Innehållsförteckning. Svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Svenska"

Transkript

1 E / 17

2 Innehållsförteckning Inledning Speciella rekommendationer Skydd för miljön Läderarmband Antireflexbehandling Skruvad krona Internationell garanti för OMEGA-ur Bruksanvisning Quartzur Kaliber: 1376, 1426, 1456, 1532, 4061, 4561, , Manuellt uppdraget och självuppdragande ur Kaliber: 8400, 8401, 8500, 8501, 8507, 8508, 8511, 8601, , , 2300, 2500, 2507, 2520, 2610, 2627, 8320, 8321, 8520, , 2200, 2201, 2202, 2211, 2403, Manuellt uppdragen kronograf Kaliber: 1861, 1863, 1866, 3200, 3201, Självuppdragande kronograf med eller utan datum Kaliber: 3202, 3220, Självuppdragande kronograf med datum Kaliber: 1151, 1152, 1164, 3113, 3304, 3313, 3606, 3888, , Självuppdragande kronograf med mellantidstagning Kaliber: GMT och självuppdragande GMT-kronograf Kaliber: 2628, 3603, 8605, 8615, 9605, Speciella avsnitt / Allmänt Kronometer Temperaturkompenserad kvarts Heliumventil Mätskalor > 15'000 Gauss Viklås Ring och krona till Ploprof Bullhead-krona Piktogram

3 1 Inledning Speciella rekommendationer 1 Inledning Speciella rekommendationer Vad behöver jag göra för att min OMEGA-klocka säkert ska fungera på bästa sätt under många år? Magnetfält: Undvik att placera klockan på exempelvis högtalare eller kylskåp eftersom de genererar starka magnetfält. Havsbad: Skölj alltid klockan med ljummet vatten efteråt. Chocker: Av värme eller på annat sätt undvik dem. Skruvad krona: Skruva in kronan försiktigt för att förhindra att vatten tränger in i mekanismen. Ej skruvad krona: Tryck in kronan i neutralt läge för att förhindra att vatten tränger in i mekanismen. Rengöring: Metallarmband, gummiarmband och vattentäta boetter kan du rengöra med en tandborste med såpvatten och sedan torka med en mjuk trasa. Kemiska produkter: Undvik direktkontakt med lösningsmedel, rengöringsmedel, parfym, kosmetika osv., eftersom de kan skada armbandet, boetten eller packningar. Temperatur: Undvik exponering för extrema temperaturer (högre än 60 C eller 140 F, lägre än 0 C eller 32 F) och extrema temperaturförändringar. Vattentäthet: Det går inte att garantera att en klocka är permanent vattentät. Den kan bland annat påverkas av att packningarna blir äldre eller av ett olyckligt slag mot kronan. Som våra serviceinstruktioner anger, rekommenderar vi att du varje år kontrollerar att klockan är vattentät på ett av OMEGA:s auktoriserade servicecentra. Kronografens tryckknappar: Använd inte kronografens tryckknappar under vatten. Då finns det risk att vatten tränger in i mekanismen. Undantag: Seamaster Chrono 300 m och 600 m har tryckknappar som kan användas under vatten. Hur långa bör serviceintervallerna vara? Liksom alla precisionsinstrument, behöver en klocka regelbunden service för att klockan säkert ska fungera perfekt. Vi kan inte säga hur ofta det ska göras, eftersom det beror på modell, klimat och hur ägaren tar hand om sin klocka. Generellt bör en klocka lämnas in för service vart 4:e eller 5:e år, beroende på hur den används. Vem ska jag kontakta för underhållsservice och batteribyte? Vi rekommenderar att du kontaktar ett godkänt OMEGA servicecenter eller en godkänd OMEGA-återförsäljare. De har de verktyg och apparater som krävs för att genomföra arbetet och nödvändiga kontroller på ett professionellt sätt. Dessutom kan de garantera att arbetet genomförs enligt OMEGA:s stränga kvalitetskrav. Ett tomt batteri bör bytas så snart som möjligt för att undvika batteriläckage som kan skada urverket. Batteritypen anges på garantin som medföljer klockan. 1 Inledning Skydd för miljön Återvinning och behandling av uttjänta kvartsur* Denna symbol betyder att produkten inte skall kastas bland hushållsavfall. Den måste återvinnas vid en lokal återvinningsstation. Genom att följa denna procedur bidrar du till att skydda miljön och människors hälsa. Att återvinna råmaterialet bidrar till att bevara naturresurser. * giltig inom EU och i länder med motsvarande lagstiftning

4 1 Inledning Läderarmband 1 Inledning Internationell garanti för OMEGA-ur OMEGA rekommenderar följande försiktighetsåtgärder för att bevara läderarmbandet så länge som möjligt: skydda materialet mot vatten och fukt så att det inte missfärgas och deformeras. undvik att under längre tid utsätta materialet för solljus, vilket kan medföra att färgen förändras. tänk på att läder är ett absorberande material! Undvik kontakt med fett eller smink. kontakta alltid er OMEGA-återförsäljare om ni har problem med läderarmbandet! 1 Inledning Antireflexbehandling 1 Inledning Skruvad krona t Båda sidorna av safirglaset är antireflexbehandlade, vilket gör att det blir lättare att se klockans urtavla. Det kan uppkomma märken vid slitage. Detta är helt normalt och den här typen av skada täcks därför inte av garantin. d Vissa klockor har en skruvad krona. Denna skall skruvas ut innan klockan ställs. Efter ställningen skall kronan tryckas in i läge 1, varpå den trycks in och skruvas fast (till vattentätt läge). Din OMEGA -klocka är försedd med garanti av OMEGA SA* för en period av tjugofyra (24) månader, trettiosex (36) månader för klockor med co-axialurverk, fyrtioåtta månader (48) för klockor med co-axialurverk med Si14 -spiral liksom för klockor med kaliber 8500 eller 8501 från inköpsdatum i enlighet med de villkor och förutsättningar som anges i denna garanti. Den internationella OMEGAgarantin täcker material- och tillverkningsdefekter som existerade vid tidpunkten för inköpet av OMEGA-klockan ( defekter ). Garantin är giltig endast under förutsättning att garantibeviset är daterat, fullständigt och korrekt ifyllt och försett med en stämpel från en officiell OMEGA-återförsäljare** ( giltigt garantibevis ). Genom att visa upp det giltiga garantibeviset har du under garantiperioden rätt att få alla defekter reparerade kostnadsfritt. Om reparation är otillräckligt för att återställa din OMEGA-klockas normala användningsegenskaper, garanterar OMEGA SA att den kommer ersättas av en OMEGA-klocka med identiska eller liknande egenskaper. Garantin för ersättningsklockan upphör att gälla tjugofyra (24) månader, trettiosex (36) månader för klockor med co-axialurverk, fyrtioåtta månader (48) för klockor med co-axialurverk med Si14 -spiral liksom för klockor med kaliber 8500 eller 8501 efter inköpsdatumet av den ersatta klockan. Denna tillverkargaranti täcker inte: batteriets hållbarhet. normalt slitage och åldrande (t.ex.: repat glas, förändringar av färg och/eller ickemetalliska material för länkar och kedjor såsom läder, textil, gummi, flagning av pläteringen). skador på någon del av klockan som orsakats av onormal/oriktig användning, misskötsel, vårdslöshet, olyckor (slag, bucklor, klämskador, trasigt glas, etc.), felaktig användning av klockan och underlåtenhet att följa de instruktioner som tillhandahållits av OMEGA SA. indirekta skador eller följdskador av något slag som t.ex. orsakats av hur OMEGA-klockan har använts, att klockan inte fungerar, defekter, eller oriktig tidsangivelse

5 1 Inledning Internationell garanti för OMEGA-ur OMEGA-klocka som hanterats av ickeauktoriserade personer (t.ex. vid batteribyte, service eller reparation) eller vars ursprungliga skick har förändrats genom åtgärd utom OMEGA SA:s kontroll. Alla övriga krav mot OMEGA t.ex. för skador som går utöver den ovan beskrivna garantin är uttryckligen undantagna, med undantag för enligt författning tvingande rättigheter som köparen har gentemot tillverkaren. Den ovan beskrivna tillverkargarantin: är oberoende av garantier som erbjuds av försäljaren, för vilka denne ensam ansvarar. påverkar inte köparens rättigheter gentemot försäljaren eller några andra enligt författning tvingande rättigheter som köparen må ha. Kundservice hos OMEGA SA tillhandahåller perfekt underhåll av din OMEGA-klocka. Om din klocka kräver någon åtgärd, bör du vända dig till en officiell OMEGA-återförsäljare eller ett auktoriserat OMEGA service-center i enlighet med den bifogade listan: de kan säkerställa att servicen tillhandahålls enligt OMEGA SA:s standard. 2 Bruksanvisning Quartzur KALIBER 1376, 1456, 4061 (fig. IV) Kronan har 2 lägen: 2. Inställning av rätt tid: Drag ut kronan till läge 2 och vrid kronan framåt eller bakåt. Tryck tillbaka kronan till läge 1. KALIBER 1426, 1532, 4561, 4564 (fig. I) Kronan har 3 lägen: 2. Datuminställning: Drag ut kronan till läge 2 och vrid den framåt eller bakåt. Tryck tillbaka kronan till läge Inställning av rätt tid: Drag ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. * OMEGA SA Rue Jakob-Stämpfli 96 CH-2500 Bienne 4 ** OMEGA SA Specialisthandlare i EU:s medlemsstater OMEGA och är registrerade varumärken

6 2 Bruksanvisning Quartzur 2 Bruksanvisning Manuellt uppdraget och självuppdragande ur KALIBER 1424, 1538 (fig. I) Kronan har 3 lägen: 2. Tidszon och datuminställning: Drag ut kronan till läge 2 och vrid kronan framåt eller bakåt, varvid timvisaren stegar framåt eller bakåt i hopp om 1 timme. Datum kan ändras framåt eller bakåt genom att timvisaren flyttas åt motsvarande håll förbi midnatt. Tryck tillbaka kronan till läge Inställning av rätt tid: Drag ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Vid kaliber 1424, 1426, 1532, 4561 och 4564, varnas man om batteriet håller på att ta slut genom att sekundvisaren börjar hoppa i steg om 4 sekunder. Uret fungerar ytterligare några dagar, men batteriet bör så snart som möjligt tas ut och bytas av en auktoriserad OMEGA-service. ê KALIBER 8500, 8501, 8507, 8508, 8511 (fig. I) KALIBER 8400, 8401 (fig. VI) Kronan har 3 lägen: 1. Normalt läge (då uret bärs): kronan är tryckt mot boetten, Enstaka uppdragning: om uret inte burits under de senaste 60 timmarna eller mer, ska det vridas upp med kronan i läge 1. Kaliber 8511 (manuellt uppdrag) Vid uppdragning: Vrid kronan framåt tills det tar stopp. 2. Tidszon och inställning av datum: dra ut kronan till läge 2. Vrid kronan framåt eller bakåt; varvid timvisaren stegar framåt eller bakåt i hopp om en timme. Datum kan flyttas framåt eller bakåt genom att timvisaren flyttas förbi midnatt. Tryck tillbaka kronan till läge 1. Anmärkning: kaliber 8401 saknar datumvisning. Observera: då tidszonen eller datumet flyttas bakåt, är det nödvändigt att flytta timvisaren bakåt förbi klockan 19, för att åstadkomma datumbyte. 3. Inställning av rätt tid: timmar minuter sekunder. Dra ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. KALIBER 8601, 8611 (fig. II) 232 Kronan har 3 lägen: 1. Normalt läge (då uret bärs): kronan är tryckt mot boetten, Enstaka uppdragning: om uret inte burits under de senaste 55 timmarna eller mer, ska det vridas upp med kronan i läge

7 2 Bruksanvisning Manuellt uppdraget och självuppdragande ur 2 Bruksanvisning Manuellt uppdraget och självuppdragande ur ê ê 2. Datum: Dra ut kronan till läge 2. Vrid kronan framåt för att ändra datum, eller bakåt för att ändra månad. Tryck tillbaka kronan till läge 1. Anmärkning: Dagen efter den 28:e eller 29:e februari (enligt skottår) behöver man göra en justering på en eller två dagar (kronan i läge 2). Datuminställningen bör göras efter tidsinställningen. Vid datuminställning mellan klockan och behöver man trycka lite hårdare för det första steget än för de följande. Observera: Gå inte ur korrigeringsläget innan visningen (datum och månad) är avslutad. 3. Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Dra ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Observera: Då datumet flyttas bakåt i läget för tidsinställning, är det nödvändigt att flytta timvisaren bakåt förbi klockan 14 för att åstadkomma datumbyte. KALIBER 8602, 8612 (fig. III) Kronan har 3 lägen: Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 55 timmarna måste det dras upp med kronan i läge Inställning av dag och datum: Drag ut kronan till läge 2. Vrid kronan framåt för att ändra datum eller bakåt för att ändra dag. Tryck tillbaka kronan i läge 1. ê Observera: Avsluta inte inställningsläget innan visningen av dag och datum är centrerad i rutorna. ê 3. Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Dra utkronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick som sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Observera: Då dag och datum flyttas bakåt i läget för tidsinställning är det nödvändigt att flytta timvisaren bakåt förbi klockan 14 för att åstadkomma dag- och datumbyte. KALIBER 1120, 2500, 2507, 2520, 2610, 8520, 8521 (fig. I) KALIBER 2627 (fig. V) KALIBER 2300 (fig. X) KALIBER 8320, 8321 (fig. XI) Kronan har 3 lägen, men endast läge 1 och 3 går att använda för smyckeversionen av kaliber 1120 (fig. I). Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 48 timmarna eller mer (kaliber 8320, 8321, 8520, 8521: 50 timmar, kaliber 1120: 44 timmar och kaliber 2520: 40 timmar) måste det dras upp med kronan i läge Datuminställning: drag ut kronan till läge 2, vrid den bakåt och tryck tillbaka den till läge 1 (framåt för kaliber 2520, 8320, 8321, 8520 och 8521). Endast för kaliber 2610: Datumjusteringen görs med ögonblickliga hopp. ê Observera: Datuminställning rekommenderas inte mellan klockan och Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Drag ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal

8 2 Bruksanvisning Manuellt uppdraget och självuppdragande ur Gångreserv för kaliber 2627: Räknaren vid klockan 9: för sekunder. Räknaren vid klockan 6: indikator för gångreserv. När uret är helt uppdraget, ställer sig visaren för gångreserv på 4/4. Gångreserven är då minst 44 timmar. Gångreserv: Då uret inte bärs eller under perioder med obetydlig aktivitet, flyttar sig visaren för gångreserv successivt moturs. Då visaren för gångreserv befinner sig under 1/4, betyder det att urets gångreserv uppgår till mindre än 10 timmar. Under sådana förhållanden bör uret börja bäras eller dras upp för hand, så att det inte stannar. Vid uppdragning för hand (kronan i läge 1) eller då uret bärs (självuppdragande) flyttar sig visaren för gångreserv medurs. 2 Bruksanvisning Manuellt uppdraget och självuppdragande ur KALIBER 2007 (fig. IV) KALIBER 2200, 2201, 2202, 2211 (fig. IX) KALIBER 2403, 8421 (fig. VIII) Kronan har 2 lägen: Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 40 timmarna (50 för kaliber 8421) eller mer, måste det dras upp med kronan i läge 1. Kaliber 2007, 2201 och 2211 (Manuellt uppdraget) Uppdragning: Vrid kronan framåt tills det tar stopp. 2. Inställning av rätt tid: Timmar minuter. Drag ut kronan till läge 2. Vrid kronan framåt eller bakåt. Tryck tillbaka kronan till läge 1. För kalibrerna 2200, 2202, 2403 och 8421: Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Omega

9 2 Bruksanvisning Manuellt uppdragen kronograf KALIBER 1861, 1863, 3201 (fig. XVI) KALIBER 1866 (fig. XVIII) KALIBER 3200, 3203 (fig. XVII) Kronan har 2 lägen: Klockfunktioner: Uppdragning: Vrid kronan framåt till stopp (DRA INTE FÖR HÅRT). Anmärkning: Undvik att dra upp uret i onödan. Ett ur som bärs fungerar bra om man bara drar upp det en gång per dag. 2. Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Drag ut kronan till läge 2. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Anmärkning: Kalibrerna 1861, 1863 och 1866 har inte någon funktion som stannar sekundvisaren, utan för att synkronisera dem vrider man kronan lite bakåt och bibehåller spänningen. Då stannar sekundvisaren. När klockan visar samma tid som en tidssignal, räcker det att man släpper på spänningen och trycker tillbaka kronan till läge 1. 2 Bruksanvisning Manuellt uppdragen kronograf Tryckknapp B: Nollställning (efter ett stopp). Anmärkning: Nollställningsfunktionen bör först användas efter det att kronografen stoppats. Man bör aldrig trycka samtidigt på kronografens två knappar (A och B) (Kaliber 3200, 3201). Kaliber 1866 inställning av datum och månfaser Datuminställning (lilla räknaren vid klockan 12): Tryck på korrigeringsknappen (C). Inställning av månfaser: Flytta skivan till läget fullmåne genom att trycka på korrigeringsknapp (D). Tryck sedan på korrigeringsknappen lika många gånger som antalet dagar som förflutit sedan senaste fullmåne (se efter i en almanacka). När uret går, flyttar sig datum och månfas framåt automatiskt. Kronograffunktioner: Tryckknapp A: Start stop, start stop, etc. Tidtagning i steg om 1/6 sekund upp från 12 timmar för kaliber 1861, 1863, Kronometern avläser till 1/8 sekund, upp till 30 minuter för kaliber 3200, Kronometern avläser till 1/8 sekund, upp till 12 timmar för kaliber ê Viktigt: Undvik att trycka på korrigeringsknapparna (C) och (D) (datum och månfaser) medan uret står mellan klockan och eller och Ändra inte datum genom att dra visarna förbi midnatt. Risken är att datum och månfaser råkar ur fas

10 2 Bruksanvisning Självuppdragande kronograf med eller utan datum 2 Bruksanvisning Självuppdragande kronograf med datum KALIBER 3202 (fig. XVI) KALIBER 3220 (fig. XIV) KALIBER 3330 (fig. XXIII) Kronan har 2 lägen: Klockfunktioner: Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 45 timmarna eller mer, skall det dras upp med kronan i läge Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Drag ut kronan till läge 2. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Kaliber 3330 (fig. XXIII) Datuminställning: Tryck på korrektorn (C) placerad klockan 10. Kronograffunktioner: Tryckknapp A: start stop, start stop, etc. Tidtagning i steg om 1/8 sekund upp till 12 timmar. Tryckknapp B: Nollställning (efter ett stopp). Anmärkning: Nollställningsfunktionen bör först användas efter det att kronografen stoppats. Man bör aldrig trycka samtidigt på kronografens två knappar (A och B) (Kaliber 3202). ê Observera: Det går inte att göra datuminställning mellan klockan och KALIBER 1151, 3606 (fig. XII) KALIBER 1152, 1164 (fig. XIII) KALIBER 3313 (fig. XV) KALIBER 3304 (fig. XX) KALIBER 3888, 3890 (fig. XXII) KALIBER 3113 (fig. XXVI) Kronan har 3 lägen: Klockfunktioner: Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 44 timmarna eller mer (Kaliber 3888, 3890: 52h), skall det dras upp med kronan i läge Datuminställning: Drag ut kronan till läge 2, vrid den framåt (bakåt för kalibrerna 1151 och 3606) och tryck sedan tillbaka kronan till läge 1. ê Observera: Det går inte att göra datuminställning mellan kl och (Kl och för kaliber 1151 och 3606; jfr anmärkning nedan för kaliber 3888 och 3890). Kaliber 3304 (fig. XX) Datuminställning: Tryck på korrigeringsknappen (C) vid klockan 10. Kaliber 1151, 3606 (fig. XII) Inställning av veckodag: Tryck på korrigeringsknappen (C) vid klockan 10. Inställning av månad: Sker automatiskt då datumvisaren passerar

11 2 Bruksanvisning Självuppdragande kronograf med datum 2 Bruksanvisning Självuppdragande kronograf med datum Kaliber 3888, 3890 (fig XXII) Inställning av veckodag: Drag ut kronan till läge 2, vrid kronan bakåt och tryck sedan tillbaka kronan till läge 1. Anmärkning: I detta snabbläge sker ändringen av veckodag i två tider. Man bör kontrollera att visaren (kaliber 3888) eller veckodags-skivan (kaliber 3890) är centrerad i slutet av justeringen. Datuminställning är inte rekommenderat mellan kl och Under denna tid och under vissa omständigheter kan ett säkerhetselement förhindra att inställningarna verkställs. 3. Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Drag ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Kronograffunktioner: Tryckknapp A: Start stop, start stop, etc. Tidtagning i steg om 1/8 sekund upp till 12 timmar, eller 7 dygn för kalibrerna 3888 och Tryckknapp B: Nollställning (efter ett stopp). Anmärkning: Nollställningsfunktionen bör inte användas förrän efter det att kronografen har stoppats. Man bör aldrig trycka samtidigt på kronografens båda knappar (A och B) (Kaliber 3313). KALIBER 9300, 9301 (fig. XXIV) Kronan har 3 lägen: Klockfunktioner: Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 60 timmarna måste det dras upp med kronan i läge Tidszon och datuminställning: Drag ut kronan till läge 2 och vrid kronan framåt eller bakåt, varvid timvisaren stegar framåt eller bakåt i hopp om 1 timme. Datum kan ändras framåt eller bakåt genom att timvisaren flyttas åt motsvarande håll förbi midnatt. Tryck tillbaka kronan till läge 1. ê Observera: Då datum flyttas bakåt i läget för tidsinställning är det nödvändigt att flytta timvisaren bakåt förbi klockan 19 för att åstadkomma datumbyte. 3. Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Dra ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt.synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick som sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Tidtagningsfunktioner: Tryckknapp A: Start stopp, start stopp, etc.tidtagning i steg om 1/8 sekund upp till 12 timmar. Tryckknapp B: Nollställning (efter ett stopp)

12 2 Bruksanvisning Självuppdragande kronograf med mellantidstagning 2 Bruksanvisning Självuppdragande kronograf med mellantidstagning KALIBER 3612 (fig. XIX) Klockfunktioner: Kronan har 3 lägen: 2. Datuminställning: Drag ut kronan till läge 2, vrid den bakåt till önskat datum och tryck sedan tillbaka kronan till läge 1. ê Observera: Datumet kan inte korrigeras mellan och Tidsinställning: Drag ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 55 timmarna eller mer, måste det dras upp med kronan i läge 1. Tidtagningsfunktioner: Tryckknapp A: Start stop, start stop, etc. Tidtagning i steg om 1/8 sekund upp till 12 timmar. Tryckknapp B: Nollställning (efter ett stopp). Observera: Nollställningsfunktionen bör inte användas förrän efter det att kronografen har stoppats. Man bör aldrig trycka samtidigt på kronografens båda knappar (A och B). Tidtagningsfunktioner med mellantidstagning: Tack vare mellantidstagningen går det att avläsa mellantider under tiden kronografen går. 1. Starta tidtagningen genom att trycka på knappen (A) (start). 2. Tryck på knappen (C) för att läsa av mellantiden. Mellantidsvisaren (D) stannar och visar mellantiden, medan tidtagningen fortsätter. ê Observera: Mellantiden bör avläsas omedelbart, eftersom visarna på tidtagningens räknare för timmar (G), minuter (E) och sekunder (F) fortsätter att registrera löpande tid. 3. Tryck på knappen (C), varvid mellantidsvisaren går till samma läge som kronografens sekundvisare (F). 4. En ny mellantid kan nu avläsas om förloppet upprepas från punkt 2 ovan. 5. Tryck på knappen (A) för att stoppa tidtagningen (stopp). 6. Tryck på knappen (B) för nollställning. ê Observera: Det är viktigt att mellantidsvisaren (D) har hunnit komma ikapp kronografens sekundvisare (F) så som beskrivits i punkt 3 ovan, innan nollställning sker

13 2 Bruksanvisning GMT och självuppdragande GMT-kronograf Resande som färdas österut, exempelvis från London till Hong Kong, bör dra ut kronan till läge 2 och flytta timvisaren framåt 8 timmar (+8). Ovanstående tabell kan användas för att beräkna tidskillnader. Resande som färdas västerut, exempelvis från London till New York, bör dra ut kronan till läge 2 och flytta timvisaren bakåt 5 timmar(-5). I dessa båda fall tillåter 24-timmarsvisaren den resande att snabbt avläsa tiden på sin hemort - i vårt fall London - på 24-timmarsskalan. Tiden vid resmålet, i detta fall Hong Kong eller New York, avläses på det vanliga sättet på urtavlan. Varje gång timvisaren passerar midnatt, hoppar datum ett steg framåt eller bakåt beroende på om timvisaren flyttas framåt eller bakåt. KALIBER 2628, 8605, 8615 (fig. VII) KALIBER 3603 (fig. XXI) KALIBER 9605, 9615 (fig. XXV) j Kronan har 3 lägen: Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 44 timmarna (Kaliber 2628), 60 timmarna (kaliber 8605, 8615, 9605 och 9615) eller 55 timmarna (kaliber 3603) eller mer, måste det dras upp med kronan i läge 1. 2 Bruksanvisning GMT och självuppdragande GMT-kronografj 2. Tidszon och datuminställning: Drag ut kronan till läge 2 och vrid kronan framåt eller bakåt, varvid endast timvisaren stegar framåt eller bakåt i hopp om 1 timme. Datum kan ändras framåt eller bakåt genom att timvisaren flyttas åt motsvarande håll förbi midnatt. Tryck tillbaka kronan till läge 1. Synkronisering av timvisaren och 24-timmarsvisaren Drag ut kronan till läge 2 och vrid den så att timvisaren synkroniseras med den tid som indikeras av 24-timmarsvisaren på 24-timmarsskalan i urtavlans mitt. Se till att denna inställning sker på rätt halva av dygnet! När timvisaren synkroniserats med 24-timmarsvisaren, måste den lokala tiden ställas in på ert ur. Tryck tillbaka kronan till läge Inställning av rätt tid: 24 timmar timmar minuter sekunder. Drag ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka i läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. ANNAN TIDSZON Tack vare 24-timmarsvisaren med sin triangulära spets har en resenär möjlighet att snabbt kontrollera vad klockan är på hemorten på 24-timmarsskalan på den vridbara ringen. Kronograffunktioner (kaliber fig. XXI, kaliber 9605, fig. XXV) Tryckknapp A: Start stop, start stop, etc. Tidtagning i steg om 1/8 sekund upp till 12 timmar. Tryckknapp B: Nollställning (efter ett stopp). Obs!: Nollställningsfunktionen bör inte användas förrän efter det att kronografen har stoppats. Man bör aldrig trycka samtidigt på kronografens båda knappar (A och B) (kaliber 3603)

14 3 Speciella avsnitt/allmänt Kronometer OMEGA:s klockor med kronometercertifikat U En kronometer är ett högprecisionsur, vars urverk har testats individuellt under 15 dagar i 5 olika positioner och i tre olika temperaturer. Dessa tester genomförs av den neutrala och oberoende organisationen COSC samt i enlighet med ISO-standard 3159 (NIHS 95-11). Varje kronometer är unik och identifierad av ett nummer som är graverat på urverket. COSC: Schweiziska testinstitutet för kontroll av kronometrar (Contrôle officiel suisse des chronomètres) NIHS: Schweizisk industristandard för urverk (Norme de l'industrie horlogère suisse) 3 Speciella avsnitt/allmänt Temperaturkompenserad kvarts m Quartz-klockor med temperaturkompensation Urverket är utrustat med en elektronikkrets som kompenserar för temperaturens påverkan på urverkets precision

15 MADE PROFESSIONAL CHRONOMETER 3 Speciella avsnitt / Allmänt Heliumventil Er OMEGA Seamaster Professional Diver är det ur som yrkes- och amatördykare använder, liksom utövare av andra krävande sporter. Den robusta konstruktionen, den nya heliumventilen (exklusivt OMEGApatent), samt alla skyddssystemen ger optimal säkerhet och tillförlitlighet. För att ni skall vara säkra på att uret är tätt, rekommenderar vi att en urmakare får kontrollera uret en gång om året. Heliumventil (fig. 1) Varför behövs en heliumventil? För att kunna utföra arbete på 60 stora djup, uppehåller professionella dykare sig under flera dagar i en tryckkammare. Inuti denna 60 tillförs gasblandningar som innehåller en stor proportion helium m/1000ft fig Trycket ökas successivt upp till det 9 3 som råder på arbetsdjupet. Dykaren, som under tiden har vistats inuti 6 tryckkammaren, sänks därefter ner till arbetsstället. Han lämnar sedan 30 kammaren för att utföra sina arbetsuppgifter. När dessa är avslutade återvänder han till kammaren som lyfts upp till ytan. Här sker en återgång till normalt lufttryck varvid ventilen skall öppnas (endast vid dykningar på stora djup under flera dagars tid). Heliummolekylerna, som tränger genom alla packningsmaterial, tränger in i uret. Mängden är tillräcklig för att spräcka glaset när omgivningstrycket åter blir normalt. För att undvika detta är Seamaster Professional Diver försedd med en ventil som utvecklats speciellt av OMEGA SWISS q 3 Speciella avsnitt / Allmänt Heliumventil Hur används heliumventilen? (fig. 2) OMEGA:s heliumventil tätar i normalläget (fig. 2.1) fullständigt tack vare packningen (B), men är inte verksam på grund av att den är åtskruvad. fig. 2 fig. 2.1 C fig. 2.2 fig. 2.3 Skruva under dekompressionsfasen loss ventilens krona så att dess mekanism blir fri att röra sig (fig. 2.2). Den tätar nu i riktningen utifrån - inåt. När det invändiga trycket blir kraftigare än det utvändiga, trycks packningen (A) mot sitt säte och släpper på så sätt ut gas (fig. 2.3). Så snart de båda trycken blir lika stora, förs packningen (A) tillbaka till sin plats av trycket från fjädern (C) (fig. 2.2). Detta förlopp utförs automatiskt flera gånger under dekompressionstiden. När normalt lufttryck uppnåtts, skruvas ventilens krona åter till (fig. 2.1). Klocka med korrektor integrerad i heliumventilen: För att utföra en korrigering måste heliumventilen ha skruvats in helt. Anmärkning: Klockan är vattenskyddad till ett övertryck på 5 bar (50 meter), även när ventilen har skruvats ut. Klockan blir dock helt vattentät först när ventilen har skruvats in, tack vare packningen (B). Automatisk heliumventil: Om klockan har en automatisk heliumventil behövs ingen manuell hantering. B A q

16 4 5 3 Speciella avsnitt / Allmänt Mätskalor Z Avläsning av önskad information (hastighetsmätare, pulsmätare) görs mellan kronografens sekundvisare och motsvarande skala, under en tidsperiod på max 60 sekunder. För avståndsmätaren är det möjligt att använda minuträknaren genom att för varje minut som går lägga till 20 km till distansen som indikeras av sekundvisaren. Användning av hastighetsskalan Exempel: beräkning av en bils hastighet. Klocka den tid som bilen behöver för att färdas en 1 kilometer. Avläs på hastighetsskalan den hastighet som indikeras av sekundvisaren. I detta fall går bilen i 120 km/h. 3 Speciella avsnitt / Allmänt Mätskalor Användning av avståndsskalan Exempel: beräkning av avståndet mellan din position och en händelse som samtidigt producerar ljus och ljud (till exempel ett åskväder). Kronografen startas då en ljussignal iakttas, till exempel en blixt, och stoppas då ljudet hörs, åskknallen. I detta fall befinner sig åskvädret 9,9 km bort TÉLÉMÈTRE 1Km Z Användning av pulsmätarskalan Exempel: beräkning av antal hjärtslag per minut. Starta kronografen, räkna pulsslagen och stoppa vid pulsslaget som motsvarar skalan på urtavlan (här vid 30:e pulsslaget). På pulsmätarskalan kan du avläsa antalet pulsslag per minut, här 60 pulsslag/minut

17 3 Speciella avsnitt / Allmänt > 15'000 Gauss Din OMEGA-klocka har tagits fram för att klara magnetfält på över gauss. Det är en nivå som överskrider de nivåer klockan utsätts för vid vanlig användning (som exempel kan nämnas magneter som används för att stänga handväskor. De har en styrka på ca gauss). Förutom att din klocka fortsätter att fungera i närvaro av magnetfält påverkas inte heller dess precision efter att ha utsatts för dessa.* *Kontrollerad för gauss enligt ISO-standard Speciella avsnitt / Allmänt Viklås Endast armband av märket OMEGA som är speciellt utformade för detta viklås bör användas. För bästa resultat rekommenderar vi att du låter ett auktoriserat OMEGA service-center montera det nya låset. Längden på armbandet kan du alltid justera själv. Öppning (fig. 1) Du öppnar spännet genom att trycka in de två tryckknapparna på respektive sida av OMEGA-spännet och dra dem uppåt. fig. 1 fig. 2 Stängning (fig. 2): Placera klockan runt handleden och stäng spännet genom att trycka ner det med tummen tills du hör ett klickljud. (fig. 2) B A Längdjustering (fig. 3): Lossa den längre änden ur de två gejderna (A) och stiftet (B). Justera längden på armbandsuret och sätt sedan tillbaka stiften och de två gejderna. Prova klockan och A upprepa vid behov. fig

18 3 Speciella avsnitt / Allmänt Ring och krona till Ploprof Användning av den vridbara ringen (fig. 4): Håll tryckknapp (A) intryckt för att vrida ringen. Användning av kronan (fig. 4): För att använda kronan (B) måste man i förväg skruva loss den. Kronskyddet (C) glider då utan att vrida sig. Efter användningen skall kronan tryckas in i läge 1, varpå den trycks in och skruvas fast (till vattentätt läge). Anmärkning: kronan befinner sig vid klockan 9, men funktionerna är desamma. 3 Speciella avsnitt / Allmänt Bullhead-krona Hur skruvar man fast Bullhead-kronan? 1. Rikta in kronan (svart märke uppåt) fig. 4 Användning av längdjusteringen (fig. 5) fig. 5 Användning av dykförlängningen (fig. 6) Anmärkning: när man viker ihop dykförlängningen är det viktigt att återigen följa fig. 6.2 (dykförlängningen ska vara vinkelrät mot spännets lock). 2. Tryck och skruva sedan fast kronan 90 fig. 6.1 fig. 6.2 fig. 6.3 fig

19 3 Speciella avsnitt / Allmänt Piktogram 3 Speciella avsnitt / Allmänt Piktogram O xxxx V m P a l c U i R ; k : S j h Kalibernummer Co-axialurverk Si14-spiral i kisel Klarar magnetfält på > gauss (>1,5 Tesla) Temperaturkompenserat verk i kvarts OMEGA-matic Quartz Självuppdragande Manuell uppdragning Kronometer Tidszonsfunktion Jump hour Datum Datumvisning Evighetskalender Delar av sekunder Gångreserv Annan tidszon Dag/datum Månfas Indikator för förbrukat batteri Z o r t d q b Hastighetsskala Pulsmätare Avståndsmätare Safirglas Antireflexbehandling Tvåsidig antireflexbehandling Botten med safirglas Keramisk boett Skruvad krona Heliumventil Guld 750 tusendelar (18K) OMEGA SEDNAGOLD Guld 750 tusendelar Platina 950 tusendelar Palladium 950 tusendelar Liquidmetal OMEGA CERAGOLD Titan Keramisk ring Klocka med diamant(er) Begränsad utgåva Numrerad utgåva 2 års internationell garanti 3 års internationell garanti 4 års internationell garanti WEEE-direktivet Silveroxid-zink knappcell Litium-mangandioxid knappcell Tull Ryssland Ej vattenskyddad tryck på 3 bar (30 meter/100 fot) tryck på 5 bar (50 meter/167 fot) tryck på 10 bar (100 meter/330 fot) tryck på 12 bar (120 meter/390 fot) tryck på 13,5 bar (135 meter/440 fot) tryck på 15 bar (150 meter/500 fot) tryck på 20 bar (200 meter/660 fot) tryck på 30 bar (300 meter/1000 fot) tryck på 60 bar (600 meter/2000 fot) tryck på 100 bar (1000 meter/3300 fot) tryck på 120 bar (1200 meter/4000 fot)

20 B Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Kuva XII-XXVI Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Εικ. XII-XXVI Şek. XII-XXVI B Minute counter Minut tæller Minutenteller Minuuttilaskija Minutt-teller Contador de minutos Minuträknare Μετρητής λεπτών Dakika sayacı Hour counter Time tæller Urenteller Tuntilaskija Time-teller Contador de horas Timräknare Μετρητής ωρών Saat sayacı Small seconds Lille sekund tæller Kleine seconden Juoksevat sekunnit Liten sekundviser Contador de segundos pequeno Liten sekundvisare Μικρός δείκτης δευτερολέπτων Küçük saniye Chronograph seconds Kronograf sekunder Chronograafseconden Ajanmittaussekunnit Sekundviser for kronografen Segundos do cronógrafo Kronografsekund Δείκτης δευτερολέπτων χρονογράφου Kronograf saniyesi 1151, 3606 Omega XII XIV , 1164 Omega XIII XV XVIII XX Omega XIX Omega 3612 XXI 9300, 9301 XXIV Omega 9300/9301 Omega 9605/9615 XXVI 9605, 9615 XXV Day counter Dato indikator Dagenteller Päivälaskija Dag-teller Contador de dias Dagräknare Μετρητής ημερών Gün sayacı GMT hand GMT viser GMT-wijzer GMT-osoitin GMT-viser Ponteiro GMT GMT-visare Δείκτης GMT GMT ibresi 3220 Omega XVI Omega 3313 XVII Omega3304 XXII XXIII Omega 3312 Omega 3113 B Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Kuva XII-XXVI Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Εικ. XII-XXVI Şek. XII-XXVI Co-Axial hours and minutes counter Koaksial time- og minuttæller Coaxiale minuten- en urenteller Tuntilaskin ja koaksiaalinen minuutti Time- og minutteller co-aksial Contador de horas e minutos Co-Axial Co-axial tim- och minuträknare Ομοαξονικός μετρητής ωρών και λεπτών Eşmerkezli saat ve dakika sayacı 1861, 1863, 3201, 3202 Omega , 3203 Omega , 3890 Omega Omega3330

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

SUUNTO CORE Användarguide

SUUNTO CORE Användarguide SUUNTO CORE Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

SKILLNADEN I DEFINITION MELLAN OLIKA VARNINGAR

SKILLNADEN I DEFINITION MELLAN OLIKA VARNINGAR Dive Computers INSTRUCTION MNUL SKILLNDEN I DEFINITION MELLN OLIK VRNINGR I denna bruksanvisning kommer viktig information att förtydligas i speciella rutor. Dessa förtydliganden delas in i tre olika kategorier,

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C BRUKSNVISNING Cirrus 4 SV -C Inledning Vi gratulerar till ett bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien Vi rekommenderar, för din egen säkerhet

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR

FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR Introduktion: Denna handbok för nya bågskyttar är avsedd som en vägledning för både skyttar och tränare på grundläggande nivå, FITA nivå

Läs mer

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA Läs före användning. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Läs när ytterligare information behövs. NYTTOSÖMMAR BILAGA Datorstyrd symaskin Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs dessa säkerhetsanvisningar

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Bruksanvisning. www.tefal.com

Bruksanvisning. www.tefal.com FR NL D I SV FI DA EN NO Bruksanvisning www.tefal.com A B C D E F G H I J K N O L M Fig 1 Fig 2 Fig 3 CLICK 2 3 1 3 Fig 4 Fig 5 Fig 6 Fig 7 Fig 8 Fig 9 Fig 10 Fig 11 Fig 12 Fig 13 Fig 14 Viktiga försiktighetsåtgärder

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Denna användarhandbok innehåller instruktioner för Polar H7 pulssensor.

Denna användarhandbok innehåller instruktioner för Polar H7 pulssensor. User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書 快 捷 使 用

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer