Innehållsförteckning. Kom igång Stegräknare Inställningar Hitta och Kör Träning... 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Kom igång... 5. Stegräknare... 23. Inställningar... 24. Hitta och Kör... 8. Träning... 16"

Transkript

1 Bruksanvisningen

2

3 Innehållsförteckning Kom igång... 5 Din Rider Återställ Rider Tillbehör... 6 Statusikoner... 6 Hitta och Kör... 8 Navigera cykelturer från Historik... 8 Navigera turer från Plannerad tur... 8 Hitta plats... 9 Sök IP... 9 Ange namnet på en plats med skärmens knappsats...10 Välj en kategori...10 Sök efter en plats...11 Min IP Stoppa navigering Dataregistrering Historik Använd kartan Träning Enkelt träningspass Efter tid...16 Efter avstånd...17 Efter kalorier...17 Elementära träningspass Varvträningspass Min kompis Mitt träningspass Testträningspass Stoppa träning Stegräknare Inställningar Grid-display Info-sida / Höjd-sida / Kart-sida / Min kompis-sida...24 Dag-/Natt-läge...25 Sensorer Kompass...26 Kadens...27 Hjärtfrekvens...27 Hastighet...28 Hastighet/Kadens...28 Effekt...28 Auto-spårning...29 Ändra höjdinställningar Aktuell höjd...29 Höjd för annan plats...30 Ändra systeminställningar Släck bakgrundsbelysning...30 Ljusstyrka...31 Språk...31 Datumformat...31 Tidsformat...32 Enhetsformat...32 Justera datum och tid Varning Kadens...34 Avstånd...34 Hastighet...34 Tid...35 Hjärtfrekvens Innehållsförteckning

4 Visa GPS-status Anpassa användarprofil Anpassa cykelprofil Ändra kartinställning SVENSKA Datahantering Ladda filer Sätt i ett mikro-sd-kort (tillval)...38 Anslut USB-kabeln...38 Överför filer till din dator...38 Överför filerna till en annan Rider Överför data...39 Ta emot data...39 Stoppur Nedräkning Timer Bilaga Specifikationer Batteriinformation Hjulens storlek och omkrets Hjärtfrekvenszoner Skötsel av din Rider Innehållsförteckning 3

5 VARNING Tala alltid med din läkare innan du börjar eller ändrar ett träningsprogram. Läs detaljerna i garantin och säkerhetsinformationsguiden i paketet. Produktregistrering Hjälp oss att bättre kunna stötta dig genom att fylla i registreringen av din enhet med hjälp av Bryton Bridge. Gå till för mer information. Bryton-programvara Gå till för att hämta gratis programvara för att ladda upp din personliga profil, spåra och analysera dina data på webben. 4 Kom igång

6 Din Rider 50 Kom igång Detta avsnitt hjälper dig igenom grundförberedelserna innan du börjar använda din Rider 50. SVENSKA Effekt Tryck och håll ned för att slå på/stänga av Rider 50. Tryck för att starta eller stänga av bakgrundsbelysningen. 2 Start / Stopp Tryck på och håll ned i träningseller riktningsläge för att stoppa inspelningsloggen. Tryck på i fri cykling för att starta inspelningen. Tryck in och håll kvar för att stoppa inspelningen. 3 Info Tryck för att visa information om meddelandelistan, träningsöversikt (visas när träning startat), stegöversikt (visas när stegräknaren aktiverats) eller varvinfo (visas när varvträning startats). 4 5-vägs navigator / Enter Flytta upp/ned i listan för att rulla genom den, flytta åt höger till nästa sida, flytta åt vänster för att gå tillbaka till föregående sida. Tryck i mitten för att bekräfta ett val. Flytta markören med 5-vägsnavigatorn på kartsidan till platsen du vill spara, tryck på för att spara platsen. Flytta upp/ned/ vänster/höger för att markera kartan. Tryck i mitten för att ta fram fältet för att zooma in/ut. Tryck igen för att avbryta. Kom igång 5

7 5 LED-indikator Röd är laddning, grön fulladdad. 6 Meny Klicka för att öppna menyn. Tryck och håll nere för att kalibrera barometern. 7 Läge Tryck för att växla lägen: Grid (Rutnät), Map (Karta) och My Buddy (Min kompis) (visas efter startad träning). För snabb ändring av visningsinfo i ett rutnät kan du markera ett rutnät genom att flytta 5-vägsnavigatorn och gå in i den för att välja en ny visningspost. 8 Bakåt På kartsidan tryck på för att centrera om markörens position i rutnätet. På andra sidor, tryck för att återgå till tidigare sida eller avbryt en operation. Återställ Rider 50 För att återställa Rider 50, tryck in och håll kvar och i fem sekunder. Tillbehör Rider 50 levereras med följande tillbehör: Strömadapter Extratillbehör: Kontakt(er) Hastighets-/rytmsensor USB-kabel Hjärtfrekvensbälte Cykelhållare mikrosd-kort Statusikoner Ikon Beskrivning Ikon Beskrivning Cykel används Strömstatus Cykel 1 Fulladdat batteri Cykel 2 Halvt batteri GPS signalstatus Lågt batteri Ingen signal (ingen fixering) Hjärtfrekvenssensor aktiv Svag signal Rytmsensor aktiv Stark signal Strömmätare aktiv 6 Kom igång

8 Ikon Beskrivning Nytt meddelande Träningsplan pågår SVENSKA Logginspelning pågår OBS! Träningsplan, Loggposter och Nya meddelanden visas endast när de pågår. Kom igång 7

9 Hitta och Kör Med funktionen Hitta och Kör kan du navigera cykelturer från Historik, Planerad tur och Min IP-lista. Du kan också hitta intressepunkter eller en plats genom att ange ett namn, adress eller koordinaterna för en plats. 1. Tryck på Meny-knappen för att öppna menyn. 2. Använd 5-vägsnavigatorn för att välja Hitta och Kör. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja posten. Tryck på mitten för Navigera cykelturer från Historik Du kan navigera alla turer som sparatsi din Rider 50-historik. 1. Använd 5-vägsnavigatorn för att välja Historik i Hitta och Kör-menyn. 2. Välj en tur i listan. 3. Markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för att börja navigeringen. 4. En rosa prickad linje (spår) visas på kartan, och visar riktningen för ditt mål. Navigera turer från Plannerad tur Du kan navigera en tur som laddats upp till din Rider 50 från Bryton Bridge-applikationen. 1. Förbered och hämta din tur via brytonsport.com och Bryton Bridge-applikationen. 2. Anslut din Rider 50 till datorn med hjälp av USB-sladden. 3. Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data till din Rider Tryck på Meny- knappen. 5. Använd en 5-vägsnavigator för att välja Hitta och Kör > Planerad tur. 6. Välj turen från listan och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för Den visar detaljerna för turen. 8 Hitta och Kör

10 Välj ett alternativ: - visa rutten. - radera den valda rutten från Planerad tur-listan. SVENSKA I översiktsdisplayen väljer du ett alternativ. - skifta start- och slutpunkterna. - visa rutten på kartan. - navigera till det valda målet. En tur som planerats i förväg visas som en grön linje på kartan. Den rosa linjen är målets riktning. OBS! Tryck på knappen Info för att lägga till en plats i Min IP-lista. Markera och ange platsens namn. Hitta plats Du kan välja intressepunkter från de sparade vägpunkterna (plats) och nyupptäckta platser i dina Favoriter. Du kan även söka efter en viss plats genom att ange adressen. Sök IP 1. Använd 5-vägsnavigatorn för att välja Sök > Sök IP i menyn Hitta och Kör. 2. Ange ett namn och välj en kategori. 3. För att börja överföra data använder du 5-vägsnavigatorn för att markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för Hitta och Kör 9

11 Ange namnet på en plats med skärmens knappsats Välj en kategori 1. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner/vänster/ höger för att välja bokstav. 2. Tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för Välj för att skifta mellan liten och stor bokstav. Välj för att ändra inmatningsmetod. Välj eller för att flytta markörens läge. 3. När det är klart använder du 5-vägsnavigatorn för att markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 1. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja den önskade kategorin. 2. Tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för Exempel på Sök IP-resultat 10 Hitta och Kör Sök detaljer Sök resultat

12 Sök efter en plats 1. Använd 5-vägsnavigatorn för att välja Sök > Adresser i Hitta och Kör-menyn. 2 Ange en adress (land-region, stad, gatunamn och husnummer). SVENSKA 3. För att börja navigera till ett mål använder du 5-vägsnavigatorn för att markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för OBS! För att använda sökfunktionen, måste du ordna din GPS. Den söker efter platsen inom en radie på 6 km från den aktuella positionen. Hitta en koordinat Du kan söka efter platser genom att ange koordinaterna för platsen. 1. Använd 5-vägsnavigatorn för att välja Hitta en koordinat i Hitta och Körmenyn. 2. Använd 5-vägsnavigatorn för att välja koordinatsökformat och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 3. Använd 5-vägsnavigatorn för att ange den nya koordinaten. Välj eller för att flytta till ett nytt fält. Du kan även ändra koordinaten genom att välja eller. 4. När det är klart använder du 5-vägsnavigatorn för att markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 5. Du kan spara koordinaten genom att välja och navigera genom att välja. Hitta och Kör 11

13 Min IP Du kan navigera alla platser som sparats i Min IP. 1. Använd 5-vägsnavigatorn för att välja Min IP i Hitta och Kör-menyn. 2. Välj en plats från listan och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för att bekräfta. Den visar alla detaljer om IP:n. 3. Använd 5-vägsnavigatorn för att markera och börja navigera turen. Välj ett alternativ: - visa IP-rutt på kartan. - radera den valda rutten från IP-listan. - navigera till den valda IP:n. Tillbaka till Start Tryck på knappen Meny när du har nått ditt mål eller avslutat turen, och använd 5-vägsnavigatorn för att välja Hitta och Kör > Tillbaka till Start. Rider 50 navigerar dig tillbaka till din utgångspunkt. 12 Hitta och Kör

14 Stoppa navigering Stoppa din tur: 1. Tryck på Meny- knappen. 2. Använd 5-vägsnavigatorn för att välja Hitta och Kör > Stoppa tur. SVENSKA Dataregistrering Rider 50 kan registrera punkter varje sekund på din tur. Tryck på i träningsläge eller i riktningsläge, för att stoppa loggregistreringen. Tryck på i fri cykling, för att starta registrering och tryck igen för att pausa. Historik Rider 50 sparar automatiskt historiken när timern startar. Historik inkluderar datum, tid, avstånd, medelhastighet och höjd. När du avslutat turen kan du visa historiken på Rider 50. Visa din historik: 1. Tryck på Meny-knappen för att öppna menyn. 2. Använd 5-vägsnavigatorn för att välja Hitta och Kör > Historik. 3 Välj en tur från Historik-listan och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för att bekräfta. Den visar alla detaljer om rutten. Hitta och Kör 13

15 Välj ett alternativ: OBS! - visa rutten. - ändra namnet på den valda historiken. - radera den valda rutten från Historik-listan. De tre ikonerna visas bara för den registrerade loggen med GPS-information. Annars kan du bara se en ikon. Du kan också ladda upp din historik till brytonsport.com för att hålla koll på alla dina tur-data. Se Datahantering på sidan 38. Du kan också visa historik genom att trycka på knappen Meny och använda 5-vägsnavigatorn för att välja Visa historik. Använd kartan Tryck på knappen Mode för att växla till kartläge. När du börjar din tur visas en prickad linje (spår) på kartan och visar vägen till ditt mål. Använd 5-vägsnavigatorn för att zooma på kartan: Tryck i mitten för att ta fram fältet för att zooma in/ut. Flytta upp/ned/vänster/höger för att markera kartan. Tryck på mitten för att dölja zoom-fältet. Tryck på knappen Info under navigeringen, om rutten har fel riktning, för att göra en ny beräkning av rutten. 14 Hitta och Kör

16 Tryck på knappen Info när du använder utrustningen för navigering, för att se nästa sväng (se bild till vänster), och tryck på MER för att se efterföljande svängar. SVENSKA Hitta och Kör 15

17 Träning Cykling är en av de bästa motionstyperna för din kropp. Det hjälper dig att förbränna kalorier, gå ner i vikt och öka ditt allmänna välbefinnande. Med träningsfunktionen i Rider 50 kan du ställa in konditionsträningsscheman eller enkla/avancerade träningspass, och träna med din virtuella partner, Min kompis. Använd Rider 50 för att spåra dina framsteg inom träning och träningspass. 1. Tryck på Meny-knappen för att öppna menyn. 2. Använd 5-vägsnavigatorn för att välja Träning. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja posten. Tryck på mitten för 16 Enkelt träningspass Du kan ställa in enkla träningspass genom att ange dina mål, så får du hjälp av Min kompis att uppnå dem. Rider 50 erbjuder tre typer av enkla träningspass: Efter tid, Efter avstånd och Efter kalorier. Efter tid Träning 1. I menyn Träning använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Planera > Enkel > Efter tid. 2. Ställ in din tid. 3. När det är klart använder du 5-vägsnavigatorn för att markera Start och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 4. Meddelandet Vill du spara den i mitt träningspass? visas på skärmen. För att spara datan använder du 5-vägsnavigatorn för att markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 5. Ange namnet på träningspasset med hjälp av skärmens knappsats. 6. Ta en tur. Tryck på för att starta träningen och registreringsloggen.

18 Efter avstånd 1. I menyn Träning använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Planera > Enkel > Efter avstånd. 2. Ställ in ditt avstånd. 3. När det är klart använder du 5-vägsnavigatorn för att markera Start och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 4. Meddelandet Vill du spara den i mitt träningspass? visas på skärmen. För att spara datan använder du 5-vägsnavigatorn för att markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 5. Ange namnet på träningspasset med hjälp av skärmens knappsats. 6. Ta en tur. Tryck på för att starta träningen och registreringsloggen. SVENSKA Efter kalorier 1. I menyn Träning använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Planera > Enkel > Efter kalorier. 2. Ställ in kalorierna du vill bränna. 3. När det är klart använder du 5-vägsnavigatorn för att markera Start och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 4. Meddelandet Vill du spara den i mitt träningspass? visas på skärmen. För att spara datan använder du 5-vägsnavigatorn för att markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 5. Ange namnet på träningspasset med hjälp av skärmens knappsats. 6. Ta en tur. Tryck på för att starta träningen och registreringsloggen. Träning 17

19 Använda skärmens knappsats 1. Flytta 5-vägsnavigatorn upp / ner / vänster / höger för att välja bokstav. Markera för att återställa datan. Markera för radera datan. Markera eller för att flytta markörens plats. Markera för att skifta mellan små och stora bokstäver. Markera för att ändra inmatningsmetod. 2. Tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 3. När det är klart använder du 5-vägsnavigatorn för att markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för Markera för att avbryta inställningen. Elementära träningspass Du kan skapa ett träningspass efter tid och hjärtfrekvenszon. 1. I menyn Träning använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Planera > Elementär. 2. Ställ in tiden och önskad zon. 3. När det är klart använder du 5-vägsnavigatorn för att markera Start och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 4. Meddelandet Vill du spara den i mitt träningspass? visas på skärmen. För att spara datan använder du 5-vägsnavigatorn för att markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 5. Ange namnet på träningspasset med hjälp av skärmens knappsats. 6. Ta en tur. Tryck på för att starta träningen och registreringsloggen. 18 Träning

20 Intervallträningspass Du kan skapa anpassade intervallträningspass med din Rider I menyn Träning använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Planera > Intervall. 2. Ställ in inställningarna för intervallträningspass. 3. När det är klart använder du 5-vägsnavigatorn för att markera Start och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 4. Meddelandet Vill du spara den i mitt träningspass? visas på skärmen. För att spara datan använder du 5-vägsnavigatorn för att markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 5. Ange namnet på träningspasset med hjälp av skärmens knappsats. 6. Ta en tur. Tryck på för att starta träningen och registreringsloggen. SVENSKA Varvträningspass Med funktionen Varv kan du använda Rider 50 för att automatiskt markera varvet vid en speciell plats eller när du har kört en viss distans. Du kan också manuellt markera varvet efter dina preferenser. 1. I menyn Träning använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Planera > Varv. 2. Välj typ av varv. 3. Ställ in inställningarna för det valda varvet. 4. När det är klart använder du 5-vägsnavigatorn för att markera Start och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 5. Ta en tur. Tryck på för att starta träningen och registreringsloggen. Träning 19

21 Min kompis Min kompis är din virtuella partner som är utformad för att hjälpa dig att nå dina träningsoch enkla träningspassmål. Min kompis Du 1. Välj ett träningsschema från Planerad tur eller Historik. 2. Ta en tur. Rider 50 visar Min kompis, som tävlar med dig under träningen. OBS! Du kan anpassa datafälten i Min kompis-läget. Se Min kompis grid på sidan 24. Mitt träningspass Med denna funktion kan du starta ditt träningspass med hjälp av träningsplanen du sparade tidigare. 1. I menyn Träning använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Mitt träningspass. 2. Välj ett träningspasschema från listan och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 3. Detaljerna för det valda träningspasset visas på skärmen. Tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för att starta träningspasset. 4. Ta en tur. Tryck på för att starta träningen och registreringsloggen. 20 Träning

22 Testträningspass Testträningspass uppdateras automatiskt på din Rider 50 när du synkroniserar med Bryton Bridge-programmet. Genom testträningspasset kan du mäta din FTP (funktionell tröskeleffekt), LTHR (pulsfrekvens av mjölksyretröskel), MAP (maximal aerob effekt) eller MHR (maximal hjärtfrekvens) från din Rider 50. SVENSKA 1. I menyn Träning använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Test. 2. Välj ett testträningspass från listan och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för FTP-test: ett testträningspass för att mäta din funktionella tröskeleffekt. LTHR-test: ett testträningspass för att mäta din pulsfrekvens av mjölksyretröskel. MAP-test: ett testträningspass för att mäta din maximala aeroba effekt. MHR-test: ett testträningspass för att mäta din maximala hjärtfrekvens. 3. Detaljerna för det valda träningspasset visas på skärmen. Tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för att starta träningspasset. 4. Ta en tur. Tryck på för att starta träningen och registreringsloggen. OBS! Innan du börjar med restträningspasset måste du ha en Rider 50, ett hjärtfrekvensbälte och en effektmätare. Hjärtfrekvensbältet används för att mäta MHR och LTHR, och effektmätaren används för att mäta FTP och MAP. Träning 21

23 Stoppa träning Du kan stoppa den aktuella träningen när du har nått ditt mål eller du bestämmer dig för att avsluta den aktuella träningen. 1. Håll intryckt. 2. Meddelandet Nuvarande träning och registrering stoppas. Vill du verkställa? visas på skärmen. För att stoppa den nuvarande träningen använder du 5-vägsnavigatorn för att markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 22 Träning

24 Stegräknare Med stegräknarfunktionen kan du registrera hur många steg du tar. Den kan också bestämma hur långt du förflyttat dig och räkna ut hur många kalorier du har bränt. Använd stegräknaren för att spåra dina framsteg. SVENSKA 1. Tryck på Meny-knappen för att öppna menyn. 2. Använd 5-vägsnavigatorn för att välja Stegräknare. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja posten. Tryck på mitten för 3. Börja gå. Rider 50 räknar automatiskt varje steg du tar. OBS! Tryck på knappen eller eller för att lämna stegräknaren och välj i meddelandefönstret. Du kan gå igenom dagliga stegräkningar genom att trycka på knappen eller ladda upp dina data genom Bryton Bridge för att se detaljanalysen på brytonsport.com. Enheten kan spara stegräkningsdokumentation för 7 dagar. Använd Bryton Bridge för att ladda upp dina steg innan de skrivs över av ny dokumentation. Stegräknare 23

25 Inställningar Med funktionen Inställningar kan du anpassa sidinställningar, sensorinställningar, systeminställningar, cykel- och användarprofil, varning- och kartinställningar. 1. Tryck på Meny-knappen för att öppna menyn. 2. Använd 5-vägsnavigatorn för att välja Inställningar. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja posten. Tryck på mitten för Grid-display Du kan ställa in grid-inställningen för visningarna av information, höjd, karta och Min kompis. Du kan även ställa in displayens ljusinställning. Info-sida / Höjd-sida / Kart-sida / Min kompis-sida 1. Använd 5-vägsnavigatorn i menyn Inställningar för att välja Grid-display > Info Grid, Info Grid2, Info Grid3, Höjdsida, Kartgrid eller Min kompis grid. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn åt vänster/höger för att välja grid-displaynummer och tryck på mitten för 3. Använd 5-vägsnavigatorn för att välja postfältet du vill anpassa. 24 Inställningar

26 4. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja postinställningen och tryck på mitten för Flytta 5-vägsnavigatorn åt vänster/höger till nästa/föregående sida i listan. 5. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja den önskade inställningen. 6. Tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för att bekräfta när du är klar. SVENSKA OBS! När du ser -- i en grid, betyder det att sensorn inte är aktiv. För att aktivera sensorn, se Sensorer på sidan Dag-/Natt-läge 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Griddisplay > Dag-/Natt-läge. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja inställningen och tryck på mitten för Automatiskt Dag-/Nattläge: automatisk justering av bakgrundsbelysningens ljusstyrka. Dag-läge: färgschema för dagseende. Nätt-läge: färgschema för nattseende. Inställningar 25

27 Sensorer Du kan anpassa sensorinställningarna som t.ex. aktivera/avaktivera funktionen, sök eller utföra kalibrering för Rider 50 igen. Kompass 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Sensorer > Kompass. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja inställningen och tryck på mitten för På: aktivera sensorn. Av: avaktivera sensorn. Kalibrering: kalibrera Rider 50- kompassen. Kompasskalibrering 1. Håll Rider 50 stadigt i handen. 2. Sväng med armen och skriv oändlighetssymbolen som visas på skärmen i flera sekunder. 3. När kalibreringen är klar, piper den. FÖRSIKTIGHET! När du använder den elektroniska kompassen, ska du inte placera Rider 50 i närheten av föremål som alstrar magnetiska fält, t.ex. elektrisk utrustning, magneter eller byggnader (högspänningstorn). Dessa föremål kan få Rider 50 att peka i fel riktning. 26 Inställningar

28 Kadens 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Sensorer > Kadens. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja inställningen och tryck på mitten för På: aktivera sensorn. Av: avaktivera sensorn. Skanna igen: sök igen för att spåra kadenssensorn. SVENSKA OBS! När du länkar dina kadenssensorer, ska du kontrollera att det inte finns någon kadenssensor närmare än 5 m. Hjärtfrekvens 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Sensorer > Hjärtfrekvens. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja inställningen och tryck på mitten för På: aktivera sensorn. Av: avaktivera sensorn. Skanna igen: sök igen för att spåra hjärtfrekvenssensorn. OBS! När hjärtfrekvensmonitorn är länkad, visas hjärtfrekvensikonen på huvudskärmen. När du länkar dina hjärtfrekvenssensorer, ska du kontrollera att det inte finns någon hjärtfrekvenssensor närmare än 5 m. Inställningar 27

29 Hastighet Hastighet/Kadens 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Sensorer > Hastighet. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja inställningen och tryck på mitten för På: aktivera sensorn. Av: avaktivera sensorn. Skanna igen: sök igen för att spåra hastighetssensorn. 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Sensorer > Hastighet/Kadens. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja inställningen och tryck på mitten för På: aktivera sensorn. Av: avaktivera sensorn. Skanna igen: sök igen för att spåra antingen hastighets- eller kadenssensorn. OBS! När kadenssensorn länkas, visas kadenssensorikonen på huvudskärmen. När du länkar dina kadens-/hastighetssensorer, ska du kontrollera att det inte finns någon kadens-/hastighetssensor i närheten. Effekt 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Sensorer > Effekt. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja inställningen och tryck på mitten för På: aktivera effektmätaren. Av: avaktivera effektmätaren. Skanna igen: sök igen för att spåra effektmätaren. Kalibrering: kalibrera effektmätaren. 28 Inställningar

30 Auto-spårning 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Sensorer > Auto-spårning. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja inställningen och tryck på mitten för Ja: sök sensorerna automatiskt. Nej: sök sensorerna manuellt. SVENSKA Ändra höjdinställningar Du kan göra höjdinställningar för den aktuella platsen och de andra 5 platserna. Aktuell höjd 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Höjdkalibrering > Aktuell höjd. 2. Ställ in den nuvarande höjden. 3. När det är klart använder du 5-vägsnavigatorn för att markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för Inställningar 29

31 Höjd för annan plats Du kan ställa in dina fem mest besökta platser. När du har matat in höjden för varje plats manuellt, väljer du en önskad plats, t.ex. Plats 1 och väljer Kalibrering för att justera den korrekta höjden. 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Höjdkalibrering > Plats 1, Plats 2, Plats 3, Plats 4 eller Plats Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja inställningen och tryck på mitten för Höjd: ställ in platsens höjd. Ändra namn: specificera platsens namn. Kalibrering: kalibrera Rider 50 med den specificerade platsens höjd. OBS! Vi rekommenderar starkt att du justerar barometern varje gång innan du använder Rider 50 för att se till att data är korrekta. Ändra systeminställningar På Rider 50 kan du anpassa systeminställningarna som att släcka bakgrundsbelysning, ljusstyrka, skärmens visningsspråk och tids-/enhetsdataformat. Släck bakgrundsbelysning 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja System > Släck bakgrundsbelysning. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja inställningen och tryck på mitten för 30 Inställningar

32 Ljusstyrka 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja System > Ljusstyrka. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att justera ljusstyrkan och tryck på mitten för SVENSKA Språk 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja System > Språk. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja språk och tryck på mitten för att bekräfta. Datumformat 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja System > Tid/Enhet > Datumformat. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja datumformat och tryck på mitten för Inställningar 31

33 Tidsformat 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja System > Tid/Enhet > Tidsformat. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja tidsformat och tryck på mitten för Enhetsformat 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja System > Tid/Enhet > Enhetsformat. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja enhetsformat och tryck på mitten för 32 Inställningar

34 Justera datum och tid Du kan justera det aktuella datumet och tiden. SVENSKA 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja System > Tid/Enhet > Datum eller Tid. 2. Ange nytt datum eller ändra den aktuella tidsinställningen med skärmens knappsats. 3. När det är klart använder du 5-vägsnavigatorn för att markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för Varning Med varningsfunktionen avger Rider 50 en ljudsignal och visar ett meddelande för att informera dig om: din puls är över eller under ett speciellt antal slag per minut (bpm). du är över eller under en anpassad hastighetsinställning under din körning. din kadenshastighet är högre eller lägre än ett bestämt antal vevarmsvarv per minut (rpm). du når en viss sträcka för de långa träningspassen. du når en viss tid för de långa träningspassen. OBS! För att använda varningarna för hjärtfrekvens, hastighet eller kadens, måste du ha en Rider 50, ett hjärtfrekvensbälte och en kadenssensor. Inställningar 33

35 Kadens 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Varning > Efter kadens. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja inställningen och tryck på mitten för Varning: ställ in varningsstatus. Max kadens: specificera den snabbaste kadensen i vevarmsvarv per minut (rpm). Min kadens: specificera den långsammaste kadensen i vevarmsvarv per minut (rpm). Avstånd 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Varning > Efter avstånd. 2 Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja inställningen och tryck på mitten för Varning: ställ in varningsstatus. Avstånd: specificera det maximala avståndet. Hastighet 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Varning > Efter hastighet. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja inställningen och tryck på mitten för Varning: ställ in varningsstatus. Maxhastighet: specificera den maximala hastigheten. Minimihastighet: specificera den lägsta hastigheten. 34 Inställningar

36 Tid 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Varning > Efter tid. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja inställningen och tryck på mitten för Varning: ställ in varningsstatus. Tid: specificera den maximala körtiden. SVENSKA Hjärtfrekvens 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Varning > Hjärtfrekvens. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja inställningen och tryck på mitten för Varning: ställ in varningsstatus. Maximal HR: specificera den maximala hjärtfrekvensen. Min HR: specificera den lägsta hjärtfrekvensen. Inställningar 35

37 Visa GPS-status Du kan visa informationen om GPS-signalen som Rider 50 för närvarande tar emot. GPSsignalikonen blir blå när GPS är fixerad. 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja GPS-status. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn åt vänster/höger för att välja inställningen och tryck på mitten för På: aktivera GPS-satelliter. Rider 50 söker automatiskt efter satellitsignaler. Av: avaktivera GPS-satelliter. Anpassa användarprofil Du kan ändra din personliga information. 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Användarprofil. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja inställningen och tryck på mitten för Namn: ange ditt namn med hjälp av skärmens knappsats. Kön: välj ditt kön. Födelsedatum: ange ditt födelsedatum. Längd: ställ in din längd. Vikt: ställ in din vikt. MHR: ställ in din maximala hjärtfrekvens. LTHR: ställ in din pulsfrekvens av mjölksyretröskel. MAP: ställ in din maximala aeroba effekt. FTP: ställ in din funktionella tröskeleffekt. 36 Inställningar

38 Anpassa cykelprofil Du kan anpassa din cykels profil. 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Cykelprofil > Cykel 1 eller Cykel Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja inställningen och tryck på mitten för Status: ställ in cykelns status. Namn: ange cykelns namn med hjälp av skärmens knappsats. Cykeltyp: välj typ av cykel. Vikt: ställ in cykelns vikt. Hjul: ställ in cykelhjulens storlek. Total körsträcka: ställ in den totala körsträckan för cykelturen. SVENSKA OBS! För ytterligare information om hjulstorlek, se Hjulens storlek och omkrets på sidan 44. Ändra kartinställning Du kan ändra kartans orientering. 1. I menyn Inställningar använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Karta > Alltid norr. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja inställningen och tryck på mitten för Ja: visa kartan där målets riktning är norrut. Nej: visa kartan som normalt fågelperspektiv. Inställningar 37

39 Datahantering Du kan använda Rider 50 som en USB-masslagringsenhet, och kan köpa ett separat mikro- SD-kort för ytterligare externt minne. Ladda filer Sätt i ett mikro-sd-kort (tillval) Sätt in ett mikrosd-kort med guldkontakterna riktade nedåt enligt bilden. Anslut USB-kabeln 1. Öppna väderlocket på mini-usb-porten. 2. Anslut mini-usb-änden på USB-kabeln till mini-usb-porten på Rider Anslut den andra änden till din dator. Rider 50 återställs och går in i USB-läget. Datorn hittar automatisk Rider 50 och installerar de nödvändiga drivrutinerna och programmet. Överför filer till din dator 1. Kör Bryton Bridge-programmet. 2. Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data till datorn. OBS! Ladda upp dina historikdata till brytonsport.com och håll koll på alla dina data via Bryton Bridge-programmet. Överför filerna till en annan Rider 50 Med Knack-funktion kan du överföra filer till en annan Rider 50 med trådlös teknik. 1. Stäng av båda Rider 50-enheterna och placera dem högst 4 m från varandra. 2. Tryck på Meny-knappen för att öppna menyn. 3. Använd en 5-vägsnavigator för att välja Knack. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja posten. Tryck på mitten för 38 Datahantering

40 Överför data 1. I Knack-menyn använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Överför data. 2. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja vilken datapost du vill dela och tryck på mitten för 3. Använd 5-vägsnavigatorn när du är klar för att välja Knack. 4. Fönstret Klar att knacka visas på skärmen. Tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för SVENSKA 5. För att börja överföra data använder du 5-vägsnavigatorn för att markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för OBS! Ta med båda Rider 50-enheterna inom en 4 m (eller närmare) radie från varandra. Ta emot data 1. I Knack-menyn använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Ta emot data. 2. Fönstret Klar att knacka visas på skärmen. Tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 3. För att börja ta emot data från en annan Rider 50-enhet, använder du 5-vägsnavigatorn för att markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för OBS! Filöverföringstiden beror på filens storlek. Det bästa är att överföra små filer vid varje datadelning. När du överför eller tar emot data ska enheterna vara 4 m ifrån varandra. Datahantering 39

41 Stoppur Med stoppursfunktionen kan du mäta hur lång tid som gått från när Rider 50 aktiveras och avakativeras. Du kan växla mellan två lägen: Nedräkning och timer. Nedräkningen används för att meddela dig när en inställd tid har gått ut. Timern används för att mäta hur lång tid något tar. 1. Tryck på Meny-knappen för att öppna menyn. 2. Använd 5-vägsnavigatorn för att välja Stoppur. Flytta 5-vägsnavigatorn upp/ner för att välja posten. Tryck på mitten för Nedräkning 1. I Stoppur-menyn använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Nedräkning. 2. Ställ in nedräkningstiden, markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 3. För att starta nedräkningen flyttar du 5-vägsnavigatorn åt vänster/höger för att markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 4. För att pausa nedräkningen flyttar du 5-vägsnavigatorn åt vänster/höger för att markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 5. För att återställa nedräkningen flyttar du 5-vägsnavigatorn åt vänster/höger för att markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för 40 Stoppur

42 Timer 1. I Stoppur-menyn använder du 5-vägsnavigatorn för att välja Timer. 2. För att starta timern trycker du på mitten på 5-vägsnavigatorn för SVENSKA 3. För att starta ett varv när klockan går, flyttar du 5-vägsnavigatorn åt vänster/ höger för att markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för att bekräfta. Den visar den första varvtiden. Upprepa detta steg för att skapa ett nytt varv. 4. För att stoppa klockan flyttar du 5-vägsnavigatorn åt vänster/höger för att markera och tryck på mitten på 5-vägsnavigatorn för Stoppur 41

43 Specifikationer Rider 50 Artikel Display Bilaga Beskrivning 2,2 Färg-LCD Upplösning 176 x 220 Fysisk storlek 54,7 x 96 x 21,6 mm (2,15 x 3,77 x 0,85 ) Vikt Driftstemperatur Batteriladdningstemperatur Batteri Batteritid GPS RF-överföring Lagring Barometer 106 g (3,73 oz) -15 o C ~ 50 o C 0 o C ~ 40 o C Hastighets-/kadenssensor Artikel Fysisk storlek Vikt Vattentät Sändningsfrekvens Batteritid Driftstemperatur Radiofrekvens/protokoll 1 200mAh laddbart Li-batteri Med bakgrundsbelysningen av kan den fungera i upp till 15 timmar Integrerad extra känslig ST GPS-mottagare med inbäddad patchantenn 2,4GHz ANT+ överföring med inbäddad antenn Inbäddad 2GB inand, stödjer mikro-sd upp till 32GB 300 ~ 1100 hpa (+9000 ~ -500 m över havet) Beskrivning 37,5 x 35 x 12 mm 25 g 1 ATM 3 m 1 timma per dag i 22 månader (660 timmar) 5 o C ~ 40 o C 2,4GHz / Dynastream ANT+ Sport trådlöst kommunikationsprotokoll Noggrannheten kan försämras p.g.a. dålig sensorkontakt, elektrisk interferens och mottagarens avstånd från sändaren. 42 Bilaga

44 Hjärtfrekvensmonitor Artikel Fysisk storlek Vikt Vattentät Sändningsfrekvens Batteritid Driftstemperatur Radiofrekvens/protokoll Beskrivning 34,7 x 3,4 x 1,1 cm 44 g 10 m 3 m 1 timma per dag i 16 månader (480 timmar) 5 o C ~ 40 o C 2,4GHz / Dynastream ANT+ Sport trådlöst kommunikationsprotokoll SVENSKA Noggrannheten kan försämras p.g.a. dålig sensorkontakt, elektrisk interferens och mottagarens avstånd från sändaren. Batteriinformation Hjärtfrekvensmonitor- och kadenssensorbatteri Hjärtfrekvensmonitorn/kadenssensorn innehåller ett CR2032-batteri som kan bytas av användaren. För att byta batteriet: 1. Titta efter det runda batterilocket på baksidan av hjärtfrekvensmonitorn/kadenssensorn. 2. Använd ett mynt för att vrida locket moturs så att pilen på locket pekar på OPEN (öppen). 3. Ta bort locket och batteriet. Vänta i 30 sekunder. A L HeartWear 2.4GHz Digital 3V BATTERY CR2032 FCC ID:04GHRMHW1G IC: 7666A-HRMHW1G MODEL: SHRM1G MADE IN CHINA B SIO R 4. Sätt i ett nytt batteri med batteriets kontakter mot de positiva kontakterna först och därefter in i batterifacket. A 5. Använd ett mynt för att vrida locket medurs så att pilen på locket pekar på CLOSE (stängd). B OBS! När man sätter i ett nytt batteri och batteriet inte sätts i med plusspolen först, kan plusspolen lätt deformeras och fungerar inte riktigt. Var försiktig så att inte O-ringpackningen på locket skadas eller lossnar. Kontakta en lokal sopstation för korrekt kassering av batterier. Bilaga 43

45 Hjulens storlek och omkrets Hjulens storlek är markerad på båda sidorna av däcken. Hjulstorlek L (mm) 12 x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1-3/ x 1-3/ x 1-1/ x x 3/4 Slang x 1-1/ x 1-1/ x 2, x 2, x 2, x 3, x x 1-1/ x 1-1/ x 1-3/ x 35A x 38A x 38B x 18C 2070 Hjulstorlek L (mm) 24 x 1, x 2, x 2, x 7/ x 1(59) x 1(65) x 1, x 1-1/ x 1-3/ x 1-1/ x 1, x 1, x 1, x 1, x 2, x19c x 20C x 23C x 25C x 28C x 30C x 32C C slang x 35C x 38C x 40C Bilaga

46 Hjärtfrekvenszoner Zon Vad den gör % av hjärtfrekvensreserven SVENSKA 1: Mycket lätt 2: Lätt 3: Måttlig 4: Hård 5: Max Bra för nybörjare, personer med extremt dålig kondition och de som främst är intresserade av att gå ner i vikt för att kroppen förbränner en högre blandning av fettkalorier än kolhydratkalorier som bränsle. Vikthantering och stärker ditt hjärta, och ger det möjlighet att arbeta på sin optimala nivå. Även känt som aerob konditionströskel, för fr.o.m. nu och framåt börjar din kropp skörda de positiva effekterna av aerob motion. Bra för både hjärtat och andningssystemet. Ökar uthålligheten och förbättrar din aeroba styrka, som är förmågan att transportera syre till, och koldioxid från sportspecifika muskler. Ökar din MET-uteffekt (metaboliska ekvivalent). Fördelar som hög prestationsträning. Ökar din kropps förmåga att omsätta mjölksyra, och ger dig möjlighet att träna hårdare innan det går över i smärta på grund av laktatackumulering och syreskuld. Det är bara väldigt vältränade idrottare som arbetar i denna zon med en begränsad frekvens och varaktighet. Arbeta i syreskuld för att träna metaboliska vägar för snabba ryckmuskelfibrer, inte uthållighetsvägar eller ensymer % 60-70% 70-80% 80-90% % Skötsel av din Rider 50 Tar du väl hand om din Rider 50 minskas risken för skador på Rider 50. Tappa inte din Rider 50 eller utsätt den för kraftiga stötar. Exponera inte din Rider 50 för extrema temperaturer och mycket fukt. Skärmens yta kan lätt bli repad. Använd ett generiskt skärmskydd utan häftämnen för att skydda skärmen från mindre repor. Använd utspätt neutralt diskmedel på en mjuk trasa för att rengöra din Rider 50. Försök inte demontera, reparera eller ändra din Rider 50, eftersom alla försök gör garantin ogiltig. Bilaga 45

47

Innehållsförteckning. Kom igång... 4. Stoppur... 19. Inställningar... 21. Träning och test... 8. Bilaga... 31. Följ spår... 16

Innehållsförteckning. Kom igång... 4. Stoppur... 19. Inställningar... 21. Träning och test... 8. Bilaga... 31. Följ spår... 16 40 Bruksanvisningen Kom igång... 4 Din Rider 40... 4 Tillbehör... 5 Sätt på/stäng av Rider 40... 5 Återställ Rider 40... 5 Första inställning... 5 Anslut, synkronisera och ladda... 5 Statusikoner... 6

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

Innehållsförteckning. Kom igång... 4. Andra inställningar... 19. Bilaga... 23. Motion/träning... 8. Träningsinställningar... 12

Innehållsförteckning. Kom igång... 4. Andra inställningar... 19. Bilaga... 23. Motion/träning... 8. Träningsinställningar... 12 0 Bruksanvisningen Kom igång... 4 Din Rider 0... 4 Återställ Rider 0... 5 Tillbehör... 5 Statusikoner... 5 Anslut, synkronisera och ladda... 6 Sätt å/stäng av Rider 0... 6 Första inställning... 6 Kör

Läs mer

GPS 72H. snabbstartshandbok

GPS 72H. snabbstartshandbok GPS 72H snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Konventioner för handboken När du

Läs mer

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Välkommen till bruksanvisningen till din nya Pulse Sonic pulsklocka. Din klocka har utvecklats för att kunna täcka flera olika träningsbehov. Du behöver den här bruksanvisningen för att ställa in klockan

Läs mer

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL SWEDISH Komma igång När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess att startas automatiskt. Gör så här: Välj programspråk.

Läs mer

snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÄNINGSENHET

snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÄNINGSENHET snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÄNINGSENHET Varning: Du bör alltid prata med en läkare innan du påbörjar eller modifierar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets-

Läs mer

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 Dator i-series DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 ! Läs noggrant igenom försiktighetsåtgärderna som ingår i monteringsanvisningarna innan du monterar eller använder ditt träningsredskap. DISPLAY 1

Läs mer

COCKPIT 2 FC 520/ 530 / 535

COCKPIT 2 FC 520/ 530 / 535 COCKPIT 2 FC 520/ 530 / 535 SE BRUKSANVISNING www.trelock.de Bästa kund, vänligen uppmärksamma TRELOCK-kodsystemet när du tar i bruk din cykeldator! PIN-kod: Alla produkter har en fabriksinställd PIN-kod

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

PULSMÄTARE MODELL: SE128 BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL

PULSMÄTARE MODELL: SE128 BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL PULSMÄTARE MODELL: SE128 BRUKSANVISNING Specifikationer...9 Försiktighetsåtgärder...9 Om Oregon Scientific...10 Eu-försäkran Om Överensstämmelse...10 SWE INNEHÅLL Introduktion...2 Dina Värden...2 Träningszoner...2

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf. MANUAL SVENSKA Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.com Skötsel och underhåll Neo XS klockan är tålig och vattentät.

Läs mer

Astro 320 snabbstartshandbok. GPS-system med hundspårning

Astro 320 snabbstartshandbok. GPS-system med hundspårning Astro 320 snabbstartshandbok GPS-system med hundspårning Komma igång Varning Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Läs mer

Din manual SUUNTO T1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350679

Din manual SUUNTO T1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350679 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO T1. Du hittar svar på alla dina frågor i SUUNTO T1 instruktionsbok (information,

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0 i7 0 La thund Svenska Svens ka Dokumentnummer: 86141-1-SV Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010 Date: 11-2010 Svenska Dokumentnummer: 86141-1-SV Date: 11-2010 Instrumentkontroller Kontrollayout och funktioner.

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

DS Multi-8 S ET 328_SV / 11.14 1/7. DATUM Ständigt datum (byte av år och månad har programmerats fram till 2099) med: dag, veckodag, vecka, månad,

DS Multi-8 S ET 328_SV / 11.14 1/7. DATUM Ständigt datum (byte av år och månad har programmerats fram till 2099) med: dag, veckodag, vecka, månad, DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivning Visning Sida 2 T1 Första tidszon. Visare och/ digital T2 Andra tidszon. Visare och/ digital VÄXLING AV TID Alternativ för att välja tidszon för visarna. Visare

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator Manual KOMPONENTER Klocka Klockan Öppning av armband Kontakt för batteriladdning Laddnings- indikator ON/OFF Magnet Elektronikenhet Statusindikatorindikator GPS antenn Anhörigenhet USB-kontakt ON/OFF Batteriladdare

Läs mer

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass BRUKSANVISNING TapeKing Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Beskrivnig 3 3. Strömförsörjning 5 Funktioner 6 4.1 Mätning 6 4.2 Mätning med/utan hölje

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

Edge. 510 Användarhandbok

Edge. 510 Användarhandbok Edge 510 Användarhandbok Januari 2013 190-01531-39_0A Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin.

Läs mer

Edge. 810 Användarhandbok. September 2013 190-01510-39_0C Tryckt i Taiwan

Edge. 810 Användarhandbok. September 2013 190-01510-39_0C Tryckt i Taiwan Edge 810 Användarhandbok September 2013 190-01510-39_0C Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

GPS HUNDPEJL BRUKSANVISNING LÄS HELA DENNA HANDBOK INNAN DU BÖRJAR

GPS HUNDPEJL BRUKSANVISNING LÄS HELA DENNA HANDBOK INNAN DU BÖRJAR GPS HUNDPEJL BRUKSANVISNING LÄS HELA DENNA HANDBOK INNAN DU BÖRJAR VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION Förklaring av viktiga ord och symboler som används i denna användarhandbok Det här är varningssymbolen. Den

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo GPS-antenn Strömknapp Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av zūmo. Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-1W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Information är makt. Funktioner i Imara HRM

Information är makt. Funktioner i Imara HRM Information är makt Genom att ge akt på intensitet (hjärtfrekvens) och träningspassets längd (tid) kan du undvika överträning och skador, samt maximera dina chanser att uppnå dina mål. Funktioner i Imara

Läs mer

Approach. S3 Användarhandbok. Maj 2012 190-01467-39_0B Tryckt i Taiwan

Approach. S3 Användarhandbok. Maj 2012 190-01467-39_0B Tryckt i Taiwan Approach S3 Användarhandbok Maj 2012 190-01467-39_0B Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Touch ECG riemloze Hartslagmonitor Modell: SE338 / SE338M BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL

Touch ECG riemloze Hartslagmonitor Modell: SE338 / SE338M BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL INNEHÅLL Touch ECG riemloze Hartslagmonitor Modell: SE338 / SE338M BRUKSANVISNING Kontrollknappar / LCD display... 2 Slå på klockan (Första gången)... 2 Touchnavigering... 2 Anvisningar för tangenttryckning...

Läs mer

Edge. 510 Användarhandbok

Edge. 510 Användarhandbok Edge 510 Användarhandbok September 2013 190-01531-39_0B Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin.

Läs mer

KAL 5M54 (Ref SRN) KAL 5M63 (Ref SMY/SKJ) KINETIC. Bruksanvisning

KAL 5M54 (Ref SRN) KAL 5M63 (Ref SMY/SKJ) KINETIC. Bruksanvisning KAL 5M54 (Ref SRN) KAL 5M62 (Ref ska/skh) KAL 5M63 (Ref SMY/SKJ) KINETIC Bruksanvisning Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC Kal. 5M54/5M62/5M63. För bästa resultat läs instruktionerna i den här foldern

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-RD410DW Innan du använder datorn, läs noga igenom den här bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Besök vår webbplats där du kan hitta detaljerad

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 510. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1

Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd 1 26-03-09 09:54:52 Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC KAL. 7D46/D48/7D56. För bästa resultat läs instruktionerna

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 910. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Magellan Triton. Användarhandbok. Magellan Triton 200 Magellan Triton 300 Magellan Triton 400 Magellan Triton 500

Magellan Triton. Användarhandbok. Magellan Triton 200 Magellan Triton 300 Magellan Triton 400 Magellan Triton 500 Magellan Triton Användarhandbok Magellan Triton 200 Magellan Triton 300 Magellan Triton 400 Magellan Triton 500 Magellan Navigation, Inc. 960 Overland Court, San Dimas, CA 91773 VIKTIGA SÄKERHETSVARNINGAR

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016 MBX Mobilapp MBX mobilapplikation finns både för Android och iphone, och gränssnittet är i princip detsamma på de båda plattformarna. I detta dokument används skärmbilder från Android. Inloggning För att

Läs mer

SUUNTO GPS TRACK POD ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO GPS TRACK POD ANVÄNDARGUIDE SUUNTO GPS TRACK POD ANVÄNDARGUIDE sv 1 SÄKERHET..................................................................... 4 2 Välkommen................................................................... 6

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Tempsensor för Energikontrollen. Användarmanual

Tempsensor för Energikontrollen. Användarmanual Tempsensor för Energikontrollen Användarmanual Innehållsförteckning Om Vattenfalls tempsensor 3 Kom igång 4 Ladda ner appen 4 Navigera i appen 5 Tempsensorns stående vyer 6 Tempsensorns liggande vyer 7

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare.

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare. TomTom ONE 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom ONE A B D E F C A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt b Billaddare

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) Monteringsanvisning

Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) Monteringsanvisning Minicykel MB3 Monteringsanvisning Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) 1. Placera vardera 2 skruvar (9) bredvid den

Läs mer

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TH INLEDNING RM912TH är en flerfunktioners radiostyrd klocka med termometer. Den synkroniserar automatiskt aktuell tid och datum, så snart den befinner sig inom en radie

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

nüvi 1690 snabbstartshandbok

nüvi 1690 snabbstartshandbok nüvi 1690 snabbstartshandbok 0110229 Titta närmare på nüvienheten I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Läget Training / Speed and Distance. Läget Time. 2 se k. Nollställer stoppuret. Används för att starta och stoppa stoppuret

Läget Training / Speed and Distance. Läget Time. 2 se k. Nollställer stoppuret. Används för att starta och stoppa stoppuret SV Läget Time Läget Training / Speed and Distance Loggbok och träningsprogram Totalvärden för all träning Används för att starta och stoppa stoppuret Nollställer stoppuret Växlar mellan lägena 2 se k.

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Alpha. 100 med T5/T5 mini. Användarhandbok. Juli 2015 Tryckt i Taiwan 190-01771-39_0B

Alpha. 100 med T5/T5 mini. Användarhandbok. Juli 2015 Tryckt i Taiwan 190-01771-39_0B Alpha 100 med T5/T5 mini Användarhandbok Juli 2015 Tryckt i Taiwan 190-01771-39_0B Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION TILL SUUNTO SMART BELT... 3 2. BÖRJA ANVÄNDA SUUNTO SMART BELT... 3 3. HÄMTA OCH ANALYSERA DATA SOM REGISTRERATS MED SUUNTO SMART BELT... 8 4. FEL OCH VARNINGAR...

Läs mer

3. Tomma batterier ska tas ur Pulse Sonic och kastas på ett lämpligt sätt.

3. Tomma batterier ska tas ur Pulse Sonic och kastas på ett lämpligt sätt. Pulse Sonic Tack för att ni valde Pulse Sonic som er personliga tränare. För att få ut det mesta möjliga av eran apparat, var vänlig och läs instruktionerna noggrant, kasta inte bort dem, utan spara dem

Läs mer

Edge 20/25. Användarhandbok. Juni 2015 Tryckt i Taiwan 190-01884-39_0A

Edge 20/25. Användarhandbok. Juni 2015 Tryckt i Taiwan 190-01884-39_0A Edge 20/25 Användarhandbok Juni 2015 Tryckt i Taiwan 190-01884-39_0A Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3.1 Träningslogg...21 3.2 Navigeringslogg...23 3.3 Utmaningslogg...24

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3.1 Träningslogg...21 3.2 Navigeringslogg...23 3.3 Utmaningslogg...24 SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inställningar... 3 1.1 Inställningar vid första starttillfället...3 1.2 Allmänna inställningar...4 1.3 Användarinställningar...5 1.4 Aktivering av sensorer...5 1.5 Inställning

Läs mer

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1 Solo HD Nordic SOLO manual version 20120808 1 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. SOLO HD från Nordiceye är ett flexibelt portabelt

Läs mer

CUBE BLUETOOTH-HÖGTALARE. kitsound.co.uk BRUKSANVISNING. JB. 3079/Tillverkad i Kina. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK

CUBE BLUETOOTH-HÖGTALARE. kitsound.co.uk BRUKSANVISNING. JB. 3079/Tillverkad i Kina. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK kitsound.co.uk CUBE BLUETOOTH-HÖGTALARE JB. 3079/Tillverkad i Kina. KitSound 2015 BRUKSANVISNING Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 1 Vi är hantverkare. Vi är musiker. Vi är KitSound Vi engagerar oss

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Bruksanvisning 1 ID: ID: A 2 B A SVENSKA Polar kadenssensor har utformats för att mäta kadensen, dvs. trampfrekvensen i antal varv per minut, när du cyklar.

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Garmin Drive 40/50/60. Användarhandbok

Garmin Drive 40/50/60. Användarhandbok Garmin Drive 40/50/60 Användarhandbok Januari 2016 190-01920-39_0A Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Fuktsensor för Energikontrollen. Användarmanual

Fuktsensor för Energikontrollen. Användarmanual Fuktsensor för Energikontrollen Användarmanual Innehållsförteckning Om Vattenfalls fuktsensor 3 Kom igång 4 Ladda ner appen 4 Navigera i appen 5 Fuktsensorns stående vyer 6 Fuktsensorns liggande vyer 7

Läs mer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom navigation module Bildocka USB-kabel MyTomTom-broschyr 2 2. Viktig information Viktig information Bildocka Tryck in

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Användarhandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Användarhandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Användarhandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062,

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock BRUKSANVISNING för EkoTek anropsberlock 9261-8277 Utgåva 5 INNEHÅLL Inledning 3 Överensstämmelse 4 Allmän information till användaren 5 Systemschema för EkoTek 6 Slå till anropsberlocken 7 Status- och

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- och användarhandbok Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tack för att du köpte en Danfoss-produkt Danfoss Heating Solutions 3 Innehåll

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer