Varmt välkommen till BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAVALLERISTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmt välkommen till BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAVALLERISTEN"

Transkript

1 Till brf Kavalleristens medlemmar Varmt välkommen till BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAVALLERISTEN Vi hoppas att denna information kan vara till nytta och glädje för dig och ditt boende i vår bostadsrättsförening Kavalleristen. Föreningen består av 62 lägenheter i tre flerbostadshus med hiss samt ett kvartershus på gården. Föreningens hus färdigställdes under hösten 2005 och innehåller 62 lgh från 1:or till 5:or med olika storlek. Lägenheterna är upplåtna med bostadsrätt. I kvartershuset finns tvättstuga, styrelse/vicevärdskontor, gästrum samt ett komposteringsrum. Gatuadresserna till föreningen är Olof Palmes gata 15, 17, 19, 21, 23, 25 och 27 med postnummer Föreningen har vid ordinarie föreningsstämma 2011 utsett styrelse och olika funktioner för föreningens verksamhet. Föreningen har en hemsida, som du då och då kan gå in på för att få nyheter från styrelsemötena: Styrelsens sammansättning Berndt Bäckman ordförande brf Kavalleristen André Odeblom vice ordförande brf Kavalleristen Britt-Marie Granberg sekreterare brf Kavalleristen Lars-Olov Eriksson vice sekreterare brf Kavalleristen Jan-Åke Hedlund suppleant brf Kavalleristen Olle Karlsson HSB-Ledamot HSB Umeå Valberedning Tore Lind och Åsa Johansson. Revisorer Föreningens revisorer är Ingemar Rosander (ordinarie) och Berndt-Erik Nohrén (suppleant). Vicevärd Vicevärd för föreningen är Jan-Ove Åberg, tfn , med telefontid tisdagar Felanmälan Felanmälan och upplysningar angående löpande fastighetsskötsel ska göras till FMT Förvaltning (Fast, Mark och Teknik) på (lunch ). 1

2 Brf Kavalleristen är medlem i HSB Umeå Både brf Kavalleristen och vi som boende i föreningen är medlemmar i HSB Umeå som är regional moderförening för våra medlemmar i vårt verksamhetsområde. Som medlem i HSB Umeå får vi våra medlemstidningar och kan nyttja våra medlemsrabatter. Aktuell information ligger på HSB:s hemsida HSB Umeås kontor är öppet mån-tors , , fre , HSBs växel är öppen mån-fre , Telefon: vx Föreningens stadgar Brf Kavalleristens stadgar och en skrift som beskriver var gränserna går mellan inre och yttre underhåll får du av den du köpt din andel (lägenhet) av eller så hör du av dig till föreningens vicevärd. Det är angeläget att du informerar dig om vad som gäller när du äger en andel i en bostadsrättsförening och nyttjar en bostadsrättslägenhet. I föreningens stadgar framgår vad som gäller för olika frågor. Därtill kommer de regler som föreningen sätter upp för föreningens verksamhet. Parkeringar och biltrafik Området är planerat som ett bilfritt bostadsområde med möjlighet till framkörning av transporter. Det är väsentligt att vi alla hjälps åt att skapa ett trafiksäkert bostadsområde till förmån för oss och alla som besöker oss i föreningen. Genom att parkera bilen på avsedda platser kan vi undvika parkeringsböter, trafikolyckor och skador på markanläggningarna. Endast behörig trafik tillåtes. Behörig trafik är: 1. Trafik- och leveransfordon (endast vid ärende till plats utefter vägar och stråk - ej i genomfart) 2. Fordon som befordrar sjuk eller rörelsehindrad eller i särskilt ömmande fall, annan person till eller från plats utefter vägar och stråk. Tillsammans med brf Skvadronen disponerar vi totalt 67 bilplatser i kallgarage och 24 öppna bilplatser utomhus. Samtliga bilplatser har utrustats med tids- och temperaturstyrda motorvärmaruttag, med en effekt på ca 1300 W (6 Amp). Bilplatserna uthyres i första hand till boende i föreningen. Intresserade som önskar hyra bilplats kontaktar FMT Förvaltning på (lunch ). Parkeringsanläggningen inom området förvaltas i en gemensamhetsanläggning kallad Stallet för vilken en samfällighetsförening är bildad gemensamt med brf Skvadronen och brf Kavalleristen. Föreningarna har utsett en styrelse med representanter för båda föreningarna. Parkering och uppställning av bilar ska ske på de parkeringsplatser den boende har kontrakt på och inte på entrévägarna inne bland husen. Det finns 7 gästplatser, varav vi delar sex av dem med brf Skvadronen (de gula husen). De finns på Brogatan och man måste använda 2

3 p skiva. Den sjunde platsen finns utanför Olof Palmes gata 27 (den mittersta av de tre parkeringsplatserna). De andra är för korttidsparkering på 15 min (den första från Olof Palmes gata) och handikapparkering (den närmast ingången på Olof Palmes gata 25, men den är uthyrd). Observera att parkeringsplats inte ingår i upplåtelsen av bostadsrätt. Vid eventuell överlåtelse (försäljning) av bostadsrätten kan bilplats inte överlåtas, då bilplats är ett hyresavtal, ett så kallat sidoavta,l som inte följer med nyttjandet för bostadsrätten. Bilplatsen återlämnas därmed till bostadsrättsföreningen vid avflyttning från föreningen. Fastighetsskötsel Fastighetsskötseln ombesörjes av FMT Förvaltning i enlighet med det avtal föreningen slutit med föreningen. Administrativ förvaltning av brf Kavalleristen Föreningen har ett förvaltningsavtal med HSB Umeå som har i uppdrag att sköta föreningens administrativa och ekonomiska verksamhet. Vi handlägger också frågor såsom avgiftsavisering, panthantering och överlåtelser, vilka sköts av HSB. Sophantering Hushållssopor ska lämnas i soprum enligt anvisningar som finns anslagna på väggen i föreningens soprum som finns på gaveln av huset ut mot Olof Palmes gata (nr 17). Det är viktigt att vi hjälps åt så att god ordning och hygien uppnås i soprummet. För källsortering och återvinning finns speciella kärl. Tänk på att dina hushållssopor alltid ska vara väl emballerade innan du lämnar soporna i sopkärlen. Lägenhetsnyckeln passar till soprumsdörren och kompostrummet, vilka ska vara låsta så att de inte blir till lekplats för våra barn samt för att hindra obehörigt intrång. Grovsopor ska ej källsorteras utan lämnas på återvinningsstation i enlighet med kommunens avfallsplan. Kompostering av hushållsavfall Föreningens storkompostanläggning som ligger i kvartershuset har tagits i drift under augusti Kompostering av hushållsavfall görs för att värna miljön och för att hålla nere föreningens kostnader för avfallshantering. Att kompostera är lätt om man gör rätt. Följ anvisningarna som är uppsatta på väggen i kompostrummet. Se också information på hemsidan. Gästrum I kvartershuset finns ett gästrum som föreningens medlemmar kan hyra till sina gäster vid olika tillfällen. Rummet är utrustat med en bäddsoffa och ett sittbord med stolar. Föreningens styrelse har beslutat att hyran uppgår till 100 kr per dygn och att man får hyra högst en vecka i taget. Alla som hyr städar efter sig och städutrustning finns i tvättstugan. Bokning av gästrummet gör du hos vicevärden. Andrahandsuthyrning I enlighet med föreningens stadgar och gällande lagstiftning har du efter ansökan hos styrelsen möjlighet att hyra ut din lägenhet i andra hand under begränsad tid om du har godtagbara skäl. Börja med att kontakta HSB, så hjälper de dig. 3

4 Lås Lägenhetsnyckeln passar även till föreningens tvättstuga och soputrymmen. En nyckeltub finns monterad i lägenhetens ytterdörr vilket gör det möjligt att låna ut nyckel för servicearbete, besiktningar o dyl. FMT Förvaltning har nyckel som passar till samtliga nyckeltuber i fastigheten och denna kan användas då ni är överens om att åtgärd ska genomföras i lägenheten. Säkerhetslåset ska INTE låsas när ni enligt överenskommelse lånar ut er cylindernyckel. Nyckeltuben är ett bra system när lägenhetsinnehavaren inte kan vara hemma och servicearbeten måste utföras i lägenheten. OBS! Lämna aldrig ut den nyckel som passar till säkerhetslåset (s.k. tillhållarnyckel). Namnskyltning FMT Förvaltning har hand om uppsättande av namn för nyinflyttade. Lägenhetsförråd Lägenhetsförråd som tillhör lägenhet är märkt med ditt lägenhetsnummer. Alla lägenheter har förråd i lägenhet, trapphus eller kvartershus. Antalet cykelförråd är begränsat varför vi gärna ser att man vinterförvarar sin cykel i sitt förråd i trapphusförråd eller källare. Tvättstuga Gemensam grovtvättstuga finns att förfoga av föreningens medlemmar i kvartershuset. För att kunna använda tvättstugan måste man först boka in lämpligt tvättpass med bokningscylindern. Angivna tvättider måste för allas trivsel respekteras. Bokning sker genom att du låser fast din tvättcylinder på bokningstavlan som finns i entrén till tvättstugan. Följande tvättider finns att tillgå varje dag året om: Tvättider Om er bokningscylinder kommer bort kan reservcylinder köpas på HSB:s kontor mot en mindre avgift. För allas trevnad måste alla som använder tvättstugan städa efter sig och lämna den i det skick man vill finna den vid nästa tillfälle. Ingen tvätt eller störande verksamhet får ske i tvättstugan efter kl och före på morgonen. Uppstår fel på maskiner och utrustning ska du anmäla detta till FMT Förvaltning. Tvättstugan är utrustad med två tvättmaskiner och en grovtvättmaskin, torktumlare, torkskåp och kallmangel och tvättbänk. Du som använder tvättstugan måste städa efter dig och rengöra filtret i torktumlaren. När du lämnar tvättstugan ska den vara i det goda skick som du önskar dig när det är din tid igen. 4

5 Värmeförsörjning Värmeförsörjning med fjärrvärme som levereras av Umeå Energi. Inomhustemperatur styrs genom reglercentral där reglering sker i relation till rådande utomhustemperatur. Inom respektive lägenhet finns termostatventiler monterade på radiatorerna. Termostatventilerna medger att temperaturen kan styras individuellt inom varje rum, dock till högst 21 C. Avstängning av vatten I varje lägenhet finns avstängningsventiler för vattenledningarna. Ventilationsanläggning Lägenheterna är försedda med mekanisk frånluftsventilation. Frånluften sker i kök och bad/wc och klk/förråd. Tilluften tas via ett don i vägg bakom radiatorn och tillför rummet filtrerad och värmd luft. Filtren i inluftsdonen byts varje år. Endast fastighetsskötare och servicepersonal har tillgång till ventilationsanläggningen till dess att föreningen beslutar om annan ordning. Skötselinstruktioner ska finnas kvar i lägenheten från den som den har upplåtits till vid färdigställandet. Vinterrenhållning Snöröjning och sandning av parkeringar, gång- och körvägar, utföres maskinellt med traktor genom FMT Förvaltnings försorg i enlighet med det förvaltningsavtal som föreningen har slutit med FMT Förvaltning. Elanläggning Energimätare Varje lägenhet har egen energimätare (elmätare) för mätning av hushållsenergi. Din elmätare är placerad i el-centralen i bottenvåningen i ditt trapphus. Anmälan om energiabonnemang ombesörjer den blivande bostadsrättsinnehavaren själv. Elmätaren har samma nr som din lägenhet samt beteckning lika som el-centralen inne i lägenheten. Byte av huvudsäkringar 16 A kan ske av respektive lägenhetsinnehavare. Skåpet öppnas med lägenhetsnyckel. El-central i lägenhet El-central för gruppsäkringar är placerad i hallen i respektive lägenhet. Centralen är av typ automatsäkringar som ej behöver bytas vid utlöst säkring. Före återställande av säkring kontrolleras orsaken till att säkringen löst ut. Om ingen av säkringarna i lägenhetscentralen har löst ut kan en huvudsäkring ha gått sönder. Huvudsäkringarna (3 st) sitter vid din elmätare (i elcentral i BV vid förråd). Kontrollera utförd märkning med lägenhetsnummer. Belysning i entré och trapphus Belysning vid entré styrs automatiskt av skymningsrelä att lysa under mörker. Belysning i trapphus styrs automatiskt av akustisk givare. Hiss Föreningens hissar är av fabrikat Kone. Om hissen mot förmodan skulle stanna p.g.a. tekniskt 5

6 fel och du sitter fast i hissen ska du trycka på larmknappen på manöverpanelen i hissen och hålla larmknappen intryckt i 10 sek. Då kommer en larmklocka att ringa i trapphuset samtidigt som ett telefonsamtal från hissen går till bemannad larmcentral. Portlås Entréportarna är försedda med elektroniskt slutbleck som håller dem låsta dygnet runt. De öppnas med lägenhetsnyckel eller portkod. FMT Förvaltning hjälper dig för att få in ditt telefonnummer i systemet så att dina gäster kan ringa till dig via porttelefonen. Telefoni och IT-anläggning Fastigheten har ett samordnat fastighetsnät för bredbandsuppkoppling. Ett gruppanslutningsavtal är slutet med Bredbandsbolaget vilket innebär att alla fasta kostnader för telefoni och Internetuppkoppling ingår i er månadsavgift och betalas av bostadsrättsföreningen. Kontakter är utplacerade på ett antal ställen i lägenheten. Router används med fördel. Ditt telefon- eller bredbandsabonnemang anmäls till Bredbandsbolaget på tfn (telefontider ). TV-anläggning I samband med er inflyttning har ni erhållit en anslutningssladd 75 ohm fabrikat Teleste. Denna TV-sladd passar till områdets centralanläggning. Det är viktigt att rätt typ av anslutningssladdar används. En felaktig sladd kan sabotera hela anläggningen. Om ni av någon anledning måste skaffa en ny sladd ska ovanstående beteckning 75 ohm anges. Er lägenhet är ansluten till en antennanläggning i kvartershuset enligt avtal med ComHem. Multimediauttag Bostaden är försedd med inkopplade multimediauttag. Inkopplade uttag ser ut som på bilden nedan. 6

7 IP-anslutning (DATA) I detta uttag ansluts datorn via Hipnet (höghastighets-ip-nät) vilket är en bredbandsanslutning som innebär att man kan koppla upp sig med en persondator mot Internet. För att utnyttja detta måste man teckna ett särskilt abonnemang hos ComHem. Dessutom krävs kabelmodem med tillhörande programvara. TV-anslutning (TV) I detta uttag ansluts antennkabeln på TV:n. Abonnemang är tecknat med ComHem och inkluderar ett grundutbud. Naturligtvis finns tillvalsmöjlighet att abonnera på andra betal-tv/ Digital-TV-kanaler genom ett särskilt avtal med ComHem. Radioanslutning (FM) I detta uttag ansluts antennkabeln på radion om det är radiosignal i anläggningen. Radiokanaler består av samtliga radiokanaler på FMbandet mellan 87,0-108,0 MHz. Ytterligare information kan fås av Kundtjänst på ComHem på tfn nr Markiser och balkongskydd Styrelsen har tagit fram förslag på färgsättning av markiser och balkongskydd. Tillstånd för uppsättning av markiser får du efter ansökan till styrelsen. Det är viktigt att ni som har för avsikt att göra någon av ovanstående komplettering ansöker hos styrelsen för tillstånd så att både bygglovsfrågor och påverkan på fasaden kan prövas. (Dock inte fastsättning av markisväv på insidan av balkongräcket). För fastsättning av markiser på fasaden krävs att byggnadsentreprenören kontaktas så att 7

8 fästpunkterna kommer på rätt ställe så att fasaden inte skadas. Vi utgår ifrån att alla tycker att det är angeläget att hålla den snygga profilen på föreningens hus på ett enhetligt sätt. Framtagna förslag till färgsättning finns hos vicevärden. Trivselregler Tänk på grannen under er när du vattnar dina blommor på balkongen. Rökning i och vid trapphusen och på balkonger är ett problem för dem som bor ovanför varför vi vädjar till er att försöka tänka på vilka som drabbas av röken. Grillning på balkong och uteplats är inte tillåtet. Än en gång varmt välkommen till oss Vänliga hälsningar Brf Kavalleristens styrelse 8

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö

LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö I detta informationsblad har vi sammanställt information som rör vår bostadsrättsförening. Om du har frågor eller förslag till förbättringar av informationsbladet är du alltid

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRF KVARNEN

VÄLKOMMEN TILL HSB BRF KVARNEN VÄLKOMMEN TILL HSB BRF KVARNEN För att underlätta ditt boende som nyinflyttad har vi låtit sammanställa denna folder som ger dig en kortfattad information från A-Ö så att du lättare ska finna dig tillrätta

Läs mer

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm.

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. A till Ö För att en bostadsrättsförening skall fungera, erfordras vissa trivsel- och ordningsregler. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. Pärmen tillhör

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE Uppdaterad mars 2012 BRF Grev Ture 1 Innehållsförteckning Fakta om huset... 3 Reparation och ombyggnad samt yttre och inre underhåll..... 3 Försäkringar och

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

BOENDEHANDBOK Juni 2010

BOENDEHANDBOK Juni 2010 BOENDEHANDBOK Juni 2010 Till medlemmarna i Brf Brunnsviken 1 BOENDEHANDBOK Juni 2010 Till medlemmarna i Brf Brunnsviken Styrelsen i Brf Brunnsviken har satt samman denna informationsskrift för att informera

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen.

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen. 1 Brf Hammarby Strand 2013-01-10 Vad är en bostadsrättsförening? En kooperativ bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter. Den som flyttar in i en lägenhet med bostadsrätt

Läs mer