OMVÄRLDSBEVAKNING AV GOLFUTVECKLING I SYDAFRIKA. Peter Östlund, Johanna Ericsson Samt studenter från RIG Golf Ljungbyhed och RIG Golf Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMVÄRLDSBEVAKNING AV GOLFUTVECKLING I SYDAFRIKA. Peter Östlund, Johanna Ericsson Samt studenter från RIG Golf Ljungbyhed och RIG Golf Uppsala"

Transkript

1 OMVÄRLDSBEVAKNING AV GOLFUTVECKLING I SYDAFRIKA Peter Östlund, Johanna Ericsson Samt studenter från RIG Golf Ljungbyhed och RIG Golf Uppsala SAMMANFATTNING Syftet med studien var att kartlägga Sydafrikas golfutveckling från barn, ungdom och juniorgolf och kopplingen till de bästa spelarna i Sydafrika. Sydafrika har 453 banor som ingår i 13 distrikt där det finns juniorer och av dessa är ca 3000 aktiva pojkjuniorer och ca 400 flickjuniorer. Resultatet av undersökningen visar att landet inte har någon genomtänkt struktur för att få fram spelare. Arbetet som görs inom spelarutveckling sker i olika ramar oberoende av varandra. Klubbens roll i spelarutveckling är obefintlig, men det sydafrikanska förbundet organiserar vissa nationella tävlingar och sänder spelare på vissa internationella uppdrag. Unionen/distriktet arrangerar tävlingar, viss träning och matcher mot andra distrikt. Distrikten stöttar till viss del både tävling och träning. Akademierna som jobbar med spelarutveckling uppgår i dag till ca 15 st som håller god kvalité. Akademierna arbetar ofta med helheten där teknik, taktik, fys och mentalt är i fokus. Spelarna betalar själva för att utnyttja dessa akademier och prislappen ligger på ca kr för ett år i en akademi. Sydafrikas proffs tourer (Sun Shine och Vinter Touren) är stort bidragande till att Sydafrika får ut många spelare på världens tourer. Varje år delas 30 kort ut på deras undertour till ET och Asien. Korten får spelarna genom att delta på Vinter Touren som avslutas med ett kval. Väl på Sun Shine Touren kan sedan spelarna ta sig vidare genom placering och ranking till världens tourer. Två andra viktiga faktorer som påpekades av flera var; det går att spela året om samt spelarnas inre vilja the drive att lyckas med sitt liv genom sin idrott är stor. Det sistnämnda är inte svårt att förstå då ytterligheterna för ett land i 3:e världen finns framför ögonen på spelarna varje dag. Historiskt sett har Sydafrika också fostrat inhemska värderingar om att förändring är möjligt och att konflikter är utvecklande. Nyckelord: Spelarutveckling, tävlingssystem, individuell insats, inhemska värderingar

2 Inledning Sydafrika har under många år fått fram spelare som nått världseliten. I raden av namn är det Gary Player, Ernie Else, Retief Goosen, Charl Schwarzel och Louise Oosthuizen som är de mest kända herrspelarna. De har även ett par damspelare på LET och LPGA. På damsidan är det främst de senaste årens framskjutna placering i AM-VM de lyfter upp; :e 2006 Vinst :a :a Nästa stora utvecklingsidé i Sydafrika som alla talar om är helhetspräglade akademier där spelarna kommer åt expertis. De är övertygade om att fysen, kosten, tekniken, taktiken och den mentala styrkan är utmaningen att få till i framtiden gällande spelarutveckling. En notis i sammanhanget är att Gary Player alltid har arbetat med helheten. Hans arbete har dock alltid setts som nonsens och ingen har lyssnat på honom. Gary Player har fortfarande vid 70 års ålder enorm fitness och spelar fortfarande på hög nivå på senior touren. Metod För att samla in fakta genomförde vi ostrukturerade intervjuer med personer inom golfen i Sydafrika. Vi intervjuade en person från Sydafrikas golfförbund, experter på en av de bästa golfakademierna i landet, damernas landslagscoach samt ett föräldrapar till en topp amatör i landet. Vi intervjuade också personal på High Performance Center i Pretoria. Eleverna gjorde en egen analys och diskussion om sin upplevelse i Sydafrika. Resultat Under resultatdelen finner ni det vi har funnit i våra diskussioner med människor i Sydafrika inom temat golfutveckling. Resultaten presenteras i ordningföljden - Fakta - Strategier för Spelarutveckling - Tävlingsupplägg - Träningsupplägg - Elevernas uppfattning Fakta: Banor och Unioner; Sydafrika har: 453 banor som är indelade i 13 unioner (distrikt). Förbundsorganisation; I dag har Sydafrika två separata förbund, ett för herrar och ett för damer. Båda organisationerna arbetar genom/via distrikten för att få ut information till klubbarna. Förbundets tjänstemän sänder information till distrikten samt besöker dessa för att förklara informationen.

3 Herrar; I dag finns det herrar i Sydafrika som är medlemmar i någon av landets klubbar. Av dessa är pojkar upp till 18 år. Av de juniorer som finns registrerade är det ca 3000st som är aktiva tävlingsspelare. Fördelningen är 3000 på klubbnivå, 1000 på distriktsnivå och 200 på nationell nivå. På det Sydafrikanska förbundet för herrar arbetar 3 personer. En av dem jobbar med juniorutveckling och seniorutveckling. Det finns ingen nationell landslagscoach. Personen som jobbar på förbundet befinner sig totalt 30 dagar på kontoret per år. I övrigt befinner han sig ute på distrikten, organiserar juniortävlingar och administrerar seniorgolfen. 2ggr om året åker han till varje distrikt och strukturerar upp fokuseringen för året gällande seniorgolfen och juniorgolfen. Fokuseringen för tjänstemannen är i dagsläget: 1. Att få fattiga att spela golf. Detta jobb görs främst genom skolverksamhet. För att få fart på skolorna utbildas nu skolpersonal i Golf nivå 1 golf coaching/träning. 2. Administrerar golfen för senior golf : Order of merit 3. Ansvarar för träningsträffar, tävlingar, ranking, uttagning till landslag, samt svarar på frågor från förädlar, klubbar, distrikt, etc Damer; I dag finns damer av dessa är 400 flickor upp till 18 år. Hur många av dessa som är aktiva är oklart. På det Sydafrikanska förbundet för damer jobbar 2 st (administration.) Det finns en nationell anställd landslagscoach. Hur de jobbar i landslaget finns längre fram i detta dokument. Noterbart är att det 2007 bara fanns 250 st tjejer i hela Sydafrika som spelade golf. Då tog de ett långsiktigt mål att år 2015 skall 2015 st tjejer spela golf i landet. Strategin för att lösa detta är att hitta kvinnor/tjejer på klubbarna som vill jobba med flickutveckling och vara förebilder för yngre tjejer. Tour spelare; I dag finns många herrspelare med hög standard. Det finns 10 på PGA, 22 på ET och 4 på Asien Tour. 315 st herrar finns med på ET:s namnlista över Sydafrikaner. Damerna på högsta nivån är i dag få. Det finns ca 6-8 på LET Strategier för spelarutveckling; Det finns inga generella utvecklingsstrategier när det gäller golf i Sydafrika. Förbundet är dessutom uppdelat där damer och herrar arbetar var för sig. Spelarutvecklings arbetet genomförs i olika ramar och samverkan mellan ramarna är obefintlig. Vissa distrikt kan hjälpa spelarna med viss ekonomisk stöttning och köper då tid av de olika akademierna. Vanligtvis finansierar föräldrarna hela barnets golfsatsning. som är ca kr i träningsavgift på en akademi under 1 år. För detta får spelaren 1-2 träningar i veckan (ca 2 timmar per gång). Under tävlingsveckor håller spelaren och akademin kontakt via dator. Klubbens inbladning i spelarutveckling är obefintlig. Ingen klubb subventionerar varken träning eller tävlingsspel. Här nedan får du en inblick i de olika ramarna och vad de innehåller,

4 Landslaget damer: I Sydafrika finns det en nationell coach på damsidan. Truppen består av 8 spelare och den tas ut i maj månad. Dessa spelare jobbar de med till nästkommande VM, vilket blir ungefär 1,5 års intervaller. Truppen träffas var sjätte vecka under tre dagar där de väver ihop teknik, mentala färdigheter i spelet och fysik. Spelarna jobbar med sin hemma coach. Informationen från landslaget tar spelaren med sig hem där prioriterings områden och fokus inför mästerskapet diskuteras. Tävlingsobservation görs av landslagscoachen på Sydafrikas klassade majors för tjejer. Hon finns även på regiontävling och provinsens mästerskap. Där de i samband med den tävlingen genomför träningsläger. Landslaget för damer gäller både proffs och amatörer. Landslaget herrar: Denna verksamhet är väldigt liten. Herrarna har ingen nationell coach. De får bidrag för internationella tävlingar och genomför 2 st träningsläger över 3 dagar per år tillsammans. Detta gäller enbart amatörer. Distrikt/unioner: Distrikten står som sagt för en stor del av juniorutvecklingen i Sydafrika. Distriktet får sina pengar av klubbarnas medlemmar och där kommer det in ca kr per medlem. Dessa pengar går till löner, administration etc. En stor del går också till tävlings- och träningsverksamhet för juniorerna. - Distrikt pojkjuniorer Bygger på att distrikten köper träningstid på akademier åt distriktslaget, ungefär 10 träningar per år (á min per gång). Vi dessa träningar är fokus på helheten (fys, mentalt, teknik, kost etc). Utöver detta har distrikten ca 15 tävlingar per år där distrikten möts i matcher mot varandra. Distrikten går också ihop vissa gånger per år och spelar sk. regionmatcher. Det finns också ett provinsmästerskap, dvs. vilket distrikt som är bäst i landet (liknande TV-Pucken). Distrikten ger individuella medel och stöttar ca 10st herrar/killar på högsta amatör nivå med träningsbidrag på kr. De stöttar även dessa spelare och med ca 5-6 tävlingar per år (flyg, mat, boende och golf). Träningsbidraget använder spelarna att betala sin PRO med eller den Akademi han tränar på. - Distrikt flickjuniorer: Distrikten bedriver distriktsträning för tjejer med en träningstimme per vecka i ca 15 veckor. I övrigt betalar föräldrarna för träningen i privat regi. För de bättre flickorna och damerna bygger unionens medel på att landslaget kan genomföra sina läger och tävlingar och stöttar inte tjejerna med individuella medel. Akademier: Den träning som spelarna bedriver genomförs ofta på någon av landets Golf Akademier. Golf akademierna är privata företag som säljer sina tjänster. I dag finns det ca 15st akademier som håller hög klass i landet. Akademierna arbetar ofta med helheten där fys, teknik och mentalt är i fokus. På många ställen finns det ett gym i klubbhuset.

5 Här nedan skall vi försöka ge ett samlat intryck av den Akademin Swing Fit vi besökte: Detta bolag driver tre akademier i området kring Kapstaden. Akademin arbetar med svingteknik, fysiologi och mental träning. Experterna arbetar i team och hjälper spelaren att sortera ut, prioritera och fokusera sin träning. Den svaghet de upplever är att spelarna bara finns tillfälligt på dessa akademier. Det innebär att vissa beteendeförändringar i så väl kropp som huvud tar lite längre tid att få till. Tränarna på akademin är ödmjukt intresserad av människan framför dem. De är också ödmjuka över deras egen kompetens och vill hela tiden lära mer. Tydligt i deras arbetssätt var att hjälpa spelaren att sortera och prioritera utvecklingsområde utifrån deras erfarenhet av vad som krävs på tournivå. Experter går in vid behov. Allt sköts med tydliga strukturerade program där spelaren har ett tydligt nuläge och slutmål. En handlingsplan upprättas som spelaren lär sig vi deras besök på akademin. Denna plan är sedan spelarens och experternas rättesnöre i arbetet. Experterna är ense om att spelarens inre driv är viktigt för att klara att genomföra sina beteendeförändringar utanför akademin. De uttrycker att balansen av ett support team som säkerställer rätt beteende och spelarens eget ansvar att driva sig själv är nyckeln att få till. Hur mycket stöd eller eget ansvar spelare behöver är unikt och varje spelare behöver olika forma av coaching. Här nedan ser ni uppsättningen av gruppen experter vid akademin Swing fit. Svingspecialist: Rob Watts Darren Clarks tränare. Väl renome Mentalspecialist Simon Hunt NLP trainer/sport psychology exam. Fysioterapist Veulin Fysioterapeut High Perfomance center Detta center påminner om Sveriges Bosön. Centret jobbar utifrån ett holistiskt perspektiv med utvecklingstrappan i centrum. Detta center är kopplat till universitetet i Pretoria. HPC har ett specifik golfprogram. Spelarna som går programmet får kontinuerlig träning med hjälp av coacher. Spelaren får tillhöra golfdelen oavsett om han/hon studerar vid universitetet eller ej. Spelarna som väljer att träna vid HPC betalar årligen ca kr för träning och tävlingar. Spelarna bor på centrat och tränar på centrats egen träningsanläggning för golf. De tränar också på banor i närområdet. Att spelarna får chans att sparra mot varandra är en viktig faktor på HPC. De har 3-4 coacher som arbetar ur ett helhetsperspektiv med Fysiologi, biomekanik, psykologi, teknik och taktik. Dessa coacher reser runt med spelarna och tävlar mot andra skollag. Mycket liknar upplägget för collegegolf i USA. Det som verkar skilja sig är dock är att expertisen vid HPC används i utvecklingsarbetet med spelarna på ett tydligt sätt. Spelarna har två golfpass, ett spelpass i veckan med laget och därutöver finns möjlighet till en privatlektion (oftast golfteknik) i veckan. De arbetar med en tydlig målsättning och handlingsplan för spelarna i syfta att alla experter skall kunna ta del av utvecklingsarbetet What we do now. När det gäller att applicera utvecklingstrappan i verkligheten så är de lite trevande. De har bara använt modellen LTAD i två år. De utgår i dag mer utifrån ability än utifrån ålder.

6 Familj: Föräldrarna är huvudpersonen i sitt barns golfsatsning. De bekostar barnets träning med en coach/tränare 1 ggr i veckan á 2,5 timme, kostar ca kr per år. Om barnet/spelaren kommer med i Ernie Els foundation betalar de 50% av träningsavgiften, skolavgiften och de stora juniortävlingarna. Skolan: Gymnasiet har på vissa ställen i Sydafrika byggt upp skollag som spelar ungefär 10 matcher per år. Vilket finansieras av skolorna själva. På skolan sker ingen träning utan den sker på spelarens fritid. Fundations; Ernie Els har en fundation där han supportar 42 spelare med läger och ekonomi. Dessa spelare tas ut på ambition och duglighet. Hans fundation betalar 50 % av spelarnas träningsavgift, och skolavgift. Spelarna som ingår här träffas två gånger årligen för att lära känna varandra och sparras mot varandra. Spelarna som ingår i denna fundation är utspridda över landet och kopplas till närmaste fondation klubb/akademi. Kulturens faktum: På frågan om vad det är som gör att Sydafrika kan få fram så många tourspelare är svaret inte kristallklart. De är dock helt enade om att det är mer på individnivå än att det är golfsystemet i sig som får fram spelare. De pratade om tre kulturella punkter som de upplevde som kritiskt avgörande: 1. Vädret tillåter spel året runt och det går att få till mycket träning 2. Många atleter i Sydafrika är från naturen fysiskt bra. Här hänvisar de till rugby spelarnas storlek och kraftfullhet som härstammar från naturmänniskan i dem. 3. Sydafrika är ett land i tredje världen och det finns ett driv i individen att få ett bättre liv genom att spela golf bra. Just den tredje punkten pratade de mycket om. Om den inre driven blandas med kunskap om fysiologi, kost, mentalt, teknik och taktik är sannolikheten stor att spelaren bedriver sin träning långsiktigt, intensivt och smart. Tävlingsupplägg Proffs och amatörer Deras vinter tour (juni-dec) är öppen för amatörer och proffs. Det är ca 250 som deltar där. Vintertouren avslutas med ett kval till sommarens Solskenstour (SunShine Tour). På kvalet delas 30 platser ut nästkommande säsong på SunShine Tour. Dessutom går det att måndagskvala på både Vinter Touren och SunShine Touren är en undertour till ET- och Asien Touren. De spelare som går bra på SunShine Tour får inbjudningar från ET- och Asien Touren. I veckan som gick var det 9 amatörer som tog kortet på SunShine Touren. Just flödet med 30 platser upp till denna undertour påtalas hela tiden av såväl förbundsfolk som tränare/coacher. På ET-listan har Syd Afrika 315 namn med i registret medan vi i Sverige har 188 spelare. Antalet spelare på ET:s RTD-2011 är 22st från Sydafrika, (Sverige har 32 namn på samma lista).

7 Det spelas 16 tävlingar på SunShine Tour varje år. Varje tävling på SunShine Tour sponsras av företag. Varje tävling sänder golf i lokal-tv så att sponsorerna är nöjda. Klubbarna erbjuder sin bana för en billig summa då de också får tid i lokal-tv och marknadsföring. Amatörer upp till 18 år De har en mängd juniortävlingar som utgår från ovanstående ramar. Distrikten spelar sina matcher och provinsmästerskap. Skolorna spelar sina skolmatcher. Förbundet arrangerar de större förbundstävlingarna - 12st på national nivå - Varje distrikt (17st regioner finns det i Sydafrika) har 4 tävlingar var. De tävlar i ålderskategorier; Under 12, under 14, under 16 under 18..om de är tillräckligt bra kan du spela i de äldre åldersklasserna. - Gymnasiumskolorna ordnar skoltävlingar ca 10 på ett år. - Varje distrikt anordnar 3st Team-tävlingar där golfklubbarna tävlar mot varandra. Ingår inte i ranking eller något system. Öppna nationella tävlingar efter 18 år som förbundet arrangerar (amatör tävlingar). - Ca 15 st tävlingar per år. Från 2012 kommer akademierna i Sydafrika ha tävlingar mot varandra, med sina akademilag. De blir liknande Sveriges JSM- klubblag. Spelarna tävlar ca 35 tävlingar på ett år. Juniortävlingarna är uppdelade i olika tävlingsperioder. Från slutet av november till mitten av januari går inga tävlingar. Det finns också tentaperioder där det är tävlingsfritt ca tre veckor per år. Tävlingarna ligger i tät följd och kräver både disciplin i golfen och i skolan. Ett exempel; En spelare i gymnasieåldern ligger ute från mitten av januari till mitten av mars och tävlar i ett sträck. Skolan sköter han via dator då han går på privatskola. Träningsupplägg Träningsmetoder: Både på den akademin vi besökte och High Performance Center utgick de från LTAD teorin. Personalen på HPC tydliggjorde att de mer gick på kunnande/färdighet än på ålder. De betonade också glädjen och lekens betydelse för inlärningen. Coacherna på akademin såg mer på flödet i sig. De utgick dock från ålder men hade svårt att uppskatta tiden för varje utvecklingsfas. De gick heller inte in på detaljer utan beskrev trappan i större penseldrag. Här nedan beskrivs sving coachens syn på utvecklingstrappan. Motorisk inlärningsmetodik: Kan du inte grunderna i rörelsen så skall du vara kvar till det sitter. Måste kunna A före du kan gå på B. Varje övning delas upp i svårighetsgrader. LTDA ligger som grundidé när det gäller att träna barn och ungdomar. 6-9 år: Kaströrelse 9-12 år: Koordinationsövningar som är sving lika år: Initierar fysträning och teknikträning för att sätta fundamentet i tekniken år: Jobbar med fysen för att hålla för tekniken. På frågan om hur spelarna tränar mellan sina besök på akademin när det gäller

8 - Feedback? - Progression? - Sparring? - Personer som stöttar Spelaren tränar själv mellan de privata passen. Spelaren och tränaren håller kontakt via sms, telefon och dator. De har en handlingsplan som de följer. Denna handlingsplan har också hela staben i Akademin samt föräldrarna för att kunna se spelarens helhet. Framtidstankar i Sydafrikas juniorutveckling De har idag juniormedlemmar är aktiva spelare och dessa vill de öka till aktiva. De ser att befolkningen i Sydafrika skulle må bra av golfens värderingar. Därför ser de att fler ska spela golf och då kommer sannolikt fler bli bra som också är bättre. De vill att individen finns i bra träning under hela året och tränar sin helhet. Akademierna vill att de ska förmedla kunskap och erfarenhet under tid. Slutligen önskar de att klubben skulle bli stabilare och stödja individen på ett tydligare sätt. De vill också att klubben ska stödja akademierna så de kan vidareutveckla sin verksamhet med träning, coachning etc. till fler medlemmar på klubben. I dag betalar varje medlem för att utnyttja expertisen på anläggningen. En stor fördel för golfen vore att arbeta med andra idrotter för att lära av dem. När det gäller rekrytering ser förbundet och unionen skolan som en bra rekryteringsbas. Tyvärr är inte klubbarna särskilt intresserade i rekryteringsprosessen och därför kommer inte barnen och deras familjer i kontakt med golfen på ett enkelt sätt. De barn som blir intresserade måste gå via en privat akademi eller i golfskola som är dyr. Detta gör att de barn med låg social standard inte kommer i kontakt med golfen. Dock är vägen mycket lång för att involvera klubben i spelarutvecklingstänket. Klubben fungerar som en social samlingsplats och flertalet klubbar är ungdomsfientliga. Elevernas uppfattning Våra fyra elever från riksidrottsgymnasierna ställde frågor till spelarna de spelade emot. Deras upplevelser beskrivs här nedan SYDAFRIKA Överlag är det enormt stora kontraster mellan de rika och de fattiga i Sydafrika. Sydafrikanska ungdomar har bra förutsättningar men en del har svårt att utnyttja dessa. De flesta bor på hostels vilket då gör att de har svårt att ta sig till och från golfbanan. Skolan i Sydafrika är väldigt strikt, alla måste bära skoluniform och killarna får inte ha hår så att det täcker öronen eller går ner till kragen på tröjan. Killarna är tvungna att ha långa byxor, skjorta, slips och kavaj medan tjejerna har kjol, någon slags blus och en väst. Ungdomars träning består av i princip ingen fys och en väldigt liten del är teknikträning. De flesta har en tränare men de träffar nästan aldrig de. Det är mycket färre spelare här i Sydafrika än i Sverige. Däremot har de längre säsong vilket gör att de spelar ungefär ca tävlingar

9 under ett år. Väldigt få killar åker över till college i USA med anledningen att de inte vill och inte ens börja på universitet utan vill bli proffs med detsamma. Det är däremot vanligt att tjejerna åker till USA eller börjar på universitet i Sydafrika. Diskussion Spelarna är alltid hjältarna i sin egen utveckling. I Sydafrika är det tydligt att distrikten ser sig som hjältar då deras spelare lyckas inom distriktets verksamhet. Akademierna kämpar även dem för att bli hjältar när deras spelare presterar bra. Skolornas rektor vill se sitt skollag vinna och på så sätt ta på sig hjälterollen som chef för skolans roll i spelarens utveckling. Förbundet kämpar och vill göra sin hjälteinsats med att låta de bästa spelarna få möte internationellt motstånd i de stora mästerskapen. Den enda som inte vill vara hjälte i spelarens utveckling är klubben spelaren härstammar ifrån. Sydafrikas vision är därför intressant att få klubben mer intresserad av spelarens utveckling. Förbundsrepresentanten pratar om de goda värdena som finns inom golfen och vad golf kan göra i samhället. I Sydafrika är detta svårt då golfklubben helst inte vill engagera sig i juniorfrågan över huvud taget. Denna uppgift hamnar då på föräldrar, union, skola, akademier och förbund. Union och förbund gör förmodligen bäst insats i detta fall. Skolan verkar styras av snäva regler och akademierna styrs av ekonomi. Att fostra barn utifrån snäva regler och ekonomi begränsar ofta fostran. Det är sannolikt helt avgörande i mötet mellan ledare och unga att hjärtat, det praktiska förnuftet och den öppenhjärtiga värmen finns i en miljö som skall skapa växtkraft. I Sverige har vi genom decennier med ideellt ledarskap och gott tränarskap skapat just det sistnämnda. Givetvis med ramar för samhällsenliga regler och en ödmjuk demokratisk ekonomisk inställning. Allt för att vilja stötta barns och ungdomars växtkraft. Dessa ramar är välsmorda och de flesta som vill kan spela golf i Sverige. Detta görs i ett sammanhang präglad av både idrott och uppfostran. Idrottsverige har förstått att just denna blandning av ramar och värme skapar de bästa samhällsmedborgarna. I Sydafrika tar inte golfklubben detta samhällsansvar utan lämnar över detta till skolan, akademierna, unionen och förbundet. Kanske är klubbarna trångsynta och tror att de inte kan göra en hjälteinsats för många barn- och ungdomar? Kanske är de rädda att göra denna insats för att tappa den egocentriska medlemsskaran som i dag utgör klubbens kundstock? Kanske vill de helt enkelt inte blanda sig i detta samhällsarbete? Landet präglas av två stora yttre motiv till att lägga ner ett stort individuellt arbete. De som lyckas i Sydafrika kan bli jätterika och de som misslyckas kan bli fattiga. Detta ser människorna i landet varje dag då de åker på vägarna. På ena sidan vägen ligger golfbanan och på andra sidan vägen ligger kåkstaden. Vilken sida vägen föredrar du i framtiden? Bara den dagliga åsynen av dessa två världar skapar givitvis inre driv så att det räcker för att både spelare och familjen skall förstå allvaret i en golfsatsning. Toursystemet i Sydafrika verkar ha fostrat många med individuell skicklighet. På ET-listan har Sydafrika 315 namn med i registret medan vi i Sverige har 188 spelare. Dessa siffror säger en del av flödet av spelare som går igenom det Sydafrikanska systemet. Hur är detta möjligt i land som Sydafrika? Vet ej, ingen vi pratade med visste det heller. Troligen för touren ger det landet vill ha? Rent organisatoriskt verka det handla om att låta sponsorerna synas i lokal-tv så betalar dem kalaset. Vem vinner på detta? Borde vara spelaren och sponsorerna. Noterbart är att de dock har mindre spelare än Sverige på ET:s RTD Syd

10 Afrika har 22 namn och vi har 32 spelare på den listan. Hur denna fördelning sett ut de senaste åren vore intressant att titta på. Enligt en tjänsteman på förbundet har till dags datum de allra bästa Sydafrikanerna som varit i topp på världens tourer ingen akademisk utbildning och ingen har tränat på någon akademi i unga år. De har dock drivit sin dagliga träning hårt och gått sin egen väg med ett enormt stöd från sina föräldrar. De har fått tävlingssparring sanktionerat av union, skola och förbund. Givetvis har tränare längst vägen givit dom stöd då och då. Dock lång ifrån något genomtänkt individuellt unikt utvecklingsupplägg där många parter spelar samma melodi. Just i den frågan känns det som Sydafrika är många sekel efter oss i Sverige. Det är ändå intressant att fråga sig en genomtänkt färd på en tillrättalagd väg eller en äventyrsresa i en snårig djungel, vad utvecklar spelarens tour egenskaper bäst? Eller är det helt enkelt det stora flödet i deras egen tour som är skillnaden som gör skillnaden för att de skall få fram spelare i topp på världstourerna? Akademin Swing Fit var intressant på många vis. Deras gemensamma syn på vikten av helhet gjorde att de var skickliga på att se spelaren ur ett helhetsperspektiv. De tittade först och främst ur sitt kompetensområde samtidigt som de skannade av de andra områdena. Den mentala killen var även skicklig att titta på kroppens fysiska konstruktion och dra slutsatser om det tekniska. De övriga experterna gjorde lika iakttagelser men utifrån sina glasögon. Deras observationsförmåga och förmåga att dra slutsatser utifrån ett helhetsperspektiv är för oss inget unikt eller nytt. Det var bara så intressant att uppleva ett trimmat team som dagligen arbetade på detta sätt. Varför inte ta efter detta i större utsträckning på fler klubbar i Sverige? Det borde gynna långsiktig utveckling både för spelaren och för organisationen runt spelarutveckling på gräsrotsnivå. Slutord Förbundstjänstemannens ord var tydliga Golf is a sport who teach kids good values for theirs lives. We would like to see more players who will play golf in the future. Hur de skall få till detta utan att golfklubben förstår sin roll i sammanhanget är en gåta. Att fyra-fem olika aktörer med egna hjälteinsatser framför ögonen gemensamt skall se och anamma denna bild blir klurigt ekvation för Sydafrika att lösa. Mycket kommer i fortsättningen ligga på spelaren och spelarens familj. Så länge det kostar ca kr att få träning av expertis och förmodligen lika mycket att tävla så kommer antalet spelare i Sydafrika begränsas. Sydafrika verkar fått till ett bra tourflöde på sin inhemska tour för herrar. (För damer finns det inget alls). De har varit nästan dubbelt så många som gästspelat på ET gentemot svenska spelare. Hur bygger vi i Sverige ett toursystem som hänger med i det tempot i framtiden? Att många spelare får möjlighet att uppleva högsta nivån borde vara till fördel för spelarens etablissemang på t.ex. ET och LET. Sverige har ett fantastiskt system där klubbarna subventionerar träning och tävling för våra barn. Nu skall vi härma Sydafrika med att etablera fler gym- och fitness tänk samt arbeta med mentalt och golf i en enhet. Detta borde våra svenska golfare i alla åldrar gilla för att utveckla sig spelmässigt. Om klubbmedlemmen i Sverige lägger en slant, specifikt till detta ändamål, kan hela golfsporten lyfta. Eller vem skulle inte vilja ha sin egen fysioterapeut på golfklubben i stället för att leta bland landstingets sidor i telefonkatalogen.

11 /Slut

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Version 2.9 Örebro 2014-12-09 BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Detta är ett levande dokument som ska utvärderas och revideras inför varje ny säsong. Innehållet kan kompletteras och ändras av Junior- och

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 UTVECKLINGSTRAPPA BESKRIVNING

UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 UTVECKLINGSTRAPPA BESKRIVNING UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE Syftet med utvecklingstrappan är att definiera vilka utvecklingsstadier som finns för en svensk rullstolstennisspelare idag. Målet är att kunna lära sig mer om vad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Svensk Pingis framtid 2011-2016

Svensk Pingis framtid 2011-2016 Svensk Pingis framtid 2011-2016 1 Vision Svensk Pingis Svensk Pingis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla alla våra områden och det gör vi genom en stark

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT Golfdistriktsförbunden 2 svenska golfförbundet Fakta Grönt

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Idéer från Albatrossmötet

Idéer från Albatrossmötet Idéer från Albatrossmötet Idéer netto och efter innehåll Tävling Träning Organisation/Ledare Rekrytering Information/marknadsföring Kostnader/greenfee Övrigt Effekt och tidshorisont Stor effekt och kort

Läs mer

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Spelarutveckling Tips från coachen. Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK

Spelarutveckling Tips från coachen. Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK Spelarutveckling Tips från coachen Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK Bakgrund Informationen i presentationen utgår från tre delar: - Tränarerfarenhet(över 14.000 timmar på banan) - Utbildningar(3

Läs mer

Verksamhetsplan. Ungdom och Elit. för. Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09

Verksamhetsplan. Ungdom och Elit. för. Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09 Verksamhetsplan för Ungdom och Elit Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09 Register Ungdom Övergripande målsättning 3 Träning och utbildning 4 Tävling och utbildning 5 Organisation Tränare Ledare

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 1$} i laaa 3 Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 VERKSAMHETSIDÉ Wasa Golf erbjuder barn och ungdomar unik golfskola: en chans att lära sig golf, ta del av golfens positiva egenskaper inom bl.a. inom

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare VERKSAMHETEN NU Detta är vi, 2015 700-750 spelare Dunungarna 2011-2014 (40 barn + föräldrar) Träningsgrupper: (450 spelare) Flickor 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 01/02, 99/00, DJ Pojkar 10, 09, 08, 07,

Läs mer

Lilla Handboken. föräldrar som har tränande barn

Lilla Handboken. föräldrar som har tränande barn Lilla Handboken föräldrar som har tränande barn Taekwondo - träning för alla Huvudmålet med all träning är att stärka individens fysiska och psykiska förmåga. Framförallt skall varje individ känna att

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3 Välkommen till KFUM Central Basket! Ni är hjärtligt välkomna till oss och säsongen 2015-16! Vi vill erbjuda er en stabil och intressant verksamhet med fokus på att utvecklas både på och utanför basketplanen.

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

Utvecklingsplan! Av: Fredrik Thorin VT 08 Ämne: Idrottsledarskap

Utvecklingsplan! Av: Fredrik Thorin VT 08 Ämne: Idrottsledarskap Utvecklingsplan! Av: Fredrik Thorin VT 08 Ämne: Idrottsledarskap 1 Innehållsförteckning Rubrik Sida Inledning 2 Fredrik Thorin i nuläget 3 Träningsplanering 4 Kravanalys 4 Målsättning 7 Framtidsplaner

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Juniorverksamheten Öijared GK Klubbidé och ledstjärnor Öijared Golfklubb Öijared Golf Klubb är en ideell golfklubb med hög målsättning för såväl bredd- som elitverksamhet med duktiga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit VISION Gräppås GK skall vara en av Göteborgsregionens bästa juniorklubbar MÅLSÄTTNING Gräppås GK skall ha en tydlig idrottsprofil och stödja tävlingsverksamhet på

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

Då är det här rätt utbildning för dig...

Då är det här rätt utbildning för dig... Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Då är det här rätt utbildning för dig... CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Verksamhetsidé - VOIB

Verksamhetsidé - VOIB Verksamhetsidé - VOIB VOIB ansvarar för all landslagsverksamhet för svenska badmintonspelare. VOIB ska tillse bästa förutsättningar för landslagsspelare i kvalitetssäkrade miljöer och tillsammans med individen

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201406/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2013-04-02 DNR FN 2013.001 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX,

Läs mer

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer

Juniorverksamheten Öijared GK

Juniorverksamheten Öijared GK Verksamhetsplan 2013 Juniorverksamheten Öijared GK Klubbidé och ledstjärnor Öijared Golfklubb Öijared Golf Klubb är en ideell golfklubb med hög målsättning för såväl bredd- som elitverksamhet med duktiga

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb Styrdokument Junior- och elitverksamhet Woodlands Golfklubb Upprättat av Junior- och Elitkommittén Reviderat 2012-03- 07 Godkänt av styrelsen i Woodlands Golfklubb 2012-03- 07 Syfte Syftet med detta dokument

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

HALMSTAD GOLFAKADEMI.

HALMSTAD GOLFAKADEMI. HALMSTAD GOLFAKADEMI. PROGRAM VÅREN 2015 Golf blir b DIN GOLF, VÅRT LIV. Golf blir bara roligare och roligare ju bättre man blir. Och det fina är att det inte är så svårt att bli bättre heller. Inte om

Läs mer

ASPERO. Aspero skapar vinnare. www.aspero.nu IDROTTSGYMNASIUM. studiemässigt, idrottsligt och socialt KARLSKRONA

ASPERO. Aspero skapar vinnare. www.aspero.nu IDROTTSGYMNASIUM. studiemässigt, idrottsligt och socialt KARLSKRONA ASPERO IDROTTSGYMNASIUM KARLSKRONA Aspero skapar vinnare studiemässigt, idrottsligt och socialt www.aspero.nu i Utbildningen ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli ekonom, ekonomichef, säljare,

Läs mer

Inbjudan till JUNIORTRÄNING

Inbjudan till JUNIORTRÄNING Inbjudan till JUNIORTRÄNING 2015 JUNIORTRÄNING 2015 Nu är det dags att boka upp sig på årets knatte- och juniorträning på Ingarö GK. Säsongen startar den startar den 20 april och avslutas den 27 september.

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen Verksamhetsplan 2011 Innehåll JUNIORSEKTIONEN 2011... 2 SEKTIONENS ANSVARSOMRÅDE... 2 IDÉN MED VERKSAMHETEN... 2 MÅL 2011... 2 MÅL 2013-2014... 3 UNGDOMSRÅDET... 4 INSTRUKTÖRERNA... 4 SEKTIONENS SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Utvecklingstrappan Grönt Ljus i Juniorverksamheten

Utvecklingstrappan Grönt Ljus i Juniorverksamheten Utvecklingstrappan Grönt Ljus i Juniorverksamheten Du som läser detta har tagit det första steget för att kartlägga och bedöma din verksamhet. Grönt Ljus innehåller tre olika nivåer, Barn, Ungdom och Elitsatsande

Läs mer

Förståelse för Tävlingsbevakning

Förståelse för Tävlingsbevakning Förståelse för Tävlingsbevakning - Vad kan vi göra före, under och efter golftävling för att stötta spelares utveckling? Marlene Hedblom, Sara Jelander & Lisa Westman SGF & PGAs Tränarutbildning Utbildningsprogram

Läs mer

Idrottens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-05

Idrottens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-05 Idrottens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-05 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING Arbetsmaterial 4R Stor blandning lika behandling Arbetsmaterial 4R Samma nivå samma möjligheter Arbetet som din förening står inför borde inte behövas. Ni ska säkerställa

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201409/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET Verksamhet och målsättning Innehåll Bakgrund och syfte Övergripande inriktning Målsättning U 14 Målsättning U 15 Målsättning U 16 Övrigt Bilaga 1: Verksamhetsplaner för U 14 U 16

Läs mer

Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer. Plattform och Aktionsplan

Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer. Plattform och Aktionsplan Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer Plattform och Aktionsplan Plattform / Aktionsplan Plattform Vision Mål Strategi Värdegrund Aktionsplan Aktiviteter Organisation Resurser Rekryteringsplan Utvecklingsplan

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

4 Golf som friskvård intervjuer

4 Golf som friskvård intervjuer 4 Golf som friskvård intervjuer EXPERT Öka samarbetet mellan golftränare och sjukgymnaster! Tommy Schill, sjukgymnast För att förstå, förebygga och behandla besvär orsakade av golf är det viktigt att slå

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Utvecklings grupp 2. Vad får ni av klubben?

Utvecklings grupp 2. Vad får ni av klubben? Utvecklings grupp 2 Vad får ni av klubben? Individuella samtal (1 per termin) 2-3 Klubb utbytesmatcher Obligatoriska tävlingar som det alltid kommer vara matchbevakning på (SALK, Båstad Tennis, JSM Ute/Inne,

Läs mer

Professional Golfers Association of Sweden

Professional Golfers Association of Sweden Professional Golfers Association of Sweden Vilka kompetenser ser ni att Er/era Professionals kan utveckla för att möta era behov? Marknadsföring, projektledning, ekonomi Ligga steget före med nya idéer,

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL

NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL VAD VILL DU? Vill du gå en gymnasieutbildning och samtidigt göra en elitsatsning på handboll så är det dig vi vill satsa på. Du får personlig individuell utveckling

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Att leda ett lag. Christer Dreberg. Handledare: Ulf Engman 2011-05-12

Att leda ett lag. Christer Dreberg. Handledare: Ulf Engman 2011-05-12 Att leda ett lag Christer Dreberg Handledare: Ulf Engman 2011-05-12 1 Sammanfattning Att leda ett lag är ett väldigt brett område. Jag har valt att söka efter grunder för att nå framgång. Hur stort inflytande

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SYNKRONISERAD KONSTÅKNING 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SYNKRONISERAD KONSTÅKNING 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 2014-05 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SYNKRONISERAD KONSTÅKNING 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att vara en

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Lösningsfokuserat ledarskap i praktiken Thomas Paananen

Lösningsfokuserat ledarskap i praktiken Thomas Paananen Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Lösningsfokuserat ledarskap i praktiken Thomas Paananen Handledare: Anders Lundberg 2014-04-17 1 Sammanfattning Syftet med detta arbete är att visa på hur det går att

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Helena Brobeck, ansvarig barn- och ungdomsutbildningar SGF E-mail: helena.brobeck@sgf.golf.se

Helena Brobeck, ansvarig barn- och ungdomsutbildningar SGF E-mail: helena.brobeck@sgf.golf.se SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus v: a 3 h c o 2, 1 g e t Information om S R A D LE G NIN D IL B T U svenska golfförbundet 3 Välkommen till världens roligaste uppdrag! Grattis till möjligheten att

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2012/13 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Ansvariga för träffen: Peter Zetterström ansvarig för Elitmiljön i Stockholm/Södertälje och Håkan Carlsson SOFT Förbundskapten Närvarande: SOFT centralt:

Läs mer

Sverige under TKD ITF VM i Argentina

Sverige under TKD ITF VM i Argentina Sverige under TKD ITF VM i Argentina Text: Swavek Dydiszko 2009-11-30, 00:30 Detta är mitt sista inlägg angående VM i Argentina. För Sveriges del var det mycket tråkigt tävling där i många fall var det

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

SGF Golf Ranking 2008

SGF Golf Ranking 2008 2008-03-12 SGF Golf Ranking 2008 SGF Golf Ranking, ett viktigt verktyg SGF Golf Ranking är ett viktigt verktyg i svensk elitgolf. Genom denna poängsätts automatiskt alla svenska spelare i princip i alla

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer