HTA och bibliotekarien. Therese Svanberg Medicinska biblioteken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HTA och bibliotekarien. Therese Svanberg Medicinska biblioteken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg"

Transkript

1 HTA och bibliotekarien Therese Svanberg Medicinska biblioteken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

2 HTA Health Technology Assessment - utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården 2

3 VARFÖR? Oordnat införande av nya tekniker Enskild doktor hinner ej göra utvärdering Industridriven utveckling Kostnaderna ökar men resurserna ökar inte Väg till evidensbaserad vård

4 HUR? Genom systematisk granskning av metod/teknologi inom hälso- och sjukvården Värdera en viss teknik avseende Effekter i form av patientnytta och risker Etiska aspekter Organisatoriska aspekter Ekonomi

5 Ny teknologi Hur införs nya metoder IDAG? Bypass av utvärdering Införande Tester på några ställen Entusiaster Marknadsföring Politiskt tryck Tryck från patienter Tryck i media Tryck i professionen 5

6 HTA-centrum i Västra Götalandsregionen 2005 påbörjades ett förarbete som syftade till att förbättra rutinerna vid introduktion av nya metoder i rutinsjukvården Utredningen utmynnade i ett förslag att genomföra medicinsk utvärdering enligt HTA. 3-årigt projekt Permanent enhet sedan 2010/2011 6

7 HTA-centrum Permanent enhet 2011 Består av 7 HTA-experter 20-70% Bibliotekarie Projektsamordnare Bistår med kontakt till Etiker, ekonom, hälsoekonom, statistiker

8 Uppdrag: Att etablera HTA inom VGR och Sahlgrenska Akademin som metod för ökad evidensbasering av vården Kunder: - Hälso- och sjukvård - Tandvården - Program- och prioriteringsrådet 8

9 Fråga från verksamhet/ledning/ppr/ öppen brevlåda Nätverk av granskare i VGR och Sahlgrenska akademin Kvalitetssäkringsprocess Regionalt HTAcentrum vid SU Stödprocess råd, stöd, feedback (bibliotek, ekonom, statistiker, sekreterare) HTA-kvalitetssäkringsgrupp Beslutsunderlag HTA i verksamheter i VG med stöd av akademin Verksamhet Prioriteringsråd 9

10 Producerat från HTA-centrum 82 HTA-rapporter 12 Kort-HTA 9 Publikationer (på basis av en HTA-rapport) 361 Utbildade personer i evidens/kunskapsbaserad vård inom Västra Götalandsregionen Införande av nya metoder samt avveckling av gamla rutiner

11 Fördelning av anslag till kompletterande studier efter genomförd HTA-rapport från Medi-SAM och Sahlgrenska akademin Till 47 projektgrupper är det utbetalt över 19 miljoner kronor

12 Pågående /accepterade projekt Pågående/Antagna Projektstart 1 Obesitas Gallvägscancer Perfusion CT-teknik PET/CT inför Strålbehandling KOL Profylaktisk salpingektomi Neuromodulering Metabol kirurgi Grön rehabilitering Jämförelse mellan läkemedel 2016 Lucentis och Avestin 11 Blodsockermätning Kort-HTA

13 13

14 Vad skiljer HTA-centrum i VGR från andra (nationella) HTA-centra? Två stora skillnader: Lokal förankring - lokala frågor Lokalt ägarskap. Den kliniska verksamheten äger både frågan och resultatet och deltar aktivt i utvärderingsprocessen Acceptans vad gäller resultaten underlättar införing/avveckling av teknik och metoder Även: Starta upp direkt, snabb process, snabba resultat 14

15 Andra svenska regionala HTA- organisationer SLL Metodrådet Skåne CAMTÖ Örebro, huvudman för regionalt samarbete Uppsala-Örebroregionen Regionala metodrådet, sydöstra sjukvårdsregionen (Jönköping) 15

16 Några internationella HTA-organisationer HTAi Health Technology Assessment international INAHTA- International Network of Agencies for Health Technology Assessment EUnetHTA - European network for Health Technology Assessment 16

17 Lite siffror Västra Götalandsregionen VGR har ca anställda Av dessa arbetar ca på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU HTA-centrum är en regional enhet med placering på Sahlgrenska Sahlgrenska Universitetssjukhuset har medicinska bibliotek på enheterna Sahlgrenska, Östra och Mölndal (totalt nio bibliotekarier) 17

18 Hur går det till? Någon nominerar en fråga - föreslår ämne för utvärdering Bibliotekarierna gör en preliminärsökning Frågan accepteras/avslås Arbetsgrupp utses Utbildningsdag - projekstartsmöte Bibliotekarierna söker, läser, exkluderar/inkluderar 18

19 Arbetsgruppen/klinikerna skriver rapporten Två oberoende granskare läser rapporten och inkluderad litteratur Rapporten godkänns av Kvalitetssäkringsgruppen Feedback 4-6 månader 19

20 Kvalitetssäkring Till granskare Färdig rapport till frågeställare!! Projektgrupp bildas Stödprocess från HTA Artiklar & Rapport 4-6 månader Fråga från

21 Frågan PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi) versus enteral nutrition via nasogastrisk sond i profylaktiskt syfte för att förhindra malnutrition för huvud- och halscancer inför strål- och cytostatikabehandling 21

22 PEG vadå? PEG? Gastrostomi? Enteral nutrition? Presentation Title 22

23 Google Var? Systematiska översikter PubMed Förtydligande från uppdragsgivaren Textbooks Uppslagsverk Presentation Title 23

24 History Download historyclear history Search Query Items found #16 Search #14 NOT # #15 Search (Editorial[ptyp] OR Letter[ptyp] OR Comment[ptyp] OR case reports[ptyp]) #14 Search #10 NOT # #13 Search ((animals[mh]) NOT (animals[mh] AND humans[mh])) #10 Search #9 AND # #9 Search #2 OR #4 OR # #7 Search #2 OR #4 OR #5 OR # #1 Search head and neck cancer #6 Search PEG[tiab] #5 Search gastronomy 90 #4 Search nasogastric 5419 #2 Search gastrostomy 9019 Gick igenom de 600 första titlarna, valde ut 84 abstracts. The Cochrane Library: PEG or gastrostomy or gastronomy or nasogastric All Results (2207) Två Cochrane-översikter som kan vara intressanta, annars inget nytt under de övriga. Har ej kollat Trials. 24

25 Projekstartsmöte/PICO-diskussion - Diskussion med kliniker och HTA-centrum. Vad vill de egentligen ha svar på? - Bibliotekarierna redovisar preliminär sökning och kommer med synpunkter & frågor om vad som ska med och inte med 25

26 Patient Intervention Comparison Outcome 26

27 Inklusions-/exklusionkriterier Språk, studietyp, antal patienter, publiceringsår 27

28 Gör ditt eget PICO utifrån den ställda frågan: PEG (Perkutan Endoskopisk gastrostomi) versus enteral nutrition via nasogastrisk sond i profylaktiskt syfte för att förhindra malnutrition för huvud- och halscancer inför strål- och cytostatikabehandling 28

29 29

30 P= Vuxna huvud- och halscancerpatienter (9 olika ICD komplettera senare) som genomgår strålbehandling med eller utan cytostatika I = Profylaktiskt inlagd PEG/RIG för nutrition C = Annan gängse nutritionsbehandling (parenteral, enteral, peroral) O = Malnutrition enligt etablerade effektmått Överlevnad Hälsorelaterad livskvalitet Vårddygn (år 1) 30

31 Engelskt PICO 31

32 Exklusions- och inklusionskriterier Studietyp: Systematic reviews RCT för artiklar Non-randomized controlled studies Case series if 50 patients Qualitative studies if 10 patients Limitering: Språk: Engelska, svenska, danska, norska Publiceringsår: (beroende på strål- och cytostatikabehandling) 32

33 Att tänka på i samband med sökning MeSH-termer inte tillräckligt lita inte på att indexeringen har fungerat + missar det allra senaste Väldigt få begränsningar sortera bort manuellt Filter inte bra i den här situationen Trunkering inte självklart något bra Viktigt med Related articles och referenser Sökningen kan behöva göras om flera gånger testa olika varianter 33

34 Checklista för databaser och andra resurser att använda vid HTA-sökningar Pubmed Cochrane EMBASE komplettera med senaste nytt i CRD s HTAdatabas Cinahl PsycInfo Amed DACETHA (Danmark, Sundhedsstyrelsen) NOKC (Norge, Kunnskapssenteret) 34

35 Efter sökningen Två bibliotekarier går igenom abstracts och väljer ut artiklar utifrån PICO och inklusions-/exklusionskriterier Läser igenom artiklar Sorterar bort icke relevanta artiklar Skickar vidare relevanta artiklar Projektgruppen gör sedan en slutlig exklusion av artiklar som EJ ska vara med i protokollet 35

36 Urvalsprocess Records identified through database searching (n =1658) Additional records identified through other sources (n =53) Records after duplicates removed n =1049 Records screened n =1049 Records excluded. Did not fulfil PICO or other eligibility criteria (n =925) Full-text articles assessed for eligibility by HTA librarians and project group (n =124) Full-text articles excluded by HTA-librarians, with reasons (n =42) 5= wrong patient/population 10 = wrong intervention 20 = wrong study design 2 = wrong language 5 = other Studies included in synthesis (n =27) See Appendix 2 Full-text articles excluded by project group, with reasons (n = 55) See Appendix 3 Full-text articles assessed for eligibility by project group (n =82) 36

37 Övning Gå igenom abstracts och sortera vilka som ska vara med respektive inte vara med utifrån PICO samt exklusions- och inklusionskriterier 15 min Observera att resultaten är oväsentliga. Ha fokus på metod! 37

38 P= Vuxna huvud- och halscancerpatienter (9 olika ICD komplettera senare) som genomgår strålbehandling med eller utan cytostatika I = Profylaktiskt inlagd PEG/RIG för nutrition C = Annan gängse nutritionsbehandling (parenteral, enteral, peroral) O = Malnutrition enligt etablerade effektmått Överlevnad Hälsorelaterad livskvalitet Vårddygn (år 1) 38

39 Ny fråga Stimulering av hypoglossusnerv (XII) som behandling av obstruktiv sömnapné 39

40 PICO? 40

41 P= Vuxna med OSA (obstructive sleep apnea) där CPAPbehandling har misslyckats I= Elektrisk stimulering av hypoglossusnerven C= Ingen behandling Annan behandling Avslagen stimulator O= Morbiditet Mortalitet Trafikolyckor ESS (Epworth sleepiness scale); HRQL (Health related quality of life); AHI (Apneahypopnea index); ODI (Oxygen desaturation index); FOSQ (Functional outcomes of sleep questionnaire); Hypertension; Quality of sleep 41

42 Studiedesign: Allt utom fallrapporter och nonsystematic reviews Publikationsår: Språk: Engelska, tyska, svenska, danska, norska 42

43 Records identified through database searching (n =266 ) Additional records identified through other sources (n = 1) Records after duplicates removed (n =207) Records screened by HTAlibrarians (n =207) Records excluded by HTA-librarians. Did not fulfil PICO or other eligibility criteria (n = 186) Full-text articles assessed for eligibility by HTA-librarians (n = 21) Full-text articles excluded by HTA-librarians, with reasons (n = 9) 3 = wrong patient/population 5 = wrong study design 1 = other Full-text articles assessed for eligibility by project group (n = 12) Full-text articles excluded by project group, with reasons (n =5) See Appendix 2 Studies included in synthesis (n =7) See Appendix 1 43

44 Och se n då? Utskick av inkluderade artiklar till granskarna Biblioteksbilagan PICO, sökstrategier och resultat, urvalsprocess, referenslistor Kort redovisning i själva rapporten Ansvar för att arkivera alla abstracts och artiklar Läsa rapporten med bibliotekarieögon 44

45 Kritisk granskning 45

46 Hierarchy of major study designs RCT interventional cohort cross-sectional observational validity case control case reports / case series

47 Systematic review, SR Alla relevanta kliniska studier som undersöker en given frågeställning värderas och sammanfattas Systematisk: - Sökning - Urval - Granskning 47

48 Meta-analys Förenklat: Den statistiska sammanställningen av resultaten i en översikt, oftast en SR. 48

49 RCT 49

50 Hypotes Resultat Konklusion 50

51 Granskningsmallar RCT - modifierad från SBU Kohortstudier - modifierad från SBU Icke-randomiserad studie med kontrollgrupp Diagnostiska studier - QUADAS 2 SR (systematic review) - AMSTAR

52 Mall för kontrollerade studier Directness Extern validitet Risk of bias Study limitations Intern validitet Precision Bindningar och jäv

53 Directness Extern validitet Inklusion- och exklusionskriterier Konsekutiva patienter eller stickprov Eligibility

54 Eligibility Patienter som uppfyller inklusionskriterierna (antingen randomiserade eller inte) Hur stor del av alla patienter uppfyllde inklusionskriterierna?

55

56 Risk of bias Study limitations Intern validitet Randomiseringsprocessen Blindning Uppföljning Intention-to-treat (ITT)

57 Allocation concealment Kan ej förutse randomiseringsgrupp Motverkar selection bias Viktigare än blindning

58 Precision Studiestorlek och power Klinisk relevans och statistisk signifikans Har man definierat hur liten effekten/utfallet ska vara för att vara kliniskt relevant?

59 Sammanställd kvalitetsbedöming av studier

60 Resultat och slutsatser Kan man lägga ihop resultat från de olika studierna? Passar det att göra meta-analys? Formulera slutsats för varje utfall

61 Evidensgradering (GRADE) - hur säkra är vi på skattningen av eventuell effekt?

62 Varje slutsats evidensgraderas Exempel: Mortaliteten halveras efter behandling A jämfört med behandling B mätt vid ett års uppföljning. Det vetenskapliga underlaget är begränsat (GRADE ).

63 GRADE det vetenskapliga underlagets styrka Starkt Det är osannolikt att framtida forskning kommer att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. our confidence in the effect size Måttligt starkt Framtida forskning kommer sannolikt att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Skattningen kan eventuellt komma att ändras. Begränsat Det är högst sannolikt att framtida forskning har betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Det är mycket möjligt att skattningen kommer att ändras. Otillräckligt Varje skattning av effekten är mycket osäker (inget uttalande om effekt)

64 Liten ordlista 64

65 Prospective studies - A prospective study looks forward in time - It watches for outcomes during the study period - Prospective studies usually have fewer potential sources of bias and confounding factors than retrospective studies - In a prospective study the study is designed before the data is collected. The advantage is, that the researcher can design a study with a control group and randomize individuals between the two groups 65

66 Retrospective studies - A retrospective study looks backward in time - Generally means to look back at events that have already taken place - Not considered as valuable as a prospective study 66

67 Intention To Treat - ITT Analys som innebär att samtliga deltagare i en studie blir analyserade i den grupp de fördelades till oavsett om de faktiskt fick behandling eller inte 67

68 Konfidensintervall Konfidensintervall visar den genomsnittliga effekten hos hela den bakomliggande populationen, och inte enbart hos det aktuella stickprovet. Det är ett intervall inom vilket det sanna värdet hos populationen ligger. Vanligast är 95% CI då kan vi vara 95% säkra på att det sanna värdet ligger inom dessa intervall. Exempel: Medelvikten är 63 kg, (95% CI 55-67). (Kan vara medelvärde av ex. vikt, kan vara oddskvot, relativ risk, etc 68

69 P-värde P-värde är ett uttryck för hur stor sannolikheten är att skillnader mellan grupper i en undersökning berodde på slumpen och inte behandlingen. Vanligast är p=0.05. Det innebär att sannolikheten för att slumpen orsakade skillnaden är 5 på 100, eller 1 på 20. Ju lägre p-värdet är, desto mer troligt är det att skillnaderna mellan grupperna beror på behandlingen. 69

70 Power Sannolikheten att observera en association eller en effekt i stickprovet när en sådan existerar i populationen 70

71 Lite mer bibliotek 71

72 Bibliotekets övriga medverkan HTA-bibliotekarien och bibliotekschefen deltar i HTA-centrums veckomöten HTA-bibliotekarien är med i Kvalitetssäkringsgruppen 72

73 Bibliotekets betydelse Bidrar med informationsspecialistkompetens Tillhandahåller artiklar, rapporter och databaser Kombinationen av detta i ett riktigt bibliotek underlättar arbetsflödet Annan infallsvinkel 73

74 Hur blev SU-biblioteken inblandade i HTA-arbetet? 2006 gick rykten om att något var på gång Bibliotekschefen kontaktade utredaren och erbjöd våra tjänster Med på ett mycket tidigt stadium Referensgrupp Arbetsgrupp 74

75 Vad innebär detta för biblioteken? Ökad arbetsbörda Omprioritering Ringar på vattnet Större möjlighet att visa kompetens Kompetenshöjning Säkerhet Krav på medarbetarna Krav på chefen 75

76 Vad krävs av den enskilde bibliotekarien? Veta vad HTA innebär God uppfattningsförmåga läsa snabbt Goda kunskaper i engelska Viss kännedom om olika studietyper och metoder Arbeta under tidspress färdigt NU Våga sortera bort våga lita på sig själv Intresse för arbetssättet, för ämnet, för att lära sig nytt 76

77 Hur lång tid tar det då? timmar/person, 2-4 månader timmar/person, 4-6 månader Biblioteket 2012: 614 abstracts och 57 artiklar per projekt Ett projekt: ca 33 timmar/person 77

78 Händelse Ansvarig Datum 1 Tidmätning G:\SL.Vutv.HTAC.MedBibl\Medicinska\HTA-centrum\Mallar\Mall för tidsmätning.doc 2 Gör en preliminärsökning innan HTA-utbildningen HTA-utbildning bl.a. PICO fråga Skicka PICO:t till gruppen Gör sökningen Läs abstrakt/fulltext och gör urval Skicka artiklar till projektgruppen Artiklar exkluderade av biblioteket, gör en litteraturlista med kommentar om varför de sorteras bort Skicka lista till gruppen över Artiklar exkluderade av biblioteket inkl. kommentarer Efter inklusionsmötet, gör en alfabetisk förteckning över inkluderade artiklar samt ange vilken granskningsmall som skall användas vid respektive artiklar skicka till gruppen Har inkluderade artiklar kommenterats? Gör en sökning och kontrollera Skicka inkluderade artiklar till granskarna (efter granskningsmötet???) Gör en sökning i ClinicalTrials Bilaga 3 Skriv sammanfattning till fråga 4 Kontrollera att PICO och den fokuserade fråga som gruppen har skrivit in i rapporten är samma som står i bilaga 3 78

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat Från ax till limpa: de första stegen mot en systematisk översikt Evidensbasering Masterprogram Göteborgs Universitet 2014-01-19 Annika Strandell Jenny Kindblom HTA-centrum E B M Att arbeta evidensbaserat

Läs mer

HTA. Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården. Christina Bergh

HTA. Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården. Christina Bergh HTA Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården Christina Bergh HTA-centrum Permanent enhet 2011 Består av 7 HTA-experter 20-70% Bibliotekarie Projektsamordnare Bistår med kontakt till

Läs mer

Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys

Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys Håkan Geijer 1,2 och Lars Breimer 1,3 1 Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

About The Cochrane Collaboration (Cochrane Groups) Information om The Cochrane Collaboration och de olika forskargrupperna och kontaktpersoner.

About The Cochrane Collaboration (Cochrane Groups) Information om The Cochrane Collaboration och de olika forskargrupperna och kontaktpersoner. TheCochraneLibrary Vad är The Cochrane Library? Cochrane-biblioteket är ett evidensbaserat beslutsstödsystem med syftet att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av

Läs mer

Familjeterapi som behandling av barn som utsatts för trauma

Familjeterapi som behandling av barn som utsatts för trauma Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Sjuksköterskeprogrammet T3 Maj 2015 Camilla Persson camilla.persson@umu.se Idag tittar vi på: Repetition av sökprocessen: förberedelser

Läs mer

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser The Cochrane Library Vad är The Cochrane Library? Cochrane-bibliotekets syfte är att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Cochrane-biblioteket

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån

Läs mer

Litteraturstudie som projektarbete i ST

Litteraturstudie som projektarbete i ST Litteraturstudie som projektarbete i ST En litteraturstudie är en genomgång av vetenskapliga orginalartiklar, publicerade i internationella tidskrifter inom ett visst område. Enligt SBU ska en professionell

Läs mer

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan.

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan. Sökexempel - Hälsovägledare Hälsovägledning med inriktning mot olika folkhälsoproblem som t ex rökning, tips på hur man går tillväga för att göra en datasökning och hur man även kontrollerar om artiklarna

Läs mer

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane Kunskapsformer och evidens Evidensbegreppet Jämföra erfarenhets och evidensbaserad kunskap i relation till beprövad erfarenhet Skriftligt sammanställa vetenskaplig kunskap enligt forskningsprocessen samt

Läs mer

Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens i primärvården

Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens i primärvården Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens i primärvården En systematisk litteraturöversikt Juni 2012 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment SBU

Läs mer

Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling

Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi i Örebro (CAMTÖ) Zakrisson A-B och Nilsagård Y

Läs mer

2.1 Fokuserade frågeställningar. Projektet har tre övergripande frågeställningar: 2.2 Inklusionskriterier och avgränsningar

2.1 Fokuserade frågeställningar. Projektet har tre övergripande frågeställningar: 2.2 Inklusionskriterier och avgränsningar 2. Metodbeskrivning 2.1 Fokuserade frågeställningar Projektet har tre övergripande frågeställningar: 1. Vilken effekt har kost som intervention på mortalitet, livskvalitet, komplikationer vid manifest

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser Mätningar av blodglukos med hjälp av teststickor är diabetespatientens verktyg för att få insikt i glukosnivåerna i blodet. Systematiska egna mätningar av blodglukos

Läs mer

Appendix IV Granskningsmall och dataextraktion för interventionsstudier

Appendix IV Granskningsmall och dataextraktion för interventionsstudier Appendix IV Granskningsmall och dataextraktion för interventionsstudier APPENDIX IV GRANSKNINGSMALL OCH DATAEXTRAKTION FÖR INTERVENTIONSSTUDIER 367 Kariesprevention SBU Första författare:... Titel:...

Läs mer

2. Metoder för litteratursökning och granskning

2. Metoder för litteratursökning och granskning 2. Metoder för litteratursökning och granskning Strategi för litteraturgranskning För denna rapport har publicerade vetenskapliga studier om sjukfrånvaro, förtidspension och sjukskrivningspraxis sökts,

Läs mer

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Projektgruppen. Preventionsprogram bygger på förändring av beteenden, tankesätt och relationer

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Projektgruppen. Preventionsprogram bygger på förändring av beteenden, tankesätt och relationer Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn Projektgruppen Ann-Charlotte Smedler (ordf) Anders Hjern Björn Kadesjö Eva Clausson Gert Helgeson (etiker) Hans Smedje Lisbeth Lundahl Stefan Wiklund Sten

Läs mer

Vichyvatten för att behandla svampinfektion med candida i munhålan

Vichyvatten för att behandla svampinfektion med candida i munhålan Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 12 juni. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt utförd av SBU. Därför kan

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier*

Checklista för systematiska litteraturstudier* Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier* A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING 2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING 1 Fetma problem och åtgärder 2002 (li+eratursökning 2001) Förebyggande av fetma (uppdaterad 2005) Kostbehandling Specialkost Beteendeterapi Fysisk

Läs mer

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD U) Åtgärd: Hållningsträning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ing i Nationella riktlinjer

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsats

SBU:s sammanfattning och slutsats SBU:s sammanfattning och slutsats SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsats Rapporten sammanställer

Läs mer

Evidensbaserad medicin

Evidensbaserad medicin Evidensbaserad medicin Svenska Läkaresällskapet oktober 2008 TRE SÄTT ATT FÅNGA UPP! NY MEDICINSK INFORMATION! 1 Den intuitiva vägen "det borde fungera" eller "det tycks fungera" 2 Den seduktiva vägen

Läs mer

Lathund till Nursing & Allied Health Source

Lathund till Nursing & Allied Health Source Lathund till Nursing & Allied Health Source Databasen Nursing & Allied Health Source riktar sig såväl till forskare och studenter på högskolor/universitet som till forskare aktiva inom klinisk verksamhet.

Läs mer

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Läs mer

Klinisk forskningsmetodik. Olof Akre, läkare, forskare, Enheten för klinisk epidemiologi, KS

Klinisk forskningsmetodik. Olof Akre, läkare, forskare, Enheten för klinisk epidemiologi, KS Klinisk forskningsmetodik Olof Akre, läkare, forskare, Enheten för klinisk epidemiologi, KS Klinisk forskning vad är det? Forskning som sker på sjukhus och/eller på patienter Svarar på patientens frågor:

Läs mer

Lilla PubMed-lathunden

Lilla PubMed-lathunden Lilla PubMed-lathunden Om databasen PubMed PubMed är en databas som produceras av National Center for Biotechnology Information (NCBI) vid National Library of Medicine (NLM) i USA. Det är den största databasen

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 5/7/2010. Disposition. Studiedesign två huvudtyper

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 5/7/2010. Disposition. Studiedesign två huvudtyper Gustaf Edgren Post doc, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik Läkarstudent, termin 11 gustaf.edgren@ki.se Hur vet vi egentligen vad vi vet? Vad beror skillnaden på? 60 min 20 min 60

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa EBM: val mellan minst två alternativ Patientens erfarenheter preferenser EBM Professionens beprövade

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

Hur kan vi söka och värdera vetenskaplig information på Internet?

Hur kan vi söka och värdera vetenskaplig information på Internet? EHSS-seminarium 2014-10-07 Hur kan vi söka och värdera vetenskaplig information på Internet? Göran M Hägg goran@ergomusic.se, tel. 070-262 48 02 Varför? Vad kan vi ha för motiv för att söka vetenskaplig

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Studiehandledning. Projektplan för ett evidensbaserat vårdutvecklingsprojekt HT-11

Studiehandledning. Projektplan för ett evidensbaserat vårdutvecklingsprojekt HT-11 Enheten för onkologi Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap Studiehandledning Projektplan för ett evidensbaserat vårdutvecklingsprojekt Omvårdnad och onkologi vid onkologiska sjukdomar

Läs mer

B Johansson; Enheten för onkologi 1. Vad är evidensbaserad vård? Evidensbaserad vård. Birgitta Johansson.

B Johansson; Enheten för onkologi 1. Vad är evidensbaserad vård? Evidensbaserad vård. Birgitta Johansson. Evidensbaserad vård Vad är evidensbaserad vård? Birgitta Johansson Universitetslektor i onkologisk omvårdnad Sjuksköterska Enheten för onkologi Uppsala universitet November 2012 EBM evidensbaserad medicin

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Namn: Pers.nr: G: Minst 65 % Kod: T5V16 -

Namn: Pers.nr: G: Minst 65 % Kod: T5V16 - TENTAMEN TEORI - EXAMENSARBETE 1 (LÄLA53/LÄMA53) TERMIN 5, VT 2016 2016-04-19 Kl. 09.00-11.00 Namn: Pers.nr: Ma: 63 poäng G: Minst 65 % Kod: T5V16 - Poäng: VIKTIGT! Skriv ovannämnda kodkombination överst

Läs mer

VANLIGA TERMER OCH BEGREPP INOM MEDICINSK VETENSKAP OCH STATISTIK

VANLIGA TERMER OCH BEGREPP INOM MEDICINSK VETENSKAP OCH STATISTIK VANLIGA TERMER OCH BEGREPP INOM MEDICINSK VETENSKAP OCH STATISTIK TERM Analytisk statistik Bias Confounder (förväxlingsfaktor)) Deskriptiv statistik Epidemiologi Fall-kontrollstudie (case-control study)

Läs mer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för tjock- och ändtarmscancer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för tjock- och ändtarmscancer Arbetsdokument: Rekommendation om screening för tjock- och ändtarmscancer Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning. Dokumentet har använts som underlag vid bedömning av screening för

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Vad beror skillnaden på?

Vad beror skillnaden på? Exempel: Kolesterol Vad beror skillnaden på...eller, varför blir det så fel ibland Markör på risk för hjärt-kärlsjukdom Kliniskt använder man sig av flera mått: Totalkolesterol (

Läs mer

Litteratursökning. Therese Svanberg Frida Jorstedt Medicinska biblioteken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2010-04-30

Litteratursökning. Therese Svanberg Frida Jorstedt Medicinska biblioteken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2010-04-30 Litteratursökning Therese Svanberg Frida Jorstedt Medicinska biblioteken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2010-04-30 Olika informationsbehov Kliniker söka/hitta bevisen Patientrelaterat problem. Söka

Läs mer

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin -

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur ska man söka? Informationsbehovet bestämmer. Hur hittar man vetenskapliga artiklar inom omvårdnad/ medicin? Man kan

Läs mer

Mejàre nov Disposition. Processen för en systematisk översikt. Processen. Syfte Att tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt

Mejàre nov Disposition. Processen för en systematisk översikt. Processen. Syfte Att tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt 1 2 Disposition Kvalitetsgranskning av vetenskaplig litteratur: Granskning av randomiserade studier Ingegerd Mejàre 3-4 november 2016 Gå igenom de moment som ingår i granskningen av en RCT Workshop: Kvalitetsgranskning

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

Exempel: Kolesterol. Skillnad? Skillnad? Förra årets kolesterolvärden. Δ total = 0,35 mmol/l Δ HDL = 0,87 mmol/l. = 0,35 mmol/l. Δ total 2011-02-13

Exempel: Kolesterol. Skillnad? Skillnad? Förra årets kolesterolvärden. Δ total = 0,35 mmol/l Δ HDL = 0,87 mmol/l. = 0,35 mmol/l. Δ total 2011-02-13 Exempel: Kolesterol Markör på risk för hjärt-kärlsjukdom Kliniskt använder man sig av flera mått: Totalkolesterol (

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

5. Nytta av hörapparat

5. Nytta av hörapparat 5. Nytta av hörapparat Sammanfattning Den systematiska litteraturöversikt som genomförts visar att man i de flesta studierna jämfört två eller tre hörapparater avsedda för personer med lätt till svår hörselnedsättning

Läs mer

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten.

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Sökexempel - EBM Sjuksköterskor En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Även om man bör börja med att

Läs mer

Förebyggande åtgärder mot fetma

Förebyggande åtgärder mot fetma Sammanfattning och slutsatser Förebyggande åtgärder mot fetma En systematisk litteraturöversikt November 2004 Uppdatering av kapitlen om förebyggande åtgärder i SBU:s rapport Fetma problem och åtgärder,

Läs mer

När pa'enten sä,er agendan! Redovisning av projektet Dirigenter finns som fanns på Geriatriska Kliniken i Norrköping 2011-2013

När pa'enten sä,er agendan! Redovisning av projektet Dirigenter finns som fanns på Geriatriska Kliniken i Norrköping 2011-2013 När pa'enten sä,er agendan! Redovisning av projektet Dirigenter finns som fanns på Geriatriska Kliniken i Norrköping 2011-2013 EEer e'sk ansökan fick vi namn och personnummer på 844 mul'jsjuka äldre Socialstyrelsens

Läs mer

Vetenskapligt Förhållningssätt

Vetenskapligt Förhållningssätt Flik 1 Schema för kursen i Vetenskapligt förhållningssätt år 2016 Dag 1 Seminariedag 1, 2016-01-20 Tid Moment Lärare/deltagare 09:00-10:30 Inledning och presentation av kursen och gruppen Från vardagsproblem

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Effekter av psykosociala insatser för personer med utvecklingsstörning och samtidig psykisk ohälsa

Effekter av psykosociala insatser för personer med utvecklingsstörning och samtidig psykisk ohälsa Effekter av psykosociala insatser för personer med utvecklingsstörning och samtidig psykisk ohälsa En sammanställning av systematiska översikter Carina Gustafsson Agneta Öjehagen Lars Hansson Mikael Sandlund

Läs mer

Vikten av läkarkontinuitet för patienter med cancer

Vikten av läkarkontinuitet för patienter med cancer Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

PubMed lathund Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket.

PubMed lathund Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket. PubMed lathund 2016-02-04 Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket medbibl@oru.se 1 Skriv in dina söktermer och klicka på För att få se vad som har hänt bakom kulissen, titta på Search details.

Läs mer

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Datum granskningen gjordes: 200............. Granskare:....................... Studien behandlar: " Orsaker

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Organisering av vård och omsorg för de mest sjuka äldre. en kartläggning av översikter

Organisering av vård och omsorg för de mest sjuka äldre. en kartläggning av översikter Organisering av vård och omsorg för de mest sjuka äldre en kartläggning av översikter 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

DE NATIONELLA KVALITETSREGISTREN ANVÄNDS RESULTATEN FÖR BEFOLKNINGENS NYTTA OCH FÖR EN MER JÄMLIK HÄLSA?

DE NATIONELLA KVALITETSREGISTREN ANVÄNDS RESULTATEN FÖR BEFOLKNINGENS NYTTA OCH FÖR EN MER JÄMLIK HÄLSA? DE NATIONELLA KVALITETSREGISTREN ANVÄNDS RESULTATEN FÖR BEFOLKNINGENS NYTTA OCH FÖR EN MER JÄMLIK HÄLSA? Bertil Lindahl Forskningsstrateg, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Uppsala Clinical Research

Läs mer

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Institutionen för forskning och utbildning, Karolinska Institutet, Södersjukhuset Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Kursnamn, poäng, år 1 Inlämningsuppgift

Läs mer

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Institutionen för medicinska vetenskaper Enheten för Diabetesforskning Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Mångkulturella

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Att läsa en vetenskaplig artikel

Att läsa en vetenskaplig artikel Att läsa en vetenskaplig artikel Mathias Holm Arbets och miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset September 2012 Indelning av föreläsning: Vad är en vetenskaplig artikel? Epidemiologiska vetenskapliga

Läs mer

Begreppet evidens. Den epistemologiska världskartan. Definitioner Evidens. Epistemologi. Kunskapsformer och evidens. Evidens

Begreppet evidens. Den epistemologiska världskartan. Definitioner Evidens. Epistemologi. Kunskapsformer och evidens. Evidens Definitioner Evidens Begreppet evidens Helena Rosén Ordet evidens kommer från latinets evidentia som betyder tydlighet men som i detta sammanhang kan översättas med bevis om (eller vetenskapligt stöd för)

Läs mer

GÖR DIN RÖST HÖRD! om att delta i HTA-processer som patientorganisation, som patient, som anhörig

GÖR DIN RÖST HÖRD! om att delta i HTA-processer som patientorganisation, som patient, som anhörig GÖR DIN RÖST HÖRD! om att delta i HTA-processer som patientorganisation, som patient, som anhörig Gör din röst hörd - om att delta i HTA-processer När nya metoder och mediciner utvärderas inom cancervården

Läs mer

Antibiotikaförskrivning vid digitala vårdmöten

Antibiotikaförskrivning vid digitala vårdmöten Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 27 januari 2017. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt utförd av SBU. Därför

Läs mer

VIKTEN AV EVIDENS ETISKA ASPEKTER 18 SEPTEMBER 8.30-9.30 SAMORDNANDE SKOLSKÖTERSKOR, SKOLLÄKARE KARE OCH VERKSAMHETSCHEFER Systematiska översikter Alla relevanta kliniska studier som undersöker en frågeställning

Läs mer

Behandling av depression hos äldre

Behandling av depression hos äldre Behandling av depression hos äldre En systematisk litteraturöversikt Januari 2015 (preliminär version webbpublicerad 2015-01-27) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Äldre personer i riskzon Hälsofrämjande åtgärder för hemmaboende äldre personer är verksamma!

Äldre personer i riskzon Hälsofrämjande åtgärder för hemmaboende äldre personer är verksamma! Äldre personer i riskzon Hälsofrämjande åtgärder för hemmaboende äldre personer är verksamma! Susanne Gustafsson 2013-09-09 Hälsofrämjande åtgärder syftar till att möjliggöra en förändring av ett beteende

Läs mer

Lathund till PsycINFO (OVID)

Lathund till PsycINFO (OVID) Lathund till PsycINFO (OVID) PsycINFO innehåller referenser till artiklar inom psykologi och angränsande ämnesområden, som medicin, psykiatri, sociologi m.m. Databasen indexerar tidskrifter från 1806 och

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Evidensbaserad praktik (EBP)

Evidensbaserad praktik (EBP) Evidensbaserad praktik (EBP) Vad är det? Hur gör man? Varför behövs det på operation? Ann-Christin von Vogelsang Vad är EBP? EBP Ett förhållningssätt; en vilja att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

VÄGLEDNING för litteraturöversikt om

VÄGLEDNING för litteraturöversikt om MALMÖ HÖGSKOLA Hälsa och samhälle Utbildningsområde omvårdnad VÄGLEDNING för litteraturöversikt om ett folkhälsoproblem KENT JOHNSSON INGELA SJÖBLOM LOTTIE FREDRIKSSON Litteraturöversikt Omvårdnad II OV311A

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier 3

Checklista för systematiska litteraturstudier 3 Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier 3 A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar?

Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar? Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) RAPPORT FRÅN EN INTERVENTIONSSTUDIE Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar? En sammanfattning av forskningsprojektet

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Metodbeskrivning Bilaga

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Metodbeskrivning Bilaga Nationella riktlinjer för diabetesvård Metodbeskrivning Bilaga Innehåll Metod för Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer... 3 Varför vi tar fram nationella riktlinjer... 3 Hur vi avgränsar ett

Läs mer

Feldenkrais för behandling och prevention

Feldenkrais för behandling och prevention Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion till

Läs mer

Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt vt 2015

Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt vt 2015 Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt vt 2015 Mitt Kom-i-håg: Chefer och handledare och seminariedag Pärm och Närvaro Läxor Statistik! Grupparbete och feed-back Skriftlig rapport (8),

Läs mer

Statistiska analyser C2 Inferensstatistik. Wieland Wermke

Statistiska analyser C2 Inferensstatistik. Wieland Wermke + Statistiska analyser C2 Inferensstatistik Wieland Wermke + Signifikans och Normalfördelning + Problemet med generaliseringen: inferensstatistik n Om vi vill veta ngt. om en population, då kan vi ju fråga

Läs mer

36 poäng. Lägsta poäng för Godkänd 70 % av totalpoängen vilket motsvarar 25 poäng. Varje fråga är värd 2 poäng inga halva poäng delas ut.

36 poäng. Lägsta poäng för Godkänd 70 % av totalpoängen vilket motsvarar 25 poäng. Varje fråga är värd 2 poäng inga halva poäng delas ut. Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: VVT012 Tentamen ges för: SSK05 VHB 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-04-27 Tid: 09.00-11.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Kapitel 6: Syntes och evidensgradering

Kapitel 6: Syntes och evidensgradering Kapitel 6: Syntes och evidensgradering När de inkluderade na tabellerats ska resultaten sammanställas, vägas ihop och värderas. Det är viktigt att denna syntes görs på ett öppet och reproducerbart sätt

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

P= Vuxna patienter som opererats för hjärtfel och har dysfungerande homograft i subpulmonell kammare

P= Vuxna patienter som opererats för hjärtfel och har dysfungerande homograft i subpulmonell kammare Bilaga 3: Fråga 6, Litteratursökningsprocessen PICO: P= Vuxna patienter som opererats för hjärtfel och har dysfungerande homograft i subpulmonell kammare I= Klafförsett stentgraft för perkutan insättning

Läs mer

Bilaga till rapport 1 (7)

Bilaga till rapport 1 (7) Bilaga till rapport 1 (7) Skakvåld en systematisk litteraturöversikt, rapport nr 255 Appendix 5 Evaluation protocols/bilaga 5 granskningsmallar Checklista för bedömning av relevans sidan 2 3 Modifierad

Läs mer

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer