Innehållsförteckning. Svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Svenska"

Transkript

1 E / 17

2 Innehållsförteckning Inledning Speciella rekommendationer Skydd för miljön Läderarmband Antireflexbehandling Skruvad krona Internationell garanti för OMEGA-ur Bruksanvisning Quartzur Kaliber: 1376, 1426, 1456, 1532, 4061, 4561, , Manuellt uppdraget och självuppdragande ur Kaliber: 8400, 8401, 8500, 8501, 8507, 8508, 8511, 8601, , , 2300, 2500, 2507, 2520, 2610, 2627, 8320, 8321, 8520, , 2200, 2201, 2202, 2211, 2403, Manuellt uppdragen kronograf Kaliber: 1861, 1863, 1866, 3200, 3201, Självuppdragande kronograf med eller utan datum Kaliber: 3202, 3220, Självuppdragande kronograf med datum Kaliber: 1151, 1152, 1164, 3113, 3304, 3313, 3606, 3888, , Självuppdragande kronograf med mellantidstagning Kaliber: GMT och självuppdragande GMT-kronograf Kaliber: 2628, 3603, 8605, 8615, 9605, Speciella avsnitt / Allmänt Kronometer Temperaturkompenserad kvarts Heliumventil Mätskalor > 15'000 Gauss Viklås Ring och krona till Ploprof Bullhead-krona Piktogram

3 1 Inledning Speciella rekommendationer 1 Inledning Speciella rekommendationer Vad behöver jag göra för att min OMEGA-klocka säkert ska fungera på bästa sätt under många år? Magnetfält: Undvik att placera klockan på exempelvis högtalare eller kylskåp eftersom de genererar starka magnetfält. Havsbad: Skölj alltid klockan med ljummet vatten efteråt. Chocker: Av värme eller på annat sätt undvik dem. Skruvad krona: Skruva in kronan försiktigt för att förhindra att vatten tränger in i mekanismen. Ej skruvad krona: Tryck in kronan i neutralt läge för att förhindra att vatten tränger in i mekanismen. Rengöring: Metallarmband, gummiarmband och vattentäta boetter kan du rengöra med en tandborste med såpvatten och sedan torka med en mjuk trasa. Kemiska produkter: Undvik direktkontakt med lösningsmedel, rengöringsmedel, parfym, kosmetika osv., eftersom de kan skada armbandet, boetten eller packningar. Temperatur: Undvik exponering för extrema temperaturer (högre än 60 C eller 140 F, lägre än 0 C eller 32 F) och extrema temperaturförändringar. Vattentäthet: Det går inte att garantera att en klocka är permanent vattentät. Den kan bland annat påverkas av att packningarna blir äldre eller av ett olyckligt slag mot kronan. Som våra serviceinstruktioner anger, rekommenderar vi att du varje år kontrollerar att klockan är vattentät på ett av OMEGA:s auktoriserade servicecentra. Kronografens tryckknappar: Använd inte kronografens tryckknappar under vatten. Då finns det risk att vatten tränger in i mekanismen. Undantag: Seamaster Chrono 300 m och 600 m har tryckknappar som kan användas under vatten. Hur långa bör serviceintervallerna vara? Liksom alla precisionsinstrument, behöver en klocka regelbunden service för att klockan säkert ska fungera perfekt. Vi kan inte säga hur ofta det ska göras, eftersom det beror på modell, klimat och hur ägaren tar hand om sin klocka. Generellt bör en klocka lämnas in för service vart 4:e eller 5:e år, beroende på hur den används. Vem ska jag kontakta för underhållsservice och batteribyte? Vi rekommenderar att du kontaktar ett godkänt OMEGA servicecenter eller en godkänd OMEGA-återförsäljare. De har de verktyg och apparater som krävs för att genomföra arbetet och nödvändiga kontroller på ett professionellt sätt. Dessutom kan de garantera att arbetet genomförs enligt OMEGA:s stränga kvalitetskrav. Ett tomt batteri bör bytas så snart som möjligt för att undvika batteriläckage som kan skada urverket. Batteritypen anges på garantin som medföljer klockan. 1 Inledning Skydd för miljön Återvinning och behandling av uttjänta kvartsur* Denna symbol betyder att produkten inte skall kastas bland hushållsavfall. Den måste återvinnas vid en lokal återvinningsstation. Genom att följa denna procedur bidrar du till att skydda miljön och människors hälsa. Att återvinna råmaterialet bidrar till att bevara naturresurser. * giltig inom EU och i länder med motsvarande lagstiftning

4 1 Inledning Läderarmband 1 Inledning Internationell garanti för OMEGA-ur OMEGA rekommenderar följande försiktighetsåtgärder för att bevara läderarmbandet så länge som möjligt: skydda materialet mot vatten och fukt så att det inte missfärgas och deformeras. undvik att under längre tid utsätta materialet för solljus, vilket kan medföra att färgen förändras. tänk på att läder är ett absorberande material! Undvik kontakt med fett eller smink. kontakta alltid er OMEGA-återförsäljare om ni har problem med läderarmbandet! 1 Inledning Antireflexbehandling 1 Inledning Skruvad krona t Båda sidorna av safirglaset är antireflexbehandlade, vilket gör att det blir lättare att se klockans urtavla. Det kan uppkomma märken vid slitage. Detta är helt normalt och den här typen av skada täcks därför inte av garantin. d Vissa klockor har en skruvad krona. Denna skall skruvas ut innan klockan ställs. Efter ställningen skall kronan tryckas in i läge 1, varpå den trycks in och skruvas fast (till vattentätt läge). Din OMEGA -klocka är försedd med garanti av OMEGA SA* för en period av tjugofyra (24) månader, trettiosex (36) månader för klockor med co-axialurverk, fyrtioåtta månader (48) för klockor med co-axialurverk med Si14 -spiral liksom för klockor med kaliber 8500 eller 8501 från inköpsdatum i enlighet med de villkor och förutsättningar som anges i denna garanti. Den internationella OMEGAgarantin täcker material- och tillverkningsdefekter som existerade vid tidpunkten för inköpet av OMEGA-klockan ( defekter ). Garantin är giltig endast under förutsättning att garantibeviset är daterat, fullständigt och korrekt ifyllt och försett med en stämpel från en officiell OMEGA-återförsäljare** ( giltigt garantibevis ). Genom att visa upp det giltiga garantibeviset har du under garantiperioden rätt att få alla defekter reparerade kostnadsfritt. Om reparation är otillräckligt för att återställa din OMEGA-klockas normala användningsegenskaper, garanterar OMEGA SA att den kommer ersättas av en OMEGA-klocka med identiska eller liknande egenskaper. Garantin för ersättningsklockan upphör att gälla tjugofyra (24) månader, trettiosex (36) månader för klockor med co-axialurverk, fyrtioåtta månader (48) för klockor med co-axialurverk med Si14 -spiral liksom för klockor med kaliber 8500 eller 8501 efter inköpsdatumet av den ersatta klockan. Denna tillverkargaranti täcker inte: batteriets hållbarhet. normalt slitage och åldrande (t.ex.: repat glas, förändringar av färg och/eller ickemetalliska material för länkar och kedjor såsom läder, textil, gummi, flagning av pläteringen). skador på någon del av klockan som orsakats av onormal/oriktig användning, misskötsel, vårdslöshet, olyckor (slag, bucklor, klämskador, trasigt glas, etc.), felaktig användning av klockan och underlåtenhet att följa de instruktioner som tillhandahållits av OMEGA SA. indirekta skador eller följdskador av något slag som t.ex. orsakats av hur OMEGA-klockan har använts, att klockan inte fungerar, defekter, eller oriktig tidsangivelse

5 1 Inledning Internationell garanti för OMEGA-ur OMEGA-klocka som hanterats av ickeauktoriserade personer (t.ex. vid batteribyte, service eller reparation) eller vars ursprungliga skick har förändrats genom åtgärd utom OMEGA SA:s kontroll. Alla övriga krav mot OMEGA t.ex. för skador som går utöver den ovan beskrivna garantin är uttryckligen undantagna, med undantag för enligt författning tvingande rättigheter som köparen har gentemot tillverkaren. Den ovan beskrivna tillverkargarantin: är oberoende av garantier som erbjuds av försäljaren, för vilka denne ensam ansvarar. påverkar inte köparens rättigheter gentemot försäljaren eller några andra enligt författning tvingande rättigheter som köparen må ha. Kundservice hos OMEGA SA tillhandahåller perfekt underhåll av din OMEGA-klocka. Om din klocka kräver någon åtgärd, bör du vända dig till en officiell OMEGA-återförsäljare eller ett auktoriserat OMEGA service-center i enlighet med den bifogade listan: de kan säkerställa att servicen tillhandahålls enligt OMEGA SA:s standard. 2 Bruksanvisning Quartzur KALIBER 1376, 1456, 4061 (fig. IV) Kronan har 2 lägen: 2. Inställning av rätt tid: Drag ut kronan till läge 2 och vrid kronan framåt eller bakåt. Tryck tillbaka kronan till läge 1. KALIBER 1426, 1532, 4561, 4564 (fig. I) Kronan har 3 lägen: 2. Datuminställning: Drag ut kronan till läge 2 och vrid den framåt eller bakåt. Tryck tillbaka kronan till läge Inställning av rätt tid: Drag ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. * OMEGA SA Rue Jakob-Stämpfli 96 CH-2500 Bienne 4 ** OMEGA SA Specialisthandlare i EU:s medlemsstater OMEGA och är registrerade varumärken

6 2 Bruksanvisning Quartzur 2 Bruksanvisning Manuellt uppdraget och självuppdragande ur KALIBER 1424, 1538 (fig. I) Kronan har 3 lägen: 2. Tidszon och datuminställning: Drag ut kronan till läge 2 och vrid kronan framåt eller bakåt, varvid timvisaren stegar framåt eller bakåt i hopp om 1 timme. Datum kan ändras framåt eller bakåt genom att timvisaren flyttas åt motsvarande håll förbi midnatt. Tryck tillbaka kronan till läge Inställning av rätt tid: Drag ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Vid kaliber 1424, 1426, 1532, 4561 och 4564, varnas man om batteriet håller på att ta slut genom att sekundvisaren börjar hoppa i steg om 4 sekunder. Uret fungerar ytterligare några dagar, men batteriet bör så snart som möjligt tas ut och bytas av en auktoriserad OMEGA-service. ê KALIBER 8500, 8501, 8507, 8508, 8511 (fig. I) KALIBER 8400, 8401 (fig. VI) Kronan har 3 lägen: 1. Normalt läge (då uret bärs): kronan är tryckt mot boetten, Enstaka uppdragning: om uret inte burits under de senaste 60 timmarna eller mer, ska det vridas upp med kronan i läge 1. Kaliber 8511 (manuellt uppdrag) Vid uppdragning: Vrid kronan framåt tills det tar stopp. 2. Tidszon och inställning av datum: dra ut kronan till läge 2. Vrid kronan framåt eller bakåt; varvid timvisaren stegar framåt eller bakåt i hopp om en timme. Datum kan flyttas framåt eller bakåt genom att timvisaren flyttas förbi midnatt. Tryck tillbaka kronan till läge 1. Anmärkning: kaliber 8401 saknar datumvisning. Observera: då tidszonen eller datumet flyttas bakåt, är det nödvändigt att flytta timvisaren bakåt förbi klockan 19, för att åstadkomma datumbyte. 3. Inställning av rätt tid: timmar minuter sekunder. Dra ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. KALIBER 8601, 8611 (fig. II) 232 Kronan har 3 lägen: 1. Normalt läge (då uret bärs): kronan är tryckt mot boetten, Enstaka uppdragning: om uret inte burits under de senaste 55 timmarna eller mer, ska det vridas upp med kronan i läge

7 2 Bruksanvisning Manuellt uppdraget och självuppdragande ur 2 Bruksanvisning Manuellt uppdraget och självuppdragande ur ê ê 2. Datum: Dra ut kronan till läge 2. Vrid kronan framåt för att ändra datum, eller bakåt för att ändra månad. Tryck tillbaka kronan till läge 1. Anmärkning: Dagen efter den 28:e eller 29:e februari (enligt skottår) behöver man göra en justering på en eller två dagar (kronan i läge 2). Datuminställningen bör göras efter tidsinställningen. Vid datuminställning mellan klockan och behöver man trycka lite hårdare för det första steget än för de följande. Observera: Gå inte ur korrigeringsläget innan visningen (datum och månad) är avslutad. 3. Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Dra ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Observera: Då datumet flyttas bakåt i läget för tidsinställning, är det nödvändigt att flytta timvisaren bakåt förbi klockan 14 för att åstadkomma datumbyte. KALIBER 8602, 8612 (fig. III) Kronan har 3 lägen: Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 55 timmarna måste det dras upp med kronan i läge Inställning av dag och datum: Drag ut kronan till läge 2. Vrid kronan framåt för att ändra datum eller bakåt för att ändra dag. Tryck tillbaka kronan i läge 1. ê Observera: Avsluta inte inställningsläget innan visningen av dag och datum är centrerad i rutorna. ê 3. Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Dra utkronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick som sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Observera: Då dag och datum flyttas bakåt i läget för tidsinställning är det nödvändigt att flytta timvisaren bakåt förbi klockan 14 för att åstadkomma dag- och datumbyte. KALIBER 1120, 2500, 2507, 2520, 2610, 8520, 8521 (fig. I) KALIBER 2627 (fig. V) KALIBER 2300 (fig. X) KALIBER 8320, 8321 (fig. XI) Kronan har 3 lägen, men endast läge 1 och 3 går att använda för smyckeversionen av kaliber 1120 (fig. I). Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 48 timmarna eller mer (kaliber 8320, 8321, 8520, 8521: 50 timmar, kaliber 1120: 44 timmar och kaliber 2520: 40 timmar) måste det dras upp med kronan i läge Datuminställning: drag ut kronan till läge 2, vrid den bakåt och tryck tillbaka den till läge 1 (framåt för kaliber 2520, 8320, 8321, 8520 och 8521). Endast för kaliber 2610: Datumjusteringen görs med ögonblickliga hopp. ê Observera: Datuminställning rekommenderas inte mellan klockan och Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Drag ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal

8 2 Bruksanvisning Manuellt uppdraget och självuppdragande ur Gångreserv för kaliber 2627: Räknaren vid klockan 9: för sekunder. Räknaren vid klockan 6: indikator för gångreserv. När uret är helt uppdraget, ställer sig visaren för gångreserv på 4/4. Gångreserven är då minst 44 timmar. Gångreserv: Då uret inte bärs eller under perioder med obetydlig aktivitet, flyttar sig visaren för gångreserv successivt moturs. Då visaren för gångreserv befinner sig under 1/4, betyder det att urets gångreserv uppgår till mindre än 10 timmar. Under sådana förhållanden bör uret börja bäras eller dras upp för hand, så att det inte stannar. Vid uppdragning för hand (kronan i läge 1) eller då uret bärs (självuppdragande) flyttar sig visaren för gångreserv medurs. 2 Bruksanvisning Manuellt uppdraget och självuppdragande ur KALIBER 2007 (fig. IV) KALIBER 2200, 2201, 2202, 2211 (fig. IX) KALIBER 2403, 8421 (fig. VIII) Kronan har 2 lägen: Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 40 timmarna (50 för kaliber 8421) eller mer, måste det dras upp med kronan i läge 1. Kaliber 2007, 2201 och 2211 (Manuellt uppdraget) Uppdragning: Vrid kronan framåt tills det tar stopp. 2. Inställning av rätt tid: Timmar minuter. Drag ut kronan till läge 2. Vrid kronan framåt eller bakåt. Tryck tillbaka kronan till läge 1. För kalibrerna 2200, 2202, 2403 och 8421: Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Omega

9 2 Bruksanvisning Manuellt uppdragen kronograf KALIBER 1861, 1863, 3201 (fig. XVI) KALIBER 1866 (fig. XVIII) KALIBER 3200, 3203 (fig. XVII) Kronan har 2 lägen: Klockfunktioner: Uppdragning: Vrid kronan framåt till stopp (DRA INTE FÖR HÅRT). Anmärkning: Undvik att dra upp uret i onödan. Ett ur som bärs fungerar bra om man bara drar upp det en gång per dag. 2. Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Drag ut kronan till läge 2. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Anmärkning: Kalibrerna 1861, 1863 och 1866 har inte någon funktion som stannar sekundvisaren, utan för att synkronisera dem vrider man kronan lite bakåt och bibehåller spänningen. Då stannar sekundvisaren. När klockan visar samma tid som en tidssignal, räcker det att man släpper på spänningen och trycker tillbaka kronan till läge 1. 2 Bruksanvisning Manuellt uppdragen kronograf Tryckknapp B: Nollställning (efter ett stopp). Anmärkning: Nollställningsfunktionen bör först användas efter det att kronografen stoppats. Man bör aldrig trycka samtidigt på kronografens två knappar (A och B) (Kaliber 3200, 3201). Kaliber 1866 inställning av datum och månfaser Datuminställning (lilla räknaren vid klockan 12): Tryck på korrigeringsknappen (C). Inställning av månfaser: Flytta skivan till läget fullmåne genom att trycka på korrigeringsknapp (D). Tryck sedan på korrigeringsknappen lika många gånger som antalet dagar som förflutit sedan senaste fullmåne (se efter i en almanacka). När uret går, flyttar sig datum och månfas framåt automatiskt. Kronograffunktioner: Tryckknapp A: Start stop, start stop, etc. Tidtagning i steg om 1/6 sekund upp från 12 timmar för kaliber 1861, 1863, Kronometern avläser till 1/8 sekund, upp till 30 minuter för kaliber 3200, Kronometern avläser till 1/8 sekund, upp till 12 timmar för kaliber ê Viktigt: Undvik att trycka på korrigeringsknapparna (C) och (D) (datum och månfaser) medan uret står mellan klockan och eller och Ändra inte datum genom att dra visarna förbi midnatt. Risken är att datum och månfaser råkar ur fas

10 2 Bruksanvisning Självuppdragande kronograf med eller utan datum 2 Bruksanvisning Självuppdragande kronograf med datum KALIBER 3202 (fig. XVI) KALIBER 3220 (fig. XIV) KALIBER 3330 (fig. XXIII) Kronan har 2 lägen: Klockfunktioner: Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 45 timmarna eller mer, skall det dras upp med kronan i läge Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Drag ut kronan till läge 2. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Kaliber 3330 (fig. XXIII) Datuminställning: Tryck på korrektorn (C) placerad klockan 10. Kronograffunktioner: Tryckknapp A: start stop, start stop, etc. Tidtagning i steg om 1/8 sekund upp till 12 timmar. Tryckknapp B: Nollställning (efter ett stopp). Anmärkning: Nollställningsfunktionen bör först användas efter det att kronografen stoppats. Man bör aldrig trycka samtidigt på kronografens två knappar (A och B) (Kaliber 3202). ê Observera: Det går inte att göra datuminställning mellan klockan och KALIBER 1151, 3606 (fig. XII) KALIBER 1152, 1164 (fig. XIII) KALIBER 3313 (fig. XV) KALIBER 3304 (fig. XX) KALIBER 3888, 3890 (fig. XXII) KALIBER 3113 (fig. XXVI) Kronan har 3 lägen: Klockfunktioner: Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 44 timmarna eller mer (Kaliber 3888, 3890: 52h), skall det dras upp med kronan i läge Datuminställning: Drag ut kronan till läge 2, vrid den framåt (bakåt för kalibrerna 1151 och 3606) och tryck sedan tillbaka kronan till läge 1. ê Observera: Det går inte att göra datuminställning mellan kl och (Kl och för kaliber 1151 och 3606; jfr anmärkning nedan för kaliber 3888 och 3890). Kaliber 3304 (fig. XX) Datuminställning: Tryck på korrigeringsknappen (C) vid klockan 10. Kaliber 1151, 3606 (fig. XII) Inställning av veckodag: Tryck på korrigeringsknappen (C) vid klockan 10. Inställning av månad: Sker automatiskt då datumvisaren passerar

11 2 Bruksanvisning Självuppdragande kronograf med datum 2 Bruksanvisning Självuppdragande kronograf med datum Kaliber 3888, 3890 (fig XXII) Inställning av veckodag: Drag ut kronan till läge 2, vrid kronan bakåt och tryck sedan tillbaka kronan till läge 1. Anmärkning: I detta snabbläge sker ändringen av veckodag i två tider. Man bör kontrollera att visaren (kaliber 3888) eller veckodags-skivan (kaliber 3890) är centrerad i slutet av justeringen. Datuminställning är inte rekommenderat mellan kl och Under denna tid och under vissa omständigheter kan ett säkerhetselement förhindra att inställningarna verkställs. 3. Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Drag ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Kronograffunktioner: Tryckknapp A: Start stop, start stop, etc. Tidtagning i steg om 1/8 sekund upp till 12 timmar, eller 7 dygn för kalibrerna 3888 och Tryckknapp B: Nollställning (efter ett stopp). Anmärkning: Nollställningsfunktionen bör inte användas förrän efter det att kronografen har stoppats. Man bör aldrig trycka samtidigt på kronografens båda knappar (A och B) (Kaliber 3313). KALIBER 9300, 9301 (fig. XXIV) Kronan har 3 lägen: Klockfunktioner: Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 60 timmarna måste det dras upp med kronan i läge Tidszon och datuminställning: Drag ut kronan till läge 2 och vrid kronan framåt eller bakåt, varvid timvisaren stegar framåt eller bakåt i hopp om 1 timme. Datum kan ändras framåt eller bakåt genom att timvisaren flyttas åt motsvarande håll förbi midnatt. Tryck tillbaka kronan till läge 1. ê Observera: Då datum flyttas bakåt i läget för tidsinställning är det nödvändigt att flytta timvisaren bakåt förbi klockan 19 för att åstadkomma datumbyte. 3. Inställning av rätt tid: Timmar minuter sekunder. Dra ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt.synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick som sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Tidtagningsfunktioner: Tryckknapp A: Start stopp, start stopp, etc.tidtagning i steg om 1/8 sekund upp till 12 timmar. Tryckknapp B: Nollställning (efter ett stopp)

12 2 Bruksanvisning Självuppdragande kronograf med mellantidstagning 2 Bruksanvisning Självuppdragande kronograf med mellantidstagning KALIBER 3612 (fig. XIX) Klockfunktioner: Kronan har 3 lägen: 2. Datuminställning: Drag ut kronan till läge 2, vrid den bakåt till önskat datum och tryck sedan tillbaka kronan till läge 1. ê Observera: Datumet kan inte korrigeras mellan och Tidsinställning: Drag ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka till läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 55 timmarna eller mer, måste det dras upp med kronan i läge 1. Tidtagningsfunktioner: Tryckknapp A: Start stop, start stop, etc. Tidtagning i steg om 1/8 sekund upp till 12 timmar. Tryckknapp B: Nollställning (efter ett stopp). Observera: Nollställningsfunktionen bör inte användas förrän efter det att kronografen har stoppats. Man bör aldrig trycka samtidigt på kronografens båda knappar (A och B). Tidtagningsfunktioner med mellantidstagning: Tack vare mellantidstagningen går det att avläsa mellantider under tiden kronografen går. 1. Starta tidtagningen genom att trycka på knappen (A) (start). 2. Tryck på knappen (C) för att läsa av mellantiden. Mellantidsvisaren (D) stannar och visar mellantiden, medan tidtagningen fortsätter. ê Observera: Mellantiden bör avläsas omedelbart, eftersom visarna på tidtagningens räknare för timmar (G), minuter (E) och sekunder (F) fortsätter att registrera löpande tid. 3. Tryck på knappen (C), varvid mellantidsvisaren går till samma läge som kronografens sekundvisare (F). 4. En ny mellantid kan nu avläsas om förloppet upprepas från punkt 2 ovan. 5. Tryck på knappen (A) för att stoppa tidtagningen (stopp). 6. Tryck på knappen (B) för nollställning. ê Observera: Det är viktigt att mellantidsvisaren (D) har hunnit komma ikapp kronografens sekundvisare (F) så som beskrivits i punkt 3 ovan, innan nollställning sker

13 2 Bruksanvisning GMT och självuppdragande GMT-kronograf Resande som färdas österut, exempelvis från London till Hong Kong, bör dra ut kronan till läge 2 och flytta timvisaren framåt 8 timmar (+8). Ovanstående tabell kan användas för att beräkna tidskillnader. Resande som färdas västerut, exempelvis från London till New York, bör dra ut kronan till läge 2 och flytta timvisaren bakåt 5 timmar(-5). I dessa båda fall tillåter 24-timmarsvisaren den resande att snabbt avläsa tiden på sin hemort - i vårt fall London - på 24-timmarsskalan. Tiden vid resmålet, i detta fall Hong Kong eller New York, avläses på det vanliga sättet på urtavlan. Varje gång timvisaren passerar midnatt, hoppar datum ett steg framåt eller bakåt beroende på om timvisaren flyttas framåt eller bakåt. KALIBER 2628, 8605, 8615 (fig. VII) KALIBER 3603 (fig. XXI) KALIBER 9605, 9615 (fig. XXV) j Kronan har 3 lägen: Enstaka uppdragning: Om uret inte har burits under de senaste 44 timmarna (Kaliber 2628), 60 timmarna (kaliber 8605, 8615, 9605 och 9615) eller 55 timmarna (kaliber 3603) eller mer, måste det dras upp med kronan i läge 1. 2 Bruksanvisning GMT och självuppdragande GMT-kronografj 2. Tidszon och datuminställning: Drag ut kronan till läge 2 och vrid kronan framåt eller bakåt, varvid endast timvisaren stegar framåt eller bakåt i hopp om 1 timme. Datum kan ändras framåt eller bakåt genom att timvisaren flyttas åt motsvarande håll förbi midnatt. Tryck tillbaka kronan till läge 1. Synkronisering av timvisaren och 24-timmarsvisaren Drag ut kronan till läge 2 och vrid den så att timvisaren synkroniseras med den tid som indikeras av 24-timmarsvisaren på 24-timmarsskalan i urtavlans mitt. Se till att denna inställning sker på rätt halva av dygnet! När timvisaren synkroniserats med 24-timmarsvisaren, måste den lokala tiden ställas in på ert ur. Tryck tillbaka kronan till läge Inställning av rätt tid: 24 timmar timmar minuter sekunder. Drag ut kronan till läge 3. Sekundvisaren stannar. Vrid kronan framåt eller bakåt. Synkronisera sekundvisningen genom att trycka kronan tillbaka i läge 1 i det ögonblick sekundvisaren stämmer överens med en tidssignal. ANNAN TIDSZON Tack vare 24-timmarsvisaren med sin triangulära spets har en resenär möjlighet att snabbt kontrollera vad klockan är på hemorten på 24-timmarsskalan på den vridbara ringen. Kronograffunktioner (kaliber fig. XXI, kaliber 9605, fig. XXV) Tryckknapp A: Start stop, start stop, etc. Tidtagning i steg om 1/8 sekund upp till 12 timmar. Tryckknapp B: Nollställning (efter ett stopp). Obs!: Nollställningsfunktionen bör inte användas förrän efter det att kronografen har stoppats. Man bör aldrig trycka samtidigt på kronografens båda knappar (A och B) (kaliber 3603)

14 3 Speciella avsnitt/allmänt Kronometer OMEGA:s klockor med kronometercertifikat U En kronometer är ett högprecisionsur, vars urverk har testats individuellt under 15 dagar i 5 olika positioner och i tre olika temperaturer. Dessa tester genomförs av den neutrala och oberoende organisationen COSC samt i enlighet med ISO-standard 3159 (NIHS 95-11). Varje kronometer är unik och identifierad av ett nummer som är graverat på urverket. COSC: Schweiziska testinstitutet för kontroll av kronometrar (Contrôle officiel suisse des chronomètres) NIHS: Schweizisk industristandard för urverk (Norme de l'industrie horlogère suisse) 3 Speciella avsnitt/allmänt Temperaturkompenserad kvarts m Quartz-klockor med temperaturkompensation Urverket är utrustat med en elektronikkrets som kompenserar för temperaturens påverkan på urverkets precision

15 MADE PROFESSIONAL CHRONOMETER 3 Speciella avsnitt / Allmänt Heliumventil Er OMEGA Seamaster Professional Diver är det ur som yrkes- och amatördykare använder, liksom utövare av andra krävande sporter. Den robusta konstruktionen, den nya heliumventilen (exklusivt OMEGApatent), samt alla skyddssystemen ger optimal säkerhet och tillförlitlighet. För att ni skall vara säkra på att uret är tätt, rekommenderar vi att en urmakare får kontrollera uret en gång om året. Heliumventil (fig. 1) Varför behövs en heliumventil? För att kunna utföra arbete på 60 stora djup, uppehåller professionella dykare sig under flera dagar i en tryckkammare. Inuti denna 60 tillförs gasblandningar som innehåller en stor proportion helium m/1000ft fig Trycket ökas successivt upp till det 9 3 som råder på arbetsdjupet. Dykaren, som under tiden har vistats inuti 6 tryckkammaren, sänks därefter ner till arbetsstället. Han lämnar sedan 30 kammaren för att utföra sina arbetsuppgifter. När dessa är avslutade återvänder han till kammaren som lyfts upp till ytan. Här sker en återgång till normalt lufttryck varvid ventilen skall öppnas (endast vid dykningar på stora djup under flera dagars tid). Heliummolekylerna, som tränger genom alla packningsmaterial, tränger in i uret. Mängden är tillräcklig för att spräcka glaset när omgivningstrycket åter blir normalt. För att undvika detta är Seamaster Professional Diver försedd med en ventil som utvecklats speciellt av OMEGA SWISS q 3 Speciella avsnitt / Allmänt Heliumventil Hur används heliumventilen? (fig. 2) OMEGA:s heliumventil tätar i normalläget (fig. 2.1) fullständigt tack vare packningen (B), men är inte verksam på grund av att den är åtskruvad. fig. 2 fig. 2.1 C fig. 2.2 fig. 2.3 Skruva under dekompressionsfasen loss ventilens krona så att dess mekanism blir fri att röra sig (fig. 2.2). Den tätar nu i riktningen utifrån - inåt. När det invändiga trycket blir kraftigare än det utvändiga, trycks packningen (A) mot sitt säte och släpper på så sätt ut gas (fig. 2.3). Så snart de båda trycken blir lika stora, förs packningen (A) tillbaka till sin plats av trycket från fjädern (C) (fig. 2.2). Detta förlopp utförs automatiskt flera gånger under dekompressionstiden. När normalt lufttryck uppnåtts, skruvas ventilens krona åter till (fig. 2.1). Klocka med korrektor integrerad i heliumventilen: För att utföra en korrigering måste heliumventilen ha skruvats in helt. Anmärkning: Klockan är vattenskyddad till ett övertryck på 5 bar (50 meter), även när ventilen har skruvats ut. Klockan blir dock helt vattentät först när ventilen har skruvats in, tack vare packningen (B). Automatisk heliumventil: Om klockan har en automatisk heliumventil behövs ingen manuell hantering. B A q

16 4 5 3 Speciella avsnitt / Allmänt Mätskalor Z Avläsning av önskad information (hastighetsmätare, pulsmätare) görs mellan kronografens sekundvisare och motsvarande skala, under en tidsperiod på max 60 sekunder. För avståndsmätaren är det möjligt att använda minuträknaren genom att för varje minut som går lägga till 20 km till distansen som indikeras av sekundvisaren. Användning av hastighetsskalan Exempel: beräkning av en bils hastighet. Klocka den tid som bilen behöver för att färdas en 1 kilometer. Avläs på hastighetsskalan den hastighet som indikeras av sekundvisaren. I detta fall går bilen i 120 km/h. 3 Speciella avsnitt / Allmänt Mätskalor Användning av avståndsskalan Exempel: beräkning av avståndet mellan din position och en händelse som samtidigt producerar ljus och ljud (till exempel ett åskväder). Kronografen startas då en ljussignal iakttas, till exempel en blixt, och stoppas då ljudet hörs, åskknallen. I detta fall befinner sig åskvädret 9,9 km bort TÉLÉMÈTRE 1Km Z Användning av pulsmätarskalan Exempel: beräkning av antal hjärtslag per minut. Starta kronografen, räkna pulsslagen och stoppa vid pulsslaget som motsvarar skalan på urtavlan (här vid 30:e pulsslaget). På pulsmätarskalan kan du avläsa antalet pulsslag per minut, här 60 pulsslag/minut

17 3 Speciella avsnitt / Allmänt > 15'000 Gauss Din OMEGA-klocka har tagits fram för att klara magnetfält på över gauss. Det är en nivå som överskrider de nivåer klockan utsätts för vid vanlig användning (som exempel kan nämnas magneter som används för att stänga handväskor. De har en styrka på ca gauss). Förutom att din klocka fortsätter att fungera i närvaro av magnetfält påverkas inte heller dess precision efter att ha utsatts för dessa.* *Kontrollerad för gauss enligt ISO-standard Speciella avsnitt / Allmänt Viklås Endast armband av märket OMEGA som är speciellt utformade för detta viklås bör användas. För bästa resultat rekommenderar vi att du låter ett auktoriserat OMEGA service-center montera det nya låset. Längden på armbandet kan du alltid justera själv. Öppning (fig. 1) Du öppnar spännet genom att trycka in de två tryckknapparna på respektive sida av OMEGA-spännet och dra dem uppåt. fig. 1 fig. 2 Stängning (fig. 2): Placera klockan runt handleden och stäng spännet genom att trycka ner det med tummen tills du hör ett klickljud. (fig. 2) B A Längdjustering (fig. 3): Lossa den längre änden ur de två gejderna (A) och stiftet (B). Justera längden på armbandsuret och sätt sedan tillbaka stiften och de två gejderna. Prova klockan och A upprepa vid behov. fig

18 3 Speciella avsnitt / Allmänt Ring och krona till Ploprof Användning av den vridbara ringen (fig. 4): Håll tryckknapp (A) intryckt för att vrida ringen. Användning av kronan (fig. 4): För att använda kronan (B) måste man i förväg skruva loss den. Kronskyddet (C) glider då utan att vrida sig. Efter användningen skall kronan tryckas in i läge 1, varpå den trycks in och skruvas fast (till vattentätt läge). Anmärkning: kronan befinner sig vid klockan 9, men funktionerna är desamma. 3 Speciella avsnitt / Allmänt Bullhead-krona Hur skruvar man fast Bullhead-kronan? 1. Rikta in kronan (svart märke uppåt) fig. 4 Användning av längdjusteringen (fig. 5) fig. 5 Användning av dykförlängningen (fig. 6) Anmärkning: när man viker ihop dykförlängningen är det viktigt att återigen följa fig. 6.2 (dykförlängningen ska vara vinkelrät mot spännets lock). 2. Tryck och skruva sedan fast kronan 90 fig. 6.1 fig. 6.2 fig. 6.3 fig

19 3 Speciella avsnitt / Allmänt Piktogram 3 Speciella avsnitt / Allmänt Piktogram O xxxx V m P a l c U i R ; k : S j h Kalibernummer Co-axialurverk Si14-spiral i kisel Klarar magnetfält på > gauss (>1,5 Tesla) Temperaturkompenserat verk i kvarts OMEGA-matic Quartz Självuppdragande Manuell uppdragning Kronometer Tidszonsfunktion Jump hour Datum Datumvisning Evighetskalender Delar av sekunder Gångreserv Annan tidszon Dag/datum Månfas Indikator för förbrukat batteri Z o r t d q b Hastighetsskala Pulsmätare Avståndsmätare Safirglas Antireflexbehandling Tvåsidig antireflexbehandling Botten med safirglas Keramisk boett Skruvad krona Heliumventil Guld 750 tusendelar (18K) OMEGA SEDNAGOLD Guld 750 tusendelar Platina 950 tusendelar Palladium 950 tusendelar Liquidmetal OMEGA CERAGOLD Titan Keramisk ring Klocka med diamant(er) Begränsad utgåva Numrerad utgåva 2 års internationell garanti 3 års internationell garanti 4 års internationell garanti WEEE-direktivet Silveroxid-zink knappcell Litium-mangandioxid knappcell Tull Ryssland Ej vattenskyddad tryck på 3 bar (30 meter/100 fot) tryck på 5 bar (50 meter/167 fot) tryck på 10 bar (100 meter/330 fot) tryck på 12 bar (120 meter/390 fot) tryck på 13,5 bar (135 meter/440 fot) tryck på 15 bar (150 meter/500 fot) tryck på 20 bar (200 meter/660 fot) tryck på 30 bar (300 meter/1000 fot) tryck på 60 bar (600 meter/2000 fot) tryck på 100 bar (1000 meter/3300 fot) tryck på 120 bar (1200 meter/4000 fot)

20 B Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Kuva XII-XXVI Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Εικ. XII-XXVI Şek. XII-XXVI B Minute counter Minut tæller Minutenteller Minuuttilaskija Minutt-teller Contador de minutos Minuträknare Μετρητής λεπτών Dakika sayacı Hour counter Time tæller Urenteller Tuntilaskija Time-teller Contador de horas Timräknare Μετρητής ωρών Saat sayacı Small seconds Lille sekund tæller Kleine seconden Juoksevat sekunnit Liten sekundviser Contador de segundos pequeno Liten sekundvisare Μικρός δείκτης δευτερολέπτων Küçük saniye Chronograph seconds Kronograf sekunder Chronograafseconden Ajanmittaussekunnit Sekundviser for kronografen Segundos do cronógrafo Kronografsekund Δείκτης δευτερολέπτων χρονογράφου Kronograf saniyesi 1151, 3606 Omega XII XIV , 1164 Omega XIII XV XVIII XX Omega XIX Omega 3612 XXI 9300, 9301 XXIV Omega 9300/9301 Omega 9605/9615 XXVI 9605, 9615 XXV Day counter Dato indikator Dagenteller Päivälaskija Dag-teller Contador de dias Dagräknare Μετρητής ημερών Gün sayacı GMT hand GMT viser GMT-wijzer GMT-osoitin GMT-viser Ponteiro GMT GMT-visare Δείκτης GMT GMT ibresi 3220 Omega XVI Omega 3313 XVII Omega3304 XXII XXIII Omega 3312 Omega 3113 B Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Kuva XII-XXVI Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Fig. XII-XXVI Εικ. XII-XXVI Şek. XII-XXVI Co-Axial hours and minutes counter Koaksial time- og minuttæller Coaxiale minuten- en urenteller Tuntilaskin ja koaksiaalinen minuutti Time- og minutteller co-aksial Contador de horas e minutos Co-Axial Co-axial tim- och minuträknare Ομοαξονικός μετρητής ωρών και λεπτών Eşmerkezli saat ve dakika sayacı 1861, 1863, 3201, 3202 Omega , 3203 Omega , 3890 Omega Omega3330

SAMMANFATTNING 351. Självuppdragande klockor. Kronografer. Kvartskronografer. Självuppdragande kronografer

SAMMANFATTNING 351. Självuppdragande klockor. Kronografer. Kvartskronografer. Självuppdragande kronografer SAMMANFATTNING 351 Internationell garanti... 352 Rekommendationer... 353 Toleranser... 354 Motsvarighetstabell... 356 Piktogrammer... 357 Månkalender... 359 Gummirem... 360 Vikspänne... 361 Äkthetsintyg...

Läs mer

Chrono Kal. 5030D. Bruksanvisning A HUVUDKOMPONENTER

Chrono Kal. 5030D. Bruksanvisning A HUVUDKOMPONENTER Chrono Kal. 5030D Bruksanvisning 2 När Du läser den här bruksanvisningen ha klockans diagram framme till vänster lätt synlig. Symbolerna (A, B etc) på diagrammet är de som hänvisar till den sektion som

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska

Bruksanvisning. Svenska Product Manual Bruksanvisning. Översikt. Introduktion........................... Igångsättning av klockan från Oris........... 0 Kronans läge.......................... 0 Standardkrona.........................

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning Välkommen till Phonaks digitala kommunikationsvärld! Gratulerar till valet av WatchPilot2. WatchPilot2 är inte bara en bekväm och mycket diskret

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053 Bruksanvisning Modul 3353 3354 5053 VIKTIGT! Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri Läs stycket om "Batteri" Om klockans display visar PS har strömsparfunktionen

Läs mer

Bruksanvisning. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 2734/2758 3748/3759 4773/4774

Bruksanvisning. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 2734/2758 3748/3759 4773/4774 Bruksanvisning Modul 2734/2758 3748/3759 4773/4774 C för att växla mellan klockans funktioner. B för att tända belysningen. Världstid Alarm atumpåminnelse Tidvisning Analog tidvisning Stoppur Tidminne

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

T-TOUCH EXPERT Användarhandbok

T-TOUCH EXPERT Användarhandbok T-TOUCH EXPERT Användarhandbok Grattis! Vi gratulerar till köpet av en klocka från TISSOT, ett schweiziskt märke som är bland de mest ansedda i världen. Din T-TOUCH-klocka använder de senaste tekniska

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

ANALOGT KVARTSUR SOLCELL

ANALOGT KVARTSUR SOLCELL 1 Kal. V172 (Ref SSC) NLOGT KVRTSUR SOLCELL ruksanvisning KÄNNETECKEN TID/KLENDER KL. V172 MINUTERS STOPPUR I 1/5-SEKUNDSÖKNING MED FUNKTION FÖR DELTIDSMÄTNING ENGÅNGSLRM INOM TIMMR DRIVS MED LJUSENERGI

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Bruksanvisning. deviheat 550

Bruksanvisning. deviheat 550 SE Bruksanvisning deviheat 550 Ž Innehåll Inledning 3 Introduktion av deviheat 550 4 Funktioner för deviheat 550 6 Normala inställningar 7 Inställning av ur och veckodag 10 Programmering av timer 11 Garantibevis

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det see n speak eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

CERTINA. Certina Kronometer. N ägra ord i egen sak.

CERTINA. Certina Kronometer. N ägra ord i egen sak. Certina Kronometer N ägra ord i egen sak. Om Ni tänker köpa ett armbandsur till Er själv eller som gäva, bör Ni komma ihäg en sak: Inte ens det dyrbaraste ur blir i längden till nägon verklig glädje, om

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual

TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual INLEDNING: Gratulerar till köpet av denna högklassiga Trådlösa Termo-Hygrostation, som är ett exempel på innovativ design och kvalitet. Den erbjuder radiostyrd tid,

Läs mer

G3 GPS Sensor Bruksanvisning

G3 GPS Sensor Bruksanvisning G3 GPS Sensor Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. A B Grattis! Du har blivit ägare till en Polar G3 GPS-sensor. Med Polar G3 kan du få hastighetsoch avståndsdata i alla utomhussporter med hjälp av Global Positioning

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Beskrivning. För din egen säkerhet! Allmän information. Täthet

Beskrivning. För din egen säkerhet! Allmän information. Täthet Beskrivning 12 3 2 / 1 För din egen säkerhet!! VARNING! Titta aldrig in i solen med kikarsiktet! Det kan leda till ögonskador! kydda även ditt kikarsikte mot onödigt solljus. 14 13 Observera det fastställda

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER Monteringsanvisning Mått och Väggöppning Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

GODMORGON möbler och GRUNDTAL och. MOLGER ben, ODENSVIK, BRÅVIKEN, NORRVIKEN och BREDVIKEN tvättställ samt. GODMORGON förvaring i set om 3 utsätts

GODMORGON möbler och GRUNDTAL och. MOLGER ben, ODENSVIK, BRÅVIKEN, NORRVIKEN och BREDVIKEN tvättställ samt. GODMORGON förvaring i set om 3 utsätts GODMORGON GODMORGON möbler och GRUNDTAL och MOLGER ben, ODENSVIK, BRÅVIKEN, NORRVIKEN och BREDVIKEN tvättställ samt GODMORGON förvaring i set om 3 utsätts för hårda tester för att uppfylla våra stränga

Läs mer

1. Spindelur i silver Sign. Jn Shaw London. Dubbla boetter. Stämplad i London 1779.

1. Spindelur i silver Sign. Jn Shaw London. Dubbla boetter. Stämplad i London 1779. PRISLISTA 78 Nr 1-2013 Pris 25 kr 1. Spindelur i silver Sign. Jn Shaw London. Dubbla boetter. Stämplad i London 1779. Nr 92. Cartier Tank i 18k guld med originallänk i 18k. Safirglas. Blå safir i kronan.

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1017-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Vardagens slitage hemma ställer höga krav på golvet. Laminatgolvet GOLV är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö

Vardagens slitage hemma ställer höga krav på golvet. Laminatgolvet GOLV är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö GOLV laminatgolv Vardagens slitage hemma ställer höga krav på golvet. Laminatgolvet GOLV är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö med lätt slitage (EN 13329). Laminatgolvet

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Hanterar du dina fönster på rätt sätt så lever de längre.

Hanterar du dina fönster på rätt sätt så lever de längre. Fax 08-603 88 69 Org. nr 556699-7689 www.tresson.se info@tresson.se Skötselråd nya fönster Här får du skötselråd för dina fönster. Du får också ta del av nyttiga och användbara funktioner och handgrepp.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 SVENSKA Plattång i pro 230 steam BaByliss plattång i pro 230 steam är en plattång med ånga som har en mycket hög temperatur.

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

10. Relativitetsteori Tid och Längd

10. Relativitetsteori Tid och Längd Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur är en

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Norgo Energy Meter Modell: NGE04

Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Introduktion Norgo Energy Meter är en produkt konstruerad och utvecklad i Danmark. Vårt mål är att hjälpa dig att begränsa din elförbrukning och samtidigt reducera utsläppen

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som vi anser nödvändiga.

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Sida 1 Översikt: 2. Innehåll 3. Teknisk data 4. Funktionsbeskrivning 5. Manöverpanel funktioner/indikatorer 6. Bild av manöverpanel 7. Procedur

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer