Skorstenssystem - med tilluft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skorstenssystem - med tilluft"

Transkript

1 INSTALLATIONS- ANVISNING Skorstenssystem - med tilluft Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin (gäller hela sortimentet) och skorsten lämnas 2.000:- rabatt på skorstenen. SE För marknaden i Sverige

2 SE 2 PRESTANDADEKLARATION Nr. P450-CPR SE-1 PRODUKT Produkttyp Flerväggig systemskorsten av metall Typbeteckning Avsedd användning Skorsten för eldstäder med effekt upp till 120 kw Bränsle Ved, gas CE märkning utfärdad 2013 TILLVERKARE Namn NIBE AB / Contura Adress Box 134, Skulptörvägen 10 SE Markaryd, Sverige KONTROLL Enligt AVCP System 2+ Europastandard EN :2009 Testinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, NB 0402, har gjort inledande inspektion av tillverkningen och genomför regelbunden tillverkningskontroll samt utfärdat EC certifikat 0402-CPD om överens stämmelse. DEKLARERAD PRESTANDA Väsentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation Minsta avstånd till brännbart material 50 mm Enligt givna förutsättningar i installationsanvisningen. Klassificeringskod T450-N1-D-Vm-L50080-G (50) T450-N1-D-Vm-L50080-G (75) Tillåten rökgastemperatur 450 C Täthetsklass N1 Resistens mot kondensat Torra rökgaser EN :2009 Resistens mot korrosion NPD Resistens mot soteld Godkänd Tryckhållfasthet Upp till 15 m skorstenslängd Flödesmotstånd 0,15 μm Värmemotstånd 0,36 m 2 K/W vid 550 C Resistent mot soteld Sidodragning Draghållfasthet Särskilda villkor Ja Maximalt 4 m offset, nedböjning 5 mm 0,5 kn Maximalt 4 m mellan infästningar vid sidodragning 27 /38 /45. Utan stagning högst 2 m skorsten över tak. Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda. Niklas Gunnarsson, Affärsområdeschef NIBE STOVES Markaryd den 1 juni 2013

3 SE 3 Grattis till ditt val av skorsten! Vi hoppas att du kommer att trivas med din nya eldstad och skorstenssystem. Skorstenens viktigaste uppgift är att på ett säkert sätt leda bort rökgaserna. Lika viktigt är att den passar eldstaden som hand i handske och att den smälter in i husets design. Med skorstenssystem är du helt på den säkra sidan. tillverkas i småländska Markaryd. Den passar alla kaminer och eldstäder, är CE-märkt och provad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. För din säkerhets skull lämnar vi 25 års garanti. Läs igenom installationsanvisningen noggrant innan installationen påbörjas. Innehållsförteckning Allmänna råd 4 Översiktsbild skorstensbenämningar 6 Genomföring av bjälklag 7 Håltagning i tak 8 Isolering av övergång i bjälklag 9 Montering av tätning 10 Inbyggnad i omslutande schakt 10 Montering av tilluftskanal på kamin 11 Montering av skorstensmoduler 16 Montering av underbeslag för fyrkantig skorstenshuv 18 Montering av överbeslag för fyrkantig skorstenshuv 20 Montering av fyrkantig skorstenshuv 23 Uppstigningsanordning till fyrkantig skorstenshuv 27 Tillverkarförsäkran Tillverkning av produkten har skett i enlighet med de handlingar som ligger till grund för respektive godkännandebevis och därtill hörande krav på tillverkningskontroll. Märkning Typskylten ska appliceras på skorstenens yttermantel. Fyll i installationsdatum och placera skylten där den är åtkomlig att läsa. Installation av eldstad ska anmälas till den lokala byggnadsmyndigheten Husägaren står själv ansvarig för att föreskrivna säkerhetskrav är uppfyllda och för att installationen blir inspekterad av en kvalificerad kontrollant. Skorstensfejarmästaren ska informeras om installationen eftersom den medför ändrat sotningsbehov. Vid installationen föreligger risk för att falla från höga höjder. Vi anmodar därför att använda byggarbetsställning eller annan säkerhetsutrustning vid installationen. Kvalitetsgodkännande Skorstenen har provats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och uppfyllt gällan de regler för både CE-märkning och de högre kraven för P-märkning. CE-märkningsnummer: 0402-CPD P-märkningsnummer: Provningsrapport: P105827, PX23296, PX , PX

4 SE 4 Allmänna råd Allmänt Vi uppmanar er att noggrant läsa igenom anvisningen och bevara den för framtida bruk. Denna anvisning innehåller instruktioner om hur skorstenssystem skall installeras i en familjsbostäder. I flerfamiljsbostäder ställs krav på brandavskiljande celler, och ska utföras enligt gällande byggföreskrifter. är CE-märkt enligt standard SS EN och godkänd av SP i överensstämmelse med kraven för P-märkning. Skorstensmodulerna består av ett syrafast innerrör i kvaliten EN och formpressad mineralullsisolering som täcks av en yttre mantel av lackerad stålplåt. Skorstenen kan anslutas till eldstäder som förbränner ved eller gas och tillåten rökgastemperatur är 450 C. Inga specialverktyg erfodras vid sotning. Skorstenen är godkänd utan krav på inbyggnad i omslutande schakt. Det är dock tillåtet att omsluta skorsten med ett schakt om krav på säkerhets avstånd och avluftning uppfylls. Sotning Skorstenen skall kunna sotas i hela sin längd och eventuella sotluckor skall vara lätt åtkomliga. Sota med en följsam stålviska med diameter 150 mm. Godsmottagning Kontrollera att godsadressen är rätt samt att godset inte är transportskadat vid leverans och att antalet kollin stämmer överens med frakt sedeln. Vid eventuell transportskada, följ anvisningen på frakt sedeln. Anmälan till Byggnadsnämnd För installation av eldstad och uppförande av skorsten fordras att en anmälan inlämnas till vederbörande byggnadsnämnd. För råd och anvisningar angående anmälan rekommenderar vi er att rådfråga byggnadsnämnden i er kommun. Bärande underlag Kontrollera att träbjälklaget har tillräcklig bärighet för skorstenen med tillhörande kamin. Normalt kan kamin och skorsten placeras på ett vanligt träbjälk lag i ett enfamiljshus om totalvikten inte överstiger 400 kg. Vid tveksamhet kan ni låta en byggmästare beräkna bärigheten. 90 Min 1m

5 SE 5 Viktigt! Innan skorstenens placering bestäms, skall bjälk arna i innertak och yttertak lokaliseras. Tekniska data och rekommendationer Invändig diameter är 150 mm vilket ger en tvärsnittsarea på 177 cm². Minsta tillåtna avstånd från yttermantel på fullisolerade skorstensmoduler till brännbar byggnadsdel är 30 mm om utrymmet är ventilerat. Halvisolerade skorstensmoduler och startmoduler med ytterdiameter 226 mm får bara användas i samma rum som eldstaden. Minsta avstånd till brännbart material är 75 mm. Övergången till fullisolerad skorstensmodul får dock vara inbyggd i bjälklag. Innan skorstenen tas i bruk skall den besiktigas av behörig kontrollant. Om inga särskilda förhållanden föreligger skall skorstenen mynna över nock och minst 1 meter över taktäckningen. Fullisolerade skorstenmoduler har ytterdiametern 280 mm och har klassificeringskoden: T450-N1-D-Vm-L50080-G (50) Halvisolerade skorstensmoduler har ytterdiametern 226 mm och har klassificeringskoden: T450-N1-D-Vm-L50080-G (75) Vikt 12,5 kg/m. Kortast rekommenderade skorstenslängd är 3,5 m. Maximalt 1 m horisontell dragning rekommenderas, förutsatt att den vertikala skorstenslängden är minst 5 m. Uppstigningsanordning Är skorstenshuven högre än 1,2 meter vid upp stigningsstället skall en arbetsbrygga monteras. När skorstenshuven är högre än 2 m skall stege och stag monteras. 1,2 m

6 SE 6 Översiktsbild Skorstensbenämningar Teleskopstag Stege Förlängningssektion Huvtak Förstärkningsplåt Arbetsbrygga Innertakstätning Huvtak Förstärkningsplåt (dold) Förlängningsmantel Förstärkningsplåt (dold) Stege Bassektion Skorstensmantel Överbeslag Underbeslag (dolt) Toppanslutning Övergång Ø226 Ø280 Startmodul med tilluftsvinkel Startrör (dolt) Skorstensmodul Täckplåt Övergång Ø226 Ø280 (dold) Innertakstätning (dold) Startmodul med tilluftsvinkel Tilluftskanal Anslutning (dold)! Fullisolerade skorstensmoduler har ytterdiamerter Ø280 mm. Halvisolerade skorstensmoduler och startmoduler har en tunnare rörskålsisolering och ytterdiameter Ø226 mm. Halvisolerade skorstensmoduler och startmoduler får endast monteras i samma rum som eldstaden och övergången till fullisolerade skorstensmoduler måste ske innan första genomföringen eller i bjälklaget.

7 SE 7 Genomföring av bjälklag Vid håltagning i tak kommer den tätande plastfolien att brytas. I byggnader där det ställs höga krav på lufttäthet rekommendera s därför att medlevererad diffusionstätning montera s över hålet och fästes mot plastfolien. Diffusionstätning Täckplåt Innertakstätning Genomföring av icke brännbart material Vid genomföring av material som inte är brännbart och uppfyller brandteknisk klass EI60 krävs inget säkerhetsavstånd, endast ett mindre luftgap för frigång erfordras.

8 SE 8 Genomföring av brännbart bjälklag Måtten i detta avsnitt gäller endast för tilluftsskorstenen. När Övergång Ø226 Ø280 installeras i bjälklaget får isoleringen närmast skorsten inte vara tjockare än 600 mm. Den halvisolerade delen ska isoleras med bifogad rörskålsisolering av mineralull. Beakta kraven på minsta avstånd till brännbart material enligt figur. Övergången mellan den mindre och större diametern placeras på minst 20 mm avstånd från innertakstätning respektive täckplåt. Tre skivor mineralull ingår som standard. Extra skivor finns som tillbehör. Mora kniv Extra skivor är tillbrhör Max 600 Min 50 Max 280 Min 20 Min 75 Rörskålsisolering Håltagning i tak Med utgångspunkt från respektive eldstads installationsanvisning och krav på säkerhetsavstånd markeras centrum för håltagning i taket. Beroende av nedanstående förut sättningar varierar kravet på hålets storlek i genomföringen. Taklutningen påverkar storleken på hålet. Rund innertakstätning förutsätter ett runt hål. Kaminer som har en fyrkantig plåtmanten som omsluter skorstenen ända upp genom innertaket förutsätter ett fyrkantigt hål. För att erhålla rätt storlek på hålet i lutand e tak rekommenderas att klippa ut en pappskiva med mått som motsvarar krav på hålets storlek vid plant tak. Centrera därefter pappskivan på golvet över markeringen för skorstenscentrum. Genom att loda från taket till hörnen på pappskivan kan rätt hålstorlek markeras i det lutande taket.! Lokalisera bjälkar i innertak och yttertak innan håltagning påbörjas!

9 SE 9 Isolering av övergång i bjälklag Trä ner en diffutionstätningen runt den halvisolerade skorstensmodulen. För ner rörskålsisoleringen som passar runt halvisolerade skorstensmoduler och montera Övergång Ø226 Ø För upp rörskålsisoleringen mot övergången. 2. Skär av rörskålsisoleringen i jämnhöjd med undersidan av taket. 3. För upp diffutionstätningen och tryck upp den inre kanten på diffutionstätningen mellan rörskålsisoleringen och yttermanteln

10 SE 10 Montering av tätning 1. Skruva fast innertakstätningen så en spalt på 5-6 mm erhålls till yttermanteln runt skor stenen. 2. Vänd lamellerna på killisten mot ytter manteln och tryck fast listen i spalten runt yttermanteln. 3. För att förenkla monteringen kan listen fuktas med såpvatten. Spalt 5-6 mm Spalt 5-6 mm Inbyggnad i omslutande schakt Det är tillåtet att bygga in skorstenen helt eller delvis i ett omslutande schakt. Minst två sidor av schaktet måste vara oisolerade och schaktets sidor kan bestå av brännbara byggskivor. I nederdelen av schaktet ska det finnas en ventil med en öppning på minst 30 cm². Avståndet mellan skorstenens yttermantel och insidan av schaktet skall vara 50 mm. Ansluter schaktet till huven på yttertaket sker avluftning via luftspalten under huvtaket. Om schaktet inte ansluter till huven skall en ventil med en öppning på 30 cm² monteras högt upp på schaktet för avluftning.

11 SE 11 Montering av tilluftskanal på kamin Innan kaminen ställs på plats bör tillufkanalen monteras på kaminens rygg. Montera startröret på kaminens anslutningsstos. Startrören finns i flera standardlängder. När skorstenen beställs tillsammans med en Contura kamin erhålls en standardlängd som är anpassad för Contura modellen. Om skorstenen beställts till en annan kamin kan startröret behöva kapas och kulstopp kan behöva monteras. Se sidan 17 Anpassning av startrör. Montera startmodulen på startröret. Öppna upp hålet i kaminens ryggplåt för tilluftsslangen. Startmodul Startrör

12 SE 12 Skruva fast fästplåten och stosen i tilluftskanalen och montera flexslangen på stosen. Tilluftskanal Bottenlocket på tilluftskanalen har en liten hake som man kan låta vila på underkanten av hålet i kaminens ryggplåt. Centrera och skruva fast tilluftskanalen.

13 SE 13 V P I de flesta fall behöver längden på tilluftskanal och tilluftsvinkel anpassas. Mät P och V enligt figuren och notera måtten. Skruva av tilluftskanalen och rita en linje runt om med avståndet P från ovankanten och kapa tilluftskanalen med en bågfil eller vinkelslip. P Rita en linje runt om på tilluftsvinkeln på avståndet V + 16 mm från utsidan av den vertikala plana delen enligt figuren. Kapa med en bågfil eller vinkelslip. Tilluftsvinkel V+16

14 SE 14 Montera packningar på de kapade ändarna enligt figuren. Var noggrann så att den lilla flänsen på packningen inte glider upp på utsidan av kanalen utan omsluter kanten och ligger tätt på denna. För ihop delarna och skruva fast tilluftskanalen.

15 SE 15 Kapa flexslangen till önskad längd och koppla på den på kaminens tilluftsstos. Ställ kaminen på plats. Tänk på att kamindetaljer som omsluter skorstenen, tex galler, hjälpramar och topp, kommer på plats innan monteringen av skorstenen fortsätter.

16 SE 16 Montering av skorstensmoduler Vid leverans är delarna till varje skorstensmodul löst sammansatta. För att underlätta monteringen rekommenderas att delarna separeras och monteras var för sig. Den utkragade änden på innerröret ska alltid vara vänd uppåt och den rillade änden på yttermanteln ska alltid vara vänd nedåt. Kontrollera att samtliga kopplingsskarvar är fria från smuts och att inga skador finns på skorstensmodulerna. En distanshållare medföljer alla startmoduler och skorstensmoduler. Den sitter överst och ska ligga an mot änden på rörskålsisoleringen. Kontrollera att tätningsringarna på skorstensmodulerna och övergången sitter rätt innan delarna förs samman. För att förenkla monteringen kan listen fuktas med såpvatten. 1 Montera halvisolerade skorstensmoduler för att uppnå önskad höjd. 2 Montera övergång Ø226 Ø280. Observera att distanshållaren i övergången ska sitta mellan de båda övergångsisoleringarna. Om övergången monteras i bjälklag ska rörskålsisoleringen som medföljer övergången och passar runt halvisolerade skorstensmoduler användas. Se sidan 9. 3 Montera skorstensmoduler. 4 Vid genomföring av skorstenen till ett övre våningsplan monteras en täckplåt på golvet över hålet. Observera att täckplåten ska träs över skorstensmodulen och måste därför monteras samtidigt som skorstensmodulerna monteras. 5 För att erhålla rätt längd monteras överst en eller flera slutmoduler. Observera att dessa alltid skall monteras inuti skorstenshuven på yttertaket och därför saknar den lackerade yttermanteln. Distanshållare Skorstensmodul fullisolerad Övergångsisolering Distanshållare Övergång Ø226 Ø280 TL Övergångsisolering Distanshållare Runt rörskålsisoleringen sitter mobilspiraler som garanterar att aluminiumfolien hålls på plats ifall limningen av folien blir överhettad. Ta inte bort mobilspiralerna. Skorstensmodul halvisolerad Distanshållare Mobilspiral Startmodul TL Stoppbricka Startrör Anslutningsstos

17 SE 17 Anpassning av startrör Om skorstenen beställs till en annan kamin än en Contura kamin kan anpassningar krävas. Om tätning saknas på kaminens anslutningsstos kan pannkitt krävas för att anslutningen ska bli tät. Saknas kulstopp i kaminen bör ett kulstopp monteras i startröret (tillbehör). Vid beställning av skorstenen anges anslutningshöjd och stoppbrickehöjd. Dessa uppgifter finns på monteringsskissen i frakthandlingarna och ligger till grund för uppgiften om hur mycket startröret ska kapas som också finns i monteringsskissen. Startröret längd ska kapas i nederkant så att höjden från golv till undersidan av stoppbrickan stämmer med uppgiften i monteringsskissen. Kulstopp (tillbehör)

18 SE 18 Montering av underbeslag för fyrkantig skorstenshuv Infästning Underbeslaget skall fästas mot undertaket i en bärande och stark infästning. Består undertaket av takboard eller annat liknande material skall en ramkonstruktion av träregel (95 x 45 mm) byggas mellan takstolarna. Markera centrum för håltagning i undertaket genom att loda från centrum på skorstenen. Mät invändigt mått i underbeslaget och såga motsvarande hål i undertaket. Takbeklädnad med undertak av papp eller takboard Tag bort, alternativt klipp hål, i takbeklädnaden och såga av bärläkten. Skär upp takpappen alternativt takboarden som bilden visar och skjut under underbeslaget i ovankant. Centrera underbeslaget över skorstenen och skruva fast det mot undertaket. Skruva ihop distanshållaren som bilden visar. Skruva fast den i hålen på underbeslaget lite löst. Centrera skorstenen och skruva fast distanshållaren.! Kontrollera att det vatten som eventuellt kan rinna på undertaket inte kan rinna in under underbeslaget. Vid vissa installationer kan det vara lämpligt att lägga tätningsmassa mellan underbeslaget och undertaket. 1 Distanshållare 2 Distanshållare

19 SE 19 Låglutande papptak Vid val av tätskiktssystem (takpapp) till taklutningar lägre än 10 ska hänsyn tas till följande: -Tätskiktssystemet ska vara anpassat för genomföringar vid aktuell taklutning. -Inget överbeslag används, utan endast underbeslag används. -Vid en genomföring ska tätskiktet gå upp på underbeslagets sidor och täta som bilden visar. -Anvisningar eller riktlinjer för befintligt 1-lags eller 2-lags tätskiktssystem ska följas. Ta upp ett hål i taket för skorstenen. Centrera underbeslaget över skorstenen och fäst det med skruv eller spik. Skruva ihop distanshållaren som bilden visar på sidan 18. Skruva fast den i hålen på underbeslaget lite löst. Centrera skorstenen och skruva fast distanshållaren. Lägg takpapp runt underbeslaget och en bit upp på sidorna så att det blir tätt enligt leverantörens anvisningar.! Figuren visar endast symboliskt hur takpappen appliceras. Arbetet med takpappen skall utföras av en fackman enligt gälland e regler. Branta papptak Vid val av tätskiktssystem (takpapp) till taklutningar större än 10 ska hänsyn tas till följande: -Tätskiktssystemet ska vara anpassat för genomföringar vid aktuell taklutning. -Både underbeslag och överbeslag används. -Vid en genomföring ska godkänd täthet kunna erhållas genom att tätskiktet läggs på ovansidan av beslagen som bilderna visar och utan att tätskiktet går upp på sidorna. -Anvisningar eller riktlinjer för befintligt 1-lags eller 2-lags tätskiktssystem ska följas. Ta upp ett hål i taket för skorstenen. Skär upp takpappen som bilden visar och skjut under underbeslaget i ovankant. Centrera underbeslaget över skorstenen och fäst det med skruv eller spik. Skruva ihop distanshållaren som bilden visar på sidan 18. Skruva fast den i hålen på underbeslaget lite löst. Centrera skorstenen och skruva fast distanshållaren. Lägg först takpapp på underbeslagets avsnitt ner mot takfoten. Centrera överbeslaget över underbeslaget och skruva fast det med två skruvar per sida. Lägg takpapp runt överbeslaget som bilden visar och enligt leverantörens anvisningar.

20 SE 20 Nockmontage Underbeslaget för nockmontage levereras i två delar. Vardera del riktas in så att stosen på underbeslaget hamnar 200 mm från nocken. Markera nocken och såga längs den bockade kanten till markeringen. Bocka överskjutande plåt över nocken och skruva fast underbeslaget mot undertaket. Montera den andra delen med skänklarna omlott, skruva ihop skänklarna och klipp bort överskottsplåt med en plåtsax. Täta glipan i skärningspunkten med silikon. Skruva ihop distanshållaren som bilden visar på sidan 18. Centrera skorstenen och skruva fast distanshållaren Silicone Underbeslag Distanshållare Silicone

21 SE 21 Montering av överbeslag för fyrkantig skorstenshuv Spika en stödram av trä runt stosen på underbeslaget. Höjden på stödramen skall vara i nivå med ovan sidan på takbeklädnaden. Lägg tillbaka och fäst den avsågade bärläkten. Om arbetsbrygga eller stege skall monteras, kontrollera att överbeslaget får stöd av takbeklädnaden rakt under stegen. Saknas stödet anpassas en träregel efter höjden på takbeklädnaden och anbringas mot undertaket. Ett täckband skall monteras i framkant på överbeslaget som skydd mot inblåsning av snö. Skär till det bifogade täckbandet efter profilen på takbeklädnaden och fäst det mot undersidan på överbeslaget.! En stödram för överbeslaget skall spikas runt stosen på underbeslaget. Följ anvisningen i texten. Tegeltak Anpassa storleken på takpannorna och lägg tillbaka dem mot stödramen runt underbeslaget. Centrera överbeslaget över underbeslaget och justera till tegelpannorna så bästa möjliga täthet erhålls. Anpassa längden på överbeslaget upp mot nock så att den självhäftande gummiduken förstärkt med aluminiumnät når in under en rad med takpannor när den fästs i ovankant på överbeslaget. Skruva fast överbeslaget i underbeslaget med två skruvar per sida. Borsta rent takpannorna från smuts och löst material och torka bort damm från överbeslaget. Ta bort skyddsfolien och tryck fast den aluminiumförstärkta gummiduken mot topparna på takpannorna och mot överbeslaget. Duken är förstärkt med ett aluminiumnät som gör den enkel att forma mot takpannorna. Lägg tillbaka raden med takpannor ovanför den aluminiumförstärkta gummiduken. Självhäftande gummiduk förstärkt med aluminiumnät Täckband 876

22 SE 22 Tegeltak med aluminiumförstärkt gummiduk runt om Som tillbehör kan man beställa ett mindre överbeslag med självhäftande gummiduk förstärkt med aluminiumnät runt om. I detta fall används inte täckband. Anpassa storleken på takpannorna och lägg tillbaka dem mot stödramen runt underbeslaget. Centrera överbeslaget över underbeslaget och skruva fast överbeslaget i underbeslaget med två skruvar per sida. Borsta rent takpannorna från smuts och löst material och torka bort damm från överbeslaget. Klipp av 840 mm aluminiumförstärkt gummiduk och börja med att montera den nedersta först, nr1. Ta bort skyddsfolien och tryck fast den aluminiumförstärkta gummiduken mot topparna på takpannorna och mot överbeslaget. Duken är förstärkt med ett aluminiumnät som gör den enkel att forma mot takpannorna. Klipp av två stycken 1040 mm långa remsor aluminiumförstärkt gummiduk och montera på sidorna, nr2 och nr3. Klipp av 1040 mm och montera den övre, nr4. Om den aluminiumförstärkta gummiduken inte når upp under en rad med takpannor monteras en extra remsa aluminiumförstärkt gummiduk, nr5, så att den når in under takpannorna Plåttak Centrera överbeslaget över underbeslaget. Skruva fast överbeslaget i underbeslaget med två skruvar per sida. Montera en förlängningsplåt (tillbehör) från överbeslaget och upp till nocken. 807 Underbeslag Förlängningsplåt Takplåt Överbeslag

23 Silicone SE 23 Nockmontage Överbeslaget för nockmontage levereras i två delar. Vardera del riktas in så att stosen på överbeslaget hamnar max 225 mm från nocken. Markera nockcentrum och klipp längs markeringen. Skruva fast överbeslaget mot underbeslaget med 4 st plåtskruvar per sida. Överbeslag Skarven mellan delarna skall täckas med 2 st nockplåtar. Bocka nockplåtarna till rätt taklutning och skruva fast dem med plåtskruv i överbeslaget. Täta glipan i skärningspunkten med silikon. Nockbeslag Nockplåt Max 450 Max 450 Nockbeslag Nockplåt L=25 mm, svart skruv L=25 mm, svart skruv L=18 mm, svart skruv med gummipackning Nockmontage av aluminiumförstärkt gummiduk runt om Som tillbehör kan man beställa ett mindre överbeslag med självhäftande gummiduk förstärkt med aluminiumnät runt om. I detta fall används inte täckbanden. Borsta rent takpannorna från smuts och löst material och torka bort damm från överbeslaget. Klipp av två 840 mm långa remsor aluminiumförstärkt gummiduk och montera dem i nederkanterna, nr1 och 2. Klipp av två mm långa remsor aluminiumförstärkt gummiduk och montera på sidorna. Längden beror på taklutningen

24 SE 24 Montering av fyrkantig skorstenshuv Takhuven sätts samman av fyra lösa mantelsidor. Till skorstenshuvar med H-mått över 2 m leverera s förlängningssektioner med en bygglängd på 1 m. Huvmanteln anpassas till taklutning och önskad längd på byggarbetsplatsen. 100 Längd och vinkelklippning av mantel sidor 1. Erforderlig längd på huvmanteln fastställs genom att mäta avståndet från änden på innerröret och ned till överbeslaget och minska måttet med 100 mm (H-mått). Längden bör anpassas i samband med snedklippningen av änden mot överbeslaget. Om det erfordras är det dock inget som hindrar att längden anpassas i änden mot huvtaket. H 2. Placera mantelsidorna med de svarta sidan uppåt enligt figur. Märk ut H-måttet i mantelns centrum linje och rita ut taklutningen med hjälp av måttabellen. Såga med bågfil genom falsen och klipp därefter av manteln med en plåtsax. Taklutning Klippmått mm mm mm mm mm mm mm mm Klippmått Mantelhöjd = H Mantelhöjd = H

25 SE 25 Montering av mantelsidor Placera mantelsidorna vinkelrätt mot varandra. Sammanfoga mantelsidorna i falsen, använd en gummiklubba eller lägg en träkloss som mellanlägg när mantlarna slås ihop. Se till att hörnen på mantel sidorna ligger i nivå med varandra. Fastsättning av gummiduk Rengör ytorna där gummiduken skall appliceras. Drag av skyddsfolien och applicera gummiduken i underkant mot baksidan av den långa mantelsidan. Fäst den cc 60 mm in på plåten. Efter att huvmanteln monterats fästs den andra änden av gummiduken mot överbeslaget. Mantelsida Överbeslag Gummiduk för skydd mot yrande snö som kan sugas in. Montering av huvmantel Lyft huvmanteln över skorstensmodulerna och trä den över överbeslaget. Rikta upp huvmanteln med ett vattenpass. Borra (Ø 3,5 mm) genom beslagen och skruva fast huvmanteln med tre plåtskruvar per sida, använd plåtskruv med tätande gummipackning.

26 Mora kniv Mora kniv Mora kniv SE 26 Montering av förlängningsmantel 1. Placera mantelsidorna vinkelrätt mot varandra. Sammanfoga mantelsidorna i falsen, använd en gummiklubba eller lägg en träkloss som mellanlägg när mantlarna slås ihop. Se till att hörnen på mantelsidorna ligger i nivå med varandra. 2. Placera förstärkningsplåten inuti huvmanteln vilande på falsen i hörnen. 3. Montera förlängningsmanteln med den utbockade änden ned över huvmanteln. Rikta upp förlängningsmanteln med ett vattenpass. Borra (Ø 3,5 mm) genom plåtarna och skruva fast förlängningsmanteln i skarven med två plåtskruvar per sida, använd plåtskruv med tätande gummipackning. 4. Täta hörnen i skarven mellan huvmanteln och förlängningsmanteln med en liten klick silikon. Silicone Montagetips vid montering av höga huvar Vi rekommenderar att i första hand använda arbetsställning vid montering av höga huvar. Som alternativ kan stegen, inklusive stagen, monteras efter att första huvmanteln har monterats. Stegen kan därefter användas som hjälpmedel för vidare montering av skorstensmoduler och förlängningsmantlar. Var uppmärksam på att Ni på egen risk använder stegen som monteringshjälpmedel. Eftersom det föreligger risk att falla till marken skall säkerhetslina alltid användas. Montering av huvtak 1. Montera förstärkningsplåten inuti huvmanteln vilande på falsen i hörnen. Skruva fast förstärkningsplåten i huvmanteln med två skruvar per sida i två motstående sidor. 2. Skär, i nivå med förstärkningsplåten, bort överskjutande isolering runt innerröret. 3. Lägg huvtaket på plats och skruva fast det i förstärkningsplåten med fyra skruvar, använd plåtskruv med tätande gummipackning. 4. Trä gummistosen över innerröret och tryck ned den mot huvtaket. min 100 mm Silicone

27 SE 27 Uppstigningsanordning till fyrkantig skorstenshuv Montering av arbetsbrygga 1. Vik ut huvfästet och skruva fast det i sidoprofilerna med 2 st plåtskruvar per sida. 2. Montera plattformen på det översta fotsteget med 2st plåtskruvar. 3. Sätt arbetsbryggan på plats mot huvmanteln med nedersta fotsteget vilande mot överbeslaget. Skruva fast huvfästet och plattformen i huvmanteln, använd plåtskruv med tätande gummi packning. 4. Montera plastpluggen i änden på sidoprofilen. Plattform Fotsteg Fotsteg Sidoprofil Huvfäste Huvfäste Montering av stege 1. Vik ut huvfästena och skruva fast dem i sido profilerna med 2 st plåtskruvar per sida i vardera huvfäste. 2. Skruva fast plattformen på översta fotsteget med 2st plåtskruvar. 3. Sätt stegen på plats mot huvmanteln med nedersta fotsteget vilande mot överbeslaget. Skruva fast huvfästena och plattformen i huvmanteln, använd plåtskruv med tätande gummipackning. 4. Montera plastpluggen i änden på sidoprofilen. Avståndet mellan plattformen och änden på innerröret får ej överstiga 1,2 m. max 1,2 m

28 SE 28 Förlängning av stege 1. Skruva loss en av sidoprofilerna på stegen. 2. Skruva fast skarvbeslaget inuti änden på sido profilen. Förläng därefter sidoprofilerna genom att skruva fast förlängningsprofilen i skarv beslaget. 3. Montera utökat antal fotsteg och skruva därefter tillbaka sidoprofilen. 4. Det extra huvfästet monteras nära huvtaket eller överst på förlängningssektionen där det är möjligt.

29 SE 29 Stagning av skorstenshuv och stege Skorstenshuv med höjd över 2 m och tillhörande stege skall alltid stagas mot hustaket. Stagen är teleskopiska och behöver normalt inte kapas. Erfordras anpassning av längden kan stagen lätt kapas med en bågfil. I skarven skall stagprofilerna överlappa varandra med minst 20 cm. 1. Om stegen monteras utan förlängningssektion skall stagen skruvas fast i sidoprofilen ca.1.5 m upp på stegen. I de fall stegen monteras med förlängningssektion skall staget skruvas fast i närheten av plattformen. Avståndet från huvtaket till infästningen av staget får dock ej överstiga 2 m. Fäst staget i sidoprofilen med fyra stycken plåtskruvar. 2. Vinkla ut staget 45 från stegen och märk ut lämplig infästning av fästjärnen mot hustaket. 3. Skruva fast fästjärnen mot undertaket med vardera två sexkantsträskruvar. Kontrollera att infästningen är bärande och tillräckligt tjock för sexkantsträskruven. När infästningen bedöms otillräcklig för sexkantsträskruv rekommenderas att använda genomgående M 8 skruv med bricka och mutter. 4. Skruva fast staget i fästjärnet med M10 skruv och mutter. 5. Fixera längden på stagen genom att skruva ihop stagprofilerna i skarven. Montera tre plåtskruvar på ovansidan och ytterligare tre på undersidan i de stansade hålen på stagprofilen.

30

31

32 IAV TL SE NIBE AB Box 134 SE Markaryd SWEDEN NIBE Stoves reserves the right to change materials and dimensions at any time without special notice. Your dealer can give you the most up to date information.

PREMODUL. Skorstenssystem. Skorsteinssystem Savupiippujärjestelmä. Installation Instructions. SE Installationsanvisning 1

PREMODUL. Skorstenssystem. Skorsteinssystem Savupiippujärjestelmä. Installation Instructions. SE Installationsanvisning 1 Installation Instructions 611046 IAV SE-EX 0811-6 PREMODUL SE Installationsanvisning 1 NO Installasjonsveiledning 28 FI Asennusohjeet 56 Skorstenssystem Skorsteinssystem Savupiippujärjestelmä Bäste Premodul

Läs mer

Placera din kamin där du vill!

Placera din kamin där du vill! SKORSTENSSYSTEM 1 Placera din kamin där du vill! Premodul är en modern stålskorsten som gör det möjligt att placera din kamin där du vill utan en murstock. Premodul tillverkas av NIBE Brasvärme i Sverige

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 FR Guide d installation 33 GB IT NL Installation instruction 49 Istruzioni di montaggio 65 Installatie instructies 81 Installationsanvisning C 635

Läs mer

Monteringsanvisning NVI2000 Combi

Monteringsanvisning NVI2000 Combi Monteringsanvisning NVI2000 Combi 120-0232 2010-07-01 Utgåva: 5 Art. Nr. 917906 Innehållsförteckning. Montering av skorstenssektioner... Sidan 3-5 Montering av innertaksplåt... Sidan 6 Montering av tilluftkanal...

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Gäller fr o m 2009-09-01 CIRKAPRISLISTA PREMODUL SKORSTENSSYSTEM SE 2009:1

Gäller fr o m 2009-09-01 CIRKAPRISLISTA PREMODUL SKORSTENSSYSTEM SE 2009:1 CIRKAPRISLISTA PREMODUL SKORSTENSSYSTEM Gäller fr o m 20090901 SE 2009:1 Premodul skorstenssystem Invändig Rostfri, Schaktfri och Vinklad Invändig diameter 150 mm, rostfritt rör, 30 alternativt 60 mm isolering.

Läs mer

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN Innan du börjar monteringen kontrollera att produkten stämmer överens med orderbekräftelsen och är fri från defekter. En stålskorsten

Läs mer

Skorstenssystem. www.premodul.se. För marknaden i Sverige

Skorstenssystem. www.premodul.se. För marknaden i Sverige Installationsanvisning Skorstenssystem Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin (gäller hela sortimentet) och skorsten lämnas 2.000:- rabatt på skorstenen. SE www.premodul.se För marknaden i Sverige SE

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Tack för att Du valde Modulex T250 Denna monteringsinstruktion är sk tillhörandehandling för besiktningsmannen och skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING. Skorstenssystem LEK. www.premodul.se. För marknaden i Sverige

INSTALLATIONS- ANVISNING. Skorstenssystem LEK. www.premodul.se. För marknaden i Sverige INSTALLATIONS- ANVISNING Skorstenssystem www.premodul.se För marknaden i Sverige 2 PRESTANDADEKLARATION Nr. P450-CPR-130626--1 PRODUKT Produkttyp Flerväggig systemskorsten av metall Typbeteckning Avsedd

Läs mer

installations ANVISNING

installations ANVISNING DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation instruction 48 installations ANVISNING Contura 655 www.contura.eu 655, 685 Bäste Contura-ägare Vi önskar

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Uppackning/Demontering... 3-4 Installationsavstånd till väggar och tak...5 Skorstensanslutning (Toppanslutning)...6

Läs mer

Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor.

Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor. September 2007 Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor. 10 års garanti Uppfyller alla nordiska krav 25 års samlad kunskap om stålskorstenar

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd 1995-05 - 20 utg. 1 Art. nr 411511 IAV 9833-2 Bohus Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje

Läs mer

Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor.

Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor. SEPTEMER 2007 Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor. Uppfyller alla nordiska krav 25 års samlad kunskap om stålskorstenar ästa kvalité

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning NO FI Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 27 Asennusohje 55 Installationsanvisning Skorstenssystem Skorsteinssystem Savupiippujärjestelmä www.premodul.eu EC Deklaration om överensstämmelse

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning -95 Installationsanvisning 1995-05 - 20 utg. 1 IAV SE 0043-3 411548 Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje av Din Vivaldi. Vi tror oss

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning C 450 C 450T www.contura.eu PRESTANDADEKLARATION Nr. C450-CPR-130605-SE-1 PRODUKT Produkttyp Typbeteckning Tillverkningsnummer Avsedd användning Bränsle Kamin eldad med fasta biobränslen

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 45 NO Installasjonsanvisning 89 FR GB FI IT Guide d installation 133 Installation instruction 177 Asennusohje 221 Istruzioni di montaggio 265 Installationsanvisning

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 13 NO Installasjonsanvisning 25 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 GB Installation instruction 25 FI Asennusohje 49 Installationsanvisning C 690 www.contura.eu 2 CERTIFIKAT EC Deklaration om överensstämmelse TILLVERKARE Namn Adress Tillverkningsställe

Läs mer

100ÅR AV VÄRME OCH KVALITET

100ÅR AV VÄRME OCH KVALITET www.nvi.se 100ÅR ÄRME OCH KLITET Näldens värmeindustri i Jämtland har tillverkat skorstenar i 35 år och är Sveriges enda renodlade tillverkare av stålskorstenar. edeldningstraditionen är djupt förankrad

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 57 NO Installasjonsanvisning 113 FR GB FI IT Guide d installation 169 Installation instruction 225 Asennusohje 281 Istruzioni di montaggio 337 Installationsanvisning

Läs mer

411791 IAV 0740-10. Installationsanvisning LEK-98 ROSENDAL

411791 IAV 0740-10. Installationsanvisning LEK-98 ROSENDAL -98 Installationsanvisning 479 IAV 0740-0 ROSENDAL Bäste Handöl-ägare! Vi önskar Er välkommen till Handöl-familjen och hoppas att Ni får mycket glädje av murspisen. Vi tror oss förstå att Ni ställer höga

Läs mer

TRYGG & SNYGG Visste du att det finns ett familjeföretag i Jämtland där skorstenar betyder allt. I Nälden, byn som ligger i kanten av det stora

TRYGG & SNYGG Visste du att det finns ett familjeföretag i Jämtland där skorstenar betyder allt. I Nälden, byn som ligger i kanten av det stora TRYGG & SNYGG TRYGG & SNYGG isste du att det finns ett familjeföretag i Jämtland där skorstenar betyder allt. I Nälden, byn som ligger i kanten av det stora jämtländska skogslandet, är vedeldningens traditioner

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER funktion, trygghet, flexibilitet Funktion och trygghet med moderna skorstenar Våra skorstenar kan du ansluta till olika typer av små eller stora

Läs mer

installations ANVISNING

installations ANVISNING SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 26 Installasjonsanvisning 52 Installation instruction 78 installations ANVISNING www.contura.eu 650, 660, 670 Bäste Contura-ägare Vi önskar Dig

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 40 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer CLASSIC ELEGANCE STRATOS Tack för att du har valt Decra taksystem från Icopal! Denna anvisning beskriver konstruktionsdetaljer som förekommer på

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders strängpressade

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning C 460 www.contura.eu 2 CERTIFIKAT PRESTANDADEKLARATION Nr. C460-CPR-130605-SE-1 PRODUKT Produkttyp Kamin eldad med fasta biobränslen Typbeteckning Contura 460 Tillverkningsnummer

Läs mer

Attityd 200. Braskamin. Utgåva 08 /01

Attityd 200. Braskamin. Utgåva 08 /01 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 200 Braskamin Utgåva 08 /01 Allmänna råd Eldnings- och skötselråd I en särskild anvisning för Attityd 200 insats finns utförliga eldnings- och skötselråd för

Läs mer

Trygghet genom hela huset

Trygghet genom hela huset det sikre skorsteinssystemet Trygghet genom hela huset 25 ÅRS GARANTI TILLVERKAD I MARKARYD SEDAN 1965 2 25 ÅRS GARANTI VAR PÅ DEN SÄKRA SIDAN När du hittat den eldstad som ska bli din värmande vän under

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

LANDY FACIL. Prislista 2010

LANDY FACIL. Prislista 2010 Prislista 2010 GRUNDPAKET Grundpaket, toppansluten Kopplingsstycke standard Isolering till kopplingsstycke Pannkitt Startdel Täcksvep Täckplåt delad, rund Silikonlist Skruv Bjälklagsisolering Underbeslag

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 35CB3 & 350CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB Utgåva 01/08 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning NO DE GB FI Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 16 Installationsanleitung 30 Installation instruction 44 Asennusohjeet 58 Installationsanvisning Siri www.contura.eu 2 CERTIFIKAT EC Deklaration

Läs mer

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB Omfattar 2175CB1, 2175CB2 och 2175CB3 med rökklocka samt 2575CB1, 2575CB2 och 2575CB3 med plan topp 2575CB 2175CB Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning NO DE GB Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 25 Installationsanleitung 49 Installation instruction 73 Installationsanvisning 34T 35T www.handol.eu Kvalitetsgodkännande Kaminen har provats av

Läs mer

det säker säkra skorstenssystemet 25 ÅRS GARANTI TILLVERKAD I MARKARYD SEDAN 1965

det säker säkra skorstenssystemet 25 ÅRS GARANTI TILLVERKAD I MARKARYD SEDAN 1965 det säker säkra skorstenssystemet för alla hus 25 TILLVERKAD I MARKARYD SEDAN 1965 25 VAR PÅ DEN SÄKRA SIDAN När du hittat den eldstad som ska bli din värmande vän under många sköna dagar och kvällar återstår

Läs mer

MONTERING & INSTALLATION

MONTERING & INSTALLATION REC EASY Systemskorsten utan klämband och pannkitt MONTERING & INSTALLATION För fastbränsle Inga klämband eller pannkitt Schaktfri även i halvisolerat utförande Snabb och enkel montering Säker inga värmebryggor

Läs mer

11.09.09.U1. Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem

11.09.09.U1. Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem 11.09.09.U1 Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem 11.09.09.U1 Tack för att Du valde Safepipe Denna monteringsinstruktion är sk tillhörandehandling för besiktningsmannen och skall finnas tillgänglig

Läs mer

2005-01 -01 Utgåva 11 Jun -13. Monteringsanvisning. Jøtul Stålskorstein. En produkt från Näldens värmeindustri AB. www.nvi.se

2005-01 -01 Utgåva 11 Jun -13. Monteringsanvisning. Jøtul Stålskorstein. En produkt från Näldens värmeindustri AB. www.nvi.se Monteringsanvisning Jøtul Stålskorstein 2005-01 -01 Utgåva 11 Jun -13 En produkt från Näldens värmeindustri AB www.nvi.se eu-deklaration om överensstämmelse ProdUkT som omfattas av denna deklaration Produkttyp:

Läs mer

Monteringsanvisning TREND. 42 Monteringsanvisning Plannja Trend

Monteringsanvisning TREND. 42 Monteringsanvisning Plannja Trend Monteringsanvisning TREND 42 Monteringsanvisning Plannja Trend FÖRBEREDELSER Innan du sätter igång och monterar ditt Plannjatak är det viktigt att du läser igenom avsnittet Allmänna förberedelser takläggning.

Läs mer

Rev. : 07-10-03. Ingår i företagsgruppen Trädgårdsteknik AB

Rev. : 07-10-03. Ingår i företagsgruppen Trädgårdsteknik AB Rev. : 07-10-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Produktbeskrivning 2 Monteringsanvisning, allmänt 3 Bjälklagsgenomföring 4 Täckplåtar, infästningar 5 Takbeslag 6 Regnskydd 7 Skorstenens höjd 8 Rensning och inspektion

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Murspis Bryssel. för insats Dovre 2175CB3. Utgåva 01/10

MONTERINGSANVISNING. Murspis Bryssel. för insats Dovre 2175CB3. Utgåva 01/10 MONTERINGSANVISNING Murspis Bryssel för insats Dovre 2175CB3 Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Skjutbara partier. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista på nästa sida. OBS! Nästan alla skruvar är Torx-skruvar. Du behöver en T20 Torx-bit

Läs mer

Skorstenssystem - med tilluft

Skorstenssystem - med tilluft INSTALLATIONS- ANVISNING Skorstenssystem - med tilluft www.premodul.se För marknaden i Sverige 2 PRESTANDADEKLARATION Nr. P450-CPR-130626--1 PRODUKT Produkttyp Flerväggig systemskorsten av metall, T450-N1-D-Vm-L50080-G50

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

Bruksanvisning för Separera 40

Bruksanvisning för Separera 40 Bruksanvisning för Separera 40 Bruksanvisning för Separera 40 Grattis till valet av en Separera! När du står inför en installation av din nya Separera, ber vi dig läsa igenom denna instruktion i sin helhet

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

installations Installationsanvisning Installasjonsanvisning Installationsanleitung Installation instruction SE NO ANVISNING 51 52 52T 53 54 54T

installations Installationsanvisning Installasjonsanvisning Installationsanleitung Installation instruction SE NO ANVISNING 51 52 52T 53 54 54T SE NO DE GB Installationsanvisning Installasjonsanvisning Installationsanleitung Installation instruction installations 2 17 33 49 ANVISNING 50 51 52 52T 53 54 54T EC-deklaration om överensstämmelse Certifierad

Läs mer

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Inledande information Förutsättningar Denna manual avser isolering lagd på 1,5 plans hus med bärande underlag (råspont) och en takkonstruktion med kombinerat

Läs mer

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion Spiskassetter Modell 100, 200 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING CERTIFIKAT...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Rökkanal Förbränningsluft

Läs mer

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 1 2014 Wärmo Hörnkassett Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Wärmo Hörnkassett Förberedelser...sid 3 -prestandadeklaration -lokala Bestämmelser -bygganmälan -allmänt -leveransinnehåll

Läs mer

Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER. Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker.

Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER. Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker. Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker. Takavvattning UNIgavel Combigavel Omvikningskupa Rännskarv Hängränna Kortkrok Compactkrok Överspolningsskydd (finns

Läs mer

AKVEDUKT. skorstenar DINAK DW/TW MONTAGEANVISNING AKVEDUKT SKORSTENAR ALLTID I LAGER! SOLVÄRME - SKORSTENAR - DESIGNSPISAR

AKVEDUKT. skorstenar DINAK DW/TW MONTAGEANVISNING AKVEDUKT SKORSTENAR ALLTID I LAGER! SOLVÄRME - SKORSTENAR - DESIGNSPISAR AKVEDUKT SOLVÄRME - SKORSTENAR - DESIGNSPISAR skorstenar MONTAGEANVISNING DINAK DW/TW AKVEDUKT SKORSTENAR ALLTID I LAGER! EN SKORSTEN FRÅN AKVEDUKT SOLVÄRME AB PRODUKTINFORMATION DINAK DW/TW ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Läs mer

Schiedel Parat. Monteringsinstruktion. våningshöga skorstensmoduler

Schiedel Parat. Monteringsinstruktion. våningshöga skorstensmoduler Schiedel Parat Monteringsinstruktion våningshöga skorstensmoduler Schiedel Parat finns i färdiga längder från 1-6 meter. De kan levereras oputsade eller färdigputsade på en eller flera sidor. Om skorstenen

Läs mer

TONA. Det keramiska skorstenssystemet för god ekonomi och miljö CERAMIC GUARANTEE

TONA. Det keramiska skorstenssystemet för god ekonomi och miljö CERAMIC GUARANTEE TONA Det keramiska skorstenssystemet för god ekonomi och miljö CERAMIC GUARANTEE TONA producenten för Europa TONA levererar idag sina kvalitéts skorstenar till mer än 20 Europeiska länder och fortsätter

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

Installations & Skötselanvisningar AVL UJ.13.1.U1

Installations & Skötselanvisningar AVL UJ.13.1.U1 Installations & Skötselanvisningar AVL UJ.13.1.U1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING chamotte Förberedelser Produkter Montering Rökrörsanslutning CE-märkning pimpsten Förberedelser Produkter Montering Rökrörsanslutning

Läs mer

Silvia. Installation instructions. SE Installationsanvisning 1. GB Installation instructions 16. DE Installationsanleitung 32

Silvia. Installation instructions. SE Installationsanvisning 1. GB Installation instructions 16. DE Installationsanleitung 32 -97 Installation instructions 411969 IAV SE 084-11 SE Installationsanvisning 1 GB Installation instructions 16 DE Installationsanleitung NO Installasjonsveiledning 48 Silvia EC-deklaration om överensstämmelse

Läs mer

Rostfri. modulskorsten SKORSTENSSYSTEM SCANDINAVISK SPISMILJÖ NYA. med vägledande prislista

Rostfri. modulskorsten SKORSTENSSYSTEM SCANDINAVISK SPISMILJÖ NYA. med vägledande prislista SKORSTENSSYSTEM SCANDINAVISK SPISMILJÖ Rostfri modulskorsten NYA ChimVision är en helt ny stålskorsten där ChimVision V25 monteras med schakt och ChimVision V50 är godkänd för att monteras utan schakt.

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI

MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI 1. TEKNISKA DATA Kota Luosto Kota Luosto VS Kota Inari 1.1 Mått höjd (mm) 750 +/- 15 750 +/- 15 765 +/- 15

Läs mer

Monteringsanvisning Isolertak

Monteringsanvisning Isolertak Monteringsanvisning Isolertak 10 MM / Plastprofilsystem 2015-2 WT10 X-struktur 10 mm Polykarbonat U-värde 2,5 Skivbredd 1050 mm c/c 1070 mm Skivorna är gjorda av UV-beständig polykarbonatplast. Isolerplastskivorna

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

Isola ProTop underlagstak

Isola ProTop underlagstak Isola ProTop underlagstak Diffusionsöppet underlagstak med klisterkant Torra och sunda hus Isola ProTop underlagstak Energieffektiv, stark och säker! Isola ProTop är ett diffusionsöppet underlagstak som

Läs mer

LÄTTA MODUL- OCH SYSTEMSKORSTENAR

LÄTTA MODUL- OCH SYSTEMSKORSTENAR Westaflex_er & Priser nr 1-06 2011-01-05 11.49 Sida 1 LÄTTA MODUL- OCH SYSTEMSKORSTENAR Samtliga modul- och systemskorstenar av stål från Svenska Westaflex har så läg vikt att de kan installeras utan särskilt

Läs mer

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G BENDERS TAK L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G 1- och 2-kupiga betongtakpannor För takläggare eller för dig som lägger taket själv www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders betongtakpannor.

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2180. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2180. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2180 2180CBS 2180CBGD Utgåva 01/08 2180 CB Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Cronspisen Rectangular Model. Installation Instructions

Cronspisen Rectangular Model. Installation Instructions Installation Instructions 611022 IAV SE/EX 0419-3 SE NO DE GB FI Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 32 Installationsanleitung 64 Installation Instructions 96 Asennusohjeet 128 Cronspisen Rectangular

Läs mer

Diffusionsöppet Underlagstak

Diffusionsöppet Underlagstak Diffusionsöppet Underlagstak - Torra och täta tak som låter huset andas 20 års produktgaranti TYVEK Supro Grid DuPont Tyvek Supro Grid är ett diffusionsöppet underlagstak som kombinerar en lång rad goda

Läs mer

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling Svesol Premium www.svesol.se Infälld montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

PRODUKTKATALOG. 2012.09.01 Utgåva 3

PRODUKTKATALOG. 2012.09.01 Utgåva 3 2012.09.01 Utgåva 3 PRODUKTKTLOG 1. STNDRDMONTGE... 4 2. TOPPNSLUTEN OISOLERD... 7 3. KNSLUTEN HEL ELLER HLISOLERD...10 4. KNSLUTEN GENOM ÄGG, HELISOLERD...13 5. NI 2000 COMI... 16 6. TÄCKPLÅTR... 18 7.

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Monteringsanvisning för Oscar 3 & 4 Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat för att bära kaminens (och skorstenens)

Läs mer

D O V R E. www.spismiljo.se

D O V R E. www.spismiljo.se D O V R E www.spismiljo.se För det vackra och sköna... 3 Sense... 4 Zen (Murspis)... 6 Astro 3-4... 8 Vintage... 10 Dovre 35 CB3... 12 Dovre 36 CB3... 12 Dovre 40 CB... 13 Dovre 100 CB... 14 Dovre 250

Läs mer

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G BENDERS TAK L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G Flat Carisma betongtakpanna För takläggare eller för dig som lägger taket själv www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders Carisma betongtakpanna.

Läs mer

Tips och Råd. Hör gärna av dig, så skickar vi dig en byggkalkyl och ger råd och tips i alla dessa frågor.

Tips och Råd. Hör gärna av dig, så skickar vi dig en byggkalkyl och ger råd och tips i alla dessa frågor. Tips och Råd Här får du några användbara tips för montering och skötsel av din stuga från Polhus. Läs gärna igenom hela texten, det kan finnas något litet guldkorn som underlättar arbetet och som man kanske

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat för att bära kaminens (och skorstenens)

Läs mer

Sid - Produktinformation. 2 - Monteringsanvisning. 3 - Typfall topp- och bakanslutet montage. 4 - Typfall bakanslutet montage till annat rum

Sid - Produktinformation. 2 - Monteringsanvisning. 3 - Typfall topp- och bakanslutet montage. 4 - Typfall bakanslutet montage till annat rum LANY 2001 W Modulskorsten i rostfritt stål med 32,5 mm isolering. yggproduktcertifikat nr 0350, Swedcert A Rev. : 08-09-10 Sid - Produktinformation 2 - Monteringsanvisning 3 - Typfall topp- och bakanslutet

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3

Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3 Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3 SE Monteringsanvisning Med Trebolit Glaciär 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller

Läs mer

Monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar Monteringsanvisningar Mataki Haloten P och Tenotak U20 OKTOBER 2002 A Denna monteringsanvisning gäller för både Haloten P och Tenotak U20. Observera att skarvning och klistring för Haloten P görs med Mataki

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Ankarsrum smalspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Diffusionsöppna underlagstak

MONTERINGSANVISNING. Diffusionsöppna underlagstak MONTERINGSANVISNING Diffusionsöppna underlagstak enklaste vägen till nytt tak 2. innehåll generella Förberedelser 2 Grundförutsättningar 2 Transport och lagring 2 Säkerhet 2 Byggdetaljer 3 Byggdetaljer

Läs mer

Trähuset. Pelle-ved 6

Trähuset. Pelle-ved 6 Trähuset Pelle-ved 6 Jag önskar er lycka till med stugan eller boden ni har köpt. Obs! Det krävs lite händighet att montera en bod eller stuga. Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer Trähuset Lycka

Läs mer