konferenser och gudstjänster Satsning på att träna unga förmågor inom media Dokumenterade Livets Ords internationella kongress i Turkiet

12 22 avsnitt underavsnitt internationellt mission 23 Livets Ords Missionsarbete Vårt missionsarbete är en av grundpelarna i uppfyllandet av visionen som vi upplever att Gud har gett oss som församling. Genom åren har över 570 miljoner kronor använts i det internationella arbetet, som har tre huvudgrenar; att predika evangeliet för människor som ännu inte hört och sprida kunskapen om Guds kärlek, att genom bibelskolor och ledarträning utbilda troende, pastorer och ledare som i sin tur kan se sina församlingar växa och även plantera nya, och att på olika sätt bistå med humanitär hjälp till nödlidande och vid naturkatastrofer. Arbetet har under åren växt genom missionärer, team och undervisning från församlingen i Uppsala och består nu av nio regionala centra runt om i världen, de största i Ryssland, Ukraina och Armenien. Genom våra centra berör vi på regelbunden basis uppskattningsvis omkring människor, hur många som ytterligare betjänas genom TV och böcker är svårt att säga. Vi tror på multiplikation genom undervisning och utbildning, genom att stärka våra centra och genom att låta evangeliet bli känt över världen. vad har hänt under räkenskapsåret ? Snabba fakta: Ca 25 miljoner kronor till det internationella arbetet En första Internationell kongress hölls i Efesus, Turkiet Ca elever på våra 14 bibelskolor Ca 490 pastorer och ledare har gått någon av våra pastorsutbildningar 228 personer har åkt på team till ex. Indien, Mongoliet, Vietnam, Ryssland och Armenien Utifrån Livets Ord i Uppsala har det under året tryckts ca böcker på 15 språk. Från övriga center har det tryckts stora upplagor på bland annat ryska, mongoliska, polska, arabiska och somaliska bibelskolor Bibelskolor har, liksom alltid, varit ett av årets viktigaste och mest dynamiska missionsredskap. Genom skolorna stärks hundratals kristna i sin tro och blir vittnesbörd för både familj, vänner och bekanta. Utrustade kristna bygger stabila församlingar och formar drivna pastorer och ledare, missionärer och enskilda kristna. Under året har vi haft bibelskoleverksamhet i 14 länder, bland andra Sverige, Ryssland, Vietnam, Indien, Kina och Ukraina, med totalt elever. Vi har även har ledarträning i Indien, Albanien och Kina. pastorsutbildning Arbetet med att utbilda och träna pastorer och ledare har fortsatt genom pastorkurser och påbyggnadsprogram, så kallade PTPkurser (Pastoral Training Program) genom Livets Ords Teologiska Seminarium (LOTS). Under året har ca 490 pastorer studerat teologi och ledarskap genom någon av dessa kurser. Pastorskursen (steg 1) hölls i Novosibirsk, Ryssland och PTP (steg 2) i Moskva, Ryssland, Donetsk, Ukraina och Uppsala, och PTP 2 (steg 3) hölls i Brno, Tjeckien. internationell kongress i turkiet I månadsskiftet februari-mars hände något historiskt i Efesus, Turkiet. För allra första gången anordnades en internationell kongress med 520 representanter från alla Livets Ord-center världen över 34 länder. Genom föredrag, bön och gemenskap upplevde vi hur Herren har förenat oss till en kropp och familj med fokus på det som är vår identitet och vårt uppdrag. Målet var att ge Livets Ords internationella familj en starkare enhet och struktur, och inte minst se på hur vi kan samarbeta bättre för att

13 24 avsnitt underavsnitt internationellt mission 25 Utifrån Livets Ord i Uppsala har det under året gjorts 150 predikoresor till 35 länder Intensivt stöd och utbildning till våra center och nationella församlingar Fortsatt engagemang i projektet Haiti på fötter som hjälper människor drabbade av jordbävningen på Haiti nå länder som ännu inte har hört evangeliet. Underbara saker har hänt under de år vi har varit involverade i mission, men nu när så många och stora kyrkor uppkommit som ett resultat av detta, hade tiden kommit för att tydliggöra vår identitet och tillsammans se på de uppgifter som ligger framför. Kongressen blev ett bra startskott för vidare arbete alla center tillsammans. centerledarträff i uppsala I Uppsala i maj träffades ledarrepresentanter från våra centra, för att tillsammans samtala om teologiska och strategiska frågor, och sätta riktningen för framtiden. humanitärt hjälparbete I september återvände än en gång Jan Wandeby och Magnus Andersson, representanter för Livets Ord, till jordbävningsdrabbade Haiti för att arbeta fortsätta med uppföljningsprojektet Haiti på fötter ett samarbete med Hoppets stjärna, Erikshjälpen, Human Bridge och Pingst i Linköping. Direkt efter jordbävningen i januari 2010 kunde Livets Ord snabbt vara på plats med flera läkarteam som arbetade hårt för att vårda den drabbade lokalbefolkningen. Trots att många liv kunde räddas är behoven på Haiti fortfarande stora och uppföljningsarbete nödvändigt. Haiti på fötter har kunnat hjälpa drabbade människor med protester och hjälpmedel som underlättat vardagslivet, vaccinerat tusentals barn mot kolera och byggt upp nya operationssalar på ett av sjukhusen i Port au Prince. Återbesöket på sjukhuset i september resulterade i en ny kompressor med centralluftssystem och man uppgraderade även förlossningsavdelningen med nya sängar och annat material. En utbildning för all ny utrustning hölls också med den lokala sjukhuspersonalen. Som en del av ett samarbete med Haiti på fötter och Läkarbanken reste i mars Jan åter till Haiti tillsammans med ett läkarteam. Teamet utförde en rad olika operationer och undersökningar bland lokalborna och man invigde även det rehabcenter som Livets Ord varit med och stöttat byggnationen av. Under året startades även föreningen Hjälp till behövande - Livets Ords Sociala arbete, för att enklare kunna samla all utåtriktad hjälpverksamhet under ett tak. I och med detta gick Livets Ords två secondhandbutiker Helping Hand in i föreningen. Helping Hand har under räkenskapsåret skänkt pengar till bland annat en aidsklinik i Kenya, barnfonden IndianChildrens arbete, Josua rehab i Gamleby samt församlingens egna sociala arbete, exempelvis värmestugan Grottan i Uppsala ryssland Under året har Livets Ord i Moskva varje helg haft 13 gudstjänster för att kunna betjäna alla sina omkring medlemmar, bland annat speciella gudstjänster för pensionärer, vietnameser, kineser, malaysier och uzbeker. Bibelskolan har haft 245 elever och cirka 120 pastorer har fortbildat sig genom akademiska kurser från Livets Ords Teologiska Seminarium (LOTS). Församlingen har fortsatt sitt gedigna sociala arbete med flera rehabiliteringshem runt om i landet, fängelsemission, mat och kläder till hemlösa och hjälp till sex barnhem i Moskva. Församlingsnätverket runt om i landet växer stadigt och i år räknar man till hela 297 församlingar med tillsammans över medlemmar. ukraina I Donetsk har församlingen under året haft omkring medlemmar och bibelskolan 160 elever. Vi har även fortsatt byggnationerna av sin nya församlingsbyggnad som i slutändan är tänkt att rymma runt personer. Arbetet med rehab och i fängelser har fortgått. I år arbetade man med ett 20-tal rehab för missbrukare och församlings- och evangelisationsverksamhet på 60 av landets fängelser. armenien Församlingen i Jerevan, med sina medlemmar (med alla dotterförsamlingar runt om i landet inräknade ), har under året fortsatt lagt mycket tid och energi på sitt kyrkbygge. Byggnaden är planerad att rymma sittplatser och man hade under året en gudstjänst i den påbörjade lokalen för att inspirera till fortsatt engagemang och givande bland församlingsmedlemmarna. Församlingen växer stadigt och bara i år har man döpt över 300 personer och bibelskolan har haft 150 elever. Det stora sociala arbetet har nått ut med mat till fattiga och hjälp och stöd till omkring drygt 100 barn som utsatts för övergrepp. Arbetet på fängelser, bland hemlösa och rehab för drog- och alkoholmissbrukare azerbajdzjan För församlingen i Baku har det varit ett år av både med- och motgångar. Liksom förra räkenskapsåret har de fortsatt sin kamp för att få ut ersättningsmark för en mark som ett stort oljebolag tidigare tagit ifrån dem. Än har de inte nått någon framgång i ärendet men man planerar att fortsätta kämpa för sina rättigheter. Under förra räkenskapsåret infördes en ny religionslag som krävde att alla kyrkor omregistrerade sig. Efter avslag på en första ansökan har i år församlingen äntligen fått igenom ett godkännande. De är numera en statligt godkänd kyrkverksamhet. Med sina medlemmar är Livets Ord här fortfarande den största protestantiska kyrkan i landet och bara det senaste året blev 200 personer frälsta och 70 elever gick bibelskola. centralasien I dessa områden är det för många kristna svårt att visa sin tro öppet, därför har större delen av vårt arbete under året fortsatt vara under jord. Arbetet är fördelat på omkring 65 församlingar med sammanlagt medlemmar och årets bibelskola har haft 81 elever. Arbetet med underjordiskt förlag har fortsatt och böcker, video och audio har producerats och distribuerats. Även bibelöversättningsarbetet har fortgått. Vi har även fortsatt jobba med sociala jesus botar människor i sukras klädaffär Sukra är 45 år gammal och var hindu innan hon blev frälst för åtta år sedan. Hon var en blyg person men Livets Ords bibelskola i Indien har totalförvandlat henne. Hon har blivit frimodig och vill nu dela med sig om Jesus överallt. Sukra äger en liten klädaffär för kvinnor. Herren talade till henne om att nå ut till sina kunder så hon började dela evangeliet och be med sina kunder. Flera kunder började uppleva helanden i butiken! Feber, smärta och sjukdomar av olika slag försvann och hon fick en öppen dörr att tala om Jesus! Nu är flera av hennes kunder frälsta och med i församlingen! Församlingen som Sukra är med i är en av de första som Livets Ord fick kontakt med i Indien i mitten av 90-talet. Den startades av pastor Raj som träffade ett team från Livets Ord när han reste som evangelist i norra Indien. Han blev otroligt tagen av teamets vittnesbörd och deras offensiva tro. Han bad teamet att komma till sin nystartade församling, och det blev början på en stort församlingstillväxt. De lokala troende fick lära sig att vandra i tro och praktisera vad de lärt sig och idag har församlingen planterat 74 lokala församlingar i byar och städer i området. På grund av säkerhetsskäl kan vi inte berätta i detalj om allt arbete vi gör

14 26 internationellt mission avsnitt underavsnitt 27 insatser så som hjälp till gatubarn, rehab och sjukvårdsprojekt. I Afghanistan har arbetet med läs- och skrivkurser för kvinnor fortsatt i lokal regi. Möjligheten att lära sig läsa och skriva har för många kvinnor bidragit till en radikal förändring och öppnat möjligheter till vidarestudier och en tryggare framtid. indien I Indien har vi under året arbetat med bibelskolor, ledarutbildning och media. Vi har alltmer sett hur arbetet etablerats med nya lokala medarbetare och hur bibelskolor växer till i styrka och stabilitet. Vi har också sett hur elever har gått ut och startat församlingar och styrkt sina lokala församlingar när de återvänt hem. Under året har vi drivit två bibelskolor med 240 elever. Vi har också haft ledarträning på två platser med 650 ledare, genom detta har vi nått ut till tiotusentals personer i deras församlingar och sammanhang. Vi har också sänt predikanter, bibellärare och team till mer än 40 platser runt om i landet för att undervisa och betjäna Kristi kropp. indianchildren Tillsammans med IndianChildren - Birgitta Ekmans fond för barn i Indien, har Livets Ord kunnat bistå med hjälp och utbildning till fattiga och utsatta barn i Indien. IndianChildren arbetar på daglig basis för att förbättra levnadsförhållandena för dessa barn som annars, med största sannolikhet, skulle ha gått en mörk framtid till mötes. Under året har det delats ut skolluncher till fler än barn varje dag och skolverksamhet har bedrivits på flera platser runt om i Indien. Man har även detta år gett hälsoundersökningar, vaccinationer och på olika sätt vårdat barn med behov. IndianChildren fortsätter att sponsra 85 st flickor på ett internat för barn som ligger i riskzonen att kunna bli barnslavar. Flickorna har fått boende, skolgång, mat och alla omkostnader betalda. Fadderbarnsprojektet har utökats med ca 100 pojkar på ett internat i Pakur så hela projektet innefattar nu drygt 250 fadderbarn. brasilien Bibelskolan som vi, i samråd med församlingen Encontros de Fe i Porto Alegre, startade under förra räkenskapsåret har hunnit avslutas med strålande resultat. De 225 elever som examinerades var mycket nöjda och är i sin tur representanter för ett nätverk på uppåt personer. Flera av eleverna var pastorer och många nya ledare har blommat ut under året. Det fortsatta uppföljningsarbetet kommer drivas av församlingen på plats. Pastor Calle och Ingrid Lilja som bodde i Brasilien under bibelskoleåret har flyttat hem till Uppsala igen. kina Under året startade vi för första gången en bibelskola i Shanghai, med 52 elever. Förhoppningarna är att kunna fortsätta med detta, samt ledarträning även under nästa räkenskapsår. Bokdistributionen har fortgått och man har bland annat tryckt en ny bok i exemplar som distribuerats till församlingar runt om i landet. Vi har även fått klartecken att släppa Ulf Ekmans andaktsbok Dag för dag bär han oss på den öppna marknaden, det vill säga bokhandlar och vissa webbutiker. Vi har därför påbörjat arbetet för att ta detta projekt vidare. Nya kontakter med andra församlingar i landet har knutits och dörrar har öppnats att skicka team och predikanter till dessa kyrkor som sägs ha ett nätverk på runt 10 miljoner personer. Vi har även påbörjat översättningen av Ulf Ekmans undervisning om tro för att senare släppa en dvd. Ledarträning har även hållits på ett flertal platser i landet. vietnam Vår församling i huvudstaden Hanoi växer. Tillsammans med ett 30-tal församlingar och grupper runt om i landet har man under året haft medlemmar. En bibelskola med åk 1 och 2 började i våras med 230 elever. Livets Ords Israelarbete Israel har under många år varit en hjärtefråga för Livets Ord och engagemanget för landet är stort. I mer än 25 års tid har vi arrangerat resor till Israel och genom seminarier och undervisning på olika sätt spridit information och medvetenhet om landet. Idag består Livets Ords Israelarbete av två beståndsdelar ett studiecenter i Jerusalem, med resor och kurser som verksamhet, samt Operation Jabotinsky vars huvuduppgift är att undervisa och sprida information om Israel i forna Sovjet, och hjälpa ryska judar hem till Israel, så kallat aliya-arbete. Lokalt från Uppsala drivs ett effektivt informationsarbete i form av bland annat elektroniskt nyhetsbrev, seminarier, speciella Israelgudstjänster, pro-israel-event och minnesdag över Förintelsens offer. vad har hänt under räkenskapsåret ? Under året har vi fortsatt att informera om det politiska läget i Israel genom det veckobaserade elektroniska nyhetsbrevet Israelrapport. Brevet har skickats ut till prenumeranter på elva olika språk; svenska, norska, finska, engelska, tyska, estniska, ryska, polska, grekiska, portugisiska och italienska. 35 volontärer arbetar med översättning och distribution. Den 25 januari uppmärksammades Minnesdagen över Förintelsens offer under en söndagsgudstjänst. Den officiella minnesdagen hålls varje år den 27 januari. Gäst på Livets Ord denna gång var Livia Fränkel, en av dem som överlevde Förintelsen. Snabba fakta Nyhetsmejlet Israelrapporthar skickats ut på elva språk till prenumeranter en gång i veckan 25:e januari uppmärksammades Minnesdagen över Förintelsens offer på Livets Ord 473 personer från ett 30-tal länder deltog under årets Israelresa. Planerade för det nya projektet IsraelTotal

15 28 avsnitt underavsnitt avsnitt underavsnitt elever från fem länder har gått bibelskolan i Jerusalem Undervisat om Israel runt om i världen och på olika sätt arbetat för att motarbeta antisemitism Operation Jabotinsky har arbetat aktivt för att öka Israelmedvetenheten i fornasovjet och med att ta juda hem till Israel s k Aliyah israel total Under året började man planera för det nya projektet Israel Total som kommer att sjösättas vårterminen Israel Total är en tre månaders kurs på plats i Jerusalem som är tänkt att ge de blivande eleverna en riktig totalupplevelse av Israel. Genom olika intressanta ämnen får de lära sig om både det bibliska och moderna Israel och genom utflykter lära känna folket och kulturen. Genom att bo och leva i Jerusalem får eleverna även njuta av Israels vackra natur, väder, stadsliv och mat. israelresor I juni arrangerades för 25:e året i rad den stora resan till Israel med hela 473 deltagare från ett 30 tal olika länder. I bussar reste deltagarna runt i landet för att besöka bibliska platser och få ett möte med landet, folket och kulturen. För många resenärer blev besöket i Israel en ögonöppnare för landets skönhet och dess historiska och bibliska aspekter, och ökade känslan av solidaritet och förståelse för situationen i landet. I januari arrangerades även en promoresa för pastorer och under påsken en speciell resa för företagare med fokus på Jerusalem och Passionsveckan sista veckan i Jesu jordiska liv. studiecentret i jerusalem Under året har studiecentret drivit bibelskola för 15 elever från fem olika länder. Speciellt med bibelskolan här är såklart att eleverna har den bibliska miljön runt husknuten. Förutom lektioner har man också haft diverse utflykter för att tillsammans fördjupa sig och uppleva vad de studerat. Centret har även tagit emot flera studiebesök och informerat om församlingens Israelarbete. operation jabotinsky Under året har arbetet rullat på med fokus på att ta hem ryska judar till Israel, men också att uppehålla Israelmedvetenheten runt om i forna Sovjetunionen. Den administrativa verksamheten har framför allt utgått från vårt center i Ryssland och genom lokala församlingar har det arrangerats informationsamlingar, seminarium och besök på gymnasieskolor för att informera om Israel och Förintelsen. Liknande undervisning har även hållts i församlingar runt om i Sverige och andra länder.

16 30 avsnitt underavsnitt fastigheter/bakom kulisserna 31 Bakom kulisserna Livets Ord är en stor verksamhet som kräver många administrativa, praktiska och kreativa avdelningar som backar upp och ser till att de dagliga rutinerna rullar på som de ska. Tillsammans blir de en stor resurs och en viktig nyckel till att arbetet fungerar och bedrivs professionellt. vad har hänt under räkenskapsåret ? marknadsavdelningen Livets Ords marknadsavdelning har under året stått för marknadsföring och grafisk design i form av annonser, reklamkampanjer, trycksaker och webb. Formgivare, skribenter och projektledare har tillsammans arbetat för att på ett kreativt och smakfullt sätt presentera församlingens olika verksamhetsområden. Marknadsavdelningen har också stått bakom den årliga produktionen av gratistidningen MissionsMagazinet (MM) som fyra gånger per år når omkring läsare med redaktionella artiklar om Livets Ords arbete. personalavdelningen Under räkenskapsåret har Livets Ord haft cirka 275 anställda. Personalavdelningen har arbetat med personal-, arbetsgivar- och arbetsrättsliga frågor och burit ett operativt ansvar för personal- och lönehantering som även innefattat personalförsäkringar, pensioner och personalvårdande insatser. Personalavdelningen har även arbetat med utbildningsinsatser, arbetsmiljön, samt att utveckla gemensamma riktlinjer. fastighetsavdelningen Fastighetsavdelningen har under året spelat en viktig roll då det kommer till fastighetsskötsel, fastighetsutveckling och städning. Förutom löpande dagligt underhåll av alla lokaler som verksamheten innefattar har man under räkenskapsåret gjort ett antal större projekt. Bland annat slutfördes byggnationen av nya kontorslokaler på kyrksalens bakre läktare. Resultatet blev ett kontorslandskap med ett 20-tal arbetsplatser. I skolenheterna har man under året påbörjat ombyggnationer för att anpassa lokalerna enligt Brandmyndigheternas reglementen. Detta har bland annat inneburit en utrymningstrappa och en brandsektion. På församlingsgården Ribbingebäck har man färdigställt fönsterbyten på huvudbyggnadens framsida och kommer att fortsätta löpande med övriga fasader. I församlingens huvudbyggnad har man bland annat bytt styrenheterna till samtliga ventilationssystem. ekonomiavdelningen Livets Ords ekonomiavdelning har vidare skött all ekonomisk hantering inom verksamheten. Man har arbetat med årsplaneringar, budgetar, bokföring, avstämningar, betalningar och faktureringar. it-avdelningen IT-avdelningen har fortsatt sin hantering av alla datorer, telefoner, skrivare och dylikt som dagligen använts för få församlingens arbete att fungera, både i Sverige och på kontoren utomlands. Utöver detta ansvarade avdelningen även för nyutveckling samt underhåll av befintliga IT-system.

17 årsredovisning 33 Styrelsen för Stiftelsen Livets Ord Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

18 34 årsredovisning förvaltningsberättelse årsredovisning förvaltningsberättelse 35 Den internationella verksamheten Församlingsverksamheten livets ord har under året fortsatt sitt arbete med att utveckla och stärka verksamheten utanför Sverige. Genom nio regionala center, de största i Ryssland, Ukraina och Armenien, har vi på lokal basis kunnat nå ut med undervisning, utbildning, social hjälp till behövande och även spridit kunskapen om Guds Ord. Nya församlingar startas också med jämna mellanrum genom centren. Allt som allt når vi regelbundet ut till omkring människor, ännu fler via TV och böcker. under året har centret i Ryssland fortsatt drivit socialt arbete i och runt Moskva med flera rehabiliteringshem, fängelsemission, mat och kläder till hemlösa och barnhem i Moskva. Livets Ord i Ukraina har bland annat fortsatt sitt arbete med rehab för missbrukare och församlings- och evangelisationsverksamhet på 60 av landets fängelser. Man har även fortsatt byggnationen av sin nya församlingslokal i Donetsk. Även Livets Ord i Jerevan, Armenien har satsat stort på byggnation av kyrkans lokaler som i slutändan kommer att rymma personer. Livets Ord i Baku, Azerbajdzjan har fortsatt kampen om att få bygga sin kyrka på ersättningsmark för mark som tidigare konfiskerats. Under året blev de också, efter fler avslag, statligt godkända som kyrka efter att en ny religionslag krävt omregistrering av alla kyrkor. i samband med Ulf Ekmans Vårseminarium i maj träffades ledarrepresentanter från våra centra, för att tillsammans samtala om teologiska och strategiska frågor, och staka ut riktningen för framtiden. i månadsskiftet februari-mars hände något historiskt i Efesus, Turkiet. För allra första gången anordnades en internationell kongress med 520 representanter från alla Livets Ord-center världen över 34 länder. Målet var att ge Livets Ords internationella familj en starkare enhet och struktur, och inte minst se på hur vi kan samarbeta bättre för att nå länder som ännu inte har hört evangeliet. Kongressen blev Mediaverksamheten livets ords förlag har under året gett ut 17 böcker, undervisning på cd och dvd, och fyra skivproduktioner samt den teologiska tidskriften Keryx. ett bra startskott för vidare arbete alla center tillsammans. i indien har arbetet fortgått med bibelskolor, ledarträning och medieverksamhet. tillsammans med barnfonden IndianChildren har man kunnat hjälpa och stötta fattiga barn i Indien. Under året har bland annat fadderbarnsverksamheten utökats med cirka 100 pojkar på en internatskola i Pakur och omfattar nu totalt 250 fadderbarn. i afghanistan har humanitära insatser såsom läs- och skrivkurser bedrivits. Liksom förra räkenskapsåret enbart med lokal bemanning. i kina startades under året en första bibelskola i Shanghai 52 elever och ledarträning har hållits på flera platser i landet. Bokdistributionen har fortgått och man har även fått klartecken att släppa Ulf Ekmans andaktsbok Dag för dag bär han oss på den öppna marknaden, det vill säga bokhandlar och vissa webbutiker. I Vietnam har man haft bibelskola med 230 elever. studiecentret i israel genomförde i juli den stora, årliga Israelresan med 473 deltagare från ett 30-tal länder. Under året började man planera för det nya projektet Israel Total som kommer att sjösättas vårterminen Israel Total är en tre månaders kurs på plats i Jerusalem som är tänkt att ge de blivande eleverna en riktig totalupplevelse av Israel. Bibelskolan I Jerusalem har fortgått och det elektroniska nyhetsbrevet Israelrapport har veckovis skickats ut till prenumeranter. operation jabotinsky har fortsatt hjälpt ryska judar att emigrera till Israel. Genom seminarier, föreläsningar, speciella möten och besök på skolor har man också kunnat informera om Israel och uppmuntra till stöd för landet och det judiska folket. på tv-fronten har det satsat stort på en nylansering av Ulf Ekmans undervisningsprogram Another Day of Victory som under många år nått ut till troende över hela världen. Efter några års satsningar på andra TV-produktioner gjordes under året en nylansering av programmet, denna gång i nytt format 13 minuter långt för att passa bättre för webb, mobiler och surfplattor. under församlingens årliga konferenser har man fortsatt med livesändningar via webb och även satsat mer på att utveckla mobilstreaming. under året har församlingen Livets Ord haft omkring medlemmar, fördelade på omkring 180 cellgrupper. Man har fortsatt det veckovisa arbetet med gudstjänster på söndagar och onsdagar och speciella möten för ungdomar och unga vuxna på fredagar. Barnverksamheten har fortgått med omkring 250 barn i åldrarna 2-12 år, fördelad på Söndax för åldrarna 2-10 och 56:an för åldrarna Andra aktiviteter för barnen har varit scoutverksamhet och läger. de fyra årliga konferenserna Europakonferensen, ungdomskonferensen Youth, nyårsfestivalen ElvaTolv och pastor Ulf Ekmans Vårseminarium har som vanligt arrangerats. församlingsgården ribbingebäck hade flera aktiviteter under året, bland annat retreater, själavårdskurser, läger och pastorsdagar. Nytt för i år var en retreat bara för män. det utåtriktade och sociala arbetet, framför allt riktat till icke kyrkvana, flyktingar och invandrare, har fortgått med bland annat soppkök i stadsdelen Gottsunda, mat och kläder till hemlösa, nattvandring vid olika stadsevenemang och utåtriktad barn- och ungdomsverksamhet. Varje helg har man även funnits på plats i city med streetmission-bord där man mött Uppsalaborna med kaffe och samtal. Under året tog man även över ansvaret för värmestugan Grottan i Uppsala city och föreningen Livets Ords sociala arbete startades. Utbildningsverksamheten livets ords skolverksamhet har under året innefattat förskola, grundskola och särgrundskola uppdelade på förskolan Löfteslandet (Uppsala och Storvreta), Källskolan, Trädgårdsskolan, Kyrkskolan, Fridhemsskolan och Emanuelskolan (särgrundskola). Tillsammans har skolenheterna haft 711 elever. löfteslandets förskoleverksamhet i Storvreta har under året formats om till en egen avdelning under namnet Majgården. livets ords kristna gymnasium har under året haft 111 elever fördelade på fyra program. 37 elever tog studenten. Under året gick man även in under den nya statliga gymnasiereformen vilket bland annat innebar en omstrukturering av gymnasieprogrammen. livets ords teologiska seminarium, filial till Oral Roberts University i Tulsa Oklahoma, har under året haft totalt ca 700 studenter som studerat på någon av våra pastorsutbildningar, på campus i Uppsala eller via internetkurser. Pastorutbildningen, som innefattat tre steg med olika akademisk nivå, har hållits i Novosibirsk, Moskva och Brno. Under året påbörjades även planeringen för ett nytt missionsinriktat praktikprogram som kommer att sjösättas under senare delen av livets ords bibelcenter hade under året 141 elever från hela 19 länder. Läsåret blev det första under det nya konceptet LOBC 2.0 som inneburit att den tidigare tvååriga bibelskolan komprimeras till en ettårig kurs. Åk två finns kvar med nya ämnen och löper endast över en termin. Disposition beträffande stiftelsens vinst eller förlust Till förfogande stående vinstmedel, tkr, disponeras enligt följande: Avsättes till specifika projekt Balanseras i ny räkning summa Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

19 36 årsredovisning resultat- och balansräkningar koncernen årsredovisning resultat- och balansräkningar koncernen 37

20 38 årsredovisning kassaflödesanalys koncernen årsredovisning resultat- och balansräkningar livets ord 39

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 livets ord Styrelsen för Stiftelsen Livets Ord Org nr 817602-1106 Utrusta Guds folk med hans trosord, visa dem vilka andliga vapen de har, lär dem använda dem och sänd dem ut i

Läs mer

Jämförde kritik med fascism

Jämförde kritik med fascism Fredag 24 maj 2013 TIPSA oss! SMS:a/MMS:a till eller tala in dygnet runt på 0721-74 93 77 Växel: 018-430 40 00 Kundtjänst: 018-430 40 50 Ulf Ekman: Gemenskap med Gud det viktiga sid 2 Hjälpaktion. De ska

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 Besök: Storgatan 26, Östermalm, Stockholm Post: Styrmansgatan 29, 114 54 Stockholm 08-661 15 81 / 08-665 65 15 info@elimkyrkan.org GUDSTJÄNSTER

Läs mer

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM Pingst.seNR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 1 MARS 2015 ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM NYTT NÄTVERK

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011 Nr 3 juni 2011 Direkt Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9 Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7 Åk på konferens i sommar! 1 INNEHÅLL Sommarläger är mötesplatser för livet 3 Åk på läger i sommar! 4

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 3 SEPT 2014 EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP PINGSTRÖRELSEN ÖKAR MED 1

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Nyplantering i Söderköping SIDAN 6 Man-till-man-metod på fängelset 8 Välljudande vänner i Vännäs 12 Från Scoutliv till Skrotbil 18 nr 5 sept-nov 2009 Det kan vara historiskt,

Läs mer

Unikt reportage inifrån det slutna Nordkorea. www.pmu.nu FOKUS: JORDBRUK. 2007 #1 En tidning från PMU InterLife NYHETER PÅ NÄTET:

Unikt reportage inifrån det slutna Nordkorea. www.pmu.nu FOKUS: JORDBRUK. 2007 #1 En tidning från PMU InterLife NYHETER PÅ NÄTET: DIN INTERNATIONELLA UTBILDNINGSGUIDE sid 8-9 NORRLANDSFAMILJEN TRIVS BLAND TUAREGERNA sid 18-19 2007 #1 En tidning från PMU InterLife PROFESSORN MED MISSION SOM SPECIALITET sid 22 FOKUS: JORDBRUK Unikt

Läs mer

Glädje i 47 000 exemplar

Glädje i 47 000 exemplar LJUS I ÖSTER#3 APRIL 2015 Glädje i 47 000 exemplar IRAK I FÖRFÖLJELSETOPP BIBELSMUGGLARE BERÄTTAR Okänd svensk hjälte i fokus på 100-årsdag 25 år med burjatiska pingströrelsen ATT GÖRA LÄRJUNGAR SATSNINGAR

Läs mer

Direkt. Utbildning för livet. Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5. Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s.

Direkt. Utbildning för livet. Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5. Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s. Nr 1 Februari 2011 Direkt Utbildning för livet Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5 Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s. 12-13 1 Innehåll Att växa ett gemensamt uppdrag 3

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 INNEHÅLL KYRKOLEDNINGEN...4 KYRKOSTYRELSEN...6 TEOLOGISKA KOMMITTÉN...7 FÖRSAMLING & SAMHÄLLE...8 INTERNATIONELLT...12 KYRKA &

Läs mer

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012 EÖM Evangeliska Östasienmissionen ÖNytt Nr 44 april 2012 Missionssekreteraren har ordet Tänk dig ca 700 000 aktiva kristna fördelade på 1200 utpostförsamlingar. Ett jätte arbete att leda. En av dem som

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012. med Jesus i centrum

Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012. med Jesus i centrum Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012 med Jesus i centrum Pingstkyrkan vill vara en kyrka med Jesus i centrum, men också en kyrka i tiden. Det är en utmaning i en tid präglad av individualism

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

Vad vill du bli. när du blir stor? troligt BesöKeR # 1 2014. Gabriel Forss är gay & kristen. Hur säkert är ett graviditetstest?

Vad vill du bli. när du blir stor? troligt BesöKeR # 1 2014. Gabriel Forss är gay & kristen. Hur säkert är ett graviditetstest? en tidning FÖr Dig som är medlem i svenska KyrKans unga # 1 2014 PoRtRÄtt Gabriel Forss är gay & kristen unga i sydkorea FÖrBunDssiDorna Film- och BoKtips tro i VarDagen andakt recept FRÅgesidoRna Hur

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Missionären. Adventkyrkan i

Missionären. Adventkyrkan i N R 6 J U N I 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland ADRA Global village stor succé Människors olika levnadsvillkor världen över speglades i en stor utställning

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer