Innehållsförteckning. Svenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Svenska"

Transkript

1 E / 17

2 Innehållsförteckning Inledning Speciella rekommendationer Skydd för miljön Läderarmband Antireflexbehandling Skruvad krona Internationell garanti för OMEGA-ur Bruksanvisning Quartzur Kaliber: 1376, 1426, 1456, 1532, 4061, 4561, , Manuellt uppdraget och självuppdragande ur Kaliber: 8400, 8401, 8500, 8501, 8507, 8508, 8511, 8601, , , 2300, 2500, 2507, 2520, 2610, 2627, 8320, 8321, 8520, , 2200, 2201, 2202, 2211, 2403, Manuellt uppdragen kronograf Kaliber: 1861, 1863, 1866, 3200, 3201, Självuppdragande kronograf med eller utan datum Kaliber: 3202, 3220, Självuppdragande kronograf med datum Kaliber: 1151, 1152, 1164, 3113, 3304, 3313, 3606, 3888, , Självuppdragande kronograf med mellantidstagning Kaliber: GMT och självuppdragande GMT-kronograf Kaliber: 2628, 3603, 8605, 8615, 9605, Speciella avsnitt / Allmänt Kronometer Temperaturkompenserad kvarts Heliumventil Mätskalor > 15'000 Gauss Viklås Ring och krona till Ploprof Bullhead-krona Piktogram

3 1 Inledning Speciella rekommendationer 1 Inledning Speciella rekommendationer Vad behöver jag göra för att min OMEGA-klocka säkert ska fungera på bästa sätt under många år? Magnetfält: Undvik att placera klockan på exempelvis högtalare eller kylskåp eftersom de genererar starka magnetfält. Havsbad: Skölj alltid klockan med ljummet vatten efteråt. Chocker: Av värme eller på annat sätt undvik dem. Skruvad krona: Skruva in kronan försiktigt för att förhindra att vatten tränger in i mekanismen. Ej skruvad krona: Tryck in kronan i neutralt läge för att förhindra att vatten tränger in i mekanismen. Rengöring: Metallarmband, gummiarmband och vattentäta boetter kan du rengöra med en tandborste med såpvatten och sedan torka med en mjuk trasa. Kemiska produkter: Undvik direktkontakt med lösningsmedel, rengöringsmedel, parfym, kosmetika osv., eftersom de kan skada armbandet, boetten eller packningar. Temperatur: Undvik exponering för extrema temperaturer (högre än 60 C eller 140 F, lägre än 0 C eller 32 F) och extrema temperaturförändringar. Vattentäthet: Det går inte att garantera att en klocka är permanent vattentät. Den kan bland annat påverkas av att packningarna blir äldre eller av ett olyckligt slag mot kronan. Som våra serviceinstruktioner anger, rekommenderar vi att du varje år kontrollerar att klockan är vattentät på ett av OMEGA:s auktoriserade servicecentra. Kronografens tryckknappar: Använd inte kronografens tryckknappar under vatten. Då finns det risk att vatten tränger in i mekanismen. Undantag: Seamaster Chrono 300 m och 600 m har tryckknappar som kan användas under vatten. Hur långa bör serviceintervallerna vara? Liksom alla precisionsinstrument, behöver en klocka regelbunden service för att klockan säkert ska fungera perfekt. Vi kan inte säga hur ofta det ska göras, eftersom det beror på modell, klimat och hur ägaren tar hand om sin klocka. Generellt bör en klocka lämnas in för service vart 4:e eller 5:e år, beroende på hur den används. Vem ska jag kontakta för underhållsservice och batteribyte? Vi rekommenderar att du kontaktar ett godkänt OMEGA servicecenter eller en godkänd OMEGA-återförsäljare. De har de verktyg och apparater som krävs för att genomföra arbetet och nödvändiga kontroller på ett professionellt sätt. Dessutom kan de garantera att arbetet genomförs enligt OMEGA:s stränga kvalitetskrav. Ett tomt batteri bör bytas så snart som möjligt för att undvika batteriläckage som kan skada urverket. Batteritypen anges på garantin som medföljer klockan. 1 Inledning Skydd för miljön Återvinning och behandling av uttjänta kvartsur* Denna symbol betyder att produkten inte skall kastas bland hushållsavfall. Den måste återvinnas vid en lokal återvinningsstation. Genom att följa denna procedur bidrar du till att skydda miljön och människors hälsa. Att återvinna råmaterialet bidrar till att bevara naturresurser. * giltig inom EU och i länder med motsvarande lagstiftning

4 1 Inledning Läderarmband 1 Inledning Internationell garanti för OMEGA-ur OMEGA rekommenderar följande försiktighetsåtgärder för att bevara läderarmbandet så länge som möjligt: skydda materialet mot vatten och fukt så att det inte missfärgas och deformeras. undvik att under längre tid utsätta materialet för solljus, vilket kan medföra att färgen förändras. tänk på att läder är ett absorberande material! Undvik kontakt med fett eller smink. kontakta alltid er OMEGA-återförsäljare om ni har problem med läderarmbandet! 1 Inledning Antireflexbehandling 1 Inledning Skruvad krona t Båda sidorna av safirglaset är antireflexbehandlade, vilket gör att det blir lättare att se klockans urtavla. Det kan uppkomma märken vid slitage. Detta är helt normalt och den här typen av skada täcks därför inte av garantin. d Vissa klockor har en skruvad krona. Denna skall skruvas ut innan klockan ställs. Efter ställningen skall kronan tryckas in i läge 1, varpå den trycks in och skruvas fast (till vattentätt läge). Din OMEGA -klocka är försedd med garanti av OMEGA SA* för en period av tjugofyra (24) månader, trettiosex (36) månader för klockor med co-axialurverk, fyrtioåtta månader (48) för klockor med co-axialurverk med Si14 -spiral liksom för klockor med kaliber 8500 eller 8501 från inköpsdatum i enlighet med de villkor och förutsättningar som anges i denna garanti. Den internationella OMEGAgarantin täcker material- och tillverkningsdefekter som existerade vid tidpunkten för inköpet av OMEGA-klockan ( defekter ). Garantin är giltig endast under förutsättning att garantibeviset är daterat, fullständigt och korrekt ifyllt och försett med en stämpel från en officiell OMEGA-återförsäljare** ( giltigt garantibevis ). Genom att visa upp det giltiga garantibeviset har du under garantiperioden rätt att få alla defekter reparerade kostnadsfritt. Om reparation är otillräckligt för att återställa din OMEGA-klockas normala användningsegenskaper, garanterar OMEGA SA att den kommer ersättas av en OMEGA-klocka med identiska eller liknande egenskaper. Garantin för ersättningsklockan upphör att gälla tjugofyra (24) månader, trettiosex (36) månader för klockor med co-axialurverk, fyrtioåtta månader (48) för klockor med co-axialurverk med Si14 -spiral liksom för klockor med kaliber 8500 eller 8501 efter inköpsdatumet av den ersatta klockan. Denna tillverkargaranti täcker inte: batteriets hållbarhet. normalt slitage och åldrande (t.ex.: repat glas, förändringar av färg och/eller ickemetalliska material för länkar och kedjor såsom läder, textil, gummi, flagning av pläteringen). skador på någon del av klockan som orsakats av onormal/oriktig användning, misskötsel, vårdslöshet, olyckor (slag, bucklor, klämskador, trasigt glas, etc.), felaktig användning av klockan och underlåtenhet att följa de instruktioner som tillhandahållits av OMEGA SA. indirekta skador eller följdskador av något slag som t.ex. orsakats av hur OMEGA-klockan har använts, att klockan inte fungerar, defekter, eller oriktig tidsangivelse

5 1 Inledning Internationell garanti för OMEGA-ur OMEGA-klocka som hanterats av ickeauktoriserade personer (t.ex. vid batteribyte, service eller reparation) eller vars ursprungliga skick har förändrats genom åtgärd utom OMEGA SA:s kontroll. Alla övriga krav mot OMEGA t.ex. för skador som går utöver den ovan beskrivna garantin är uttryckligen undantagna, med undantag för enligt författning tvingande rättigheter som köparen har gentemot tillverkaren. Den ovan beskrivna tillverkargarantin: är oberoende av garantier som erbjuds av försäljaren, för vilka denne ensam ansvarar. påverkar inte köparens rättigheter gentemot försäljaren eller några andra enligt författning tvingande rättigheter som köparen må ha. Kundservice hos OMEGA SA tillhandahåller perfekt underhåll av din OMEGA-klocka. Om din klocka kräver någon åtgärd, bör du vända dig till en officiell OMEGA-återförsäljare eller ett auktoriserat OMEGA service-center i enlighet med den bifogade listan: de kan säkerställa att servicen tillhandahålls enligt OMEGA SA:s standard. 2 Bruksanvisning Quartzur KALIBER 1376, 1456, 4061 (fig. IV) Kronan har 2 lägen: 2. Inställning av rätt tid: Drag ut kronan till läge 2 och vrid kronan framåt eller bakåt. Tryck tillbaka kronan till läge 1. KALIBER 1426, 1532, 4561, 4564 (fig. I) Kronan har 3 lägen: 2. Datuminställning: Drag ut kronan till läge 2 och vrid den framåt eller bakåt. Tryck tillbaka kronan till läge Inställning av rätt tid: Drag ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. * OMEGA SA Rue Jakob-Stämpfli 96 CH-2500 Bienne 4 ** OMEGA SA Specialisthandlare i EU:s medlemsstater OMEGA och är registrerade varumärken

6 2 Bruksanvisning Quartzur 2 Bruksanvisning Manuellt uppdraget och självuppdragande ur KALIBER 1424, 1538 (fig. I) Kronan har 3 lägen: 2. Tidszon och datuminställning: Drag ut kronan till läge 2 och vrid kronan framåt eller bakåt, varvid timvisaren stegar framåt eller bakåt i hopp om 1 timme. Datum kan ändras framåt eller bakåt genom att timvisaren flyttas åt motsvarande håll förbi midnatt. Tryck tillbaka kronan till läge Inställning av rätt tid: Drag ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Vid kaliber 1424, 1426, 1532, 4561 och 4564, varnas man om batteriet håller på att ta slut genom att sekundvisaren börjar hoppa i steg om 4 sekunder. Uret fungerar ytterligare några dagar, men batteriet bör så snart som möjligt tas ut och bytas av en auktoriserad OMEGA-service. ê KALIBER 8500, 8501, 8507, 8508, 8511 (fig. I) KALIBER 8400, 8401 (fig. VI) Kronan har 3 lägen: 1. Normalt läge (då uret bärs): kronan är tryckt mot boetten, Enstaka uppdragning: om uret inte burits under de senaste 60 timmarna eller mer, ska det vridas upp med kronan i läge 1. Kaliber 8511 (manuellt uppdrag) Vid uppdragning: Vrid kronan framåt tills det tar stopp. 2. Tidszon och inställning av datum: dra ut kronan till läge 2. Vrid kronan framåt eller bakåt; varvid timvisaren stegar framåt eller bakåt i hopp om en timme. Datum kan flyttas framåt eller bakåt genom att timvisaren flyttas förbi midnatt. Tryck tillbaka kronan till läge 1. Anmärkning: kaliber 8401 saknar datumvisning. Observera: då tidszonen eller datumet flyttas bakåt, är det nödvändigt att flytta timvisaren bakåt förbi klockan 19, för att åstadkomma datumbyte. 3. Inställning av rätt tid: timmar minuter sekunder. Dra ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. KALIBER 8601, 8611 (fig. II) 232 Kronan har 3 lägen: 1. Normalt läge (då uret bärs): kronan är tryckt mot boetten, Enstaka uppdragning: om uret inte burits under de senaste 55 timmarna eller mer, ska det vridas upp med kronan i läge

7 2 Bruksanvisning Manuellt uppdraget och självuppdragande ur 2 Bruksanvisning Manuellt uppdraget och självuppdragande ur ê ê 2. Datum: Dra ut kronan till läge 2. Vrid kronan framåt för att ändra datum, eller bakåt för att ändra månad. Tryck tillbaka kronan till läge 1. Anmärkning: Dagen efter den 28:e eller 29:e februari (enligt skottår) behöver man göra en justering på en eller två dagar (kronan i läge 2). Datuminställningen bör göras efter tidsinställningen. Vid datuminställning mellan klockan och behöver man trycka lite hårdare för det första steget än för de följande. Observera: Gå inte ur korrigeringsläget innan visningen (datum och månad) är avslutad. 3. Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Dra ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Observera: Då datumet flyttas bakåt i läget för tidsinställning, är det nödvändigt att flytta timvisaren bakåt förbi klockan 14 för att åstadkomma datumbyte. KALIBER 8602, 8612 (fig. III) Kronan har 3 lägen: Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 55 timmarna måste det dras upp med kronan i läge Inställning av dag och datum: Drag ut kronan till läge 2. Vrid kronan framåt för att ändra datum eller bakåt för att ändra dag. Tryck tillbaka kronan i läge 1. ê Observera: Avsluta inte inställningsläget innan visningen av dag och datum är centrerad i rutorna. ê 3. Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Dra utkronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick som sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Observera: Då dag och datum flyttas bakåt i läget för tidsinställning är det nödvändigt att flytta timvisaren bakåt förbi klockan 14 för att åstadkomma dag- och datumbyte. KALIBER 1120, 2500, 2507, 2520, 2610, 8520, 8521 (fig. I) KALIBER 2627 (fig. V) KALIBER 2300 (fig. X) KALIBER 8320, 8321 (fig. XI) Kronan har 3 lägen, men endast läge 1 och 3 går att använda för smyckeversionen av kaliber 1120 (fig. I). Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 48 timmarna eller mer (kaliber 8320, 8321, 8520, 8521: 50 timmar, kaliber 1120: 44 timmar och kaliber 2520: 40 timmar) måste det dras upp med kronan i läge Datuminställning: drag ut kronan till läge 2, vrid den bakåt och tryck tillbaka den till läge 1 (framåt för kaliber 2520, 8320, 8321, 8520 och 8521). Endast för kaliber 2610: Datumjusteringen görs med ögonblickliga hopp. ê Observera: Datuminställning rekommenderas inte mellan klockan och Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Drag ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal

8 2 Bruksanvisning Manuellt uppdraget och självuppdragande ur Gångreserv för kaliber 2627: Räknaren vid klockan 9: för sekunder. Räknaren vid klockan 6: indikator för gångreserv. När uret är helt uppdraget, ställer sig visaren för gångreserv på 4/4. Gångreserven är då minst 44 timmar. Gångreserv: Då uret inte bärs eller under perioder med obetydlig aktivitet, flyttar sig visaren för gångreserv successivt moturs. Då visaren för gångreserv befinner sig under 1/4, betyder det att urets gångreserv uppgår till mindre än 10 timmar. Under sådana förhållanden bör uret börja bäras eller dras upp för hand, så att det inte stannar. Vid uppdragning för hand (kronan i läge 1) eller då uret bärs (självuppdragande) flyttar sig visaren för gångreserv medurs. 2 Bruksanvisning Manuellt uppdraget och självuppdragande ur KALIBER 2007 (fig. IV) KALIBER 2200, 2201, 2202, 2211 (fig. IX) KALIBER 2403, 8421 (fig. VIII) Kronan har 2 lägen: Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 40 timmarna (50 för kaliber 8421) eller mer, måste det dras upp med kronan i läge 1. Kaliber 2007, 2201 och 2211 (Manuellt uppdraget) Uppdragning: Vrid kronan framåt tills det tar stopp. 2. Inställning av rätt tid: Timmar minuter. Drag ut kronan till läge 2. Vrid kronan framåt eller bakåt. Tryck tillbaka kronan till läge 1. För kalibrerna 2200, 2202, 2403 och 8421: Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Omega

9 2 Bruksanvisning Manuellt uppdragen kronograf KALIBER 1861, 1863, 3201 (fig. XVI) KALIBER 1866 (fig. XVIII) KALIBER 3200, 3203 (fig. XVII) Kronan har 2 lägen: Klockfunktioner: Uppdragning: Vrid kronan framåt till stopp (DRA INTE FÖR HÅRT). Anmärkning: Undvik att dra upp uret i onödan. Ett ur som bärs fungerar bra om man bara drar upp det en gång per dag. 2. Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Drag ut kronan till läge 2. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Anmärkning: Kalibrerna 1861, 1863 och 1866 har inte någon funktion som stannar sekundvisaren, utan för att synkronisera dem vrider man kronan lite bakåt och bibehåller spänningen. Då stannar sekundvisaren. När klockan visar samma tid som en tidssignal, räcker det att man släpper på spänningen och trycker tillbaka kronan till läge 1. 2 Bruksanvisning Manuellt uppdragen kronograf Tryckknapp B: Nollställning (efter ett stopp). Anmärkning: Nollställningsfunktionen bör först användas efter det att kronografen stoppats. Man bör aldrig trycka samtidigt på kronografens två knappar (A och B) (Kaliber 3200, 3201). Kaliber 1866 inställning av datum och månfaser Datuminställning (lilla räknaren vid klockan 12): Tryck på korrigeringsknappen (C). Inställning av månfaser: Flytta skivan till läget fullmåne genom att trycka på korrigeringsknapp (D). Tryck sedan på korrigeringsknappen lika många gånger som antalet dagar som förflutit sedan senaste fullmåne (se efter i en almanacka). När uret går, flyttar sig datum och månfas framåt automatiskt. Kronograffunktioner: Tryckknapp A: Start stop, start stop, etc. Tidtagning i steg om 1/6 sekund upp från 12 timmar för kaliber 1861, 1863, Kronometern avläser till 1/8 sekund, upp till 30 minuter för kaliber 3200, Kronometern avläser till 1/8 sekund, upp till 12 timmar för kaliber ê Viktigt: Undvik att trycka på korrigeringsknapparna (C) och (D) (datum och månfaser) medan uret står mellan klockan och eller och Ändra inte datum genom att dra visarna förbi midnatt. Risken är att datum och månfaser råkar ur fas

10 2 Bruksanvisning Självuppdragande kronograf med eller utan datum 2 Bruksanvisning Självuppdragande kronograf med datum KALIBER 3202 (fig. XVI) KALIBER 3220 (fig. XIV) KALIBER 3330 (fig. XXIII) Kronan har 2 lägen: Klockfunktioner: Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 45 timmarna eller mer, skall det dras upp med kronan i läge Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Drag ut kronan till läge 2. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Kaliber 3330 (fig. XXIII) Datuminställning: Tryck på korrektorn (C) placerad klockan 10. Kronograffunktioner: Tryckknapp A: start stop, start stop, etc. Tidtagning i steg om 1/8 sekund upp till 12 timmar. Tryckknapp B: Nollställning (efter ett stopp). Anmärkning: Nollställningsfunktionen bör först användas efter det att kronografen stoppats. Man bör aldrig trycka samtidigt på kronografens två knappar (A och B) (Kaliber 3202). ê Observera: Det går inte att göra datuminställning mellan klockan och KALIBER 1151, 3606 (fig. XII) KALIBER 1152, 1164 (fig. XIII) KALIBER 3313 (fig. XV) KALIBER 3304 (fig. XX) KALIBER 3888, 3890 (fig. XXII) KALIBER 3113 (fig. XXVI) Kronan har 3 lägen: Klockfunktioner: Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 44 timmarna eller mer (Kaliber 3888, 3890: 52h), skall det dras upp med kronan i läge Datuminställning: Drag ut kronan till läge 2, vrid den framåt (bakåt för kalibrerna 1151 och 3606) och tryck sedan tillbaka kronan till läge 1. ê Observera: Det går inte att göra datuminställning mellan kl och (Kl och för kaliber 1151 och 3606; jfr anmärkning nedan för kaliber 3888 och 3890). Kaliber 3304 (fig. XX) Datuminställning: Tryck på korrigeringsknappen (C) vid klockan 10. Kaliber 1151, 3606 (fig. XII) Inställning av veckodag: Tryck på korrigeringsknappen (C) vid klockan 10. Inställning av månad: Sker automatiskt då datumvisaren passerar

11 2 Bruksanvisning Självuppdragande kronograf med datum 2 Bruksanvisning Självuppdragande kronograf med datum Kaliber 3888, 3890 (fig XXII) Inställning av veckodag: Drag ut kronan till läge 2, vrid kronan bakåt och tryck sedan tillbaka kronan till läge 1. Anmärkning: I detta snabbläge sker ändringen av veckodag i två tider. Man bör kontrollera att visaren (kaliber 3888) eller veckodags-skivan (kaliber 3890) är centrerad i slutet av justeringen. Datuminställning är inte rekommenderat mellan kl och Under denna tid och under vissa omständigheter kan ett säkerhetselement förhindra att inställningarna verkställs. 3. Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Drag ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Kronograffunktioner: Tryckknapp A: Start stop, start stop, etc. Tidtagning i steg om 1/8 sekund upp till 12 timmar, eller 7 dygn för kalibrerna 3888 och Tryckknapp B: Nollställning (efter ett stopp). Anmärkning: Nollställningsfunktionen bör inte användas förrän efter det att kronografen har stoppats. Man bör aldrig trycka samtidigt på kronografens båda knappar (A och B) (Kaliber 3313). KALIBER 9300, 9301 (fig. XXIV) Kronan har 3 lägen: Klockfunktioner: Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 60 timmarna måste det dras upp med kronan i läge Tidszon och datuminställning: Drag ut kronan till läge 2 och vrid kronan framåt eller bakåt, varvid timvisaren stegar framåt eller bakåt i hopp om 1 timme. Datum kan ändras framåt eller bakåt genom att timvisaren flyttas åt motsvarande håll förbi midnatt. Tryck tillbaka kronan till läge 1. ê Observera: Då datum flyttas bakåt i läget för tidsinställning är det nödvändigt att flytta timvisaren bakåt förbi klockan 19 för att åstadkomma datumbyte. 3. Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Dra ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt.synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick som sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Tidtagningsfunktioner: Tryckknapp A: Start stopp, start stopp, etc.tidtagning i steg om 1/8 sekund upp till 12 timmar. Tryckknapp B: Nollställning (efter ett stopp)

12 2 Bruksanvisning Självuppdragande kronograf med mellantidstagning 2 Bruksanvisning Självuppdragande kronograf med mellantidstagning KALIBER 3612 (fig. XIX) Klockfunktioner: Kronan har 3 lägen: 2. Datuminställning: Drag ut kronan till läge 2, vrid den bakåt till önskat datum och tryck sedan tillbaka kronan till läge 1. ê Observera: Datumet kan inte korrigeras mellan och Tidsinställning: Drag ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 55 timmarna eller mer, måste det dras upp med kronan i läge 1. Tidtagningsfunktioner: Tryckknapp A: Start stop, start stop, etc. Tidtagning i steg om 1/8 sekund upp till 12 timmar. Tryckknapp B: Nollställning (efter ett stopp). Observera: Nollställningsfunktionen bör inte användas förrän efter det att kronografen har stoppats. Man bör aldrig trycka samtidigt på kronografens båda knappar (A och B). Tidtagningsfunktioner med mellantidstagning: Tack vare mellantidstagningen går det att avläsa mellantider under tiden kronografen går. 1. Starta tidtagningen genom att trycka på knappen (A) (start). 2. Tryck på knappen (C) för att läsa av mellantiden. Mellantidsvisaren (D) stannar och visar mellantiden, medan tidtagningen fortsätter. ê Observera: Mellantiden bör avläsas omedelbart, eftersom visarna på tidtagningens räknare för timmar (G), minuter (E) och sekunder (F) fortsätter att registrera löpande tid. 3. Tryck på knappen (C), varvid mellantidsvisaren går till samma läge som kronografens sekundvisare (F). 4. En ny mellantid kan nu avläsas om förloppet upprepas från punkt 2 ovan. 5. Tryck på knappen (A) för att stoppa tidtagningen (stopp). 6. Tryck på knappen (B) för nollställning. ê Observera: Det är viktigt att mellantidsvisaren (D) har hunnit komma ikapp kronografens sekundvisare (F) så som beskrivits i punkt 3 ovan, innan nollställning sker

13 2 Bruksanvisning GMT och självuppdragande GMT-kronograf Resande som färdas österut, exempelvis från London till Hong Kong, bör dra ut kronan till läge 2 och flytta timvisaren framåt 8 timmar (+8). Ovanstående tabell kan användas för att beräkna tidskillnader. Resande som färdas västerut, exempelvis från London till New York, bör dra ut kronan till läge 2 och flytta timvisaren bakåt 5 timmar(-5). I dessa båda fall tillåter 24-timmarsvisaren den resande att snabbt avläsa tiden på sin hemort - i vårt fall London - på 24-timmarsskalan. Tiden vid resmålet, i detta fall Hong Kong eller New York, avläses på det vanliga sättet på urtavlan. Varje gång timvisaren passerar midnatt, hoppar datum ett steg framåt eller bakåt beroende på om timvisaren flyttas framåt eller bakåt. KALIBER 2628, 8605, 8615 (fig. VII) KALIBER 3603 (fig. XXI) KALIBER 9605, 9615 (fig. XXV) j Kronan har 3 lägen: Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 44 timmarna (Kaliber 2628), 60 timmarna (kaliber 8605, 8615, 9605 och 9615) eller 55 timmarna (kaliber 3603) eller mer, måste det dras upp med kronan i läge 1. 2 Bruksanvisning GMT och självuppdragande GMT-kronografj 2. Tidszon och datuminställning: Drag ut kronan till läge 2 och vrid kronan framåt eller bakåt, varvid endast timvisaren stegar framåt eller bakåt i hopp om 1 timme. Datum kan ändras framåt eller bakåt genom att timvisaren flyttas åt motsvarande håll förbi midnatt. Tryck tillbaka kronan till läge 1. Synkronisering av timvisaren och 24-timmarsvisaren Drag ut kronan till läge 2 och vrid den så att timvisaren synkroniseras med den tid som indikeras av 24-timmarsvisaren på 24-timmarsskalan i urtavlans mitt. Se till att denna inställning sker på rätt halva av dygnet! När timvisaren synkroniserats med 24-timmarsvisaren, måste den lokala tiden ställas in på ert ur. Tryck tillbaka kronan till läge Inställning av rätt tid: 24 timmar timmar minuter sekunder. Drag ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka i läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. ANNAN TIDSZON Tack vare 24-timmarsvisaren med sin triangulära spets har en resenär möjlighet att snabbt kontrollera vad klockan är på hemorten på 24-timmarsskalan på den vridbara ringen. Kronograffunktioner (kaliber fig. XXI, kaliber 9605, fig. XXV) Tryckknapp A: Start stop, start stop, etc. Tidtagning i steg om 1/8 sekund upp till 12 timmar. Tryckknapp B: Nollställning (efter ett stopp). Obs!: Nollställningsfunktionen bör inte användas förrän efter det att kronografen har stoppats. Man bör aldrig trycka samtidigt på kronografens båda knappar (A och B) (kaliber 3603)

14 3 Speciella avsnitt/allmänt Kronometer OMEGA:s klockor med kronometercertifikat U En kronometer är ett högprecisionsur, vars urverk har testats individuellt under 15 dagar i 5 olika positioner och i tre olika temperaturer. Dessa tester genomförs av den neutrala och oberoende organisationen COSC samt i enlighet med ISO-standard 3159 (NIHS 95-11). Varje kronometer är unik och identifierad av ett nummer som är graverat på urverket. COSC: Schweiziska testinstitutet för kontroll av kronometrar (Contrôle officiel suisse des chronomètres) NIHS: Schweizisk industristandard för urverk (Norme de l'industrie horlogère suisse) 3 Speciella avsnitt/allmänt Temperaturkompenserad kvarts m Quartz-klockor med temperaturkompensation Urverket är utrustat med en elektronikkrets som kompenserar för temperaturens påverkan på urverkets precision

15 MADE PROFESSIONAL CHRONOMETER 3 Speciella avsnitt / Allmänt Heliumventil Er OMEGA Seamaster Professional Diver är det ur som yrkes- och amatördykare använder, liksom utövare av andra krävande sporter. Den robusta konstruktionen, den nya heliumventilen (exklusivt OMEGApatent), samt alla skyddssystemen ger optimal säkerhet och tillförlitlighet. För att ni skall vara säkra på att uret är tätt, rekommenderar vi att en urmakare får kontrollera uret en gång om året. Heliumventil (fig. 1) Varför behövs en heliumventil? För att kunna utföra arbete på 60 stora djup, uppehåller professionella dykare sig under flera dagar i en tryckkammare. Inuti denna 60 tillförs gasblandningar som innehåller en stor proportion helium m/1000ft fig Trycket ökas successivt upp till det 9 3 som råder på arbetsdjupet. Dykaren, som under tiden har vistats inuti 6 tryckkammaren, sänks därefter ner till arbetsstället. Han lämnar sedan 30 kammaren för att utföra sina arbetsuppgifter. När dessa är avslutade återvänder han till kammaren som lyfts upp till ytan. Här sker en återgång till normalt lufttryck varvid ventilen skall öppnas (endast vid dykningar på stora djup under flera dagars tid). Heliummolekylerna, som tränger genom alla packningsmaterial, tränger in i uret. Mängden är tillräcklig för att spräcka glaset när omgivningstrycket åter blir normalt. För att undvika detta är Seamaster Professional Diver försedd med en ventil som utvecklats speciellt av OMEGA SWISS q 3 Speciella avsnitt / Allmänt Heliumventil Hur används heliumventilen? (fig. 2) OMEGA:s heliumventil tätar i normalläget (fig. 2.1) fullständigt tack vare packningen (B), men är inte verksam på grund av att den är åtskruvad. fig. 2 fig. 2.1 C fig. 2.2 fig. 2.3 Skruva under dekompressionsfasen loss ventilens krona så att dess mekanism blir fri att röra sig (fig. 2.2). Den tätar nu i riktningen utifrån - inåt. När det invändiga trycket blir kraftigare än det utvändiga, trycks packningen (A) mot sitt säte och släpper på så sätt ut gas (fig. 2.3). Så snart de båda trycken blir lika stora, förs packningen (A) tillbaka till sin plats av trycket från fjädern (C) (fig. 2.2). Detta förlopp utförs automatiskt flera gånger under dekompressionstiden. När normalt lufttryck uppnåtts, skruvas ventilens krona åter till (fig. 2.1). Klocka med korrektor integrerad i heliumventilen: För att utföra en korrigering måste heliumventilen ha skruvats in helt. Anmärkning: Klockan är vattenskyddad till ett övertryck på 5 bar (50 meter), även när ventilen har skruvats ut. Klockan blir dock helt vattentät först när ventilen har skruvats in, tack vare packningen (B). Automatisk heliumventil: Om klockan har en automatisk heliumventil behövs ingen manuell hantering. B A q

16 4 5 3 Speciella avsnitt / Allmänt Mätskalor Z Avläsning av önskad information (hastighetsmätare, pulsmätare) görs mellan kronografens sekundvisare och motsvarande skala, under en tidsperiod på max 60 sekunder. För avståndsmätaren är det möjligt att använda minuträknaren genom att för varje minut som går lägga till 20 km till distansen som indikeras av sekundvisaren. Användning av hastighetsskalan Exempel: beräkning av en bils hastighet. Klocka den tid som bilen behöver för att färdas en 1 kilometer. Avläs på hastighetsskalan den hastighet som indikeras av sekundvisaren. I detta fall går bilen i 120 km/h. 3 Speciella avsnitt / Allmänt Mätskalor Användning av avståndsskalan Exempel: beräkning av avståndet mellan din position och en händelse som samtidigt producerar ljus och ljud (till exempel ett åskväder). Kronografen startas då en ljussignal iakttas, till exempel en blixt, och stoppas då ljudet hörs, åskknallen. I detta fall befinner sig åskvädret 9,9 km bort TÉLÉMÈTRE 1Km Z Användning av pulsmätarskalan Exempel: beräkning av antal hjärtslag per minut. Starta kronografen, räkna pulsslagen och stoppa vid pulsslaget som motsvarar skalan på urtavlan (här vid 30:e pulsslaget). På pulsmätarskalan kan du avläsa antalet pulsslag per minut, här 60 pulsslag/minut

17 3 Speciella avsnitt / Allmänt > 15'000 Gauss Din OMEGA-klocka har tagits fram för att klara magnetfält på över gauss. Det är en nivå som överskrider de nivåer klockan utsätts för vid vanlig användning (som exempel kan nämnas magneter som används för att stänga handväskor. De har en styrka på ca gauss). Förutom att din klocka fortsätter att fungera i närvaro av magnetfält påverkas inte heller dess precision efter att ha utsatts för dessa.* *Kontrollerad för gauss enligt ISO-standard Speciella avsnitt / Allmänt Viklås Endast armband av märket OMEGA som är speciellt utformade för detta viklås bör användas. För bästa resultat rekommenderar vi att du låter ett auktoriserat OMEGA service-center montera det nya låset. Längden på armbandet kan du alltid justera själv. Öppning (fig. 1) Du öppnar spännet genom att trycka in de två tryckknapparna på respektive sida av OMEGA-spännet och dra dem uppåt. fig. 1 fig. 2 Stängning (fig. 2): Placera klockan runt handleden och stäng spännet genom att trycka ner det med tummen tills du hör ett klickljud. (fig. 2) B A Längdjustering (fig. 3): Lossa den längre änden ur de två gejderna (A) och stiftet (B). Justera längden på armbandsuret och sätt sedan tillbaka stiften och de två gejderna. Prova klockan och A upprepa vid behov. fig

18 3 Speciella avsnitt / Allmänt Ring och krona till Ploprof Användning av den vridbara ringen (fig. 4): Håll tryckknapp (A) intryckt för att vrida ringen. Användning av kronan (fig. 4): För att använda kronan (B) måste man i förväg skruva loss den. Kronskyddet (C) glider då utan att vrida sig. Efter användningen skall kronan tryckas in i läge 1, varpå den trycks in och skruvas fast (till vattentätt läge). Anmärkning: kronan befinner sig vid klockan 9, men funktionerna är desamma. 3 Speciella avsnitt / Allmänt Bullhead-krona Hur skruvar man fast Bullhead-kronan? 1. Rikta in kronan (svart märke uppåt) fig. 4 Användning av längdjusteringen (fig. 5) fig. 5 Användning av dykförlängningen (fig. 6) Anmärkning: när man viker ihop dykförlängningen är det viktigt att återigen följa fig. 6.2 (dykförlängningen ska vara vinkelrät mot spännets lock). 2. Tryck och skruva sedan fast kronan 90 fig. 6.1 fig. 6.2 fig. 6.3 fig

19 3 Speciella avsnitt / Allmänt Piktogram 3 Speciella avsnitt / Allmänt Piktogram O xxxx V m P a l c U i R ; k : S j h Kalibernummer Co-axialurverk Si14-spiral i kisel Klarar magnetfält på > gauss (>1,5 Tesla) Temperaturkompenserat verk i kvarts OMEGA-matic Quartz Självuppdragande Manuell uppdragning Kronometer Tidszonsfunktion Jump hour Datum Datumvisning Evighetskalender Delar av sekunder Gångreserv Annan tidszon Dag/datum Månfas Indikator för förbrukat batteri Z o r t d q b Hastighetsskala Pulsmätare Avståndsmätare Safirglas Antireflexbehandling Tvåsidig antireflexbehandling Botten med safirglas Keramisk boett Skruvad krona Heliumventil Guld 750 tusendelar (18K) OMEGA SEDNAGOLD Guld 750 tusendelar Platina 950 tusendelar Palladium 950 tusendelar Liquidmetal OMEGA CERAGOLD Titan Keramisk ring Klocka med diamant(er) Begränsad utgåva Numrerad utgåva 2 års internationell garanti 3 års internationell garanti 4 års internationell garanti WEEE-direktivet Silveroxid-zink knappcell Litium-mangandioxid knappcell Tull Ryssland Ej vattenskyddad tryck på 3 bar (30 meter/100 fot) tryck på 5 bar (50 meter/167 fot) tryck på 10 bar (100 meter/330 fot) tryck på 12 bar (120 meter/390 fot) tryck på 13,5 bar (135 meter/440 fot) tryck på 15 bar (150 meter/500 fot) tryck på 20 bar (200 meter/660 fot) tryck på 30 bar (300 meter/1000 fot) tryck på 60 bar (600 meter/2000 fot) tryck på 100 bar (1000 meter/3300 fot) tryck på 120 bar (1200 meter/4000 fot)

20 B Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Kuva XII-XXVI Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Εικ. XII-XXVI Şek. XII-XXVI B Minute counter Minut tæller Minutenteller Minuuttilaskija Minutt-teller Contador de minutos Minuträknare Μετρητής λεπτών Dakika sayacı Hour counter Time tæller Urenteller Tuntilaskija Time-teller Contador de horas Timräknare Μετρητής ωρών Saat sayacı Small seconds Lille sekund tæller Kleine seconden Juoksevat sekunnit Liten sekundviser Contador de segundos pequeno Liten sekundvisare Μικρός δείκτης δευτερολέπτων Küçük saniye Chronograph seconds Kronograf sekunder Chronograafseconden Ajanmittaussekunnit Sekundviser for kronografen Segundos do cronógrafo Kronografsekund Δείκτης δευτερολέπτων χρονογράφου Kronograf saniyesi 1151, 3606 Omega XII XIV , 1164 Omega XIII XV XVIII XX Omega XIX Omega 3612 XXI 9300, 9301 XXIV Omega 9300/9301 Omega 9605/9615 XXVI 9605, 9615 XXV Day counter Dato indikator Dagenteller Päivälaskija Dag-teller Contador de dias Dagräknare Μετρητής ημερών Gün sayacı GMT hand GMT viser GMT-wijzer GMT-osoitin GMT-viser Ponteiro GMT GMT-visare Δείκτης GMT GMT ibresi 3220 Omega XVI Omega 3313 XVII Omega3304 XXII XXIII Omega 3312 Omega 3113 B Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Kuva XII-XXVI Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Εικ. XII-XXVI Şek. XII-XXVI Co-Axial hours and minutes counter Koaksial time- og minuttæller Coaxiale minuten- en urenteller Tuntilaskin ja koaksiaalinen minuutti Time- og minutteller co-aksial Contador de horas e minutos Co-Axial Co-axial tim- och minuträknare Ομοαξονικός μετρητής ωρών και λεπτών Eşmerkezli saat ve dakika sayacı 1861, 1863, 3201, 3202 Omega , 3203 Omega , 3890 Omega Omega3330

Innehållsförteckning. Svenska

Innehållsförteckning. Svenska E / 19 Innehållsförteckning 1 2 3 Inledning Speciella rekommendationer.... 238 Skydd för miljön.... 239 Läderarmband.... 240 Antireflexbehandling.... 240 Skruvad krona.... 240 Internationell garanti för

Läs mer

Din manual LONGINES MANUAL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2874896

Din manual LONGINES MANUAL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2874896 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LONGINES MANUAL. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SAMMANFATTNING 351. Självuppdragande klockor. Kronografer. Kvartskronografer. Självuppdragande kronografer

SAMMANFATTNING 351. Självuppdragande klockor. Kronografer. Kvartskronografer. Självuppdragande kronografer SAMMANFATTNING 351 Internationell garanti... 352 Rekommendationer... 353 Toleranser... 354 Motsvarighetstabell... 356 Piktogrammer... 357 Månkalender... 359 Gummirem... 360 Vikspänne... 361 Äkthetsintyg...

Läs mer

Chrono Kal. 5030D. Bruksanvisning A HUVUDKOMPONENTER

Chrono Kal. 5030D. Bruksanvisning A HUVUDKOMPONENTER Chrono Kal. 5030D Bruksanvisning 2 När Du läser den här bruksanvisningen ha klockans diagram framme till vänster lätt synlig. Symbolerna (A, B etc) på diagrammet är de som hänvisar till den sektion som

Läs mer

ANALOGA KLOCKOR. n FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] SVENSKA

ANALOGA KLOCKOR. n FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] SVENSKA ANALOGA KLOCKOR n FÖRSKRUVAD [för modeller med förskruvningskrona] Upplåsning av kronan 1 Vrid kronan moturs tills att du ej längre känner att gängorna tar. 2 Kronan kan dragas ut. Låsning av kronan 1

Läs mer

SAMMANFATTNING. Självuppdragande klockor. Kronografer. Kvartskronografer. Självuppdragande kronografer

SAMMANFATTNING. Självuppdragande klockor. Kronografer. Kvartskronografer. Självuppdragande kronografer SAMMANFATTNING 405 Internationell garanti... 406 Särskilda rekommendationer... 407 Toleranser... 408 Motsvarighetstabell... 410 Piktogrammer... 412 Månkalender... 413 Gummirem... 414 Vikspänne... 415 Äkthetsintyg...

Läs mer

SERVICEPRISLISTA GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2017

SERVICEPRISLISTA GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2017 SERVICEPRISLISTA GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2017 OMEGA SERVICE DÄRFÖR BEHÖVER DU TA HAND OM DIN KLOCK A Även om din OMEGA-klocka är tillverkad för att hålla hela livet, behöver den precis som alla precisionsinstrument

Läs mer

CAL. 5Y85 ANALOGT KVARTSUR

CAL. 5Y85 ANALOGT KVARTSUR CAL. 5Y85 ANALOGT KVARTSUR Tiden anges med visarna för timmar, minuter och sekunder Datum anges med visaren för datum Veckodagen anges med visaren för veckodag Visaren för 24-timmarsformatet anger timmen

Läs mer

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL!

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL! Svenska VIKTIGT TT KÄNN TILL! nvänd aldrig knapparna/ringarna och ställ inte om tiden när klockan är våt eller i vatten. Klockan och armbandet bör sköljas noga i rent vatten efter att ha varit i saltvatten.

Läs mer

Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1

Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd 1 26-03-09 09:54:52 Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC KAL. 7D46/D48/7D56. För bästa resultat läs instruktionerna

Läs mer

Kal. 7T04 (Ref. SPC) Bruksanvisning

Kal. 7T04 (Ref. SPC) Bruksanvisning Kal. 7T04 (Ref. SPC) Analogt kvarstur Bruksanvisning 1 Du är nu ägare till ett SEIKO Analogt kvarstur Kal. 7T04. För bästa resultat läs noga instruktionerna i den här foldern innan du använder Ditt SEIKO

Läs mer

Authorized service centres 305-309

Authorized service centres 305-309 INSTRUCTIONS AND WARRANTY FOR CHRONOGRAPHS English 2-26 Français 27-53 Deutsch 54-79 Italiano 80-105 Español 106-130 Português 131-155 Svenska 156-180 Norsk 181-204 Suomi 205-228 Dansk 229-253 Nederlands

Läs mer

KRONOGRAF Bruksanvisning

KRONOGRAF Bruksanvisning Kal. 7T92 (Ref. nr.: SND) KRONOGRAF Bruksanvisning 1 Du har nu blivit ägare av ett SEIKO kvartsur Kal. 7T92. Läs denna bruksanvisning noga innan du tar ditt analoga kvartsur i bruk! Förvara bruksanvisningen

Läs mer

Kal. 5Y66, 5Y67. Analogt kvarstur. Bruksanvisning

Kal. 5Y66, 5Y67. Analogt kvarstur. Bruksanvisning Kal. 5Y66, 5Y67 Analogt kvarstur Bruksanvisning Du är nu ägare till ett SEIKO Analogt Kvartsur Kal. 5Y66/5Y67. För bästa resultat läs instruktionerna i den här foldern noga innan du använder ditt SEIKO

Läs mer

KAL. V145, V182 SOLCELLSLUR

KAL. V145, V182 SOLCELLSLUR KAL. V145, V182 SOLCELLSLUR DRIVS MED LJUSENERGI INGA BATTERIBYTEN BEHÖVS RÄCKER 6 MÅNADER (Kal. V145) / 2 MÅNADER (Kal. V182) EFTER FULL LADDNING VARNINGSFUNKTION VID ENERGIBRIST SNABBSTART ÖVERLADDNINGSSKYDD

Läs mer

Flerfunktionskronograf DS8

Flerfunktionskronograf DS8 Flerfunktionskronograf DS8 FUNKTIONER Funktion Beskrivning Visning Sida 2 T1 Första tidszon. Visare och/ digital T2 Andra tidszon. Visare och/ digital VÄXLING AV TID Alternativ för att välja tidszon för

Läs mer

KAL 5M54 (Ref SRN) KAL 5M63 (Ref SMY/SKJ) KINETIC. Bruksanvisning

KAL 5M54 (Ref SRN) KAL 5M63 (Ref SMY/SKJ) KINETIC. Bruksanvisning KAL 5M54 (Ref SRN) KAL 5M62 (Ref ska/skh) KAL 5M63 (Ref SMY/SKJ) KINETIC Bruksanvisning Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC Kal. 5M54/5M62/5M63. För bästa resultat läs instruktionerna i den här foldern

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

ANALOGT KVARSTUR Bruksanvisning

ANALOGT KVARSTUR Bruksanvisning Kal. 7T8 (Ref. nr. SPC) NLOGT KVRSTUR ruksanvisning 1 Du är nu ägare till ett SEIKO 1/-sekund Tillbakagående Kronograf Kal. 7T8. Studera de här instruktionerna i foldern noga för att få bästa resultat,

Läs mer

Kal. 7T11. Bruksanvisning

Kal. 7T11. Bruksanvisning Kal. 7T11 Analogt kvarstur Bruksanvisning Du är nu ägare till ett SEIKO analogt kvartsur Kal. 7T11. För att få ett optimalt användande av klockan studera den här foldern noga innan du använder den. Ha

Läs mer

AUTOMATISK KLOCKA Bruksanvisning

AUTOMATISK KLOCKA Bruksanvisning Kal. 6R20 (Ref. SPB) AUTOMATISK KLOCKA Bruksanvisning Du är nu ägare till en SEIKO Automatisk klocka Kal. 6R20. För att få ett optimalt användande läs instruktionerna i foldern noga, innan du använder

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska

Bruksanvisning. Svenska Product Manual Bruksanvisning. Översikt. Introduktion........................... Igångsättning av klockan från Oris........... 0 Kronans läge.......................... 0 Standardkrona.........................

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

MEKANISKA KLOCKOR SVENSKA. Automatisk uppdragning 09.6.19, 4:13 PM

MEKANISKA KLOCKOR SVENSKA. Automatisk uppdragning 09.6.19, 4:13 PM MEKANISKA KLOCKOR Automatisk uppdragning SVENSKA 71 09.6.19, 4:13 PM 72 MEKANISKA KLOCKOR ANVÄNDA KLOCKAN FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] Upplåsning av kronan 1 Vrid kronan moturs

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

DS Multi-8 S ET 328_SV / 11.14 1/7. DATUM Ständigt datum (byte av år och månad har programmerats fram till 2099) med: dag, veckodag, vecka, månad,

DS Multi-8 S ET 328_SV / 11.14 1/7. DATUM Ständigt datum (byte av år och månad har programmerats fram till 2099) med: dag, veckodag, vecka, månad, DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivning Visning Sida 2 T1 Första tidszon. Visare och/ digital T2 Andra tidszon. Visare och/ digital VÄXLING AV TID Alternativ för att välja tidszon för visarna. Visare

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

ANALOGT UR Bruksanvisning

ANALOGT UR Bruksanvisning Du är nu en stolt ägare till en SEIKO kronograf /V657. För bästa resultat, läs noggrant denne instruktionsbok före du använder din SEIKO klocka. Spara denne instruktionsbok för framtida användning. KL.

Läs mer

NIKE. TimeWare LÖPARKLOCKA TRIAX 300 250 120 50 42 26. Bruksanvisning MODE INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kunskap är makt.

NIKE. TimeWare LÖPARKLOCKA TRIAX 300 250 120 50 42 26. Bruksanvisning MODE INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kunskap är makt. NIKE TimeWare TRIAX 300 250 120 50 42 26 LÖPARKLOCKA Kunskap är makt. Löparklockan Nike Triax är designad för att uppfylla de specifika användingskrav som en löpare har. Med en enstaka knapptryckning ger

Läs mer

Serviceprislista 2016

Serviceprislista 2016 Serviceprislista 2016 Inledning: Prislistan innehåller information om de olika servicealternativen som finns att tillgå samt de av oss rekommenderade servicepriser som gäller för insända klockor till vår

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

EVIGHETSKALENDER Bruksanvisning

EVIGHETSKALENDER Bruksanvisning Kal. 4F56 Kal. (Ref. 4F56 SUZ) Kal. 8F56 Kal. (Ref. 8F56 SLT/SNC) EVIGHETSKALENDER Bruksanvisning Du har nu blivit ägare av ett SEIKO analogt kvartsur. Läs denna bruksanvisning noga innan du tar ditt analoga

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning Välkommen till Phonaks digitala kommunikationsvärld! Gratulerar till valet av WatchPilot2. WatchPilot2 är inte bara en bekväm och mycket diskret

Läs mer

VICTORINOX SWISS ARMY WATCH SA 4 P.O.

VICTORINOX SWISS ARMY WATCH SA 4 P.O. INSTRUCTIONS AND WARRANTY English 2-15 Français 16-30 Deutsch 31-45 Italiano 46-60 Español 61-75 Português 76-90 Svenska 91-104 Norsk 105-118 Suomi 119-132 Dansk 133-146 Nederlands 147-160 Ελληνικά 161-174

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING AV KLOCKAN VID DYKNING

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING AV KLOCKAN VID DYKNING Kal. V175 Du är nu ägare till SEIKO Kal. V175, ett ur som är drivs med solcell. Studera de här instruktionerna noga för att få bästa resultat, innan du använder uret. Förvara den här manualen så att den

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

ANALOGT KVARSTUR Bruksanvisning

ANALOGT KVARSTUR Bruksanvisning Kal. 7T94 (Ref. nr. SNN) NLOGT KVRSTUR ruksanvisning 1 2 Du är nu ägare till ett SEIKO nalogt kvarstur Kal. 7T94. För bästa resultat läs noga instruktionerna i den här foldern innan du använder Ditt SEIKO

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1 DC-446 INSTRUKTIONS- BOK Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 2005 1 1 2 9 8 7 3 4 5 6 1 Uttag för miniheadset 2 Av/på omkopplare 3 Omkopplare upp 4 Omkopplare ner 5 Omkopplare

Läs mer

Bruksanvisning WVQ-550 WVQ-560

Bruksanvisning WVQ-550 WVQ-560 ruksanvisning WVQ-550 WVQ-560 Modul 4723 Start av sekundvisare och digital display För att spara ström, levereras klockan med alla fun ktioner avstängda. Tryck A, eller C för att starta sekudnvisning och

Läs mer

EVIGHETSKALENDER DYKARUR

EVIGHETSKALENDER DYKARUR KAL 8F35 (Serie SLR) EVIGHETSKALENDER DYKARUR Bruksanvisning Du är nu en stolt ägare till en analog SEIKO dykarur Kal. 8F35. För bästa resultat, läs noggrant denne instruktionsbok före du använder din

Läs mer

Nike Oregon Series ALTI-COMPASS ALTI RACE ALTI LANCE. Kal. WG 86 Kal. WG 85

Nike Oregon Series ALTI-COMPASS ALTI RACE ALTI LANCE. Kal. WG 86 Kal. WG 85 Nike Oregon Series ALTI-COMPASS ALTI RACE ALTI LANCE Kal. WG 86 Kal. WG 85 TIME Välj 12- eller 24-timmars klocka I läget TIME kan du ställa in tidsoch datuminformation i två tidszoner. +/_ för att ändra

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Bruksanvisning. deviheat 550

Bruksanvisning. deviheat 550 SE Bruksanvisning deviheat 550 Ž Innehåll Inledning 3 Introduktion av deviheat 550 4 Funktioner för deviheat 550 6 Normala inställningar 7 Inställning av ur och veckodag 10 Programmering av timer 11 Garantibevis

Läs mer

Bruksanvisning. Talande fickuret Tida

Bruksanvisning. Talande fickuret Tida Bruksanvisning Talande fickuret Tida Tida är ett talande fickur som kan läsa upp tiden i klartext (analogt) eller digitalt. Tida kan anpassas med ett dagligt larm, då den ger ljudsignal samt läser upp

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Kal. 5M65. Bruksanvisning

Kal. 5M65. Bruksanvisning Kal. 5M65 Bruksanvisning Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC Kal. 5M65. För bästa resultat läs instruktionerna i den här foldern noga innan du använder Din SEIKO KINETIC. Förvara den här manualen så att

Läs mer

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser //

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser // espresso nero// espresso and cappuccino maker// Houseware espresso nero// espresso and cappuccino maker// SodaMaster gazelle // mineral water dispenser // 1 litre // Adjustable amount of CO2 in water //

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) Innehållsförteckning Förord 2 Funktionsbeskrivning 2 Display 2 Knappar & indikatorer 2 Att mäta ph 3 Övriga inställningar 4 Automatisk temperatur-kompensation (ATC)

Läs mer

KRONOGRAF Bruksanvisning 2

KRONOGRAF Bruksanvisning 2 Du har nu blivit ägare av ett PULSR kvartsur Kal. 7T92. Läs denna bruksanvisning noga innan du tar ditt analoga kvartsur i bruk! Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe. Kal. 7T92 (Ref. nr.: PF)

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

Kal. 7T86 Analogt Kvartsur

Kal. 7T86 Analogt Kvartsur Kal. 7T86 nalogt Kvartsur ruksanvisning Du är nu ägare till ett SEIKO analog kvartsur Kal. 7T86. För att försäkra dig om ett optimalt användande läs de här instruktionerna i foldern noga, innan du använder

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

UPPLEVA tv och ljudsystem

UPPLEVA tv och ljudsystem UPPLEVA tv och ljudsystem Vardagslivet ställer höga krav på tv och ljudsystem. UPPLEVA är testad för att uppfylla våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet, samt högsta standard för hemmabruk.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Bruksanvisning

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Bruksanvisning Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor Bruksanvisning A1 A2 B1 B2 B3 B4 SVENSKA Användarhandboken innehåller instruktioner för Polar Soft-bälte och Polar H1 och H2 pulssensorer.

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER bruksanvisning för keramikskål Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för keramikskål Viktiga säkerhetsföreskrifter...5 Använda keramikskålen Sätta fast keramikskålen...6 Ta loss keramikskålen...7

Läs mer

FACIAL SONIC CLEANSING. Bruksanvisning

FACIAL SONIC CLEANSING. Bruksanvisning FACIAL SONIC CLEANSING Bruksanvisning B Interchan F 2 Speeds D G C Detachable USB plink Charger A Battery Indica E FIG. 1. CLARISONIC Mia2 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av elektriska apparater,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

T-Touch, multifunctions Användarhandbok

T-Touch, multifunctions Användarhandbok 138_sv / 03.11 1/14 www.tissot.ch T-Touch, multifunctions Användarhandbok Minutvisare Timvisare Korrigering + / chrono Vridbar ring Aktivering / bekräftelse Digital visning Korrigering - / chrono Beröringszon

Läs mer